Hightech Pilotproduktion markedsafprøvning af nye innovative emballager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hightech Pilotproduktion markedsafprøvning af nye innovative emballager"

Transkript

1 MEDLEMSINFORMATION - udgives af Emballage og Transport Nr. 3 juni 2014 Hightech Pilotproduktion markedsafprøvning af nye innovative emballager v/lars Germann, Centerchef I begyndelsen af 2013 blev Emballage og Transport en del af Teknologisk Instituts Materialedivision. Denne nye organisatoriske forankring blev valgt, fordi udviklingen af nye mere avancerede og intelligente emballageløsninger, hvor der i højere grad fokuseres på materialeegenskaberne bliver et vigtigt elemente for det fremtidige konkurrencebillede for danske virksomheder, og for den danske emballageindustri. Med nye teknologier og materialeegenskaber tegner konturerne sig af den tredje industrielle revolution. Den største barriere er, at de nye teknologier kræver et basalt opgør med traditionel vanetænkning i industrien i stil med de omvæltninger, der var nødvendige for indførelse af samlebåndet og masseproduktionstanken under den anden industrielle revolution. Virksomhederne skal omfavne hele potentialet frem for blot at substituere enkelte processer i deres produktions-setup. Efter årtier med masseproduktion går trenden i dag mod masse-individuel produktion såkaldt Mass Customization. Kravene til produktion er kort leve- fortsættes næste side EMBALLAGE OG TRANSPORT

2 INDHOLD Rethink Ressources - Returlogistik og Automation Udnævnelse ISTA TransPack Forum 2014 i Orlando RFID Journal Live 2014 i Orlando USA Nyt site skal inspirere til innovation målrettet fødevareemballage Sensationel og innovativ atmosfære på Interpack Innovativ distribution i byen COST1003 Bio-emballage Tilmeldingerne til ScanStar 2014 er i gang Årets nye emballageteknologer!...17 Flytning af GEA Thermoformer fra Tulip i Randers til Teknologisk Institut i Taastrup Invitation fra PicknPack TEMA: ONLINE SALG OG MARKEDSFØRING: Flere og flere bruger internettet på farten Kunderne skal få øje på dig...21 Nye medarbejdere KURSER: Periodisk prøvning og eftersyn af IBC s til farligt gods Miljøkoordinator Maskindirektivet indhold og konsekvenser ISO og miljøledelse Officielt Kort nyt Kurser & konferencer Messer & udstillinger fortsat fra forsiden ringstid, stor omstillingsevne og fuld omkostningsreduktion. Set fra vores stol skaber det fornyede muligheder for danske produktionsvirksomheder fremfor at tegne et billede af et land som er ved at lukke og slukke produktionsmæssigt, som det i manges optik var tilfældet for blot 3-5 år siden. Emballage og Transport har mange eksempler som understøtter ovenstående. Over de seneste fire år har vi opbygget betydelige, og internationalt anerkendte, kompetencer inden for emballage til mikrobølgeovns optimeret emballage. Med uklædelig mangel på beskedenhed vil vi hævde, at vi har absolutverdensklasse på området. Normalt konkurrerer fødevarer i høj grad på pris og kvalitet, men også på begrebet convenience altså den med travle og bevidste forbrugere, som for at spare tid køber færdigproducerede fødevarer er en af fremtidens helt afgørende konkurrenceparametre. Her er mikrobølgeovnen ideel, fordi den på ganske få minutter og med et minimum af energiforbrug, kan opvarme måltidet. Problemet er blot, at en lowtech emballage, der ikke er optimeret til mikrobølgeovnen, ødelægger en hver kvalitets- og smagsoplevelse. Med den rigtige teknologi næsten usynligt indbygget i emballagen, kan mikrobølgeovnen sagtens konkurrere på kvalitet med den traditionelle ovn. Tænk, hvis man kunne bage et færdigblandet frossent rugbrød på 12 minutter eller en pizza med den rigtige, sprøde bund på 5 minutter. Det har mange udenlandske virksomheder fået øje på, og vi vil da gerne samarbejde, men helst vil vi hjælpe virksomheder i Danmark. Desværre oplever vi, at danske fødevarevirksomheder meget tilbageholdende med at benytte radikal innovation til deres produkter. Det er der sikkert mange årsager til og ikke kun en forklaring på. Måske kommer man tættest på ved at antage, at fokus er på en strømlinet produktion og kortsigtet indtjeningsevne, der dårligt levner plads til at eksperimentere med nye løsninger. Der er altid en risiko ved at introducere nye produkter og fremfor alt er afbrækket i den daglige produktion på linjen kostbar, fordi produktionsudstyret skal omstilles og optimeres til nye produkter. Det kan være en rigtig strategi i en begrænset periode, men på sigt risikerer man at blive overhalet af mere risikovillige og innovative konkurrenter. Foruden risikovillighed kræver det inspiration, faglige spidskompetencer og fleksible muligheder for at afprøve nye koncepter, inden man som virksomhed kaster sig ud i store nye investeringer. Hos Emballage og Transport har vi læst dette paradigmeskifte, som er på vej, og sætter ind for at kunne understøtte danske industrivirksomheder, så vi kan tilbyde de nødvendige services, som skal understøtte de danske produktionsvirksomheder i at være frontløberne i kapløbet om de fremtidige markeder. Det gør vi ved at stille vores viden og kompetence til rådighed for dansk industri i form af målrettede pilotproduktionssamarbejder, hvor vi sammen med industrien tester og afprøver nye koncepter, inden de sættes i egentlig produktion. Således er det planen, at vi i slutningen af 2014 vil vi kunne igangsætte begrænsede pilotproduktioner af specialemballager. Målet er naturligvis at få vores avancerede løsninger på markedet, så danske virksomheder kan få gavn af dem. Denne indsats adresserer gabet imellem laboratoriedemonstratoren og nul-serie prototype pilotproduktionen, hvor sidstnævnte er lakmusprøven på, at et nyt produkt kan bringes frem til en økonomisk bæredygtig produktion og efterfølgende markedsføring. Teknologisk Institut er i fuld gang med at opbygge den nødvendige viden og udvikle de nødvendige services, som muliggør, at danske virksomheder får en meget lettere vej til afprøvning og implementering af højteknologiske elementer i deres produkter og produktionsprocesser i en ekstrem produktionsnær platform, uden at virksomhederne selv skal investere i et dyrt produktionsanlæg. Herved sikres det, at omsætningen af nye ideer til arbejdspladser sker i netop Danmark. Det har Danmark brug for, men det kræver, at virksomhederne tør spille med. 2

3 Rethink Ressources - Returlogistik og Automation v/finn Zoëga, Sektionsleder Logistik, emba, HD Et nyt projekt tager sit udgangspunkt i større genanvendelse, mindre ressourceforbrug og knappe ressourcer. Vi fokuserer i dette projekt på returlogistikken, automatisering og grønne løsninger. Baggrund hvad er den nuværende situation Mange produkter anvendes i dag i få år, kræver mange nye materialer at fremstille og er svære at genbruge. Når produkter i dag bliver defekte, kasseres ofte hele produktet, idet det er for omkostningsfuldt at reparere i forhold til at købe nyt. På genbrugspladser knuses disse produkter typisk, således at metaller og andre værdifulde fraktioner kan ekstraheres og genanvendes, mens lavværdibestanddele ofte forbrændes eller deponeres. En øget genanvendelsesgrad kræver nytænkning allerede i designfasen. Produkter skal designes, så de nemt og ikke-destruktivt kan skilles ad, således at intakte og fuldt funktionsdygtige komponenter indsamles, sorteres og umiddelbart indgår i ny produktion. Produktdesignere, der anvender automatiseret produktion som en nøgleparameter i designfasen, vil være de rette til at sikre et design, der også kan adskilles via en automatiseret proces. Det vil derfor være overordentligt vigtigt at Design for Automation bliver et begreb på lige fod med andre designmetodikker. Optimalt kan man ved at designe produkterne rigtigt automatisere ikke kun fabrikation/samling men også adskillelse. Formål Målet er at skabe et stærkt innovationscenter, der skal fremtidssikre, at danske produktionsvirksomheder får et forspring inden for genanvendelsesvenligt design, benyttelse af lukkede kredsløb med direkte genbrug af komponenter og levetidsforlængende tiltag, samt produkter der generelt nemmere kan genanvendes i genvindingsindustrien uden, at der opstår lødighedstab (downcycling). Den danske genvindingsindustri opnår en højere genanvendelseseffektivitet og en forbedret behandlingsøkonomi via et optimeret samarbejde med producenternes designafdelinger. Samarbejdet vil blive faciliteret af Innovationscentret gennem udvikling af værktøjer, workshops, showrooms og målrettede virksomhedscases. Mål og succeskriterier Projektet har en lang række ambitiøse mål og succeskriterier: Data for prioriterede affaldsfraktioner, behandling og de indgående produkter skal være indsamlet og struktureret til brug for udvikling af designcases, herunder alle nødvendige data for at kunne foretage ressource og miljøvurderinger (LCA) Der skal udvikles en række hjælpeværktøjer til gavn for fremtidig udvikling af genanvendelsesvenlige design og ressourcebesparende produkter fortsættes næste side 3

4 fortsat fra side 3 Rethink Ressources... Der skal gennemføres en række cases med de deltagende virksomheder Resultaterne skal formidles effektivt, herunder med skabelse af en formidlingsplatform, der sikrer Innovationscentrets fortsatte eksistens efter endt bevilling. Selvom etablering af fuldstændigt lukkede ressourcekredsløb er en vision, der kræver en form for global symbiose, som langt fra er på plads, er det muligt i Danmark og Europa at tage nogle skridt i den retning. Direkte genanvendelse af udtjente produkter forudsætter, at virksomhederne kan se en økonomisk fordel i dette. Denne fordel kan være markedsføringsrelateret eller relateret til faktisk økonomisk udnyttelse af komponenter eller materialer/ressourcer i de produkter, der er tale om. En central udfordring er således at identificere, hvordan genanvendelse kan give en reel værditilvækst for leverandøren og samtidig fastholde materialerne/ressourcerne i kredsløb. Et spændende perspektiv i denne sammenhæng er at anvende en form for automation. Principielt vil automatisk samlede produkter jo kunne adskilles igen automatisk ved reversed manufacturing. Herved vil det blive muligt at adskille produktet i komponenter, hvoraf en del måske kan indgå i nye produkter. Derudover vil det blive muligt at producere meget rene materialefraktioner med meget høj værdi. Returlogistik På dagens markedsplads, håndterer mange aktører returneringer som individuelle, usammenhængende transaktioner. Udfordringen for parterne i forsyningskæden er, at behandle returneringer på et færdighedsniveau, der giver hurtig, effektiv og omkostningseffektiv indsamling og returnering af varer og gods, alternativt helt at undgå returneringer. Fremtidens kundekrav efterspørger en høj standard af services, der omfatter nøjagtighed og aktualitet. Yderligere, på grund af sammenhængen mellem returlogistik og kundefastholdelse, er det blevet et centralt element i Service Lifecycle Management (SLM), at en virksomhed med sigte på at fastholde sine kunder også sørger for at sammensætte sit flow ved en koordinering af virksomhedens services for at opnå større effektivitet i driften. Udfordringen er en professionalisering af dette flow på en sådan måde, at der er denne sammenhæng i al national og international handel og logistik. Flow og Logistik Returlogistik står for alle operationer i forbindelse med returneringer, indsamling samt genbrug af produkter og materialer. Mere præcist er returlogistik processen med at flytte varer fra det typiske endelige forbrugssted til korrekt bortskaffelse, genfremstilling og renovering. Men kan også inkludere processer, som iværksættes for at udgå returneringer fx ved at sikre, at produkter kommer frem i rette mængder på rette tid, så behovet for at returnere ikke opstår eller minimeres. Succeskriterier vil være at øge genbrug, sikre genanvendelse og mindske returneringer i forsyningskæder. Heri ligger en sammenhængende professionalisering af hele flowet i forsyningskæder. Omfanget varierer med typer og brancher, men skal som helhed kunne effektiviseres med % ud fra dagens niveau. En analyse af dette vil derfor være påkrævet. Værdikæden for affaldsressourcer Stigende priser på materialer og ressourcer vil gøre det mere attraktivt at udvikle og anvende løsninger, der effektiviserer anvendelse af eller erstatter jomfruelige råstoffer i produktionen af emner og varer. Det skal sikres, at materialer ikke går tabt i affaldsbehandlingsprocesser, men kan opsamles og genanvendes i produktion af nye produkter/udstyr. Der er derfor også et ønske om, at ressourceforbruget reduceres ved at optimere genanvendelse af sekundære råmaterialer. Dette bidrager også til en væsentlig reduktion i de mængder af affald, som forbrændes eller deponeres på lossepladser. Målet er, på den ene side at tilskynde til fremstilling af miljøvenlige produkter, som i sin opbygning gør det muligt at genbruge komponenter og generelt øge genanvendelses- og nyttiggørelsesgraden af produktet når det forfalder som affald, og på den anden side at øge produktets levetid for at minimere affaldsdannelsen. Et struktureret overblik over affaldets skæbne vil lette arbejdet med at identificere, hvornår et produkt ikke lever op til materialernes genanvendelsespotentialer. Det giver bedre muligheder for at designe produkter til livet som affald, og vil i sidste ende resultere i mere genanvendelse og mindre affald til forbrænding og evt. deponi. Som for Regeringens Ressourcestrategi 2013 Danmark uden affald er det partnerskabets mål i højere grad, end det er tilfældet i dag, at tage vare på ressourcer og materialer i affaldet, således at der genanvendes og genbruges mere af affaldet og forbrændes mindre. Det vil indebære, at flere materialer sendes tilbage i ressourcekredsløbet. Den samlede værdikæde for håndtering og udnyttelse af ressourcerne i affaldet fra husholdninger og erhverv omfatter overordnet set en lang række operationer og involverede partnere. Fastholdelse af ressourcerne i værdikæden kan ske på flere måder. Der kan arbejdes med: 1) Etablering af lukkede produktkredsløb 4

5 2) Optimering af design i forhold til genvindingsindustrien 3) Levetidsforlængelse af produkterne Produktkredsløb Etablering af egentlige lukkede ressourcekredsløb for de produktområder, der er i fokus i dette projekt, må for nærværende betragtes som en vision, da dette forudsætter en form for global symbiose, som givetvis vil blive udviklet i løbet af de kommende årtier, men som langt fra er på plads i dag. For en del materialer er det helt etableret praksis, at der indgår en vis andel genanvendte ressourcer. Det gælder eksempelvis stål, aluminium og andre metaller samt fx papir/pap, glas og i stigende grad plast (dog sker der typisk en downcykling af plasten i det nuværende genanvendelseskredsløb). Listen af materialer, hvor der indgår genanvendte ressourcer må forventes at øges i de kommende år efterhånden som der skabes økonomi i indsamling, behandling og oparbejdning af materialerne. Tilbagetagning af udtjente produkter forudsætter, at virksomhederne kan se en økonomisk fordel i dette. Denne fordel kan være markedsføringsrelateret eller relateret til faktisk økonomisk udnyttelse af komponenter eller materialer/ressourcer i de produkter, der er tale om. I situationer med tilbagetagning overtager virksomheden forpligtelsen til at håndtere de kasserede produkter, og dette kan i visse sammenhænge være fordelagtigt, fordi der bliver tale om store mængder relativt ensartede materialer. Ofte vil de tilbagetagne materialer dog blot blive afleveret til et oparbejdningsanlæg som ekstraherer de tilgængelige materialer og høster genvinsten på dette (ref.: Nilfisk-Advance personlig kommunikation). Udfordringen i relation til tilbagetagning er således at identificere, hvordan dette kan give en reel værditilvækst for leverandøren og samtidig fastholde materialerne/ressourcerne i kredsløb. Et spændende perspektiv i denne sammenhæng er at koble til en form for automation. Principielt vil automatisk samlede produkter kunne adskilles igen automatisk ved reversed manufacturing. Herved vil det blive muligt at adskille produktet i komponenter, hvoraf en del måske kan indgå i nye produkter. Derudover vil det blive muligt at producere meget rene materialefraktioner med meget høj værdi. Et konkret eksempel er et RFID baseret genbrugsprogram: HP-Printere indsamles fra drop-off-centre og sendes til et genvindingsanlæg, hvor de adskilles. Baseret på specifikke produktdata kan beregnes mængden af printere, der sælges og returneres, mængden af genanvendelige materialer, samt fortages en afbalancering af mængden af materiale, der skal købes fra markedet vs. brug af egne genbrugsmaterialer osv. Der er eksempler på at rundt regnet 40 % af materialer i HPs nye produkter genanvendes. Tilsvarende eksempler skal opbygges i dette projekt og over tid vil flere genanvendelsesmuligheder af materialer i flere produkter/brancher kunne danne grundlag for løsningerne, inkluderende returlogistikprocesser, som kan nedbringe den samlede ressourceanvendelse. Emballage og Transports rolle i projektet er afdækning af forsyningsog værdistrømme i projektet, samt hele set-up for logistikken, herunder ikke mindst inddragelse af Auto-ID teknologierne. Innovationscentret skal fremtidssikre at danske produktionsvirksomheder får et forspring inden for genanvendelsesvenligt design, benyttelse af lukkede kredsløb med direkte genbrug af komponenter og levetidsforlængende tiltag, samt produkter der nemmere kan genanvendes i genvindingsindustrien. Den danske genvindingsindustri opnår en højere genanvendelseseffektivitet og en forbedret behandlingsøkonomi via et optimeret samarbejde med producenternes designafdelinger. Samarbejdet vil blive faciliteret af centret gennem udvikling af værktøjer, workshops, showrooms og målrettede virksomhedscases. Projektholder: Teknologisk Institut, med centrene Life Science, Kemi- og Bioteknik, Center for Ide og Vækst, Center for Plastteknologi, Center for Emballage og Transport, Center for robotteknologi. Herudover: Development Centre UMT Innovationsnetværk for miljøteknologi Lean Energy Cluster Syddansk Universitet Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi samt Institut for Teknologi og Innovation. Projektet løber i 2 år

6 ISTA TransPack Forum 2014 i Orlando Den april afholdte ISTA sit årlige TransPack Forum. Udnævnelse Seniorkonsulent Morten Pedersen er i april 2014 blevet udvalgt til at sidde i ISTA s Technical Division Board. ISTA Technical Division Board, har bl.a. ansvar for udvikling af nye transport teststandarder, såvel som tilretning af eksisterende standarder. ISTA Technical Board består af 15 medlemmer, der er sammensat at personer fra hele verden og med forskellige baggrunde. Der er medlemmer med baggrund fra udvikling af testudstyr, materiale producenter, testhuse og standardiseringsorgan. Med denne brede tilgangsvinkel til emnet, er der også basis for en nuanceret tilgangsvinkel ved opstilling af nye standarder. v/morten Pedersen produktionsingeniør, seniorkonsulent, HD TransPack forum er et mødested for mennesker fra hele verden med emballageinteresser. TransPack Forum er en konference, der har emballagerelaterede præsentationer, spændende bredt fra udvikling til brug og bortskaffelse. Efter første dags præsentationer var der messe med udstilling af testudstyr fra leverandører, testhuse, emballageproducenter etc. I år var der udover transportrelaterede emner, også medtaget et helt nyt område. Der var inviteret gæster til præsentation af forskellige områder inden for Sustainability. Disse præsentationer blev bl.a. præsenteret af INCPEN, AMERIPEN etc. Disse organisationer er vigtige sparingspartnere, som formentlig har en stor betydning i fremtidens emballageudvikling. Efter anden dag var der igen fællesarrangement med volleyball-turnering. Vollyball-turneringen var en optimal mulighed for at tale med brugere/ udviklere fra andre dele af verden. En af de ting der bl.a. blev talt om, var ændringen i USA af testbehovene. Tidligere har der være mange test, der er udført som fulde læs af samme produkt. I Europa har hovedparten af test været Less than Truck Load (LTL). Dette er nu også kommet til USA, da meget handel forgår over nettet. Ved internethandel, foregår leveringen direkte fra virksomhed til forbrugeren, og i mange tilfælde med kurer som fx UPS. LTL stiller større krav til emballa- 6

7 gen, da håndtering og last er hårdere, end når produkterne er stablet, med kun en type på en palle. Det blev også oplyst på konferencen, at der kommer ændringer til nogle af vibrationsprofilerne. ASTM, som danner basis for en del af ISTA profilerne, er kommet frem til, at deres truckprofil i teststandard D ikke lever op til dagens niveau. De er derfor i gang med at ændre profilen, så den passer bedre til virkeligheden. Det betyder bl.a. at den kommer til at ligne en af vibrationsprofilerne fra serie 3. I stedet for en statisk profil, ønsker man forskellige niveauer. Dette betyder også, at profilen bliver delt op i 3 niveauer. Testen køres med alle 3 niveauer, som er 40 minutter ved lavt niveau, 15 minutter svarende til nuværende niveau og de sidste 5 minutter, som vil være højere end dagens niveau. Som tidligere, er det transportafstanden der afgører, hvor lang vibrationen skal være. Ved transport på mere en 1920 km, vil vibrationstiden blive 180 minutter = 3 timer. Det er på nuværende tidspunkt kun truckprofilen, der bliver kigget på, men når denne er færdig, vil der tilsvarende blive kigget på bane- og luftprofilen. I næste nummer af Medlemsinformation vil vi gennemgå nogle af de præsentationer, der blev præsenteret på TransPack Forum. RFID Journal Live 2014 i Orlando USA Den april afholdt RFID Journal den 12. RFID konference i Orlando USA. v/morten Pedersen produktionsingeniør, seniorkonsulent, HD Konference er vokset år for år, og også i 2014 var den vokset. Konferencen løb over tre dage. Den første dag, blev startet med en præ-konference, der blev indledt med en fælles velkomst, efterfulgt af 8 parallelle spor. 1. Item-Level Retail and Apparel Workshop 2. NFC Workshop 3. RFID for IT Professionals 4. RFID for Warehouse and Inventory Management 5. RFID in Harsh Environments 6. RFID in the Food Chain 7. RFID Journal University 8. Strategic RFID Workshop Som det kan ses af overskrifterne på de enkelt spor, var hovedfokus på installation og egentlig brug af RFID-teknologien. Om eftermiddagen på første dag startede den egentlig konference med introduktion og fællespræsentation af nogle store cases. Den første case var Engelske Marks and Spencer (M&S), som har indført RFID på hovedparten af deres Non Food produkter. Efter sommeren 2014, fortsættes næste side 7

8 fortsat fra side 7 RFID Journal Live... er det M&S plan at ca. 96 % af deres varesortiment skal være tagget. Den næste case var Bechtel, som har udnyttet teknologien på byggepladser. Bechtel præsenterede, hvordan de bl.a. har benytte teknologien i opbygningen af et helt nyt byområde, i et svært tilgængeligt område, hvor styringen af leveringerne var essentiel. Efterfølgende var der åbning af messedelen af konferencen. Messen er vokset år for år, og var i 2014 oppe på ca. 300 udstillere, med præsentation af alle områder inden for brug af RFID. Der var store og små stande med hardware-, middelvare- og softwareleverandører. De næste to dage bestod af paralelle konferenceindlæg og messeindslag. Der var bl.a. RFID journal Awards, hvor der blev uddelt præmier til de bedste løsninger inden for syv forskellige områder: 1. Bedst RFID implantation 2. Bedst use of RFID to enhance a product or service 3. Most innovativ use of RFID 4. Bedst RFID Deployment 5. RFID Green Award 6. Bedst in Show 7. Special Achievement Award. Konferencedelen bestod af 80 forskellige præsentationer inden for otte forskellige spor. 1. Defense / Aerospace 2. Health Care / Pharmaceuticals 3. Innovation 4. Manufacturing 5. Retail / Apparel 6. Supply Chain / Logistic 7. Tehnology and Infrastructure 8. Visibility / Tracebility Fælles for hovedparten af præsentationerne, var, at der kun var omtale af decideret brug af passive tags. For blot få år siden var der meget fokus på performance. Dette blev nu anset som en selvfølge. Ligeledes var der tidligere fokus på prisen af RFID-tags, som en hindring for implementeringen. Dette fokus var helt forsvundet. I stedet var argumentationen, at eliminering af blot 1-2 fysiske læsninger af en stegkode, vil koste mere end taggens pris. Samtidig giver de ekstra muligheder for præcisering af taggens lokation, stor værdi for brugerne. En af de interessante præsentationer var en passiv tag, med minimal tykkelse. Normalt omtales RFID-tags som meget tynde, men hvis de skal bruges i fx papir, kræves der yderligere reduktion af tykkelse. Dette var der et firma der præsenterede et eksempel på. Denne løsning kan fx bruges til implementering i pengesedler. I USA kan man stort set ikke betale med en 50 eller 100 dollar seddel uden den bliver tjekket med ultraviolet lys, for ægthed. Med en tag indbygget i sedlerne, og en læser indbygget i kassen, vil falske sedler kunne afsløres hurtigere. Ellers var der rigtig mange præsentationer af aktive tags. Muligheden for at have længere læseafstande eller sensorer indbygget i taggen, anses for så stor en fordel, at omkostningen er OK. Efter konferencen sluttede var der også en post-konference, hvor der var fire spor med større fokus på teknikken. 1. Master Class: Benchmarking UHF RFID Hardware 2. Master Class: NFC Application Developers 3. RFID and the Internet of Things 4. RFID in Manufacturing Technical Workshop Efter at have set, hvor hurtigt der går i USA og bl.a. UK, bliver det spændende at se, om nogle af teknologierne bliver overført til Danmark. I næste nummer af Medlemsinformation, vil vi gennemgå nogle af de præsentationer, der blev vist på konferencen. 8

9 Nyt site skal inspirere til innovation målrettet fødevareemballage v/helle Antvorskov, seniorkonsulent Nyt site udspringer af netværksprojektet Industridrevet forskning og innovation af fødevareemballage, som har til formål at skabe innovation ud fra industriens hverdagsudfordringer og tanker om hvis-bare-man-ligehavde. Derfor har sitet det sigende navn: Fokus for sitet Sitet indeholder tre områder: 1. Viden om, er tænkt som en platform for inspiration til ny innovation inden for emballageområdet. Det er inddelt i fire delområder: 1) Fødevarekvalitet, 2) Materialekoncepter, 3) Logistik og distribution og 4) Forbruger i centrum. Indholdet bygger primært på artikler tidligere udgivet i Medlemsinformation igennem de seneste år, som fortsat er relevante for fremtidens udvikling af emballage. 2. Status, dækker over de gennemførte industrianalyser samt de identificerede behov, som vi tænker er relevante for en bredere kreds af virksomheder. Dette skal afføde dannelse af temamøder for virksomheder, som ønsker at indhente mere dybdegående viden inden for det givende tema, og som på sigt kan blive til konkrete innovationsog udviklingsprojekter. 3. Kontakt, er ikke blot tænkt som adressering af sitet, men er tænkt som en konkret opfordring til at komme i dialog med interessenterne for sitet. MULIGHEDERNE FOR INNOVATION ER UTALLIGE Forskerne venter blot på at høre om dine udfordringer med emballage! Vi håber I vil benytte muligheden. Fra tanke til tema til projekt Teknologisk Institut har besøg mere end 25 virksomheder, hvor vi har hentet indsigt fra virksomhedernes hverdag. Det har ført til ansøgning af mere end fem projekter, hvor af nogle allerede er blevet bevilliget. Herunder Mindre madspild med værdiløft af detailpakkede fødevare og Fiberflasker. I netværksprojektet har der indtil nu været afholdt møder over to temaer: Ilt og fødevarekvalitet samt hvad fødevarevirksomheder tænker om grøn emballage. TEMA: Ilt er fjende nr. 1 mod fødevarekvalitet Det blev slået fast ved temamødet den 24. september 2013, at det er rigtig svært at vurdere, hvad en emballage skal kunne for at beskytte tilstrækkeligt mod ilt. Mange fødevarevirksomhederne kender simpelthen ikke sine produkter og emballage godt nok til at kunne sige om 1% ilt er kritisk for kvaliteten og holdbarheden. Et spørgsmål er derfor, hvordan skal fødevarevirksomheden gribe det an for at få den nødvendige viden? En mulighed var derfor at ansøge om et samarbejdsprojekt, da emnet netop er meget bredt og indeholder mange udfordringer som er gængse for hele fødevareindustrien. Industriens udfordringer kan summeres op således: Det gode argument for, hvorfor emballage generelt er vigtig for miljøet madspild, hvordan sikres kvaliteten efter åbning af emballagen Forbrugerrespons på forbedret kvalitet, giver det merværdi at pakke fødevare bedre ind? fortsættes næste side 9

10 fortsat fra side 9 Nyt site skal... Hvor utæt er emballagen efter håndtering i pakkeudstyret? Dataindsamling fra produktionen hvor meget, hvordan og hvad bruger vi det til? Er ilt en vigtig parameter for at kortlægge kvalitet? Uddannelse af smagepaneler i virksomheden, for at vurdere et kritisk iltniveaus betydning for smag Hvordan kommer vi restilt til livs? Konditionering i nitrogen før pakning, iltabsorbere eller andet Hvordan sikre vi kvaliteten på eksportmarkederne, hvad udsættes vores produkter for og hvad betyder det? Bedre styr på funktionelle barrier med henblik på sikring mod migration fra genbrugsmaterialer. Hvordan kan nye materialer introduceres til fødevarekontakt som samtidig er ilttætte TEMA: Hvad er grøn emballage? Der blev afholdt temamøde den 11. december 2013 om grøn emballage, for at få en bedre forståelse for, hvordan industrien opfatter begrebet, og hvordan de håndterer det i dagligdagen. Emballagen udgør kun ca. 5% af den samlede miljøbelastning, derfor giver det god mening at fokusere på beskyttelse af produktet, som udgør ca. 80%. LCA (livcyklus analyse) er et styringsværktøj til bæredygtige produkter. Det sætter krav til en overordnet styring af hele processen. Kun få anvender LCA i praksis i sin helhed. Virksomheder levere data indtil store fødevarevirksomheder, fx Arla eller supermarkeder. Det er netop meget komplekst, fordi LCA er unik for det enkelte produkt, og derfor involvere hele værdikæden. Det er derfor svært at undgå suboptimering. Overblikket mangler, især for mindre virksomheder. Endelig mangler der viden om værdien af initiativerne for forbrugeren. Hvad er deres villighed til at betale for grøn emballage, især fordi forbrugerne ikke er i stand til at vurdere emballagen objektivt og mangler information om emballage og miljø. Industriens udfordringer kan summeres op således: Indtænkning af restprodukter fra x. fødevareproduktion ved fremstilling af ny emballage nærme sig 100 % anvendelse af råstoffer Rene genbrugsmaterialer (genanvendelse som ikke kræver anvendelse af meget kemi eller anden forarbejdning, men som er ren nok til anvendelse til fx fødevareemballage) Mindre kemi i forarbejdning af emballage Minimering af materialeforbrug reducering af vægt og volumen Materiale som let kildesorteres og genbruges Betragte transport og emballage som et hele: undgå suboptimering. Inden for hver emballage finde grænsen for hvor meget genbrugt materiale, som kan accepteres. Undgå spild: Kvalitetsemballage som mindsker mængden af spild generelt Debat om brug af regenerede produkter: Der skulle gerne være accept fra de producenter, der anvender emballage samt forbrugere, at ved anvendelse af genbrugsmaterialer kan kvaliteten ikke være lige så høj som ved nye/jomfruelige materialer. Dette gælder både udseende, farve/nuance, kvalitet af det tryk der kommer på osv. Projektet har til formål at styrke fødevare- og emballageerhvervene i Danmark gennem at skabe en række forskellige udviklingsprojekter. Fokus er, at øge viden og innovation omkring fødevareemballering. Konkret skal dette ske gennem en systematisk mapping af industriens udfordringer og en efterfølgende organisering af konkrete projekter, der fokuseret løser netop de udfordringer, der styrker dansk fødevareeksport mest. Følg med i projektet: 10

Workshop: Returtagning og genanvendelse

Workshop: Returtagning og genanvendelse Workshop: Returtagning og genanvendelse Dagens program: Formiddag 10:00 10:20 10:50 11:15 11:30 12:00 12:45 Velkomst og introduktion til dagen v/chefkonsulent Finn Zoëga, Teknologisk Institut Cirkulær

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Grøn varelevering i København Et projekt støttet af: Præsentation Hvorfor innovativ distribution i byen? Citylogistik baggrund 1 Hvorfor innovativ distribution

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Citydistribution i ydertimerne. Finn Zoëga, sektionsleder, logistik

Citydistribution i ydertimerne. Finn Zoëga, sektionsleder, logistik Citydistribution i ydertimerne Finn Zoëga, sektionsleder, logistik Transport og Logistik Citydistribution i ydertimerne København, Aarhus, Odense og Aalborg Et projekt, delvis finansieret af Center for

Læs mere

Den datadrevne fabrik sådan høster du potentialet ved digitalisering og automation

Den datadrevne fabrik sådan høster du potentialet ved digitalisering og automation Den datadrevne fabrik sådan høster du potentialet ved digitalisering og automation Hvordan kommer du i gang med dit automationsprojekt? Hvad er dine værktøjer, når du skal gennemføre investeringer i produktionen?

Læs mere

Vær med i årets Scanstar Den nordiske emballagekonkurrence, der kombinerer kreativitet, teknik og materialer

Vær med i årets Scanstar Den nordiske emballagekonkurrence, der kombinerer kreativitet, teknik og materialer Vær med i årets Scanstar Den nordiske emballagekonkurrence, der kombinerer kreativitet, teknik og materialer Scanstar er en fælles nordisk emballagekonkurrence, som har været arrangret hvert år siden 1969

Læs mere

Overblik over muligheder, starthjælp og hvilken rådgivning du kan få. Søren Peter Johansen, Faglig leder Teknologisk Institut, Robotteknologi

Overblik over muligheder, starthjælp og hvilken rådgivning du kan få. Søren Peter Johansen, Faglig leder Teknologisk Institut, Robotteknologi Robotter Overblik over muligheder, starthjælp og hvilken rådgivning du kan få. Søren Peter Johansen, Faglig leder Teknologisk Institut, Robotteknologi Hi15 september 2015 Oversigt Introduktion 1. Status

Læs mere

Alternative kølemetoder

Alternative kølemetoder Temadag om Alternative kølemetoder få mere at vide om alternative kølemetoder og hvor de kan bruges ÅRHUS 9. JUNI 2008 Hvilke alternative kølemetoder findes der og hvor anvendes de? Hør om den seneste

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

BESTUFS WORKSHOP. Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer. Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU

BESTUFS WORKSHOP. Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer. Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU BESTUFS WORKSHOP Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU BESTUFS workshop i Aalborg 22. januar 2008 1 Formålet

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Effektive Supply Chains i en global verden

Effektive Supply Chains i en global verden Effektive Supply Chains i en global verden med fokus på leverandør relationer og økonomistyring TEKNOLOGISK INSTITUT TAASTRUP DEN 4. OKTOBER 2007 Det får du ud af at deltage: Styrk virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Genanvendelse af tagpap

Genanvendelse af tagpap «From Roof to Road» Innovative recycling of bitumen felt roofing material Genanvendelse af tagpap Karsten Rasmussen 11. maj 2012 1 Workshop genanvendelse af tagpap Indhold Historien Konceptet Udfordringerne

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Vi handler Det forpligter!

Vi handler Det forpligter! Vi handler Det forpligter! Rundt om madspild en strategisk tilgang 29. Januar 2015 Helene Regnell CSR Direktør Dansk Supermarked Dansk Supermarked kort fortalt 1380 butikker 9 mio. indkøbsture om ugen

Læs mere

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater:

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Hvordan kan Levelized Cost Of Energy reduceres så energi fra vindmølleparker bliver konkurrencedygtig med traditionel energi? Lektor Tove Brink, Syddansk Universitet,

Læs mere

Gør din forretning grøn og rentabel Grøn Omstilling

Gør din forretning grøn og rentabel Grøn Omstilling Gør din forretning grøn og rentabel Grøn Omstilling Gitte Krasilnikoff, 20. maj 2014 Dagens program 1. Hvorfor grøn omstilling og bæredygtig? 2. Grøn forretning som vejen til vækst 3. Virksomhedscases

Læs mere

Scanstar 2014 Student

Scanstar 2014 Student Scanstar 2014 Student Vær med i årets Scanstar Student Den nordiske emballagekonkurrence, der kombinerer kreativitet, teknik og materialer Scanstar er en fælles nordisk emballagekonkurrence, som har været

Læs mere

Industri & Design Forum 2015

Industri & Design Forum 2015 Velkommen Agenda for dagen Mød eksperterne The Future of Making Things Udstillere Industri & Design Forum 2015 Den 22. september 2015 i Roskilde Den 23. september 2015 i Horsens Tilmelding Industri & Design

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil FOAM MAKES THE WORLD A SOFTER PLACE TO BE 2 Velkommen til BPI Bramming Plast-Industri A/S er den førende leverandør af avancerede kundetilpassede løsninger i skum. Vi

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Supply Chain september, København. Capability building

Supply Chain september, København. Capability building Supply Chain 2017 12. september, København Supply Chain 2017 På konferencen Supply Chain 2017 får du som deltager en unik mulighed for at høre inspirerende præsentationer og deltage i et professionelt

Læs mere

Danish Design Association

Danish Design Association Danish Design Association Side 2 Velkommen Program 16.30 Velkommen til Designit v. Martin Delfer 16.40 Gitte Just, Danish Design Association 17.00 Line Rix, 1508 17.20 Søren Overgaard Skafte, e-types 17.40

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Vi forbinder idé, partnere og finansiering

Vi forbinder idé, partnere og finansiering biopro UdVikling af fremtidens bioteknologiske produktion CASE overvågning af strømforbrug CASE gvoir mobilt kæmpebassin CASE lynhurtig test til at spore bakterier i drikkevand CASE lifeline mobilløsning,

Læs mere

Optimering. Easyfood har tidligere slidt kuglelejer op på tre måneder. Hybridlejer har foreløbig kørt i to år. GENNEM VEDLIGEHOLD

Optimering. Easyfood har tidligere slidt kuglelejer op på tre måneder. Hybridlejer har foreløbig kørt i to år. GENNEM VEDLIGEHOLD OK TOBER 2014 - NR. 5 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Optimering O F F IC IE LT FA G M AG A S FOR D E IN N DA N V E D L IG SKE EHOLD SFORE N IN G GENNEM VEDLIGEHOLD FA G M A G A S I N F O R D R I F T,

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

CASI BORGERPANEL DANMARK 18.-19. APRIL 2015 TEKNOLOGIRÅDET

CASI BORGERPANEL DANMARK 18.-19. APRIL 2015 TEKNOLOGIRÅDET VISIONSKATALOG CASI BORGERPANEL DANMARK 18.-19. APRIL 2015 TEKNOLOGIRÅDET FIRE VISIONER FOR EN BÆREDYGTIG FREMTID Vision 1: Bæredygtig elektronik Det er vores vision at alt elektronik er bæredygtig på

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet

Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet Dansk Industri og Transportministeriet, 15. januar 2013 Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk

Læs mere

Kompetenceprofil. Aarhus Universitetshospital (AUH) generelt:

Kompetenceprofil. Aarhus Universitetshospital (AUH) generelt: Aarhus Universitetshospital Teknisk Afdeling Palle Juul Jensens Boulevard 50 DK-8200 Århus N Tel. +45 7846 3950 www.auh.dk Kompetenceprofil Dette er Aarhus Universitetshospitals (AUH) kompetenceprofil

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald v/suzanne Arup Veltzé, DAKOFA Konference Fossil frit Thy den 21. juni 2012 Disposition Ressourceeffektivt Europa Ressourceeffektivitet og organisk affald

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Affaldsdage 2012 22. maj. 13 Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Lars DI Disposition Frem mod bæredygtig vækst Fra affald til ressource Affaldssektorens organisering 2 Oplevet værdi i en foranderlig

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST-774-00081 Sendt pr. mail til mst@mst.dk Dansk Affaldsforening Vodroffsvej 59, 1 DK - 1900 Frederiksberg C Telefon +45 72 31 20 70 danskaffaldsforening.dk

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Mejerisektoren - Mælk

Mejerisektoren - Mælk Working Class Food Metal Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - Mælk Effektiv og fleksibel: - Pakning - Bila Milk Packer - Palletering Pakning Effektivt Ensartet Fjerner EGA Pakning af mælk

Læs mere

Evaluering. Forsøg med indsamling af EPS til genanvendelse Sagsnr. 15/135 Dok.nr. 976/17 Initialer LRE. Side 1 af 8

Evaluering. Forsøg med indsamling af EPS til genanvendelse Sagsnr. 15/135 Dok.nr. 976/17 Initialer LRE. Side 1 af 8 Evaluering Forsøg med indsamling af EPS til genanvendelse 09-02-2017 Sagsnr. 15/135 Dok.nr. 976/17 Initialer LRE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indhold 1 Baggrund... 3 2 Forsøgskoncept... 3 3 Resultater... 4

Læs mere

Dansk Retursystem A/S - en miljøvirksomhed

Dansk Retursystem A/S - en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S og DYT Dansk Retursystem A/S - en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber nye råstoffer Vi gør brugte flasker og dåser til råstoffer for nye fødevareemballager Vi sørger for

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Om Advanced Manufacturing

Om Advanced Manufacturing 1 2 Om Advanced Manufacturing 1. Hvad er Advanced Manufacturing? 2. Hvad er potentialet ved Advanced Manufacturing? 3. Et økosystem for Advanced Manufacturing 4. Hvad gør MADE? 3 Hvad er Advanced Manufacturing?

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

NSF. - innovation og koncepter

NSF. - innovation og koncepter NSF - innovation og koncepter NSF s baggrund Hvad kan NSF tilbyde sine kunder NSF (Nordisk Skoletavle Fabrik A/S) har gennem mere end 60 år produceret og markedsført en stor palette af produkter og koncepter

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade 12 1216 København K 9. maj 2016 Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services "Transforming your business" Canon Business Services I et landskab, hvor kundeadfærden hele tiden ændrer sig, ændrer det også den måde, virksomheder arbejder på, samt hvordan de

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt 11.03.2015 Workshop session 1: Hvor og hvordan samarbejder vi bedst? Gyda præsenterede de tre trædesten/projekter

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School Exam name CBS Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae 27-06-2016 Copenhagen Business School ComputerName: AS2A-057 Page 0 of 4 SPØRGSMÅL 1: FORBERED EN OMVERDENS-ANALYSE MED FOKUS PÅ HVILKE CENTRALE

Læs mere

Kina vinder frem i kapløbet om robotter

Kina vinder frem i kapløbet om robotter Industrielle robotter Kina vinder frem i kapløbet om robotter Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser at særligt Kina vinder frem på forskning i robotter Med 984 patenter i 2013, en stigning

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere