AURICAL Aud. Brugerguide. Dok. nr DK/02 Part nr DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AURICAL Aud. Brugerguide. Dok. nr. 7-50-1270-DK/02 Part nr. 7-50-12700-DK"

Transkript

1 AURICAL Aud Brugerguide Dok. nr DK/02 Part nr DK

2 Copyright Ingen delaf denne dokumentation ellerdette programmå duplikeres,lagres iet genfindingssystemeller overføres i nogen form ellerpånogen måde, uanset omdet skerelektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse ellerpå anden måde, uden forudgåendeskriftlig tilladelse fragn Otometrics A/S. Copyright 2014, GN Otometrics A/S Udgiveti Danmark af GN Otometrics A/S,Danmark Alinformation ogalle illustrationer og specifikationer i denne manual tagerudgangspunkt i den senest tilgængelige produktinformation ved publikationen afdokumentet. GN Otometrics A/Sforbeholder sigretten til nårsomhelst oguden varsel atforetage ændringer. Udgivelsesdato forversion Tekniskbistand Kontaktvenligst din leverandør. 2 Otometrics - AURICAL Aud

3 Indhold 1 Apparatbeskrivelse 4 2 Tilsigtet anvendelse 4 3 Udpakning 5 4 Installation 5 5 Tilslutning af tilbehør til AURICAL Aud 6 6 Strømforsyning til apparatet 8 7 Sådan sluttes AURICAL Aud til OTOsuite 9 8 Betjening via skærmen 9 9 Betjening på pc-tastaturet Ikoner i audiometrimodulets værktøjslinje Korrekt placering af transduceren Sådan udføres toneaudiometri Sådan udføres taleaudiometri Service, rengøring og kalibrering Yderligere referencer Tekniske specifikationer Definition af symboler Advarselsmeddelelser Producent 28 Otometrics - AURICAL Aud 3

4 1 Apparatbeskrivelse 1 Apparatbeskrivelse AURICAL Aud med højttalerenhed AURICAL Aud HI-PRO med højttalerenhed AURICAL Aud stationær version AURICAL Aud er et pc-styret audiometer til test af en persons hørelse. Audiometret betjenes fra OTOsuite audiometrimodulets pc-software. Med AURICAL Aud kan du udføre alle former for standardiserede audiometriske test, tone- og taleaudiometri samt specialtest. Med AURICAL Aud med HI-PRO kan man programmere høreapparater. Andre apparater kan let tilsluttes via den indbyggede USB-hub, og AURICAL Aud har de tilslutninger, der er nødvendige for at udføre probe-mikrofonmålinger ved hjælp af OTOsuite PMM-modulet, og rådgivning ved hjælp af OTOsuite rådgivnings- og simuleringsmodulet. Bemærk Oplysninger om PMM-softwaren findes i brugervejledningen til AURICAL FreeFit og PMM-modulet, og oplysninger om rådgivnings- og simuleringssoftwaren findes i brugervejledningen til AURICAL Visible Speech- og rådgivnings- og simuleringsmodulet. 2 Tilsigtet anvendelse AURICAL Aud og audiometrimodulet Brugere: audiologer, øre-næse-halslæger og andet sundhedsfagligt personale til test af deres patienters hørelse. Anvendelse: diagnostiske og kliniske audiometriske tests. AURICAL Aud med HI-PRO og audiometrimodulet Brugere: audiologer, øre-næse-halslæger, leverandører af høreapparater og andet sundhedsfagligt personale. Anvendelse: Som for AURICAL Aud og tilpasning af høreapparater. Højttalerenhed Brugere: audiologer, leverandører af høreapparater og andet sundhedsfagligt personale. 4 Otometrics - AURICAL Aud

5 3 Udpakning Anvendelse: AURICAL højttalerenheden er beregnet til at præsentere akustiske signaler til anvendelse sammen med AURICAL Aud og audiometrimodulet, med AURICAL FreeFit og OTOsuite PMM-modulet og OTOsuite rådgivnings- og simuleringsmodulet. 2.1 Typografiske konventioner Brug af Advarsel, Forsigtig og Bemærk Af sikkerhedsårsager og for at sikre forsvarlig brug af enheden og/eller softwaren indeholder denne vejledning advarsler, forsigtighedsregler og bemærkninger. Disse overskrifter anvendes på følgende måde: Advarsel Angiver, at der er risiko for dødsfald eller alvorlige skader på brugeren eller patienten. Forsigtig Angiver, at der er risiko for skader på brugeren eller patienten eller for beskadigelse af data eller apparatet. Bemærk Angiver, at du skal være særlig opmærksom. 3 Udpakning 1. Pak forsigtigt apparatet ud. Når du pakker apparatet og tilbehøret ud, er det en god ide at gemme det indpakningsmateriale, det blev leveret i. Hvis du får brug for at sende apparatet til reparation, vil den originale indpakning beskytte apparatet mod skader under transporten. 2. Undersøg udstyret visuelt for eventuelle skader. I tilfælde af skader må apparatet ikke anvendes. Kontakt din lokale distributør for at få hjælp. 3. Kontroller, at du har modtaget alle nødvendige dele og tilbehør, der er beskrevet på pakkelisten. Hvis pakken er mangelfuld, skal du kontakte din distributør. 4. Se efter i testrapporten (kalibreringscertifikatet), kontroller, at transducerne (hovedtelefoner og benledning) er de korrekte, og at de er i overensstemmelse med de påbudte kalibreringsstandarder. 4 Installation Installer OTOsuite på din PC, før du opretter forbindelse til AURICAL Aud fra din PC. For instruktioner vedrørende installation af OTOsuite, se OTOsuite Installationsvejledning, der findes på OTOsuite-installationsmediet (disk eller memory stick). Vedrørende montering af AURICAL Aud på væggen eller under bordpladen henvises der til AURICAL Aud Referencemanual. Otometrics - AURICAL Aud 5

6 5 Tilslutning af tilbehør til AURICAL Aud AURICAL Aud leveres fuldt samlet, og du skal blot tilsluttes kablerne. Forsigtig Anvend det medfølgende USB-kabel for at tilslutte AURICAL Aud til pc'en. Kabellængden må ikke overstige 3 m (ca. 10 fod). AURICAL Aud A. Kabel til ekstern strømforsyning B. USB-kabel mellem AURICAL Aud og pc'en AURICAL højttalerenhed A. USB-kabel mellem AURICAL Aud og pc'en B. Kabel til ekstern strømforsyning Tilslutning til OTOsuite Brug OTOsuite hjælpeprogrammet til konfiguration til tilslutning og opsætning af kommunikation med AURICAL Aud: Vælg Tools > Configuration Wizard... (Indstillinger > Hjælpeprogram til konfiguration...) 5 Tilslutning af tilbehør til AURICAL Aud Installationen skal udføres i henhold til IEC med bilag i form af del 1: Generelle bestemmelser -1 og UL , CAN/CSA-C22.2 NO De supplerende bestemmelser vedrørende pålideligheden af elektromedicinske systemer. Det er et generelt krav for alt elektronisk udstyr, der anvendes i umiddelbar nærhed af en testperson, at: Det tilsluttede udstyr skal leve op til kravene i IEC og/eller IEC med undtagelse af pc'en og udstyr tilsluttet til den indgående og udgående stikkontakt til AURICAL Aud. 6 Otometrics - AURICAL Aud

7 5 Tilslutning af tilbehør til AURICAL Aud Se også Generelle advarselsmeddelelser 27. En detaljeret beskrivelse af tilslutningspanelet findes i AURICAL Aud Referencemanual. Tilslutningspanel - AURICAL Aud A. Pc-/usb-tilslutning B. Strømforsynede USB-tilslutninger til tilbehør C. Ekstern strømforsyning D. Lydfelt, højttalereffekt (optisk digital udgang) E. Lydfelt, højttalereffekt (koaksial digital udgang) F. Fritfeltshøjttalere (effekt-output) G. Insert Phones H. Hovedtelefoner - luftledning I. Patientsvarer J. Benledning K. Højttaler, analog (linjeeffekt) L. Line-in M. Operatørens monitorhovedtelefoner - hovedtelefoner N. Operatørens monitorhovedtelefoner - boom-mikrofon O. Rådgivnings- og simuleringshovedsæt P. Talk-back-mikrofon Bemærk Blå svarer til venstre, og rød svarer til højre. Advarsel Anvend kun den medfølgende strømforsyning til Otometrics. Forsigtig Når du tilslutter andet elektrisk udstyr til AURICAL Aud, er det vigtigt at huske, at udstyr, der ikke overholder de samme sikkerhedsstandarder somaurical Aud, kan medføre en generel reduktion af systemets sikkerhedsniveau. Tilslutningspanel - HI-PRO HI-PRO tilslutningspanelet indeholder stik til høreapparaternes tilslutningskabler samt kontrollamper for pc-kommunikation og strømtilførsel. Otometrics - AURICAL Aud 7

8 6 Strømforsyning til apparatet A. Tilslutningskabler til høreapparat B. Pc-kommunikation, lysindikator C. Strøm, lysindikator Tilslutningspanel - AURICAL højttalerenhed Fjern højttalerdækslet for at få adgang til AURICAL højttalerenhedens tilslutningspanel. A. USB til AURICAL Aud B. BT (bluetooth) til PMM-kommunikation C. 24 V jævnstrøms-strømudgang til AURICAL Aud D. 24 V jævnstrømsindgang til ekstern strømforsyning E. Ledningsindgang til tilslutning til AURICAL Aud 6 Strømforsyning til apparatet AURICAL Aud forsynes via en ekstern strømforsyning, som er sluttet direkte til netstikkontakten. Sådan tændes AURICAL Aud Brug kun den strømforsyning, der er anført i de tekniske specifikationer i AURICAL Aud Referencemanual. 1. Slut den eksterne strømforsynings netstik direkte til en vekselstrøms-netstikkontakt med trelederbeskyttelsesjording. 2. Tænd på lysnetkontakten. 3. Tænd/Sluk-indikatoren på AURICAL Aud lyser grønt. 8 Otometrics - AURICAL Aud

9 7 Sådan sluttes AURICAL Aud til OTOsuite AURICAL Aud AURICAL Aud med HI-PRO Sådan slukkes AURICAL Aud 1. AURICAL Aud slukkes ved at koble strømforsyningen fra netstikkontakten. 7 Sådan sluttes AURICAL Aud til OTOsuite Sæt forbindelsen mellem AURICAL Aud og OTOsuite op ved at følge hjælpeprogrammet til konfiguration når AURICAL Aud anvendes for første gang. Efter den første konfigurering af OTOsuite vil AURICAL Aud automatisk tilsluttes OTOsuite, hvis AURICAL Aud er tændt, når kontrolpanelet i OTOsuite åbnes. Ellers kan AURICAL Aud tilsluttes som følger: 1. Tænd apparatet. 2. Start OTOsuite. 3. I OTOsuite-værktøjslinjen trykkes på Control Panel (Kontrolpanel). 4. Klik på Connect (Tilslut) i kontrolpanelet. 8 Betjening via skærmen Testkontroller giver mulighed for at betjene audiometret, hvis du benytter musen og valgmulighederne på skærmen til at foretage tests. Testkontrollerne aktiveres ved at vælge Tools > Options > Audiometry > General > On-screen controls > Show > On (Funktioner > Indstillinger > Audiometri > Generelt > Betjeningselementer > Vis > Aktiveret). Dæmpetilstand Dæmpetilstand giver dig mulighed for at styre toneniveauer og -præsentation ved at holde musemarkøren over de pågældende skærmkontroller. Det er især praktisk, når testeren og testpersonen befinder sig i samme rum. Otometrics - AURICAL Aud 9

10 9 Betjening på pc-tastaturet Dæmpetilstand aktiveres ved at vælge Tools > Options > Audiometry > General > On-screen controls > Silence Mode > On (Funktioner > Indstillinger > Audiometri > Generelt > Betjeningselementer > Dæmpetilstand > Til). Du kan ændre niveau og frekvens med flere trin ad gangen ved at bruge musens scrollhjul. 9 Betjening på pc-tastaturet Du kan åbne en separat PDF-fil for at få en oversigt over tastaturgenvejene. Når du har installeret OTOsuite, kan du finde OTOsuite-manualer og relateret dokumentation på din computer. Åbn i menuen Start for at få vist en oversigt med links til alle manualer. Bemærk Tasternes faktiske placering kan afhænge af, hvilken type tastatur du benytter. 10 Ikoner i audiometrimodulets værktøjslinje De tilgængelige ikoner på værktøjslinjen afhænger af, hvilken testfunktion der er valgt. Audiometri-ikoner Toneaudiometri Taleaudiometri Menupunkt Ikon Beskrivelse Combined Audiogram (Kombineret audiogram) Klik for at skifte mellem at få vist begge ører i et enkelt audiogram (kombineret audiogram) eller både et venstre og højre audiogram på din skærm. Combined View (Kombineret visning) Klik for at få vist begge ører i et samlet audiogram. Split View (Opdelt visning) Klik for at vist separate audiogrammer for hvert øre. 10 Otometrics - AURICAL Aud

11 11 Korrekt placering af transduceren Menupunkt Ikon Beskrivelse Masking Assistant (Maskeringsassistent) Standard / All / High frequencies (Standard/Alle/Høje frekvenser) Aktivering eller deaktivering af maskeringsassistenten. Maskeringsassistenten medfører, at en umaskeret tærskelværdi blinker gentagende gang, hvis maskering anbefales. Grafen viser op til Hz. AURICAL Aud viser stimulus op til Hz. Klik for at skifte mellem visning: Standard frequencies (Standardfrekvenser) Viser audiogrammet fra Hz. All frequencies (Alle frekvenser) Viser audiogrammet fra Hz. High frequencies (Høje frekvenser) Viser audiogrammet fra Hz. New Audiogram (Nyt audiogram) Frequency resolution (Frekvensopløsning) Monitoring (Medhør) Talk Forward (Talk Over) Select Orientation (Vælg orientering) Vælg nyt audiogram Du bliver opfordret til at gemme eller annullere aktuelle data. Valgmulighederne for frekvensopløsninger er 1/6, 1/12, 1/24 og 1/48 oktav samt 1 Hz. De forskellige tonestimulusopløsninger kan vælges fra værktøjslinjen eller fra Tools > Options... > Audiometry > General (Funktioner > Indstillinger... > Audiometri > Generelt). Du kan gemme op til 24 punkter for hver audiometrikurve. Du får besked, hvis du prøver at gemme flere end det maksimalt tilladte antal punkter. Aktiverer eller deaktiverer medhørshøjttaleren til overvågning af stimuli, der præsenteres for patienten fra kanalen Stimulus (Stimulus) eller Masking (Maskering). Muliggør kommunikation med patienten i lydboksen. Dette medfører visning af dialogboksen Talk Forward (Talk Over), hvor du kan kontrollere Talk Over-mikrofonens følsomhed og udgangsniveau (i db HL) til patienten. Klik for at vælge perspektivet for patientens øre som vist på skærmbilledet for graf- og tabelvisninger. Du kan også vælge lokation for stimuluskontrol. 11 Korrekt placering af transduceren Hovedtelefoner 1. Løsn pandebåndet, og anbring både venstre og højre side af hovedtelefonerne samtidigt. Otometrics - AURICAL Aud 11

12 11 Korrekt placering af transduceren Bemærk Hvis hovedtelefonerne ikke er anbragt korrekt, er der risiko for at forårsage et kollaps af ørekanalen, hvilket vil medfører forhøjede tærskelværdier. 2. Sigt efter at anbringe midten af hovedtelefonerne i retning mod patientens ørekanaler, og anbring forsigtigt hovedtelefonerne på ørene. 3. Stram pandebåndet, mens du holder hovedtelefonerne på plads med tommelfingrene. 4. Kontroller hovedtelefonernes placering for at sikre, at de sidder lige og er anbragt korrekt. Insert phones Små børn kan bedre acceptere insert phones end hovedtelefoner. 1. Vælg den største skumøreprop, der kan passe i patientens øre. Hvis øreproppen er for lille, kan lyden sive ud, og db-niveauet vil ikke være nøjagtigt ved trommehinden. Insert phones har bedre lyddæmpning mellem ørene, især ved lave frekvenser. Dette reducerer behovet for maskering. 2. Det er bedst at anbringe ørepropstransducerne med en klemme bagved barnet eller på bagsiden af dets tøj og derefter anbringe skumøreproppen i barnets ører. Benledning Bemærk For umaskerede knogletærskelværdier kan du lagre binaurale data ved at vælge Binaural bone (Binaural knogle) i kontrolpanelets routingsektion. Mastoidplacering 1. Fjern eventuelt hår, der dækker mastoiden, og anbring den flade runde del af benlederen sikkert på den knoglerigeste del af mastoiden, uden at dele af transduceren berører det ydre øre. 2. Sørg for, at benlederen sidder godt fast på mastoiden, men stadig er behagelig. 3. Hvis du skal udføre maskering med øretelefoner, anbringes den anden del af benlederens pandebånd over patientens tinding på modsatte side af hovedet, så der er plads til pandebåndet til øretelefonerne og benlederen på patientens hoved. 12 Otometrics - AURICAL Aud

13 12 Sådan udføres toneaudiometri 12 Sådan udføres toneaudiometri A. Hurtigvalgspanel B. Panel med valgmuligheder for test C. Monitor/niveau-panel Når testknapperne og andre funktioner benyttes, kan du benytte de tilsvarende taster på tastaturet eller de betjeningselementer, der er placeret øverst på skærmen eller i kontrolpanelet til venstre. Detaljerede eksempler på audiometrisk testning findes i AURICAL Aud Referencemanual. 1. Vælg skærmen Tone i OTOsuite audiometrimodulet. 2. Klargør patienten. Hvis du vil instruere patienten, efter at du har anbragt transducerne på hans/hendes hoved, kan du bruge knappen Talk Forward (Talk Over). Du kan tale til patienten for at justere patientkommunikationsniveauerne, når Talk Forward (Talk Over) er aktiv. 3. Vælg testbetingelser for øre, transducer, umaskeret/maskeret og testtype i kontrolpanelet. 4. Vælg testfrekvensen ved hjælp af piletasterne højre/venstre. 5. Vælg stimulusniveauet ved hjælp af piletasterne op/ned. 6. Aktiver tonen ved hjælp af knappen Stimuluspræsentation. 7. Brug knappen Store (Gem) til at gemme datapunktet, og gå videre til næste frekvens. 8. Gentag trin 4 til 8, indtil alle de målinger, du skal bruge, er udført. Har du testet (hvis relevant): begge ører luftledning Benledning maskering tærskel, MCL og UCL 9. Gem audiogrammet. Otometrics - AURICAL Aud 13

14 13 Sådan udføres taleaudiometri 13 Sådan udføres taleaudiometri A. Hurtigvalgspanel B. Panel med valgmuligheder for test C. Monitor/niveau-panel Når testknapperne og andre funktioner benyttes, kan du benytte de tilsvarende taster på tastaturet eller de betjeningselementer, der er placeret øverst på skærmen eller i kontrolpanelet til venstre. Detaljerede eksempler på audiometrisk testning findes i AURICAL Aud Referencemanual. 1. Vælg skærmbilledet Speech (Tale) i OTOsuite-audiometrimodulet. 2. Klik evt. på ikonet Scoring and Playing (Score og afspilning) for at opsætte ord- eller fonemscoring. 3. Klargør patienten. Hvis du vil instruere patienten, efter at du har anbragt transducerne på hans/hendes hoved, kan du bruge knappen Talk Forward (Talk Over). Du kan tale til patienten for at justere patientkommunikationsniveauerne, når Talk Forward (Talk Over) er aktiv. 4. Vælg testbetingelser for øre, transducer, umaskeret/maskeret og testtype i kontrolpanelet. 5. Vælg stimulusniveauet ved hjælp af piletasterne op/ned. 6. Vælg speech input for tale. Du kan vælge mellem mikrofon-input og optagne input som kilde. Hvis du kombinerer Source A (Kilde A) og Source B (Kilde B) som Input (input)-kilder i afsnittet Test Options (Valgmuligheder for test) i Control Panel (Kontrolpanel), erstattes audiometerets talemaskering med et optaget input. 7. Vælg dit taleinput fra højrekliksmenuen i Sunshine-panelet (eller for Source A (Kilde A) eller Source B (Kilde B) fra rullelisterne i afsnittet Test Options (Valgmuligheder for test) i Control Panel (Kontrolpanelet). Int. CD (cd-materiale i cd/dvd-drevet) Int. File (integreret OTOsuite talemateriale eller normale lydfiler) Linje ind (analogt input fra eksterne lydafspillere, f.eks. cd, MD, MP3 eller kassetteoptagere, der er tilsluttet audiometret via Line in (Linje ind)). 8. Du kan finde filerne med talemateriale i rullelisten File/track/list selection (Fil/Spor/Listevalg). 14 Otometrics - AURICAL Aud

15 14 Service, rengøring og kalibrering Hvis du benytter en integreret ordliste, vises ordlisten på skærmen. 9. Præsentér ordlisterne ved hjælp af knappen Play (Afspil). 10. Brug knapperne Correct (Rigtigt) (+) og Incorrect (Forkert) (-), eller klik direkte på nøgleordet, for at udarbejde scoren. 11. Gem de aktuelle data som resultat ved enten at klikke i det fremhævede felt eller trykke på Store (Gem) (S) på tastaturet Gentag, indtil alle de målinger, du skal bruge, er udført. 14 Service, rengøring og kalibrering Advarsel Du må under ingen omstændigheder skille AURICAL Aud ad. Kontakt din leverandør. Kun uddannede teknikere må efterse og arbejde med delene i AURICAL Aud Service Advarsel For din egen sikkerheds skyld og for at sikre, at garantien ikke bortfalder, skal service og reparationsarbejde på elektromedicinsk udstyr altid udføres af udstyrets producent eller af uddannede teknikere hos autoriserede værksteder. I tilfælde af fejl på udstyret skal du skrive en detaljeret beskrivelse af fejlen eller fejlene og kontakte din leverandør. Et defekt apparat må ikke anvendes Rengøring Apparatet Fjern støv med en blød børste. Brug en blød og let fugtet klud med lidt mildt rengøringsmiddel eller en ikke-ætsende, medicinsk desinfektionsserviet til rengøring af enheden og opladeren i overensstemmelse med lokale bestemmelser om infektionskontrol. Forsigtig Enheden må ikke komme i berøring med væsker. Der må ikke komme fugt ind i enheden. Tilbehør Disse dele er i konstant kontakt med dine patienter og skal derfor altid holdes rene. Hovedtelefoner Otometrics - AURICAL Aud 15

16 15 Yderligere referencer Brug en alkoholfri serviet (f.eks. Audiowipe) til rengøring af hovedtelefonerne efter hver patient. Ørepropper til indstiktelefoner Ørepropperne er til engangsbrug og må derfor ikke renses eller genbruges. Benledning Benledningen gøres ren med en tør klud efter hver patient. Bortskaffelse Der er ingen særlige regler for bortskaffelse af ørepropper, dvs. de kan bortskaffes efter de lokale bestemmelser Kalibrering Årlig kalibrering Audiometer, hovedtelefoner, benledninger og fritfeltshøjttalere skal kalibreres en gang om året af et autoriseret serviceværksted. Forsigtig Bemærk, at kalibrering kun er udført på de leverede transducere! Ønsker du at anvende andre transducere til testformål sammen med apparatet, bedes du først kontakte din lokale distributør. 15 Yderligere referencer Du kan finde mere information i onlinehjælpen i OTOsuite, som indeholder detaljeret referenceinformation om AURICAL Aud og OTOsuite-modulerne. For instruktioner vedrørende installation af OTOsuite, se OTOsuite Installationsvejledning, der findes på OTOsuite-installationsmediet (disk eller memory stick). 16 Tekniske specifikationer 16.1 AURICAL Aud AURICAL Aud er type 1081 fra GN Otometrics A/S. Kanaler To separate og identiske kanaler Frekvensområde Insert phones: TDH39-høretelefoner: Standardfrekvenser: Hz Standardfrekvenser: Hz 16 Otometrics - AURICAL Aud

17 16 Tekniske specifikationer ME-70: Standardfrekvenser: Hz HOLMCO: Standardfrekvenser: Hz BC: Standardfrekvenser: Hz FF: Standardfrekvenser: Hz Nøjagtighed: > 0,03%. Maskering af smalbåndsstøj: Fås til hver stimulusfrekvens. Frekvensopløsning: 125 til Hz Stimulustyper Tone Warble Pulserende tone Pulserende warble Maskeringstyper Smalbåndsstøj AC og BC FF Talevægtet støj AC og BC FF Hvid støj (bredbåndsstøj) AC og BC FF Korreleret Korreleret Korreleret Korreleret Korreleret Korreleret Stimulusmodulering FM (Warble): SISI: Justerbar moduleringshastighed og -dybde Moduleringshastighed: 1-20 Hz (standard: 5 Hz). Moduleringsdybde: 1-25 % af midterfrekvens (standard: 5%). Trin på 5, 2 og 1 db Nøjagtighed af lydniveau Hele niveauområdet (AC): Hele niveauområdet (BC): 125 til 5000 Hz: ±3 db 5000 to Hz: ±5 db 250 til 5000 Hz: ±4 db 5000 til 8000 Hz: ±5 db Dæmpningsled 1 til 5 db trinopløsning over hele området Otometrics - AURICAL Aud 17

18 16 Tekniske specifikationer HL-område Maksimal effekt begrænses af transduceren. Total harmonisk forvrængning Luft < 2,5 % Ben < 5 % Valgbare transducere AC: BC: Udgange TDH 39-, ME-70-, HOLMCO-, HDA 200-hovedtelefoner, HDA 300-hovedtelefoner, og insert phones B71 (Mastoid) FF: Passiv fritfeltshøjttaler ved brug af indbygget forstærker i AURICAL Aud eller Fritfeltshøjttaler med indbygget forstærker eller ekstern forstærker, hvor begge typer anvender linjeudgangen fra AURICAL Aud. Transducermulighederne afhænger af, hvordan AURICAL Aud bestilles og kalibreres. AC: 2 x 2 mono-jackstik, 6,3 mm (1/4 ") BC: 1 x mono-jackstik, 6,3 mm (1/4 ") Udgangseffekt for SF: Linjeudgang for SF: 3 x stik, 3 x 40 W maks., 8Ω belastning 2 x 1,6 Vrms, Eksterne indgange CD/Analog linje ind: 0,2 til 2,0 Vrms, 10 kω 1 stereo 3,5 mm (1/8") jackstik Talkback-mikrofon: Elektret mikrofon Indgangsspænding: 0,002 til 0,02 Vrms Indgangsmodstand: 2,21 kω. 3,5 mm (1/8") jackstik USB 2.0-hub: med 3 strømforsynede USB-porte 24 VDC strømforsyning: DC-strøm, 2,5 mm Stimuluspræsentation Normal: Kontinuerligt TIL: Pulsering: Pulseringsvarighed: Signalet præsenteres, når der trykkes på knappen Stimulate (Stimuler). Signalet afbrydes, hvis der trykkes på knappen Stimulate (Stimuler). Signalet pulseres. 200 ms til og 200 ms fra. Kan konfigureres 18 Otometrics - AURICAL Aud

19 16 Tekniske specifikationer Operatørtilbehør Operatørens medhørshovedtelefoner - hovedtelefoner: 40 mw 16 Ω 3,5 mm (1/8") stereo-jackstik Operatørens mikrofon (bord eller boom): Elektret mikrofon Stik til usb-port Type: Indgangsspænding: 0,002 til 0,02 Vrms Indgangsmodstand: 2,21 kω. 3,5 mm (1/8") jackstik USB-port Opfylder: USB 2.0 Hastighed: Transport og opbevaring Høj hastighed Temperatur: Luftfugtighed: Lufttryk: -30 C til +60 C (-22 F til 140 F) 10 % til 90 %, ikke-kondenserende 500 hpa til 1060 hpa Betjeningsmiljø Driftstilstand: Kontinuerligt Temperatur: +15 C til +35 C (59 F til 95 F) Luftfugtighed: 30 % til 90 %, ikke-kondenserende Lufttryk: 980 hpa til 1040 hpa. (Drift ved temperaturer under -20 C (-4 F) eller over +60 C (140 F) kan medføre permanente skader.) Opvarmningstid < 5 min. Bemærk Bør forlænges, hvis AURICAL Aud opbevares køligt. Bortskaffelse AURICAL Aud kan bortskaffes som almindeligt elektronisk affald i henhold til WEEE og lokale bestemmelser. Dimensioner AURICAL Aud: Ca. 275 x 205 x 60 mm (10,8 x 8,0 x 2,4") Otometrics - AURICAL Aud 19

20 16 Tekniske specifikationer Vægt AURICAL Aud med HI-PRO: AURICAL Aud uden HI-PRO: Ca. 0,85 kg (1,875 lb) Ca. 0,65 kg (1,433 lb) Strømforsyning Ekstern strømforsyning, type: MeanWell MES50A-6P1J, 50 W Output: 24 V, 2,08 A Input: VAC, 50/60 Hz, 1,5-0,8 A Strømforbrug < 60 VA Netkabler STRØMKABEL, M/ SCHUKO-STIK NETLEDNING, H05VV, DK STIK NETLEDNING, H05VV, UK STIK STRØMKABEL AUSTRALIEN STRØMKABEL KINA NETLEDNING, H05VV, CH STIK STRØMKABEL, SJ, US HOSP.STIK Standarder Audiometer: IEC , type 2, 2010; IEC , type A, 1993; ANSI S3.6 Patientsikkerhed: Opfylder IEC , klasse 1, type B; UL ; CAN/CSA-C22.2 NO EMC: IEC HI-PRO (indbygget) Porte til høreapparater 2 x 6-polede DIN-ministik: Til tilslutning af programmerbare høreapparater Sikkerhed: EN , klasse 1, type BF og UL 544. EMC: EN ; EN ; EN Tilbehør: Testsoftware. Se AURICAL AudServicemanual. 20 Otometrics - AURICAL Aud

21 16 Tekniske specifikationer 16.3 AURICAL-højttalerenhed Grænseflader USB-port-output, type A Primært til Bluetooth USB-nøgle USB-port-input, type B USB-tilslutning fra pc 24 VDC ind DC-strøm, 2,5 mm 24 VDC gennemløb DC-strøm, 2,5 mm Højttalerudgang RCA-telefonstik optimeret til 8 Ω-højttaler. Dimensioner Højttaler: Ca. 375 x 285 x 145 mm (14,8 x 11,2 x 5,7") Vægt Højttaler: Ca. 1,5 kg (3,3 lb) Transport og opbevaring Temperatur: Luftfugtighed: Lufttryk: -30 C til +60 C (-22 F til 140 F) 10 % til 90 %, ikke-kondenserende 500 hpa til 1060 hpa Betjeningsmiljø Driftstilstand: Kontinuerligt Temperatur: +15 C til +35 C (59 F til 95 F) Luftfugtighed: 30 % til 90 %, ikke-kondenserende Lufttryk: 980 hpa til 1040 hpa. (Drift ved temperaturer under -20 C (-4 F) eller over +60 C (140 F) kan medføre permanente skader.) 16.4 Tilbehør Standardtilbehør og valgfrit tilbehør kan variere fra land til land. Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger. TDH 39-hovedtelefoner ME-70-hovedtelefoner HOLMCO-hovedtelefoner HDA 200-hovedtelefoner til højfrekvent audiometri HDA 300-hovedtelefoner til højfrekvent audiometri B-71 benledning Insert Phones (E-A-RTONE 3A) AURICAL-højttalerenhed til integration med AURICAL FreeFit Fritfeltshøjttalere Otometrics - AURICAL Aud 21

22 16 Tekniske specifikationer Medhørshovedtelefoner med boom-mikrofon Bordmikrofon Talkback-mikrofon Patientsvarer Strømforsyning og netledning Vægmonteringsplade Tilslutningskabler AURICAL Aud Referencemanual AURICAL Aud Brugerguide 16.5 Bemærkninger vedrørende EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) AURICAL Aud er en del af et elektrisk system til medicinsk brug og er derfor underlagt særlige sikkerhedsregler. Af denne årsag skal installations- og betjeningsvejledningen i dette dokument følges nøje. Højfrekvent bærbart og mobilt kommunikationsudstyr, som f.eks. mobiltelefoner, kan forstyrre AURICAL Auds funktioner. Retningslinjer ogdeklaration fraproducenten elektromagnetiske emissionerfra altudstyr og allesystemer AURICALAud er beregnettil brugi deelektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af AURICAL Aud skal sikre, atapparatet brugesi sådanne miljøer. Emissionstest Overensstemmelse Elektromagnetiskmiljø retningslinjer RF-emissioner CISPR 11 Gruppe 1 AURICALAud anvender kun RF-energi tilintern drift. Derfor errf-emissionernemeget lave ogforårsagersandsynligvis ikkeinterferensi elektronisk udstyr inærheden. RF-emissioner CISPR 11 Klasse B AURICALAud er egnet tilbrug ialle miljøer,herunder private miljøer og miljøer,som er direktetilsluttetoffentlige strømforsyningsnetværk med lavspænding ogleverer strøm tilprivate bygninger. Retningslinjer ogdeklaration fraproducenten elektromagnetisk immunitet foraltudstyr ogallesystemer AURICALAud er beregnettil brugi deelektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af AURICAL Aud skal sikre, atapparatet brugesi sådanne miljøer. Immunitetstest IEC testniveau Overensstemmelsesgrad Elektromagnetiskmiljø retningslinjer Elektrostatisk udladning(esd) +/- 6kV kontakt +/- 8kV luft +/- 6 kv kontakt +/- 8 kv luft Gulveskal være af træ, beton eller keramiske fliser.hvis gulvene erbelagt med syntetiskmateriale, skal den relativefugtighed væremindst 30%. IEC Otometrics - AURICAL Aud

23 16 Tekniske specifikationer Hurtigetransienter/bygetransienterIEC /- 2kV for elforsyningsledninger +/- 1kV for input/output-ledninger +/- 2 kv for elforsyningsledninger +/- 1 kvfor input/output-ledninger Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitetsom i ettypisk kommercielt eller hospitalsmiljø. Spændingsimpulser (surges) IEC /- 1kV ledning(er) til ledning(er) +/- 2kV ledning(er) til jord +/- 1 kvledning(er) til ledning(er) +/- 2 kvledning(er) til jord Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitetsom i ettypisk kommercielt eller hospitalsmiljø. Spændingsdyk, korte spændingsudfald og variationer i spændingsforsyningen IEC <5 % U T (>95 %dyk i U T ) i 0,5 cyklus 40 % UT(60 %dyk i U T ) i 5 cyklusser 70 % U T (30 %dyk i U T ) i 25 cyklusser <5 % U T (>95 %dyk i U T ) i 5 s <5 % U T (>95 %dyk i U T ) i 0,5 cyklus 40 % UT(60 % dyk i U T ) i 5 cyklusser 70 % U T (30 % dyk i U T ) i 25 cyklusser <5 % U T (>95 %dyk i U T ) i 5 s Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitetsom i ettypisk kommercielt eller hospitalsmiljø. Hvisbrugeren af AURICAL Aud kræver fortsat drift under afbrydelser af elforsyningen, anbefales det at AURICAL Aud tilsluttes strøm fra en uafbrudtstrømkilde eller et batteri. Magnetfelter med netfrekvens(50/60hz) IEC A/m 3 A/m Effektfrekvensformagnetiske felter skal væreinden forniveauer, som er karakteristiskefor en typisk lokation i ettypisk kommercielt eller hospitalsmiljø. U T er AC-netspændingen inden anvendelseaf testniveauet. Retningslinjer ogdeklaration fraproducenten elektromagnetisk immunitet for udstyr ogsystemer, som IKKEerlivsopretholdende AURICALAud er beregnettil brugi deelektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af AURICAL Aud skal sikre, atapparatet brugesi sådanne miljøer. Immunitetstest IEC testniveau Overensstemmelsesgrad Elektromagnetiskmiljø retningslinjer Otometrics - AURICAL Aud 23

AURICAL Aud. Brugerguide. Dok. nr. 7-50-1270-DK/04 Part nr. 7-50-12700-DK

AURICAL Aud. Brugerguide. Dok. nr. 7-50-1270-DK/04 Part nr. 7-50-12700-DK AURICAL Aud Brugerguide Dok. nr. 7-50-1270-DK/04 Part nr. 7-50-12700-DK Copyright Ingen delaf denne dokumentation ellerdette programmå duplikeres,lagres iet genfindingssystemeller overføres i nogen form

Læs mere

MADSEN Astera². Brugerguide. Dok. nr. 7-50-1350-DK/03 Part nr. 7-50-13500-DK

MADSEN Astera². Brugerguide. Dok. nr. 7-50-1350-DK/03 Part nr. 7-50-13500-DK MADSEN Astera² Brugerguide Dok. nr. 7-50-1350-DK/03 Part nr. 7-50-13500-DK Copyright Ingen delaf denne dokumentation ellerdette programmå duplikeres,lagres iet genfindingssystemeller overføres i nogen

Læs mere

MADSEN Itera II. Brugerguide. Dok. nr. 7-50-1520-DK/02 Part nr. 7-50-15200-DK

MADSEN Itera II. Brugerguide. Dok. nr. 7-50-1520-DK/02 Part nr. 7-50-15200-DK MADSEN Itera II Brugerguide Dok. nr. 7-50-1520-DK/02 Part nr. 7-50-15200-DK Copyright Ingen delaf denne dokumentation ellerdette programmå duplikeres,lagres iet genfindingssystemeller overføres i nogen

Læs mere

AURICAL OTOcam 300 og -video-otoskopimodulet

AURICAL OTOcam 300 og -video-otoskopimodulet AURICAL OTOcam 300 og -video-otoskopimodulet Brugerguide Dok. nr. 7-50-1330-DK/02 Part nr. 7-50-13300-DK Copyright Ingen delaf denne dokumentation ellerdette programmå duplikeres,lagres iet genfindingssystemeller

Læs mere

MADSEN Xeta. Brugerguide. Dok. nr dk/04 Part nr dk

MADSEN Xeta. Brugerguide. Dok. nr dk/04 Part nr dk MADSEN Xeta Brugerguide Dok. nr.7-50-1530-dk/04 Part nr.7-50-15300-dk Copyright Producenten autoriserer GN Otometrics A/S til at offentliggøre manualer, der er godkendt og udgivet af producenten. 2014,

Læs mere

AURICAL FreeFit og OTOsuite PMM-modulet

AURICAL FreeFit og OTOsuite PMM-modulet AURICAL FreeFit og OTOsuite PMM-modulet Brugerguide Dok. nr. 7-50-1220-DK/03 Part nr. 7-50-12200-DK 0 4 5 9 Copyright Ingen delaf denne dokumentation ellerdette programmå duplikeres,lagres iet genfindingssystemeller

Læs mere

AURICAL HIT og OTOsuite HIT Module

AURICAL HIT og OTOsuite HIT Module AURICAL HIT og OTOsuite HIT Module Brugerguide Dok. nr. 7-50-1230-DK/03 Part nr. 7-50-12300-DK Copyright Ingen delaf denne dokumentation ellerdette programmå duplikeres,lagres iet genfindingssystemeller

Læs mere

AURICAL HIT og OTOsuite HIT Modulet

AURICAL HIT og OTOsuite HIT Modulet AURICAL HIT og OTOsuite HIT Modulet Brugerguide Dok. nr. 7-50-1230-DK/02 Part nr. 7-50-12300-DK Copyright Ingen delaf denne dokumentation ellerdette programmå duplikeres,lagres iet genfindingssystemeller

Læs mere

MADSEN Itera II. Brugerguide. Dok. nr dk/04 Part nr dk

MADSEN Itera II. Brugerguide. Dok. nr dk/04 Part nr dk MADSEN Itera II Brugerguide Dok. nr.7-50-1520-dk/04 Part nr.7-50-15200-dk Copyright 2014, 2017 GN Otometrics A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Otometrics, Otometrics-ikonet, AURICAL, MADSEN, ICS og HORTMANN

Læs mere

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk OTOsuite Installationsmanual Dansk Dette dokument beskriver, hvordan du installerer OTOsuite-software fra en DVD, en memory stick eller en zippet fil. Systemkrav 1,5 GHz processor eller bedre (2 GHz anbefales)

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Dansk Page Air10 Series Lumis Series 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

MADSEN Alpha OAE Screener

MADSEN Alpha OAE Screener MADSEN Alpha OAE Screener Brugervejledning Dok. nr. 7-50-1370-DK/04 Part nr. 7-50-13700-DK Copyright Ingen delaf denne dokumentation ellerdette programmå duplikeres,lagres iet genfindingssystemeller overføres

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80 Brugermanual jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning Generelle oplysninger 3 Anvendelse 3 Sikkerhedsregler 3 Levering 4

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE Tilslutninger (( ( 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

K8AB-PH. Typenummerets opbygning. Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ. Forklaring til typenummer

K8AB-PH. Typenummerets opbygning. Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ. Forklaring til typenummer Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ K8AB-PH Ideelt til overvågning af fasesekvenser og faseudfald i industribygninger og industrianlæg. Samtidig overvågning af fasesekvenser og faseudfald for trefasede strømforsyninger

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere