AURICAL Aud. Brugerguide. Dok. nr DK/02 Part nr DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AURICAL Aud. Brugerguide. Dok. nr. 7-50-1270-DK/02 Part nr. 7-50-12700-DK"

Transkript

1 AURICAL Aud Brugerguide Dok. nr DK/02 Part nr DK

2 Copyright Ingen delaf denne dokumentation ellerdette programmå duplikeres,lagres iet genfindingssystemeller overføres i nogen form ellerpånogen måde, uanset omdet skerelektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse ellerpå anden måde, uden forudgåendeskriftlig tilladelse fragn Otometrics A/S. Copyright 2014, GN Otometrics A/S Udgiveti Danmark af GN Otometrics A/S,Danmark Alinformation ogalle illustrationer og specifikationer i denne manual tagerudgangspunkt i den senest tilgængelige produktinformation ved publikationen afdokumentet. GN Otometrics A/Sforbeholder sigretten til nårsomhelst oguden varsel atforetage ændringer. Udgivelsesdato forversion Tekniskbistand Kontaktvenligst din leverandør. 2 Otometrics - AURICAL Aud

3 Indhold 1 Apparatbeskrivelse 4 2 Tilsigtet anvendelse 4 3 Udpakning 5 4 Installation 5 5 Tilslutning af tilbehør til AURICAL Aud 6 6 Strømforsyning til apparatet 8 7 Sådan sluttes AURICAL Aud til OTOsuite 9 8 Betjening via skærmen 9 9 Betjening på pc-tastaturet Ikoner i audiometrimodulets værktøjslinje Korrekt placering af transduceren Sådan udføres toneaudiometri Sådan udføres taleaudiometri Service, rengøring og kalibrering Yderligere referencer Tekniske specifikationer Definition af symboler Advarselsmeddelelser Producent 28 Otometrics - AURICAL Aud 3

4 1 Apparatbeskrivelse 1 Apparatbeskrivelse AURICAL Aud med højttalerenhed AURICAL Aud HI-PRO med højttalerenhed AURICAL Aud stationær version AURICAL Aud er et pc-styret audiometer til test af en persons hørelse. Audiometret betjenes fra OTOsuite audiometrimodulets pc-software. Med AURICAL Aud kan du udføre alle former for standardiserede audiometriske test, tone- og taleaudiometri samt specialtest. Med AURICAL Aud med HI-PRO kan man programmere høreapparater. Andre apparater kan let tilsluttes via den indbyggede USB-hub, og AURICAL Aud har de tilslutninger, der er nødvendige for at udføre probe-mikrofonmålinger ved hjælp af OTOsuite PMM-modulet, og rådgivning ved hjælp af OTOsuite rådgivnings- og simuleringsmodulet. Bemærk Oplysninger om PMM-softwaren findes i brugervejledningen til AURICAL FreeFit og PMM-modulet, og oplysninger om rådgivnings- og simuleringssoftwaren findes i brugervejledningen til AURICAL Visible Speech- og rådgivnings- og simuleringsmodulet. 2 Tilsigtet anvendelse AURICAL Aud og audiometrimodulet Brugere: audiologer, øre-næse-halslæger og andet sundhedsfagligt personale til test af deres patienters hørelse. Anvendelse: diagnostiske og kliniske audiometriske tests. AURICAL Aud med HI-PRO og audiometrimodulet Brugere: audiologer, øre-næse-halslæger, leverandører af høreapparater og andet sundhedsfagligt personale. Anvendelse: Som for AURICAL Aud og tilpasning af høreapparater. Højttalerenhed Brugere: audiologer, leverandører af høreapparater og andet sundhedsfagligt personale. 4 Otometrics - AURICAL Aud

5 3 Udpakning Anvendelse: AURICAL højttalerenheden er beregnet til at præsentere akustiske signaler til anvendelse sammen med AURICAL Aud og audiometrimodulet, med AURICAL FreeFit og OTOsuite PMM-modulet og OTOsuite rådgivnings- og simuleringsmodulet. 2.1 Typografiske konventioner Brug af Advarsel, Forsigtig og Bemærk Af sikkerhedsårsager og for at sikre forsvarlig brug af enheden og/eller softwaren indeholder denne vejledning advarsler, forsigtighedsregler og bemærkninger. Disse overskrifter anvendes på følgende måde: Advarsel Angiver, at der er risiko for dødsfald eller alvorlige skader på brugeren eller patienten. Forsigtig Angiver, at der er risiko for skader på brugeren eller patienten eller for beskadigelse af data eller apparatet. Bemærk Angiver, at du skal være særlig opmærksom. 3 Udpakning 1. Pak forsigtigt apparatet ud. Når du pakker apparatet og tilbehøret ud, er det en god ide at gemme det indpakningsmateriale, det blev leveret i. Hvis du får brug for at sende apparatet til reparation, vil den originale indpakning beskytte apparatet mod skader under transporten. 2. Undersøg udstyret visuelt for eventuelle skader. I tilfælde af skader må apparatet ikke anvendes. Kontakt din lokale distributør for at få hjælp. 3. Kontroller, at du har modtaget alle nødvendige dele og tilbehør, der er beskrevet på pakkelisten. Hvis pakken er mangelfuld, skal du kontakte din distributør. 4. Se efter i testrapporten (kalibreringscertifikatet), kontroller, at transducerne (hovedtelefoner og benledning) er de korrekte, og at de er i overensstemmelse med de påbudte kalibreringsstandarder. 4 Installation Installer OTOsuite på din PC, før du opretter forbindelse til AURICAL Aud fra din PC. For instruktioner vedrørende installation af OTOsuite, se OTOsuite Installationsvejledning, der findes på OTOsuite-installationsmediet (disk eller memory stick). Vedrørende montering af AURICAL Aud på væggen eller under bordpladen henvises der til AURICAL Aud Referencemanual. Otometrics - AURICAL Aud 5

6 5 Tilslutning af tilbehør til AURICAL Aud AURICAL Aud leveres fuldt samlet, og du skal blot tilsluttes kablerne. Forsigtig Anvend det medfølgende USB-kabel for at tilslutte AURICAL Aud til pc'en. Kabellængden må ikke overstige 3 m (ca. 10 fod). AURICAL Aud A. Kabel til ekstern strømforsyning B. USB-kabel mellem AURICAL Aud og pc'en AURICAL højttalerenhed A. USB-kabel mellem AURICAL Aud og pc'en B. Kabel til ekstern strømforsyning Tilslutning til OTOsuite Brug OTOsuite hjælpeprogrammet til konfiguration til tilslutning og opsætning af kommunikation med AURICAL Aud: Vælg Tools > Configuration Wizard... (Indstillinger > Hjælpeprogram til konfiguration...) 5 Tilslutning af tilbehør til AURICAL Aud Installationen skal udføres i henhold til IEC med bilag i form af del 1: Generelle bestemmelser -1 og UL , CAN/CSA-C22.2 NO De supplerende bestemmelser vedrørende pålideligheden af elektromedicinske systemer. Det er et generelt krav for alt elektronisk udstyr, der anvendes i umiddelbar nærhed af en testperson, at: Det tilsluttede udstyr skal leve op til kravene i IEC og/eller IEC med undtagelse af pc'en og udstyr tilsluttet til den indgående og udgående stikkontakt til AURICAL Aud. 6 Otometrics - AURICAL Aud

7 5 Tilslutning af tilbehør til AURICAL Aud Se også Generelle advarselsmeddelelser 27. En detaljeret beskrivelse af tilslutningspanelet findes i AURICAL Aud Referencemanual. Tilslutningspanel - AURICAL Aud A. Pc-/usb-tilslutning B. Strømforsynede USB-tilslutninger til tilbehør C. Ekstern strømforsyning D. Lydfelt, højttalereffekt (optisk digital udgang) E. Lydfelt, højttalereffekt (koaksial digital udgang) F. Fritfeltshøjttalere (effekt-output) G. Insert Phones H. Hovedtelefoner - luftledning I. Patientsvarer J. Benledning K. Højttaler, analog (linjeeffekt) L. Line-in M. Operatørens monitorhovedtelefoner - hovedtelefoner N. Operatørens monitorhovedtelefoner - boom-mikrofon O. Rådgivnings- og simuleringshovedsæt P. Talk-back-mikrofon Bemærk Blå svarer til venstre, og rød svarer til højre. Advarsel Anvend kun den medfølgende strømforsyning til Otometrics. Forsigtig Når du tilslutter andet elektrisk udstyr til AURICAL Aud, er det vigtigt at huske, at udstyr, der ikke overholder de samme sikkerhedsstandarder somaurical Aud, kan medføre en generel reduktion af systemets sikkerhedsniveau. Tilslutningspanel - HI-PRO HI-PRO tilslutningspanelet indeholder stik til høreapparaternes tilslutningskabler samt kontrollamper for pc-kommunikation og strømtilførsel. Otometrics - AURICAL Aud 7

8 6 Strømforsyning til apparatet A. Tilslutningskabler til høreapparat B. Pc-kommunikation, lysindikator C. Strøm, lysindikator Tilslutningspanel - AURICAL højttalerenhed Fjern højttalerdækslet for at få adgang til AURICAL højttalerenhedens tilslutningspanel. A. USB til AURICAL Aud B. BT (bluetooth) til PMM-kommunikation C. 24 V jævnstrøms-strømudgang til AURICAL Aud D. 24 V jævnstrømsindgang til ekstern strømforsyning E. Ledningsindgang til tilslutning til AURICAL Aud 6 Strømforsyning til apparatet AURICAL Aud forsynes via en ekstern strømforsyning, som er sluttet direkte til netstikkontakten. Sådan tændes AURICAL Aud Brug kun den strømforsyning, der er anført i de tekniske specifikationer i AURICAL Aud Referencemanual. 1. Slut den eksterne strømforsynings netstik direkte til en vekselstrøms-netstikkontakt med trelederbeskyttelsesjording. 2. Tænd på lysnetkontakten. 3. Tænd/Sluk-indikatoren på AURICAL Aud lyser grønt. 8 Otometrics - AURICAL Aud

9 7 Sådan sluttes AURICAL Aud til OTOsuite AURICAL Aud AURICAL Aud med HI-PRO Sådan slukkes AURICAL Aud 1. AURICAL Aud slukkes ved at koble strømforsyningen fra netstikkontakten. 7 Sådan sluttes AURICAL Aud til OTOsuite Sæt forbindelsen mellem AURICAL Aud og OTOsuite op ved at følge hjælpeprogrammet til konfiguration når AURICAL Aud anvendes for første gang. Efter den første konfigurering af OTOsuite vil AURICAL Aud automatisk tilsluttes OTOsuite, hvis AURICAL Aud er tændt, når kontrolpanelet i OTOsuite åbnes. Ellers kan AURICAL Aud tilsluttes som følger: 1. Tænd apparatet. 2. Start OTOsuite. 3. I OTOsuite-værktøjslinjen trykkes på Control Panel (Kontrolpanel). 4. Klik på Connect (Tilslut) i kontrolpanelet. 8 Betjening via skærmen Testkontroller giver mulighed for at betjene audiometret, hvis du benytter musen og valgmulighederne på skærmen til at foretage tests. Testkontrollerne aktiveres ved at vælge Tools > Options > Audiometry > General > On-screen controls > Show > On (Funktioner > Indstillinger > Audiometri > Generelt > Betjeningselementer > Vis > Aktiveret). Dæmpetilstand Dæmpetilstand giver dig mulighed for at styre toneniveauer og -præsentation ved at holde musemarkøren over de pågældende skærmkontroller. Det er især praktisk, når testeren og testpersonen befinder sig i samme rum. Otometrics - AURICAL Aud 9

10 9 Betjening på pc-tastaturet Dæmpetilstand aktiveres ved at vælge Tools > Options > Audiometry > General > On-screen controls > Silence Mode > On (Funktioner > Indstillinger > Audiometri > Generelt > Betjeningselementer > Dæmpetilstand > Til). Du kan ændre niveau og frekvens med flere trin ad gangen ved at bruge musens scrollhjul. 9 Betjening på pc-tastaturet Du kan åbne en separat PDF-fil for at få en oversigt over tastaturgenvejene. Når du har installeret OTOsuite, kan du finde OTOsuite-manualer og relateret dokumentation på din computer. Åbn i menuen Start for at få vist en oversigt med links til alle manualer. Bemærk Tasternes faktiske placering kan afhænge af, hvilken type tastatur du benytter. 10 Ikoner i audiometrimodulets værktøjslinje De tilgængelige ikoner på værktøjslinjen afhænger af, hvilken testfunktion der er valgt. Audiometri-ikoner Toneaudiometri Taleaudiometri Menupunkt Ikon Beskrivelse Combined Audiogram (Kombineret audiogram) Klik for at skifte mellem at få vist begge ører i et enkelt audiogram (kombineret audiogram) eller både et venstre og højre audiogram på din skærm. Combined View (Kombineret visning) Klik for at få vist begge ører i et samlet audiogram. Split View (Opdelt visning) Klik for at vist separate audiogrammer for hvert øre. 10 Otometrics - AURICAL Aud

11 11 Korrekt placering af transduceren Menupunkt Ikon Beskrivelse Masking Assistant (Maskeringsassistent) Standard / All / High frequencies (Standard/Alle/Høje frekvenser) Aktivering eller deaktivering af maskeringsassistenten. Maskeringsassistenten medfører, at en umaskeret tærskelværdi blinker gentagende gang, hvis maskering anbefales. Grafen viser op til Hz. AURICAL Aud viser stimulus op til Hz. Klik for at skifte mellem visning: Standard frequencies (Standardfrekvenser) Viser audiogrammet fra Hz. All frequencies (Alle frekvenser) Viser audiogrammet fra Hz. High frequencies (Høje frekvenser) Viser audiogrammet fra Hz. New Audiogram (Nyt audiogram) Frequency resolution (Frekvensopløsning) Monitoring (Medhør) Talk Forward (Talk Over) Select Orientation (Vælg orientering) Vælg nyt audiogram Du bliver opfordret til at gemme eller annullere aktuelle data. Valgmulighederne for frekvensopløsninger er 1/6, 1/12, 1/24 og 1/48 oktav samt 1 Hz. De forskellige tonestimulusopløsninger kan vælges fra værktøjslinjen eller fra Tools > Options... > Audiometry > General (Funktioner > Indstillinger... > Audiometri > Generelt). Du kan gemme op til 24 punkter for hver audiometrikurve. Du får besked, hvis du prøver at gemme flere end det maksimalt tilladte antal punkter. Aktiverer eller deaktiverer medhørshøjttaleren til overvågning af stimuli, der præsenteres for patienten fra kanalen Stimulus (Stimulus) eller Masking (Maskering). Muliggør kommunikation med patienten i lydboksen. Dette medfører visning af dialogboksen Talk Forward (Talk Over), hvor du kan kontrollere Talk Over-mikrofonens følsomhed og udgangsniveau (i db HL) til patienten. Klik for at vælge perspektivet for patientens øre som vist på skærmbilledet for graf- og tabelvisninger. Du kan også vælge lokation for stimuluskontrol. 11 Korrekt placering af transduceren Hovedtelefoner 1. Løsn pandebåndet, og anbring både venstre og højre side af hovedtelefonerne samtidigt. Otometrics - AURICAL Aud 11

12 11 Korrekt placering af transduceren Bemærk Hvis hovedtelefonerne ikke er anbragt korrekt, er der risiko for at forårsage et kollaps af ørekanalen, hvilket vil medfører forhøjede tærskelværdier. 2. Sigt efter at anbringe midten af hovedtelefonerne i retning mod patientens ørekanaler, og anbring forsigtigt hovedtelefonerne på ørene. 3. Stram pandebåndet, mens du holder hovedtelefonerne på plads med tommelfingrene. 4. Kontroller hovedtelefonernes placering for at sikre, at de sidder lige og er anbragt korrekt. Insert phones Små børn kan bedre acceptere insert phones end hovedtelefoner. 1. Vælg den største skumøreprop, der kan passe i patientens øre. Hvis øreproppen er for lille, kan lyden sive ud, og db-niveauet vil ikke være nøjagtigt ved trommehinden. Insert phones har bedre lyddæmpning mellem ørene, især ved lave frekvenser. Dette reducerer behovet for maskering. 2. Det er bedst at anbringe ørepropstransducerne med en klemme bagved barnet eller på bagsiden af dets tøj og derefter anbringe skumøreproppen i barnets ører. Benledning Bemærk For umaskerede knogletærskelværdier kan du lagre binaurale data ved at vælge Binaural bone (Binaural knogle) i kontrolpanelets routingsektion. Mastoidplacering 1. Fjern eventuelt hår, der dækker mastoiden, og anbring den flade runde del af benlederen sikkert på den knoglerigeste del af mastoiden, uden at dele af transduceren berører det ydre øre. 2. Sørg for, at benlederen sidder godt fast på mastoiden, men stadig er behagelig. 3. Hvis du skal udføre maskering med øretelefoner, anbringes den anden del af benlederens pandebånd over patientens tinding på modsatte side af hovedet, så der er plads til pandebåndet til øretelefonerne og benlederen på patientens hoved. 12 Otometrics - AURICAL Aud

13 12 Sådan udføres toneaudiometri 12 Sådan udføres toneaudiometri A. Hurtigvalgspanel B. Panel med valgmuligheder for test C. Monitor/niveau-panel Når testknapperne og andre funktioner benyttes, kan du benytte de tilsvarende taster på tastaturet eller de betjeningselementer, der er placeret øverst på skærmen eller i kontrolpanelet til venstre. Detaljerede eksempler på audiometrisk testning findes i AURICAL Aud Referencemanual. 1. Vælg skærmen Tone i OTOsuite audiometrimodulet. 2. Klargør patienten. Hvis du vil instruere patienten, efter at du har anbragt transducerne på hans/hendes hoved, kan du bruge knappen Talk Forward (Talk Over). Du kan tale til patienten for at justere patientkommunikationsniveauerne, når Talk Forward (Talk Over) er aktiv. 3. Vælg testbetingelser for øre, transducer, umaskeret/maskeret og testtype i kontrolpanelet. 4. Vælg testfrekvensen ved hjælp af piletasterne højre/venstre. 5. Vælg stimulusniveauet ved hjælp af piletasterne op/ned. 6. Aktiver tonen ved hjælp af knappen Stimuluspræsentation. 7. Brug knappen Store (Gem) til at gemme datapunktet, og gå videre til næste frekvens. 8. Gentag trin 4 til 8, indtil alle de målinger, du skal bruge, er udført. Har du testet (hvis relevant): begge ører luftledning Benledning maskering tærskel, MCL og UCL 9. Gem audiogrammet. Otometrics - AURICAL Aud 13

14 13 Sådan udføres taleaudiometri 13 Sådan udføres taleaudiometri A. Hurtigvalgspanel B. Panel med valgmuligheder for test C. Monitor/niveau-panel Når testknapperne og andre funktioner benyttes, kan du benytte de tilsvarende taster på tastaturet eller de betjeningselementer, der er placeret øverst på skærmen eller i kontrolpanelet til venstre. Detaljerede eksempler på audiometrisk testning findes i AURICAL Aud Referencemanual. 1. Vælg skærmbilledet Speech (Tale) i OTOsuite-audiometrimodulet. 2. Klik evt. på ikonet Scoring and Playing (Score og afspilning) for at opsætte ord- eller fonemscoring. 3. Klargør patienten. Hvis du vil instruere patienten, efter at du har anbragt transducerne på hans/hendes hoved, kan du bruge knappen Talk Forward (Talk Over). Du kan tale til patienten for at justere patientkommunikationsniveauerne, når Talk Forward (Talk Over) er aktiv. 4. Vælg testbetingelser for øre, transducer, umaskeret/maskeret og testtype i kontrolpanelet. 5. Vælg stimulusniveauet ved hjælp af piletasterne op/ned. 6. Vælg speech input for tale. Du kan vælge mellem mikrofon-input og optagne input som kilde. Hvis du kombinerer Source A (Kilde A) og Source B (Kilde B) som Input (input)-kilder i afsnittet Test Options (Valgmuligheder for test) i Control Panel (Kontrolpanel), erstattes audiometerets talemaskering med et optaget input. 7. Vælg dit taleinput fra højrekliksmenuen i Sunshine-panelet (eller for Source A (Kilde A) eller Source B (Kilde B) fra rullelisterne i afsnittet Test Options (Valgmuligheder for test) i Control Panel (Kontrolpanelet). Int. CD (cd-materiale i cd/dvd-drevet) Int. File (integreret OTOsuite talemateriale eller normale lydfiler) Linje ind (analogt input fra eksterne lydafspillere, f.eks. cd, MD, MP3 eller kassetteoptagere, der er tilsluttet audiometret via Line in (Linje ind)). 8. Du kan finde filerne med talemateriale i rullelisten File/track/list selection (Fil/Spor/Listevalg). 14 Otometrics - AURICAL Aud

15 14 Service, rengøring og kalibrering Hvis du benytter en integreret ordliste, vises ordlisten på skærmen. 9. Præsentér ordlisterne ved hjælp af knappen Play (Afspil). 10. Brug knapperne Correct (Rigtigt) (+) og Incorrect (Forkert) (-), eller klik direkte på nøgleordet, for at udarbejde scoren. 11. Gem de aktuelle data som resultat ved enten at klikke i det fremhævede felt eller trykke på Store (Gem) (S) på tastaturet Gentag, indtil alle de målinger, du skal bruge, er udført. 14 Service, rengøring og kalibrering Advarsel Du må under ingen omstændigheder skille AURICAL Aud ad. Kontakt din leverandør. Kun uddannede teknikere må efterse og arbejde med delene i AURICAL Aud Service Advarsel For din egen sikkerheds skyld og for at sikre, at garantien ikke bortfalder, skal service og reparationsarbejde på elektromedicinsk udstyr altid udføres af udstyrets producent eller af uddannede teknikere hos autoriserede værksteder. I tilfælde af fejl på udstyret skal du skrive en detaljeret beskrivelse af fejlen eller fejlene og kontakte din leverandør. Et defekt apparat må ikke anvendes Rengøring Apparatet Fjern støv med en blød børste. Brug en blød og let fugtet klud med lidt mildt rengøringsmiddel eller en ikke-ætsende, medicinsk desinfektionsserviet til rengøring af enheden og opladeren i overensstemmelse med lokale bestemmelser om infektionskontrol. Forsigtig Enheden må ikke komme i berøring med væsker. Der må ikke komme fugt ind i enheden. Tilbehør Disse dele er i konstant kontakt med dine patienter og skal derfor altid holdes rene. Hovedtelefoner Otometrics - AURICAL Aud 15

16 15 Yderligere referencer Brug en alkoholfri serviet (f.eks. Audiowipe) til rengøring af hovedtelefonerne efter hver patient. Ørepropper til indstiktelefoner Ørepropperne er til engangsbrug og må derfor ikke renses eller genbruges. Benledning Benledningen gøres ren med en tør klud efter hver patient. Bortskaffelse Der er ingen særlige regler for bortskaffelse af ørepropper, dvs. de kan bortskaffes efter de lokale bestemmelser Kalibrering Årlig kalibrering Audiometer, hovedtelefoner, benledninger og fritfeltshøjttalere skal kalibreres en gang om året af et autoriseret serviceværksted. Forsigtig Bemærk, at kalibrering kun er udført på de leverede transducere! Ønsker du at anvende andre transducere til testformål sammen med apparatet, bedes du først kontakte din lokale distributør. 15 Yderligere referencer Du kan finde mere information i onlinehjælpen i OTOsuite, som indeholder detaljeret referenceinformation om AURICAL Aud og OTOsuite-modulerne. For instruktioner vedrørende installation af OTOsuite, se OTOsuite Installationsvejledning, der findes på OTOsuite-installationsmediet (disk eller memory stick). 16 Tekniske specifikationer 16.1 AURICAL Aud AURICAL Aud er type 1081 fra GN Otometrics A/S. Kanaler To separate og identiske kanaler Frekvensområde Insert phones: TDH39-høretelefoner: Standardfrekvenser: Hz Standardfrekvenser: Hz 16 Otometrics - AURICAL Aud

17 16 Tekniske specifikationer ME-70: Standardfrekvenser: Hz HOLMCO: Standardfrekvenser: Hz BC: Standardfrekvenser: Hz FF: Standardfrekvenser: Hz Nøjagtighed: > 0,03%. Maskering af smalbåndsstøj: Fås til hver stimulusfrekvens. Frekvensopløsning: 125 til Hz Stimulustyper Tone Warble Pulserende tone Pulserende warble Maskeringstyper Smalbåndsstøj AC og BC FF Talevægtet støj AC og BC FF Hvid støj (bredbåndsstøj) AC og BC FF Korreleret Korreleret Korreleret Korreleret Korreleret Korreleret Stimulusmodulering FM (Warble): SISI: Justerbar moduleringshastighed og -dybde Moduleringshastighed: 1-20 Hz (standard: 5 Hz). Moduleringsdybde: 1-25 % af midterfrekvens (standard: 5%). Trin på 5, 2 og 1 db Nøjagtighed af lydniveau Hele niveauområdet (AC): Hele niveauområdet (BC): 125 til 5000 Hz: ±3 db 5000 to Hz: ±5 db 250 til 5000 Hz: ±4 db 5000 til 8000 Hz: ±5 db Dæmpningsled 1 til 5 db trinopløsning over hele området Otometrics - AURICAL Aud 17

18 16 Tekniske specifikationer HL-område Maksimal effekt begrænses af transduceren. Total harmonisk forvrængning Luft < 2,5 % Ben < 5 % Valgbare transducere AC: BC: Udgange TDH 39-, ME-70-, HOLMCO-, HDA 200-hovedtelefoner, HDA 300-hovedtelefoner, og insert phones B71 (Mastoid) FF: Passiv fritfeltshøjttaler ved brug af indbygget forstærker i AURICAL Aud eller Fritfeltshøjttaler med indbygget forstærker eller ekstern forstærker, hvor begge typer anvender linjeudgangen fra AURICAL Aud. Transducermulighederne afhænger af, hvordan AURICAL Aud bestilles og kalibreres. AC: 2 x 2 mono-jackstik, 6,3 mm (1/4 ") BC: 1 x mono-jackstik, 6,3 mm (1/4 ") Udgangseffekt for SF: Linjeudgang for SF: 3 x stik, 3 x 40 W maks., 8Ω belastning 2 x 1,6 Vrms, Eksterne indgange CD/Analog linje ind: 0,2 til 2,0 Vrms, 10 kω 1 stereo 3,5 mm (1/8") jackstik Talkback-mikrofon: Elektret mikrofon Indgangsspænding: 0,002 til 0,02 Vrms Indgangsmodstand: 2,21 kω. 3,5 mm (1/8") jackstik USB 2.0-hub: med 3 strømforsynede USB-porte 24 VDC strømforsyning: DC-strøm, 2,5 mm Stimuluspræsentation Normal: Kontinuerligt TIL: Pulsering: Pulseringsvarighed: Signalet præsenteres, når der trykkes på knappen Stimulate (Stimuler). Signalet afbrydes, hvis der trykkes på knappen Stimulate (Stimuler). Signalet pulseres. 200 ms til og 200 ms fra. Kan konfigureres 18 Otometrics - AURICAL Aud

19 16 Tekniske specifikationer Operatørtilbehør Operatørens medhørshovedtelefoner - hovedtelefoner: 40 mw 16 Ω 3,5 mm (1/8") stereo-jackstik Operatørens mikrofon (bord eller boom): Elektret mikrofon Stik til usb-port Type: Indgangsspænding: 0,002 til 0,02 Vrms Indgangsmodstand: 2,21 kω. 3,5 mm (1/8") jackstik USB-port Opfylder: USB 2.0 Hastighed: Transport og opbevaring Høj hastighed Temperatur: Luftfugtighed: Lufttryk: -30 C til +60 C (-22 F til 140 F) 10 % til 90 %, ikke-kondenserende 500 hpa til 1060 hpa Betjeningsmiljø Driftstilstand: Kontinuerligt Temperatur: +15 C til +35 C (59 F til 95 F) Luftfugtighed: 30 % til 90 %, ikke-kondenserende Lufttryk: 980 hpa til 1040 hpa. (Drift ved temperaturer under -20 C (-4 F) eller over +60 C (140 F) kan medføre permanente skader.) Opvarmningstid < 5 min. Bemærk Bør forlænges, hvis AURICAL Aud opbevares køligt. Bortskaffelse AURICAL Aud kan bortskaffes som almindeligt elektronisk affald i henhold til WEEE og lokale bestemmelser. Dimensioner AURICAL Aud: Ca. 275 x 205 x 60 mm (10,8 x 8,0 x 2,4") Otometrics - AURICAL Aud 19

20 16 Tekniske specifikationer Vægt AURICAL Aud med HI-PRO: AURICAL Aud uden HI-PRO: Ca. 0,85 kg (1,875 lb) Ca. 0,65 kg (1,433 lb) Strømforsyning Ekstern strømforsyning, type: MeanWell MES50A-6P1J, 50 W Output: 24 V, 2,08 A Input: VAC, 50/60 Hz, 1,5-0,8 A Strømforbrug < 60 VA Netkabler STRØMKABEL, M/ SCHUKO-STIK NETLEDNING, H05VV, DK STIK NETLEDNING, H05VV, UK STIK STRØMKABEL AUSTRALIEN STRØMKABEL KINA NETLEDNING, H05VV, CH STIK STRØMKABEL, SJ, US HOSP.STIK Standarder Audiometer: IEC , type 2, 2010; IEC , type A, 1993; ANSI S3.6 Patientsikkerhed: Opfylder IEC , klasse 1, type B; UL ; CAN/CSA-C22.2 NO EMC: IEC HI-PRO (indbygget) Porte til høreapparater 2 x 6-polede DIN-ministik: Til tilslutning af programmerbare høreapparater Sikkerhed: EN , klasse 1, type BF og UL 544. EMC: EN ; EN ; EN Tilbehør: Testsoftware. Se AURICAL AudServicemanual. 20 Otometrics - AURICAL Aud

21 16 Tekniske specifikationer 16.3 AURICAL-højttalerenhed Grænseflader USB-port-output, type A Primært til Bluetooth USB-nøgle USB-port-input, type B USB-tilslutning fra pc 24 VDC ind DC-strøm, 2,5 mm 24 VDC gennemløb DC-strøm, 2,5 mm Højttalerudgang RCA-telefonstik optimeret til 8 Ω-højttaler. Dimensioner Højttaler: Ca. 375 x 285 x 145 mm (14,8 x 11,2 x 5,7") Vægt Højttaler: Ca. 1,5 kg (3,3 lb) Transport og opbevaring Temperatur: Luftfugtighed: Lufttryk: -30 C til +60 C (-22 F til 140 F) 10 % til 90 %, ikke-kondenserende 500 hpa til 1060 hpa Betjeningsmiljø Driftstilstand: Kontinuerligt Temperatur: +15 C til +35 C (59 F til 95 F) Luftfugtighed: 30 % til 90 %, ikke-kondenserende Lufttryk: 980 hpa til 1040 hpa. (Drift ved temperaturer under -20 C (-4 F) eller over +60 C (140 F) kan medføre permanente skader.) 16.4 Tilbehør Standardtilbehør og valgfrit tilbehør kan variere fra land til land. Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger. TDH 39-hovedtelefoner ME-70-hovedtelefoner HOLMCO-hovedtelefoner HDA 200-hovedtelefoner til højfrekvent audiometri HDA 300-hovedtelefoner til højfrekvent audiometri B-71 benledning Insert Phones (E-A-RTONE 3A) AURICAL-højttalerenhed til integration med AURICAL FreeFit Fritfeltshøjttalere Otometrics - AURICAL Aud 21

22 16 Tekniske specifikationer Medhørshovedtelefoner med boom-mikrofon Bordmikrofon Talkback-mikrofon Patientsvarer Strømforsyning og netledning Vægmonteringsplade Tilslutningskabler AURICAL Aud Referencemanual AURICAL Aud Brugerguide 16.5 Bemærkninger vedrørende EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) AURICAL Aud er en del af et elektrisk system til medicinsk brug og er derfor underlagt særlige sikkerhedsregler. Af denne årsag skal installations- og betjeningsvejledningen i dette dokument følges nøje. Højfrekvent bærbart og mobilt kommunikationsudstyr, som f.eks. mobiltelefoner, kan forstyrre AURICAL Auds funktioner. Retningslinjer ogdeklaration fraproducenten elektromagnetiske emissionerfra altudstyr og allesystemer AURICALAud er beregnettil brugi deelektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af AURICAL Aud skal sikre, atapparatet brugesi sådanne miljøer. Emissionstest Overensstemmelse Elektromagnetiskmiljø retningslinjer RF-emissioner CISPR 11 Gruppe 1 AURICALAud anvender kun RF-energi tilintern drift. Derfor errf-emissionernemeget lave ogforårsagersandsynligvis ikkeinterferensi elektronisk udstyr inærheden. RF-emissioner CISPR 11 Klasse B AURICALAud er egnet tilbrug ialle miljøer,herunder private miljøer og miljøer,som er direktetilsluttetoffentlige strømforsyningsnetværk med lavspænding ogleverer strøm tilprivate bygninger. Retningslinjer ogdeklaration fraproducenten elektromagnetisk immunitet foraltudstyr ogallesystemer AURICALAud er beregnettil brugi deelektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af AURICAL Aud skal sikre, atapparatet brugesi sådanne miljøer. Immunitetstest IEC testniveau Overensstemmelsesgrad Elektromagnetiskmiljø retningslinjer Elektrostatisk udladning(esd) +/- 6kV kontakt +/- 8kV luft +/- 6 kv kontakt +/- 8 kv luft Gulveskal være af træ, beton eller keramiske fliser.hvis gulvene erbelagt med syntetiskmateriale, skal den relativefugtighed væremindst 30%. IEC Otometrics - AURICAL Aud

23 16 Tekniske specifikationer Hurtigetransienter/bygetransienterIEC /- 2kV for elforsyningsledninger +/- 1kV for input/output-ledninger +/- 2 kv for elforsyningsledninger +/- 1 kvfor input/output-ledninger Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitetsom i ettypisk kommercielt eller hospitalsmiljø. Spændingsimpulser (surges) IEC /- 1kV ledning(er) til ledning(er) +/- 2kV ledning(er) til jord +/- 1 kvledning(er) til ledning(er) +/- 2 kvledning(er) til jord Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitetsom i ettypisk kommercielt eller hospitalsmiljø. Spændingsdyk, korte spændingsudfald og variationer i spændingsforsyningen IEC <5 % U T (>95 %dyk i U T ) i 0,5 cyklus 40 % UT(60 %dyk i U T ) i 5 cyklusser 70 % U T (30 %dyk i U T ) i 25 cyklusser <5 % U T (>95 %dyk i U T ) i 5 s <5 % U T (>95 %dyk i U T ) i 0,5 cyklus 40 % UT(60 % dyk i U T ) i 5 cyklusser 70 % U T (30 % dyk i U T ) i 25 cyklusser <5 % U T (>95 %dyk i U T ) i 5 s Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitetsom i ettypisk kommercielt eller hospitalsmiljø. Hvisbrugeren af AURICAL Aud kræver fortsat drift under afbrydelser af elforsyningen, anbefales det at AURICAL Aud tilsluttes strøm fra en uafbrudtstrømkilde eller et batteri. Magnetfelter med netfrekvens(50/60hz) IEC A/m 3 A/m Effektfrekvensformagnetiske felter skal væreinden forniveauer, som er karakteristiskefor en typisk lokation i ettypisk kommercielt eller hospitalsmiljø. U T er AC-netspændingen inden anvendelseaf testniveauet. Retningslinjer ogdeklaration fraproducenten elektromagnetisk immunitet for udstyr ogsystemer, som IKKEerlivsopretholdende AURICALAud er beregnettil brugi deelektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af AURICAL Aud skal sikre, atapparatet brugesi sådanne miljøer. Immunitetstest IEC testniveau Overensstemmelsesgrad Elektromagnetiskmiljø retningslinjer Otometrics - AURICAL Aud 23

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter 20. april 2009 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Formål Side 4. Beskrivelse af Radio Mute Systemet Side 6. Datablad samt teknisk beskrivelse af Muteboks. Side

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

SIKOM SikkerDanmark Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Tlf. 8764 6000 www.sikom-as.dk. Bi-Way billetluge anlæg

SIKOM SikkerDanmark Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Tlf. 8764 6000 www.sikom-as.dk. Bi-Way billetluge anlæg SIKOM SikkerDanmark Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Tlf. 8764 6000 www.sikom-as.dk Bi-Way billetluge anlæg Introduktion Bi-Way billetluge anlægget er designet til effektiv kommunikation mellem billetluge

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 DENNE LEVERANDØRVEJLEDNING...3 TILSIGTET ANVENDELSE...3 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER...3 ADVARSEL!...3

Læs mere

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat 1/25 Manual Seagull S-105B blodtryksapparat Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Sikkerheds Information...5 Klassificering...6 Enkelte dele... 7 Manchet og tilslutning...8 Batteri...8 Indstillinger...9

Læs mere