AURICAL Aud. Brugerguide. Dok. nr DK/02 Part nr DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AURICAL Aud. Brugerguide. Dok. nr. 7-50-1270-DK/02 Part nr. 7-50-12700-DK"

Transkript

1 AURICAL Aud Brugerguide Dok. nr DK/02 Part nr DK

2 Copyright Ingen delaf denne dokumentation ellerdette programmå duplikeres,lagres iet genfindingssystemeller overføres i nogen form ellerpånogen måde, uanset omdet skerelektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse ellerpå anden måde, uden forudgåendeskriftlig tilladelse fragn Otometrics A/S. Copyright 2014, GN Otometrics A/S Udgiveti Danmark af GN Otometrics A/S,Danmark Alinformation ogalle illustrationer og specifikationer i denne manual tagerudgangspunkt i den senest tilgængelige produktinformation ved publikationen afdokumentet. GN Otometrics A/Sforbeholder sigretten til nårsomhelst oguden varsel atforetage ændringer. Udgivelsesdato forversion Tekniskbistand Kontaktvenligst din leverandør. 2 Otometrics - AURICAL Aud

3 Indhold 1 Apparatbeskrivelse 4 2 Tilsigtet anvendelse 4 3 Udpakning 5 4 Installation 5 5 Tilslutning af tilbehør til AURICAL Aud 6 6 Strømforsyning til apparatet 8 7 Sådan sluttes AURICAL Aud til OTOsuite 9 8 Betjening via skærmen 9 9 Betjening på pc-tastaturet Ikoner i audiometrimodulets værktøjslinje Korrekt placering af transduceren Sådan udføres toneaudiometri Sådan udføres taleaudiometri Service, rengøring og kalibrering Yderligere referencer Tekniske specifikationer Definition af symboler Advarselsmeddelelser Producent 28 Otometrics - AURICAL Aud 3

4 1 Apparatbeskrivelse 1 Apparatbeskrivelse AURICAL Aud med højttalerenhed AURICAL Aud HI-PRO med højttalerenhed AURICAL Aud stationær version AURICAL Aud er et pc-styret audiometer til test af en persons hørelse. Audiometret betjenes fra OTOsuite audiometrimodulets pc-software. Med AURICAL Aud kan du udføre alle former for standardiserede audiometriske test, tone- og taleaudiometri samt specialtest. Med AURICAL Aud med HI-PRO kan man programmere høreapparater. Andre apparater kan let tilsluttes via den indbyggede USB-hub, og AURICAL Aud har de tilslutninger, der er nødvendige for at udføre probe-mikrofonmålinger ved hjælp af OTOsuite PMM-modulet, og rådgivning ved hjælp af OTOsuite rådgivnings- og simuleringsmodulet. Bemærk Oplysninger om PMM-softwaren findes i brugervejledningen til AURICAL FreeFit og PMM-modulet, og oplysninger om rådgivnings- og simuleringssoftwaren findes i brugervejledningen til AURICAL Visible Speech- og rådgivnings- og simuleringsmodulet. 2 Tilsigtet anvendelse AURICAL Aud og audiometrimodulet Brugere: audiologer, øre-næse-halslæger og andet sundhedsfagligt personale til test af deres patienters hørelse. Anvendelse: diagnostiske og kliniske audiometriske tests. AURICAL Aud med HI-PRO og audiometrimodulet Brugere: audiologer, øre-næse-halslæger, leverandører af høreapparater og andet sundhedsfagligt personale. Anvendelse: Som for AURICAL Aud og tilpasning af høreapparater. Højttalerenhed Brugere: audiologer, leverandører af høreapparater og andet sundhedsfagligt personale. 4 Otometrics - AURICAL Aud

5 3 Udpakning Anvendelse: AURICAL højttalerenheden er beregnet til at præsentere akustiske signaler til anvendelse sammen med AURICAL Aud og audiometrimodulet, med AURICAL FreeFit og OTOsuite PMM-modulet og OTOsuite rådgivnings- og simuleringsmodulet. 2.1 Typografiske konventioner Brug af Advarsel, Forsigtig og Bemærk Af sikkerhedsårsager og for at sikre forsvarlig brug af enheden og/eller softwaren indeholder denne vejledning advarsler, forsigtighedsregler og bemærkninger. Disse overskrifter anvendes på følgende måde: Advarsel Angiver, at der er risiko for dødsfald eller alvorlige skader på brugeren eller patienten. Forsigtig Angiver, at der er risiko for skader på brugeren eller patienten eller for beskadigelse af data eller apparatet. Bemærk Angiver, at du skal være særlig opmærksom. 3 Udpakning 1. Pak forsigtigt apparatet ud. Når du pakker apparatet og tilbehøret ud, er det en god ide at gemme det indpakningsmateriale, det blev leveret i. Hvis du får brug for at sende apparatet til reparation, vil den originale indpakning beskytte apparatet mod skader under transporten. 2. Undersøg udstyret visuelt for eventuelle skader. I tilfælde af skader må apparatet ikke anvendes. Kontakt din lokale distributør for at få hjælp. 3. Kontroller, at du har modtaget alle nødvendige dele og tilbehør, der er beskrevet på pakkelisten. Hvis pakken er mangelfuld, skal du kontakte din distributør. 4. Se efter i testrapporten (kalibreringscertifikatet), kontroller, at transducerne (hovedtelefoner og benledning) er de korrekte, og at de er i overensstemmelse med de påbudte kalibreringsstandarder. 4 Installation Installer OTOsuite på din PC, før du opretter forbindelse til AURICAL Aud fra din PC. For instruktioner vedrørende installation af OTOsuite, se OTOsuite Installationsvejledning, der findes på OTOsuite-installationsmediet (disk eller memory stick). Vedrørende montering af AURICAL Aud på væggen eller under bordpladen henvises der til AURICAL Aud Referencemanual. Otometrics - AURICAL Aud 5

6 5 Tilslutning af tilbehør til AURICAL Aud AURICAL Aud leveres fuldt samlet, og du skal blot tilsluttes kablerne. Forsigtig Anvend det medfølgende USB-kabel for at tilslutte AURICAL Aud til pc'en. Kabellængden må ikke overstige 3 m (ca. 10 fod). AURICAL Aud A. Kabel til ekstern strømforsyning B. USB-kabel mellem AURICAL Aud og pc'en AURICAL højttalerenhed A. USB-kabel mellem AURICAL Aud og pc'en B. Kabel til ekstern strømforsyning Tilslutning til OTOsuite Brug OTOsuite hjælpeprogrammet til konfiguration til tilslutning og opsætning af kommunikation med AURICAL Aud: Vælg Tools > Configuration Wizard... (Indstillinger > Hjælpeprogram til konfiguration...) 5 Tilslutning af tilbehør til AURICAL Aud Installationen skal udføres i henhold til IEC med bilag i form af del 1: Generelle bestemmelser -1 og UL , CAN/CSA-C22.2 NO De supplerende bestemmelser vedrørende pålideligheden af elektromedicinske systemer. Det er et generelt krav for alt elektronisk udstyr, der anvendes i umiddelbar nærhed af en testperson, at: Det tilsluttede udstyr skal leve op til kravene i IEC og/eller IEC med undtagelse af pc'en og udstyr tilsluttet til den indgående og udgående stikkontakt til AURICAL Aud. 6 Otometrics - AURICAL Aud

7 5 Tilslutning af tilbehør til AURICAL Aud Se også Generelle advarselsmeddelelser 27. En detaljeret beskrivelse af tilslutningspanelet findes i AURICAL Aud Referencemanual. Tilslutningspanel - AURICAL Aud A. Pc-/usb-tilslutning B. Strømforsynede USB-tilslutninger til tilbehør C. Ekstern strømforsyning D. Lydfelt, højttalereffekt (optisk digital udgang) E. Lydfelt, højttalereffekt (koaksial digital udgang) F. Fritfeltshøjttalere (effekt-output) G. Insert Phones H. Hovedtelefoner - luftledning I. Patientsvarer J. Benledning K. Højttaler, analog (linjeeffekt) L. Line-in M. Operatørens monitorhovedtelefoner - hovedtelefoner N. Operatørens monitorhovedtelefoner - boom-mikrofon O. Rådgivnings- og simuleringshovedsæt P. Talk-back-mikrofon Bemærk Blå svarer til venstre, og rød svarer til højre. Advarsel Anvend kun den medfølgende strømforsyning til Otometrics. Forsigtig Når du tilslutter andet elektrisk udstyr til AURICAL Aud, er det vigtigt at huske, at udstyr, der ikke overholder de samme sikkerhedsstandarder somaurical Aud, kan medføre en generel reduktion af systemets sikkerhedsniveau. Tilslutningspanel - HI-PRO HI-PRO tilslutningspanelet indeholder stik til høreapparaternes tilslutningskabler samt kontrollamper for pc-kommunikation og strømtilførsel. Otometrics - AURICAL Aud 7

8 6 Strømforsyning til apparatet A. Tilslutningskabler til høreapparat B. Pc-kommunikation, lysindikator C. Strøm, lysindikator Tilslutningspanel - AURICAL højttalerenhed Fjern højttalerdækslet for at få adgang til AURICAL højttalerenhedens tilslutningspanel. A. USB til AURICAL Aud B. BT (bluetooth) til PMM-kommunikation C. 24 V jævnstrøms-strømudgang til AURICAL Aud D. 24 V jævnstrømsindgang til ekstern strømforsyning E. Ledningsindgang til tilslutning til AURICAL Aud 6 Strømforsyning til apparatet AURICAL Aud forsynes via en ekstern strømforsyning, som er sluttet direkte til netstikkontakten. Sådan tændes AURICAL Aud Brug kun den strømforsyning, der er anført i de tekniske specifikationer i AURICAL Aud Referencemanual. 1. Slut den eksterne strømforsynings netstik direkte til en vekselstrøms-netstikkontakt med trelederbeskyttelsesjording. 2. Tænd på lysnetkontakten. 3. Tænd/Sluk-indikatoren på AURICAL Aud lyser grønt. 8 Otometrics - AURICAL Aud

9 7 Sådan sluttes AURICAL Aud til OTOsuite AURICAL Aud AURICAL Aud med HI-PRO Sådan slukkes AURICAL Aud 1. AURICAL Aud slukkes ved at koble strømforsyningen fra netstikkontakten. 7 Sådan sluttes AURICAL Aud til OTOsuite Sæt forbindelsen mellem AURICAL Aud og OTOsuite op ved at følge hjælpeprogrammet til konfiguration når AURICAL Aud anvendes for første gang. Efter den første konfigurering af OTOsuite vil AURICAL Aud automatisk tilsluttes OTOsuite, hvis AURICAL Aud er tændt, når kontrolpanelet i OTOsuite åbnes. Ellers kan AURICAL Aud tilsluttes som følger: 1. Tænd apparatet. 2. Start OTOsuite. 3. I OTOsuite-værktøjslinjen trykkes på Control Panel (Kontrolpanel). 4. Klik på Connect (Tilslut) i kontrolpanelet. 8 Betjening via skærmen Testkontroller giver mulighed for at betjene audiometret, hvis du benytter musen og valgmulighederne på skærmen til at foretage tests. Testkontrollerne aktiveres ved at vælge Tools > Options > Audiometry > General > On-screen controls > Show > On (Funktioner > Indstillinger > Audiometri > Generelt > Betjeningselementer > Vis > Aktiveret). Dæmpetilstand Dæmpetilstand giver dig mulighed for at styre toneniveauer og -præsentation ved at holde musemarkøren over de pågældende skærmkontroller. Det er især praktisk, når testeren og testpersonen befinder sig i samme rum. Otometrics - AURICAL Aud 9

10 9 Betjening på pc-tastaturet Dæmpetilstand aktiveres ved at vælge Tools > Options > Audiometry > General > On-screen controls > Silence Mode > On (Funktioner > Indstillinger > Audiometri > Generelt > Betjeningselementer > Dæmpetilstand > Til). Du kan ændre niveau og frekvens med flere trin ad gangen ved at bruge musens scrollhjul. 9 Betjening på pc-tastaturet Du kan åbne en separat PDF-fil for at få en oversigt over tastaturgenvejene. Når du har installeret OTOsuite, kan du finde OTOsuite-manualer og relateret dokumentation på din computer. Åbn i menuen Start for at få vist en oversigt med links til alle manualer. Bemærk Tasternes faktiske placering kan afhænge af, hvilken type tastatur du benytter. 10 Ikoner i audiometrimodulets værktøjslinje De tilgængelige ikoner på værktøjslinjen afhænger af, hvilken testfunktion der er valgt. Audiometri-ikoner Toneaudiometri Taleaudiometri Menupunkt Ikon Beskrivelse Combined Audiogram (Kombineret audiogram) Klik for at skifte mellem at få vist begge ører i et enkelt audiogram (kombineret audiogram) eller både et venstre og højre audiogram på din skærm. Combined View (Kombineret visning) Klik for at få vist begge ører i et samlet audiogram. Split View (Opdelt visning) Klik for at vist separate audiogrammer for hvert øre. 10 Otometrics - AURICAL Aud

11 11 Korrekt placering af transduceren Menupunkt Ikon Beskrivelse Masking Assistant (Maskeringsassistent) Standard / All / High frequencies (Standard/Alle/Høje frekvenser) Aktivering eller deaktivering af maskeringsassistenten. Maskeringsassistenten medfører, at en umaskeret tærskelværdi blinker gentagende gang, hvis maskering anbefales. Grafen viser op til Hz. AURICAL Aud viser stimulus op til Hz. Klik for at skifte mellem visning: Standard frequencies (Standardfrekvenser) Viser audiogrammet fra Hz. All frequencies (Alle frekvenser) Viser audiogrammet fra Hz. High frequencies (Høje frekvenser) Viser audiogrammet fra Hz. New Audiogram (Nyt audiogram) Frequency resolution (Frekvensopløsning) Monitoring (Medhør) Talk Forward (Talk Over) Select Orientation (Vælg orientering) Vælg nyt audiogram Du bliver opfordret til at gemme eller annullere aktuelle data. Valgmulighederne for frekvensopløsninger er 1/6, 1/12, 1/24 og 1/48 oktav samt 1 Hz. De forskellige tonestimulusopløsninger kan vælges fra værktøjslinjen eller fra Tools > Options... > Audiometry > General (Funktioner > Indstillinger... > Audiometri > Generelt). Du kan gemme op til 24 punkter for hver audiometrikurve. Du får besked, hvis du prøver at gemme flere end det maksimalt tilladte antal punkter. Aktiverer eller deaktiverer medhørshøjttaleren til overvågning af stimuli, der præsenteres for patienten fra kanalen Stimulus (Stimulus) eller Masking (Maskering). Muliggør kommunikation med patienten i lydboksen. Dette medfører visning af dialogboksen Talk Forward (Talk Over), hvor du kan kontrollere Talk Over-mikrofonens følsomhed og udgangsniveau (i db HL) til patienten. Klik for at vælge perspektivet for patientens øre som vist på skærmbilledet for graf- og tabelvisninger. Du kan også vælge lokation for stimuluskontrol. 11 Korrekt placering af transduceren Hovedtelefoner 1. Løsn pandebåndet, og anbring både venstre og højre side af hovedtelefonerne samtidigt. Otometrics - AURICAL Aud 11

12 11 Korrekt placering af transduceren Bemærk Hvis hovedtelefonerne ikke er anbragt korrekt, er der risiko for at forårsage et kollaps af ørekanalen, hvilket vil medfører forhøjede tærskelværdier. 2. Sigt efter at anbringe midten af hovedtelefonerne i retning mod patientens ørekanaler, og anbring forsigtigt hovedtelefonerne på ørene. 3. Stram pandebåndet, mens du holder hovedtelefonerne på plads med tommelfingrene. 4. Kontroller hovedtelefonernes placering for at sikre, at de sidder lige og er anbragt korrekt. Insert phones Små børn kan bedre acceptere insert phones end hovedtelefoner. 1. Vælg den største skumøreprop, der kan passe i patientens øre. Hvis øreproppen er for lille, kan lyden sive ud, og db-niveauet vil ikke være nøjagtigt ved trommehinden. Insert phones har bedre lyddæmpning mellem ørene, især ved lave frekvenser. Dette reducerer behovet for maskering. 2. Det er bedst at anbringe ørepropstransducerne med en klemme bagved barnet eller på bagsiden af dets tøj og derefter anbringe skumøreproppen i barnets ører. Benledning Bemærk For umaskerede knogletærskelværdier kan du lagre binaurale data ved at vælge Binaural bone (Binaural knogle) i kontrolpanelets routingsektion. Mastoidplacering 1. Fjern eventuelt hår, der dækker mastoiden, og anbring den flade runde del af benlederen sikkert på den knoglerigeste del af mastoiden, uden at dele af transduceren berører det ydre øre. 2. Sørg for, at benlederen sidder godt fast på mastoiden, men stadig er behagelig. 3. Hvis du skal udføre maskering med øretelefoner, anbringes den anden del af benlederens pandebånd over patientens tinding på modsatte side af hovedet, så der er plads til pandebåndet til øretelefonerne og benlederen på patientens hoved. 12 Otometrics - AURICAL Aud

13 12 Sådan udføres toneaudiometri 12 Sådan udføres toneaudiometri A. Hurtigvalgspanel B. Panel med valgmuligheder for test C. Monitor/niveau-panel Når testknapperne og andre funktioner benyttes, kan du benytte de tilsvarende taster på tastaturet eller de betjeningselementer, der er placeret øverst på skærmen eller i kontrolpanelet til venstre. Detaljerede eksempler på audiometrisk testning findes i AURICAL Aud Referencemanual. 1. Vælg skærmen Tone i OTOsuite audiometrimodulet. 2. Klargør patienten. Hvis du vil instruere patienten, efter at du har anbragt transducerne på hans/hendes hoved, kan du bruge knappen Talk Forward (Talk Over). Du kan tale til patienten for at justere patientkommunikationsniveauerne, når Talk Forward (Talk Over) er aktiv. 3. Vælg testbetingelser for øre, transducer, umaskeret/maskeret og testtype i kontrolpanelet. 4. Vælg testfrekvensen ved hjælp af piletasterne højre/venstre. 5. Vælg stimulusniveauet ved hjælp af piletasterne op/ned. 6. Aktiver tonen ved hjælp af knappen Stimuluspræsentation. 7. Brug knappen Store (Gem) til at gemme datapunktet, og gå videre til næste frekvens. 8. Gentag trin 4 til 8, indtil alle de målinger, du skal bruge, er udført. Har du testet (hvis relevant): begge ører luftledning Benledning maskering tærskel, MCL og UCL 9. Gem audiogrammet. Otometrics - AURICAL Aud 13

14 13 Sådan udføres taleaudiometri 13 Sådan udføres taleaudiometri A. Hurtigvalgspanel B. Panel med valgmuligheder for test C. Monitor/niveau-panel Når testknapperne og andre funktioner benyttes, kan du benytte de tilsvarende taster på tastaturet eller de betjeningselementer, der er placeret øverst på skærmen eller i kontrolpanelet til venstre. Detaljerede eksempler på audiometrisk testning findes i AURICAL Aud Referencemanual. 1. Vælg skærmbilledet Speech (Tale) i OTOsuite-audiometrimodulet. 2. Klik evt. på ikonet Scoring and Playing (Score og afspilning) for at opsætte ord- eller fonemscoring. 3. Klargør patienten. Hvis du vil instruere patienten, efter at du har anbragt transducerne på hans/hendes hoved, kan du bruge knappen Talk Forward (Talk Over). Du kan tale til patienten for at justere patientkommunikationsniveauerne, når Talk Forward (Talk Over) er aktiv. 4. Vælg testbetingelser for øre, transducer, umaskeret/maskeret og testtype i kontrolpanelet. 5. Vælg stimulusniveauet ved hjælp af piletasterne op/ned. 6. Vælg speech input for tale. Du kan vælge mellem mikrofon-input og optagne input som kilde. Hvis du kombinerer Source A (Kilde A) og Source B (Kilde B) som Input (input)-kilder i afsnittet Test Options (Valgmuligheder for test) i Control Panel (Kontrolpanel), erstattes audiometerets talemaskering med et optaget input. 7. Vælg dit taleinput fra højrekliksmenuen i Sunshine-panelet (eller for Source A (Kilde A) eller Source B (Kilde B) fra rullelisterne i afsnittet Test Options (Valgmuligheder for test) i Control Panel (Kontrolpanelet). Int. CD (cd-materiale i cd/dvd-drevet) Int. File (integreret OTOsuite talemateriale eller normale lydfiler) Linje ind (analogt input fra eksterne lydafspillere, f.eks. cd, MD, MP3 eller kassetteoptagere, der er tilsluttet audiometret via Line in (Linje ind)). 8. Du kan finde filerne med talemateriale i rullelisten File/track/list selection (Fil/Spor/Listevalg). 14 Otometrics - AURICAL Aud

15 14 Service, rengøring og kalibrering Hvis du benytter en integreret ordliste, vises ordlisten på skærmen. 9. Præsentér ordlisterne ved hjælp af knappen Play (Afspil). 10. Brug knapperne Correct (Rigtigt) (+) og Incorrect (Forkert) (-), eller klik direkte på nøgleordet, for at udarbejde scoren. 11. Gem de aktuelle data som resultat ved enten at klikke i det fremhævede felt eller trykke på Store (Gem) (S) på tastaturet Gentag, indtil alle de målinger, du skal bruge, er udført. 14 Service, rengøring og kalibrering Advarsel Du må under ingen omstændigheder skille AURICAL Aud ad. Kontakt din leverandør. Kun uddannede teknikere må efterse og arbejde med delene i AURICAL Aud Service Advarsel For din egen sikkerheds skyld og for at sikre, at garantien ikke bortfalder, skal service og reparationsarbejde på elektromedicinsk udstyr altid udføres af udstyrets producent eller af uddannede teknikere hos autoriserede værksteder. I tilfælde af fejl på udstyret skal du skrive en detaljeret beskrivelse af fejlen eller fejlene og kontakte din leverandør. Et defekt apparat må ikke anvendes Rengøring Apparatet Fjern støv med en blød børste. Brug en blød og let fugtet klud med lidt mildt rengøringsmiddel eller en ikke-ætsende, medicinsk desinfektionsserviet til rengøring af enheden og opladeren i overensstemmelse med lokale bestemmelser om infektionskontrol. Forsigtig Enheden må ikke komme i berøring med væsker. Der må ikke komme fugt ind i enheden. Tilbehør Disse dele er i konstant kontakt med dine patienter og skal derfor altid holdes rene. Hovedtelefoner Otometrics - AURICAL Aud 15

16 15 Yderligere referencer Brug en alkoholfri serviet (f.eks. Audiowipe) til rengøring af hovedtelefonerne efter hver patient. Ørepropper til indstiktelefoner Ørepropperne er til engangsbrug og må derfor ikke renses eller genbruges. Benledning Benledningen gøres ren med en tør klud efter hver patient. Bortskaffelse Der er ingen særlige regler for bortskaffelse af ørepropper, dvs. de kan bortskaffes efter de lokale bestemmelser Kalibrering Årlig kalibrering Audiometer, hovedtelefoner, benledninger og fritfeltshøjttalere skal kalibreres en gang om året af et autoriseret serviceværksted. Forsigtig Bemærk, at kalibrering kun er udført på de leverede transducere! Ønsker du at anvende andre transducere til testformål sammen med apparatet, bedes du først kontakte din lokale distributør. 15 Yderligere referencer Du kan finde mere information i onlinehjælpen i OTOsuite, som indeholder detaljeret referenceinformation om AURICAL Aud og OTOsuite-modulerne. For instruktioner vedrørende installation af OTOsuite, se OTOsuite Installationsvejledning, der findes på OTOsuite-installationsmediet (disk eller memory stick). 16 Tekniske specifikationer 16.1 AURICAL Aud AURICAL Aud er type 1081 fra GN Otometrics A/S. Kanaler To separate og identiske kanaler Frekvensområde Insert phones: TDH39-høretelefoner: Standardfrekvenser: Hz Standardfrekvenser: Hz 16 Otometrics - AURICAL Aud

17 16 Tekniske specifikationer ME-70: Standardfrekvenser: Hz HOLMCO: Standardfrekvenser: Hz BC: Standardfrekvenser: Hz FF: Standardfrekvenser: Hz Nøjagtighed: > 0,03%. Maskering af smalbåndsstøj: Fås til hver stimulusfrekvens. Frekvensopløsning: 125 til Hz Stimulustyper Tone Warble Pulserende tone Pulserende warble Maskeringstyper Smalbåndsstøj AC og BC FF Talevægtet støj AC og BC FF Hvid støj (bredbåndsstøj) AC og BC FF Korreleret Korreleret Korreleret Korreleret Korreleret Korreleret Stimulusmodulering FM (Warble): SISI: Justerbar moduleringshastighed og -dybde Moduleringshastighed: 1-20 Hz (standard: 5 Hz). Moduleringsdybde: 1-25 % af midterfrekvens (standard: 5%). Trin på 5, 2 og 1 db Nøjagtighed af lydniveau Hele niveauområdet (AC): Hele niveauområdet (BC): 125 til 5000 Hz: ±3 db 5000 to Hz: ±5 db 250 til 5000 Hz: ±4 db 5000 til 8000 Hz: ±5 db Dæmpningsled 1 til 5 db trinopløsning over hele området Otometrics - AURICAL Aud 17

18 16 Tekniske specifikationer HL-område Maksimal effekt begrænses af transduceren. Total harmonisk forvrængning Luft < 2,5 % Ben < 5 % Valgbare transducere AC: BC: Udgange TDH 39-, ME-70-, HOLMCO-, HDA 200-hovedtelefoner, HDA 300-hovedtelefoner, og insert phones B71 (Mastoid) FF: Passiv fritfeltshøjttaler ved brug af indbygget forstærker i AURICAL Aud eller Fritfeltshøjttaler med indbygget forstærker eller ekstern forstærker, hvor begge typer anvender linjeudgangen fra AURICAL Aud. Transducermulighederne afhænger af, hvordan AURICAL Aud bestilles og kalibreres. AC: 2 x 2 mono-jackstik, 6,3 mm (1/4 ") BC: 1 x mono-jackstik, 6,3 mm (1/4 ") Udgangseffekt for SF: Linjeudgang for SF: 3 x stik, 3 x 40 W maks., 8Ω belastning 2 x 1,6 Vrms, Eksterne indgange CD/Analog linje ind: 0,2 til 2,0 Vrms, 10 kω 1 stereo 3,5 mm (1/8") jackstik Talkback-mikrofon: Elektret mikrofon Indgangsspænding: 0,002 til 0,02 Vrms Indgangsmodstand: 2,21 kω. 3,5 mm (1/8") jackstik USB 2.0-hub: med 3 strømforsynede USB-porte 24 VDC strømforsyning: DC-strøm, 2,5 mm Stimuluspræsentation Normal: Kontinuerligt TIL: Pulsering: Pulseringsvarighed: Signalet præsenteres, når der trykkes på knappen Stimulate (Stimuler). Signalet afbrydes, hvis der trykkes på knappen Stimulate (Stimuler). Signalet pulseres. 200 ms til og 200 ms fra. Kan konfigureres 18 Otometrics - AURICAL Aud

19 16 Tekniske specifikationer Operatørtilbehør Operatørens medhørshovedtelefoner - hovedtelefoner: 40 mw 16 Ω 3,5 mm (1/8") stereo-jackstik Operatørens mikrofon (bord eller boom): Elektret mikrofon Stik til usb-port Type: Indgangsspænding: 0,002 til 0,02 Vrms Indgangsmodstand: 2,21 kω. 3,5 mm (1/8") jackstik USB-port Opfylder: USB 2.0 Hastighed: Transport og opbevaring Høj hastighed Temperatur: Luftfugtighed: Lufttryk: -30 C til +60 C (-22 F til 140 F) 10 % til 90 %, ikke-kondenserende 500 hpa til 1060 hpa Betjeningsmiljø Driftstilstand: Kontinuerligt Temperatur: +15 C til +35 C (59 F til 95 F) Luftfugtighed: 30 % til 90 %, ikke-kondenserende Lufttryk: 980 hpa til 1040 hpa. (Drift ved temperaturer under -20 C (-4 F) eller over +60 C (140 F) kan medføre permanente skader.) Opvarmningstid < 5 min. Bemærk Bør forlænges, hvis AURICAL Aud opbevares køligt. Bortskaffelse AURICAL Aud kan bortskaffes som almindeligt elektronisk affald i henhold til WEEE og lokale bestemmelser. Dimensioner AURICAL Aud: Ca. 275 x 205 x 60 mm (10,8 x 8,0 x 2,4") Otometrics - AURICAL Aud 19

20 16 Tekniske specifikationer Vægt AURICAL Aud med HI-PRO: AURICAL Aud uden HI-PRO: Ca. 0,85 kg (1,875 lb) Ca. 0,65 kg (1,433 lb) Strømforsyning Ekstern strømforsyning, type: MeanWell MES50A-6P1J, 50 W Output: 24 V, 2,08 A Input: VAC, 50/60 Hz, 1,5-0,8 A Strømforbrug < 60 VA Netkabler STRØMKABEL, M/ SCHUKO-STIK NETLEDNING, H05VV, DK STIK NETLEDNING, H05VV, UK STIK STRØMKABEL AUSTRALIEN STRØMKABEL KINA NETLEDNING, H05VV, CH STIK STRØMKABEL, SJ, US HOSP.STIK Standarder Audiometer: IEC , type 2, 2010; IEC , type A, 1993; ANSI S3.6 Patientsikkerhed: Opfylder IEC , klasse 1, type B; UL ; CAN/CSA-C22.2 NO EMC: IEC HI-PRO (indbygget) Porte til høreapparater 2 x 6-polede DIN-ministik: Til tilslutning af programmerbare høreapparater Sikkerhed: EN , klasse 1, type BF og UL 544. EMC: EN ; EN ; EN Tilbehør: Testsoftware. Se AURICAL AudServicemanual. 20 Otometrics - AURICAL Aud

21 16 Tekniske specifikationer 16.3 AURICAL-højttalerenhed Grænseflader USB-port-output, type A Primært til Bluetooth USB-nøgle USB-port-input, type B USB-tilslutning fra pc 24 VDC ind DC-strøm, 2,5 mm 24 VDC gennemløb DC-strøm, 2,5 mm Højttalerudgang RCA-telefonstik optimeret til 8 Ω-højttaler. Dimensioner Højttaler: Ca. 375 x 285 x 145 mm (14,8 x 11,2 x 5,7") Vægt Højttaler: Ca. 1,5 kg (3,3 lb) Transport og opbevaring Temperatur: Luftfugtighed: Lufttryk: -30 C til +60 C (-22 F til 140 F) 10 % til 90 %, ikke-kondenserende 500 hpa til 1060 hpa Betjeningsmiljø Driftstilstand: Kontinuerligt Temperatur: +15 C til +35 C (59 F til 95 F) Luftfugtighed: 30 % til 90 %, ikke-kondenserende Lufttryk: 980 hpa til 1040 hpa. (Drift ved temperaturer under -20 C (-4 F) eller over +60 C (140 F) kan medføre permanente skader.) 16.4 Tilbehør Standardtilbehør og valgfrit tilbehør kan variere fra land til land. Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger. TDH 39-hovedtelefoner ME-70-hovedtelefoner HOLMCO-hovedtelefoner HDA 200-hovedtelefoner til højfrekvent audiometri HDA 300-hovedtelefoner til højfrekvent audiometri B-71 benledning Insert Phones (E-A-RTONE 3A) AURICAL-højttalerenhed til integration med AURICAL FreeFit Fritfeltshøjttalere Otometrics - AURICAL Aud 21

22 16 Tekniske specifikationer Medhørshovedtelefoner med boom-mikrofon Bordmikrofon Talkback-mikrofon Patientsvarer Strømforsyning og netledning Vægmonteringsplade Tilslutningskabler AURICAL Aud Referencemanual AURICAL Aud Brugerguide 16.5 Bemærkninger vedrørende EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) AURICAL Aud er en del af et elektrisk system til medicinsk brug og er derfor underlagt særlige sikkerhedsregler. Af denne årsag skal installations- og betjeningsvejledningen i dette dokument følges nøje. Højfrekvent bærbart og mobilt kommunikationsudstyr, som f.eks. mobiltelefoner, kan forstyrre AURICAL Auds funktioner. Retningslinjer ogdeklaration fraproducenten elektromagnetiske emissionerfra altudstyr og allesystemer AURICALAud er beregnettil brugi deelektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af AURICAL Aud skal sikre, atapparatet brugesi sådanne miljøer. Emissionstest Overensstemmelse Elektromagnetiskmiljø retningslinjer RF-emissioner CISPR 11 Gruppe 1 AURICALAud anvender kun RF-energi tilintern drift. Derfor errf-emissionernemeget lave ogforårsagersandsynligvis ikkeinterferensi elektronisk udstyr inærheden. RF-emissioner CISPR 11 Klasse B AURICALAud er egnet tilbrug ialle miljøer,herunder private miljøer og miljøer,som er direktetilsluttetoffentlige strømforsyningsnetværk med lavspænding ogleverer strøm tilprivate bygninger. Retningslinjer ogdeklaration fraproducenten elektromagnetisk immunitet foraltudstyr ogallesystemer AURICALAud er beregnettil brugi deelektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af AURICAL Aud skal sikre, atapparatet brugesi sådanne miljøer. Immunitetstest IEC testniveau Overensstemmelsesgrad Elektromagnetiskmiljø retningslinjer Elektrostatisk udladning(esd) +/- 6kV kontakt +/- 8kV luft +/- 6 kv kontakt +/- 8 kv luft Gulveskal være af træ, beton eller keramiske fliser.hvis gulvene erbelagt med syntetiskmateriale, skal den relativefugtighed væremindst 30%. IEC Otometrics - AURICAL Aud

23 16 Tekniske specifikationer Hurtigetransienter/bygetransienterIEC /- 2kV for elforsyningsledninger +/- 1kV for input/output-ledninger +/- 2 kv for elforsyningsledninger +/- 1 kvfor input/output-ledninger Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitetsom i ettypisk kommercielt eller hospitalsmiljø. Spændingsimpulser (surges) IEC /- 1kV ledning(er) til ledning(er) +/- 2kV ledning(er) til jord +/- 1 kvledning(er) til ledning(er) +/- 2 kvledning(er) til jord Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitetsom i ettypisk kommercielt eller hospitalsmiljø. Spændingsdyk, korte spændingsudfald og variationer i spændingsforsyningen IEC <5 % U T (>95 %dyk i U T ) i 0,5 cyklus 40 % UT(60 %dyk i U T ) i 5 cyklusser 70 % U T (30 %dyk i U T ) i 25 cyklusser <5 % U T (>95 %dyk i U T ) i 5 s <5 % U T (>95 %dyk i U T ) i 0,5 cyklus 40 % UT(60 % dyk i U T ) i 5 cyklusser 70 % U T (30 % dyk i U T ) i 25 cyklusser <5 % U T (>95 %dyk i U T ) i 5 s Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitetsom i ettypisk kommercielt eller hospitalsmiljø. Hvisbrugeren af AURICAL Aud kræver fortsat drift under afbrydelser af elforsyningen, anbefales det at AURICAL Aud tilsluttes strøm fra en uafbrudtstrømkilde eller et batteri. Magnetfelter med netfrekvens(50/60hz) IEC A/m 3 A/m Effektfrekvensformagnetiske felter skal væreinden forniveauer, som er karakteristiskefor en typisk lokation i ettypisk kommercielt eller hospitalsmiljø. U T er AC-netspændingen inden anvendelseaf testniveauet. Retningslinjer ogdeklaration fraproducenten elektromagnetisk immunitet for udstyr ogsystemer, som IKKEerlivsopretholdende AURICALAud er beregnettil brugi deelektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af AURICAL Aud skal sikre, atapparatet brugesi sådanne miljøer. Immunitetstest IEC testniveau Overensstemmelsesgrad Elektromagnetiskmiljø retningslinjer Otometrics - AURICAL Aud 23

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Pulse eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records

Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records 2 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK azur 340R AV-receiver Brugermanual 42 DANSK Indhold Introduktion...42 Før tilslutning...42 Begrænset garanti...43 Sikkerhedsforholdsregler...43 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...44 Tilslutninger på bagpanel...45

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Brugsanvisning 2011 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med den tilsigtede anvendelse af det produkt, som er beskrevet i denne

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2012 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2012 serie Brugervejledning MODE MENU ET2012 serie DA6991 Første udgave November 2011 Ophavsret 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nucleus Cochlear-implantater. Information til brugere af et Cochlear-implantat

Nucleus Cochlear-implantater. Information til brugere af et Cochlear-implantat Nucleus Cochlear-implantater Information til brugere af et Cochlear-implantat Indhold Om dette dokument... 5 Læs dette dokument omhyggeligt... 5 Anvendte symboler i dette dokument... 6 Til implantatbrugere...

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere