Automation and Drives Nr. 2 juni 2005 A&D INFORMATION. Fremtidsrettet produktion kræver innovativ automation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Automation and Drives Nr. 2 juni 2005 A&D INFORMATION. Fremtidsrettet produktion kræver innovativ automation"

Transkript

1 Automation and Drives Nr. 2 juni 2005 A&D INFORMATION Fremtidsrettet produktion kræver innovativ automation

2 Indholdsfortegnelse 2 3 Automation billigere i Danmark 4 Fremtidsrettet produktion kræver innovativ automation 5 Stor kundetilfredshed 6 Servo hos Seelen A/S 8 Når moderne teknik møder romersk kultur 9 Lynhurtigt svar på næsten alle tekniske spørgsmål 24 timer i døgnet 10 Safety - nye og meget forbedrede internetsider 10 Nye 8-kanals HART-moduler til ET 200M 15 WinCC flexible SIMATIC Machine Vision 18 Brug af Floating Licenses inden for undervisningssektoren 19 Processtyring over internettet 20 Opsætning af procesinstrumenter med SIMATIC PDM ver WinAC RTX SIVACON kanalskinner op til 400A 23 Nem og fleksibel produktionsomstilling med integreret servomotor Posmo A 24 SIMATIC Floating License - TIPS 26 Opgradering af Step7 - TIPS 27 Vedrørende registration testing - TIPS 28 Sovepuden blev til et vellykket arrangement 29 Turen mod bedre produktivitet 30 Aktuelle software-versioner 34 Nyheder fra Processkolen 34 Opslagstavlen 35 Den blå markedsplads 11 Sirius relæer er klar til fremtidens krav fra industrien 12 Security-koncept til industrien til beskyttelse af netværk i fabrikker og produktioner 38 Redirects til 39 Processkolens terminsplan efteråret 2005 A&D Information Redaktion Peter Greve, produktchef Birgitte Mønsted, E.D. Layout og produktion Corporate Communications Tryk og repro Hedehusene bogtrykkeri a/s Oplag stk.

3 Automation billigere i Danmark For Siemens Automation and Drives er der god økonomi i at have produktion i Danmark og andre europæiske lande. Derfor er produktionen af komponenter til industriel automation forblevet i Europa. Divisionsdirektør Bjarne Lykke Sørensen lægger tallene på bordet. For Siemens har det længe været en logisk del af de strategiske overvejelser såvel som de økonomiske at se på, om produktionen er billigere andre steder på kloden, end lige der hvor produktionen nu tilfældigvis er i dag. - Normalt udgør den rene lønomkostning mellem 10 og 11 procent af den samlede produktionsomkostning i Automation and Drives. Det betyder, at man ved at flytte en så automatiseret produktion til Kina højst vil kun spare 80 procent af lønmidlerne. De 80 procent er et erfaringstal fra tidligere, men procenten er på vej i nedadgående retning. Men det er 80 procent af de cirka 11 procent, der er lønomkostninger, og det giver en besparelse på cirka 8 til 9 procent i produktionsomkostninger, fortæller Bjarne Lykke Sørensen. Til gengæld er der andre omkostninger, der er lidt højere i Kina. Eksempelvis er der større omkostninger til infrastruktur, logistik m.m., som typisk er 5 procentpoint højere. Alt i alt er den reelle besparelse på det færdige produkt ved udflytning altså nede på omkring 4 til 5 procent. Det skyldes naturligvis den høje grad af automatisering i Siemens Automation and Drives produktionsanlæg. De største omkostninger ved produktion af Automation and Drives produkter er ofte råvarer, og de er præget af verdensmarkedsprisen, men i visse tilfælde kan der selvfølgelig være regionale forskelle på råvareprisen. - Denne meget begrænsede forskel betyder, at når vi i Siemens Automation and Drives producer i Kina, er det i 95 procent af tilfældene til at dække efterspørgsel i lokalområdet og ikke til eksport. Satser dansk Automation and Drives-divisionen har i Nordborg en større produktion af flowudstyr til verdensmarkedet, og Siemens har i de senere år forøget såvel produktion som forskning i Danmark. Siemens har desuden forskning i mobiltelefoner i Aalborg og har med indkøbet af Bonus Wind Energy fået den tredje udviklingsfacilitet i Danmark. Det er da et bevis på dansk konkurrencedygtighed: - I Siemens har vi tænkt globalt i mange år. Det er således ikke nyt for os at foretage omfattende case-studier af økonomien i at flytte produktionen til andre steder på kloden. Når koncernen så vælger at placere stadig flere udviklingsafdelinger og produktionsafdelinger i Danmark, skyldes det udelukkende, at vi er konkurrencedygtige. Derfor er jeg lidt uforstående over for den skævvridning af debatten om outsourcing, vi har herhjemme. Vi kan sagtens klare os. Henrik Fougt, Jern- og Maskinindustrien Ovennævnte indlæg er resultatet af et interview med divisionsdirektør Bjarne Lykke Sørensen. 3

4 Wucherer: Fremtidsrettet produktion kræver innovativ automation 4 Vores innovationer giver kun mening, hvis vores kunder bruger dem og kan opnå succes på markedet, erklærede medlem af koncernledelsen i Siemens AG, Prof. Dr.-Ing. Klaus Wucherer, på en pressekonference på åbningsdagen for Hannover Messen. Nyskabelserne, som Siemens viser på verdens største industrimesse fra d. 11. til d. 15. april i Hannover, er af stor betydning for de producerende virksomheder i en lang række brancher, hvis de også ønsker at være profitable og konkurrencedygtige i fremtiden. Som eksempler på innovationsdygtigheden i Siemens nævnte Wucherer videreudviklinger inden for hybrid-automation, industriel kommunikation og RFID (Radio Frequency Identification). Siemens har udviklet sin automationsteknologi fra produkter over systemer og systemfamilier til fuldt integreret automation (Totally Integrated Automation, TIA). Dette er i dag en målestok for brugere, som på den ene side ønsker fornyelser og på den anden side sikkerhed for deres investeringer. Vi er den eneste udbyder, som kan tilbyde solide løsninger, når det gælder om at udnytte det produktivitetspotentiale, der er et resultat af sammenvoksningen af produktions- og procesautomation til hybridautomation, som i stigende grad finder sted, fastslog Wucherer. Vi har konsekvent udvidet vores tilbud af produkter og tjenesteydelser og overført det til et integreret teknologisk tilbud, som løbende bliver suppleret med retningsvisende teknologier. Vores kunder kan derfor altid gøre brug af det sidste nye inden for automationsteknik og integrere det i deres anlæg med et minimum af besvær. Ud over at stræbe efter større produktivitet er produktionen i industrien ifølge Wucherer også præget af stigende konsolidering, større fleksibilitet og platformsstrategier. I de fleste brancher efterspørges derfor kraftige, super tilgængelige, åbne og modulopbyggede automationssystemer, hvormed anlæg kan ændres og opdateres uden langvarige anlægsstop. På den tekniske side bliver dette fulgt af større kompleksitet og kortere innovationscyklusser på hardware- og softwareområdet. Som trendsætter inden for automation tager Siemens også hensyn til denne udvikling ved uophørligt at videreudvikle sin systemportefølje. Specielt TIA giver store fordele inden for hybrid automation, altså integreret teknik til fremstillings- og procestekniske produktionstrin. Med processtyringssystemet Simatic PCS 7 er der indtil i dag realiseret over projekter. Som noget nyt viser Siemens version 6.1 med Asset-Management på Hannover Messen. Siemens fremskynder også fortsat udviklingen inden for industriel kommunikation - fra feltbussen til high-speed Ethernet. På Hannover Messen præsenterer Siemens for første gang en ASIC til isokront realtids-ethernet. Der er kommet yderligere fornyelser i løsninger til sikkerhed i datatrafikken og ved den trådløse kommunikation. Ifølge Wucherer er Siemens-tilbuddet på RFID et særligt godt eksempel på, hvordan der kan opnås banebrydende nyskabelser på grundlag af etablerede basisteknologier. Som noget nyt på markedet lancerer vi for øjeblikket et system på UHFområdet, som tillader store afstande under dataoverførslen. Siemens tilbyder også aftagere i industrien ekstra funktionalitet og synergier i forbindelse med det områdeoverskridende, brancheorienterede samarbejde i Competence Centers og Industry Suites. Nu og i fremtiden vil vi udnytte enhver mulighed for at udvide og afrunde vores omfattende portefølje af systemer og tjenesteydelser inden for automation. Det gælder både i teknologisk henseende og med henblik på vores regionale positionering, sagde Wucherer. Yderligere Informationer på

5 Stor kundetilfredshed - et vigtigt mål for Automation and Drives 5 I A&D bestræber vi os løbende på at tilpasse vores produkter og ydelser til kundernes behov. Vi overvejer, om salgsindsatsen hos kunderne og supportfunktionen i Kundeservice er tilstrækkelig. Hvordan er produktkvaliteten og leveringstiderne? Er der generelt behov for forbedringer, og hvor tilfredse er vores kunder i det hele taget? Det er blot nogle af spørgsmålene. Som udgangspunkt er det sundt med selvkritik i de daglige bestræbelser på løbende at tilpasse sig kundernes behov. Det er dog ingen hemmelighed, at de mest værdifulde svar findes hos dig, kære kunde. I løbet af de næste måneder gennemfører vi derfor en kundetilfredshedsanalyse, hvor vi beder et større antal udvalgte kunder om at tilkendegive deres mening. Det tjener også et andet godt formål at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, idet A&D har indgået en sponsoraftale. For hver besvarelse vi modtager, sender vi 25 kr. til Dansk Røde Kors og deltager således i velgørende projekter for nødlidende. Vi takker på forhånd for din hjælp. Lisbeth V. Troldborg PS: I følgende udgave af A&D Information vil vi fortælle lidt om resultaterne og de tiltag, som vi igangsætter for at øge kundetilfredsheden med A&D. Analysen er tilrettelagt således, at vi først kontakter udvalgte kunder telefonisk for at afklare interessen for at deltage. Dernæst udsender vi et spørgeskema til onlinebesvarelse. Vi har valgt denne form for at give størst fleksibilitet i besvarelsen. På den måde bliver det muligt at besvare spørgsmålene netop på det tidspunkt, der passer bedst ind i programmet. Vi håber på en høj svarprocent, så vi får et godt og solidt udgangspunkt for vores videre arbejde med at forbedre kundetilfredsheden.

6 6 Servo hos Seelen A/S Da Seelen A/S for nylig skulle bygge en ny type pakkemaskine til stenuld var valget af PLC og servosystem let. Der skulle bruges en fleksibel og nem løsning for at opnå let konfiguration og integration af systemerne. Det blev Masterdrives MC Compact Plus servodrev og SIMATIC PLC - én integreret løsning fra gearaksel til betjeningssystem. Finske Paroc Group Oy AB producerer stenuldsisolering, og til indpakning af dette har Seelen A/S, Esbjerg leveret en komplet pakkelinje. Valget af automatiseringssystem blev foretaget ud fra krav om fleksibilitet, pålidelighed, systemsammenhæng og selvfølgelig performance. I pakkemaskiner stilles der nøjagtige krav til produktionscyklus, samtidig med at transportsystemerne skal være præcist synkroniserede af hensyn til emballagens beskaffenhed og produktets format gennem pakkemaskinen. Processen Den færdigt opskårne og stablede stenuld ankommer til pakkelinjen og skal komprimeres og folieres inden den viderepakkes. Ved god komprimering opnås selvsagt større materialetæthed, og dermed kan der transporteres en større mængde stenuld på samme paller. Folieringen skal være tæt for at holde kompressionen i den enkelte pakke. Der anvendes her 3 maskiner til komprimering, foliering og lukning af pakkerne. Først komprimeres en stabel stenuld. Herefter kører transportbåndet den gennem et foliegardin, og foliegardinet svejses og klippes på pakkens bagside. Dernæst transporteres pakkerne to og to til sidesvejsning. Dette sker mellem synkroniserede transportbånd, der holder kompressionen, indtil pakkerne er helt lukkede. Først sidesvejses i venstre side, dernæst videre transport og så sidesvejses i højre side. Endelig afleveres de færdige pakker til videre pakning og palletering. Løsningen Til formålet anvendes 19 Masterdrives MC compact plus med 1FK7 servomotorer og tilhørende keglehjulsgear. Drevene er sammenbygget i 3 grupper med fælles ensrettermodul til effekttilførsel, hvilket giver en kompakt og enkel arkitektur. Styringen i den enkelte servo er opbygget over Easy Positioner-funktionen, der er integreret i servodrevene som standard, og al parametrering er udført med scripting, dvs. at programmøren kun tager stilling til aksespecifikke data, som i øvrigt er til rådighed fra den indledende servo-dimensionering. Ved anvendelse af en kommando-/ statusord-struktur styres servodrevene via PROFIBUS sammen med de øvrige maskinfunktioner af en S7-414 PLC. Grundfunktionerne er identiske i alle 19 drev, hvilket letter PLC-programmeringen og gør systemet overskueligt. Hele maskinen betjenes fra et TP370 operatørpanel, hvorfra al drevovervågning endvidere kan foretages. Den tætte integration mellem servo og PLC (TIA) har store fordele: Alle relevante drevparametre gemmes nemt under PLC-projektet. Adgang til servodrevene foregår via PROFIBUS, dvs. programmeringen foretages fra ét sted. Fjerndiagnose (anlægget står i udlandet) forgår via Teleservice, og selv detaljerede oscilloscopbilleder opsamlet i servodrevene kan hentes hjem i serviceøjemed. Den store fordel for programmører og brugere af anlægget er klar: Et åbent system giver mulighed for at lave gennemsigtige og veldokumenterede løsninger, som alle kan være stolte af, samtidig med at den daglige brug og service gøres nem ved at have alle systemer kørende under ét. Jan W. Knoblauch Seelen A/S

7 Kort om Seelen A/S & Seelens kernekompetencer Seelen har siden starten i 1945 udviklet sig fra en traditionel smede-/maskinfabrik til en moderne ingeniør- og produktionsvirksomhed. Seelen A/S er i dag en højt anerkendt industrivirksomhed med mange års erfaring og knowhow inden for isoleringsbranchen, som man har valgt at fokusere på. Seelen behersker alle elementer i projektleverancer, herunder de mekaniske, elektriske og styringsmæssige elementer. Seelen er projektorienteret, hvor fokus er rettet imod levering af anlæg til aftalt kvalitet/funktion, tid og pris/økonomi. Knowhow Seelens absolutte kernekompetence er det betydelige knowhow og produktkendskab, der er opbygget specielt inden for isoleringsbranchen, hvor Seelen har 40 års erfaring. Stor ingeniørstyrke I forhold til andre produktionsvirksomheder har Seelen meget konkurrencetunge projekter i branchen, og følgelig beskæftiger Seelen en meget stor stab af højtuddannede og erfarne teknikere, der tværfagligt kan bidrage med erfaring og viden om kommende eller igangværende projekter. Drifts- og funktionssikkerhed Seelen er kendt på markedet for altid at kunne levere anlæg, der har en meget høj grad af drifts- og funktionssikkerhed, som varer i hele anlæggets levetid (min. 10 år). Seelen tager ingen chancer og anvender ikke ny teknologi, inden driftssikkerheden er i orden. Ved ibrugtagning af ny teknologi, sørges der altid for dobbelt sikkerhed. Effektiv projektstyring Da Seelens projekter ofte er delprojekter i de store koncerners totalprojekter, har Seelen opnået bred erfaring i projektstyring og koordinering. Leveringssikkerhed Da alle fabrikker i disse brancher er afhængige af en kontinuerlig produktion, der ikke kan stoppes, har funktions- og leveringssikkerhed højeste prioritet. Seelen har som specialist således en meget vigtig rolle, når der skal bygges nye anlæg og fabrikker. Problemfri montage For at sikre en hurtig og problemfri montage hos kunden har Seelen det princip, at alle anlæg opstilles og prøvekøres på fabrikken før levering. Det har den store fordel, at omkostningerne begrænses, samtidig med at kunden oplever montagen som meget professionel og effektiv. 7

8 Når moderne teknik møder romersk kultur Europa Park er Tysklands største fritidspark med 3,6 millioner besøgende hvert år. Den ligger i Rust ved Freiburg tæt ved både Frankrig og Schweitz. 8 Komfort er i højsædet på det tilhørende 4-stjernede hotelkompleks, hotel Colosseo. Foran hotellet ligger en Piazza, et rundt italiensk torv, omgivet af bygninger, blandt andet et romersk Colosseum der er det perfekte badeland. Komforten for gæsterne er i top og sikres af den nyeste elektroteknik fra Siemens. Komplekset blev åbnet i sommeren 2004, og sceneriet der udspiller sig kunne lige så godt have været i Rom, men det hele foregår i Sydtyskland. Siemens har udført en entreprise, hvor man i forhold til anden udbyder har reduceret omkostningerne: På den elektriske infrastruktur, indeholdende el-forsyning, el-distribution, Power Management og nødstrømsforsyning. På driften af eventyrparken, betalingsanlæg, sikkerhed og overvågning, evakuering, brandsikkerhed og trafikkontrolsystem. På driften af hotellet i parken, installationen med tilhørende busteknologi, datanetværk, telekommunikation, varme, ventilation og aircondition. På forlystelserne i parken grundet kontrol-, koblings-, safety- og drevteknologien Luksushotellet Colosseo Hotellets gæster nyder italiensk flair, godt hjulpet af den bedste tekniske komfort, som bl.a. består af en stor EIBinstallation. Hotellet har en kapacitet på godt 350 hotelværelser, heraf 22 suiter, og der er desuden flere møde- og konferencelokaler. Instabus EIB forbinder alle systemerne med hinanden via en 2-ledet ledning, og derigennem har man kommunikation på højeste niveau. I det komplette anlæg er der brugt ca. 220 km ledning og kabel. Den intelligente installation GAMMA Siemens instabus EIB/KNX er med fordel blevet benyttet, hvor man ønskede komfort i sin installation. Områderne, som man har valgt at installere EIB i, er følgende: Køkkenet Restauranterne Konferencelokaliteterne Suiterne Highlights i brugen af instabus er: I konferenceområdet arbejder EIB sammen med et mediestyringsanlæg. Lys og mørklægning bliver fastlagt i en mediecentral, hvorefter man kan forudvælge faste scenarier og dermed hurtigt vælge en indstilling i salen til f.eks. foredrag og filmfremvisning. Man skifter scene uden at skulle indstille alle parametrene. Selv om det tager lidt af underholdningsværdien væk, at foredragsholderen bruger 5 10 minutter på at finde ud af at mørklægge, så er dette her en styrke, og planlægningen skrider ikke på grund af medieforstyrrelser. I køkkenområdet blev det besluttet, at lyset skulle styres centralt via et Touch Display. Der er defineret indog udkoblingstidspunkter i zoneområder, således at der kun bruges den energi, der er nødvendig for at give den rigtige arbejdsbelysning. I restaurationsområdet er belysningen realiseret med EIB. Styringen af lyset er bygget op omkring flere scenarier, således at der altid er en hyggelig atmosfære. Scenarierne styres fra et centralt betjeningspanel, således at personalet altid kan indstille den ønskede belysning. I suiterne er der lagt vægt på komfort. I de enkelte rum kan man styre behovet for lys, varme og indstråling fra solen. Det kan ske automatisk, eller man kan styre individuelt efter ønske. Alt i alt understøtter GAMMAteknikken, at gæsterne får al den komfort, de kan ønske sig. Den samlede bygning er overordnet styret af en SIMATIC S7. EIB bruges til indsamling af data, og alle de automatiske processer styres af SIMATIC S7. Bygningsmanagement bliver optimeret, og hoteldriften bliver gennemført på den mest optimale og økonomiske måde. Yderligere informationer findes på hvor man også kan bestille en DVD over Europa Park Rust. Kravene fra bygherren var, at sikkerhed og komfort skulle sættes i første række. At der samtidig var en sidegevinst ved, at anlægget er meget energibesparende, betyder, at Return on Investment vil blive opfyldt i løbet af få år. Jørgen Kristiansen

9 Lynhurtigt svar på næsten alle tekniske spørgsmål 24 timer i døgnet Siemens A&D Online Support er tilgængelig døgnet rundt og er et omfattende informationssystem med mange muligheder. 9 Indsæt automation/service&support i din internetbrowser og du får adgang til alt fra produktsupport og serviceinformationer til interaktive services. Under produktsupport finder du ca FAQs, mulighed for download af opdateringer, manualer, testcertifikater m.m. Du finder ligeledes en beskrivelse af de forskellige former for service, som A&D kan hjælpe dig med. De beskrevne services spænder fra Teknisk Support via telefon/mail til Field Service og reparationscentre. I Support Shoppen kan du købe Automation Value Cards (AVC-kort). Du finder ligeledes spændende programeksempler og applikationer, som du kan downloade. Programeksempler og applikationer kan betales med AVCkortet. Gratis applikationseksempler og dimensioneringsværktøjer findes under Applications & Tools. Som det ses af ovennævnte, er der mange oplysninger at hente på Service & Support-siden. For at få et godt overblik over, hvad du kan finde på siden, og ikke mindst hvor du kan finde det, vil vi derfor anbefale dig til at se de guidede ture, der ligger på siden. Der er guidede ture inden for følgende emner: Processkolen har også udviklet et onlinekursus med en varighed af ca. 1 time, som kan hjælpe dig i gang med brugen af Service og Support-siden. På dette kursus ser vi på A&D s danske hjemmeside og på A&D s internationale hjemmeside med vægt på følgende emner: Find oplysninger om et bestemt problem, opret en personlig profil, opret en sag hos Teknisk Support samt køb og brug af AVC-kort. Hvis du vil høre nærmere om onlinekurset, sender du blot en mail med dit navn og telefonnummer til og vi vil kontakte dig. Holger Birk Nielsen

10 Safety nye og meget forbedrede internetsider Et redesign af en del af vores internationale internet giver nu et langt større og samlet overblik over A&D komponenter og løsninger til sikkerhedsapplikationer. 10 Det vil være en god idé for alle, der arbejder med sikkerhed, at gemme dette link under Favoritter : Produkter Alt lige fra sikkerhedsendestop, paddehattetryk og lysgitre via AS-I bus og Profisafe til fejlsikre PLC-systemer og avancerede fejltolerante og fejlsikre proceskontrolsystemer finder du nu under det samme link. Applikationer Men ét er produkterne noget andet er anvendelsen af dem. Her finder du også hjælp og inspiration. Omkring 40 forskellige applikationseksempler ordnet efter relæteknik, F-PLC og drev vil kunne give dig løsninger eller løsningsforslag til mange opgaver inden for sikkerhed. Referencer Referencer og succeshistorier vil du også finde mange af. De er også overskueligt opdelt efter brancheorienterede løsninger, produktorienterede løsninger og teknologiorienterede løsninger. News Center Her kan du downloade mange forskellige publikationer og brochurer. Du kan se, hvor vi optræder på messer rundt om i verden, og du kan skrive dig på som modtager af Newsletter, der udsendes hver gang, der sker noget spændende. Applikationsmanualen mangler dog Vi har et fremragende værktøj til alle, der arbejder med sikkerhed. Mange kender det allerede. Det hedder Safety Integrated Applikationsmanual. Den kan til gengæld hentes fra den danske internetside adsoftware. Den kan også bestilles i papirudgave i det omfang, oplaget rækker. Peter Greve Nye 8-kanals HART-moduler til ET 200M De hidtidige 2-kanals HART-moduler afløses nu af et sæt moduler med langt højere performance, idet kanalantallet på såvel det analoge indgangsmodul som på det analoge udgangsmodul er hævet til 8 kanaler. Modulerne kan på trods af byggeformen - ikke anvendes på en S7-300 PLC (altså kun ET 200M). Med de nye moduler kan man fra et centralt sted og med den sædvanlige SIMATIC-fleksibilitet f.eks. via LAN gå ind og parametrere feltudstyr med HART-protokol. Desuden giver de nye moduler mulighed for at benytte de udvidede diagnosefaciliteter. Disse er: Interne modulfejl Eksterne fortrådningsfejl Overvågning af HART-kommunikationen Parametreringen Projektering og parametrering sker direkte i STEP 7 v. 5.3 med SP2 og HSP (Hardware Support Package) eller gennem projekteringsværktøjet til instrumentering - PDM-Tool. De nye moduler bliver en 100% integreret del af PSC 7 vers. 6.1 SP1 fra ca. august Til brug i fremmede systemer kan der downloades en GSD-fil. Temperaturområde 0-60ºC Analogopløsningen er 15 bit + fortegn AI-udgangsspænding ved 22 ma er >=18V AO-udgangsspænding ved 22 ma er >=24V (tomgangsspænding) Levering forventet: Juli De tilsvarende ældre moduler, der vil udgå som produkter pr. 1. oktober 2005, er: 2-kanals AI 6ES TB00-0AB00 2-kanals AO 6ES TB00-0AB0. Peter Greve Bestillingsnumre og priser: 8-kanals HART-indgangsmodul 0/4-20 ma Best.nr.: 6ES TF00-0AB0 Pris DKK 5.765,- 8-kanals HART-udgangsmodul 0/4-20 ma Best.nr.: 6ES TF00-0AB0 Pris DKK 7.712,-

11 Sirius relæer er klar til fremtidens krav fra industrien Sirius relæer er efterhånden blevet en ganske omfattende produktfamilie med mange forskellige produkter, som hver dag indsættes i industrien verden over. 11 Der findes stort set ikke en maskine eller en styretavle, hvor der i dag ikke er indsat én eller flere former for relæer til måling eller overvågning af elektriske eller ikke-elektriske størrelser. Sirius relæer omfatter i dag følgende produktområder: Tidsrelæer 3RP15/3RP20 til DIN-skinnemontage Tidsrelæer 7PV til frontmontage digitalt Overvågningsrelæ til netovervågning 3UG til spænding, net og isolation Overvågningsrelæ til lastovervågning 3UG til enfaset strøm og cos phiovervågning Termistormotorbeskyttelsesrelæ 3RN1 Temperaturovervågningsrelæ 3RS10/ 3RS11, analogt indstilleligt Temperaturovervågningsrelæ 3RS10/3RS11/3RS20/3RS21, digitalt indstilleligt Øvrige overvågningsrelæer 3UG til overvågning af niveau og omdrejningstal Koblingsrelæer i smal byggeform 3TX701 til stik, 3TX700 til fast forbindelse, 3TX70 halvlederkoblingsrelæer og 3RS18 relækoblingsrelæer Stikbensrelæer LZX som komplet produkt eller enkeltdele Converterrelæer 3RS17 til normsignal eller universalconverter Minikontaktor 3TG10 Strømforsyning SITOP power De nye overvågningsrelæer 3UG4 Som en del af jer sikkert fik lejlighed til at se på dette års Hannover Messe, præsenterede Siemens en ny serie 3UG4-overvågningsrelæer, som i løbet af sommeren 2005 og videre ind i 2006 løbende vil erstatte de nuværende 3UG3-overvågningsrelæer. Ud over at erstatte forgængeren vil det nye 3UG4- relæ også have fået nye funktioner. Det nye netovervågningsrelæ 3UG4 gør det muligt at opnå en maksimal beskyttelse af maskine og anlæg. Med dette relæ kan netfejl og spændingsfejl blive opfanget i tide, og der kan reageres på dem, før der opstår diverse omfattende følgeskader. Relæerne kan alt efter udgave have et større eller mindre antal funktioner indbygget som f.eks. overvågning af fasefølge, overvågning af faseudfald, overvågning af faseasymmetri, overvågning af underspænding, overvågning af overspænding samt overvågning af isolation. Fordele ved 3UG4-overvågningsrelæerne Har et bredt spændingsområde fra V og kan dermed indsættes i forsyningsnet overalt i verden uden separat hjælpespænding. Variabel indstilling på over- eller underspændingsgrænser eller displayovervågning. Forsinkelsestid og resætforhold kan parametreres frit Minimal byggebredde på alle udgaver til net- og spændingsovervågning. Permanent angivelse af aktuel værdi og arten af netfejlen ved den digitale udgave. Automatisk korrektion af omdrejningsretning Alle udgaver har aftagelige klemmer. Alle udgaver findes med hhv. skruetilslutning og skrueløs tilslutning. Med 3UG-overvågningsrelæerne har man også mulighed for at overvåge motorens belastning ved hjælp af relæerne til strøm- og cos phi-overvågning. Med få varianter dækker disse relæer et meget bredt område, som giver en optimal lastovervågning, således at situationen afvikles, inden problemet reelt opstår. Øvrige oplysninger om produkterne kan fremsendes ved henvendelse til vores Presales-team på telefon Finn Olesen Lund

12 12 Security-koncept til industrien til beskyttelse af netværk i fabrikker og produktioner Angreb indefra en alvorlig trussel Studier af IT- og netværkssikkerhed viser, at over 50% af alle angreb på netværket kommer indefra. Antallet af ikke rapporterede angreb er sandsynligvis langt større, fordi de i mange tilfælde aldrig bliver opdaget. Indtil for nylig har security-koncepterne primært være rettet imod farer udefra, som f.eks. hackerangreb og virusser, orme og trojanske heste. For at beskytte de yderst følsomme netværker med produktionsdata, som i stadig større grad har interface til kontornetværker og intranet, har det været nødvendigt at udvikle nye security-koncepter, som kunne tage sig af truslen indefra. Inden for industriel automation er der en tydelig tendens hen imod integrerede, Ethernetbaserede netværksforbindelser f.eks. over PROFINET. Det giver en lang række indlysende fordele at forbinde netværker i fabrikken og produktionen med kontornetværkerne på de højere MES-niveauer (Manufacturing Execution System) og endda med intranettet. Integreret adgang til nettet er en forudsætning for større effektivitet og færre omkostninger. Data kan udveksles meget hurtigere, processer kan gøres langt mere effektive, og mange vedligeholdelsesopgaver kan gøres mindre tidskrævende og mere brugervenlige via et netværk. Selv brugen af de såkaldte IT-funktioner som f.eks. webservere, s, SMS er eller den platformuafhængige udveksling af filer via FTP (File Transfer Protocol) er ikke længere en kuriositet, men nærmest standard inden for automationsverdenen. En forudsætning herfor var og er imidlertid et netværk, som er tilstrækkeligt integreret og Ethernetbaseret. Ved siden af de mange fordele er der imidlertid også risici. Uønsket adgang til nettet er f.eks. gjort lettere ved sådanne integrerede netværker, eftersom netværksbrugere kun bliver identificeret ved hjælp af IP-adressen, og der ikke længere er nogen visuel kontakt. Selv en banal tastefejl kan få uheldige konsekvenser, hvis der ikke er truffet passende sikkerhedsforholdsregler. Et andet punkt er at begrænse unødvendig kommunikation - som f.eks. radioudsendelser - for at holde belastningen på det samlede netværk nede. Virkningerne af en meget stor belastning på netværket er langt alvorligere for fabriksnetværker end for kontornetværker, eftersom selv kortvarige forstyrrelser på nettet resulterer i produktionsstop og kan gøre stor skade. Den største fare af alle er uberettiget adgang til nettet. I mange tilfælde er det en utilfreds medarbejder, der forårsager skaden, og dette bør hverken forties eller neddæmpes. Uautoriseret personale går ofte ind på fabrikkens netværk af ren og skær uvidenhed eller af nysgerrighed. I nogle tilfælde er sådanne forsøg på at skaffe sig adgang gjort med tvivlsomme eller endog kriminelle hensigter, især når forskellige leverandører bruger samme netværk til aftersales-service på maskiner eller anlægsdele. Fristelsen til at spionere eller endog lave sabotage hos en forhadt konkurrent er måske for svær at modstå, hvis det er alt for let. Ondsindet software som f.eks. virusser, orme eller trojanske heste anses af de fleste virksomheder for at være den største sikkerhedsrisiko. Som sager af nyere dato har vist, er frygten i høj grad berettiget. Disse programmer kan sprede sig så hurtigt, at ikke engang firewalls på flere stadier kan yde tilstrækkelig beskyttelse, fordi de rigtige»patches«eller virussignaturer til operativsystemer eller firewalls ikke var til rådighed i tide. Dette problem vil helt bestemt blive større med tiden. En firewall kan endda være helt virkningsløs, hvis ondsindet software af vanvare er bragt ind af en medarbejder eller downloadet fra internettet. Man vil sandsynligvis aldrig kunne beskytte sig helt imod situationer af denne slags. Følsomme netværker som f.eks. anlægs- og produktionsnetværker skal derfor beskyttes imod denne mulig-

A&D INFORMATION. Skift skinner før livsnerven knækker. Motormanagementsystemet SIMOCODE pro. SIMATIC PCS7 version 7

A&D INFORMATION. Skift skinner før livsnerven knækker. Motormanagementsystemet SIMOCODE pro. SIMATIC PCS7 version 7 Automation and Drives Nr. 1 marts 2007 A&D INFORMATION Skift skinner før livsnerven knækker Motormanagementsystemet SIMOCODE pro SIMATIC PCS7 version 7 HawkEye 4x - håndholdte kodelæsere til en lang række

Læs mere

Automation and Drives Nr. 1 marts 2005 A&D INFORMATION. Besøg os på dette års Hannover Messe

Automation and Drives Nr. 1 marts 2005 A&D INFORMATION. Besøg os på dette års Hannover Messe Automation and Drives Nr. 1 marts 2005 A&D INFORMATION Besøg os på dette års Hannover Messe Indholdsfortegnelse 2 3 Efteruddannelse - en genvej til succes 10 SIWAREX hos KiMs 17 SIMATIC PC 4 Hvordan bliver

Læs mere

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation A&D Information Automation and Drives Nr. 1 marts 2008 Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence Sikkerhed Prisfald på SCALANCE X switches Simotion understøtter interpolation 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Industry Information. Mød os på forårets messer. Siemens tilbyder. Arla kundereference. Fisketorvet. Tips & Tricks. Fremtidssikre kanalskinner

Industry Information. Mød os på forårets messer. Siemens tilbyder. Arla kundereference. Fisketorvet. Tips & Tricks. Fremtidssikre kanalskinner Industry Information Nyheder fra Siemens Industry i Danmark Nr. 1 marts 2012 Mød os på forårets messer Fisketorvet Fremtidssikre kanalskinner Siemens tilbyder Nu service på din vægt Arla kundereference

Læs mere

Industry Information. Deltag på Innovation Tour

Industry Information. Deltag på Innovation Tour Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 3 september 2009 PLC er til svin Danish Crown har valgt at standardisere auto - mationen Deltag på Innovation Tour Læs om temaerne:

Læs mere

Industry Information. TIA-konceptet er også velegnet til trafikstyring. Nummer 2 Juni 2013 siemens.dk/industry

Industry Information. TIA-konceptet er også velegnet til trafikstyring. Nummer 2 Juni 2013 siemens.dk/industry Industry Information Nummer 2 Juni 2013 siemens.dk/industry TIA-konceptet er også velegnet til trafikstyring Kundecase Industrial Security sikrer industriens produktivitet Læs om de 5 trin mod et mere

Læs mere

Industry Information

Industry Information Industry Information Nyheder fra Siemens Industry i Danmark Nr. 2 juni 2012 Fuldautomatik hos Kommunekemi Det eneste montageanlæg af den karakter i verden Konkurrence Byt til nyt Løsning Ny ET 200SP Er

Læs mere

Industry Information. Fremtidens automationssoftware - TIA portalen. Slut med driftsstop på Leca værket. Få det helt rigtige vejebånd

Industry Information. Fremtidens automationssoftware - TIA portalen. Slut med driftsstop på Leca værket. Få det helt rigtige vejebånd Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 4 november 2010 Slut med driftsstop på Leca værket Få det helt rigtige vejebånd Ny RFID-læser til komplekse opgaver Fremtidens

Læs mere

20 Rækken af S7-300 T-CPU er er nu blevet forsynet med PROFINET. 22 Kundecase ET 200SP vinder på den samlede økonomi

20 Rækken af S7-300 T-CPU er er nu blevet forsynet med PROFINET. 22 Kundecase ET 200SP vinder på den samlede økonomi Industry Information Nummer 3 September 2013 siemens.dk/industry TIA-portal V12 og S7-1500 SH Automation og 3Tech Automation gør de første erfaringer Komplet overblik over produktionen Maltfabrikken i

Læs mere

Industry Information

Industry Information Industry Information Nummer 1 Marts 2014 www.siemens.dk/industry TIA-portalen nu i V13 Invitation: hør om markant forbedret drevintegration, Team Engineering og meget mere på Innovation Tour Nyt decentral

Læs mere

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 3 september 2011 Tips & tricks: S7-1200 fra STL til LAD Ny automatsikringsserie klar Union Engineering og CO2-produktion Energieffektiv

Læs mere

Industry Information. TIA-portalen. - et integreret engineeringværktøj som redefinerer engineering DKK 8.510,- TIA-portalen

Industry Information. TIA-portalen. - et integreret engineeringværktøj som redefinerer engineering DKK 8.510,- TIA-portalen Industry Information Særudgave fra Siemens Industry Technologies i Danmark Januar 2011 TIA-portalen - et integreret engineeringværktøj som redefinerer engineering TIA-portalen introduceret på SPS/IPC &

Læs mere

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ 02 2011 MAJ TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 2 remote access automation i en global verden 3 uvidenhed og mangel på vision koster kunderne dyrt 4 ErFa Gruppe om SaFETY

Læs mere

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ 02 2012 MAJ TEMA! Automation ned på fabriksgulvet 2 IT i automation er kommet for at blive 3 Trends der påvirker automation & IT 4 Tiden moden til automation i skyen 5 Robotterne kommer for at redde dansk

Læs mere

Styretavleopbygning. Intelligent UPS. Kundemagasin fra Phoenix Contact april 2012. Overspændingsbeskyttelse. Et fast greb om sikkerhed

Styretavleopbygning. Intelligent UPS. Kundemagasin fra Phoenix Contact april 2012. Overspændingsbeskyttelse. Et fast greb om sikkerhed 1 12 Kundemagasin fra Phoenix Contact april 2012 04 Styretavle med "Value Added" Styretavleopbygning 06 Beskyttelsesspecialist i styretavlen Overspændingsbeskyttelse 09 Smart konstant strøm Intelligent

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETVÆRKETS GRÆNSER FORSVINDER INFORMATIONER MÅ SIKRES PÅ DATANIVEAU TEMA MOBIL SIKKERHED

Læs mere

Velkommen til "Din virksomhed", som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore virksomheder. AF CHRISTIAN RINGHEIM, MARKEDSCHEF

Velkommen til Din virksomhed, som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore virksomheder. AF CHRISTIAN RINGHEIM, MARKEDSCHEF NOVEMBER 2003 INvirksomhed KUNDEBLAD FRA MICROSOFT DANMARK Microsoft Skru bare op for forventningerne til Velkommen til "Din virksomhed", som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore

Læs mere

ipad med Retina-skærm

ipad med Retina-skærm Er der sammenhæng mellem Virksomhedens trusselsbillede og IT sikkerhed? side 8 Hvordan administrerer og vedligeholder du dine mobile devices? Side 12 Farverig Flügger vælger 2waysIT til deres HP printløsning.

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker INDUSTRI Magasinet December. 2004 Frekvensomformere og softstartere OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker Mindre kabinet, større fleksibilitet

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Projektdesign og metode 4 1. Udviklingen i procesindustrien 5 1.1 Udviklingen i automatiseringen i

Læs mere

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul SPYWARE Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul 1 Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Teknologiens betydning for hverdagen World Wide Web og internet Hvordan fungere

Læs mere

EMERSON PROCESS MANAGEMENT KUNDEARRANGEMENTER 2011

EMERSON PROCESS MANAGEMENT KUNDEARRANGEMENTER 2011 1 EMERSON PROCESS MANAGEMENT KUNDEARRANGEMENTER 2011 Vi vil meget gerne give dig muligheder for at få indsigt i, hvordan Emerson s brede udbud af produkter og serviceydelser er istand til at forbedre produktiviteten

Læs mere

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy K U N D E M A G A S I N F R A M I C R O S O F T D A N M A R K 0 1-2 0 0 7 W. CHAN KIM Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy ONLINE-HANDEL Banebrydende internetbutik er født til stordrift

Læs mere

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere.

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. &proces www.automatik.nu 38. årgang juni/juli 2013 nr. 6/7 TIL MÅLING OG OVERVÅGNING AF DRIKKE-, SPILDE- OG PROCESVAND Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. hi[13]: Nordens største industrimesse

Læs mere

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse Formidling på mobile platforme Komparativ analyse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visualisering af løsninger i de 4-rum... 2 Beskrivelse af 4-rumsmodel... 2 Formidlingskanaler... 4 Hvad gør de i andre

Læs mere