Automation and Drives Nr. 2 juni 2005 A&D INFORMATION. Fremtidsrettet produktion kræver innovativ automation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Automation and Drives Nr. 2 juni 2005 A&D INFORMATION. Fremtidsrettet produktion kræver innovativ automation"

Transkript

1 Automation and Drives Nr. 2 juni 2005 A&D INFORMATION Fremtidsrettet produktion kræver innovativ automation

2 Indholdsfortegnelse 2 3 Automation billigere i Danmark 4 Fremtidsrettet produktion kræver innovativ automation 5 Stor kundetilfredshed 6 Servo hos Seelen A/S 8 Når moderne teknik møder romersk kultur 9 Lynhurtigt svar på næsten alle tekniske spørgsmål 24 timer i døgnet 10 Safety - nye og meget forbedrede internetsider 10 Nye 8-kanals HART-moduler til ET 200M 15 WinCC flexible SIMATIC Machine Vision 18 Brug af Floating Licenses inden for undervisningssektoren 19 Processtyring over internettet 20 Opsætning af procesinstrumenter med SIMATIC PDM ver WinAC RTX SIVACON kanalskinner op til 400A 23 Nem og fleksibel produktionsomstilling med integreret servomotor Posmo A 24 SIMATIC Floating License - TIPS 26 Opgradering af Step7 - TIPS 27 Vedrørende registration testing - TIPS 28 Sovepuden blev til et vellykket arrangement 29 Turen mod bedre produktivitet 30 Aktuelle software-versioner 34 Nyheder fra Processkolen 34 Opslagstavlen 35 Den blå markedsplads 11 Sirius relæer er klar til fremtidens krav fra industrien 12 Security-koncept til industrien til beskyttelse af netværk i fabrikker og produktioner 38 Redirects til 39 Processkolens terminsplan efteråret 2005 A&D Information Redaktion Peter Greve, produktchef Birgitte Mønsted, E.D. Layout og produktion Corporate Communications Tryk og repro Hedehusene bogtrykkeri a/s Oplag stk.

3 Automation billigere i Danmark For Siemens Automation and Drives er der god økonomi i at have produktion i Danmark og andre europæiske lande. Derfor er produktionen af komponenter til industriel automation forblevet i Europa. Divisionsdirektør Bjarne Lykke Sørensen lægger tallene på bordet. For Siemens har det længe været en logisk del af de strategiske overvejelser såvel som de økonomiske at se på, om produktionen er billigere andre steder på kloden, end lige der hvor produktionen nu tilfældigvis er i dag. - Normalt udgør den rene lønomkostning mellem 10 og 11 procent af den samlede produktionsomkostning i Automation and Drives. Det betyder, at man ved at flytte en så automatiseret produktion til Kina højst vil kun spare 80 procent af lønmidlerne. De 80 procent er et erfaringstal fra tidligere, men procenten er på vej i nedadgående retning. Men det er 80 procent af de cirka 11 procent, der er lønomkostninger, og det giver en besparelse på cirka 8 til 9 procent i produktionsomkostninger, fortæller Bjarne Lykke Sørensen. Til gengæld er der andre omkostninger, der er lidt højere i Kina. Eksempelvis er der større omkostninger til infrastruktur, logistik m.m., som typisk er 5 procentpoint højere. Alt i alt er den reelle besparelse på det færdige produkt ved udflytning altså nede på omkring 4 til 5 procent. Det skyldes naturligvis den høje grad af automatisering i Siemens Automation and Drives produktionsanlæg. De største omkostninger ved produktion af Automation and Drives produkter er ofte råvarer, og de er præget af verdensmarkedsprisen, men i visse tilfælde kan der selvfølgelig være regionale forskelle på råvareprisen. - Denne meget begrænsede forskel betyder, at når vi i Siemens Automation and Drives producer i Kina, er det i 95 procent af tilfældene til at dække efterspørgsel i lokalområdet og ikke til eksport. Satser dansk Automation and Drives-divisionen har i Nordborg en større produktion af flowudstyr til verdensmarkedet, og Siemens har i de senere år forøget såvel produktion som forskning i Danmark. Siemens har desuden forskning i mobiltelefoner i Aalborg og har med indkøbet af Bonus Wind Energy fået den tredje udviklingsfacilitet i Danmark. Det er da et bevis på dansk konkurrencedygtighed: - I Siemens har vi tænkt globalt i mange år. Det er således ikke nyt for os at foretage omfattende case-studier af økonomien i at flytte produktionen til andre steder på kloden. Når koncernen så vælger at placere stadig flere udviklingsafdelinger og produktionsafdelinger i Danmark, skyldes det udelukkende, at vi er konkurrencedygtige. Derfor er jeg lidt uforstående over for den skævvridning af debatten om outsourcing, vi har herhjemme. Vi kan sagtens klare os. Henrik Fougt, Jern- og Maskinindustrien Ovennævnte indlæg er resultatet af et interview med divisionsdirektør Bjarne Lykke Sørensen. 3

4 Wucherer: Fremtidsrettet produktion kræver innovativ automation 4 Vores innovationer giver kun mening, hvis vores kunder bruger dem og kan opnå succes på markedet, erklærede medlem af koncernledelsen i Siemens AG, Prof. Dr.-Ing. Klaus Wucherer, på en pressekonference på åbningsdagen for Hannover Messen. Nyskabelserne, som Siemens viser på verdens største industrimesse fra d. 11. til d. 15. april i Hannover, er af stor betydning for de producerende virksomheder i en lang række brancher, hvis de også ønsker at være profitable og konkurrencedygtige i fremtiden. Som eksempler på innovationsdygtigheden i Siemens nævnte Wucherer videreudviklinger inden for hybrid-automation, industriel kommunikation og RFID (Radio Frequency Identification). Siemens har udviklet sin automationsteknologi fra produkter over systemer og systemfamilier til fuldt integreret automation (Totally Integrated Automation, TIA). Dette er i dag en målestok for brugere, som på den ene side ønsker fornyelser og på den anden side sikkerhed for deres investeringer. Vi er den eneste udbyder, som kan tilbyde solide løsninger, når det gælder om at udnytte det produktivitetspotentiale, der er et resultat af sammenvoksningen af produktions- og procesautomation til hybridautomation, som i stigende grad finder sted, fastslog Wucherer. Vi har konsekvent udvidet vores tilbud af produkter og tjenesteydelser og overført det til et integreret teknologisk tilbud, som løbende bliver suppleret med retningsvisende teknologier. Vores kunder kan derfor altid gøre brug af det sidste nye inden for automationsteknik og integrere det i deres anlæg med et minimum af besvær. Ud over at stræbe efter større produktivitet er produktionen i industrien ifølge Wucherer også præget af stigende konsolidering, større fleksibilitet og platformsstrategier. I de fleste brancher efterspørges derfor kraftige, super tilgængelige, åbne og modulopbyggede automationssystemer, hvormed anlæg kan ændres og opdateres uden langvarige anlægsstop. På den tekniske side bliver dette fulgt af større kompleksitet og kortere innovationscyklusser på hardware- og softwareområdet. Som trendsætter inden for automation tager Siemens også hensyn til denne udvikling ved uophørligt at videreudvikle sin systemportefølje. Specielt TIA giver store fordele inden for hybrid automation, altså integreret teknik til fremstillings- og procestekniske produktionstrin. Med processtyringssystemet Simatic PCS 7 er der indtil i dag realiseret over projekter. Som noget nyt viser Siemens version 6.1 med Asset-Management på Hannover Messen. Siemens fremskynder også fortsat udviklingen inden for industriel kommunikation - fra feltbussen til high-speed Ethernet. På Hannover Messen præsenterer Siemens for første gang en ASIC til isokront realtids-ethernet. Der er kommet yderligere fornyelser i løsninger til sikkerhed i datatrafikken og ved den trådløse kommunikation. Ifølge Wucherer er Siemens-tilbuddet på RFID et særligt godt eksempel på, hvordan der kan opnås banebrydende nyskabelser på grundlag af etablerede basisteknologier. Som noget nyt på markedet lancerer vi for øjeblikket et system på UHFområdet, som tillader store afstande under dataoverførslen. Siemens tilbyder også aftagere i industrien ekstra funktionalitet og synergier i forbindelse med det områdeoverskridende, brancheorienterede samarbejde i Competence Centers og Industry Suites. Nu og i fremtiden vil vi udnytte enhver mulighed for at udvide og afrunde vores omfattende portefølje af systemer og tjenesteydelser inden for automation. Det gælder både i teknologisk henseende og med henblik på vores regionale positionering, sagde Wucherer. Yderligere Informationer på

5 Stor kundetilfredshed - et vigtigt mål for Automation and Drives 5 I A&D bestræber vi os løbende på at tilpasse vores produkter og ydelser til kundernes behov. Vi overvejer, om salgsindsatsen hos kunderne og supportfunktionen i Kundeservice er tilstrækkelig. Hvordan er produktkvaliteten og leveringstiderne? Er der generelt behov for forbedringer, og hvor tilfredse er vores kunder i det hele taget? Det er blot nogle af spørgsmålene. Som udgangspunkt er det sundt med selvkritik i de daglige bestræbelser på løbende at tilpasse sig kundernes behov. Det er dog ingen hemmelighed, at de mest værdifulde svar findes hos dig, kære kunde. I løbet af de næste måneder gennemfører vi derfor en kundetilfredshedsanalyse, hvor vi beder et større antal udvalgte kunder om at tilkendegive deres mening. Det tjener også et andet godt formål at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, idet A&D har indgået en sponsoraftale. For hver besvarelse vi modtager, sender vi 25 kr. til Dansk Røde Kors og deltager således i velgørende projekter for nødlidende. Vi takker på forhånd for din hjælp. Lisbeth V. Troldborg PS: I følgende udgave af A&D Information vil vi fortælle lidt om resultaterne og de tiltag, som vi igangsætter for at øge kundetilfredsheden med A&D. Analysen er tilrettelagt således, at vi først kontakter udvalgte kunder telefonisk for at afklare interessen for at deltage. Dernæst udsender vi et spørgeskema til onlinebesvarelse. Vi har valgt denne form for at give størst fleksibilitet i besvarelsen. På den måde bliver det muligt at besvare spørgsmålene netop på det tidspunkt, der passer bedst ind i programmet. Vi håber på en høj svarprocent, så vi får et godt og solidt udgangspunkt for vores videre arbejde med at forbedre kundetilfredsheden.

6 6 Servo hos Seelen A/S Da Seelen A/S for nylig skulle bygge en ny type pakkemaskine til stenuld var valget af PLC og servosystem let. Der skulle bruges en fleksibel og nem løsning for at opnå let konfiguration og integration af systemerne. Det blev Masterdrives MC Compact Plus servodrev og SIMATIC PLC - én integreret løsning fra gearaksel til betjeningssystem. Finske Paroc Group Oy AB producerer stenuldsisolering, og til indpakning af dette har Seelen A/S, Esbjerg leveret en komplet pakkelinje. Valget af automatiseringssystem blev foretaget ud fra krav om fleksibilitet, pålidelighed, systemsammenhæng og selvfølgelig performance. I pakkemaskiner stilles der nøjagtige krav til produktionscyklus, samtidig med at transportsystemerne skal være præcist synkroniserede af hensyn til emballagens beskaffenhed og produktets format gennem pakkemaskinen. Processen Den færdigt opskårne og stablede stenuld ankommer til pakkelinjen og skal komprimeres og folieres inden den viderepakkes. Ved god komprimering opnås selvsagt større materialetæthed, og dermed kan der transporteres en større mængde stenuld på samme paller. Folieringen skal være tæt for at holde kompressionen i den enkelte pakke. Der anvendes her 3 maskiner til komprimering, foliering og lukning af pakkerne. Først komprimeres en stabel stenuld. Herefter kører transportbåndet den gennem et foliegardin, og foliegardinet svejses og klippes på pakkens bagside. Dernæst transporteres pakkerne to og to til sidesvejsning. Dette sker mellem synkroniserede transportbånd, der holder kompressionen, indtil pakkerne er helt lukkede. Først sidesvejses i venstre side, dernæst videre transport og så sidesvejses i højre side. Endelig afleveres de færdige pakker til videre pakning og palletering. Løsningen Til formålet anvendes 19 Masterdrives MC compact plus med 1FK7 servomotorer og tilhørende keglehjulsgear. Drevene er sammenbygget i 3 grupper med fælles ensrettermodul til effekttilførsel, hvilket giver en kompakt og enkel arkitektur. Styringen i den enkelte servo er opbygget over Easy Positioner-funktionen, der er integreret i servodrevene som standard, og al parametrering er udført med scripting, dvs. at programmøren kun tager stilling til aksespecifikke data, som i øvrigt er til rådighed fra den indledende servo-dimensionering. Ved anvendelse af en kommando-/ statusord-struktur styres servodrevene via PROFIBUS sammen med de øvrige maskinfunktioner af en S7-414 PLC. Grundfunktionerne er identiske i alle 19 drev, hvilket letter PLC-programmeringen og gør systemet overskueligt. Hele maskinen betjenes fra et TP370 operatørpanel, hvorfra al drevovervågning endvidere kan foretages. Den tætte integration mellem servo og PLC (TIA) har store fordele: Alle relevante drevparametre gemmes nemt under PLC-projektet. Adgang til servodrevene foregår via PROFIBUS, dvs. programmeringen foretages fra ét sted. Fjerndiagnose (anlægget står i udlandet) forgår via Teleservice, og selv detaljerede oscilloscopbilleder opsamlet i servodrevene kan hentes hjem i serviceøjemed. Den store fordel for programmører og brugere af anlægget er klar: Et åbent system giver mulighed for at lave gennemsigtige og veldokumenterede løsninger, som alle kan være stolte af, samtidig med at den daglige brug og service gøres nem ved at have alle systemer kørende under ét. Jan W. Knoblauch Seelen A/S

7 Kort om Seelen A/S & Seelens kernekompetencer Seelen har siden starten i 1945 udviklet sig fra en traditionel smede-/maskinfabrik til en moderne ingeniør- og produktionsvirksomhed. Seelen A/S er i dag en højt anerkendt industrivirksomhed med mange års erfaring og knowhow inden for isoleringsbranchen, som man har valgt at fokusere på. Seelen behersker alle elementer i projektleverancer, herunder de mekaniske, elektriske og styringsmæssige elementer. Seelen er projektorienteret, hvor fokus er rettet imod levering af anlæg til aftalt kvalitet/funktion, tid og pris/økonomi. Knowhow Seelens absolutte kernekompetence er det betydelige knowhow og produktkendskab, der er opbygget specielt inden for isoleringsbranchen, hvor Seelen har 40 års erfaring. Stor ingeniørstyrke I forhold til andre produktionsvirksomheder har Seelen meget konkurrencetunge projekter i branchen, og følgelig beskæftiger Seelen en meget stor stab af højtuddannede og erfarne teknikere, der tværfagligt kan bidrage med erfaring og viden om kommende eller igangværende projekter. Drifts- og funktionssikkerhed Seelen er kendt på markedet for altid at kunne levere anlæg, der har en meget høj grad af drifts- og funktionssikkerhed, som varer i hele anlæggets levetid (min. 10 år). Seelen tager ingen chancer og anvender ikke ny teknologi, inden driftssikkerheden er i orden. Ved ibrugtagning af ny teknologi, sørges der altid for dobbelt sikkerhed. Effektiv projektstyring Da Seelens projekter ofte er delprojekter i de store koncerners totalprojekter, har Seelen opnået bred erfaring i projektstyring og koordinering. Leveringssikkerhed Da alle fabrikker i disse brancher er afhængige af en kontinuerlig produktion, der ikke kan stoppes, har funktions- og leveringssikkerhed højeste prioritet. Seelen har som specialist således en meget vigtig rolle, når der skal bygges nye anlæg og fabrikker. Problemfri montage For at sikre en hurtig og problemfri montage hos kunden har Seelen det princip, at alle anlæg opstilles og prøvekøres på fabrikken før levering. Det har den store fordel, at omkostningerne begrænses, samtidig med at kunden oplever montagen som meget professionel og effektiv. 7

8 Når moderne teknik møder romersk kultur Europa Park er Tysklands største fritidspark med 3,6 millioner besøgende hvert år. Den ligger i Rust ved Freiburg tæt ved både Frankrig og Schweitz. 8 Komfort er i højsædet på det tilhørende 4-stjernede hotelkompleks, hotel Colosseo. Foran hotellet ligger en Piazza, et rundt italiensk torv, omgivet af bygninger, blandt andet et romersk Colosseum der er det perfekte badeland. Komforten for gæsterne er i top og sikres af den nyeste elektroteknik fra Siemens. Komplekset blev åbnet i sommeren 2004, og sceneriet der udspiller sig kunne lige så godt have været i Rom, men det hele foregår i Sydtyskland. Siemens har udført en entreprise, hvor man i forhold til anden udbyder har reduceret omkostningerne: På den elektriske infrastruktur, indeholdende el-forsyning, el-distribution, Power Management og nødstrømsforsyning. På driften af eventyrparken, betalingsanlæg, sikkerhed og overvågning, evakuering, brandsikkerhed og trafikkontrolsystem. På driften af hotellet i parken, installationen med tilhørende busteknologi, datanetværk, telekommunikation, varme, ventilation og aircondition. På forlystelserne i parken grundet kontrol-, koblings-, safety- og drevteknologien Luksushotellet Colosseo Hotellets gæster nyder italiensk flair, godt hjulpet af den bedste tekniske komfort, som bl.a. består af en stor EIBinstallation. Hotellet har en kapacitet på godt 350 hotelværelser, heraf 22 suiter, og der er desuden flere møde- og konferencelokaler. Instabus EIB forbinder alle systemerne med hinanden via en 2-ledet ledning, og derigennem har man kommunikation på højeste niveau. I det komplette anlæg er der brugt ca. 220 km ledning og kabel. Den intelligente installation GAMMA Siemens instabus EIB/KNX er med fordel blevet benyttet, hvor man ønskede komfort i sin installation. Områderne, som man har valgt at installere EIB i, er følgende: Køkkenet Restauranterne Konferencelokaliteterne Suiterne Highlights i brugen af instabus er: I konferenceområdet arbejder EIB sammen med et mediestyringsanlæg. Lys og mørklægning bliver fastlagt i en mediecentral, hvorefter man kan forudvælge faste scenarier og dermed hurtigt vælge en indstilling i salen til f.eks. foredrag og filmfremvisning. Man skifter scene uden at skulle indstille alle parametrene. Selv om det tager lidt af underholdningsværdien væk, at foredragsholderen bruger 5 10 minutter på at finde ud af at mørklægge, så er dette her en styrke, og planlægningen skrider ikke på grund af medieforstyrrelser. I køkkenområdet blev det besluttet, at lyset skulle styres centralt via et Touch Display. Der er defineret indog udkoblingstidspunkter i zoneområder, således at der kun bruges den energi, der er nødvendig for at give den rigtige arbejdsbelysning. I restaurationsområdet er belysningen realiseret med EIB. Styringen af lyset er bygget op omkring flere scenarier, således at der altid er en hyggelig atmosfære. Scenarierne styres fra et centralt betjeningspanel, således at personalet altid kan indstille den ønskede belysning. I suiterne er der lagt vægt på komfort. I de enkelte rum kan man styre behovet for lys, varme og indstråling fra solen. Det kan ske automatisk, eller man kan styre individuelt efter ønske. Alt i alt understøtter GAMMAteknikken, at gæsterne får al den komfort, de kan ønske sig. Den samlede bygning er overordnet styret af en SIMATIC S7. EIB bruges til indsamling af data, og alle de automatiske processer styres af SIMATIC S7. Bygningsmanagement bliver optimeret, og hoteldriften bliver gennemført på den mest optimale og økonomiske måde. Yderligere informationer findes på hvor man også kan bestille en DVD over Europa Park Rust. Kravene fra bygherren var, at sikkerhed og komfort skulle sættes i første række. At der samtidig var en sidegevinst ved, at anlægget er meget energibesparende, betyder, at Return on Investment vil blive opfyldt i løbet af få år. Jørgen Kristiansen

9 Lynhurtigt svar på næsten alle tekniske spørgsmål 24 timer i døgnet Siemens A&D Online Support er tilgængelig døgnet rundt og er et omfattende informationssystem med mange muligheder. 9 Indsæt automation/service&support i din internetbrowser og du får adgang til alt fra produktsupport og serviceinformationer til interaktive services. Under produktsupport finder du ca FAQs, mulighed for download af opdateringer, manualer, testcertifikater m.m. Du finder ligeledes en beskrivelse af de forskellige former for service, som A&D kan hjælpe dig med. De beskrevne services spænder fra Teknisk Support via telefon/mail til Field Service og reparationscentre. I Support Shoppen kan du købe Automation Value Cards (AVC-kort). Du finder ligeledes spændende programeksempler og applikationer, som du kan downloade. Programeksempler og applikationer kan betales med AVCkortet. Gratis applikationseksempler og dimensioneringsværktøjer findes under Applications & Tools. Som det ses af ovennævnte, er der mange oplysninger at hente på Service & Support-siden. For at få et godt overblik over, hvad du kan finde på siden, og ikke mindst hvor du kan finde det, vil vi derfor anbefale dig til at se de guidede ture, der ligger på siden. Der er guidede ture inden for følgende emner: Processkolen har også udviklet et onlinekursus med en varighed af ca. 1 time, som kan hjælpe dig i gang med brugen af Service og Support-siden. På dette kursus ser vi på A&D s danske hjemmeside og på A&D s internationale hjemmeside med vægt på følgende emner: Find oplysninger om et bestemt problem, opret en personlig profil, opret en sag hos Teknisk Support samt køb og brug af AVC-kort. Hvis du vil høre nærmere om onlinekurset, sender du blot en mail med dit navn og telefonnummer til og vi vil kontakte dig. Holger Birk Nielsen

10 Safety nye og meget forbedrede internetsider Et redesign af en del af vores internationale internet giver nu et langt større og samlet overblik over A&D komponenter og løsninger til sikkerhedsapplikationer. 10 Det vil være en god idé for alle, der arbejder med sikkerhed, at gemme dette link under Favoritter : Produkter Alt lige fra sikkerhedsendestop, paddehattetryk og lysgitre via AS-I bus og Profisafe til fejlsikre PLC-systemer og avancerede fejltolerante og fejlsikre proceskontrolsystemer finder du nu under det samme link. Applikationer Men ét er produkterne noget andet er anvendelsen af dem. Her finder du også hjælp og inspiration. Omkring 40 forskellige applikationseksempler ordnet efter relæteknik, F-PLC og drev vil kunne give dig løsninger eller løsningsforslag til mange opgaver inden for sikkerhed. Referencer Referencer og succeshistorier vil du også finde mange af. De er også overskueligt opdelt efter brancheorienterede løsninger, produktorienterede løsninger og teknologiorienterede løsninger. News Center Her kan du downloade mange forskellige publikationer og brochurer. Du kan se, hvor vi optræder på messer rundt om i verden, og du kan skrive dig på som modtager af Newsletter, der udsendes hver gang, der sker noget spændende. Applikationsmanualen mangler dog Vi har et fremragende værktøj til alle, der arbejder med sikkerhed. Mange kender det allerede. Det hedder Safety Integrated Applikationsmanual. Den kan til gengæld hentes fra den danske internetside adsoftware. Den kan også bestilles i papirudgave i det omfang, oplaget rækker. Peter Greve Nye 8-kanals HART-moduler til ET 200M De hidtidige 2-kanals HART-moduler afløses nu af et sæt moduler med langt højere performance, idet kanalantallet på såvel det analoge indgangsmodul som på det analoge udgangsmodul er hævet til 8 kanaler. Modulerne kan på trods af byggeformen - ikke anvendes på en S7-300 PLC (altså kun ET 200M). Med de nye moduler kan man fra et centralt sted og med den sædvanlige SIMATIC-fleksibilitet f.eks. via LAN gå ind og parametrere feltudstyr med HART-protokol. Desuden giver de nye moduler mulighed for at benytte de udvidede diagnosefaciliteter. Disse er: Interne modulfejl Eksterne fortrådningsfejl Overvågning af HART-kommunikationen Parametreringen Projektering og parametrering sker direkte i STEP 7 v. 5.3 med SP2 og HSP (Hardware Support Package) eller gennem projekteringsværktøjet til instrumentering - PDM-Tool. De nye moduler bliver en 100% integreret del af PSC 7 vers. 6.1 SP1 fra ca. august Til brug i fremmede systemer kan der downloades en GSD-fil. Temperaturområde 0-60ºC Analogopløsningen er 15 bit + fortegn AI-udgangsspænding ved 22 ma er >=18V AO-udgangsspænding ved 22 ma er >=24V (tomgangsspænding) Levering forventet: Juli De tilsvarende ældre moduler, der vil udgå som produkter pr. 1. oktober 2005, er: 2-kanals AI 6ES TB00-0AB00 2-kanals AO 6ES TB00-0AB0. Peter Greve Bestillingsnumre og priser: 8-kanals HART-indgangsmodul 0/4-20 ma Best.nr.: 6ES TF00-0AB0 Pris DKK 5.765,- 8-kanals HART-udgangsmodul 0/4-20 ma Best.nr.: 6ES TF00-0AB0 Pris DKK 7.712,-

11 Sirius relæer er klar til fremtidens krav fra industrien Sirius relæer er efterhånden blevet en ganske omfattende produktfamilie med mange forskellige produkter, som hver dag indsættes i industrien verden over. 11 Der findes stort set ikke en maskine eller en styretavle, hvor der i dag ikke er indsat én eller flere former for relæer til måling eller overvågning af elektriske eller ikke-elektriske størrelser. Sirius relæer omfatter i dag følgende produktområder: Tidsrelæer 3RP15/3RP20 til DIN-skinnemontage Tidsrelæer 7PV til frontmontage digitalt Overvågningsrelæ til netovervågning 3UG til spænding, net og isolation Overvågningsrelæ til lastovervågning 3UG til enfaset strøm og cos phiovervågning Termistormotorbeskyttelsesrelæ 3RN1 Temperaturovervågningsrelæ 3RS10/ 3RS11, analogt indstilleligt Temperaturovervågningsrelæ 3RS10/3RS11/3RS20/3RS21, digitalt indstilleligt Øvrige overvågningsrelæer 3UG til overvågning af niveau og omdrejningstal Koblingsrelæer i smal byggeform 3TX701 til stik, 3TX700 til fast forbindelse, 3TX70 halvlederkoblingsrelæer og 3RS18 relækoblingsrelæer Stikbensrelæer LZX som komplet produkt eller enkeltdele Converterrelæer 3RS17 til normsignal eller universalconverter Minikontaktor 3TG10 Strømforsyning SITOP power De nye overvågningsrelæer 3UG4 Som en del af jer sikkert fik lejlighed til at se på dette års Hannover Messe, præsenterede Siemens en ny serie 3UG4-overvågningsrelæer, som i løbet af sommeren 2005 og videre ind i 2006 løbende vil erstatte de nuværende 3UG3-overvågningsrelæer. Ud over at erstatte forgængeren vil det nye 3UG4- relæ også have fået nye funktioner. Det nye netovervågningsrelæ 3UG4 gør det muligt at opnå en maksimal beskyttelse af maskine og anlæg. Med dette relæ kan netfejl og spændingsfejl blive opfanget i tide, og der kan reageres på dem, før der opstår diverse omfattende følgeskader. Relæerne kan alt efter udgave have et større eller mindre antal funktioner indbygget som f.eks. overvågning af fasefølge, overvågning af faseudfald, overvågning af faseasymmetri, overvågning af underspænding, overvågning af overspænding samt overvågning af isolation. Fordele ved 3UG4-overvågningsrelæerne Har et bredt spændingsområde fra V og kan dermed indsættes i forsyningsnet overalt i verden uden separat hjælpespænding. Variabel indstilling på over- eller underspændingsgrænser eller displayovervågning. Forsinkelsestid og resætforhold kan parametreres frit Minimal byggebredde på alle udgaver til net- og spændingsovervågning. Permanent angivelse af aktuel værdi og arten af netfejlen ved den digitale udgave. Automatisk korrektion af omdrejningsretning Alle udgaver har aftagelige klemmer. Alle udgaver findes med hhv. skruetilslutning og skrueløs tilslutning. Med 3UG-overvågningsrelæerne har man også mulighed for at overvåge motorens belastning ved hjælp af relæerne til strøm- og cos phi-overvågning. Med få varianter dækker disse relæer et meget bredt område, som giver en optimal lastovervågning, således at situationen afvikles, inden problemet reelt opstår. Øvrige oplysninger om produkterne kan fremsendes ved henvendelse til vores Presales-team på telefon Finn Olesen Lund

12 12 Security-koncept til industrien til beskyttelse af netværk i fabrikker og produktioner Angreb indefra en alvorlig trussel Studier af IT- og netværkssikkerhed viser, at over 50% af alle angreb på netværket kommer indefra. Antallet af ikke rapporterede angreb er sandsynligvis langt større, fordi de i mange tilfælde aldrig bliver opdaget. Indtil for nylig har security-koncepterne primært være rettet imod farer udefra, som f.eks. hackerangreb og virusser, orme og trojanske heste. For at beskytte de yderst følsomme netværker med produktionsdata, som i stadig større grad har interface til kontornetværker og intranet, har det været nødvendigt at udvikle nye security-koncepter, som kunne tage sig af truslen indefra. Inden for industriel automation er der en tydelig tendens hen imod integrerede, Ethernetbaserede netværksforbindelser f.eks. over PROFINET. Det giver en lang række indlysende fordele at forbinde netværker i fabrikken og produktionen med kontornetværkerne på de højere MES-niveauer (Manufacturing Execution System) og endda med intranettet. Integreret adgang til nettet er en forudsætning for større effektivitet og færre omkostninger. Data kan udveksles meget hurtigere, processer kan gøres langt mere effektive, og mange vedligeholdelsesopgaver kan gøres mindre tidskrævende og mere brugervenlige via et netværk. Selv brugen af de såkaldte IT-funktioner som f.eks. webservere, s, SMS er eller den platformuafhængige udveksling af filer via FTP (File Transfer Protocol) er ikke længere en kuriositet, men nærmest standard inden for automationsverdenen. En forudsætning herfor var og er imidlertid et netværk, som er tilstrækkeligt integreret og Ethernetbaseret. Ved siden af de mange fordele er der imidlertid også risici. Uønsket adgang til nettet er f.eks. gjort lettere ved sådanne integrerede netværker, eftersom netværksbrugere kun bliver identificeret ved hjælp af IP-adressen, og der ikke længere er nogen visuel kontakt. Selv en banal tastefejl kan få uheldige konsekvenser, hvis der ikke er truffet passende sikkerhedsforholdsregler. Et andet punkt er at begrænse unødvendig kommunikation - som f.eks. radioudsendelser - for at holde belastningen på det samlede netværk nede. Virkningerne af en meget stor belastning på netværket er langt alvorligere for fabriksnetværker end for kontornetværker, eftersom selv kortvarige forstyrrelser på nettet resulterer i produktionsstop og kan gøre stor skade. Den største fare af alle er uberettiget adgang til nettet. I mange tilfælde er det en utilfreds medarbejder, der forårsager skaden, og dette bør hverken forties eller neddæmpes. Uautoriseret personale går ofte ind på fabrikkens netværk af ren og skær uvidenhed eller af nysgerrighed. I nogle tilfælde er sådanne forsøg på at skaffe sig adgang gjort med tvivlsomme eller endog kriminelle hensigter, især når forskellige leverandører bruger samme netværk til aftersales-service på maskiner eller anlægsdele. Fristelsen til at spionere eller endog lave sabotage hos en forhadt konkurrent er måske for svær at modstå, hvis det er alt for let. Ondsindet software som f.eks. virusser, orme eller trojanske heste anses af de fleste virksomheder for at være den største sikkerhedsrisiko. Som sager af nyere dato har vist, er frygten i høj grad berettiget. Disse programmer kan sprede sig så hurtigt, at ikke engang firewalls på flere stadier kan yde tilstrækkelig beskyttelse, fordi de rigtige»patches«eller virussignaturer til operativsystemer eller firewalls ikke var til rådighed i tide. Dette problem vil helt bestemt blive større med tiden. En firewall kan endda være helt virkningsløs, hvis ondsindet software af vanvare er bragt ind af en medarbejder eller downloadet fra internettet. Man vil sandsynligvis aldrig kunne beskytte sig helt imod situationer af denne slags. Følsomme netværker som f.eks. anlægs- og produktionsnetværker skal derfor beskyttes imod denne mulig-

13 hed. Det kan gøres ved at sikre sig, at kommunikation mellem anlægsnetværket og kontornetværket eller virksomhedens intranet kun kan finde sted, når begge parter er umiskendeligt identificeret, og dataudvekslingen imellem dem er blevet kontrolleret. Det er således ved at blive mere end klart, at hegnet omkring et virksomhedsnetværk ikke længere er så højt, at det det ikke kan bestiges, især ikke når det drejer sig om integrerede anlægs- og produktionsnetværk. Velegnede sikkerhedsforholdsregler er derfor en uomgængelig nødvendighed, hvis man ikke ønsker at løbe risikoen for anlægs- og produktionsnedetider og enorme skader. Indtil i dag er security-koncepterne hovedsagelig blevet udformet til at beskytte netværkerne fra farer udefra og er i bedste fald kun i stand til at imødegå farer indefra i et begrænset omfang. Derudover tager de ikke hensyn til de helt særlige krav, der gælder for automation. Security-løsninger udviklet til kontornetværker har problemer med at blive accepteret i automationsverdenen, fordi: De kræver konstant vedligeholdelse og særlig ekspertviden Integrering i eksisterende netværker har ingen interaktion, dvs. netværkstopologierne skal ændres og netværksnoderne omkonfigureres. Der er ikke taget hensyn til automationsnetværkernes særlige protokolverden, især lag-2 protokollerne. Løsningen på disse problemer ligger i et security-koncept, som på den ene side virkelig kan beskytte imod interne trusler, mens det på den anden side tager hensyn til de særlige krav, der stilles i automationsverdenen. Praktiske løsninger For at imødekomme det stigende behov for netværkssikkerhed har Siemens udviklet et security-koncept til industrien baseret på såkaldte security-moduler. Security-modulerne vil kunne fås som både netværkskomponenter og som software. Netværkskomponenterne er forsynet med to RJ-45-porte og kan beskytte enkelte enheder eller hele netværkssegmenter. Enheden eller segmentet sluttes til den ene af portene og danner, hvad der kaldes det interne, beskyttede netværk. Den anden port er forbindelsen til det ubeskyttede eller eksterne netværk. Denne port udgør det beskyttede interface. Det er således muligt at beskytte alle eksisterende netværker uden at omkonfigurere noderne eller ændre på netværkstopologien. Security-moduler ne kan simpelthen serieforbindes, da de ikke kræver forskellige IP-netværker, som det er tilfældet med routere, men i stedet fungerer som transparente proxies for slutbrugerne. Det er imidlertid af største vigtighed, at security-modulerne anvendes til at segmentere netværkerne, adskille dem - om end ikke fysisk - for at kunne beskytte dem. Kun tydeligt identificerede og autoriserede»peers«kan få adgang udefra til netværkskomponenter, der er placeret i segmenterne. Dette tjener primært til at beskytte imod farer, som f.eks.: Utilsigtet forsøg på adgang. Uautoriseret adgang, spionage, sabotage. En meget stor kommunikationsbela stning. Virusser, orme og trojanske heste. Konfigurering I automationsmiljøer er håndteringsmuligheden en vigtig egenskab, hvilket bliver særligt klart, når det drejer sig om konfigurering. Løsninger til kontorsikkerhed er imidlertid ekspertsystemer. Inden for automation kan man ikke altid tage det for givet, at der er en indgående sikkerhedsviden til stede, og at denne vil være til rådighed døgnet rundt. Af den grund er konfigureringsværktøjet til security-modulerne udviklet på en sådan måde, at det ikke er nødvendigt med specialkendskab til security-mekanismerne for at kunne konfigurere, idriftsætte eller servicere. Når der skal konfigureres, er hvert security-modul i et netværk tilknyttet til en gruppe. Kun security-moduler, som er i samme gruppe, eller de enheder, der bliver beskyttet af dem, kan kommunikere med hinanden. Security-moduler kan naturligvis knyttes til mere end én gruppe. I dette tilfælde bliver tilhørende konfigureringsfiler genereret af konfigureringsværktøjet og downloadet til security-modulerne af konfigureringsingeniøren over en beskyttet kanal. Ud over denne minimumskonfiguration, kan der efter behov anvendes yderligere indstillingsoptioner som f.eks. en firewallkonfiguration. Servicering Et Configuration Plug (C-Plug) er et specielt stykke tilbehør til security-modulerne - et erstatningsmedium, som gør det nemt at erstatte en defekt eller fejlramt komponent, uden at det er nødvendigt at omkonfigurere eller bruge en programmeringsenhed. Et C-Plug gør det muligt at reducere nedetiden for netværkskomponenterne og de komponenter, der har interface til det. Konfigureringsdataene bliver automatisk gemt på et C-Plug. Når en komponent skal udskiftes, bliver C-Plug et simpelt hen fjernet fra den defekte komponent og sat ind i erstatningskomponenten, som automatisk foretager sin opstart med den defekte komponents konfiguration. Fortsættes næste side 13

14 14 Industridesign De betingelser der hersker i industrimiljøer er forskellige fra dem, der er i kontormiljøer. Af denne grund har securitymodulerne følgende industrielle features: Et temperaturområde (SCALANCE S 613) fra 20 C til +70 C. I modsætning hertil har almindelige routere, switches og VPN-gateways, der bruges i kontormiljøer, normalt en øvre temperaturgrænse på 40 C. Kapslingsklasse IP30 for at beskytte det indvendige af modulet imod støv og forurening. Kan monteres på en standard montageskinne, en SIMATIC montageskinne eller på en væg, idet kabinettet kan monteres i forskellige stillinger. Redundant spændingsforsyning (24 V DC). Lokal LED-diagnose. Signalkontakt, der omgående sender signal, hvis security-modulet skulle svigte. Software-securitymoduler Security-software i forskellige versioner vil også kunne leveres som et supplement til security-modulerne. En af versionerne vil bestå af et security-software-klientmodul, som vil gøre det muligt for stationære eller mobile PC er og programmeringsenheder at få adgang til udstyr, som er beskyttet af securitymoduler. Denne software er så at sige nøglen til slottet. En anden version beskytter industri-pc er eller servere og har samme security-funktionalitet som selve sikkerhedsmodulerne. Dette gør det muligt for automationscomputere, som danner et bindeled mellem forskellige netværker, at holde de to netværker adskilt, hvad sikkerhed angår. Security-modulernes beskyttelsesfunktion Security-modulernes beskyttelsesfunktion består i alt væsentligt af to mekanismer: Skabelsen af»virtual Private Networks«(VPN) og pakkefiltre (firewalls). IP VPN VPN-teknologien har udviklet sig til at være én af de vigtigste netværksteknologier. Applikationerne omfatter alt fra location link over fjernadgang til beskyttet notebook-kommunikation og beskyttelse af Wireless LAN. Denne mangesidighed understreger klart betydningen af denne teknik. VPN er en netværksteknologi, hvis ekstraordinære fleksibilitet og brug af en netværksteknik, der er testet på feltniveau, har gjort den mere og mere populær. VPN er fungerer på basis af krypterede kommunikationstunneler, som forhindrer afluring eller ødelæggelse af data under overførslen, og som også sikrer, at det udelukkende er autoriserede komponenter, hvis ægthed er bevist, der kan kommunikere sammen. I denne sammenhæng udgør securitymodulerne de såkaldte tunnel-endepunkter, imellem hvilke dataudvekslingen»føres igennem tunnelen«- det vil sige beskyttet - og som gensidigt beviser hinandens ægthed. For at give bedre skaleringsmuligheder er der to versioner af security-modulet i produktprogrammet. Standardversionen SCALANCE S 612 kan beskytte op til 32 komponenter i et internt netværk og kan samtidig oprette 64 VPN-kanaler til andre security-moduler. Den højere version SCALANCE S 613 har hele 64 interne netværksnoder og kan samtidig oprette 128 VPN er. Det er altså muligt at beskytte et helt netværk med security-moduler på et senere tidspunkt, uden at så meget som én anden netværksnode behøver at blive moderniseret med security-mekanismer eller at blive konfigureret eller omkonfigureret! Security-modulerne understøtter også en indlæringsmodus. Derfor kan de automatisk genkende hver komponent i det interne netværk, således at komponenterne ikke behøver at blive konfigureret. Derudover genkender security-modulerne også andre security-moduler i nettet, dvs. hvis anlægget bliver udvidet, behøver de eksisterende security-moduler ikke nødvendigvis at blive omkonfigureret. Software-securitymodulerne understøtter også VPN. I det enkleste tilfælde fungerer et software-securitymodul kun som VPN-klient og giver således en PC eller laptop mulighed for at få adgang til komponenterne, der er beskyttet af netværkets security-modul. I serverapplikationen er et softwaresecuritymodul i stand til at beskytte en computer, industri-pc er eller data- og serviceserver-vpn. Firewalls eller pakkefiltre Firewalls eller pakkefiltre kan blokere for uønsket kommunikation ved at filtrere IP-pakkerne efter regler, der på et tidligere tidspunkt er fastlagt af brugeren. Der kan både spærres for indkommende og udgående kommunikation. Filtreringskriterierne kan være IP-adresser (kilde- og destinationsadresser), portnumre eller specielle protokoller, som enten kan være spærret eller disabled. VPN og firewallfunktionen kan også anvendes kombineret. Til brug for en mere avanceret beskyttelse gør denne option det desuden muligt at foretage finere sondringer mellem adgangsbegrænsningerne. Eksempel: En bruger legitimerer sig via VPN og får adgang til et netværk, men kan blive nægtet adgang til visse services (protokoller) eller dataterminaludstyr af firewall en. Intern beskyttelse under kontrol Den voksende brug af Ethernet i anlægs- og produktionsnetværker følger næsten uundgåeligt med interfaceforbindelser til andre netværker som f.eks. MES-netværker, officenetværker eller virksomhedernes intranet, da der nu kan opnås en høj grad af integration for relativt få omkostninger. Samtidig er interne sikkerhedsrisici stigende. Farer»indefra«fortjener særlig opmærksomhed, eftersom der kun er få koncepter, der beskæftiger sig med dette problem. Virksomhedens firewall - det høje hegn som skulle yde sikkerhed imod farer udefra - er ikke længere tilstrækkeligt. De følsomme og særligt udsatte anlægs- og produktionsnetværker skal beskyttes separat. Det er den optimale løsning at opdele disse netværker i segmenter, hvor hver af disse ville blive beskyttet. Jo flere segmenter jo lavere er risikoen, og jo mindre bliver de skader, der kan påføres af virusser, orme, trojanske heste og afluring eller sabotage. Siemens A&D security-produkter er designet til at beskytte kommunikationen uden hensyn til, hvilke protokoller der bruges. Det er ligegyldigt, om det f.eks. er PROFInet, Ethernet/IP eller Modbus TCP for blot at nævne nogle få, der anvendes som Ethernetbaserede feltbusser. Al Ethernetbaseret industrikommunikation kan således blive beskyttet på en pålidelig måde. Få yderligere information på SCALANCE S 612 Best. nr.: 6GK5612-0BA00-2AA3 DKK ,00 SCALANCE S 613 Best. nr.: 6GK BA00-2AA3 DKK ,00 SOFTNET Security Client Best. nr.: 6GK1704-1VW01-0AA0 DKK 1.565,00 Lars Peter Hansen

15 WinCC flexible 2005 Hurtigere. Fuld understøttelse af FDA 21 CFR, part 11. Password-forældelse. Flere Optioner. her skal man definere, hvor logfilen skal ligge. Størrelsen skal ikke defineres som på almindelige log-filer, da den bare bliver ved med at vokse, til den engang bliver resat. 15 Nu kommer den! Til juni forventes næste generation af WinCC flexible at blive frigivet. Et af de væsentligste fokuspunkter på denne version har været optimering af softwaren. Det må man sige er lykkedes til fulde. Nu starter den op 85% hurtigere end 2004-udgaven. Nedlukning sker 80% hurtigere end før, og åbning af store projekter sker 35% hurtigere end før. Dette har været et af de få kritikpunkter af WinCC flexible som ProTools afløser, og det bør få de sidste tvivlere til at overgive sig. Selv om fokus har været på optimering, er der selvfølgelig blevet plads til andre væsentlige nye tiltag på softwaren. Nu kan vi tilbyde en 100% opfyldelse af FDA Part 11 helt ned på panelniveau, hvilket har været et meget stort ønske fra farmasektoren. Indtil nu har det ikke været muligt at opfylde disse krav på panelniveau, og det har derfor været et af udviklernes fokuspunkter. Fra TP/OP 270 kan vi nu opfylde disse krav. Måske er ikke alle vores læsere klar over, hvad disse krav går ud på. Kort fortalt, drejer det sig om sporbarhed og sikkerhed. Hvem har gjort hvad, hvornår og hvorfor? Passwordforældelse på panelerne er nu blevet muligt. Det kan defineres, hvor længe et password skal være gyldigt, således at brugerne automatisk bliver bedt om at ændre deres password (som vi kender det fra de fleste kontornetværksløsninger). Denne passwordfunktion kan benyttes, uanset om man laver FDA-løsninger eller ikke, og der er understøttelse helt ned til TP/OP 170B. Skal man lave FDA-validerede anlæg, skal man bruge en licens på panelet eller pc en. Denne licens håndteres på samme måde som de andre licenser, f.eks. Service- og Accesslicenserne. Når man skal projektere disse anlæg, skal man kun have styr på nogle få rutiner, og der skal genereres en logfil til at registrere, hvad der foretages på panelet/pc en. Gå frem på følgende måde: Generer et projekt som normalt enten integreret eller ikke. Højreklik på Project og vælg Settings. Under GMP Settings vælges Regulated Project. Under det eller de paneler, som understøtter FDA, er der nu kommet en ny undergruppe under Historical Data. Denne hedder Audit Trail, og Nu kan der sættes betingelser op: Håndtering af tags. Der er kommet et nyt punkt under Properties for alle tags, som hedder GMP Settings. Her tager man først stilling til, om det er GMP-relevant eller ej. Hvis det er, kan man vælge, hvad der skal ske ved f.eks. at ændre værdien. Skal den bare kvitteres? Skal man kvittere med indtastning af passwordet på ny, også selv om man er logget på med de rigtige rettigheder? Eller skal man skrive en begrundelse for, at man har lavet denne ændring? Denne funktion hedder Mandatory Commenting. Der er ligeledes mulighed for at lave forskellige kategorier. Det vil gøre det nemmere at opdele/sortere i logfilen. Håndtering af recepter. Når man gemmer, uploader eller downloader en»record«, skal man nu skrive hvorfor. Brug af systemfunktioner. Hvis der skal»traces«på en button (f.eks. change screen), skal man selv tilføje funktionen Notifyuseraction Selve logfilen kan ligge på en ekstern flash-disk eller på harddisken, og man har ikke mulighed for at kigge i den fra WinCC flexible. Når man skal kigge på indholdet af logfilen, kan man bruge et freewareprogram, som hedder Audit View er. Selve filen er en CSV-fil, og den kan derfor også kan åbnes med Excel og andre editorer. Der er imidlertid en validitetskode indbygget, så man kan se, om den er blevet editeret udefra. Det er muligt med en systemfunktion at eksportere logfilen, således at man løbende kan validere indholdet uden at forstyrre driften. En anden stor nyhed til WinCC flexible er frigivelsen af nye optionspakker. Vores kollegaer i Mannheim, som står bag flere af optionerne til WinCC, har Fortsættes næste side

16 16 lavet tilpasninger i to af dem, således at de kan køre sammen med WinCC flexible. Det drejer sig om PM-Control og PM-quantity. PM-Control er et værktøj til avanceret recept-/batchhåndtering på en måde, der er nem og overskuelig for slutbrugeren. Med udgangspunkt i en recept indtaster man, hvor meget man ønsker at producere. Derefter regner PM-Control ud, hvor mange batcher der skal køres alt efter kapaciteten på anlægget. Når PLC en melder klar, downloades den første recept, og ved næste klarmelding køres automatisk videre, indtil samtlige batcher er kørt. Position B Objektet er OK, men ligger forkert Blæsedyse position B NOK Objektet er ikke korrekt Blæsedyse NOK Sensorhoved Baggrundsbelysning VS110 PM-Quality er et arkiverings- og meldesystem, som håndterer ordre- eller batchrelaterede produktions- og procesdata. Når man f.eks. har kørt en batch med udgangspunkt i PM-Control, samles de relevante procesdata og systemalarmer, der har været i forbindelse med denne kørsel, i samme rapport som dokumentation for produktionsforløbet. Derved er det muligt senere at spore tilbage, hvis der konstateres et produktproblem. Robot Ejektor VS120 Sensorhoved (kamera) Belysning (hændelsesstyret) Inspektions- position Til efteråret kommer PM-Maint til WinCC flexible. Denne software er et program, som kan holde styr på de enkelte komponenters driftstider på anlægget. Det er med til at styre den løbende service og forbygge utilsigtede driftsstop. Nu kan man være på forkant og undgå at skulle bruge meget tid og mange penge på brandslukning. Alle nuværende abonnenter får automatisk tilsendt denne opdatering af WinCC flexible som en del at deres Update Service. Alle ES-licenser skal opdateres, hvorimod RT kan køre med både og 2005-licenser. Nye typer paneler kan kun bruges med licenser til optionerne, og de vil også kun kunne konfigureres med 2005 udgaven. Objekt OK Resultat over PROFIBUS DP Objekt ikke OK Kontrolenhed (Digital I/O) Styring Trigger (PROFIBUS DP eller Digital I/O) Sensorhoved (kamera) Transportbåndnd med testobjekt PLC f.eks. S7-300 Belysning (hændelsesstyret) VS130-2 Michael Bo Danielsen Data-matrix-code A A B Trigger Transportbånd nd med testobjekt Kontrolenhed (Digital I/O) Resultat over PROFIBUS DP) Styring (PROFIBUS DP or Digital I/O) PLC f.eks. S7-300

17 SIMATIC Machine Vision Har du store ambitioner? Vil du spare tid og penge? Optimere materialeflowet, forøge produktiviteten og forbedre kvaliteten? Med visionsystemet SIMATIC Machine Vision til industrien bliver denne udfordring til en leg. SIMATIC Machine Vision styrer, overvåger og kvalitetssikrer produktionsprocessen. Kameraet tager beslutninger, som er baseret på visuelle informationer. Hurtigere og mere pålideligt end selv det skarpeste menneskelige øje og du vil få at se, at det lønner sig. Siemens udvider nu sit allerede brede program af forskellige produkter inden for SIMATIC med endnu en helt ny produktfamilie. Det drejer sig om SIMATIC Machine Vision. I dag er SIMATIC Machine Vision opdelt i to forskellige produktfamilier: VS100- serien som er den enkleste, og VS720- serien som er den mest avancerede. Både VS100 og VS720 er godt integreret i Totally Integrated Automation. Visionsystemet VS100 er let at anvende selv for dem, der ikke er vant til at arbejde med vision. VS100-serien er udviklet til at løse unikke applikationer, det vil sige, at hvert kamera har en unik opgave. Et visionsystem i VS100-serien leveres altid i en pakke, der indeholder både kamera, billedbehandlingsenhed, kabler, belysning og en komplet dokumentation på CD. Af den grund er systemet meget enkelt at idriftsætte. VS100 findes i tre forskellige udførelser. VS110 Foretager en undersøgelse af konturerne imod en baggrundsbelysning. Det fungerer på den måde, at man lærer VS110-systemet, hvilke produkter det skal genkende. Indlæringen foregår direkte på billedbehandlingsenheden eller via digitale indgange på f.eks. en PLC. Svaret får man ud gennem tre digitale udgange, som fortæller, at objektet er korrekt, at objektet er korrekt, men ligger i en forkert vinkel, eller at objektet ikke er korrekt. Sværere er det ikke med VS110. VS120 Kan lidt mere end VS110. Ud over at genkende et objekt på konturerne kan VS120 også genkende mønsteret i objektet. Systemet kan endda fortælle, hvor objektet ligger i form af X/Y-koordinaten samt vinklen, f.eks. for at en robot skal kunne finde objektet. Da VS120 kan give mange flere svar end f.eks. VS110, anvender VS120 PROFI- BUS DP til kommunikationen. Der findes også færdige funktionsblokke til Step 7, som gør det nemt at hente svaret fra VS120 i PLC en. Indlæringen af produktgenkendelsen sker enten på billedbehandlingsenheden eller via PROFIBUS DP, eller ved at man kobler sig op via Ethernet, åbner sin Internet Explorer og indtaster VS120 s IP-adresse. Nu kan man se billedet direkte fra kameraet og foretage alle indstillinger direkte i Internet Explorer eller en anden browser. I web-værktøjet findes ligeledes en diagnosebuffer, hvor man bl.a. kan se tidligere indlæste billeder. VS130-2 VS130-2 læser udelukkende en datamatrix-code efter EEC 200. En datamatrix-code anvendes af stadig flere i produktionen, eftersom den er sikrere og mindre end f.eks. en stregkode. Man får ligeledes flere informationer på en betydeligt mindre overflade sammenlignet med en almindelig stregkode. VS130-2 har samme interface som VS120. Det vil sige, at den har et webinterface, som gør, at man her kan foretage alle sine indstillinger direkte. Svarene får man over PROFIBUS DP. Også VS130-2 har færdige funktionsblokke, der kan anvendes i Step 7. Hvad kan VS720-serien bruges til VS720 består af seks forskellige kameraer, der alle er såkaldte smartkameraer. Det vil sige, at alt er indbygget i én enhed - både selve sensorhovedet med linse og billedbehandlingsenheden. VS720 benytter Ethernet til kommunikation - både til programmering og til at få svaret fra en analyse. Der findes også færdige funktionsblokke i Step 7 til VS720, hvilket gør håndteringen enkel, og man slipper for at fremstille sin egen protokol. Ønsker man ikke kommunikation over Ethernet mellem f.eks. SIMATIC S7-300 og VS720, kan man anvende VSLink PROFIBUS. På VSlink kan der være tilsluttet op til 16 VS720, og man kan derfor tale med VS720 over PROFIBUS DP. Hertil findes ligeledes færdige funktionsblokke, som gør det lettere. Man kan også tilslutte en VGA-skærm uden pc til VSLink PROFIBUS for at se billederne fra VS720. Til forskel fra VS100-serien kræves der en separat software til VS720-serien. Denne software hedder SIMATIC Spectation og kan downloades gratis fra vores internetside. Mere om softwaren nedenfor, men først lidt om, hvad VS720 kan. Fortsættes næste side 17

18 18 VS720 kan det samme som VS100 og mere til VS720-systemet kan foretage en fuldstændig kontrol af et objekt, genkende en form, genkende et mønster, måle, finde en position, genkende tegn, sammenligne tegn, læse forskellige koder 1D/2D, læse OCR og genkende farver. VS720 er altså et multikamera, der kan gøre en masse ting, alt efter hvordan det bliver programmeret. Her adskiller det sig fra VS100-serien, som kun kan løse én opgave. De forskellige kameraer er vist i tabellen ved siden af. Hvert kamera har også otte frit parametrerbare ind- og udgange. De skal forsynes med 24 VDC. Et kamera kan styre op til fire forskellige lyskilder. Separat software til VS720 Softwaren SIMATIC Spectation er et brugervenligt og kraftigt konfigureringsværktøj. SIMATIC Spectation indeholder bl.a. en emulator, som kan bruges, hvis man ikke har tilsluttet et kamera, men har et billede på objektet, man gerne vil inspicere. Inspektionen kan da foretages med fuld funktionalitet af billeder, der er lagret på harddisken i en pc. Al udvikling kan derfor ske»offline«- selv fejlsøgning kan ske i emulatoren. SIMATIC Spectation kan afvikles på Windows ME/2000/XP og kan altså gratis downloades fra vores internetside. Der er seks forskellige kameraer til VS720 Navn Type/pixel Størrelse Antal analyser VS721 Monokrom 1/3 CMOS 30 billeder/s 640 x 480 7,8 x 7,8 µm VS722 Monokrom 1/3 CCD 75 billeder/s 640 x 480 7,4 x 7,4 µm VS723 Monokrom, 1 /3 CCD 75/billeder/s high-speed 7,4 x 7,4 µm 640 x 480 VS723-2 Monokrom 1/3 CCD 19 billeder/s middel opløsning 1024 x 768 VS724 Monokrom 1/2 CCD 8 billeder/s høj opløsning 4,65 x 4,65 µm 1280 x 1024 VS725 Color 1/4 CCD 30 billeder/s high-speed 5,6 x 5,6 µm 640 x 480 Har du spørgsmål angående visionsystemer, kontakt da venligst produktchef Lars Limkilde. Håkan Huselius Skandinavisk Vision Promotor Brug af Floating Licenses inden for undervisningssektoren Som nævnt andetsteds i dette blad, vil der med Step 7 V5.3 være mulighed for at gemme Step 7-licensen centralt på én server. Dette er jo virkelig en egenskab, som de tekniske undervisningssteder har efterlyst. Hvad betyder det? En pc et vilkårligt sted på nettet bliver udnævnt til at være licensserver. Alle licenserne bliver nu installeret på denne server. På elevpc erne skal der som sædvanlig installeres Step 7 og License Manager, men ingen licenser. Det vil så betyde, at når en elev/undervisnings-pc går ind på netværket, vil den undersøge, om der er frie licenser på licensserveren, benytte én af dem og tælle counteren én ned! Når man lukker Step 7 ned, vil licensen blive sendt retur til licensserveren. Selve licensopdateringen skal altså kun ske på licensserveren! Der vil ikke mere være problemer med, hvilke licenser der ligger hvor. Heller ikke, at de lige pludselig forsvinder. Som nævnt kræver dette, at Step 7- softwaren opdateres til Step 7 version 5.3, hvilket kan gøres til en meget favorabel pris. Denne opdatering vil gælde for alle 12 klasser licenser og gælder også for S7-Graph, S7-SCL, S7- PLCSIM og S7-HiGraph. Ønskes flere informationer, kontakt da Michael Nielsen på tlf , mobil eller via Michael Nielsen

19 Processtyring over internettet Vi har forbedret performancen i vores processtyringssystem SIMATIC PCS 7 i den nye version 6.1 samt føjet nye funktioner til. Ved hjælp af web-teknologi kan procesoperatørerne nu betjene og overvåge procesanlægget over internettet eller gennem virksomhedens eget lokale intranet. Fra PCS 7 s web-klient en hvilken som helst pc med Internet Explorer får brugeren adgang til alle procesdata gennem PCS 7 web-serveren. PCS 7-projektet konverteres automatisk, så det kan bruges på web-serveren. Procesoperatøren får nu vist alle informationer og kan betjene anlægget via Internet Explorer som en traditionel PCS 7-operatørstation med alarmhåndtering og kvittering, billednavigering, face plates, trendkurver osv. Adgangsprivilegierne er individuelle for de enkelte brugere og kan sættes op på PCS 7 web-klienten ligesom ved en traditionel operatørstation. Alle operatørhandlinger logges automatisk sammen med operatørens navn, og betjening af anlægget over internettet er derfor også muligt selv ved avancerede applikationer. Den nye Gigabit Ethernet-teknologi byder på høj kommunikationsperformance, hvilket efterspørges ved store anlæg med omfattende signalmængder. Da der også ofte kræves sikkerhed for, at alle procesdata altid kommer frem til serverne og bliver logget, kan anlægsbussen og kommunikationsnetværket til operatørstationerne konstrueres som en redundant optisk ring. Hermed er en oppetid på 100% på netværkerne sikret. I øvrigt kan PCS 7-systemet opbygges 100% redundant lige fra I/O til CPU er og servere. Datalagring kan foretages på flere måder. I PCS 7 V6.1 har vi frigivet en Central Archive Server (CAS) til langtidsarkivering. Måleværdier, meldinger, alarmer, operatørhandlinger, rapporter og SIMATIC batchdata lagres på denne centrale arkivserver, hvilket giver en nem håndtering og administrering af arkiverede data. Arkivserveren kan gemme op til værdier i sekundet, og tab af data undgås ved, at man gemmer dem på medier, der er almindelige i handlen, som f.eks. DVD er. Til brug for vedligeholdelse af anlægget kan optionen SIMATIC PCS 7 Asset Management integreres i processtyringssystemet PCS 7 og afvikles parallelt med anlægsautomationen. SIMATIC PCS 7 Asset Management anvendes til forudsigelig vedligeholdelse. Procesoperatører og serviceteknikere kan direkte på PCS 7-operatørstationerne via face plates få diagnoseinformation fra de respektive instrumenter, pc er, switche, CPU er m.m., hvilket giver et hurtigt overblik over al hardware på anlægget. Kompilerings- og downloadtiderne er også blevet betydeligt forkortet i version 6.1, hvilket betyder, at programmørerne nu kan ændre konfigurationerne langt hurtigere end tidligere. Læs mere om PCS 7, procesinstrumentering og SIMATIC IT MES-systemer samt Rune Høgild 19 Procesanlægget kan nu betjenes og overvåges direkte via internettet eller intranettet.

20 20 Opsætning af procesinstrumenter med SIMATIC PDM ver. 6.0 Vi har nu frigivet en ny version af SIMATIC Process Device Manager, som bruges til opsætning af ET 200iSP og procesinstrumenter både vores egne og andre leverandørers instrumenter. SIMATIC PDM er derfor et alt-i-ét værktøj, som løser alle opgaver vedrørende opsætning, skalering, diagnose & fejlfinding på procesinstrumenter, der er koblet på feltbussen PROFIBUS PA eller benytter HARTprotokollen. SIMATIC PDM V6.0 er forbedret på adskillige punkter: Kompatibel med Windows XP Professional og Windows 2000 Understøtter endnu flere feltenheder og instrumenter både Siemens og andre fabrikater Forenklet import af Field Device Decriptions Integration af SIMATIC PDM i SIMATIC PCS 7 Asset Management Support af lange feltenheds- og instrumentnavne nu op til 32 karakterer Global og feltenhedsrelateret logbog (Audit Trail) Separeret programsoftware og Field Device katalog (leveres på hver sin CD) Enklere opdatering af Field Device katalog som nu er uafhængig af PDM s softwareversion Rune Høgild Priser på de vigtigste pakker SIMATIC PDM, software basic V6.0 (4 tags) Best. nr.: 6ES7658-3AX06-0YA5 DKK 3.116,- SIMATIC PDM, software basic V6 Rental license F. 50 hours (4 tags) Best. nr.: 6ES7658-3AX06-0YA6 DKK 701,- SIMATIC PDM Upgrade fra V5.x to V6.0 For alle tidligere produktversioner og kombinationer Best. nr.: 6ES7651-5CX06-0YE5 DKK 1.558,- SIMATIC PDM Software Update Service Abonnement på 1 års automatisk opdatering af softwaren. Kræver, at man ved bestilling ejer den gældende version (V6.0) Best. nr.: 6ES7658-3XX00-0XX0 DKK 3.817,- SIMATIC PDM Demo V6.0 Kan ikke gå online og gemme Best. nr.: 6ES7658-3GX06-0YC8 DKK 39,- Priser på sammensatte produktpakker (»bundles«) SIMATIC PDM Service V6.0 Komplet standalone-pakke for servicefolk. Pakken indeholder: SIMATIC PDM Basic Option 128 tags (op til 128 instrumenter) Best. nr.: 6ES7658-3JX06-0YA5 DKK ,- SIMATIC PDM S7 V6.0 Komplet pakke til brug sammen med SIMATIC STEP 7. Pakken indeholder: SIMATIC PDM Basic Option integration in STEP 7/PCS 7 Option 128 tags (op til 128 instrumenter) Best. nr.: 6ES7658-3KX06-0YA5 DKK ,- SIMATIC PDM PCS 7 V6.0 Komplet pakke til brug sammen med SIMATIC PCS7. Pakken indeholder: SIMATIC PDM Basic Option integration in STEP 7/PCS 7 Option routing via S7-400 Option 128 tags (op til 128 instrumenter) Best. nr.: 6ES7658-3LX06-0YA5 DKK ,-

TIA-portalen V13 Simatic HMI

TIA-portalen V13 Simatic HMI Engineered with TIA Portal Innovation Tour 2014 TIA-portalen V13 Simatic HMI siemens.dk/tia-portal Totally Integrated Automation Portal løsninger Ønsker Løsninger at optimere oppetiden Integreret systemdiagnosticering

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Introduktion. IQ3xCite systemet

Introduktion. IQ3xCite systemet IQ3xcite systemet Introduktion til IQ3xcite systemet Moderne bygninger bliver mere og mere komplicerede, og det stiller store krav til styring af, og kontrol med, driften. En bygnings CTS-anlæg (CTS =

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Change management og automatisk backup. Har du styr på din backup? versiondog. Automated Versioning & Backup

Change management og automatisk backup. Har du styr på din backup? versiondog. Automated Versioning & Backup Change management og automatisk backup Har du styr på din backup? versiondog Håndterer du data manuelt? Håndterer du stadigvæk dine software programmer og data manuelt?(plc, SCADA, robotter, CNC...) I

Læs mere

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy Produktpræsentation BA Systems Control made easy Produkthistorik 1995: SCADA system 1. generation frigivet 1997: BAS Series 1. generation frigivet 1999: BAS Series 2. generation frigivet - Frit programmerbar

Læs mere

Aktuelle softwareversioner december 2009

Aktuelle softwareversioner december 2009 Aktuelle softwareversioner december 2009 Denne gang får du de aktuelle softwareversioner som et indstik. Fremover kan du se og printe disse fra vores website www.siemens.dk/softwareversioner Du kan nu

Læs mere

Simatic ET200 Alt er integreret i TIA-portalen

Simatic ET200 Alt er integreret i TIA-portalen Engineered with TIA Portal Decentral periferi Simatic ET200 Alt er integreret i TIA-portalen siemens.com/tia-portal Simatic ET200 en naturlig del af TIA-portalen Page 2 V1.0 Generelle krav og udfordringer

Læs mere

Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M221 PLC er

Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M221 PLC er Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten Modicon M221 Få det maksimale ud af dine maskiners ydeevne med MachineStruxure Den NÆSTE generation af MachineStruxure er en komplet automationsløsning,

Læs mere

Toshiba EasyGuard i brug:

Toshiba EasyGuard i brug: Toshiba EasyGuard i brug Toshiba EasyGuard i brug: tecra a5 Få mobil produktivitet i helt nye dimensioner. Toshiba EasyGuard indeholder en række funktioner, der hjælper mobile erhvervskunder med at opfylde

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

Forår 2012 - Firewalls

Forår 2012 - Firewalls Syddansk Universitet DM830 - Netværkssikkerhed Imada - Institut for matematik og datalogi Forår 2012 - Firewalls Forfatter: Daniel Fentz Johansen Alexei Mihalchuk Underviser: Prof. Joan Boyar Indhold 1

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

SIMATIC WinAC RTX. The SIMATIC Software Controller for PC-based Automation in Real-Time for Windows OS

SIMATIC WinAC RTX. The SIMATIC Software Controller for PC-based Automation in Real-Time for Windows OS SIMATIC WinAC RTX The SIMATIC Software Controller for PC-based Automation in Real-Time for Windows OS Teamet i dag Siemens A/S jydskvægtfabrik TIA Promotor: Totally integrated Automation Migration Manager

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Basic Modul 1 Software Kursus K120101 K120102 K120103 K120104 K120105 K120106 Dato 31.1-1.2.12 6.-7.3.12 8.-9.5.12 21.-22.8.12 2.-3.10.12 20.-21.11.12 Modul

Læs mere

Mariendal IT - Hostingcenter

Mariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ed vores topsikrede og professionelle hostingcenter tilbyder vi flere forskellige hostede løsninger I denne brochure kan du danne dig et overblik

Læs mere

On-line Software Delivery af Simatic software

On-line Software Delivery af Simatic software On-line Software Delivery af Simatic software Det er nu blevet muligt at bestille sin Simatic software via nettet og On-line Software Delivery OSD. Bestillingen kan ske via de normale kanaler fx Industry

Læs mere

Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M2xx PLC erne

Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M2xx PLC erne Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten Modicon M2xx PLC erne Få det maksimale ud af dine maskiners ydeevne med MachineStruxure Den NÆSTE generation af MachineStruxure er en komplet automationsløsning,

Læs mere

AS-i Safety. Innovations in safety

AS-i Safety. Innovations in safety AS-i Safety Innovations in safety AS-i Safety nu er sikkerhed nemt! Alle følere, I/O-enheder og PLC forbindes til en valgfri plads på samme kabel og de kan let flyttes efter behov. Enhedernes funktion

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i...

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys Elektronisk adgangskontrol Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys fleksibel adgangskontrol En moderne, dynamisk virksomhed stiller krav til fleksibilitet, infrastruktur og forskellige adgangsniveauer

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Virtualisering, Cloud Computing og OPC UA i automationssammenhæng - hvad er de reelle use cases?

Virtualisering, Cloud Computing og OPC UA i automationssammenhæng - hvad er de reelle use cases? Virtualisering, Cloud Computing og OPC UA i automationssammenhæng - hvad er de reelle use cases? Lars Peter Hansen Produktchef for Industrial Communication Lars-peter.hansen@siemens.com T.: +45 4477 4827

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

wlsn* 2-vejs trådløst netværk Den hurtige vej til mere pålidelig sikkerhed

wlsn* 2-vejs trådløst netværk Den hurtige vej til mere pålidelig sikkerhed wlsn* 2-vejs trådløst netværk Den hurtige vej til mere pålidelig sikkerhed * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Hvad er wlsn? Det trådløse lokale sikerhedsnetværk wlsn

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursusoversigt 2013 - Basic Modul 1 Software Kursus K130101 K130102 K130103 K130104 K130105 Dato 29.- 30.01.13 05.-06.03.13 07.-08.05.13 27.-28.08.13 22.-23.10.13

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

Security Center Et overblik

Security Center Et overblik 01.03.2012 Security Center Et overblik mailfence/spamfence... 2! Generelt om spamfence... 2! Generelt om mailfence... 2! Gennemse e-mails... 2! Overblik... 2! Statistik... 3! E-mail rapport... 3! Indstillinger...

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Hold din PC sund Med gratis programmer Kun for amatører med teknisk erfaring Vy 73 de OZ1LOM Erik Ankerstjerne

Hold din PC sund Med gratis programmer Kun for amatører med teknisk erfaring Vy 73 de OZ1LOM Erik Ankerstjerne Hold din PC sund Med gratis programmer Kun for amatører med teknisk erfaring Vy 73 de OZ1LOM Erik Ankerstjerne Windows XP Det gode gamle langtidsholdbare system Vi kender det og har vænnet os til det Det

Læs mere

24/7. Fjernovervågning af PV-systemer i realtid Simpel, smart og sikker. www.danfoss.com/solar

24/7. Fjernovervågning af PV-systemer i realtid Simpel, smart og sikker. www.danfoss.com/solar MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Fjernovervågning af PV-systemer i realtid Simpel, smart og sikker Den nye serie af CLX-overvågningssystemer med ConnectSmart 24/7 realtidsovervågning med ConnectSmart teknologi

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden TruPortal 1.5 leverer brugervenlighed og flere funktioner, så den imødekommer behovene til løsningen af forskellige opgaver TruPortal 1.5 Effektiv,

Læs mere

5300- & 6300-serien. A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y. a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n. display. ex-interface. isolation.

5300- & 6300-serien. A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y. a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n. display. ex-interface. isolation. Te m p e r a t u r Tr a n s m i t t e r e 5300- & 6300-serien A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n display ex-interface isolation temperatur universel 2 Frihed

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt 13 Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt Giv medarbejderne i din virksomhed nem adgang til internettet i hele verden TDC Universal Internet gør det nu meget nemmere for dine medarbejdere

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Førende inden for farver, lak og værkstedsoptimering Nexa Autocolor er blandt verdens førende autolakmærker og forhandles i over 147 lande. Nexa Autocolor

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

KeyWatcher Touch. Howeni Eurosafe A/S Howeni Standard Rødager Allé 125-127 DK-2610 Rødovre Telefon +457010 5588. Version 150411

KeyWatcher Touch. Howeni Eurosafe A/S Howeni Standard Rødager Allé 125-127 DK-2610 Rødovre Telefon +457010 5588. Version 150411 er et netværksbaseret modulært og skalerbart intelligent nøglestyringssystem. Hver enkelt nøgle er overvåget med total kontrol over, hvem der må fjerne nøglen samt hvem, hvornår og hvor der reelt er fjernet

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Softwareløsninger til dit netværk

Softwareløsninger til dit netværk www.draware.dk Softwareløsninger til dit netværk Overvågning Side 4 Analyse Side 11 Sikkerhed Side 14 Administration Side 21 Asset management Side 27 Dokumentation Side 30 Kundecitater Side 35 Bedre overblik

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Ny Internetudbyder for SBF og A/B Knivholt

Ny Internetudbyder for SBF og A/B Knivholt Ny Internetudbyder for SBF og A/B Knivholt 6/11-2006 Som bekendt skifter SBF og A/B Knivholt udbyder fra Digginet til bolig:net a/s. Skiftet udføres tirsdag d. 7. november 2006, hvorefter alle beboere

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Laptop Access system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift

Laptop Access system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift Laptop Access system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift Laptop Access System er en moderne service for hoteller, der stiller

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

pakning og palletering

pakning og palletering Fyldning, pakning og palletering - automatiske turnkey-anlæg Vertikale og horisontale processer Komplette fylde-, pakke- og palleteringslinjer Sealing System har et klart mål, som vi dagligt forfølger:

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Fluke ScopeMeter 120 serien

Fluke ScopeMeter 120 serien Fluke ScopeMeter 120 serien ScopeMeter 120 serien:tre-i-ét-enkelhed strømsystemer. Den kompakte ScopeMeter 120 serie er den robuste løsning til industrielle fejlsøgningsog installationsanvendelser. Det

Læs mere

Legende let satellit TV i boligkomplekser

Legende let satellit TV i boligkomplekser Legende let satellit TV i boligkomplekser Op til tre TV tilsluttet i samme lejlighed your ultimate connection Sat SCR Multiswitch Fordele for installatør, lejer og udlejer i boligkomplekser En perfekt

Læs mere

Smart Panel. Den intelligente fordelingstavle. Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard

Smart Panel. Den intelligente fordelingstavle. Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard Smart Panel Den intelligente fordelingstavle Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard Krav om øget energieffektivitet EPBD (European Performance of Buildings Directive): Her kræver

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere