HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR"

Transkript

1 KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR Brug af kabelscanner Med den korrekte kabelscanner er man i stand til at kunne teste de installationer, som man udfører. Hvis man så laver en god og brugbar dokumentation, vil det gøre underværker, hvis man på et senere tidspunkt skal til at lave en struktureret fejlfinding. Er der tale om udvidelser på netværket er det også afgørende at man har dokumenteret og gennemmålt ens netværk. Hvad kan kabelscanneren måle? Kabelscanneren indstilles til at måle efter en bestemt standard eller norm, og kan så gennemmåle installationen ud fra hvad der kræves. Typisk er der tale om en autotest funktion, som så løber alle test igennem. Man får så et godkendt eller ikke godkendt kabel. Resultaterne af disse målinger kan så overføres til en pc, hvor de kan udskrives. Det er meget væsentligt at man sætter sig ind i hvordan man betjener og indstiller instrumentet, en forkert NVP faktor, vil bl.a. medføre at alle længdemålinger ikke passer. Basic Link Måling Her ses hvordan der skal udføres en basic link måling Emne HB Rev Hft-0470 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

2 KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR Channel test efter TIA/EIA TSB-67 Her kan man nu se at hele installationen måles efter, dog ikke stikkene i udstyret Emne HB Rev Hft-0470 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

3 KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR NEXT måling NEXT er et udtryk for den mængde af signal der overføres fra et signalpar til et andet par. NEXT måles ved at der sendes et signal ud på det ene par, og derefter måles der hvor meget, der bliver overført til et andet par. Der skal mange målinger til da der skal måles fra alle par til alle par Emne HB Rev Hft-0470 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

4 KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR Power Sum NEXT På samme måde med Power Sum NEXT målinger. Der er bare den forskel at der nu sendes ud på tre par og måles på et par. Her ses forholdet mellem NEXT og frekvensen, det skal bemærkes at det ikke er en pæn kurve Emne HB Rev Hft-0470 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

5 KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR Fejl i kabler De flest fejl kan findes i enderne af kablet. Undtagelsesvis kan forkert udlægningsmetoder eller mekaniske belastninger være årsag til fejl. Wiremappen er det første som skal være i orden. Det vil sige at alle 4 par skal være korrekt monteret. Brud på et par Udfør en længde måling fra begge ender, det vil som regel afsløre hvor fejlen er. Er det i enden, skal man prøve at efterchecke/spænde/ konnektere. Der kan dog også være tale om en fejl i kablet. Byttede par Nogle applikationer vil ikke se dette som et problem, men der bør efterkonnekteres Emne HB Rev Hft-0470 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

6 KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR Krydsede par Der kan være tale om en bevidst krydsning. til brug mellem to hubs. Kortslutning Et kortsluttet par skal måles efter i begge ender, for at finde fejlen. Er der tale om fejl inde på kablet bør det skiftes. Split par Er der tale om split par, vil det give en NEXT fejl, denne fejl kan ikke detekteres med en gennemgangstester Emne HB Rev Hft-0470 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

7 KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR Emne HB Rev Hft-0470 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

8 Støj i installationer Transienter Skader fra transienter I de fleste installationer, det gælder både data og telefoni samt forsyningen, opstår der uønskede signaler. I daglig tale kalder vi det for støj. Noget af støjen kommer udefra, men der er også noget, som vi selv genererer. Begge dele kan og vil give problemer. Nogle gange er det et forbigående problem, en pc fryser, i radioen er der knas, mens der i andre tilfælde sker en mere eller mindre omfattende ødelæggelse af komponenter og andet udstyr. Men hvad er støj egentlig? Transienter er kortvarige overspændinger. De optræder ofte på kabler og luftledninger, typisk på stærkstrøms-, tele- og datakabler. Årsagen er tit lyn eller ind- og udkoblinger af induktive belastninger på nettet, fx koblinger på højspændingsnettet, eller i installationerne. Men elektroniske lysreguleringer, lysstof rør, kopimaskiner, pc er, kaffemaskiner og meget andet kan også være en årsag til, at vi generes af transienter. Transienter i installationerne ødelægger data-, signalog teleudstyr og elektriske apparater. Det kan ske som en øjeblikkelig ødelæggelse eller ved "usynlige" skader, der skaber periodiske fejl og derfor er meget vanskelige at finde. Meget elektronisk udstyr indeholder transientbeskyttende dele, i nogle tilfælde brænder det af ved første puls, mens udstyret kører videre, og så først brænder af ved næste transient. Der findes to typer af transienter differential- og common mode transienter

9 Differential mode transienter Differential mode transienter forårsager afbrænding af komponenterne i udstyret på grund af stor strøm (I). Apparater er mere sårbare overfor differential mode transienter end overfor common mode transienter. Derfor er kravene til differential mode beskyttelse for en transientbeskyttelse i reglen strengere. Common mode transienter Common mode transienter forårsager overslag til stel (PE). I forbindelse med overslag til stel kan der trækkes store følgestrømme fra stærkstrømsnettet. Hvordan transienter opstår Direkte lynnedslag Lynnedslag i luftledninger på strærkstrømsnettet bevirker kraftige transienter, som forplanter sig på ledningerne til installationerne, hvor de kan medføre ødelæggelser af elektronisk og elektrisk udstyr. Et lynnedslag i et lynaflederanlæg hæver potentialet af anlægget og dermed af elektrisk og elektronisk udstyr, som er potentialudlignet til det. Spændingshævningen opstår dels på grund af et induktivt spændingsfald i anlæggets ledere og dels på grund af et spændingsfald

10 i jordingsanlægget. Med et korrekt udformet jordingsanlæg kan sidstnævnte stort set begrænses til et ohmsk spændingsfald. I så fald er det lynstrømmen ganget med jordingsanlæggets overgangsmodstand Formel: Det kan blive meget højt, ofte over 500 kv, og isolationen i udstyret nedbrydes derfor - enten øjeblikkeligt ved overslag eller gradvist gennem krybegnister. Indirekte lynnedslag Sky-lyn Ind- og udkoblinger Transientbeskyttelse Nedslag i eller i nærheden af en luftledning eller et kabel skaber transienter på el-, telefon- og datanettene gennem induktion eller overslag i jorden. Disse transienter kan ødelægge elektronisk data- og teleudstyr og elektriske apparater. Lynudladninger i og mellem skyer skaber transienter. Før en udladning sker har de elektriske ladninger i skyerne samlet ladninger med modsat fortegn på lednings- og kabelnet under skyerne. De frigøres af udladningen og forplanter sig som transienter på ledninger og kabler ind i installationerne, hvor de beskadiger udstyret. Ind- og udkoblinger af belastninger på el-nettene er årsag til mange transienter. For eksempel, udkoblinger af højspændingslinier eller ind- og udkoblinger af kondensatorer, transformere og induktive belastinger. Da transienter beskadiger elektronisk udstyr og elektriske apparater, bør der installeres udstyr som kan standse eller kvæle disse transienter. En af de komponenter som kan bruges er overspændingsafledere, som beskytter udstyr og apparater mod disse transienter

11 Installation af transientbeskyttende udstyr Jording og behov Transientbeskyttelsen bør altid installeres i hovedtavlen og jordes effektivt mod højere frekvenser, normalt med 10 ohms overgangsmodstand til neutral jord. Der er ikke krav om de 10 ohm, men dette kan typisk stilles som et krav, der stilles af leverandøren af udstyret, overholdes dette krav ikke, skal man ikke forvente, at det installerede transienbeskyttende udstyr får den tilsigtede virkning. Behovet for yderligere beskyttelse i stærk- og svagstrømsinstallationerne, afhænger af tekniske og økonomiske forhold, samt typen af installation og udstyrets anvendelse. Behovet bør vurderes i hver situation. Tilledninger Under afledning af en transient gennem en overspændingsafleder, udsættes det beskyttede udstyr for en overspænding, som udgøres af restspændingen over aflederen og spændingsfald i tilledninger til og fra overspændingsaflederen samt spændingsfaldet over et eventuelt jordingsanlæg. Spændingsfaldene i tilledningerne er overvejende induktive, og længden af tilledningerne er derfor af stor betydning for spændingen, som udstyret udsættes for. Ledningerne til og fra en overspændingsafleder bør derfor være så korte som muligt. Jordingsanlægget bør udformes således, at det induktive spændingsfald er mindst muligt. Aflederen bør vælges så restspændingen er mindst mulig. Afledere Overspændingsafledere er komponenter der installeres på kabler og ledninger nær ved udstyret, som skal beskyttes. Når transienterne indtræffer aktiveres overspændingsaflederne og afleder transienterne til jord, ellers er aflederne passive. En overspændingsafleder kan derfor

12 sammenlignes med en overtryksventil: den er normalt passiv, men når der kommer overtryk åbner den. Valg af afledere Overspændingsafledere vælges primært på grundlag af deres aflederstrøm og restspænding. Aflederstrømmen viser hvor store (og hvor mange) transienter aflederen kan tåle. Restspændingen er spændingsfaldet over aflederen mens en transient afledes. Den viser hvor effektiv aflederen er til at beskytte udstyret mod overspændinger. I visse data- og kommunikationsinstallationer stilles der særlige krav til overspændingsaflederne, for at de ikke skal forstyrre den normale drift. For eksempel har afledernes kapacitans og induktans betydning på dataog signalkabler. Impedansen dæmper signalet hvilket kan få betydning for højfrekvente signaler og for digitale signaler (firkantpulser). I sådanne tilfælde skal aflederne derfor vælges med særlig omhu. Aflederdata Hvad katalogernes aflederdata betyder: Max. driftsspænding Maximal driftsspænding i installationen Max. driftspænding er den maksimale driftspænding (fase-nul/pe) i installationen, hvor aflederen installeres. Max. restspænding Maximal restspænding over aflederen Max. restspænding er den maksimale spænding over aflederen under afledning af en transient med den nominelle aflederstrøm, ISN. Den maksimale restspænding er et mål for hvor godt aflederen beskytter udstyret. Af flere grunde er der en overspænding på beskyttet udstyr Transientbeskyttelse, og spændingsfaldet over aflederen udgør en vigtig del af denne overspænding

13 For varistorer er den maksimale restspænding den spænding, der ligger over varistoren ved testning med den nominelle aflederstrøm. Ved gnistgab er den maksimale restspænding gnistgabetstændspænding. Da den afhænger af testtransientens frontstejlhed, opgives frontstejlheden på testtransienten i forbindelse med, at den maksimale restspænding opgives. For eksempel for SMD og SMD (fra Dan Delektron), som begge indeholder et gnistgab, er testtransientens frontstejlhed opgivet til 1kV/m s under max. restspænding. Nominel aflederstrøm. Nominel aflederstrøm som aflederen testes med. Den nominelle aflederstrøm er transientstrømmen, som aflederen er testet med et vist antal gange. Testen sikrer at aflederen er tilstrækkelig robust til at klare de transienter, der kan forventes at optræde på det sted i installationen hvor aflederen anbefales anvendt. Testtransienten er en strømbølge med en fastlagt form. Bølgen defineres ved sin maksimum strøm, Imax, f.eks. 20 ka, og stigetid/halveringstid, t1/t2, f.eks. 8/20 m sek. Stigetiden er (med god tilnærmelse) tiden fra bølgens start til toppunktet. Halveringstiden er tiden fra bølgens toppunkt til strømmen er faldet til halvdelen af maksimumværdien:

14 Reaktionstid Aflederens reaktionstid Reaktionstiden er den tid det tager at aktivere aflederelementet (f.eks. en varistor eller et gnistgab) fra det påvirkes af transienten

15 Klasser Klasser for overspændingsafledere Klasse B, C og D anvendes i VDE 0675 normen for overspændingsafledere til stærkstrømsinstallationer (klasse A er for luftledninger). Den følgende tabel viser typiske betegnelser: VDE 0675 Klasse B Lyn / grov Lynstrømsafleder / net grovbeskyttelse Klasse C Mellem Net mellembeskyttelse Klasse D Fin Net apparatbeskyttelse Man skal så sørge for, at man får afledt de overspændninger, som kommer ind i installationen. Man kan nu vælge (udfra beskyttelsesmæssige samt økonomiske forhold) hvor meget beskyttelse man ønsker at indføre. En grov beskyttelse, en mellem beskyttelse samt en fin beskyttelse. Typiske vil grovbeskyttelsen bestå af et gnist gab (B) og mellembeskyttelsen (C) af en styret sluknings gnistgab og finbeskyttelsen af suppressordioder (D)

16 Adskillelse af overspændingsbeskyttelses udstyret En meget vigtig ting at huske er, at der skal være en afstand svarende til 15 :H mellem grov- og mellembeskyttelsen. Dette kan gøres ved at der er en stor fysisk afstand mellem enhederne, eller der kan indsættes en spole på 15 :H. Her ses et 4/5 leder TT system. Minimums afstanden mellem den grove- og mellembeskyttelsen skal være min 10 meter, og mellem mellem- og finbeskyttelsen 5 meter. Her et eksempel på en 5 leder TN-S system

17 Koblinger i overspændningsafleder Traditionel opbygning SMD 400 SMD 400 er en hurtig og robust overspændingsafleder, der yder god common mode beskyttelse mod transienter på stærkstrømsinstallationerne. Den anvendes i nullede 4-leder systemer (TN-C systemer). SMD 400 er forsynet med fejlmelding, som giver visuelt signal i tilfælde af, at aflederen er beskadiget. Med et specielt fjernmeldingsmodul kan signalet overføres til andre lokaliteter. 3+1 koblingen Transientbeskyttelse med 3+1 kobling Overspændingsafledere med 3+1 kobling giver god beskyttelse mellem faser og nulleder og er særligt velegnede, hvor det er vigtigt at holde Nullen og PE-lederen adskilt. De bør anvendes i TT installationer med fejlstrømsrelæbeskyttelse (PFI og HPFI) og i 5-leder systemer (TN-S og TN-C-S). I en 3+1 koblet transientbeskyttelse anvendes varistorer mellem faser (L) og nul (N) og et gnistgab mellem N og PE-lederen

18 Fordele ved 3+1 koblingen er: Der går ikke utilsigtede jordstrømme i N-PE aflederen (d.v.s. aflederelementet mellem N og PE-lederen, jvf. skitsen), som kan bevirke uønskede udkoblinger af fejlstrømsafbrydere i TT systemer. Der er effektiv adskillelse mellem N og PE-lederen i TN-S systemer og i TN-C-S systemer efter N og PE er adskilt. Transientbeskyttelse med 3+1 kobling anvendes i TT systemer både før og efter fejlstrømsafbryder. TN-S systemer. TN-C-S systemer efter N og PE er separeret. Eksempel på afledere med 3+1 koblingen SMD og SMD (fra Dan Delektron) er begge hurtige og robuste overspændingsafledere, der især er velegnede til at beskytte elektrisk udstyr mod Common Mode transienter Transienter i stærkstrømsinstallationerne. Forskellen mellem SMD og SMD er, at SMD er testet med særligt kraftige transienter (20 ka 10/350 m sec ), som i sjældne tilfælde optræder i forbindelse med direkte nedslag i en bygnings ydre lynbeskyttelsesanlæg. SMD er testet med knapt så kraftige transienter (40 ka 8/20m s) og er dimensioneret til at aflede langt størstedelen af transienter, som optræder i praksis. SMD anvendes derfor hvor en særlig høj grad af beskyttelse kræves mod direkte nedslag i en bygnings ydre lynbeskyttelsesanlæg og på nettet. I alle andre tilfælde anvendes SMD

19 SMD er en klasse B overspændingsafleder med 3+1 kobling til bygninger med ydre lynbeskyttelse, hvor en særlig høj grad af beskyttelse kræves. Den anvendes i installationer med fejlstrømsrelæbeskyttelse (TT systemer ) og i 5-leder nullede systemer (TN-S systemer og TN-C-S systemer). Den installeres i hovedtavlen lige efter hovedafbryderen. SMD er forsynet med fejlmelding, som giver visuelt signal i tilfælde af, at aflederen er beskadiget. Med et specielt fjernmeldingsmodul kan signalet overføres til andre lokaliteter. SMD er en klasse C overspændingsafleder med 3+1 kobling til bygninger uden ydre lynbeskyttelse og bygninger med ydre lynbeskyttelse hvor der ikke er krav om lynbeskyttelse af installationen. Den bør anvendes i installationer med fejlstrømsrelæbeskyttelse (TT systemer ) og i 5-leder nullede systemer (TN-S systemer ) og TN-C-S systemer ). Den installeres både i hovedtavlen lige efter hovedafbryderen og i undertavler

20 SMD er forsynet med fejlmelding, som giver et visuelt signal, hvis aflederen er beskadiget. Med et specielt fjernmeldingsmodul kan signalet overføres til andre lokaliteter. Beskyttelsesudstyr i tele/datainstallationer Ud over at man sikre transienter fra forsyningen skal man huske på tele/data vejen. Alle ledere der kommer ind i bygningen SKAL sikres. Er der bare en vej der er glemt, kan man være sikre på at der på et eller ubelejligt tidspunkt vil kom en transient, og laver ravage. Der findes meget udstyr på marked, som er velegnet til løsningen af disse opgaver. 10 BASE T installationer Her ser vi så en løsning som kan bruges i en 10BASE T installation. Man kan se at 1,2 og 3,6 er beskyttet. RS 232 eller V.24 / V.28 Er der tale om en seriel port (COM 1,2) skal den måske også beskyttes. Her skal man huske, at der kan optræde spændinger på op til +/- 25 Volt, i forhold til jord

21 ISDN Har man en ILDN adapter er dette måske løsningen. Selv om at der er brugt R 45 stik i begge tilfælde, kan man nu nemt se, at det er ikke er de samme klemmer der skal beskyttes. Man skal desuden huske, at der er tale om forskellige spændinger

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, teleog antennenet DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk

Læs mere

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER Denne publikation beskriver installationen af overspændingsbeskyttelse i TN- og TT-net, samt de krav som Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit

Læs mere

Lyn- og transientbeskyttelse

Lyn- og transientbeskyttelse Lyn- og transientbeskyttelse kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning En dansk virksomhed oplevede gang på gang, at deres elektroniske udstyr brød ned. Det kunne ske op til 6-7 gange om

Læs mere

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 DESITEK A/S - Leverandør af sikkerhed Præsentation Hvorfor LED? Høj lysstyrke lang levetid Uafhængig temperaturfølsomhed mulighed for lysstyring omkostningseffektive miljøvenlige. Surge protection for

Læs mere

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, UPS

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, UPS UPS der røg strømmen Computer systemer og andre elektroniske systemer har behov for en forsyning af energi. Dette leveres gennem dets strømforsyning. Måden som de er opbyggede på gør at de er mere eller

Læs mere

EMC. Elektromagnetic Compatibility Sameksistens!

EMC. Elektromagnetic Compatibility Sameksistens! EMC Elektromagnetic Compatibility Sameksistens! Forløb for EMC Mandag: Generelt om EMC, R&S kommer på besøg Tirsdag: Brug af instrumenter, signal teori (Cadence), EMC opgaver Onsdag: EMC opgaver Torsdag:

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

Sikringsindsatse; standard og special varianter

Sikringsindsatse; standard og special varianter Sikringsindsatse; standard og special varianter Rette produkt Til rette opgave 17/03/2017 01 Sikringsindsatse Sikringsindsatse er tavler med aktive komponenter og er derfor CE-mærket og godkendt i henhold

Læs mere

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk DESITEK A/S Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording www.desitek.dk DEHNguard modular Flerpolet transientbeskyttelse (type 2) til beskyttelse af installationer og apparater

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle dog skal lokale procedurer gældende for eksamen og regler for eksaminander overholdes. Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. 6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Læs mere

TEKNOLOGIKONFLIKT? KOMBIAFLEDERE TIL LYN- OG OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE DEL 1 AF 2 LEVERANDØR AF SIKKERHED

TEKNOLOGIKONFLIKT? KOMBIAFLEDERE TIL LYN- OG OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE DEL 1 AF 2 LEVERANDØR AF SIKKERHED LEVERANDØR AF SIKKERHED TEKNOLOGIKONFLIKT? KOMBIAFLEDERE TIL LYN- OG OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE DEL 1 AF 2 Dipl-Ing. Jens Ehrler og Dipl-Ing. Lothar Gmelch, DEHN + SÖHNE. Salgschef Kim Hafjall, DESITEK A/S

Læs mere

Lyn- og overspændingsbeskyttelse af solcelleanlæg

Lyn- og overspændingsbeskyttelse af solcelleanlæg Lyn- og overspændingsbeskyttelse af solcelleanlæg 12.03.2013 Energinet.dk Temadag 1 Agenda ved Energinet.dk Temadag 12.03.13 Kort præsention af tyske DEHN+Söhne GmbH og deres danske afdeling DESITEK A/S

Læs mere

Perfekt selektiv overspændingsbeskyttelse

Perfekt selektiv overspændingsbeskyttelse Perfekt selektiv overspændingsbeskyttelse OBO overspændingsbeskyttelsesapparater er opdelt i 3 klasser B, C og D svarende til forskellige krav mht. installationsområde, beskyttelsesniveau og stødstrømskapacitet.

Læs mere

Lyn- og transientbeskyttelse

Lyn- og transientbeskyttelse Lyn- og transientbeskyttelse Generelt Kendetegn MJK transientbeskyttelse anvendes i installationer, hvor der kan forventes overspændinger forårsaget af lynnedslag og andre transienter. MJK transientbeskyttelse

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

EVU INDHOLDSFORTEGNELSE. EMC og potentialudligning... 3 Opgaver - EMC og Potentialudligning... 65 Stikordsregister... 97 2-97

EVU INDHOLDSFORTEGNELSE. EMC og potentialudligning... 3 Opgaver - EMC og Potentialudligning... 65 Stikordsregister... 97 2-97 EMC EVU INDHOLDSFORTEGNELSE EMC og potentialudligning... 3 Opgaver - EMC og Potentialudligning... 65 Stikordsregister... 97 2-97 Rekv. 27 Prod. 20-08-2009-11:11 Ordre 17418 EVU Elektriskstøj, EMC og Potentiale

Læs mere

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen Installation & Jording Den 6. oktober 2015. v/johnny Nielsen Program for indlægget.! Præsentation af FOURNAIS ENERGI og mig selv! Gennemgang af ekstrabeskyttelsessystemet TN.! Ekstrabeskyttelsessystemet

Læs mere

Den rette beskyttelse. til. Solcelleanlæg

Den rette beskyttelse. til. Solcelleanlæg Den rette beskyttelse til Solcelleanlæg Tlf. 70108888 FORDELE, INDSATSOMRÅDER OG FORSKRIFTER Transientbeskyttelse spiller en vigtig rolle i dagens teknologiske/informationstekniske samfund. Citel er specialist

Læs mere

Gravesen Elektronik ApS

Gravesen Elektronik ApS Data over Lyn- og transientbeskyttelser fra - Eneste investering der betaler sig på 1/10.000 sek Grønningvej 14, DK-7870 Roslev Mobil: +45 40384210 Tlf: +45 97584300 mail@gravesen.com Fax: +45 97584322

Læs mere

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL 2016. V/JOHNNY NIELSEN PROGRAM FOR INDLÆGGET. PRÆSENTATION AF MIG SELV GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TT. GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TN. EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET

Læs mere

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER Nedenstående er inspireret af en artikel sakset fra internettet, af en lykkelig selvlært BSA entusiast. LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER UDVIKLET AF JOSEPH LUCAS - MANDEN SOM OPFANDT MØRKET En ting som uretmæssigt

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

BTM 017 Kobber Tekniker spørgsmål

BTM 017 Kobber Tekniker spørgsmål Brand-Rex Use Only BTM 017 Kobber Tekniker spørgsmål De følgende sider indeholder 43 spørgsmål med i alt 46 point, der dækker de afsnit i dette kursus. Læs hvert spørgsmål grundigt, da nogle spørgsmål

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Generelt ETS-52-00 Rev. 0 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24828/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato PDI, MOG, MOG,

Læs mere

Beskyttelse mod uønsket udkoblinger, som skyldes lynnedslag. Overspændingsafledere for detail- og industribyggeri

Beskyttelse mod uønsket udkoblinger, som skyldes lynnedslag. Overspændingsafledere for detail- og industribyggeri Beskyttelse mod uønsket udkoblinger, som skyldes lynnedslag Overspændingsafledere for detail- og industribyggeri Schneider Electric Schneider Electric er en global specialist inden for energistyring. Vi

Læs mere

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen Temamøde Installationer Specielle emner - Regler for tilslutning af - Tilslutning af LED belysning - Skinner solen stadig på solcelleanlæg - Hvilken betydning får den nye autorisationsordning? Velkommen

Læs mere

Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.!

Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.! Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.! Af; Ernst Boye Nielsen, ERNEL.dk I en artikel, uden navngiven forfatter, i bladet INSTALLATIONS NYT Special Nr. 59 side 32 maj 2007, berettes om Jordsløjfemodstands

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

Gravesen Elektronik ApS

Gravesen Elektronik ApS Retningslinier for tilslutning af Lyn- og transientbeskyttelser fra - Eneste investering der betaler sig på 1/10.000 sek Grønningvej 14, DK-7870 Roslev Mobil: +45 40384210 Tlf: +45 97584300 mail@gravesen.com

Læs mere

Elhegn til 230 volt. 52 joule

Elhegn til 230 volt. 52 joule Elhegn til 230 volt Patura P-8000 Den kraftigste spændingsgiver på det europæiske marked. Anvendes hvor der virkelig er behov for power, store indhegninger eller indhegninger med meget afledning og vegetation.

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Teknisk meddelelse Nr. 01 / 15.01.2001 Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Den driftsmæssige jordforbindelse, som hidtil er etableret ved forbindelse til returskinnen (skinnejord), skal

Læs mere

REDEGØRELSE OM LYN OG LYNBESKYTTELSE

REDEGØRELSE OM LYN OG LYNBESKYTTELSE REDEGØRELSE OM LYN OG LYNBESKYTTELSE Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen DESITEK A/S Publikation nr. 6006 / DK / 0307 Redegørelsen omfatter vurdering af risiko for direkte lyn i bygninger og anlæg, samt

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TRANSIENTBESKYTTELSE AF GADE- OG VEJBELYSNINGS- ARMATURER

VÆRD AT VIDE OM TRANSIENTBESKYTTELSE AF GADE- OG VEJBELYSNINGS- ARMATURER VÆRD AT VIDE OM TRANSIENTBESKYTTELSE AF GADE- OG VEJBELYSNINGS- ARMATURER 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Typer af overspændinger... 4 2.1 Midlertidig overspænding... 4 2.2 Koblingstransienter...

Læs mere

Transformerstation, adfærd og færdsel

Transformerstation, adfærd og færdsel Transformerstation, adfærd og færdsel INDHOLDSFORTEGNELSE Transformerstation, adfærd og færdsel... 3 Stikordsregister... 21 2-21 Rekv. 0 Prod. 22-02-2008-15:15 Ordre 000 EVU Forord Dette er en kort gennemgang

Læs mere

Planlægning af systemet

Planlægning af systemet Planlægning af systemet Grundig planlægning af systemopsætningen giver det bedst mulige resultat og den højest mulige ydeevne. Hvis du planlægger opsætningen omhyggeligt, kan du undgå situationer, hvor

Læs mere

Acti 9 Hovedkatalog 2012. Transient beskyttelse

Acti 9 Hovedkatalog 2012. Transient beskyttelse Acti 9 Hovedkatalog 2012 Transient beskyttelse iprf1 12,5r/PRF1 Master/ PRD1 25r/PRD1 Master Type 1 og 2 LV overspændingsbeskyttere Type 1-sortimentet af overspændingsbeskyttere overholder den normerede

Læs mere

OBO Transientbeskyttelse Quick Guide

OBO Transientbeskyttelse Quick Guide OBO Quick Guide Quick Guide 4-leder net TN-C-S netsystemer L1 HAK F1 Hovedfordeler Effektlængde Effektlængde L1-4 Strømkredsfordeler - fx underfordeler F2(RCD) Netfinbeskyttelse L2 L3 PEN F3 F4 Type 1

Læs mere

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW 2009 DESITEK A/S A/S CAW 1 DESITEK A/S 2 Hvad er en UPS iht. DS/EN62040 3 UPS Topologi 4 Hvorfor N skal tilsluttes / isolationstrafo 5 Beregning af batterikapacitet 6 Installation af UPS er, herunder jording

Læs mere

Redegørelse om lynrisiko og lynbeskyttelse under iagttagelse af IEC/EN/DS

Redegørelse om lynrisiko og lynbeskyttelse under iagttagelse af IEC/EN/DS Konsulentfirma i elsikkerhed Redegørelse om lynrisiko og lynbeskyttelse under iagttagelse af IEC/EN/DS 62305-2 Redegørelsen omfatter vurdering af risiko for direkte lyn i bygninger og anlæg, samt risiko

Læs mere

Betjeningsvejledning LinkMasterPRO Digital Kabeltester

Betjeningsvejledning LinkMasterPRO Digital Kabeltester Betjeningsvejledning LinkMasterPRO Digital Kabeltester El.nr. 63 98 931 021 Generelt...3 Kendetegn...3 Beskrivelse...5 Pretest...5 Længde...6 Tone...6 Coax...6 Setup...7 Spænding Beskyttelse...7 Betjening

Læs mere

Den rette beskyttelse. til. LED-belysning

Den rette beskyttelse. til. LED-belysning Den rette beskyttelse til LED-belysning Tlf. 70108888 1 DER BLEV LYS! MODERE LED-BELYSIGSALÆG I lang tid var solen menneskenes eneste lyskilde. Først da mennesket for 300.000 år siden opdagede ilden, kom

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.1 Forsyning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.1 Forsyning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Bips nr. 63.1 - Forsyning Indholdsfortegnelse 63.1 Forsyning... 3 63.1.1 Indledning... 3 63.1.2 Generelle principper... 3 63.1.3 Installation/udførelse...

Læs mere

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT Trykskrift Nr 5072/DK/1204 Elektriske udligningsforbindelser i landbrug LEVERANDØR AF SIKKERHED... Udarbejdet i samarbejde med Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby Århus RAPPORT Formålet med rapporten

Læs mere

Transmissionshastigheder op til 100 MHz, datatransmission op til 155Mbit, velegnet til ATM, fast Ethernet.

Transmissionshastigheder op til 100 MHz, datatransmission op til 155Mbit, velegnet til ATM, fast Ethernet. HUBS,NNETVÆRKSBEGRÆNSNINGER Kabelkategorier Der findes mange former for kabler. Det der bestemmer hvor mange data der kan overføres i et parsnoet kabel, er afhængig af kvaliteten af de snoninger, som anvendes.

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen... Plejehjem Rapport om el-sikkerheden på plejehjem. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2010 kørt kampagnetilsyn på plejehjem, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Den rette beskyttelse. til. Sikkerhedsteknik

Den rette beskyttelse. til. Sikkerhedsteknik Den rette beskyttelse til Sikkerhedsteknik Tlf. 70108888 LYN- OG OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE TIL ELEKTRONISK SIKKERHEDSTEKNIK Som den britiske forfatter Samuel Butler engang sagde: Det er mere sikkert at

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

HERNING TEKNISKE SKOLE HUBS,TRÅDLØS LAN

HERNING TEKNISKE SKOLE HUBS,TRÅDLØS LAN HUBS,TRÅDLØS LAN Trådløs LAN Behovet for kommunikation stiger, der bliver flere og flere stæder hvor det skal bruges. Ikke alle steder er lige tilgængelige og derfor er det trådløs LAN blevet skabt. Udviklingen

Læs mere

Sfb nr Bygningsautomation Teknisk paradigma El-arbejde og tavler Teknisk Afdeling Opdateret den Sydvestjysk Sygehus - Teknisk

Sfb nr Bygningsautomation Teknisk paradigma El-arbejde og tavler Teknisk Afdeling Opdateret den Sydvestjysk Sygehus - Teknisk Sfb nr. 66 - Bygningsautomation Teknisk paradigma El-arbejde og tavler Teknisk Afdeling Opdateret den 21-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 66.0 CTS anlæg... 2 10. El-arbejde og tavler...

Læs mere

Om lyn. RF-ID & Radio control. Og transienter i elektronik. Lynnedslag, hvordan genereres ødelæggende spændinger i elektronik

Om lyn. RF-ID & Radio control. Og transienter i elektronik. Lynnedslag, hvordan genereres ødelæggende spændinger i elektronik Senest redigeret 1. april 2014 Om lyn Og transienter i elektronik Lynnedslag, hvordan genereres ødelæggende spændinger i elektronik Materialet er meget foreløbigt. Derfor modtages rettelser og forslag

Læs mere

Vejledning i indstilling af tænding på Yamaha FS1.

Vejledning i indstilling af tænding på Yamaha FS1. Denne vejledning gælder Yamaha FS1 motorer monteret på både 4Gear og 2Gear modellen. Bemærk at der er flere forskellige typer tændingsanlæg monteret på disse knallerter fra fabrikken. De skal dog stilles

Læs mere

EMC HALT. Introduktion. Forskelle mellem kvalifikationstest og HALT-test. Valg af indkoblingsmetode

EMC HALT. Introduktion. Forskelle mellem kvalifikationstest og HALT-test. Valg af indkoblingsmetode EMC HALT Af Per Thåstrup Jensen, Senior Technology Specialist, DELTA Introduktion Ud over de traditionelle miljøtest såsom vibrations- og fugtighedstest tilbydes nu også miljø-halt (Highly Accelerated

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregning af kortslutningsstrømme Forudsætninger for beregninger af kortslutningsstrømme. Størrelsen af den kortslutningsstrøm, der i tilfælde af en kortslutning i en lavspændingsinstallation vil gennemløbe

Læs mere

Udfordringen: Enorme skader på grund af ca. 1,5 mio. lyn i Tyskland om året.

Udfordringen: Enorme skader på grund af ca. 1,5 mio. lyn i Tyskland om året. Udfordringen: Enorme skader på grund af ca.,5 mio. lyn i Tyskland om året. Mennesket har altid været fascineret af lyn. Samtidig udgør de dog også en fare for mennesket og dets omgivelser, som vi ikke

Læs mere

Lynbeskyttelse Overspændingsbeskyttelse

Lynbeskyttelse Overspændingsbeskyttelse DESITEK A/S MEMBER OF DEHN GROUP Lynbeskyttelse Overspændingsbeskyttelse Oversigtskatalog 2008 Lynbeskyttelse Overspændingsbeskyttelse Sikkerhedsværktøj ... Med sikkerhed DESITEK Indhold OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE

Læs mere

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116 CAT og Genny er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed. De få knapper sikrer stor effektivitet, selv

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Generelt ETS-52-04-01 Rev. 0a teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44533/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK. SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 1.3. DRIFTSFORHOLD Placering: Indendørs Udendørs DS/EN 60 439-2 Stærkstrømsbekendtgørelsen (SBG) Stationær Flytbar DS/EN

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

Hospitalsinstallationer stikkontakter og muligheder. Claus Borghegn Senior Innovation Project Manager Schneider Electric Danmark

Hospitalsinstallationer stikkontakter og muligheder. Claus Borghegn Senior Innovation Project Manager Schneider Electric Danmark Hospitalsinstallationer stikkontakter og muligheder Claus Borghegn Senior Innovation Project Manager Danmark Valget af stikkontakt har stor betydning for hele installationen Tilladte jordingssystemer i

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregningseksempel I det følgende eksempel gennemgås: Beregning af største og mindste kortslutningsstrømme de nødvendige steder i en installation. Valg og indstilling af maksimalafbrydere til overbelastnings-

Læs mere

kv AC Station

kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Generelt ETS-52-04-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 13/90592-48 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret.

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Denne guide omfatter også montering af omdrejnings tæller. Lednings nette på en Yamaha FS1 har grundlæggende

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Transientbeskyttelse Kataloget med den rette beskyttelse

Transientbeskyttelse Kataloget med den rette beskyttelse Transientbeskyttelse Kataloget med den rette beskyttelse 1 Velkommen til kataloget med produkter til transientbeskyttelse - din guide til det rette produktvalg. Vores mere end 40 års erfaring har givet

Læs mere

Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata

Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata 17/03/2014 Version XX/Initialer 1/ 7 Indhold Harmonisk forvrængning... 3 Dine forberedelser... 3 Oplysningsskema simuleringsdata...

Læs mere

AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator

AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator El-nr. 87 98 327 411 Elma AT3000 side 2 Forord R-3000 og G-3000 er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

Installationsvejledning IMage Pool heater.

Installationsvejledning IMage Pool heater. Installationsvejledning IMage Pool heater. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: International Marketing A/S Udgave: 3.1 10 2003. Sprog / language: DK. GB. D. F. Tillykke med Deres

Læs mere

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr.

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr. Skema for elsyn - uden for huseftersynsordningen Personoplysninger Navn (rekvirent) Energinet.dk 85550 Installation Adresse Tonne Kjærsvej Adresse Gl. Dalsgårdsvej 14 Postnr./by 7000, Fredericia Postnr./by

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI

Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI Pau Ahler Brorsbøl Indehaver og direktør Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S AGENDA Kort om Spangenberg & Madsen Relationer i forhold til energirenovering Hvordan

Læs mere

Nærføring mellem banen Nykøbing F-Rødby og 132 kv kabelanlægget Radsted-Rødsand 2

Nærføring mellem banen Nykøbing F-Rødby og 132 kv kabelanlægget Radsted-Rødsand 2 Dette dokument beskriver en nærføringssag med de forskellige aktiviteter, der er foretaget. En dyberegående teori omkring formler og tilnærmelser, som er anvendt kan studeres i Nærføringsudvalgets håndbog

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Systemjordingogtavler

Systemjordingogtavler Systemjordingogtavler 312.2, systemjording TN-C-S system 312.2, systemjording TT-system 312.2, systemjording Maritim- og offshoresektoren Møbelindustrien Tekstilindustrien Medicinalindustrien Høj driftsikkerhed

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Lysrørs faktorer For at et lysstofrør kan tænde, er der to faktorer, som skal opfyldes: 1. Varme glødetråde 2. Høj tændspænding Disse to faktorer opnås på forskellig vis, alt efter hvilken lysstofrørs-koblingsmetode,

Læs mere

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber 1 Basisbegreber ellæren er de mest grundlæggende størrelser strøm, spænding og resistans Strøm er ladningsbevægelse, og som det fremgår af bogen, er strømmens retning modsat de bevægende elektroners retning

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer Grundlæggende elektroteknisk teori Side 43 8. Jævn- og vekselstrømsmotorer 8.1. Jævnstrømsmotorer 8.1.1. Motorprincippet og generatorprincippet I afsnit 5.2 blev motorprincippet gennemgået, men her repeteres

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Teknisk Tema aften. - DC-strømme, Lækstrømme og Vagabonderende strømme. - De nye installationsregler. Fællesregulativet 2014 / IEC-regler

Teknisk Tema aften. - DC-strømme, Lækstrømme og Vagabonderende strømme. - De nye installationsregler. Fællesregulativet 2014 / IEC-regler Teknisk Tema aften - DC-strømme, Lækstrømme og Vagabonderende strømme - De nye installationsregler. Fællesregulativet 2014 / IEC-regler - Installation af LED belysning DC-strømme Hvilke brugsgenstande/komponenter

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Program. Rådgiverdag - Henrik Grønning - 4. november 2014

Program. Rådgiverdag - Henrik Grønning - 4. november 2014 Program Driftsformer Eco-mode / ECOversion eller online Driftsikre installationer = selektivitet Galaxy VM med aktivt filter 4 level teknologi SPOT test S.bei og UPS Ecomode (bypass) eller Online Energibesparelse

Læs mere

STATISK ELEKTRICITET Et problem vi må forholde os til. Målgruppen

STATISK ELEKTRICITET Et problem vi må forholde os til. Målgruppen E S D STATISK ELEKTRICITET Et problem vi må forholde os til Målgruppen Kurset henvender sig til alle i organisationen, der ønsker et solidt kendskab til problemerne som ESD[1] statisk elektricitet kan

Læs mere

El-lære. Ejendomsservice

El-lære. Ejendomsservice Ejendomsservice El-lære Indledning 1 Jævnspænding 2 Vekselspænding 3 Transformator 6 Husinstallationer 7 Fejlstrømsafbryder 9 Afbryder 10 Stikkontakt 10 Stikpropper med jord 11 Elektrisk effekt og energi

Læs mere

Risiko-og behovsanalyse IEC ,,Risk management

Risiko-og behovsanalyse IEC ,,Risk management Risiko-og behovsanalyse IE 62305-2,,Risk management Af Ernst Boye Nielsen,, oversat og redigeret uden ansvar! Norm grundlag! 1 Indhold: Indledning - definitioner Kilder til skader typer af skader Antallet

Læs mere

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER E 551-0 NOTE: TAVLEN SKAL LEVERES MED NØDVENDIGE BESLAG OG BØJLER, SÅLEDES KABLER OG RØR KORREKT AFLASTES I TAVLEN. TAVLEN SKAL MÆRKES MED FABRIKAT OG IDENTIFIKATIONSDATA. VED AF- LEVERING SKAL OPDATERET

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Introduktion til kurset:

Introduktion til kurset: Introduktion til kurset: Du opnår kendskab til opbygning af elektriske styretavler, herunder kabelføring og nummerering. Ved hjælp af elektrisk måleudstyr og diagrammer kan du selvstændigt systematisk

Læs mere

Kompendie Slukkespoler og STAT COM anlæg

Kompendie Slukkespoler og STAT COM anlæg Kompendie Slukkespoler og STAT COM anlæg Indhold Slukkespoler... 3 Diagram over 60-10 kv station... 3 Grundlæggene vekselspændingsteori... 4 Jordingsformer...12 Direkte jordet nulpunkt...12 Slukkespolejordet

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen...

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen... CAMPINGPLADSER Rapport om el-sikkerheden på campingpladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. juli til 30. september 2008 kørt tilsyn på campingpladser, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Jordingsanlæg ETS-50-08-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24397/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere