WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning"

Transkript

1 WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning Indhold Side 1 Generelt Anlægsbeskrivelse Funktionsmåde Hensigtsmæssig drift Uhensigtsmæssig drift Bestemmelser og standarder Leveringsomfang og tilbehør 2 2 Tekniske data Tekniske data Effektdiagram 4 3 Opstilling, tilslutning og lydemission Transport Standplads Varmtvandstilslutning Cirkulationspumpe Kondensatudledning Bufferbeholder Anden varmegenerator Beklædningsdele Montage af luftføringsslanger 9 4 Elektrisk tilslutning 10 5 Idriftsættelse 15 6 Drift og betjening 15 7 Vedligeholdelse og rengøring 15 8 Tiltag ved driftsforstyrrelser 16 Idriftsættelsesprotokol 17 Kundeservice og garanti 22 Miljø og genbrug 23 Anvisning for ejeren af varmepumpe-varmeanlægget! Denne montagevejledning skal opbevares omhyggelig, ved ejerskifte skal den udleveres til efterfølgeren, ved vedligeholdelses- og reparationsarbejde skal den stilles til rådighed for fagmanden. Montering (vand- og el-installation) samt den første idriftsættelse og vedligeholdelsen af enheden må kun udføres af en autoriseret fagmand og i overensstemmelse med denne vejledning. Fare for kvæstelser: Hvis anlægget skal betjenes af børn eller af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller åndelige evner, skal man sikre sig, at dette kun sker under opsyn eller efter behørig undervisning forestået af en person, der er ansvarlig for sikkerheden. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med anlægget!

2 Montagevejledning til fagmanden 1 Generelt Denne montagevejledning er kun beregnet for fagfolk. Til installation af varmepumpen er det desuden nødvendigt at have betjeningsvejledningen til varmepumpestyringen WPM II. Opvarmnings-varmepumpe og WPM II udgør en funktionsenhed, således at de to vejledninger er afstemt efter hinanden. I henhold til det pågældende anlæg skal desuden alle brugs- og monteringsvejledninger for anlæggets komponenter overholdes! 1.1 Anlægsbeskrivelse Til fuldautomatisk opvarmning af brugsvand til en fremløbstemperatur på op til 60 C. Velegnet til gulvvarme og radiatoropvarmning, fortrinsvis til lavtemperaturopvarmning pga. bedre effekttal. Tapper energi fra udeluften, selv ved en udetemperatur på 20 C og en fremløbstemperatur på 50 C. Indeholder alle komponenter og sikkerhedstekniske anordninger, som er nødvendige for driften. Central regulering af varmeanlægget og sikkerhedsfunktionerne via varmepumpestyringen WPM II (tilbehør ved WPL 10 A og WPL 10 I, best.-nr. se afsnit 1.6). Korrosionsbeskyttet, ydre beklædningsdele af varmforzinket stålplade med ekstra ovnlakering. Kompakt konstruktion, som reducerer pladskravet ved indendørs og udendørs opstilling. Afprøvningsattester fra uafhængige afprøvningssteder (se effektskilt). Indeholder et ikke-brændbart sikkerhedskølemiddel R407C. 1.2 Funktionsmåde Via varmeveksleren (fordamperen) på luftsiden aftappes udeluften for varme ved temperaturer fra +30 C til 20 C. Ved tilførsel af strøm (kompressoren) opvarmes varmevandet i varmveksleren (kondensatoren) til fremløbstemperatur. Ved lufttemperaturer under ca. +7 C sætter luftfugtigheden sig på fordamperens lameller som rim. Denne rimdannelse bliver automatisk afrimet. Det vand, der dannes ved afrimningen, opsamles i afrimningskarret og ledes væk via en slange (fig. 7 og 8). For at muliggøre afrimningsfasen! kobles ventilatoren fra, og varmepumpekredsløbet vendes. Den varme, der skal bruges til afrimningen, hentes fra varmesystemet. Ved slutningen af afrimningsfasen skifter varmepumpen automatisk tilbage til opvarmningsdrift. Særlige egenskaber ved WPL 10 IK Varmepumpestyringen WPM II er som standard indbygget i WPL 10 IK. Derudover er der indbygget en varmecirkulationspumpe, en ekspansionsbeholder og en 3-vejsventil til omskiftning mellem varmekreds og opvarmning af brugsvand. Desuden er luftføringsslangerne inkl. fastgørelsesmateriale indeholdt i leveringen. 1.3 Hensigtsmæssig drift Varmepumpen er beregnet til at optage varmeenergi fra luften og udnytte denne energi i vandførte varmesystemer inden for de angivne anvendelsestemperaturområder. 1.4 Uhensigtsmæssig drift Standpladsen skal forberedes af fagmanden som beskrevet i afsnit 3.2. Varmepumpen må ikke drives i eksplosionsfarlige områder eller uden for anvendelsestemperaturgrænserne. 1.5 Bestemmelser og standarder Under opstillingen og installationen skal nedenstående bestemmelser og standarder overholdes. 1.6 Leveringsomfang og tilbehør Leveringsomfang IK-udførelse Standardenhed Tilbehør (2x luftslange med fastgørelsesmateriale) Tilbehør til indendørs opstilling Væggennemføring med ydervægsgitter Varmeisoleret luftslange, 4 m Slangetilslutningsplade Kondensvandpumpe PK Tilbehør til udendørs og indendørs opstilling Beholder SBP 200 E Beholder SBP 400 E Beholder SBP 700 E Varmepumpestyring i vægkabinet, WPMW II Varmepumpestyring til indbygning i kontrolkabinettet, WPMS II Shuntmodul i vægkabinet, MSMW Shuntmodul til indbygning i kontrolkabinettet, MSMS Trykslange G 1¼" x 1 m (DN25) Trykslange G 1¼" x 2 m (DN25) Trykslange G 1¼" x 5 m (DN25) Trykslange G 1¼" x 10 m (DN25) Trykslange G 1¼" x 1 m (DN25), kan afkortes Slangeforskruning til trykslange G 1¼" (DN25) Kompakt varmepumpe-installation WPKI UP-byggesæt (til WPKI 5) UP-byggesæt (til WPKI 5) Varme-fjernindstilling FE Anlægssensor AVF Afrimningssensor TF Vandside: DIN EN Sikkerhedsteknisk materiel ved vandopvarmningselementer. DIN 1988: Tekniske regler for drikkevandsinstallation. TRD 721: Sikkerhedsudstyr mod overskridelse af tryk sikkerhedsventiler El-side: DIN VDE 0100: Bestemmelser vedrørende installering af stærkstrømsanlæg med en mærkespænding op til 1000 V. VDE 0701: Bestemmelser vedrørende reparation, ændring og afprøvning af brugte elektriske apparater. TAB: Tekniske tilslutningsforudsætninger for tilslutning til lavspændingsnettet. Kølemiddelside: EN 378: Sikkerheds- og miljømæssige krav DIN 7003: under udarbejdelse Generelt: Samling af tekniske krav til fyrrum, fx retningslinjer for fyrrum eller byggeregulativer, lokale byggeregulativer, arbejdssikkerhedstekniske, brandsikkerhedssamt miljøbeskyttende bestemmelser og forskrifter. TV vedr. støj: Tysk teknisk vejledning vedrørende beskyttelse mod støj. 2

3 2 Tekniske data (Data på anlæggets typeskilt er gældende) 2.1 Tekniske data (anlægsinformation) Varmepumpe Best.- nr.: Type WPL 10 A WPL 10 I WPL 10 IK Konstruktionsform og driftsmåde Kompakt Kompakt Kompakt Konstruktionsform: kompakt- / split- / åben udførelse monovalent bivalent-alternativ bivalent parallel monovalent bivalent-alternativ bivalent parallel monovalent bivalent-alternativ bivalent parallel Dimensioner, vægt, tilslutningsmål Dimensioner Vægt L/B/H mm kg 1122 x 967 x x 758 x x 778 x Kølemiddel Type R 407C R 407C R 407C Påfyldningsvægt kg Se typeskilt Rørtilslutningsstudser varmeside (frem- og returløb) Tommer G 1¼" udvendig 22 stikforbindelse 22 stikforbindelse Slangetilslutningsstudser luft (udsugnings- og udblæsningsstudser) L/B mm 152 x 407 oval til Flange-Ø DN 315 slange-ø 315 Membran-ekspansionsbeholder indhold fortryk l MPa (bar) 12 0,15 (1,5) Effektdata Varmeeffekt for A-7/W35 1) for A2/W35 2) kw kw 5,4 6,7 5,4 6,7 5,4 6,7 Energiforbrug for A-7/W35 1) for A2/W35 2) kw kw 1,8 2,1 1,8 2,1 1,8 2,1 Effekttal for A-7/W35 1) for A2/W35 2) 2,9 3,3 2,9 3,3 2,9 3,3 Energiforbrug, ekstraopvarmning kw 8,8 8,8 8,8 Varmebærende medium Volumenstrøm, varm side WNA mærke / min 4) m³/h 1,4 / 0,5 1,4 / 0,5 1,4 / 0,5 Intern trykdifference hpa Volumenstrøm, kold side WQA 3) m³/h Ekstern tilgængelig statisk trykdifference (kun ved indendørs udførelse) hpa 1,0 1,0 Temperaturanvendelsesgrænser WQA min / WQA max 3) C 20 ( 10) / ( 10) / ( 10) / +30 WNA min / WNA max 4) C +15 / +50 (+60) +15 / +50 (+60) +15 / +50 (+60) Elektriske data Sikring: Net VP (kompressor) Net ekstraopvarmning DHC (intern 2. varmegenerator) Styrekreds Beskyttelsesmåde EN (DIN VDE 0470) IP 14 B IP 20 IP 20 Spænding / frekvens, kompressor V / Hz 3/N/PE~400/50 3/N/PE~400/50 3/N/PE~400/50 Spænding / frekvens, ekstraopvarmning DHC (intern 2. varmegenerator) V / Hz 3/N/PE~400/50 3/N/PE~400/50 3/N/PE~400/50 Spænding / frekvens, styrekreds V / Hz 1/N/PE~230/50 1/N/PE~230/50 1/N/PE~230/50 Startstrøm A < 25 < 25 < 25 Afrimning Tidsstyret / behovsstyret / manuel afrimning Behovsstyret / manuel Behovsstyret / manuel Behovsstyret / manuel Afrimningstype: varmgas/elektrisk/luft/kredsløbsvending Kredsløbsvending Kredsløbsvending Kredsløbsvending Opvarmning af drypbakke ja, underkøler ja, underkøler ja, underkøler Øvrige udførelseskendetegn Foranstaltninger til tilfrysningssikring ja/nej ja ja ja Korrosionsbeskyttelse stel og kabinet varmeforzinket varmeforzinket varmeforzinket Overholder sikkerhedsbestemmelser DIN EN ; DIN 8975, EMC-direktiv 89/336/EFG, Lavspændingsdirektiv 73/23/EFG Lydeffektniveau iht. DIN EN 255 Udendørs opstilling Indendørs opstilling, indendørs / udendørs Lydniveau på 5 m afstand A A A db (A) db (A) db (A) 16 gl 16 gl 16 gl gl 16 gl 16 gl 57/62 35/41 16 gl 16 gl 16 gl 57/62 35/41 1) A-7/W35 = luftindgangstemperatur -7 C, varmefremløb: 35 C 2) A2/W35 = luftindgangstemperatur 2 C, varmefremløb: 35 C 3) WQA = varmekildeanlæg (kold side) 4) WNA = varmeudnyttelsesanlæg (varm side) 3

4 2.2 Effektdiagram for varmepumpe WPL 10 A / I / IK Varmeeffekt Energiforbrug Effekttal Fig. 1 3 Opstilling, tilslutning og lydemission 3.1 Transport For at beskytte anlægget mod skader bør det transporteres lodret i emballagen. Det er tilladt at vippe det kortvarigt om på den ene længdeside. Ved WPL 10 IK skal man sikre sig, at betjeningspanelet vender opad under transporten. Til transport af standardanlægget kan man fastgøre løftewirer på et hviket som helst sted under stelrammen. Varmepumpen må ikke udsættes for kraftige stød. 4 1 = Fremløbstemperatur 35 C fuld last 2 = Fremløbstemperatur 55 C fuld last 3 = Fremløbstemperatur 60 C fuld last Indgangstemperatur for WQA-medium 3.2 Standplads Udendørs opstilling (WPL 10 A) 1. De fire skruer skrues ud af engangspallen. 2. Skiverne fjernes. 3. Anlægget løftes af pallen og sættes ned. Anbefalet underlag: Fundament (fig. 5) Kantsten (fig. 6) Stenplade Til vand- og elinstallationsledningerne, som indføres i varmepumpen nedefra, skal der tilvejebringes en udsparing (frirum) i underlaget (fig. 5 og 9). Mindsteafstanden til væggen på luftudblæsningssiden skal være 2 m. Varmepumpen skal være tilgængelig fra alle sider. 26_03_01_01_0304 Ved udendørs opstilling kan vand- og elinstallationsledninger føres nedefra gennem afbræksåbningen i bunden af køleenheden og ind i varmepumpen (fig. 9). Støjemission ved udendørs opstilling Varmepumpen støjer mere på luftindgangssiden og luftudgangssiden end på de to lukkede sider. Disse to sider bør derfor ikke vende ind mod støjfølsomme rum i huset (fx soveværelser). Luftindgangsretningen bør så vidt muligt stemme overens med hovedvindretningen; luften bør altså ikke suges ud imod vindretningen. Græsarealer og beplantninger kan bidrage til at reducere spredningen af støjen. Lydspredningen kan bl.a. reduceres ved hjælp af tætte palisader. Man bør undgå opstilling på store lydhårde gulvflader (fx pladebelægninger) samt mellem reflekterende bygningsvægge, da disse kan forårsage en stigning af lydniveauet. Man skal sikre sig, at der ikke kan trænge lyd gennem varmepumpens bundplade og gennem installationsåbningen. Lydniveauet ved udendørs opstilling er 65 db(a). Hvis varmepumpen kun stilles på et stribefundament, bør de åbne fundamentsider lukkes tæt til Indendørs opstilling (WPL 10 I / IK) Varmepumpen WPL 10 I og WPL 10! IK er beregnet til opstilling i rum, dog ikke vådrum. 1. De fire skruer skrues ud af engangspallen. 2. Skiverne fjernes. 3. Inden anlægget fjernes fra pallen, skal anlægsbenene (1) i fig. 7 pakkes ud og skrues helt ind i anlægget. 4. Anlægget løftes af pallen og sættes ned. For at gøre det nemmere at positionere anlægget kan man anvende de medfølgende glidesko (2). 5. Anlægget indjusteres vandret ved at justere benene. Det rum, hvor anlægget skal installeres, skal opfylde følgende betingelser: Frostfrit. Gulv med tilstrækkelig bæreevne (anlæggets vægt fremgår af de tekniske data). Vandret, plant og stabilt underlag. Ved svømmende gulve skal gulvet og lydisoleringen i samme med henblik på lydsvag drift af varmepumpen udspares omkring varmepumpens standplads.(fig. 8). Rummet må ikke kunne blive eksplosionsfarligt pga. støv, gasser eller dampe. Opstillingsrummets grundareal skal være mindst 3 m², hvorved volumen på 6 m³ ikke må underskrides. Ved opstilling af varmepumpen i et fyrrum sammen med andre varmeanlæg skal det sikres, at driften af de andre varmeanlæg ikke påvirkes negativt.

5 Udendørs opstilling Indendørs opstilling Ø22x1 Luftudgang Luftindgang Luftudgang Luftindgang Indvendig opstilling komfort Ø 22 x1 8 min 300 max min 22,2 - max ± min 22,2 - max _03_01_ _03_01_0298 Fig. 2 Fig Slangetilslutningsplade Schlauchanschlussplatte 1366 ± _03_01_0299 Luftudgang Luftindgang Fig. 4 5

6 Fundament til udendørs opstilling ved anvendelse af trykslanger Hovedvindretning Hauptwindrichtung Ved indendørs opstilling føres elinstallationsledningerne ind i varmepumpen oppefra (se pos. 4 i fig. 10 og 11). Gennemføringerne skal udskæres i forhold til lednings-ø. Luftaustrittseite Luftafgangsside Lufteintrittseite Luftindgangsside Støjemission ved indendørs opstilling Varmepumpen må ikke placeres umiddelbart under eller ved siden af dagligstuer og soveværelser. Det er ikke tilladt at opstille apparatet på træbjælkegulv. Svømmende gulve skal udspares som vist i (fig. 8). Mål i mm Fig. 5 26_03_01_0302 For WPL 10 l skal tilslutningen af varmefremløbs- og returløbsledningen ske via de vedlagte fleksible trykslanger (svingningsdæmpere). Ved WPL 10 IK er svingningsdæmperne allerede indbygget i anlægget. Kantsten til udendørs opstilling 680 Hovedvindretning Hauptwindrichtung Rørholdere og væggennemføringer skal udføres lyddæmpet. Luftindgangs- og luftudgangsåbningerne i ydervæggene bør ikke rettes imod tilstødende vinduer til dagligstuer og soveværelser. Lydniveauet ved indendørs opstilling andrager: Fig. 6 Mål i mm Luftaustrittseite Luftafgangsside 660 Gulv og trinlyds-isolering udspares. Lufteintrittseite Luftindgangsside 26_03_01_303 i opstillingsrummet ved luftindgangs- og luftudgangsåbningerne 57 db(a) 62 db(a) 3.3 Varmtvandstilslutning Varmepumpe-varmeanlægget skal tilsluttes af en fagmand i henhold til vandinstallationsplanerne, der findes i plandokumentationen. Med hensyn til det sikkerhedstekniske udstyr i varmeanlægget skal DIN EN samt TRD 721 for sikkerhedsudstyr overholdes. Ved bivalent drift kan varmepumpen blive gennemstrømmet af returløbsvand fra den anden varmeproduktionsenhed. Returvandstemperaturen må være max 60 C. Fig. 7 1 Anlægsben 2 glidesko _03_01_ Fig. 8 1 Lydisolering i gulv 2 Svømmende gulv 26_03_01_ Beskyttelse af varmtvandsledninger mod frost og fugt (kun ved udendørs opstilling) Ved udendørs opstilling skal frem- og returløbsledningerne dels beskyttes mod frost via en tilstrækkelig varmeisoleing og dels beskyttes mod fugt ved at trække ledningerne inden i isolationsrør (fig. 9) Den krævede isolationstykkelse skal opfylde forskrifterne for varmeanlæg. Ekstra tilfrysningssikring tilvejebringes af den i varmepumpen integrerede frostsikringskobling, som automatisk starter cirkulationspumpen i varmepumpekredsløbet ved en kondensatortemperatur på +8 C og dermed sikrer, at der er cirkulation i alle vandførende dele. Hvis temperaturen falder i bufferbeholderen, kobles varmepumpen automatisk til, senest ved underskridelse af +5 C. 6

7 3.3.3 Frem- og returløbstilslutning Varmepumpen på varmtvandssiden tilsluttes jf. fig. 9 (udendørs opstilling) eller fig. 10 og 11 (indendørs opstilling). Vær opmærksom på, at systemet er tæt. Ved indendørs opstilling skal man ved WPL 10 I huske at tilslutte de vedlagte svingningsdæmpere. Ved WPL 10 IK er svingningsdæmperne allerede indbygget i anlægget. Ved hjælp af varmepumpens konstruktion med minimal vibration og de fleksible trykslanger, der virker som vibrationsdæmpere, undgås overførsel af støj fra apparatet i vidt omfang Gennemskylning af varmeanlægget Inden varmepumpen tilsluttes, skal ledningssystemet gennemskylles grundigt. Fremmedlegemer som svedperler, rust, sand, tætningsmateriale osv. påvirker varmepumpens driftssikkerhed negativt og kan medføre, at kondensatoren tilstoppes Fyldning af varmeanlægget Ved fyldning af varmeanlægget med varmevand skal VDI 2035, blad 1 overholdes. Dette betyder især at summen af hele mængden af fylde- og suppleringsvandet under hele anlæggets levetid ikke må overskride det tredoblede af varmeanlæggets nominelle volumen. summen af jordalkaliske stoffer i vandet skal være < 3,0 mol/m³, vandets samlede hårdhed skal være < 16,8 d og og vandet skal blødgøres, såfremt de ovennævnte krav ikke kan opfyldes. Hvis den specifikke anlægsvolumen > 20 l kw varmeeffekt (fx ved anlæg med bufferbeholder), skal varmevandet generelt blødgøres Udluftning af varmeanlægget Luft i anlægget påvirker varmepumpens funktion negativt. Rørledningssystemet skal udluftes omhyggeligt. Dette kan også gøres ved at aktivere udluftningsventilen, der er indbygget i varmepumpen i varmefremløbet. 1 Kondensat-udløbsslange 2 Tilslutning for trykslange (varmefremløb) 3 Tilslutning for trykslange (varmereturøb) 4 El-tilslutningsledninger 5 Kabelkanal for el-tilslutningsledninger Kontaktskab med trækaflastninger for el-tilslutningsledninger 7 Varmeisolering til fremløbs- og returløbsledning 8 Installationsrør til el-tilslutningsledninger og fremløbs- og returløbsledning 9 Singles-fyldning 10 Betonfundament Fig Kondensatudledningsslange valgfri til højre eller foran 2 Tilslutning af varmefremløb 3 Tilslutning af varmereturløb 4 Gennemføringer til el-ledninger 5 Kontaktskab med trækaflastninger for eltilslutningsledninger 6 Sikkerhedsmodul _03_01_306 26_03_01_0305 Fig. 10 7

8 5 3.4 Cirkulationspumpe Cirkulationspumpe i varmepumpekreds (ladepumpe for bufferbeholder) Ved anvendelse af beholderen SBP 200 eller SBP 700 (bufferbeholder) og den kompakte varmepumpeinstallation WPKI 5 skal man beregne tryktabet i forbindelsesledningen mellem WPKI 5 og varmepumpen (se tabel i næste kolonne). Det samlede tryktab er summen af tryktabet i forbindelsesledningen, varmepumpen og WPKI 5. Dimensioneringen af cirkulationspumpen er baseret på mærkevolumenstrømmen og det samlede tryktab. Varmemængdetæller Ved montering af en varmemængdetæller skal man være opmærksom på, at de fleste varmemængdetællere giver store tryktab, hvorfor cirkulationspumpen skal dimensioneres tilsvarende større. Varmepumpe WPL 10 A / I / IK Mærkevolumenstrøm m³/h 1,4 Tryktab Varmepumpe hpa 195 SBP WPKI 5 hpa 55 Trykslange 1¼" hpa/m 3 Fig Oxygendiffusion Ved diffusions-utætte plastrørsgulvvarmeanlæg eller åbne varmeanlæg kan der ved brug af stålradiatorer eller stålrør forekomme korrosion på ståldelene pga. oxygendiffusion. Korrosionsprodukterne, som fx rustslam, kan ophobe sig i varmepumpens kondensator, og den mindre rørdiameter kan medføre, at varmepumpens effekt aftager, eller at pressostaten slår fra. Derfor bør man undgå at åbne varmeanlæg eller stålrørinstallationer i forbindelse med diffusions-utætte plastrørs-gulvvarmeanlæg Kondensatudledningsslange valgfri til højre eller foran 2 Tilslutning af varmefremløb 3 Tilslutning af varmereturløb 4 Gennemføringer til el-ledninger 5 Kontaktskab med trækaflastninger for el-tilslutningsledninger 6 Sikkerhedsmodul 7 Fremløb varmtvandsbeholder _03_01_ Stendannelse Afgørende for stendannelsens omfang i varmtvandsanlæg er vandkvalitet, driftsforhold og volumen. For at forebygge skader på ventiler, varmevekslere og varmepatroner skal vandkvaliteten kontrolleres og evalueres iht. VDI Bemærk: Kendskab til vandets hårdhed iht. vaskemiddellovene er ikke tilstrækkeligt. Afgørende for stendannelsen er koncentrationen af calciumhydrogencarbonat, som kan oplyses hos det lokale vandværk. 3.5 Kondensatudledning Til kondensatudledning er der i fabrikken monteret en 3/4"-slange på afrimningskarret, som ender i nærheden af afbræksåbningen i bundpladen i højre side af køleenheden. Ved udendørs opstilling kan slangen efter fjernelse af afbræksåbningen føres ned gennem denne og ud af anlægget (fig.7). Ved indendørs opstilling bør afrimningsvandet ledes bort i et afløb. Kondensatslangen kan da føres gennem åbninger i bundpladen og i rammen og videre ud af anlægget i højre side eller foran ved at fjerne afbræksåbningen nederst i sidevæggen (fig. 10 og 11). Man skal sørge for, at! kondensatslangen ikke bukkes over hele sin længde og udlægges med fald. Når man har udlagt slangen, skal man kontrollere, om kondensatet løber ordentligt igennem den. Dette gøres ved at hælde ca. 10 l vand i afrimningskarret. Vandet skal løbe kontinuerligt ud af afrimningskarret. Hvis slangens fald er utilstrækkeligt, anbefales det, at man anvender en kondensatpumpe.! Max kondensvandsafløb: 6 l/min 8

9 Hvis man til afledning af kondensatet bruger kondensatpumpen PK 9 (best.-nr. se afsnit 1.6), skal varmepumpen sættes ca. 100 mm højere. 3.6 Bufferbeholder Installation med bufferbeholder For at garantere fejlfri drift af varmepumpen anbefales en bufferbeholder. Bufferbeholderen (SBP) tjener ikke kun til hydraulisk frakobling af volumenstrømmene i varmepumpe- og varmekredsløbene, men især som energikilde til afrimning af fordamperen. Hvis der bruges en bufferbeholder, skal man ved ibrugtagningen af WPL... IK fjerne broen mellem klemmerne X4/5(pumpe) og X4/8(HKP). Returløbssensoren B2, som er sluttet til klemme X2/2(B2) og X2/3(B2), skal trækkes ud af bøsningen på varmepumpens bagvæg og indsættes i bufferbeholderens sensorbrønd Installation uden bufferbeholder Ved drift uden bufferbeholder skal! man på WPM II indstille parameter 10 (varig drift bufferladepumpe) på TIL. Mindste volumenstrøm Stiebel Eltron anbefaler, at man lader ét eller flere varmekredsløb være åbne i varmesystemet. De eller det åbne varmekredsløb bør installeres i referencerummet (dagligstue eller badeværelse), og den individuelle rumregulering realiseres da via fjernbetjeningen FE 7. De andre rum kan udstyres med zone- eller termostatventiler. Alternativt kan der anbringes en overstrømsventil på den sidste varmekredsløbsfordeler. Under alle omstændigheder skal der garanteres en mindste-volumenstrøm på 0,4 m³/h. Indstilling af overstrømsventil: Den rigtige indstilling foretages ved hjælp af følgende tabel: Pumpens transporthøjde Indstillingstransporthøjde på overstrømsventil* 6 m 4,5 m 7 m 5,5 m 8 m 6 m *i relation til almindelige Wilo- og Grundfospumper Tilslutning af fremløbssensor Ved WPL 10 A og WPL 10 I skal man tilslutte den i varmepumpen indbyggede fremløbssensor B1 til WPM II. Indstilling af varmekurve Da varmepumpens effekt bliver dårligere ved stigende fremløbstemperatur, bør varmekurven indstilles omhyggeligt. En for højt indstillet varmekurve medfører, at zone- og termostatventilerne lukker, så man risikerer, at den krævede mindstevolumenstrøm for varmepumpen underskrides. Sådan indstilles en korrekt varmekurve: Åbn termostatventil(er) eller zoneventiler i et referencerum, fx dagligstue eller badeværelse, helt (tag hovedet af ved termostatventilen), justér varmekurven ved forskellige udetemperaturer (fx -10 C og +10 C) således at den ønskede temperatur opnås i referencerummet. I referencerummet skal termostatventilen/termostatventilerne eller zoneventilen altid være helt åbnet. (Stiebel Eltron anbefaler, at man realiserer referencerummets varmekreds uden termostat eller zoneventil og realiserer den individuelle rumregulering via en fjernbetjening). Vejledende værdier til starten: Parameter Gulvvarme Radiatoropvarmning Varmekurve 0,4 0,8 Reguleringsdynamik 5 15 Rumtemperatur 20 C 20 C Varmekurven tilpasses på følgende måde: Hvis rumtemperaturen er for lav i overgangsperioden (ca. 10 C udetemperatur), skal man øge parametren Rumtemperatur, hvilket medfører en parallelforskydning af varmekurven, så længe der ikke er installeret en fjernbetjening. Hvis rumtemperaturen er for lav ved lave udetemperaturer, skal parameteren Varmekurve øges. Derefter indstilles zoneventil eller termostatventil til den ønskede temperatur. Reduktion af temperaturen i hele bygningen bør ikke ske ved at lukke for alle zone- eller termostatventiler, med derimod ved at bruge reduktionsprogrammerne. Tilslutning af DHC-patron Den i varmepumpen indbyggede 2. varmegenerator (DHC-patron) skal tilsluttes. For optimal funktion skal alle 3 trin (8,8 kw) tilsluttes. Øvrig indstilling af WPM II På WPM II skal man aktivere varig drift af bufferladepumpen, og opvarmningspumpen skal sluttes til bufferbeholder-ladepumpen. 3.7 Anden (2.) varmegenerator Ved bivalente systemer skal varmepumpen altid være integreret i returløbet til den anden varmegenerator (fx oliekedel). 3.8 Demontage af beklædningsdele Sidevæggene samt for- og bagvæggen er monteret i varmepumpens ramme og fastgjort forneden med en hurtiglåseskrue. Når man fjerner hurtiglåseskruen, kan man skyde beklædningsdelene opad og tage dem ud. Ved WPL 10 IK er det kun muligt at afmontere de nederste beklædningsdele. 3.9 Montage af luftføringsslanger WPL 10 I Indsugningsluften føres udefra til varmepumpen, mens udblæsningsluften føres fra varmepumpen ud i det fri ved hjælp af luftslanger. Disse er meget fleksible, varmeisoleret og har selvslukkende brandegenskaber iht. ASTMD T. Varmeisolerede luftslanger fås i en længde a 4 m (best.-nr., se afsnit 1.6). Anvisninger til montering af luftslanger Til tilskæring i den ønskede længde bruges en skarp kniv, mens der bruges en metaltang til afskæring af trådspiralen. Luftslangen kan forlænges ved at dreje spiralerne ind i hinanden (ca. 30 cm). Den samlede slangelængde på luftindgangsog -udgangssiden må ikke overskride 8 m. Der bør ikke dannes flere end fire 90 -bøjninger med en radius på mindst 600 mm, beregnet fra slangens midte. Pga. sin fleksibilitet har slangen tendens til at hænge ned og bør derfor fastgøres for hver meter. Der monteres luftføringsslanger på WPL 10 I og på bygningens ydervæg. Tilpas formen af luftslangernes ender til de ovale tilslutningsstudser på afdækningen og på slangetilslutningspladerne. Slangetilslutningspladerne fås som tilbehør (bestil.-nr. se afsnit 1.6). Først trækker man de indvendige slanger lidt ud, sætter dem på tilslutningsstudserne og tætner dem med tape (vedlagt afdækningen). Dernæst trækker man de udvendige slanger ud og fastgør dem omhyggeligt med de ovale spændebånd, som ligeledes ligger sammen med afdækningen(se fig. 3). Luftindgangs- og -udgangsåbningen! skal altid dækkes med trådgitter, og slangerne skal sikres mod at falde af Montering af WPL 10 IK og på bygningens ydervæg De færdig-fremstillede luftføringsslanger skal fastgøres til varmepumpen ved hjælp af de vedlagte vingeskruer (M5) (se fig. 4). Montering af vægtilslutningspladerne sker alt efter væggens struktur ved hjælp af passende dyvler og skruer. 9

10 4 Elektrisk tilslutning Den elektriske tilslutning skal tilmeldes hos det pågældende elektricitetsværk. Tilslutningsarbejdet må kun udføres af autoriserede elektrikere i henhold til denne vejledning!! Afbryd strømmen inden arbejdet på kontaktskabet. Overhold VDE 0100 og det lokale elektricitetsværks forskrifter. Varmepumpen skal via en ekstra anordning kunne adskilles fra lysnettet med en sikkerhedsafstand på 3 mm på alle poler Dette kan ske ved hjælp af relæer, LSkontakter, sikringer etc., som skal monteres på installationssiden. Tilslutning af WPL 10 A og WPL 10 I Tilslutningsklemmerne findes i kontaktskabet (fig. 9 og 10) for WPL, som bliver tilgængeligt ved at fjerne forvæggen. Under installationen kan kontaktskabet trækkes frem og ud af kabinettet. Til fastgørelse af ledningerne skal man klappe kontaktskabets dæksel op ved at løsne skruerne foroven på siden. Hermed bliver alle tilslutningsklemmer tilgængelige. Tilslutning: Se fig. 12 og 13. Tilslutning af WPL 10 IK Tilslutningsklemmerne findes i kontaktskabet (fig. 13) for WPL, som bliver tilgængeligt, når man åbner forklappen. 2x IWS (forkortelse for Integrierte Wärmepumpen Steuerung) er et printkort, der som standard er indbygget i varmepumpens kontaktskab. IWS aktiverer ledningskontaktorerne for kompressorerne og startstrømsbegrænsningen, optager signalindgangene for højtryks-, lavtryks-, og samlefejl og indeholder BUS-interfacet til WPM II. WPM II Se betjeningsvejledning for varmepumpestyringen WPM II. Cirkulationspumpen for varmeudnyttelsessiden skal tilsluttes i henhold til kredsløbsdiagrammet (fig. 15) eller planlægningsdokumenterne. Stand-alone-funktion I nødstilfælde kan varmepumpen også køres uden varmepumpestyringen (se side 16). I så fald er der ikke længere garanti for frostog tilfrysningssikring. Ved udendørs opstilling Der må kun anvendes vejrbestandige ledninger iht. VDE Ledningerne skal trækkes i et installationsrør (beskyttelsesrør) og kan føres ind i varmepumpen nedefra (fig. 9). I varmepumpen skal de elektriske! tilslutningsledninger trækkes i den hertil indrettede kabelkanal (fig. 9, pos. 5). Ved indendørs opstilling skal de elektriske ledninger føres oppefra gennem ledningsgennemføringen (fig. 10 og 11). Gennemføringerne skal udskæres i forhold til lednings-ø. Når alle elledninger er tilsluttet, kan nettilslutningsklemmen (X3) afdækkes og plomberes (fig. 12). 26_03_01_0297 Til fastgørelse af ledningerne skal man klappe kontaktskabets dæksel op ved at løsne skruen foroven i venstre side. Hermed bliver alle tilslutningsklemmer tilgængelige. Tilslutning: Se fig. 12 og 14. Tilslutningseffekt supplerende elektrisk varmeenhed På mærkaten under effektskiltet skal der sættes kryds i boksen ud for den pågældende tilslutningseffekt. Der skal anvendes tilslutningsledninger, som er i overensstemmelse med forskrifterne. Nettilslutningsledning (kompressor): 5 x 1,5 mm 2 Nettilslutningsledning (DHC): 5 x 2,5 mm 2 Styreledning WPL 10 I / A (net): 3 x 1,5 mm 2 Styreledning WPL 10 IK (net): 5 x 1,5 mm 2 BUS-ledning: J-Y (St) 2 x 2 x 0,8 mm 2 Spændingsledning (fremløbssensor): 3 x 1,5 mm 2 Man skal kontrollere trækaflastningens funktion. 10

11 Elektrisk tilslutning WPL 10 IK 3/N/PE~400/50 3/N/PE~400/50 1/N/PE~230/50 PE X3 PE X4 N X2 X26 (ground) WPL 10 A WPL 10 I 3/N/PE~400/50 3/N/PE~400/50 1/N/PE~230/50 PE X3 X4 X2 De tre strømkredse: VP, supplerende elektrisk varmeenhed og styring skal sikres separat. X3 VP DHC Nettilslutning Varmepumpe (kompressor): L1, L2, L3, N, PE Supplerende elektrisk varmeenhed L1, L2, L3, N, PE Tilslutningseffekt Klemmebelægning 2,6 kw L1 N PE 3,0 kw L2 N PE 3,2 kw L3 N PE 5,6 kw L1 L2 N PE 5,8 kw L1 L3 N PE 6,2 kw L2 L3 N PE 8,8 kw L1 L2 L3 N PE C26_03_01_0308 X4 X2 Tilslutningsklemme, styring Nettilslutning: L, N, PE Udgange: KOKP Solfangerkredspumpe og N, PE MKP Shuntkredspumpe og N, PE Pumpe 2. Varmekreds og N, PE M(A) Shunt åben M(Z) Shunt lukket HKP Varmekredspumpe og N, PE 2.WE 2. varmegenerator og N, PE ZKP Cirkulationskredspumpe og N, PE Ext. ST Stand-alone-funktion Indgange: EVU L EVU-frigivelsessignal Tilslutningsklemme lavspænding Impuls Impulsindgang varmemængdemåling B1 Temperatursensor VP-fremløb B2 Temperatursensor VP-returløb Sensor 1 Temp. sensor VP-returløb (varmemængde) Temp. senfor VV-nede (ved solartilslutning) Sensor 2 Temp. sensor VP-fremløb (varmemængde) Temp. sensor solfanger (ved solartilslutning) T(VV) Varmtvandstemperatursensor og ground T(2.WE) Temperatursensor 2. varmegenerator og ground T(A) Udetemperatursensor og ground T(MK) Shuntkreds-temperatursensor og ground Fjernb. 1 Fjernbetjening 1 Fjernb. 3 Fjernbetjening 3 H BUS High L Bus Low BUS Ground " + " BUS " + " Fig

12 26_03_01_0233 Kredsløbsdiagram WPL 10 A / I A2 Integreret VP-styring IWS B1 Temperatursensor VP-fremløb B5 temperatursensor varmgas E1 Gennemstrømningsvandvarmer (DHC) E2 Oliesumpvarmning (WPL 10 A) F2 Højtrykspressostat F5 Sikkerhedstemperaturbegr. for DHC F13 Temperatursensor tilfrysningssikring K2 Kontaktor kompressor K4 Kontaktor ventilator K5 Relæ til gennemstrømningsvandvarmer K6 Relæ til gennemstrømningsvandvarmer K7 Relæ til gennemstrømningsvandvarmer M1 Motor-kompressor M6 Motorventilator N2 Trykdifferencekontakt afrimning N3 Temperaturregulator oliesumpopvarmning (WPL 10 A) P1 Højtrykssensor P3 Lavtrykssensor X1 Tilslutningsklemmer X2 Tilslutningsklemme lavspænding X3 Nettilslutning X4 Tilslutningsklemmer styring X23 Jordingsgruppe, nettilslutning X27 Jordingsstikgruppe X28 Bøsningsklemrække X29 Bøsningsstik IWS 12-polet X30 Bøsningsstik IWS 3-polet X31 Bøsningsstik IWS 5-polet Y1 Omkoblerventil, afrimning Z2 Driftskondensator ventilator Fig

13 26_03_01_0235 Kredsløbsdiagram WPL 10 IK A1 Varmepumpestyring WPM 2 A2 Integreret VP-styring IWS B1 Temperatursensor VP-fremløb B2 Temperatursensor VP-returløb B5 Temperatursensor varmgas E1 Gennemstrømningsvandvarmer (DHC) F2 Højtrykspressostat F5 Sikkerhedstemperaturbegr. for DHC F13 Temperatursensor tilfrysningssikring H1 Driftslampe varmepumpe grøn H2 Driftslampe afrimning blå K2 Kontaktor kompressor K4 Kontaktor ventilator K5 Relæ til gennemstrømningsvandvarmer K6 Relæ til gennemstrømningsvandvarmer K7 Relæ til gennemstrømningsvandvarmer M1 Motor-kompressor M2 Motorpumpe M3 Motorkoblingsventil M6 Motorventilator N2 Trykdifferencekontakt afrimning P1 Højtrykssensor P3 Lavtrykssensor X1 Tilslutningsklemmer X2 Tilslutningsklemme lavspænding X3 Nettilslutning X4 Tilslutningsklemmer styring X23 Jordingsgruppe, nettilslutning X26 Stelgruppe lavspænding X27 Jordingsstikgruppe X28 Bøsningsklemrække X29 Bøsningsstik IWS 12-polet X30 Bøsningsstik IWS 3-polet X31 Bøsningsstik IWS 5-polet Y1 Omkoblerventil, afrimning Z2 Driftskondensator ventilator Fig

14 Elektrisk kredsløbsdiagram for varmepumper WPL 10 A og WPL 10 I med varmepumpestyring WPM II X2 Udv. sensor Fremløbssensor Returløbssensor VV-sensor 2.WE-sensor Kildesensor Shuntsensor Analogudgang FE 7 Varmepumpestyring WPM II Bus H Bus L Bus Bus + Sensor 1 Sensor X1 max. 2 A gl 16 A gl N PE L 1/N/PE ~ 50 Hz 230 V Forsyning af husholdnings-tariftæller EVU-tænd/sluk-ur til spærretider N L1 L2 L3 Styrefase L uden spærretid Styrefase L` med spærretid PE N NETZ WP L2 L2 L3 N DHC L1 L2 L3 Steuerung (Netz) L N PE 2. WE H L Kleinsp BUS B1 B1 N L3 L2 L1 PE 3/N/PE ~ 50 Hz 400 V Forsyning af varmepumpetariftæller X3 X4 X2 26_03_01_0309 Solar Shunt Shunt + 2.WE 2.WE Cirkulation VV Varmekreds 2 Varmekreds 1 Kilde Buffer 2 Buffer 1 Pumpe L EVU L' Lysnet L Lysnet N X3 X5 X4 FE 7 Busledning 2/N/PE ~ 50 Hz 400 V Fig

15 5 Idriftsættelse Se montagevejledning for WPM II varmepumpestyring WPM II. Da der for WPL 10 A, I og IK er tale om en varmepumpe med interne 2. varmegeneratorer, skal man ved beskrivelsen være opmærksom på de forskellige funktioner for VP-type 2. Efter idriftsættelsen skal idriftsættelsesprotokollens side 17 til 19 udfyldes af installatøren. 6 Drift og betjening Til drift af varmepumpen kræves WPM II varmepumpestyringen WPM II (allerede indbygget i WPL 10 IK). Den regulerer hele varmeanlægget. Alle nødvendige indstillinger foretages i denne styring. Giv agt: Ved WPL 10 A, I og IK er der tale om VP-type 2. 7 Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse Varmepumpen arbejder fuldautomatisk og kræver ingen særlig vedligeholdelse. Hvis der er installeret varmemængdetællere, skal deres sier, der nemt tilstopper, rengøres ofte. Varmepumpens luftindgangs- og -udgangsåbninger skal holdes fri for sne og løv. Rensning Fordamperlamellerne, som er tilgængelige efter aftagning af beklædningsdelen på kondensatorsiden, bør af og til renses for løv og anden forurening. Kontrollér kondensatafløbet mindst én gang om måneden (visuel kontrol). Forureninger og tilstopninger skal omgående afhjælpes. Ved driftsforstyrrelser i varmepumpedriften pga. aflejringer af korrosionsprodukter (rustslam) i kondensatoren hjælper kun en kemisk opløsning ved hjælp af egnede opløsningsmidler og skyllepumpe, som skal udføres af kundeservice. Alle indstillinger af varmepumpestyringen WPM II skal udføres af en fagmand. Varmepumpens spændingsforsyning! må heller ikke afbrydes uden for varmeperioden, da anlæggets frostsikring så ikke er garanteret. Normalt er det ikke nødvendigt at slukke for anlægget om sommeren, da WPM II har automatisk sommer/vinter-omkobling. Hvis anlægget slukkes, bør WPM II stilles på standby. Herved opretholdes sikkerhedsfunktionerne til beskyttelse af anlægget (fx frostsikring). Hvis varmepumpen slukkes fuldstændigt, skal varmepumpen tømmes helt for vand, hvis der er risiko for frost. 15

16 8 Tiltag ved driftsforstyrrelser 8.1 Se betjenings- og montagevejledningen WPM II 8.2 Kontrol af indstillinger på IWS Lysdioder C26_03_01_0661 BA Skydekontakt (S1) Reset-knap Skydekontakt (VP-type) Fig. 16 Hvis fejlen i tilfælde af service ikke kan WPM II findes ved hjælp af WPM II, skal man i nødstilfælde åbne kontaktskabet og kontrollere indstillingerne på IWS. Denne kontrol må kun udføres af en fagmand. Skydekontakt (VP-type) Med skydekontakten (VP-type) kan man forvælge forskellige kompressorsystemer. Denne indstilling er i fabrikken sat til 1 i henhold til varmepumpetypen for WPL 10 A/I/IK. 1 Kompressor med interne 2. varmegeneratorer (DHC-patron) Hvis WPL skal køres bivalent med en anden 2. varmegenerator end DHC eller som modul med en anden WPL, skal skydekontakten (VP-type) sættes i stilling 9 Kompressor med eksterne 2. varmegeneratorer Den interne 2. varmegenerator (DHC) må i så fald ikke tilsluttes (styring og forsyning). Kontrollér, om skydekontakten (VP-type) er korrekt indstillet. (VP-type) (VP-type) Skydekontakt (S1) Skydekontakt 1 og 2 har ingen funktion. Position kontakt 3 Kontakt TIL: SERVICE-funktion De pågældende kompressorer (indstillet via skydekontakten (VP-type)) aktiveres i sekundafstand. Position kontakt 4 Kontakt TIL: STAND-ALONE-funktion Er WPM II defekt, kan varmepumpen i nødstilfælde arbejde i stand-alonefunktionen. I denne driftsmåde er der ingen kommunikation med varmepumpestyringen WPM II. Der styres efter en fast nominel værdi. Varmepumpen aktiveres ved 50 C og deaktiveres ved 55 C. Frostsikringssensoren, der er sluttet til klemmesensor 1,2 på IWS, fungerer nu til registrering af reguleringsstørrelsen, dvs. at frostsikringen og! tilfrysningssikringen ved afrimning går tabt ved en udendørs opstillet varmepumpe. Desuden skal broen mellem klemme X4/5 og X4/6 fjernes, samtidigt med at der til klemme X4/5 skal tilføres en spænding på 230 V. Driftsmåden indikeres med den grønne lysdiode til højre. Lysdioder Rød lysdiode: Blinker eller lyser konstant: Ved en enkelt forekomst af en varmepumpefejl blinker lysdioden. Anlægget frakobles. Hvis der i løbet af 5 driftstimer forekommer flere end 5 varmepumpefejl, lyser den røde lysdiode konstant. Anlægget frakobles permanent. I begge tilfælde bliver fejlen optaget i fejllisten på WPM II. Når fejlen er udbedret, kan driften genoptages efter 10 minutter; lysdioden slukker. Til sletning af fejl på IWS skal man vælge Reset VP og resette IWS ved at trykke på PRG-tasten. Den interne tæller bliver derved nulstillet. Varmepumpefejl, der vises via lysdiode: Højtryksfejl, lavtryksfejl, samlefejl og hardwarefejl på IWS. (se fejlliste) Grøn lysdiode i midten: Blinker under initialisering og lyser konstant efter fejlfri tildeling af BUS-adressen. Kun i så fald er der stadig kommunikationen til WPM II. Grøn lysdiode til højre: Lyser konstant ved indstillet STAND-ALONE-funktion. Reset-knap Ved forkert initialisering: se afsnit I betjenings- og montagevejledningen for WPM II. 16

17 Idriftsættelsesprotokol for fagmanden 17

18 18

19 !! 19

20 A B

WPL 33 Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning

WPL 33 Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning WPL 33 Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning Teknik til velvære Indhold Side 1 Generelt 2 1.1 Anlægsbeskrivelse 2 1.2 Funktionsmåde 2 1.3 Hensigtsmæssig drift 2 1.4 Uhensigtsmæssig drift 2 1.5

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE

BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE»» WPL»» WPL 7»» WPL 7 Indhold Betjening Betjening. Generelle anvisninger. Dokumentinformation. Henvisning til andre gyldige dokumenter. Sikkerhedsinformationer.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg.

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder WKS Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder: enkel, hurtig og effektiv luft/vandvarmepumpe for opstilling

Læs mere

16. Idriftsættelsesprotokol 20 GARANTI MILJØ OG GENBRUG

16. Idriftsættelsesprotokol 20 GARANTI MILJØ OG GENBRUG BETJENING 1. Generelle henvisninger 3 1.1 Gældende dokumenter 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 3 1.3 Andre markeringer i denne dokumentation 3 1.4 Målenheder 3 2. Sikkerhed 4 2.1 Hensigtsmæssig anvendelse 4

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BETJENING OG INSTALLATION

BETJENING OG INSTALLATION BEJENING OG INSALLAION Luft vand-varmepumpe»» WPL AS»» WPL A»» WPL AS INDHOLD BEJENING. Generel vejledning. Sikkerhedsanvisninger. Andre markeringer i denne dokumentation. Måleenheder. Effektdata iht.

Læs mere

WPMW II, WPMS II Varmepumpestyring til varmepumper Brugs- og monteringsvejledning

WPMW II, WPMS II Varmepumpestyring til varmepumper Brugs- og monteringsvejledning WPMW II, WPMS II Varmepumpestyring til varmepumper Brugs- og monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Betjeningsvejledning 2 1 Oversigt over anlægget 2 1.1 Anlægsbeskrivelse 2 1.2 Brugs- og monteringsvejledning

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning

WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning Indholdsfortegnelse 1. Brugsvejledning for brugeren og installatøren 2 1.1

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

VIESMANN. VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5,8 til 117,8 kw. Planlægningsvejledning VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G

VIESMANN. VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5,8 til 117,8 kw. Planlægningsvejledning VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G VIESMANN VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5, til 117, kw Planlægningsvejledning Varmepumper med elektrisk kompressor til opvarmning og brugsvandsopvarmning i monovalente eller

Læs mere

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe www.mevp.dk GRUPPE AN NN PE N KI ÅRS GARANTI AN GRUP Luft-vand varmepumpe EN NN ECODAN AN GRUPP 5 NN KI N KI Spar penge med den nye Ecodan Next Generation - det støjsvage, effektive og miljøvenlige varmesystem,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning ES 400 Vibrationsdetektor Installationsvejledning Side 2 ES 400 Vibrationsdetektor Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...3 2. Placering...4 2.1 Størrelsen af det overvågede område...4 2.2 Dækningsradier

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Installation. Entra. 110-00024 Version 0.1

Installation. Entra. 110-00024 Version 0.1 Installation Entra 110-00024 Version 0.1 Noter: 2 af 8 Indholdsfortegnelse Generelt om Entra... 4 Luftsystem... 4 Vandsystem... 4 Opsætning... 5 Placering af enhed... 5 Placering på indervæg... 5 Hulboring...

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com Bedre indeklima med Grander Grander Teknologi i varmesystemer www.grander.com Unaturlige forhold giver ofte problemer i varmekredsløb I varmekredsløb har vand vanskelige og unaturlige betingelser. Det

Læs mere

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde Golvvarme med lav bygghøjde Neotherm MiniHeat er til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde.. Beskrivning Neotherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8 mm gulvvarmerør, bundet

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

RainBrain Planlægning og installation.

RainBrain Planlægning og installation. RainBrain Planlægning og installation. Intelligent brusekomfort. Takket være RainBrain, bliver brusebadet intelligent og brusefornøjelsen bliver endnu større. Via RainBrain kan en lang række funktioner

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere