WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning"

Transkript

1 WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning Indhold Side 1 Generelt Anlægsbeskrivelse Funktionsmåde Hensigtsmæssig drift Uhensigtsmæssig drift Bestemmelser og standarder Leveringsomfang og tilbehør 2 2 Tekniske data Tekniske data Effektdiagram 4 3 Opstilling, tilslutning og lydemission Transport Standplads Varmtvandstilslutning Cirkulationspumpe Kondensatudledning Bufferbeholder Anden varmegenerator Beklædningsdele Montage af luftføringsslanger 9 4 Elektrisk tilslutning 10 5 Idriftsættelse 15 6 Drift og betjening 15 7 Vedligeholdelse og rengøring 15 8 Tiltag ved driftsforstyrrelser 16 Idriftsættelsesprotokol 17 Kundeservice og garanti 22 Miljø og genbrug 23 Anvisning for ejeren af varmepumpe-varmeanlægget! Denne montagevejledning skal opbevares omhyggelig, ved ejerskifte skal den udleveres til efterfølgeren, ved vedligeholdelses- og reparationsarbejde skal den stilles til rådighed for fagmanden. Montering (vand- og el-installation) samt den første idriftsættelse og vedligeholdelsen af enheden må kun udføres af en autoriseret fagmand og i overensstemmelse med denne vejledning. Fare for kvæstelser: Hvis anlægget skal betjenes af børn eller af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller åndelige evner, skal man sikre sig, at dette kun sker under opsyn eller efter behørig undervisning forestået af en person, der er ansvarlig for sikkerheden. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med anlægget!

2 Montagevejledning til fagmanden 1 Generelt Denne montagevejledning er kun beregnet for fagfolk. Til installation af varmepumpen er det desuden nødvendigt at have betjeningsvejledningen til varmepumpestyringen WPM II. Opvarmnings-varmepumpe og WPM II udgør en funktionsenhed, således at de to vejledninger er afstemt efter hinanden. I henhold til det pågældende anlæg skal desuden alle brugs- og monteringsvejledninger for anlæggets komponenter overholdes! 1.1 Anlægsbeskrivelse Til fuldautomatisk opvarmning af brugsvand til en fremløbstemperatur på op til 60 C. Velegnet til gulvvarme og radiatoropvarmning, fortrinsvis til lavtemperaturopvarmning pga. bedre effekttal. Tapper energi fra udeluften, selv ved en udetemperatur på 20 C og en fremløbstemperatur på 50 C. Indeholder alle komponenter og sikkerhedstekniske anordninger, som er nødvendige for driften. Central regulering af varmeanlægget og sikkerhedsfunktionerne via varmepumpestyringen WPM II (tilbehør ved WPL 10 A og WPL 10 I, best.-nr. se afsnit 1.6). Korrosionsbeskyttet, ydre beklædningsdele af varmforzinket stålplade med ekstra ovnlakering. Kompakt konstruktion, som reducerer pladskravet ved indendørs og udendørs opstilling. Afprøvningsattester fra uafhængige afprøvningssteder (se effektskilt). Indeholder et ikke-brændbart sikkerhedskølemiddel R407C. 1.2 Funktionsmåde Via varmeveksleren (fordamperen) på luftsiden aftappes udeluften for varme ved temperaturer fra +30 C til 20 C. Ved tilførsel af strøm (kompressoren) opvarmes varmevandet i varmveksleren (kondensatoren) til fremløbstemperatur. Ved lufttemperaturer under ca. +7 C sætter luftfugtigheden sig på fordamperens lameller som rim. Denne rimdannelse bliver automatisk afrimet. Det vand, der dannes ved afrimningen, opsamles i afrimningskarret og ledes væk via en slange (fig. 7 og 8). For at muliggøre afrimningsfasen! kobles ventilatoren fra, og varmepumpekredsløbet vendes. Den varme, der skal bruges til afrimningen, hentes fra varmesystemet. Ved slutningen af afrimningsfasen skifter varmepumpen automatisk tilbage til opvarmningsdrift. Særlige egenskaber ved WPL 10 IK Varmepumpestyringen WPM II er som standard indbygget i WPL 10 IK. Derudover er der indbygget en varmecirkulationspumpe, en ekspansionsbeholder og en 3-vejsventil til omskiftning mellem varmekreds og opvarmning af brugsvand. Desuden er luftføringsslangerne inkl. fastgørelsesmateriale indeholdt i leveringen. 1.3 Hensigtsmæssig drift Varmepumpen er beregnet til at optage varmeenergi fra luften og udnytte denne energi i vandførte varmesystemer inden for de angivne anvendelsestemperaturområder. 1.4 Uhensigtsmæssig drift Standpladsen skal forberedes af fagmanden som beskrevet i afsnit 3.2. Varmepumpen må ikke drives i eksplosionsfarlige områder eller uden for anvendelsestemperaturgrænserne. 1.5 Bestemmelser og standarder Under opstillingen og installationen skal nedenstående bestemmelser og standarder overholdes. 1.6 Leveringsomfang og tilbehør Leveringsomfang IK-udførelse Standardenhed Tilbehør (2x luftslange med fastgørelsesmateriale) Tilbehør til indendørs opstilling Væggennemføring med ydervægsgitter Varmeisoleret luftslange, 4 m Slangetilslutningsplade Kondensvandpumpe PK Tilbehør til udendørs og indendørs opstilling Beholder SBP 200 E Beholder SBP 400 E Beholder SBP 700 E Varmepumpestyring i vægkabinet, WPMW II Varmepumpestyring til indbygning i kontrolkabinettet, WPMS II Shuntmodul i vægkabinet, MSMW Shuntmodul til indbygning i kontrolkabinettet, MSMS Trykslange G 1¼" x 1 m (DN25) Trykslange G 1¼" x 2 m (DN25) Trykslange G 1¼" x 5 m (DN25) Trykslange G 1¼" x 10 m (DN25) Trykslange G 1¼" x 1 m (DN25), kan afkortes Slangeforskruning til trykslange G 1¼" (DN25) Kompakt varmepumpe-installation WPKI UP-byggesæt (til WPKI 5) UP-byggesæt (til WPKI 5) Varme-fjernindstilling FE Anlægssensor AVF Afrimningssensor TF Vandside: DIN EN Sikkerhedsteknisk materiel ved vandopvarmningselementer. DIN 1988: Tekniske regler for drikkevandsinstallation. TRD 721: Sikkerhedsudstyr mod overskridelse af tryk sikkerhedsventiler El-side: DIN VDE 0100: Bestemmelser vedrørende installering af stærkstrømsanlæg med en mærkespænding op til 1000 V. VDE 0701: Bestemmelser vedrørende reparation, ændring og afprøvning af brugte elektriske apparater. TAB: Tekniske tilslutningsforudsætninger for tilslutning til lavspændingsnettet. Kølemiddelside: EN 378: Sikkerheds- og miljømæssige krav DIN 7003: under udarbejdelse Generelt: Samling af tekniske krav til fyrrum, fx retningslinjer for fyrrum eller byggeregulativer, lokale byggeregulativer, arbejdssikkerhedstekniske, brandsikkerhedssamt miljøbeskyttende bestemmelser og forskrifter. TV vedr. støj: Tysk teknisk vejledning vedrørende beskyttelse mod støj. 2

3 2 Tekniske data (Data på anlæggets typeskilt er gældende) 2.1 Tekniske data (anlægsinformation) Varmepumpe Best.- nr.: Type WPL 10 A WPL 10 I WPL 10 IK Konstruktionsform og driftsmåde Kompakt Kompakt Kompakt Konstruktionsform: kompakt- / split- / åben udførelse monovalent bivalent-alternativ bivalent parallel monovalent bivalent-alternativ bivalent parallel monovalent bivalent-alternativ bivalent parallel Dimensioner, vægt, tilslutningsmål Dimensioner Vægt L/B/H mm kg 1122 x 967 x x 758 x x 778 x Kølemiddel Type R 407C R 407C R 407C Påfyldningsvægt kg Se typeskilt Rørtilslutningsstudser varmeside (frem- og returløb) Tommer G 1¼" udvendig 22 stikforbindelse 22 stikforbindelse Slangetilslutningsstudser luft (udsugnings- og udblæsningsstudser) L/B mm 152 x 407 oval til Flange-Ø DN 315 slange-ø 315 Membran-ekspansionsbeholder indhold fortryk l MPa (bar) 12 0,15 (1,5) Effektdata Varmeeffekt for A-7/W35 1) for A2/W35 2) kw kw 5,4 6,7 5,4 6,7 5,4 6,7 Energiforbrug for A-7/W35 1) for A2/W35 2) kw kw 1,8 2,1 1,8 2,1 1,8 2,1 Effekttal for A-7/W35 1) for A2/W35 2) 2,9 3,3 2,9 3,3 2,9 3,3 Energiforbrug, ekstraopvarmning kw 8,8 8,8 8,8 Varmebærende medium Volumenstrøm, varm side WNA mærke / min 4) m³/h 1,4 / 0,5 1,4 / 0,5 1,4 / 0,5 Intern trykdifference hpa Volumenstrøm, kold side WQA 3) m³/h Ekstern tilgængelig statisk trykdifference (kun ved indendørs udførelse) hpa 1,0 1,0 Temperaturanvendelsesgrænser WQA min / WQA max 3) C 20 ( 10) / ( 10) / ( 10) / +30 WNA min / WNA max 4) C +15 / +50 (+60) +15 / +50 (+60) +15 / +50 (+60) Elektriske data Sikring: Net VP (kompressor) Net ekstraopvarmning DHC (intern 2. varmegenerator) Styrekreds Beskyttelsesmåde EN (DIN VDE 0470) IP 14 B IP 20 IP 20 Spænding / frekvens, kompressor V / Hz 3/N/PE~400/50 3/N/PE~400/50 3/N/PE~400/50 Spænding / frekvens, ekstraopvarmning DHC (intern 2. varmegenerator) V / Hz 3/N/PE~400/50 3/N/PE~400/50 3/N/PE~400/50 Spænding / frekvens, styrekreds V / Hz 1/N/PE~230/50 1/N/PE~230/50 1/N/PE~230/50 Startstrøm A < 25 < 25 < 25 Afrimning Tidsstyret / behovsstyret / manuel afrimning Behovsstyret / manuel Behovsstyret / manuel Behovsstyret / manuel Afrimningstype: varmgas/elektrisk/luft/kredsløbsvending Kredsløbsvending Kredsløbsvending Kredsløbsvending Opvarmning af drypbakke ja, underkøler ja, underkøler ja, underkøler Øvrige udførelseskendetegn Foranstaltninger til tilfrysningssikring ja/nej ja ja ja Korrosionsbeskyttelse stel og kabinet varmeforzinket varmeforzinket varmeforzinket Overholder sikkerhedsbestemmelser DIN EN ; DIN 8975, EMC-direktiv 89/336/EFG, Lavspændingsdirektiv 73/23/EFG Lydeffektniveau iht. DIN EN 255 Udendørs opstilling Indendørs opstilling, indendørs / udendørs Lydniveau på 5 m afstand A A A db (A) db (A) db (A) 16 gl 16 gl 16 gl gl 16 gl 16 gl 57/62 35/41 16 gl 16 gl 16 gl 57/62 35/41 1) A-7/W35 = luftindgangstemperatur -7 C, varmefremløb: 35 C 2) A2/W35 = luftindgangstemperatur 2 C, varmefremløb: 35 C 3) WQA = varmekildeanlæg (kold side) 4) WNA = varmeudnyttelsesanlæg (varm side) 3

4 2.2 Effektdiagram for varmepumpe WPL 10 A / I / IK Varmeeffekt Energiforbrug Effekttal Fig. 1 3 Opstilling, tilslutning og lydemission 3.1 Transport For at beskytte anlægget mod skader bør det transporteres lodret i emballagen. Det er tilladt at vippe det kortvarigt om på den ene længdeside. Ved WPL 10 IK skal man sikre sig, at betjeningspanelet vender opad under transporten. Til transport af standardanlægget kan man fastgøre løftewirer på et hviket som helst sted under stelrammen. Varmepumpen må ikke udsættes for kraftige stød. 4 1 = Fremløbstemperatur 35 C fuld last 2 = Fremløbstemperatur 55 C fuld last 3 = Fremløbstemperatur 60 C fuld last Indgangstemperatur for WQA-medium 3.2 Standplads Udendørs opstilling (WPL 10 A) 1. De fire skruer skrues ud af engangspallen. 2. Skiverne fjernes. 3. Anlægget løftes af pallen og sættes ned. Anbefalet underlag: Fundament (fig. 5) Kantsten (fig. 6) Stenplade Til vand- og elinstallationsledningerne, som indføres i varmepumpen nedefra, skal der tilvejebringes en udsparing (frirum) i underlaget (fig. 5 og 9). Mindsteafstanden til væggen på luftudblæsningssiden skal være 2 m. Varmepumpen skal være tilgængelig fra alle sider. 26_03_01_01_0304 Ved udendørs opstilling kan vand- og elinstallationsledninger føres nedefra gennem afbræksåbningen i bunden af køleenheden og ind i varmepumpen (fig. 9). Støjemission ved udendørs opstilling Varmepumpen støjer mere på luftindgangssiden og luftudgangssiden end på de to lukkede sider. Disse to sider bør derfor ikke vende ind mod støjfølsomme rum i huset (fx soveværelser). Luftindgangsretningen bør så vidt muligt stemme overens med hovedvindretningen; luften bør altså ikke suges ud imod vindretningen. Græsarealer og beplantninger kan bidrage til at reducere spredningen af støjen. Lydspredningen kan bl.a. reduceres ved hjælp af tætte palisader. Man bør undgå opstilling på store lydhårde gulvflader (fx pladebelægninger) samt mellem reflekterende bygningsvægge, da disse kan forårsage en stigning af lydniveauet. Man skal sikre sig, at der ikke kan trænge lyd gennem varmepumpens bundplade og gennem installationsåbningen. Lydniveauet ved udendørs opstilling er 65 db(a). Hvis varmepumpen kun stilles på et stribefundament, bør de åbne fundamentsider lukkes tæt til Indendørs opstilling (WPL 10 I / IK) Varmepumpen WPL 10 I og WPL 10! IK er beregnet til opstilling i rum, dog ikke vådrum. 1. De fire skruer skrues ud af engangspallen. 2. Skiverne fjernes. 3. Inden anlægget fjernes fra pallen, skal anlægsbenene (1) i fig. 7 pakkes ud og skrues helt ind i anlægget. 4. Anlægget løftes af pallen og sættes ned. For at gøre det nemmere at positionere anlægget kan man anvende de medfølgende glidesko (2). 5. Anlægget indjusteres vandret ved at justere benene. Det rum, hvor anlægget skal installeres, skal opfylde følgende betingelser: Frostfrit. Gulv med tilstrækkelig bæreevne (anlæggets vægt fremgår af de tekniske data). Vandret, plant og stabilt underlag. Ved svømmende gulve skal gulvet og lydisoleringen i samme med henblik på lydsvag drift af varmepumpen udspares omkring varmepumpens standplads.(fig. 8). Rummet må ikke kunne blive eksplosionsfarligt pga. støv, gasser eller dampe. Opstillingsrummets grundareal skal være mindst 3 m², hvorved volumen på 6 m³ ikke må underskrides. Ved opstilling af varmepumpen i et fyrrum sammen med andre varmeanlæg skal det sikres, at driften af de andre varmeanlæg ikke påvirkes negativt.

5 Udendørs opstilling Indendørs opstilling Ø22x1 Luftudgang Luftindgang Luftudgang Luftindgang Indvendig opstilling komfort Ø 22 x1 8 min 300 max min 22,2 - max ± min 22,2 - max _03_01_ _03_01_0298 Fig. 2 Fig Slangetilslutningsplade Schlauchanschlussplatte 1366 ± _03_01_0299 Luftudgang Luftindgang Fig. 4 5

6 Fundament til udendørs opstilling ved anvendelse af trykslanger Hovedvindretning Hauptwindrichtung Ved indendørs opstilling føres elinstallationsledningerne ind i varmepumpen oppefra (se pos. 4 i fig. 10 og 11). Gennemføringerne skal udskæres i forhold til lednings-ø. Luftaustrittseite Luftafgangsside Lufteintrittseite Luftindgangsside Støjemission ved indendørs opstilling Varmepumpen må ikke placeres umiddelbart under eller ved siden af dagligstuer og soveværelser. Det er ikke tilladt at opstille apparatet på træbjælkegulv. Svømmende gulve skal udspares som vist i (fig. 8). Mål i mm Fig. 5 26_03_01_0302 For WPL 10 l skal tilslutningen af varmefremløbs- og returløbsledningen ske via de vedlagte fleksible trykslanger (svingningsdæmpere). Ved WPL 10 IK er svingningsdæmperne allerede indbygget i anlægget. Kantsten til udendørs opstilling 680 Hovedvindretning Hauptwindrichtung Rørholdere og væggennemføringer skal udføres lyddæmpet. Luftindgangs- og luftudgangsåbningerne i ydervæggene bør ikke rettes imod tilstødende vinduer til dagligstuer og soveværelser. Lydniveauet ved indendørs opstilling andrager: Fig. 6 Mål i mm Luftaustrittseite Luftafgangsside 660 Gulv og trinlyds-isolering udspares. Lufteintrittseite Luftindgangsside 26_03_01_303 i opstillingsrummet ved luftindgangs- og luftudgangsåbningerne 57 db(a) 62 db(a) 3.3 Varmtvandstilslutning Varmepumpe-varmeanlægget skal tilsluttes af en fagmand i henhold til vandinstallationsplanerne, der findes i plandokumentationen. Med hensyn til det sikkerhedstekniske udstyr i varmeanlægget skal DIN EN samt TRD 721 for sikkerhedsudstyr overholdes. Ved bivalent drift kan varmepumpen blive gennemstrømmet af returløbsvand fra den anden varmeproduktionsenhed. Returvandstemperaturen må være max 60 C. Fig. 7 1 Anlægsben 2 glidesko _03_01_ Fig. 8 1 Lydisolering i gulv 2 Svømmende gulv 26_03_01_ Beskyttelse af varmtvandsledninger mod frost og fugt (kun ved udendørs opstilling) Ved udendørs opstilling skal frem- og returløbsledningerne dels beskyttes mod frost via en tilstrækkelig varmeisoleing og dels beskyttes mod fugt ved at trække ledningerne inden i isolationsrør (fig. 9) Den krævede isolationstykkelse skal opfylde forskrifterne for varmeanlæg. Ekstra tilfrysningssikring tilvejebringes af den i varmepumpen integrerede frostsikringskobling, som automatisk starter cirkulationspumpen i varmepumpekredsløbet ved en kondensatortemperatur på +8 C og dermed sikrer, at der er cirkulation i alle vandførende dele. Hvis temperaturen falder i bufferbeholderen, kobles varmepumpen automatisk til, senest ved underskridelse af +5 C. 6

7 3.3.3 Frem- og returløbstilslutning Varmepumpen på varmtvandssiden tilsluttes jf. fig. 9 (udendørs opstilling) eller fig. 10 og 11 (indendørs opstilling). Vær opmærksom på, at systemet er tæt. Ved indendørs opstilling skal man ved WPL 10 I huske at tilslutte de vedlagte svingningsdæmpere. Ved WPL 10 IK er svingningsdæmperne allerede indbygget i anlægget. Ved hjælp af varmepumpens konstruktion med minimal vibration og de fleksible trykslanger, der virker som vibrationsdæmpere, undgås overførsel af støj fra apparatet i vidt omfang Gennemskylning af varmeanlægget Inden varmepumpen tilsluttes, skal ledningssystemet gennemskylles grundigt. Fremmedlegemer som svedperler, rust, sand, tætningsmateriale osv. påvirker varmepumpens driftssikkerhed negativt og kan medføre, at kondensatoren tilstoppes Fyldning af varmeanlægget Ved fyldning af varmeanlægget med varmevand skal VDI 2035, blad 1 overholdes. Dette betyder især at summen af hele mængden af fylde- og suppleringsvandet under hele anlæggets levetid ikke må overskride det tredoblede af varmeanlæggets nominelle volumen. summen af jordalkaliske stoffer i vandet skal være < 3,0 mol/m³, vandets samlede hårdhed skal være < 16,8 d og og vandet skal blødgøres, såfremt de ovennævnte krav ikke kan opfyldes. Hvis den specifikke anlægsvolumen > 20 l kw varmeeffekt (fx ved anlæg med bufferbeholder), skal varmevandet generelt blødgøres Udluftning af varmeanlægget Luft i anlægget påvirker varmepumpens funktion negativt. Rørledningssystemet skal udluftes omhyggeligt. Dette kan også gøres ved at aktivere udluftningsventilen, der er indbygget i varmepumpen i varmefremløbet. 1 Kondensat-udløbsslange 2 Tilslutning for trykslange (varmefremløb) 3 Tilslutning for trykslange (varmereturøb) 4 El-tilslutningsledninger 5 Kabelkanal for el-tilslutningsledninger Kontaktskab med trækaflastninger for el-tilslutningsledninger 7 Varmeisolering til fremløbs- og returløbsledning 8 Installationsrør til el-tilslutningsledninger og fremløbs- og returløbsledning 9 Singles-fyldning 10 Betonfundament Fig Kondensatudledningsslange valgfri til højre eller foran 2 Tilslutning af varmefremløb 3 Tilslutning af varmereturløb 4 Gennemføringer til el-ledninger 5 Kontaktskab med trækaflastninger for eltilslutningsledninger 6 Sikkerhedsmodul _03_01_306 26_03_01_0305 Fig. 10 7

8 5 3.4 Cirkulationspumpe Cirkulationspumpe i varmepumpekreds (ladepumpe for bufferbeholder) Ved anvendelse af beholderen SBP 200 eller SBP 700 (bufferbeholder) og den kompakte varmepumpeinstallation WPKI 5 skal man beregne tryktabet i forbindelsesledningen mellem WPKI 5 og varmepumpen (se tabel i næste kolonne). Det samlede tryktab er summen af tryktabet i forbindelsesledningen, varmepumpen og WPKI 5. Dimensioneringen af cirkulationspumpen er baseret på mærkevolumenstrømmen og det samlede tryktab. Varmemængdetæller Ved montering af en varmemængdetæller skal man være opmærksom på, at de fleste varmemængdetællere giver store tryktab, hvorfor cirkulationspumpen skal dimensioneres tilsvarende større. Varmepumpe WPL 10 A / I / IK Mærkevolumenstrøm m³/h 1,4 Tryktab Varmepumpe hpa 195 SBP WPKI 5 hpa 55 Trykslange 1¼" hpa/m 3 Fig Oxygendiffusion Ved diffusions-utætte plastrørsgulvvarmeanlæg eller åbne varmeanlæg kan der ved brug af stålradiatorer eller stålrør forekomme korrosion på ståldelene pga. oxygendiffusion. Korrosionsprodukterne, som fx rustslam, kan ophobe sig i varmepumpens kondensator, og den mindre rørdiameter kan medføre, at varmepumpens effekt aftager, eller at pressostaten slår fra. Derfor bør man undgå at åbne varmeanlæg eller stålrørinstallationer i forbindelse med diffusions-utætte plastrørs-gulvvarmeanlæg Kondensatudledningsslange valgfri til højre eller foran 2 Tilslutning af varmefremløb 3 Tilslutning af varmereturløb 4 Gennemføringer til el-ledninger 5 Kontaktskab med trækaflastninger for el-tilslutningsledninger 6 Sikkerhedsmodul 7 Fremløb varmtvandsbeholder _03_01_ Stendannelse Afgørende for stendannelsens omfang i varmtvandsanlæg er vandkvalitet, driftsforhold og volumen. For at forebygge skader på ventiler, varmevekslere og varmepatroner skal vandkvaliteten kontrolleres og evalueres iht. VDI Bemærk: Kendskab til vandets hårdhed iht. vaskemiddellovene er ikke tilstrækkeligt. Afgørende for stendannelsen er koncentrationen af calciumhydrogencarbonat, som kan oplyses hos det lokale vandværk. 3.5 Kondensatudledning Til kondensatudledning er der i fabrikken monteret en 3/4"-slange på afrimningskarret, som ender i nærheden af afbræksåbningen i bundpladen i højre side af køleenheden. Ved udendørs opstilling kan slangen efter fjernelse af afbræksåbningen føres ned gennem denne og ud af anlægget (fig.7). Ved indendørs opstilling bør afrimningsvandet ledes bort i et afløb. Kondensatslangen kan da føres gennem åbninger i bundpladen og i rammen og videre ud af anlægget i højre side eller foran ved at fjerne afbræksåbningen nederst i sidevæggen (fig. 10 og 11). Man skal sørge for, at! kondensatslangen ikke bukkes over hele sin længde og udlægges med fald. Når man har udlagt slangen, skal man kontrollere, om kondensatet løber ordentligt igennem den. Dette gøres ved at hælde ca. 10 l vand i afrimningskarret. Vandet skal løbe kontinuerligt ud af afrimningskarret. Hvis slangens fald er utilstrækkeligt, anbefales det, at man anvender en kondensatpumpe.! Max kondensvandsafløb: 6 l/min 8

9 Hvis man til afledning af kondensatet bruger kondensatpumpen PK 9 (best.-nr. se afsnit 1.6), skal varmepumpen sættes ca. 100 mm højere. 3.6 Bufferbeholder Installation med bufferbeholder For at garantere fejlfri drift af varmepumpen anbefales en bufferbeholder. Bufferbeholderen (SBP) tjener ikke kun til hydraulisk frakobling af volumenstrømmene i varmepumpe- og varmekredsløbene, men især som energikilde til afrimning af fordamperen. Hvis der bruges en bufferbeholder, skal man ved ibrugtagningen af WPL... IK fjerne broen mellem klemmerne X4/5(pumpe) og X4/8(HKP). Returløbssensoren B2, som er sluttet til klemme X2/2(B2) og X2/3(B2), skal trækkes ud af bøsningen på varmepumpens bagvæg og indsættes i bufferbeholderens sensorbrønd Installation uden bufferbeholder Ved drift uden bufferbeholder skal! man på WPM II indstille parameter 10 (varig drift bufferladepumpe) på TIL. Mindste volumenstrøm Stiebel Eltron anbefaler, at man lader ét eller flere varmekredsløb være åbne i varmesystemet. De eller det åbne varmekredsløb bør installeres i referencerummet (dagligstue eller badeværelse), og den individuelle rumregulering realiseres da via fjernbetjeningen FE 7. De andre rum kan udstyres med zone- eller termostatventiler. Alternativt kan der anbringes en overstrømsventil på den sidste varmekredsløbsfordeler. Under alle omstændigheder skal der garanteres en mindste-volumenstrøm på 0,4 m³/h. Indstilling af overstrømsventil: Den rigtige indstilling foretages ved hjælp af følgende tabel: Pumpens transporthøjde Indstillingstransporthøjde på overstrømsventil* 6 m 4,5 m 7 m 5,5 m 8 m 6 m *i relation til almindelige Wilo- og Grundfospumper Tilslutning af fremløbssensor Ved WPL 10 A og WPL 10 I skal man tilslutte den i varmepumpen indbyggede fremløbssensor B1 til WPM II. Indstilling af varmekurve Da varmepumpens effekt bliver dårligere ved stigende fremløbstemperatur, bør varmekurven indstilles omhyggeligt. En for højt indstillet varmekurve medfører, at zone- og termostatventilerne lukker, så man risikerer, at den krævede mindstevolumenstrøm for varmepumpen underskrides. Sådan indstilles en korrekt varmekurve: Åbn termostatventil(er) eller zoneventiler i et referencerum, fx dagligstue eller badeværelse, helt (tag hovedet af ved termostatventilen), justér varmekurven ved forskellige udetemperaturer (fx -10 C og +10 C) således at den ønskede temperatur opnås i referencerummet. I referencerummet skal termostatventilen/termostatventilerne eller zoneventilen altid være helt åbnet. (Stiebel Eltron anbefaler, at man realiserer referencerummets varmekreds uden termostat eller zoneventil og realiserer den individuelle rumregulering via en fjernbetjening). Vejledende værdier til starten: Parameter Gulvvarme Radiatoropvarmning Varmekurve 0,4 0,8 Reguleringsdynamik 5 15 Rumtemperatur 20 C 20 C Varmekurven tilpasses på følgende måde: Hvis rumtemperaturen er for lav i overgangsperioden (ca. 10 C udetemperatur), skal man øge parametren Rumtemperatur, hvilket medfører en parallelforskydning af varmekurven, så længe der ikke er installeret en fjernbetjening. Hvis rumtemperaturen er for lav ved lave udetemperaturer, skal parameteren Varmekurve øges. Derefter indstilles zoneventil eller termostatventil til den ønskede temperatur. Reduktion af temperaturen i hele bygningen bør ikke ske ved at lukke for alle zone- eller termostatventiler, med derimod ved at bruge reduktionsprogrammerne. Tilslutning af DHC-patron Den i varmepumpen indbyggede 2. varmegenerator (DHC-patron) skal tilsluttes. For optimal funktion skal alle 3 trin (8,8 kw) tilsluttes. Øvrig indstilling af WPM II På WPM II skal man aktivere varig drift af bufferladepumpen, og opvarmningspumpen skal sluttes til bufferbeholder-ladepumpen. 3.7 Anden (2.) varmegenerator Ved bivalente systemer skal varmepumpen altid være integreret i returløbet til den anden varmegenerator (fx oliekedel). 3.8 Demontage af beklædningsdele Sidevæggene samt for- og bagvæggen er monteret i varmepumpens ramme og fastgjort forneden med en hurtiglåseskrue. Når man fjerner hurtiglåseskruen, kan man skyde beklædningsdelene opad og tage dem ud. Ved WPL 10 IK er det kun muligt at afmontere de nederste beklædningsdele. 3.9 Montage af luftføringsslanger WPL 10 I Indsugningsluften føres udefra til varmepumpen, mens udblæsningsluften føres fra varmepumpen ud i det fri ved hjælp af luftslanger. Disse er meget fleksible, varmeisoleret og har selvslukkende brandegenskaber iht. ASTMD T. Varmeisolerede luftslanger fås i en længde a 4 m (best.-nr., se afsnit 1.6). Anvisninger til montering af luftslanger Til tilskæring i den ønskede længde bruges en skarp kniv, mens der bruges en metaltang til afskæring af trådspiralen. Luftslangen kan forlænges ved at dreje spiralerne ind i hinanden (ca. 30 cm). Den samlede slangelængde på luftindgangsog -udgangssiden må ikke overskride 8 m. Der bør ikke dannes flere end fire 90 -bøjninger med en radius på mindst 600 mm, beregnet fra slangens midte. Pga. sin fleksibilitet har slangen tendens til at hænge ned og bør derfor fastgøres for hver meter. Der monteres luftføringsslanger på WPL 10 I og på bygningens ydervæg. Tilpas formen af luftslangernes ender til de ovale tilslutningsstudser på afdækningen og på slangetilslutningspladerne. Slangetilslutningspladerne fås som tilbehør (bestil.-nr. se afsnit 1.6). Først trækker man de indvendige slanger lidt ud, sætter dem på tilslutningsstudserne og tætner dem med tape (vedlagt afdækningen). Dernæst trækker man de udvendige slanger ud og fastgør dem omhyggeligt med de ovale spændebånd, som ligeledes ligger sammen med afdækningen(se fig. 3). Luftindgangs- og -udgangsåbningen! skal altid dækkes med trådgitter, og slangerne skal sikres mod at falde af Montering af WPL 10 IK og på bygningens ydervæg De færdig-fremstillede luftføringsslanger skal fastgøres til varmepumpen ved hjælp af de vedlagte vingeskruer (M5) (se fig. 4). Montering af vægtilslutningspladerne sker alt efter væggens struktur ved hjælp af passende dyvler og skruer. 9

10 4 Elektrisk tilslutning Den elektriske tilslutning skal tilmeldes hos det pågældende elektricitetsværk. Tilslutningsarbejdet må kun udføres af autoriserede elektrikere i henhold til denne vejledning!! Afbryd strømmen inden arbejdet på kontaktskabet. Overhold VDE 0100 og det lokale elektricitetsværks forskrifter. Varmepumpen skal via en ekstra anordning kunne adskilles fra lysnettet med en sikkerhedsafstand på 3 mm på alle poler Dette kan ske ved hjælp af relæer, LSkontakter, sikringer etc., som skal monteres på installationssiden. Tilslutning af WPL 10 A og WPL 10 I Tilslutningsklemmerne findes i kontaktskabet (fig. 9 og 10) for WPL, som bliver tilgængeligt ved at fjerne forvæggen. Under installationen kan kontaktskabet trækkes frem og ud af kabinettet. Til fastgørelse af ledningerne skal man klappe kontaktskabets dæksel op ved at løsne skruerne foroven på siden. Hermed bliver alle tilslutningsklemmer tilgængelige. Tilslutning: Se fig. 12 og 13. Tilslutning af WPL 10 IK Tilslutningsklemmerne findes i kontaktskabet (fig. 13) for WPL, som bliver tilgængeligt, når man åbner forklappen. 2x IWS (forkortelse for Integrierte Wärmepumpen Steuerung) er et printkort, der som standard er indbygget i varmepumpens kontaktskab. IWS aktiverer ledningskontaktorerne for kompressorerne og startstrømsbegrænsningen, optager signalindgangene for højtryks-, lavtryks-, og samlefejl og indeholder BUS-interfacet til WPM II. WPM II Se betjeningsvejledning for varmepumpestyringen WPM II. Cirkulationspumpen for varmeudnyttelsessiden skal tilsluttes i henhold til kredsløbsdiagrammet (fig. 15) eller planlægningsdokumenterne. Stand-alone-funktion I nødstilfælde kan varmepumpen også køres uden varmepumpestyringen (se side 16). I så fald er der ikke længere garanti for frostog tilfrysningssikring. Ved udendørs opstilling Der må kun anvendes vejrbestandige ledninger iht. VDE Ledningerne skal trækkes i et installationsrør (beskyttelsesrør) og kan føres ind i varmepumpen nedefra (fig. 9). I varmepumpen skal de elektriske! tilslutningsledninger trækkes i den hertil indrettede kabelkanal (fig. 9, pos. 5). Ved indendørs opstilling skal de elektriske ledninger føres oppefra gennem ledningsgennemføringen (fig. 10 og 11). Gennemføringerne skal udskæres i forhold til lednings-ø. Når alle elledninger er tilsluttet, kan nettilslutningsklemmen (X3) afdækkes og plomberes (fig. 12). 26_03_01_0297 Til fastgørelse af ledningerne skal man klappe kontaktskabets dæksel op ved at løsne skruen foroven i venstre side. Hermed bliver alle tilslutningsklemmer tilgængelige. Tilslutning: Se fig. 12 og 14. Tilslutningseffekt supplerende elektrisk varmeenhed På mærkaten under effektskiltet skal der sættes kryds i boksen ud for den pågældende tilslutningseffekt. Der skal anvendes tilslutningsledninger, som er i overensstemmelse med forskrifterne. Nettilslutningsledning (kompressor): 5 x 1,5 mm 2 Nettilslutningsledning (DHC): 5 x 2,5 mm 2 Styreledning WPL 10 I / A (net): 3 x 1,5 mm 2 Styreledning WPL 10 IK (net): 5 x 1,5 mm 2 BUS-ledning: J-Y (St) 2 x 2 x 0,8 mm 2 Spændingsledning (fremløbssensor): 3 x 1,5 mm 2 Man skal kontrollere trækaflastningens funktion. 10

11 Elektrisk tilslutning WPL 10 IK 3/N/PE~400/50 3/N/PE~400/50 1/N/PE~230/50 PE X3 PE X4 N X2 X26 (ground) WPL 10 A WPL 10 I 3/N/PE~400/50 3/N/PE~400/50 1/N/PE~230/50 PE X3 X4 X2 De tre strømkredse: VP, supplerende elektrisk varmeenhed og styring skal sikres separat. X3 VP DHC Nettilslutning Varmepumpe (kompressor): L1, L2, L3, N, PE Supplerende elektrisk varmeenhed L1, L2, L3, N, PE Tilslutningseffekt Klemmebelægning 2,6 kw L1 N PE 3,0 kw L2 N PE 3,2 kw L3 N PE 5,6 kw L1 L2 N PE 5,8 kw L1 L3 N PE 6,2 kw L2 L3 N PE 8,8 kw L1 L2 L3 N PE C26_03_01_0308 X4 X2 Tilslutningsklemme, styring Nettilslutning: L, N, PE Udgange: KOKP Solfangerkredspumpe og N, PE MKP Shuntkredspumpe og N, PE Pumpe 2. Varmekreds og N, PE M(A) Shunt åben M(Z) Shunt lukket HKP Varmekredspumpe og N, PE 2.WE 2. varmegenerator og N, PE ZKP Cirkulationskredspumpe og N, PE Ext. ST Stand-alone-funktion Indgange: EVU L EVU-frigivelsessignal Tilslutningsklemme lavspænding Impuls Impulsindgang varmemængdemåling B1 Temperatursensor VP-fremløb B2 Temperatursensor VP-returløb Sensor 1 Temp. sensor VP-returløb (varmemængde) Temp. senfor VV-nede (ved solartilslutning) Sensor 2 Temp. sensor VP-fremløb (varmemængde) Temp. sensor solfanger (ved solartilslutning) T(VV) Varmtvandstemperatursensor og ground T(2.WE) Temperatursensor 2. varmegenerator og ground T(A) Udetemperatursensor og ground T(MK) Shuntkreds-temperatursensor og ground Fjernb. 1 Fjernbetjening 1 Fjernb. 3 Fjernbetjening 3 H BUS High L Bus Low BUS Ground " + " BUS " + " Fig

12 26_03_01_0233 Kredsløbsdiagram WPL 10 A / I A2 Integreret VP-styring IWS B1 Temperatursensor VP-fremløb B5 temperatursensor varmgas E1 Gennemstrømningsvandvarmer (DHC) E2 Oliesumpvarmning (WPL 10 A) F2 Højtrykspressostat F5 Sikkerhedstemperaturbegr. for DHC F13 Temperatursensor tilfrysningssikring K2 Kontaktor kompressor K4 Kontaktor ventilator K5 Relæ til gennemstrømningsvandvarmer K6 Relæ til gennemstrømningsvandvarmer K7 Relæ til gennemstrømningsvandvarmer M1 Motor-kompressor M6 Motorventilator N2 Trykdifferencekontakt afrimning N3 Temperaturregulator oliesumpopvarmning (WPL 10 A) P1 Højtrykssensor P3 Lavtrykssensor X1 Tilslutningsklemmer X2 Tilslutningsklemme lavspænding X3 Nettilslutning X4 Tilslutningsklemmer styring X23 Jordingsgruppe, nettilslutning X27 Jordingsstikgruppe X28 Bøsningsklemrække X29 Bøsningsstik IWS 12-polet X30 Bøsningsstik IWS 3-polet X31 Bøsningsstik IWS 5-polet Y1 Omkoblerventil, afrimning Z2 Driftskondensator ventilator Fig

13 26_03_01_0235 Kredsløbsdiagram WPL 10 IK A1 Varmepumpestyring WPM 2 A2 Integreret VP-styring IWS B1 Temperatursensor VP-fremløb B2 Temperatursensor VP-returløb B5 Temperatursensor varmgas E1 Gennemstrømningsvandvarmer (DHC) F2 Højtrykspressostat F5 Sikkerhedstemperaturbegr. for DHC F13 Temperatursensor tilfrysningssikring H1 Driftslampe varmepumpe grøn H2 Driftslampe afrimning blå K2 Kontaktor kompressor K4 Kontaktor ventilator K5 Relæ til gennemstrømningsvandvarmer K6 Relæ til gennemstrømningsvandvarmer K7 Relæ til gennemstrømningsvandvarmer M1 Motor-kompressor M2 Motorpumpe M3 Motorkoblingsventil M6 Motorventilator N2 Trykdifferencekontakt afrimning P1 Højtrykssensor P3 Lavtrykssensor X1 Tilslutningsklemmer X2 Tilslutningsklemme lavspænding X3 Nettilslutning X4 Tilslutningsklemmer styring X23 Jordingsgruppe, nettilslutning X26 Stelgruppe lavspænding X27 Jordingsstikgruppe X28 Bøsningsklemrække X29 Bøsningsstik IWS 12-polet X30 Bøsningsstik IWS 3-polet X31 Bøsningsstik IWS 5-polet Y1 Omkoblerventil, afrimning Z2 Driftskondensator ventilator Fig

14 Elektrisk kredsløbsdiagram for varmepumper WPL 10 A og WPL 10 I med varmepumpestyring WPM II X2 Udv. sensor Fremløbssensor Returløbssensor VV-sensor 2.WE-sensor Kildesensor Shuntsensor Analogudgang FE 7 Varmepumpestyring WPM II Bus H Bus L Bus Bus + Sensor 1 Sensor X1 max. 2 A gl 16 A gl N PE L 1/N/PE ~ 50 Hz 230 V Forsyning af husholdnings-tariftæller EVU-tænd/sluk-ur til spærretider N L1 L2 L3 Styrefase L uden spærretid Styrefase L` med spærretid PE N NETZ WP L2 L2 L3 N DHC L1 L2 L3 Steuerung (Netz) L N PE 2. WE H L Kleinsp BUS B1 B1 N L3 L2 L1 PE 3/N/PE ~ 50 Hz 400 V Forsyning af varmepumpetariftæller X3 X4 X2 26_03_01_0309 Solar Shunt Shunt + 2.WE 2.WE Cirkulation VV Varmekreds 2 Varmekreds 1 Kilde Buffer 2 Buffer 1 Pumpe L EVU L' Lysnet L Lysnet N X3 X5 X4 FE 7 Busledning 2/N/PE ~ 50 Hz 400 V Fig

15 5 Idriftsættelse Se montagevejledning for WPM II varmepumpestyring WPM II. Da der for WPL 10 A, I og IK er tale om en varmepumpe med interne 2. varmegeneratorer, skal man ved beskrivelsen være opmærksom på de forskellige funktioner for VP-type 2. Efter idriftsættelsen skal idriftsættelsesprotokollens side 17 til 19 udfyldes af installatøren. 6 Drift og betjening Til drift af varmepumpen kræves WPM II varmepumpestyringen WPM II (allerede indbygget i WPL 10 IK). Den regulerer hele varmeanlægget. Alle nødvendige indstillinger foretages i denne styring. Giv agt: Ved WPL 10 A, I og IK er der tale om VP-type 2. 7 Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse Varmepumpen arbejder fuldautomatisk og kræver ingen særlig vedligeholdelse. Hvis der er installeret varmemængdetællere, skal deres sier, der nemt tilstopper, rengøres ofte. Varmepumpens luftindgangs- og -udgangsåbninger skal holdes fri for sne og løv. Rensning Fordamperlamellerne, som er tilgængelige efter aftagning af beklædningsdelen på kondensatorsiden, bør af og til renses for løv og anden forurening. Kontrollér kondensatafløbet mindst én gang om måneden (visuel kontrol). Forureninger og tilstopninger skal omgående afhjælpes. Ved driftsforstyrrelser i varmepumpedriften pga. aflejringer af korrosionsprodukter (rustslam) i kondensatoren hjælper kun en kemisk opløsning ved hjælp af egnede opløsningsmidler og skyllepumpe, som skal udføres af kundeservice. Alle indstillinger af varmepumpestyringen WPM II skal udføres af en fagmand. Varmepumpens spændingsforsyning! må heller ikke afbrydes uden for varmeperioden, da anlæggets frostsikring så ikke er garanteret. Normalt er det ikke nødvendigt at slukke for anlægget om sommeren, da WPM II har automatisk sommer/vinter-omkobling. Hvis anlægget slukkes, bør WPM II stilles på standby. Herved opretholdes sikkerhedsfunktionerne til beskyttelse af anlægget (fx frostsikring). Hvis varmepumpen slukkes fuldstændigt, skal varmepumpen tømmes helt for vand, hvis der er risiko for frost. 15

16 8 Tiltag ved driftsforstyrrelser 8.1 Se betjenings- og montagevejledningen WPM II 8.2 Kontrol af indstillinger på IWS Lysdioder C26_03_01_0661 BA Skydekontakt (S1) Reset-knap Skydekontakt (VP-type) Fig. 16 Hvis fejlen i tilfælde af service ikke kan WPM II findes ved hjælp af WPM II, skal man i nødstilfælde åbne kontaktskabet og kontrollere indstillingerne på IWS. Denne kontrol må kun udføres af en fagmand. Skydekontakt (VP-type) Med skydekontakten (VP-type) kan man forvælge forskellige kompressorsystemer. Denne indstilling er i fabrikken sat til 1 i henhold til varmepumpetypen for WPL 10 A/I/IK. 1 Kompressor med interne 2. varmegeneratorer (DHC-patron) Hvis WPL skal køres bivalent med en anden 2. varmegenerator end DHC eller som modul med en anden WPL, skal skydekontakten (VP-type) sættes i stilling 9 Kompressor med eksterne 2. varmegeneratorer Den interne 2. varmegenerator (DHC) må i så fald ikke tilsluttes (styring og forsyning). Kontrollér, om skydekontakten (VP-type) er korrekt indstillet. (VP-type) (VP-type) Skydekontakt (S1) Skydekontakt 1 og 2 har ingen funktion. Position kontakt 3 Kontakt TIL: SERVICE-funktion De pågældende kompressorer (indstillet via skydekontakten (VP-type)) aktiveres i sekundafstand. Position kontakt 4 Kontakt TIL: STAND-ALONE-funktion Er WPM II defekt, kan varmepumpen i nødstilfælde arbejde i stand-alonefunktionen. I denne driftsmåde er der ingen kommunikation med varmepumpestyringen WPM II. Der styres efter en fast nominel værdi. Varmepumpen aktiveres ved 50 C og deaktiveres ved 55 C. Frostsikringssensoren, der er sluttet til klemmesensor 1,2 på IWS, fungerer nu til registrering af reguleringsstørrelsen, dvs. at frostsikringen og! tilfrysningssikringen ved afrimning går tabt ved en udendørs opstillet varmepumpe. Desuden skal broen mellem klemme X4/5 og X4/6 fjernes, samtidigt med at der til klemme X4/5 skal tilføres en spænding på 230 V. Driftsmåden indikeres med den grønne lysdiode til højre. Lysdioder Rød lysdiode: Blinker eller lyser konstant: Ved en enkelt forekomst af en varmepumpefejl blinker lysdioden. Anlægget frakobles. Hvis der i løbet af 5 driftstimer forekommer flere end 5 varmepumpefejl, lyser den røde lysdiode konstant. Anlægget frakobles permanent. I begge tilfælde bliver fejlen optaget i fejllisten på WPM II. Når fejlen er udbedret, kan driften genoptages efter 10 minutter; lysdioden slukker. Til sletning af fejl på IWS skal man vælge Reset VP og resette IWS ved at trykke på PRG-tasten. Den interne tæller bliver derved nulstillet. Varmepumpefejl, der vises via lysdiode: Højtryksfejl, lavtryksfejl, samlefejl og hardwarefejl på IWS. (se fejlliste) Grøn lysdiode i midten: Blinker under initialisering og lyser konstant efter fejlfri tildeling af BUS-adressen. Kun i så fald er der stadig kommunikationen til WPM II. Grøn lysdiode til højre: Lyser konstant ved indstillet STAND-ALONE-funktion. Reset-knap Ved forkert initialisering: se afsnit I betjenings- og montagevejledningen for WPM II. 16

17 Idriftsættelsesprotokol for fagmanden 17

18 18

19 !! 19

20 A B

BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE

BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE»» WPL»» WPL 7»» WPL 7 Indhold Betjening Betjening. Generelle anvisninger. Dokumentinformation. Henvisning til andre gyldige dokumenter. Sikkerhedsinformationer.

Læs mere

BETJENING OG INSTALLATION

BETJENING OG INSTALLATION BEJENING OG INSALLAION Luft vand-varmepumpe»» WPL AS»» WPL A»» WPL AS INDHOLD BEJENING. Generel vejledning. Sikkerhedsanvisninger. Andre markeringer i denne dokumentation. Måleenheder. Effektdata iht.

Læs mere

LA 17TU LA 25TU LA 40TU

LA 17TU LA 25TU LA 40TU LA 17TU LA 25TU LA 40TU Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vand varmepumpe til udendørs opstilling Best.-nr.: 452163.66.10 FD 9002 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation eknisk dokumentation svejledning Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation og lagdelt indfødning af solvarme Rev. Oversættelse af original vejledning Varmepumpestationer med friskvandsteknologi

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere