BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR INDEHOLDER FULD KOMPONENTOVERSIGT OG TEGNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL MANUAL HÅNDHOLDT KERNEBOREMASKINE RH151 Læs og følg denne vejledning omhyggeligt, før betjening begyndes. Gem denne vejledning på et sikkert sted til senere reference. SHIBUYA COMPANY,LTD 5-86 MOKUZAIKO-KITA, HATSUKAICHI HIROSHIMA JAPAN TLF: Importør/forhandler, Danmark: J.D. Diamantværktøj A/S Glentevej DK-4600 Køge Tlf Fax AC V DK

2 VIGTIG MEDDELELSE VIGTIG MEDDELELSE Forkert betjening af udstyr og maskine kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald. Læs, forstå og følg omhyggeligt betjenings-og sikkerhedsinstruktionerne i denne vejledning, før diamantboringsudstyret anvendes. Denne maskine er til våd & tør kerneboring. Brug den aldrig til andre formål. Denne vejledning er ophavretsligt beskyttet. Udgivelse af de tekniske oplysninger og tegninger i vejledningen uden forudgående tilladelse fra Shibuya Company, Ltd. er ulovligt. BEGRÆNSET GARANTI BEGRÆNSET GARANTI Alle Shibuya diamantboremaskiner er grundigt synet og gennemtestet, før de forlader fabrikken. Hvis der opstår problemer, skal hele maskinen returneres i forudbetalt forsendelse til din nærmeste autoriserede Shibuya-forhandler. Hvis inspektion viser, at problemet skyldes udført arbejde eller anvendte materialer på fabrikken, udføres alle reparationer gratis og maskinen vil blive sendt tilbage. Denne garanti dækker ikke i følgende tilfælde: (1) Hvis reparationer eller forsøg på reparation er udført af personer, der ikke er tilknyttet en autoriseret Shibuya-forhandler. (2) Hvis reparationer skal udføres pga. almindelig slidtage. () Hvis maskinen er anvendt forkert eller har været involveret i en ulykke. (4) Hvis maskinen tydeligvis er anvendt forkert, f.eks. ved overbelastning over maskinens angivne kapacitet. (5) Hvis maskinen er blevet anvendt efter delvis fejlfunktion eller ved almindelig slidtage. (6) Hvis maskinen er blevet anvendt med forkert tilbehør. (7) Maskinens garantiperiode udløber 1 år efter modtagelsen. Ingen anden garanti, hverken skriftlig eller mundtlig, er godkendt. 1

3 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD Det er vejledningens formål at give de nødvendige detaljerede oplysninger, således at maskinen kan betjenes korrekt. Denne vejledning indeholder følgende oplysninger. 1. SIKKERHED Du skal læse dette kapitel, før betjening begyndes. I dette kapitel forklares sikkerhedssymbolmærkerne og de sikkerhedsforholdsregler, der skal følges. 2. GENEREL BESKRIVELSE & SPECIFIKATIONER I dette kapitel beskrives: anvendelse af maskinen, navn på dele, specifikationer information om støj- og vibrations-emissioner.. UDPAKNING I dette kapitel gives råd omkring dens udpakning. 4. INSTRUKTION OM JORDING I dette kapitel beskrives hvorledes der opnås en god jording, og gives anbefaling til brug af de rigtige stik. 5. BÆRBAR FEJLSTRØMSENHED (PRCD) I dette kapitel anvises hvorledes den bærbare fejlstrømsenhed (PRCD) anvendes. 6. MASKINENS EGENSKABER I dette kapitel beskrives maskinens enestående egenskaber. 7. HVORLEDES MASKINEN ANVENDES I dette kapitel forklares installation af boremaskinen og hvorledes den skal anvendes. 8. VEDLIGEHOLDELSE I dette kapitel anvises hvorledes maskinen vedligeholdes bedst muligt, og hvorledes den skal justeres. 9. RENGØRING I dette kapitel beskrives hvorledes maskinen rengøres. 10. OPBEVARING 11. DAGLIG KONTROL I dette kapitel beskrives hvad, som bør kontrolleres inden maskinen tages I brug. 12. FEJLFINDING I dette kapitel beskrives de foranstaltninger, som skal anvendes hvis der optræder fejl eller uregelmæssigheder. 1. SKEMATISK TEGNING MED RESERVEDELSLISTE 14. ANNEKS, DIMENSIONER MED DEN TILVALGTE BORESTANDER 15. EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING INDHOLD VIGTIG MEDDELELSE 1 BEGRÆNSNINGER I GARANTIEN 1 BESKRIVELSE AF MÅLET MED DENNE MANUAL 2 INDHOLD SIKKERHED 1.1 BETYDNING AF SYMBOLERNE 1.2 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VIGTIGE VEJLEDNINGER FOR ANVENDELSEN GENEREL BESKRIVELSE & SPECIFIKATIONER GENEREL BESKRIVELSE SPECIFIKATIONER 6 2. STANDARD TILBEHØR 6.0 UDPAKNING INSTRUKTION OM JORDING BÆRBAR FEJLSTRØMSENHED (PRCD) MASKINENS EGENSKABER HVORLEDES MASKINEN ANVENDES INSTALLATION AF SIDEHÅNDTAG VALG AF KORREKT OMDREJNINGSHASTIGHED 9 7. FASTGØRELSE AF KERNEBOR FORBEREDELSE AF VANDTILFØRSEL (VÅD BORING)) FORBEREDELSE AF TØR-BORING SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER INDEN IBRUGTAGNING BRUGSANVISNING VED HÅNDHOLDT BRUG BRUGSANVISNING VED BRUG AF BORESTANDER VEDLIGEHOLDELSE UDSKIFTNING AF BØRSTEKUL UDSKIFTNING AF OLIEPAKNING RENGØRING OPBEVARING DAGLIG KONTROL ANDEN KONTROL FEJLFINDING SKEMATISK TEGNING MED RESERVEDELSLISTE Anneks, DIMENSIONER MED DEN TILVALGTE BORESTANDER EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

4 SIKKERHED 1.0 SIKKERHED Sikkerhedsanvisningerne skal overholdes, som angivet i dette kapitel. Du skal følge anvisningerne, der er beskrevet i denne vejledning, når maskinen anvendes. Ved eventuelle spørgsmål skal en autoriseret Shibuya-forhandler kontaktes. 1.1 SYMBOLMÆRKERNES BETYDNING Advarselssymboler klassificeres i denne brugsvejledning i fire niveauer med udgangspunkt i det potentielle risikoniveau. FARE!!! : : FORSIGTIG! : BEMÆRK: Dette mærke viser, at der er umiddelbar fare, der kan medføre død eller alvorlig personskade for brugeren og andre personer, medmindre sikkerhedsinstruktionerne følges. Dette mærke viser, at der er potentiel fare, der kan medføre død eller alvorlig personskade for brugeren og andre personer, medmindre sikkerhedsinstruktionerne følges. Dette mærke viser, at der er potentiel fare, der kan medføre alvorlig personskade for brugeren og andre personer, medmindre sikkerhedsinstruktionerne følges. Dette mærke anvendes for oplysninger, som det er nødvendigt, at du har kendskab til. 1.2 SIKKERHEDFORHOLDSREGLER FARE!!! Følgende instruktioner er grundlæggende sikkerhedsforholdsregler, du skal overholde. Hvis disse ikke følges, kan forkert brug medføre dødsfald eller alvorlige personskader for dig eller andre personer. [1] Lær din maskine at kende. Læs omhyggeligt denne manual og manualen for borestanderen, som anvendes sammen med denne maskine, for at lære om dens brug og begrænsninger, samt de potentielle risici forbundet med brugen. [2] Diamantkerneboret roterer ved brug med meget høj hastighed. Undgå at være iført løst hængende tøj og genstande og ringe og smykker for at begrænse risikoen for at brugeren bliver fanget af bevægende dele som f.eks. Diamantkerneboret. Hold dit ansigt væk fra motorens luftindtag og luftudtag. Langt hår skal være sat op. [] Anvend altid beskyttende beklædningsgenstande, som f.eks. hjelme, sikkerhedsbriller, ørepropper, kraftige arbejdshandsker og særlige sikkerhedssko med forstærket tå. (Ved brug må handsker ikke anvendes for at mindske risikoen for, at brugeren bliver fanget af Diamantkerneboret) ADVARSEL! Denne maskine genererer en støj emission på 9. db(a). Anvend altid høreværn når der arbejdes med denne maskine. [4] Betjen ikke maskinen, når du er træt eller har anvendt medicin eller indtaget rusmidler. [5] Udsæt ikke elektrisk værktøj for regn eller fugt. Indtrængning af vand i motor kan føre til elektrisk stød. [6] Anvend ikke maskinen I en eksplosiv atmosfære, hvor der er brandbare væsker, gasser eller støv. Elektrisk værktøj danner gnister som kan antænde dampe og støv. [7] Ved brug i lukkede rum eller kældre, skal du før brug kontrollere, at luftkvaliteten er god (rigelig ilt og ingen giftige dampe). [8] Kontroller før brug, at Diamantkerneboret er stramt og sikkert forbundet med den roterende del på boremotoren, så Diamantkerneboret ikke falder af og medfører skader på personer eller omgivende ejendele. [9] Ved brug af borestander, skal det sikres, at borestanderen er fast monteret på boreemnets overflade inden brug. [10] Anvend aldrig denne maskine uden PRCD (Portable Residual Current Device), der er en del af det elektriske kabel. Og undersøg det jævnligt for at være sikker på, at det fungerer korrekt. [11] Før boring påbegyndes, skal du kontrollere, at der ikke findes strømførende elektriske ledninger i objektet, der skal bores i, og som Diamantkerneboret eventuelt vil kunne skære igennem. [12] Tillad ikke at andre personer anvender maskinen, medmindre de har læst og forstået denne vejledning. [1] Uforsætlig start af maskinen er meget farlig. Når maskinen ikke anvendes, skal man sikre, at stikproppen er fjernet fra stikkontakten. [14] Hvis hovedstrømforsyningen afbrydes under anvendelse, skal kontakten slukkes øjeblikkeligt for at forhindre, at boremotoren startes tilfældigt. [15] Maskinens sikkerhedsforanstaltninger kan svigte, hvis omgivelsestemperaturen er under 0 (2 F)eller over 40 (104 F). Efter brug ved lave temperaturer skal kølevandet tappes af for at undgå at beskadige pakningerne.

5 SIKKERHED [16] Når en boring foretages i et højt niveau over jorden, skal man sikre, at man hele tiden har et godt fodfæste og er i god balance. Vær forberedt på det tilbageslag, som kan opstå når kerneboret sætter sig fast. Behold endvidere et fast greb for at forhindre at maskinen tabes. Udvis særlig forsigtighed når der arbejdes på stiger, tage og stilladser etc. [17] Når du borer gennem gulve, kan den udborede kerne sandsynligvis falde ned fra indersiden af Diamantkerneboret. I dette tilfælde skal du sørge for god beskyttelse for personer og ejendele nedenunder udboringsområdet. Sæt f.eks. et gitter rundt om det pågældende område og marker stedet med INGEN ADGANG. [18] Vær varsom med maskinens tilslutningskabel. Kablet må ikke anvendes til at bære trække eller afbryde maskinen med. Beskadigede kabler/ledninger øger risikoen for elektrisk stød. [19] Stik er nødvendigt af sikkerhedsgrunde. Forbind aldrig direkte til fordelingsstik uden at anvende et stik til fast installation. [20] Maskinen må af elektriske grunde ikke anvendes til at bore opad. Når der bores vandret på væggen, skal en enhed til vandopsugning anvendes. [21] Al service med undtagelse af vedligehold beskrevet i denne vejledning, skal udføres af et autoriseret servicecenter. [22] Tjek altid at spændingen, angivet på din maskine, er i overensstemmelse den anvendte strømforsyning. Den anvendte strømforsyning bør ikke variere mere end 10 % fra den spænding, som er angivet på mærket på maskinen. [2] Betjen ikke maskinen alene. Ved evt. ulykke skal du kontakte en anden person. [24] Tillad ikke, at der er andre nær maskinen, når den startes, eller er i brug. Hold tilskuere, børn og besøgende væk fra maskinen og kablet. [25] Vær fornuftig og planlæg dit arbejde for at forhindre skader. Din egen og kollegers sikkerhed afhænger af forsigtighed [26] og sund fornuft ved kørsel. Undgå kropskontakt med overflader med jord eller jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer og køleskabe). [27] Brug af tilbehør eller dele, der ikke er anbefalet i denne vejledning kan medføre risiko for personskader. [28] Spørg de lokale myndigheder vedr. evt. regulativer for bortskaffelse af beton-slam. [29] Hold arbejdsområdet ryddeligt uorden medvirker til øget risiko for ulykker. [0] Maskinens stik skal matche udtaget. Modificer aldrig stik på nogen måde. Anvend ikke overgangsstik til jordede stik. Originale stik er udviklet med henblik på reduktion af risiko for elektrisk stød. [1] Fjern altid justernøgler og skiftenøgler inden maskinen startes. [2] Såfremt der tilsluttes udstyr til bortsugning af støv, skal man være sikker på, at dette er korrekt monteret. Bortledning af støv kan skabe et sundere arbejdsmiljø. [] Få kun denne maskine efterset og serviceret af en kvalificeret og uddannet person, der anvender originale reservedele. Dette sikrer at sikkerheden omkring denne maskine opretholdes. 1. VIGTIGE BETJENINGSINSTRUKTIONER De følgende instruktioner er grundlæggende handlinger, som skal udføres af personer, der betjener maskinen. [1] Kontroller, at der er rigeligt vand tilført til diamantboret under kørsel, medmindre tørbor anvendes. Tillad ikke at kraftig varme udvikles ved dele af diamantboret. Overopvarmning kan medføre, at dele brækker af og skader påføres personen, der betjener maskinen. [2] Bloker ikke luftkøleindtag på boremotoren. Hvis indtagene blokeres, kan nedkøling blive utilstrækkelig og boremotoren kan bryde i brand. [] Lad ikke vand trænge ind i boremotoren. Vandet i motoren kan nedsætte isoleringskapaciteten og boremotoren kan udbrænde. Udsæt ligeledes ikke boremotoren for regn eller sne. [4] Pres ikke for hårdt på diamantboret. Et for kraftigt tryk på diamantboret vil nedsætte borekapaciteten og kan udbrænde boremotoren. [5] Når der anvendes borestander skal man sikre, at boreslæden er justeret korrekt, og at værktøjet er på line med borestanderen, inden ibrugtagning. Under justeringen skal man sikre sig, at stikproppen er fjernet fra strømforsyningen. 4

6 SIKKERHED [6] Tjek for beskadigede dele. Kontroller sikkerhedsanordninger og andre dele før brug. Tjek for fejljusteringer, bevægelige dele ikke binder, forkert montage, ødelagte dele og andre forhold, som kan have indflydelse på dens funktion. Hvis der optræder uvante lyde eller rystelser, skal maskinen slukkes øjeblikkeligt, og disse problemer skal rettes inden den igen tages i brug. Brug aldrig en beskadiget maskine. Mærk en defekt maskine med MÅ IKKE ANVEN- DES før den er repareret eller der er sket en udskiftning fra et autoriseret servicecenter, dette med mindre andet er oplyst i denne manual. [7] Vedligehold værktøjerne omhyggeligt. Hold håndtag og greb tørre, rene og fri for olie og fedt. Hold borets skæreflader skarpe og rene. Følg instrukserne for smøring og udskiftning af dele. Kontroller jævnligt maskinens kabel for defekter. Få defekte dele repareret eller udskiftet på et autoriseret servicecenter. Hvis ikke kontakten kan tænde og slukke, må maskinen ikke anvendes. Få den defekte kontakt skiftet på et autoriseret servicecenter. [8] Anvend kun forlængerkabler beregnet til udendørsbrug, og som er mærket som sådan, når maskinen anvendes udendørs. [9] Opbevar maskinen på et tørt og sikkert sted, når den ikke anvendes. Sørg for at børn ikke kan komme til maskinen. FORSIGTIG! [1] Vedligehold mærkater og navneplader. Disse har vigtige oplysninger. Hvis de ikke kan læses eller mangler, skal du kontakte et autoriseret Shibuya-servicecenter. [2] FEJLFINDING HVIS DIT DIAMANTBOR ER BLOKERET Tænd aldrig kontaktet, før diamantboret er frigjort, hvis diamantboret blokeres under kørsel, da det vil medføre alvorlig skade på elektriske dele i boremotoren. (Se i afsnittet 12.0 FEJLFINDING for yderligere detaljer) [] FEJLFINDING NÅR AFBRYDEREN OFTE UDLØSES Vent til temperaturen på Bi-metallet i afbryderen er nedkølet. Hvis du forsøger at fortsætte boring, kan det medføre i udbrænding af afbryderen. (Se i afsnittet 12.0 FEJLFINDING og 6.0 [1] OVERBELASTNINGSKONTAKT & KREDSLØBSSIKRING, for flere detaljer.) 5

7 GENEREL BESKRIVELSE OG SPECIFIKATIONER 2.0 GENEREL BESKRIVELSE OG SPECIFIKATIONER I dette kapitel forklares maskinens formål, komponentnavne, specifikationer og indhold af standardtilbehør som f.eks. værktøjssættet. 2.1 GENEREL BESKRIVELSE Denne maskinen anvendes til følgende formål: 1) Boring i armeret beton, klipper og murværk ved rørarbejder som, klimaanlæg, el, telefon, gas, vand og lignende. Generelt om boring i armeret beton, dog undtaget boring opad. Betegnelse for maskines dele Variabel hastighedskontakt Kernebor (medfølger ikke) Sidehåndtag Vandhane (Bærbar fejlstrømsenhed) Omskifterknap Overbelastningskontakt Kontakthus Skjulte kontakter under dækslet bruges ikke ved håndholdt brug SPECIFIKATIONER 2. STANDARD TILBEHØR Modeltype RH151 Spindel omd., ubelastet (min-1) 800/2000/4150 Spindel omd. ved Standard belastning (min-1) 560/1400/2900 Spænding (V) Standardforbrug (W) 1500 Standardstrømforbrug (A) 6.5 Spindelgevind G 1/2 (BSPP 1/2 ) Vægt (ekskl. Stik, Kabel, PRCD og Fedt) (Kg) 6.5 (15lbs) Lydniveau (db(a)) 9. *1 Vibrationer (m/s²) 5 *1 Enhed Størrelse Stk. Gaffelnøgle 2mm 1 *1) Målt under følgende konditioner: - Beton styrke: 26MPa - Spænding: AC240V - Hastighedsindstilling, gear: 2000 min-1 (Mellemste indstillingstrin) - Diamantkernebor: Ydre Diameter 56mm) - Målt I følgende størrelse rum: 8.1m (B) x 16.7m (L) x 2.7m (H) Bemærkninger: 1.Standardstrømforbruget er den strømstyrke, som maskinen fungerer mest effektivt ved. 2.Vægten inkluderet stik, PRCD, Fedt, adapter og 1 diamantbor Diameter.65xL.250mm Shibuya diamantbor er 8.8Kg. 6

8 UDPAKNING.0 UDPAKNING Det første, som bør tjekkes ved udpakningen, er om der er beskadigelser på boremaskinen. Tjek herefter indholdet af værktøjstasken. FORSIGTIG! Garanti dækker muligvis ikke skader, der først findes efter, at udstyret er taget i brug. Disse vil blive opfattet som opstået som følge af slag eller tab. JORDINGINSTRUKTIONER 4.0 JORDINGINSTRUKTIONER Denne maskine skal tilsluttes til en korrekt jordet stikkontakt. Hvis værktøjet elektricitetsmæssigt skulle fungere forkert eller bryde sammen, er jording en metode med lav modstand til at lede elektricitet væk fra brugeren og dermed reducere risikoen for et elektrisk stød. Forkert tilslutning af jordledningen kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontroller hos en kvalificeret elektriker, hvis du er i tvivl om din stikkontakt er korrekt jordet. Undlad at udføre ændringer på stikket, der leveres med maskinen. Hvis ledning eller stik er beskadiget, skal det repareres af et autoriseret Shibuya-servicecenter, før det anvendes. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal en korrekt stikkontakt installeres at en kvalificeret elektriker. BÆRBAR FEJLSTRØMSENHED (PRCD) 5.0 BÆRBAR FEJLSTRØMSENHED (PRCD) I henhold til de europæiske standarder EN og IEC , skal elektrisk tilslutning af diamantbor med vandforsyning betjenes ved hjælp af en Residual Current Device (RCD eller PRCD). FARE!!! Vær opmærksom på, at du har en potentiel fare ved at boret kan overskære en strømførende ledning, der er skjult i boreobjektet. Du kan reducere stødfare ved at anvende et RCD (Residual Current Device) eller GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) eller IT (Insulation Transformer). Forbindelse til hovedstrømforsyningen skal udføres med én af disse enheder. RH151 er udstyret med en in-line PRCD i kablet. Den afbryder strømforsyningen til boremaskinen, hvis den registrerer en strømafledning større end 0mA. Stop med brugen af maskinen, når PRCD har slukket for strømforsyningen, og undgå at berøre jordede overflader. Få en kvalificeret elektriker til at tjekke arbejdsstedet og boremaskinen. Om nødvendigt send boremaskinen til reparation. 7

9 MASKINENS EGENSKABER 6.0 MASKINENS EGENSKABER [1] OVERBELASTNINGSKONTAKT OG KREDSLØBSSIKRING (KONTAKT) For at formindske risikoen for beskadigelse af boremaskinen, er denne maskine udstyret med en kredsløbssikring og en overbelastningskontakt. Kredsløbssikringen udløses når boremaskinen er overbelastet. Ved for stort tryk på maskinen vil kredsløbssikringen og overbelastningskontakten udløses hyppigt. Hyppige udløsninger kan føre til beskadigelse af maskinen. Prøv i videst muligt omfang at undgå, at kredsløbssikringen udløses. Når overbelastningskontakten udløses, vil den sorte knap tæt ved grebet springe ud. Når kredsløbssikringen udløses i rigmonteret tilstand, vil den slå hovedkontakten fra. Disse funktioner resættes ikke før, den er afkølet. Hvis overbelastningskontakten ikke kan blive inde, og hovedkontakten ikke kan stilles i ON-stillingen, kan man vente nogle minutter inden der prøves igen. ADVARSEL! Monter ikke nogen former for kredsløbssikring eller overbelastningskontakter, som ikke overholder specifikationerne, da dette kan ødelægge maskinen. Anvend kun kredsløbssikring fra Shibuya s originale reservedele. Der henvises til denne manuals reservedelsliste, for specifikationerne for kredsløbssikringen. ADVARSEL! Sørg for, at kerneboret ikke er kørt fast, når der genstartes efter at overbelastningskontakten eller kredsløbssikringen har afbrudt maskinen. I modsat fald, kan dette forårsage en skade, eller ødelægge maskinen. [2] KOBLINGSSYSTEM Denne maskine har et indbygget koblingssystem for at beskytte gearets dele. Hvis kerneboret pludseligt kører fast, på grund af armeringsjern eller lignende, bliver gearet og spindelen udsat for kraftige rystelser. Koblingssystemet har i disse situationer en væsentlig funktion ved at afbøde rystelserne. Koblingssystemet aktiveres kun i tilfælde af, at gearet udsættes for ødelæggende rystelser. ADVARSEL! Ved lang tids anvendelse eller ved brug i meget hårde konstruktioner, vil koblingssystemet blive løst. I disse tilfælde skal det repareres på et af Shibuya s autoriserede servicecentre. Prøv ikke selv at spænde det. [] UNDERSPÆNDINGS-UDLØSER Den indbyggede underspændings-udløser i hovedkontakten, i en rig-monteret opstilling eller underspændingsudløseren i PRCD, vil udløse hovedafbryderen ved spændingsfald. Formålet med underspændings-udløseren er primært at beskytte operatøren for en pludselig genstart efter en strømafbrydelse. Dernæst for at beskytte operatøren og maskinen for underspændingssituationer. Der kan optræde underspænding i følgende situationer: 1) Strømforsyningen er for lille. 2) Brug af for lange forlængerkabler. ) Ledningskvadratet i forlængerkablet er for lille. 4) Elektrisk afledning. ADVARSEL! Hvis ikke man kan starte boremaskinen, bør man lade en kvalificeret elektriker undersøge opstillingen, inden maskinen sendes til reparation. [4] KNAP FOR VARIABEL HASTIGHEDSKONTROL Man kan justere spindelhastigheden ved håndholdt brug ved at trykke eller lette trykket på knappen. Maskinen giver fuld styrke, når knappen er helt nedtrykket. Ved påbegyndelse af en boring skal man lade kerneboret rotere meget langsomt. Når boret møder beton, kan man gradvist øge spindelhastigheden. Når man får et tilbageslag i tilfælde af at boret kører fast, kan man blot fjerne trykket fra knappen for at reducere styrken. ADVARSEL! Ved en delvis nedtrykket knap præsterer maskinen ikke altid den tilsigtede styrke. Vælg en egnet gearposition for at justere kerneborets periferi hastighed. 8

10 MASKINENS ANVENDELSE 7.0 MASKINENS ANVENDELSE I dette kapitel gennemgås installation af boremaskinen, samt dens anvendelse. FARE!!! Vær sikker på, at maskinens stik ikke er tilsluttet før alle indstillinger er afsluttet. 7.1 INSTALLATION AF SIDEHÅNDTAG Når RH151 bruges håndholdt, skal det medfølgende sidehåndtag monteres i boremaskinens næse. Drej håndtaget med uret for at spænde håndtaget. Det løsnes ved at dreje det mod uret. Spænd ikke håndtaget overdrevent fast. 7.2 VALG AF RIGTIG OMDREJNINGSHASTIGHED RH151 har en -hastigheds gearkasse H er for højhastighed, M er for mellemhastighed, og L er for lave hastigheder. Diameteren på boringen er bestemmende for valg af den rigtige hastighed. Der henvises til nedenstående tabel. Bemærk tabellen er kun vejledende. Den maksimale borediameter er bestemt af betonens hårdhed, tilslag, armeringstykkelsen, boredybden etc. Overskrid imidlertid ikke den maksimale diameter. Model Hastighed Hånd holdt Rig- Monteret Omdr.. (Ubelastet) Anbefalet borediameter H 4150min mm til 25mm (1/2 1 ) RH151 M 2000min-1 27mm til 65mm (1 1/8 2 /8 ) L 800min-1 65mm til 180 mm (2 1/2-7 ) FARE!!! Brug aldrig det lave hastighedsområde ved håndholdt brug. Boremaskinen giver det største drejningsmoment i det lave gear, især i tilfælde af at skæret kører fast. Ignoreres dette, kan det føre til alvorlig tilskadekomst. Før tilslutning af strømmen skal gearskifteren sættes til det korrekte område, ved at dreje borespindlen med hånden. 7. MONTERING AF KERNEBOR ADVARSEL! Skift aldrig gear når boremaskinen kører. Dette kan medføre ødelæggelse af hele geartransmissionssystemet. RH151 har en aksel af typen G1/2 (BSPP 1/2 ) med indvendigt gevind. Hvis man ønsker at anvende et andet kernebor end G1/2 med udvendigt gevind, så som, 5/8-11 og 1-1/4-7, kan det være nødvendigt at montere en gevindadapter. Se følgende skitse. Fedt Skru kernebor og adapter i og fastspænd forsigtigt med en skruenøgle. TIPS! Smør spindlens gevind med fedt før montering af kerneboret. Smøring af gevindet gør det nemmere at afmontere boret efter brug. Fedt ADVARSEL! Der skal skiftes gear, hvis boremaskinens rotation stopper helt. Hvis gearet er lidt svært at skifte, kan spindlen drejes samtidigt med hånden. 9

11 MASKINENS ANVENDELSE 7.4 FORBEREDELSE AF VANDTILSLUTNING (VÅD-BORING) 1) Monter vandslangen fra en vandhane eller vandtank til boremaskinens vandhane. 2) Vær sikker på at slangen ikke vikles om kerneboret. Ved problemer, drej styre-ringen og juster retningen. ) Sørg for at slangens tilslutning er tæt. 4) Sørg for at slangens længde er tilstrækkelig. US-modeller kan tilsluttes Gardena s hunkobling. ADVARSEL! Tænd ikke for vandet før boringen påbegyndes. Brug ikke spildevand, da det kan ødelægge boremaskinen. Brug ikke vand under højtryk. Maksimum vandtryk er 44PSI. SLANGE 7.5 FORHOLDSREGLER VED TØR-BORING RH151 er også beregnet til tør-boring. Man bør imidlertid ikke suge borestøvet ud gennem vandforsyningstilslutningen. Brug et tilvalgt støvsugersystem, som har en speciel støvopsamlingsring for tilslutning af en slange udvendigt på kerneboret, til opsamling af borestøvet. Eller enhed der sættes mellem motor og bor. 7.6 FORHOLDSREGLER FØR BRUG Kontroller følgende, før maskinen sættes i stikkontakten. [1] Generelt 1) Kontroller, at brugeren har læst og forstået denne vejledning. 2) Kontroller, at brugeren bærer korrekt sikkerhedsudstyr, som f.eks. hjelm, sikkerhedssko og ørepropper. Langt hår skal være sat op. Anvend ikke handsker under kørsel. [2] ELEKTRISKE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1) Tjek, at der ikke er defekter på stik, ledning og stikkontakt før tilslutning af maskinen. Hvis der er defekter, skal disse repareres eller udskiftes af en kvalificeret elektriker. 2) Sørg for at strømforsyningen matcher spændingen angivet på etiketten på maskinen. Hvis strømforsyningens spænding er for lav, vil strømmen sandsynligvis øges, hvilket hyppigt får kredsløbssikringen til at udløse. ) Sørg for at der er tilstrækkeligt strøm (mere end 10 Amp) til maskinen. 4) Maskinens forlængerlednings kvadrat skal være tilstrækkelig (mere end 1,5 mm2) for at forhindre spændingsfald eller overophedning. 5) Brug aldrig maskinen uden den bærbare fejlstrømsenhed (PRCD), eller fejlstrømsafbryder. GFCI) eller skilletransformator. Test enhederne inden ibrugtagning. 6) Brug ikke maskinen under omstændigheder hvor operatøren eller maskinen kan blive våd. [] TEST AF PRCD 1) Der må ikke trykkes på den variable hastighedskontakt, når man prøver at tænde for PRCD. Variabel hastighedskontakt V 2) Tryk ON (I)-knappen på PRCD en og konstater, at den røde glødelampe tændes. ) Tryk på TEST (O)-knappen og konstater, at den røde glødelampe slukkes. 4) Tryk ON(I) igen. RH151 er nu klar til brug. 5) Hvis PRCD ikke udløses, når der trykkes på TEST(O)-knappen, eller den ikke af og til udløses under brug, skal man ikke bruge RH151, men sende den til reparation. 10

12 MASKINENS ANVENDELSE 7.7 BETJENINGSVEJLEDNING VED HÅNDHOLDT BRUG Betjeningsvejledningen er beskrevet nedenfor. Når du bryder gennem objektet, der bores i, skal du kontrollere, at der er korrekt beskyttelse af ejendele og personer i område nedenunder. (eller på den anden side af væggen) 1) Sæt stikket i stikkontakten. Tænd PRCD en efter at have testet den. 2) Tænd for vandforsyningen på vandhanen. ) Hold boremaskinen fast og før kerneboret forsigtigt mod boreemnet i en let vinkel. 4) Tryk den variable hastighedsknap en smule ned, og skær en lille rille med en dybde på ca. mm (1/8 ). Åben! Brug ikke for megen trykkraft ved starten på en boring. Ved for stort tryk på kerneboret i starten, kan dette medføre, at stykker af boret løsrives, hvilket kan medføre skader.. 5) Indstil boremaskinen til en vinkel på 90 grader i forhold til boreemnet. Tryk hastighedsknappen dybt ned, for at forøge spindelhastigheden og borekraften. 6) Fortsæt med at trykke med en moderat kraft, for at undgå at overbelastningsknappen udløses. 7) Vær opmærksom på under boringen, at vinklen mellem boremaskine og boreemnet forbliver på de 90 grader. 8) Når den ønskede dybde er nået (eller skæret er igennem emnet) trækkes boremaskinen tilbage. 9) Udløs trykket på den variable hastighedsknap og stop vandforsyningen. Herefter afbrydes strømforsyningen. Hvis kerneboret kører fast, må man ikke prøve at få det løst ved at slukke og tænde for maskinen. Afbryd strømforsyningen og løsen den med en skruenøgle. Ignoreres dette, kan det medføre skader og ødelæggelse af maskinen. 7.8 BETJENINGSVEJLEDNING VED BRUG AF BORESTANDER RH151 er bygget som en multifunktionsmaskine, som også kan anvendes med en borestander. Der er to måder hvorpå man kan montere RH151 til den tilvalgte stander. En måde er at anvende 60mm tilspændingsbøjle, som vist på illustrationen. På denne måde kan boremaskinen fastspændes hurtigt ved hjælp af de to håndtag. Den anden metode er ved brug af en 0 mm tyk befæstigelsesblok. Ved denne metode opnås en mere stabil fastspænding, når der skal bores under vinkler eller ved boring af huller med større diametre. Metoden gør afstanden mellem centrum af spindlen og væggen mindre. Det er effektivt, når der ønskes boret huller med mindre diametre tæt ved en væg. 0mm skrue-fastgjort afstandssæt Se venligst dimensionerne ved anvendelse af RH151 sammen med TS-162 på tegningen i annekset i slutningen af manualen. Når der anvendes borestandere, som er anskaffet som et samlet boresæt bestående af TS-162 med R1521 eller TS-12 med R1511, er der adskillelige muligheder for søjlelængder. Tilføj venligst 200mm til slædeslaglængden ved en 1000mm søjle-model. Fratræk 200mm af slædeslaglængden ved en 600mm søjle-model. Hex.- bøsning 1) Før RH151 monteres til en borestander, kan der være behov for at ændre på vandslangens position. Hvis det er tilfældet, skrues Hex.- bøsning ud med en 6mm unbrakonøgle, slangen afmonteres med en skruenøgle og placeres i den nye position. Hvis der lækker vand mellem bøsning og slange, kan der tætnes med PTFE-forseglingstape. 11 Vandslange

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Kontakt information Adresse: SCAN-VISAN A/S Sletterødvej 43 Padesø DK-5560 Aarup Danmark Telefon: (+45)

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning TSC-360L Li-Ion batteri skruemaskine IV/04/2012 Art.No. No. CDM6188 xxx60xx 1112-21 8 9 4 1 6 5 3 2 5 Fig. 1 2 Topcraft Li-Ion batteri skruemaskine Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Indhold: Sikkerhedsbeskrivelse "For Deres sikkerheds skyld" Konformitetserklæring Garantibestemmelser Betjeningsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere