BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR INDEHOLDER FULD KOMPONENTOVERSIGT OG TEGNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL MANUAL HÅNDHOLDT KERNEBOREMASKINE RH151 Læs og følg denne vejledning omhyggeligt, før betjening begyndes. Gem denne vejledning på et sikkert sted til senere reference. SHIBUYA COMPANY,LTD 5-86 MOKUZAIKO-KITA, HATSUKAICHI HIROSHIMA JAPAN TLF: Importør/forhandler, Danmark: J.D. Diamantværktøj A/S Glentevej DK-4600 Køge Tlf Fax AC V DK

2 VIGTIG MEDDELELSE VIGTIG MEDDELELSE Forkert betjening af udstyr og maskine kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald. Læs, forstå og følg omhyggeligt betjenings-og sikkerhedsinstruktionerne i denne vejledning, før diamantboringsudstyret anvendes. Denne maskine er til våd & tør kerneboring. Brug den aldrig til andre formål. Denne vejledning er ophavretsligt beskyttet. Udgivelse af de tekniske oplysninger og tegninger i vejledningen uden forudgående tilladelse fra Shibuya Company, Ltd. er ulovligt. BEGRÆNSET GARANTI BEGRÆNSET GARANTI Alle Shibuya diamantboremaskiner er grundigt synet og gennemtestet, før de forlader fabrikken. Hvis der opstår problemer, skal hele maskinen returneres i forudbetalt forsendelse til din nærmeste autoriserede Shibuya-forhandler. Hvis inspektion viser, at problemet skyldes udført arbejde eller anvendte materialer på fabrikken, udføres alle reparationer gratis og maskinen vil blive sendt tilbage. Denne garanti dækker ikke i følgende tilfælde: (1) Hvis reparationer eller forsøg på reparation er udført af personer, der ikke er tilknyttet en autoriseret Shibuya-forhandler. (2) Hvis reparationer skal udføres pga. almindelig slidtage. () Hvis maskinen er anvendt forkert eller har været involveret i en ulykke. (4) Hvis maskinen tydeligvis er anvendt forkert, f.eks. ved overbelastning over maskinens angivne kapacitet. (5) Hvis maskinen er blevet anvendt efter delvis fejlfunktion eller ved almindelig slidtage. (6) Hvis maskinen er blevet anvendt med forkert tilbehør. (7) Maskinens garantiperiode udløber 1 år efter modtagelsen. Ingen anden garanti, hverken skriftlig eller mundtlig, er godkendt. 1

3 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD Det er vejledningens formål at give de nødvendige detaljerede oplysninger, således at maskinen kan betjenes korrekt. Denne vejledning indeholder følgende oplysninger. 1. SIKKERHED Du skal læse dette kapitel, før betjening begyndes. I dette kapitel forklares sikkerhedssymbolmærkerne og de sikkerhedsforholdsregler, der skal følges. 2. GENEREL BESKRIVELSE & SPECIFIKATIONER I dette kapitel beskrives: anvendelse af maskinen, navn på dele, specifikationer information om støj- og vibrations-emissioner.. UDPAKNING I dette kapitel gives råd omkring dens udpakning. 4. INSTRUKTION OM JORDING I dette kapitel beskrives hvorledes der opnås en god jording, og gives anbefaling til brug af de rigtige stik. 5. BÆRBAR FEJLSTRØMSENHED (PRCD) I dette kapitel anvises hvorledes den bærbare fejlstrømsenhed (PRCD) anvendes. 6. MASKINENS EGENSKABER I dette kapitel beskrives maskinens enestående egenskaber. 7. HVORLEDES MASKINEN ANVENDES I dette kapitel forklares installation af boremaskinen og hvorledes den skal anvendes. 8. VEDLIGEHOLDELSE I dette kapitel anvises hvorledes maskinen vedligeholdes bedst muligt, og hvorledes den skal justeres. 9. RENGØRING I dette kapitel beskrives hvorledes maskinen rengøres. 10. OPBEVARING 11. DAGLIG KONTROL I dette kapitel beskrives hvad, som bør kontrolleres inden maskinen tages I brug. 12. FEJLFINDING I dette kapitel beskrives de foranstaltninger, som skal anvendes hvis der optræder fejl eller uregelmæssigheder. 1. SKEMATISK TEGNING MED RESERVEDELSLISTE 14. ANNEKS, DIMENSIONER MED DEN TILVALGTE BORESTANDER 15. EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING INDHOLD VIGTIG MEDDELELSE 1 BEGRÆNSNINGER I GARANTIEN 1 BESKRIVELSE AF MÅLET MED DENNE MANUAL 2 INDHOLD SIKKERHED 1.1 BETYDNING AF SYMBOLERNE 1.2 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VIGTIGE VEJLEDNINGER FOR ANVENDELSEN GENEREL BESKRIVELSE & SPECIFIKATIONER GENEREL BESKRIVELSE SPECIFIKATIONER 6 2. STANDARD TILBEHØR 6.0 UDPAKNING INSTRUKTION OM JORDING BÆRBAR FEJLSTRØMSENHED (PRCD) MASKINENS EGENSKABER HVORLEDES MASKINEN ANVENDES INSTALLATION AF SIDEHÅNDTAG VALG AF KORREKT OMDREJNINGSHASTIGHED 9 7. FASTGØRELSE AF KERNEBOR FORBEREDELSE AF VANDTILFØRSEL (VÅD BORING)) FORBEREDELSE AF TØR-BORING SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER INDEN IBRUGTAGNING BRUGSANVISNING VED HÅNDHOLDT BRUG BRUGSANVISNING VED BRUG AF BORESTANDER VEDLIGEHOLDELSE UDSKIFTNING AF BØRSTEKUL UDSKIFTNING AF OLIEPAKNING RENGØRING OPBEVARING DAGLIG KONTROL ANDEN KONTROL FEJLFINDING SKEMATISK TEGNING MED RESERVEDELSLISTE Anneks, DIMENSIONER MED DEN TILVALGTE BORESTANDER EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

4 SIKKERHED 1.0 SIKKERHED Sikkerhedsanvisningerne skal overholdes, som angivet i dette kapitel. Du skal følge anvisningerne, der er beskrevet i denne vejledning, når maskinen anvendes. Ved eventuelle spørgsmål skal en autoriseret Shibuya-forhandler kontaktes. 1.1 SYMBOLMÆRKERNES BETYDNING Advarselssymboler klassificeres i denne brugsvejledning i fire niveauer med udgangspunkt i det potentielle risikoniveau. FARE!!! : : FORSIGTIG! : BEMÆRK: Dette mærke viser, at der er umiddelbar fare, der kan medføre død eller alvorlig personskade for brugeren og andre personer, medmindre sikkerhedsinstruktionerne følges. Dette mærke viser, at der er potentiel fare, der kan medføre død eller alvorlig personskade for brugeren og andre personer, medmindre sikkerhedsinstruktionerne følges. Dette mærke viser, at der er potentiel fare, der kan medføre alvorlig personskade for brugeren og andre personer, medmindre sikkerhedsinstruktionerne følges. Dette mærke anvendes for oplysninger, som det er nødvendigt, at du har kendskab til. 1.2 SIKKERHEDFORHOLDSREGLER FARE!!! Følgende instruktioner er grundlæggende sikkerhedsforholdsregler, du skal overholde. Hvis disse ikke følges, kan forkert brug medføre dødsfald eller alvorlige personskader for dig eller andre personer. [1] Lær din maskine at kende. Læs omhyggeligt denne manual og manualen for borestanderen, som anvendes sammen med denne maskine, for at lære om dens brug og begrænsninger, samt de potentielle risici forbundet med brugen. [2] Diamantkerneboret roterer ved brug med meget høj hastighed. Undgå at være iført løst hængende tøj og genstande og ringe og smykker for at begrænse risikoen for at brugeren bliver fanget af bevægende dele som f.eks. Diamantkerneboret. Hold dit ansigt væk fra motorens luftindtag og luftudtag. Langt hår skal være sat op. [] Anvend altid beskyttende beklædningsgenstande, som f.eks. hjelme, sikkerhedsbriller, ørepropper, kraftige arbejdshandsker og særlige sikkerhedssko med forstærket tå. (Ved brug må handsker ikke anvendes for at mindske risikoen for, at brugeren bliver fanget af Diamantkerneboret) ADVARSEL! Denne maskine genererer en støj emission på 9. db(a). Anvend altid høreværn når der arbejdes med denne maskine. [4] Betjen ikke maskinen, når du er træt eller har anvendt medicin eller indtaget rusmidler. [5] Udsæt ikke elektrisk værktøj for regn eller fugt. Indtrængning af vand i motor kan føre til elektrisk stød. [6] Anvend ikke maskinen I en eksplosiv atmosfære, hvor der er brandbare væsker, gasser eller støv. Elektrisk værktøj danner gnister som kan antænde dampe og støv. [7] Ved brug i lukkede rum eller kældre, skal du før brug kontrollere, at luftkvaliteten er god (rigelig ilt og ingen giftige dampe). [8] Kontroller før brug, at Diamantkerneboret er stramt og sikkert forbundet med den roterende del på boremotoren, så Diamantkerneboret ikke falder af og medfører skader på personer eller omgivende ejendele. [9] Ved brug af borestander, skal det sikres, at borestanderen er fast monteret på boreemnets overflade inden brug. [10] Anvend aldrig denne maskine uden PRCD (Portable Residual Current Device), der er en del af det elektriske kabel. Og undersøg det jævnligt for at være sikker på, at det fungerer korrekt. [11] Før boring påbegyndes, skal du kontrollere, at der ikke findes strømførende elektriske ledninger i objektet, der skal bores i, og som Diamantkerneboret eventuelt vil kunne skære igennem. [12] Tillad ikke at andre personer anvender maskinen, medmindre de har læst og forstået denne vejledning. [1] Uforsætlig start af maskinen er meget farlig. Når maskinen ikke anvendes, skal man sikre, at stikproppen er fjernet fra stikkontakten. [14] Hvis hovedstrømforsyningen afbrydes under anvendelse, skal kontakten slukkes øjeblikkeligt for at forhindre, at boremotoren startes tilfældigt. [15] Maskinens sikkerhedsforanstaltninger kan svigte, hvis omgivelsestemperaturen er under 0 (2 F)eller over 40 (104 F). Efter brug ved lave temperaturer skal kølevandet tappes af for at undgå at beskadige pakningerne.

5 SIKKERHED [16] Når en boring foretages i et højt niveau over jorden, skal man sikre, at man hele tiden har et godt fodfæste og er i god balance. Vær forberedt på det tilbageslag, som kan opstå når kerneboret sætter sig fast. Behold endvidere et fast greb for at forhindre at maskinen tabes. Udvis særlig forsigtighed når der arbejdes på stiger, tage og stilladser etc. [17] Når du borer gennem gulve, kan den udborede kerne sandsynligvis falde ned fra indersiden af Diamantkerneboret. I dette tilfælde skal du sørge for god beskyttelse for personer og ejendele nedenunder udboringsområdet. Sæt f.eks. et gitter rundt om det pågældende område og marker stedet med INGEN ADGANG. [18] Vær varsom med maskinens tilslutningskabel. Kablet må ikke anvendes til at bære trække eller afbryde maskinen med. Beskadigede kabler/ledninger øger risikoen for elektrisk stød. [19] Stik er nødvendigt af sikkerhedsgrunde. Forbind aldrig direkte til fordelingsstik uden at anvende et stik til fast installation. [20] Maskinen må af elektriske grunde ikke anvendes til at bore opad. Når der bores vandret på væggen, skal en enhed til vandopsugning anvendes. [21] Al service med undtagelse af vedligehold beskrevet i denne vejledning, skal udføres af et autoriseret servicecenter. [22] Tjek altid at spændingen, angivet på din maskine, er i overensstemmelse den anvendte strømforsyning. Den anvendte strømforsyning bør ikke variere mere end 10 % fra den spænding, som er angivet på mærket på maskinen. [2] Betjen ikke maskinen alene. Ved evt. ulykke skal du kontakte en anden person. [24] Tillad ikke, at der er andre nær maskinen, når den startes, eller er i brug. Hold tilskuere, børn og besøgende væk fra maskinen og kablet. [25] Vær fornuftig og planlæg dit arbejde for at forhindre skader. Din egen og kollegers sikkerhed afhænger af forsigtighed [26] og sund fornuft ved kørsel. Undgå kropskontakt med overflader med jord eller jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer og køleskabe). [27] Brug af tilbehør eller dele, der ikke er anbefalet i denne vejledning kan medføre risiko for personskader. [28] Spørg de lokale myndigheder vedr. evt. regulativer for bortskaffelse af beton-slam. [29] Hold arbejdsområdet ryddeligt uorden medvirker til øget risiko for ulykker. [0] Maskinens stik skal matche udtaget. Modificer aldrig stik på nogen måde. Anvend ikke overgangsstik til jordede stik. Originale stik er udviklet med henblik på reduktion af risiko for elektrisk stød. [1] Fjern altid justernøgler og skiftenøgler inden maskinen startes. [2] Såfremt der tilsluttes udstyr til bortsugning af støv, skal man være sikker på, at dette er korrekt monteret. Bortledning af støv kan skabe et sundere arbejdsmiljø. [] Få kun denne maskine efterset og serviceret af en kvalificeret og uddannet person, der anvender originale reservedele. Dette sikrer at sikkerheden omkring denne maskine opretholdes. 1. VIGTIGE BETJENINGSINSTRUKTIONER De følgende instruktioner er grundlæggende handlinger, som skal udføres af personer, der betjener maskinen. [1] Kontroller, at der er rigeligt vand tilført til diamantboret under kørsel, medmindre tørbor anvendes. Tillad ikke at kraftig varme udvikles ved dele af diamantboret. Overopvarmning kan medføre, at dele brækker af og skader påføres personen, der betjener maskinen. [2] Bloker ikke luftkøleindtag på boremotoren. Hvis indtagene blokeres, kan nedkøling blive utilstrækkelig og boremotoren kan bryde i brand. [] Lad ikke vand trænge ind i boremotoren. Vandet i motoren kan nedsætte isoleringskapaciteten og boremotoren kan udbrænde. Udsæt ligeledes ikke boremotoren for regn eller sne. [4] Pres ikke for hårdt på diamantboret. Et for kraftigt tryk på diamantboret vil nedsætte borekapaciteten og kan udbrænde boremotoren. [5] Når der anvendes borestander skal man sikre, at boreslæden er justeret korrekt, og at værktøjet er på line med borestanderen, inden ibrugtagning. Under justeringen skal man sikre sig, at stikproppen er fjernet fra strømforsyningen. 4

6 SIKKERHED [6] Tjek for beskadigede dele. Kontroller sikkerhedsanordninger og andre dele før brug. Tjek for fejljusteringer, bevægelige dele ikke binder, forkert montage, ødelagte dele og andre forhold, som kan have indflydelse på dens funktion. Hvis der optræder uvante lyde eller rystelser, skal maskinen slukkes øjeblikkeligt, og disse problemer skal rettes inden den igen tages i brug. Brug aldrig en beskadiget maskine. Mærk en defekt maskine med MÅ IKKE ANVEN- DES før den er repareret eller der er sket en udskiftning fra et autoriseret servicecenter, dette med mindre andet er oplyst i denne manual. [7] Vedligehold værktøjerne omhyggeligt. Hold håndtag og greb tørre, rene og fri for olie og fedt. Hold borets skæreflader skarpe og rene. Følg instrukserne for smøring og udskiftning af dele. Kontroller jævnligt maskinens kabel for defekter. Få defekte dele repareret eller udskiftet på et autoriseret servicecenter. Hvis ikke kontakten kan tænde og slukke, må maskinen ikke anvendes. Få den defekte kontakt skiftet på et autoriseret servicecenter. [8] Anvend kun forlængerkabler beregnet til udendørsbrug, og som er mærket som sådan, når maskinen anvendes udendørs. [9] Opbevar maskinen på et tørt og sikkert sted, når den ikke anvendes. Sørg for at børn ikke kan komme til maskinen. FORSIGTIG! [1] Vedligehold mærkater og navneplader. Disse har vigtige oplysninger. Hvis de ikke kan læses eller mangler, skal du kontakte et autoriseret Shibuya-servicecenter. [2] FEJLFINDING HVIS DIT DIAMANTBOR ER BLOKERET Tænd aldrig kontaktet, før diamantboret er frigjort, hvis diamantboret blokeres under kørsel, da det vil medføre alvorlig skade på elektriske dele i boremotoren. (Se i afsnittet 12.0 FEJLFINDING for yderligere detaljer) [] FEJLFINDING NÅR AFBRYDEREN OFTE UDLØSES Vent til temperaturen på Bi-metallet i afbryderen er nedkølet. Hvis du forsøger at fortsætte boring, kan det medføre i udbrænding af afbryderen. (Se i afsnittet 12.0 FEJLFINDING og 6.0 [1] OVERBELASTNINGSKONTAKT & KREDSLØBSSIKRING, for flere detaljer.) 5

7 GENEREL BESKRIVELSE OG SPECIFIKATIONER 2.0 GENEREL BESKRIVELSE OG SPECIFIKATIONER I dette kapitel forklares maskinens formål, komponentnavne, specifikationer og indhold af standardtilbehør som f.eks. værktøjssættet. 2.1 GENEREL BESKRIVELSE Denne maskinen anvendes til følgende formål: 1) Boring i armeret beton, klipper og murværk ved rørarbejder som, klimaanlæg, el, telefon, gas, vand og lignende. Generelt om boring i armeret beton, dog undtaget boring opad. Betegnelse for maskines dele Variabel hastighedskontakt Kernebor (medfølger ikke) Sidehåndtag Vandhane (Bærbar fejlstrømsenhed) Omskifterknap Overbelastningskontakt Kontakthus Skjulte kontakter under dækslet bruges ikke ved håndholdt brug SPECIFIKATIONER 2. STANDARD TILBEHØR Modeltype RH151 Spindel omd., ubelastet (min-1) 800/2000/4150 Spindel omd. ved Standard belastning (min-1) 560/1400/2900 Spænding (V) Standardforbrug (W) 1500 Standardstrømforbrug (A) 6.5 Spindelgevind G 1/2 (BSPP 1/2 ) Vægt (ekskl. Stik, Kabel, PRCD og Fedt) (Kg) 6.5 (15lbs) Lydniveau (db(a)) 9. *1 Vibrationer (m/s²) 5 *1 Enhed Størrelse Stk. Gaffelnøgle 2mm 1 *1) Målt under følgende konditioner: - Beton styrke: 26MPa - Spænding: AC240V - Hastighedsindstilling, gear: 2000 min-1 (Mellemste indstillingstrin) - Diamantkernebor: Ydre Diameter 56mm) - Målt I følgende størrelse rum: 8.1m (B) x 16.7m (L) x 2.7m (H) Bemærkninger: 1.Standardstrømforbruget er den strømstyrke, som maskinen fungerer mest effektivt ved. 2.Vægten inkluderet stik, PRCD, Fedt, adapter og 1 diamantbor Diameter.65xL.250mm Shibuya diamantbor er 8.8Kg. 6

8 UDPAKNING.0 UDPAKNING Det første, som bør tjekkes ved udpakningen, er om der er beskadigelser på boremaskinen. Tjek herefter indholdet af værktøjstasken. FORSIGTIG! Garanti dækker muligvis ikke skader, der først findes efter, at udstyret er taget i brug. Disse vil blive opfattet som opstået som følge af slag eller tab. JORDINGINSTRUKTIONER 4.0 JORDINGINSTRUKTIONER Denne maskine skal tilsluttes til en korrekt jordet stikkontakt. Hvis værktøjet elektricitetsmæssigt skulle fungere forkert eller bryde sammen, er jording en metode med lav modstand til at lede elektricitet væk fra brugeren og dermed reducere risikoen for et elektrisk stød. Forkert tilslutning af jordledningen kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontroller hos en kvalificeret elektriker, hvis du er i tvivl om din stikkontakt er korrekt jordet. Undlad at udføre ændringer på stikket, der leveres med maskinen. Hvis ledning eller stik er beskadiget, skal det repareres af et autoriseret Shibuya-servicecenter, før det anvendes. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal en korrekt stikkontakt installeres at en kvalificeret elektriker. BÆRBAR FEJLSTRØMSENHED (PRCD) 5.0 BÆRBAR FEJLSTRØMSENHED (PRCD) I henhold til de europæiske standarder EN og IEC , skal elektrisk tilslutning af diamantbor med vandforsyning betjenes ved hjælp af en Residual Current Device (RCD eller PRCD). FARE!!! Vær opmærksom på, at du har en potentiel fare ved at boret kan overskære en strømførende ledning, der er skjult i boreobjektet. Du kan reducere stødfare ved at anvende et RCD (Residual Current Device) eller GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) eller IT (Insulation Transformer). Forbindelse til hovedstrømforsyningen skal udføres med én af disse enheder. RH151 er udstyret med en in-line PRCD i kablet. Den afbryder strømforsyningen til boremaskinen, hvis den registrerer en strømafledning større end 0mA. Stop med brugen af maskinen, når PRCD har slukket for strømforsyningen, og undgå at berøre jordede overflader. Få en kvalificeret elektriker til at tjekke arbejdsstedet og boremaskinen. Om nødvendigt send boremaskinen til reparation. 7

9 MASKINENS EGENSKABER 6.0 MASKINENS EGENSKABER [1] OVERBELASTNINGSKONTAKT OG KREDSLØBSSIKRING (KONTAKT) For at formindske risikoen for beskadigelse af boremaskinen, er denne maskine udstyret med en kredsløbssikring og en overbelastningskontakt. Kredsløbssikringen udløses når boremaskinen er overbelastet. Ved for stort tryk på maskinen vil kredsløbssikringen og overbelastningskontakten udløses hyppigt. Hyppige udløsninger kan føre til beskadigelse af maskinen. Prøv i videst muligt omfang at undgå, at kredsløbssikringen udløses. Når overbelastningskontakten udløses, vil den sorte knap tæt ved grebet springe ud. Når kredsløbssikringen udløses i rigmonteret tilstand, vil den slå hovedkontakten fra. Disse funktioner resættes ikke før, den er afkølet. Hvis overbelastningskontakten ikke kan blive inde, og hovedkontakten ikke kan stilles i ON-stillingen, kan man vente nogle minutter inden der prøves igen. ADVARSEL! Monter ikke nogen former for kredsløbssikring eller overbelastningskontakter, som ikke overholder specifikationerne, da dette kan ødelægge maskinen. Anvend kun kredsløbssikring fra Shibuya s originale reservedele. Der henvises til denne manuals reservedelsliste, for specifikationerne for kredsløbssikringen. ADVARSEL! Sørg for, at kerneboret ikke er kørt fast, når der genstartes efter at overbelastningskontakten eller kredsløbssikringen har afbrudt maskinen. I modsat fald, kan dette forårsage en skade, eller ødelægge maskinen. [2] KOBLINGSSYSTEM Denne maskine har et indbygget koblingssystem for at beskytte gearets dele. Hvis kerneboret pludseligt kører fast, på grund af armeringsjern eller lignende, bliver gearet og spindelen udsat for kraftige rystelser. Koblingssystemet har i disse situationer en væsentlig funktion ved at afbøde rystelserne. Koblingssystemet aktiveres kun i tilfælde af, at gearet udsættes for ødelæggende rystelser. ADVARSEL! Ved lang tids anvendelse eller ved brug i meget hårde konstruktioner, vil koblingssystemet blive løst. I disse tilfælde skal det repareres på et af Shibuya s autoriserede servicecentre. Prøv ikke selv at spænde det. [] UNDERSPÆNDINGS-UDLØSER Den indbyggede underspændings-udløser i hovedkontakten, i en rig-monteret opstilling eller underspændingsudløseren i PRCD, vil udløse hovedafbryderen ved spændingsfald. Formålet med underspændings-udløseren er primært at beskytte operatøren for en pludselig genstart efter en strømafbrydelse. Dernæst for at beskytte operatøren og maskinen for underspændingssituationer. Der kan optræde underspænding i følgende situationer: 1) Strømforsyningen er for lille. 2) Brug af for lange forlængerkabler. ) Ledningskvadratet i forlængerkablet er for lille. 4) Elektrisk afledning. ADVARSEL! Hvis ikke man kan starte boremaskinen, bør man lade en kvalificeret elektriker undersøge opstillingen, inden maskinen sendes til reparation. [4] KNAP FOR VARIABEL HASTIGHEDSKONTROL Man kan justere spindelhastigheden ved håndholdt brug ved at trykke eller lette trykket på knappen. Maskinen giver fuld styrke, når knappen er helt nedtrykket. Ved påbegyndelse af en boring skal man lade kerneboret rotere meget langsomt. Når boret møder beton, kan man gradvist øge spindelhastigheden. Når man får et tilbageslag i tilfælde af at boret kører fast, kan man blot fjerne trykket fra knappen for at reducere styrken. ADVARSEL! Ved en delvis nedtrykket knap præsterer maskinen ikke altid den tilsigtede styrke. Vælg en egnet gearposition for at justere kerneborets periferi hastighed. 8

10 MASKINENS ANVENDELSE 7.0 MASKINENS ANVENDELSE I dette kapitel gennemgås installation af boremaskinen, samt dens anvendelse. FARE!!! Vær sikker på, at maskinens stik ikke er tilsluttet før alle indstillinger er afsluttet. 7.1 INSTALLATION AF SIDEHÅNDTAG Når RH151 bruges håndholdt, skal det medfølgende sidehåndtag monteres i boremaskinens næse. Drej håndtaget med uret for at spænde håndtaget. Det løsnes ved at dreje det mod uret. Spænd ikke håndtaget overdrevent fast. 7.2 VALG AF RIGTIG OMDREJNINGSHASTIGHED RH151 har en -hastigheds gearkasse H er for højhastighed, M er for mellemhastighed, og L er for lave hastigheder. Diameteren på boringen er bestemmende for valg af den rigtige hastighed. Der henvises til nedenstående tabel. Bemærk tabellen er kun vejledende. Den maksimale borediameter er bestemt af betonens hårdhed, tilslag, armeringstykkelsen, boredybden etc. Overskrid imidlertid ikke den maksimale diameter. Model Hastighed Hånd holdt Rig- Monteret Omdr.. (Ubelastet) Anbefalet borediameter H 4150min mm til 25mm (1/2 1 ) RH151 M 2000min-1 27mm til 65mm (1 1/8 2 /8 ) L 800min-1 65mm til 180 mm (2 1/2-7 ) FARE!!! Brug aldrig det lave hastighedsområde ved håndholdt brug. Boremaskinen giver det største drejningsmoment i det lave gear, især i tilfælde af at skæret kører fast. Ignoreres dette, kan det føre til alvorlig tilskadekomst. Før tilslutning af strømmen skal gearskifteren sættes til det korrekte område, ved at dreje borespindlen med hånden. 7. MONTERING AF KERNEBOR ADVARSEL! Skift aldrig gear når boremaskinen kører. Dette kan medføre ødelæggelse af hele geartransmissionssystemet. RH151 har en aksel af typen G1/2 (BSPP 1/2 ) med indvendigt gevind. Hvis man ønsker at anvende et andet kernebor end G1/2 med udvendigt gevind, så som, 5/8-11 og 1-1/4-7, kan det være nødvendigt at montere en gevindadapter. Se følgende skitse. Fedt Skru kernebor og adapter i og fastspænd forsigtigt med en skruenøgle. TIPS! Smør spindlens gevind med fedt før montering af kerneboret. Smøring af gevindet gør det nemmere at afmontere boret efter brug. Fedt ADVARSEL! Der skal skiftes gear, hvis boremaskinens rotation stopper helt. Hvis gearet er lidt svært at skifte, kan spindlen drejes samtidigt med hånden. 9

11 MASKINENS ANVENDELSE 7.4 FORBEREDELSE AF VANDTILSLUTNING (VÅD-BORING) 1) Monter vandslangen fra en vandhane eller vandtank til boremaskinens vandhane. 2) Vær sikker på at slangen ikke vikles om kerneboret. Ved problemer, drej styre-ringen og juster retningen. ) Sørg for at slangens tilslutning er tæt. 4) Sørg for at slangens længde er tilstrækkelig. US-modeller kan tilsluttes Gardena s hunkobling. ADVARSEL! Tænd ikke for vandet før boringen påbegyndes. Brug ikke spildevand, da det kan ødelægge boremaskinen. Brug ikke vand under højtryk. Maksimum vandtryk er 44PSI. SLANGE 7.5 FORHOLDSREGLER VED TØR-BORING RH151 er også beregnet til tør-boring. Man bør imidlertid ikke suge borestøvet ud gennem vandforsyningstilslutningen. Brug et tilvalgt støvsugersystem, som har en speciel støvopsamlingsring for tilslutning af en slange udvendigt på kerneboret, til opsamling af borestøvet. Eller enhed der sættes mellem motor og bor. 7.6 FORHOLDSREGLER FØR BRUG Kontroller følgende, før maskinen sættes i stikkontakten. [1] Generelt 1) Kontroller, at brugeren har læst og forstået denne vejledning. 2) Kontroller, at brugeren bærer korrekt sikkerhedsudstyr, som f.eks. hjelm, sikkerhedssko og ørepropper. Langt hår skal være sat op. Anvend ikke handsker under kørsel. [2] ELEKTRISKE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1) Tjek, at der ikke er defekter på stik, ledning og stikkontakt før tilslutning af maskinen. Hvis der er defekter, skal disse repareres eller udskiftes af en kvalificeret elektriker. 2) Sørg for at strømforsyningen matcher spændingen angivet på etiketten på maskinen. Hvis strømforsyningens spænding er for lav, vil strømmen sandsynligvis øges, hvilket hyppigt får kredsløbssikringen til at udløse. ) Sørg for at der er tilstrækkeligt strøm (mere end 10 Amp) til maskinen. 4) Maskinens forlængerlednings kvadrat skal være tilstrækkelig (mere end 1,5 mm2) for at forhindre spændingsfald eller overophedning. 5) Brug aldrig maskinen uden den bærbare fejlstrømsenhed (PRCD), eller fejlstrømsafbryder. GFCI) eller skilletransformator. Test enhederne inden ibrugtagning. 6) Brug ikke maskinen under omstændigheder hvor operatøren eller maskinen kan blive våd. [] TEST AF PRCD 1) Der må ikke trykkes på den variable hastighedskontakt, når man prøver at tænde for PRCD. Variabel hastighedskontakt V 2) Tryk ON (I)-knappen på PRCD en og konstater, at den røde glødelampe tændes. ) Tryk på TEST (O)-knappen og konstater, at den røde glødelampe slukkes. 4) Tryk ON(I) igen. RH151 er nu klar til brug. 5) Hvis PRCD ikke udløses, når der trykkes på TEST(O)-knappen, eller den ikke af og til udløses under brug, skal man ikke bruge RH151, men sende den til reparation. 10

12 MASKINENS ANVENDELSE 7.7 BETJENINGSVEJLEDNING VED HÅNDHOLDT BRUG Betjeningsvejledningen er beskrevet nedenfor. Når du bryder gennem objektet, der bores i, skal du kontrollere, at der er korrekt beskyttelse af ejendele og personer i område nedenunder. (eller på den anden side af væggen) 1) Sæt stikket i stikkontakten. Tænd PRCD en efter at have testet den. 2) Tænd for vandforsyningen på vandhanen. ) Hold boremaskinen fast og før kerneboret forsigtigt mod boreemnet i en let vinkel. 4) Tryk den variable hastighedsknap en smule ned, og skær en lille rille med en dybde på ca. mm (1/8 ). Åben! Brug ikke for megen trykkraft ved starten på en boring. Ved for stort tryk på kerneboret i starten, kan dette medføre, at stykker af boret løsrives, hvilket kan medføre skader.. 5) Indstil boremaskinen til en vinkel på 90 grader i forhold til boreemnet. Tryk hastighedsknappen dybt ned, for at forøge spindelhastigheden og borekraften. 6) Fortsæt med at trykke med en moderat kraft, for at undgå at overbelastningsknappen udløses. 7) Vær opmærksom på under boringen, at vinklen mellem boremaskine og boreemnet forbliver på de 90 grader. 8) Når den ønskede dybde er nået (eller skæret er igennem emnet) trækkes boremaskinen tilbage. 9) Udløs trykket på den variable hastighedsknap og stop vandforsyningen. Herefter afbrydes strømforsyningen. Hvis kerneboret kører fast, må man ikke prøve at få det løst ved at slukke og tænde for maskinen. Afbryd strømforsyningen og løsen den med en skruenøgle. Ignoreres dette, kan det medføre skader og ødelæggelse af maskinen. 7.8 BETJENINGSVEJLEDNING VED BRUG AF BORESTANDER RH151 er bygget som en multifunktionsmaskine, som også kan anvendes med en borestander. Der er to måder hvorpå man kan montere RH151 til den tilvalgte stander. En måde er at anvende 60mm tilspændingsbøjle, som vist på illustrationen. På denne måde kan boremaskinen fastspændes hurtigt ved hjælp af de to håndtag. Den anden metode er ved brug af en 0 mm tyk befæstigelsesblok. Ved denne metode opnås en mere stabil fastspænding, når der skal bores under vinkler eller ved boring af huller med større diametre. Metoden gør afstanden mellem centrum af spindlen og væggen mindre. Det er effektivt, når der ønskes boret huller med mindre diametre tæt ved en væg. 0mm skrue-fastgjort afstandssæt Se venligst dimensionerne ved anvendelse af RH151 sammen med TS-162 på tegningen i annekset i slutningen af manualen. Når der anvendes borestandere, som er anskaffet som et samlet boresæt bestående af TS-162 med R1521 eller TS-12 med R1511, er der adskillelige muligheder for søjlelængder. Tilføj venligst 200mm til slædeslaglængden ved en 1000mm søjle-model. Fratræk 200mm af slædeslaglængden ved en 600mm søjle-model. Hex.- bøsning 1) Før RH151 monteres til en borestander, kan der være behov for at ændre på vandslangens position. Hvis det er tilfældet, skrues Hex.- bøsning ud med en 6mm unbrakonøgle, slangen afmonteres med en skruenøgle og placeres i den nye position. Hvis der lækker vand mellem bøsning og slange, kan der tætnes med PTFE-forseglingstape. 11 Vandslange

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 www.folkelarsen.dk Dansk instruktion for XDL-40 bindemaskine Læs denne brugervejledning Varenr. 89664 før maskinen tages i brug Læs denne brugsvejledning

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

STØV FRI SKÆRING DEX 9 FORSTØVER

STØV FRI SKÆRING DEX 9 FORSTØVER AO JOHANSEN A/S RØRVANG 3 2620 Albertslund Danmark STØV FRI SKÆRING DEX 9 FORSTØVER Kære kunde Vi er glade for, at du har købt WORKER s revolutionerende nye generation af forstøvere. Vi er stolte af vores

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug.

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. BESKRIVELSE AF GRÆSTRIMMEREN 1. Håndtag 12. Strømstik 2. Låsegreb

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

DAR-35-E BUKKEMASKINE

DAR-35-E BUKKEMASKINE DAR-35-E BUKKEMASKINE GENEREL INFORMATION 1.1 De er indehaver af en ALBA Automatisk Bukkemaskine. Denne instruktion skal følge maskinen og være tilgængelig for de personer, som skal betjene maskinen. Personer,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44. SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44. SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44 SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool.dk

Læs mere