Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk"

Transkript

1 Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

2

3 BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3 Indledende bemærkninger...3 Kørsel og transport på offentlige veje...3 Bugsering...3 Drift...3 God service...4 Produktionsnummer...4 Symboler og mærkater...5 Sikkerhedsinstruktioner...7 Generel brug...7 Personligt sikkerhedsudstyr...9 Kørsel på skråninger...10 Børn...11 Vedligeholdelse...12 Transport...15 Førerens ansvar...16 Styrefunktioner...17 Styrefunktionernes placering...17 Målere...18 Gasspjældsregulator...18 Tænding...18 Timetæller...18 Aktivering af klippeudstyr...19 Parkeringsbremse...19 Sædejustering...19 Styrepinde...20 Kontakt til hydraulisk løft...21 Tankning...22 Brændstofventil...22 Sikringer...22 Hydraulisk løftefunktion til klippeudstyr...23 Løftehåndtag til klippeudstyr (manuelt)...23 Relæer...24 Sporing...24 Tilbehør...24 Betjening...25 Før start...26 Start af motor...26 Start af maskinen med svagt batteri...29 Kørsel...30 Arbejde på skråninger...32 Klippetips...33 Standsning af motor...34 Manuel flytning...35 Vedligeholdelse Vedligeholdelsesskema Batteri Kontrol af sikkerhedssystem Kontrol af motorens luftindtag Service af kobling Kontrol og justering af gaskabel Vedligeholdelse af luftfilter Udskiftning af benzinfilter Kontrol af dæktryk Kontrol og påfyldning af kølevæske Kontrol af parkeringsbremse Kontrol af kileremme Kontrol af klingerne Justering af klippeudstyr Kontrol af hydrauliksystem Justering af styrepindeled Kraftenhed til løft af klippeudstyr Muledrevsystem Kørehjul Rengøring og vask Maskinudstyr Smøring Smøringsskema Indledende bemærkninger Smøring af kabler Akselbøsninger og forbindelsesled Smøring i henhold til smøringsskemaet Fejlfindingsskema Opbevaring Vinteropbevaring Service Ledningsdiagram Tekniske data Tilbehør Specifikationer for tilspændingsmoment Overensstemmelseserklæringer EF-overensstemmelseserklæring Servicejournal Leveringsservice timers-service timers-service timers-service timers-service Mindst en gang om året Dansk-1

4 ADVARSEL! Hvis der ikke udvises forsigtighed under arbejdet, kan føreren eller andre personer blive udsat for personskade. Ejeren skal forstå vejledningen og må kun tillade oplærte personer, som forstår vejledningen, at bruge plæneklipperen. Enhver, som bruger plæneklipperen, skal psykisk og fysisk være ved godt helbred og må ikke være under påvirkning af euforiserende stoffer. Dansk-2

5 INTRODUKTION Introduktion Til lykke! Tak, fordi du har valgt en ZTH-plæneklipper fra Husqvarna. Denne maskine er bygget til at sikre optimal effektivitet og hurtig klipning af store arealer. Styrepindene og den hydrostatiske gearkasse bidrager også til maskinens enestående ydeevne. Denne brugervejledning er meget nyttig. Hvis anvisningerne i vejledningen (vedrørende anvendelse, service, vedligeholdelse m.m.) overholdes af alle, der bruger maskinen, kan det øge maskinens levetid markant og endda øge dens gensalgsværdi. Det er også meget vigtigt at følge instruktionerne af hensyn til din egen og andres sikkerhed. Hvis du sælger din maskine, skal du huske at medlevere brugervejledningen. Det sidste kapitel i brugervejledningen består af et servicehæfte. Sørg for at registrere alt service- og reparationsarbejde. Et ajourført servicehæfte reducerer serviceudgifterne ved det årlige eftersyn og øger maskinens gensalgsværdi. Husk derfor at medbringe brugervejledningen, når du sender maskinen til service. Indledende bemærkninger I denne brugervejledning anvendes betegnelserne venstre, højre, tilbage og frem til at beskrive maskinens almindelige køreretninger. Den løbende forbedring af vores produkter betyder, at tekniske data og konstruktion kan ændres uden varsel. Kørsel og transport på offentlige veje Kontrollér de gældende færdselsregler, før du transporterer maskinen på offentlig vej. Hvis du transporterer maskinen, skal du altid anvende et godkendt fastgørelsesudstyr og sikre, at maskinen er fastgjort korrekt. KØR IKKE maskinen på offentlig vej. Bugsering Bugser ikke maskinen. Det kan ødelægge drivsystemet. Træk ikke anhængere e.l. med denne plæneklipper. De kan få vogntoget til at folde sammen som en lommekniv eller vælte og dermed beskadige plæneklipperen og give føreren alvorlige personskader. Drift Maskinen er beregnet til græsslåning på plæner og andre åbne arealer, der er fri for forhindringer såsom sten, træstubbe m.m. Maskinen kan også anvendes til andre opgaver, hvis den forsynes med noget af det originale ekstratilbehør, der leveres sammen med maskinen og tilhørende brugsanvisninger. Maskinen må ikke anvendes til andre formål. Producentens anvisninger vedrørende drift, vedligeholdelse og reparation skal følges nøje. Plæneklippere og andet motordrevet udstyr kan være potentielt farligt ved forkert anvendelse. Sikker anvendelse kræver god dømmekraft og forsigtig betjening i overensstemmelse med anvisningerne samt almindelig sund fornuft. Maskinen må kun betjenes, vedligeholdes og repareres af personer, der er fortrolige med maskinens specielle funktioner og har indgående kendskab til sikkerhedsinstruktionerne. Brug kun godkendte reservedele til vedligeholdelse af denne maskine. Alle regler vedrørende generel sikkerhed, arbejdssikkerhed og trafiksikkerhed skal altid overholdes. Uautoriserede ændringer af maskinens design kan medføre, at producenten friholdes for ansvar for person- og tingsskader, der måtte opstå som følge heraf. Dansk-3

6 INTRODUKTION God service Husqvarnas produkter sælges over hele verden og kun i specialforretninger, der tilbyder komplet service. Dette sikrer, at du som kunde får den bedst tænkelige støtte og service. Før levering er maskinen for eksempel blevet kontrolleret og justeret af forhandleren (se godkendelsen i servicehæftet bagest i denne brugervejledning). Hvis du får brug for reservedele, eller hvis du har spørgsmål til service, garanti m.m., er du velkommen til at henvende dig på nedenstående adresse: Denne brugervejledning vedrører maskinen med følgende produktionsnummer: Motor Transmission Produktionsnummer Maskinens produktionsnummer er angivet på pladen, der sidder i venstre side i motorrummet. Pladen er forsynet med følgende oplysninger (oppefra og ned): Maskinens typebetegnelse (ID). Producentens typenummer (Model). Maskinens serienummer (Serial no.) Du skal angive typebetegnelsen og serienummeret, når du bestiller reservedele. Motorens produktionsnummer fremgår af stregkodemærkaten. Denne mærkat sidder på venstre side af krumtaphuset, foran startmotoren. Pladen er forsynet med følgende oplysninger: Motorens serienummer (E/NO). Motorens typebetegnelse (Code). Du skal angive disse, når du bestiller reservedele. Hydraulikpumpens produktionsnummer er angivet på stregkodemærkaten, der sidder til venstre for pumpehuset. Pladen er forsynet med følgende oplysninger: Pumpens typebetegnelse. Pumpens serienummer. Hydraulikmotorens produktionsnummer fremgår af den runde metalplade. Pladen sidder i gavlfeltet inde i motoren. Pladen er forsynet med følgende oplysninger: Hydraulikmotorens typebetegnelse og produktionsversion. Hydraulikmotorens serienummer. Dansk-4

7 Symboler og mærkater SYMBOLER OG MÆRKATER Disse symboler findes både på maskinen og i brugervejledningen. Gennemgå dem grundigt, så du ved, hvad de betyder. ADVARSEL! Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x Xxxxx xxxxxx xx. xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx. Anvendes i denne publikation til at gøre læseren opmærksom på risikoen for personskade eller livsfarlige situationer, især hvis de givne instruktioner ikke følges. VIGTIGE OPLYSNINGER Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx. Anvendes i denne publikation til at gøre læseren opmærksom på risikoen for tingsskade, især hvis de givne instruktioner ikke følges. Anvendes også, hvis der er potentiel risiko for betjenings- eller monteringsfejl. Tilbage Neutral Hurtigt Knappen Slow (langsomt) Choker Benzin Advarsel! Parkeringsbremse CE-mærkning. Kun for det europæiske marked. Advarsel! Roterende klinger hold afstand til udkastningsenheden. Berør ikke roterende dele. Batterisyre er ætsende, eksplosiv og brændbar. Stå ikke her Støjemissioner i miljøet opfylder gældende EU-direktiv. Maskinens emission er angivet i kapitlet TEKNISKE DATA og på mærkaterne. Kun for det europæiske marked. Brug beskyttelsesbriller. Brug derfor beskyttelseshandsker. Dansk-5

8 SYMBOLER OG MÆRKATER Læs brugervejledningen. Sluk motoren, og fjern nøglen, før du udfører vedligeholdelse eller reparationer. Hold dig på sikker afstand af maskinen. Brug ikke maskinen på skråninger med hældninger større end 10. Ingen passagerer. Hele kroppen er udsat for genstande, der kastes ud. Kvæstelse af fingre og tæer. Åbn og fjern ikke sikkerhedsskærmene, mens motoren kører. Bak forsigtigt, og hold øje med andre personer. Kør forsigtigt fremad, og hold øje med andre personer. Dansk-6

9 Sikkerhedsinstruktioner SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Disse instruktioner vedrører din sikkerhed. Følg dem omhyggeligt. ADVARSEL! Dette symbol betyder, at vigtige sikkerhedsinstruktioner skal fremhæves. Det vedrører din sikkerhed. VIGTIGT! DENNE PLÆNEKLIPPER KAN AMPUTERE HÆNDER OG FØDDER OG KASTE GENSTANDE UD. TILSIDESÆTTELSE AF SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE KAN MEDFØRE ALVORLIGE SKADER ELLER VÆRE DØDBRINGENDE. Generel brug Læs, forstå og følg alle instruktioner på maskinen og i vejledningen, før du starter. Placer ikke hænder eller fødder i nærheden af de roterende dele eller under maskinen. Hold altid afstand til udkastningsåbningen. Kun ansvarlige voksne, der er bekendte med instruktionerne, må anvende maskinen. Ryd området for genstande som f.eks. sten, legetøj, ledninger m.m., der kan indfanges og slynges ud af klingerne. Sørg for, at der ikke opholder sig andre personer i området før kørsel med plæneklipperen. Stands maskinen, hvis personer eller dyr kommer ind på området. Medbring aldrig passagerer. Maskinen er udelukkende beregnet til én person. Slå ikke græs under baglæns kørsel, medmindre det er absolut nødvendigt. Kig altid ned og bagud, før og mens du bakker. Sørg for, at det materiale, der kastes ud, ikke rammer andre. Undgå, at materiale kastes ud mod en mur eller andre forhindringer. Materiale kan kastes tilbage mod føreren. Stands klingerne ved kørsel på grus. Ved kørsel med maskinen skal græsopsamleren, afskærmningen til udkastningsåbningen eller andet sikkerhedsudstyr være monteret og fungere korrekt. Tag farten af, før du drejer. Lad ikke maskinen stå uden opsyn med motoren kørende. Stands altid klingerne, aktivér parkeringsbremsen, stands motoren, og fjern nøglen, før du stiger af plæneklipperen Læs brugervejledningen, før du starter maskinen. Ryd området for genstande. Medbring aldrig passagerer Dansk-7

10 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Deaktiver klingerne, når du ikke slår græs. Stands motoren, vent, til alle dele er stoppet helt, og fjern tændingsnøglen, før du rengør maskinen, fjerner græsopsamleren eller tømmer afskærmningen til udkastningsåbningen for tilstoppet græs. Kør kun med maskinen i dagslys eller i god kunstig belysning. Kør ikke med maskinen, hvis du er påvirket af alkohol, medicin eller rusmidler. Vær opmærksom på trafikken, hvis du kører i nærheden af en vej eller skal krydse den. Vær ekstra forsigtig ved på- eller aflæsning af maskinen på eller fra en trailer eller en lastbil. Bær altid øjenværn, når du opholder dig i nærheden af batterierne. Statistikken viser, at førere på 60 år og derover er involveret i en stor procentdel af de skader, der er relateret til kørsel med plæneklippere. Disse førere skal vurdere, om de er i stand til at føre plæneklipperen tilstrækkeligt sikkert, så de beskytter sig selv og andre mod alvorlige skader. Følg producentens anbefalinger vedrørende hjulvægte eller modvægte. Alle, der kører denne maskine, skal først læse og forstå brugervejledningen. National lovgivning kan indeholder bestemmelser om førerens alder. Hold maskinen fri for græs, blade eller andet ophobet affald, der kan komme i berøring med udstødningen/motoren og antændes. Lad ikke klippeudstyret pløje gennem blade eller andet affald, der kan ophobe sig. Tør spildt olie eller benzin op, før maskinen startes eller stilles til opbevaring. Lad maskinen køle af, før den stilles til opbevaring. Hvis du rammer en genstand, eller hvis der forekommer unormale maskinvibrationer, skal du køre fri af forhindringen, standse motoren, fjerne tændingsnøglen og straks kontrollere maskinen. Kontrollér maskinen for skader, og udfør eventuelle reparationer, før du starter maskinen igen og bruger udstyret. Vær opmærksom på, at føreren eller brugeren er ansvarlig for uheld eller risici, som andre personer eller disses ejendom udsættes for. ADVARSEL! Udstødningsgasser og visse af køretøjets komponenter kan indeholde eller udsende kemikalier, der mistænkes for at kunne forårsage fødselsskader eller anden reproduktiv skade. Motorens udstødningsgasser indeholder kulmonoxid, der er en lugtfri, farveløs og giftig gas. Anvend kun maskinen på steder med god udluftning. Dansk-8

11 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Alle førere skal modtage professionel og praktisk undervisning. Denne undervisning skal lægge vægt på: 1. behovet for forsigtighed og koncentration ved arbejde med plæneklipperen; 2. at kontrollen over en plæneklipper af denne type, som glider på en skråning, ikke kan genoprettes ved at bruge bremsen. Hovedårsagerne til, at føreren kan miste kontrollen over maskinen, er: a. utilstrækkeligt vejgreb; b. maskinen kører for hurtigt; c. utilstrækkelig bremsning; d. maskintypen egner sig ikke til den udførte opgave; e. manglende opmærksomhed på betydningen af jordforholdene, navnlig skråninger; f. forkert træk- og lastfordeling. Vær opmærksom på trafikken, hvis du kører i nærheden af eller skal krydse en vej. Stands klingerne, før du kører over andre overflader end græs. Personligt sikkerhedsudstyr ADVARSEL! Når du anvender maskinen, skal du bære godkendt personligt beskyttelsesudstyr som det, der er vist på billederne. Personligt beskyttelsesudstyr kan ikke eliminere risikoen for skader, men kan reducere omfanget af eventuelle skader. Spørg forhandleren til råds om valg af udstyr. Sørg for, at du altid har førstehjælpsudstyr ved hånden, når du anvender maskinen. Anvend aldrig maskinen uden fodtøj. Brug altid beskyttelsessko og -støvler, helst med stålsnuder. Bær altid godkendte beskyttelsesbriller eller helmaske, når du samler eller anvender maskinen. Brug altid handsker, når du rører ved klingerne. Undlad at bruge løstsiddende tøj, der kan blive fanget af de bevægelige dele. Brug høreværn for at undgå at beskadige hørelsen. Under kørsel skal du altid være iført kraftigt fodtøj og lange bukser. Du må ikke betjene udstyret med bare fødder eller iført sandaler. Personligt beskyttelsesudstyr Dansk-9

12 Kørsel på skråninger Kørsel på skråninger er en af de væsentlige årsager til, at folk mister kontrollen over maskinen, så den vælter, og der kan indtræffe alvorlige skader eller dødsfald. Kørsel på skråninger kræver ekstra forsigtighed. Hvis du ikke kan bakke op af skråningen, eller hvis du føler dig usikker, når du kører på den, skal du ikke bruge maskinen til at slå den. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Slå altid græsset på skråninger (maks. 10 graders hældning) ved at køre op og ned, aldrig på tværs. Hold øje med huller, spor, bump, sten eller andre skjulte genstande. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte. Højt græs kan skjule forhindringer. Vælg en lav grundhastighed, så du ikke behøver at standse, mens du kører på skråningen. Klip aldrig en våd plæne. Dækkene kan skride. Undgå at starte, stoppe eller dreje på en skråning. Hvis dækkene begynder at skride, skal du deaktivere klingerne og fortsætte langsomt ned ad bakken. Kør langsomt og gradvist på skråninger. Foretag ikke pludselige ændringer i hastighed eller retning, da dette kan få maskinen til at vælte. Vær ekstra forsigtig, når du kører maskinen med græsopsamler eller andet tilbehør, da disse dele kan påvirke maskinens stabilitet. Brug ikke dette tilbehør på stejle skråninger. Forsøg ikke at stabilisere maskinen ved at sætte en fod ned på jorden. Brug ikke plæneklipperen i nærheden af kanter, grøfter eller volde. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører ud over kanten, eller hvis kanten skrider sammen Vær ekstra forsigtig, når du kører på skråninger. ADVARSEL! Kør ikke op eller ned af bakker med en hældning på mere end 10 grader, og kør ikke på tværs af skråninger Slå altid græsset ved at køre op og ned, aldrig på tværs. Dansk-10

13 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Børn Tragiske uheld kan opstå, hvis føreren ikke er opmærksom på tilstedeværelsen af børn. Børn tiltrækkes ofte af maskiner eller græsslåning. Du kan aldrig forvente, at børn bliver på det sted, hvor du sidst har set dem. Hold børn væk fra det område, du klipper, og sørg for, at de holdes under opsyn af en anden voksen end dig selv. Vær hele tiden opmærksom, og sluk maskinen, hvis et barn kommer ind i det området, du klipper. Se bagud og ned efter børn, før og mens du bakker. Medbring aldrig børn, heller ikke selv om klingerne er slået fra. De kan falde af og få alvorlige skader eller forhindre sikker kørsel med maskinen. Børn, der tidligere har fået køreture på maskinen, kan pludselig dukke op i området for at få endnu en køretur og i den forbindelse risikere at blive kørt over af maskinen. Lad aldrig børn betjene maskinen Lad aldrig børn betjene maskinen. Vær ekstra forsigtig, når du kører i nærheden af blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere udsynet, så du ikke ser eventuelle børn. Hold børn væk fra arbejdsområdet Dansk-11

14 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Vedligeholdelse ADVARSEL! Du må ikke starte motoren, hvis gulvpladen eller andre beskyttelsesplader over klippeudstyrets drivrem mangler. Sikker håndtering af benzin For at undgå person- eller tingsskader skal du være særdeles forsigtig ved håndtering af benzin. Benzin er meget brændbart, og dampene er eksplosive. Sluk cigaret, cigar, pibe og andre antændingskilder. Brug kun en godkendt benzinbeholder. Fjern aldrig benzindækslet, og påfyld ikke benzin, mens motoren kører. Sørg for, at motoren har kølet af i mindst to (2) minutter, før du tanker. Tank aldrig maskinen indendørs. Opbevar aldrig maskinen eller benzinbeholderen i nærheden af åbne flammer, gnister eller en tændflamme som f.eks. i en varmtvandsbeholder eller andre apparater. Før du begynder at påfylde benzin, skal du minimere risikoen for statisk elektricitet ved at berøre en metaloverflade. Fyld aldrig en beholder med benzin, mens den befinder sig inde i et køretøj, på en lastvogn eller på en trailer med plastbeklædning. Placer altid beholdere på jorden væk fra køretøjet, når du fylder dem. Hvis plæneklipperen transporteres på en lastvogn eller trailer, må du først påfylde benzin, når plæneklipperen står på jorden. Hvis dette ikke er muligt, skal du påfylde benzin via en bærbar beholder og ikke via benzinslangen på en tankstander. Sørg for, at slangedysen hele tiden har kontakt med kanten på benzintanken eller beholderen, indtil du har tanket færdig. Forsøg ikke at åbne dysen med værktøj. Hvis du spilder benzin på dit tøj, skal du straks skifte det. Du må aldrig overfylde benzintanken. Sæt benzindækslet på igen, og skru det godt fast. Du må ikke starte motoren i nærheden af spildt benzin. Brug aldrig benzin som rengøringsmiddel. Påfyld aldrig benzin indendørs. ADVARSEL! Motoren og udstødningssystemet bliver meget varmt under kørsel. Risiko for brandskader. Lad motoren og udstødningssystemet køle af i mindst to (2) minutter, før du tanker benzin Dansk-12

15 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Hvis benzinsystemet lækker, må du ikke starte motoren, før problemet er blevet afhjulpet. Kontrollér benzinstanden, før du tager maskinen i brug, og sørg for, at der er tilstrækkelig plads, til at brændstoffet kan udvides, da varmen fra motoren og solen i modsat fald kan udvide brændstoffet, så det flyder over. Generel vedligeholdelse Brug aldrig maskinen i et lukket område. Sørg for, at alle møtrikker og bolte er spændt, så udstyret er i sikker, funktionsdygtig stand. Du må aldrig ændre på sikkerhedsudstyret. Kontrollér regelmæssigt, at det fungerer korrekt. Sørg for, at maskinen er fri for græs, blade eller andet ophobet affald. Tør spildt olie eller benzin op, og fjern benzinvædet affald. Lad maskinen køle af, før du stiller den til opbevaring. Hvis du rammer et fremmedlegeme, skal du standse maskinen og efterse den. Foretag om nødvendigt reparationer, før du starter igen. Foretag aldrig justeringer eller reparationer, mens motoren kører. Fjern tændingsnøglen, mens du foretager justeringer eller reparationer. Kontrollér jævnligt delene i græsopsamleren, og udskift dem om nødvendigt med originale reservedele. Klingerne er skarpe. Pak derfor klingerne ind, eller brug handsker, og vær ekstra forsigtig, når du kontrollerer dem. Kontrollér bremserne hyppigt. Juster dem, og udfør service efter behov. Behold eller udskift sikkerheds- og instruktionsmærkater efter behov. Undlad at ændre sikkerhedsudstyret. Kontrollér jævnligt udstyret, så du ved, at det fungerer korrekt. Maskinen må ikke anvendes, hvis beskyttelsesplader, beskyttelseskapper, sikkerhedsafbrydere eller andet beskyttelsesudstyr er defekt eller afmonteret. Undlad at ændre regulatorernes indstillinger, og undgå at anvende maskinen ved unødvendigt høje omdrejningstal. Hvis motoren køres ved for høje omdrejningstal, kan maskinens komponenter blive ødelagt. Start aldrig motoren i et lukket rum. Brug altid beskyttelsesbriller ved håndtering af batterierne Dansk-13

16 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Vær forsigtig, når du håndterer batterisyre. Syre på huden ætser og kan forårsage alvorlige forbrændinger. Hvis du spilder batterisyre på huden, skal du straks vaske det af med vand. Syre i øjnene kan medføre blindhed, og du bør straks søge læge. Vær altid forsigtig, når du udfører service på batteriet. Der kan dannes eksplosive gasser i batteriet. Udfør aldrig vedligeholdelsesarbejde på batteriet, når du ryger eller opholder dig i nærheden af åben ild og gnister. Batteriet kan eksplodere og forårsage alvorlig person- eller tingsskade. Kontrollér, at alle møtrikker og skruer, herunder især fastgøringsbolten til klingerne, er korrekt spændt, og at udstyret er i god stand. Undlad at ændre sikkerhedsudstyret. Kontrollér jævnligt udstyret, så du ved, at det fungerer korrekt. Maskinen må ikke anvendes, hvis beskyttelsesplader, beskyttelseskapper, sikkerhedsafbrydere eller andet beskyttelsesudstyr er defekt eller afmonteret. Undlad at ændre regulatorernes indstillinger, og undgå at anvende maskinen ved unødvendigt høje omdrejningstal. Hvis motoren køres ved for høje omdrejningstal, kan maskinens komponenter blive ødelagt. Der kan dannes gnister, når du arbejder med batteriet og de kraftige kabler til startkredsløbet. Dette kan medføre batterieksplosion, brand eller øjenskader. Der kan ikke dannes gnister, når chassiskablet (normalt negativt, sort), er fjernet fra batteriet. ADVARSEL! Batteriet indeholder bly og blykomponenter samt kemikalier, der mistænkes for at være kræftfremkaldende og at kunne forårsage fødselsskader eller anden reproduktiv skade. Vask hænder, når du har rørt ved batteriet Undlad at ryge, når du udfører vedligeholdelsesarbejde på batteriet. Batteriet kan eksplodere og forårsage alvorlig person- eller tingsskade. ADVARSEL! Undgå elektriske gnister og følgerne deraf ved at følge nedenstående rutiner: Brug altid beskyttelseshandsker. Kontrollér, at benzindækslet er monteret korrekt, og at der ikke opbevares brændbare stoffer i åbne beholdere. Undlad at arbejde med startkredsløbet, hvis der er spildt benzin. Afbryd som det første chassiskablet fra batteriet, og tilslut det igen som det sidste. Risiko for gnister Dansk-14

17 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Undlad at lave en kortslutningsbro på tværs af startrelæet for at udløse starteren. Anvend aldrig maskinen indendørs eller på steder med dårlig udluftning. Udstødningsgasserne indeholder kulmonoxid en farlig og dødbringende gas, der ikke kan lugtes. Stop maskinen, og kontrollér udstyret, hvis du kører over eller ind i noget. Foretag eventuelle reparationer, før du starter. Foretag aldrig justeringer, mens motoren kører. Maskinen er kun testet og godkendt med det udstyr, som leverandøren har leveret og anbefalet. Brug kun godkendte reservedele til maskinen. Klingerne er skarpe og kan forårsage snitsår. Pak derfor klingen ind, eller anvend beskyttelseshandsker, når du håndterer den. Kontrollér jævnligt, at parkeringsbremsen fungerer korrekt. Juster den om nødvendigt. Tildækningsenheden må kun anvendes, når du klipper græs på en plæne, du er bekendt med. Reducer brandfaren ved at fjerne græs, blade og andet kvas, der har samlet sig på maskinen. Lad maskinen afkøle, før du stiller den til opbevaring. Rengør regelmæssigt klippeudstyret og undersiden af klippeudstyret. Undgå at tilsprøjte motoren og de elektriske dele med vand. På maskiner med flere klinger skal du være forsigtigt, da rotation af én klinge kan få de andre klinger til at rotere. Transport Rengør maskinen jævnligt Maskinen er tung og kan forårsage alvorlig personskade. Vær ekstra forsigtig, når du læsser eller losser den fra en bil eller trailer. Anvend en godkendt trailer til at transportere maskinen på. Træk parkeringsbremsen, luk for benzinforsyningen, og fastgør maskinen med godkendt befæstningsudstyr såsom bånd, kæder eller stropper, før du transporterer den. Kør ikke maskinen på offentlig vej. VIGTIGE OPLYSNINGER! Parkeringsbremsen har ikke tilstrækkelig holdekraft til at holde maskinen fast under transport. Sørg derfor for, at maskinen er godt fastgjort under transport. Kør altid maskinen baglæns op på traileren, så den ikke vælter. Dansk-15

18 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Overhold altid lokale færdselsregler, når du transporterer maskinen på offentlig vej. Bugser ikke maskinen. Det kan ødelægge drivsystemet. Træk ikke anhængere e.l. med denne plæneklipper. De kan få vogntoget til at folde sammen som en lommekniv eller vælte og dermed beskadige plæneklipperen og give føreren alvorlige personskader. Når maskinen skal parkeres, opbevares eller efterlades uden opsyn, skal du sænke klippeaggreaget, medmindre der bruges en positiv mekanisk lås. Førerens ansvar Læs følgende sikkerhedsanvisninger igennem, og følg dem. Følg et fast tidsskema ved vedligeholdelse, service og anvendelse af plæneklipperen. Følg anvisningerne i afsnittene "Vedligeholdelse" og "Opbevaring" i brugervejledningen. Denne maskine kan ikke tænke selv. Det skal du gøre for den! ADVARSEL! Denne plæneklipper er udstyret med en forbrændingsmotor og må ikke bruges på eller i nærheden af uopdyrket, skovdækket, kratdækket eller græsdækket jord, medmindre motorens udstødningssystem er udstyret med en gnistfanger, der opfylder gældende lovgivning (hvis en sådan findes inden for dette område). Hvis du anvender gnistfanger, bør du holde den i korrekt stand. Du kan købe en gnistfanger til udstødningsrøret hos nærmeste autoriserede Husqvarna-forhandler. Dansk-16

19 Styrefunktioner Denne brugervejledning indeholder en beskrivelse af Husqvarnas Zero Turn Rider. Plæneklipperen er udstyret med en væskekølet 3-cylindret Daihatsu-dieselmotor (27 hk) eller Daihatsu Turbo-dieselmotor (34 hk). Transmissionen fra motoren går via to kileremsdrevne hydrostatiske transaksler, der samtidig driver en hydraulikmotor til hvert drivhjul. Luftstrømmen og dermed retningen og hastigheden kontrolleres med de to styrepinde. STYREFUNKTIONER Zero Turn Rider BAM Placering af styrefunktionerne. Styrefunktionernes placering Side Side 1. Styrepinde Sædeindstillingsgreb Timetæller V DC-stik 3. Parkeringsbremse Gasspjæld Håndtag til klippeudstyr Dybdereguleringsgreb Tænding Manuel funktion til løft af klippeudstyr Relæer Vandtemperaturmåler Gløderørslampe Amperemeter Dæksler til brændstoftank Olietrykmåler Brændstofventil Kontakt til hydraulisk løft af klippeudstyr 21 Dansk-17

20 STYREFUNKTIONER Målere Vandtemperaturmåleren viser kølevæsketemperaturen og advarer om overophedning. Amperemeteret viser strømstyrken på batteriet. Under normale driftsbetingelser vil nålen stå en anelse ovre på plussiden (+) af amperemeteret, hvilket viser, at batteriet forsynes med strøm. Når plæneklipperen kører i tomgang, kan indikatoren stå på nul (0) eller på minus (-). Hvis nålen bliver stående på minussiden ved normal driftshastighed, er det tegn på fejlfunktion i ladesystemet, hvilket skal kontrolleres med det samme. Olietrykmåleren viser trykket i oliesystemet og advarer dig, hvis trykket er for lavt til drift. Gasspjældsregulator Gasspjældregulatoren regulerer motorens omdrejningstal. Håndtaget kan flyttes frem eller tilbage for henholdsvis at øge og reducere motorens omdrejningstal. Undlad at lade motoren køre i tomgang i længere tid ad gangen. Kør med fuld gas, når du klipper græs. Målere 1. Vandtemperatur 2. Amperemeter 3. Olietryk BAM-2 Tænding Tændingsnøglen sidder på instrumentpanelet og anvendes til at starte maskinen. Gasspjældsregulator 1. Gasspjældsregulator 1 BAM-2 VIGTIGE OPLYSNINGER! Vent med at starte motoren, indtil gløderørslampen er gået ud. For at forlænge starterens levetid skal du bruge korte startcyklusser på MAKS. 30 sek./min. 2 Timetæller Timetælleren viser den samlede driftstid og minder dig om serviceintervaller. 1 3 Ikonet CHG OIL (skift olie) blinker efter 50-timersintervaller. Ikonet blinker 1 time før og 1 time efter intervallets udløb. Ikonet CHG OIL aktiveres og deaktiveres automatisk. Timetælleren kan ikke nulstilles manuelt. Instrumentpanel 1. Timetæller 2. Glødetændrørslampe 3. Tænding BAM-3 Dansk-18

Brugsanvisning. iz 21. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. iz 21. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning iz 21 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER iz-serien Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3 Indledende

Læs mere

Brugsanvising EZ22. Læs, forstå og følg alle instruktioner på maskinen og i brugsanvisingen, før du starter. Danish

Brugsanvising EZ22. Læs, forstå og følg alle instruktioner på maskinen og i brugsanvisingen, før du starter. Danish Brugsanvising EZ22 Læs, forstå og følg alle instruktioner på maskinen og i brugsanvisingen, før du starter. Danish Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel med henblik på implementering

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 43 cc Varenr.: 90 xx xxx Med rygbåret motor Varenr.: 90 29 022 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Brugsanvisning. EZ 17 EZ 21 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. EZ 17 EZ 21 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning EZ 17 EZ 21 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion...3 Generelt...3 Kørsel og transport på offentlige

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043848 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 420 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear, kører på gummi larvebånd og har en arbejdsbredde på 87 cm. Sneslyngen

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning Z18. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Z18. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Z18 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER Z-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3 Indledende

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

Brugsanvisning CZE 4818. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning CZE 4818. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning CZE 4818 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Tillykke med købet af din HUSQVARNA-plæneklipper. Den er designet, konstrueret og produceret

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning DT40 Mosfjerner Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

J55T El-scooter. Brugervejledning. OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR. Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug

J55T El-scooter. Brugervejledning. OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR. Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug J55T El-scooter Brugervejledning OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug 0 Indholdsfortegnelse 1.INTRODUKTION... 1 2. SPECIFIKATIONER...

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

STIGA VILLA 102M

STIGA VILLA 102M STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

OPERATØRHÅNDBOG. Denne håndbog er til model 316 Hydraulisk gravemaskine ADVARSEL RISIKO FOR PERSONSKADE ELLER LIVSFARE

OPERATØRHÅNDBOG. Denne håndbog er til model 316 Hydraulisk gravemaskine ADVARSEL RISIKO FOR PERSONSKADE ELLER LIVSFARE OPERATØRHÅNDBOG Denne håndbog er til model 316 Hydraulisk gravemaskine RISIKO FOR PERSONSKADE ELLER LIVSFARE Brug aldrig maskinen uden vejledning. Læs maskinskilte, Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der kræves ved brug af maskinen. Symbolerne

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Monteringsanvisninger til modellerne:

Monteringsanvisninger til modellerne: Monteringsanvisninger til modellerne: 968999306/IZC Udstyret med: 96899934 TRD48 Tunnel Ram Deck eller 968999347 CD48 Combi Deck Montering Pak enheden ud. Dæk Monter baghjulene ved hjælp af møtrikkerne

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Mnteringsanvisninger til modellerne:

Mnteringsanvisninger til modellerne: Mnteringsanvisninger til modellerne: 96899930/LZ5C Udstyret med et af de følgende klippedæk: 968999343 TRD5 Tunnel Ram Deck, 968999344 TRD6 Tunnel Ram Deck, 968999348 CD5 Combi Deck, 968999349 CD6 Combi

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

STIGA VILLA 85M

STIGA VILLA 85M STIGA VILLA 85M 8211-3013-09 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere