INTERCEPT LYSBOKS INT100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERCEPT LYSBOKS INT100"

Transkript

1 Brugermanual INTERCEPT LYSBOKS INT100 INT til 50 Hz INT til 60 Hz

2 EC REP Cerus Corporation Cerus Europe B.V Stanwell Drive Stationsstraat 79-D Concord, CA USA 3811 MH Amersfoort The Netherlands Fremstillet i USA Cerus og INTERCEPT er varemærker, der tilhører Cerus Corporation.

3 Brugermanual INTERCEPT LYSBOKS INT100 Software Version 4.2 Lysboksens serienummer

4 Denne side er med vilje blank.

5 Overordnet indholdsfortegnelse Overordnet indholdsfortegnelse (Hver enkelt kapitel har en detaljeret indholdsfortegnelse) Kapitler SIDE 1. Hvad lysboksen gør Hvordan denne håndbog skal bruges Beskrivelse af lysboksen Hvordan lysboksen skal anvendes Fejlfinding Vedligeholdelse, transport og opbevaring, 6-1 garanti og service 7. Specifikationer Bilag 8-1 i

6 Overordnet indholdsfortegnelse Denne side er med vilje blank. ii

7 Kapitel 1 Hvad lysboksen gør Kapitel 1. Hvad lysboksen gør AFSNIT SIDE 1.1 Hvad lysboksen gør Tilsigtet anvendelse af lysboksen Indikationer for anvendelse Kontraindikationer Bemærkninger til klinikere Advarsler Forsigtighedsregler

8 Kapitel 1 Hvad lysboksen gør Denne side er med vilje blank. 1-2

9 Afsnit 1.1 Hvad lysboksen gør Kapitel 1 Hvad lysboksen gør Afsnit 1.1 Hvad lysboksen gør INTERCEPT lysboksen afgiver som en del af patogeninaktiveringsprocessen en kontrolleret dosis ultraviolet lys af type A (UV-A) til blodprodukter. Lysboksen anvendes i sammenhæng med trombocytter og plasma i et INTERCEPT fremstillingssæt. Fremstillingssættet gør det muligt at behandle blodprodukter i et lukket system. Lysboksen opsamler data for blodprodukter og behandler og overfører disse data til en printer eller computer. Hvert enkelt blodprodukt anvender et specifikt fremstillingssæt. Det er vigtigt at anvende det rigtige fremstillingssæt og bruge sæt, der er godkendt af de lokale myndigheder. Nedenstående er en kort oversigt over patogeninaktiveringsprocessen: Blodproduktet fremstilles af fuldblod eller ved aferese. Blodproduktet blandes derefter med amotosalen HCL. Amotosalenet interagerer med DNA eller RNA i virus, bakterier, parasitter eller leukocytter, hvis disse findes i blodproduktet. Når blodproduktet med amotosalen udsættes for UV-A-lys, krydsbindes amotosalen og DNA eller RNA. Patogener kan forhindres i replikation ved hjælp af denne proces. Det resterende amotosalen reduceres ved hjælp af adsorption før opbevaring. 1-3

10 Kapitel 1 Hvad lysboksen gør Afsnit 1.2 Tilsigtet anvendelse af lysboksen Afsnit 1.2 Tilsigtet anvendelse af lysboksen Lysboksen refererer til INTERCEPT lysboksene INT100. INTERCEPT lysboksen er kun til brug i patogeninaktiveringsprocessen for at levere UVA-lys til den fotokemiske behandling af blodprodukter. Lysboksen må kun anvendes af personale, der er oplært i at udføre INTERCEPT-blodsystemprocessen. 1-4

11 Afsnit 1.3 Indikationer for anvendelse Kapitel 1 Hvad lysboksen gør Afsnit 1.3 Indikationer for anvendelse Trombocytter og plasma behandlet med INTERCEPT blodsystemprocessen er indiceret til hjælp for patienter, der har behov for transfusioner, jf. retningslinierne for klinisk praksis. 1-5

12 Kapitel 1 Hvad lysboksen gør Afsnit 1.4 Kontraindikationer Afsnit 1.4 Kontraindikationer Brug af trombocytter og/eller plasma behandlet med INTERCEPT blodsystemprocessen er kontraindiceret til patienter med en anamnese, hvor der er allergisk reaktion på amotosalen eller psoralener. 1-6

13 Afsnit 1.5 Bemærkninger til klinikere Kapitel 1 Hvad lysboksen gør Afsnit 1.5 Bemærkninger til klinikere Selv om laboratoriestudier af amotosalenbehandling med UV-A-lys har vist reduktion i niveauerne af visse vira og bakterier, findes der ingen patogeninaktiveringsproces, som bevisligt eliminerer alle patogener. Neonatale patienter, som har behov for blodprodukttransfusion under lysterapibehandling af hyperbilirubinæmi, skal behandles med lysterapiudstyr, som ikke udsender lys på under 425 nm, for at undgå en teoretisk potensering af en interaktion mellem UV-A-lys og psoralen, der resulterer i erytem. 1-7

14 Kapitel 1 Hvad lysboksen gør Afsnit 1.6 Advarsler Afsnit 1.6 Advarsler Nedenstående advarselsmeddelelser vil gøre opmærksom på mulige farer, som kan medføre personskade. Dette omfatter også forhold, som kan have indvirkning på resultater af patogeninaktivering. Advarselsmeddelelserne er opført efter det afsnit, hvori de forekommer. Kapitel 3: BESKRIVELSE AF LYSBOKSEN ADVARSEL Hvis blodproduktet lækker ned i bakken, kan blodproduktet løbe ud, når skuffen tippes. Hvis bakken er over operatørens øjenhøjde, bør operatøren bruge øjenbeskyttelse, mens skuffen tippes. Afsnit 3.5 Lysboksens dør og skuffe ADVARSEL Amotosalen i kontakt med huden kan forårsage lysfølsomhed, hvor der er ultraviolet lys. Hvis huden eksponeres, skylles den eksponerede hud gentagne gange med vand: Afsnit 3.5 Lysboksens dør og skuffe Kapitel 4: HVORDAN LYSBOKSEN SKAL ANVENDES ADVARSEL Alt materiale, der indeholder trombocytter eller plasma (herunder også slanger) skal anbringes i det store rum i lysboksen, for at behandlingen kan være hensigtsmæssig. INTERCEPT blodsystemet er gyldigt med uhindret lysgennemstrømning gennem bakken og belysningsposen med blodproduktet. Der må ikke være etiketter eller andet materiale i dette område. Etiketterne må kun anbringes på belysningsposens klap. Bakken skal være ren. Belysningsposen må ikke foldes. Afsnit 4.3 Klargør fremstillingssæt ADVARSEL Slangen, der indeholder blodprodukt blandet med amotosalen, skal holdes i den venstre side af kammeret, hvor belysningen sker. Trombocyt- eller plasmaprodukt i slangen, der ikke er helt inden for det område, der belyses, vil ikke blive patogeninaktiverede. Afsnit 4.3 Klargør fremstillingssæt 1-8

15 Kapitel 1 Hvad lysboksen gør Afsnit 1.6 Advarsler ADVARSEL Kontroller, at hver enkelt poses stregkoder og kammerposition indføres korrekt i lysboksen. Afsnit 4.4 Scan stregkoder ADVARSEL Delvis belysning er ikke gyldig til patogeninaktivering. Forsøg ikke at behandle en delvist behandlet enhed igen. Undgå at behandle et blodprodukt mere end én gang. Klager over patogeninaktivering kan ikke støttes for delvist belyste enheder, og disse enheder skal kasseres. Afsnit 4.7 Afbrydelse af belysning Afsnit 4.8 Fjern fremstillingssæt Kapitel 6: VEDLIGEHOLDELSE, TRANSPORT OG OPBEVARING, GARANTI OG SERVICE ADVARSEL Lysboksen skal løftes eller bæres af mindst to personer eller ved hjælp af mekanisk løfteudstyr. Afsnit 6.2 Udvælgelse af et sted til lysboksen Afsnit 6.4 Transport og opbevaring ADVARSEL Der må ikke stables mere end to lysbokse oven på hinanden. Afsnit 6.2 Udvælgelse af en plads til lysboksen ADVARSEL Sluk for lysboksen og afbryd strømkilden, før der foretages vedligeholdelse af lysboksen. Afsnit 6.3 Rengøring af lysboksen ADVARSEL Blodprodukter, der indeholder amotosalen, skal behandles som andre blodprodukter, hvilket vil sige som biologisk skadeligt materiale. Følg de retningslinier for brug af beskyttelsesudstyr, rengøring og bortskaffelse, som er udformet i din afdeling. Afsnit 6.3 Rengøring af lysboksen ADVARSEL Hvis blodproduktet lækker ned i bakken, kan blodproduktet løbe ud, når skuffen tippes. Hvis bakken er over operatørens øjenhøjde, bør operatøren bruge øjenbeskyttelse, mens skuffen tippes. Afsnit 6.3 Rengøring af lysboksen 1-9

16 Kapitel 1 Hvad lysboksen gør Afsnit 1.6 Advarsler Kapitel 7: SPECIFIKATIONER ADVARSEL Brug af andet tilbehør eller andre kabler end dem der er nævnt i denne vejledning udskiftning af indvendige dele kan forårsage forøgede emissioner fra lysboksene eller nedsat immunitet. Afsnit 7.2 Lysboksens overensstemmelse med standarder ADVARSEL Lysboksene bør ikke bruges ved siden af eller stablet oven på andet af fabrikkens udstyr. Hvis det er nødvendigt at bruge dem ved siden eller oven på andet udstyr, bør de overvåges for at kontrollere, at de fungerer normalt i den konfiguration, som de skal bruges i. Afsnit 7.2 Lysboksens overensstemmelse med standarder ADVARSEL Benene på stik, der er forsynet med ESU-advarselssymbolet, bør ikke berøres, og der må ikke etableres forbindelser til disse stik, med mindre ESU-sikkerhedsprocedurerne følges. Forsigtighedsprocedurerne omfatter: - metoder til at forhindre at der akkumuleres elektrostatisk ladning (f.eks. aircondition, befugtning, ledende gulvbelægninger, non-syntetisk tøj); - afladning af kroppen mod UDSTYRETS eller SYSTEMETS ramme eller til jorden eller en stor metalgenstand; - binde sig selv til UDSTYRET eller SYSTEMET eller jorden med en håndledsstrop. Afsnit 7.2 Lysboksens overensstemmelse med standarder ADVARSEL Lysboksen skal være tilsluttet til netspændingen og have jordforbindelse for at opfylde de relevante standarder. Afsnit 7.3 Krav til lysboks 1-10

17 Afsnit 1.7 Forsigtighedsregler Kapitel 1 Hvad lysboksen gør Afsnit 1.7 Forsigtighedsregler Nedenstående forsigtighedsregler gør opmærksom på eventuelle tilstande, som kan påvirke blodproduktkvaliteten, beskadige lysboksen, eller få lysboksen til at udsende en alarm uden grund. Forsigtighedsreglerne er opført efter det afsnit, hvori de forekommer. Kapitel 3: BESKRIVELSE AF LYSBOKSEN FORSIGTIG Hvis en del af lysboksbakken er beskadiget (revnet, ridset eller uklar), skal en autoriseret servicerepræsentant kontaktes angående udskiftning. Anvend ikke lysboksen, hvis bakken er beskadiget. Afsnit 3.5 Lysboksens dør og skuffe FORSIGTIG Dato eller klokkesæt må ikke ændres, mens der er enheder i lysboksen. Afsnit 3.6 Lysboksindstillinger FORSIGTIG Belysningsetiketter kan ikke fryses og optøs. Afsnit 3.6 Lysboksindstillinger Kapitel 4: HVORDAN LYSBOKSEN SKAL ANVENDES FORSIGTIG Kontroller, at alle slanger er i bakken, før låget og skuffen lukkes. Afsnit 4.5 Gentag klargøring af sæt til pose 2 FORSIGTIG Belysningen må ikke afbrydes, med mindre det er absolut nødvendigt. Det vil resultere i ukorrekt behandlede blodprodukter, som skal kasseres. Afsnit 4.7 Afbrydelse af belysning 1-11

18 Kapitel 1 Hvad lysboksen gør Afsnit 1.7 Forsigtighedsregler Kapitel 6: VEDLIGEHOLDELSE, TRANSPORT OG OPBEVARING, GARANTI OG SERVICE FORSIGTIG Lysboksen må ikke anvendes, hvis der er kondens på den. En fugtighed på mere end 80 % kan afkorte instrumentkomponenternes levetid. Afsnit 6.2 Udvælgelse af en plads til lysboksen FORSIGTIG Brug udelukkende godkendte opløsningsmidler til at rengøre og desinficere bakken, da opløsningsmidler, som ikke er godkendt, kan forårsage skade. Afsnit 6.3 Rengøring af lysboksen FORSIGTIG Hvis en del af lysboksbakken er beskadiget (revnet, ridset eller uklar), skal en autoriseret servicerepræsentant kontaktes angående udskiftning. Anvend ikke lysboksen, hvis bakken er beskadiget. Afsnit 6.3 Rengøring af lysboksen Kapitel 7: SPECIFIKATIONER FORSIGTIG Lysboksene kræver særlige forsigtighedsforanstaltninger med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og skal installeres og tages i brug, så de er i overensstemmelse med EMC-informationen i ovenstående tabeller. Afsnit 7.2 Lysboksens overensstemmelse med standarder FORSIGTIG Bærbart og mobilt udstyr til radiofrekvens (RF) kommunikation kan påvirke lysboksen og forstyrre elektronikken, så lysboksen går i stå. Afsnit 7.2 Lysboksens overensstemmelse med standarder FORSIGTIG Hvis sikringen springer efter udskiftning af en pære, må lysboksen ikke anvendes. Kontakt den autoriserede servicerepræsentant for at få assistance. Afsnit 7.3 Krav til lysboks FORSIGTIG Hvis der anvendes Codabar (undtagen Monarch 11 og UKBTS), vil lysboksen ikke evaluere de indlæste datas integritet. Kontrollér, at de indlæste data matcher de oplysninger, der vises på lysboksens skærm. Afsnit 7.4 Stregkodekompatibilitet 1-12

19 Kapitel 2 Hvordan denne håndbog skal bruges Kapitel 2. Hvordan denne håndbog skal bruges AFSNIT SIDE 2.1 Sådan kommer man i gang Symboler Anvendte konventioner i denne manual

20 Kapitel 2 Hvordan denne håndbog skal bruges Denne side er med vilje blank. 2-2

21 Afsnit 2.1 Sådan kommer man i gang Kapitel 2 Hvordan denne håndbog skal bruges Afsnit 2.1 Sådan kommer man i gang Dette afsnit forklarer, hvordan lysboksmanualen skal anvendes. Denne manual giver detaljerede oplysninger om brugen af INTERCEPT lysboksen. Den supplerer de indlægssedler, som følger med INTERCEPT fremstillingssættene. Der er behandlingstrin før og efter belysning, som ikke er beskrevet i denne manual, men som er beskrevet i indlægssedlen til hvert enkelt fremstillingssæt. Anvisningerne kan være lidt forskellige for hvert blodprodukt, så det er vigtigt at læse anvisningerne til det rigtige sæt. Manualen begynder med en indholdsfortegnelse, som beskriver hvert enkelt kapitel. Indholdsfortegnelsen for hvert enkelt kapitel har detaljerede afsnit. Hvert kapitel er opdelt i afsnit med fotografier og skærmbilleder, som forklarer lysboksens funktioner eller procedurer. Nogle kapitler har Spørgsmål og svar til slut. Manualen indeholder følgende kapitler: Kapitel 1 Hvad lysboksen gør Dette kapitel forklarer hvilke funktioner lysboksen udfører, indikationerne for brug og kontraindikationer samt opsummerer alle advarsler og forsigtighedsregler, som anvendes gennem hele manualen. Kapitel 2 Hvordan denne manual skal bruges Dette kapitel forklarer, hvordan manualen skal bruges, og de symboler, der er anvendt i manualen, på lysboksen og på transportkartonen. Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Dette kapitel beskriver lysboksens dele og de lysboksfunktioner, der kan indstilles til det enkelte laboratorium, såsom datoformat og sprog. Kapitel 4 Hvordan lysboksen skal anvendes Dette kapitel beskriver den daglige betjening af instrumentet, idet det forklarer, hvordan belysningsprocedurer skal udføres. Kapitel 5 Fejlfinding Dette kapitel opsummerer spørgsmål og svar, der er fundet i hvert enkelt kapitel, samt fejlfindingsmeddelelser og operatørindgreb. Kapitel 6 Vedligeholdelse, transport og opbevaring, garanti og service Dette kapitel beskriver rengøring og almindelig vedligeholdelse og giver oplysninger om, hvordan lysboksen skal opbevares og flyttes. Det indeholder garantierklæring og serviceinstruktioner. 2-3

22 Kapitel 2 Hvordan denne håndbog skal bruges Afsnit 2.1 Sådan kommer man i gang Kapitel 7 Specifikationer Dette kapitel oplyser de tekniske specifikationer for lysboksen. Kapitel 8 Bilag Dette bilag indeholder en ordliste og en oversigt over de trin operatøren skal følge. 2-4

23 Afsnit 2.2 Symboler Kapitel 2 Hvordan denne håndbog skal bruges Afsnit 2.2 Symboler Symboler anvendt i denne vejledning Følgende symboler er anvendt i hele manualen. Hvert symbol og dets betydning er vist nedenfor: Symbol Hvad symbolet betyder Advarsel Forsigtig Bemærk Spm. & Sv. (spørgsmål og svar) Advarsler gør opmærksom på mulige farer, som kan medføre personskade. Forsigtighedsregler gør opmærksom på tilstande, som kan beskadige lysboksen, påvirke belysningen af poserne eller få lysboksen til at udsende en unødvendig alarm. Bemærkningerne anfører punkter af interesse. Spørgsmål og svar behandler almindelige spørgsmål. 2-5

24 Kapitel 2 Hvordan denne håndbog skal bruges Afsnit 2.2 Symboler Symboler Følgende symboler anvendes på den yderkarton, som lysboksen sendes i: Anvendt på Lysbokspakningen Symbol Hvad symbolet betyder og instruktioner Katalognummer (EN 980). Serienummer (EN 980). Dato for produktion (EN 980). Obs! Se brugsanvisning (EN 980). Opbevares tørt (Forsendelseskartonen og indholdet SKAL opbevares tørt) (EN 20780). Skrøbeligt, håndteres med forsigtighed (Forsendelseskartonen og indholdet skal håndteres med forsigtighed) (EN 20780). Denne side op (Emballagen skal have den rigtige side op) (EN 20780). Temperaturbegrænsninger (Forsendelseskartonen og indholdet skal opbevares inden for et bestemt temperaturområde under transport) (EN 20780). Relativ fugtighed (Forsendelseskartonen og indholdet skal opbevares inden for et bestemt fugtighedsområde under transport) (ISO 7000). Denne mærkning betyder, at udstyret er i overensstemmelse med Direktiv for medicinsk udstyr, 93/42/EØF, udstedt af Rådet for De Europæiske Fællesskaber. Producent (EN 980) EC REP Autoriseret repraesentant i EU (EN 980) 2-6

25 Symboler Anvendt på Lysboks Følgende symboler er anvendt på lysboksen: Kapitel 2 Hvordan denne håndbog skal bruges Afsnit 2.2 Symboler Symbol Hvad symbolet betyder Vip dette er knappen, som vipper skuffen. Sol denne side af bakken eksponeres for lys under belysningsprocessen. Skruenøgle eller svensknøgle denne viser vedligeholdelseslyset. Når dette lys er ravgult, kræver lysboksen vedligeholdelse. Strømafbryder Strøm tændt. Strømafbryder Strøm slukket. Forsigtig: Højspænding. Obs! Se brugsanvisningen (EN 980). Jordforbindelse. Vekselstrøm. 1 RS-232 stregkodescannerport (lysboksens forside). 2 RJ-45 Ethernetport (lysboksens bagside). 3 RS-232 mærkatprinterport (lysboksens bagside) bens parallelprinterport (lysboksens bagside). Tilbagerykning, slet eller blad tilbage. Fortsæt eller blad fremad. 2-7

26 Kapitel 2 Hvordan denne håndbog skal bruges Afsnit 2.2 Symboler Denne mærkning betyder, at udstyret er i overensstemmelse med Direktiv for medicinsk udstyr, 93/42/EØF, udstedt af Rådet for De Europæiske Fællesskaber. Underwriter s Laboratories symbol, der betyder, at udstyret er i overensstemmelse med de specifikke retningslinjer for sikkerhed, som Underwriter s Laboratories har udstukket. Serienummer (EN 980). Dato for fremstilling (EN 980). Katalognummer (EN 980). Positionsindikator for posekammer 1. Positionsindikator for posekammer 2. Følsom over for elektrostatisk udladning. Kræver separat elektrisk og elektronisk affaldsindsamling CU US+Canada NRTL-certifikat (ctüvus-mærke). Dette mærke angiver overensstemmelse med UL :2004 R10.08 og CAN/CSA-C22.2 nr GI1 (R2009). 2-8

27 Afsnit 2.3 Kapitel 2 Hvordan denne håndbog skal bruges Afsnit 2.3 Anvendte konventioner i denne manual Anvendte konventioner i denne manual Når meddelelser fra lysboksens skærmbillede citeres i manualen, vil de blive vist med fede typer og anførselstegn, f.eks.: Skærmen Vælg en funktion. I slutningen af nogle kapitler er der et Spørgsmål & Svar-afsnit med svar på ofte stillede spørgsmål. 2-9

28 Kapitel 2 Hvordan denne håndbog skal bruges Denne side er med vilje blank. 2-10

29 Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Kapitel 3. Beskrivelse af lysboksen AFSNIT SIDE 3.1 Lyssystem Produktidentifikation og sporbarhed Lysboks Beskrivelse af frontpanel 3-6 Farve skærm 3-6 Statuslys 3-7 Stregkodescanner 3-8 Knapper 3-8 Funktionsknapper 3-9 Tastaturets taster Lysboksens dør og skuffe Lysboksindstillinger Funktions- og sikkerhedsfaciliteter Computertilslutninger Spørgsmål og svar

30 Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Denne side er med vilje blank. 3-2

31 Afsnit 3.1 Lyssystem Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Afsnit 3.1 Lyssystem INTERCEPT lysboksen afgiver som en del af patogeninaktiveringsprocessen en kontrolleret dosis ultraviolet lys af type A (UV-A) til trombocytter. Den indeholder fluorescerende rør/lamper over og under en klar bakke, hvor blodprodukterne placeres. Bakken indeholder blodproduktet i venstre side og det vedhæftede sæt i højre side. Der kan være to ens sættyper illumineret samtidig. Man kan imidlertid kun illuminere én sættype ad gangen. F.eks. kan man ikke illuminere et storvolumen sæt og et lille volumen trombocyt sæt samtidig. Der er fire lamper over hvert kammer og fire lamper under hvert kammer for hvert blodprodukt, ialt seksten lamper. Lysets korrekte bølgelængde kontrolleres ved hjælp af valget af rør/lamper og glasfiltre, som sorterer uønskede bølgelængder fra. Lysdosisen måles af sensorer kaldet fotodioder. Der er en sensor for hver to rør/lamper, hvilket vil sige fire sensorer for hvert blodprodukt. Disse sensorer kalibreres, når hver enkelt lysboks installeres og på foreskrevne tidspunkter efter installationen. Lysboksen tilpasser belysningstiden, således at den korrekte lysdosis tildeles. Efterhånden som de fluorescerende rør/lamper bruges, aftager den lysmængde, de frembringer, gradvist. Belysningstiden vil være kortest med nye rør/lamper. Efterhånden som rørene/lamperne bliver ældre, vil belysningstiden gradvist blive længere. Den dosis UV-A-lys, der tildeles hvert enkelt blodprodukt, kontrolleres individuelt, selv når der er to produkter i lysboksen samtidig. Rørene/lamperne fungerer parvist. Hvis et rør/en lampe svigter, slukkes den anden af de to rør/lamper også automatisk. Sensoren mellem de to rør/lamper registrerer, at de ikke er tændt. Hvis et/en rør/lampe svigter under behandling af et blodprodukt, er der ikke sket korrekt belysning. Dette vil blive vist på skærmbilledet og registreret på behandlingsposten. Delvist belyste blodprodukter skal kasseres. Et blodprodukt må ikke belyses en gang mere. 3-3

32 Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Afsnit 3.2 Produktidentifikation og sporbarhed Afsnit 3.2 Produktidentifikation og sporbarhed Lysboksen genkender og er kompatibel med følgende stregkodeformater: 1. Codabar (inklusive Monarch 11 og UKBTS) 10 numeriske tegn: 0 til 9 6 kontroltegn: minus (-), dollartegn ($), punktum (.), plus (+), kolon (:), stråstreg (/) 8 start-/stoptegn: a, b, c, d, e, t, n, *, e (både store og små bogstaver er tilladt) 2. Code 128 (inklusive ISBT 128 og Eurocode) Alle 128 ASCII-tegn Du kan finde flere oplysninger i kapitel 7 i denne håndbog. Hvert enkelt blodprodukt identificeres og spores ved hjælp af kombinationen af tappenummeret og blodproduktkoden. Denne identifikation indlæses i lysboksen ved at scanne de stregkoder, som afdelingen har påsat den endelige opbevaringspose. Ved afslutningen af belysningstrinnet gemmes en post for hvert behandlet blodprodukt i lysboksen. Op til 3200 poster kan gemmes, udskrives og/eller overføres til en computer. Ved afslutningen af behandling nummer 3201 udskiftes behandlingspost nummer

33 Afsnit 3.3 Lysboks Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Afsnit 3.3 Lysboks Lysboksen har to hovedområder af interesse for operatøren: frontpanelet, hvor operatørkontrollerne findes. døren og skuffen, hvor blodprodukterne placeres til belysning. Frontpanel Dør Strømafbryder Stregkodescanner Dataportene og stik til strømforsyningsledningen befinder sig på bagsiden af lysboksen. 3-5

34 Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Afsnit 3.4 Beskrivelse af frontpanel Afsnit 3.4 Beskrivelse af frontpanel Lysboksens frontpanel består af separate dele som vist på billedet herunder. De knapper, der bruges til at styre operationen, findes på hver sin side af skærmbilledet. Disse dele er forklaret enkeltvist herunder. Farve skærm Statuslys Stregkodescanner Farve skærm Skærmbilledet er et flydende krystaldisplay (LCD-display), som giver anvisninger og andre meddelelser. Det er ikke en berøringsfølsom skærm. For at flytte fra et skærmbillede til et andet eller vælge en funktion bruges knapperne på frontpanelet ved siden af skærmbilledet. Skærmbillederne er ordnet efter funktioner og har symboler i det øverste venstre hjørne, der orienterer operatøren om funktionerne. Disse funktioner og symboler er vist i tabellen nedenfor. Skærmbilledsymboler Funktion Hovedmenu Belysning Udskrivning Lysboksindstillinger 3-6

35 Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Afsnit 3.4 Beskrivelse af frontpanel Meddelelserne kommer frem midt i skærmbilledet. Foruden rutinemæssige kørselsskærmbilleder er der tre typer meddelelsesskærmbilleder. Skærmbilledsymboler og den tilsvarende meddelelsestype er vist i tabellen nedenfor. Skærmbilledsymboler Meddelelsestype Alarm Information Bekræftelse Rødt skærmbillede Systemproblem Stregkodesymboler Statuslys Statuslys refererer til de små, runde lys på frontpanelet på lysboksen. Strøm til lys Servicelys (Lys til venstre). Dette lys er grønt, når strømmen er til. (Lys til højre) Når det gule servicelys tænder, kræver lysboksen vedligeholdelse. 3-7

36 Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Afsnit 3.4 Beskrivelse af frontpanel Stregkodescanner På lysboksens forside er der en stregkodescanner. Stregkoderne scannes ind i lysboksen ved at pege med scanneren på stregkoden og trykke på udløseren. Stregkode Scanner Stregkoder bruges til at spore blodprodukter gennem INTERCEPT blodsystemprocessen og findes på mærkaten på INTERCEPT fremstillingssættets endelige opbevaringspose. Hvis laboratoriet anvender en stregkode til operatøridentifikation, kan man bruge den til indlæsning af operatør-id i lysboksen og posterne. BEMÆRK: Hvis operatør-id et er i Codabar-format, slettes tegnene for start og stop. Systemet genkender stregkodeformaterne og Codabar Code 128. Knapper Tastatur Funktionsknap Piletaster Funktionsknap Skærmsymboler Der er tre typer knapper på lysboksens frontpanel: Piletaster med op/ned-piletasterne kan du scrolle gennem skærmens valgmuligheder. Funktionsknapper betydningen af disse knapper skifter for at guide dig gennem skærmens valgmuligheder. Tastatur knapper med tal, bogstav og særlig tegnfunktion. 3-8

37 Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Afsnit 3.4 Beskrivelse af frontpanel Piletasterne sidder til højre i skærmen: Knapper Funktion Med pilen op kan du scrolle op gennem menuen Med pilen ned kan du scrolle ned gennem menuen. Når en mulighed er valgt, får den lys baggrund. Funktionsknapper Tastatur Funktionsknap Piletaster Funktionsknap Skærmsymboler Funktionsknapperne har skærmsymboler og mærkater, der skifter i forhold til det trin du befinder dig på, for at hjælpe dig med at navigere gennem skærmene. Nedenstående skærmsymboler og mærkater ses ved siden af funktionsknapperne. BEMÆRK: Tryk på funktionsknapperne ved siden af skærmsymbolerne. 3-9

38 Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Afsnit 3.4 Beskrivelse af frontpanel Skærmsymbol Mærkater og brug Tilbage/Rediger Brug denne knap for at vende tilbage til den forrige skærm eller for at redigere information. Annuller/Annuller behandling Brug denne knap for at: 1. Annullere lysboksens aktuelle funktion. For eksempel standse indlæsningen af stregkodeinformation og vende tilbage til den forrige skærm. 2. Annullere belysningsprocessen i en fejlsituation. Enter/Fortsæt/Login/Stop agitator/start Brug denne knap for at: 1. Indlæse infomation på skærmen 2. Fortsætte til den næste skærm 3. Standse agitatoren efter belysning. Log af Brug denne knap til at afslutte den aktuelle procedure. OK/Færdig Brug denne knap til at bekræfte skærminformation. Stop Med denne knap standses belysningsprocessen. Tastaturets taster Tastatur Disse taster befinder sig i venstre side af skærmbilledet. De kan bruges til indtastning af information, hvis en stregkode ikke kan scannes. BEMÆRK: Tastaturet kan om ønsket deaktiveres for at forhindre, at der indtastes behandlingsdata manuelt. Kontakt din autoriserede servicerepræsentant for at få oplysninger om deaktivering af tastaturet. BEMÆRK: Der kan kun indtastes store bogstaver via tastaturet. 3-10

39 Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Afsnit 3.4 Beskrivelse af frontpanel Det ønskede symbol Antal Første bogstav. Andet bogstav. Tredje bogstav. Fjerde bogstav (på tallene 7 og 9) eller for at vende tilbage til tallet. Specialtegn Antal gange der skal trykkes på knappen Tryk én gang Tryk to gange. Tryk tre gange Tryk fire gange. Tryk fem gange. Tryk 1 for at vælge: -, +, *, $,., /, : BEMÆRK: Hvis du trykker på knappen i lang tid, fortsætter den IKKE med at scrolle gennem tallene og bogstaverne. Der er også tilbagerykningstast ( ) og fremadtast ( ) på tastaturet som vist nederst i den foregående figur. Tilbagerykningstasten ( ) sletter kun det sidste tal eller bogstav. For at slette alle tal og bogstaver skal man trykke på tasten flere gange. Fremadtasten ( ) bruges for at gøre det muligt at indtaste næste tal eller bogstav med samme tast som det foregående tal eller bogstav. For f.eks. at indtaste tallet skal man gøre følgende: Resultat Tryk 2 2 Tryk 3 23 Tryk fremad 23_ Tryk Tryk Tryk 1, 1, BEMÆRK: At indtaste oplysninger i lysboksen vha. tastaturet er lige som at indtaste oplysninger på en mobiltelefon vha. dens tastatur. 3-11

40 Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Afsnit 3.5 Lysboksens dør og skuffe Afsnit 3.5 Lysboksens dør og skuffe Døren, som rager ud over lysboksens forside, åbner nedad. Indefra kan en skuffe trækkes ud. Den klare bakke, hvor belysningen udføres, findes i skuffen. Skuffen sider på en flatbed agitator, således at blodprodukterne agiteres, når de er i lysboksen. Der er fire rum i bakken, som er beregnet til at indeholde blodprodukterne og de medfølgende fremstillingssæt under belysningen. Der er et låg til de to rum på højre side, og det er beregnet til at forhindre, at sættet og slangen kommer i klemme under agitationen. Operatøren åbner dette låg for at lægge sættet i og lukker det, før belysningen påbegyndes. 3-12

41 Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Afsnit 3.5 Lysboksens dør og skuffe Ét blodprodukt og behandlingssæt passer i det forreste kammer, kammer 1. Blodproduktet i belysningsposen kommes i venstre side af kammeret og resten af sættet i højre side af kammeret. Endnu et blodprodukt og sæt passer i det bageste kammer, kammer 2. Lysboksposen placeres til venstre, og sættet placeres til højre. Hvis man kun belyser ét blodprodukt, skal man under normale forhold placere det i det forreste kammer. Hvis det forreste kammer imidlertid svigter og ikke kan anvendes, kan man belyse et enkelt blodprodukt i det bageste kammer. Når man scanner INTERCEPT sæt-koderne på den endelige opbevaringspose ind i lysboksen, bestemmer lysboksen den dosis lys, der skal gives. Doserne og de tilnærmelsesvise behandlingstider er: Dosis Belysningstid Storvolumen trombocyt sæt 3,5 4,3 J/cm minutter Lille volumen trombocyt sæt 3,2 4,0 J/cm minutter Plasma sæt 5,8 7,0 J/cm minutter Belysningsdosisen kan rapporteres med to decimaler. Hvis der er to forskellige typer blodprodukter til stede, starter lysboksen ikke behandlingen. BEMÆRK: Du kan illuminere to beholdere samtidig, men de skal indeholde samme type sætkode. F.eks. kan man ikke illuminere et storvolumen sæt og et lille volumen trombocyt sæt under samme illuminering. Man kan ikke illuminere en beholder med plasma og en beholder med trombocytter under samme illuminering. 3-13

INTERCEPT Blood System

INTERCEPT Blood System INTERCEPT Blood System Patogen inaktivering INTERCEPT LYSBOKS Brugermanual Softwareversion 6 Cerus Corporation Cerus Europe B.V. 2550 Stanwell Drive Stationsstraat 79-D Concord, CA 94520 USA 3811 MH Amersfoort

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Tillykke med købet af Deres nye Petscribe graveringsmaskine. Den følgende manual skal fungere som en guide til korrekte udpaknings-, opstillings-,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Udskiftning af CPU-modul

Udskiftning af CPU-modul Teknisk brugervejledning 2017.08.28 60427-6 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse Dette er et CPU-modul inkl. display til en staldcomputer. 2 Montagevejledning 2.1 Gem eksisterende opsætning

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Brugermanual Sammenfatning af original engelsk manual WED 2000A Ultralydsskanner til drægtighedsscanning på søer og gylte.

Brugermanual Sammenfatning af original engelsk manual WED 2000A Ultralydsskanner til drægtighedsscanning på søer og gylte. Brugermanual Sammenfatning af original engelsk manual WED 2000A Ultralydsskanner til drægtighedsscanning på søer og gylte. Hvordan udføres en korrekt drægtighedsskanning Placer ultralydsproben i bugen

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Læs dette inden du starter!

Læs dette inden du starter! Læs dette inden du starter! DM50 Serie Hurtig installations vejledning Din nye maskine er designet således at du selv kan installere den, samt begynde at frankere post på kort tid. For at opnå en vellykket

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere