INTERCEPT LYSBOKS INT100

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERCEPT LYSBOKS INT100"

Transkript

1 Brugermanual INTERCEPT LYSBOKS INT100 INT til 50 Hz INT til 60 Hz

2 EC REP Cerus Corporation Cerus Europe B.V Stanwell Drive Stationsstraat 79-D Concord, CA USA 3811 MH Amersfoort The Netherlands Fremstillet i USA Cerus og INTERCEPT er varemærker, der tilhører Cerus Corporation.

3 Brugermanual INTERCEPT LYSBOKS INT100 Software Version 4.2 Lysboksens serienummer

4 Denne side er med vilje blank.

5 Overordnet indholdsfortegnelse Overordnet indholdsfortegnelse (Hver enkelt kapitel har en detaljeret indholdsfortegnelse) Kapitler SIDE 1. Hvad lysboksen gør Hvordan denne håndbog skal bruges Beskrivelse af lysboksen Hvordan lysboksen skal anvendes Fejlfinding Vedligeholdelse, transport og opbevaring, 6-1 garanti og service 7. Specifikationer Bilag 8-1 i

6 Overordnet indholdsfortegnelse Denne side er med vilje blank. ii

7 Kapitel 1 Hvad lysboksen gør Kapitel 1. Hvad lysboksen gør AFSNIT SIDE 1.1 Hvad lysboksen gør Tilsigtet anvendelse af lysboksen Indikationer for anvendelse Kontraindikationer Bemærkninger til klinikere Advarsler Forsigtighedsregler

8 Kapitel 1 Hvad lysboksen gør Denne side er med vilje blank. 1-2

9 Afsnit 1.1 Hvad lysboksen gør Kapitel 1 Hvad lysboksen gør Afsnit 1.1 Hvad lysboksen gør INTERCEPT lysboksen afgiver som en del af patogeninaktiveringsprocessen en kontrolleret dosis ultraviolet lys af type A (UV-A) til blodprodukter. Lysboksen anvendes i sammenhæng med trombocytter og plasma i et INTERCEPT fremstillingssæt. Fremstillingssættet gør det muligt at behandle blodprodukter i et lukket system. Lysboksen opsamler data for blodprodukter og behandler og overfører disse data til en printer eller computer. Hvert enkelt blodprodukt anvender et specifikt fremstillingssæt. Det er vigtigt at anvende det rigtige fremstillingssæt og bruge sæt, der er godkendt af de lokale myndigheder. Nedenstående er en kort oversigt over patogeninaktiveringsprocessen: Blodproduktet fremstilles af fuldblod eller ved aferese. Blodproduktet blandes derefter med amotosalen HCL. Amotosalenet interagerer med DNA eller RNA i virus, bakterier, parasitter eller leukocytter, hvis disse findes i blodproduktet. Når blodproduktet med amotosalen udsættes for UV-A-lys, krydsbindes amotosalen og DNA eller RNA. Patogener kan forhindres i replikation ved hjælp af denne proces. Det resterende amotosalen reduceres ved hjælp af adsorption før opbevaring. 1-3

10 Kapitel 1 Hvad lysboksen gør Afsnit 1.2 Tilsigtet anvendelse af lysboksen Afsnit 1.2 Tilsigtet anvendelse af lysboksen Lysboksen refererer til INTERCEPT lysboksene INT100. INTERCEPT lysboksen er kun til brug i patogeninaktiveringsprocessen for at levere UVA-lys til den fotokemiske behandling af blodprodukter. Lysboksen må kun anvendes af personale, der er oplært i at udføre INTERCEPT-blodsystemprocessen. 1-4

11 Afsnit 1.3 Indikationer for anvendelse Kapitel 1 Hvad lysboksen gør Afsnit 1.3 Indikationer for anvendelse Trombocytter og plasma behandlet med INTERCEPT blodsystemprocessen er indiceret til hjælp for patienter, der har behov for transfusioner, jf. retningslinierne for klinisk praksis. 1-5

12 Kapitel 1 Hvad lysboksen gør Afsnit 1.4 Kontraindikationer Afsnit 1.4 Kontraindikationer Brug af trombocytter og/eller plasma behandlet med INTERCEPT blodsystemprocessen er kontraindiceret til patienter med en anamnese, hvor der er allergisk reaktion på amotosalen eller psoralener. 1-6

13 Afsnit 1.5 Bemærkninger til klinikere Kapitel 1 Hvad lysboksen gør Afsnit 1.5 Bemærkninger til klinikere Selv om laboratoriestudier af amotosalenbehandling med UV-A-lys har vist reduktion i niveauerne af visse vira og bakterier, findes der ingen patogeninaktiveringsproces, som bevisligt eliminerer alle patogener. Neonatale patienter, som har behov for blodprodukttransfusion under lysterapibehandling af hyperbilirubinæmi, skal behandles med lysterapiudstyr, som ikke udsender lys på under 425 nm, for at undgå en teoretisk potensering af en interaktion mellem UV-A-lys og psoralen, der resulterer i erytem. 1-7

14 Kapitel 1 Hvad lysboksen gør Afsnit 1.6 Advarsler Afsnit 1.6 Advarsler Nedenstående advarselsmeddelelser vil gøre opmærksom på mulige farer, som kan medføre personskade. Dette omfatter også forhold, som kan have indvirkning på resultater af patogeninaktivering. Advarselsmeddelelserne er opført efter det afsnit, hvori de forekommer. Kapitel 3: BESKRIVELSE AF LYSBOKSEN ADVARSEL Hvis blodproduktet lækker ned i bakken, kan blodproduktet løbe ud, når skuffen tippes. Hvis bakken er over operatørens øjenhøjde, bør operatøren bruge øjenbeskyttelse, mens skuffen tippes. Afsnit 3.5 Lysboksens dør og skuffe ADVARSEL Amotosalen i kontakt med huden kan forårsage lysfølsomhed, hvor der er ultraviolet lys. Hvis huden eksponeres, skylles den eksponerede hud gentagne gange med vand: Afsnit 3.5 Lysboksens dør og skuffe Kapitel 4: HVORDAN LYSBOKSEN SKAL ANVENDES ADVARSEL Alt materiale, der indeholder trombocytter eller plasma (herunder også slanger) skal anbringes i det store rum i lysboksen, for at behandlingen kan være hensigtsmæssig. INTERCEPT blodsystemet er gyldigt med uhindret lysgennemstrømning gennem bakken og belysningsposen med blodproduktet. Der må ikke være etiketter eller andet materiale i dette område. Etiketterne må kun anbringes på belysningsposens klap. Bakken skal være ren. Belysningsposen må ikke foldes. Afsnit 4.3 Klargør fremstillingssæt ADVARSEL Slangen, der indeholder blodprodukt blandet med amotosalen, skal holdes i den venstre side af kammeret, hvor belysningen sker. Trombocyt- eller plasmaprodukt i slangen, der ikke er helt inden for det område, der belyses, vil ikke blive patogeninaktiverede. Afsnit 4.3 Klargør fremstillingssæt 1-8

15 Kapitel 1 Hvad lysboksen gør Afsnit 1.6 Advarsler ADVARSEL Kontroller, at hver enkelt poses stregkoder og kammerposition indføres korrekt i lysboksen. Afsnit 4.4 Scan stregkoder ADVARSEL Delvis belysning er ikke gyldig til patogeninaktivering. Forsøg ikke at behandle en delvist behandlet enhed igen. Undgå at behandle et blodprodukt mere end én gang. Klager over patogeninaktivering kan ikke støttes for delvist belyste enheder, og disse enheder skal kasseres. Afsnit 4.7 Afbrydelse af belysning Afsnit 4.8 Fjern fremstillingssæt Kapitel 6: VEDLIGEHOLDELSE, TRANSPORT OG OPBEVARING, GARANTI OG SERVICE ADVARSEL Lysboksen skal løftes eller bæres af mindst to personer eller ved hjælp af mekanisk løfteudstyr. Afsnit 6.2 Udvælgelse af et sted til lysboksen Afsnit 6.4 Transport og opbevaring ADVARSEL Der må ikke stables mere end to lysbokse oven på hinanden. Afsnit 6.2 Udvælgelse af en plads til lysboksen ADVARSEL Sluk for lysboksen og afbryd strømkilden, før der foretages vedligeholdelse af lysboksen. Afsnit 6.3 Rengøring af lysboksen ADVARSEL Blodprodukter, der indeholder amotosalen, skal behandles som andre blodprodukter, hvilket vil sige som biologisk skadeligt materiale. Følg de retningslinier for brug af beskyttelsesudstyr, rengøring og bortskaffelse, som er udformet i din afdeling. Afsnit 6.3 Rengøring af lysboksen ADVARSEL Hvis blodproduktet lækker ned i bakken, kan blodproduktet løbe ud, når skuffen tippes. Hvis bakken er over operatørens øjenhøjde, bør operatøren bruge øjenbeskyttelse, mens skuffen tippes. Afsnit 6.3 Rengøring af lysboksen 1-9

16 Kapitel 1 Hvad lysboksen gør Afsnit 1.6 Advarsler Kapitel 7: SPECIFIKATIONER ADVARSEL Brug af andet tilbehør eller andre kabler end dem der er nævnt i denne vejledning udskiftning af indvendige dele kan forårsage forøgede emissioner fra lysboksene eller nedsat immunitet. Afsnit 7.2 Lysboksens overensstemmelse med standarder ADVARSEL Lysboksene bør ikke bruges ved siden af eller stablet oven på andet af fabrikkens udstyr. Hvis det er nødvendigt at bruge dem ved siden eller oven på andet udstyr, bør de overvåges for at kontrollere, at de fungerer normalt i den konfiguration, som de skal bruges i. Afsnit 7.2 Lysboksens overensstemmelse med standarder ADVARSEL Benene på stik, der er forsynet med ESU-advarselssymbolet, bør ikke berøres, og der må ikke etableres forbindelser til disse stik, med mindre ESU-sikkerhedsprocedurerne følges. Forsigtighedsprocedurerne omfatter: - metoder til at forhindre at der akkumuleres elektrostatisk ladning (f.eks. aircondition, befugtning, ledende gulvbelægninger, non-syntetisk tøj); - afladning af kroppen mod UDSTYRETS eller SYSTEMETS ramme eller til jorden eller en stor metalgenstand; - binde sig selv til UDSTYRET eller SYSTEMET eller jorden med en håndledsstrop. Afsnit 7.2 Lysboksens overensstemmelse med standarder ADVARSEL Lysboksen skal være tilsluttet til netspændingen og have jordforbindelse for at opfylde de relevante standarder. Afsnit 7.3 Krav til lysboks 1-10

17 Afsnit 1.7 Forsigtighedsregler Kapitel 1 Hvad lysboksen gør Afsnit 1.7 Forsigtighedsregler Nedenstående forsigtighedsregler gør opmærksom på eventuelle tilstande, som kan påvirke blodproduktkvaliteten, beskadige lysboksen, eller få lysboksen til at udsende en alarm uden grund. Forsigtighedsreglerne er opført efter det afsnit, hvori de forekommer. Kapitel 3: BESKRIVELSE AF LYSBOKSEN FORSIGTIG Hvis en del af lysboksbakken er beskadiget (revnet, ridset eller uklar), skal en autoriseret servicerepræsentant kontaktes angående udskiftning. Anvend ikke lysboksen, hvis bakken er beskadiget. Afsnit 3.5 Lysboksens dør og skuffe FORSIGTIG Dato eller klokkesæt må ikke ændres, mens der er enheder i lysboksen. Afsnit 3.6 Lysboksindstillinger FORSIGTIG Belysningsetiketter kan ikke fryses og optøs. Afsnit 3.6 Lysboksindstillinger Kapitel 4: HVORDAN LYSBOKSEN SKAL ANVENDES FORSIGTIG Kontroller, at alle slanger er i bakken, før låget og skuffen lukkes. Afsnit 4.5 Gentag klargøring af sæt til pose 2 FORSIGTIG Belysningen må ikke afbrydes, med mindre det er absolut nødvendigt. Det vil resultere i ukorrekt behandlede blodprodukter, som skal kasseres. Afsnit 4.7 Afbrydelse af belysning 1-11

18 Kapitel 1 Hvad lysboksen gør Afsnit 1.7 Forsigtighedsregler Kapitel 6: VEDLIGEHOLDELSE, TRANSPORT OG OPBEVARING, GARANTI OG SERVICE FORSIGTIG Lysboksen må ikke anvendes, hvis der er kondens på den. En fugtighed på mere end 80 % kan afkorte instrumentkomponenternes levetid. Afsnit 6.2 Udvælgelse af en plads til lysboksen FORSIGTIG Brug udelukkende godkendte opløsningsmidler til at rengøre og desinficere bakken, da opløsningsmidler, som ikke er godkendt, kan forårsage skade. Afsnit 6.3 Rengøring af lysboksen FORSIGTIG Hvis en del af lysboksbakken er beskadiget (revnet, ridset eller uklar), skal en autoriseret servicerepræsentant kontaktes angående udskiftning. Anvend ikke lysboksen, hvis bakken er beskadiget. Afsnit 6.3 Rengøring af lysboksen Kapitel 7: SPECIFIKATIONER FORSIGTIG Lysboksene kræver særlige forsigtighedsforanstaltninger med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og skal installeres og tages i brug, så de er i overensstemmelse med EMC-informationen i ovenstående tabeller. Afsnit 7.2 Lysboksens overensstemmelse med standarder FORSIGTIG Bærbart og mobilt udstyr til radiofrekvens (RF) kommunikation kan påvirke lysboksen og forstyrre elektronikken, så lysboksen går i stå. Afsnit 7.2 Lysboksens overensstemmelse med standarder FORSIGTIG Hvis sikringen springer efter udskiftning af en pære, må lysboksen ikke anvendes. Kontakt den autoriserede servicerepræsentant for at få assistance. Afsnit 7.3 Krav til lysboks FORSIGTIG Hvis der anvendes Codabar (undtagen Monarch 11 og UKBTS), vil lysboksen ikke evaluere de indlæste datas integritet. Kontrollér, at de indlæste data matcher de oplysninger, der vises på lysboksens skærm. Afsnit 7.4 Stregkodekompatibilitet 1-12

19 Kapitel 2 Hvordan denne håndbog skal bruges Kapitel 2. Hvordan denne håndbog skal bruges AFSNIT SIDE 2.1 Sådan kommer man i gang Symboler Anvendte konventioner i denne manual

20 Kapitel 2 Hvordan denne håndbog skal bruges Denne side er med vilje blank. 2-2

21 Afsnit 2.1 Sådan kommer man i gang Kapitel 2 Hvordan denne håndbog skal bruges Afsnit 2.1 Sådan kommer man i gang Dette afsnit forklarer, hvordan lysboksmanualen skal anvendes. Denne manual giver detaljerede oplysninger om brugen af INTERCEPT lysboksen. Den supplerer de indlægssedler, som følger med INTERCEPT fremstillingssættene. Der er behandlingstrin før og efter belysning, som ikke er beskrevet i denne manual, men som er beskrevet i indlægssedlen til hvert enkelt fremstillingssæt. Anvisningerne kan være lidt forskellige for hvert blodprodukt, så det er vigtigt at læse anvisningerne til det rigtige sæt. Manualen begynder med en indholdsfortegnelse, som beskriver hvert enkelt kapitel. Indholdsfortegnelsen for hvert enkelt kapitel har detaljerede afsnit. Hvert kapitel er opdelt i afsnit med fotografier og skærmbilleder, som forklarer lysboksens funktioner eller procedurer. Nogle kapitler har Spørgsmål og svar til slut. Manualen indeholder følgende kapitler: Kapitel 1 Hvad lysboksen gør Dette kapitel forklarer hvilke funktioner lysboksen udfører, indikationerne for brug og kontraindikationer samt opsummerer alle advarsler og forsigtighedsregler, som anvendes gennem hele manualen. Kapitel 2 Hvordan denne manual skal bruges Dette kapitel forklarer, hvordan manualen skal bruges, og de symboler, der er anvendt i manualen, på lysboksen og på transportkartonen. Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Dette kapitel beskriver lysboksens dele og de lysboksfunktioner, der kan indstilles til det enkelte laboratorium, såsom datoformat og sprog. Kapitel 4 Hvordan lysboksen skal anvendes Dette kapitel beskriver den daglige betjening af instrumentet, idet det forklarer, hvordan belysningsprocedurer skal udføres. Kapitel 5 Fejlfinding Dette kapitel opsummerer spørgsmål og svar, der er fundet i hvert enkelt kapitel, samt fejlfindingsmeddelelser og operatørindgreb. Kapitel 6 Vedligeholdelse, transport og opbevaring, garanti og service Dette kapitel beskriver rengøring og almindelig vedligeholdelse og giver oplysninger om, hvordan lysboksen skal opbevares og flyttes. Det indeholder garantierklæring og serviceinstruktioner. 2-3

22 Kapitel 2 Hvordan denne håndbog skal bruges Afsnit 2.1 Sådan kommer man i gang Kapitel 7 Specifikationer Dette kapitel oplyser de tekniske specifikationer for lysboksen. Kapitel 8 Bilag Dette bilag indeholder en ordliste og en oversigt over de trin operatøren skal følge. 2-4

23 Afsnit 2.2 Symboler Kapitel 2 Hvordan denne håndbog skal bruges Afsnit 2.2 Symboler Symboler anvendt i denne vejledning Følgende symboler er anvendt i hele manualen. Hvert symbol og dets betydning er vist nedenfor: Symbol Hvad symbolet betyder Advarsel Forsigtig Bemærk Spm. & Sv. (spørgsmål og svar) Advarsler gør opmærksom på mulige farer, som kan medføre personskade. Forsigtighedsregler gør opmærksom på tilstande, som kan beskadige lysboksen, påvirke belysningen af poserne eller få lysboksen til at udsende en unødvendig alarm. Bemærkningerne anfører punkter af interesse. Spørgsmål og svar behandler almindelige spørgsmål. 2-5

24 Kapitel 2 Hvordan denne håndbog skal bruges Afsnit 2.2 Symboler Symboler Følgende symboler anvendes på den yderkarton, som lysboksen sendes i: Anvendt på Lysbokspakningen Symbol Hvad symbolet betyder og instruktioner Katalognummer (EN 980). Serienummer (EN 980). Dato for produktion (EN 980). Obs! Se brugsanvisning (EN 980). Opbevares tørt (Forsendelseskartonen og indholdet SKAL opbevares tørt) (EN 20780). Skrøbeligt, håndteres med forsigtighed (Forsendelseskartonen og indholdet skal håndteres med forsigtighed) (EN 20780). Denne side op (Emballagen skal have den rigtige side op) (EN 20780). Temperaturbegrænsninger (Forsendelseskartonen og indholdet skal opbevares inden for et bestemt temperaturområde under transport) (EN 20780). Relativ fugtighed (Forsendelseskartonen og indholdet skal opbevares inden for et bestemt fugtighedsområde under transport) (ISO 7000). Denne mærkning betyder, at udstyret er i overensstemmelse med Direktiv for medicinsk udstyr, 93/42/EØF, udstedt af Rådet for De Europæiske Fællesskaber. Producent (EN 980) EC REP Autoriseret repraesentant i EU (EN 980) 2-6

25 Symboler Anvendt på Lysboks Følgende symboler er anvendt på lysboksen: Kapitel 2 Hvordan denne håndbog skal bruges Afsnit 2.2 Symboler Symbol Hvad symbolet betyder Vip dette er knappen, som vipper skuffen. Sol denne side af bakken eksponeres for lys under belysningsprocessen. Skruenøgle eller svensknøgle denne viser vedligeholdelseslyset. Når dette lys er ravgult, kræver lysboksen vedligeholdelse. Strømafbryder Strøm tændt. Strømafbryder Strøm slukket. Forsigtig: Højspænding. Obs! Se brugsanvisningen (EN 980). Jordforbindelse. Vekselstrøm. 1 RS-232 stregkodescannerport (lysboksens forside). 2 RJ-45 Ethernetport (lysboksens bagside). 3 RS-232 mærkatprinterport (lysboksens bagside) bens parallelprinterport (lysboksens bagside). Tilbagerykning, slet eller blad tilbage. Fortsæt eller blad fremad. 2-7

26 Kapitel 2 Hvordan denne håndbog skal bruges Afsnit 2.2 Symboler Denne mærkning betyder, at udstyret er i overensstemmelse med Direktiv for medicinsk udstyr, 93/42/EØF, udstedt af Rådet for De Europæiske Fællesskaber. Underwriter s Laboratories symbol, der betyder, at udstyret er i overensstemmelse med de specifikke retningslinjer for sikkerhed, som Underwriter s Laboratories har udstukket. Serienummer (EN 980). Dato for fremstilling (EN 980). Katalognummer (EN 980). Positionsindikator for posekammer 1. Positionsindikator for posekammer 2. Følsom over for elektrostatisk udladning. Kræver separat elektrisk og elektronisk affaldsindsamling CU US+Canada NRTL-certifikat (ctüvus-mærke). Dette mærke angiver overensstemmelse med UL :2004 R10.08 og CAN/CSA-C22.2 nr GI1 (R2009). 2-8

27 Afsnit 2.3 Kapitel 2 Hvordan denne håndbog skal bruges Afsnit 2.3 Anvendte konventioner i denne manual Anvendte konventioner i denne manual Når meddelelser fra lysboksens skærmbillede citeres i manualen, vil de blive vist med fede typer og anførselstegn, f.eks.: Skærmen Vælg en funktion. I slutningen af nogle kapitler er der et Spørgsmål & Svar-afsnit med svar på ofte stillede spørgsmål. 2-9

28 Kapitel 2 Hvordan denne håndbog skal bruges Denne side er med vilje blank. 2-10

29 Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Kapitel 3. Beskrivelse af lysboksen AFSNIT SIDE 3.1 Lyssystem Produktidentifikation og sporbarhed Lysboks Beskrivelse af frontpanel 3-6 Farve skærm 3-6 Statuslys 3-7 Stregkodescanner 3-8 Knapper 3-8 Funktionsknapper 3-9 Tastaturets taster Lysboksens dør og skuffe Lysboksindstillinger Funktions- og sikkerhedsfaciliteter Computertilslutninger Spørgsmål og svar

30 Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Denne side er med vilje blank. 3-2

31 Afsnit 3.1 Lyssystem Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Afsnit 3.1 Lyssystem INTERCEPT lysboksen afgiver som en del af patogeninaktiveringsprocessen en kontrolleret dosis ultraviolet lys af type A (UV-A) til trombocytter. Den indeholder fluorescerende rør/lamper over og under en klar bakke, hvor blodprodukterne placeres. Bakken indeholder blodproduktet i venstre side og det vedhæftede sæt i højre side. Der kan være to ens sættyper illumineret samtidig. Man kan imidlertid kun illuminere én sættype ad gangen. F.eks. kan man ikke illuminere et storvolumen sæt og et lille volumen trombocyt sæt samtidig. Der er fire lamper over hvert kammer og fire lamper under hvert kammer for hvert blodprodukt, ialt seksten lamper. Lysets korrekte bølgelængde kontrolleres ved hjælp af valget af rør/lamper og glasfiltre, som sorterer uønskede bølgelængder fra. Lysdosisen måles af sensorer kaldet fotodioder. Der er en sensor for hver to rør/lamper, hvilket vil sige fire sensorer for hvert blodprodukt. Disse sensorer kalibreres, når hver enkelt lysboks installeres og på foreskrevne tidspunkter efter installationen. Lysboksen tilpasser belysningstiden, således at den korrekte lysdosis tildeles. Efterhånden som de fluorescerende rør/lamper bruges, aftager den lysmængde, de frembringer, gradvist. Belysningstiden vil være kortest med nye rør/lamper. Efterhånden som rørene/lamperne bliver ældre, vil belysningstiden gradvist blive længere. Den dosis UV-A-lys, der tildeles hvert enkelt blodprodukt, kontrolleres individuelt, selv når der er to produkter i lysboksen samtidig. Rørene/lamperne fungerer parvist. Hvis et rør/en lampe svigter, slukkes den anden af de to rør/lamper også automatisk. Sensoren mellem de to rør/lamper registrerer, at de ikke er tændt. Hvis et/en rør/lampe svigter under behandling af et blodprodukt, er der ikke sket korrekt belysning. Dette vil blive vist på skærmbilledet og registreret på behandlingsposten. Delvist belyste blodprodukter skal kasseres. Et blodprodukt må ikke belyses en gang mere. 3-3

32 Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Afsnit 3.2 Produktidentifikation og sporbarhed Afsnit 3.2 Produktidentifikation og sporbarhed Lysboksen genkender og er kompatibel med følgende stregkodeformater: 1. Codabar (inklusive Monarch 11 og UKBTS) 10 numeriske tegn: 0 til 9 6 kontroltegn: minus (-), dollartegn ($), punktum (.), plus (+), kolon (:), stråstreg (/) 8 start-/stoptegn: a, b, c, d, e, t, n, *, e (både store og små bogstaver er tilladt) 2. Code 128 (inklusive ISBT 128 og Eurocode) Alle 128 ASCII-tegn Du kan finde flere oplysninger i kapitel 7 i denne håndbog. Hvert enkelt blodprodukt identificeres og spores ved hjælp af kombinationen af tappenummeret og blodproduktkoden. Denne identifikation indlæses i lysboksen ved at scanne de stregkoder, som afdelingen har påsat den endelige opbevaringspose. Ved afslutningen af belysningstrinnet gemmes en post for hvert behandlet blodprodukt i lysboksen. Op til 3200 poster kan gemmes, udskrives og/eller overføres til en computer. Ved afslutningen af behandling nummer 3201 udskiftes behandlingspost nummer

33 Afsnit 3.3 Lysboks Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Afsnit 3.3 Lysboks Lysboksen har to hovedområder af interesse for operatøren: frontpanelet, hvor operatørkontrollerne findes. døren og skuffen, hvor blodprodukterne placeres til belysning. Frontpanel Dør Strømafbryder Stregkodescanner Dataportene og stik til strømforsyningsledningen befinder sig på bagsiden af lysboksen. 3-5

34 Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Afsnit 3.4 Beskrivelse af frontpanel Afsnit 3.4 Beskrivelse af frontpanel Lysboksens frontpanel består af separate dele som vist på billedet herunder. De knapper, der bruges til at styre operationen, findes på hver sin side af skærmbilledet. Disse dele er forklaret enkeltvist herunder. Farve skærm Statuslys Stregkodescanner Farve skærm Skærmbilledet er et flydende krystaldisplay (LCD-display), som giver anvisninger og andre meddelelser. Det er ikke en berøringsfølsom skærm. For at flytte fra et skærmbillede til et andet eller vælge en funktion bruges knapperne på frontpanelet ved siden af skærmbilledet. Skærmbillederne er ordnet efter funktioner og har symboler i det øverste venstre hjørne, der orienterer operatøren om funktionerne. Disse funktioner og symboler er vist i tabellen nedenfor. Skærmbilledsymboler Funktion Hovedmenu Belysning Udskrivning Lysboksindstillinger 3-6

35 Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Afsnit 3.4 Beskrivelse af frontpanel Meddelelserne kommer frem midt i skærmbilledet. Foruden rutinemæssige kørselsskærmbilleder er der tre typer meddelelsesskærmbilleder. Skærmbilledsymboler og den tilsvarende meddelelsestype er vist i tabellen nedenfor. Skærmbilledsymboler Meddelelsestype Alarm Information Bekræftelse Rødt skærmbillede Systemproblem Stregkodesymboler Statuslys Statuslys refererer til de små, runde lys på frontpanelet på lysboksen. Strøm til lys Servicelys (Lys til venstre). Dette lys er grønt, når strømmen er til. (Lys til højre) Når det gule servicelys tænder, kræver lysboksen vedligeholdelse. 3-7

36 Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Afsnit 3.4 Beskrivelse af frontpanel Stregkodescanner På lysboksens forside er der en stregkodescanner. Stregkoderne scannes ind i lysboksen ved at pege med scanneren på stregkoden og trykke på udløseren. Stregkode Scanner Stregkoder bruges til at spore blodprodukter gennem INTERCEPT blodsystemprocessen og findes på mærkaten på INTERCEPT fremstillingssættets endelige opbevaringspose. Hvis laboratoriet anvender en stregkode til operatøridentifikation, kan man bruge den til indlæsning af operatør-id i lysboksen og posterne. BEMÆRK: Hvis operatør-id et er i Codabar-format, slettes tegnene for start og stop. Systemet genkender stregkodeformaterne og Codabar Code 128. Knapper Tastatur Funktionsknap Piletaster Funktionsknap Skærmsymboler Der er tre typer knapper på lysboksens frontpanel: Piletaster med op/ned-piletasterne kan du scrolle gennem skærmens valgmuligheder. Funktionsknapper betydningen af disse knapper skifter for at guide dig gennem skærmens valgmuligheder. Tastatur knapper med tal, bogstav og særlig tegnfunktion. 3-8

37 Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Afsnit 3.4 Beskrivelse af frontpanel Piletasterne sidder til højre i skærmen: Knapper Funktion Med pilen op kan du scrolle op gennem menuen Med pilen ned kan du scrolle ned gennem menuen. Når en mulighed er valgt, får den lys baggrund. Funktionsknapper Tastatur Funktionsknap Piletaster Funktionsknap Skærmsymboler Funktionsknapperne har skærmsymboler og mærkater, der skifter i forhold til det trin du befinder dig på, for at hjælpe dig med at navigere gennem skærmene. Nedenstående skærmsymboler og mærkater ses ved siden af funktionsknapperne. BEMÆRK: Tryk på funktionsknapperne ved siden af skærmsymbolerne. 3-9

38 Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Afsnit 3.4 Beskrivelse af frontpanel Skærmsymbol Mærkater og brug Tilbage/Rediger Brug denne knap for at vende tilbage til den forrige skærm eller for at redigere information. Annuller/Annuller behandling Brug denne knap for at: 1. Annullere lysboksens aktuelle funktion. For eksempel standse indlæsningen af stregkodeinformation og vende tilbage til den forrige skærm. 2. Annullere belysningsprocessen i en fejlsituation. Enter/Fortsæt/Login/Stop agitator/start Brug denne knap for at: 1. Indlæse infomation på skærmen 2. Fortsætte til den næste skærm 3. Standse agitatoren efter belysning. Log af Brug denne knap til at afslutte den aktuelle procedure. OK/Færdig Brug denne knap til at bekræfte skærminformation. Stop Med denne knap standses belysningsprocessen. Tastaturets taster Tastatur Disse taster befinder sig i venstre side af skærmbilledet. De kan bruges til indtastning af information, hvis en stregkode ikke kan scannes. BEMÆRK: Tastaturet kan om ønsket deaktiveres for at forhindre, at der indtastes behandlingsdata manuelt. Kontakt din autoriserede servicerepræsentant for at få oplysninger om deaktivering af tastaturet. BEMÆRK: Der kan kun indtastes store bogstaver via tastaturet. 3-10

39 Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Afsnit 3.4 Beskrivelse af frontpanel Det ønskede symbol Antal Første bogstav. Andet bogstav. Tredje bogstav. Fjerde bogstav (på tallene 7 og 9) eller for at vende tilbage til tallet. Specialtegn Antal gange der skal trykkes på knappen Tryk én gang Tryk to gange. Tryk tre gange Tryk fire gange. Tryk fem gange. Tryk 1 for at vælge: -, +, *, $,., /, : BEMÆRK: Hvis du trykker på knappen i lang tid, fortsætter den IKKE med at scrolle gennem tallene og bogstaverne. Der er også tilbagerykningstast ( ) og fremadtast ( ) på tastaturet som vist nederst i den foregående figur. Tilbagerykningstasten ( ) sletter kun det sidste tal eller bogstav. For at slette alle tal og bogstaver skal man trykke på tasten flere gange. Fremadtasten ( ) bruges for at gøre det muligt at indtaste næste tal eller bogstav med samme tast som det foregående tal eller bogstav. For f.eks. at indtaste tallet skal man gøre følgende: Resultat Tryk 2 2 Tryk 3 23 Tryk fremad 23_ Tryk Tryk Tryk 1, 1, BEMÆRK: At indtaste oplysninger i lysboksen vha. tastaturet er lige som at indtaste oplysninger på en mobiltelefon vha. dens tastatur. 3-11

40 Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Afsnit 3.5 Lysboksens dør og skuffe Afsnit 3.5 Lysboksens dør og skuffe Døren, som rager ud over lysboksens forside, åbner nedad. Indefra kan en skuffe trækkes ud. Den klare bakke, hvor belysningen udføres, findes i skuffen. Skuffen sider på en flatbed agitator, således at blodprodukterne agiteres, når de er i lysboksen. Der er fire rum i bakken, som er beregnet til at indeholde blodprodukterne og de medfølgende fremstillingssæt under belysningen. Der er et låg til de to rum på højre side, og det er beregnet til at forhindre, at sættet og slangen kommer i klemme under agitationen. Operatøren åbner dette låg for at lægge sættet i og lukker det, før belysningen påbegyndes. 3-12

41 Kapitel 3 Beskrivelse af lysboksen Afsnit 3.5 Lysboksens dør og skuffe Ét blodprodukt og behandlingssæt passer i det forreste kammer, kammer 1. Blodproduktet i belysningsposen kommes i venstre side af kammeret og resten af sættet i højre side af kammeret. Endnu et blodprodukt og sæt passer i det bageste kammer, kammer 2. Lysboksposen placeres til venstre, og sættet placeres til højre. Hvis man kun belyser ét blodprodukt, skal man under normale forhold placere det i det forreste kammer. Hvis det forreste kammer imidlertid svigter og ikke kan anvendes, kan man belyse et enkelt blodprodukt i det bageste kammer. Når man scanner INTERCEPT sæt-koderne på den endelige opbevaringspose ind i lysboksen, bestemmer lysboksen den dosis lys, der skal gives. Doserne og de tilnærmelsesvise behandlingstider er: Dosis Belysningstid Storvolumen trombocyt sæt 3,5 4,3 J/cm minutter Lille volumen trombocyt sæt 3,2 4,0 J/cm minutter Plasma sæt 5,8 7,0 J/cm minutter Belysningsdosisen kan rapporteres med to decimaler. Hvis der er to forskellige typer blodprodukter til stede, starter lysboksen ikke behandlingen. BEMÆRK: Du kan illuminere to beholdere samtidig, men de skal indeholde samme type sætkode. F.eks. kan man ikke illuminere et storvolumen sæt og et lille volumen trombocyt sæt under samme illuminering. Man kan ikke illuminere en beholder med plasma og en beholder med trombocytter under samme illuminering. 3-13

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker.

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker. Patientvejledning Dansk Indledning ApneaLinkAir ApneaLink Plus Du har fået ApneaLink Air-apparatet af din læge eller behandler med henblik på at teste, om du har søvnrelateret vejrtrækningsforstyrrelse.

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Bemærk før brug: Bemærk i brug

Bemærk før brug: Bemærk i brug Brugermanual Bemærk før brug: Læs venligst manualen inden du tager produktet i brug. Ikke egnet til høj temperatur, høj fugtighed, dårlig varmeafledning eller vand. Når du bruger produktet, vil kølepladen

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. Alle rettigheder forbeholdt. www.scican.com SciCan Data Logger Installation af SciCan Data Logger på din Statim.......2

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version CM 940-F / 941-F / 942-F O L Y MPIA Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 Programmering af kassen via PC'en Du har mulighed for

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere