Adsorptionskøling. Produkttest og markedsanalyse Aarhus Maskinmesterskole. Dan Rohde Søren Stensig Gammelgård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adsorptionskøling. Produkttest og markedsanalyse. 2012 Aarhus Maskinmesterskole. Dan Rohde Søren Stensig Gammelgård"

Transkript

1 Dan Rohde Søren Stensig Gammelgård 2012 Aarhus Maskinmesterskole

2 2 Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård

3 Forfatternes navne og studienumre: Projektets titel: Projektets undertitel: Projektets type: Fagområde: Uddannelse: Uddannelsessted: Klasse: Vejledere: Søren Stensig Gammelgård A09555 Dan Rohde A09567 Adsorptionskøling Bachelorprojekt Termiske maskiner og Management Professionsbachelor i Maritim- og Maskinteknisk Ledelse og Drift Aarhus Maskinmesterskole C6, 6. semester Lektor og Civilingeniør, Niels Bruun Clausen Afleveringsdato: 19. december 2012 Virksomhedssamarbejdspartner: EC Power A/S, Hinnerup, Danmark Kilder anvendt på forside: EC Power, 2011 og Invensor 1, 2012 Rapportens omfang: - Normalsider af 2400 tegn 54 - Sideantal Antal bilag 12 Forfatternes underskrifter: Søren Stensig Gammelgård Dan Rohde Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård 3

4 4 Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård

5 Abstract The title of this report is Adsorption Cooling with the subtitle, Test of Product and Market Analysis and it is written as a part of the final bachelor project at the education as Bachelor of Technology Management and Marine Engineering. The education is conducted at Aarhus School of Marine and Technical Engineering and the report is made in cooperation with the company EC Power A/S in which the authors have completed an internship during the present semester. EC Power A/S is a manufacturer of mini co-generative plants. Their product consists of a gas engine and an electrical generator. The essential for these plants to operate is that the heat from the storage tank is distracted. If not the plant will shut down until the temperature of the storage tank has decreased. In some countries it is an economic advantage to operate a plant in order to produce electricity. The demand for heat is however not as high in the summer season as in the winter season. This means that the plant will have a likelihood of a shut down period during the summertime which will be undesirable. A solution to this issue can be installing an adsorption chiller which can convert heat from the storage tank to chilled water. EC Power A/S has identified the company, Invensor, as a possible future business partner for the supply of adsorption chillers. In this matter, EC Power A/S has acquired an adsorption chiller unit to be tested in the company test facilities. The tendency of the test results is that during the circumstance of the test facilities it is difficult to reach the values of the datasheet from Invensor. The result from the test at nominal values is used for the market analysis. The market analysis covers all countries which are members of the European Union and maps which countries that are interesting as market regarding needs for cooling, availability of natural gas and the ratio between the price of natural gas and the price of electricity. The conclusion of the analysis of countries in the European Union is that Italy and Germany are the only two counties which will give customers of EC Powers XRGI 20 and Invensor LTC 10 plus-fc an economical profit. However, it is only German customers that have an acceptable payback time under the given circumstances in this report. In addition to this, the marked analysis points out which industries are the most likely to be potential customers of adsorption chillers. The main potential industries are the retail trade. Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård 5

6 Indholdsfortegnelse 1 Figurliste Forord Læsevejledning Indledning Problemanalyse Problemformulering Problemafgrænsning Metode Den kvalitative metode Den kvantitative metode Anvendelse Projektstyring Grundlæggende om projekter Invensor projektet Ideen bag decentral kraftvarmeforsyning Decentral mini- og mikro CHP-anlæg EC Power Historie Adsorptionskøling Kombination af Invensor adsorptionskøleanlæg og XRGI-anlæg Generelt om adsorptionskøling Teoretisk forklaring af et Invensor adsorptionskøleanlæg COP-værdi og primærenergi Simpel energiprisfaktor Producenter Invensor Test af Invensor LTC 10 plus FC Formål Anvendte metoder Udførelse af tests Analyse af testresultater Elforbrug Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård

7 8.4.2 Nominelle værdier Variabel temperatur på varmetilførsel Variabel indgangstemperatur på afkastskreds Variabel temperatur på kølekredsen Mulige årsager til afvigelser fra producentens data Primærenergibesparelser Konventionelt el- og varmeproduktion versus XRGI-anlæg Kompressorkøleanlæg versus adsorptionskøleanlæg Energiprisfaktor inklusiv et XRGI-anlæg Markedsanalyse af XRGI-anlæg og Invensors produkt Markedsanalyse af Danmark Kuldebehov Det økonomiske regnskab Adsorptionskøleanlæg fra Invensor versus et kompressorkøleanlæg Markedsanalyse af EU-medlemslandene Kuldebehov Energiprisindeks og -faktor Naturgasnettets udbredelse i EU Undersøgelse af potentielle salgsmarkeder Det økonomiske regnskab for de fire udvalgte markeder Konklusion Perspektivering Bibliografi Bilag 1 Gantt-skema Bilag 2 PI-diagram med reguleringskredse fremhævet Bilag 3 Elektrisk kredsskema Bilag 4 Testskema over egen forsøgsopstilling Bilag 5 Legionella Bilag 6 Konfigurering af Kamstrup Multical Bilag 7 Formler og beregninger Bilag 8 Prisfaktor ved varierende COP-værdi Bilag 9 Kort over det europæiske naturgasnet Bilag 10 Liste over diverse data Bilag 11 Godkendelse af anvendte citater Bilag 12 Indhold på medfølgende cd Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård 7

8 8 Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård

9 1 Figurliste Adsorptionskøling Figur 3-1 Diagram over et projekts livscyklus Figur 6-1 viser graf over behov for rum- og brugsvandsopvarmning i DK Figur 6-2 Illustration af adsorptionskøleanlæg Figur 6-3 Illustration at adsorptionprocessens fire trin Figur 6-4 SorTech 15 kw anlæg Figur 6-5 Invensor 10 kw anlæg Figur 7-1 Foto af testopstilling Figur 7-2 Diagram over kølekapacitet ved variabel indgangstemperatur på varmekreds Figur 7-3 Diagram over COP ved variabel indgangstemperatur på varmekreds Figur 7-4 Diagram over kølekapacitet ved variabel indgangstemperatur fra afkastskreds Figur 7-5 Diagram over COP ved variabel indgangstemperatur fra afkastskreds Figur 7-6 Diagram over kølekapacitet ved variabel køletemperatur Figur 7-7 Diagram over COP ved variabel køletemperatur Figur 8-1 viser CO 2 -emissinerne der udledes pr. produceret kwh el ved forskellige produktionsmetoder Figur 8-2 illustration af energiforsygningen til en virksomhed med forskellige teknologier Figur 8-3 viser primæreenergibesparelsen i % Figur 10-1 viser elforbruget til køl og frys i % af virksomhedernes samlede energiforbrug Figur 10-2 viser det samlede kølingsbehov i Danmark Figur 10-3 illustrerer overskudsgraden ved adsorptionskøleanlæg kontra kompressorkøleanlæg i DK Figur 10-4 viser salget af airconditionanlæg Figur 10-5 viser markedsandelene for køleanlægstyperne Figur 10-6 viser effektfordelingen i tagmonteret køling Figur 10-7 viser andelene af solgte chilleranlæg fordelt efter kuldeydelse i kw Figur 10-8 viser et simplificeret diagram af solgte chilleranlæg i EU Figur 10-9 viser de nationale gennemsnits energipriser Figur billedet viser naturganettet i EU Figur illustrerer overskudsgraden ved adsorptionskøleanlæg kontra kompressorkøleanlæg..71 Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård 9

10 10 Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård

11 2 Forord Adsorptionskøling Dette afsluttende tværfaglige projekt er udført på sjette semester på Aarhus Maskinmesterskole. Bachelorrapporten er udarbejdet i samarbejde med virksomheden EC Power A/S, hvor bachelorpraktikken ligeledes er gennemført. Rapporten er udarbejdet med et fælles synspunkt hos forfatterne. Intet valg eller beslutning er udført individuelt, hvorved indholdet betragtes som et fælles produkt. Projektet omhandler en analyse af muligheden for at implementere et adsorptionskøleanlæg i EC Powers produktsortiment. Adsorptionskøleanlægget er ikke EC Powers eget produkt, men fremstilles af Invensor i Berlin. Det ønskes undersøgt, hvilken indflydelse adsorptionskøleanlægget har på EC Powers nuværende produkter, hvis Invensors og EC Powers XRGI-anlæg kombineres i drift. Invensor har under forløbet været sparringspartner og bidraget med viden omkring deres produkt. Tak til følgende personer for deres medvirken og vejledning til projektet: Karsten Holse, Servicechef hos EC Power A/S, for muligheden for at gennemføre projektet hos EC Power. Søren Stig Abildgaard, Ingeniør hos EC Power A/S, for vejledning gennem projektet. Jens Otto Ravn Andersen, Ingeniør hos EC Power A/S, for vejledning gennem projektet. Alle medarbejderne hos EC Power for deres hjælpsomhed og ekspertise. Oliver Tamm, Servicetekniker hos Invensor GmbH, for vejledning om Invensors produkt. Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård 11

12 2.1 Læsevejledning Dette er en vejledning, som vil lette læsning og forståelse af denne rapport. Først forklares begreber og værdier, og dernæst opremses en liste med forklaring på forkortelser, som er anvendt gennem rapporten. For at give et overblik over, hvorledes dette projekt er styret, er der givet en forklaring på dette i første del af rapportens hoveddel. Når der gennem rapporten anvendes en COP-værdi på et kompressorbaseret køleanlæg er denne værdi 2,5. Dette er en anslået værdi, som er vurderet af rapportens forfattere til at være gennemsnittet for typen af køleanlæg, der kan sidestilles med et adsorptionskøleanlæg med en køleeffekt på 10 kw. Ofte oplyses højere COP-værdier på konventionelle kompressorbaserede køleanlæg, men denne værdi er givet under forudsætning af, at forholdene er ideelle. Da fordamper- og kondensatortemperaturer svinger, vil forholdene ikke være ideelle i perioder af driftstiden, så derfor vurderes COP-værdien til gennemsnitligt at være lavere end oplyst. Derudover består allerede installerede køleanlæg af forskellige aldersgrupper, hvorfor COP-værdien også varierer som følge heraf. Dette har også indflydelse på vurderingen af den gennemsnitlige værdi. I forbindelse med udregninger beskrevet efter kapitlet Test af Invensor LTC 10 plus FC anvendes dårligste COP-værdi af henholdsvis data fra Invensor eller egne testresultater. Dette gøres for at fremstille en undersøgelse af worst-case scenario. Det er valgt at undlade funktionen Free Cooling under både tests og efterfølgende udregninger, herunder også rentabilitetsundersøgelse. Dette er gjort for at kunne efterprøve Invensors data og for at simplificere rentabilitetsundersøgelsen. Hvis det ønskes at anvende funktionen Free Cooling i specifikke installationer skal dette medtages i den økonomiske udregning. I rapporten refereres der til én kw el som effektforbrug af Invensors adsorptionskøleanlæg. Dette indeholder effektforbrug til køleunitten og afkastunitten. Det opgives ifølge Invensor, at køleunitten forbruger 395 W el, og at afkastunitten forbruger 515 W el, se kapitlet Elforbrug. Det vurderes, at et gennemsnitligt effektforbrug på én kw el afspejler et maksimum gennemsnitsforbrug i en virkelig installation. Referencemetoden, som er anvendt i rapporten, er af typen Harvard Style - Anglia Hvor samme kilde er citeret flere gange gennem rapporten fra forskellige steder i kilden, vil de enkelte kildehenvisninger være nummereret sådan, at det er muligt at kende forskel på disse. Alle kilder er vedlagt i elektronisk form på CD, og disse er opdelt i mapper efter titel på kapitler. Bilag består af uddybende materiale samt elektroniske kopier af kilder og rapport. På Bilag 11 angives citerede kilders godkendelse af deres anvendelse i rapporten. Slutningen af hvert hovedkapitel består af en opsummering af essensen i kapitlet. Hvis rapporten skal printes efterfølgende, skal dette ske med farver, da dette vil lette læsningen af illustrationer og diagrammer. 12 Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård

13 Forklaring på forkortelser, som er anvendt i rapporten: CHP Combined Heat and Power Plant (kraftvarmeværk). XRGI EC Power XRGI 20 mini-kraftvarmeværk (mini CHP). LTDH Low Temperature District Heating (Lavtemperatur fjernvarme). PSO Public Service Obligation (Dansk afgift pålagt elkøb). LNG Liquified Natural Gas (Flydende naturgas). KWK-G Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (Tysk tilskud til kraftvarme produktion). OEM Original Equipment Manufacturer (Salg af varer under eget navn, produceret af den originale producent). Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård 13

14 3 Indledning Adsorptionskøling 3.1 Problemanalyse EC Powers produkter, XRGI 15 og XRGI 20, er mini-kraftvarmeværker (CHP), der producerer elektricitet og varme ved forbrænding af primærenergiformen gas, oftest naturgas. Teknikken bag vil blive beskrevet senere i rapporten, men grundlæggende består den i, at en forbrændingsmotor driver en generator, som producerer elektricitet. Derudover bliver varmen, der udvikles i forbrændingsmotoren og generatoren, udnyttet via varmeveksling med centralvarmeanlægget i bygningen, som CHP-anlægget er installeret i. CHP-anlægget kan producere elektricitet kontinuerligt, men kun så længe at denne kan afgive den producerede varme, da systemet indeholder en forbrændingsmotor, som skal afkøles. Netop dette forhold kan være et problem i nogle installationer, specielt i sommerhalvåret, da her er et væsentligt mindre varmeforbrug til opvarmning. For at løse dette problem er der to oplagte muligheder; enten at lagre den overskydende varmeproduktion til senere brug eller at øge forbruget af varme. For at noget af dette er rentabelt, kræves det, at der er et bestemt forhold imellem el- og gasprisen. Dette skyldes, at der skal indfyres gas for at producere elektricitet. I nogle områder af verden er elprisen så meget højere end naturgasprisen, at det kan betale sig at forøge sin varmeproduktion med det ene formål at producere mere elektricitet. Dette gælder fx i Tyskland. Men at forøge sin varmeproduktion fornuftigt kan være vanskeligt. Derfor er det i EC Powers interesse, at kunne tilbyde sine kunder en løsning, som på en fornuftig og rentabel måde kan øge deres varmeproduktion og dermed optimere driften og udnyttelsen af det samlede kraftvarmesystem. Ved at gøre dette kan der også være mulighed for at øge salget af EC Powers produkter. Energipriserne rundt omkring i verden er meget forskellige. I hvert enkelt land er det forholdet mellem elog gaspriserne, der har indflydelse på, om forøgelse af varmeforbrug er rentabelt eller ej. Derfor vil det være nødvendigt med en undersøgelse af, hvilke lande der er interessante at fokusere på med hensyn til en eventuel løsning. 14 Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård

15 3.2 Problemformulering For at øge markedspotentialet for EC Powers produkter ønskes det at tilbyde et adsorptionskøleanlæg i produktsortimentet, der kan fremstille kulde ved at optage den producerede varme fra EC Powers XRGIanlæg. Derved kan kunder i perioder med behov for køling, fx til aircondition, og et mindre behov for opvarmning udvide antallet af driftstimer på et XRGI-anlæg fra EC Power. På baggrund af problemanalysen er følgende spørgsmål fremkommet: Hvilket forretningsmæssigt grundlag er der for at implementere et adsorptionskøleanlæg i EC Powers produktsortiment? Heraf følgende underspørgsmål: Hvordan er Invensors produktdata i sammenligning med testdata opnået i egen opstilling med et adsorptionskøleanlæg fra Invensor i samspil med et XRGI-anlæg? Hvilke lande kan være interessante salgsmarkeder for adsorptionskøleanlæg fra Invensor i samspil med XRGI-anlæg? 3.3 Problemafgrænsning Der er i rapporten valgt at fokusere på, om der er mulighed for at forbedre udnyttelsen af EC Powers produkter ved at øge varmeforbruget. Det er fra EC Powers side ønsket, at dette skal forsøges udført ved hjælp af et adsorptionsanlæg produceret af Invensor. Derfor vil rapporten ikke behandle analyse af adsorptionsanlæg fra andre producenter end Invensor, ligeledes vil emner vedrørende varmeoplagring eller andre metoder til at forøge varmeforbruget heller ikke blive behandlet. For at begrænse datamængden, der skal analyses i forbindelse med markedsanalysen, afgrænses det geografiske område til medlemslande af EU. I EU-medlemslandene forefindes der forskellige systemer vedrørende afgifter og tilskud på energiproduktion fra decentrale CHP-anlæg. Det vil være for komplekst at undersøge alle disse forhold, derfor anvendes disse kun, hvor der er kendskab hertil. Kendskabet er begrænset til Tyskland, som er EC Powers hovedmarked. Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård 15

16 3.4 Metode Inspiration til dette kapitel stammer fra bogen Videnskabsteori for begyndere og Gyldendals åbne encyklopædi, Den store danske (Thurén, 2007; Gyldendal 1, 2012; Gyldendal 2, 2012). Der vil blive anvendt en videnskabelig tilgang til de informationer, der bliver modtaget og indsamlet, samt i bearbejdningsfasen, hvorved der anvendes en kombination af den kvalitative og kvantitative metode. Ideologisk set, er holdningerne til de to metoder blevet diskuteret gennem tiderne, og det har medført, at nogle ikke anser den kvalitative metode for værende videnskabelig, men mere som empatisk humanistisk forskning. Andre betragter derimod den kvantitative metode som værende positivistisk fremmedgørende og samfundsundertrykkende. Trods forskellige synspunkter i ideologierne omkring metoderne vil begge blive anvendt Den kvalitative metode Afvejede antagelser, der anvendes i den kvalitative metode, medfører fleksibilitet. Diskussioner opstår og er nødvendige for at kunne anvende metoden, eftersom de individuelle formodninger og meninger skal sammenfattes i et sprogligt formuleret resultat, på de opgivne problemstillinger. Den kvalitative metode anvendes i forbindelse med de observationer, der opnås i kommunikationsprocessen af personlige interviews og videns indsamling. Fremgangsmåden til at indhente viden vil blive baseret på tidligere forskningsrapporter, samt interne rapporter Den kvantitative metode Den systematiske indsamling af det målbare data tilsætter antagelse ved at anvende den kvantitative metode. Anvendelse af metoden vil kortlægge og gøre dataindsamlingen gennemskuelig. De kortlagte data vil danne grundlag for de samlede numeriske resultater. Idet målbart data er en envejskommunikation mellem udstyr og observatør, er der nødvendigvis tale om kvantitative metode, da undersøgelsen foregår på observatørens betingelser. Den kvantitative metode anvendes i forbindelse med objektet, her installationen, som undersøges med forskellige variabler. Forudsætninger og anvendt udstyr vil fremgå i de respektive kapitler Anvendelse Det samlede billede, der opnås ved at anvende begge metoder, vil danne fundament for beslutninger, idet de vil supplere hinanden på deres individuelle anskuelser af opnåede informationer. Det subjektive og objektive syn giver en alsidig indgangsvinkel og værktøjer til at vurdere de forskellige problemstillinger i den opnåede empiriske viden. Til beregninger vil anerkendt teori og gældende lovgivning blive anvendt. 16 Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård

17 4 Projektstyring 4.1 Grundlæggende om projekter Dette afsnit er inspireret af kapitlet, Projektledelse, fra bogen, Organisation (Hansen, et al., 2007). Når en arbejdsopgave har visse bestemte karakteristika, kan denne defineres som et projekt. Karakteristikaene er ifølge bogen, Organisation, disse: En vis kompleksitet i at definere opgavens mål samt at opnå dette. Et engangsforetagende, ikke rutinearbejde. Et fastsat mål og slutdato. Begrænset tid og økonomi. Det er dermed vurderet at denne opgave kan betegnes som et projekt. Det eneste aspekt, der ikke har været med i opgaven, er den økonomiske betragtning. Et projekt kan inddeles i fire faser som illustreret i Figur 4-1 herunder. Projektet i bachelorpraktikken hos EC Power og den efterfølgende rapportskrivning har også været gennem hver af disse faser. Det er ikke alle underpunkter fra illustrationen, der har været berørt. De tre første faser er foregået under praktikken og den sidste fase er foregået under rapportskrivningsperioden. Den teoretisk krævede arbejdsindsats i hver af faserne, som er illustreret ved den sorte kurve på Figur 4-1, vurderes at passe på den aktuelle arbejdsindsats bortset fra, at afslutningsfasen har krævet en større arbejdsindsats som illustreret ved den blå kurve på Figur 4-1. Figur 4-1 Diagram over et projekts livscyklus (Hansen, et al., 2007) Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård 17

18 4.2 Invensor projektet Efter at projektemnet omhandlende Invensor adsorptionskøleanlægget er blevet udvalgt som det projekt, der skal arbejdes med i praktikperioden, er det besluttet at anvende et Gantt-skema til at lette projektstyringen. Dette kræver, at projektet opdeles i et antal faser, som synliggør de enkelte opgaver i projektet. Dette gør planlægningen af projektet til en mere overskuelig opgave. Det er en stor udfordring at forudsige alle opgaver i projektet, hvilket kan være et problem, men fordelen ved et Gantt-skema er netop, at yderligere opgaver kan tilføjes undervejs uden, at overblikket over projektet mistes. Gantt-skemaet er udført i Microsoft Excel. Programmet er ikke velegnet til større projekter, da det ved ændringer først i projektet bliver et omfattende arbejde at rette diagrammet og overskue konsekvenserne af ændringerne. Ligeledes er det heller ikke egnet, hvis flere projekter kører sideløbende, og disse deles om ressourcer, såsom medarbejdere og interne afdelinger i et firma. Hvor Microsoft Excel bliver for simpelt, er et projektstyringsprogram som Microsoft Projekt mere velegnet (Microsoft, 2012). Men da dette projekt ikke omfatter flere ressourcer og udefrakommende faktorer, er det vurderet at Microsoft Excel er tilstrækkeligt til fremstilling af et Gantt-skema. Dette kan ses på 0. Efterhånden som projektet er skredet frem, er der blevet tilføjet opgaver, og dette har ændret på tidsplanen. For eksempel har det vist sig, at inden der kan fortages målinger på adsorptionsanlægget, skal dette have været i drift i to uger og et service skal udføres. For at indhente en del af denne uforudsete opgaves tidsforbrug, er det nødvendigt at udføre en efterfølgende fase samtidig med den ekstra opgave. Uden Gantt-skemaet vil det være vanskeligt at overskue den ekstra opgaves konsekvens for projektets forløb. Opsummering: Denne rapports opgave kan betegnes som et projekt. Der er anvendt Gantt-skema udført i Microsoft Excel til styring af projektet, hvilket har været en stor hjælp til styring af tidsrammen. 18 Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård

19 5 Ideen bag decentral kraftvarmeforsyning Begrebet kraftvarme har eksisteret i Danmark i mange år. Det har været en tradition i Danmark, og er det stadig, at udnytte de store centrale kraftværkers spildvarme til fjernvarme for dermed at få det optimale ud af den energi, som tilføres i processen. Herudover er der blevet etableret decentrale værker, som har suppleret fjernvarmenettets udbredelse i Danmark. Dette har resulteret i, at Danmark er blevet et af de europæiske lande med højest kraftvarmeandel af elproduktionen på ca. 55 %. Ca. 80 % af den danske fjernvarme stammer fra kraftvarmeproduktion (Witt 1, Jan de, 2006). Hvorvidt et kraftvarmeanlæg betegnes som centralt eller decentralt afgøres af, med hvilket hovedformål kraftvarmeværket er etableret. De kraftvarmeværker, der er etableret med det hovedformål at producere elektricitet, kaldes for centrale. Disse er placeret i nærheden af de store byer. De værker, som er etableret med det hovedformål at producere varme og udbygge fjernvarmenettet, kaldes for decentrale værker. 16 centrale og ca. 415 decentrale værker forsyner Danmark med fjernvarme. Ca. en tredjedel af de decentrale værker er rene fjernvarmeværker, mens to tredjedele er kraftvarmeværker. Stort set alle decentrale fjernvarmeværker og hvert fjerde decentrale kraftvarmeværk bruger miljøvenlige brændsler, dvs. halm, flis, træpiller, biogas eller affald. De resterende anvender naturgas som brændsel (Energistyrelsen 2, 2012). Fordelen ved fjernvarme er, at restvarmen på kraftvarmeværkerne udnyttes. Derved hæves totalvirkningsgraden på kraftvarmeværkerne og energien i det indfyrede brændsel udnyttes væsentlig bedre. Der er dog et par ulemper ved fjernvarme. De nedgravede fjernvarmeledninger fra værket ud til kunderne er ikke isoleret perfekt, og dermed opstår der et tab i form af varmetransmission fra de varme rørledninger via isoleringen og videre ud i jorden. Dette tab anslås i gennemsnit til at være %, men kan være helt op til 50 % i tilfælde med dårlige installationer. Altså vil der være tilfælde, hvor der skal tilføres dobbelt så meget energi fra fjernvarmeværkets side, som der aftages ved forbrugeren. Derudover tilgår der relativt store mængder energi til at pumpe fjernvarmevandet rundt i systemet (Energistyrelsen 1; Energinet.dk, 2012). Det skal nævnes, at der foretages forsøg med såkaldt lavtemperaturfjernvarme (LTDH), som er et forsøg på at mindske varmetransmissionstabene fra fjernvarmerørene til omgivelserne. 5.1 Decentral mini- og mikro CHP-anlæg Hvis man forestiller sig, at en forbrugers varmebehov og elbehov fremstilles på den lokalitet, hvor dette forbruges, vil nettabet blive elimineret. Tabet i fjernvarmenettet er, som før nævnt, op til 50 % og tabet i elnettet er op til 7,5 % ved spænding under 400 volt (EU-kommissionen 1, 2011). Netop dette faktum er en af hovedtankerne bag decentrale mini- og mikro CHP-anlæg. Der er også andre faktorer, som taler for brugen af decentrale mini- og mikro CHP-anlæg. Disse hovedfaktorer kan være følgende: Høj primærenergibesparelse, omtales i kapitlet Konventionelt el- og varmeproduktion versus XRGI. Hurtig regulering i forhold til forbrug. Reduktion af emissioner i forhold til traditionel energiproduktion, omtales i kapitlet Primærenergibesparelser. Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård 19

20 Ingen anlægs- og vedligeholdelsesomkostninger til varmeforsyningsnettet. Kendt teknologi. Ulemper ved brug af mini- og mikro CHP-anlæg kan være følgende (Witt 2, Jan de, 2006): Relativt store vedligeholdelses- og serviceomkostninger. Gener vedrørende støj. Opsummering: Kraftvarme har eksisteret i Danmark i mange år, og dette har bevirket at princippet er udbredt. Et centralt kraftvarmeanlæg har til hovedformål at producere elektricitet. Et decentralt kraftvarmeanlæg har til hovedformål at producere varme og udbygge fjernvarmenettet. Fjernvarmens fordel er, at restvarmen på kraftvarmeværkerne udnyttes. Fjernvarmens ulempe er, at dette er forbundet med relativt store transmissionstab i nettet og energiforbrug til cirkulering af fjernvarmevandet. Hovedargumentet for at anvende mini- og mikro CHP-anlæg er, at disse eliminerer fjernvarmens ulemper og reducerer tab i elnettet. 20 Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård

21 6 EC Power Adsorptionskøling EC Power er et dansk firma, som producerer decentrale mini CHP-anlæg. Disse består af en asynkrongenerator monteret på en gasdrevet forbrændingsmotor. Varmen, der produceres, stammer fra køling af forbrændingsmotoren, køling af generatoren og køling af røggassen. Anlæggene sælges hovedsageligt i Tyskland, hvor der er gunstige forhold for installation af decentrale mini CHP-anlæg, bl.a. på grund af tilskudsordninger. 6.1 Historie Dette kapitel er skrevet efter interview med medstifter, Jens Otto Ravn Andersen (Andersen 1, 2012). EC Power er grundlagt i 1995 under handelsfirmaet, East Consult. I 1996 skiftede afdelingen for produktion af CHP-anlæg navn til EC Power. I begyndelsen bliver der produceret gasdrevne kraftvarmeanlæg med effekter på op til 500 kw el. Disse bliver hovedsageligt solgt til gartnerier, som har et stort behov for opvarmning. Ved afskaffelsen af CO 2 -tiøren falder markedet for disse anlæg fra hinanden, og salget stopper. CO 2 -tiøren var et tilskud fra den danske stat på 10 øre for hver kwh el, der blev produceret decentralt på naturgas. I 1996 begynder EC Power at producere og sælge et 5,5 kw el dieseldrevet CHP-anlæg. Dette anlæg fokuserer på markedet for private luksussommerhuse og kun for at dække eget elforbrug, da man derved undgår en såkaldt rådighedsbetaling for anvendelse af elnettet. Fra 1997 bliver der produceret et CHP-anlæg på 9 kw el. Fra 1998 bliver der produceret et CHP-anlæg på 17 kw el, kaldet XRGI 17. Motorerne, som anvendes, er først af fabrikatet, Lister-Petter, og senere af fabrikatet, Same-Deutz. I 1999 bliver der sat en milepæl i den mekaniske udvikling af EC Powers CHP-anlæg. Et koncept med at montere rotoren i generatoren direkte på krumtapakslen bliver udviklet. Dermed kan lejer i generatoren elimineres, og intervallet mellem service kan øges væsentligt, hvilket betyder en bedre rentabilitet af anlægget. Indtil 1999 er der kun 4-6 ansatte i firmaet. I 2002 kommer Statoil ind i firmaet som medejere. Herefter udvides medarbejderstablen, hovedsageligt på administrationssiden. Fra 2005 bliver der skiftet motorleverandør til Toyota. Dette er den anden mekaniske milepæl. Med disse motorer kan der garanteres en levetid på min driftstimer. Flere motorer har i år 2012 rundet driftstimer uden reparationer. Samtidig bliver der introduceret et 13 kw el CHP-anlæg, kaldet XRGI 13. Indtil nu har det kun været salg til Danmark. Herfra begynder salg af CHP-anlæg til Tyskland. I 2007 introduceres et 15 kw el CHP-anlæg, kaldet XRGI 15. I 2010 ophæves samarbejdet med Statoil. I 2011 introduceres et 20 kw el CHP-anlæg, kaldet XRGI 20. I dag har EC Power CHP-anlæg rundt omkring i verden over driftstimer pr. år. Disse er fordelt ud på ca CHP-anlæg i Tyskland, 340 CHP-anlæg i England, ca. 100 CHP-anlæg i Danmark og et mindre antal CHP-anlæg i diverse andre lande. Firmaet har 45 ansatte i Hinnerup og 18 ansatte i Tyskland. I dag produceres ca. 750 CHP-anlæg om året, dette antal forventes dog at stige i fremtiden. Opsummering: EC Power er grundlagt i 1995 af fire personer med det formål at producere CHP-anlæg. I dag har EC Power 45 personer ansat i Hinnerup og 18 personer ansat i Tyskland. Der produceres på nuværende tidspunkt 750 CHP-anlæg årligt. Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård 21

Udnyttelse af overskudsvarme 2013. Lars Jensen

Udnyttelse af overskudsvarme 2013. Lars Jensen Udnyttelse af overskudsvarme 2013 Lars Jensen Lars Jensen Energioptimering & udnyttelse af overskudsvarme Lars Jensen Energioptimering & udnyttelse af overskudsvarme Forfatter navn, studienr.: Projekt

Læs mere

Optimering med absorptionsvarmepumpe

Optimering med absorptionsvarmepumpe Optimering med absorptionsvarmepumpe Kasper Andersen & Jesper Brink Nielsen 16-12-2013 Forfattere: - Jesper Brink Nielsen (JN) A10530 - Kasper Andersen (KA) V09851 Rapportens titel: Projekttype: Fagområde:

Læs mere

Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg

Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg - En analyse af implementeringen af eldrevne kompressor varmepumper til et geotermisk anlæg. Denne rapport er udarbejdet af: Asger Løngreen, 091909 Vejledere:

Læs mere

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Bachelorprojekt af Claus Juul Andersen Aarhus maskinmesterskole Titel: Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Emne: Vedvarende energi

Læs mere

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3]

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] P2 Projekt Gruppe B135 Energi Aalborg Universitet 22. maj 2013 Studenterrapport Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Energi Strandvejen

Læs mere

Bachelorprojekt 2012 Optimering af kølevandssystem. Januar 2013 Aarhus Maskinmesterskole Lars Pedersen

Bachelorprojekt 2012 Optimering af kølevandssystem. Januar 2013 Aarhus Maskinmesterskole Lars Pedersen Bachelorprojekt 2012 Optimering af kølevandssystem Januar 2013 Aarhus Maskinmesterskole Lars Pedersen Titelblad Forfatter: Lars Pedersen Rapportens Titel: Bachelor projekt 2012 - Optimering af kølevandssystem

Læs mere

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d Fa g p r o j e k t G r u p p e 1 1 o p g a v e V e j l e d e r : B r i a n E l m e g a a r d 2 2. J u n i 2 0 1 0 I n s t i t u t f o r M e k

Læs mere

Registrering af brændolieforbrug

Registrering af brændolieforbrug Registrering af brændolieforbrug - anvendelse i driftsøjemed Udarbejdet af: Thorbjørn Kloster V10379 På I samarbejde med: Esvagt A/S Og skibet: Esvagt Observer!! År 2013!! Forfatter:!!!! Thorbjørn Jean

Læs mere

Systemanalyse af Compressed Air Energy Storage

Systemanalyse af Compressed Air Energy Storage Systemanalyse af Compressed Air Energy Storage Danmarks Tekniske Universitet - Optimering, drift og implementering i det danske energimarked Jakob Rud EKSAMENSPROJEKTRAPPORT Institut for Mekanisk Teknologi

Læs mere

Udfordringer og muligheder i det frie elmarked. Analyse af virksomheders økonomiske gevinst ved benyttelse af spotprisproduktet

Udfordringer og muligheder i det frie elmarked. Analyse af virksomheders økonomiske gevinst ved benyttelse af spotprisproduktet Udfordringer og muligheder i det frie elmarked Analyse af virksomheders økonomiske gevinst ved benyttelse af spotprisproduktet Kristian Højbjerg Nielsen & Steffan Lohff Nielsen December 2013 Forfattere

Læs mere

Energioptimering og brændstofsbesparelse

Energioptimering og brændstofsbesparelse 2015 Energioptimering og brændstofsbesparelse Udarbejdet af Høgni Olsen Studienummer: E20112002 Antal tegn: 61.263 med mellemrum Antal normalsider: 25,52 Afleveringsdato: 27-05/2015 Fredericia Maskinmesterskole

Læs mere

Modellering af Investeringer i Elsektoren

Modellering af Investeringer i Elsektoren Modellering af Investeringer i Elsektoren Jesper Felstedt & Morten Middelboe Pedersen LYNGBY 2005 EKSAMENSPROJEKT NR. 31 IMM Polyteknisk eksamensprojekt, 35 ECTS point Informatik og Matematisk Modellering

Læs mere

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Elforsk Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Slutrapport og brugermanual April 2013 5 Køling og varme styret efter varme - med varme-

Læs mere

Soldrevet Fjernkøling. Master Thesis

Soldrevet Fjernkøling. Master Thesis Soldrevet Fjernkøling Master Thesis Su Cheong Ho MEK-TES-EP-2010-07 May 2010 Soldrevet Fjernkøling Undersøgelse og analyse af et soldrevet ettrins H 2 O-LiBr absorptionskøleanlæg i Danmark Denne rapport

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark Bilfærgernes Rederiforening Grønnere Færgefart i Danmark (OSK-ShipTech 131060.3083.05) Date: 12.12.2014 Sign: ssk/khm Kunde: Kunde Navn: Kontakt person: Bilfærgernes Rederiforening Peter Wallbohm Olsen

Læs mere

Implementering af elbiler i Københavns Kommune

Implementering af elbiler i Københavns Kommune Implementering af elbiler i Københavns Kommune - Kan Oslo Kommunes succesfulde tiltag benyttes i Københavns Kommune? Roskilde Universitet Teknologisk-samfundsvidenskabelig Planlægning Efterår, 2014 Afleveret

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Sælg resultater ikke udstyr

Sælg resultater ikke udstyr Sælg resultater ikke udstyr Energy performance contracting Modeller for finansiering af energibesparelser forord Epc netværk Di Energibranchen Kontakt: anders Stouge (ast@di.dk) rådgivning & Sparring Di

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde 2013 potentiale som vedvarende energikilde Århus Maskinmesterskole 16-12-2013 1. Titelblad Titel: Emme: Opgavetype: Uddannelse: Udannelse sted: Fagområde: potentiale som vedvarende energikilde Vedvarende

Læs mere

Prisudviklingens effekt på likviditet og resultat i budgettet i dansk kvægbrug

Prisudviklingens effekt på likviditet og resultat i budgettet i dansk kvægbrug HD 2. del studiet i Regnskab og Økonomistyring Forside Aalborg Universitet 8. semester 2014 Prisudviklingens effekt på likviditet og resultat i - Belyst ved posterne mælke-, kraftfoder- og korn- samt grovfoderpris

Læs mere

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no.

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no. Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det Course: Develop and Market (SPRO3IB) Udarbejdet af : Vejleder: Anette Vagner Bernbom, student no.200027 Marianne Stenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Optimal drift af prioriterede anlæg

Optimal drift af prioriterede anlæg 4712 Hovedrapport Eltra dok nr. 214946, sag 4712 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede anlæg Hovedrapport RAM-løse edb 2004 1 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede

Læs mere