VIESMANN VITOCALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIESMANN VITOCALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw"

Transkript

1 VIESMANN VITOALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw Planlægningsvejledning VITOALDENS 222-F Type HAWB-M 222.A26 og A29 Type HAWB 222.A29 Kompakt hybridvarmepumpe Kondenserende gaskedel med modulerende MatriX-cylinderbrænder til balanceret aftræk Til natur- og F-gas Varmepumpemodul med integreret hydraulik til intelligent integrering af en udedel til en modulerende varmepumpe Integreret ladebeholder med 130 l volumen til områder med normalt brugsvand (< 20 dh/< 3,6 mol/m 3 ) Tilladt driftstryk: Kedelvand 3 bar (0,3 MPa) Brugsvand 10 bar (1,0 MPa) 4/2014

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Produktinformation 1. 1 Produktbeskrivelse... 6 Fordele... 6 Leveringstilstand Tekniske data... 8 Varmepumpemodul/udstyr... 8 Kondenserende gaskedel... 9 Mål for indedelen Mål, udedel Anvendelsesområde iht. EN Ydelsesdiagrammer Type HAWB-M 222.A26 (230 V-udstyr) Type HAWB-M 222.A29 (230 V-udstyr) (Lev. ikke i DK) Type HAWB-M 222.A29 (400 V-udstyr) Ydelseskorrektionsfaktor Resttransporthøjde Resttransporthøjde for sekundær kreds (Grundfoss UPML PWM) Installationstilbehør 2. 1 Oversigt Frisk- og udluftningssystem Vitovent 300-F Hydraulisk tilbehør Tilslutningssæt til installation på væg opad Tilslutningssæt med formonteringskonsol til installation på væg opad Tilslutningssæt til installation på væg til venstre eller højre Tilslutningssæt med formonteringskonsol til installation på væg til venstre eller højre Tilslutningssæt med formonteringskonsol til installation på væg nedad Tilslutningssæt til cirkulationspumpe Generelt i forbindelse med tilbehør brugsvandsopvarmning Sikkerhedsgruppe iht. DIN Strømanode Sekundære pumper Lavenergipumpe Neutraliseringsanlæg Neutraliseringsanordning Neutraliseringsgranulat Kondensatpumpeanlæg Kondensatpumpeanlæg Andet tilslutningstilbehør Tilslutningsbøjning for kondensatafløb Kedelsokkel Bærehjælp Kølemiddelledninger til forbindelse af fastinstallerede split-varmepumper Isoleret kobberrør Isolering til kølemiddelledninger Termo-isoleringsbånd PV-tape Samleelementer til kølemiddelledninger Samlenippel Nippelomløbere Euro nippeladapter Kobberpakringe Indv. loddemuffer Konsoller til udedelen Konsol til gulvmontering af udedel Konsolsæt til vægmontering af udedelen Installationssæt til udedelen Installationssæt til vægmontering af udedelen Installationssæt til gulvmontering af udedelen Andet Tætningsmasse Skumbånd Specialrengøringsmiddel Planlægningsvejledninger 3. 1 Strømforsyning og tariffer VIESMANN VITOALDENS 222-F

3 Indholdsfortegnelse (fortsat) 3. 2 Opstilling af udedelen Krav til montagestedet Montagevejledninger Minimumafstande Montering med konsoller til gulvmontering i plan med jordens overflade Vægmontering med konsolsæt til vægmontering Opstilling af indedelen Opstillingsbetingelser til balanceret aftræk (kedeltype ) Krav til opstillingsrummet Montage af indedelen med tilslutningssæt Tilslutningssæt til installation på væg opad Tilslutningssæt til installation på væg til venstre eller højre Tilslutningssæt til installation på væg nedad med formonteringskonsol til forinstallation i råhus, best.nr Forbindelse mellem inde- og udedel Væggennemføring Kølemiddelledninger Støjdannelse Lydtrykniveau ved forskellige afstande fra varmepumpen El-tilslutninger Krav til el-installationen Tilslutning på gassiden Termisk sikkerhedsafspærringsventil Gastilslutningsledning Dimensioneringsanbefaling for gasvagt Hydraulisk integrering på kedelvandssiden Dimensionering af anlægget Kemiske korrosionsbeskyttelsesmidler Varmekredse Kunststofrørsystemer til radiatorer Tagvarmecentral Sikkerhedsventil Vandmangelsikring Installationseksempler Ekspansionsbeholdere til varmekredsen Vandkvalitet Brugsvand Kedelvand Tilslutning på brugsvandssiden (tilslutning iht. DIN 1988) Sikkerhedsventil Termostatisk blandeventil irkulation Kondensattilslutning Kondensatudledning og neutralisering Korrekt anvendelse Røggassystem 4. 1 Røggasanlæg Byggeteknisk enhed Systemcertificering Drift med balanceret aftræk Røggassikkerhedstermostat Lynsikring E-certificering for PPs-røggassystemer (faste og fleksible) Monteringsmuligheder for røggasanlægget ved balanceret aftræk I opholdsrum (beboelsesrum) under en eller flere hele etager I opholdsrum (beboelsesrum) direkte under taget eller under et loftsrum (nominel varmeydelse 50 kw) I opstillingsrum med friskluftføring gennem ydervæggen Balanceret aftrækssystem Balanceret aftrækssystem (AZ) af kunststof (PPs) til gennemføring gennem en aftræksskakt - drift med balanceret aftræk (type 93x i henhold til TRGI 2008) Indvendige mål for aftræksskakten i henhold til DIN V Røggasrør, systemstørrelse 60 og 80 (komponenter) (type 93x i henhold til TRGI 2008) Kondenserende gaskedel i forbindelse med varmeforsynere til faste brændselstyper Røggasrør, fleksibelt, systemstørrelse 60 og 80 (komponenter) (type 93x i henhold til TRGI 2008) Balanceret aftrækssystem af kunststof (PPs) til lodret taggennemføring gennem skråt eller fladt tag (model 33x iht. TRGI 2008) Til lodret taggennemføring ved opstilling af Vitocaldens på loftet VITOALDENS 222-F VIESMANN 3

4 Indholdsfortegnelse (fortsat) 4. 6 Balanceret aftrækssystem (AZ) af kunststof (PPs) til væggennemføring (type 13x i henhold til TRGI 2008) Balanceret aftrækssystem (AZ) af kunststof (PPs) for separat friskluft- og røggasføring (type 83x i henhold til TRGI 2008) Balanceret aftrækssystem (AZ) af kunststof (PPs) til ydervægsføring (type 53x i henhold til TRGI 2008) Balanceret aftrækssystem (AZ) af kunststof (PPs) til gennemføring gennem en aftræksskakt af let byggemateriale Formstykker til aftræksskakten UNIFIX fra firmaet Skoberne (af letbeton) Elementer til aftræksskakten SKOBIFIXnano og SKOBIFIXXs 30 fra firmaet Skoberne (af keramisk skum) Forankring af taggennemføring i forbindelse med forstykker til aftræksskakten Formstykker til aftræksskakten fra firmaet Promat Taggennemføring i forbindelse med aftræksskakten med Promat-isoleringblokke Balanceret aftrækssystem (AZ) af kunststof (PPs) til multigennemføring gennem en aftræksskakt Monteringseksempler Komponenter Komponenter til AZ-systemet Komponenter til ydervægsføring Komponenter til enkelt-rør-systemet Det fleksible enkelt-rør-systems komponenter med fleksibelt røggasrør Tagelementer Varmepumperegulering type WO Vitotronic 200, type WO Opbygning og funktioner Kontaktur Indstilling af driftsprogrammer Frostsikringsfunktion Indstilling af varmekarakteristikker (hældning og niveau) Varmeanlæg med kedelvandsbufferbeholder eller hydraulisk weiche Udeføler Tekniske data for Vitotronic 200, type WO Reguleringstilbehør 6. 1 Reguleringstilbehør oversigt Fotovoltaik (solceller) Energimåler, 3-faset Fjernbetjeninger Henvisning til Vitotrol 200A og Vitotrol 300B Vitotrol 200A Vitotrol 300B Trådløse fjernbetjeninger Henvisning vedr. Vitotrol 200 RF og Vitotrol 300 RF Vitotrol 200 RF Vitotrol 300 RF B med bordstander Vitotrol 300 RF B med vægholder Basisstation B Trådløs udeføler Trådløs repeater Følere Rumføler Dykrørstemperaturføler Andet Hjælperelæ Radiosignalmodtager KM-BUS-fordeler Udbygning til varmekredsregulering Udbygningssæt blandeventil med integreret blandeventilmotor Udbygningssæt blandeventil med separat blandeventilmotor Dykrørstemperaturføler Påspændingstermostat Funktionsudbygninger Intern udbygning H Udbygning AM Udbygning EA Kommunikationsteknik Vitocom 100, type LAN Vitocom 100, type GSM Vitocom 200, type LAN2 (Lev. ikke i DK) LON-forbindelsesledning til dataoverførsel mellem reguleringerne Forlængelse til forbindelsesledningen VIESMANN VITOALDENS 222-F

5 Indholdsfortegnelse (fortsat) 7. Stikordsregister VITOALDENS 222-F VIESMANN 5

6 Produktinformation 1.1 Produktbeskrivelse 1 Fordele Indedel A Inox-radial-hedeflader af rustfrit stål for høj driftssikkerhed ved lang tids brug og høj varmeydelse på den mindst mulige plads B Modulerende MatriX-cylinderbrænder for ekstremt lav emission af skadelige stoffer og støjsvag driftsform Omdrejningsreguleret forbrændingsluftblæser for støjsvag og strømbesparende drift D Kondensator E Varmepumperegulering Vitotronic 200 F Pladevarmeveksler til kedelvand G 3-vejs-zoneventil til opvarmning/brugsvandsopvarmning H 3-vejs-zoneventil til bivalent drift K 3-vejs-zoneventil til kondenserende gaskedel L Beholderladepumpe M Magnesiumanode N Sekundær pumpe (lavenergipumpe med PWM-signal) O Beholder med 130 l volumen Varmepumpemodul med ydelsesregulering via D-inverter og elektronisk ekspansionsventil for høj effektivitet i dellastområdet Lave driftsomkostninger for varmepumpemodulet vha. høj OPværdi (OP = oefficient of Performance) iht. EN 14511: Op til 5,1 (A7/W35) og op til 3,8 (A2/W35) Kondenserende gaskedel med inox-radial-varmeveksler og modulerende MatriX-cylinderbrænder Normnyttegrad for den kondenserende gaskedel: 98 % (Hs)/ 109 % (Hi) Høj brugsvandskomfort vha. integreret ladebeholder med 130 l volumen Integrerede, strømbesparende lavenergipumper til varmekreds og beholderladekreds Betjeningsvenlig Vitotronic-regulering med bivalenspunktadaption til optimal regulering af begge varmekilder Korte monteringstider eftersom en stor del af komponenterne er forinstallerede Optimeret udnyttelse af egenproduceret strøm fra fotovoltaikanlæg (solceller) Forbrændingsregulering Lambda Pro ontrol til alle gastyper Universelt tilslutningssæt til individuel, vægflugtende montering Leveringstilstand Leveringsomfang: Komplet, kompakt hybridvarmepumpe i splitudførelse, bestående af en inde- og en udedel Indedel: Vejrkompenserende varmepumperegulering Vitotronic 200: Med udeføler 6 VIESMANN VITOALDENS 222-F

7 Produktinformation (fortsat) Med kommunikationsmodul LON til kommunikation mellem den kondenserende gaskedel og varmepumpemodulet Kondenserende gaskedel til balanceret aftræk: Med inox-radial-varmeveksler Med modulerende MatriX-cylinderbrænder med forbrændingsregulering Lambda Pro ontrol Forberedt til drift med naturgas. Det er ikke nødvendigt af foretage ændringer inden for gasgruppen E. Omstilling til F-gas foretages på gasarmaturet (intet konverteringssæt nødvendigt). Kedeltilslutningsstykke Integreret hydraulik: Indbyggede 3-vejs-zoneventiler til etablering af bivalenspunktadaptionen Lavenergipumpe til den sekundære kreds Flow switch, sikkerhedsventil og manometer er monteret Integreret ladebeholder (130 l) Tilslutningsklar rør- og kabelføring Udedel: Kølemiddelpåfyldning (R410A) til op til 12,0 m enkel ledningslængde Nippeltilslutninger til kølemiddelledninger Inverter-styret, lydisoleret kompressor 4-vejs-zoneventil og elektronisk ekspansionsventil (EEV) Bemærk Til montage af udstyret skal der medbestilles et tilslutningssæt (se Installationstilbehør ). 1 VITOALDENS 222-F VIESMANN 7

8 Produktinformation (fortsat) 1.2 Tekniske data 1 Varmepumpemodul/udstyr Type HAWB-M, 230 V~ 222.A A29 (Lev. ikke i DK) Type HAWB, 400 V~ 222.A29 Ydelsesdata for opvarmning iht. EN (A2/W35 ) Nominel varmeydelse kw 5,6 7,7 7,57 Omdrejningstal for ventilator o/min Elektrisk effektoptagelse kw 1,73 2,20 2,00 Ydelsestal (OP) ved opvarmning 3,24 3,50 3,79 Ydelsesregulering kw 1,3 til 7,7 4,4 til 9,9 2,73 til 10,92 Ydelsesdata for opvarmning iht. EN (A7/W35, spredning 5 K) Nominel varmeydelse kw 8,39 10,9 10,16 Omdrejningstal for ventilator o/min Luftvolumenstrøm m 3 /h Elektrisk effektoptagelse kw 1,96 2,36 2,00 Ydelsestal (OP) ved opvarmning 4,28 4,62 5,08 Ydelsesdata for opvarmning iht. EN (A 7/W35 ) Nominel varmeydelse kw 6,60 8,72 9,50 Elektrisk effektoptagelse kw 2,68 3,46 3,06 Ydelsestal (OP) ved opvarmning 2,49 2,55 3,10 Temperatur for luftindgang Opvarmning Min Maks Kedelvand Ved spredning på 10 K Indhold l 2,8 3,8 3,8 Min. volumenstrøm (skal altid overholdes) l/h Maks. ekstern tryktab (RFH) ved min. volumenstrøm mbar Maks. fremløbstemperatur Elektriske værdier, udedel Mærkespænding for kompressor 1/N/PE 230 V/50 Hz 3/N/PE 400 V/50 Hz Maks. driftsstrøm for kompressor A 15,7 19,6 7,85 Startstrøm for kompressor A Startstrøm for kompressor ved blokeret rotor A Forsikring A B16A B20A B16A Kapslingsklasse IP Elektriske værdier, indedel Varmepumperegulering/elektronik Mærkespænding for regulering/elektronik 1/N/PE 230 V/50 Hz Forsikring til nettilslutning 1 x B16A Intern forsikring T 6,3 A/250 V Elektrisk effektoptagelse Ventilator (maks.) W Udedel (maks.) kw 3,6 4,6 5,0 Sekundær pumpe (PWM) W 3 til til til 140 Regulering/elektronik til udedel (maks.) W Regulering/elektronik til indedel (maks.) W Maks. ydelse for regulering/elektronik W Kølekreds Kølemiddel R410A R410A R410A Fyldningsmængde i leveringstilstand kg 2,15 2,95 2,95 Mængde, der skal efterfyldes ved alle ledningslængder g 250 Mængde, der skal efterfyldes ekstra ved ledningslængder g/m på >12 m til 30 m Kompressor (helhermetik) Type Rullestempler Scroll Dobbelte rullestempler Tilladt driftstryk Højtryksside bar MPa 43 4,3 43 4,3 43 4,3 Lavtryksside bar MPa 43 4,3 43 4,3 43 4,3 8 VIESMANN VITOALDENS 222-F

9 Produktinformation (fortsat) Type HAWB-M, 230 V~ 222.A A29 (Lev. ikke i DK) Type HAWB, 400 V~ 222.A29 Integreret brugsvandsbeholder Indhold l Maks. tilladt brugsvandstemperatur Tilladt driftstryk (på brugsvandssiden) bar MPa Konstantydelse, brugsvand kw 17,2 17,2 17,2 Ved brugsvandsopvarmning fra 10 til 45 l/h Ydelsestal N L ved 70 gennemsnitlig kedelvandstemperatur 1,8 1,8 1,8 og beholdertemperatur Tbeh. = 60. Brugsvands-udgangsydelse ved brugsvandsopvarmning l/10 min fra 10 til 45 Mål, udedel Dybde mm Bredde mm Højde mm Mål, indedel Dybde mm Bredde mm Højde mm Totalvægt Udedel kg Indedel kg Indedel med fyldt ladebeholder kg Till. driftstryk på sekundærsiden bar MPa Tilslutninger Kedelvandsfremløb R ¾ ¾ ¾ Kedelvandsretur R ¾ ¾ ¾ Koldt brugsvand R ½ ½ ½ Varmt brugsvand R ½ ½ ½ irkulation R ½ ½ ½ Væskeledning Rør 7 mm 10 x 1 10 x 1 10 x 1 Indedel UNF ⅝ ⅝ ⅝ Udedel UNF ⅝ ⅝ ⅝ Hedtgasledning Rør 7 mm 16 x 1 16 x 1 16 x 1 Indedel UNF ⅞ ⅞ ⅞ Udedel UNF ⅞ ⅞ ⅞ Maks. ledningslængde for væskeledning, hedtgasledning m Udedelens lydtryk ved nominel varmeydelse (måling på baggrund af EN 12102/EN ISO ) Vurderet samlet lydtrykniveau Ved A7 (±3 K)/W35 (±5 K) db(a) Ved A7 (±3 K)/W55 (±5 K) ,3 3 0,3 3 0,3 1 Kondenserende gaskedel Type HAWB-M, 230 V~ 222.A A29 (Lev. ikke i DK) Type HAWB, 400 V~ 222.A29 Gaskedel Model B og, kategori II 2N3P Nominelt ydelsesområde (oplysninger iht. EN 677) Værdier i ( ) ved drift med F-gas P T V /T R = 50/30 kw 3,2 (4,8) - 19,0 3,2 (4,8) - 19,0 3,2 (4,8) - 19,0 T V /T R = 80/60 kw 2,9 (4,3) - 17,2 2,9 (4,3) - 17,2 2,9 (4,3) - 17,2 Nominel varmeydelse ved brugsvandsopvarmning kw 2,9 (4,3) - 17,2 2,9 (4,3) - 17,2 2,9 (4,3) - 17,2 Nominelt ydelsesområde kw 3,1 (4,5) - 17,9 3,1 (4,5) - 17,9 3,1 (4,5) - 17,9 Produkt-ID-nummer E-0085O0306 Kapslingsklasse IP X4D iht. EN Gastilslutningstryk Naturgas mbar kpa F-gas mbar kpa VITOALDENS 222-F VIESMANN 9

10 Produktinformation (fortsat) 1 Type HAWB-M, 230 V~ 222.A A29 (Lev. ikke i DK) Type HAWB, 400 V~ 222.A29 Gaskedel Model B og, kategori II 2N3P Nominelt ydelsesområde (oplysninger iht. EN 677) Værdier i ( ) ved drift med F-gas P T V /T R = 50/30 kw 3,2 (4,8) - 19,0 3,2 (4,8) - 19,0 3,2 (4,8) - 19,0 T V /T R = 80/60 kw 2,9 (4,3) - 17,2 2,9 (4,3) - 17,2 2,9 (4,3) - 17,2 Maks. tilladt gastilslutningstryk Hvis gastilslutningstrykket ligger over det maks. tilladte, skal der monteres en separat gastrykregulator foran anlægget. Naturgas mbar 25,0 25,0 25,0 kpa 2,5 2,5 2,5 F-gas mbar 30,0 30,0 30,0 kpa 3,0 3,0 3,0 Elektriske værdier Mærkespænding V Mærkefrekvens Hz Mærkestrøm A Beskyttelsesklasse I I I Kapslingsklasse IP X 1 iht. EN Maks. forsikring (net) A Elektrisk effektoptagelse I leveringstilstand W Maks. W Indstilling af elektroniske termostater Indstilling af overkogstermostat (fast) Indhold, varmeveksler l 1,8 1,8 1,8 Tilladt driftstryk (på kedelvandssiden) bar MPa 0,3 0,3 0,3 Gastilslutning (med tilslutningstilbehør) R ½ ½ ½ Tilslutningsværdier baseret på den maks. belastning Med naturgas E m 3 /h 1,89 1,89 1,89 Med F-gas P kg/h 1,40 1,40 1,40 Røggaskendetal Beregningsværdier til dimensionering af røggasanlægget iht. EN Røggastemperaturer som målte bruttoværdier ved en forbrændingslufttemperatur på 20. Røggasværdigruppe iht. G 635/G 636 G 52 /G 51 G 52 /G 51 G 52 /G 51 Røggastemperatur ved en returtemperatur på 30 (bestemmende for dimensioneringen af røggasanlægget) Ved nominel varmeydelse Ved dellast Røggastemperatur ved en returtemperatur på 60 (til bestemmelse af anvendelsesområdet for røggasrør med maks. tilladte driftstemperaturer) Massestrøm med naturgas Ved nominel varmeydelse (brugsvandsopvarmning) kg/h 31,8 31,8 31,8 Ved dellast kg/h 5,5 5,5 5,5 Massestrøm med F-gas Ved nominel varmeydelse (brugsvandsopvarmning) kg/h 30,2 30,2 30,2 Ved dellast kg/h 7,6 7,6 7,6 Disponibelt træk Pa mbar 2,5 2,5 2,5 Normnyttegrad ved T V /T R = 40/30 % Op til 98 (H s )/109 (H i ) Maks. kondensatmængde iht. DWA-A 251 l/h 2,3 2,5 2,5 Kondensattilslutning (slangenippel) Ø mm Røggastilslutning Ø mm Frisklufttilslutning Ø mm Henvisning til ydelsestal N L Brugsvandsydelsestallet N L ændrer sig med beholdertemperaturen Tbeh. Vejledende værdier: Tbeh. = 60 : 1,0 x N L Tbeh. = 55 : 0,75 x N L Tbeh. = 50 : 0,55 x N L Tbeh. = 45 : 0,3 x N L Henvisning vedr. tilslutningsværdier Tilslutningsværdier tjener kun til dokumentation (f.eks. i gasansøgningen) eller til skønsmæssig, volumetrisk suppleringskontrol af indstillingen. På grund af indstillingen fra fabrikken må gastrykkene ikke ændres, så de afviger fra disse angivelser. Reference: 15, 1013 mbar (101,3 kpa). 10 VIESMANN VITOALDENS 222-F

11 Produktinformation (fortsat) Mål for indedelen G A H B 50 K D E D F B A E F A B F D E L M L M N 853 L F D E A B A Kedelvandsfremløb R ¾ B Varmt brugsvand R ½ irkulation R ½ (separat tilbehør) D Gastilslutning R ¾ E Koldt brugsvand R ½ F Kedelvandsretur R ¾ G Hedtgasledning fra/til udedel, gevind UNF ⅞ H Væskeledning fra/til udedel, gevind UNF ⅝ K Røggas-/frisklufttilslutning (bagud) L Position for tilslutningsboks på væggen til 230 V-ledninger M Kondensatafløb bagud i væggen N Kondensatafløb til siden VITOALDENS 222-F VIESMANN 11

12 Produktinformation (fortsat) 1 Bemærk Alle højdemål har en tolerance på +15 mm pga. de stilbare sokkelben. Mål, udedel Type HAWB-M 222.A26 (230 V-udstyr) VIESMANN VITOALDENS 222-F

13 Produktinformation (fortsat) Type HAWB-M 222.A29 (230 V-udstyr) (Lev. ikke i DK) VITOALDENS 222-F VIESMANN 13

14 Produktinformation (fortsat) Type HAWB-M 222.A29 (400 V-udstyr) Anvendelsesområde iht. EN Spredning, sekundær kreds: 5 K Type HAWB-M 222.A26 og A29 (230 V-udstyr) Type HAWB-M 222.A29 (400 V-udstyr) Fremløbstemperatur Sekundær kreds i Luftindgangstemperatur i 35 Fremløbstemperatur Sekundær kreds i Luftindgangstemperatur i VIESMANN VITOALDENS 222-F

15 Produktinformation (fortsat) 1.3 Ydelsesdiagrammer Type HAWB-M 222.A26 (230 V-udstyr) A Ydelse i kw Luftindgangstemperatur i B Karakteristikker i forhold til fremløbstemperatur: A Varmeydelse ved fremløbstemperatur på 35, 45, 55 B Elektrisk effektoptagelse, opvarmning, ved fremløbstemperatur på 35, 45, 55 Ydelsestal OP Luftindgangstemperatur i Bemærk Dataene til OP i tabellerne og diagrammerne er beregnet i henhold til EN Ydelsesdataene gælder for nyt udstyr med rene pladevarmevekslere. Driftsniveau W 35 A Varmeydelse kw 5,20 6,00 5,60 8,38 8,50 9,90 11,80 Elektrisk effektoptagelse kw 2,53 2,53 1,73 1,96 1,91 1,90 1,88 Ydelsestal (OP) 2,06 2,32 3,24 4,35 4,48 5,19 6,31 Driftsniveau W 45 A Varmeydelse kw 4,30 5,00 5,30 6,80 7,30 9,30 10,40 Elektrisk effektoptagelse kw 2,70 2,70 2,19 2,31 2,32 2,36 2,32 Ydelsestal (OP) 1,59 2,11 2,44 2,94 3,15 3,93 4,47 Driftsniveau W 55 A Varmeydelse kw 2,80 3,80 5,10 6,00 6,50 7,80 9,50 Elektrisk effektoptagelse kw 2,40 2,48 2,64 2,77 2,79 2,77 2,86 Ydelsestal (OP) 1,17 1,53 1,93 2,16 2,34 2,81 3,33 VITOALDENS 222-F VIESMANN 15

16 Produktinformation (fortsat) Type HAWB-M 222.A29 (230 V-udstyr) (Lev. ikke i DK) A Ydelse i kw Luftindgangstemperatur i B 35 Ydelsestal OP Luftindgangstemperatur i Karakteristikker i forhold til fremløbstemperatur: A Varmeydelse ved fremløbstemperatur på 35, 45, 55 B Elektrisk effektoptagelse, opvarmning, ved fremløbstemperatur på 35, 45, 55 Bemærk Dataene til OP i tabellerne og diagrammerne er beregnet i henhold til EN Ydelsesdataene gælder for nyt udstyr med rene pladevarmevekslere. Driftsniveau W 35 A Varmeydelse kw 6,12 9,00 7,70 10,90 11,20 13,60 14,50 Elektrisk effektoptagelse kw 3,47 3,48 2,20 2,36 2,32 2,21 2,11 Ydelsestal (OP) 1,76 2,59 3,50 4,62 4,84 6,18 6,88 Driftsniveau W 45 A Varmeydelse kw 6,06 7,80 7,00 10,30 10,70 12,70 13,60 Elektrisk effektoptagelse kw 4,33 4,33 2,66 2,88 2,86 2,78 2,71 Ydelsestal (OP) 1,40 1,80 2,60 3,60 3,80 4,60 5,00 Driftsniveau W 55 A Varmeydelse kw 5,60 7,40 6,60 9,20 10,00 11,50 11,80 Elektrisk effektoptagelse kw 5,23 5,23 3,27 3,49 3,45 3,41 3,38 Ydelsestal (OP) 1,07 1,42 2,00 2,60 2,90 3,40 3,50 16 VIESMANN VITOALDENS 222-F

17 Produktinformation (fortsat) Type HAWB-M 222.A29 (400 V-udstyr) A 6 Ydelse i kw 4 B Luftindgangstemperatur i Ydelsestal OP Luftindgangstemperatur i Karakteristikker i forhold til fremløbstemperatur: A Varmeydelse ved fremløbstemperatur på 35, 45, 55 B Elektrisk effektoptagelse, opvarmning, ved fremløbstemperatur på 35, 45, 55 Bemærk Dataene til OP i tabellerne og diagrammerne er beregnet i henhold til EN Ydelsesdataene gælder for nyt udstyr med rene pladevarmevekslere. Driftsniveau W 35 A Varmeydelse kw 7,04 8,01 9,57 7,57 10,16 10,51 11,67 12,82 Elektrisk effektoptagelse kw 3,09 3,10 3,11 2,00 2,00 1,98 1,90 1,83 Ydelsestal (OP) 2,28 2,59 3,08 3,79 5,08 5,34 6,20 7,06 Driftsniveau W 45 A Varmeydelse kw 6,22 7,20 8,77 6,85 8,79 9,16 10,40 11,63 Elektrisk effektoptagelse kw 3,54 3,56 3,59 2,46 2,48 2,44 2,33 2,21 Ydelsestal (OP) 1,76 2,02 2,44 2,78 3,55 3,78 4,55 5,31 Driftsniveau W 55 A Varmeydelse kw 6,31 7,96 6,18 7,64 8,02 9,32 10,61 Elektrisk effektoptagelse kw 4,07 4,00 2,90 2,93 2,89 2,76 2,63 Ydelsestal (OP) 1,55 1,99 2,13 2,61 2,80 3,43 4,06 VITOALDENS 222-F VIESMANN 17

18 Produktinformation (fortsat) 1.4 Ydelseskorrektionsfaktor 1 Ydelseskorrektion 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0, Ledningslængde i m Baseret på A2/W35 og A7/W35 Eksempel: Type HAWB-M 222.A26 Ledningslængde, kølemiddelledning: 10 m Korrigeret ydelse: Nominel varmeydelse baseret på A2/W35: 5,6 kw x 0,98 = 5,49 kw 1.5 Resttransporthøjde Resttransporthøjde for sekundær kreds (Grundfoss UPML PWM) Resttransporthøjde mbar kpa ,5 1 1,5 2 Volumenstrøm i m³/h 18 VIESMANN VITOALDENS 222-F

19 Installationstilbehør 2.1 Oversigt Tilbehør Best.nr. Type HAWB-M Type HAWB 222.A A A29 (Lev. ikke i DK) Friskluft- og udluftningssystem, se fra side 20 Vitovent 300-F Z X X X Hydraulisk tilbehør, se fra side 21 Tilslutningssæt: Til installation på væg opad X X X Med formonteringskonsol til installation på væg opad X X X Til installation på væg til venstre eller højre X X X Med formonteringskonsol til installation på væg til venstre eller højre X X X Med formonteringskonsol til installation på væg nedad X X X irkulationspumpe X X X Generelt i forbindelse med tilbehør til brugsvandsopvarmning, se fra side 22 Sikkerhedsgruppe Til installation på væg på opstillingsstedet X X X Strømanode X X X Sekundær pumpe, se fra side 23 Lavenergipumpe Wilo Stratos PARA 25/ X X X Neutraliseringsanlæg, se fra side 23 Neutraliseringsanordning X X X Neutraliseringsgranulat X X X Kondensatpumpeanlæg, se fra side 23 Kondensatpumpeanlæg TP X X X Andet tilslutningstilbehør, se fra side 24 Tilslutningsbøjning DN X X X Kedelsokkel X X X Bærehjælp X X X Værktøjssæt X X X Kølemiddelledninger til forbindelse af fastinstallerede split-varmepumper, se fra side 25 Kobberrør med isolering, 10 x 1 mm X X X Kobberrør med isolering, 16 x 1 mm X X X Isolering til kølemiddelledninger, se fra side 25 Termo-isoleringsbånd X X X PV-tape X X X Samleelementer til kølemiddelledninger, se fra side 25 Samlenippel ⁵ ₈ X X X Samlenippel ⁷ ₈ X X X Nippelomløber ⁵ ₈ X X X Nippelomløber ⁷ ₈ X X X Euro nippeladapter ⁵ ₈ X X X Euro nippeladapter ⁷ ₈ X X X Kobberpakring ⁵ ₈ X X X Kobberpakring ⁷ ₈ X X X Indv. loddemuffe 10 mm X X X Indv. loddemuffe 16 mm X X X Konsoller til udedel, se fra side 26 Konsol til gulvmontering X X X Konsolsæt til vægmontering X X Installationssæt til udedel, se fra side 27 Installationssæt til vægmontering ZK X X Installationssæt til gulvmontering ZK X ZK X X Andet, se fra side 27 Tætningsmasse X X X Skumbånd X X X Specialrengøringsmiddel X X X 2 VITOALDENS 222-F VIESMANN 19

20 2 Installationstilbehør (fortsat) 2.2 Frisk- og udluftningssystem Vitovent 300-F Best.nr. Z Farve: Hvid entralt boligventilationssystem med varmegenvinding, luftvolumenstrøm op til 280 m 3 /h. Til boliger med arealer op til 215 m 2 Betjening via varmepumpereguleringen Vitotronic 200, type WO1 eller fjernbetjeningen Vitotrol 300B, Vitotrol 300 RF B Balanceregulering Konstant volumenstrømregulering Sommerbypass (100 %) Elektrisk forvarme (1,5 kw) i leveringsomfanget Filterskiftvisning Friskluftsfilter F7 og udluftningsfilter G4 Kabinet af stålplader, pulverbehandlet, med støj- og varmeisolering af EPP-kunststof-isoleringsblokke. Komponenter, der er certificeret af Passivhaus Institut A Afkastluft (DN 160) B Friskluft (DN 160) Udluftning (DN 160) D Udeluft (DN 160) E Åbning til kondensatledning (indvendig) Tekniske data Maks. eksternt tryktab ved maks. luftvolumenstrøm Pa 170 Min. luftvolumenstrøm m 3 /h 85 Maks. luftvolumenstrøm m 3 /h 280 Min. luftindgangstemperatur -20 Maks. luftindgangstemperatur 35 Totalvægt kg 80 Varmegenvindingsgrad *1 % Op til 98 Varmegenvindingsgrad iht. DiBt % 85 Varmegenvindingsgrad iht. PHI % 86 Mærkespænding 1/N/PE 230 V/ 50 Hz Maks. elektr. effektoptagelse W E A B D *1 Ukorrigeret varmegenvindingsgrad målt i henhold til forskrifterne i DIBt 20 VIESMANN VITOALDENS 222-F

21 Installationstilbehør (fortsat) 2.3 Hydraulisk tilbehør Tilslutningssæt til installation på væg opad Best.nr Dele: Tilslutningsrør Afspærringsarmaturer (R ¾) for kedelvandsfrem- og -returløb med kedelpåfyldnings- og tømningshane 2 tilslutningsstykker til brugsvand (R ½) Gasafspærringshane (R ½) med termisk sikkerhedsafspærringsventil 2 Tilslutningssæt med formonteringskonsol til installation på væg opad Best.nr Dele: Tilslutningskonsol Tilslutningsrør Afspærringsarmaturer (R ¾) for kedelvandsfrem- og -returløb med kedelpåfyldnings- og tømningshane 2 tilslutningsstykker til brugsvand (R ½) Gasafspærringshane (R ½) med termisk sikkerhedsafspærringsventil Tilslutningssæt til installation på væg til venstre eller højre Best.nr Dele: Tilslutningsrør Afspærringsarmaturer (R ¾) for kedelvandsfrem- og -returløb med kedelpåfyldnings- og tømningshane 2 tilslutningsstykker til brugsvand (R ½) Gasafspærringshane (R ½) med termisk sikkerhedsafspærringsventil Tilslutningssæt med formonteringskonsol til installation på væg til venstre eller højre Best.nr Dele: Tilslutningskonsol Tilslutningsrør Afspærringsarmaturer (R ¾) for kedelvandsfrem- og -returløb med kedelpåfyldnings- og tømningshane 2 tilslutningsstykker til brugsvand (R ½) Gasafspærringshane (R ½) med termisk sikkerhedsafspærringsventil Tilslutningssæt med formonteringskonsol til installation på væg nedad Best.nr Dele: Tilslutningskonsol Tilslutningsrør Afspærringsarmaturer (R ¾) for kedelvandsfrem- og -returløb med kedelpåfyldnings- og tømningshane og luftudlader 2 tilslutningsstykker til brugsvand (R ½) Gasvinkelhane (R ½) med termisk sikkerhedsafspærringsventil VITOALDENS 222-F VIESMANN 21

VIESMANN. VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5,8 til 117,8 kw. Planlægningsvejledning VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G

VIESMANN. VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5,8 til 117,8 kw. Planlægningsvejledning VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G VIESMANN VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5, til 117, kw Planlægningsvejledning Varmepumper med elektrisk kompressor til opvarmning og brugsvandsopvarmning i monovalente eller

Læs mere

VIESMANN. VITODENS Kondenserende gaskedel 3,8 til 35,0 kw. Planlægningsvejledning. VITODENS 222-F Type FS2B. VITODENS 333-F Type FS3B og FR3B

VIESMANN. VITODENS Kondenserende gaskedel 3,8 til 35,0 kw. Planlægningsvejledning. VITODENS 222-F Type FS2B. VITODENS 333-F Type FS3B og FR3B VIESMANN VITODENS Kondenserende gaskedel 3,8 til 35,0 kw Planlægningsvejledning VITODENS 222-F Type FS2B Kondenserende kompaktkombikedel, 4,8 til 35,0 kw, til natur- og F-gas VITODENS 333-F Type FS3B og

Læs mere

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCAL 300-A Type AWCI-AC 301.A og AWO-AC 301.A Op til 60 C fremløbstemperatur Varmeydelse modulerende 3 til 9 kw

Læs mere

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Brine/vand-varmepumper 5,9 til 34,0 kw Vand/vand-varmepumper 7,9 til 46,0 kw Et- og to-trins. Datablad VITOCAL 350-G

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Brine/vand-varmepumper 5,9 til 34,0 kw Vand/vand-varmepumper 7,9 til 46,0 kw Et- og to-trins. Datablad VITOCAL 350-G VIESMANN VITOCAL 300-G/350-G Brine/vand-varmepumper 5,9 til 34,0 kw Vand/vand-varmepumper 7,9 til 46,0 kw Et- og to-trins Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten Varmepumper med elektrisk kompressor

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CM3 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder (29

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CR3B Kondenserende gaskedel til naturgas og F-gas 5/2013 En kort oversigt

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 200 Type CM2 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder 6/2009

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 400 til 630 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 400 til 630 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 400 til 630 kw Datablad Best.nr. og priser: se prisliste VITOCROSSAL 300 Type CT3U Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-cylinderbrænder

Læs mere

VIESMANN. VITODENS Kondenserende gaskedler 3,8 til 35,0 kw. Planlægningsvejledning. VITODENS 200-W Type WB2C. VITODENS 222-W Type WS2B

VIESMANN. VITODENS Kondenserende gaskedler 3,8 til 35,0 kw. Planlægningsvejledning. VITODENS 200-W Type WB2C. VITODENS 222-W Type WS2B VIESMNN VITODENS Kondenserende gaskedler 3,8 til 35,0 kw Planlægningsvejledning VITODENS 200-W Type WB2C Væghængt kondenserende gaskedel, 4,8 til 35,0 kw, til natur- og F-gas VITODENS 222-W Type WS2B Kondenserende

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw Datablad est.nr. og priser: se prislisten VITOLADENS 300-T Type VW3 Dybtemperatur-oliekedel med kondenserende oliekedelvarmeveksler

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser fås på forespørgsel VITOMAX 100-LW Type M148 Olie/gas-lavtrykskedel

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 700 til 1950 kw

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 700 til 1950 kw VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 700 til 1950 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOPLEX 200 Type SX2A Lavtemperatur-olie-/gaskedel Tretrækskedel Til drift med glidende kedelvandstemperatur.

Læs mere

VIESMANN VITODENS 200-W Kondenserende gaskedler 17,0 til 105,0 kw Som flerkedelanlæg indtil 420,0 kw

VIESMANN VITODENS 200-W Kondenserende gaskedler 17,0 til 105,0 kw Som flerkedelanlæg indtil 420,0 kw VIESMNN VITODENS 200-W Kondenserende gaskedler 17,0 til 105,0 kw Som flerkedelanlæg indtil 420,0 kw Planlægningsvejledning VITODENS 200-W Type W2C Væghængt kondenserende gaskedel, med modulerende MatriX-cylinderbrænder

Læs mere

VIESMANN VITODENS 222-W Kondenserende kompaktkombikedel 4,8 til 35,0 kw

VIESMANN VITODENS 222-W Kondenserende kompaktkombikedel 4,8 til 35,0 kw VIESMANN VITODENS 222-W Kondenserende kompaktkombikedel 4,8 til 35,0 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITODENS 222-W Type WS2A Kondenserende kompaktkombikedel, med modulerende MatriX-cylinderbrænder,

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOPLEX 200 Type SX2A Lavtemperatur-olie-/gaskedel Tretrækskedel Til drift med glidende kedelvandstemperatur.

Læs mere

VIESMANN VITOLADENS 300-W Væghængt, kondenserende oliekedel VITOLADENS 333-F Kompakt, kondenserende oliekedel

VIESMANN VITOLADENS 300-W Væghængt, kondenserende oliekedel VITOLADENS 333-F Kompakt, kondenserende oliekedel VIESMNN VITOLDENS 300-W Væghængt, kondenserende oliekedel VITOLDENS 333-F Kompakt, kondenserende oliekedel Planlægningsvejledning VITOLDENS 300-W Type VP3C Væghængte, kondenserende oliekedler, med to-trins

Læs mere

VIESMANN VITOSOLAR 300-F Kompaktkedel med solvarmeunderstøttet brugsvandsopvarmning og opvarmningssupplement

VIESMANN VITOSOLAR 300-F Kompaktkedel med solvarmeunderstøttet brugsvandsopvarmning og opvarmningssupplement VIESMANN VITOSOLAR 300-F Kompaktkedel med solvarmeunderstøttet brugsvandsopvarmning og opvarmningssupplement med Kondenserende gaskedel Vitodens 200-W Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOSOLAR

Læs mere

VIESMANN. Datablad VITOROND 200. Lavtemperatur-olie-/gaskedel. 125 til 270 kw. Best.nr. og priser: Se prislisten. Type VD2A

VIESMANN. Datablad VITOROND 200. Lavtemperatur-olie-/gaskedel. 125 til 270 kw. Best.nr. og priser: Se prislisten. Type VD2A VIESMANN VITOROND 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 125 til 270 kw Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOROND 200 Type VD2A Som blok eller som løse elementer Lavtemperatur-olie-/gaskedel Tretrækskedel

Læs mere

VIESMANN. Kondenserende oliekedel-unit Kondenserende oliekedel. Planlægningsvejledning. VITORONDENS 200-T Type BR2A. VITOLADENS 300-T Type VW3B

VIESMANN. Kondenserende oliekedel-unit Kondenserende oliekedel. Planlægningsvejledning. VITORONDENS 200-T Type BR2A. VITOLADENS 300-T Type VW3B VIESMANN Kondenserende oliekedel-unit Kondenserende oliekedel Planlægningsvejledning VITORONDENS 200-T Type BR2A Kondenserende oliekedel af støbejern Med Vitoflame 300 olie-blåbrænder (20,2 til 53,7 kw).

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW. Planlægningsvejledning

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW. Planlægningsvejledning VIESMANN VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW Planlægningsvejledning VITOMAX 200-HW Type M236 Olie/gas-højtrykskedel i henhold

Læs mere

VIESMANN. Kondenserende gaskedel. Planlægningsvejledning VITOCROSSAL 300. monteret på gulvet 27 til 66 kw. Type CU3

VIESMANN. Kondenserende gaskedel. Planlægningsvejledning VITOCROSSAL 300. monteret på gulvet 27 til 66 kw. Type CU3 VIESMANN Kondenserende gaskedel monteret på gulvet 27 til 66 kw Planlægningsvejledning VITOCROSSAL 300 Type CU3 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-compact gasbrænder (9 til 66 kw),

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITODENS 200-W. til servicefirmaet

VIESMANN. Servicevejledning VITODENS 200-W. til servicefirmaet Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitodens 200-W Type WB2B, 4,8 til 35,0 kw Væghængt kondenserende gaskedel Natur- og F-gasudførelse Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITODENS 200-W 4/2009

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

VIESMANN. Kedel monteret på gulvet. Planlægningsvejledning VITOROND 100 VITOLA 222 VITOROND 111 VITOLA 200 VITOLA 200. 18 til 100 kw.

VIESMANN. Kedel monteret på gulvet. Planlægningsvejledning VITOROND 100 VITOLA 222 VITOROND 111 VITOLA 200 VITOLA 200. 18 til 100 kw. VIESMANN Kedel monteret på gulvet 18 til 100 kw Planlægningsvejledning VITOROND 100 Type VR2B VITOLA 222 Type VE2A Lavtemperatur-olie/gaskedel af støbejern 18 til 100 kw VITOROND 111 Type RO2D Dybtemperatur-olie/gaskedel,

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti 7 års Garanti mod gennemtærring Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. Den særligt høje effektivitet i varmepumpen sikres af kvalitetskompressoren der gør det muligt at opnå effektiv drift og

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

VIESMANN. Montage- og servicevejledning VITODENS 222-W. til servicefirmaet

VIESMANN. Montage- og servicevejledning VITODENS 222-W. til servicefirmaet Montage- og servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitodens 222-W Type B2LB, 1,8 til 35,0 kw: Kompakt kondenserende gaskedel Naturgas- og F-gasudførelse Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITODENS

Læs mere

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Queen LV25/32/40 endnu lavere energiforbrug UDEDEL VARMEPUMPE AKKUMULERINGS TANK FRISKVANDSMODUL (ELLER VANDVARMER) 3 6080 C 6 VBV StyrinG Varmt brugsvand Cirkulation, varmt brugsvand 2 VARMTGAS

Læs mere

Tekniske data LA 12TU

Tekniske data LA 12TU Tekniske data LA 1TU Apparatoplysning LA 1TU Type - Varmekilde Udeluft - Udførelse Universel konstruktion - Regulering WPM EconPlus vægmonteret - Varmemængdetælling integreret - Installationssted Udenlandske

Læs mere

VIESMANN VITOCAL 161-A Brugsvands-varmepumpe

VIESMANN VITOCAL 161-A Brugsvands-varmepumpe VIESMANN VITOCAL 161-A Brugsvands-varmepumpe Planlægningsvejledning VITOCAL 161-A Type WWK Brugsvands-varmepumpe til cirkulationsluftsdrift Udluftningsdrift med op til 300 m 3 /h udluftningsvolumenstrøm

Læs mere

VIESMANN. Montagevejledning VITOMAX 200-HW. til servicefirmaet. Vitomax 200-HW Type M72A Olie/gas-højtrykskedel Nominel varmeydelse 2,3 til 6,0 MW

VIESMANN. Montagevejledning VITOMAX 200-HW. til servicefirmaet. Vitomax 200-HW Type M72A Olie/gas-højtrykskedel Nominel varmeydelse 2,3 til 6,0 MW Montagevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitomax 200-HW Type M72A Olie/gas-højtrykskedel Nominel varmeydelse 2,3 til 6,0 MW VITOMAX 200-HW 9/2011 Sikkerhedsinformationer Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmtvandsbeholder 390 liter

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmtvandsbeholder 390 liter VIESMANN VITOCELL -V Stående varmtvandsbeholder 39 liter Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCELL -V Type CVW Stående varmtvandsbeholder af stål, med Ceraprotect-emaljering 4/215 Produktinformation

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

arotherm luft til vand-varmepumpe minimerer dine varmeudgifter og maksimerer din varmekomfort

arotherm luft til vand-varmepumpe minimerer dine varmeudgifter og maksimerer din varmekomfort Luft til vand-varmepumpe arotherm luft til vand-varmepumpe minimerer dine varmeudgifter og maksimerer din varmekomfort arotherm Intelligent og enkel luft til vand-varmepumpe Tysk kvalitet - stort varmeudbytte

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Tekniske data LA 16MS

Tekniske data LA 16MS Tekniske data LA 16MS Apparatoplysning LA 16MS Type - Varmekilde Udendørsluft - Udførelse - Regulering - Installationssted Udenlandske - Ydelsesniveauer 1 Driftstemperaturgrænser - Min. vandtemperatur

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

VIESMANN. VITODENS Kondenserende gaskedel 1,9 til 35,0 kw. Planlægningsvejledning. VITODENS 200-W Type B2HA, B2KA. VITODENS 222-W Type B2LA

VIESMANN. VITODENS Kondenserende gaskedel 1,9 til 35,0 kw. Planlægningsvejledning. VITODENS 200-W Type B2HA, B2KA. VITODENS 222-W Type B2LA VIESMANN VITODENS Kondenserende gaskedel 1,9 til 35,0 kw Planlægningsvejledning VITODENS 200-W Type B2HA, B2KA Væghængt kondenserende gaskedel, 3,2 til 35,0 kw til natur- og F-gas VITODENS 222-W Type B2LA

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL KONDENSERENDE MYNUTE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MYNUTE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk Teknologi

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

Tørretumbler. frem PT 8333 / 8337 HW PT 8403 / 8407 HW PT 8503 / 8507 HW PT 8803 / 8807 HW. da - DK. Installationsplan

Tørretumbler. frem PT 8333 / 8337 HW PT 8403 / 8407 HW PT 8503 / 8507 HW PT 8803 / 8807 HW. da - DK. Installationsplan frem Installationsplan Tørretumbler PT 8333 / 8337 HW PT 8403 / 8407 HW PT 8503 / 8507 HW PT 8803 / 8807 HW Det er absolut nødvendigt at læse brugs- og installationsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg.

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder WKS Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder: enkel, hurtig og effektiv luft/vandvarmepumpe for opstilling

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

VIESMANN. VITOVENT Boligventilationssystemer med varmegenvinding. Planlægningsvejledning VITOVENT 300-C VITOVENT 300 VITOVENT 300-F VITOVENT 300-W

VIESMANN. VITOVENT Boligventilationssystemer med varmegenvinding. Planlægningsvejledning VITOVENT 300-C VITOVENT 300 VITOVENT 300-F VITOVENT 300-W VIESMNN VITOVENT oligventilationssystemer med varmegenvinding Planlægningsvejledning Centrale boligventilationssystemer med varmegenvinding til behovsorienteret boligventilation med renset og opvarmet

Læs mere

Monteringsvejledning. Logamax plus GB162-80/100. Installationssæt. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før montering (02/2008) DK

Monteringsvejledning. Logamax plus GB162-80/100. Installationssæt. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før montering (02/2008) DK Monteringsvejledning Installationssæt Logamax plus GB6-80/00 Til installatøren Skal læses omhyggeligt før montering 6 70 64 739 (0/008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forskrifter 3. Om denne

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

Kondenserende gaskedler innovativ opvarmning. Kondenserende gaskedler fra 142 kw til 1.043 kw

Kondenserende gaskedler innovativ opvarmning. Kondenserende gaskedler fra 142 kw til 1.043 kw Kondenserende gaskedler innovativ opvarmning Kondenserende gaskedler fra 142 kw til 1.043 kw R600 og R3600SB effektiv teknologi Rendamax R600 og R3600SB serien er kompakte og driftsikre kedler med en af

Læs mere

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt TA-PICL Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt IMI TA / Reguleringsventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL er en 2-vejs shuntgruppe til regulering af fremløbstemperatur. TA-PICL er uafhængig af kredsens tilgængelige

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

VIESMANN VITODENS 200-W Kondenserende gaskedel 17,0 til 150,0 kw Som flerkedelanlæg indtil 900,0 kw

VIESMANN VITODENS 200-W Kondenserende gaskedel 17,0 til 150,0 kw Som flerkedelanlæg indtil 900,0 kw VIESMNN VITODENS 200-W Kondenserende gaskedel 17,0 til 150,0 kw Som flerkedelanlæg indtil 900,0 kw Planlægningsvejledning VITODENS 200-W Type 2H Væghængt kondenserende gaskedel med modulerende MatriX-cylinderbrænder

Læs mere

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER CDP 35 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip CDP 35 er en energibesparende og lydsvag svømmebadsaffugter. Den fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITODENS 300-W. til servicefirmaet

VIESMANN. Servicevejledning VITODENS 300-W. til servicefirmaet Servicevejledning servicefirmaet VIESMANN Vitodens 300-W Type B3HA, 1,9 35 kw Væghængt, kondenserende gaskedel med integreret trådløst interface Naturgas- og F-gasudførelse Gyldighedshenvisninger, se sidste

Læs mere

VIESMANN. Montagevejledning VITOMAX 200 HW. til servicefirmaet. Vitomax 200 HW Type M238 Olie/gas højtrykskedel Fyringsydelse 4,0 til 18,2 MW

VIESMANN. Montagevejledning VITOMAX 200 HW. til servicefirmaet. Vitomax 200 HW Type M238 Olie/gas højtrykskedel Fyringsydelse 4,0 til 18,2 MW Montagevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitomax 200 HW Type M238 Olie/gas højtrykskedel Fyringsydelse 4,0 til 18,2 MW VITOMAX 200 HW 6/2007 Bortskaffes efter montagen! Sikkerhedsinformationer Overhold

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK KONDENSERENDE GASKEDEL Milton HighLine HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK INDHOLD side Montering...3 Røggasaftræk...4 Balanceret aftræk...4 Balanceret aftræk, Centroflex...5 Følgende symboler

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

VÆSKE-VAND VARMEPUMPER

VÆSKE-VAND VARMEPUMPER VÆSKE-VAND VARMEPUMPER 26-336 kw - 300-20.000 m 2 GeoNova JORDVARME GYLLEKØLING MÆLKEKØLING VARMEGENVINDING MADE IN DENMARK Effektiv produktion op til 65 C MADE IN DENMARK Smart liquid injection med ekstra

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

VIESMANN VITOMAX 200 HW. Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C. Tretrækskedel. Indfyringsydelse 4,0 til 18,2 MW

VIESMANN VITOMAX 200 HW. Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C. Tretrækskedel. Indfyringsydelse 4,0 til 18,2 MW VIESMANN VITOMAX 200 HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 4,0 til 18,2 MW Datablad Best.nr.: se prisliste, priser oplyses på forespørgsel Gælder ikke ved

Læs mere

VIESMANN VITOCELL 100-L Varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmningsanlæg i beholderladesystem

VIESMANN VITOCELL 100-L Varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmningsanlæg i beholderladesystem VIESMANN VITOCELL 100-L Varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmningsanlæg i beholderladesystem Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCELL 100-L Type CVL Stående varmtvandsbeholder af stål, med

Læs mere

Installationsplan PG 8581 PG M.-nr Ændringsversion / Version 00 DK

Installationsplan PG 8581 PG M.-nr Ændringsversion / Version 00 DK Installationsplan PG 8581 PG 8583 M.-nr. 10 390 430 Ændringsversion / Version 00 DK Teknisk datablad Rengørings- og desinfektionsmaskine PG 8581-8583 Signaturforklaring : Forkortelser med ring omkring

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Installationsplan / Installation plan PW 6241 G

Installationsplan / Installation plan PW 6241 G Installationsplan / Installation plan Installatietekening Plan d`installation Piano di installazione Plano de instalación Plano de instalação Σχέδιο εγκατάστασης Asennusohje Installasjonsplan Installationsplan

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

De Dietrich støbejernskedler

De Dietrich støbejernskedler De Dietrich støbejernskedler Produktintroduktion De Dietrichs nyudviklede kedelserier i støbejern GT 330, GT 430 og GT 530 dækker et område fra 105 til 1.450 kw. Kedlerne er specielt designet med henblik

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. ecotec plus VC 126/35 A H / VC 246/35 A H Egnet til ethvert forhold ecotec

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 187 til 635 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 187 til 635 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 187 til 635 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CT3B Kondenserende gaskedel til naturgas og F-gas Med modulerende MatriX-brænder

Læs mere