VIESMANN VITOCALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIESMANN VITOCALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw"

Transkript

1 VIESMANN VITOALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw Planlægningsvejledning VITOALDENS 222-F Type HAWB-M 222.A26 og A29 Type HAWB 222.A29 Kompakt hybridvarmepumpe Kondenserende gaskedel med modulerende MatriX-cylinderbrænder til balanceret aftræk Til natur- og F-gas Varmepumpemodul med integreret hydraulik til intelligent integrering af en udedel til en modulerende varmepumpe Integreret ladebeholder med 130 l volumen til områder med normalt brugsvand (< 20 dh/< 3,6 mol/m 3 ) Tilladt driftstryk: Kedelvand 3 bar (0,3 MPa) Brugsvand 10 bar (1,0 MPa) 4/2014

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Produktinformation 1. 1 Produktbeskrivelse... 6 Fordele... 6 Leveringstilstand Tekniske data... 8 Varmepumpemodul/udstyr... 8 Kondenserende gaskedel... 9 Mål for indedelen Mål, udedel Anvendelsesområde iht. EN Ydelsesdiagrammer Type HAWB-M 222.A26 (230 V-udstyr) Type HAWB-M 222.A29 (230 V-udstyr) (Lev. ikke i DK) Type HAWB-M 222.A29 (400 V-udstyr) Ydelseskorrektionsfaktor Resttransporthøjde Resttransporthøjde for sekundær kreds (Grundfoss UPML PWM) Installationstilbehør 2. 1 Oversigt Frisk- og udluftningssystem Vitovent 300-F Hydraulisk tilbehør Tilslutningssæt til installation på væg opad Tilslutningssæt med formonteringskonsol til installation på væg opad Tilslutningssæt til installation på væg til venstre eller højre Tilslutningssæt med formonteringskonsol til installation på væg til venstre eller højre Tilslutningssæt med formonteringskonsol til installation på væg nedad Tilslutningssæt til cirkulationspumpe Generelt i forbindelse med tilbehør brugsvandsopvarmning Sikkerhedsgruppe iht. DIN Strømanode Sekundære pumper Lavenergipumpe Neutraliseringsanlæg Neutraliseringsanordning Neutraliseringsgranulat Kondensatpumpeanlæg Kondensatpumpeanlæg Andet tilslutningstilbehør Tilslutningsbøjning for kondensatafløb Kedelsokkel Bærehjælp Kølemiddelledninger til forbindelse af fastinstallerede split-varmepumper Isoleret kobberrør Isolering til kølemiddelledninger Termo-isoleringsbånd PV-tape Samleelementer til kølemiddelledninger Samlenippel Nippelomløbere Euro nippeladapter Kobberpakringe Indv. loddemuffer Konsoller til udedelen Konsol til gulvmontering af udedel Konsolsæt til vægmontering af udedelen Installationssæt til udedelen Installationssæt til vægmontering af udedelen Installationssæt til gulvmontering af udedelen Andet Tætningsmasse Skumbånd Specialrengøringsmiddel Planlægningsvejledninger 3. 1 Strømforsyning og tariffer VIESMANN VITOALDENS 222-F

3 Indholdsfortegnelse (fortsat) 3. 2 Opstilling af udedelen Krav til montagestedet Montagevejledninger Minimumafstande Montering med konsoller til gulvmontering i plan med jordens overflade Vægmontering med konsolsæt til vægmontering Opstilling af indedelen Opstillingsbetingelser til balanceret aftræk (kedeltype ) Krav til opstillingsrummet Montage af indedelen med tilslutningssæt Tilslutningssæt til installation på væg opad Tilslutningssæt til installation på væg til venstre eller højre Tilslutningssæt til installation på væg nedad med formonteringskonsol til forinstallation i råhus, best.nr Forbindelse mellem inde- og udedel Væggennemføring Kølemiddelledninger Støjdannelse Lydtrykniveau ved forskellige afstande fra varmepumpen El-tilslutninger Krav til el-installationen Tilslutning på gassiden Termisk sikkerhedsafspærringsventil Gastilslutningsledning Dimensioneringsanbefaling for gasvagt Hydraulisk integrering på kedelvandssiden Dimensionering af anlægget Kemiske korrosionsbeskyttelsesmidler Varmekredse Kunststofrørsystemer til radiatorer Tagvarmecentral Sikkerhedsventil Vandmangelsikring Installationseksempler Ekspansionsbeholdere til varmekredsen Vandkvalitet Brugsvand Kedelvand Tilslutning på brugsvandssiden (tilslutning iht. DIN 1988) Sikkerhedsventil Termostatisk blandeventil irkulation Kondensattilslutning Kondensatudledning og neutralisering Korrekt anvendelse Røggassystem 4. 1 Røggasanlæg Byggeteknisk enhed Systemcertificering Drift med balanceret aftræk Røggassikkerhedstermostat Lynsikring E-certificering for PPs-røggassystemer (faste og fleksible) Monteringsmuligheder for røggasanlægget ved balanceret aftræk I opholdsrum (beboelsesrum) under en eller flere hele etager I opholdsrum (beboelsesrum) direkte under taget eller under et loftsrum (nominel varmeydelse 50 kw) I opstillingsrum med friskluftføring gennem ydervæggen Balanceret aftrækssystem Balanceret aftrækssystem (AZ) af kunststof (PPs) til gennemføring gennem en aftræksskakt - drift med balanceret aftræk (type 93x i henhold til TRGI 2008) Indvendige mål for aftræksskakten i henhold til DIN V Røggasrør, systemstørrelse 60 og 80 (komponenter) (type 93x i henhold til TRGI 2008) Kondenserende gaskedel i forbindelse med varmeforsynere til faste brændselstyper Røggasrør, fleksibelt, systemstørrelse 60 og 80 (komponenter) (type 93x i henhold til TRGI 2008) Balanceret aftrækssystem af kunststof (PPs) til lodret taggennemføring gennem skråt eller fladt tag (model 33x iht. TRGI 2008) Til lodret taggennemføring ved opstilling af Vitocaldens på loftet VITOALDENS 222-F VIESMANN 3

4 Indholdsfortegnelse (fortsat) 4. 6 Balanceret aftrækssystem (AZ) af kunststof (PPs) til væggennemføring (type 13x i henhold til TRGI 2008) Balanceret aftrækssystem (AZ) af kunststof (PPs) for separat friskluft- og røggasføring (type 83x i henhold til TRGI 2008) Balanceret aftrækssystem (AZ) af kunststof (PPs) til ydervægsføring (type 53x i henhold til TRGI 2008) Balanceret aftrækssystem (AZ) af kunststof (PPs) til gennemføring gennem en aftræksskakt af let byggemateriale Formstykker til aftræksskakten UNIFIX fra firmaet Skoberne (af letbeton) Elementer til aftræksskakten SKOBIFIXnano og SKOBIFIXXs 30 fra firmaet Skoberne (af keramisk skum) Forankring af taggennemføring i forbindelse med forstykker til aftræksskakten Formstykker til aftræksskakten fra firmaet Promat Taggennemføring i forbindelse med aftræksskakten med Promat-isoleringblokke Balanceret aftrækssystem (AZ) af kunststof (PPs) til multigennemføring gennem en aftræksskakt Monteringseksempler Komponenter Komponenter til AZ-systemet Komponenter til ydervægsføring Komponenter til enkelt-rør-systemet Det fleksible enkelt-rør-systems komponenter med fleksibelt røggasrør Tagelementer Varmepumperegulering type WO Vitotronic 200, type WO Opbygning og funktioner Kontaktur Indstilling af driftsprogrammer Frostsikringsfunktion Indstilling af varmekarakteristikker (hældning og niveau) Varmeanlæg med kedelvandsbufferbeholder eller hydraulisk weiche Udeføler Tekniske data for Vitotronic 200, type WO Reguleringstilbehør 6. 1 Reguleringstilbehør oversigt Fotovoltaik (solceller) Energimåler, 3-faset Fjernbetjeninger Henvisning til Vitotrol 200A og Vitotrol 300B Vitotrol 200A Vitotrol 300B Trådløse fjernbetjeninger Henvisning vedr. Vitotrol 200 RF og Vitotrol 300 RF Vitotrol 200 RF Vitotrol 300 RF B med bordstander Vitotrol 300 RF B med vægholder Basisstation B Trådløs udeføler Trådløs repeater Følere Rumføler Dykrørstemperaturføler Andet Hjælperelæ Radiosignalmodtager KM-BUS-fordeler Udbygning til varmekredsregulering Udbygningssæt blandeventil med integreret blandeventilmotor Udbygningssæt blandeventil med separat blandeventilmotor Dykrørstemperaturføler Påspændingstermostat Funktionsudbygninger Intern udbygning H Udbygning AM Udbygning EA Kommunikationsteknik Vitocom 100, type LAN Vitocom 100, type GSM Vitocom 200, type LAN2 (Lev. ikke i DK) LON-forbindelsesledning til dataoverførsel mellem reguleringerne Forlængelse til forbindelsesledningen VIESMANN VITOALDENS 222-F

5 Indholdsfortegnelse (fortsat) 7. Stikordsregister VITOALDENS 222-F VIESMANN 5

6 Produktinformation 1.1 Produktbeskrivelse 1 Fordele Indedel A Inox-radial-hedeflader af rustfrit stål for høj driftssikkerhed ved lang tids brug og høj varmeydelse på den mindst mulige plads B Modulerende MatriX-cylinderbrænder for ekstremt lav emission af skadelige stoffer og støjsvag driftsform Omdrejningsreguleret forbrændingsluftblæser for støjsvag og strømbesparende drift D Kondensator E Varmepumperegulering Vitotronic 200 F Pladevarmeveksler til kedelvand G 3-vejs-zoneventil til opvarmning/brugsvandsopvarmning H 3-vejs-zoneventil til bivalent drift K 3-vejs-zoneventil til kondenserende gaskedel L Beholderladepumpe M Magnesiumanode N Sekundær pumpe (lavenergipumpe med PWM-signal) O Beholder med 130 l volumen Varmepumpemodul med ydelsesregulering via D-inverter og elektronisk ekspansionsventil for høj effektivitet i dellastområdet Lave driftsomkostninger for varmepumpemodulet vha. høj OPværdi (OP = oefficient of Performance) iht. EN 14511: Op til 5,1 (A7/W35) og op til 3,8 (A2/W35) Kondenserende gaskedel med inox-radial-varmeveksler og modulerende MatriX-cylinderbrænder Normnyttegrad for den kondenserende gaskedel: 98 % (Hs)/ 109 % (Hi) Høj brugsvandskomfort vha. integreret ladebeholder med 130 l volumen Integrerede, strømbesparende lavenergipumper til varmekreds og beholderladekreds Betjeningsvenlig Vitotronic-regulering med bivalenspunktadaption til optimal regulering af begge varmekilder Korte monteringstider eftersom en stor del af komponenterne er forinstallerede Optimeret udnyttelse af egenproduceret strøm fra fotovoltaikanlæg (solceller) Forbrændingsregulering Lambda Pro ontrol til alle gastyper Universelt tilslutningssæt til individuel, vægflugtende montering Leveringstilstand Leveringsomfang: Komplet, kompakt hybridvarmepumpe i splitudførelse, bestående af en inde- og en udedel Indedel: Vejrkompenserende varmepumperegulering Vitotronic 200: Med udeføler 6 VIESMANN VITOALDENS 222-F

7 Produktinformation (fortsat) Med kommunikationsmodul LON til kommunikation mellem den kondenserende gaskedel og varmepumpemodulet Kondenserende gaskedel til balanceret aftræk: Med inox-radial-varmeveksler Med modulerende MatriX-cylinderbrænder med forbrændingsregulering Lambda Pro ontrol Forberedt til drift med naturgas. Det er ikke nødvendigt af foretage ændringer inden for gasgruppen E. Omstilling til F-gas foretages på gasarmaturet (intet konverteringssæt nødvendigt). Kedeltilslutningsstykke Integreret hydraulik: Indbyggede 3-vejs-zoneventiler til etablering af bivalenspunktadaptionen Lavenergipumpe til den sekundære kreds Flow switch, sikkerhedsventil og manometer er monteret Integreret ladebeholder (130 l) Tilslutningsklar rør- og kabelføring Udedel: Kølemiddelpåfyldning (R410A) til op til 12,0 m enkel ledningslængde Nippeltilslutninger til kølemiddelledninger Inverter-styret, lydisoleret kompressor 4-vejs-zoneventil og elektronisk ekspansionsventil (EEV) Bemærk Til montage af udstyret skal der medbestilles et tilslutningssæt (se Installationstilbehør ). 1 VITOALDENS 222-F VIESMANN 7

8 Produktinformation (fortsat) 1.2 Tekniske data 1 Varmepumpemodul/udstyr Type HAWB-M, 230 V~ 222.A A29 (Lev. ikke i DK) Type HAWB, 400 V~ 222.A29 Ydelsesdata for opvarmning iht. EN (A2/W35 ) Nominel varmeydelse kw 5,6 7,7 7,57 Omdrejningstal for ventilator o/min Elektrisk effektoptagelse kw 1,73 2,20 2,00 Ydelsestal (OP) ved opvarmning 3,24 3,50 3,79 Ydelsesregulering kw 1,3 til 7,7 4,4 til 9,9 2,73 til 10,92 Ydelsesdata for opvarmning iht. EN (A7/W35, spredning 5 K) Nominel varmeydelse kw 8,39 10,9 10,16 Omdrejningstal for ventilator o/min Luftvolumenstrøm m 3 /h Elektrisk effektoptagelse kw 1,96 2,36 2,00 Ydelsestal (OP) ved opvarmning 4,28 4,62 5,08 Ydelsesdata for opvarmning iht. EN (A 7/W35 ) Nominel varmeydelse kw 6,60 8,72 9,50 Elektrisk effektoptagelse kw 2,68 3,46 3,06 Ydelsestal (OP) ved opvarmning 2,49 2,55 3,10 Temperatur for luftindgang Opvarmning Min Maks Kedelvand Ved spredning på 10 K Indhold l 2,8 3,8 3,8 Min. volumenstrøm (skal altid overholdes) l/h Maks. ekstern tryktab (RFH) ved min. volumenstrøm mbar Maks. fremløbstemperatur Elektriske værdier, udedel Mærkespænding for kompressor 1/N/PE 230 V/50 Hz 3/N/PE 400 V/50 Hz Maks. driftsstrøm for kompressor A 15,7 19,6 7,85 Startstrøm for kompressor A Startstrøm for kompressor ved blokeret rotor A Forsikring A B16A B20A B16A Kapslingsklasse IP Elektriske værdier, indedel Varmepumperegulering/elektronik Mærkespænding for regulering/elektronik 1/N/PE 230 V/50 Hz Forsikring til nettilslutning 1 x B16A Intern forsikring T 6,3 A/250 V Elektrisk effektoptagelse Ventilator (maks.) W Udedel (maks.) kw 3,6 4,6 5,0 Sekundær pumpe (PWM) W 3 til til til 140 Regulering/elektronik til udedel (maks.) W Regulering/elektronik til indedel (maks.) W Maks. ydelse for regulering/elektronik W Kølekreds Kølemiddel R410A R410A R410A Fyldningsmængde i leveringstilstand kg 2,15 2,95 2,95 Mængde, der skal efterfyldes ved alle ledningslængder g 250 Mængde, der skal efterfyldes ekstra ved ledningslængder g/m på >12 m til 30 m Kompressor (helhermetik) Type Rullestempler Scroll Dobbelte rullestempler Tilladt driftstryk Højtryksside bar MPa 43 4,3 43 4,3 43 4,3 Lavtryksside bar MPa 43 4,3 43 4,3 43 4,3 8 VIESMANN VITOALDENS 222-F

9 Produktinformation (fortsat) Type HAWB-M, 230 V~ 222.A A29 (Lev. ikke i DK) Type HAWB, 400 V~ 222.A29 Integreret brugsvandsbeholder Indhold l Maks. tilladt brugsvandstemperatur Tilladt driftstryk (på brugsvandssiden) bar MPa Konstantydelse, brugsvand kw 17,2 17,2 17,2 Ved brugsvandsopvarmning fra 10 til 45 l/h Ydelsestal N L ved 70 gennemsnitlig kedelvandstemperatur 1,8 1,8 1,8 og beholdertemperatur Tbeh. = 60. Brugsvands-udgangsydelse ved brugsvandsopvarmning l/10 min fra 10 til 45 Mål, udedel Dybde mm Bredde mm Højde mm Mål, indedel Dybde mm Bredde mm Højde mm Totalvægt Udedel kg Indedel kg Indedel med fyldt ladebeholder kg Till. driftstryk på sekundærsiden bar MPa Tilslutninger Kedelvandsfremløb R ¾ ¾ ¾ Kedelvandsretur R ¾ ¾ ¾ Koldt brugsvand R ½ ½ ½ Varmt brugsvand R ½ ½ ½ irkulation R ½ ½ ½ Væskeledning Rør 7 mm 10 x 1 10 x 1 10 x 1 Indedel UNF ⅝ ⅝ ⅝ Udedel UNF ⅝ ⅝ ⅝ Hedtgasledning Rør 7 mm 16 x 1 16 x 1 16 x 1 Indedel UNF ⅞ ⅞ ⅞ Udedel UNF ⅞ ⅞ ⅞ Maks. ledningslængde for væskeledning, hedtgasledning m Udedelens lydtryk ved nominel varmeydelse (måling på baggrund af EN 12102/EN ISO ) Vurderet samlet lydtrykniveau Ved A7 (±3 K)/W35 (±5 K) db(a) Ved A7 (±3 K)/W55 (±5 K) ,3 3 0,3 3 0,3 1 Kondenserende gaskedel Type HAWB-M, 230 V~ 222.A A29 (Lev. ikke i DK) Type HAWB, 400 V~ 222.A29 Gaskedel Model B og, kategori II 2N3P Nominelt ydelsesområde (oplysninger iht. EN 677) Værdier i ( ) ved drift med F-gas P T V /T R = 50/30 kw 3,2 (4,8) - 19,0 3,2 (4,8) - 19,0 3,2 (4,8) - 19,0 T V /T R = 80/60 kw 2,9 (4,3) - 17,2 2,9 (4,3) - 17,2 2,9 (4,3) - 17,2 Nominel varmeydelse ved brugsvandsopvarmning kw 2,9 (4,3) - 17,2 2,9 (4,3) - 17,2 2,9 (4,3) - 17,2 Nominelt ydelsesområde kw 3,1 (4,5) - 17,9 3,1 (4,5) - 17,9 3,1 (4,5) - 17,9 Produkt-ID-nummer E-0085O0306 Kapslingsklasse IP X4D iht. EN Gastilslutningstryk Naturgas mbar kpa F-gas mbar kpa VITOALDENS 222-F VIESMANN 9

10 Produktinformation (fortsat) 1 Type HAWB-M, 230 V~ 222.A A29 (Lev. ikke i DK) Type HAWB, 400 V~ 222.A29 Gaskedel Model B og, kategori II 2N3P Nominelt ydelsesområde (oplysninger iht. EN 677) Værdier i ( ) ved drift med F-gas P T V /T R = 50/30 kw 3,2 (4,8) - 19,0 3,2 (4,8) - 19,0 3,2 (4,8) - 19,0 T V /T R = 80/60 kw 2,9 (4,3) - 17,2 2,9 (4,3) - 17,2 2,9 (4,3) - 17,2 Maks. tilladt gastilslutningstryk Hvis gastilslutningstrykket ligger over det maks. tilladte, skal der monteres en separat gastrykregulator foran anlægget. Naturgas mbar 25,0 25,0 25,0 kpa 2,5 2,5 2,5 F-gas mbar 30,0 30,0 30,0 kpa 3,0 3,0 3,0 Elektriske værdier Mærkespænding V Mærkefrekvens Hz Mærkestrøm A Beskyttelsesklasse I I I Kapslingsklasse IP X 1 iht. EN Maks. forsikring (net) A Elektrisk effektoptagelse I leveringstilstand W Maks. W Indstilling af elektroniske termostater Indstilling af overkogstermostat (fast) Indhold, varmeveksler l 1,8 1,8 1,8 Tilladt driftstryk (på kedelvandssiden) bar MPa 0,3 0,3 0,3 Gastilslutning (med tilslutningstilbehør) R ½ ½ ½ Tilslutningsværdier baseret på den maks. belastning Med naturgas E m 3 /h 1,89 1,89 1,89 Med F-gas P kg/h 1,40 1,40 1,40 Røggaskendetal Beregningsværdier til dimensionering af røggasanlægget iht. EN Røggastemperaturer som målte bruttoværdier ved en forbrændingslufttemperatur på 20. Røggasværdigruppe iht. G 635/G 636 G 52 /G 51 G 52 /G 51 G 52 /G 51 Røggastemperatur ved en returtemperatur på 30 (bestemmende for dimensioneringen af røggasanlægget) Ved nominel varmeydelse Ved dellast Røggastemperatur ved en returtemperatur på 60 (til bestemmelse af anvendelsesområdet for røggasrør med maks. tilladte driftstemperaturer) Massestrøm med naturgas Ved nominel varmeydelse (brugsvandsopvarmning) kg/h 31,8 31,8 31,8 Ved dellast kg/h 5,5 5,5 5,5 Massestrøm med F-gas Ved nominel varmeydelse (brugsvandsopvarmning) kg/h 30,2 30,2 30,2 Ved dellast kg/h 7,6 7,6 7,6 Disponibelt træk Pa mbar 2,5 2,5 2,5 Normnyttegrad ved T V /T R = 40/30 % Op til 98 (H s )/109 (H i ) Maks. kondensatmængde iht. DWA-A 251 l/h 2,3 2,5 2,5 Kondensattilslutning (slangenippel) Ø mm Røggastilslutning Ø mm Frisklufttilslutning Ø mm Henvisning til ydelsestal N L Brugsvandsydelsestallet N L ændrer sig med beholdertemperaturen Tbeh. Vejledende værdier: Tbeh. = 60 : 1,0 x N L Tbeh. = 55 : 0,75 x N L Tbeh. = 50 : 0,55 x N L Tbeh. = 45 : 0,3 x N L Henvisning vedr. tilslutningsværdier Tilslutningsværdier tjener kun til dokumentation (f.eks. i gasansøgningen) eller til skønsmæssig, volumetrisk suppleringskontrol af indstillingen. På grund af indstillingen fra fabrikken må gastrykkene ikke ændres, så de afviger fra disse angivelser. Reference: 15, 1013 mbar (101,3 kpa). 10 VIESMANN VITOALDENS 222-F

11 Produktinformation (fortsat) Mål for indedelen G A H B 50 K D E D F B A E F A B F D E L M L M N 853 L F D E A B A Kedelvandsfremløb R ¾ B Varmt brugsvand R ½ irkulation R ½ (separat tilbehør) D Gastilslutning R ¾ E Koldt brugsvand R ½ F Kedelvandsretur R ¾ G Hedtgasledning fra/til udedel, gevind UNF ⅞ H Væskeledning fra/til udedel, gevind UNF ⅝ K Røggas-/frisklufttilslutning (bagud) L Position for tilslutningsboks på væggen til 230 V-ledninger M Kondensatafløb bagud i væggen N Kondensatafløb til siden VITOALDENS 222-F VIESMANN 11

12 Produktinformation (fortsat) 1 Bemærk Alle højdemål har en tolerance på +15 mm pga. de stilbare sokkelben. Mål, udedel Type HAWB-M 222.A26 (230 V-udstyr) VIESMANN VITOALDENS 222-F

13 Produktinformation (fortsat) Type HAWB-M 222.A29 (230 V-udstyr) (Lev. ikke i DK) VITOALDENS 222-F VIESMANN 13

14 Produktinformation (fortsat) Type HAWB-M 222.A29 (400 V-udstyr) Anvendelsesområde iht. EN Spredning, sekundær kreds: 5 K Type HAWB-M 222.A26 og A29 (230 V-udstyr) Type HAWB-M 222.A29 (400 V-udstyr) Fremløbstemperatur Sekundær kreds i Luftindgangstemperatur i 35 Fremløbstemperatur Sekundær kreds i Luftindgangstemperatur i VIESMANN VITOALDENS 222-F

15 Produktinformation (fortsat) 1.3 Ydelsesdiagrammer Type HAWB-M 222.A26 (230 V-udstyr) A Ydelse i kw Luftindgangstemperatur i B Karakteristikker i forhold til fremløbstemperatur: A Varmeydelse ved fremløbstemperatur på 35, 45, 55 B Elektrisk effektoptagelse, opvarmning, ved fremløbstemperatur på 35, 45, 55 Ydelsestal OP Luftindgangstemperatur i Bemærk Dataene til OP i tabellerne og diagrammerne er beregnet i henhold til EN Ydelsesdataene gælder for nyt udstyr med rene pladevarmevekslere. Driftsniveau W 35 A Varmeydelse kw 5,20 6,00 5,60 8,38 8,50 9,90 11,80 Elektrisk effektoptagelse kw 2,53 2,53 1,73 1,96 1,91 1,90 1,88 Ydelsestal (OP) 2,06 2,32 3,24 4,35 4,48 5,19 6,31 Driftsniveau W 45 A Varmeydelse kw 4,30 5,00 5,30 6,80 7,30 9,30 10,40 Elektrisk effektoptagelse kw 2,70 2,70 2,19 2,31 2,32 2,36 2,32 Ydelsestal (OP) 1,59 2,11 2,44 2,94 3,15 3,93 4,47 Driftsniveau W 55 A Varmeydelse kw 2,80 3,80 5,10 6,00 6,50 7,80 9,50 Elektrisk effektoptagelse kw 2,40 2,48 2,64 2,77 2,79 2,77 2,86 Ydelsestal (OP) 1,17 1,53 1,93 2,16 2,34 2,81 3,33 VITOALDENS 222-F VIESMANN 15

16 Produktinformation (fortsat) Type HAWB-M 222.A29 (230 V-udstyr) (Lev. ikke i DK) A Ydelse i kw Luftindgangstemperatur i B 35 Ydelsestal OP Luftindgangstemperatur i Karakteristikker i forhold til fremløbstemperatur: A Varmeydelse ved fremløbstemperatur på 35, 45, 55 B Elektrisk effektoptagelse, opvarmning, ved fremløbstemperatur på 35, 45, 55 Bemærk Dataene til OP i tabellerne og diagrammerne er beregnet i henhold til EN Ydelsesdataene gælder for nyt udstyr med rene pladevarmevekslere. Driftsniveau W 35 A Varmeydelse kw 6,12 9,00 7,70 10,90 11,20 13,60 14,50 Elektrisk effektoptagelse kw 3,47 3,48 2,20 2,36 2,32 2,21 2,11 Ydelsestal (OP) 1,76 2,59 3,50 4,62 4,84 6,18 6,88 Driftsniveau W 45 A Varmeydelse kw 6,06 7,80 7,00 10,30 10,70 12,70 13,60 Elektrisk effektoptagelse kw 4,33 4,33 2,66 2,88 2,86 2,78 2,71 Ydelsestal (OP) 1,40 1,80 2,60 3,60 3,80 4,60 5,00 Driftsniveau W 55 A Varmeydelse kw 5,60 7,40 6,60 9,20 10,00 11,50 11,80 Elektrisk effektoptagelse kw 5,23 5,23 3,27 3,49 3,45 3,41 3,38 Ydelsestal (OP) 1,07 1,42 2,00 2,60 2,90 3,40 3,50 16 VIESMANN VITOALDENS 222-F

17 Produktinformation (fortsat) Type HAWB-M 222.A29 (400 V-udstyr) A 6 Ydelse i kw 4 B Luftindgangstemperatur i Ydelsestal OP Luftindgangstemperatur i Karakteristikker i forhold til fremløbstemperatur: A Varmeydelse ved fremløbstemperatur på 35, 45, 55 B Elektrisk effektoptagelse, opvarmning, ved fremløbstemperatur på 35, 45, 55 Bemærk Dataene til OP i tabellerne og diagrammerne er beregnet i henhold til EN Ydelsesdataene gælder for nyt udstyr med rene pladevarmevekslere. Driftsniveau W 35 A Varmeydelse kw 7,04 8,01 9,57 7,57 10,16 10,51 11,67 12,82 Elektrisk effektoptagelse kw 3,09 3,10 3,11 2,00 2,00 1,98 1,90 1,83 Ydelsestal (OP) 2,28 2,59 3,08 3,79 5,08 5,34 6,20 7,06 Driftsniveau W 45 A Varmeydelse kw 6,22 7,20 8,77 6,85 8,79 9,16 10,40 11,63 Elektrisk effektoptagelse kw 3,54 3,56 3,59 2,46 2,48 2,44 2,33 2,21 Ydelsestal (OP) 1,76 2,02 2,44 2,78 3,55 3,78 4,55 5,31 Driftsniveau W 55 A Varmeydelse kw 6,31 7,96 6,18 7,64 8,02 9,32 10,61 Elektrisk effektoptagelse kw 4,07 4,00 2,90 2,93 2,89 2,76 2,63 Ydelsestal (OP) 1,55 1,99 2,13 2,61 2,80 3,43 4,06 VITOALDENS 222-F VIESMANN 17

18 Produktinformation (fortsat) 1.4 Ydelseskorrektionsfaktor 1 Ydelseskorrektion 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0, Ledningslængde i m Baseret på A2/W35 og A7/W35 Eksempel: Type HAWB-M 222.A26 Ledningslængde, kølemiddelledning: 10 m Korrigeret ydelse: Nominel varmeydelse baseret på A2/W35: 5,6 kw x 0,98 = 5,49 kw 1.5 Resttransporthøjde Resttransporthøjde for sekundær kreds (Grundfoss UPML PWM) Resttransporthøjde mbar kpa ,5 1 1,5 2 Volumenstrøm i m³/h 18 VIESMANN VITOALDENS 222-F

19 Installationstilbehør 2.1 Oversigt Tilbehør Best.nr. Type HAWB-M Type HAWB 222.A A A29 (Lev. ikke i DK) Friskluft- og udluftningssystem, se fra side 20 Vitovent 300-F Z X X X Hydraulisk tilbehør, se fra side 21 Tilslutningssæt: Til installation på væg opad X X X Med formonteringskonsol til installation på væg opad X X X Til installation på væg til venstre eller højre X X X Med formonteringskonsol til installation på væg til venstre eller højre X X X Med formonteringskonsol til installation på væg nedad X X X irkulationspumpe X X X Generelt i forbindelse med tilbehør til brugsvandsopvarmning, se fra side 22 Sikkerhedsgruppe Til installation på væg på opstillingsstedet X X X Strømanode X X X Sekundær pumpe, se fra side 23 Lavenergipumpe Wilo Stratos PARA 25/ X X X Neutraliseringsanlæg, se fra side 23 Neutraliseringsanordning X X X Neutraliseringsgranulat X X X Kondensatpumpeanlæg, se fra side 23 Kondensatpumpeanlæg TP X X X Andet tilslutningstilbehør, se fra side 24 Tilslutningsbøjning DN X X X Kedelsokkel X X X Bærehjælp X X X Værktøjssæt X X X Kølemiddelledninger til forbindelse af fastinstallerede split-varmepumper, se fra side 25 Kobberrør med isolering, 10 x 1 mm X X X Kobberrør med isolering, 16 x 1 mm X X X Isolering til kølemiddelledninger, se fra side 25 Termo-isoleringsbånd X X X PV-tape X X X Samleelementer til kølemiddelledninger, se fra side 25 Samlenippel ⁵ ₈ X X X Samlenippel ⁷ ₈ X X X Nippelomløber ⁵ ₈ X X X Nippelomløber ⁷ ₈ X X X Euro nippeladapter ⁵ ₈ X X X Euro nippeladapter ⁷ ₈ X X X Kobberpakring ⁵ ₈ X X X Kobberpakring ⁷ ₈ X X X Indv. loddemuffe 10 mm X X X Indv. loddemuffe 16 mm X X X Konsoller til udedel, se fra side 26 Konsol til gulvmontering X X X Konsolsæt til vægmontering X X Installationssæt til udedel, se fra side 27 Installationssæt til vægmontering ZK X X Installationssæt til gulvmontering ZK X ZK X X Andet, se fra side 27 Tætningsmasse X X X Skumbånd X X X Specialrengøringsmiddel X X X 2 VITOALDENS 222-F VIESMANN 19

20 2 Installationstilbehør (fortsat) 2.2 Frisk- og udluftningssystem Vitovent 300-F Best.nr. Z Farve: Hvid entralt boligventilationssystem med varmegenvinding, luftvolumenstrøm op til 280 m 3 /h. Til boliger med arealer op til 215 m 2 Betjening via varmepumpereguleringen Vitotronic 200, type WO1 eller fjernbetjeningen Vitotrol 300B, Vitotrol 300 RF B Balanceregulering Konstant volumenstrømregulering Sommerbypass (100 %) Elektrisk forvarme (1,5 kw) i leveringsomfanget Filterskiftvisning Friskluftsfilter F7 og udluftningsfilter G4 Kabinet af stålplader, pulverbehandlet, med støj- og varmeisolering af EPP-kunststof-isoleringsblokke. Komponenter, der er certificeret af Passivhaus Institut A Afkastluft (DN 160) B Friskluft (DN 160) Udluftning (DN 160) D Udeluft (DN 160) E Åbning til kondensatledning (indvendig) Tekniske data Maks. eksternt tryktab ved maks. luftvolumenstrøm Pa 170 Min. luftvolumenstrøm m 3 /h 85 Maks. luftvolumenstrøm m 3 /h 280 Min. luftindgangstemperatur -20 Maks. luftindgangstemperatur 35 Totalvægt kg 80 Varmegenvindingsgrad *1 % Op til 98 Varmegenvindingsgrad iht. DiBt % 85 Varmegenvindingsgrad iht. PHI % 86 Mærkespænding 1/N/PE 230 V/ 50 Hz Maks. elektr. effektoptagelse W E A B D *1 Ukorrigeret varmegenvindingsgrad målt i henhold til forskrifterne i DIBt 20 VIESMANN VITOALDENS 222-F

21 Installationstilbehør (fortsat) 2.3 Hydraulisk tilbehør Tilslutningssæt til installation på væg opad Best.nr Dele: Tilslutningsrør Afspærringsarmaturer (R ¾) for kedelvandsfrem- og -returløb med kedelpåfyldnings- og tømningshane 2 tilslutningsstykker til brugsvand (R ½) Gasafspærringshane (R ½) med termisk sikkerhedsafspærringsventil 2 Tilslutningssæt med formonteringskonsol til installation på væg opad Best.nr Dele: Tilslutningskonsol Tilslutningsrør Afspærringsarmaturer (R ¾) for kedelvandsfrem- og -returløb med kedelpåfyldnings- og tømningshane 2 tilslutningsstykker til brugsvand (R ½) Gasafspærringshane (R ½) med termisk sikkerhedsafspærringsventil Tilslutningssæt til installation på væg til venstre eller højre Best.nr Dele: Tilslutningsrør Afspærringsarmaturer (R ¾) for kedelvandsfrem- og -returløb med kedelpåfyldnings- og tømningshane 2 tilslutningsstykker til brugsvand (R ½) Gasafspærringshane (R ½) med termisk sikkerhedsafspærringsventil Tilslutningssæt med formonteringskonsol til installation på væg til venstre eller højre Best.nr Dele: Tilslutningskonsol Tilslutningsrør Afspærringsarmaturer (R ¾) for kedelvandsfrem- og -returløb med kedelpåfyldnings- og tømningshane 2 tilslutningsstykker til brugsvand (R ½) Gasafspærringshane (R ½) med termisk sikkerhedsafspærringsventil Tilslutningssæt med formonteringskonsol til installation på væg nedad Best.nr Dele: Tilslutningskonsol Tilslutningsrør Afspærringsarmaturer (R ¾) for kedelvandsfrem- og -returløb med kedelpåfyldnings- og tømningshane og luftudlader 2 tilslutningsstykker til brugsvand (R ½) Gasvinkelhane (R ½) med termisk sikkerhedsafspærringsventil VITOALDENS 222-F VIESMANN 21

VIESMANN. VITOVENT Boligventilationssystemer med varmegenvinding. Planlægningsvejledning VITOVENT 300-C VITOVENT 300 VITOVENT 300-F VITOVENT 300-W

VIESMANN. VITOVENT Boligventilationssystemer med varmegenvinding. Planlægningsvejledning VITOVENT 300-C VITOVENT 300 VITOVENT 300-F VITOVENT 300-W VIESMNN VITOVENT oligventilationssystemer med varmegenvinding Planlægningsvejledning Centrale boligventilationssystemer med varmegenvinding til behovsorienteret boligventilation med renset og opvarmet

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

LA 17TU LA 25TU LA 40TU

LA 17TU LA 25TU LA 40TU LA 17TU LA 25TU LA 40TU Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vand varmepumpe til udendørs opstilling Best.-nr.: 452163.66.10 FD 9002 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00)

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) Generelle sikkerhedshenvisninger Installation af anlægget Checkliste for idrifttagning: El-installation: Varmeanlæg må kun installeres af et varmeinstallatørfirma

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E DA Kondenserende gaskedel C 230 ECO Installations- og servicemanual 300015171-001-E EU overensstemmelseserklæring og mærkning Udstyret er i overensstemmelse med typemodellen, beskrevet i overensstemmelse

Læs mere

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper produkt Information om varmepumper Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Energi kommer naturligt fra naturen Weishaupt varmpumpe udnytter de vedvarende energikilder

Læs mere

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation eknisk dokumentation svejledning Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation og lagdelt indfødning af solvarme Rev. Oversættelse af original vejledning Varmepumpestationer med friskvandsteknologi

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

BETJENING OG INSTALLATION

BETJENING OG INSTALLATION BEJENING OG INSALLAION Luft vand-varmepumpe»» WPL AS»» WPL A»» WPL AS INDHOLD BEJENING. Generel vejledning. Sikkerhedsanvisninger. Andre markeringer i denne dokumentation. Måleenheder. Effektdata iht.

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE

BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE»» WPL»» WPL 7»» WPL 7 Indhold Betjening Betjening. Generelle anvisninger. Dokumentinformation. Henvisning til andre gyldige dokumenter. Sikkerhedsinformationer.

Læs mere

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED Kondenserende kedel med præmixbrænder 6 0 60 89 Da (0.06) OSW -0./O ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A Miljøvenlig efter RAL UZ 6 (BLÅ NGL) ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A FOR DRS SIKKRHD I tilfælde af gaslugt: Luk for

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig Luft/vand-varmepumper Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig geotherm plus geotherm Hvorfor geotherm? Fordi naturens ressourcer udnyttes Ideer til intelligent

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere