VIESMANN VITOCALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIESMANN VITOCALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw"

Transkript

1 VIESMANN VITOALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw Planlægningsvejledning VITOALDENS 222-F Type HAWB-M 222.A26 og A29 Type HAWB 222.A29 Kompakt hybridvarmepumpe Kondenserende gaskedel med modulerende MatriX-cylinderbrænder til balanceret aftræk Til natur- og F-gas Varmepumpemodul med integreret hydraulik til intelligent integrering af en udedel til en modulerende varmepumpe Integreret ladebeholder med 130 l volumen til områder med normalt brugsvand (< 20 dh/< 3,6 mol/m 3 ) Tilladt driftstryk: Kedelvand 3 bar (0,3 MPa) Brugsvand 10 bar (1,0 MPa) 4/2014

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Produktinformation 1. 1 Produktbeskrivelse... 6 Fordele... 6 Leveringstilstand Tekniske data... 8 Varmepumpemodul/udstyr... 8 Kondenserende gaskedel... 9 Mål for indedelen Mål, udedel Anvendelsesområde iht. EN Ydelsesdiagrammer Type HAWB-M 222.A26 (230 V-udstyr) Type HAWB-M 222.A29 (230 V-udstyr) (Lev. ikke i DK) Type HAWB-M 222.A29 (400 V-udstyr) Ydelseskorrektionsfaktor Resttransporthøjde Resttransporthøjde for sekundær kreds (Grundfoss UPML PWM) Installationstilbehør 2. 1 Oversigt Frisk- og udluftningssystem Vitovent 300-F Hydraulisk tilbehør Tilslutningssæt til installation på væg opad Tilslutningssæt med formonteringskonsol til installation på væg opad Tilslutningssæt til installation på væg til venstre eller højre Tilslutningssæt med formonteringskonsol til installation på væg til venstre eller højre Tilslutningssæt med formonteringskonsol til installation på væg nedad Tilslutningssæt til cirkulationspumpe Generelt i forbindelse med tilbehør brugsvandsopvarmning Sikkerhedsgruppe iht. DIN Strømanode Sekundære pumper Lavenergipumpe Neutraliseringsanlæg Neutraliseringsanordning Neutraliseringsgranulat Kondensatpumpeanlæg Kondensatpumpeanlæg Andet tilslutningstilbehør Tilslutningsbøjning for kondensatafløb Kedelsokkel Bærehjælp Kølemiddelledninger til forbindelse af fastinstallerede split-varmepumper Isoleret kobberrør Isolering til kølemiddelledninger Termo-isoleringsbånd PV-tape Samleelementer til kølemiddelledninger Samlenippel Nippelomløbere Euro nippeladapter Kobberpakringe Indv. loddemuffer Konsoller til udedelen Konsol til gulvmontering af udedel Konsolsæt til vægmontering af udedelen Installationssæt til udedelen Installationssæt til vægmontering af udedelen Installationssæt til gulvmontering af udedelen Andet Tætningsmasse Skumbånd Specialrengøringsmiddel Planlægningsvejledninger 3. 1 Strømforsyning og tariffer VIESMANN VITOALDENS 222-F

3 Indholdsfortegnelse (fortsat) 3. 2 Opstilling af udedelen Krav til montagestedet Montagevejledninger Minimumafstande Montering med konsoller til gulvmontering i plan med jordens overflade Vægmontering med konsolsæt til vægmontering Opstilling af indedelen Opstillingsbetingelser til balanceret aftræk (kedeltype ) Krav til opstillingsrummet Montage af indedelen med tilslutningssæt Tilslutningssæt til installation på væg opad Tilslutningssæt til installation på væg til venstre eller højre Tilslutningssæt til installation på væg nedad med formonteringskonsol til forinstallation i råhus, best.nr Forbindelse mellem inde- og udedel Væggennemføring Kølemiddelledninger Støjdannelse Lydtrykniveau ved forskellige afstande fra varmepumpen El-tilslutninger Krav til el-installationen Tilslutning på gassiden Termisk sikkerhedsafspærringsventil Gastilslutningsledning Dimensioneringsanbefaling for gasvagt Hydraulisk integrering på kedelvandssiden Dimensionering af anlægget Kemiske korrosionsbeskyttelsesmidler Varmekredse Kunststofrørsystemer til radiatorer Tagvarmecentral Sikkerhedsventil Vandmangelsikring Installationseksempler Ekspansionsbeholdere til varmekredsen Vandkvalitet Brugsvand Kedelvand Tilslutning på brugsvandssiden (tilslutning iht. DIN 1988) Sikkerhedsventil Termostatisk blandeventil irkulation Kondensattilslutning Kondensatudledning og neutralisering Korrekt anvendelse Røggassystem 4. 1 Røggasanlæg Byggeteknisk enhed Systemcertificering Drift med balanceret aftræk Røggassikkerhedstermostat Lynsikring E-certificering for PPs-røggassystemer (faste og fleksible) Monteringsmuligheder for røggasanlægget ved balanceret aftræk I opholdsrum (beboelsesrum) under en eller flere hele etager I opholdsrum (beboelsesrum) direkte under taget eller under et loftsrum (nominel varmeydelse 50 kw) I opstillingsrum med friskluftføring gennem ydervæggen Balanceret aftrækssystem Balanceret aftrækssystem (AZ) af kunststof (PPs) til gennemføring gennem en aftræksskakt - drift med balanceret aftræk (type 93x i henhold til TRGI 2008) Indvendige mål for aftræksskakten i henhold til DIN V Røggasrør, systemstørrelse 60 og 80 (komponenter) (type 93x i henhold til TRGI 2008) Kondenserende gaskedel i forbindelse med varmeforsynere til faste brændselstyper Røggasrør, fleksibelt, systemstørrelse 60 og 80 (komponenter) (type 93x i henhold til TRGI 2008) Balanceret aftrækssystem af kunststof (PPs) til lodret taggennemføring gennem skråt eller fladt tag (model 33x iht. TRGI 2008) Til lodret taggennemføring ved opstilling af Vitocaldens på loftet VITOALDENS 222-F VIESMANN 3

4 Indholdsfortegnelse (fortsat) 4. 6 Balanceret aftrækssystem (AZ) af kunststof (PPs) til væggennemføring (type 13x i henhold til TRGI 2008) Balanceret aftrækssystem (AZ) af kunststof (PPs) for separat friskluft- og røggasføring (type 83x i henhold til TRGI 2008) Balanceret aftrækssystem (AZ) af kunststof (PPs) til ydervægsføring (type 53x i henhold til TRGI 2008) Balanceret aftrækssystem (AZ) af kunststof (PPs) til gennemføring gennem en aftræksskakt af let byggemateriale Formstykker til aftræksskakten UNIFIX fra firmaet Skoberne (af letbeton) Elementer til aftræksskakten SKOBIFIXnano og SKOBIFIXXs 30 fra firmaet Skoberne (af keramisk skum) Forankring af taggennemføring i forbindelse med forstykker til aftræksskakten Formstykker til aftræksskakten fra firmaet Promat Taggennemføring i forbindelse med aftræksskakten med Promat-isoleringblokke Balanceret aftrækssystem (AZ) af kunststof (PPs) til multigennemføring gennem en aftræksskakt Monteringseksempler Komponenter Komponenter til AZ-systemet Komponenter til ydervægsføring Komponenter til enkelt-rør-systemet Det fleksible enkelt-rør-systems komponenter med fleksibelt røggasrør Tagelementer Varmepumperegulering type WO Vitotronic 200, type WO Opbygning og funktioner Kontaktur Indstilling af driftsprogrammer Frostsikringsfunktion Indstilling af varmekarakteristikker (hældning og niveau) Varmeanlæg med kedelvandsbufferbeholder eller hydraulisk weiche Udeføler Tekniske data for Vitotronic 200, type WO Reguleringstilbehør 6. 1 Reguleringstilbehør oversigt Fotovoltaik (solceller) Energimåler, 3-faset Fjernbetjeninger Henvisning til Vitotrol 200A og Vitotrol 300B Vitotrol 200A Vitotrol 300B Trådløse fjernbetjeninger Henvisning vedr. Vitotrol 200 RF og Vitotrol 300 RF Vitotrol 200 RF Vitotrol 300 RF B med bordstander Vitotrol 300 RF B med vægholder Basisstation B Trådløs udeføler Trådløs repeater Følere Rumføler Dykrørstemperaturføler Andet Hjælperelæ Radiosignalmodtager KM-BUS-fordeler Udbygning til varmekredsregulering Udbygningssæt blandeventil med integreret blandeventilmotor Udbygningssæt blandeventil med separat blandeventilmotor Dykrørstemperaturføler Påspændingstermostat Funktionsudbygninger Intern udbygning H Udbygning AM Udbygning EA Kommunikationsteknik Vitocom 100, type LAN Vitocom 100, type GSM Vitocom 200, type LAN2 (Lev. ikke i DK) LON-forbindelsesledning til dataoverførsel mellem reguleringerne Forlængelse til forbindelsesledningen VIESMANN VITOALDENS 222-F

5 Indholdsfortegnelse (fortsat) 7. Stikordsregister VITOALDENS 222-F VIESMANN 5

6 Produktinformation 1.1 Produktbeskrivelse 1 Fordele Indedel A Inox-radial-hedeflader af rustfrit stål for høj driftssikkerhed ved lang tids brug og høj varmeydelse på den mindst mulige plads B Modulerende MatriX-cylinderbrænder for ekstremt lav emission af skadelige stoffer og støjsvag driftsform Omdrejningsreguleret forbrændingsluftblæser for støjsvag og strømbesparende drift D Kondensator E Varmepumperegulering Vitotronic 200 F Pladevarmeveksler til kedelvand G 3-vejs-zoneventil til opvarmning/brugsvandsopvarmning H 3-vejs-zoneventil til bivalent drift K 3-vejs-zoneventil til kondenserende gaskedel L Beholderladepumpe M Magnesiumanode N Sekundær pumpe (lavenergipumpe med PWM-signal) O Beholder med 130 l volumen Varmepumpemodul med ydelsesregulering via D-inverter og elektronisk ekspansionsventil for høj effektivitet i dellastområdet Lave driftsomkostninger for varmepumpemodulet vha. høj OPværdi (OP = oefficient of Performance) iht. EN 14511: Op til 5,1 (A7/W35) og op til 3,8 (A2/W35) Kondenserende gaskedel med inox-radial-varmeveksler og modulerende MatriX-cylinderbrænder Normnyttegrad for den kondenserende gaskedel: 98 % (Hs)/ 109 % (Hi) Høj brugsvandskomfort vha. integreret ladebeholder med 130 l volumen Integrerede, strømbesparende lavenergipumper til varmekreds og beholderladekreds Betjeningsvenlig Vitotronic-regulering med bivalenspunktadaption til optimal regulering af begge varmekilder Korte monteringstider eftersom en stor del af komponenterne er forinstallerede Optimeret udnyttelse af egenproduceret strøm fra fotovoltaikanlæg (solceller) Forbrændingsregulering Lambda Pro ontrol til alle gastyper Universelt tilslutningssæt til individuel, vægflugtende montering Leveringstilstand Leveringsomfang: Komplet, kompakt hybridvarmepumpe i splitudførelse, bestående af en inde- og en udedel Indedel: Vejrkompenserende varmepumperegulering Vitotronic 200: Med udeføler 6 VIESMANN VITOALDENS 222-F

7 Produktinformation (fortsat) Med kommunikationsmodul LON til kommunikation mellem den kondenserende gaskedel og varmepumpemodulet Kondenserende gaskedel til balanceret aftræk: Med inox-radial-varmeveksler Med modulerende MatriX-cylinderbrænder med forbrændingsregulering Lambda Pro ontrol Forberedt til drift med naturgas. Det er ikke nødvendigt af foretage ændringer inden for gasgruppen E. Omstilling til F-gas foretages på gasarmaturet (intet konverteringssæt nødvendigt). Kedeltilslutningsstykke Integreret hydraulik: Indbyggede 3-vejs-zoneventiler til etablering af bivalenspunktadaptionen Lavenergipumpe til den sekundære kreds Flow switch, sikkerhedsventil og manometer er monteret Integreret ladebeholder (130 l) Tilslutningsklar rør- og kabelføring Udedel: Kølemiddelpåfyldning (R410A) til op til 12,0 m enkel ledningslængde Nippeltilslutninger til kølemiddelledninger Inverter-styret, lydisoleret kompressor 4-vejs-zoneventil og elektronisk ekspansionsventil (EEV) Bemærk Til montage af udstyret skal der medbestilles et tilslutningssæt (se Installationstilbehør ). 1 VITOALDENS 222-F VIESMANN 7

8 Produktinformation (fortsat) 1.2 Tekniske data 1 Varmepumpemodul/udstyr Type HAWB-M, 230 V~ 222.A A29 (Lev. ikke i DK) Type HAWB, 400 V~ 222.A29 Ydelsesdata for opvarmning iht. EN (A2/W35 ) Nominel varmeydelse kw 5,6 7,7 7,57 Omdrejningstal for ventilator o/min Elektrisk effektoptagelse kw 1,73 2,20 2,00 Ydelsestal (OP) ved opvarmning 3,24 3,50 3,79 Ydelsesregulering kw 1,3 til 7,7 4,4 til 9,9 2,73 til 10,92 Ydelsesdata for opvarmning iht. EN (A7/W35, spredning 5 K) Nominel varmeydelse kw 8,39 10,9 10,16 Omdrejningstal for ventilator o/min Luftvolumenstrøm m 3 /h Elektrisk effektoptagelse kw 1,96 2,36 2,00 Ydelsestal (OP) ved opvarmning 4,28 4,62 5,08 Ydelsesdata for opvarmning iht. EN (A 7/W35 ) Nominel varmeydelse kw 6,60 8,72 9,50 Elektrisk effektoptagelse kw 2,68 3,46 3,06 Ydelsestal (OP) ved opvarmning 2,49 2,55 3,10 Temperatur for luftindgang Opvarmning Min Maks Kedelvand Ved spredning på 10 K Indhold l 2,8 3,8 3,8 Min. volumenstrøm (skal altid overholdes) l/h Maks. ekstern tryktab (RFH) ved min. volumenstrøm mbar Maks. fremløbstemperatur Elektriske værdier, udedel Mærkespænding for kompressor 1/N/PE 230 V/50 Hz 3/N/PE 400 V/50 Hz Maks. driftsstrøm for kompressor A 15,7 19,6 7,85 Startstrøm for kompressor A Startstrøm for kompressor ved blokeret rotor A Forsikring A B16A B20A B16A Kapslingsklasse IP Elektriske værdier, indedel Varmepumperegulering/elektronik Mærkespænding for regulering/elektronik 1/N/PE 230 V/50 Hz Forsikring til nettilslutning 1 x B16A Intern forsikring T 6,3 A/250 V Elektrisk effektoptagelse Ventilator (maks.) W Udedel (maks.) kw 3,6 4,6 5,0 Sekundær pumpe (PWM) W 3 til til til 140 Regulering/elektronik til udedel (maks.) W Regulering/elektronik til indedel (maks.) W Maks. ydelse for regulering/elektronik W Kølekreds Kølemiddel R410A R410A R410A Fyldningsmængde i leveringstilstand kg 2,15 2,95 2,95 Mængde, der skal efterfyldes ved alle ledningslængder g 250 Mængde, der skal efterfyldes ekstra ved ledningslængder g/m på >12 m til 30 m Kompressor (helhermetik) Type Rullestempler Scroll Dobbelte rullestempler Tilladt driftstryk Højtryksside bar MPa 43 4,3 43 4,3 43 4,3 Lavtryksside bar MPa 43 4,3 43 4,3 43 4,3 8 VIESMANN VITOALDENS 222-F

9 Produktinformation (fortsat) Type HAWB-M, 230 V~ 222.A A29 (Lev. ikke i DK) Type HAWB, 400 V~ 222.A29 Integreret brugsvandsbeholder Indhold l Maks. tilladt brugsvandstemperatur Tilladt driftstryk (på brugsvandssiden) bar MPa Konstantydelse, brugsvand kw 17,2 17,2 17,2 Ved brugsvandsopvarmning fra 10 til 45 l/h Ydelsestal N L ved 70 gennemsnitlig kedelvandstemperatur 1,8 1,8 1,8 og beholdertemperatur Tbeh. = 60. Brugsvands-udgangsydelse ved brugsvandsopvarmning l/10 min fra 10 til 45 Mål, udedel Dybde mm Bredde mm Højde mm Mål, indedel Dybde mm Bredde mm Højde mm Totalvægt Udedel kg Indedel kg Indedel med fyldt ladebeholder kg Till. driftstryk på sekundærsiden bar MPa Tilslutninger Kedelvandsfremløb R ¾ ¾ ¾ Kedelvandsretur R ¾ ¾ ¾ Koldt brugsvand R ½ ½ ½ Varmt brugsvand R ½ ½ ½ irkulation R ½ ½ ½ Væskeledning Rør 7 mm 10 x 1 10 x 1 10 x 1 Indedel UNF ⅝ ⅝ ⅝ Udedel UNF ⅝ ⅝ ⅝ Hedtgasledning Rør 7 mm 16 x 1 16 x 1 16 x 1 Indedel UNF ⅞ ⅞ ⅞ Udedel UNF ⅞ ⅞ ⅞ Maks. ledningslængde for væskeledning, hedtgasledning m Udedelens lydtryk ved nominel varmeydelse (måling på baggrund af EN 12102/EN ISO ) Vurderet samlet lydtrykniveau Ved A7 (±3 K)/W35 (±5 K) db(a) Ved A7 (±3 K)/W55 (±5 K) ,3 3 0,3 3 0,3 1 Kondenserende gaskedel Type HAWB-M, 230 V~ 222.A A29 (Lev. ikke i DK) Type HAWB, 400 V~ 222.A29 Gaskedel Model B og, kategori II 2N3P Nominelt ydelsesområde (oplysninger iht. EN 677) Værdier i ( ) ved drift med F-gas P T V /T R = 50/30 kw 3,2 (4,8) - 19,0 3,2 (4,8) - 19,0 3,2 (4,8) - 19,0 T V /T R = 80/60 kw 2,9 (4,3) - 17,2 2,9 (4,3) - 17,2 2,9 (4,3) - 17,2 Nominel varmeydelse ved brugsvandsopvarmning kw 2,9 (4,3) - 17,2 2,9 (4,3) - 17,2 2,9 (4,3) - 17,2 Nominelt ydelsesområde kw 3,1 (4,5) - 17,9 3,1 (4,5) - 17,9 3,1 (4,5) - 17,9 Produkt-ID-nummer E-0085O0306 Kapslingsklasse IP X4D iht. EN Gastilslutningstryk Naturgas mbar kpa F-gas mbar kpa VITOALDENS 222-F VIESMANN 9

10 Produktinformation (fortsat) 1 Type HAWB-M, 230 V~ 222.A A29 (Lev. ikke i DK) Type HAWB, 400 V~ 222.A29 Gaskedel Model B og, kategori II 2N3P Nominelt ydelsesområde (oplysninger iht. EN 677) Værdier i ( ) ved drift med F-gas P T V /T R = 50/30 kw 3,2 (4,8) - 19,0 3,2 (4,8) - 19,0 3,2 (4,8) - 19,0 T V /T R = 80/60 kw 2,9 (4,3) - 17,2 2,9 (4,3) - 17,2 2,9 (4,3) - 17,2 Maks. tilladt gastilslutningstryk Hvis gastilslutningstrykket ligger over det maks. tilladte, skal der monteres en separat gastrykregulator foran anlægget. Naturgas mbar 25,0 25,0 25,0 kpa 2,5 2,5 2,5 F-gas mbar 30,0 30,0 30,0 kpa 3,0 3,0 3,0 Elektriske værdier Mærkespænding V Mærkefrekvens Hz Mærkestrøm A Beskyttelsesklasse I I I Kapslingsklasse IP X 1 iht. EN Maks. forsikring (net) A Elektrisk effektoptagelse I leveringstilstand W Maks. W Indstilling af elektroniske termostater Indstilling af overkogstermostat (fast) Indhold, varmeveksler l 1,8 1,8 1,8 Tilladt driftstryk (på kedelvandssiden) bar MPa 0,3 0,3 0,3 Gastilslutning (med tilslutningstilbehør) R ½ ½ ½ Tilslutningsværdier baseret på den maks. belastning Med naturgas E m 3 /h 1,89 1,89 1,89 Med F-gas P kg/h 1,40 1,40 1,40 Røggaskendetal Beregningsværdier til dimensionering af røggasanlægget iht. EN Røggastemperaturer som målte bruttoværdier ved en forbrændingslufttemperatur på 20. Røggasværdigruppe iht. G 635/G 636 G 52 /G 51 G 52 /G 51 G 52 /G 51 Røggastemperatur ved en returtemperatur på 30 (bestemmende for dimensioneringen af røggasanlægget) Ved nominel varmeydelse Ved dellast Røggastemperatur ved en returtemperatur på 60 (til bestemmelse af anvendelsesområdet for røggasrør med maks. tilladte driftstemperaturer) Massestrøm med naturgas Ved nominel varmeydelse (brugsvandsopvarmning) kg/h 31,8 31,8 31,8 Ved dellast kg/h 5,5 5,5 5,5 Massestrøm med F-gas Ved nominel varmeydelse (brugsvandsopvarmning) kg/h 30,2 30,2 30,2 Ved dellast kg/h 7,6 7,6 7,6 Disponibelt træk Pa mbar 2,5 2,5 2,5 Normnyttegrad ved T V /T R = 40/30 % Op til 98 (H s )/109 (H i ) Maks. kondensatmængde iht. DWA-A 251 l/h 2,3 2,5 2,5 Kondensattilslutning (slangenippel) Ø mm Røggastilslutning Ø mm Frisklufttilslutning Ø mm Henvisning til ydelsestal N L Brugsvandsydelsestallet N L ændrer sig med beholdertemperaturen Tbeh. Vejledende værdier: Tbeh. = 60 : 1,0 x N L Tbeh. = 55 : 0,75 x N L Tbeh. = 50 : 0,55 x N L Tbeh. = 45 : 0,3 x N L Henvisning vedr. tilslutningsværdier Tilslutningsværdier tjener kun til dokumentation (f.eks. i gasansøgningen) eller til skønsmæssig, volumetrisk suppleringskontrol af indstillingen. På grund af indstillingen fra fabrikken må gastrykkene ikke ændres, så de afviger fra disse angivelser. Reference: 15, 1013 mbar (101,3 kpa). 10 VIESMANN VITOALDENS 222-F

11 Produktinformation (fortsat) Mål for indedelen G A H B 50 K D E D F B A E F A B F D E L M L M N 853 L F D E A B A Kedelvandsfremløb R ¾ B Varmt brugsvand R ½ irkulation R ½ (separat tilbehør) D Gastilslutning R ¾ E Koldt brugsvand R ½ F Kedelvandsretur R ¾ G Hedtgasledning fra/til udedel, gevind UNF ⅞ H Væskeledning fra/til udedel, gevind UNF ⅝ K Røggas-/frisklufttilslutning (bagud) L Position for tilslutningsboks på væggen til 230 V-ledninger M Kondensatafløb bagud i væggen N Kondensatafløb til siden VITOALDENS 222-F VIESMANN 11

12 Produktinformation (fortsat) 1 Bemærk Alle højdemål har en tolerance på +15 mm pga. de stilbare sokkelben. Mål, udedel Type HAWB-M 222.A26 (230 V-udstyr) VIESMANN VITOALDENS 222-F

13 Produktinformation (fortsat) Type HAWB-M 222.A29 (230 V-udstyr) (Lev. ikke i DK) VITOALDENS 222-F VIESMANN 13

14 Produktinformation (fortsat) Type HAWB-M 222.A29 (400 V-udstyr) Anvendelsesområde iht. EN Spredning, sekundær kreds: 5 K Type HAWB-M 222.A26 og A29 (230 V-udstyr) Type HAWB-M 222.A29 (400 V-udstyr) Fremløbstemperatur Sekundær kreds i Luftindgangstemperatur i 35 Fremløbstemperatur Sekundær kreds i Luftindgangstemperatur i VIESMANN VITOALDENS 222-F

15 Produktinformation (fortsat) 1.3 Ydelsesdiagrammer Type HAWB-M 222.A26 (230 V-udstyr) A Ydelse i kw Luftindgangstemperatur i B Karakteristikker i forhold til fremløbstemperatur: A Varmeydelse ved fremløbstemperatur på 35, 45, 55 B Elektrisk effektoptagelse, opvarmning, ved fremløbstemperatur på 35, 45, 55 Ydelsestal OP Luftindgangstemperatur i Bemærk Dataene til OP i tabellerne og diagrammerne er beregnet i henhold til EN Ydelsesdataene gælder for nyt udstyr med rene pladevarmevekslere. Driftsniveau W 35 A Varmeydelse kw 5,20 6,00 5,60 8,38 8,50 9,90 11,80 Elektrisk effektoptagelse kw 2,53 2,53 1,73 1,96 1,91 1,90 1,88 Ydelsestal (OP) 2,06 2,32 3,24 4,35 4,48 5,19 6,31 Driftsniveau W 45 A Varmeydelse kw 4,30 5,00 5,30 6,80 7,30 9,30 10,40 Elektrisk effektoptagelse kw 2,70 2,70 2,19 2,31 2,32 2,36 2,32 Ydelsestal (OP) 1,59 2,11 2,44 2,94 3,15 3,93 4,47 Driftsniveau W 55 A Varmeydelse kw 2,80 3,80 5,10 6,00 6,50 7,80 9,50 Elektrisk effektoptagelse kw 2,40 2,48 2,64 2,77 2,79 2,77 2,86 Ydelsestal (OP) 1,17 1,53 1,93 2,16 2,34 2,81 3,33 VITOALDENS 222-F VIESMANN 15

16 Produktinformation (fortsat) Type HAWB-M 222.A29 (230 V-udstyr) (Lev. ikke i DK) A Ydelse i kw Luftindgangstemperatur i B 35 Ydelsestal OP Luftindgangstemperatur i Karakteristikker i forhold til fremløbstemperatur: A Varmeydelse ved fremløbstemperatur på 35, 45, 55 B Elektrisk effektoptagelse, opvarmning, ved fremløbstemperatur på 35, 45, 55 Bemærk Dataene til OP i tabellerne og diagrammerne er beregnet i henhold til EN Ydelsesdataene gælder for nyt udstyr med rene pladevarmevekslere. Driftsniveau W 35 A Varmeydelse kw 6,12 9,00 7,70 10,90 11,20 13,60 14,50 Elektrisk effektoptagelse kw 3,47 3,48 2,20 2,36 2,32 2,21 2,11 Ydelsestal (OP) 1,76 2,59 3,50 4,62 4,84 6,18 6,88 Driftsniveau W 45 A Varmeydelse kw 6,06 7,80 7,00 10,30 10,70 12,70 13,60 Elektrisk effektoptagelse kw 4,33 4,33 2,66 2,88 2,86 2,78 2,71 Ydelsestal (OP) 1,40 1,80 2,60 3,60 3,80 4,60 5,00 Driftsniveau W 55 A Varmeydelse kw 5,60 7,40 6,60 9,20 10,00 11,50 11,80 Elektrisk effektoptagelse kw 5,23 5,23 3,27 3,49 3,45 3,41 3,38 Ydelsestal (OP) 1,07 1,42 2,00 2,60 2,90 3,40 3,50 16 VIESMANN VITOALDENS 222-F

17 Produktinformation (fortsat) Type HAWB-M 222.A29 (400 V-udstyr) A 6 Ydelse i kw 4 B Luftindgangstemperatur i Ydelsestal OP Luftindgangstemperatur i Karakteristikker i forhold til fremløbstemperatur: A Varmeydelse ved fremløbstemperatur på 35, 45, 55 B Elektrisk effektoptagelse, opvarmning, ved fremløbstemperatur på 35, 45, 55 Bemærk Dataene til OP i tabellerne og diagrammerne er beregnet i henhold til EN Ydelsesdataene gælder for nyt udstyr med rene pladevarmevekslere. Driftsniveau W 35 A Varmeydelse kw 7,04 8,01 9,57 7,57 10,16 10,51 11,67 12,82 Elektrisk effektoptagelse kw 3,09 3,10 3,11 2,00 2,00 1,98 1,90 1,83 Ydelsestal (OP) 2,28 2,59 3,08 3,79 5,08 5,34 6,20 7,06 Driftsniveau W 45 A Varmeydelse kw 6,22 7,20 8,77 6,85 8,79 9,16 10,40 11,63 Elektrisk effektoptagelse kw 3,54 3,56 3,59 2,46 2,48 2,44 2,33 2,21 Ydelsestal (OP) 1,76 2,02 2,44 2,78 3,55 3,78 4,55 5,31 Driftsniveau W 55 A Varmeydelse kw 6,31 7,96 6,18 7,64 8,02 9,32 10,61 Elektrisk effektoptagelse kw 4,07 4,00 2,90 2,93 2,89 2,76 2,63 Ydelsestal (OP) 1,55 1,99 2,13 2,61 2,80 3,43 4,06 VITOALDENS 222-F VIESMANN 17

18 Produktinformation (fortsat) 1.4 Ydelseskorrektionsfaktor 1 Ydelseskorrektion 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0, Ledningslængde i m Baseret på A2/W35 og A7/W35 Eksempel: Type HAWB-M 222.A26 Ledningslængde, kølemiddelledning: 10 m Korrigeret ydelse: Nominel varmeydelse baseret på A2/W35: 5,6 kw x 0,98 = 5,49 kw 1.5 Resttransporthøjde Resttransporthøjde for sekundær kreds (Grundfoss UPML PWM) Resttransporthøjde mbar kpa ,5 1 1,5 2 Volumenstrøm i m³/h 18 VIESMANN VITOALDENS 222-F

19 Installationstilbehør 2.1 Oversigt Tilbehør Best.nr. Type HAWB-M Type HAWB 222.A A A29 (Lev. ikke i DK) Friskluft- og udluftningssystem, se fra side 20 Vitovent 300-F Z X X X Hydraulisk tilbehør, se fra side 21 Tilslutningssæt: Til installation på væg opad X X X Med formonteringskonsol til installation på væg opad X X X Til installation på væg til venstre eller højre X X X Med formonteringskonsol til installation på væg til venstre eller højre X X X Med formonteringskonsol til installation på væg nedad X X X irkulationspumpe X X X Generelt i forbindelse med tilbehør til brugsvandsopvarmning, se fra side 22 Sikkerhedsgruppe Til installation på væg på opstillingsstedet X X X Strømanode X X X Sekundær pumpe, se fra side 23 Lavenergipumpe Wilo Stratos PARA 25/ X X X Neutraliseringsanlæg, se fra side 23 Neutraliseringsanordning X X X Neutraliseringsgranulat X X X Kondensatpumpeanlæg, se fra side 23 Kondensatpumpeanlæg TP X X X Andet tilslutningstilbehør, se fra side 24 Tilslutningsbøjning DN X X X Kedelsokkel X X X Bærehjælp X X X Værktøjssæt X X X Kølemiddelledninger til forbindelse af fastinstallerede split-varmepumper, se fra side 25 Kobberrør med isolering, 10 x 1 mm X X X Kobberrør med isolering, 16 x 1 mm X X X Isolering til kølemiddelledninger, se fra side 25 Termo-isoleringsbånd X X X PV-tape X X X Samleelementer til kølemiddelledninger, se fra side 25 Samlenippel ⁵ ₈ X X X Samlenippel ⁷ ₈ X X X Nippelomløber ⁵ ₈ X X X Nippelomløber ⁷ ₈ X X X Euro nippeladapter ⁵ ₈ X X X Euro nippeladapter ⁷ ₈ X X X Kobberpakring ⁵ ₈ X X X Kobberpakring ⁷ ₈ X X X Indv. loddemuffe 10 mm X X X Indv. loddemuffe 16 mm X X X Konsoller til udedel, se fra side 26 Konsol til gulvmontering X X X Konsolsæt til vægmontering X X Installationssæt til udedel, se fra side 27 Installationssæt til vægmontering ZK X X Installationssæt til gulvmontering ZK X ZK X X Andet, se fra side 27 Tætningsmasse X X X Skumbånd X X X Specialrengøringsmiddel X X X 2 VITOALDENS 222-F VIESMANN 19

20 2 Installationstilbehør (fortsat) 2.2 Frisk- og udluftningssystem Vitovent 300-F Best.nr. Z Farve: Hvid entralt boligventilationssystem med varmegenvinding, luftvolumenstrøm op til 280 m 3 /h. Til boliger med arealer op til 215 m 2 Betjening via varmepumpereguleringen Vitotronic 200, type WO1 eller fjernbetjeningen Vitotrol 300B, Vitotrol 300 RF B Balanceregulering Konstant volumenstrømregulering Sommerbypass (100 %) Elektrisk forvarme (1,5 kw) i leveringsomfanget Filterskiftvisning Friskluftsfilter F7 og udluftningsfilter G4 Kabinet af stålplader, pulverbehandlet, med støj- og varmeisolering af EPP-kunststof-isoleringsblokke. Komponenter, der er certificeret af Passivhaus Institut A Afkastluft (DN 160) B Friskluft (DN 160) Udluftning (DN 160) D Udeluft (DN 160) E Åbning til kondensatledning (indvendig) Tekniske data Maks. eksternt tryktab ved maks. luftvolumenstrøm Pa 170 Min. luftvolumenstrøm m 3 /h 85 Maks. luftvolumenstrøm m 3 /h 280 Min. luftindgangstemperatur -20 Maks. luftindgangstemperatur 35 Totalvægt kg 80 Varmegenvindingsgrad *1 % Op til 98 Varmegenvindingsgrad iht. DiBt % 85 Varmegenvindingsgrad iht. PHI % 86 Mærkespænding 1/N/PE 230 V/ 50 Hz Maks. elektr. effektoptagelse W E A B D *1 Ukorrigeret varmegenvindingsgrad målt i henhold til forskrifterne i DIBt 20 VIESMANN VITOALDENS 222-F

21 Installationstilbehør (fortsat) 2.3 Hydraulisk tilbehør Tilslutningssæt til installation på væg opad Best.nr Dele: Tilslutningsrør Afspærringsarmaturer (R ¾) for kedelvandsfrem- og -returløb med kedelpåfyldnings- og tømningshane 2 tilslutningsstykker til brugsvand (R ½) Gasafspærringshane (R ½) med termisk sikkerhedsafspærringsventil 2 Tilslutningssæt med formonteringskonsol til installation på væg opad Best.nr Dele: Tilslutningskonsol Tilslutningsrør Afspærringsarmaturer (R ¾) for kedelvandsfrem- og -returløb med kedelpåfyldnings- og tømningshane 2 tilslutningsstykker til brugsvand (R ½) Gasafspærringshane (R ½) med termisk sikkerhedsafspærringsventil Tilslutningssæt til installation på væg til venstre eller højre Best.nr Dele: Tilslutningsrør Afspærringsarmaturer (R ¾) for kedelvandsfrem- og -returløb med kedelpåfyldnings- og tømningshane 2 tilslutningsstykker til brugsvand (R ½) Gasafspærringshane (R ½) med termisk sikkerhedsafspærringsventil Tilslutningssæt med formonteringskonsol til installation på væg til venstre eller højre Best.nr Dele: Tilslutningskonsol Tilslutningsrør Afspærringsarmaturer (R ¾) for kedelvandsfrem- og -returløb med kedelpåfyldnings- og tømningshane 2 tilslutningsstykker til brugsvand (R ½) Gasafspærringshane (R ½) med termisk sikkerhedsafspærringsventil Tilslutningssæt med formonteringskonsol til installation på væg nedad Best.nr Dele: Tilslutningskonsol Tilslutningsrør Afspærringsarmaturer (R ¾) for kedelvandsfrem- og -returløb med kedelpåfyldnings- og tømningshane og luftudlader 2 tilslutningsstykker til brugsvand (R ½) Gasvinkelhane (R ½) med termisk sikkerhedsafspærringsventil VITOALDENS 222-F VIESMANN 21

VIESMANN. VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5,8 til 117,8 kw. Planlægningsvejledning VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G

VIESMANN. VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5,8 til 117,8 kw. Planlægningsvejledning VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G VIESMANN VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5, til 117, kw Planlægningsvejledning Varmepumper med elektrisk kompressor til opvarmning og brugsvandsopvarmning i monovalente eller

Læs mere

VIESMANN. VITODENS Kondenserende gaskedel 3,8 til 35,0 kw. Planlægningsvejledning. VITODENS 222-F Type FS2B. VITODENS 333-F Type FS3B og FR3B

VIESMANN. VITODENS Kondenserende gaskedel 3,8 til 35,0 kw. Planlægningsvejledning. VITODENS 222-F Type FS2B. VITODENS 333-F Type FS3B og FR3B VIESMANN VITODENS Kondenserende gaskedel 3,8 til 35,0 kw Planlægningsvejledning VITODENS 222-F Type FS2B Kondenserende kompaktkombikedel, 4,8 til 35,0 kw, til natur- og F-gas VITODENS 333-F Type FS3B og

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

VIESMANN. VITODENS Kondenserende gaskedler 3,8 til 35,0 kw. Planlægningsvejledning. VITODENS 200-W Type WB2C. VITODENS 222-W Type WS2B

VIESMANN. VITODENS Kondenserende gaskedler 3,8 til 35,0 kw. Planlægningsvejledning. VITODENS 200-W Type WB2C. VITODENS 222-W Type WS2B VIESMNN VITODENS Kondenserende gaskedler 3,8 til 35,0 kw Planlægningsvejledning VITODENS 200-W Type WB2C Væghængt kondenserende gaskedel, 4,8 til 35,0 kw, til natur- og F-gas VITODENS 222-W Type WS2B Kondenserende

Læs mere

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw Datablad est.nr. og priser: se prislisten VITOLADENS 300-T Type VW3 Dybtemperatur-oliekedel med kondenserende oliekedelvarmeveksler

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOPLEX 200 Type SX2A Lavtemperatur-olie-/gaskedel Tretrækskedel Til drift med glidende kedelvandstemperatur.

Læs mere

VIESMANN VITOSOLAR 300-F Kompaktkedel med solvarmeunderstøttet brugsvandsopvarmning og opvarmningssupplement

VIESMANN VITOSOLAR 300-F Kompaktkedel med solvarmeunderstøttet brugsvandsopvarmning og opvarmningssupplement VIESMANN VITOSOLAR 300-F Kompaktkedel med solvarmeunderstøttet brugsvandsopvarmning og opvarmningssupplement med Kondenserende gaskedel Vitodens 200-W Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOSOLAR

Læs mere

VIESMANN VITOLADENS 300-W Væghængt, kondenserende oliekedel VITOLADENS 333-F Kompakt, kondenserende oliekedel

VIESMANN VITOLADENS 300-W Væghængt, kondenserende oliekedel VITOLADENS 333-F Kompakt, kondenserende oliekedel VIESMNN VITOLDENS 300-W Væghængt, kondenserende oliekedel VITOLDENS 333-F Kompakt, kondenserende oliekedel Planlægningsvejledning VITOLDENS 300-W Type VP3C Væghængte, kondenserende oliekedler, med to-trins

Læs mere

VIESMANN. Datablad VITOROND 200. Lavtemperatur-olie-/gaskedel. 125 til 270 kw. Best.nr. og priser: Se prislisten. Type VD2A

VIESMANN. Datablad VITOROND 200. Lavtemperatur-olie-/gaskedel. 125 til 270 kw. Best.nr. og priser: Se prislisten. Type VD2A VIESMANN VITOROND 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 125 til 270 kw Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOROND 200 Type VD2A Som blok eller som løse elementer Lavtemperatur-olie-/gaskedel Tretrækskedel

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

VIESMANN. VITOVENT Boligventilationssystemer med varmegenvinding. Planlægningsvejledning VITOVENT 300-C VITOVENT 300 VITOVENT 300-F VITOVENT 300-W

VIESMANN. VITOVENT Boligventilationssystemer med varmegenvinding. Planlægningsvejledning VITOVENT 300-C VITOVENT 300 VITOVENT 300-F VITOVENT 300-W VIESMNN VITOVENT oligventilationssystemer med varmegenvinding Planlægningsvejledning Centrale boligventilationssystemer med varmegenvinding til behovsorienteret boligventilation med renset og opvarmet

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg.

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder WKS Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder: enkel, hurtig og effektiv luft/vandvarmepumpe for opstilling

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. ecotec plus VC 126/35 A H / VC 246/35 A H Egnet til ethvert forhold ecotec

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig Luft/vand-varmepumper Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig geotherm plus geotherm Hvorfor geotherm? Fordi naturens ressourcer udnyttes Ideer til intelligent

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

Jordvarmepumper 6-17 kw. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter energien i jorden til at opvarme din bolig. geotherm plus geotherm exclusiv geotherm

Jordvarmepumper 6-17 kw. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter energien i jorden til at opvarme din bolig. geotherm plus geotherm exclusiv geotherm Jordvarmepumper -17 Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter energien i jorden til at opvarme din bolig. geotherm plus geotherm exclusiv geotherm Hvorfor geotherm? Fordi jorden leverer energien til varme og

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Jordvarmepumper 6-17 kw. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter energien i jorden til at opvarme din bolig. geotherm plus geotherm exclusiv geotherm

Jordvarmepumper 6-17 kw. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter energien i jorden til at opvarme din bolig. geotherm plus geotherm exclusiv geotherm Jordvarmepumper -17 Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter energien i jorden til at opvarme din bolig geotherm plus geotherm exclusiv geotherm Hvorfor geotherm? Fordi jorden leverer energien til varme og

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

produkt Energi fra luften Weishaupt splitvarmepumper til opvarmning og køling Information om varmepumper

produkt Energi fra luften Weishaupt splitvarmepumper til opvarmning og køling Information om varmepumper produkt Information om varmepumper Energi fra luften Weishaupt splitvarmepumper til opvarmning og køling Varme fra luften for nybyggeri og sanering Udedel Indedel Fordampning Kondensering Funktionsskema

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe www.mevp.dk GRUPPE AN NN PE N KI ÅRS GARANTI AN GRUP Luft-vand varmepumpe EN NN ECODAN AN GRUPP 5 NN KI N KI Spar penge med den nye Ecodan Next Generation - det støjsvage, effektive og miljøvenlige varmesystem,

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

Tilpasset det nordisk

Tilpasset det nordisk Luftrensning med Su Keramiske lejer for læ Ideel til næsten alle Tilpasset det nordisk Indedel med lavt/su 10 års Allergi Alleru- Scroll kompressor / Industrivej 3B, 5500 Middelfart web: trap.as, info@trap.as

Læs mere

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig.

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig. Luft/vandvarmepumper Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig. geotherm plus geotherm Hvorfor geotherm? Fordi naturens ressourcer udnyttes Ideer til intelligent

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Stærk og effektiv industrigaskedel Velegnet til store bygninger

Stærk og effektiv industrigaskedel Velegnet til store bygninger Industrigaskedel Stærk og effektiv industrigaskedel Velegnet til store bygninger ecovit exclusiv Fremtidssikret intelligent varmekomfort Vaillant har i mere end 140 år sat sit præg på opvarmningsteknologien.

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel.

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel. Thermex Thermex SDRI-13 klimaanlæg (med lynkoblinger) SDRI-13 leveres som varmepumpe af typen splitanlæg med et reversibelt system, således at det både kan køle og varme alt efter behov og ønske. Med inverter

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER

PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER Nevica - svensk kvalitet Om Nevica Nevica Varmepumper er en svensk leverandør af energibesparende produkter. Vi tilbyder smarte, økonomiske og innovative løsninger, som gør energibesparelse

Læs mere

Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA

Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA Væghængt villagaskedel Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA Årsnyttevirkning Miljøbelastning Elforbrug ecotec plus Energivenlig opvarmning med maksimal komfort ecotec plus med 4 års garanti

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA. Væghængte gaskedler. ecotec plus VC 156/5-5 / VC 246/5-5.

Hvorfor Vaillant? Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA. Væghængte gaskedler. ecotec plus VC 156/5-5 / VC 246/5-5. Væghængte gaskedler Hvorfor Vaillant? Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA Årsnyttevirkning Miljøbelastning Elforbrug ecotec plus VC 156/55 / VC 246/55 Energivenlig opvarmning med maksimal

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME Creating hot water 1 Fjernvarmeunits med gennemstrømningsvandvarmer system 2, 4 og 6 SYSTEM 6 b c MÅL I MM a 900 a1 160 b 425 c 530 c1 75 c2 85 SIGNATURFORKLARING

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h) www.phj.dk 7 8.2 13 9 1 2 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 www.phj.dk 3 1 Foreskrifter

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

VITODENS. Kondenserende, væghængt gaskedel Nominel ydelse: 4,5 til 66 kw som flerkedelanlæg op til 264 kw

VITODENS. Kondenserende, væghængt gaskedel Nominel ydelse: 4,5 til 66 kw som flerkedelanlæg op til 264 kw VITODENS Kondenserende, væghængt gaskedel Nominel ydelse: 4,5 til 66 kw som flerkedelanlæg op til 264 kw 2 Smukt design Overbevisende teknik Indre værdier: rustfrit stål En kondenserende gaskedel fra Viessmann

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13 Notat BILAG 2 Fremtidens Parcelhuse - Energierne Jesper Kragh 27. aug. Journal nr. 731-51 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Energierne Energimærkning af bygninger sker ved en af energiet til varme og varmt brugsvand

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere