Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software"

Transkript

1 Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 21 Da 21. udgave Version 21 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Da Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som PDF fil). Su Lue myös seuraava käyttöohje (sähköinen versio PDF-tiedostona). Digital Video -ohjelmisto Digital Video Software Digital Video Software Digital Video Software PAL

2 Introduk tion Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN KAN IKKE REPARERE DE INDVENDIGE DELE. ALT EFTERSYN BØR FORETAGES AF KVALIFICERET SERVICE-PERSONALE. ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ UDSTYRET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD OG FOR AT UNDGÅ GENERENDE FORSTYRRELSER BØR KUN DET ANBEFALEDE TILBEHØR ANVENDES. ADVARSEL: FJERN NETLEDNINGEN FRA STIKKONTAKTEN, NÅR DEN IKKE BENYTTES. Stikket i netledningen benyttes som afbryder. Stikket i netledningen skal være frit tilgængeligt, så det kan fjernes i tilfælde af et uheld. Identifikationspladen på CA-570 findes i bunden. Hvis du benytter andre strømforsyninger end den kompakte strømforsyning CA-570, kan det skade videokameraet. Dette produkt er blevet klassificeret under IEC :1993 og EN :1994. KLASSE 1 LASERPRODUKT 2 Kun EU (og EØS). Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald jf. direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2002/96/EC) og gældende national lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for genanvendeligt affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Forkert håndtering af denne type affald kan muligvis have negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige substanser, der generelt associeres med elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager dette også til effektiv brug af naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit affald af elektrisk og elektronisk udstyr med henblik på genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge (EØS: Norge, Island og Liechtenstein)

3 DVD'ernes fordele OPTAGELSE Med en DVD skal du blot trykke på start/stop knappen for optagelse, og videokameraet finder ledig plads på disken ( 31). Spild ikke tiden ved hurtig fremspoling og tilbagespoling af båndet for at finde det sted, hvor en ny optagelse skal begynde. Du skal aldrig bekymre dig om at optage over en tidligere optagelse ved et uheld! AFSPILNING Vælg blot en scene fra indeksbilledet! Insæt blot din lukkede* disk i en DVD afspiller, og find øjeblikkeligt den scene du vil afspille i indekset ( 37). Der er ingen grund til at afspille det hele eller spole båndet igennem forlæns eller baglæns for at finde den scene, du ønsker. * Lukning er en proces, som kræves for at gøre det muligt at afspille de DVD diske, du optog, på almindelige DVD afspillere ( 96). UDVEKSLE DINE VIDEOER Windows** brugere: Med det medfølgende software Roxio MyDVD for Canon kan du let kopiere dine DVD'er, så du kan udveksle med familie og venner, samt overføre dine optagelser til en computer for yderligere redigering. ** Windows 2000/Windows Me/Windows XP systemer. For spørgsmål vedrørende Roxio MyDVD for Canon, kontakt venligst Sonic Solutions kundesupport center ( 104) direkte. 3

4 En introduktion til DVD'er Du har måske hørt om DVD diske, og de fås i forskellige typer og i to størrelser - de mest almindelige 12 cm DVD'er og 8 cm Mini DVD'er. Dette videokamera benytter 8 cm DVD-R diske (som den medfølgende) eller DVD-RW diske (fås i handlen). Så... hvilken disk skal vælges? DVD-R Kan kun optages på én gang. Du kan ikke redigere eller slette optagelserne. DVD-RW Du kan optage på den flere gange. Du kan slette scener eller initialisere disken og starte optagelse igen. Nu hvor jeg har disken... Hvilken diskstandard skal jeg vælge for at initialisere den? VIDEO metode Når en disk, der er optaget i VIDEO metode, er lukket, kan den afspilles på de fleste DVD afspillere, men du kan ikke redigere optagelserne. VR* metode Du kan let redigere optagelserne, men disken kan kun afspilles med DVD afspillere, der er kompatible med DVD-RW diske i VR metoden. * Videooptagelse 4

5 Forskelle i tilgængelige faciliteter afhængig af disken Videokameraets faciliteter og tilgængelige funktioner vil afhænge af den type disk du benytter og af de disk specifikationer, der vælges, når den initialiseres. Facilitet Disktype/specifikation DVD-R VIDEO metode VIDEO metode DVD-RW VR metode Redigere scener med dette videokamera (slette scener, redigere afspilningslisten) Slette en scene eller et still-billede umiddelbart efter optagelse Initialisere disken for at kunne bruge den til optagelse igen Give disken en titel 89 Lukke disken for at kunne afspille den på en DVD afspiller Tilføje optagelser til en disk, der allerede er lukket * Kopiere still-billeder 92 Konvertere still-billeder til Photomovie scener 93 Redigere scener på en computer 103 * Du skal åbne disken først. Anbefalede diske: Dette videokameras ydeevne blev testet med de medfølgende diske og Hitachi-Maxell HG-seriens DVD diske. For brug af andre DVD medier, kontakt fabrikanternes kundesupport centre direkte. Hvis du prøver at optage eller afspille DVD diske med dette videokamera, der er optaget, initialiseret eller lukket med andet digitalt udstyr, kan det resultere i tab af data. Du er nødt til at initialisere nyindkøbte DVD-RW diske med dette videokamera, før de benyttes første gang. 5

6 Indholdsfortegnelse Introduktion DVD'ernes fordele...3 En introduktion til DVD'er...4 Forskelle i tilgængelige faciliteter afhængig af disken...5 Om denne manual...9 Kontroller det medfølgende tilbehør...11 Oversigt over delene...12 Skærmens informationer...16 Klargøring Punkt 1: Klargøring af strømforsyningen...19 Punkt 2: Klargøring af videokameraet...22 Punkt 3: Anvend den trådløse fjernkontrol...23 Punkt 4: Justering af LCD skærmen...24 Punkt 5: Ændring af sproget i displayet...25 Punkt 6: Indstilling af tidszone, dato og klokkeslæt...26 Punkt 7: Isæt et hukommelseskort...28 Punkt 8: Isætning og udtagning af en disk...29 Grundlæggende funktioner Optagelse Videooptagelse...31 Optagelse af still-billeder...33 Zoom...35 Valg af aspektforholdet for dine optagelser (16:9 Widescreen eller 4:3)...36 Afspilning Afspilning af videoer...37 Vise still-billeder...39 Justering af lydstyrken...41 Forstørre billedet...42 Valg af information om optagelsesdata...43 Advancerede faciliteter Optagelsesprogrammer Anvend optagelsesprogrammerne...44 Valg af optagelsesprogram...45 Anvend Night og Super Night metoderne...46 Anvend Special Scene metoderne...47 Anvend Program AE metoden...48 Benyt Shutter-Priority AE metoden...49 Benyt Aperture-Priority AE metoden...50 Flere optagelsesindstillinger Manuel eksponeringsjustering...51 Manuel fokusering...52 Ændring af fokuseringsmetoden...53 Benyt mini videolampen...54 Benyt flashen...55 Anvend selvudløseren...57 Ændring af FUNC. indstillingerne Ændring af indstillingerne med FUNC. tasten...58 Liste over tilgængelige indstillinger (FUNC.)

7 Ændring af lysmålemetode...61 Indstil hvidbalancen...62 Anvende billedforstærkende effekter...64 Kontinuerlig optagelse og eksponeringsbracketing...65 Oprette panoramabilleder...67 Benyt digitale effekter...69 Indstilling af still-billedstørrelse og kvalitet...74 Optag et still-billede samtidig med videooptagelse...76 Ændring af MENU indstillinger Skift indstillinger med MENU tasten...77 Liste over tilgængelige indstillinger (MENU)...78 Kamera setup (digital zoom, billedstabilisator, etc.)...78 Disk funktioner (Photomovie, lukke, etc.)...80 Still-billede funktioner (kort initialisering, disk-kort kopi, etc.)...80 Display setup (LCD lysstyrke, sprog, etc.)...81 System setup (lydstyrke, beep, medievalg, etc.)...81 Dato/klokkeslæt setup...82 Redigeringsfunktioner Diskfunktioner (kun DVD-RW i VR metode) Oprette en afspilningsliste...83 Slette scener...84 Opdele en scene...86 Sikring af disken...87 Initialisering af disken...88 Ændring af diskens titel...89 Still-billedfunktioner Slette still-billeder...90 Kopiere still-billeder mellem disken og hukommelseskortet...92 Konvertere still-billeder til Photomovie scener...93 Sikring af still-billeder på hukommelseskortet...94 Initialisering af hukommelseskortet...95 Disk lukning Klargør din disk til afspilning på en DVD afspiller...96 Afspilning af din disk på en DVD afspiller eller en computers DVD drev...98 Optagelse af yderligere video på en lukket disk...99 Eksterne tilslutninger Tilslutning til et TV og en VCR Afspilning på en TV skærm Optagelse til en VCR Tilslutning til en computer Overførsel af videooptagelser til en computer Roxio MyDVD for Canon Overførsel af still-billeder til en computer (Direct Transfer) Overførsel af billeder med overførselsordre Udskrivning Udskrivning af still-billeder Valg af indstillinger for udskrift Vælg beskæringsindstillinger Udskrivning med printordre indstillinger Da Introduktion 7

8 Problemer? Fejlfinding Oversigt over meddelelser Kan & Kan ikke Forholdsregler Fjern batteriet Vedligeholdelse/Andet Yderligere informationer Videosystemet (Varierer fra land til land) Ekstratilbehør Specifikationer Indeks

9 Om denne manual Tak fordi du har købt en Canon DC40. Du bør læse denne manual grundigt, før du benytter videokameraet, og beholde den som reference i fremtiden. Skulle dit videokamera ikke virke korrekt, se tabellen Fejlfinding ( 120). Symboler og referencer benyttet i denne manual : Advarsler vedrørende videokameraets betjening. : Yderligere emner, der supplerer de grundlæggende betjeningsprocedurer. : Sidetal for reference. Store bogstaver benyttes som henvisning til taster på videokameraet eller den trådløse fjernkontrol. [ ] benyttes som henvisning til menupunkter, der vises på skærmen. Skærm henviser både til LCD skærmen og søgerens skærm. Fotografierne i denne manual er simulerede billeder optaget med et still-billede kamera. Da Introduktion Menupunkterne vises i deres standardposition Taster og omskiftere, der skal benyttes Om Multi vælgeren Benyt Multi vælgeren til at vælge punkter i en menu og skifte indstillinger. Tryk Multi vælgeren som et joystick op, ned, til venstre eller højre ( / / / ) for at vælge et punkt. I de fleste steder trykkes på selve Multi vælgeren ( ) for at foretage et valg eller ændre en indstilling. Punkt 6: Indstilling af tidszone, dato og klokkeslæt Indstilling af tidszone/sommertid MENU DATE/TIME SETUP T.ZONE/DST PARIS ( 77) 1. Tænd videokameraet. 2. Tryk på MENU tasten for at åbne menuen. 3. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) [D/TIME SETUP] menuen, og tryk på ( ). 4. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) [T.ZONE/ DST], og tryk på ( ). Indstillingen for tidszonen fremkommer. Standardindstillingen er Paris. 5. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) din tidszone, og tryk på ( ) for at gemme indstillingen. For at korrigere for sommertid vælges vælge den tidszone, der er markeret med ved siden af stednavnet. Om Power omskifteren Udover at tænde og slukke videokameraet skifter Power omskifteren også videokameraets betjeningsmetode. For at tænde videokameraet: Hold låsen nedtrykket, og flyt Power omskifteren ned til ON. For at skifte betjeningsmetode: Fra ON positionen, skub Power omskifteren kortvarigt mod MODE, og slip den. Denne handling vil skifte betjeningsmetode mellem optagelse (CAMERA - rød indikator) og afspilning (PLAY - grøn indikator). Lås 9

10 Om betjeningsmetoderne Videokameraets betjeningsmetode afgøres af positionen af Power omskifteren og / omskifteren. Betjeningsmetode Indikator for betjeningsmetode / omskifter Ikon display Betjening CAMERA (Rød) PLAY (Grøn) (Video) Optager videoer på disken Afspiller videoer fra disken CAMERA (Rød) PLAY (Grøn) (Stillbilleder) eller * eller * Optager still-billeder på hukommelseskortet eller disken Viser still-billeder fra hukommelseskortet eller disken * Afhængig af om du vælger at gemme still-billeder på disk eller hukommelseskort. Varemærker minisd er et varemærke fra SD Card Association. Windows er et registreret varemærke fra Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh og Mac OS er varemærker fra Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre lande. er et varemærke fra DVD Format/Logo Licensing Corporation. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-d symbolet er varemærker fra Dolby Laboratories. Andre navne og produkter, som ikke er nævnt ovenfor, kan være registrerede varemærker eller varemærker fra deres respektive firmaer. 10

11 Kontroller det medfølgende tilbehør CA-570 kompakt strømforsyning (inkl. netledning) BP-208 batteripakke WL-D86 trådløs fjernkontrol Lithium-batteri CR2025 til trådløs fjernkontrol Da MTC-100 multikabel IFC-300PCU USB kabel PC-A10 SCART adapter* Blank DVD-R disk (8 cm Mini DVD) DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK Software cd-rom Roxio MyDVD for Canon Software cd-rom** Introduktion * Kun Europa. ** Indeholder den elektroniske udgave af Digital Video Software betjeningsvejledningen som PDF fil. 11

12 Oversigt over delene Set fra venstre Set forfra D.EFFECTS tast ( 69) / / (play/pause) tast ( 37) LIGHT tast ( 54) / (stop) tast ( 37) (kontrol af optagelse) tast ( 32) / (flash) tast ( 55) / (hurtig tilbagespoling) tast ( 38) / Indeksbillede tast ( 37) DRIVE MODE tast ( 65) / (hurtig fremspoling) tast ( 38) / Indeksbillede + tast ( 37) FINALIZE tast ( 96) Rille til hukommelseskort ( 28) Multi vælger ( 9) / EXP tast ( 51) / FOCUS tast ( 52) BATT. (batteriudløser) tast ( 19) Serienummer Flash ( 55) Dæksel over diskrum ( 29) Mini videolampe ( 54) Modtagersensor ( 23) Monteringssted for batteri ( 19) Stereomikrofon RESET tast ( 120) DC IN bøsning ( 19) Metodehjul ( 44) 12

13 Set bagfra Da Introduktion Søger ( 22) / (Videoer/Still-billeder) omskifter Indikator for CARD kommunikation ( 10) ( 33) / Kontakt for dioptrijustering ( 22) CHARGE indikator ( 19) FUNC. tast ( 58) AV OUT bøsning ( 100, 102) MENU tast ( 77) Indikator for betjeningsmetode ( 10) (print/share) tast CAMERA (rød), PLAY (grøn) ( 105, 108, 114) Indikator for DISC kommunikation ( 31) LCD skærm ( 24) Start/stop tast ( 31) DISPLAY tast ( 43) Power omskifter ( 9) BACKLIGHT tast ( 24) USB bøsning ( 103, 108, 113) WIDE SCR tast ( 36) / PLAYLIST tast ( 83) 13

14 Set fra toppen Set fra bunden Højtaler ( 41) Stativgevind ( 32) Håndrem ( 22) OPEN (diskdæksel) kontakt ( 29) Zoomkontrol ( 35) Øsken til rem ( 136) PHOTO tast ( 33) 14

15 Trådløs fjernkontrol WL-D86 Da Introduktion START/STOP ( 31) PLAY tast ( 37) FUNC. tast ( 58) PAUSE tast ( 37) MENU tast ( 77) STOP tast ( 37) PLAYLIST tast ( 83) PHOTO tast ( 33) Navigationstaster ( / / / ) Zoom taster ( 35) PREV./NEXT taster: Drop scene ( 38)/ Indeksbillede side op/ned ( 37) Baglæns SEARCH tast ( 38) / Baglæns SLOW tast ( 38) SET tast Forlæns SEARCH tast ( 38) / Forlæns SLOW tast ( 38) DISP. (on-screen information) tast ( 43) 15

16 Skærmens informationer Videooptagelse Betjeningsmetode ( 10) Optagelsesprogram ( 44) Hvidbalance ( 62) Billedeffekt ( 64) Digitale effekter ( 69) Optagelseshastighed ( 59) Still-billedkvalitet/-størrelse ( 74) Selvudløser ( 57) Disktype DVD-R, DVD-RW ( 4) Diskspecifikation (VIDEO metode, VR metode) ( 4) Mærke for lukket disk ( 96) Påmindelse om optagelsestiden Optagelse af still-billeder Manuel fokusering ( 52) Billedstabilisator ( 79) Diskbetjening Tidskode (timer : minutter : sekunder) Resterende optagelsestid på disk ( 31) Widescreen metode ( 36) Vindskærm ( 79) Metode for modtagersensor ( 23) Mini videolampe ( 54) Niveaumarkering ( 81) Zoom ( 35), Eksponering ( 51) Lysmålemetode ( 61) Fremføringsmetode ( 65) Antal tilgængelige still-billeder på kortet, på disken Resterende batterikapacitet Advarsel om videokamerarystelser ( 78) Flash ( 55) AF/AE låst under still-billedoptagelse ( 53) AF ramme ( 53) 16

17 Påmindelse om optagelsestiden Videokameraet tæller fra 1 til 10 sekunder, når du starter optagelsen. Dette er en hjælp til at undgå scener, der er for korte. Antal still-billeder tilgængelig på kortet blinker rødt: Intet kort i grønt: 6 eller flere billeder Diskbetjening Optagelse, Pause i optagelse, Afspilning, Pause i afspilning, Hurtig afspilning, Hurtig baglæns afspilning, Langsom afspilning, Langsom baglæns afspilning, Enkeltbillede afspilning, Baglæns enkeltbillede afspilning Resterende optagelsestid Når der ikke er mere diskplads tilgængelig, vil END blive vist, og optagelsen vil standse. i gult: 1 til 5 billeder. i rødt: Der kan ikke optages flere billeder Når still-billeder afspilles, vil informationen altid vises i grønt. Afhængig af optagelsesbetingelserne vil antallet af tilgængelige still-billeder ikke falde efter en optagelse eller måske falde med 2 still-billeder på en gang. Information om Kort/Disk kommunikation vises ved siden af antallet af tilgængelige billeder, mens videokameraet skriver på hukommelseskortet eller disken. Resterende batterikapacitet Da Introduktion Når begynder at blinke rødt, erstat batteripakken med en, der er fuldt opladet. Når du påsætter en afladet batteripakke, kan strømmen afbrydes uden " " vises. Batteriets aktuelle kapacitet bliver måske ikke angivet præcist afhængig af de betingelser, batteripakken og videokameraet benyttes under. 17

18 Videoafspilning (Indeksbillede) Øjeblikkelig scenenummer/total sceneantal ( 37) Dato og klokkeslæt for optagelse Videoafspilning (Under afspilning) Diskbetjening Afspilningstid (timer : minutter : sekunder) Scenenummer Datakode ( 43) Vise still-billeder Billednummer ( 82) Aktuelt billede / Antal billeder optaget på kortet, optaget på disken Still-billedstørrelse Datakode ( 43) Billedsikringsmærke ( 94) 18

19 Klargøring Punkt 1: Klargøring af strømforsyningen Videokameraet kan forsynes med strøm fra en batteripakke eller tilsluttes lysnettet. Oplad batteripakken før brug. Påsætning og opladning af batteripakken 1. Sluk videokameraet. 2. Montér batteripakken på videokameraet. Skub batteriets ende med stik i pilens retning og tryk let på det, til det klikker. 3. Sæt netledningen i strømforsyningen. 4. Sæt netledningens stik i stikkontakten. 5. Tilslut strømforsyningen til videokameraets DC IN bøsning. CHARGE indikatoren begynder at blinke. Indikatoren lyser konstant, når opladningen er færdig. DC IN bøsning CHARGE indikator BATT. tast Klargøring Da Fjern dækslet på batteripakken, før den påsættes Når batteripakken er helt opladet: 1. Fjern strømforsyningen fra videokameraet. 2. Fjern netledningen fra stikkontakten og strømforsyningen. For at fjerne batteripakken: Hold BATT. tasten trykket ned for at udløse den, og træk batteripakken ud fra kanten forneden. 19

20 Opladnings-, optagelses- og afspilningstider med BP-208 batteripakken Opladningstiden for BP-208 batteripakken er 155 min. De følgende optagelses- og afspilningstider er omtrentlige og kan variere med opladnings-, optagelses- eller afspilningsbetingelserne. Optagelsesmetode Maks. optagelsestid Typisk optagelsestid* Søger 65 min. 40 min. XP LCD (normal) 65 min. 40 min. LCD (backlight) 65 min. 40 min. Søger 75 min. 45 min. SP LCD (normal) 75 min. 45 min. LCD (backlight) 70 min. 40 min. Søger 80 min. 45 min. LP LCD (normal) 80 min. 45 min. LCD (backlight) 75 min. 45 min. Afspilningstid 75 min. 85 min. 90 min. * Cirka tider for optagelse med gentagende operationer så som start/stop, zoom og tænd/sluk. Tilslut videokameraet til lysnettet Tilslut videokameraet til lysnettet for at anvende videokameraet uden at bekymre dig om batteriets kapacitet. Du kan lade batteripakken være påsat. Batteriets kapacitet bliver ikke brugt. 1. Sluk videokameraet. 2. Sæt netledningen i strømforsyningen. 3. Sæt netledningens stik i stikkontakten. 4. Tilslut strømforsyningen til videokameraets DC IN bøsning. Sluk altid for videokameraet, før du tilslutter eller fjerner strømforsyningen. Tilslut ikke noget elektrisk udstyr til videokameraets DC IN bøsning eller til strømforsyningen, der ikke eksplicit er anbefalet til brug med dette videokamera. Du kan høre nogen støj fra strømforsyningen under brug. Det er ikke en fejl. For at forhindre udstyr i at gå i stykker og overophedning må du ikke tilslutte den medfølgende strømforsyning til spændingsomformere for oversøiske rejser eller specielle strømforsyninger, som f.eks. dem der benyttes i fly og skibe, DC-AC omsættere, etc. 20

21 Vi anbefaler at oplade batteripakken ved temperaturer mellem 10 C og 30 C. Udenfor temperaturintervallet mellem 0 C og 40 C vil opladningen ikke starte. Hvis du tilslutter en defekt strømforsyning eller batteripakke, blinker CHARGE indikatoren hurtigt (ca. 2 gange pr. sekund), og opladningen standser. CHARGE indikatoren virker også som en indikator for batteriets opladningsstatus. Lyser konstant: Batteriet er helt opladet. Blinker hurtigt (ca. 2 gange pr. sekund): Batteriet er opladet mere end 50%. Blinker langsomt (ca. 1 gang pr. sekund): Batteriet er opladet mindre end 50%. Vi anbefaler at klargøre batteripakker til 2-3 længere tid, end du påregner at bruge. Opladningstiden vil afhænge af omgivelsernes temperatur og batteripakkens indre ladningstilstand. I kolde omgivelser vil batteripakkens brugstid falde. Da Klargøring 21

22 Punkt 2: Klargøring af videokameraet Justering af søgeren (Dioptrijustering) 1. Tænd videokameraet, og hold LCD panelet lukket. 2. Juster om nødvendigt søgerens fokuseringskontakt. Justering af håndremmen Justér håndremmen, således du kan nå zoomkontrollen med din pegefinger og start/ stop tasten med din tommelfinger. 22

23 Punkt 3: Anvend den trådløse fjernkontrol Isæt batteriet (lithium-batteri CR2025) 1. Tryk tappen i pilens retning, og træk batteriholderen ud. 2. Placer lithium-batteriet med + siden opad. 3. Indsæt batteriholderen. Da Tap Anvend den trådløse fjernkontrol Ret fjernkontrollen mod videokameraets modtagersensor, når du trykker på tasterne. Klargøring Den trådløse fjernkontrol virker måske ikke korrekt, når modtagersensoren udsættes for kraftig lys eller direkte solskin. Hvis den trådløse fjernkontrol ikke virker, kontroller om modtagersensoren er indstillet til [OFF ] ( 82). Hvis videokameraet ikke kan betjenes med den trådløse fjernkontrol, eller hvis det kun kan betjenes på meget kort afstand, skal batterierne udskiftes. 23

24 Punkt 4: Justering af LCD skærmen Drej LCD panelet Motivet kan betragte LCD skærmen Åbn LCD panelet 90 grader. Du kan rotere panelet 90 grader nedad. Du kan rotere panelet 180 grader fremad mod objektivet (således motivet kan betragte LCD skærmen, mens du benytter søgeren). At rotere panelet 180 grader er også nyttig, hvis du selv vil med på motivet, når du optager med selvudløser. LCD baggrundsbelysning Du kan skifte lysstyrken i LCD skærmen mellem normal og kraftig ved at trykke på BACKLIGHT tasten. Dette er nyttigt ved udendørs optagelser. BACKLIGHT tast Tryk på BACKLIGHT tasten. Gentagende tryk på BACKLIGHT tasten vil skifte mellem kraftig og normal lysstyrke. Denne indstilling påvirker ikke lysstyrken i optagelsen eller søgerens skærm. Når den kraftige LCD indstilling benyttes, afkortes batteriets effektive brugstid. 24

25 Punkt 5: Ændring af sproget i displayet Det sprog, der benyttes i videokameraets informationer og menuer kan ændres til tysk, spansk, fransk, italiensk, polsk, russisk, simplificeret kinesisk, traditionel kinesisk, koreansk, thai eller japansk. MENU ( 77) DISPLAY SETUP LANGUAGE ENGLISH Da 1. Tænd videokameraet. 2. Tryk på MENU tasten. 3. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) [DISPLAY SETUP] menuen, og tryk på ( ). 4. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) [LANGUAGE ], og tryk på ( ). 5. Benyt Multi vælgeren til at vælge (, ) det ønskede sprog, og tryk på ( ) for at vælge det. 6. Tryk på MENU tasten for at gemme indstillingen og lukke menuen. Klargøring Hvis du ved et uheld har ændret sproget, kan du følge mærket ved siden af menupunktet for at ændre indstillingen. Informationerne og, som fremkommer på skærmen, når indstillingerne for print og direct transfer ændres, vil ikke skifte efter det valgte sprog. 25

26 Punkt 6: Indstilling af tidszone, dato og klokkeslæt Indstilling af tidszone/sommertid MENU ( 77) DATE/TIME SETUP T.ZONE/DST PARIS 1. Tænd videokameraet. 2. Tryk på MENU tasten for at åbne menuen. 3. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) [D/TIME SETUP] menuen, og tryk på ( ). 4. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) [T.ZONE/ DST], og tryk på ( ). Indstillingen for tidszonen fremkommer. Standardindstillingen er Paris. 5. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) din tidszone, og tryk på ( ) for at gemme indstillingen. For at korrigere for sommertid vælges vælge den tidszone, der er markeret med ved siden af stednavnet. Indstilling af dato og klokkeslæt MENU ( 77) DATE/TIME SETUP DATE/TIME 1.JAN :00AM 6. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) [DATE/TIME] menuen, og tryk på ( ). Dagen bliver vist i orange. 7. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) årstallet, og tryk den til ( ) for at flytte til indstilling af måneden. Den næste del af datoen/klokkeslættet bliver vist i orange. Indstil måned, år, timer og minutter på samme måde. Hvis du ikke behøver at ændre alle indstillingerne, kan du benytte Multi vælgeren ( ) til at gå det den specifikke indstilling, du vil ændre. 8. Tryk på MENU tasten for at lukke menuen og for at starte uret. 26

27 Når du ikke benytter videokameraet i ca. 3 måneder, kan det indbyggede genopladelige lithium-batteri blive helt afladet, og dato/klokkeslæt indstillingerne kan gå tabt. I dette tilfælde skal du genoplade det indbyggede lithium-batteri ( 129) og indstille tidszone, dato og klokkeslæt igen. Du kan også ændre datoformatet ( 82). Tidszoner Når du har indstillet tidszonen, dato og klokkeslæt, behøver du ikke at indstille uret, hver gang du rejser til en anden tidszone. Vælg den tidszone, der henviser til dato og klokkeslæt, som vises på skærmen. Tidszoner og forskelle fra GMT/UTC Da London GMT/UTC Wellington (WELLINGTN) +12 Paris +1 Samoa -11 Cairo +2 Honolulu -10 Moscow +3 Anchorage -9 Dubai +4 Los Angeles (L.A.) -8 Karachi +5 Denver -7 Dacca +6 Chicago -6 Bangkok +7 New York -5 Singapore +8 Caracas -4 Tokyo +9 Rio de Janeiro (RIO) -3 Sydney +10 Fernando de Noronha (FERNANDO) -2 Solomon +11 Azores -1 Klargøring 27

28 Punkt 7: Isæt et hukommelseskort Kun minisd kort kan benyttes i dette videokamera. Isætning af kortet 1. Sluk videokameraet. Vær sikker på, at indikatoren for CARD kommunikation ikke blinker, før du slukker videokameraet. 2. Åbn dækslet. 3. Sæt hukommelseskortet helt ind i rillen til hukommelseskortet. 4. Luk dækslet. Luk ikke dækslet med magt, hvis hukommelseskortet ikke er korrekt isat. For at fjerne hukommelseskortet: Indikator for CARD kommunikation Tryk først en gang på hukommelseskortet for at udløse det, og træk herefter kortet ud. Vær sikker på at initialisere alle hukommelseskort, før de benyttes i dette videokamera ( 95). Funktionalitet kan ikke garanteres med alle minisd kort. 28

29 Punkt 8: Isætning og udtagning af en disk Isæt disken Klargøring: Benyt kun 8 cm mini DVD diske, der er forsynet med DVD-R eller DVD-RW logoet. Før disken isættes, skal du kontrollere, at optagelsesoverfladen er ren. Om nødvendigt, benyt en blød renseklud til objektiver til at fjerne fingeraftryk, snavs eller pletter fra diskens overflade. Da 1. Flyt Power omskifteren til ON for at indstille videokameraet til CAMERA metoden ( 9). 2. Flyt / omskifteren til (Videoer) positionen. 3. Skub OPEN kontakten helt i pilens retning, og åbn forsigtigt diskdækslet helt, indtil det standser. Pres håndremmen under videokameraet, således den ikke kommer i vejen for diskdækslet. 4. Isæt disken, og tryk på dens centrum, indtil den klikker på plads. Isæt disken med optagelsessiden nedad (enkeltsidede diske - labelsiden peger opad). Vær forsigtig ikke at berøre diskens optagelsesoverflade eller pickup objektivet. 5. Luk diskdækslet. Luk ikke dækslet med magt, hvis disken ikke er korrekt indsat og helt på plads. Ved brug af DVD-R diske (inklusive den medfølgende blanke disk): Du kan begynde at optage videoer, når indikatoren for pause i optagelse fremkommer. Ved brug af en DVD-RW: Du skal initialisere nye diske, før du kan begynde at optage. Skærmbilledet for disk initialisering vil fremkomme, første gang en ny DVD-RW isættes (Det vil ikke fremkomme, når disken allerede er initialiseret i dette tilfælde kan du starte optagelsen, når indikatoren for pause i optagelse fremkommer). Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) de ønskede diskspecifikationer, og tryk på ( ) for at foretage valget. For en sammenligning mellem specifikationerne [VIDEO] og [VR] se En introduktion til DVD'er ( 4). Klargøring 29

30 Du vil blive bedt om at bekræfte de diskspecifikationer, du har valgt. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) [YES], og tryk på ( ) for at fortsætte, eller vælg [NO], og tryk på ( ) for at returnere og vælge en anden diskspecifikation. En meddelelse for bekræftelse vil fremkomme på skærmen. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) [YES], og tryk på ( ) for at starte diskinitialiseringen. Diskinitialiseringen vil tage ca. 1 minut. Undgå at bevæge videokameraet, mens initialiseringen foregår. Du kan begynde at optage videoer, når indikatoren for pause i optagelse fremkommer. Skærmbilledet for diskinitialisering fremkommer måske ikke automatisk, hvis du trykkede på en af videokameraets taster, mens disk genkendelsen var i gang. I dette tilfælde initialiseres disken gennem menupunktet ( 88). Processen med at genkende en disk kan tage et øjeblik. informationen vil bevæge sig, mens disken bliver læst. Vent indtil videokameraet er færdig med at genkende disken, før du starter optagelse Udtag disken 1. Flyt Power omskifteren til ON for at indstille videokameraet til CAMERA metoden ( 9). 2. Skub OPEN kontakten helt i pilens retning, og åbn forsigtigt diskdækslet helt, indtil det standser. Udsæt ikke videokameraet for kraftige stød, mens indikatoren for DISC kommikation er tændt eller blinker. Pres håndremmen under videokameraet, således den ikke kommer i vejen for diskdækslet. Det kan tage et øjeblik efter at have trykket på OPEN kontakten, før diskdækslet åbner. 3. Tag på kanten af disken, og træk den forsigtig ud. Vær forsigtig ikke at berøre diskens optagelsesoverflade eller pickup objektivet. 4. Luk diskdækslet. Når du trykker på OPEN kontakten efter optagelse, optages vigtige data på disken. Mens indikatoren for DISC kommunikation er tændt eller blinker, må videokameraet ikke udsættes for stød som f.eks. ved at stille det på bordet med en kraftig bevægelse. 30

Din brugermanual CANON DC21 http://da.yourpdfguides.com/dref/815245

Din brugermanual CANON DC21 http://da.yourpdfguides.com/dref/815245 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON DC21 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Betjeningsvejledning DANSK

Betjeningsvejledning DANSK DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK nsk Mini Digital Video Cassette PAL Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Version 14 Sv 14. udgave Da Versio 14 Su Den hr anvndar handboken beskriver installation av programvaran, anslutning av kameran till en dator och nedladdning

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL CEL-SG2SA2M0 Vigtige instruktioner Introduktion

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

CEL-SR7EA240. HD videokamera. Betjeningsvejledning PAL

CEL-SR7EA240. HD videokamera. Betjeningsvejledning PAL CEL-SR7EA240 HD videokamera Betjeningsvejledning PAL Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN KAN IKKE

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Dash Cam Full HD Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brug af dvd-ram-diske

Brug af dvd-ram-diske Denne manual indeholder de minimale oplysninger, der kræves for at bruge dvd-ram-diske med DVD MULTI Drive under Windows XP. Windows, Windows NT og MS-DOS er registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Digital-videokamera Betjeningsvejledning DANSK. Digital Video Cassette. Mini PAL PUB.DIM-391A

Digital-videokamera Betjeningsvejledning DANSK. Digital Video Cassette. Mini PAL PUB.DIM-391A PUB.DIM-391A Digital-videokamera Betjeningsvejledning DANSK Mini Digital Video Cassette PAL Vigtige instruktioner GIV AGT! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES.

Læs mere

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canons TS-E-objektiver er tilt/shift-objektiver designet for EOS-kameraer. Vippe/flyttemekanismen

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Sådan kommer du i gang Med WN3100RP WiFi-udvideren kan du udvide WiFi-dækningen til områder, der er placeret uden for

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863 BRUGSNVISNING PULSR DIGITL QURTZ PV4 - KL. W863 Funktioner Digital ur. Tid og kalender. Stopur med hukommelse. Nedtællingstimer. 3 daglige alarmer. Verdenstid. LED Baggrundslys - Tryk på knap D for at

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control

WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control WiseCam Driftmanual High tech environmental friendly rodent control Version 1 - Okt. 2014 Tak for dit køb af WiseCam. Læs altid driftsmanualen før montage og idriftsætning. For kundesupport kontakt din

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

35mm KOMPAKT KAMERAER

35mm KOMPAKT KAMERAER ne gælder med friske batterier ved normal temperatur (20 C). og design kan ændres uden forudgående varsel eller forpligtigelse fra producentens side. 2001-2003 NIKON CORPORATION 35mm KOMPAKT KAMERAER ADVARSEL

Læs mere