Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software"

Transkript

1 Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 21 Da 21. udgave Version 21 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Da Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som PDF fil). Su Lue myös seuraava käyttöohje (sähköinen versio PDF-tiedostona). Digital Video -ohjelmisto Digital Video Software Digital Video Software Digital Video Software PAL

2 Introduk tion Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN KAN IKKE REPARERE DE INDVENDIGE DELE. ALT EFTERSYN BØR FORETAGES AF KVALIFICERET SERVICE-PERSONALE. ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ UDSTYRET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD OG FOR AT UNDGÅ GENERENDE FORSTYRRELSER BØR KUN DET ANBEFALEDE TILBEHØR ANVENDES. ADVARSEL: FJERN NETLEDNINGEN FRA STIKKONTAKTEN, NÅR DEN IKKE BENYTTES. Stikket i netledningen benyttes som afbryder. Stikket i netledningen skal være frit tilgængeligt, så det kan fjernes i tilfælde af et uheld. Identifikationspladen på CA-570 findes i bunden. Hvis du benytter andre strømforsyninger end den kompakte strømforsyning CA-570, kan det skade videokameraet. Dette produkt er blevet klassificeret under IEC :1993 og EN :1994. KLASSE 1 LASERPRODUKT 2 Kun EU (og EØS). Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald jf. direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2002/96/EC) og gældende national lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for genanvendeligt affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Forkert håndtering af denne type affald kan muligvis have negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige substanser, der generelt associeres med elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager dette også til effektiv brug af naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit affald af elektrisk og elektronisk udstyr med henblik på genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge (EØS: Norge, Island og Liechtenstein)

3 DVD'ernes fordele OPTAGELSE Med en DVD skal du blot trykke på start/stop knappen for optagelse, og videokameraet finder ledig plads på disken ( 31). Spild ikke tiden ved hurtig fremspoling og tilbagespoling af båndet for at finde det sted, hvor en ny optagelse skal begynde. Du skal aldrig bekymre dig om at optage over en tidligere optagelse ved et uheld! AFSPILNING Vælg blot en scene fra indeksbilledet! Insæt blot din lukkede* disk i en DVD afspiller, og find øjeblikkeligt den scene du vil afspille i indekset ( 37). Der er ingen grund til at afspille det hele eller spole båndet igennem forlæns eller baglæns for at finde den scene, du ønsker. * Lukning er en proces, som kræves for at gøre det muligt at afspille de DVD diske, du optog, på almindelige DVD afspillere ( 96). UDVEKSLE DINE VIDEOER Windows** brugere: Med det medfølgende software Roxio MyDVD for Canon kan du let kopiere dine DVD'er, så du kan udveksle med familie og venner, samt overføre dine optagelser til en computer for yderligere redigering. ** Windows 2000/Windows Me/Windows XP systemer. For spørgsmål vedrørende Roxio MyDVD for Canon, kontakt venligst Sonic Solutions kundesupport center ( 104) direkte. 3

4 En introduktion til DVD'er Du har måske hørt om DVD diske, og de fås i forskellige typer og i to størrelser - de mest almindelige 12 cm DVD'er og 8 cm Mini DVD'er. Dette videokamera benytter 8 cm DVD-R diske (som den medfølgende) eller DVD-RW diske (fås i handlen). Så... hvilken disk skal vælges? DVD-R Kan kun optages på én gang. Du kan ikke redigere eller slette optagelserne. DVD-RW Du kan optage på den flere gange. Du kan slette scener eller initialisere disken og starte optagelse igen. Nu hvor jeg har disken... Hvilken diskstandard skal jeg vælge for at initialisere den? VIDEO metode Når en disk, der er optaget i VIDEO metode, er lukket, kan den afspilles på de fleste DVD afspillere, men du kan ikke redigere optagelserne. VR* metode Du kan let redigere optagelserne, men disken kan kun afspilles med DVD afspillere, der er kompatible med DVD-RW diske i VR metoden. * Videooptagelse 4

5 Forskelle i tilgængelige faciliteter afhængig af disken Videokameraets faciliteter og tilgængelige funktioner vil afhænge af den type disk du benytter og af de disk specifikationer, der vælges, når den initialiseres. Facilitet Disktype/specifikation DVD-R VIDEO metode VIDEO metode DVD-RW VR metode Redigere scener med dette videokamera (slette scener, redigere afspilningslisten) Slette en scene eller et still-billede umiddelbart efter optagelse Initialisere disken for at kunne bruge den til optagelse igen Give disken en titel 89 Lukke disken for at kunne afspille den på en DVD afspiller Tilføje optagelser til en disk, der allerede er lukket * Kopiere still-billeder 92 Konvertere still-billeder til Photomovie scener 93 Redigere scener på en computer 103 * Du skal åbne disken først. Anbefalede diske: Dette videokameras ydeevne blev testet med de medfølgende diske og Hitachi-Maxell HG-seriens DVD diske. For brug af andre DVD medier, kontakt fabrikanternes kundesupport centre direkte. Hvis du prøver at optage eller afspille DVD diske med dette videokamera, der er optaget, initialiseret eller lukket med andet digitalt udstyr, kan det resultere i tab af data. Du er nødt til at initialisere nyindkøbte DVD-RW diske med dette videokamera, før de benyttes første gang. 5

6 Indholdsfortegnelse Introduktion DVD'ernes fordele...3 En introduktion til DVD'er...4 Forskelle i tilgængelige faciliteter afhængig af disken...5 Om denne manual...9 Kontroller det medfølgende tilbehør...11 Oversigt over delene...12 Skærmens informationer...16 Klargøring Punkt 1: Klargøring af strømforsyningen...19 Punkt 2: Klargøring af videokameraet...22 Punkt 3: Anvend den trådløse fjernkontrol...23 Punkt 4: Justering af LCD skærmen...24 Punkt 5: Ændring af sproget i displayet...25 Punkt 6: Indstilling af tidszone, dato og klokkeslæt...26 Punkt 7: Isæt et hukommelseskort...28 Punkt 8: Isætning og udtagning af en disk...29 Grundlæggende funktioner Optagelse Videooptagelse...31 Optagelse af still-billeder...33 Zoom...35 Valg af aspektforholdet for dine optagelser (16:9 Widescreen eller 4:3)...36 Afspilning Afspilning af videoer...37 Vise still-billeder...39 Justering af lydstyrken...41 Forstørre billedet...42 Valg af information om optagelsesdata...43 Advancerede faciliteter Optagelsesprogrammer Anvend optagelsesprogrammerne...44 Valg af optagelsesprogram...45 Anvend Night og Super Night metoderne...46 Anvend Special Scene metoderne...47 Anvend Program AE metoden...48 Benyt Shutter-Priority AE metoden...49 Benyt Aperture-Priority AE metoden...50 Flere optagelsesindstillinger Manuel eksponeringsjustering...51 Manuel fokusering...52 Ændring af fokuseringsmetoden...53 Benyt mini videolampen...54 Benyt flashen...55 Anvend selvudløseren...57 Ændring af FUNC. indstillingerne Ændring af indstillingerne med FUNC. tasten...58 Liste over tilgængelige indstillinger (FUNC.)

7 Ændring af lysmålemetode...61 Indstil hvidbalancen...62 Anvende billedforstærkende effekter...64 Kontinuerlig optagelse og eksponeringsbracketing...65 Oprette panoramabilleder...67 Benyt digitale effekter...69 Indstilling af still-billedstørrelse og kvalitet...74 Optag et still-billede samtidig med videooptagelse...76 Ændring af MENU indstillinger Skift indstillinger med MENU tasten...77 Liste over tilgængelige indstillinger (MENU)...78 Kamera setup (digital zoom, billedstabilisator, etc.)...78 Disk funktioner (Photomovie, lukke, etc.)...80 Still-billede funktioner (kort initialisering, disk-kort kopi, etc.)...80 Display setup (LCD lysstyrke, sprog, etc.)...81 System setup (lydstyrke, beep, medievalg, etc.)...81 Dato/klokkeslæt setup...82 Redigeringsfunktioner Diskfunktioner (kun DVD-RW i VR metode) Oprette en afspilningsliste...83 Slette scener...84 Opdele en scene...86 Sikring af disken...87 Initialisering af disken...88 Ændring af diskens titel...89 Still-billedfunktioner Slette still-billeder...90 Kopiere still-billeder mellem disken og hukommelseskortet...92 Konvertere still-billeder til Photomovie scener...93 Sikring af still-billeder på hukommelseskortet...94 Initialisering af hukommelseskortet...95 Disk lukning Klargør din disk til afspilning på en DVD afspiller...96 Afspilning af din disk på en DVD afspiller eller en computers DVD drev...98 Optagelse af yderligere video på en lukket disk...99 Eksterne tilslutninger Tilslutning til et TV og en VCR Afspilning på en TV skærm Optagelse til en VCR Tilslutning til en computer Overførsel af videooptagelser til en computer Roxio MyDVD for Canon Overførsel af still-billeder til en computer (Direct Transfer) Overførsel af billeder med overførselsordre Udskrivning Udskrivning af still-billeder Valg af indstillinger for udskrift Vælg beskæringsindstillinger Udskrivning med printordre indstillinger Da Introduktion 7

8 Problemer? Fejlfinding Oversigt over meddelelser Kan & Kan ikke Forholdsregler Fjern batteriet Vedligeholdelse/Andet Yderligere informationer Videosystemet (Varierer fra land til land) Ekstratilbehør Specifikationer Indeks

9 Om denne manual Tak fordi du har købt en Canon DC40. Du bør læse denne manual grundigt, før du benytter videokameraet, og beholde den som reference i fremtiden. Skulle dit videokamera ikke virke korrekt, se tabellen Fejlfinding ( 120). Symboler og referencer benyttet i denne manual : Advarsler vedrørende videokameraets betjening. : Yderligere emner, der supplerer de grundlæggende betjeningsprocedurer. : Sidetal for reference. Store bogstaver benyttes som henvisning til taster på videokameraet eller den trådløse fjernkontrol. [ ] benyttes som henvisning til menupunkter, der vises på skærmen. Skærm henviser både til LCD skærmen og søgerens skærm. Fotografierne i denne manual er simulerede billeder optaget med et still-billede kamera. Da Introduktion Menupunkterne vises i deres standardposition Taster og omskiftere, der skal benyttes Om Multi vælgeren Benyt Multi vælgeren til at vælge punkter i en menu og skifte indstillinger. Tryk Multi vælgeren som et joystick op, ned, til venstre eller højre ( / / / ) for at vælge et punkt. I de fleste steder trykkes på selve Multi vælgeren ( ) for at foretage et valg eller ændre en indstilling. Punkt 6: Indstilling af tidszone, dato og klokkeslæt Indstilling af tidszone/sommertid MENU DATE/TIME SETUP T.ZONE/DST PARIS ( 77) 1. Tænd videokameraet. 2. Tryk på MENU tasten for at åbne menuen. 3. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) [D/TIME SETUP] menuen, og tryk på ( ). 4. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) [T.ZONE/ DST], og tryk på ( ). Indstillingen for tidszonen fremkommer. Standardindstillingen er Paris. 5. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) din tidszone, og tryk på ( ) for at gemme indstillingen. For at korrigere for sommertid vælges vælge den tidszone, der er markeret med ved siden af stednavnet. Om Power omskifteren Udover at tænde og slukke videokameraet skifter Power omskifteren også videokameraets betjeningsmetode. For at tænde videokameraet: Hold låsen nedtrykket, og flyt Power omskifteren ned til ON. For at skifte betjeningsmetode: Fra ON positionen, skub Power omskifteren kortvarigt mod MODE, og slip den. Denne handling vil skifte betjeningsmetode mellem optagelse (CAMERA - rød indikator) og afspilning (PLAY - grøn indikator). Lås 9

10 Om betjeningsmetoderne Videokameraets betjeningsmetode afgøres af positionen af Power omskifteren og / omskifteren. Betjeningsmetode Indikator for betjeningsmetode / omskifter Ikon display Betjening CAMERA (Rød) PLAY (Grøn) (Video) Optager videoer på disken Afspiller videoer fra disken CAMERA (Rød) PLAY (Grøn) (Stillbilleder) eller * eller * Optager still-billeder på hukommelseskortet eller disken Viser still-billeder fra hukommelseskortet eller disken * Afhængig af om du vælger at gemme still-billeder på disk eller hukommelseskort. Varemærker minisd er et varemærke fra SD Card Association. Windows er et registreret varemærke fra Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh og Mac OS er varemærker fra Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre lande. er et varemærke fra DVD Format/Logo Licensing Corporation. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-d symbolet er varemærker fra Dolby Laboratories. Andre navne og produkter, som ikke er nævnt ovenfor, kan være registrerede varemærker eller varemærker fra deres respektive firmaer. 10

11 Kontroller det medfølgende tilbehør CA-570 kompakt strømforsyning (inkl. netledning) BP-208 batteripakke WL-D86 trådløs fjernkontrol Lithium-batteri CR2025 til trådløs fjernkontrol Da MTC-100 multikabel IFC-300PCU USB kabel PC-A10 SCART adapter* Blank DVD-R disk (8 cm Mini DVD) DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK Software cd-rom Roxio MyDVD for Canon Software cd-rom** Introduktion * Kun Europa. ** Indeholder den elektroniske udgave af Digital Video Software betjeningsvejledningen som PDF fil. 11

12 Oversigt over delene Set fra venstre Set forfra D.EFFECTS tast ( 69) / / (play/pause) tast ( 37) LIGHT tast ( 54) / (stop) tast ( 37) (kontrol af optagelse) tast ( 32) / (flash) tast ( 55) / (hurtig tilbagespoling) tast ( 38) / Indeksbillede tast ( 37) DRIVE MODE tast ( 65) / (hurtig fremspoling) tast ( 38) / Indeksbillede + tast ( 37) FINALIZE tast ( 96) Rille til hukommelseskort ( 28) Multi vælger ( 9) / EXP tast ( 51) / FOCUS tast ( 52) BATT. (batteriudløser) tast ( 19) Serienummer Flash ( 55) Dæksel over diskrum ( 29) Mini videolampe ( 54) Modtagersensor ( 23) Monteringssted for batteri ( 19) Stereomikrofon RESET tast ( 120) DC IN bøsning ( 19) Metodehjul ( 44) 12

13 Set bagfra Da Introduktion Søger ( 22) / (Videoer/Still-billeder) omskifter Indikator for CARD kommunikation ( 10) ( 33) / Kontakt for dioptrijustering ( 22) CHARGE indikator ( 19) FUNC. tast ( 58) AV OUT bøsning ( 100, 102) MENU tast ( 77) Indikator for betjeningsmetode ( 10) (print/share) tast CAMERA (rød), PLAY (grøn) ( 105, 108, 114) Indikator for DISC kommunikation ( 31) LCD skærm ( 24) Start/stop tast ( 31) DISPLAY tast ( 43) Power omskifter ( 9) BACKLIGHT tast ( 24) USB bøsning ( 103, 108, 113) WIDE SCR tast ( 36) / PLAYLIST tast ( 83) 13

14 Set fra toppen Set fra bunden Højtaler ( 41) Stativgevind ( 32) Håndrem ( 22) OPEN (diskdæksel) kontakt ( 29) Zoomkontrol ( 35) Øsken til rem ( 136) PHOTO tast ( 33) 14

15 Trådløs fjernkontrol WL-D86 Da Introduktion START/STOP ( 31) PLAY tast ( 37) FUNC. tast ( 58) PAUSE tast ( 37) MENU tast ( 77) STOP tast ( 37) PLAYLIST tast ( 83) PHOTO tast ( 33) Navigationstaster ( / / / ) Zoom taster ( 35) PREV./NEXT taster: Drop scene ( 38)/ Indeksbillede side op/ned ( 37) Baglæns SEARCH tast ( 38) / Baglæns SLOW tast ( 38) SET tast Forlæns SEARCH tast ( 38) / Forlæns SLOW tast ( 38) DISP. (on-screen information) tast ( 43) 15

16 Skærmens informationer Videooptagelse Betjeningsmetode ( 10) Optagelsesprogram ( 44) Hvidbalance ( 62) Billedeffekt ( 64) Digitale effekter ( 69) Optagelseshastighed ( 59) Still-billedkvalitet/-størrelse ( 74) Selvudløser ( 57) Disktype DVD-R, DVD-RW ( 4) Diskspecifikation (VIDEO metode, VR metode) ( 4) Mærke for lukket disk ( 96) Påmindelse om optagelsestiden Optagelse af still-billeder Manuel fokusering ( 52) Billedstabilisator ( 79) Diskbetjening Tidskode (timer : minutter : sekunder) Resterende optagelsestid på disk ( 31) Widescreen metode ( 36) Vindskærm ( 79) Metode for modtagersensor ( 23) Mini videolampe ( 54) Niveaumarkering ( 81) Zoom ( 35), Eksponering ( 51) Lysmålemetode ( 61) Fremføringsmetode ( 65) Antal tilgængelige still-billeder på kortet, på disken Resterende batterikapacitet Advarsel om videokamerarystelser ( 78) Flash ( 55) AF/AE låst under still-billedoptagelse ( 53) AF ramme ( 53) 16

17 Påmindelse om optagelsestiden Videokameraet tæller fra 1 til 10 sekunder, når du starter optagelsen. Dette er en hjælp til at undgå scener, der er for korte. Antal still-billeder tilgængelig på kortet blinker rødt: Intet kort i grønt: 6 eller flere billeder Diskbetjening Optagelse, Pause i optagelse, Afspilning, Pause i afspilning, Hurtig afspilning, Hurtig baglæns afspilning, Langsom afspilning, Langsom baglæns afspilning, Enkeltbillede afspilning, Baglæns enkeltbillede afspilning Resterende optagelsestid Når der ikke er mere diskplads tilgængelig, vil END blive vist, og optagelsen vil standse. i gult: 1 til 5 billeder. i rødt: Der kan ikke optages flere billeder Når still-billeder afspilles, vil informationen altid vises i grønt. Afhængig af optagelsesbetingelserne vil antallet af tilgængelige still-billeder ikke falde efter en optagelse eller måske falde med 2 still-billeder på en gang. Information om Kort/Disk kommunikation vises ved siden af antallet af tilgængelige billeder, mens videokameraet skriver på hukommelseskortet eller disken. Resterende batterikapacitet Da Introduktion Når begynder at blinke rødt, erstat batteripakken med en, der er fuldt opladet. Når du påsætter en afladet batteripakke, kan strømmen afbrydes uden " " vises. Batteriets aktuelle kapacitet bliver måske ikke angivet præcist afhængig af de betingelser, batteripakken og videokameraet benyttes under. 17

18 Videoafspilning (Indeksbillede) Øjeblikkelig scenenummer/total sceneantal ( 37) Dato og klokkeslæt for optagelse Videoafspilning (Under afspilning) Diskbetjening Afspilningstid (timer : minutter : sekunder) Scenenummer Datakode ( 43) Vise still-billeder Billednummer ( 82) Aktuelt billede / Antal billeder optaget på kortet, optaget på disken Still-billedstørrelse Datakode ( 43) Billedsikringsmærke ( 94) 18

19 Klargøring Punkt 1: Klargøring af strømforsyningen Videokameraet kan forsynes med strøm fra en batteripakke eller tilsluttes lysnettet. Oplad batteripakken før brug. Påsætning og opladning af batteripakken 1. Sluk videokameraet. 2. Montér batteripakken på videokameraet. Skub batteriets ende med stik i pilens retning og tryk let på det, til det klikker. 3. Sæt netledningen i strømforsyningen. 4. Sæt netledningens stik i stikkontakten. 5. Tilslut strømforsyningen til videokameraets DC IN bøsning. CHARGE indikatoren begynder at blinke. Indikatoren lyser konstant, når opladningen er færdig. DC IN bøsning CHARGE indikator BATT. tast Klargøring Da Fjern dækslet på batteripakken, før den påsættes Når batteripakken er helt opladet: 1. Fjern strømforsyningen fra videokameraet. 2. Fjern netledningen fra stikkontakten og strømforsyningen. For at fjerne batteripakken: Hold BATT. tasten trykket ned for at udløse den, og træk batteripakken ud fra kanten forneden. 19

20 Opladnings-, optagelses- og afspilningstider med BP-208 batteripakken Opladningstiden for BP-208 batteripakken er 155 min. De følgende optagelses- og afspilningstider er omtrentlige og kan variere med opladnings-, optagelses- eller afspilningsbetingelserne. Optagelsesmetode Maks. optagelsestid Typisk optagelsestid* Søger 65 min. 40 min. XP LCD (normal) 65 min. 40 min. LCD (backlight) 65 min. 40 min. Søger 75 min. 45 min. SP LCD (normal) 75 min. 45 min. LCD (backlight) 70 min. 40 min. Søger 80 min. 45 min. LP LCD (normal) 80 min. 45 min. LCD (backlight) 75 min. 45 min. Afspilningstid 75 min. 85 min. 90 min. * Cirka tider for optagelse med gentagende operationer så som start/stop, zoom og tænd/sluk. Tilslut videokameraet til lysnettet Tilslut videokameraet til lysnettet for at anvende videokameraet uden at bekymre dig om batteriets kapacitet. Du kan lade batteripakken være påsat. Batteriets kapacitet bliver ikke brugt. 1. Sluk videokameraet. 2. Sæt netledningen i strømforsyningen. 3. Sæt netledningens stik i stikkontakten. 4. Tilslut strømforsyningen til videokameraets DC IN bøsning. Sluk altid for videokameraet, før du tilslutter eller fjerner strømforsyningen. Tilslut ikke noget elektrisk udstyr til videokameraets DC IN bøsning eller til strømforsyningen, der ikke eksplicit er anbefalet til brug med dette videokamera. Du kan høre nogen støj fra strømforsyningen under brug. Det er ikke en fejl. For at forhindre udstyr i at gå i stykker og overophedning må du ikke tilslutte den medfølgende strømforsyning til spændingsomformere for oversøiske rejser eller specielle strømforsyninger, som f.eks. dem der benyttes i fly og skibe, DC-AC omsættere, etc. 20

21 Vi anbefaler at oplade batteripakken ved temperaturer mellem 10 C og 30 C. Udenfor temperaturintervallet mellem 0 C og 40 C vil opladningen ikke starte. Hvis du tilslutter en defekt strømforsyning eller batteripakke, blinker CHARGE indikatoren hurtigt (ca. 2 gange pr. sekund), og opladningen standser. CHARGE indikatoren virker også som en indikator for batteriets opladningsstatus. Lyser konstant: Batteriet er helt opladet. Blinker hurtigt (ca. 2 gange pr. sekund): Batteriet er opladet mere end 50%. Blinker langsomt (ca. 1 gang pr. sekund): Batteriet er opladet mindre end 50%. Vi anbefaler at klargøre batteripakker til 2-3 længere tid, end du påregner at bruge. Opladningstiden vil afhænge af omgivelsernes temperatur og batteripakkens indre ladningstilstand. I kolde omgivelser vil batteripakkens brugstid falde. Da Klargøring 21

22 Punkt 2: Klargøring af videokameraet Justering af søgeren (Dioptrijustering) 1. Tænd videokameraet, og hold LCD panelet lukket. 2. Juster om nødvendigt søgerens fokuseringskontakt. Justering af håndremmen Justér håndremmen, således du kan nå zoomkontrollen med din pegefinger og start/ stop tasten med din tommelfinger. 22

23 Punkt 3: Anvend den trådløse fjernkontrol Isæt batteriet (lithium-batteri CR2025) 1. Tryk tappen i pilens retning, og træk batteriholderen ud. 2. Placer lithium-batteriet med + siden opad. 3. Indsæt batteriholderen. Da Tap Anvend den trådløse fjernkontrol Ret fjernkontrollen mod videokameraets modtagersensor, når du trykker på tasterne. Klargøring Den trådløse fjernkontrol virker måske ikke korrekt, når modtagersensoren udsættes for kraftig lys eller direkte solskin. Hvis den trådløse fjernkontrol ikke virker, kontroller om modtagersensoren er indstillet til [OFF ] ( 82). Hvis videokameraet ikke kan betjenes med den trådløse fjernkontrol, eller hvis det kun kan betjenes på meget kort afstand, skal batterierne udskiftes. 23

24 Punkt 4: Justering af LCD skærmen Drej LCD panelet Motivet kan betragte LCD skærmen Åbn LCD panelet 90 grader. Du kan rotere panelet 90 grader nedad. Du kan rotere panelet 180 grader fremad mod objektivet (således motivet kan betragte LCD skærmen, mens du benytter søgeren). At rotere panelet 180 grader er også nyttig, hvis du selv vil med på motivet, når du optager med selvudløser. LCD baggrundsbelysning Du kan skifte lysstyrken i LCD skærmen mellem normal og kraftig ved at trykke på BACKLIGHT tasten. Dette er nyttigt ved udendørs optagelser. BACKLIGHT tast Tryk på BACKLIGHT tasten. Gentagende tryk på BACKLIGHT tasten vil skifte mellem kraftig og normal lysstyrke. Denne indstilling påvirker ikke lysstyrken i optagelsen eller søgerens skærm. Når den kraftige LCD indstilling benyttes, afkortes batteriets effektive brugstid. 24

25 Punkt 5: Ændring af sproget i displayet Det sprog, der benyttes i videokameraets informationer og menuer kan ændres til tysk, spansk, fransk, italiensk, polsk, russisk, simplificeret kinesisk, traditionel kinesisk, koreansk, thai eller japansk. MENU ( 77) DISPLAY SETUP LANGUAGE ENGLISH Da 1. Tænd videokameraet. 2. Tryk på MENU tasten. 3. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) [DISPLAY SETUP] menuen, og tryk på ( ). 4. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) [LANGUAGE ], og tryk på ( ). 5. Benyt Multi vælgeren til at vælge (, ) det ønskede sprog, og tryk på ( ) for at vælge det. 6. Tryk på MENU tasten for at gemme indstillingen og lukke menuen. Klargøring Hvis du ved et uheld har ændret sproget, kan du følge mærket ved siden af menupunktet for at ændre indstillingen. Informationerne og, som fremkommer på skærmen, når indstillingerne for print og direct transfer ændres, vil ikke skifte efter det valgte sprog. 25

26 Punkt 6: Indstilling af tidszone, dato og klokkeslæt Indstilling af tidszone/sommertid MENU ( 77) DATE/TIME SETUP T.ZONE/DST PARIS 1. Tænd videokameraet. 2. Tryk på MENU tasten for at åbne menuen. 3. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) [D/TIME SETUP] menuen, og tryk på ( ). 4. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) [T.ZONE/ DST], og tryk på ( ). Indstillingen for tidszonen fremkommer. Standardindstillingen er Paris. 5. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) din tidszone, og tryk på ( ) for at gemme indstillingen. For at korrigere for sommertid vælges vælge den tidszone, der er markeret med ved siden af stednavnet. Indstilling af dato og klokkeslæt MENU ( 77) DATE/TIME SETUP DATE/TIME 1.JAN :00AM 6. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) [DATE/TIME] menuen, og tryk på ( ). Dagen bliver vist i orange. 7. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) årstallet, og tryk den til ( ) for at flytte til indstilling af måneden. Den næste del af datoen/klokkeslættet bliver vist i orange. Indstil måned, år, timer og minutter på samme måde. Hvis du ikke behøver at ændre alle indstillingerne, kan du benytte Multi vælgeren ( ) til at gå det den specifikke indstilling, du vil ændre. 8. Tryk på MENU tasten for at lukke menuen og for at starte uret. 26

27 Når du ikke benytter videokameraet i ca. 3 måneder, kan det indbyggede genopladelige lithium-batteri blive helt afladet, og dato/klokkeslæt indstillingerne kan gå tabt. I dette tilfælde skal du genoplade det indbyggede lithium-batteri ( 129) og indstille tidszone, dato og klokkeslæt igen. Du kan også ændre datoformatet ( 82). Tidszoner Når du har indstillet tidszonen, dato og klokkeslæt, behøver du ikke at indstille uret, hver gang du rejser til en anden tidszone. Vælg den tidszone, der henviser til dato og klokkeslæt, som vises på skærmen. Tidszoner og forskelle fra GMT/UTC Da London GMT/UTC Wellington (WELLINGTN) +12 Paris +1 Samoa -11 Cairo +2 Honolulu -10 Moscow +3 Anchorage -9 Dubai +4 Los Angeles (L.A.) -8 Karachi +5 Denver -7 Dacca +6 Chicago -6 Bangkok +7 New York -5 Singapore +8 Caracas -4 Tokyo +9 Rio de Janeiro (RIO) -3 Sydney +10 Fernando de Noronha (FERNANDO) -2 Solomon +11 Azores -1 Klargøring 27

28 Punkt 7: Isæt et hukommelseskort Kun minisd kort kan benyttes i dette videokamera. Isætning af kortet 1. Sluk videokameraet. Vær sikker på, at indikatoren for CARD kommunikation ikke blinker, før du slukker videokameraet. 2. Åbn dækslet. 3. Sæt hukommelseskortet helt ind i rillen til hukommelseskortet. 4. Luk dækslet. Luk ikke dækslet med magt, hvis hukommelseskortet ikke er korrekt isat. For at fjerne hukommelseskortet: Indikator for CARD kommunikation Tryk først en gang på hukommelseskortet for at udløse det, og træk herefter kortet ud. Vær sikker på at initialisere alle hukommelseskort, før de benyttes i dette videokamera ( 95). Funktionalitet kan ikke garanteres med alle minisd kort. 28

29 Punkt 8: Isætning og udtagning af en disk Isæt disken Klargøring: Benyt kun 8 cm mini DVD diske, der er forsynet med DVD-R eller DVD-RW logoet. Før disken isættes, skal du kontrollere, at optagelsesoverfladen er ren. Om nødvendigt, benyt en blød renseklud til objektiver til at fjerne fingeraftryk, snavs eller pletter fra diskens overflade. Da 1. Flyt Power omskifteren til ON for at indstille videokameraet til CAMERA metoden ( 9). 2. Flyt / omskifteren til (Videoer) positionen. 3. Skub OPEN kontakten helt i pilens retning, og åbn forsigtigt diskdækslet helt, indtil det standser. Pres håndremmen under videokameraet, således den ikke kommer i vejen for diskdækslet. 4. Isæt disken, og tryk på dens centrum, indtil den klikker på plads. Isæt disken med optagelsessiden nedad (enkeltsidede diske - labelsiden peger opad). Vær forsigtig ikke at berøre diskens optagelsesoverflade eller pickup objektivet. 5. Luk diskdækslet. Luk ikke dækslet med magt, hvis disken ikke er korrekt indsat og helt på plads. Ved brug af DVD-R diske (inklusive den medfølgende blanke disk): Du kan begynde at optage videoer, når indikatoren for pause i optagelse fremkommer. Ved brug af en DVD-RW: Du skal initialisere nye diske, før du kan begynde at optage. Skærmbilledet for disk initialisering vil fremkomme, første gang en ny DVD-RW isættes (Det vil ikke fremkomme, når disken allerede er initialiseret i dette tilfælde kan du starte optagelsen, når indikatoren for pause i optagelse fremkommer). Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) de ønskede diskspecifikationer, og tryk på ( ) for at foretage valget. For en sammenligning mellem specifikationerne [VIDEO] og [VR] se En introduktion til DVD'er ( 4). Klargøring 29

30 Du vil blive bedt om at bekræfte de diskspecifikationer, du har valgt. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) [YES], og tryk på ( ) for at fortsætte, eller vælg [NO], og tryk på ( ) for at returnere og vælge en anden diskspecifikation. En meddelelse for bekræftelse vil fremkomme på skærmen. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) [YES], og tryk på ( ) for at starte diskinitialiseringen. Diskinitialiseringen vil tage ca. 1 minut. Undgå at bevæge videokameraet, mens initialiseringen foregår. Du kan begynde at optage videoer, når indikatoren for pause i optagelse fremkommer. Skærmbilledet for diskinitialisering fremkommer måske ikke automatisk, hvis du trykkede på en af videokameraets taster, mens disk genkendelsen var i gang. I dette tilfælde initialiseres disken gennem menupunktet ( 88). Processen med at genkende en disk kan tage et øjeblik. informationen vil bevæge sig, mens disken bliver læst. Vent indtil videokameraet er færdig med at genkende disken, før du starter optagelse Udtag disken 1. Flyt Power omskifteren til ON for at indstille videokameraet til CAMERA metoden ( 9). 2. Skub OPEN kontakten helt i pilens retning, og åbn forsigtigt diskdækslet helt, indtil det standser. Udsæt ikke videokameraet for kraftige stød, mens indikatoren for DISC kommikation er tændt eller blinker. Pres håndremmen under videokameraet, således den ikke kommer i vejen for diskdækslet. Det kan tage et øjeblik efter at have trykket på OPEN kontakten, før diskdækslet åbner. 3. Tag på kanten af disken, og træk den forsigtig ud. Vær forsigtig ikke at berøre diskens optagelsesoverflade eller pickup objektivet. 4. Luk diskdækslet. Når du trykker på OPEN kontakten efter optagelse, optages vigtige data på disken. Mens indikatoren for DISC kommunikation er tændt eller blinker, må videokameraet ikke udsættes for stød som f.eks. ved at stille det på bordet med en kraftig bevægelse. 30

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Læs også

Læs mere

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 22 Da 22. udgave Version 22 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Læs mere

Din brugermanual CANON DC21 http://da.yourpdfguides.com/dref/815245

Din brugermanual CANON DC21 http://da.yourpdfguides.com/dref/815245 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON DC21 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR

Læs mere

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Læs mere

Din brugermanual CANON DC40

Din brugermanual CANON DC40 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også

Læs mere

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital Videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital Videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 20 Da 20. udgave Version 20 Sv Su Digital Videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Læs mere

DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk PAL CEL-SH7YA2M0

DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk PAL CEL-SH7YA2M0 DVD videokamera Betjeningsvejledning Dansk PAL CEL-SH7YA2M0 Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN KAN

Læs mere

DC410. DVD videokamera. Betjeningsvejledning DC411 DC420. Dansk PAL DC420 CEL-SM9HA240

DC410. DVD videokamera. Betjeningsvejledning DC411 DC420. Dansk PAL DC420 CEL-SM9HA240 DVD videokamera Betjeningsvejledning DC410 DC411 DC420 Dansk DC420 PAL CEL-SM9HA240 Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE

Læs mere

Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. Læs også Digital Video Software betjeningsvejledningen (på PDF fil).

Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. Læs også Digital Video Software betjeningsvejledningen (på PDF fil). Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Dansk Læs også Digital Video Software betjeningsvejledningen (på PDF fil). PAL CEL-SH5MA2M0 Introduktion Rensning af videohovederne Digital-videokameraer optager

Læs mere

Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Dansk PAL CEL-SH5RA2M0

Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Dansk PAL CEL-SH5RA2M0 Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Dansk PAL CEL-SH5RA2M0 Introduktion Rensning af videohovederne Digital-videokameraer optager videosignaler på båndet i meget tynde linier (så tynde som 1/8 af et

Læs mere

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas HDV-kamera Bruksanvisning HDV videokamera Betjeningsvejledning HDV-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk

Læs mere

PAL. Dansk. Mini. HD videokamera Betjeningsvejledning. Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som PDF fil).

PAL. Dansk. Mini. HD videokamera Betjeningsvejledning. Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som PDF fil). HD videokamera Betjeningsvejledning Dansk Mini Digital Video Cassette Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som PDF fil). Digital Video Software PAL CEL-SH6GA2M0 2 Introduktion

Læs mere

Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Dansk PAL CEL-SH9PA2M0

Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Dansk PAL CEL-SH9PA2M0 Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Dansk PAL CEL-SH9PA2M0 Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN

Læs mere

Din brugermanual CANON DC100

Din brugermanual CANON DC100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON DC100 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD

Læs mere

Din brugermanual CANON MV960 http://da.yourpdfguides.com/dref/815541

Din brugermanual CANON MV960 http://da.yourpdfguides.com/dref/815541 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON MV960 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Læs mere

PAL. Dansk. Suomi. Mini. HD videokamera Betjeningsvejledning. Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som PDF fil).

PAL. Dansk. Suomi. Mini. HD videokamera Betjeningsvejledning. Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som PDF fil). HD videokamera Betjeningsvejledning Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som PDF fil). Digital Video Software PAL CEL-SM8QA2M0 2 Introduktion

Læs mere

CEL-SN3DA240. Digital-Videokamera. Betjeningsvejledning

CEL-SN3DA240. Digital-Videokamera. Betjeningsvejledning CEL-SN3DA240 Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN KAN IKKE

Læs mere

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje.. Version 13 Sv 13. udgave Da Versio 13 Su. (installation och förberedelser) (Installation og klargøring) (asennus ja valmistelut).. Version 2 2. udgave

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Læs mere

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas ... (installation och förberedelser) (Installation og klargøring) (asennus ja valmistelut).. e Sv Da Su Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera

Læs mere

Betjeningsvejledning DANSK

Betjeningsvejledning DANSK DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK nsk Mini Digital Video Cassette PAL Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

PAL. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. Introduktion. Behersk det grundlæggende. Udnyt alle mulighederne. Redigering.

PAL. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. Introduktion. Behersk det grundlæggende. Udnyt alle mulighederne. Redigering. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning nsk Introduktion Behersk det grundlæggende Udnyt alle mulighederne Redigering Mini Digital Video Cassette Anvend et hukommelseskort Direct Printing Yderligere informationer

Læs mere

Betjeningsvejledning DANSK

Betjeningsvejledning DANSK DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK Mini Digital Video Cassette PAL Denne betjeningsvejledning omhandler videokameraerne MVX150i og MVX100i. Denne betjeningsvejledning benytter primært illustrationer

Læs mere

Betjeningsvejledning PAL DIGITAL-VIDEOKAMERA DANSK. Mini

Betjeningsvejledning PAL DIGITAL-VIDEOKAMERA DANSK. Mini DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK Mini Digital Video Cassette PAL Denne betjeningsvejledning omhandler videokameraerne MV550i og MV530i. Denne betjeningsvejledning benytter primært illustrationer

Læs mere

Din brugermanual CANON MVX20I http://da.yourpdfguides.com/dref/815579

Din brugermanual CANON MVX20I http://da.yourpdfguides.com/dref/815579 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON MVX20I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Version 14 Sv 14. udgave Da Versio 14 Su Den hr anvndar handboken beskriver installation av programvaran, anslutning av kameran till en dator och nedladdning

Læs mere

Din brugermanual CANON MVX40

Din brugermanual CANON MVX40 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON MVX40 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Introduk tion Vigtige instruktioner ADVARSEL!

Læs mere

PAL. Dansk. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Introduktion. Behersk det grundlæggende. Udnyt alle mulighederne. Redigering.

PAL. Dansk. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Introduktion. Behersk det grundlæggende. Udnyt alle mulighederne. Redigering. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning nsk Introduktion Behersk det grundlæggende Udnyt alle mulighederne Redigering Mini Digital Video Cassette Anvend et hukommelseskort Direct Printing Yderligere informationer

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Din brugermanual CANON MVX450

Din brugermanual CANON MVX450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON MVX450 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Din brugermanual CANON MV920

Din brugermanual CANON MV920 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CEL-SN3KA240. HD Videokamera. Betjeningsvejledning PAL

CEL-SN3KA240. HD Videokamera. Betjeningsvejledning PAL CEL-SN3KA240 HD Videokamera Betjeningsvejledning PAL Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL! ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN

Læs mere

CEL-SR1CA240. Digitalt videokamera. Betjeningsvejledning

CEL-SR1CA240. Digitalt videokamera. Betjeningsvejledning CEL-SR1CA240 Digitalt videokamera Betjeningsvejledning Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL! ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

CEL-SN3JA241. HD Videokamera. Betjeningsvejledning

CEL-SN3JA241. HD Videokamera. Betjeningsvejledning CEL-SN3JA241 HD Videokamera Betjeningsvejledning Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL! ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN KAN

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

2 S i d e. Erik Vestergaard

2 S i d e. Erik Vestergaard 2 S i d e Erik Vestergaard S i d e 3 Video udstyr Det nye Sanyo videokamera kan som næsten alle apparater i dag en utrolig masse, og der følger en lang instruktionsmanual på ca. 200 sider med! For at lette

Læs mere

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL CEL-SG2SA2M0 Vigtige instruktioner Introduktion

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. Læs også Digital Video Software betjeningsvejledningen (på PDF fil). PAL CEL-SH7UA2M0

DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. Læs også Digital Video Software betjeningsvejledningen (på PDF fil). PAL CEL-SH7UA2M0 DVD videokamera Betjeningsvejledning Læs også Digital Video Software betjeningsvejledningen (på PDF fil). Dansk PAL CEL-SH7UA2M0 Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

Din brugermanual CANON LEGRIA HF M32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3355471

Din brugermanual CANON LEGRIA HF M32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3355471 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Din brugermanual CANON LEGRIA HF 200 http://da.yourpdfguides.com/dref/2378671

Din brugermanual CANON LEGRIA HF 200 http://da.yourpdfguides.com/dref/2378671 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS EF-S55-250mm f/4-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S55-250mm f/4-5,6 IS objektivet er et high-performance telezoomobjektiv, der er udstyret med en billedstabilisator

Læs mere

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

CEL-SP7RA240. HD videokamera. Betjeningsvejledning

CEL-SP7RA240. HD videokamera. Betjeningsvejledning CEL-SP7RA240 HD videokamera Betjeningsvejledning Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL! ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN KAN

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

MANUAL FRA AGROSOFT Ver

MANUAL FRA AGROSOFT Ver MANUAL FRA AGROSOFT 981 002 815 Ver. 01 17-04-2013 Indholdsfortegnelse Fysisk opsætning på APR500... 2 Bluetooth indstillinger... 2 Opsætning (APR500/PDA)... 2 Krav til PDA... 2 Skab forbindelse til Læser

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS objektivet er et high-performance zoomobjektiv med en stor forstørrelsesevne, der er

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

CEL-SP5VA241. HD videokamera. Betjeningsvejledning

CEL-SP5VA241. HD videokamera. Betjeningsvejledning CEL-SP5VA241 HD videokamera Betjeningsvejledning Y Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL! ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN KAN

Læs mere