Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software"

Transkript

1 Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 21 Da 21. udgave Version 21 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Da Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som PDF fil). Su Lue myös seuraava käyttöohje (sähköinen versio PDF-tiedostona). Digital Video -ohjelmisto Digital Video Software Digital Video Software Digital Video Software PAL

2 Introduk tion Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN KAN IKKE REPARERE DE INDVENDIGE DELE. ALT EFTERSYN BØR FORETAGES AF KVALIFICERET SERVICE-PERSONALE. ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ UDSTYRET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD OG FOR AT UNDGÅ GENERENDE FORSTYRRELSER BØR KUN DET ANBEFALEDE TILBEHØR ANVENDES. ADVARSEL: FJERN NETLEDNINGEN FRA STIKKONTAKTEN, NÅR DEN IKKE BENYTTES. Stikket i netledningen benyttes som afbryder. Stikket i netledningen skal være frit tilgængeligt, så det kan fjernes i tilfælde af et uheld. Identifikationspladen på CA-570 findes i bunden. Hvis du benytter andre strømforsyninger end den kompakte strømforsyning CA-570, kan det skade videokameraet. Dette produkt er blevet klassificeret under IEC :1993 og EN :1994. KLASSE 1 LASERPRODUKT 2 Kun EU (og EØS). Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald jf. direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2002/96/EC) og gældende national lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for genanvendeligt affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Forkert håndtering af denne type affald kan muligvis have negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige substanser, der generelt associeres med elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager dette også til effektiv brug af naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit affald af elektrisk og elektronisk udstyr med henblik på genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge (EØS: Norge, Island og Liechtenstein)

3 DVD'ernes fordele OPTAGELSE Med en DVD skal du blot trykke på start/stop knappen for optagelse, og videokameraet finder ledig plads på disken ( 31). Spild ikke tiden ved hurtig fremspoling og tilbagespoling af båndet for at finde det sted, hvor en ny optagelse skal begynde. Du skal aldrig bekymre dig om at optage over en tidligere optagelse ved et uheld! AFSPILNING Vælg blot en scene fra indeksbilledet! Insæt blot din lukkede* disk i en DVD afspiller, og find øjeblikkeligt den scene du vil afspille i indekset ( 37). Der er ingen grund til at afspille det hele eller spole båndet igennem forlæns eller baglæns for at finde den scene, du ønsker. * Lukning er en proces, som kræves for at gøre det muligt at afspille de DVD diske, du optog, på almindelige DVD afspillere ( 96). UDVEKSLE DINE VIDEOER Windows** brugere: Med det medfølgende software Roxio MyDVD for Canon kan du let kopiere dine DVD'er, så du kan udveksle med familie og venner, samt overføre dine optagelser til en computer for yderligere redigering. ** Windows 2000/Windows Me/Windows XP systemer. For spørgsmål vedrørende Roxio MyDVD for Canon, kontakt venligst Sonic Solutions kundesupport center ( 104) direkte. 3

4 En introduktion til DVD'er Du har måske hørt om DVD diske, og de fås i forskellige typer og i to størrelser - de mest almindelige 12 cm DVD'er og 8 cm Mini DVD'er. Dette videokamera benytter 8 cm DVD-R diske (som den medfølgende) eller DVD-RW diske (fås i handlen). Så... hvilken disk skal vælges? DVD-R Kan kun optages på én gang. Du kan ikke redigere eller slette optagelserne. DVD-RW Du kan optage på den flere gange. Du kan slette scener eller initialisere disken og starte optagelse igen. Nu hvor jeg har disken... Hvilken diskstandard skal jeg vælge for at initialisere den? VIDEO metode Når en disk, der er optaget i VIDEO metode, er lukket, kan den afspilles på de fleste DVD afspillere, men du kan ikke redigere optagelserne. VR* metode Du kan let redigere optagelserne, men disken kan kun afspilles med DVD afspillere, der er kompatible med DVD-RW diske i VR metoden. * Videooptagelse 4

5 Forskelle i tilgængelige faciliteter afhængig af disken Videokameraets faciliteter og tilgængelige funktioner vil afhænge af den type disk du benytter og af de disk specifikationer, der vælges, når den initialiseres. Facilitet Disktype/specifikation DVD-R VIDEO metode VIDEO metode DVD-RW VR metode Redigere scener med dette videokamera (slette scener, redigere afspilningslisten) Slette en scene eller et still-billede umiddelbart efter optagelse Initialisere disken for at kunne bruge den til optagelse igen Give disken en titel 89 Lukke disken for at kunne afspille den på en DVD afspiller Tilføje optagelser til en disk, der allerede er lukket * Kopiere still-billeder 92 Konvertere still-billeder til Photomovie scener 93 Redigere scener på en computer 103 * Du skal åbne disken først. Anbefalede diske: Dette videokameras ydeevne blev testet med de medfølgende diske og Hitachi-Maxell HG-seriens DVD diske. For brug af andre DVD medier, kontakt fabrikanternes kundesupport centre direkte. Hvis du prøver at optage eller afspille DVD diske med dette videokamera, der er optaget, initialiseret eller lukket med andet digitalt udstyr, kan det resultere i tab af data. Du er nødt til at initialisere nyindkøbte DVD-RW diske med dette videokamera, før de benyttes første gang. 5

6 Indholdsfortegnelse Introduktion DVD'ernes fordele...3 En introduktion til DVD'er...4 Forskelle i tilgængelige faciliteter afhængig af disken...5 Om denne manual...9 Kontroller det medfølgende tilbehør...11 Oversigt over delene...12 Skærmens informationer...16 Klargøring Punkt 1: Klargøring af strømforsyningen...19 Punkt 2: Klargøring af videokameraet...22 Punkt 3: Anvend den trådløse fjernkontrol...23 Punkt 4: Justering af LCD skærmen...24 Punkt 5: Ændring af sproget i displayet...25 Punkt 6: Indstilling af tidszone, dato og klokkeslæt...26 Punkt 7: Isæt et hukommelseskort...28 Punkt 8: Isætning og udtagning af en disk...29 Grundlæggende funktioner Optagelse Videooptagelse...31 Optagelse af still-billeder...33 Zoom...35 Valg af aspektforholdet for dine optagelser (16:9 Widescreen eller 4:3)...36 Afspilning Afspilning af videoer...37 Vise still-billeder...39 Justering af lydstyrken...41 Forstørre billedet...42 Valg af information om optagelsesdata...43 Advancerede faciliteter Optagelsesprogrammer Anvend optagelsesprogrammerne...44 Valg af optagelsesprogram...45 Anvend Night og Super Night metoderne...46 Anvend Special Scene metoderne...47 Anvend Program AE metoden...48 Benyt Shutter-Priority AE metoden...49 Benyt Aperture-Priority AE metoden...50 Flere optagelsesindstillinger Manuel eksponeringsjustering...51 Manuel fokusering...52 Ændring af fokuseringsmetoden...53 Benyt mini videolampen...54 Benyt flashen...55 Anvend selvudløseren...57 Ændring af FUNC. indstillingerne Ændring af indstillingerne med FUNC. tasten...58 Liste over tilgængelige indstillinger (FUNC.)

7 Ændring af lysmålemetode...61 Indstil hvidbalancen...62 Anvende billedforstærkende effekter...64 Kontinuerlig optagelse og eksponeringsbracketing...65 Oprette panoramabilleder...67 Benyt digitale effekter...69 Indstilling af still-billedstørrelse og kvalitet...74 Optag et still-billede samtidig med videooptagelse...76 Ændring af MENU indstillinger Skift indstillinger med MENU tasten...77 Liste over tilgængelige indstillinger (MENU)...78 Kamera setup (digital zoom, billedstabilisator, etc.)...78 Disk funktioner (Photomovie, lukke, etc.)...80 Still-billede funktioner (kort initialisering, disk-kort kopi, etc.)...80 Display setup (LCD lysstyrke, sprog, etc.)...81 System setup (lydstyrke, beep, medievalg, etc.)...81 Dato/klokkeslæt setup...82 Redigeringsfunktioner Diskfunktioner (kun DVD-RW i VR metode) Oprette en afspilningsliste...83 Slette scener...84 Opdele en scene...86 Sikring af disken...87 Initialisering af disken...88 Ændring af diskens titel...89 Still-billedfunktioner Slette still-billeder...90 Kopiere still-billeder mellem disken og hukommelseskortet...92 Konvertere still-billeder til Photomovie scener...93 Sikring af still-billeder på hukommelseskortet...94 Initialisering af hukommelseskortet...95 Disk lukning Klargør din disk til afspilning på en DVD afspiller...96 Afspilning af din disk på en DVD afspiller eller en computers DVD drev...98 Optagelse af yderligere video på en lukket disk...99 Eksterne tilslutninger Tilslutning til et TV og en VCR Afspilning på en TV skærm Optagelse til en VCR Tilslutning til en computer Overførsel af videooptagelser til en computer Roxio MyDVD for Canon Overførsel af still-billeder til en computer (Direct Transfer) Overførsel af billeder med overførselsordre Udskrivning Udskrivning af still-billeder Valg af indstillinger for udskrift Vælg beskæringsindstillinger Udskrivning med printordre indstillinger Da Introduktion 7

8 Problemer? Fejlfinding Oversigt over meddelelser Kan & Kan ikke Forholdsregler Fjern batteriet Vedligeholdelse/Andet Yderligere informationer Videosystemet (Varierer fra land til land) Ekstratilbehør Specifikationer Indeks

9 Om denne manual Tak fordi du har købt en Canon DC40. Du bør læse denne manual grundigt, før du benytter videokameraet, og beholde den som reference i fremtiden. Skulle dit videokamera ikke virke korrekt, se tabellen Fejlfinding ( 120). Symboler og referencer benyttet i denne manual : Advarsler vedrørende videokameraets betjening. : Yderligere emner, der supplerer de grundlæggende betjeningsprocedurer. : Sidetal for reference. Store bogstaver benyttes som henvisning til taster på videokameraet eller den trådløse fjernkontrol. [ ] benyttes som henvisning til menupunkter, der vises på skærmen. Skærm henviser både til LCD skærmen og søgerens skærm. Fotografierne i denne manual er simulerede billeder optaget med et still-billede kamera. Da Introduktion Menupunkterne vises i deres standardposition Taster og omskiftere, der skal benyttes Om Multi vælgeren Benyt Multi vælgeren til at vælge punkter i en menu og skifte indstillinger. Tryk Multi vælgeren som et joystick op, ned, til venstre eller højre ( / / / ) for at vælge et punkt. I de fleste steder trykkes på selve Multi vælgeren ( ) for at foretage et valg eller ændre en indstilling. Punkt 6: Indstilling af tidszone, dato og klokkeslæt Indstilling af tidszone/sommertid MENU DATE/TIME SETUP T.ZONE/DST PARIS ( 77) 1. Tænd videokameraet. 2. Tryk på MENU tasten for at åbne menuen. 3. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) [D/TIME SETUP] menuen, og tryk på ( ). 4. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) [T.ZONE/ DST], og tryk på ( ). Indstillingen for tidszonen fremkommer. Standardindstillingen er Paris. 5. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) din tidszone, og tryk på ( ) for at gemme indstillingen. For at korrigere for sommertid vælges vælge den tidszone, der er markeret med ved siden af stednavnet. Om Power omskifteren Udover at tænde og slukke videokameraet skifter Power omskifteren også videokameraets betjeningsmetode. For at tænde videokameraet: Hold låsen nedtrykket, og flyt Power omskifteren ned til ON. For at skifte betjeningsmetode: Fra ON positionen, skub Power omskifteren kortvarigt mod MODE, og slip den. Denne handling vil skifte betjeningsmetode mellem optagelse (CAMERA - rød indikator) og afspilning (PLAY - grøn indikator). Lås 9

10 Om betjeningsmetoderne Videokameraets betjeningsmetode afgøres af positionen af Power omskifteren og / omskifteren. Betjeningsmetode Indikator for betjeningsmetode / omskifter Ikon display Betjening CAMERA (Rød) PLAY (Grøn) (Video) Optager videoer på disken Afspiller videoer fra disken CAMERA (Rød) PLAY (Grøn) (Stillbilleder) eller * eller * Optager still-billeder på hukommelseskortet eller disken Viser still-billeder fra hukommelseskortet eller disken * Afhængig af om du vælger at gemme still-billeder på disk eller hukommelseskort. Varemærker minisd er et varemærke fra SD Card Association. Windows er et registreret varemærke fra Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh og Mac OS er varemærker fra Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre lande. er et varemærke fra DVD Format/Logo Licensing Corporation. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-d symbolet er varemærker fra Dolby Laboratories. Andre navne og produkter, som ikke er nævnt ovenfor, kan være registrerede varemærker eller varemærker fra deres respektive firmaer. 10

11 Kontroller det medfølgende tilbehør CA-570 kompakt strømforsyning (inkl. netledning) BP-208 batteripakke WL-D86 trådløs fjernkontrol Lithium-batteri CR2025 til trådløs fjernkontrol Da MTC-100 multikabel IFC-300PCU USB kabel PC-A10 SCART adapter* Blank DVD-R disk (8 cm Mini DVD) DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK Software cd-rom Roxio MyDVD for Canon Software cd-rom** Introduktion * Kun Europa. ** Indeholder den elektroniske udgave af Digital Video Software betjeningsvejledningen som PDF fil. 11

12 Oversigt over delene Set fra venstre Set forfra D.EFFECTS tast ( 69) / / (play/pause) tast ( 37) LIGHT tast ( 54) / (stop) tast ( 37) (kontrol af optagelse) tast ( 32) / (flash) tast ( 55) / (hurtig tilbagespoling) tast ( 38) / Indeksbillede tast ( 37) DRIVE MODE tast ( 65) / (hurtig fremspoling) tast ( 38) / Indeksbillede + tast ( 37) FINALIZE tast ( 96) Rille til hukommelseskort ( 28) Multi vælger ( 9) / EXP tast ( 51) / FOCUS tast ( 52) BATT. (batteriudløser) tast ( 19) Serienummer Flash ( 55) Dæksel over diskrum ( 29) Mini videolampe ( 54) Modtagersensor ( 23) Monteringssted for batteri ( 19) Stereomikrofon RESET tast ( 120) DC IN bøsning ( 19) Metodehjul ( 44) 12

13 Set bagfra Da Introduktion Søger ( 22) / (Videoer/Still-billeder) omskifter Indikator for CARD kommunikation ( 10) ( 33) / Kontakt for dioptrijustering ( 22) CHARGE indikator ( 19) FUNC. tast ( 58) AV OUT bøsning ( 100, 102) MENU tast ( 77) Indikator for betjeningsmetode ( 10) (print/share) tast CAMERA (rød), PLAY (grøn) ( 105, 108, 114) Indikator for DISC kommunikation ( 31) LCD skærm ( 24) Start/stop tast ( 31) DISPLAY tast ( 43) Power omskifter ( 9) BACKLIGHT tast ( 24) USB bøsning ( 103, 108, 113) WIDE SCR tast ( 36) / PLAYLIST tast ( 83) 13

14 Set fra toppen Set fra bunden Højtaler ( 41) Stativgevind ( 32) Håndrem ( 22) OPEN (diskdæksel) kontakt ( 29) Zoomkontrol ( 35) Øsken til rem ( 136) PHOTO tast ( 33) 14

15 Trådløs fjernkontrol WL-D86 Da Introduktion START/STOP ( 31) PLAY tast ( 37) FUNC. tast ( 58) PAUSE tast ( 37) MENU tast ( 77) STOP tast ( 37) PLAYLIST tast ( 83) PHOTO tast ( 33) Navigationstaster ( / / / ) Zoom taster ( 35) PREV./NEXT taster: Drop scene ( 38)/ Indeksbillede side op/ned ( 37) Baglæns SEARCH tast ( 38) / Baglæns SLOW tast ( 38) SET tast Forlæns SEARCH tast ( 38) / Forlæns SLOW tast ( 38) DISP. (on-screen information) tast ( 43) 15

16 Skærmens informationer Videooptagelse Betjeningsmetode ( 10) Optagelsesprogram ( 44) Hvidbalance ( 62) Billedeffekt ( 64) Digitale effekter ( 69) Optagelseshastighed ( 59) Still-billedkvalitet/-størrelse ( 74) Selvudløser ( 57) Disktype DVD-R, DVD-RW ( 4) Diskspecifikation (VIDEO metode, VR metode) ( 4) Mærke for lukket disk ( 96) Påmindelse om optagelsestiden Optagelse af still-billeder Manuel fokusering ( 52) Billedstabilisator ( 79) Diskbetjening Tidskode (timer : minutter : sekunder) Resterende optagelsestid på disk ( 31) Widescreen metode ( 36) Vindskærm ( 79) Metode for modtagersensor ( 23) Mini videolampe ( 54) Niveaumarkering ( 81) Zoom ( 35), Eksponering ( 51) Lysmålemetode ( 61) Fremføringsmetode ( 65) Antal tilgængelige still-billeder på kortet, på disken Resterende batterikapacitet Advarsel om videokamerarystelser ( 78) Flash ( 55) AF/AE låst under still-billedoptagelse ( 53) AF ramme ( 53) 16

17 Påmindelse om optagelsestiden Videokameraet tæller fra 1 til 10 sekunder, når du starter optagelsen. Dette er en hjælp til at undgå scener, der er for korte. Antal still-billeder tilgængelig på kortet blinker rødt: Intet kort i grønt: 6 eller flere billeder Diskbetjening Optagelse, Pause i optagelse, Afspilning, Pause i afspilning, Hurtig afspilning, Hurtig baglæns afspilning, Langsom afspilning, Langsom baglæns afspilning, Enkeltbillede afspilning, Baglæns enkeltbillede afspilning Resterende optagelsestid Når der ikke er mere diskplads tilgængelig, vil END blive vist, og optagelsen vil standse. i gult: 1 til 5 billeder. i rødt: Der kan ikke optages flere billeder Når still-billeder afspilles, vil informationen altid vises i grønt. Afhængig af optagelsesbetingelserne vil antallet af tilgængelige still-billeder ikke falde efter en optagelse eller måske falde med 2 still-billeder på en gang. Information om Kort/Disk kommunikation vises ved siden af antallet af tilgængelige billeder, mens videokameraet skriver på hukommelseskortet eller disken. Resterende batterikapacitet Da Introduktion Når begynder at blinke rødt, erstat batteripakken med en, der er fuldt opladet. Når du påsætter en afladet batteripakke, kan strømmen afbrydes uden " " vises. Batteriets aktuelle kapacitet bliver måske ikke angivet præcist afhængig af de betingelser, batteripakken og videokameraet benyttes under. 17

18 Videoafspilning (Indeksbillede) Øjeblikkelig scenenummer/total sceneantal ( 37) Dato og klokkeslæt for optagelse Videoafspilning (Under afspilning) Diskbetjening Afspilningstid (timer : minutter : sekunder) Scenenummer Datakode ( 43) Vise still-billeder Billednummer ( 82) Aktuelt billede / Antal billeder optaget på kortet, optaget på disken Still-billedstørrelse Datakode ( 43) Billedsikringsmærke ( 94) 18

19 Klargøring Punkt 1: Klargøring af strømforsyningen Videokameraet kan forsynes med strøm fra en batteripakke eller tilsluttes lysnettet. Oplad batteripakken før brug. Påsætning og opladning af batteripakken 1. Sluk videokameraet. 2. Montér batteripakken på videokameraet. Skub batteriets ende med stik i pilens retning og tryk let på det, til det klikker. 3. Sæt netledningen i strømforsyningen. 4. Sæt netledningens stik i stikkontakten. 5. Tilslut strømforsyningen til videokameraets DC IN bøsning. CHARGE indikatoren begynder at blinke. Indikatoren lyser konstant, når opladningen er færdig. DC IN bøsning CHARGE indikator BATT. tast Klargøring Da Fjern dækslet på batteripakken, før den påsættes Når batteripakken er helt opladet: 1. Fjern strømforsyningen fra videokameraet. 2. Fjern netledningen fra stikkontakten og strømforsyningen. For at fjerne batteripakken: Hold BATT. tasten trykket ned for at udløse den, og træk batteripakken ud fra kanten forneden. 19

20 Opladnings-, optagelses- og afspilningstider med BP-208 batteripakken Opladningstiden for BP-208 batteripakken er 155 min. De følgende optagelses- og afspilningstider er omtrentlige og kan variere med opladnings-, optagelses- eller afspilningsbetingelserne. Optagelsesmetode Maks. optagelsestid Typisk optagelsestid* Søger 65 min. 40 min. XP LCD (normal) 65 min. 40 min. LCD (backlight) 65 min. 40 min. Søger 75 min. 45 min. SP LCD (normal) 75 min. 45 min. LCD (backlight) 70 min. 40 min. Søger 80 min. 45 min. LP LCD (normal) 80 min. 45 min. LCD (backlight) 75 min. 45 min. Afspilningstid 75 min. 85 min. 90 min. * Cirka tider for optagelse med gentagende operationer så som start/stop, zoom og tænd/sluk. Tilslut videokameraet til lysnettet Tilslut videokameraet til lysnettet for at anvende videokameraet uden at bekymre dig om batteriets kapacitet. Du kan lade batteripakken være påsat. Batteriets kapacitet bliver ikke brugt. 1. Sluk videokameraet. 2. Sæt netledningen i strømforsyningen. 3. Sæt netledningens stik i stikkontakten. 4. Tilslut strømforsyningen til videokameraets DC IN bøsning. Sluk altid for videokameraet, før du tilslutter eller fjerner strømforsyningen. Tilslut ikke noget elektrisk udstyr til videokameraets DC IN bøsning eller til strømforsyningen, der ikke eksplicit er anbefalet til brug med dette videokamera. Du kan høre nogen støj fra strømforsyningen under brug. Det er ikke en fejl. For at forhindre udstyr i at gå i stykker og overophedning må du ikke tilslutte den medfølgende strømforsyning til spændingsomformere for oversøiske rejser eller specielle strømforsyninger, som f.eks. dem der benyttes i fly og skibe, DC-AC omsættere, etc. 20

21 Vi anbefaler at oplade batteripakken ved temperaturer mellem 10 C og 30 C. Udenfor temperaturintervallet mellem 0 C og 40 C vil opladningen ikke starte. Hvis du tilslutter en defekt strømforsyning eller batteripakke, blinker CHARGE indikatoren hurtigt (ca. 2 gange pr. sekund), og opladningen standser. CHARGE indikatoren virker også som en indikator for batteriets opladningsstatus. Lyser konstant: Batteriet er helt opladet. Blinker hurtigt (ca. 2 gange pr. sekund): Batteriet er opladet mere end 50%. Blinker langsomt (ca. 1 gang pr. sekund): Batteriet er opladet mindre end 50%. Vi anbefaler at klargøre batteripakker til 2-3 længere tid, end du påregner at bruge. Opladningstiden vil afhænge af omgivelsernes temperatur og batteripakkens indre ladningstilstand. I kolde omgivelser vil batteripakkens brugstid falde. Da Klargøring 21

22 Punkt 2: Klargøring af videokameraet Justering af søgeren (Dioptrijustering) 1. Tænd videokameraet, og hold LCD panelet lukket. 2. Juster om nødvendigt søgerens fokuseringskontakt. Justering af håndremmen Justér håndremmen, således du kan nå zoomkontrollen med din pegefinger og start/ stop tasten med din tommelfinger. 22

23 Punkt 3: Anvend den trådløse fjernkontrol Isæt batteriet (lithium-batteri CR2025) 1. Tryk tappen i pilens retning, og træk batteriholderen ud. 2. Placer lithium-batteriet med + siden opad. 3. Indsæt batteriholderen. Da Tap Anvend den trådløse fjernkontrol Ret fjernkontrollen mod videokameraets modtagersensor, når du trykker på tasterne. Klargøring Den trådløse fjernkontrol virker måske ikke korrekt, når modtagersensoren udsættes for kraftig lys eller direkte solskin. Hvis den trådløse fjernkontrol ikke virker, kontroller om modtagersensoren er indstillet til [OFF ] ( 82). Hvis videokameraet ikke kan betjenes med den trådløse fjernkontrol, eller hvis det kun kan betjenes på meget kort afstand, skal batterierne udskiftes. 23

24 Punkt 4: Justering af LCD skærmen Drej LCD panelet Motivet kan betragte LCD skærmen Åbn LCD panelet 90 grader. Du kan rotere panelet 90 grader nedad. Du kan rotere panelet 180 grader fremad mod objektivet (således motivet kan betragte LCD skærmen, mens du benytter søgeren). At rotere panelet 180 grader er også nyttig, hvis du selv vil med på motivet, når du optager med selvudløser. LCD baggrundsbelysning Du kan skifte lysstyrken i LCD skærmen mellem normal og kraftig ved at trykke på BACKLIGHT tasten. Dette er nyttigt ved udendørs optagelser. BACKLIGHT tast Tryk på BACKLIGHT tasten. Gentagende tryk på BACKLIGHT tasten vil skifte mellem kraftig og normal lysstyrke. Denne indstilling påvirker ikke lysstyrken i optagelsen eller søgerens skærm. Når den kraftige LCD indstilling benyttes, afkortes batteriets effektive brugstid. 24

25 Punkt 5: Ændring af sproget i displayet Det sprog, der benyttes i videokameraets informationer og menuer kan ændres til tysk, spansk, fransk, italiensk, polsk, russisk, simplificeret kinesisk, traditionel kinesisk, koreansk, thai eller japansk. MENU ( 77) DISPLAY SETUP LANGUAGE ENGLISH Da 1. Tænd videokameraet. 2. Tryk på MENU tasten. 3. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) [DISPLAY SETUP] menuen, og tryk på ( ). 4. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) [LANGUAGE ], og tryk på ( ). 5. Benyt Multi vælgeren til at vælge (, ) det ønskede sprog, og tryk på ( ) for at vælge det. 6. Tryk på MENU tasten for at gemme indstillingen og lukke menuen. Klargøring Hvis du ved et uheld har ændret sproget, kan du følge mærket ved siden af menupunktet for at ændre indstillingen. Informationerne og, som fremkommer på skærmen, når indstillingerne for print og direct transfer ændres, vil ikke skifte efter det valgte sprog. 25

26 Punkt 6: Indstilling af tidszone, dato og klokkeslæt Indstilling af tidszone/sommertid MENU ( 77) DATE/TIME SETUP T.ZONE/DST PARIS 1. Tænd videokameraet. 2. Tryk på MENU tasten for at åbne menuen. 3. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) [D/TIME SETUP] menuen, og tryk på ( ). 4. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) [T.ZONE/ DST], og tryk på ( ). Indstillingen for tidszonen fremkommer. Standardindstillingen er Paris. 5. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) din tidszone, og tryk på ( ) for at gemme indstillingen. For at korrigere for sommertid vælges vælge den tidszone, der er markeret med ved siden af stednavnet. Indstilling af dato og klokkeslæt MENU ( 77) DATE/TIME SETUP DATE/TIME 1.JAN :00AM 6. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) [DATE/TIME] menuen, og tryk på ( ). Dagen bliver vist i orange. 7. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) årstallet, og tryk den til ( ) for at flytte til indstilling af måneden. Den næste del af datoen/klokkeslættet bliver vist i orange. Indstil måned, år, timer og minutter på samme måde. Hvis du ikke behøver at ændre alle indstillingerne, kan du benytte Multi vælgeren ( ) til at gå det den specifikke indstilling, du vil ændre. 8. Tryk på MENU tasten for at lukke menuen og for at starte uret. 26

27 Når du ikke benytter videokameraet i ca. 3 måneder, kan det indbyggede genopladelige lithium-batteri blive helt afladet, og dato/klokkeslæt indstillingerne kan gå tabt. I dette tilfælde skal du genoplade det indbyggede lithium-batteri ( 129) og indstille tidszone, dato og klokkeslæt igen. Du kan også ændre datoformatet ( 82). Tidszoner Når du har indstillet tidszonen, dato og klokkeslæt, behøver du ikke at indstille uret, hver gang du rejser til en anden tidszone. Vælg den tidszone, der henviser til dato og klokkeslæt, som vises på skærmen. Tidszoner og forskelle fra GMT/UTC Da London GMT/UTC Wellington (WELLINGTN) +12 Paris +1 Samoa -11 Cairo +2 Honolulu -10 Moscow +3 Anchorage -9 Dubai +4 Los Angeles (L.A.) -8 Karachi +5 Denver -7 Dacca +6 Chicago -6 Bangkok +7 New York -5 Singapore +8 Caracas -4 Tokyo +9 Rio de Janeiro (RIO) -3 Sydney +10 Fernando de Noronha (FERNANDO) -2 Solomon +11 Azores -1 Klargøring 27

28 Punkt 7: Isæt et hukommelseskort Kun minisd kort kan benyttes i dette videokamera. Isætning af kortet 1. Sluk videokameraet. Vær sikker på, at indikatoren for CARD kommunikation ikke blinker, før du slukker videokameraet. 2. Åbn dækslet. 3. Sæt hukommelseskortet helt ind i rillen til hukommelseskortet. 4. Luk dækslet. Luk ikke dækslet med magt, hvis hukommelseskortet ikke er korrekt isat. For at fjerne hukommelseskortet: Indikator for CARD kommunikation Tryk først en gang på hukommelseskortet for at udløse det, og træk herefter kortet ud. Vær sikker på at initialisere alle hukommelseskort, før de benyttes i dette videokamera ( 95). Funktionalitet kan ikke garanteres med alle minisd kort. 28

29 Punkt 8: Isætning og udtagning af en disk Isæt disken Klargøring: Benyt kun 8 cm mini DVD diske, der er forsynet med DVD-R eller DVD-RW logoet. Før disken isættes, skal du kontrollere, at optagelsesoverfladen er ren. Om nødvendigt, benyt en blød renseklud til objektiver til at fjerne fingeraftryk, snavs eller pletter fra diskens overflade. Da 1. Flyt Power omskifteren til ON for at indstille videokameraet til CAMERA metoden ( 9). 2. Flyt / omskifteren til (Videoer) positionen. 3. Skub OPEN kontakten helt i pilens retning, og åbn forsigtigt diskdækslet helt, indtil det standser. Pres håndremmen under videokameraet, således den ikke kommer i vejen for diskdækslet. 4. Isæt disken, og tryk på dens centrum, indtil den klikker på plads. Isæt disken med optagelsessiden nedad (enkeltsidede diske - labelsiden peger opad). Vær forsigtig ikke at berøre diskens optagelsesoverflade eller pickup objektivet. 5. Luk diskdækslet. Luk ikke dækslet med magt, hvis disken ikke er korrekt indsat og helt på plads. Ved brug af DVD-R diske (inklusive den medfølgende blanke disk): Du kan begynde at optage videoer, når indikatoren for pause i optagelse fremkommer. Ved brug af en DVD-RW: Du skal initialisere nye diske, før du kan begynde at optage. Skærmbilledet for disk initialisering vil fremkomme, første gang en ny DVD-RW isættes (Det vil ikke fremkomme, når disken allerede er initialiseret i dette tilfælde kan du starte optagelsen, når indikatoren for pause i optagelse fremkommer). Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) de ønskede diskspecifikationer, og tryk på ( ) for at foretage valget. For en sammenligning mellem specifikationerne [VIDEO] og [VR] se En introduktion til DVD'er ( 4). Klargøring 29

30 Du vil blive bedt om at bekræfte de diskspecifikationer, du har valgt. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) [YES], og tryk på ( ) for at fortsætte, eller vælg [NO], og tryk på ( ) for at returnere og vælge en anden diskspecifikation. En meddelelse for bekræftelse vil fremkomme på skærmen. Benyt Multi vælgeren til at vælge ( ) [YES], og tryk på ( ) for at starte diskinitialiseringen. Diskinitialiseringen vil tage ca. 1 minut. Undgå at bevæge videokameraet, mens initialiseringen foregår. Du kan begynde at optage videoer, når indikatoren for pause i optagelse fremkommer. Skærmbilledet for diskinitialisering fremkommer måske ikke automatisk, hvis du trykkede på en af videokameraets taster, mens disk genkendelsen var i gang. I dette tilfælde initialiseres disken gennem menupunktet ( 88). Processen med at genkende en disk kan tage et øjeblik. informationen vil bevæge sig, mens disken bliver læst. Vent indtil videokameraet er færdig med at genkende disken, før du starter optagelse Udtag disken 1. Flyt Power omskifteren til ON for at indstille videokameraet til CAMERA metoden ( 9). 2. Skub OPEN kontakten helt i pilens retning, og åbn forsigtigt diskdækslet helt, indtil det standser. Udsæt ikke videokameraet for kraftige stød, mens indikatoren for DISC kommikation er tændt eller blinker. Pres håndremmen under videokameraet, således den ikke kommer i vejen for diskdækslet. Det kan tage et øjeblik efter at have trykket på OPEN kontakten, før diskdækslet åbner. 3. Tag på kanten af disken, og træk den forsigtig ud. Vær forsigtig ikke at berøre diskens optagelsesoverflade eller pickup objektivet. 4. Luk diskdækslet. Når du trykker på OPEN kontakten efter optagelse, optages vigtige data på disken. Mens indikatoren for DISC kommunikation er tændt eller blinker, må videokameraet ikke udsættes for stød som f.eks. ved at stille det på bordet med en kraftig bevægelse. 30

Betjeningsvejledning DANSK

Betjeningsvejledning DANSK DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK nsk Mini Digital Video Cassette PAL Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN

Læs mere

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. GR-D240PAL.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 10:52 AM Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4 og

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme, INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG575E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Revision: R00 (2007/5)

Revision: R00 (2007/5) Brugermanual Revision: R00 (2007/5) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

OVERSIGT. Hovedapparat

OVERSIGT. Hovedapparat OVERSIGT Hovedapparat Forside 1. Blå LED-lampe for standbytilstand 2. Disk-skuffe 3. PLAY: Afspilning 4. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 5. STANDBY: Tænd fra standbytilstand, og skift tilbage til standbytilstand

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

MacBook Brugerhåndbog

MacBook Brugerhåndbog MacBook Brugerhåndbog Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til MacBook K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold

Læs mere

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-modtager Brugsanvisning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed og komfort...3 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Forholdsregler for ansvarlig brug af computeren...3 Grundlæggende funktioner...5 Computerens kontrolfunktioner...5 Tænd eller

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash Dk Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Trådløst fjernstyret flash SB-R200 Brugervejledning Klargøring Da beskrivelserne

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai Bruksanvisning Brugsanvisning FORSIGTIG: STANDBY/ON-AFBRYDEREN ER KUN TILSLUTTET SEKUNDÆRT OG AFBRYDERDERFOR IKKE STRØMMEN FRA ENHEDEN I STANDBY-TILSTAND. ENHEDEN BØRDERFOR

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere