Fault Tolerant Sensor Network for Data Collection. Aslak Johansen, Jan Kjetil Chu,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fault Tolerant Sensor Network for Data Collection. Aslak Johansen, aslakj@gmail.com Jan Kjetil Chu, jan@chu.dk"

Transkript

1 Fault Tolerant Sensor Network for Data Collection Aslak Johansen, Jan Kjetil Chu, 15. december 29

2 2 Abstract In this thesis we are going to develop a number of network protocols for WSN (Wireless Sensor Networks). The protocols developed will distinguish themself from the wide selection of WSN protocols out there, by being a point-to-point communication protocol, and not the wellknown collection/dissimination protocol. We are going to emphesize on fault tolerance, and try to come up with a good solution for point-to-point communication in WSN, that addresses some of the problems WSN has when it comes to failure in communication. We will analyse, implement and evaluate these solutions, and will end up with protocols that are proven to be able to communicate over 15 hops at 1% linkquality at each hop. In the evaluation we will investigate, and set, the parameters available in our protocols. They will be evaluated in such a way that the reader will be able to set these parameters to match hi's or her's WSN enviroment. We will end up with to types of protocols, SinglePath/MultiPath, wich used 1/2 paths to communicate over. We will nd out that the SinglePath algorightm is MultiPath superior in most situations, and even in a edge rich network, SinglePath is the better. The problem with SinglePath is that it dosent handle nodes dieing mid-communication. The MultiPath protocol, with its 2 communication paths is able to continue if one path becomes incomplete because of a node that dosent respond.

3 Indhold Indhold 3 Figurer 5 Tabeller 8 1 Introduktion Kontekst Trådløse sensornetværk TinyOS Simulation LoWPAN Brugen af ActiveMessages Mana Fejltolerence Tilgang Helbredsmonitorering Bidrag Denition af 'fejl tolerence' Baggrund Denition af problemet Design af robust system Netværkslag Problematikker Fragmentering Korruption som følge af crosstalk Bekræftelser Gentagen modtagelse af frames Klasser af routningsprotokoller Globale routningsprotokoller Decentraliserede routningsprotokoller Distance-vector routing Counting to Innity Protokoller Protokollen Yeller Protokoller med statiske kommunikationsveje Valg af kommunikationsveje Protokollen MultiPath Ansvar for bekræftelser API

4 4 INDHOLD 4 Implementation Protokollen Yeller Pakkeformat Afsending af en frame Modtagelse af en frame Terminering af udbredelsesbølge Behandling af frames Protokollen MultiPath Pakkeformat Routning Bedømmelse af understier Strukturen af en score Udregning af en score En nodes relationer til naboer En nodes relationer til stier Opbygning af et stisæt Ændring af targetnode Routning Beskeder Bekræftelser Evaluering Valg af støjmodel Linkkvalitet vs. Gain Netværkstopologier Konkretisering af protokoller Delte parametre Parameteren RECV_BUFFER_SIZE Parametre for Yeller Parameteren FORWARD_BUFFER_SIZE Parameteren PACKET_DROP_TIMEOUT Parameteren PACKET_BUFFER_SIZE Parameteren SENDQUEUE_SIZE Parametre for Multipath Parameteren PATH_COUNT Parameteren HELLO_COUNT Parameteren NEIGHBOURID_BUFFER_SIZE Parameteren SEND_SAFE_CONSTANT_TIMEOUT Parameteren MAX_RESEND_COUNT Parameteren PACKET_DROP_TIMEOUT Parameteren FIND_PATH_TIMEOUT Parameteren ROUTE_BUFFER_SIZE Parameteren SEND_QUEUE_SIZE Parameteren SEND_SAFE_QUEUE_SIZE Automatisering af optimering af parametre Resulterende protokoller Eksperimenter Eksperiment 1: Linje topologi Hvordan ser den totale overførselstid ud for hver protokol? Hvornår begynder protokollerne at fejle mht. datatransmission? Hvor mange frames bliver der totalt transmitteret i netværket? Opsummering Eksperiment 2: Tilfældig topologi Hvordan ser den totale overførselstid ud for hver protokol?

5 INDHOLD Hvornår begynder protokollerne at fejle mht. datatransmission? Hvor mange frames bliver der totalt transmitteret i netværket? Opsummering Eksperiment 3: Geogrask topologi Hvordan ser den totale overførselstid ud for hver protokol? Hvornår begynder protokollerne at fejle mht. datatransmission? Hvor mange frames bliver der totalt transmitteret i netværket? Opsummering Eksperiment 4: Hastighedstest Linje topologi Tilfældig topologi Geogrask topologi Opsummering Eksperiment 5: Yeller Opsummering Konklusion Fremtidigt arbejde Litteratur 92

6 6 INDHOLD

7 Figurer 3.1 De grundlæggende protokolkategorier Nodenetværk hvor R ønsker at kommunikere med T Dårligt valg af veje til T Nodenetværk hvor R ønsker at kommunikere med T via multipath protokol Stiliseret model over kommunikationsvejen over et enkelt hop Softwarestak for Yeller Eksempel på indhold af headere ved routing af en pakke med MultiPath Opbygning af et stiset for multipath protokol Kombinering af understier med multipath protokol Forhold mellem linkkvalitet og gain Eksempler på resultater af forskellige topologigeneratorer Throughput i B/s ved forskellig RECV_BUFFER_SIZE og hoptal ved 5% linkkvalitet Sandsynlighed for en pakke går igennem med Yeller, linje-topologi og linkkvalitet 9% Procent overbehandling af frames for hele netværket ved 1% linkkvalitet Eksempel på et opdelt netværk Sandsynligheden for oprettelse af et ikke opdelt netværk ved brug af linje topologi Procentfordeling af brugt tid på afsending af en frame Gennemsnitligt antal gensendinger af en frame inden ACK modtages. SinglePath, linje-topologi, 1% linjekvalitet Maksimale afstand mellem to frames ud fra Hoptal Tid mellem modtagne FIND_PATH pakker hos den søgte node Behov for ROUTE_BUFFER_SIZE Maksimalt brug af SEND_QUEUE målt i antal frames Maksimalt brug af SEND_SAFE_QUEUE målt i antal frames Overførselstid målt i millisekunder Antal frames som er modtaget, set i forhold til det forventede antal Antal frames sendt i hele netværket Gennemsnits overførselstid ved forskellig valens og linkkvaliteter Procentdel modtagne frames ved forskellig valens og linkkvaliteter Gennemsnits antal sendte frames i netværket ved forskellig valens og linkkvaliteter Overførselstiden under geogrask topologi ved forskellige densiteter og datastørrelser Overførselstiden ved geogrask topologi ved forskellige datastørrelser Antal sendte frames i netværket under geogrask topologi ved forskellige densiteter og datastørrelser Antal sendte frames i netværket ved geogrask topologi ved forskellige datastørrelser Hastighed målt i B/s under linje-topologien (Eksperiment 1) Hastighed målt i B/s under den tilfældige topologi (Eksperiment 2) Hastighed målt i B/s under den geograske topologi (Eksperiment 3)

8 8 FIGURER 5.28 Andel af modtagne frames ved brug af Yeller protokollen under tilfældig og geogrask topologi

9 Tabeller 1.1 Features supporteret af forskellige TOSSIM sprog Netværkslag API for protokol Udvalgte linkkvaliteter med matchende gain-værdier Hvor meget koster det at gå fra MultiPath endack til SinglePath endack med 9% linkkvalitet og 999B data

10 1 TABELLER

11 Kapitel 1 Introduktion Dette speciale er skrevet af Jan Kjetil Chu og Aslak Johansen på DIKU (Datalogisk Institut ved Københavns Universitet) 29. Vi er ligeligt ansvarlige for rapportens indhold, og den skrevne kode. Vi lægger ud med at introducere omgivelserne til denne afhandling. Ud fra denne kontekst beskriver vi derefter de problemområder vi har beskæftiget os med. Til sidst præsenterer vi vores bidrag og gennemgår afhandlingens opbygning. 1.1 Kontekst I denne afhandling behandles begrebet reliability indenfor området for trådløse sensornetværk. Herved krydses to emner, hvis overlap traditionelt set ikke har tiltrukket meget opmærksomhed. Vi introducerer derfor emnerne separat Trådløse sensornetværk Et trådløst sensornetværk består af det kommunikationsmedie og -logik der skal til for at en række sensornoder kan løse en specik opgave. Den enkelte sensornode er udstyret med den beregningskræft og radioforbindelse der skal til for at indgå i netværket, samt sensorer for at bidrage til dets nytte. Visionen var at kunne bestrø et interessant område med 'elektronisk støv' og derefter kunne indhente oplysninger fra det. Jo mindre noder desto bedre. Eksempelvis kunne man bestrø et habibat med sensornoder, der har temperatur- og fugtighedssensorer samt en GPS-modtager. Noderne skulle da automatisk kongurere og vedligeholde et netværk, der med jævne intervaller transmitterer måledata tilbage til en basestation for analyse. Med tiden er konceptet blevet populært og anvendelserne har - som det så ofte sker - udvidet sig. I dag bruges udtrykket om praktisk talt enhver 'sky' af sparsommeligt udstyrede indlejrede systemer, der kan forbindes til eksternt udstyr (som f.eks. sensorer). Fælles for disse variationer af sensornoder er, at systemerne har været udsat for en lang række kompromiser: For at holde produktionsomkostninger og størrelse på et minimum, vælger man billige komponenter. Det betyder i praksis stærkt begrænset regnekraft, hukommelsesmængde og kommunikationsmuligheder. For at få strømkilden til at holde længere benytter man endog ofte duty-cycling[9] til at begrænse energikravet fra komponenter som f.eks. radio. De billige komponenter har desuden en tendens til at udvise ikkedeterministisk adfærd som følge af forskellige 11

12 12 KAPITEL 1. INTRODUKTION former for ekstern påvirkning eller blot tilfældigheder. Tilgangen til placeringen af logik for initiel behandling af data kan karakteriseres som værende udspændt af to dominerende og modsatrettede ideologier. Ifølge den ene ideologi har man en basisstation forbundet via en gateway. Basisstationen er ikke underlagt nodernes energikrav, hvorfor noderne sender alle foretagne målinger hertil, ideelt set med duty-cycling. Data behandles således dér hvor ressourcerne er billigst. Ifølge den anden ideologi skal sensornetværket være selvstændigt uden et single-point-of-failure (som f.eks. en basisstation) og forespørgsel bør derfor sendes til netværket der - set som en helhed - er i stand til producere et svar. Praktiske implementationer indeholder selvfølgelig aspekter af begge ideologier. Sensornoderne deployeres som regel så tyndt at det kun er et fåtal af dem, der bender sig indenfor gateway'ens rækkevidde. For at nå én af de resterende noder bruges mellemliggende noder til at route kommunikationen. De enkelte trin i routningskæden kaldes 'hop' og den klasse af protokoller der kan route indenfor sådanne topologier benævnes 'multi-hop' TinyOS TinyOS[5] er et styresystem, der er skrevet til trådløse sensornetværk og lignende anvendelser. Der medfølger derfor en række komponenter for understøttelse af hardware og protokoller, hvis footprint er stærkt begrænset. Systemets Open Source status[4] sørger for en fælles kodebase hvortil adskillige enkeltpersoner og institutioner bidrager. Med denne som medie er det særdeles let at sammenligne resultater, hvilket gør systemet særligt anvendeligt for det videnskabelige samfund. Gennem grænseader kan en komponent påtage sig roller. Rollerne hører til i en hierarkisk arkitektur, hvor det nederste lag udgøres af hardware og hvert yderligere niveau tilføjer abstraktion og/eller logik. Rollerne er valgt således, at de nederste lag modsvarer funktionalitet, der eksisterer i komplicerede men ikke i simple hardwareplatforme. Dette gør brugerne af systemet i stand til at tilpasse det til en bred vifte af både eksisterende og kommende hardwareplatforme. TinyOS består af en samling af komponenter, der dækker de basale servicefunktioner som normalt er implementeret i kerne, systembiblioteker og middleware. Ved at udvælge og forbinde en delmængde af disse komponenter og derefter skrive sine egne applikationsspecikke komponenter kan man skræddersy sit styresystem. På denne måde kan man minimere størrelsen af den resulterende rmware. Den komponentvise opbygning kan også bruges til at implementere fejltolerence i relativt lavtliggende lag uden at påvirke de applikationsspecikke komponenter. Eksekveringsmodellen er todelt, men essentielt eventdreven (hændelsesdreven, da.). En hændelse i hardware (registrering af ekstern påvirkning eller en udløben timer) trigger et interrupt der sendes til et lavtliggende komponent. I komponenten udføres den respektive kode, der kan sende events til andre komponenter. Herved hopper eksekveringstråden til eventhandlere i disse komponenter, der igen kan udsende events. Udover at udsende events kan kode poste (tilføje, da.) tasks til en kø. Tasks udføres ét af gangen i FIFO rækkefølge og kan blive midlertidigt afbrudt af events med mindre interrupts er slået fra Simulation TinyOS[2] applikationer kan kompileres til simulation. TOSSIM er en diskret event simulator. Gennem tossim er det muligt af udføre eksperimenter under kontrollerede og repeterbare forhold. For at simulere, kompilerer man sin applikation til en bestemt platform. Det der i virkeligheden sker er, at de nederste lag i applikationen bliver erstattet med biblioteker fra host-computeren og det hele kompileres så til en binær l. Jo ere lag man erstatter i bunden, desto mere indviklede

13 1.1. KONTEKST 13 Feature C++ Python Hastighed (i forhold til C++) 1x.5x Debugger til simulationskode Inspektion af variable i simulation Inspektion af memoryregioner i simulation Injektion af pakker Tabel 1.1: Features supporteret af forskellige TOSSIM sprog modeller kan man benytte. TOSSIM modellerer interrupts, men ikke ikke cpu-tid. Kode udføres derfor øjeblikkeligt. TOSSIM simulerer netværket på bitniveau. Ved opstart specicerer man hvilke noder der kan høre hvem og ved hvilken dæmpning der skal være på linket mellem dem. Man associerer desuden en støjmodel til de enkelte noder. Et eksperiment konstrueres som et program. Programmet bestemmer antallet af noder, topologi og baggrundsstøj. Simulationen foregår ved at man itererer igennem nogle evenst. Man har mulighed for, på et givent tidspunkt at injecte frames. Dette gøres ved at man først obygger framen med de værdier man er intereseret i og derefter giver simulatoren besked på at en bestemt node skal modtage framen på et bestemt tidspunkt. Debug-beskeder kan printes til separate kanaler. Afhængig af om der er tale om endelig kørsel eller ren debug kan man vælge hvilke kanaler man er intereseret i. Eksperimentet kan skrives i enten C eller Python. Tabel 1.1 viser foredele og ulember ved de to sprog LoWPAN 6LoWPAN[25] er IPv6 over LowPan. LowPan har ofte været brugt i sensornetværk og IPv6 siges at være fremtiden for internettet. Kombinationen gør det muligt at tilgå en vilkårlig node over internettet og har derfor tiltrukket en del interesse. Der ndes aktuelt to implementationer af 6lowpan for TinyOS. Den første [19] mangler lidt features (heriblandt ping-funktionalitet). Den anden er blip[1][16] (Berkeley IP). Blip er på vej ind i TinyOS, men kan aktuelt ikke kompileres. Mens 6lowpan har klare fordele i praksis brug, er der en del ekstraarbejde forbundet med at bygge en fejltolerant protokol på den. Det lader ikke til at let at route frames. Man kunne selvfølgelig route på UDP-niveau, men så mister man en del kontrol Brugen af ActiveMessages ActiveMessages er en highlevel frametype på 38 bytes, hvis abstraktion håndteres i dertil egnede moduler. Håndteringen kaldes for AM protokollen og involverer blandt andet en CRC kode på to bytes. Ifølge de dokumenter vi har fundet skulle en sådan frame kunne lates med 32 bytes[6]. ActiveMessages lader til at være fast inventar i TinyOS 2.1. Det er svært at informationer om hvordan man slipper for denne abstraktion.

14 14 KAPITEL 1. INTRODUKTION Mana Mana (Monitoring remote environments with Autonomous sensor Network-based data Acquisition systems)[3] er et projekt som arbejder med indsamlingen af data fra måleenheder i svære forhold. Mana arbejder tæt sammen med Zackenberg [7] som er en forskningsstation i grøndland hvor man ønsker at indsamle data ude fra felten. Pt. står en mængde Cambell Scientic CR1 ude i felten og indsamler data. Hver dag går en videnskabsmand ud til hver CR1 og kobler sin bærbar på CR1'eren via RS232. Ved hjælp af et program, kaldet LoggerNet, forbinder den bærbar til CR1'eren, og henter den indsamlede data. Dette skal gøres for samtlige CR1'ere. I Mana projektet ønsker at automatisere denne indsamling af data. Man har ønsket at benytte sig af sensornetværk, men de almindelige protokoller til WSN (Wireless Sensor Network) er ikke beregnet til interagere med kun enkelte noder. Enten sender noderne automatisk data ind til en sink, kaldet collection. Eller også sender man kontrolbeskeder ud til samtlige noder, kaldet dissemination. Mana ønsker at kunne forbinde LoggerNet til CR1 via et sensornetværk. Dette kræver dog at der ndes en løsning på hvordan man kan kommunikere direkte med en enkelt node. Her blev vi inddraget i Mana projektet og har på bagrund af dette behov, arbejdet imod en løsning i dette speciale. På grund af de tørre forhold vil der forekomme udladninger af statisk elektricitet i polare egne. Dette vil påvirke elektionik, og sætter meget høje krav det det udstyr som man ønsker at anvende. Det betyder, at der kan forekomme ekstra forstyrelser på radioudstyret, som sætter krav til softwaren Fejltolerence Et fejltolerent system reagerer hensigtsmæssigt når en fejl af en bestemt type opstår. På dette punkt er det danske ordforråd temmelig begrænset; adskillige engelske ord mapper til det danske 'fejl'. En fault er en fejlagtig tilstand i hard- eller software. En error er en fejl (fault), der manifesterer sig i software eller data. failure er hvad der sker når den ydede service (grundet en error) afviger fra det korrekte. Siewiorek og Swarz har en ganske udemærket forklaring af forskellene i [11]. Eksempel: En fault kan blandt andet være forårsaget af støj eller defekt hardware. Den resulterende error kunne da være modtagelse af en besked med bitfejl eller regnefejl. Behandlingen af disse fejlbehæftede data vil sandsynligvis resultere i forkerte resultater ( failure). Det er urealistisk at detekterer faults. Man kunne overvåge udvalgte omstændigheder der kan forårsage faults, f.eks. radiostøj. Ved at have redundante data og software (f.eks. 2 algoritmer hvis resultater skal stemme overens) kan errors detekteres og korrigeres. En failure er resultatet af manglende redundans. RAID-1 er måde at opnå fejltollerance på sit disksystem. Her sættes to diske op som et spejl af hinanden. Når der skrives/læses data bliver dette gjort på begge diske identisk. Hermed har man altid en tro kopi, og kan tåle at den ene af disse diske dør. Disksystemet kan såvel også detektere fejl i data, hvis en læsning ikke stemmer overens mellem de to diske. Hermed er en fault detekteret. Går den disk i stykker, kan systemet afværge en failure ved at arbejde videre på den anden. Den fejlbehæftede disk kan herefter skiftes ud, og disk-arrayet genopbygge sig selv så systemet igen er fejl tollerant (aktiv healing). RAID-5 er en anden måde hvorpå der sikres fejltollerance. Her bruges minimum 3 diske til at levere fejltollerance. Har man N diske vil der blive skrevet data til N-1 diske. Den sidste disk vil indeholde en paritetbit som XOR'et med de andre diske giver et på forhånd kendt resultat. Dermed kan systemet tåle at en disk fejler, da systemet kan regne ud hvilke data der står/burde stå på

15 1.1. KONTEKST 15 disken. Som RAID-1 kan RAID-5 også detektere fejl i systemet da data skal leve op til et regelsæt. Ved RAID-1 skulle det være ens, i RAID-5 kan vi se om data står korrekt via paritetdata. Der kan i begge RAID udgaverne benyttes en hot-spare. Dette er en disk som ikke er en del af disk-systemet, men ligger til rådighed for systemet. Såfremt en disk, tilhørende det kørende system fejler, kan systemet vælge at benytte hot-spare disken. Systemet starter nu med at genopbygge systemet, så der igen tilbydes fejltollerance. Dette sker automatisk såfremt denne hot-spare er sat til systemet. LM Ericssons AXE telefoncentral benytter en tilsvarende teknik til at detektere faults i APZ'en (processoren)[11]. Processeren har en A-side og en B-side, der er ens. Under normal kørsel udfører de præcis den samme kode. Kontrollogik vericerer at de to sider giver ens resultater. Hvis de to sider ikke opfører sig ens, suspenderes den normale operation indtil en self-test har bestemt hvilken side, der er fejlbehæftet. Når den defekte side er lokaliseret lukkes den ned mens den anden side fortsætter hvor arbejdet blev sluppet. På grund af brugen af regionale processorer kan denne test foretages uden at påvirke igangværende trak. DMI[2] har opstillet en stor mængde målestationer, fordelt på hele danmark. Fra disse målestationer indsamles en stadig strøm af meteorologiske data. De indsamlede data betragtes ofte som en helhed. Helhedsbilledet degraderer ikke betydeligt af at der mangler data fra et par målestationer. Så selvom der er failures på enkelte komponenter reagerer det samlede system ved at give et lidt ringere overblik. Denne 'teknik' kaldes gacefull degradation og er i dette tilfælde en del af problemformuleringen. Tolerencen er til dels opnået gennem alternative målinger. Noget der ikke er en mulighed i forhold til Mana projektet. Når uheldet er ude, og et system stopper med at virke, kan man i nogle tilfælde undersøge hvorfor systemet fejlede. Metoden kaldes post mortem analysis og betyder analyse efter døden. Et eksempel er den sorte boks på et y. Hvor man, i tilfælde af f.eks. yulykker, kan nde ud af hvad der var skyld i systemets nedbrud. I dette tilfælde yulykken. Dette kræver dog at systemet er designet til denne form for efteranalyse Tilgang Systemer til håndtering af fejltollerence bearbejder problemer i en række trin. Fault Detection Dét at opdage at der er sket en fejl. Fault Isolation Det at præcisere hvad der er fejlet. Fault Handling Enten Containment, så fejlen ikke påvirker resten af systemet, eller Correction, så fejlen går i sig selv igen. I nogen systemer er nogle af disse trin meget nært beslægtede Helbredsmonitorering Når man opsætter et tådløst sensornetværk ude i felten, fungerer tingene ikke altid som man håber. Der er eksempler på hvordan, der ved opsætning af trådløse sensornetværk, ikke har været kontakt til samtlige noder. Dette er først blevet opdaget en måned senere, hvor man opdagede at af den resterende del, var det kun halvdelen som returnerede resultater fra deres måleinstrumenter[12]. Ved netop ovennævnte situation er det uunværligt at have helbredsmonitorering. En funktion som kan benyttes til at undersøge om ens noder kan kommunikeres med, og om de fungere som de skal.

16 16 KAPITEL 1. INTRODUKTION Man kan dermed under opsætning af sensornetværket, kontrollerer at alle noderne fungerer i stedet for at håbe på det bedste. helbredsmonitoreringen kan gøres simpelt, f.eks. ved at sende en broadcast ud på netværket, der får samtlige noder til at sende statusinformationer tilbage til roden. Hermed kan man se, om en given node er til at komme i kontakt med, og hvad dens status er. Disse statusinformationer kunne såvel også indeholde informationer omkring antallet af hop to roden, sidste måling fra måleinstrument, batteristatus, linkkvaliteten til naboerne osv. Når man sætter sensore op i felten er det utrolig vigtigt at vide om de virker. Det er simpelhen for trist at man en måned senere nder ud af, at nodernes placeringen umuligøre radiokontakt til roden og at man derfor ikke har modtaget målinger som forventet. 1.2 Bidrag Vores bidrag er følgende: En point-to-point protokol, der kan varieres i adfærdsmønster både med hensyn til rumlig og temporal redundans, og med hensyn til hvor der bekræftes. Et udgangspunkt som Mana projektet kan arbejde videre på, med informationer om faldgrupper og gode ideer.

17 Kapitel 2 Denition af 'fejl tolerence' I dette afsnit skriver vi om hvilke betydninger, man kan lægge i begrebet fejltolerence indenfor trådløse sensornetværk. Systemet kan være tolerent overfor én eller ere kategorier af fejl. Mana-projektets særlige problematik matcher ikke specielt godt den klassiske opfattelse af et sensornetværk. Det klassiske sensornetværk består af en større mængde noder, hvis enkeltvise betydning er til at se bort fra. Værdien af netværket bunder i det samlede overblik, der fremkommer når den store mængde noder løbende rapporterer deres aktuelle sensormålinger. Kvaliteten af det resulterende situationsbillede mindskes ikke betydeligt af, at der mangler resultater fra enkelte noder. I nogle tilfælde, hvor målinger foretages med et bestemt interval, frafalder en målings værdi idet øjeblik den efterfølgende måling bliver tilgængelig. Afsendes målingerne som en stadig strøm fra sensorer til en relæstation, accepteres det derfor typisk, at enkelte målinger aldrig når frem. Visionen for løsningen til manaprojektet er, at benytte hard- og software fra trådløse sensornetværk til at forbinde en lille mængde dataloggere, hvis beliggenhed udgør en betragtelig barriere for radiosignaler. På grund af det arktiske klima er det forbundet med relativt store omkostninger at placere en node. Vi begrænser os derfor til udelukkende at se på løsninger, hvor der er netop én node per datalogger. De benyttede dataloggere er ikke klassiske sensorer, der kan aæses elektrisk, men indlejrede systemer, som kommunikeres via en protokol. Brugsmønsteret er derfor, at en udefrakommende agent opretter en forbindelse til en bestemt datalogger, handshaker, og udsteder ordre. Dataloggeren udfører løbende disse ordre og sender ved bestemte ordre data retur. Kommer dele af data ikke frem, behandles de i forkert rækkefølge eller er blot for lang tid om at nå frem - således at der opstår timeout i protokollen - opnås fejlbehæftede resultater. For at løse denne problematik, skal det trådløse netværk derfor kunne sende en pakkestrøm fra en relæstation til en navngiven node. Som navn kunne man bruge adresser. sende en pakkestrøm fra en given node tilbage til relæstationen. I begge tilfælde er det følgende egenskaber for pakkestrømmen nødvendige: Ankomst Pakker der afsendes skal ankomme til den tiltænkte destination. Ordnethed Pakker skal aeveres til applikationslaget i samme rækkefølge som de bliver afsendt. 17

Forsøg med sensor netværk og robotter

Forsøg med sensor netværk og robotter Forsøg med sensor netværk og robotter Bachelorprojekt, forår 2005 Datalogisk Institut, Københavns Universitet Pelle Kristian Lauritsen 25. juli 2005 Resumé Dette bachelorprojekt Forsøg med sensor netværk

Læs mere

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil 25/01/2011 DoTA AI m. fl. Nexus Wars, Income Wars m. fl. Majesty Diner Dash Hastighed Liv og skade Iteration Relaterede AI-projekter

Læs mere

P2P-netværk. Optimering og samarbejde. Daniel Grøndal Sangill. Jens Taarnhøj. Omkostningsfordeling og spilteori. Afleveringsdato: 1.

P2P-netværk. Optimering og samarbejde. Daniel Grøndal Sangill. Jens Taarnhøj. Omkostningsfordeling og spilteori. Afleveringsdato: 1. P2P-netværk Optimering og samarbejde Navne: Daniel Grøndal Sangill Jens Taarnhøj Specialevejleder: Specialefag: Uddannelse: Jens Leth Hougaard Omkostningsfordeling og spilteori CBS, Cand.Merc.Mat Afleveringsdato:

Læs mere

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem: Titelblad Titel: IP- telefoni Projektperiode: 06/10 2003 19/12 2003 Projektgruppe: 318D Storgruppe: 0335 Afleveringsdato: 15/12 2003 Vejleder: Henning Karlby Opponent gruppe: 307D/E Udarbejdet af: Uffe

Læs mere

Analyse af Intruder Detection Systemer

Analyse af Intruder Detection Systemer Datalogi Institut ved Københavns Universitet November 2004 Analyse af Intruder Detection Systemer Udarbejdet af: Orod Badjelan orod@diku.dk Vejleder: Klaus Hansen khan@diku.dk Af Orod Badjelan, DIKU november

Læs mere

Eksperimentel Systemudvikling 2011 Materielstyring til HVF 127 MFP

Eksperimentel Systemudvikling 2011 Materielstyring til HVF 127 MFP Eksperimentel Systemudvikling 2011 Materielstyring til HVF 127 MFP DAT2, Group 3: Søren Løbner, 20050677 Morten Daugaard, 20051715 Jens William L. Sørensen, 20072733 {lobner,taghof,u072733}@cs.au.dk Abstract

Læs mere

Availability og reliability i softwarearkitektur

Availability og reliability i softwarearkitektur Availability og reliability i softwarearkitektur Gruppe 2 Jørgen Vrou Hansen 20042728 Marjus Nielsen 20064684 Said Shah Alizadeh 19963592 19. marts 2010 Abstract Dette papir omhandler arkitektoniske discipliner

Læs mere

Simulering af Poker Gruppe 8

Simulering af Poker Gruppe 8 Simulering af Poker Gruppe 8 Kasper Emil Dueholm Freiman Roy Bergholdt Christian Arentsen Morten Egedal Allan Laursen Johan Følsgaard Rasmus Kristoffer Pedersen Under vejledning af: Maja Tønnesen Roskilde

Læs mere

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a The MTIDD Firewall Language 10. november 2003 AALBORG UNIVERSITET Institut for Datalogi Titel: The MTIDD Firewall Language Tema: Sprog og oversættelse Projektperiode: 3. februar - 30. maj 2003 Semester:

Læs mere

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal Netværksprojekt Projektdeltagere: Henrik Hansen Kristjan Nielsen Martin Gertsen Ognjen Grgic Rasmus Dal Indholdsfortegnelse Indledning og resume...4 Kravspecifikation...6 Tidsplan...7 Firma analyse...9

Læs mere

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Maria Miland Elmvang, s991112 31 marts, 2005 Polyteknisk eksamensprojekt Institut for Matematisk Modellering Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme. Vejleder Torben Braüner

Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme. Vejleder Torben Braüner LEGO OG LABYRINTER Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme Vejleder Torben Braüner 4. semester, forår 2008 NatBas RUC Abstrakt Vi har undersøgt hvilken

Læs mere

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning. Resumé Denne rapport er skrevet i forbindelse med udarbejdelse af projektet på Institut for Automation ved Danmarks Tekniske Universitet. Internetbaseret interface eller web-enabling betyder, at en robot

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen 2010 Rejseplanen Roskilde Universitet, RUC Hum-Tek, Hus 08.1, Gruppe 4 Vejleder: Niels Jørgensen Tegn u. mellemrum: 121.531 Dato: 21-12-2010 Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard

Læs mere

Design og implementering af et lagersystem

Design og implementering af et lagersystem Design og implementering af et lagersystem Martin Skytte Sørensen Kongen Lyngby 2013 IMM-B.Eng-2013-32 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modeling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge

Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge Specialerapport af Lars Kjær Nielsen Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet - Odense 1 Forord Dette speciale er skrevet i perioden

Læs mere

forstyrrelse af perceptuel kognition og metakognition i et softwarebaseret miljø

forstyrrelse af perceptuel kognition og metakognition i et softwarebaseret miljø produkt- & designpsykologi 3.semester, 2010 gruppe:371 forstyrrelse af perceptuel kognition og metakognition i et softwarebaseret miljø Produkt- og DesignPsykologi Aalborg Universitetet Fredrik Bajers

Læs mere

Mobilbanksikkerhed og -usability med fokus på signon

Mobilbanksikkerhed og -usability med fokus på signon Mobilbanksikkerhed og -usability med fokus på signon Speciale ved Roskilde Universitetscenter, Datalogi September 2008 Af: Christina Rudkjøbing og Martin Schultz Vejleder: Niels Jørgensen Offentlig version

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Videndeling og Virtuelle Netværk: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Knowledge sharing and Virtual Network: Growth possibilities with the use of knowledge sharing and Virtual

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

Undersøgelse af en genetisk algoritme

Undersøgelse af en genetisk algoritme Undersøgelse af en genetisk algoritme Study of a genetic algorithm Gruppe 2, hus 13.2 Gruppemedlemmer: Sanne Bjerg Tanja Josefsen Pernille Hviid Petersen Claus Daldorph Nielsen Rasmus Rasmussen Vejleder:

Læs mere

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre COT/4-07-V2.2 C * O T Center for Revisionshistorie: 12.01.99 v.0 Første udgave 9.02.99 v.1.0 Anden udgave 27.04.99 v.2 Endelig version 10.05.99

Læs mere

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse Formidling på mobile platforme Komparativ analyse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visualisering af løsninger i de 4-rum... 2 Beskrivelse af 4-rumsmodel... 2 Formidlingskanaler... 4 Hvad gør de i andre

Læs mere

Software Arkitektur i Praksis (Modul 2) H5. In the Cloud + Architectural Evaluation

Software Arkitektur i Praksis (Modul 2) H5. In the Cloud + Architectural Evaluation Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Part1... 2 1. Oplevelser i skyen... 2 2. QA sammenligning... 4 3. Telemedicin i skyen... 6 4. TM12 i PaaS... 9 Part 2... 10 ATAM... 11 1. Tilpasning til TM12... 11

Læs mere

Dette speciale er udarbejdet i perioden fra den 20. september 2010 til den 20. marts 2011 på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet.

Dette speciale er udarbejdet i perioden fra den 20. september 2010 til den 20. marts 2011 på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet. DET NATURVI DENSKABELI GE FAKULTET KØBENHAVNSUNI VERSI TET Us abi l i t yeval uer i ngafnemi D -enbel ys ni ngafaut ent ii kat i onibor ger vendt ei t s ys t emer Kandi dat s pec i al eaf Ander sbj er

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere