EPU. Projekt Hjemmeside

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EPU. Projekt Hjemmeside"

Transkript

1 Projekt Hjemmeside 30. november 2010 Af Mads Laursen Indstilling til beslutning Det indstilles at beslutter gå frem efter planen, herunder: at målgruppen primært er almindelige EL-medlemmer at de to succekriterier godkendes at organisationen odkendes at milepælsplanen godkendes Oplæg På s årsmøde den 7. november 2010 blev oprettelse af hjemmeside et indsatsområde for udvalgets arbejde i det kommende år og jeg påtog mig opgave at arbejde med den. Det er min erfaring, at for at få en god hjemmeside, skal man fra begyndelsen planlægge opgaven til bunds. Det er det jeg forsøger at gøre i dette papir. Jeg anvender en række værkttøjer jeg rar fået gennem at min arbejdsgiver, Københavns Kommune, har spenderet en projektlederuddannelse på. Jeg ar dog modificeret værktøjerne så de vil kunne fungere i en Enhedslistesammenhæng. Værktøjerne er: - Hvorfor/hvordan-skema, hvor vi gør os klart hvorfor og hvordan opgaven kan løses. Resultat er de leverancer, vi skal levere samt opstilling af succeskriterier - Interessentanalyse, der beskriver den politiske virkelighed opgaven udføres i - Organisation, hvordan organiserer vi os - Milepælsplan, overordnet plan for arbejdet - Risikoanalyse, hvordan håndterer vi risici - Kommunikationsplan Værktøjerne er et dynamiske instrumenter, dvs. at de kan justeres hen gennem processen om nødvendigt. Ud over at være styringsværtøjer, hvar alle i processen det samme billede af opgaven, hvorfor det blive nemmere at diskutere den og træffe gode demokratiske beslutninger. Formål for siden og målgrupper Jeg foreslår følgende overordnede formål med hjemmesiden Hjemmesiden skal fortælle om almindelige Enhedslistemedlemmer om s arbejde, så flere kommer og er med i PU, så vi får bedre diskussioner i. Målgrupper er i prioriteret rækkefølge 1. Alm. EL-medlemmer 2. Andre venstrefløjsaktivister 3. -folk Det videre arbejde Efter at beslutningen er taget kan tovholderen gå i gang med at finde ud af hvilken IT-platform er mulig samt at lave oplæg til et kommende -møde om indhold og siden hierarki. Samtidig skal EL s FU tage i ed.

2 Hvorfor/Hvordan Socialisme Bedre fugerende DK bevægelser - Folkebev. Bedre fugerende Enhedsliste Bedre fugerende europæisk vestresamarb. Bedre fugerende 10 flere aktive 3 mdr efter åbning Bedre Politikudvikling Flere aktive i Hvorfor opad 200 hits pr. mnd 3 mdr efter åbning Etablere hjemmside Hvordan nedad Etablere ITgrundstruktur Udarbejde indhold Promovering Danne driftsorg. Få HS på ELs Lave Hieraki Skrive indhold Billeder Video Kommunikatoionsplan Plan for org. Leverancer A Side dannet B Hieraki lavet C Indhold skrevet D Billeder Video lavet E Kommunikation er udført F Driftorg er oprettet 2 - Projekt Hjemmside

3 Formål At gøre os klart hvorfor og hvordan vi overordnet løser projektet, samt hvilke leverancer vi skal producere og hvad vores succeskriterier er. Hvordan funger skemaet Hvorfor/hvordan skemaet er konstrueret ved at jeg først har sat vores opgave, at lave en hjemmeside, med rødt. Dernæst har jeg gået opad ved at spørge hvorfor. Vi laver en hjemmeside for at få flere aktive og bedre politikudvikling, hvilket vi igen gør for at få et bedre, hvilket vi igen gør osv.. indtil vi når til socialisme, hvilket jo er vores højeste fælles mål. Man kan nu gå ned igen ved at spørge hvordan. Og jeg fortsætter ned på den anden side af hjemmesiden (den røde): Vil laver hjemmesiden ved etablere en ITgrundstruktur, udarbejde et indhold, at promovere siden og lave en driftsorganisering, som vi igen gør ved, indtil vi kommer ned til 6 kasser over den grønne streg. Man kan gå op og ned ved at spørge hvorfor opad og hvorda nedad. Neden for den grønne streg omsættes de 6 mål til 6 leverancer (grønne kasser), som vi senere skal bruge til at lave milepælsplan på. Leverancerne er de konkrete produkter, vi skal producere for at få en hjemmeside op og stå. Endelig kan vi ud fra skemaet kan vi opstille 2 SMARTe succeskriterier, som vi senere kan måle projektet på. SMART betyder Specifikt, Målbart, Acceptabelt, Realistisk og Tidsfastsat. - Projekt Hjemmside 3

4 Organisation Tovholder (Mads) Hjælpere -medl. Beslutninglag FU/HB IT-mdarbejder KOOD - ansv. Smagsdommere 3-5 almindelige EL-medlemmer uden for, der er intersseret i EU Formål At opstille en organisation for projektet, der kan tage de nødvendige beslutninger og udføre arbejdet så succeskriterierne bliver opfyldt Hvordan ser den nødvendige organisation ud Overordnet består af - beslutningslaget, - tovholderen, - smagsdommerne - hjælperne Beslutningslaget Beslutningslaget skal levere de nødvendige beslutninger på de rigtige tid i projektet. Der er tre aktører - EL s FU (og HB) - - s koordinationsgruppe - En -ansvarlig, som er en fra koordinationsgruppen, som tovholderen kan kontakte ved mindre hurtige beslutninger Tovholderen Tovholderen er den der dagligt styrer arbejdet i projektet og udfører en del selv. Tovholderen er mig. Men selvfølgelig kan en anden sættes ind i denne rolle, hvis vil det. Smagsdommerne Smagsdommerne er en 2-3 EL-medlemmer uden for, som indrages som målgruppe til kvalitetssikring af hjemmesiden. Hjælperne Hjælperne er de medlmmer, der hjælper tovholderen med at gøre arbejdet med at levere leverancerne. 4 - Projekt Hjemmside

5 Intereressenter Gidsler Per Clausen Medvirken nødvendig Magtesfulde Borgens IT Smagsdomerne Formål At gøre sig klart, hvilke hovedaktører, der kan have interesser i projektet samt hvordan vi håndterer de vigtigste af dem Hvordan fungerer figuren Aktørerne er sat ind i et skema med 2 akser. - Lodret er om deres medvirken er nødvendig eller unødvendig, - Vandret er om deres indflydelse er høj eller lav FT-medlemmer Lav indflydelse EL-medlemmer Andre Soc. Folkeveb. medl. Magtesløse Medviken unødvendig Høj indflydelse FU/HB Grå eminenser Herved får vi 4 typer aktører: - Magtesfulde, idet de har høj indflydelse og deres medvirken er nødvendig - Grå Eminencer, der har stor magt uden at de behøver at lave noget - Gidsler, de der skal lave noget uden at have den store indflydelse - Magtesløse, de der hverken har indflydelse eller skal lave noget De 4 grupper skal håndteres på hver sin måde - Magtesfulde skal man have mest check på - Eminencerene skal oftest blottages i ed, så de ikke virker destrktivt. De kan også bruges positivt, da de har magt. - Gidslerne skal vi lave til at lave noget og skal oftest motiveres hertil - Matesløse behøver man ikke at håndtere Da vores målgruppe er blandt de magtesløse er det vigtigt, at de får et talerør for at vi kan kommunikere med dem. Det gør vi ved at ophøje 2-3 af dem til magtfulde smagsdommer i vores organisation i dele af processer og bruge dem til kvalitetssikring. Sidst beskriver vi kort hvordan vi håndterer de vigtigste - Projekt Hjemmside 5

6 Milepælsplan 30/11 FU FU A. Hjemmesiden A1 A2 A3 A4 A5 A6 A5 A6 A7 A8 B. Hieraki C. Tekst B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 D. Billed/Video D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 E. Kommunitation E1 E2 E3 E4 E5 F. Driftorganisation F1 F2 Fase 1 Plan Fase 2 Grundside Fase 3 Indhold FormålFormål At opstille en plan for udførelsen af arbejdet, så organisationen leverer de leverancer og beslutninger, der skal leveres så succeskriterierne opfyldes.at opstille en plan for udførelsen af arbejdet, så orgnisatonen leverer de leverncer, der skal leveres så succeskriterieerne opfyldes. Forklaring på Milæpæsplanen Nederst i hvorfor/hvordan-skemaet fik vi de 6 leverancer opstillet, dette giver 6 indsatsspor A-F. For hvert spor listes de overordnede handlinger op i den rækkefølge, de er nødvendige. Sammenhænge markeres med pile. Til sidst opdeles skemaet faser hver fase afsluttes med at der skal tages besltninger af, nogle gange af FU. Vi ender således op med et tidsskema, så alle kan have et overblik over processen.nederst i hvorfor/hvordan-skemaet fik vi de 6 leveracer Faser Der er 5 faser. 1. Plan resultatet A1 er det du står med i hænderne. Planlægning af processen. Den 30/11 tager beslutning og FU orienteres, så vi sikrer at de er med. 2. Grundside efter at vi har fået at vide af IT-borgen, hvilken IT-platform vi kan få kan vi opstille et grundhierarki for hjemmesiden, diskutere indhold mv. Dette skal ske på et kommende møde om muligt i december Jeg tør dog ikke sætte datoer på, da vi alle er aktivister. 3. Indhold. Hjælperne skriver indhold, der omformes så det er www-anvendelig (man skal skrive www-journalistisk tilpasset målgruppen, ikke akademisk), der findes billeder, laves evt. video mv. Sluttes af med -behandling. 4. Test. Indhold testes på sagsdomerne. Sluttes af med behandling og FU inden vi åbner siden officielt. 5. Fremføring. Her fører vi siden frem promoverer den. beslutning om drftsorganisation. Fase 4 Test Fase 5 Fremføring HandlingerneTovholderen A. Hjemmesiden A1 Planlægning af arbejdet A2 FU tages i ed A3 IT-platform på IT-borgen A4 Plan for indholdopbygning A5 Plan vedtaget af A6 0. version oprettet (arbejdsversion) A7 1. version åbnes (reception) A8 Evaluering B. Hierarki B1 Forslag til hierarki udarbejdes B2 Hierarki på plads C. Tekst C1 Hjælpere skriver tekst C2 Tovholder www-sikrer C3 behandler tekst C4 Smagsdommere kommenter tekst C5 Tovholder www-sikrer C6 behandler tekst C7 Tekst tilrettes efter C8 Tekst tilrettes efter FU D. Billed/Video D1 Der findes billeder/laves evt. video D2 Tovholder www-sikrer D3 behandler billeder/video D4 Smagsdommere kommenter billeder/video D5 Tovholder www-sikrer D6 behandler tekst D7 billeder/video tilrettes efter D8 billeder/video tilrettes efter FU 6 - Projekt Hjemmside

7 E. Kommunikation E1 Mail til EL op siden E2 RGL-artikel E3 Notits på EL-hjemmside E4 Markering på netforum E5 Fejring F. Driftsorgnistion F1 Plan for org. F2 godkender og bemander Komunikationsplan Formål At sikre god kommunikation Internt Mail-telefon Skriftlige oplæg til før beslutninger FU Vi møder op De tilsendes løbende vores papirer Smagsdommerne Indledende møde holdes med dem, når de skal i gang Mail-telefon derefter Medlemmerne Når siden er færdig, så - artikel i RGL - mail til afdelinger - oplysning på netforum - oplysning på EL-side Risikoanalyse Formål At se i øjnene hvilke risici, der er, deres vigtighed og hvordan vi håndterer dem - Projekt Hjemmside 7

8 Kom så i gang!

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Kursus i projektarbejde Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt på til at: Arbejde projektorienteret i det daglige

Læs mere

Projektarbejde med scrum- metoden

Projektarbejde med scrum- metoden Projektarbejde med scrum- metoden Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Roller og terminologi i scrum... 3 Opgavestilleren... 3 Scrum Masteren... 3 Projektgruppen... 3 Sprint... 3 3 Møder... 3 Planlægningsmødet...

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS 2 Indhold 3 Forord 4 Før og nu 6 Projektarbejde hos os 6 Den gode aftale 8 Fra idé til produkt 11 En universal arbejdsform

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

RUC: projektstyring 7. marts 2013

RUC: projektstyring 7. marts 2013 RUC: projektstyring 7. marts 2013 Formålet i dag n Fokus på det faglige i projektarbejdet (værktøjer). n Introducere konkrete værktøjer og redskaber =l projektstyring: projektmodeller som vandfalds- og

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen

Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen Af Specialkonsulent Søren Svendgaard, Videncentret for Landbrug, 2014 Denne artikel er den tredje i rækken af artikler, der omhandler bestyrelsens rolle i

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

C.V. delen. Planlægning Curriculum Vitæ: Indhold

C.V. delen. Planlægning Curriculum Vitæ: Indhold C.V. delen Planlægning Curriculum Vitæ: Indhold Et CV er iflg. Wikipedia: Kort levnedsskildring, der oplyser om uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som anvendes i forbindelse med skriftlige

Læs mere