!"#"$%&$'(")**+&",$, 132. årgang - nr.3 - oktober 2003, s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#"$%&$'(")**+&",$, 132. årgang - nr.3 - oktober 2003, s. 341-342"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord 343 Security in the Twenty-First Century Alyson J.K. Bailes 344 Globale tendenser i krigsførelsen og konsekvenser for udvikling af hærdoktriner Studerende på OFU på Forsvarsakademiet 353 Mod nye tider Oberst L.R. Møller 367 Overvejelser omkring den brede ramme for Forsvarets deltagelse i konflikthåndtering Major Søren Knudsen 387 Kommentar til De danske væbnede styrker i fremtiden - en skitse fra sidelinien Kaptajn Anders Christian Hansen 414 Kommentar til Michael Clemmesens artikel i Militært Tidsskrift nr. 2. juni 2003 Steen Martinussen 418 Til brigadegeneral Michael Clemmensen - en replik Oberstløjtnant Ebbe Juul-Heider 423 Claude Louis de Saint Germains rolle ved overgangen til en national værnepligtig hær Ekstern lektor Lars B. Struwe 425 Kampen om de værnepligtige Museumsinspektør Vibeke Enevoldsen 449 Offentligt ansattes ytringsfrihed Oberstløjtnant, cand.jur., Wagn K. Christensen 464!"#"$%&$'(")**+&",$, 132. årgang - nr.3 - oktober 2003, s

2 -.)/0#)*,0&$12.1#*1'! ' Ondskab som forklaring - en kritisk anmeldelse af: Bent Jensens Gulag og glemsel Professor Curt Sørensen 473 Boganmeldelse af: Gads leksikon om dansk besættelsestid, redigeret af "#$%&& '()*++,--.&/,+$&01&2#3)(4%5$&,6&7#65&0),885) Anmeldt af Kommandør Poul Grooss 2#)%&9)%:5;&7$45)%5$, Den amerikanske orden. Anmeldt af lektor, ph.d. Birthe Hansen <:#3%&=3$46>)4&<+)(%?5$%5$, Den sorte børs fra besættelse til efterkrigstid. Anmeldt af kontorchef, dr. Phil. Bo Lidegaard Fighting for Peace Anmeldt af lektor, ph.d. Peter Viggo Jacobsen B5?5)&"5$$5%%A, The Secret State. Whitehall and The Cold War Anmeldt af seniorforsker, dr. scient. Pol. Erik Beukel =5)?5:&"53):($.&')(%?(#$&CDEA&')(%?5$%5$.&F(GG5:&H54EA&& I#%83%%5$&J&C?5$&IA$$($6 (eds.), New Roles of Military Forces, Global and Local Implications of the Revolution in Military Affairs Anmeldt af seniorrådgiver Viggo Lemche F#K,)&L5$5)#:&I,E5)?&I1&C*#:5%&/)., Yellow Smoke Anmeldt af lektor Ole Kværnø F(*+#5:&0#85:#$45), Slaget om Vesteuropa; Luftkrig, Strategi og Politik i Sommeren 1940 Anmeldt af forskningsbibliotekar Hans A. Schrøder B5?5)&M#::5$%?55$, Understanding Conflict Resolution, War, Peace and the Global System Anmeldt af ph.d. studerende Marina Starcke En forsinket medalje og en uheldig skomager Cand.polit. Torsten Friis

3 !"#"#$% Så blev det tid til det 3. nummer af Militært Tidsskrift. Det er blevet et omfangsrigt nummer med både artikler om varierende emner, emner til debat og en lang række spændende boganmeldelser. Vi har derfor valgt den meget bredde overskrift for nummeret: Forsvaret i en omstillingstid. Nummeret bliver indledt med en artikel på engelsk, hvor spørgsmålet om sikkerhed behandles mellem nationerne i Europa, den transatlantiske forbindelse og i globalt perspektiv. Derefter ser vi lidt indad på Forsvaret og det fremtid og opgaver i tre artikler, der med udgangspunkt i den internationale udvikling og situation ser på krav til Forsvaret og de tre værn. De tre artikler vil derfor forhåbentlig give stof til refleksion og måske også debat? Brigadegenerel Michael Clemmesens indlæg i sidste nummer har ikke alene i dagspressen fået opmærksomhed. Således er der tre indlæg i dette nummer, hvor hans artikel kommenteres af meget forskellige debattører. Den efterfølgende del af Tidsskiftet er helliget indlæg om værnepligten. Artikler ser på værnepligten historisk og som opdragende funktion for den mandlige danske befolkning. Aspekter af værnepligten, som ikke i den øjeblikkelige diskussion om værnepligtens bevarelse altid kommer med, når der skal vælges bevarelse, ændring eller fjernelse af værnepligten. Artiklerne afsluttes med et indlæg om offentlige ansattes ytringsfrihed. Et emne som vil få stadig større aktualitet, i takt med at kravene til Forsvarets personel udtaler sig hurtigt og relevant om hændelser der involverer de opgaver vi løser. Det er med særlig stor glæde, at vi i dette nummer har et meget stort antal boganmeldelser på mange spændende bøger. Redaktionen håber at de udover at ville inspirere andre til at anmelde bøger og får gang i læselysten i det kommende efterår, både i rammen af Selskabet, men også som enkeltperson. Særlig den første anmeldelse skal nævnes her. I en videnskabelig meget veldokumenteret anmeldelse påpeger professor Curt Sørensen fra Aarhus Universitet store svagheder i Bent Jensens bog: Gulag og Glemsel. Indlægget følges af en lang række gode anmeldelser af danske og engelske bøger, hvor det nok burde være muligt at hente inspiration til at læse. Sidst i dette nummer har vi valg at sætte en lille historie om de erindringsmedaljer, som blev tildelt til deltagerne ved de to slesvigske Krige. Systemet for tildeling af medaljer til Forsvarets personel ved internationale missioner er heldigvis blevet enklere. God læselyst. Carsten Svensson!"#"$%&$'(")**+&",$, 132. årgang - nr.3 - oktober 2003, s. 343

4 !"#$%&'()&*)'+"),-"*'(./&%0')1"*'$%() ' -.'/#.*01' 2343'-5"#6*7' 8"&69$0&7':$09+;0#<' =1$6&15$"015#' >6596'?6*65&9;' $A$63' 2*'%34$#'&3*) When set a difficult question for analysis, it is always a good tactic to start by defining one s terms. There is no problem in interpreting the phrase 21 st century. But defining security is a subject for a major publication in itself. First, we have to ask what belongs within the concept of security. Does it cover (a) traditional strategic notions, such as the balance of armaments, the activities of armed forces, and violent conflicts; (b) asymmetrical threats like terrorism, the proliferation of Weapons of Mass Destruction, and crime; (c) other dimensions of human security like poverty, disease, the state of the environment, threats to the enjoyment of political and economic liberties, and interpersonal violence? If it covers all of these dimensions, how can they be grouped, weighted and prioritized to arrive at a correct overall perception of security challenges and liabilities as a starting point for action? The answers to this first set of questions will in turn determine what agenda and issues we bring within the scope of security policy. Roughly speaking, the elements at (a) raise issues of state and quasi-state security, those at (b) concern the security of societies, and those at (c) affect the security of the whole human community and individual humans. The balance we draw between them will have a bearing on where and in what framework we look for solutions: the issues at (a) are normally addressed through national defence policies and by international defence and security organizations such as NATO, the OSCE, and the United Nations, while those at (b) also extend into the fields of competence of internal security institutions and corresponding international structures like Interpol. If we include the issues at (c) in our agenda, we must be prepared to work with social and economic organizations, functional global structures like the UN agencies, and - at the other extreme - individual humans, to the extent that a number of problems can only really be solved by changed individual behavior. Two less obvious but important questions are worth considering at this definitional stage. When we contemplate security as a positive good, for whom are we seeking it - for me or us, with them or against them? Do we have a protective, zero-sum vision of security s benefits or do we see it as something that can, perhaps must, be shared and built collectively? Is my security best expressed in terms of my doing certain things and stopping!"#"$%&$'(")**+&",$, 132. årgang - nr.3 - oktober 2003, s

5 !"#$%&'()&*)'+"),-"*'(./&%0')1"*'$%( ) others doing certain things; or should I be prepared also to abstain from certain things, make unrequited inputs and accept sacrifices to ensure greater security for all? Is security about absence of risk, or presence of opportunity? Many apparently sophisticated current debates about the merits of unilateralism versus multilateralism, or approaches based on might versus right, can be traced back to quite fundamental human instincts and choices of this kind. And finally: security at what price? This is not just a question of considering how much we can afford to pay for a given level of protection, and whether we can and must actually pay for it ourselves. We also need to be alive to the possibility that pursuing security goals in one dimension or/on one assumption may mean a loss of security in some other context (for ourselves and/or others); that short-term improvements in security may carry excessive penalties in the longer run, and so forth. Differently expressed, this question could also be seen as one of risk analysis and risk management, where perfection is never going to be an option and the skill lies in choosing the best of a number of rather fuzzy trade-offs. Needless to say, even this confusing picture is an academic construct and artificially clear-cut. In real life, countries security perceptions, priorities and choice of methods are highly contingent on their specific circumstances and political dynamics; on cultural relativity, and individual subjectivity. Fashions in security agendas and responses are inherently unstable and rarely move at the same tempo, or in the same direction, as the objective facts of security environment. (For example, an observer from Mars would find it hard to understand why a few envelopes infected with anthrax spores should be seen as a security issue of crisis proportions, while the phenomenon of computer spam which brings economic costs, shock and offence and often incitements to crime into every household and office of the Western world should not be.) The motto of a good security analyst should be like that of a good soldier, to expect the unexpected ; and like the advice given by a former British Foreign Secretary (Lord Salisbury) in the 19 th century when confronted with a supposedly life-and-death problem, to use a larger map. It is also always good sense to start from what is most familiar, so in trying to review such an impossibly wide subject, I will first address the issues of security in and for Europe; then the Euro-Atlantic relationship; and finally, some additional global dimensions.!"#$%&'()*&+"#,-.) It is useful to start by recalling the security legacy of the 20 th century in Europe. The two great post-world War Two Western institutions - NATO and the European Union - kept the peace from the 1940 s to the 1980 s in two ways: deterring the enemy outside (the USSR and Warsaw Pact), and abolishing or at least sublimating conflict inside the Western camp. We are more ac- 345

6 !"#$%&'()&*)'+"),-"*'(./&%0')1"*'$%( ) customed to think of the EU as serving the latter purpose, notably through the historic reconciliation between France and Germany: but NATO was in fact also an important vehicle for renewal and reunion between the winners and losers of the last war in Europe; for the consolidation of democracy e.g. in Spain; and most obviously, for holding the US and Europe together. There were of course limits to what either institution could do for the Eastern part of the Continent under Communist occupation. Only towards the end of the cold war period, through CSCE and other processes including trade and modern communications, could Western experience start to spread inside East European societies and not so much hasten their bankruptcy as illustrate how bankrupt they were already. Hence the extraordinary achievement of the Warsaw Pact and USSR breaking up, and Germany being reunified, with hardly a shot being fired (such violence as arose was intra-east rather than East-West). Immediately after the fall of the Iron Curtain everyone expected profound change in European security, but most predictions at the time were far too optimistic or pessimistic. The idealistic view was that a single European house would replace the partial and selfish organizations of the past with a comprehensive security system. The pessimists warned that the West and a revived Russian Empire would end up fighting over a chaotic Central Europe, and even the West might be renationalized after losing its unifying external threat. In fact, the most unlikely scenario was what actually occurred in the 1990 s, namely the largely peaceful extension of Western structures to the entire European continent. Violent conflicts did intervene, but only in former Yugoslavia and parts of the former USSR where overspill was remarkably well contained. NATO proved itself necessary to deal with the FRY crisis, survived the severe pressures the crisis involved, and drew from it lessons for military modernization and burden-sharing. The EU continued deepening its unique model of integration through the Treaties of Maastricht, Amsterdam and Nice, while the reunited Germany if anything underplayed its hand, and British and French idiosyncrasies in security vision were gradually (if still far from completely) reduced. Economic and Monetary Union was smoothly launched at the turn of the 21 st century, and at the same point the EU for the first time developed an explicitly military dimension for crisis management - designed in such a way as to produce (inter alia) closer EU-NATO relations. Meanwhile, all Central European States (now including the Balkans) had come to reject nationalist, regionalist and Russian-led security alternatives in order to concentrate on seeking full membership in both NATO and EU. They accepted and even anticipated these institutions normative and peaceenforcing effects by democratizing their internal defence arrangements, ending age-old disputes with their neighbors and building pre-integrative local cooperation schemes. Russia failed to re-build any security equivalent 346

7 !"#$%&'()&*)'+"),-"*'(./&%0')1"*'$%( ) to the USSR or even to keep the peace on its own territory, let alone recapture any satellites to the West. After periods of serious tension it ended up acting side by side with the West in successive Balkan crises; accepted the first NATO enlargement: and is now signalling readiness to live with the extension of NATO up to its own boundaries, in return for being allowed closer relations itself with both the EU and NATO. As a result, Europe today is nearer to the dream of a single peaceful and united continent than anyone might have guessed could be achieved in just 12 years since the end of Cold War. Moreover, our community of nations will be achieving this in a significantly deeper, more binding and (hopefully) irreversible way than ever before in history, or anywhere else in the world. The planned expansion of NATO and the EU in 2004 means that nearly 30 countries in each case, ranging from the Baltic States to the coast of Black Sea, will join in the most profound variety available of political, economic and military integration. The former Yugoslav states and Albania are also clearly, if slowly, on their way to an integrated solution and to becoming a truly European responsibility. Turkey has recently speeded up its own progress towards EU entry - a development which would have enormous strategic implications (EU boundaries with Iraq and Iran!). Non-member states meanwhile cooperate closely with NATO and the EU through Partnership for Peace, the European Economic Area and the EU s various pre-accession and partnership networks, while Russia has sui generis dialogue and cooperation arrangements (with a clear strategic focus) with both NATO and the EU. At other levels, sub-regional and cross-border groupings draw other national constituencies into stabilizing habits of mutual exchange and cooperation: and while Europe arguably has an excess of institutions all trying to contribute to security in their own way, at least these organizations have learned a lot in the 1990 s about coexisting and sharing work more sensibly with each other. Success, especially of such a far-reaching nature, brings its own new set of problems. First, there is the issue of how a larger and more diverse membership will affect the enlarged institutions themselves: whether they will face up to the necessary reforms, how they can maintain coherence and efficiency in decision-making, what kind of internal divisions and new power structures may emerge, and whether the whole process is yet sufficiently understood and supported at the popular level. It is also still far from clear whether the problems of the Balkans are really solved by the integration perspective are they ready to behave well with purely European incentives, and can Europe keep them in line without US back-up? Further questions arise along the new extended EU/NATO borders. How far does the zone of convertibility to the European way actually go (what is the ultimate place of Turkey, Russia, Ukraine and so on?), how can the next stage of (inevitably much slower) conversion be handled, and what goals and frameworks should be set for relations with those new neighbors who cannot be converted to 347

8 !"#$%&'()&*)'+"),-"*'(./&%0')1"*'$%( ) (accommodated in) the integration model for foreseeable future? What impact will all this have on West Europe s still semi-integrated states, i.e. those who belong only to one of the major institutions or to neither (the Nordics, Ireland, Austria and Switzerland?) What role will be left for the OSCE and the Council of Europe, whose credibility has hitherto been linked largely with their comprehensive and frontier-breaking membership, when the institutions born in the West themselves become representative of almost the entire continent?!"#$%&'()*'+,-.//"0/- On the showing of the last decade, the inherent strength (and in-built correctives) of the integration process might well be capable of overcoming this particular set of challenges. But its success in Europe so far has in practice depended greatly on trans-atlantic strategic protection through NATO, and on a remarkable degree of US understanding and support for European integration itself. Now, all Europeans are having to cope with another set of problems symbolized by 11 September 2001, Afghanistan and Iraq, and which are widely seen as calling some of the basic assumptions of Euro-Atlantic partnership into question. The challenge has become complex and cumulative over the last 2-3 years; but at the cost of some simplification the problems can be traced back to the start of the Bush Administration, when a new team consciously overturned the balance of Clintonian external policies a balance which had included some irritants for, but which had largely respected the sensibilities as well as the needs of, Europe. Particularly sensitive, because of their connection with ideas of how the global community should be governed, were the Bush team s repudiation of various arms control treaties and other instruments of global governance like the Kyoto Protocol and International Criminal Court. The events of 9/11, however, initially brought a strong reaction of shock and sympathy for the US. At a stroke they forced all players to recognize transnational terrorism as a front-rank asymmetric threat, and the Europeans joined very actively in new counter-measures at the UN (the new Counter- Terrorism Committee) and in the EU s own Justice and Home Affairs dimension. The war on the Taliban and ensuring change of regime in Afghanistan also passed off in a framework of relative international harmony and with widespread European support. As 2002 drew on, however, the Bush team increasingly linked the terrorist challenge to their homeland with the other new threats of WMD proliferation and rogue states, and set their sights on a specific national adversary in Iraq. In the process they stressed the need to maintain US national supremacy and freedom of action; formulated an explicit doctrine justifying preemptive attacks; and increasingly relativised the value of familiar Western institutions (preferring coalitions of the willing ) 348

9 !"#$%&'()&*)'+"),-"*'(./&%0')1"*'$%( ) and of international law (vide the US s treatment of detainees from Afghanistan at Guantanamo Bay). By this stage, increasingly clear intra-west divergences were emerging not so much on the importance of the new threats but on questions of diagnosis, priority and cure. US/Europe/Russian unity was just about maintained nevertheless until the end of 2002: the Europeans went along with big changes at NATO to equip its forces for action anywhere in the world including against terrorist targets, and the UN Security Council voted unanimously for Resolution 1441 imposing a new tough WMD inspections regime on Iraq. The real breakdown came in January-March 2003 as the US decided to attack Iraq anyway without on explicit UN mandate, leaving the Security Council split and leading inter alia to a bitter dispute in NATO over protection for Turkey. Europe found itself damagingly divided across several axes - between the UK/Spain/Italy on one side and France/Germany/Belgium on the other, between old and new Europeans - and at no stage did it have alternative solutions of its own to offer. There was a sense of crisis over the whole credibility and future of the EU s foreign, security and defence policies (and perhaps its whole ability to bear the burdens of enlargement.). The quandary for Europe was all the sharper because of the absence of any other force capable of blocking the US or of offering policy alternatives: Russia acted within the range of Western reactions (allying itself especially with France and Germany), but by that very token, underlined the loss of any real strategic balance. These events in the real world have been accompanied by a new outpouring of analytical/philosophical debate, much reflected also in the Western media. There is an emerging common diagnosis of fundamental US/Europe differences (inherent even before Bush), which can be explained by different histories - the US s rise to a sole super-power status vs. Europe s 50 years of integration; and by different preferences as well as potentials regarding the use of force, the rules of action, and the vision of a global community. Yet academics are still deeply divided over whether the last few years experience points to a constantly widening Atlantic gap, or to a future phase of reconciliation and synthesis - as has been the case in a number of other, very serious 20 th -century West-West disputes. What is the current evidence? At the time of writing the US is seriously bogged down in Iraq, having won the war but not the peace, and the current trends point to solutions requiring a growing reassertion of the UN s role, Iraqisation and internationalization - both to deal with the complexity of the challenge and because the US is fast coming up against the limits of its own abilities, finance, and popular consent. For similar reasons and because the pre-election period in the US is already opening, further unilateral adventures of the same type against North Korea, Iran or Syria can now practically be ruled out. The US cannot ignore these other new threats but is trying hard to identify more diplomatic approaches, where it should be easier for Europe to 349

10 !"#$%&'()&*)'+"),-"*'(./&%0')1"*'$%( ) help. The Europeans for their part are showing a certain wish to re-build bridges, keep the temperature down and seek new practical areas for trans- Atlantic cooperation (including Iraq itself, other regional crises, and shortterm arms control and non-proliferation challenges). There is a clear effort being made from all sides to conserve NATO, if only as a tool box for operations politically brokered elsewhere (like the role it will now take on in Afghanistan), and as a minimal restraint on US adventurism. It is interesting how little is being heard meanwhile from Russia, where President Putin seems to see a chance to concentrate domestic security challenges (Chechnya) and has made little serious attempt to act as a spoiler. The EU as an institution is also showing a clear tendency to close ranks and work to overcome its own weaknesses, notably as regards external action and the realistic diagnosis of threats. The conclusions of the European Convention include recommendations for stronger political leadership, especially in external affairs; the EU has adopted a general global security strategy and a strategy of its own against WMD proliferation; it has launched a peacekeeping mission without NATO s help in the Congo; enlargement is still on track and some headway is being made at last on CAP reform; and a serious struggle is going on for at internal economic reform in both Germany and France. There is some evidence here to support the rebound/centripetal thesis, but not for the comfortable conclusion that all may be as before. Nothing can unmake the impact of the recent crisis on mood and perception, on both sides of the Atlantic. The legacy can only be one of increased distrust and uncertainty, and the shaking of faith in Atlantic institutions at least in their present form. While the international community is slowly recovering its unity of purpose, individual leaders are still in big trouble and facing unprecedented inquests over their conduct and motives in the launch of the Iraq campaign. Iraq itself could still go badly wrong, with unforeseeable implications: one should not forget all the dogs that have not barked in terms of competing ethnicities within Iraq, regional complications, disturbance of the international oil market and the global economy. More fundamentally, Europe is continuing on a journey away from the US way of being : the integration process will grow both wider and deeper as a result both of preexisting plans and of the efforts being made to paper over and compensate for the rifts of Iraq. In the near to medium term, the greater securitization of EU ambitions, the politicization of EU leadership, and the accompanying gain in Realpolitik skills may help to control Atlantic crises as Europeans learn to understand security realities better, understand US power better and realize that extreme anti-or pro-us stances are incompatible with their own unity. But in the longer term Europe is likely to move towards supporting the US more selectively, out of calculation and choice rather than sentiment or loyalty, and may develop more genuine alternative choices of its own. There are still some important unknowns in the prognosis. Is the US 350

11 !"#$%&'()&*)'+"),-"*'(./&%0')1"*'$%( ) really set on a track going irretrievably in the other direction, or could the rather radical experiment in self-justifying unilateralism attempted in bring its own self-corrective lessons? If the US and Europe do become more different and autonomous players over time, do we deduce a multi-polar world as a result, how many poles would there be, and how would it be governed - by old-style power balance or with global institutions holding the ring? Or is it more correct to foresee a state of unipolar dominance in which the dominant pole (the West) is internally multi-polar?!"#$%&'()&$*#+,-#./01#$ It is important to note at this stage that all the above questions and answers are based on a West-West intellectual agenda and on the extrapolation of Western trends. It may be useful to end by posing some questions which arise outside this agenda but which will, at the least, complicate the workingout of European and Atlantic security processes and at worst could drive them dramatically off course. The issues mentioned here are a rather random collection (though several questions are interlinked), and none of them have answers available at this time. To start with the fashionable topic of nuclear proliferation: should we expect less or more? Can we assume that most local proliferators will continue to be driven by essentially local security motivations, or could some emerge as direct threats and antagonists for us? What impact would this have on international order and power relationships? (NB that similar risks could arise from other destabilizing technologies.) In general, how do we envisage the security development of other regions of the world: polarized/policed/manipulated by the US, or inspired by the European security-through-integration model, or finding models of their own somewhere in between (e.g. local hegemonies)? Where could Russia, China and India fit into this picture as powers in their own right, and as foci or targets for regional security groupings? What will be the longer-term fate and impact of ideas developed in these years by US neo-conservatives about filling gaps in the acceptance of Western values, notably in the Middle East and rest of the Islamic world? What are the cultural and practical problems of such enforced democracy? What global conditions will actually give democracy the best chance, or put it most at risk? To move to other dimensions of human security, what will be the impact of climate change (and other environmental damage) both on human welfare in general and on the prospects for armed and other conflicts within the world system? What further disturbances could arise from differential population growth and migration? How can we handle the development of what will surely be a growing number and wider range of multi-ethnic and multicultural societies, and what will the increasingly diverse make-up of devel- 351

12 !"#$%&'()&*)'+"),-"*'(./&%0')1"*'$%( ) oped communities mean for the future of our style-of-life and democratic participation? Where should we look for the next serious generic threats to human security: from human and animal disease, issues raised by scientific advance like genetic manipulation, or external disasters (meteorites, shifting of the Earth s magnetic field)? Before this approaches too close to science fiction, it is time to return to the beginning. The challenge is to develop coherent and properly prioritized security policies, including guidelines for the application of resources, in an environment of exponentially increasing complexity and uncertainty. One piece of advice worth repeating from above is to Use a larger map ; i.e. avoid the snares both of short-term fashion and of an over-narrow focus. Another rule which would seem appropriate is to be permanently prepared to break down boundaries, in both a geographical and a professional sense. All trends point to the increased interaction and interdependence both of countries and regions, and of the different spheres of security (which is especially clear when the economic dimensions are added). External and internal, military and non-military, functional and human security are all interlinked today and will demand new conceptual and organizational approaches, making demands for pooling and coordination of expertise far beyond today s civilmilitary or politico-military doctrines. Those seeking effective, positive and inclusive security solutions for the future must be ready to draw upon all relevant concepts and tools of law and order, of social management, science and technology, education and information, and must prepare for intensive public/private sector collaboration as well. 352

13 !"#$%"&'(&)*&)+&,'-'.,-/+01,&"+&)'#/''.#)+&.2&)+&,'0#,'3*2-."-)/'%0'45,*#.(,-)&,' ' -,').'*$/).&.0).'12'31.&4$"50*6'57'89&"07*/))400.#*.0':38;< = 12'85&*C4&*4+4).D".$E' 6)*"&*)-)/' Den, som lever på fortidens doktrin eller retrospekt lader udviklingen diktere sin doktrin, vil med stor sandsynlighed tabe fremtidens krig, hvorimod den der evner at skue fremad og formulere en doktrin, der trækker udviklingen ind i fremtiden, vil vinde en kommende krig 2. Med ovenstående citat afsluttedes præsentationen af Projekt Doktrin, der blev gennemført mandag d. 23. juni 2003 på Forsvarsakademiet. Projekt Doktrin er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor de studerende på Operations- og Føringsuddannelsen arbejder med et større projekt indenfor området doktrin, hvorefter dette præsenteres for et indbudt panel af gæster. Temaet for årets Projekt Doktrin var, som anført i overskriften, globale tendenser i krigsførelsen og konsekvenser for udvikling af hærdoktriner. Opgaven var at analysere fremtidige vilkår for hæroperationer med henblik på at udlede generelle udviklingstendenser inden for doktriner, idet udviklingen skulle også ses i et værnsfælles perspektiv. Emnet skulle behandles i bredden, hvilket blev defineret som overordnede udviklingstendenser i en global ramme og dermed ikke alene i forhold til dansk udvikling. Udgangspunktet blev taget i en række tendenser, som vurderedes at ville kunne påvirke udviklingen af doktriner i fremtiden. Formålet med denne artikel er at beskrive de væsentligste problemstillinger og vurderinger fra projektet og således inspirere til debat og drøftelser på alle niveauer. Artiklen er ikke et bud på, hvorledes Forsvaret skal se ud på kort sigt, men et bud på nogle globale tendenser, der vil påvirke fremtidens forsvar på længere sigt 3. Nøgleordene vil være: Specialise - Centralise - Synchronise not Conventional but no Revolution in Military Affairs 1 Operations- og Føringsuddannelsen er den hærspecifikke del af videreuddannelsestrin II for officerer. 2 Håndbog om doktrin for værnsfælles operationer, Forsvarsakademiet, Fakultet for Højere Militær Uddannelse, op.cit., kapitel 1, p Der er således ikke defineret en tidsmæssig afgrænsning.!"#"$%&$'(")**+&",$, 132. årgang - nr.3 - oktober 2003, s

14 !"#$%"&'(&)*&)+&,'-'.,-/+01,&"+&)'2' I det efterfølgende præsenteres de væsentligste problemstillinger fra de enkelte delemner samt uddrag af sammenfatningen af projektet.!"#$%&'#()*+,$--.,')* Uanset om der er tale om egentlige krigsoperationer, eller i den anden ende af spektret fredsstøttende operationer, vil fremtidens kampplads eller måske mere betegnende det fremtidige operationsmiljø være væsentligt anderledes end i dag. I et globalt perspektiv vil såvel en symmetrisk som en asymmetrisk trussel fortsat eksistere, men tendensen vil være, at den asymmetriske trussel i højere grad vil være den dimensionerende. Dette medfører, at grænserne mellem egne og modstanderens styrker udviskes, hvorfor de ikke i samme grad fremstår veldefinerede som i dag. Derudover vil miljøet i højere grad være multifokuseret og pulserende, idet kampene vil foregå i flere retninger på samme tid og med varierende intensitet. Koncentrationer af enheder vil derfor generelt ske kortvarigt, hvorefter enhederne spredes over et større område. Omvendt forventes det, at 70 % af verdens befolkning i år 2020 lever i byer. Det peger således på, at en stor del af de fremtidige operationer vil foregå i et urbaniseret miljø, hvor koncentration af enheder vil foregå over længere tid og med begrænsede rumstørrelser for de enkelte enheder. Der kan dog ikke forventes et præcis skel mellem symmetriske og asymmetriske operationer, som således vil kunne forekomme samtidigt i en konflikt, uanset hvor i spektret denne må befinde sig. Dette medfører, at fremtidens doktrin og organisation skal være alsidig og rummelig, hvilke peger på fleksibilitet i form af muligheden for at sammensætte en styrke til formålet (Task Force princippet), samt at Dual Capacity er nødvendig. Sammenfattende kan man således i et globalt perspektiv konkludere, at alle typer af operationer også i fremtiden vil kunne forekomme. Det interessante i den forbindelse er efterfølgende spørgsmålet om, hvorvidt fremtidens enheder så kan det hele, eller om hele spektret er så komplekst, at man i højere grad bliver nødt til at have specialiserede enheder (organisation og uddannelse) indenfor de enkelte områder. Derudover vil de enkelte landes økonomi virke begrænsende for muligheden for Dual Capacity. For (vestlige) småstater vil det formentligt i højere grad være et spørgsmål om udvikling af nicheprodukter, der kan supplere de større (vesteuropæiske) lande. Skal Danmark eksempelvis fortsat anvende ressourcer på udvikling af en panserværnskapacitet, når den symmetriske trussel i fremtiden nedtones? Vedtagelsen af kapacitetsinitiativet (Prague Capabilities Commitment (PCC)) og etableringen af NATO Response Force på topmødet i november 2002 indikerer, at alle NATO medlemslande skal være rede til at påtage sig det ansvar og de risici, der er forbundet med deltagelse i fremtidige operati- 354

15 !"#$%"&'(&)*&)+&,'-'.,-/+01,&"+&)'2' oner i hele opgavespektret. Man kan således argumentere for, at danske enheder (evt. opdelt) skal kunne løse alle typer af opgaver, idet en evt. fordeling mellem egentlige krigsoperationer og fredsstøttende operationer naturligt ikke er defineret. Der er således mulighed for, at eksempelvis Danmark i fremtiden i højere grad kan fokusere på de særlige aspekter af fredsstøttende operationer med hovedparten af de militære enheder, men fortsat bibeholder et mindre bidrag til deltagelse i NATO Response Force. En sådan deltagelse vil kunne være katalysatoren for udviklingen af de øvrige danske enheder. Sidstnævnte bør naturligt indgå som Deployable Forces/Graduated Readiness Forces i NATO s styrkestruktur, men først efter den fornødne uddannelse.!"#$$%&'(")*)'(+",-'%."%* Asymmetrisk krigsførelse kan defineres som: At handle, organisere sig og tænke anderledes end modstanderen med henblik på at maksimere egne fordele, udnytte modstanderens svagheder, vinde initiativet eller opnå større bevægelsesfrihed 4. Asymmetrisk krigsførelse kan finde sted på det politiskstrategiske, militær-strategiske og operative niveau eller som en kombination af disse. I projektet er definitionen udvidet til også at dække det taktiske niveau. Asymmetrisk krigsførelse kan indeholde forskellige metoder, teknologier, værdier, organisationer, tidsperspektiver eller en kombination af disse 5. Den generelle definition på asymmetrisk krigsførelse kan forklares med udgangspunkt i følgende seks overordnede emner: Anvendelse af en anderledes metode eller doktrin end modstanderen, f.eks. guerrillakrigsførelse. En situation, hvor den ene part er den anden teknologisk overlegen, f.eks. Golfkrigen og Irak-krigen. Forskellen i vilje kan komme til udtryk i den grad af vilje de forskellige parter har. F.eks. hvor det for den ene part er en vital (eksistens) kamp, og det for den anden part er en kamp af mindre vital karakter. Forskellen i moral/normer kan komme til udtryk i parternes overholdelse/ikke-overholdelse af krigens love, etniske udrensninger, brug af menneskelige skjolde eller at skjule sig bag civilbefolkningen. Anvendelse af en organisation, som er modstanderens overlegen, eller som modstanderens organisation er dårlig til at håndtere. Dette kunne 4 US Department of Defence, Definitionen er oversat af forfatterne. 5 Steven Metz and Douglas V. Johnson II: Asymmetry and US Military Strategy: Definition, Background and Strategic Concepts, January 2001, p. 5 ff. Definitionen er oversat af forfatterne. 355

16 !"#$%"&'(&)*&)+&,'-'.,-/+01,&"+&)'2' f.eks. være ikke-statslige netværk, som ikke har et entydigt hierarki, men opererer mere autonomt. Forskellen i viljen til at kæmpe i længere tid. Her tænkes især på befolkningens fortsatte opbakning til operationen. Dette hænger nøje sammen med viljen, som beskrevet ovenfor 6. Truslerne i den asymmetriske krigsførelse vil kunne bestå af terrorvirksomhed, systemkrigsførelse, baghold, raids og miner. Forhold vedrørende terrorvirksomhed og systemkrigsførelse behandles senere i artiklen under henholdsvis terrorbekæmpelse og Network Centric Warfare. Baghold kan udgøre en trussel for såvel Lines of Communication som for kampenheder. Der er flere muligheder for at fjerne eller reducere effekten af eller truslen om baghold. For det første kan man fjerne eller reducere størrelsen af målet for bagholdet. Dette peger på et behov for logistisk lette enheder, og/eller dermed implicit et krav om at reducere behovet for logistik. Derudover medfører det et krav om taktisk mobilitet (der er uafhængig af infrastruktur) og gennemførelse af operationer, der ikke er forudsigelige. En anden mulighed er at søge at erkende bagholdsstyrken, før den kan gennemføre bagholdet. Dette stiller krav til efterretningstjeneste og overvågning. Endelig er der den mulighed, at man reagerer hurtigt, effektivt og med stor styrke overfor bagholdsstyrken efter bagholdets iværksættelse. Dette peger på afhængighed af langtrækkende og præcise våben og/eller luftmobile enheder, kamphelikoptere og fly samt midler til mobilitetsfremmende foranstaltninger. Raids 7 kan især udgøre en trussel mod egne lejre/baser. Effekten af eller truslen om raids kan bl.a. reduceres gennem en øget efterretningstjeneste og overvågning. Derudover kan man etablere lejre/baser, der har en sådan størrelse, at det vil kræve meget store enheder at angribe dem. Tillige kan de placeres i dominerende terræn. Endvidere kan det søges undgået at udgøre et mål ved fx at arbejde med mobile enheder, der kan operere selvstændigt uden et stort logistisk behov og evt. uden lejre/baser i operationsområdet. Minetruslen vil kunne tilføje tab som et led i den psykologiske krig (under anvendelse af booby traps ), forstyrre Lines of Communication samt at vanskeliggøre bevægelser med køretøjer i områder med en måske begrænset infrastruktur. Endeligt vil miner kunne finde anvendelse ved forsvaret af en ir- 6 Ibid., p. 10 ff. Definitionen er oversat af forfatterne. 7 Raid er et angreb, der forudgås af en indtrængen bag fjendens forrest indsatte enheder, og som har til formål at ødelægge eller erobre et væsentligt fjendtligt aktiv med henblik på at forstyrre forberedelser. Endelig kan raid have til formål at bryde sammenhængen i fjendens kamp. Ref.: Taktisk ordbog (HRN ), p. R

17 !"#$%"&'(&)*&)+&,'-'.,-/+01,&"+&)'2' regulær styrkes base. Minetruslen vil kunne bestå af både panser- og personelminer. Hensynet til Force Protection kan i dag således tale for anvendelse af pansrede køretøjer frem for hjulkøretøjer. Dette medfører også et behov for at tildele ingeniørenheder og mobilitetsfremmende midler til enheder, der opererer selvstændigt eller adskilt fra andre enheder i rum. Ligeledes skal enheden have kapacitet til at fjerne ødelagte køretøjer fra vejen og/eller midler til bjærgning. Disse forhold kan samtidig begrænse hvor små enheder, der kan opereres med, såfremt operationerne er afhængige af vejnettet. Faser af kampen må forventes at skulle gennemføres afsiddet, idet køretøjer let kan sinkes eller standses på marchvejene i et kanaliserende terræn. Dette peger på, at ildkraften hos den afsiddede infanterist skal øges. Luftmobile enheder kan blive afgørende for opretholdelse af tempo og taktisk mobilitet. En øget anvendelse af helikoptere kan dog vanskeliggøres af især mandbårne luftværnsmissilsystemer, som vil være vanskelige at bekæmpe i dybdekampen.!"#$%#&'%())*+,-.)*%/01)2*)% Der er i arbejdet anvendt følgende definition: Bevæbnede individer eller grupper, der ikke tilhører de væbnede styrker, politi eller interne sikkerhedsstyrker 8. Begrebet spænder således bredt og kan bl.a. omfatte alt fra uorganiseret modstand til store organiserede modstandsbevægelser og terrornetværk. Eksempler på dette ses f.eks. i Tjetjenien og Afghanistan. Konventionelle styrker vil både kunne kæmpe symmetrisk og asymmetrisk. Irregulære styrker vil kun kæmpe asymmetrisk. Forskellene i den asymmetriske krigsførelse vil bl.a. være, at den konventionelle styrke vil være mere sårbar, da den ikke på samme måde som den irregulære vil kunne skjule sig og optræde overraskende. Den irregulære styrkes grundlag for at kæmpe udgøres især af adgangen til sikre baser samt den lokale befolknings støtte til kampen. Denne støtte kan inkludere efterretninger, forplejning og/eller rekruttering. For at opnå denne støtte kan der gennemføres propaganda, herunder udnyttelse af medierne. Endvidere kan de irregulære styrker forsøge at destabilisere samfundet og på den måde få befolkningens sympati. En irregulær styrkes største aktiv er overraskelse. Herunder vil den udnytte muligheder for skjult at koncentrere styrker med henblik på indsættelse. Endvidere vil en irregulær styrke, der kæmper efter guerillaprincipper, være utilbøjelig til at tage eller fastholde terræn, og vil generelt ikke engagere sig i afgørende kampe. Dette medfører, at der er tale om en flygtig fjende, 8 US Department of Defence, Definitionen er oversat af forfatterne. 357

18 !"#$%"&'(&)*&)+&,'-'.,-/+01,&"+&)'2' hvor fjendens Center of Gravity (CoG 9 ) rammes ved at angribe hans baser og påvirke befolkningen. Der vil være behov for kapaciteter til at erkende fjendens hensigt og bevægelser, dvs. overvågning og efterretningstjeneste. Specielt Human Intelligence (HUMINT), hvor fjenden er uafhængig eller mindre afhængig af teknologi og kun i ringe grad optræder på kamppladsen med troppebevægelser, der kan danne et efterretningsbillede. Der vil også være behov for kapacitet til at gøre fjendens kamp mere afgørende, dvs. man skal kunne binde og nedkæmpe fjenden når, og hvor man møder ham. Dette peger på krav om taktisk mobilitet, stor ildkraft på lavere niveauer og C3 10, herunder evnen til fleksibelt at kunne skifte mellem central og decentral opgaveløsning. Betydningen af de civile internationale parter i konflikten bliver i lyset af behovet for nationsopbygning og et godt forhold til den lokale befolkning meget stor, fordi befolkningen ofte vil være fjendens CoG. De civile strukturer kan udgøres af intergovernmental-, governmental- og non governmental organisations samt internationale politistyrker. Et tæt samarbejde med disse organisationer er derfor vigtigt. Desuden bliver det væsentligt for enheder på det taktiske niveau nøje at samordne operationer med det strategiske og operative niveau. Et synligt samarbejde med de civile parter kan desuden medvirke til at legitimere egne enheder i den lokale befolknings øjne og på den måde øge Force Protection for enheden. Opmærksomheden må også rettes mod et øget behov for ikke-dødelige våben, idet en irregulær styrke ofte vil optræde i byer og blandt civile for at reducere modpartens teknologiske overlegenhed og ildkraft. Dødelige våben kan således være for ultimative i f.t. risikoen for Collateral Damage. Fælles for konflikterne i eksempelvis Afghanistan (både Sovjetunionen og USA) og Tjetjenien er en erkendelse af behovet for våbenarternes samspil samt joint operations på ret lave niveauer. Generelt var der tale om bataljonsniveauet, men i Grozny blev blandede enheder formeret helt ned til underafdelingsstørrelse. Sidstnævnte vurderes at hænge sammen med bykampens særlige natur og høje intensitet. I kampen mod irregulære styrker synes det sandsynligt, at niveauet for indsættelsen af enheder kan være meget varierende. Dette skyldes kampens natur, hvor der ikke er en fast defineret kontaktlinie, og der generelt heller ikke findes en veldefineret fjendtlig styrke på kamppladsen, som automatisk 9 Centre of Gravity, styrkecentrum, er de dele af fjendens potentiale/kapacitet, hvis ødelæggelse uundgåeligt vil føre til hans nederlag. Det kan være militære potentialer eller geografiske områder, fysiske styrke eller vilje til at kæmpe. Ref.: Feltreglement I (HRN ), p Command, Control and Communication. 358

19 !"#$%"&'(&)*&)+&,'-'.,-/+01,&"+&)'2' kan gøres til genstand for eksempelvis en troppeenheds samlede indsættelse. I relation til kamp mod asymmetrisk kæmpende styrker peger det på, at doktrinen skal kunne støtte, at modstanderens CoG, der ofte kan være hans baser og/eller befolkningens støtte, rammes. Endvidere skal modstanderen fratages initiativet, herunder især muligheden for at udnytte overraskelsen. Sårbarheden over for især baghold og raids skal minimeres. Doktrinen skal også give mulighed for, at der kan opereres joint på alle niveauer, herunder også de lavere taktiske niveauer. Der skal fleksibelt kunne vælges mellem anvendelse af dødelig og ikke-dødelig magt, og der skal gives mulighed for at sammensætte enheder, der opfylder kravene til en specifik opgave. Der bør også være mulighed for at fremme sikkerhed, stabilitet og fremskridt hos den lokale befolkning. Det skal endvidere efter behov være muligt at integrere midler og kompetencer fra det strategiske til det taktiske niveau i samme organisation.!"##$#%"&'()"*+", Efter 11. september 2001 er der sket en ændring i verdens prioritering af terrorbekæmpelse: En række lande har sat terrorbekæmpelse øverst på dagsorden, og Statsminister Anders Fogh Rasmussen sagde bl.a. til Rebildfesten 2002: Terroristerne vil ikke blot smadre vore bygninger og fly. De vil smadre vor samfundsform og livsstil. De vil skabe frygt og usikkerhed. De håber, at det vil avle tvivl på vore værdier og sammenbrud i vor livsform. Men de afskyelige terrorangreb har kun styrket vor vilje til at stå vagt om vort frie samfund og vore livsværdier. ( ) Vi følte, at angrebet på USA var et angreb på os selv. ( ) Europa og USA er bundet sammen i et værdifællesskab og et skæbnefællesskab 11. Efter at have været indsat i Afghanistan er danske soldater nu indsat i Irak. Ikke for at bekæmpe terror, men som en del af en krig, der bl.a. blev motiveret med, at Saddam Hussein og terrornetværket al-qaeda var indbyrdes forbundne. Danske militære enheder deltager således aktivt i bekæmpelsen af såvel eksisterende som kommende terrornetværk. På denne baggrund blev det valgt at undersøge, hvorvidt Statsministerens målsætninger, der har bred opbakning i Folketinget, stiller krav om en egentlig doktrin for terrorbekæmpelse. 11 Op.cit., 359

20 !"#$%"&'(&)*&)+&,'-'.,-/+01,&"+&)'2' Hærens raison d etre er, som det øvrige forsvars, at enhederne skal kunne kæmpe. Denne kamp er bygget op i rammen af de Clausewitz ske hensigter, der anvendes til at definere opnåelige mål og delmål 12. Terrorismens raison d etre kan være noget sværere at definere; måske fordi terrorisme ikke er en isme i traditionel forstand. Der eksisterer da heller ikke en entydig definition af terrorismebegrebet. Terrorisme bliver dermed en politisk definition. Terrorens kampform er angreb og målene non-kombattanter eller symbolske. Målene er oftest ikke forberedt på angrebet, og resultatet er altid til at føle på: Død og ødelæggelse i forskellige former og størrelser; oftest forårsaget af usynlige fjender. Angreb på militære mål defineres i denne sammenhæng som symbolske, med mindre angrebet alene har til formål at tilintetgøre det militære mål. Sådanne angreb opfatter vi som angreb fra irregulære styrker, hvad enten disse måtte være tilknyttet en terrororganisation eller ej. Med terrorens usynlighed bliver anvendelsen af det militære begrebsapparat vanskelig, hvorfor der opstår et behov for at opsøge terroristerne dér, hvor de er synlige, som vi bl.a. har set det i Afghanistan. Her blev terroristerne tvunget til at optræde på mere traditionelle militære præmisser, hvorefter de blev bekæmpet. Kampen mod terrorismen i den mere fysiske militære forstand vil således følge principperne, som tidligere omtalt, for kamp mod irregulære styrker. Dette ses også at være i overensstemmelse med det faktum, at tilintetgørelsen af en bestemt ideologi, mening eller politik ikke udgør et målbart militært End-State. At militære enheder herudover kan deltage i Nation Building m.v., som en del af kampen mod terror, ændrer ikke på denne konklusion.!"#$%&%'("$) Siden den kolde krigs ophør er den industrielle udvikling i forsvarsindustrien i stort omfang præget af udviklingen i den civile industri. Det indebærer i et vist omfang, at der vil være forøget behov for investeringer, samtidig med at viljen til at anvende store økonomiske midler til forsvaret ikke forventes at stige tilsvarende. Dette afføder et behov for international standardisering, fælles investeringer og dermed en accept af fælles specifikationer. 12 Opnåelige mål og delmål formuleres typisk som mål for operationer og opdeles i End-State (den militære sluttilstand som ønskes opnået), Operational Objectives (forudsætningstilstande som fører til End-State), Center of Gravity (de dele af fjendens potentiale eller kapacitet, hvis ødelæggelse uvilkårligt vil føre til hans nederlag) og Decisive Point (geografiske områder eller begivenheder, som fører til fjendens Center of Gravity). Den fysiske del af begrebsapparatet er således terræn (geografi) og fjender. 360

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet.

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Scandlines samarbejde medoxford Aviation Academy i forbindelse med afholdelse af BRM/MCRM kurser. Scandlines brug af simulator, i forbindelse

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere