Sport Study Svendborg åben for flere partnere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sport Study Svendborg åben for flere partnere"

Transkript

1 no. 13 november 2010 MAGASINET Sport & Uddannelse Sport Study Svendborg åben for flere partnere Første etape af indsatsen for at skabe vækst på Sydfyn i kraft af synergi mellem idræt, uddannelse og erhverv er nået. Klyngen skifter navn, får nyt logo, åbner for nye partnere og sætter nye mål Sport Study Sydfyn skifter navn til Sport Study Svendborg. Derfor har klyngen naturligvis også fået nyt logo. Styregruppen har besluttet at skærpe profilen og markere indgangen til en ny epoke. Klyngen blev skabt, før kommunesammenlægningen, og derfor var Sydfyn det samlende ord for området. I dag er samtlige partnere en del af Svendborg Kommune, og derfor matcher det nutiden og fremtiden at ændre navnet til Sport Study Svendborg. Den 1. januar 2011 bliver en markant skæringsdato for Sport Study Svendborg. Det skyldes ikke mindst sidste års aftale mellem Staten og Kommunernes Landsforening, som betyder, at staten fra 2011 hvert år bevilger 1,2 millioner kroner til klyngen. Pengene er øremærket til halvanden stilling i sekretariatet samt markedsføringsaktiviteter og events. Sekretariatet vil fortsat være placeret på Rådhuset i sammenhæng med Erhverv, Kultur og Plan men organisationen af partnere bliver fornyet. Åben invitation En fyraftenskonference den 29. november 2010 står som det første skridt til at udvide kredsen af partnere i Sport Study Svendborg. Alle med interesser indenfor sport, uddannelse, forskning og erhverv har i det nye klyngesamarbejde mulighed for at blive medskabere af den fælles vision. Den siddende styregruppe har formuleret visionen sådan her: Svendborg er det bedste sted i Danmark til at koble og skabe flerfaglige synergier mellem sport og uddannelse, forskning og erhverv. Temaarbejdet fra den 29. november om vækst, projekter, talentudvikling, events og synlighed fortsætter i 2011, hvor det løbende er muligt for klubber, foreninger, skoler, virksomheder og forskergrupper at blive en del af klyngen. Filosofien er nemlig, at jo flere der er sammen om den fælles vision, des bedre vil Svendborg kunne tiltrække opmærksomhed, talenter, højt kvalificerede kompetencer, vækst og udvikling. Læs i dette magasin om alt det, klyngen har opnået indtil nu, og få inspiration til, hvad Sport Study Svendborg med en bred opbakning kan drive det til i de kommende år.

2 Indhold: Flere jobs i sport og uddannelse 3 Ny epoke for Sport Study Svendborg 4 Foren kræfterne og skab noget unikt 5 Se verden fra de unges vinkel 6 SDU klar til tættere samarbejde 7 Idrætsefterskole støtter ånden bag Sport Study Svendborg 8 Visionen har virket 9 Tændt af synergien 10 Vigtig rolle til sekretariatet 11 Seje træk i kulissen 12 Sekretariatet i Sport Study Svendborg 13 Sid ikke stille i timen! 14 Fantastiske perspektiver 16 Lundeborg samler de bedste sejlere 18 EliteLab-træning i Oure imponerer 19 Emil T i en klasse for sig 20 Tid til at bevise noget 21 Bronzerytterens dage i Kentucky 22 Nyt innovativt idrætsmiljø 23 Broholm vært for EM 24 Multihal er en reel mulighed 25 Flere pædagoger på Sydfyn 26 Kontaktinfo 27 Leder Mod nye mål Gymnasierektor Jesper Vildbrad, formand for Sport Study Svendborg Samarbejde og synergieffekt var den vision, Sport Study Sydfyn blev skabt på. En flot tanke om et netværk på tværs af flere interesser indenfor uddannelse, sport og idræt med den fælles drøm at tiltrække flere unge, flere tilflyttere og flere arbejdspladser. Der er i årenes løb skabt mange gode relationer og resultater, og det er oplagt nu at se fremad og vurdere, om et styrket samarbejde med en endnu skarpere profil kan bidrage til vækst i Svendborg Kommune. Min drøm er, at vi kan styrke samarbejdet på langs ad uddannelsesinstitutionerne altså fra grundskolen, over ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser, vi har i området. Kæden kan endda række ind til de mest relevante institutter på Syddansk Universitet. Hvis vi her styrker netværket og videndeler om, hvordan idræt og sundhed bliver en naturlig del af hverdagen, kan det forhåbentlig inspirere flere til et aktivt og sundt liv. Jeg ser også en spændende mulighed i at inddrage idrætsforeningerne mere bredt, ligesom flere virksomheder kunne have en fordel af et tæt samarbejde. Ikke mindst i kraft af muligheden for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft på længere sigt. SportsCollege viste i flere år sin værdi for Svendborg Erhvervsskole. En del elever valgte Svendborg på grund af sportscollege, og det sikrede dermed også driftsbevillinger fra staten. Det koncept kunne med fordel bredes ud, så det netop blev Sydfyns Sportscollege med kommunen og flere institutioner i fællesskab bag. Det kunne være med til at skabe et attraktivt miljø for flere unge. Svendborg ligger i et udkantsområde og har brug for fyrtårne til at trække vækst. Det kan uddannelses- og idrætskulturen være med til, og derfor kan det kun være en fordel for os alle, at vi ser hinanden som venner og ikke som fjender, som kolleger og ikke som konkurrenter. Her kan Sport Study Svendborg spille en væsentlig rolle som samlende faktor. Sport Study Svendborg er på finansloven fra 2011, og det skulderklap fra staten skal vi benytte os af. Derfor er det tiden at udvide kredsen omkring klyngen, forstærke styregruppen og sætte nye konkrete mål for projekter og videndeling. Det er uomtvisteligt, at uddannelsesinstitutionerne på Sydfyn årligt genererer en omsætning i lokalsamfundet på ca. en halv milliard kroner, og hvis vi skal undgå følgerne af en yderligere centralisering af uddannelsesinstitutionerne, må vi samle alle kræfter for at fastholde det liv, vi har, og lægge grunden til det nye, der skal vokse op. 2 no. 13 november 2010

3 Flere jobs i sport og uddannelse På 10 år er der oprettet mange nye jobs inden for sport, sundhed og uddannelse i Svendborg, og millioner er investeret i nybygninger og ombygninger Sport, idræt og wellness er et sydfynsk styrkeområde, der på nogle punkter vil kunne konkurrere med de bedste i Europa lød det i den rapport, som Rambøll Management udarbejdede i 2005 for Det Regionale Vækstsamarbejde på Fyn på initiativ fra Sport Study Svendborg. Rapporten var den første af sin art for en region i Danmark, og den fremhævede, at hvis Sydfyn vil op blandt de bedste internationalt, så går vejen gennem en fælles ambitiøs indsats fra myndigheder, vidensinstitutioner, erhvervsliv og sportsklubber. Målet er 500 arbejdspladser Rapporten pegede på fem indsatsområder: Talent- og eliteudvikling, internationalt idrætsakademi, events, samt aktiviteter indenfor sundhed og wellness. Moderne mennesker identificerer sig i stigende grad gennem aktiviteter og livsstil. På baggrund af et i forvejen stærkt grundlag skal der udvikles et nyt erhvervsområde, der kan udgøre en erhvervsmæssig styrkeposition på Sydfyn. Det skal ske gennem professionalisering og opsøgning af nye muligheder for kommercialisering af idræt, uddannelse og sundhed. Det er målet, at der inden 2010 skal være skabt 500 nye arbejdspladser. Hvordan er det gået? Sport Study Svendborg sekretariatet har udarbejdet en mindre statusrapport over udviklingen over de seneste 10 år for partnere i klyngen og aktører indenfor sport, sundhed og uddannelse m.fl. Opgørelserne viser, at nettotilvæksten i antal medarbejdere fra 1999 til 2009 er 155,5 årsværk. I samme periode er der samlet investeret 270 millioner kroner i bygninger og faciliteter hos de udvalgt aktører. Den mest markante vækst ligger hos Skolerne i Oure og Gymnastikhøjskolen i Ollerup, som samlet har bygget for 170 mio. kr. og haft en vækst i antal helårsstillinger på 111. På etableringssiden er de stærkt efterfulgt af Broholm Gods, som i perioden har investeret 50 mio. kr. i bygninger og baner af efter international standard. I perioden har en helt ny aktør også etableret sig - Ulbølle Idrætsefterskole blev etableret i 2005 og har foreløbig givet 28 nye årsværk. Der vil kunne nævnes flere aktører, og fx er der i det store idrætsskole- og forskningsprojekt Svendborgprojektet - genereret 15 nye årsværk, som ikke er medregnet i statusrapporten. no. 13 november

4 Ny epoke for Sport Study Svendborg Gymnasierektor Jesper Vildbrad formand for en klynge i forvandling frem mod finanslovsbevilling fra 2011 Efter nogle år med Martin Andersen som administrativ ansvarlig for idræts- og uddannelsesklyngen, har styregruppen udpeget en ny formand til den næste epoke. Jesper Vildbrad, rektor på Svendborg Gymnasium gennem syv år, har påtaget sig opgaven og fokuserer i første omgang på strukturen og mulighederne for at udvide kredsen omkring Sport Study Svendborg. Jesper Vildbrad ser potentialer i klyngetanken og et behov for at gøre den endnu mere kendt lokal. Han håber på en dialog med andre aktører på Sydfyn om, hvordan klyngen kan blive en endnu stærkere vækstgenerator i kommunen. - Jeg vil gerne være med til at fremme muligheden for synergi i et lokalt samarbejde mellem skoler og længerevarende uddannelser på den ene side og idrætsklubber og erhvervsvirksomheder på den anden, forklarer Jesper Vildbrad. - Som gammel sportsmand vil jeg også gerne være med til at inspirere børn og unge til en sundere livsstil med mere motion. Det kan en forenet indsats gennem Sport Study Svendborg medvirke til, hvis vi gør det rigtigt, siger han. Det skal betale sig Jesper Vildbrad står i spidsen for styregruppen i overgangsfasen til statsligt støttet projekt, og han ser det som en oplagt chance for at sætte flere projekter i gang. - Gymnasiet vil gerne indrette skemaet i enkeltklasser efter et morgentræningsprogram både for eliteudøvere og andre idrætsinteresserede, fortæller rektoren - Vi har mulighed for at skabe en særlig idrætsfaglig linje med samfundsfag og engelsk, og vi bakker gerne op om etableringen af et sportscollege, siger han. Jesper Vildbrad håber på en bred opbakning og lover, at han vil gøre sit til at, investeringen i Sport Study Svendborg både på kort og langt sigt kan betale sig. Jesper Vildbrad 4 no. 13 november 2010

5 Foren kræfterne og skab noget unikt Forstander Uffe Strandby på Ollerup Gymnastikhøjskole ser skoler, studerende og ambitiøse idrætsfolk som et tilbud til lokale virksomheder - Ingen kan vel påstå, at områderne har større herlighedsværdi. Men i de første tre områder ligger Danfoss, Grundfos og LEGO, og de er skabt og udviklet af passionerede mennesker. Herning har politikere og erhvervsledere, som forstår at tilsidesætte intern uenighed, når det gælder om at realisere store, fælles mål, fortsætter han med glimt i øjet. Sport Study Svendborg blev grundlagt på en vision om at skabe flere arbejdspladser indenfor de kreative oplevelsesfag. Flere milepæle er nået, og for Uffe Strandby er det vigtigt fortsat at tænke store tanker om fremtiden samtidig med at den jordnære hverdag skal fungere. Sport Study Svendborg er på fem år gået fra pionerprojekt til at være anerkendt og optaget på finansloven fra Undervejs er flere milepæle passeret, og Uffe Strandby mener nu, det er tid til at sætte nye mål. Uffe Strandby - Hvis vi kan være enige om, at mennesker er det vigtigste råstof i Danmark, så må det gælde om at tiltrække de mest dynamiske og aktive til Sydfyn, ræsonnerer Uffe Strandby, forstander på Ollerup Gymnastikhøjskole gennem de seneste 12 år. - Når vi lever i det såkaldte udkantsdanmark, er vi nødt til at skabe noget unikt. Det nytter ikke at klynke, og udligningskroner må aldrig blive en sovepude. Den bedste sikkerhed er at forene kræfterne og skabe noget attraktivt på Sydfyn, mener han. Det var netop tanken om at skabe noget i fællesskab, der for nogle år siden fik Uffe Strandby til at sige ja til at være med i den ny idrætsklynge, som senere blev til Sport Study Svendborg. Ifølge Uffe Strandby kan det samarbejde udvikles til noget endnu stærkere med flere klubber, uddannelser og virksomheder. Behov for visioner - Hvad har Als, Bjerringbro, Billund og Herning, som Sydfyn ikke har?, spørger Uffe Strandby retorisk. Et sportscollege er ikke nok - Struktur og organisation med flere aktører i kredsen skal have fuldt fokus her i efteråret, og derefter skal vi samle kræfterne om et sportscollege og senere andre, nye projekter, mener Uffe Strandby. - Sportscollege kan blive et stort aktiv for kommunen, og det samme kan et tættere samarbejde med erhvervslivet. Hvis vi både kan tilbyde uddannelse og arbejdspladser, muligheder for idræt på et vist niveau samt gode boligforhold i en levende by, så vil det være attraktivt, vurderer han. Uffe Strandby minder om, at det ikke er nok at tænke på unge idrætsudøvere og deres udviklingsmiljøer. Der skal også være job eller uddannelse til deres eventuelle kærester. Hvis det til gengæld lykkes, er der gode chancer for at få nye tilflyttere til kommunen. no. 13 november

6 Se verden fra de unges vinkel Kasper Jørgensen, direktør i GOG 2010, ser et stærkt talentudviklingsmiljø som et trækplaster, der både kommer virksomheder, klubber og uddannelsessteder til gavn - Sport Study Svendborg er en konstellation af mange forskellige interesser, men vores fælles interesse er udvikling på Sydfyn, som vi i GOG 2010 naturligvis gerne vil give vores bidrag til, siger Kasper Jørgensen. - I vores klub har vi to mål, når det gælder ungdomsspillerne. Dels at fastholde talentfulde håndboldspillere i området, dels at tiltrække flere, stærke spillere udefra. Vi gør selv hvad vi kan, og det har bestemt betydning at udbygge et bredt samarbejde udover det, vi bl.a. har haft med Skolerne i Oure gennem flere år, forklarer han. Kasper Jørgensen er uddannet lærer, har været professionel håndboldspiller i flere år og er i dag også direktør for GOG 2010 A/S. Han har påtaget sig den opgave at være med til at genopbygge klubben i Gudme til ligastatus, og ikke mindst samarbejdet med Oure har sikret, at det fortsat er attraktivt for de unge herrespillere at komme ind i klubben. Faktisk smelter holdene i ungdomsdivisionerne nu sammen til at hedde Oure-GOG - Jeg er optaget af at se verden fra de unge spilleres synsvinkel, siger Kasper Jørgensen. - Hvordan kan de få sammenhæng i deres hverdag? Hvad med uddannelse, bolig, det sociale liv i fritiden? Hvad med job eller uddannelse til kæresten? Hvis vi i Sport Study Svendborg kan hjælpe dem med at alt det hænger sammen, vil vi skabe et talentudviklingsmiljø, som netop kan fastholde og tiltrække flere unge, vurderer han. GOG-direktøren understreger, at princippet i GOG er som det altid har været, at de unge skal støttes i at udvikle sig som hele mennesker. De får ikke lov til kun at træne og spille. De skal også træne hjernen og evnen til at fungere sammen med andre udenfor banen. Andre gør det Selv om Sydfyn langt fra er alene om at tænke i stærke talentudviklingsmiljøer, mener Kasper Jørgensen kun der er én vej. Han ser for sig, at flere klubber, virksomheder og uddannelsesinstitutioner finder sammen om et endnu stærkere Sport Study Svendborg. Kasper Jørgensen - Jo flere, der er med til at præge dialogen, des mere entydig en strategi og indsats kommer vi frem til, og des større er chancen for, at den bliver bemærket rundt om i Danmark og måske i udlandet, siger Kasper Jørgensen. Som sportsmand er han vant til at sætte målene højt og ambitiøst gå efter dem. Sådan er det også med idrætsklyngen, og han mener faktisk Sydfyn rummer et stort potentiale. - Der bliver gjort et kæmpe, frivilligt arbejde i masser af klubber og foreninger på hele Sydfyn, som både styrker folkesundheden og skaber omtale af området i kraft at flotte resultater, siger Kasper Jørgensen. - Hvis politikerne så også tør investere ambitiøst i idræt og uddannelse i fremtiden, vil vi kunne fastholde og styrke vores position som Elitekommune og gå nye veje, som andre vil bemærke, mener han. 6 no. 13 november 2010

7 SDU klar til tættere samarbejde Institutleder Jørgen Povlsen ser perspektiver i at Sport Study Svendborg, lokale virksomheder og universitetet skaber innovative projekter i fællesskab Siden stiftelsen af Sport Study Svendborg har SDU haft et uformelt samarbejde med aktører på Sydfyn, og Jørgen Povlsen, institutleder på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet i Odense, understreger, at han ser flere gode grunde til at knytte flere og tættere bånd. - Vi vil meget gerne levere viden og forskning til både enkeltinstitutioner, virksomheder og tværgående projekter, og det vil helt afgjort også give os en masse igen. Sådan lyder den åbne invitation til et tættere samarbejde, og Jørgen Povlsen forsætter: - Jeg havde nok forventet, at der kunne være skabt flere arbejdspladser i private virksomheder, som arbejder med formidling af resultater, tidtagning, GPS-tracking, præstationsmålinger på elitespillere eller tilsvarende innovative løsninger indenfor sport og moderne teknologi, fortæller Jørgen Povlsen. - Om finanskrisen eller andre forhold har bremset den udvikling, ved jeg ikke, men jeg vil gerne understrege, at vi står klar med forskning eller viden, hvis virksomheder på Sydfyn ønsker vores bidrag til en kommerciel udvikling, fortæller han. Lex Kristoffer Det uformelle samarbejde fungerer på flere planer. Skolerne i Oure og UCL Skårup Seminarium har eksempelvis trukket på kandidater fra SDU, Institut for Idræt og Biomekanik er åbent for besøgende, instituttet får en del studerende fra Ollerup og Oure og institutionerne trækker på hinandens viden, når det er relevant. Et helt konkret eksempel på samarbejde er Kristoffer Henriksens phd om talentudviklingsmiljøer. Den idé er undfanget af Kristoffer selv, mens han var på Oure, og Sport Study Svendborg var initiativtager til at støtte hans phd.-afhandling i samarbejde med det daværende Fyns Amt, SDU og Erhvervs- og Byggestyrelsen. - Det blev et fantastiske projekt, som vi i dag arbejder med en videreudvikling af også med Kristoffer Henriksen som en af deltagerne i forskningsprojektet, forklarer Jørgen Povlsen. - Hvis vi kan finde nye phd-projekter i samme stil, er vi bestemt klar til at være med igen, forsikrer han. Den danske model Jørgen Povlsen roser den sydfynske klynge og kommunen for at turde investere i det store forskningsprojekt, Svendborgprojektet. Det er affødt af, at Svendborg blev Team Danmark Elitekommune, og projektet indgår som en del af en større plan for at udvikle flere talenter i Danmark. - Men samtidig har Svendborgprojektet en positiv effekt for en større kreds, og netop breddeidrætten i den danske model er noget unikt, som faktisk giver mulighed for systemeksport, siger Jørgen Povlsen. Jørgen Povlsen - Gymnastikhøjskolen i Ollerup gør det formidabelt og har netop vundet international opmærksomhed som kraftcenter indenfor den klassiske, danske gymnastik, konstaterer han. Jørgen Povlsen mener, Sydfyn står med en god idé, som i et vist omfang har skabt opmærksomhed rundt i landet, men som stadig kan slå sit navn endnu mere fast. - Det vil være oplagt at markere sig i Region Syddanmark med de styrker og potentialer, der allerede eksisterer på Sydfyn. Her er meget at bygge på, mener han. no. 13 november

8 Idrætsefterskole støtter ånden bag Sport Study Svendborg Skolen i Ulbølle for unge med særlige behov har i flere år efterlevet grundprincipperne om at bruge idræt aktivt som pædagogisk værktøj Samtlige elever var ved at sprænges af grin på scenen, den dag forstander Thomas Buch fejrede sin 50 års fødselsdag. For øjnene af lærerstab, naboer, samarbejdspartnere og andre gæster fik han overrakt en stribe gaver, og særligt de sidste tre vakte jubel. Den første var en Brøndby-trøje med Thomas navn på fronten og på bagsiden cifrene 2-4. Et dejligt minde om ligaklubben Brøndbys pinlige nederlag til Varde i Ekstra Bladet Cup i september. Ikke nok med det, så måtte han også åbne for en stor pakke kleenex og en rulle tudekiks. Tonen er rå og hjertelig, for eleverne i Ulbølle ved, at Thomas Buch elsker Brøndby IF og hader at tabe. Forstanderen på Idrætsefterskolen Ulbølle er ambitiøs ikke mindst på elevernes vegne, og efter fem år har flere gode historier vist, at unge med særlige behov kan nå langt med kombinationen af sport og uddannelse. Et godt eksempel er en af skolens tidligere elever, som i dag er livredder i Odense. Meget at give og modtage - I Ulbølle kan vi tydeligt mærke en effekt af vores pædagogiske grundprincipper på elevernes trivsel og indlæring, fortæller Thomas Buch. - Vi kan absolut godt se efterskolen som en del af netværket omkring Sport Study Svendborg, for vi mener både at have meget at give til og hente i fællesskabet, siger han. Thomas Buch Thomas Buch har været forstander på idrætsefterskolen fra starten og har sammen med bestyrelsen og lærestaben skabt en institution for 80 unge, som alle har større eller mindre behov for specialundervisning. Lige fra starten har ambitionerne været, at eleverne skal kunne nå så langt som overhovedet muligt, og netop de mange timers idræt om ugen får en stor del af æren for resultaterne. - Det kan være svært at sige, om det skyldes, at eleverne her får tre gode måltider hver dag, at de har en masse voksenkontakt eller at de dyrker meget motion men de fleste udvikler sig meget, konstaterer han. Efterskolen har 68 elever i år. En del går der på andet år, og desuden har efterskolen 12 studerende på STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) med det mål at blive idrætsmedhjælper. Mange muligheder Thomas Buch har selv en fortid som leder og underviser på Skolerne i Oure, og samme ambition om træning og disciplin ligger i en modificeret grad som en del af ånden i Ulbølle. Han har selv dyrket volley på eliteplan og er i dag mentalcoach for det danske herrelandshold i beach volley. Nogle af lærerne har også elitebaggrund bl.a. fra GOG. Skolen har på den måde allerede snitflader til andre aktører i Sport Study Svendborg, men Thomas Buch ser flere muligheder. - Der kunne være en ide i at unge på instruktøruddannelserne i Oure eller Ollerup kom i praktik her for at prøve kræfter med deres kunnen, og vores STU-studerende kunne måske komme i praktik på andre institutioner. Vi følger også med interesse forskningen på idrætsskolerne og kunne se en styrke i at komme i dialog med de, der arbejder med det projekt, siger han. Idrætsefterskolen har netop i år indgået en samarbejdsaftale med de sidste hold på seminariet i Skårup om, at de kan skrive bachelor på STU-konceptet på Ulbølle. Den gamle folkeskole i Ulbølle har fået et helt nyt liv, og foreløbig er skolen ene i landet om præcis dette koncept for unge med særlige behov. Men for at holde sig i front, er der konstant nye planer. Lige nu tegner arkitekter på en ny hal, som skal sikre bedre faciliteter til vinteraktiviteterne. 8 no. 13 november 2010

9 Visionen har virket Sport Study Svendborg og de aktive partnere i klyngen har en stor grad af æren for, at medierne har interesseret sig for Svendborg de senere år. Det vurderer strategisk leder i COWI, Rasmus Møller Kick Start Sydfyn blev udarbejdet af Vækstforum. Dokumentet var det mandat, initiativgruppen arbejdede på helt i begyndelsen. Det var visionen bag det hele. Rasmus Møller og den første net værksgruppe havde til opgave at få visionen omsat til konkret handling. SIW rapporten fra Rambøll var en rapport, der blev bestilt da arbejdet var godt i gang. Rapporten er vigtig, da den sammen med konferencen, hvor den blev præsenteret, var med til at sætte skub i den brede forankring. Rasmus Møller En sen eftermiddag i 2008, da Rasmus Møller skal hjem fra sit job i COWI, tænder han for radioen midt i et indslag om fem nye Team Danmark Elitekommuner. Han hører kun navnene på de fire, og Svendborg er ikke nævnt. Pulsen stiger, for han må vide, om Svendborg er med. Alle minderne fra sine to års arbejde på Sydfyn i pionértiden vælder frem, så det første han gør, da han kommer hjem, er at finde telefonnumrene til nogle af nøglepersonerne i Sport Study Svendborg. Han må have hele historien. - Jeg bliver jublende glad, da jeg hører, at Svendborg er med, for det er en af de store milepæle, vi drømte om, da klyngeprojektet blev sat i gang, fortæller Rasmus Møller. Rasmus Møller arbejder i dag med strategisk udvikling i COWI. I årene lige inden Egebjerg og Gudme kommuner blev slået sammen med Svendborg, var han ansat i Fyns Amt og udpeget til at være en aktiv assistent i opstarten af Sport Study Svendborg. Den tid gik lige i sjælen, så i alle årene efter har han interesseret fulgt projektet på Sydfyn. Vækstvisioner Det Regionale Vækstsamarbejde havde i 2005 udgivet rapporten Kick Start Sydfyn, om de muligheder Sydfyn havde for at skabe arbejdspladser indenfor viden- og oplevelsesøkonomien. Eller nærmere bestemt indenfor sundhed, idræt og wellness. Med støttekroner fra Fyns Amt og EU investerede de tre sydfynske kommuner i at samle en stærk gruppe netop indenfor sport og uddannelse. Med Rasmus Møller som tovholder, skulle aktørerne selv udarbejde de første visioner for, hvordan ideerne i rapporten kunne forvandles til vækst og 500 nye arbejdspladser i området. GOG, Broholm Gods, Skolerne i Oure, Gymnastikhøjskolen i Ollerup og Svendborg Erhvervsskole var de første til at gå med sammen med repræsentanter fra de tre kommuner. Til adskillige møder i biblioteket på Broholm blev ideer, mål og økonomiske rammer grundigt endevendt. - Alle havde hver deres virksomheder og projekter, og skolelederne kunne endda se hinanden som konkurrenter, så det krævede vilje og energi at sætte sig møde efter møde og søge de fælles fordele, fortæller Rasmus Møller. - Men vi havde kun to år til at få visioner og mål forankret og skabt en organisation, som ikke måtte blive for bureaukratisk. no. 13 november t

10 Klyngen skulle være klar inden amtet forsvandt og politikerne havde andet at tænke på i den ny kommune, forklarer han. Det særlige ved Sydfyn Analyserne af området viste, at der var flere uddannelser samt sportsog idrætsaktiviteter samlet i en overskuelig afstand end i noget andet område i Danmark. - Vi så, at unge ville kunne opleve området som en campus, og at institutioner og sportsklubber derfor ville kunne tiltrække unge fra hele landet for både at studere og dyrke deres idræt på højt plan, forklarer Rasmus Møller. - Visionen dengang var også, at organisationerne bag Sport Study Svendborg kunne deles om f.eks. ernæringseksperter, trænere og andet, som kunne gavne de unge i de enkelte klubber og skoler, forklarer han. Allerede fra fødslen af organisationen lå der ideer om at skabe ekstra fokus på sundhed i folkeskolerne, at skabe et attraktivt område for forskning, at udvikle centre for talentudvikling og at tiltrække topekspertise fra ind- og udland. En del af visionen blev opfyldt, da Team Danmark udpegede Svendborg som Elitekommune, og Rasmus Møller hæftede sig ved, at klyngen Sport Study Svendborg blev nævnt som en af de vægtige grunde til udpegningen. - Kæden af begivenheder de senere år med Svendborgprojektet og den intense forskning på idrætsskolerne, udnævnelsen af Årets Idrætskommune, besøget af Kronprins Frederik og al den medieomtale alle aktiviteterne har affødt det er netop udløberne af visionerne fra biblioteket på Broholm, siger Rasmus Møller. Hvad ellers? - Sydfyn har stadig masser af uudnyttede muligheder indenfor sundhed, uddannelse og idræt, mener Rasmus Møller. - Det vil gavne området bredt at fastholde den ambitiøse satsning på de områder. Sydfyn er i hård konkurrence med andre regioner i Danmark om at tiltrække ressourcer og arbejdspladser. For at vinde kampen er det afgørende, at man står for noget dynamisk, spændende, attraktivt. Som almindelig mediebruger kan jeg da godt være så fræk at spørge, hvilke andre projekter i Svendborg Kommune, der har givet lige så megen omtale i landsdækkende medier som dem under Sport Study Svendborg? På stående fod kan jeg ikke komme i tanke om nogen, siger han. Rasmus Møller roser politikerne og aktørerne for at turde satse på noget ekstraordinært, der har potentiale til at skabe internationalt fokus, og han er overbevist om, at der ikke var sket det samme uden Sport Study Svendborg. - Al erfaring viser, at mulighederne for samarbejde kun bliver udnyttet, hvis der er et fælles forum at gøre det i et koncept med et navn og ressourcer til at holde fast, siger Rasmus Møller. - Der var absolut ikke enighed i starten, men det at bruge tid sammen og forsøge at forstå hinanden skaber de nye ideer og resultater, konstaterer han. Tændt af synergien Forstander Carsten Petersen fra Skolerne i Oure var første formand for Sport Study Svendborg. Han ser fortsat store potentialer for samarbejdet - Faktisk tror jeg, vi skal takke den tidligere amtsborgmester og håndbolddommer Jan Boye for ideen om et idrætsfyrtårn på Sydfyn, siger Carsten Petersen, forstander på Skolerne i Oure. - Fyns Amt var en god hjælp i starten af projektet, og lige fra begyndelsen var vi optaget af ideen om at skabe noget unikt i kraft af samarbejdet på Sydfyn, fortæller han. Ved de første orienterende møder om muligheden for at skabe vækst i kraft af sport, idræt, wellness og uddannnelse var en del aktører på Sydfyn samlet, men da det var tiden at skrive under på en egentlig samarbejdsaftale, stod en mindre gruppe tilbage. Svendborg Erhvervsskole, GOG, Broholm Gods, Skårup Seminarium, Skolerne i Oure, Gymnastikhøjskolen i Ollerup samt de tre kommuner, der senere blev sammenlagt til Svendborg Kommune. Drivkraften er den fælles interesse for sport, bevægelse og uddannelse samt ønsket om at skabe et fyrtårn, der er synligt i ind- og udland. - Hver for sig var vi stærke brands og repræsenterede en høj faglighed på gymnastik, dans, håndbold, ridning, golf og sejl på det tidspunkt alle sportsgrene med et potentiale for at stikke af fra resten af landet, siger Carsten Petersen. - Det er ærgerligt, at GOG og Skårup Seminarium er faldet fra, men til gengæld har bl.a. ridningen vist et særligt niveau med Broholm som vært for DM i dressur gennem mange år nu, opsummerer han. Carsten Petersen Viljen Da Sport Study Svendborg blev grundlagt, var der også noget, der hed Studér Sydfyn. Der var nogen debat om, hvorvidt de to skulle 10 no. 13 november 2010

11 smeltes sammen, og det skete med erhvervsskolens tidligere forstander, Aksel Strømkjær som bannerfører. Klyngen etablerede en fælles styregruppe, som skulle udvikle ideer og sætte kursen i forhold til de bedst mulige fælles projekter. Et fælles PR-udvalg blev nedsat for at udtænke en plan for synlighed. Et af resultaterne er det magasin, du læser nu. - Vi mødte med vidt forskellige interesser, men vi konstaterede, at Sydfyn på det tidspunkt havde et ganske pænt udvalg af uddannelser og sportsgrene, og at vi bedst kunne tænde det fælles fyrtårn ved at arbejde sammen, forklarer Carsten Petersen. - Naturligvis kunne vi og kan stadigvæk nå langt hver for sig, men vi har altså et potentiale for at nå meget længere, hvis vi puljer vores indsats og fokuserer kræfterne, vurderer han. Som eksempel nævner han sejl, hvor Sydfyn burde være Danmarks hotteste centrum. Når det ikke er tilfældet, mener Carsten Petersen at det skyldes, at de mange lokale klubber, Skolerne i Oure og øvrige relevante aktører ikke har fundet en fælles kurs. Troen Carsten Petersen sagde i pionértiden ja til at stå i spidsen for klyngen, fordi han så ideen. Han langede efter en periode stafetten videre til daværende GOG-formand, Peter Eriksen Jensen, men Carsten har i alle årene været en aktiv spiller i kulissen. - Jeg tror på, at vi kan bringe det her langt længere, for vi har nogle fantastiske uddannelsesinstitutioner og foreninger i området, og hvis flere virksomheder også kan se værdien af at spille med, kan vi med en fokuseret indsats tiltrække den bedste arbejdskraft, de bedste studerende og de bedste sportsudøvere til området, vurderer Carsten Petersen. - Høj faglighed, seriøsitet og ambitioner giver resultater, og det er simpelthen sjovt at være med til at bygge nye succes er op, konstaterer han. Vigtig rolle til sekretariatet Erhvervsleder med international erfaring, Peter Eriksen Jensen, var med til at lægge strategi og hyre projektleder Peter Eriksen Jensen, daværende direktør på Odense Marcipan, og mangeårig direktør i store, internationale virksomheder, overtog formandsposten i Sport Study Svendborg efter Carsten Pedersen fra Skolerne i Oure. Odenseaneren var på det tidspunkt også formand for GOG Svendborg TGI og stærkt engageret i at fremme vækstpotentialerne på Sydfyn. - Jeg var ikke gået aktivt ind i det, hvis ikke jeg kunne se en fantastisk mulighed i at forene erhverv og uddannelse med sport og idræt på højt plan, forklarer Peter Eriksen Jensen i dag. - Sydfyn havde på det tidspunkt en unik mulighed for at tiltrække flere unge i kraft af de uddannelses- og sportstilbud, der var, og derfor var det helt rigtigt at løfte Sport Study Svendborg fra et pionerprojekt med støtte fra Fyns Amt til et fast sekretariat, og jeg var glad for at kunne være med til at ansætte Gitte Minor, som kom med en stor erfaring fra DBU og et stærkt drive, siger han. Et stort potentiale Peter Eriksen Jensen brugte en del timer sammen med Gitte Minor og Jannie Kaae for at lægge strategien for idræts- og uddannelsesklyngen, og den tidligere formand er helt overbevist om, at Svendborg ikke havde fået den opmærksomhed rundt om i landet, hvis ikke der havde været et fast sekretariat. - Svendborg har ganske vist mistet GOG som ligaklub i øjeblikket, og seminariet i Skårup er på vej væk, men på den lange bane ligger der stadig et kæmpe potentiale for Sydfyn for at markere sig nationalt og internationalt som et aktivt talentudviklingsmiljø, siger han. - Min kongstanke var, at hvis både erhvervslivet, alle uddannelserne og de lokale idrætsklubber for alvor bød ind med alt, hvad de kunne, ville det skabe en sådan dyna- Peter Eriksen Jensen mik, at Sydfyn ville kunne tiltrække landsdækkende og international opmærksomhed. Den chance er der stadig hvis altså der er viljen til at gribe den, mener han. Peter Eriksen Jensen nævner elevstillinger og schollarships som oplagte investeringer fra erhvervslivet, et tættere samarbejde mellem klubber og skolernes elever som et andet potentiale og en styrkelse af forskning og uddannelsessamarbejde med SDU som et tredje indsatsområde. En klog investering Den tidligere formand opfordrer erhvervsrådet og lokale virksomheder til at gå aktivt ind i udviklingen af idrætsklyngen og se værdien af et samarbejde med så stærke uddannelsesinstitutioner som f.eks. Skolerne i Oure og Ollerup Gymnastikhøjskole. - De to skoler er ikke blot attraktive brands for unge fra hele landet. Det er også meget veldrevne virksomheder, som andre kan lære af, mener han. - Flere virksomheder vil kunne sikre sig dygtig arbejdskraft på længere sigt ved at gå ind i samarbejdet, for sportsfolk på højt plan er typisk også målrettede i en karriere, siger han. no. 13 november

12 Seje træk i kulissen Partnerne i idrætsklyngen valgte at overlade anførerbindet til sekretariatschef Martin Andersen og sekretariatet i en periode, som skulle vise sig at få stor betydning Martin Andersen faste tovholdere, valgte styregruppen at lade sekretariatet køre med klatten i et samspil med partnerne. - Den løsning er ikke langtidsholdbar, når det gælder om at fastholde følelsen af et fælles ejerskab, og det er en af årsagerne til, at vi nu skaber en ny struktur og åbner for et bredere samarbejde, forklarer han. - Indtil nu har vi finansieringsmæssigt været på en overgangsordning under Kulturarvsstyrelsen, hvorfor vi ikke har kunnet udvide klyngen med flere partnere. Med udgangen af 2010 ophører den ordning, hvorefter Sport Study Svendborg er på finansloven, og vi kan derfor byde flere interessenter med, tilføjer Martin Andersen. - Det er måske nok svært at forklare kort, hvad Sport Study Svendborg er for en størrelse, men det står helt klart, at uden Sport Study Svendborg, var Svendborg ikke blevet Team Danmark Elitekommune, og uden det forpligtende samarbejde, havde idrætsskolerne og det store Svendborgprojekt ikke eksisteret i dag. Afdelingschef i Kultur, Plan og Erhverv i Svendborg Kommune, Martin Andersen, er klar i spyttet i sin vurdering af den betydning, som idrætsklyngen har. Flere af de store projekter blev netop sat i spil i den periode, han var den formelle leder, men han siger det ikke for at fremhæve sin egen rolle. Tværtimod understreger han værdien af den indsats, partnerne og kommunen har gjort i fællesskab. Oure og GOG tog lederskabet i styregruppen de første år, og efter etableringen af sekretariatet med Gitte Minor og Jannie Kaae som Grund til begejstring Et af de store spring for områdets ambitioner på idrætsplanet var udnævnelsen til Elitekommune. Benarbejdet til ansøgningen til Team Danmark blev i særlig grad gjort i sekretariatet. Kontakter, fakta og argumenter blev samlet her, og i begrundelsen for udpegningen lagde Team Danmark netop vægt på det samarbejde, der på Sydfyn var skabt mellem elitesporten og stærke uddannelsesinstitutioner. - Det var en absolut sejr at blive en del af elitekommunerne, og det sikrede støtte fra Team Danmark til sekretariatsarbejdet. Det var logisk, at det blev smeltet sammen med Sport Study Svendborg sekretariatet, forklarer Martin Andersen. - Næste store arbejde var at formulere, hvordan skolerne i Svendborg skulle leve op til Team Danmarks krav om ekstra idræt, og her kom sekretariatet også til at spille en central rolle som samlende organ, forklarer han. Udløbet blev som bekendt det ambitiøse Svendborgprojekt med 12 no. 13 november 2010

13 1200 elever involveret. Det største af sin art i verden, så i kulissen var der atter grund til at have armene i vejret, da finansieringen var i hus til det store forskningsprojekt. I mere ubemærkethed blev der også sat fællesprojekter i gang for at give de lokale foreninger et kompetenceløft. Det var eksempelvis i Martin Andersens tid, at det lykkedes at etablere et idrætslederakademi, hvor flere hold foreningsledere fra de lokale klubber har fået en bred grundviden om moderne foreningsdrift og -udvikling. Et erhvervsprojekt - Sport Study Svendborg opstod egentlig som et erhvervsprojekt. Målet var at skabe flere arbejdspladser i området indenfor sport og uddannelse, minder Martin Andersen om. - Fokus i årene efter kommunesammenlægningen var på idrætsskolerne og på klubberne. Til gengæld har vi ikke fået involveret det brede erhvervsliv direkte endnu, konstaterer han. Partnerne bag idrætsklyngen byder nu ind til et tættere samarbejde med fynske virksomheder i forventning om at kunne skabe en synergieffekt. Set fra Martin Andersens stol er der meget at vinde for begge parter. - Det er altid en fordel at være flere om at udvikle et samarbejde og at være fælles om at markedsføre et område også selv om nogle måske ikke lige nu har behov for at tiltrække kunder eller ansatte, siger Martin Andersen. Sekretariatet i Sport Study Svendborg Gitte Minor Koordinator: Det særlige ved Sport Study Svendborg er, at idrætsklyngen er skabt for at generere vækst og udvikling. Derfor hviler succes en på synergieffekten af den fælles indsats. Den spændende udfordring er, at vi sammen har muligheden for at tænke rigtig stort! Jannie Kaae Vi har talt med mange mennesker fra hele landet, som gennem vores magasin har bemærket Sport Study Svendborg og partnerne omkring klyngen. Det er super, at de gode historier vi kommunikerer gennem magasinet vækker interesse vidt omkring. no. 13 november

14 Mona Have Sørensen er 27 år og 3-faglig cand.mag. i fransk, spansk, idræt og sundhed. Hun har selv svært ved at sidde stille så hun har rejst en del rundt i verden for at se, opleve og lære ved at mærke tingene. 14 no. 13 november 2010

15 Sid ikke stille i timen! Mona Have Sørensen kommer til at stå bag det nye forskningsprojekt i Svendborg, som populært sagt skal undersøge, om børn bliver klogere af at bevæge sig Mona Have Sørensen blev advaret, inden hun tog jobbet som franskvikar på Henriette Hørlücks Skole i Odense i Skolen er godt nok kendt for sin tidlige sprogundervisning, og allerede fra 4. klasse står der fransk på skemaet. Men nu var det sådan, at den faste fransklærer var godt træt af, at børnene byttede plads, hver gang hun vendte ryggen til og skrev noget på tavlen. Konstant tog hun fejl af navnene, og det var slemt forstyrrende, at de sådan farede rundt, mente hun. For Mona var det en skøn udfordring. Hun havde taget de første fag i fransk, spansk og idræt på Syddansk Universitet, og hun besluttede sig for bruge sine erfaringer med spiludvikling fra idrætsstudierne til at krydre franskundervisningen. Nu skulle børnene bevæge sig. De skulle spille kæmpe kryds og bolle, stafet-verbe-leg, kæmpetastatur og bogstavkrig. Nogle kolleger syntes nok, undervisningen var noget støjende, men de kropumulige børn gav den legende læringsform høje karakterer. Fransktimerne med børnene gav ny inspiration til at skrive speciale om kroppens betydning for at lære sprog. Hun skrev specialet i fransk men på dansk og kaldte det Krop(u)muligt sprog kroppen som kognitiv ressource i sprogindlæring Det endte med at give topkarakteren 12. Men inden da mødte hun en del modstand. Banebrydende - Min første vejleder sagde fra midt i projektet, fordi han ikke mente, jeg seriøst kunne kombinere de naturvidenskabelige metoder (hjerneforskning) med humaniora (kulturforskning), fortæller Mona. - Jeg var faktisk ret rystet over meldingen. Mange i universitetsmiljøet taler varmt for tværfaglighed, men når jeg nu prøvede at kombinere humaniora og naturvidenskab, var det helt galt, fortæller hun. Takket være en trofast vejleder på Institut for Filosofi, Pædagogik og Religion holdt Mona fast i sin kurs. Hun fik endda mod til at provokere lærer og censor i indledningen til opgaven til at være åbne og stille spørgsmålstegn ved deres egen opfattelse af, hvad viden er og hvordan den bedst tilegnes. Man skal ikke tage fejl af Monas venlige fremtoning. Under facaden ulmer også oprøret imod den skarpe opdeling af, at motion hører frikvarter og idrætstimer til, mens man kun kan lære noget, når man sidder stille ved et bord. - Krop og hjerne styrker hinanden ved at blive brugt samtidig, lyder hendes vurdering. Den skæve vej Monas egen skæve vej til at blande sprog og idræt kommer af, at da hun startede på fransk på universitetet, var holdet meget lille. Der gik to andre unge og to pensionister, så det gav ikke meget fest i fredagsbaren, som hun siger. I stedet gennemførte hun to års pensum på ét, og bagefter kunne hun læse både idræt og spansk på sin SU. I idræt arbejdede de meget med spiludvikling, og det brugte hun senere i nogle forsøg på Fanø. Her blev bevægelse og matematik kombineret, og det endte med, at Mona fik udarbejdet et helt kompendium af fysiske øvelser til matematiktimerne. - Det har ikke været let at finde noget skriftligt materiale om alt det her, så jeg har blot kombineret teorierne fra sprog og idræt til nye metoder, og det er også det, vi kommer til at arbejde med i Svendborg de kommende år, fortæller hun. Epokegørende forsøg - Det der sker, når vi træner og dyrker motion er, at vi udvikler det område i hjernen, der hedder Hippocampus, forklarer Mona. - Det er netop det center, der styrer indlæring og hukommelse. Sidder du stille, sker der ingen celledeling i centret, og meget peger på, at det kan være en medvirkende årsag til depression hos ældre, forklarer hun. Mange tidligere undersøgelser af motions betydning for indlæring har givet et broget billede af effekten. Mona Have Sørensen har lagt en plan for de næste to års arbejde med 4 klasser i Svendborg Kommune samt en efterfølgende evalueringsperiode. I studiet i tilknytning til Svendborgprojektet vil forskningen både gå på betydningen af ekstra idrætstimer og bevægelse i matematiktimerne. Een klasse får både 6 timers idræt og bevægelse i matematik, en anden klasse får kun ekstra idræt, en tredje klasse får bevægelse i matematik men ikke ekstra idrætstimer, og den sidste klasse er en kontrolklasse uden nogen af delene. - Med disse undersøgelser kan vi som de første i verden undersøge, hvorvidt fysisk aktivitet bør inddrages i de boglige fag eller om indlæringen bliver lige så god ved blot at børnene får mere motion udenfor undervisningen, forklarer Mona Have Sørensen. Hvis forskningen viser, at den bedste undervisning ikke sker på stole i rækker, men at vi bedre lærer at bruge hovedet, når kroppen er med, så kan forskningen i Svendborg få revolutionerende betydning for den fremtidige indretning af skoler ikke alene i Danmark men rundt om i verden. Næste spring i visionen er, at det måske også kan forvandle undervisningen i ungdomsuddannelserne og på universitetet. - I hvert fald bliver det sjovere at være lærer og at gå i skole, når man ikke skal sidde så meget stille, smiler Mona Have Sørensen. no. 13 november

16 Fantastiske perspektiver Jeanette Fich Jespersen, KOMPAN, er især optaget af viden om, hvad fri leg betyder for læring og sundhed. Hun følger udviklingen i Svendborgprojektet med spænding - Nogen spørger, om samfundet har råd til at give børnene mere bevægelse i skoletiden jeg spørger, om vi har råd til at lade være! Spørgsmålet kommer fra Jeanette Fich Jespersen, som er international leder af KOMPANs Play Institute. Hun følger forskning over hele verden i børns leg, læring, sundhed og udvikling, og hun er derfor et oplagt medlem af følgegruppen bag Svendborgprojektet. - Flere ældre lever længere, og der er til gengæld færre til at tjene pengene. Derfor er det samfundsmæssigt vigtigt med sunde børn og unge, der ikke får diabetes 2 eller andre sygdomme i en tidlig alder, men som kan leve et længere og sundere liv, siger Jeanette Fich Jespersen. - De foreløbige resultater af Svendborgprojektet tyder på, at mere bevægelse hver dag giver mere aktive, stærkere og sundere børn. Derfor er mere bevægelse i skolen en klog investering, mener hun. Fokus på fri leg Hos KOMPAN ligger det professionelle fokus på fri leg under åben himmel, og Jeanette Fich Jespersen samler især viden om udbyttet af legen i forhold til sundhed og læring. Ifølge Jeanette Fich Jespersen er børns leg inddelt i faser. Børn under 6 år spiller roller og imiterer omverdenen. Fra ca. seks års alderen er fysikken mere moden, og børnene leger gerne i større grupper, gerne i konkurrence med regler, og det matcher sport og spil med tidsbegrænsning. Der er i disse år en tendens til, at individbaserede aktiviteter vinder frem blandt større børn og unge som i skaterkulturen, parkour og andre street -sportsgrene. - En undersøgelse Capacent Epinion foretog for KOMPAN i 2007 blandt 1040 børn viste, at børn foretrækker varierede udendørs aktiviteter, og gynger og klatring er blandt favoritterne, forklarer institutlederen. - Udendørs leg får også en høj score i en ny hollandsk undersøgelse, hvor 1000 børn og unge er blevet spurgt om, hvad de foretrækker at bruge fritiden på. Fjernsyn og pc topper efterfulgt af familie og venner, men på tredjepladsen ligger lege udenfor, og det skal helst være vilde lege, hvor de rigtig får brugt kroppen, fortæller Jeanette Fich Jespersen. Løbende indlæring - At motion også betyder noget for indlæringen, er senest blevet påvist af tysk forskning, som har testet børnehavebørn. De er udviklingsmæssigt mere modne, når de bliver rørt meget i dagens løb, fortæller Jeanette Fich Jespersen. - Nu er det så spændende at se i Svendborgprojektet, om det også gælder for større børn, siger hun. Svendborgprojektet er verdens hidtil største projekt af sin art med 1200 elever og en udstrækning over flere år med en meget høj deltagelsesprocent. Fra 2011 udvides forskningen med et projekt, der skal teste bevægelsens betydning for indlæring. - Svendborg er frontløber med det store forskningsprojekt, og der er i høj grad brug for valid forskning, som bygger på stor volumen og lang tid, vurderer Jeanette Fich Jespersen. - Der er mange utroligt spændende perspektiver i det og et kunne være, om ekstra idræt i skolen ikke 16 no. 13 november 2010

17 alene bryder den sociale arv og dårlige vaner med for lidt motion. Måske begynder børnene endda at inspirere forældrene til mere motion og sundere livsstil. Det ville jo være fantastisk, siger hun. Erhvervsperspektiv KOMPAN har naturligt en særlig interesse i, hvad børn og unge interesserer sig for, men Jeanette Fich Jespersen antager, at mange flere virksomheder kunne have udbytte af at være tæt på projektet. - Tidligere har mange sagt, at du er borger som 18-årig og kunde fra du er 30, men børn er i dag både borgere og kunder. De har meninger, og de har penge, og alene derfor må det have virksomhedslederes interesse, vurderer hun. - Desuden er sponsorater og samarbejde om udviklingen af talenter naturligvis også en mulighed for at markedsføre sin virksomhed, ligesom det kan lette rekrutteringen af ambitiøse medarbejdere, når der er behov for det, siger hun. Jeanette Fich Jespersen understreger dog, at hun personligt er allermest optaget af perspektiverne for leg, motion og sundhed hos børn og unge. - Og så er det da spændende at se, om vi i løbet af nogle år får set flere OL- og VM-deltagere, som har fået talentudvikling her på Sydfyn, smiler hun. Jeanette Fich Jespersen Svendborg projektet Følgegruppen til Svendborgprojektet består af: Jeanette Fich Jespersen international Manager, KOMPAN Play Institute Peder Jest direktør Sygehus Fyn Michael Andersen direktør Team Danmark Niels Wedderkopp professor og forskningsleder på Svendborgprojektet Martin Andersen sekretariatschef Udvikling og Erhverv, Svendborg Kommune no. 13 november

18 Lundeborg samler de bedste sejlere Selv om sejlkraftcentret fungerer på dispensation, har OL-landsholdet haft landsholdssamling på Sydfyn, og de bedste ungdomstalenter har haft fællestræning i efteråret Omkring 100 ungdomssejlere fra landets sejlkraftcentre, trænere og hjælpere var i efterårsferien til ungdomstalenttræning i Lundeborg. Team Danmarks Sejlkraftcenter på Sydfyn er det sted i landet, som bedst kan håndtere de store samlinger på grund af det tætte samarbejde med Skolerne i Oure Sport & Performance, og de fantastiske faciliteter, der er på stedet. Samarbejdet har fungeret 4-5 år nu både i hverdagen og ved større træningsarrangementer, og at netop sejlerlinjen på Oure har haft succes var til at se på træningslejren. Cirka en tredjedel af talenterne har en fortid på Skolerne i Oure. - Vi har fundet en god form at håndtere større træningssamlinger på, og til januar har vi igen en såkaldt tørtræning med teori, test og praksis på skolerne, fortæller Per Baagøe, som er daglig leder af sejlkraftcentret, koordinator på ungdomstalenttræffet og i øvrigt landstræner for OL-landsholdet i Laser klassen. Efter træningen i uge 42 blev de bedste udpeget til talentholdene indenfor Zoom8, Laserjolle, Europajolle, 29ere, 49èr, 470 og RSX Surf, og nogle af de unge sejlere vil i fremtiden skulle løfte arven i netop de discipliner, som Danmark traditionelt markerer sig indenfor. OL-træning Straks efter afslutningen af de unges træningslejr om fredagen, indtog Dansk Sejlunions OL-landsholdet sengepladserne i Oure. Hele weekenden var de i aktion med møder og alternativt program. Ingen sejlads men med oplæg, foredrag, orienteringsløb og dans. - Der er ingen tvivl om, at etableringen af sejlkraftcentret har været med til at højne niveauet, og jeg mener bestemt også, at samarbejdet i hverdagen med Oure giver en ekstra gevinst på Sydfyn, siger Per Baagøe. - Til hverdag benytter eleverne faciliteterne i Lundeborg, og efter kl. 16 mandag, tirsdag og torsdag overtager sejlkraftcentret, som både har elever fra skolerne samt andre, dygtige sejlere fra lokalområdet tilknyttet, fortæller han. Efter efterårsferien trænes der kun på vandet i weekenderne. På hverdagene i vinterperioden er der teoritimer og der styrketrænes 2 gange om ugen. I år er der tilknyttet 15 ungdomssejlere til sejlkraftcentret i Lundeborg. Langt større potentiale Sejlkraftcentret i Lundeborg fungerer, men faktisk er det på dispensation. Der mangler fælles mødefaciliteter, badfaciliteter og visse forbedringer på havnen, hvis det skulle leve op til kravene. - Der er vel tale om investeringer på godt 3 millioner kroner, men vi har endnu ikke fundet en fornuftig finansieringsmodel til det, forklarer forstander Carsten Petersen, Skolerne i Oure. - En model kunne være, at Skolerne i Oure sammen med Svendborg Kommune, Team Danmark og Dansk Sejlunion gik sammen om at søge fondsmidler og investorer til projektet, for der er ingen tvivl om, at vi vil kunne trække mere til området med bedre faciliteter, konstaterer han. 18 no. 13 november 2010

19 EliteLab-træning i Oure imponerer 10 unge håndboldspillere med landsholdspotentiale er udvalgt til at deltage i et professionelt træningsprogram, og resultaterne ligger på landsholdsniveau Syv unge mænd og tre kvinder på Skolerne i Oure bliver testet og trænet fysisk og fysioterapeutisk efter et program udviklet af Elite- Lab Danmark ApS. De foreløbige resultater giver skolen lyst til at fortsætte og udvide træningsmetoderne til også at omfatte de elever, der ikke er på eliteniveau. - Formålet er at forberede de unge spillere optimalt rent fysisk på en tilværelse i håndboldeliten, og jeg ser vores elever flytte sig mere på et skoleår end andre topspillere formår over flere år, forklarer Sten Kaj Larsen, som har en stor erfaring både som træner på Oure og i forhold til ungdomslandsholdene. Eget ansvar i tæt parløb Fra starten af skoleåret får de unge afdækket deres fysiske potentiale gennem et større testbatteri, som sammenlignes med test, andre håndboldspillere på ungdoms- og seniorlandsholdsniveau har gennemført. Herudover kommer alle gennem en fysioterapeutisk screening for at afdække skaderisici og eventuelle dysfunktioner. Ud fra test og screening lægger Sten Kaj Larsen i samarbejde med den tilknyttede fysioterapeut, Berit Duus et træningsprogram sammen med hver enkelt spiller. Det individuelle program fokuserer på 1-3 parametre, som skal forbedres for at sikre, at spillerne får de nødvendige forudsætninger for at kunne opfylde de fysiske arbejdskrav i elitehåndbold. I løbet af et år får hver spiller tre screeninger, og efter hver screening, bliver træningsprogrammet justeret, og det samme sker, hvis spilleren i løbet af året får en overbelastning eller en skade. - Nøgleordene er kvalitet, seriøsitet, ansvar og krav, forklarer Sten Kaj Larsen. - Elevernes fysiske træning er her placeret som morgentræning fra 6.30 til 8 to gange om ugen. Ikke noget, der jappes igennem lige før haltræningen, for det kræver fokus og entusiastisk træning at udvikle sig fysisk, siger han. Det er nu andet skoleår, hvor EliteLabs fysiske hjul ruller og konceptet er i fortsat udvikling. I år har Skolerne i Oure tilknyttet en fysioterapeut til projektet. - Jeg er sikker på, at tilknytningen af Berit Duus vil bevirke, at vores elever kommer til at rykke lige så meget på de fysioterapeutiske øvelser, som vi ser dem udvikle sig styrkemæssigt i kraft af den strukturerede styrketræning, siger Sten Kaj Larsen. t EliteLabs målinger på 10 punkter samlet i et fysisk hjul, som viser hvor langt testpersonen er fra det optimale. Her ses et eksempel på Emil Tellerups udvikling over 10 måneder Fysisk Hjul for Håndbold spillere Fysisk Hjul for Håndbold spillere Spillers Navn: Emil Tellerup Alder: 17 Udfyldningsdato: 9/ Position: Målvogter Sidst skadet: Spillers Navn: Emil Tellerup Alder: 18 Udfyldningsdato: Position: Målvogter Sidst skadet: Biomekanik Målsætning Aktuelle Niveau Vægt 10 5 Fedtfri Masse 10 0 Kondition 10 9 Sprint 0-5m 10 8 Sprint 0-30m 10 4 CMJ 10 7 CMJ +50% kropsvægt 10 4 Stabilitet OE 10 6 Stabilitet Collumna 10 5 Stabilitet UE 10 5 Mental Commitment 10 1 Biomekanik Målsætning Aktuelle Niveau Vægt 10 7 Fedtfri Masse 10 8 Kondition 10 9 Sprint 0-5m Sprint 0-30m 10 9 CMJ CMJ +50% kropsvægt 10 9 Stabilitet OE 10 6 Stabilitet Collumna 10 8 Stabilitet UE 10 7 Mental Commitment 10 3 Målsætning Aktuelle Niveau Mental Commitment Stabilitet UE Stabilitet Collumna Vægt Fedtfri Masse Kondition Sprint 0-5m Målsætning Aktuelle Niveau Mental Commitment Stabilitet UE Stabilitet Collumna Vægt Fedtfri Masse Kondition Sprint 0-5m Stabilitet OE Sprint 0-30m Stabilitet OE Sprint 0-30m CMJ +50% kropsvægt CMJ CMJ +50% kropsvægt CMJ no. 13 november

20 Hovedansvaret for træningen ligger hos eleverne selv, og de fører dagbøger om mad, søvn, træning og øvrige aktiviteter, så det ved hver test og måling er til at finde forklaringen på, hvorfor planerne lykkes eller ej. Det smitter Eksemplets kraft er stærkt i styrkerummet på Skolerne i Oure! Således virker det inspirerende for den underliggende subelite at træne sammen med ungdomseliten. - Vi tør godt sætte ambitionerne højt i Oure, og vi ser ingen sure miner over, at nogle er udvalgt til EliteLab-træningen, fortæller Sten Kaj Larsen - De ti er udvalgt i samarbejde med GOG, hvor herrespillerne er på hold, men vi har måttet konstatere, at det er nødvendigt at de unge går på skolen, så vi kan være omkring dem og have dialog med dem hele tiden. De spillere, der var med udefra, har ikke kunnet følge programmet tilfredsstillende, forklarer han. Skolerne i Oure er i øjeblikket ved at overtage konceptet selv og Sten Kaj Larsen vurderer, at programmet godt kan integreres på skolen i flere niveauer og måske tilpasses andre sportsgrene. Udfordringen her er blot, at EliteLab Danmarks redskaber er udviklet til håndbold, hvor der findes referencestatistik fra landsholdene. Det gør der ikke i de øvrige sportsgrene endnu. Sport Study Svendborg har netop besluttet at nedsætte en gruppe, der skal arbejde med at videreudvikle viden fra Elitelab, så det kan bruges hos øvrige partnere og til flere sportsgrene. EliteLab Danmark ApS Udviklet og drevet af elitetrænerne Mikkel Hjuler og Kristian Kristensen. Baggrunden er et for stort antal skader og frafald af unge landsholdsspillere. Årsagen til frafaldene mener de to initiativtagere er, at talentudviklingen er for resultatorienteret, og derfor har de udviklet et progressivt træningsforløb, som skal sikre, at spillerne er rustet til de meget hårde, fysiske krav i senioreliten. Emil T i en klasse for sig GOG målmand og 3. g elev på gymnasiet i Oure elsker den fysiske træning og har taget 13 kilo på i løbet af et år Det er i sig selv ikke svært at tage 13 kilo på i løbet af et år, men at omforme kroppen, tabe alt overflødigt fedt og i stedet vokse med 250 gram ren muskelkraft om ugen. Det kræver sin mand. Og at alt i omgivelserne fungerer. Den rigtige kost, tilstrækkelig søvn og hvile, at motivation og mental styrke er på plads. Alt. - Da jeg blev udpeget til EliteLab træningen, skiftede jeg i 2. g til Oure Gymnasium, så jeg ikke skulle bruge tid på transport, fortæller Emil Tellerup, som er en af de tre faste målmænd på GOGs 2. divisionshold. - I Oure ligger alt indenfor fem minutters gåafstand hal, træningsrum, fysioterapi og svømmehal, og træningerne i Gudme er kun en kort cykeltur væk. Samtidig skal jeg ikke spekulere på maden, for jeg får det, jeg skal bruge i Madhuset og kan også få små ekstra aftenmåltider, hvis jeg trænger til det, konstaterer han. Søvnen har han heller ikke problemer med at passe. Han har eneværelse nu i 3. g, men heller ikke Emil Tellerup sidste år var det svært at komme overens med værelseskammeraten om at få ro. Alle på Oure er vant til dedikeret sportsånd og disciplin, så det er som regel muligt at aftale en rytme, der passer begge parter. Elsker friheden Emil Tellerup blev udpeget, mens GOG stadig var ligaklub og han spillede i ynglinge divisionen. Med sine 196 centimeter fylder han godt i målet, men de fysiske test viste, at han havde brug for at lægge mere vægt til og samtidig styrke smidighed og hurtighed. I starten handlede det mest om at lave en masse gentagelser, så Emil kunne få bygget muskelmasse på. Siden er programmet ændret til færre gentagelser men i hurtigere bevægelser, så han styrker sin agility. - Af en holdatlet at være er jeg faktisk urimeligt begejstret for den fysiske træning. Her har jeg selv ansvaret for træningen, og jeg elsker den frihed, siger Emil Tellerup. - Det er sjovt, når jeg når mine pas og mærker, at jeg bliver større. Jeg kan sagtens mærke forskel også på banen, fordi jeg er blevet større og stærkere. Det giver også mere selvtillid, så jeg vil simpelthen ikke gå glip af mine morgentræninger, fortæller han. 20 no. 13 november 2010

21 Tid til at bevise noget GOG 2010 går efter at vinde samtlige kampe i 2. division Ambitionen er skyhøj. Forventningerne fra trænere, spillere, sponsorer og aktionærer er skyhøje. Herrerne i GOG 2010 skal bare vinde samtlige kampe i 2. division. Og gerne med ca. 20 mål, som det er sket i de første kampe. - Vi har talt længe om bare at løbe igennem 2. division, men nu er tiden inde til at bevise, om vi kan, siger Kasper Jørgensen i et forsøg på at dæmpe superoptimismen. - Vi skal som altid have fokus på hver enkelt kamp, selv om vi i træningsperioden har slået flere 1. divisionsklubber, siger han. Når Kasper Jørgensen ikke har fokus på bolden og banen, så har han en særlig opgave i at genopbygge de gode relationer til det store erhvervsnetværk, som klubben gennem årene har haft. Det er kommet godt fra start, men der er stadig lang vej. - Det er klart, at vi også her skal bevise noget for at gøre os fortjent til den opbakning og tillid, som er nødvendig, så derfor har vi rustet os til en langsigtet og tålmodig indsats, siger han. - Vi mærker heldigvis, at rigtig mange har stærke følelser både for GOG og for håndbolden, så for os er der kun én vej. Det er op igen, konstaterer han. no. 13 november

22 Bronzerytterens dage i Kentucky Caroline Cecilie Nielsen hjem med to bronzemedaljer fra VM i Kentucky. Frem mod OL i London ønsker hun at blive på Broholm - Alt er kæmpestort, alle verdens bedste indenfor ridning er samlet og især det, at både raske og handicappede var samlet til samme VM-stævne i år var en stor oplevelse. Vi delte dyrlæge og overordnet chef for den danske lejr, så det var dejligt at være en del af, fortæller hun. En lang, spændende dag Caroline Cecilie Nielsen rejste til Kentucky den 24. september sammen med sin far, og under hele opladningen til de afgørende konkurrencer havde hun støtte af både sin far, dyrlægen, landstræneren, fysioterapeuten og holdlederen og sin daglige træner Allan Grøn på Broholm. - Allan var ikke med i USA, men han var hver dag klar på telefonen med gode råd og mental opbakning, og det var en fantastisk støtte, fortæller hun. Om morgenen den 7. oktober var Caroline Cecilie Nielsen første rytter til start i grad II. For 20-årige Caroline Cecilie Nielsen, som til daglig går på Oure Gymnasium og rider på Broholm, står den 7. oktober 2010 særligt printet i hukommelsen. Den dag vandt hun to bronzemedaljer ved VM i dressur i Kentucky i USA. Først individuelt og bagefter helt overraskende også i holdkonkurrencen sammen med de tre øvrige ryttere på det danske dressurlandshold i handicapridning. Med bronzemedaljerne er Danmark sikret fem pladser til dressurkonkurrencen ved de Paralympiske Lege i London i Det var en kæmpe oplevelse at være i Kentucky, fortæller Caroline Cecilie Nielsen efter at være vendt hjem med medaljerne. - Jeg var nervøs men også klar til at gøre mit bedste foran dommerne og publikum, fortæller Caroline. Hun og Rostorn s Hatim-Tinn præsterede et flot program, og derefter var der kun at vente spændt på de næste 22 rytteres gennemridning af banen. Kun to af dem, en hollænder og en tysker, fik bedre bedømmelse af dommerne, så efter tre en halv time i spænding kunne hun juble over den første bronzemedalje. - Jeg prøvede også at være den sidste rytter, og den dag sørgede jeg bare for ikke at vide noget om de andres resultater for bare helt at koncentrere mig om min egen præstation, fortæller Caroline. - Det var vildt spændende også at følge de andre. Da Stinna Tange Kaastrup skulle ride som den sidste for holdet, havde vores holdkaptajn, Lis Lihme, regnet ud, at Stinna skulle over 69 % for at slå hol- 22 no. 13 november 2010

23 lænderne fra tredjepladsen. Hun fik 70,174 %, og så var vi ellevilde. Kun overgået af England og Tyskland, fortæller hun glad. De danske ryttere hentede en individuel sølvmedalje og i alt tre individuelle bronzemedaljer foruden bronzemedaljen for hold, og det blev naturligvis fejret med maner. - Vi skålede i champagne og var ude at spise en fin middag. Det var skønt at fejre alt det, vi har trænet intenst for i flere år, fortæller Caroline. Håber at blive Caroline Cecilie Nielsen stammer fra Holte, men kom til Oure og Broholm lige efter OL i Beijing. De seneste to år på Sydfyn har gjort, at hun håber at kunne blive frem til OL i London, selv om hun ikke kan blive på Oure. - Jeg afslutter mine fag på gymnasiet til sommer, men jeg håber at finde en løsning på at kunne beholde Allan Grøn som min daglige træner helt frem til OL i 2012, fortæller Caroline. - Faciliteterne og miljøet på Broholm er rigtig gode, og Allan er en fantastisk træner som ved, hvad jeg har brug for, for at nå mine mål. Det vil ikke være godt at skulle skifte træner til sommer, mener hun. For Caroline Cecilie Nielsen har både OL i Beijing og VM i Kentucky været nogle af de drømmemål, hun altid har haft med sin sport, og selv om hun ikke tager det som en selvfølge at være med i London, så har hun en stærk drøm om flere oplevelser og medaljer om to år igen. Nyt innovativt idrætsmiljø I 2011 begynder realiseringen af SG Huset ved Idrætshallen og Svendborg Svømmeland. Det bliver et af landets mest progressive bevægelseshuse Svendborg kan i sommeren 2012 tage et stort idrætshus i brug, som både udendørs og indendørs appellerer til såvel foreningsidræt som spontan leg og individuel motion. - Huset er udviklet efter input fra de brugergrupper, som i dag benytter SG Hallen, men vi har også bedt om ideer fra skaterklubben, klatreklubben og parkour-udøvere, så huset får nogle spændende og attraktive omgivelser, forklarer Michael Bjørn, formand for Svendborg Gynmastikforening. - Arkitekterne har kombineret ideer fra nogle af verdens førende centre indenfor gymnastik, og dem har vi kombineret med særlige ønsker fra brugerne, fortæller Michael Bjørn. Det ny gymnastikhus vil efter planerne få højteknologiske træningsfaciliteter, særlige redskaber og underlag, specialdesignede rum, en opvisningshal med plads til 500 tilskuere og nogle eksklusive rammer for eksempelvis sponsorarrangementer. Byggeri i gang i 2011 I begyndelsen af 2011 vil de sidste tegninger være på plads til licitationen på byggeriet. Efter planen skal håndværkere og entreprenører i gang inden sommerferien Arbejdet vil stå på det meste af et år, inden Svendborg Gymnastikforening kan rykke ind efter sommerferien Vi er meget optimistiske, fordi finansieringen er tæt på at være på plads, siger Michael Bjørn. Svendborg Kommune køber SG Hallen og driver den videre som kommunal hal. Indtægten fra handlen samt fondsmidler skal dække omkostningerne ved byggeriet, mens driftsomkostningerne ventes dækket ind med de aktiviteter, der er planlagt. - Håbet er naturligvis, at det bliver hele Svendborgs idrætshus, hvor der både er plads til motionister og eliteudøvere, forklarer Michael Bjørn. no. 13 november

24 Broholm vært for EM Sydfyn er blevet et trækplaster for dressursporten EM i dressur for junior- og youngriders er i 2011 tildelt Broholm Gods & Hestecenter. Den juli næste år kommer Europas bedste ungdomstalenter til Fyn. Formentlig bliver der tale om 110 ekvipager fra nationer, som vil dyste om metal og ære. Forventningerne til de danske deltagere bliver ikke mindre af hjemmebane og de senere års flotte internationale resultater. Senest med to sølv- og tre bronzemedaljer ved EM i år. Ansvaret for arrangementet er lagt i hænderne på JBK Horse Shows, Broholm og Dansk Ride Forbund med støtte fra Sport Event Danmark, Sport Event Fyn og Svendborg Kommune. De senere års store investeringer i internationale faciliteter og baner på Broholm Gods mellem Svendborg og Nyborg har således givet bonus. Siden 2004 har Broholm været fast vært for DM i dressur og er det også igen i no. 13 november 2010

25 Multihal er en reel mulighed Brugeraftaler for en årrække er nøglen til en stor investering i en modernisering af den store hal i Ollerup - Finansieringen er på plads, hvis vi kan få brugeraftaler for ca. 3 millioner kroner om året over de kommende år, fortæller forstander Uffe Strandby, Ollerup Gymnastikhøjskole. - Aldrig har Svendborg Kommune været så tæt på en ny multihal som nu, og det vil være en løsning, der kan trække mange typer arrangementer til området, vurderer han. Tegningerne er klar til en ombygning og modernisering af den store hal ved gymnastikhøjskolen, så den vil kunne rumme tilskuere til store opvisninger, kampe eller koncerter. Faktisk omkring 6000, hvis det er stående publikum til en koncert. Eneste grund til at vente er, at driftsaftalerne skal være klar. For at få projektet skubbet i gang, har gymnastikhøjskolen nedsat en arbejdsgruppe som netop skal tegne en meget bred brugergruppe. I arbejdsgruppen sidder Sten Brogaard Larsen, formand for erhvervsrådet som repræsentant for erhvervslivet, Jan Find Petersen, formand for folkeoplysningsudvalget, Peter Michaelsen, som også er bestyrelsesformand i kulturelt samråd, Tom Pelle, hoteldirektør og repræsentant for HORESTA og beværterforeningen, og endelig Uffe Strandby som repræsentant for gymnastikhøjskolen. Store rammer Multiarenaen ved badelandet i Svendborg kunne ikke realiseres, så nu er Uffe Strandby spændt på, hvor stor opbakningen er til en arena blot få kilometer udenfor byen. - Vi har chancen for at skabe nogle faciliteter, som kan huse koncerter, udstillinger, opvisninger, konferencer, kongresser, idrætsstævner, håndbold- og basketkampe og meget mere, siger han. - Hvis det lykkes at stå sammen om en multiarena på Sydfyn, kan det give en masse positive konsekvenser for catering, overnatninger, servicevirksomhed i lokalområdet. Kort sagt omsætning og skattekroner, siger han. Foruden de indendørs lokaler, ligger voldanlægget klar til at samle over gæster til udendørs arrangementer. Gymnastikhøjskolen har allerede tidligere håndteret meget store udendørs arrangementer, og det er ikke urealistisk at løfte koncerter på niveau med de kendte Ledreborg-arrangementer. Hvis multihalprojektet realiseres, bliver der samtidig anlagt en stor p- plads bag skolen, og udviklingen af infrastrukturen ind mod Svendborg giver mulighed for en relativ hurtig forbindelse ud til motorvejen. no. 13 november

26 Flere pædagoger på Sydfyn Ideen om sundhed, krop og bevægelse har vakt opmærksomhed om UCLs uddannelse i Svendborg Pædagoguddannelsen med fokus på børns og unges sundhed, krop og bevægelse er blevet populær. Ideen startede på Skårup Seminarium, og den er siden fortsat i Svendborg. I første omgang i sammenhæng med sygeplejeuddannelsen, men muligvis bliver der åbnet for et bredere samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner. Det er University College Lillebælt, der står bag pædagoguddannelsen, som på Sydfyn udelukkende har linjefagene sundhed, krop og bevægelse. - Sydfyn har et godt miljø for studier og arbejde med børn og unges sundhed, og det er absolut et tema, der er stort behov for i disse tider, konstaterer Michael Bjørn fra UCL og medlem af styregruppen i Sport Study Svendborg. Der er plads til 60 studerende på pædagoguddannelsen i Svendborg, og holdbilledet på afslører, at det aktuelle hold er godt booket. UCL er da også allerede nu begyndt at optage studerende til næste hold, som først begynder til september næste år. Aktivitet frem til sommer Pædagogstudierne er flyttet fra de gamle seminariebygninger i Skårup, men helt tomme er lokalerne ikke endnu. Frem til sommeren 2011 er der stadig et par årgange lærerstuderende i Skårup, men efter sommeren 2011 vil det være meget begrænset. - Der kan blive tale om efter- og videreuddannelse i et vist omfang, men ellers bliver læreruddannelsen samlet i Odense, fortæller Michael Bjørn. 26 no. 13 november 2010

27 Udgiver: Sport Study Svendborg Svendborg Kommune, Ramsherred 5, 5700 Svendborg Telefon Redaktion: Gitte Minor (ansv.), Lars Rasmussen, Vid & Sans, Jannie Kaae Design, layout og tryk: e-mergency, Grafisk Afdeling - Svendborg Kommune, SvendborgTryk Oplag: stk. Tekst: Lars Rasmussen Fotos: Geir Haukursson, Lars Rasmussen, ridehesten.com, c&w arkitekter svb Partnere Sekretariat Broholm Gods & Hestecenter Broholmsvej Gudme Tlf GOG Stærkærvej Gudme Tlf Gymnastikhøjskolen i Ollerup Svendborgvej V. Skerninge Tlf Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej Svendborg Kommune Tlf Gitte Minor Petersen Koordinator Sport Study Svendborg Tlf UCL Skårup Seminarium Skårup Kirkebakke Skårup Tlf Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg Tlf Skolerne i Oure Sport & Performance Idrætsvej Oure Tlf Jannie Kaae Elitekoordinator Tlf no. 13 november

28

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

Budget 2016 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge

Budget 2016 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge Navn på tema: Svendborgprojektet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Drift * 1.612 3.605 3.230 3.230 Anlæg Finansiering I alt 1.612 3.605 3.230 3.230 *) Den anførte udgift svarer til, at alle 7.-10. klasser

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

BADMINTON & KARATE FÆLLESSKAB SEJRE FAGLIGHED UDVIKLING VI UDVIKLER SÆRLIG TRÆNING TIL FORSKELLIGE NIVEAUER

BADMINTON & KARATE FÆLLESSKAB SEJRE FAGLIGHED UDVIKLING VI UDVIKLER SÆRLIG TRÆNING TIL FORSKELLIGE NIVEAUER AMBITIØS IDRÆT PÅ SOLRØD GYMNASIUM BADMINTON & KARATE FÆLLESSKAB SEJRE FAGLIGHED UDVIKLING VI UDVIKLER SÆRLIG TRÆNING TIL FORSKELLIGE NIVEAUER SKAB TID TIL BÅDE ELITEIDRÆT OG GYMNASIE TO I ÈN Konceptet

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Carsten Hvid Larsen! Sportspsykologisk konsulent, Team Danmark! PhD. indenfor talentudvikling og sportspsykologi! Cand. Scient.

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Koncept for. idrætsskoler. i 0. - 6. klasse. Svendborg projektet

Koncept for. idrætsskoler. i 0. - 6. klasse. Svendborg projektet Koncept for idrætsskoler i 0. - 6. klasse Svendborg projektet Baggrund Svendborg Kommune er Team Danmark Elitekommune, og et af indsatsområderne er at etablere idrætsskoler. I 2008 oprettede Svendborg

Læs mere

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole isi.dk Lev drømmen ISI.DK ISI Idrætsefterskole Velkommen til en oplevelse for livet På ISI elsker vi idræt. Her har du chancen for at udvikle dig - som person og inden for den idræt, du brænder for. Rammerne

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Idræts- og bevægelsesprofil på Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Indhold Forord... 3 Hvorfor vil vi have en idræts- og bevægelsesprofil?... 4 Hvad er ATK?... 5 Vildbjerg Skole... 6 0.-2.

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Job- og personprofil Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ organisation...

Læs mere

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010 Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklassen! I august 2008 tog Sønderbroskolen i Aalborg for første gang

Læs mere

Foreningen investerer i at udvikle lokalsamfundet

Foreningen investerer i at udvikle lokalsamfundet Foreningen investerer i at udvikle lokalsamfundet Åben skole som en investering i, at skolen også fremadrettet er åben. Perspektiverne rækker videre til et lille lokalsamfund, som har brug for at kunne

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne -Et nøglehul for seje sjæle Haderslev idrætsklasser Fra talent til elite - udvikling af psykologiske færdigheder Har du vindermentalitet? Eller vil du

Læs mere

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse.

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse. Nye talenter Skoleåret 2011 2012 www.holstebroelitesport.dk Har du viljen til at blive en af de bedste! Her kan du kombinere sport og uddannelse. www.holstebroelitesport.dk www.holstebroelitesport.dk Talentudvikling

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Indholdsfortegnelse Highlights 2 Beskrivelse af Sportsklub konceptet 3 3 Krav og anbefalinger 4 ressourcer og økonomi 5 Samarbejde og

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Aftalestyring 2008 Kultur og Planlægning - Sekretariatet

Aftalestyring 2008 Kultur og Planlægning - Sekretariatet Aftalestyring 2008 Kultur og Planlægning - Sekretariatet 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Indledning...1 3. Aftaleparter...1 4. Aftaleperiode...1 5. Vision/politik for Sekretariatet...1

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Eliteidræt i Rudersdal. Udvikling af elitemiljøer

Eliteidræt i Rudersdal. Udvikling af elitemiljøer Eliteidræt i Rudersdal Udvikling af elitemiljøer Eliteidræt i Rudersdal Idé og formål I 2012 indgik Team Rudersdal og Rudersdal Kommune et partnerskab for elitestøtten i Rudersdal og omegn. Idéen med partnerskabet

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

START DAGEN MED INTENS MORGEN TRÆNING AMBITIONER BADMINTON UDDANNELSE MEDLEM AF ELITEIDRÆTSGYMNASIER.DK HØR MERE PÅ TLF

START DAGEN MED INTENS MORGEN TRÆNING AMBITIONER BADMINTON UDDANNELSE MEDLEM AF ELITEIDRÆTSGYMNASIER.DK HØR MERE PÅ TLF ELITEIDRÆT PÅ SOLRØD GYMNASIUM START DAGEN MED INTENS MORGEN TRÆNING MEDLEM AF ELITEIDRÆTSGYMNASIER.DK AMBITIONER BADMINTON UDDANNELSE HØR MERE PÅ TLF. 56184000 SKAB TID TIL BÅDE ELITEIDRÆT OG GYMNASIUM

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Koncentration. Sigt. Ram plet. Lær at skyde i din lokale skytteforening

Koncentration. Sigt. Ram plet. Lær at skyde i din lokale skytteforening Lær at skyde i din lokale skytteforening Koncentration. Sigt. Ram plet. Alle kan gå til skydning uanset alder og fysisk form. Find et skytteforening i dit lokalområde og giv dig selv en udfordring Læs

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Indbydelse. til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD

Indbydelse. til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD Indbydelse til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD April 2011 Kære kommune Danmarks Idræts-Forbund har den glæde at indbyde kommunerne i Syddanmark til at medvirke i projektet

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

ANSVAR indhold anerkendelse

ANSVAR indhold anerkendelse MERE END ET GODT JOB ANSVAR indhold anerkendelse Pædagogisk assistentuddannelse Børne- og Kulturchefforeningens Årsmøde 11.-13. november 2009 En investering i arbejdsglæde, der betaler sig www.godtjob.dk

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Miljøet. Talentudviklingsmiljøer. Udøverens relationen i og udenfor sport

Miljøet. Talentudviklingsmiljøer. Udøverens relationen i og udenfor sport Eliteidrætsmiljøer med udgangspunkt i badminton Carsten Hvid Larsen Institut for idræt og biomekanik Syddansk Universitet Forskningsperspektiver indenfor talentudvikling Perspektiv Biologisk Psykologisk

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2.

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2. Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016 Aalborg 23. november Herning 24. november Aarhus 25. november Odense 26. november Roskilde 2. december Et af livets store valg TITEL / 27. november 2015 VI KÆMPER

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning Ringkøbing Idrætsforening Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Frivillige Frivillige Stadion Stadion Elite Elite Klub1900 Klub1900 Sponsorer Sponsorer profil Historie Historie Vision

Læs mere

Det kræver mange ofre at nå helt til tops, men din uddannelse behøver ikke være et af dem...

Det kræver mange ofre at nå helt til tops, men din uddannelse behøver ikke være et af dem... Det kræver mange ofre at nå helt til tops, men din uddannelse behøver ikke være et af dem... Vores mål er at få dig bedst muligt igennem Som ung og talentfuld idrætsudøver med store drømme om at nå den

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

DTriF elitesetup 2014 =>

DTriF elitesetup 2014 => DTriF elitesetup 2014 => Version 20. december 2013 Indhold Vision:... 1 Strategi: Miljø, miljø og atter miljø... 1 Tri Team SDU... 1 Organisatorisk Elitesetup:... 2 Ad.1. Talent rekruttering og udvikling

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vision for Næstved Sportscollege

Vision for Næstved Sportscollege Vision for Næstved Sportscollege Næstved Sportscollege (NSC) drives i fællesskab mellem en række idrætsklubber og uddannelsesinstitutioner hjemmehørende i Næstved Kommune. Formålet med etablering af sportscollege

Læs mere

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE Talentudvikling er en kerneudfordring Idrettsklub Talent-identifikation Sætter potentialet i centrum Talent i biologisk perspektiv Sætter potentialet i centrum

Læs mere

den kommunale indsats

den kommunale indsats den kommunale indsats det NATioNAlE CENTER FoR undervisning i NATuR, TEkNik og SuNdHEd Dette er en kort præsentation af NTS-centerets strategi for indsatsen på det kommunale område. Den er tænkt som en

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Svendborg d. 12-0-07 Modelforsøg: Børnekultur i kommunen Svendborg kommune ansøger hermed om at blive udpeget til som modelkommune i Børnekulturens

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder du for samfundsvidenskab,

Læs mere

Forening skræddersyr forløb

Forening skræddersyr forløb Forening skræddersyr forløb En lokal klub laver fleksible tilbud målrettet kommunens skoler. Kommunen giver støtte til undervisning og administration, som klubben finder folk til blandt dens unge medlemmer

Læs mere

Den ny vækstpolitik. Kommentarer. Der er fire hovedspor i Odenses nye erhvervs- og vækstpolitik:

Den ny vækstpolitik. Kommentarer. Der er fire hovedspor i Odenses nye erhvervs- og vækstpolitik: Fyens Stiftstidende - Erhverv - Den ny vækstpolitik http://www.fyens.dk/article/713228 1 of 1 02-11-2006 13:15 Den ny vækstpolitik Der er fire hovedspor i Odenses nye erhvervs- og vækstpolitik: Den innovative

Læs mere

Tidligere elever fortæller:

Tidligere elever fortæller: Tidligere elever fortæller: Hej! Så skriver Anna Andersen igen. Nu er 2. g ved at være forbi. Mange mener, at 2. g er det hårdeste år på gymnasiet, men jeg synes det har været til at overkomme. Der har

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Bliv samarbejdspartner med ASV

Bliv samarbejdspartner med ASV Bliv samarbejdspartner med ASV ASV er Aarhus Studenternes Volleyforening, der er blandt Danmarks største og ældste volleyball klubber. Klubben består af en stor andel medlemmer, primært studerende, fordelt

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 -

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 - Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Elitekommune Struktur/organisering Hvilke elever/behov er idrætsklasserne rettet mod? Aalborg Ballerup Esbjerg Pt. ingen folkeskoletilbud

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine ideer af i praksis?

Læs mere

Det er så sjovt på Sydbank SommerCamp

Det er så sjovt på Sydbank SommerCamp Hundredvis af hesteglade børn har i løbet af sommeren uploadet videoer og billeder til Sydbank SommerCamps hjemmeside i håbet om at vinde en plads på den eftertragtede ridelejr. 13 heldige vindere, som

Læs mere

Aktive børn i dagtilbud

Aktive børn i dagtilbud Aktive børn i dagtilbud Notat Baggrund Svendborg Kommune igangsatte i 2008 Danmarks største idrætsskoleprojekt Svendborgprojektet, hvor 0.- 6. klasse på syv af kommunens skoler fik seks lektioners idræt

Læs mere

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær Jeg har i to år taget tilløb til dette oplæg. For to år siden, den 19. november 2011 stod jeg lige her til Dansk Sejlunions klubkonference. Jeg var som generalsekretær i Det Danske Spejderkorps inviteret

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere