Projekt Robuste Ældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Robuste Ældre"

Transkript

1 Projekt Robuste Ældre Forskningsprojekt i Sundhedsstaben, Ikast-Brande Kommune, Støttet af Nordea Fonden. I samarbejde med: Syddansk Universitet Københavns Universitet, Center for Sund Aldring Aalborg Universitet, Kommunikationslinjen

2 NB! Rapport om Projekt Robuste Ældre Rapporten om Projekt Robuste Ældre udgives sidst i juni 2015 og kan downloades på Ikast-Brande Kommunes hjemmside fra et-eller-andet-sted (placering ikke kendt endnu) eller alternativt fra: ( se under Nyheder eller Litteraturliste )

3 Robuste Ældre Hvorfor Projekt Robuste Ældre?

4 Flere ældre og lille arbejdsstyrke Antal i arbejdsstyrken Antal ældre

5 7 nationale mål for sundhed

6 Robuste Ældre Hvilken teoriramme til Projekt Robuste Ældre?

7 GRADS-FORSKEL USUND Svag følelse af sammenhæng svag følelse af begribelighed håndtérbarhed meningsfuldhed SYG Dårligt helbred SUND Stærk følelse af sammenhæng stærk følelse af begribelighed håndtérbarhed meningsfuldhed RASK Godt helbred ARTS-FORSKEL Thybo P. Neuropædagogik Hjerne, liv og læring. Hans Reitzels Forlag (videreudviklet fra Jensen TK, Johnsen TJ, 2002)

8 Det Dobbelte KRAM Kompetencer Relationer Accept Mestring USUND Svag følelse af sammenhæng svag følelse af begribelighed håndtérbarhed meningsfuldhed Sundhed i et livsperspektiv (hverdagslivet med en sygdom/lidelse, mestring, netværk, inklusion, muligheder, læring, håb ) Sundhedsfremme SUND Stærk følelse af sammenhæng stærk følelse af begribelighed håndtérbarhed meningsfuldhed SYG Dårligt helbred Helbred i et biologisk perspektiv (sygdom/lidelse, diagnose, fejl/mangeltilstand, behandling.) Forebyggelse RASK Godt helbred Kost Rygning Alkohol Motion Thybo P. Social læring og social identitet i et salutogent perspektiv (videreudviklet fra Jensen TK, Johnsen TJ, 2002)

9 Salutogenese et overbegreb Salutogenese Ressourceorienterede tilgange til sundhed, trivsel og psykisk robusthed Sence of coherence Antonovsky Self-efficacy Bandura Hardiness Kobasa Empathy Eisenberg Humour Martin Gratitude McGullough Self-esteem Cohen & Lazarus Social capital Putnam Empowerment Freire Coping Lazarus Learned resourcefulness Rosenbaum Cultural capital Bourdieu Resilience Werner Personal control Steptoe & Appels Locus of control Rotter Learned hopefulness Zimmerman Quality of Life Lindström Flourishing Keyes Will to meaning Frankl Wellbeing Diener Emotional intelligence Godelman, Akerjordet m.fl Connectedness Blum Interdiciplinarity Klein Attachment Bowlby Positive Psychology Seligman/Csikszentmihalyi Mindfulness Jon Kabat-Zinn m.fl. Adaptive and creative conduct Fredens, Johnsen & Thybo Action competence Bruun Jensen Ecological system theory Bronfenbenner Personal empowerment Raeburn & Rootman Thriving Carver Inner Strength Nygren Reasonableness Kaplan Thybo P (2013). Neuropædagogik Hjerne, liv og læring. Hans Reitzels Forlag. Videreudviklet fra Lindström, Eriksson, Wikström, 2010.

10 Begrebsafklaring: Robusthed Robust, af fr. robuste, af lat. robustus, af robus, ældre form af robur eg, styrke), kraftig; stærk. Robuste mennesker er modstandsdygtige over for belastninger eller vanskelige livsbetingelser. Robusthed handler om at blive god til at klare livets udfordringer i stort og småt: udfordringer i forhold til andre mennesker; klare opgaver, som er svære; kunne holde fast i et mål, der skal nås og klare fristelser, som man ikke har godt af. Robusthed handler også om at gøre det nemmere at lære nyt og huske, kunne træffe fornuftige beslutninger og forebygge konflikter, usikkerhed og pres i hverdagen Kilde: bl.a. Den Danske Ordbog; Bak & Wistoft, 2013).

11 Begrebsafklaring: Resiliens Resiliens, af latinsk resilientia; at springe tilbage ; eng. resilience ukuelighed. Resiliens handler om en særlig modstandskraft, der gør, at nogle mennesker klarer sig godt på trods af, at deres livsbetingelser udgør en risiko for at udvikle f.eks. sygdom og psykiske skader. Resiliens opfattes ikke som en særlig egenskab hos individet (som robusthed eksempelvis kan gøres), men udvikler sig derimod i samspillet mellem medfødte og/eller tillærte egenskaber set i forhold til omgivelserne. Således forstås resiliens som en proces, der opstår i relationerne mellem personen og de miljøer, som individet indgår i. En persons udadvendthed og kontaktstyrke kan ses som ressourcer, men det kan evnen til at sige fra også. Kilde bl.a. Den Store Danske ; Jakobsen, 2014; Borge, 2003; Werner, 2001

12 Begrebsafklaring: Empowerment Empowerment, afledt af det engelske verbum empower i betydningen at give magt til; sætte i stand til. Empowerment-begrebet handler om evnen til at få kontrol over og tage ansvaret for sit eget liv og sin situation, fx i relation til arbejde, familie og politisk indflydelse (Den Danske Ordbog). Begrebet føres gerne tilbage til den brasilianske pædagog og professor i historie og filosofi Paulo Freire. Empowerment er både en proces og et mål i sig selv. Målet med empowerment er at give mennesker viden og færdigheder til at yde hensigtsmæssig egenomsorg samt at opnå en større sammenhæng, mening, kontrol og medbestemmelse over eget liv. I empowermentprocessen er der fokus på, at hvert individ har sine specielle kompetencer, interesser og behov, og at en forudsætning for, at man kan tage ansvar for egne handlinger, er, at man har haft mulighed for at formulere præmisserne herfor. Kilde: Bl.a. Den Dansk Ordbog; Freire, 1973, 1994; Raeburn & Rootman, 1987)

13 Begrebsafklaring: Self-efficacy Self-efficacy" refererer til et menneskes tro på egen evne til at organisere og udføre de handlinger, som er nødvendige for at mestre fremtidige adfærdsændring. Self-efficacy er et af nøglebegreberne i Social Cognitive Theory (SCT) der er udviklet af den amerikanske psykolog Albert Bandura og som har fokus på analyse af motivation, tanke og handling i et socialt og kognitivt perspektiv. Banduras udgangspunkt er, at individ, omgivelser og adfærd gensidigt påvirker hinanden, men at især to kognitive processer indvirker på adfærd: Efficacy-expectations (som er synonymt med self-efficacy): Troen på, at man som individ vil være i stand til at have en bestemt adfærd. Dette er den vigtigste forudsætning for adfærdsændring, idet den indvirker på, hvor mange kræfter en person investerer i en given opgave. Outcome-expectations: Troen på, at en adfærd vil medføre en specifik effekt. Outcome expectations er bestemmende for niveauet af oplevet self-efficacy, idet personen ikke stræber højere, end vedkommende oplever at have evner til. Kilde: Bandura, 1997; 1977)

14 Robuste Ældre Hvordan Projekt Robuste Ældre? Inklusionskriterier Dataindsamling Analyse Resultater?

15 Robustheds-Hjulet fra Projekt Robuste Ældre, Ikast-Brande Kommune, 2014 Helbred Personlighed Interesser Værdier Struktur i hverdagslivet Sorger og glæder Beskæftigelse Familie Socialt netværk

16 Robustheds-Hjulet fra Projekt Robuste Ældre, Ikast-Brande Kommune, 2014 Helbred Gode, fornuftige og sunde livsvaner og livsstil Interesser Fx motionsvaner, musik, dans, meningsfulde aktiviteter og hobbies, måske frivillige indsatser Struktur i hverdagslivet Rytme, indhold og struktur i livet fx i forhold til traditioner fra barndommen som bringes med videre til voksen- og ældrelivet og giver en sammenhæng i hverdagen Personlighed Er positive, omstillingsparate, hviler i sig selv og accepterer modgang og de forandringer alderen byder Værdier Værdier som er taget med fra barndommen ind i voksen- og ældrelivet og som udgør en klangbund i forhold til hvad personen er opdraget til, fx udholdenhed og stædighed: jeg vil, jeg kan, jeg gør! Der må kunne findes en løsning Sorger og glæder Dels i forhold til gode oplevelser og minder fra barndommen; dels i forhold til tab af fx mor/far eller søskende i barndommen, men at man kommer over det og kommer godt videre klogere på livet Beskæftigelse I forhold til pligter tidligt i livet, uddannelse og langvarig kontakt med arbejdsmarkedet samt senere børn som ofte selv får (samme) uddannelse som forældre Socialt netværk Tætte relationer med en fælles historie fordi der holdes ved venner fra barne- og ungdomsårene Familie Ofte opvokset i små kår; identitet i forhold til trygge, stærke, stabile, loyale familierelationer der øger livskvalitet og lykkefølelse og som trækkes med ind i alderdommen

17 Jyden han er stærk og sej

18 Heckman-kurven Der er al mulig grund til at satse på ikke blot menneskers læring, men også udvikling og dannelse i de allertidligste år af livet. Nobelprismodtager James Heckman er økonomiprofessor og arbejder på Chicago University, USA. Heckman har foretaget grundige undersøgelser, der viser, at økonomisk investering i human kapital i de tidlige år, er mere indbringende end investeringer senere i livet (Heckman, 2008). Human kapital skal forstås, som den viden og erfaring, et menneske tilegner sig gennem en investering i dets læring, udvikling og dannelse. James Heckman er især blevet kendt for vise, at investering i børns tidlige læring giver det mest effektive samfundsøkonomiske afkast.

19 Uden rod - ingen blomst!

20

21

Et salutogent arbejdsgrundlag for temagruppen om Mental Sundhed i Sund By Netværket

Et salutogent arbejdsgrundlag for temagruppen om Mental Sundhed i Sund By Netværket Det Dobbelte KRAM Et salutogent arbejdsgrundlag for temagruppen om Mental Sundhed i Sund By Netværket af Peter Thybo Sundhedsinnovator, Ikast-Brande Kommune Fysioterapeut, Master i læreprocesser, PD. alm.

Læs mere

Sygdom er hvordan man har det Sundhed er hvordan man ta r det

Sygdom er hvordan man har det Sundhed er hvordan man ta r det Sygdom er hvordan man har det - Sundhed er hvordan man ta'r det - Om Antonovskys salutogenetiske idé af Peter Thybo, led. fysioterapeut, PD. alm. pæd. I århundreder har den medicinske forskning haft til

Læs mere

Hensigten med denne artikel er at. Sygdom er, hvordan man har det sundhed er, hvordan man ta r det. En undren

Hensigten med denne artikel er at. Sygdom er, hvordan man har det sundhed er, hvordan man ta r det. En undren 4 Kopiering ikke tilladt Munksgaard Danmark 18. årgang nr. 3 august 2004 KLINISK SYGEPLEJE SUNDHED Peter Thybo Sygdom er, hvordan man har det sundhed er, hvordan man ta r det For centuries the aim of medical

Læs mere

Salutogenese & Mindfulness

Salutogenese & Mindfulness Salutogenese & Mindfulness Nyt spændende kursus med Chris Norre & Peter Thybo Mindbusiness.dk Salutogenese & Mindfulness Præsentation af kursusholderne Chris Norre Uddannet filosof i bevidsthedsfilosofi

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab=

mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab= mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab= Målet med denne artikel er at give læseren et indblik i positiv psykologi og sammenhængen med arbejdsglæde. Trivselsteorien PERMA præsenteres efterfulgt af konkrete anbefalinger

Læs mere

Mindfulness i undervisningen

Mindfulness i undervisningen Mindfulness i undervisningen Hverdagen i skole og institutioner er fyldt med udfordringer og krav om læring og udvikling i fællesskabet. Dette stiller store krav til den enkelte, og de mange relationer

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter

FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter 2008 Fremme af mental sundhed baggrund, begreb og determinanter Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS MED HENBLIK PÅ AT STYRKE BØRNEHAVEBARNETS SELVVÆRD OG IDENTITETSDANNELSE BACHELOR PROJEKT JUNI 2013 EKSTERN PRØVE VIA UNIVERSITY COLLEGE, PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Af Simon

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Professionshøjskolen University College Nordjylland Bachelorprojekt 2013 Vejleder: Knud Peter Christiansen Antal anslag: 69.072 Camilla Thomsen HS09073

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

HÅNDBOG OM FORÆLDRESAMARBEJDE. Forældresamarbejde og -støtte ved anbringelser af børn og unge

HÅNDBOG OM FORÆLDRESAMARBEJDE. Forældresamarbejde og -støtte ved anbringelser af børn og unge HÅNDBOG OM FORÆLDRESAMARBEJDE Forældresamarbejde og -støtte ved anbringelser af børn og unge HÅNDBOG OM FORÆLDRESAMARBEJDE Socialstyrelsen UC Lillebælt Inquiry Partners Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen

Læs mere

Sundhed og sygdom. Ungdomsforskning:

Sundhed og sygdom. Ungdomsforskning: Ungdomsforskning: Sundhed og sygdom For unge og for mange andre er sundhed ikke længere en entydig størrelse, der kan defineres ved fraværet af sygdom. I stedet er sundhed blevet en relativ størrelse man

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Mental robusthed og livsduelighed

Mental robusthed og livsduelighed Mental robusthed og livsduelighed Grennessminde Lene Eriknauer, Ledelsesudviklingskonsulent & Master i Positiv Psykologi 24238397 »Mental robusthed Ukuelighed modstandskraft resiliens Resiliens handler

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere