nok skal få styr på. Vi glæder os til helhedsskolen. Vi glæder os til at indføre tysk i 6. klasse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nok skal få styr på. Vi glæder os til helhedsskolen. Vi glæder os til at indføre tysk i 6. klasse."

Transkript

1 BRORSONPOSTEN NYHEDSBREV JUNI 2010 BRORSONSKOLEN, 6800 VARDE Skoleåret nr. 2 Juni 2010 Sommerferie Så er det sommerferietid. Traditionen tro holdt Troldedynastiet sin sommerfest på den mest kolde og blæsende dag i juni måned. 500 var mødt op for at hygge sig og det gjorde de ved grillene der var opstillet rundt omkring i skolegården. Musik blev leveret af Sweet Glam Jam og der var sørget for beskæftigelse til børnene i form af mange forskellige aktiviteter. I skrivende stund afvikles skolens idrætsdag. Og i aften er det dimission for vore 9. klasse elever. Alt sammen tegn på at sommerferien er rigtig tæt på. Skal vi se tilbage på året, så har det igen været et spændende år med mange udfordringer for elever, forældre og skole. Der kom ny lovgivning ved starten af skoleåret og fra næste skoleår er lovgivningen igen blevet revideret, så der har vi nye udfordringer. Udfordringer den nye skolebestyrelse i samarbejde med medarbejderne nok skal få styr på. Vi glæder os til helhedsskolen. Vi glæder os til at indføre tysk i 6. klasse. Vi glæder os ikke så meget til den strukturdebat der kommer med baggrund i det sparekatalog på 80 mil. kr som byrådet lægger frem i begyndelsen af næste skoleår. Vi glæder os meget til at mødes med ca. 690 elever efter ferien. (30 mere end sidste år). Vi glæder os til et nyt pædagogisk værksted med arbejdspladser til lærerne. Vi ser fem til et spændende og udfordrende år, hvor lærer og pædagoger starter op med et kompetenceudviklingsprojekt kaldet LP-modellen (se side 6). Men lige nu ønsker vi alle en god sommerferie. Husk at lyt til fuglene, bare fordi de er der! Venlig hilsen skoleleder EFTER SOMMERFERI- EN KAN EN OPDA- TERET KALENDER SES PÅ VORES HJEMMSIDE. GLEMTE SAGER FINDER DU I SKO- LENS AULA TORS- DAG OG FREDAG. ELLER SPØRG VORE SERVICEMEDARBEJ- DER. SKOLENS KONTOR ER LUKKET FRA 1. JULI TIL OG MED 4. AUGUST. I dette nummer: SOMMERFERIE 1 HILSEN FRA SKOLEBESTY- RELSEN 2 SKOLEINTRA 3 HELHEDSSKOLE 4 PERSONALENYT SIDSTE SKOLEDAG 9.KL 5 LP-MODELLEN FARVEL TIL AKM 6 DRIKKEVAND KLASSELÆRERE NY SKOLEBETSTYRELSE FERIEPLAN 8

2 Brorsonposten Nyhedsbrev Juni 2010 En sommerhilsen fra skolebestyrelsen. Den danske sommer er endelig kommet, med alt det vi alle elsker, friheden som bl.a. betyder ferie med mange solskinstimer og de uforglemmelige skønne lyse sommeraftener. Endnu et godt skoleår på Brorsonskolen nærmer sig sin afslutning, og forhåbentlig et skoleår fyldt med udfordringer og gode fælles oplevelser både fagligt og socialt. Vi i skolebestyrelsen har igen i år haft et spændende og lærerigt skoleår, med et godt og tæt samarbejde med skolens ledelse og medarbejdere. Vi har bl.a. arbejdet med planlægning og indførelse af Helhedsskolen, som har opstart fra kommende skoleår Derudover har vi ud fra den nye lovændring, som trådte i kraft pr , omkring indførelse af et værdiregelsæt på alle skoler, påbegyndt udarbejdelsen af denne. Dette indbefatter bl.a. et regelsæt for god adfærd og trivsel, et godt undervisningsmiljø både psykisk og fysisk, og herunder en overordnet antimobbestrategi. Værdisættet skal fremme fælles værdier engagement og ansvarlighed. Dette arbejde vil naturligvis fortsætte i den kommende skolebestyrelse i det nye skoleår Og netop også arbejdet med at få fat i nye engagerede forældre til den kommende skolebestyrelse, har været en af de højt prioriterede opgaver vi har haft i dette skoleår, da det uden tvivl er vigtigt at få forældre ind i skolens bestyrelse, som vægter skolen som helhed. Uden tvivl er det lykkedes til fulde, og vil ved denne lejlighed ønske den nye kommende skolebestyrelse hjertelig tillykke med valget, og ønske jer nogle gode og spændende år i skolebestyrelsen i et godt samarbejde med skolens ledelse og medarbejdere. Ovennævnte samt mange andre områder er bare nogle af de arbejdsområder vi har beskæftiget os med i dette skoleår, og skulle man have brug for nærmere oplysninger omkring disse, findes det iblandt mange andre informationer omkring skolen på skolens udmærkede hjemmeside. Da jeg pr slutter mit arbejde som medlem og formand for skolebestyrelsen på Brorsonskolen vil jeg personligt sige jer alle - I kære børn og forældre, alle medarbejdere og ledelse både i skolen samt hele Troldedynastiet, mange tusind tak for et dejligt og fantastisk inspirerende og lærerigt samarbejde gennem de sidste 16 år, som skolebe- (Fortsættes på side 3) Billeder fra idrætsdagen 2010

3 Skoleåret nr. 2 styrelsesmedlem her på Brorsonskolen. Jeg har nydt hver en time gennem alle årene, hvor jeg sammen med resten af skolebestyrelsen, medarbejdere på skolen samt ledelse, efter bedste evne har forsøgt at være med til at sikre de bedst mulige vilkår for alle børnene og for skolen som helhed. Jeg vil på skolebestyrelsens vegne sige Hjertelig tillykke til de afgående 9. klasses elever med jeres afsluttende eksamen og ønske jer alt det bedste i livet fremover. Til sidst en stor tak til alle medarbejdere, børn og forældre for jeres engagement og positive holdning til vores dejlige skole, trods alt - det der er med til at sikre at de kære børn trives og udvikles netop på vores skole. Med dette vil jeg ønske jer alle en rigtig dejlig sommer, hvor der bliver tid til afslapning og gode oplevelser, uanset hvor i verden man drager. I ønskes et godt nyt kommende skoleår. Kærlig hilsen Skolebestyrelsen Brorsonskolen Formand Anette B. Krog-Meyer Forårskoncert På hjemmesiden er bl.a.flg.blevet bragt : Referater fra skolebestyrelsesmøderne Valg til skolebestyrelsen Billeder fra forårskoncert og udstilling. 9. klasses sidste skoledag. SFO-Cup Billeder fra idrætsdagen O.m.m. Skoleintra vigtigt!!! Da dette skoleår startede gik Brorsonskolen over til SKOLEINTRA,og vi ville bruge året på at finde ud af, hvordan systemet virkede. Det har vi øvet os på, og det betyder, at fra næste skoleår foregår al kommunikation fra klassens lærere mellem forældrene via skoleintra - kun der hvor forældre IKKE har mulighed for internetopkobling vil kommunikationen foregå på papir. Lærerne og pædagogerne er forpligtede på, at al skriftlig kommunikation foregår via Skoleintra og vi vil gerne at forældrene også bruge skoleintra som kommunikations middel. Mangler du en kode? Giv os besked, så vi kan hjælpe. Udstilling af elevarbejde. Skoleledelsen ønsker også at kunne bruge denne kommunikationsform ved fælles meddelelser, hvorfor det er vigtigt at vi også kan nå ud til alle. Der ligger store besparelser i at kunne kommunikere på denne måde. Dette betyder også at dette burde være sidste gang at Brorsonposten kommer i papirform. Det vi i første omgang forventer er, at skoleintra bruges til ugesedler og kontaktbogsmeddelelser. forårskoncert Side 3

4 Brorsonposten Nyhedsbrev Juni 2010 Nye 8. klasser Elevarbejder Forældremøder næste skoleår: årg årg årg årg årg årg årg årg årg årg Alle forældremøder starter i festsalen kl. 19. Her vil skolebestyrelsen præsentere sig og skolelederen orientere om skolens sorg-kriseplan og skoleintra. Helhedsskole Pr 1. august indføres der helhedsskole i hele Varde Kommune. Det betyder, at alle elever i 0.-2.klasse skal have mindst 25 lektioner om ugen og at der tilknyttes pædagoger til undervisningen. På Brorsonskolen har skolebestyrelsen besluttet at 3. klasserne også skal være med i helhedsskolen, hvorfor de også får tilknyttet en pædagog - dog kun i 4-5 lektioner om ugen klasse får tilknyttet en pædagog i 8-10 lektioner om ugen. Formålet med helhedsskolen er, at der er fokus på pædagogisk udvikling og samarbejde mellem lærere/ børnehaveklasseledere og pædagoger - og om alle relevante forhold vedrørende børnene børnene oplever skole og SFO som en sammenhængende helhed børnene oplever udfordringer og forpligtende fællesskaber, så de udvikler deres intellektuelle, musiske, praktiske, motoriske, personlige og sociale kompetencer der til stadighed er faglige, sociale og personlige udfordringer for lærere/ børnehaveklasseledere og pædagoger der er tæt dialogbaseret samarbejde med forældre, så de oplever skolens tilbud som et samlet tilbud med hensyn til daglig kontakt, møder m.v. der skabes et godt fundament for den inkluderende skole. Med udgangspunkt i disse mål har lærer og pædagoger i foråret arbejdet på at finde ud af samarbejdsrelationer og indhold i det nye samarbejde, som også har sit fundament i det tætte samarbejde der i mange år har været mellem lærerne og pædagogerne i Trolddynastiet. Da dette mere formaliserede samarbejde er nyt bliver der foretaget justeringer hen over året. Men vi glæder os meget til denne ekstra dimension i vores undervisningen. I børnehaveklasserne (0.klasse) betyder udvidelsen på 5 lektioner om ugen at der tilknyttes en lærer i disse ekstra timer. Lærerens timer skal bruges til at styrke den tidlige læseundervisning. Da vi jo har forsinket klassedannelse, vil det i den første periode være sådan, at børnehaveklasselederne har 22 lektioner og lærerne 3 lektioner, senere bliver det vendt til at børnehaveklasselederne har 19 lektioner og lærerne har 6 lektioner om ugen. Klassedannelsen af børnehaveklasserne foregår stadig omkring efterårsferien. Side 4

5 Skoleåret nr. 2 Personalesituationen Vi byder velkommen til 4 nye medarbejdere fra den 1. august og tager afsked med 1. Det er Niels Peder Amdi Holm (NH), som er en erfaren lærer fra Ansager skole. Amdi skal være klasselærer i 4.a Janne Jensen (JaJ) kommer fra Skolen ved Skoven i Ølgod. Janne har 2 års erfaring som lærer. Janne skal undervise i indskolingen og mellemgruppen. Brian Duvander (BD) er ansat som barselsvikar for Trine Lundgård der holder barselsorlov hele næste skoleår. Brian kommer fra en stilling på Blåvandshuk Skole Peter Rønnov (PR) ansat som vikar for Hanne Rønn har fået orlov næste skoleår. Peter er nyuddannet lærer. Skal fortrinsvis arbejde i overbygningen. Matematik, idræt, historie. Anne Kathrine Scheel, rejser til Vestre Skole i Grindsted efter et års ansættelse på Brorsonskolen Jette Erna Hansen (Je) har valgt at gå på pension pr 1.juli. Carl Freddy Pedersen (CF) har vi en aftale med om at hjælpe ved koret næste skoleår. Anne Kjærsgaard (AK) er på barsel frem til foråret Her er Tina Locht ansat som vikar. Vi glæder os til samarbejdet Anne Kathrine Anne Kjærsgaard Hanne Rønn Janne Jensen Tina Locht Trine Lundgaard Sidste skoledag for 9. klasserne 2010 For flere af klasserne startede den med at lærerne blev hentet i forskellige køretøjer. Derefter var der morgenkaffe i klasserne, og til glæde for alle andre børn på skolen var der selvfølgelig uddeling af karameller. Kl 10 var klasse inviteret til award-show i festsalen. Og 9. klasserne fortjener en stor pris for deres indsats. Et velgennemført show, hvor forskellige priser blev uddelt til elever og lærere. Årets gang på skolen blev også gennemgået, og her var der fokus på Carl Mahr, der fik en omgang for sine synspunkter på drenges seksualitet. Skolelederen fik en "bommert" for placeringen af en uskyldige mariehøne i toilettet. Efter et vellykket show blev det mere alvorligt, for da var der fodboldkamp mellem udvalgte repræsentanter for personalet og 9. klasse. Det var en drabelig kamp, som lærerne vandt på chancer! Det ordinære resultat blev 1-1; men i den forlængede spilletid vandt eleverne 4-3. Og på den måde sluttede en hyggelig formiddag på Brorsonskolen Se billederne på hjemmesiden Side 5

6 LP-modellen Brorsonposten Nyhedsbrev Juni 2010 I Varde Kommune er der iværksat et KOMPASprojekt. KOMPAS står for kompetence og metodeudvikling på almen og specialområdet og har til formål at kompetenceudvikle medarbejderne til bedre at kunne takle problemstillinger i forhold vores komplekse hverdag. Indgangen er, at vi tager udgangspunkt i elever der er i problemer modsat at eleven har problemer. Brorsonskolen har i den sammenhæng valgt et samarbejde med University College Nordjylland samt Varde Kommunes PPR om et LP-projekt. LP står for Læringsmiljø og Pædagogisk analyse. Formålet med LP-modellen er at skabe et læringsmiljø, der giver gode betingelser for personlig, social og faglig læring hos alle skolens elever. LP modellen er udviklet af professor Thomas Nordahl fra Lærerhøgskolen i Hedmark, Norge. LP-modellen er en pædagogisk analysemodel, hvor resultaterne baserer sig på forskning i forståelse af læringsmiljøets betydning for elevernes sociale og faglige læring. Denne forskning er anvendt direkte i modeludviklingen. LPmodellens platform findes i systemteorierne, og er således et svar på de pædagogiske konsekvenser, der kan uddrages af den senere tids forskning i læringsmiljøets betydning for elevernes udvikling, trivsel, motivation og læring. Arbejdet med LP-modellen er et 3-årigt projekt og starter op i begyndelsen af skoleåret, hvor alle lærere og pædagoger deltager i en pædagogisk dag. Herefter vil der være en statusopsamlingsdel som indbefatter en spørgeskamundersøgelse blandt elever, forældre og vore pædagogiske medarbejdere. I efteråret deltager alle medarbejdere i et e- learnings-forløb så vi fra 1.januar 2011 kan gå i gang med arbejdet i LP-grupper. Et spændende projekt som mange af Vardes skoler deltager i. Afsked med Anette Krog-Meyer Skolen tager afsked med sin formand gennem 10 år, Anette Krog-Meyer. Efter 16 år i skolebestyrelsen på Brorsonskolen rækker antallet af børn ikke længere og Anette genopstillede ikke ved valget i maj. Anette Krog-Meyer har ved sit engagement for skolen været en medvirkende kraft i den udvikling som skolen har været igennem. Hendes store ønske-projekt at skolen skulle have en kantine blev ikke gennemført. Til gengæld har hun været med omkring alle de bygningsmæssige og pædagogiske fornyelser Brorsonskolen har gennemgået specielt i de sidste 8 år. Brorsonskolens ledere og medarbejdere siger tak for indsatsen og samarbejdet. Side 6 Anette Krog-Meyer

7 Skoleåret nr. 2 Frisk koldt vand fra drikkevandskøler Som et led i at opfylde vores handleplan for elevernes undervisningsmiljø, er der nu opsat 2 drikkevandskølere på skolen. Drikkedunkene kan komme i opvaskemaskinen!. De er placeret henholdsvis på skoletorvet ved køkkenet og på den lange gang ved D- fløjen. Eleverne skal selv medbringe drikkedunk. Skolen har dog bestilt 200 drikkedunke af god kvalitet, som kan købes i skoleboden for 12 kr. Billeder fra idrætsdagen 2010 Klasselærere i skoleåret Klasselærere A B C D Bh.kl Mitte Aabling (MI) Anne Kjærsgård (AK) Tina Locht (TLo) Birthe Bruun (BJB) Helle Klausen 1. Bodil Nielsen (BN) Lizette Nielsen (LN) Cecilie B. Larsen (CBL) = nye klasser 2 Mette Mortensen (MM) Ulrikke Bendtson (UB) Bettina Olsen (BO) = ny kl.asselærer 3. Tina Sottrup-Jensen (TTS) Fie Aggerholm Jensen (FH) Birte Bach (BB) 4. Niels Peder Amdi Holm (NH) Tekla Bjerre (TB) Mette Tholstrup (MT) 5. Bente Holm (Be) Vibeke Hornbak (VH) Xenia Rador (XR) 6. Else M. Bruhn (EB) Inga Ellis (IE) Margit Køhler (MK) 7. Christina Pedersen (CP) Jette Lübker (JL) Louise Alenkær (LA) 8. Per Hansen (PH) Kirsten Madsen (KIM) Lene Dall Berthelsen (LDB) Heidi Rasmussen (HR) 9. Jette Jensen (JJ) Christina Mikkelsen (CBM) Vibeke Obel (VO) Mette B. Pedersen (MBP) Side 7

8 Brorsonskolen - en god skole for vore børn. BRORSONSKOLEN, 6800 VARDE Brorsonposten Red. Oluf Nissen (ansv.) Foto: Oluf Nissen Telefon: Vær opdateret: Skoleintra til intern kommunikation mellem skolens medarbejder, eleverne og forældrene. Hjemmesiden til brug for almen orientering om skolen. Skolebestyrelsesvalget er afviklet og den nye skolebestyrelse har konstitueret sig med Pia Kehlet som formand og Anne Mette Hede Jensen som næstformand. Øvrige medlemmer af den nye skolebestyrelse er Anne Elisabeth Flensted, Ole Gudmundsen, Poul Bech Hansen, Tommy Lange og Ole Termansen. Ferieplan for skoleåret Sommerferie lørdag d. 26/06 - tirsdag d. 10/08 Efterårsferie lørdag d. 16/10 - søndag d. 24/10 Juleferie onsdag d. 22/12 - søndag d. 02/01 Vinterferie lørdag d. 12/02 - søndag d. 20/02 Påskeferie lørdag d. 16/04 - mandag d. 25/04 St. Bededag fredag d. 20/05 Kr. Himmelfartsdag torsdag d. 02/06 - søndag d. 05/06 Pinse lørdag d. 11/06 - mandag d. 13/06 Sommerferie Lørdag d. 25/06 - tirsdag d Alle elever, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere ønskes en god sommerferie. Eleverne starter igen 11. august kl

Indhold: Et Farvel. Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen. Skolereformen. Kære forældre.

Indhold: Et Farvel. Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen. Skolereformen. Kære forældre. Indhold: Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen Skolereformen Et Farvel Kære forældre. Så lakker det mod enden for den nuværende folkeskolestruktur og en folkeskolereform er lige på trapperne

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Nyt fra Bestyrelsen Helhedssyn, læringslyst, fællesskabsfølelse og sundhed M A J 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Livsglæde, hånd i hånd med højt fagligt niveau, sådan lyder visionen for Herskindskolen.

Læs mere

Nr. 2 2010/11. Ungdomsparlament 2011. April 2011 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet

Nr. 2 2010/11. Ungdomsparlament 2011. April 2011 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet April 2011 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 2 2010/11 Læs bl.a. om: Nyt fra kontoret Nyt fra skolebestyrelsen Ungdomsparlamentet 2011 Praktikant i 3. klasse Far skal på banen Malerier af danske landskaber

Læs mere

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen Nu er det snart sommerferie Når eleverne fra 0.-8.klasse samt førskoleklasserne på fredag kl. 11.30 i Teatersalen slutter skoleåret med at synge Ferie, ferie,

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår 4. årgang juni 2015 Udendørs undervisning Eksamenstid Nyt om kommende skoleår Skolelederens spalte Hannæsskolens skoleår nærmer sig sin afslutning, og vi er i fuld gang med planlægningen af det kommende.

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Outrup. Skoleblad 2014

Outrup. Skoleblad 2014 Outrup Skoleblad 2014 2 Forord Velkommen til 6. udgave af skolebladet. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Et skoleår på hæld og et spændende skoleår på vej... 3 Skolernes overordnede vejledende ferieplan

Læs mere

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om:

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om: Sønderskov-Skolen Skoleblad Nr. 16 December 2010 Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen - side 2 Vigtigte datoer - side 5 Sønderskov-Skolen 1955-1959 - side 6 Nyt fra skoleledelsen v./ Lars B. Søndergaard

Læs mere

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen Nyhedsbrev Juni 2012 Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning Der er fokus på Folkeskolen, og Morten Børup Skolen følger godt med i den udvikling, der sker på området.

Læs mere

Pædogoger bytter job

Pædogoger bytter job FREDERICIA KOMMUNE AUGUST 2011 NR. 130 Talenter søges Side 7 Den digitale borger Side 4 På job med hjemmeplejen Side 12 Pædogoger bytter job Læs historien på side 2 2 INTERN INFO Pædogoger bytter job Nå,

Læs mere

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Skoleblad - Rosenvængets Skole - Viborg Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Rosenknoppen side 1 Af Jane Hansen I denne uge er

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET S E P T E M B E R 2 0 1 2 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Siden januar i år har skolen, børnehaven, klub og fritidsordning haft én og samme bestyrelse. Denne bestyrelse har endnu ikke fundet sig et navn,

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Februar 2005. Sofie Strunch

Februar 2005. Sofie Strunch Februar 2005 Sofie Strunch Fremtidens Skovshoved Skole I begyndelsen af januar fik alle elever Skovshoved Skoles værdiprogram for skole og fritid med hjem. Hermed var et lille års arbejde med vores værdier

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne.

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne. SOMMER 2008 Lederen: S. 2 Sommerhilsen fra skolebestyrelsen: S. 4 10. klasse havde sidste skoledag den 29. maj og var i den anledning festligt udklædte. Det samme gjaldt lærerne. Sikker skolevej S. 5 Sommerlejr/

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere