nok skal få styr på. Vi glæder os til helhedsskolen. Vi glæder os til at indføre tysk i 6. klasse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nok skal få styr på. Vi glæder os til helhedsskolen. Vi glæder os til at indføre tysk i 6. klasse."

Transkript

1 BRORSONPOSTEN NYHEDSBREV JUNI 2010 BRORSONSKOLEN, 6800 VARDE Skoleåret nr. 2 Juni 2010 Sommerferie Så er det sommerferietid. Traditionen tro holdt Troldedynastiet sin sommerfest på den mest kolde og blæsende dag i juni måned. 500 var mødt op for at hygge sig og det gjorde de ved grillene der var opstillet rundt omkring i skolegården. Musik blev leveret af Sweet Glam Jam og der var sørget for beskæftigelse til børnene i form af mange forskellige aktiviteter. I skrivende stund afvikles skolens idrætsdag. Og i aften er det dimission for vore 9. klasse elever. Alt sammen tegn på at sommerferien er rigtig tæt på. Skal vi se tilbage på året, så har det igen været et spændende år med mange udfordringer for elever, forældre og skole. Der kom ny lovgivning ved starten af skoleåret og fra næste skoleår er lovgivningen igen blevet revideret, så der har vi nye udfordringer. Udfordringer den nye skolebestyrelse i samarbejde med medarbejderne nok skal få styr på. Vi glæder os til helhedsskolen. Vi glæder os til at indføre tysk i 6. klasse. Vi glæder os ikke så meget til den strukturdebat der kommer med baggrund i det sparekatalog på 80 mil. kr som byrådet lægger frem i begyndelsen af næste skoleår. Vi glæder os meget til at mødes med ca. 690 elever efter ferien. (30 mere end sidste år). Vi glæder os til et nyt pædagogisk værksted med arbejdspladser til lærerne. Vi ser fem til et spændende og udfordrende år, hvor lærer og pædagoger starter op med et kompetenceudviklingsprojekt kaldet LP-modellen (se side 6). Men lige nu ønsker vi alle en god sommerferie. Husk at lyt til fuglene, bare fordi de er der! Venlig hilsen skoleleder EFTER SOMMERFERI- EN KAN EN OPDA- TERET KALENDER SES PÅ VORES HJEMMSIDE. GLEMTE SAGER FINDER DU I SKO- LENS AULA TORS- DAG OG FREDAG. ELLER SPØRG VORE SERVICEMEDARBEJ- DER. SKOLENS KONTOR ER LUKKET FRA 1. JULI TIL OG MED 4. AUGUST. I dette nummer: SOMMERFERIE 1 HILSEN FRA SKOLEBESTY- RELSEN 2 SKOLEINTRA 3 HELHEDSSKOLE 4 PERSONALENYT SIDSTE SKOLEDAG 9.KL 5 LP-MODELLEN FARVEL TIL AKM 6 DRIKKEVAND KLASSELÆRERE NY SKOLEBETSTYRELSE FERIEPLAN 8

2 Brorsonposten Nyhedsbrev Juni 2010 En sommerhilsen fra skolebestyrelsen. Den danske sommer er endelig kommet, med alt det vi alle elsker, friheden som bl.a. betyder ferie med mange solskinstimer og de uforglemmelige skønne lyse sommeraftener. Endnu et godt skoleår på Brorsonskolen nærmer sig sin afslutning, og forhåbentlig et skoleår fyldt med udfordringer og gode fælles oplevelser både fagligt og socialt. Vi i skolebestyrelsen har igen i år haft et spændende og lærerigt skoleår, med et godt og tæt samarbejde med skolens ledelse og medarbejdere. Vi har bl.a. arbejdet med planlægning og indførelse af Helhedsskolen, som har opstart fra kommende skoleår Derudover har vi ud fra den nye lovændring, som trådte i kraft pr , omkring indførelse af et værdiregelsæt på alle skoler, påbegyndt udarbejdelsen af denne. Dette indbefatter bl.a. et regelsæt for god adfærd og trivsel, et godt undervisningsmiljø både psykisk og fysisk, og herunder en overordnet antimobbestrategi. Værdisættet skal fremme fælles værdier engagement og ansvarlighed. Dette arbejde vil naturligvis fortsætte i den kommende skolebestyrelse i det nye skoleår Og netop også arbejdet med at få fat i nye engagerede forældre til den kommende skolebestyrelse, har været en af de højt prioriterede opgaver vi har haft i dette skoleår, da det uden tvivl er vigtigt at få forældre ind i skolens bestyrelse, som vægter skolen som helhed. Uden tvivl er det lykkedes til fulde, og vil ved denne lejlighed ønske den nye kommende skolebestyrelse hjertelig tillykke med valget, og ønske jer nogle gode og spændende år i skolebestyrelsen i et godt samarbejde med skolens ledelse og medarbejdere. Ovennævnte samt mange andre områder er bare nogle af de arbejdsområder vi har beskæftiget os med i dette skoleår, og skulle man have brug for nærmere oplysninger omkring disse, findes det iblandt mange andre informationer omkring skolen på skolens udmærkede hjemmeside. Da jeg pr slutter mit arbejde som medlem og formand for skolebestyrelsen på Brorsonskolen vil jeg personligt sige jer alle - I kære børn og forældre, alle medarbejdere og ledelse både i skolen samt hele Troldedynastiet, mange tusind tak for et dejligt og fantastisk inspirerende og lærerigt samarbejde gennem de sidste 16 år, som skolebe- (Fortsættes på side 3) Billeder fra idrætsdagen 2010

3 Skoleåret nr. 2 styrelsesmedlem her på Brorsonskolen. Jeg har nydt hver en time gennem alle årene, hvor jeg sammen med resten af skolebestyrelsen, medarbejdere på skolen samt ledelse, efter bedste evne har forsøgt at være med til at sikre de bedst mulige vilkår for alle børnene og for skolen som helhed. Jeg vil på skolebestyrelsens vegne sige Hjertelig tillykke til de afgående 9. klasses elever med jeres afsluttende eksamen og ønske jer alt det bedste i livet fremover. Til sidst en stor tak til alle medarbejdere, børn og forældre for jeres engagement og positive holdning til vores dejlige skole, trods alt - det der er med til at sikre at de kære børn trives og udvikles netop på vores skole. Med dette vil jeg ønske jer alle en rigtig dejlig sommer, hvor der bliver tid til afslapning og gode oplevelser, uanset hvor i verden man drager. I ønskes et godt nyt kommende skoleår. Kærlig hilsen Skolebestyrelsen Brorsonskolen Formand Anette B. Krog-Meyer Forårskoncert På hjemmesiden er bl.a.flg.blevet bragt : Referater fra skolebestyrelsesmøderne Valg til skolebestyrelsen Billeder fra forårskoncert og udstilling. 9. klasses sidste skoledag. SFO-Cup Billeder fra idrætsdagen O.m.m. Skoleintra vigtigt!!! Da dette skoleår startede gik Brorsonskolen over til SKOLEINTRA,og vi ville bruge året på at finde ud af, hvordan systemet virkede. Det har vi øvet os på, og det betyder, at fra næste skoleår foregår al kommunikation fra klassens lærere mellem forældrene via skoleintra - kun der hvor forældre IKKE har mulighed for internetopkobling vil kommunikationen foregå på papir. Lærerne og pædagogerne er forpligtede på, at al skriftlig kommunikation foregår via Skoleintra og vi vil gerne at forældrene også bruge skoleintra som kommunikations middel. Mangler du en kode? Giv os besked, så vi kan hjælpe. Udstilling af elevarbejde. Skoleledelsen ønsker også at kunne bruge denne kommunikationsform ved fælles meddelelser, hvorfor det er vigtigt at vi også kan nå ud til alle. Der ligger store besparelser i at kunne kommunikere på denne måde. Dette betyder også at dette burde være sidste gang at Brorsonposten kommer i papirform. Det vi i første omgang forventer er, at skoleintra bruges til ugesedler og kontaktbogsmeddelelser. forårskoncert Side 3

4 Brorsonposten Nyhedsbrev Juni 2010 Nye 8. klasser Elevarbejder Forældremøder næste skoleår: årg årg årg årg årg årg årg årg årg årg Alle forældremøder starter i festsalen kl. 19. Her vil skolebestyrelsen præsentere sig og skolelederen orientere om skolens sorg-kriseplan og skoleintra. Helhedsskole Pr 1. august indføres der helhedsskole i hele Varde Kommune. Det betyder, at alle elever i 0.-2.klasse skal have mindst 25 lektioner om ugen og at der tilknyttes pædagoger til undervisningen. På Brorsonskolen har skolebestyrelsen besluttet at 3. klasserne også skal være med i helhedsskolen, hvorfor de også får tilknyttet en pædagog - dog kun i 4-5 lektioner om ugen klasse får tilknyttet en pædagog i 8-10 lektioner om ugen. Formålet med helhedsskolen er, at der er fokus på pædagogisk udvikling og samarbejde mellem lærere/ børnehaveklasseledere og pædagoger - og om alle relevante forhold vedrørende børnene børnene oplever skole og SFO som en sammenhængende helhed børnene oplever udfordringer og forpligtende fællesskaber, så de udvikler deres intellektuelle, musiske, praktiske, motoriske, personlige og sociale kompetencer der til stadighed er faglige, sociale og personlige udfordringer for lærere/ børnehaveklasseledere og pædagoger der er tæt dialogbaseret samarbejde med forældre, så de oplever skolens tilbud som et samlet tilbud med hensyn til daglig kontakt, møder m.v. der skabes et godt fundament for den inkluderende skole. Med udgangspunkt i disse mål har lærer og pædagoger i foråret arbejdet på at finde ud af samarbejdsrelationer og indhold i det nye samarbejde, som også har sit fundament i det tætte samarbejde der i mange år har været mellem lærerne og pædagogerne i Trolddynastiet. Da dette mere formaliserede samarbejde er nyt bliver der foretaget justeringer hen over året. Men vi glæder os meget til denne ekstra dimension i vores undervisningen. I børnehaveklasserne (0.klasse) betyder udvidelsen på 5 lektioner om ugen at der tilknyttes en lærer i disse ekstra timer. Lærerens timer skal bruges til at styrke den tidlige læseundervisning. Da vi jo har forsinket klassedannelse, vil det i den første periode være sådan, at børnehaveklasselederne har 22 lektioner og lærerne 3 lektioner, senere bliver det vendt til at børnehaveklasselederne har 19 lektioner og lærerne har 6 lektioner om ugen. Klassedannelsen af børnehaveklasserne foregår stadig omkring efterårsferien. Side 4

5 Skoleåret nr. 2 Personalesituationen Vi byder velkommen til 4 nye medarbejdere fra den 1. august og tager afsked med 1. Det er Niels Peder Amdi Holm (NH), som er en erfaren lærer fra Ansager skole. Amdi skal være klasselærer i 4.a Janne Jensen (JaJ) kommer fra Skolen ved Skoven i Ølgod. Janne har 2 års erfaring som lærer. Janne skal undervise i indskolingen og mellemgruppen. Brian Duvander (BD) er ansat som barselsvikar for Trine Lundgård der holder barselsorlov hele næste skoleår. Brian kommer fra en stilling på Blåvandshuk Skole Peter Rønnov (PR) ansat som vikar for Hanne Rønn har fået orlov næste skoleår. Peter er nyuddannet lærer. Skal fortrinsvis arbejde i overbygningen. Matematik, idræt, historie. Anne Kathrine Scheel, rejser til Vestre Skole i Grindsted efter et års ansættelse på Brorsonskolen Jette Erna Hansen (Je) har valgt at gå på pension pr 1.juli. Carl Freddy Pedersen (CF) har vi en aftale med om at hjælpe ved koret næste skoleår. Anne Kjærsgaard (AK) er på barsel frem til foråret Her er Tina Locht ansat som vikar. Vi glæder os til samarbejdet Anne Kathrine Anne Kjærsgaard Hanne Rønn Janne Jensen Tina Locht Trine Lundgaard Sidste skoledag for 9. klasserne 2010 For flere af klasserne startede den med at lærerne blev hentet i forskellige køretøjer. Derefter var der morgenkaffe i klasserne, og til glæde for alle andre børn på skolen var der selvfølgelig uddeling af karameller. Kl 10 var klasse inviteret til award-show i festsalen. Og 9. klasserne fortjener en stor pris for deres indsats. Et velgennemført show, hvor forskellige priser blev uddelt til elever og lærere. Årets gang på skolen blev også gennemgået, og her var der fokus på Carl Mahr, der fik en omgang for sine synspunkter på drenges seksualitet. Skolelederen fik en "bommert" for placeringen af en uskyldige mariehøne i toilettet. Efter et vellykket show blev det mere alvorligt, for da var der fodboldkamp mellem udvalgte repræsentanter for personalet og 9. klasse. Det var en drabelig kamp, som lærerne vandt på chancer! Det ordinære resultat blev 1-1; men i den forlængede spilletid vandt eleverne 4-3. Og på den måde sluttede en hyggelig formiddag på Brorsonskolen Se billederne på hjemmesiden Side 5

6 LP-modellen Brorsonposten Nyhedsbrev Juni 2010 I Varde Kommune er der iværksat et KOMPASprojekt. KOMPAS står for kompetence og metodeudvikling på almen og specialområdet og har til formål at kompetenceudvikle medarbejderne til bedre at kunne takle problemstillinger i forhold vores komplekse hverdag. Indgangen er, at vi tager udgangspunkt i elever der er i problemer modsat at eleven har problemer. Brorsonskolen har i den sammenhæng valgt et samarbejde med University College Nordjylland samt Varde Kommunes PPR om et LP-projekt. LP står for Læringsmiljø og Pædagogisk analyse. Formålet med LP-modellen er at skabe et læringsmiljø, der giver gode betingelser for personlig, social og faglig læring hos alle skolens elever. LP modellen er udviklet af professor Thomas Nordahl fra Lærerhøgskolen i Hedmark, Norge. LP-modellen er en pædagogisk analysemodel, hvor resultaterne baserer sig på forskning i forståelse af læringsmiljøets betydning for elevernes sociale og faglige læring. Denne forskning er anvendt direkte i modeludviklingen. LPmodellens platform findes i systemteorierne, og er således et svar på de pædagogiske konsekvenser, der kan uddrages af den senere tids forskning i læringsmiljøets betydning for elevernes udvikling, trivsel, motivation og læring. Arbejdet med LP-modellen er et 3-årigt projekt og starter op i begyndelsen af skoleåret, hvor alle lærere og pædagoger deltager i en pædagogisk dag. Herefter vil der være en statusopsamlingsdel som indbefatter en spørgeskamundersøgelse blandt elever, forældre og vore pædagogiske medarbejdere. I efteråret deltager alle medarbejdere i et e- learnings-forløb så vi fra 1.januar 2011 kan gå i gang med arbejdet i LP-grupper. Et spændende projekt som mange af Vardes skoler deltager i. Afsked med Anette Krog-Meyer Skolen tager afsked med sin formand gennem 10 år, Anette Krog-Meyer. Efter 16 år i skolebestyrelsen på Brorsonskolen rækker antallet af børn ikke længere og Anette genopstillede ikke ved valget i maj. Anette Krog-Meyer har ved sit engagement for skolen været en medvirkende kraft i den udvikling som skolen har været igennem. Hendes store ønske-projekt at skolen skulle have en kantine blev ikke gennemført. Til gengæld har hun været med omkring alle de bygningsmæssige og pædagogiske fornyelser Brorsonskolen har gennemgået specielt i de sidste 8 år. Brorsonskolens ledere og medarbejdere siger tak for indsatsen og samarbejdet. Side 6 Anette Krog-Meyer

7 Skoleåret nr. 2 Frisk koldt vand fra drikkevandskøler Som et led i at opfylde vores handleplan for elevernes undervisningsmiljø, er der nu opsat 2 drikkevandskølere på skolen. Drikkedunkene kan komme i opvaskemaskinen!. De er placeret henholdsvis på skoletorvet ved køkkenet og på den lange gang ved D- fløjen. Eleverne skal selv medbringe drikkedunk. Skolen har dog bestilt 200 drikkedunke af god kvalitet, som kan købes i skoleboden for 12 kr. Billeder fra idrætsdagen 2010 Klasselærere i skoleåret Klasselærere A B C D Bh.kl Mitte Aabling (MI) Anne Kjærsgård (AK) Tina Locht (TLo) Birthe Bruun (BJB) Helle Klausen 1. Bodil Nielsen (BN) Lizette Nielsen (LN) Cecilie B. Larsen (CBL) = nye klasser 2 Mette Mortensen (MM) Ulrikke Bendtson (UB) Bettina Olsen (BO) = ny kl.asselærer 3. Tina Sottrup-Jensen (TTS) Fie Aggerholm Jensen (FH) Birte Bach (BB) 4. Niels Peder Amdi Holm (NH) Tekla Bjerre (TB) Mette Tholstrup (MT) 5. Bente Holm (Be) Vibeke Hornbak (VH) Xenia Rador (XR) 6. Else M. Bruhn (EB) Inga Ellis (IE) Margit Køhler (MK) 7. Christina Pedersen (CP) Jette Lübker (JL) Louise Alenkær (LA) 8. Per Hansen (PH) Kirsten Madsen (KIM) Lene Dall Berthelsen (LDB) Heidi Rasmussen (HR) 9. Jette Jensen (JJ) Christina Mikkelsen (CBM) Vibeke Obel (VO) Mette B. Pedersen (MBP) Side 7

8 Brorsonskolen - en god skole for vore børn. BRORSONSKOLEN, 6800 VARDE Brorsonposten Red. Oluf Nissen (ansv.) Foto: Oluf Nissen Telefon: Vær opdateret: Skoleintra til intern kommunikation mellem skolens medarbejder, eleverne og forældrene. Hjemmesiden til brug for almen orientering om skolen. Skolebestyrelsesvalget er afviklet og den nye skolebestyrelse har konstitueret sig med Pia Kehlet som formand og Anne Mette Hede Jensen som næstformand. Øvrige medlemmer af den nye skolebestyrelse er Anne Elisabeth Flensted, Ole Gudmundsen, Poul Bech Hansen, Tommy Lange og Ole Termansen. Ferieplan for skoleåret Sommerferie lørdag d. 26/06 - tirsdag d. 10/08 Efterårsferie lørdag d. 16/10 - søndag d. 24/10 Juleferie onsdag d. 22/12 - søndag d. 02/01 Vinterferie lørdag d. 12/02 - søndag d. 20/02 Påskeferie lørdag d. 16/04 - mandag d. 25/04 St. Bededag fredag d. 20/05 Kr. Himmelfartsdag torsdag d. 02/06 - søndag d. 05/06 Pinse lørdag d. 11/06 - mandag d. 13/06 Sommerferie Lørdag d. 25/06 - tirsdag d Alle elever, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere ønskes en god sommerferie. Eleverne starter igen 11. august kl

også i kommende 9. klasse. Efterfølgende

også i kommende 9. klasse. Efterfølgende BRORSONPOSTEN NYHEDSBREV JUNI 2009 BRORSONSKOLEN, 6800 VARDE Skoleåret 208-09 nr. 2 Juni 2008 Sommerferie Så er det atter sommer. Vejret er med os. Idrætsdagen er når dette læses veloverstået, og vejrguderne

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

BRORSONPOSTEN NYHEDSBREV JUNI Sommerferie KALENDER OPDATERET KA- GLEMTE SAGER SKOLENS KON- I dette nummer: LENDER KAN SES PÅ SKOLENS HJEMMESIDE.

BRORSONPOSTEN NYHEDSBREV JUNI Sommerferie KALENDER OPDATERET KA- GLEMTE SAGER SKOLENS KON- I dette nummer: LENDER KAN SES PÅ SKOLENS HJEMMESIDE. BRORSONPOSTEN NYHEDSBREV JUNI 2008 BRORSONSKOLEN, 6800 VARDE Skoleåret 2007-08 nr. 2 Juni 2008 Sommerferie Et halvt år er gået siden Brorsonposten sidst så dagens lys. Vi er nu nået til vejs ende med planlægningen

Læs mere

Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev

Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev Goddag og farvel Ved skoleåret afslutning og begyndelse er det tid til at sige farvel til afgående personale og goddag til nyt personale på Skovbakkeskolen. Barselsorlov

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Årsplan for 2. klasse

Årsplan for 2. klasse Årsplan for 2. klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15-12.45 (kun ulige klasser) 35 Ti. 28. aug. Forældremøde

Læs mere

Vandskel. Ovennævnte fagdage skal danne fundament for uge 36 efter sommerferien, hvor flere årgange skal inddrages i projektet.

Vandskel. Ovennævnte fagdage skal danne fundament for uge 36 efter sommerferien, hvor flere årgange skal inddrages i projektet. FUSK Maj 2009 Næste års planlægning er i fuld gang Der er altid spændende udfordringer i løbet af foråret omkring planlægningen af det kommende skoleår. Kan vi få tingene til at nå sammen, så økonomien

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Hilmar Finsens Gade 18 DK-6400 Sønderborg www.eucsyd.dk Tlf. +45 7412 4242

Hilmar Finsens Gade 18 DK-6400 Sønderborg www.eucsyd.dk Tlf. +45 7412 4242 I Introforløb EUC Syd Velkommen Vi er glade for at kunne byde dig velkommen her på skolen til et spændende og lærerigt forløb hos os. Du skal efter sommerferien i gang med et forløb her på EUC Syd. Vi

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole.

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Den ene dag tager den anden. Lidt uhyggeligt. Inden vi får os set omkring, er endnu et skoleår gået. Og samtidig er vi dybt inde i planlægningen af

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

[deadline mandag kl. 8.30]

[deadline mandag kl. 8.30] [deadline mandag kl. 8.30] VIGTIGT! KÆRE ALLE FORÆLDRE TIL BØRN, DER SKAL BEGYNDE I BØRNEHAVEKLASSE 2014: Husk at udfylde og sende formularen vedrørende informationsaftenen på torsdag den 24. oktober og

Læs mere

TIL FORÆLDRENE I BØRNEHAVEKLASSEN OG 1. KLASSE.

TIL FORÆLDRENE I BØRNEHAVEKLASSEN OG 1. KLASSE. Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Nyhedsbrev uge 24-2012 Side 1 Indledning Side 5 Kalender Side 2 Side 6 Filuren Side 4 Ferieplan 2012-13 Side 7 Diverse, kontakt mm. Tak for sidst! Det

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole 2011

Sommerferiehilsen fra Lind Skole 2011 Sommerferiehilsen fra Lind Skole 2011 Kære alle. Endnu et skoleår rinder ud, og en eftertragtet sommerferie står for døren. Det har sandt at sige været et turbulent skoleår på Lind Skole, hvor byggeriet

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang...

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... RMM 35 Dagsorden: Punkt 1 Trafikpolitik... 36 Punkt 2 Cykelhjelm... 37 Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... 38 Punkt 4 Skolestruktur... 38 Punkt 5 Orientering fra formanden... 39 Punkt 6 Orientering fra

Læs mere

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet!

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Grønvangskolen den 24.06.14 Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. I år er det ikke blot et nyt skoleår, som afsluttes. Med den nye folkeskolereform

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Vi er gået ind i efterårsmåneden, september, og jeg håber på en fortsat rigtig dejlig og lang sensommer inden de mørke vintermåneder tager over. Skolestart

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 15. maj 2014 sbrev nr. 781 Næste uge: 16. maj 19. maj 22. maj 23. maj St. Bededag Fri Majfestuge hele ugen Generalprøve kl. 11.00 Majfest kl. 18.30 Alle elever møder kl. 9.00

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

Så er vi ved at være i mål..!

Så er vi ved at være i mål..! Så er vi ved at være i mål..! Vi er nu på den anden side af en vinter, hvor tanker og ambitioner for at leve op til intensionerne bag skolereformen, er gået over i et forår med hektisk aktivitet for at

Læs mere

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 2014 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering Fr.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Rantzausminde Skole. 0. 3. årgang august 2012. Helhedsskolen skolen med de nye muligheder

Rantzausminde Skole. 0. 3. årgang august 2012. Helhedsskolen skolen med de nye muligheder Rantzausminde Skole 0. 3. årgang august 2012 Helhedsskolen skolen med de nye muligheder 1 Helhedsskolen skoleåret 2011/12 I skoleåret 2011/2012 beskriver skolerne gennem studiekredsarbejde en Helhedsskolemodel

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3 i juni 2014 Kære forældre og elever

Nyhedsbrev nr. 3 i juni 2014 Kære forældre og elever Nyhedsbrev nr. 3 i juni 2014 Kære forældre og elever 26. juni 2014 Informationsmøder om Folkeskolereformen på Dybkærskolen og forældremøder i august og september 2014 Alle klasser skal i det kommende skoleår

Læs mere

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012 Touavis Juni 2012 Så blev det tid for afsked med 6.klasse. Det blev markeret ved en heftig fodboldkamp mellem udvalgte 6.kl.-elever og lærere. Nå ja,. og det blev 6.kl. som vandt på straffesparkskonkurrence.

Læs mere

Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen

Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen Formålet med LP-modellen er at skabe et læringsmiljø, der giver gode betingelser for social og faglig læring hos alle elever. 1 LP-modellen er ingen hekse-kur

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 KALENDER FOR MAJ: Fredag

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

Årsplan for 4.klasse 2014-2015

Årsplan for 4.klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 4.klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet 33 Ma. 11. aug. Første skoledag kl. 9.00 15.00 Basisperiode 1 34 Fr.22.aug. Skolefotografering (0.kl., 1.kl., 3.kl., 5.kl., 7.kl. og 9.kl.) 35 Ti.

Læs mere

Kære forældre på Spurvelundskolen

Kære forældre på Spurvelundskolen Kære forældre på Spurvelundskolen Så er Spurvelundskolen klar til Den Sammenhængende Skoledag pr. 1. august 2013. Derfor har vi sammensat denne skrivelse, hvori vi vil fortælle jer, hvordan jeres barns

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Vi er ved at have styr på de sidste ting og er klar til at møde jeres dejlige børn på skolen igen på mandag.

Vi er ved at have styr på de sidste ting og er klar til at møde jeres dejlige børn på skolen igen på mandag. SKOLESTART Kære alle Vi er ved at have styr på de sidste ting og er klar til at møde jeres dejlige børn på skolen igen på mandag. Som jeg tidligere har skrevet ud til jer er årets første infomøde onsdag

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Skoleinformation. Skoleblad for Nysted Skole Årgang 35 nr august Skolens nye vidunder: en vandkølespecialflaskepåfyldningsautomat

Skoleinformation. Skoleblad for Nysted Skole Årgang 35 nr august Skolens nye vidunder: en vandkølespecialflaskepåfyldningsautomat Skoleinformation Skoleblad for Nysted Skole Årgang 35 nr. 6 30. august 2007 Skolens nye vidunder: en vandkølespecialflaskepåfyldningsautomat adresse: telefon: telefax: E-post: SFO telefon: pedel: redaktion:

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

Månedsnyt. Nyt fra kontoret. Humble Skole. Rævehøj. Fritteren Søbanke. Punkter af særlig interesse: Smiley til produktionskøkkenet

Månedsnyt. Nyt fra kontoret. Humble Skole. Rævehøj. Fritteren Søbanke. Punkter af særlig interesse: Smiley til produktionskøkkenet Humble Skole Rævehøj Fritteren Søbanke Månedsnyt Årgang 1 Nummer 2 April 2011 I DETTE NUMMER: Humble skole 2 Rævehøj 4 Foredrag 5 Aktivitetskalender Rævehøj Aktivitetskalender Fritte 6 7 Kort nyt Søbanke

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t Nyhedsbrevet Å r g a n g 1 5 - N r. 3 - A u g u s t 2 0 0 9 Et nyt skoleår. Det er altid spændende når vi skal åbne den først luge i årets skolekalender. Det gør vi i år med mange velkendt elementer og

Læs mere

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang)

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Velkommen til Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Skolefritidsordningen kaldes i daglig tale SFOdin og er for Bavneskolens skolebørn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Nyhedsbrev. Tilbageblik på et fantastisk skoleår. Artikler af særlig interesse:

Nyhedsbrev. Tilbageblik på et fantastisk skoleår. Artikler af særlig interesse: Juni 2009 Nyhedsbrev Artikler af særlig interesse: ForældreIntra2 Profilanalyse Tilbageblik på et fantastisk skoleår Indhold: Tines leder side 1 ForældreIntra side 2 Profilanalyse side 3 Datoer side 4

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

Forældreposten juni 2014

Forældreposten juni 2014 Forældreposten juni 2014 Mødetid sidste skoledag inden sommerferien fredag den 27. juni Mødetid for alle elever 0. - 8. klasse er: 8.15 til 9.45. Der er fælles afslutning i aula/musik klokken 9.30 Alle

Læs mere

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11 Til Skolebestyrelsen Svenstrup Skole Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11 tirsdag, 7. juni 2011, kl. 17.00 Ordstyrer: Charles Lydersen Fremmødte: Jan Madsen, Charles Lydersen, Claus Kjærsgaard, Lars Johansen,

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Opsamling af høringssvar på forslag til ferieplan

NOTAT. Allerød Kommune. Opsamling af høringssvar på forslag til ferieplan NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opsamling af høringssvar på forslag til ferieplan Skolerne høringssvar er

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 14. december 2012 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 721 Næste uger: 17. december 18. december 19. december IS fri Forældrerådsmøde IS fri Juleemnedag 4.lek. Bh.kl. sender julekort til kommende

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Årsplan for 3.klasse

Årsplan for 3.klasse Årsplan for 3.klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15 12.45 35 Ons. 29 Forældremøde i 3. klasse 36 37

Læs mere

Redaktionens sommerhilsen

Redaktionens sommerhilsen Fællesskolen Hammelev Sct. Severin Sommer 2014 Nr. 26 Informationsblad til skolens elever/forældre og personale Redaktionens sommerhilsen I dette nummer: Fraværsbreve 2 2 De nye ringetider Folkeskolereformen

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

BUSPLAN sidste dag før ferien BUSPLAN skoleåret

BUSPLAN sidste dag før ferien BUSPLAN skoleåret Sidste skoledag FØR ferien Første skoledag EFTER ferien BUSPLAN sidste dag før ferien BUSPLAN skoleåret 2009-10 Med dette lille hæfte med information om sidste skoledag før ferien, første skoledag efter

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Aktuelt. Rengøring i den kommende periode udføres af: Lørdag den 30/4 Betalt Rengøring

Aktuelt. Rengøring i den kommende periode udføres af: Lørdag den 30/4 Betalt Rengøring Uge 14 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Ovenpå en fantastisk dejlig

Læs mere

Torsdagsbrev den 30. april 2015

Torsdagsbrev den 30. april 2015 Torsdagsbrev den 30. april 2015 Tak for en fin forårskoncert til alle deltagende! Det blev en meget dejlig aften med mange optrædende og stort, opbakkende publikum. Jeg bringer her nogle af Heinos billeder,

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 5. april 2013 Fredagsbrev nr. 734 Næste uger: Uge 15 09. april 12. april Mette G. Kursus hele ugen Spisning for kommende Bh.kl. forældre Forældremøde ml.gr. Skole-hjem overbygn.

Læs mere

Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014

Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014 Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014 I dette nummer: Nyt fra Krudthuset Personalesituation Forældrerådet Praktiske oplysninger Glemt tøj Sommerferievandplaskeri Vigtige datoer 2014 Lukkedage 2014 Håndhygiejne

Læs mere

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det?

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det? [deadline mandag kl. 8.30] Det Søde Hjørne er navnet på vores arbejdende værksted. Vi kaster os ud i at producere bolsjer, karameller, konfekt og andre sukrede sager, som på basaren vil blive solgt i gennemsigtige

Læs mere