Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre:"

Transkript

1 Dus-folder 2014/15 Byplanvejens Skole, Byplanvej 2, 9210 Aalborg SØ Skole DUS

2 VELKOMMEN I DUS på Byplanvejens Skole 2014 / 2015! I DUS på Byplanvejens skole er der ca. 210 børn, som er fordelt i 3 afdelinger. Børnene er mellem 5 og 12 år. DUS virksomhed sker i henhold til DUS - indholdsplan og skoleplanen for Byplanvejens skole se skolens hjemmeside. DUS-I omfatter: Børnebanden i hus E for bh.kl. og 1.kl. Spækhuggeren i hus D for 2. kl. og 3. kl. I DUS-I er der pladsgaranti. Nye børnehaveklassebørn kan starte i DUS fra 1. august det år, hvor de starter i børnehaveklassen. DUS-II omfatter: Hammerhajen, der ligger i skolens hovedbygning. Hammerhajen er vores klubtilbud for 4. til 5. klasse. Der er plads til max. 70 børn i Hammerhajen. Hammerhajen udgiver i øvrigt sin egen folder. I DUS-I er der en gruppe for børn, der har et særligt behov. Gruppen har basis i D- huset, men er i det daglige en integreret del af husene. Børnene i DUS-I må gerne færdes i hinandens huse. Vigtige telefonnumre: Spækhuggeren: Børnebanden: Hammerhajen: Fællesleder: / Personale: Der er, ud over DUS-fælleslederen, p.t. i alt fastansat 14 pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere i DUS-I og DUS-II. Endvidere har vi løbende Pædagogstuderende og Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU)-elever i praktik. DUS-Fælleslederen indgår i skolens teamledelse. Fysiske rammer: Hus D og hus E er skolens skolestartshuse, og de ligger ved siden af hinanden. Skolestartshusene rummer både undervisning og fritid. Hvert barn (specialklasseeleverne undtaget, da de modtager undervisning i hus C) har således base i det samme hus hele dagen. Rundt om husene er der et stort fælles udeareal, hvor børnene har fine muligheder for at lege samt køre på bl.a. mooncars og rulleskøjter. Endvidere har vi mulighed for at benytte skolens hal og multibane. Åbningstider: DUS-I er åben på hverdage: Alle dage: Mandag og onsdag: Tirsdag, torsdag og fredag: På skolefridage: Alle dage: På skolefridage, vil I blive bedt om at tilmelde eller afmelde jeres barn til DUS, hvilket sker over skolens forældreintra. Dette er nødvendigt for planlægning af aktiviteter for børnene og for afvikling af personalets ferie og afspadsering. Af hensyn til ture ud af huset samt de øvrige planlagte aktiviteter skal de tilmeldte

3 børn møde ind senest kl på skolefridage. Lukkedage: DUS holder i skoleåret 2014 / 2015 LUKKET: På helligdage D. 24/12 1/1 (inkl.) (jul/nytår) D. 5/ (Grundlovsdag) D. 15/ (fredag efter Kr. Himmelfartsdag) D.13/7-26/ (inkl.) (uge 29 og 30 i sommerferien 2015) Morgenåbningen i DUS-I varetages i hus E. På skoledage af børnehaveklasseledere og DUS personale, og på skolefridage alene af DUS - personale. Fredag morgen bliver der serveret morgenbrød til morgenbørnene. De øvrige dage skal børnene enten spise morgenmad hjemmefra eller selv have morgenmad med. Der er mulighed for at opbevare diverse morgenmadsprodukter her i DUS. Der er altid mulighed for at få mælk. På skolefridage, hvor mange børn holder fri, samles vi i ét hus og lukker det andet hus ned. Ofte vil det være hus D vi lukker ned, og hus E vi samles i. AP er (alrumsperson): AP eren er den, som børnene siger goddag og farvel til. Hver dag er der en fast AP er, så de andre voksne kan fordybe sig med børnene. Vedkommende er ansvarlig for at sende børnene hjem til aftalt tid eller til fritidsaktiviteter og for at tage telefonen. Børnene får i enkelte tilfælde lov til at benytte telefonen, men vi opfordrer til, at I laver aftaler dagen i forvejen, hvis jeres barn skal med en ven hjem og lege efter DUS - tid. Ligeledes er det vigtigt, at vi får besked om aftaler omkring fælles afhentning af børn til fritidsaktiviteter, fødselsdage osv. Hvis I forældre alligevel befinder Jer på skolens parkeringsplads, når Jeres barn skal hentes hjem, vil det være en meget stor hjælp for os og til glæde for Jeres barn, at I selv kommer op i DUS og henter jeres barn i stedet for at ringe fra P-pladsen og bede os om at sende barnet ned.

4 Ekstra madpakke/frugt: Vi anbefaler, at børnene får en ekstra madpakke og/eller frugt med til at spise i DUS i løbet af eftermiddagen. Vi har i husene vandautomater med afkølet vand, som børnene frit kan benytte. HUSK at give børnene en drikkedunk med! Skuret: I skuret findes der mooncars, cykler og diverse sandlegesager. Skuret åbnes kl /14.00 den kommende tid - også så I kan hjælpe børnene med f.eks. at få den rigtige påklædning med til de forskellige arrangementer og aktiviteter. Det er et problem for børnene, hvis manglende tøj eller fodtøj forhindrer dem i at deltage i noget, de gerne vil være med til. Vi modtager meget gerne indlæg til afdelingsaviserne fra børn og forældre. Afdelingsaviserne ligger elektronisk på skolens forældreintra. Hvis forældre ikke har adgang til internettet, skal der rettes henvendelse til personalet, da det så er muligt at få avisen i papirform. Samarbejde med undervisningsdelen: I skolestarten er der et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger. FLEP samtaler, dvs. fælles samtaler mellem forældre, lærere, elever og pædagoger, foregår to gange om året, og der afholdes fælles forældremøder. Desuden kan pædagogerne deltage i klasserådsmøder, klassearrangementer m.v. Derudover arbejder pædagogerne en del i skoledelen, både med varetagelse af understøttende undervisning og med skoletimer, hvor pædagogerne bidrager i undervisningstiden med pædagogisk arbejde i klasserne i direkte samarbejde med klassens lærere eller børnehaveklasseleder. Afdelingsaviser: Hver måned udkommer afdelingsaviser. I aviserne beskriver vi, hvad der rører sig i DUS, og de aktiviteter, som vil komme til at foregå. Det er vigtigt, at I læser afdelingsavisen, så I kan følge med i, hvad jeres børn skal fortage sig i DUS-Forældreråd: Hvert år i august/september er der valg til forældrerådet. Det sker i forbindelse med skolestartshusenes årlige forældremøder. I E-huset er der opsat en postkasse, hvori der kan lægges breve og beskeder til forældrerådet, herunder evt. forslag til dagsordenspunkter til forældrerådsmøder. Desuden har DUS-forældrerådet en mail: Referatet fra forældrerådsmøder lægges ud på forældreintra. Generelle informationer: Hvert barn har sit rum i garderoben til tasker osv. Her er også plads til regntøj og skiftetøj.

5 Børnene må ikke have deres udendørs fodtøj på inde i skolestartshusene. Det er derfor en god ide at børnene har indesko med, som kan stå i garderoben. Vi opfordrer forældrene til løbende at tjekke, at børnene får deres tøj, sko, madkasser m.v. med hjem og til at se efter, at der er ryddet op i børnenes garderober. HVER FREDAG INDEN I HOLDER WEEK-END SKAL I FORÆLDRE, SAMMEN MED JERES BØRN, SØRGE FOR AT JERES BØRNS GARDEROBER ER TØMT AF HENSYN TIL RENGØRING! Det er en god ide, at sætte navn i jeres børns tøj, sko, madkasser, drikkedunke og ting og sager bl.a. legetøj, da det medbringes på eget ansvar. Uidentificeret tøj m.v. opbevares i husene. Før juleferien og inden sommerferien lægges det frem og det, der ikke hentes, bliver, som udgangspunkt, afleveret på hittegodskontoret eller til velgørende formål. Overnatning: For hver årgang afholdes der i løbet af året en overnatning i DUS. Indmeldelse: Indmeldelse skal ske elektronisk. Det kan gøres fra dag til dag via Aalborg Kommunes hjemmeside/pladsanvisningenonline. Der er pladsgaranti i DUS-I. Prisen er pr. 1. august 2014: kr. pr. måned i 11 måneder. Juli er betalingsfri. Der er mulighed for søskenderabat og økonomisk friplads efter gældende regler. Fra 3. klasse kan der vælges ikke kontrolleret fremmøde i DUS, og prisen reduceres derved til kr. pr. måned i 11 måneder. Juli er betalingsfri. Indmeldelse i DUS-II foregår på en papirblanket, der ligger på skolekontoret og i Hammerhajen. I DUS II er prisen pr. 1. august 2014: 619 kr. pr. måned i 10 måneder. Juli og august er betalingsfri. Udmeldelse: Udmeldelse, både af DUS I og DUS II, skal ske elektronisk med 1 måneds varsel til udgangen af en måned via Aalborg Kommunes hjemmside/pladsanvisningenonline. Sygdom: Det er vigtigt, at forældrene ringer til DUS om morgenen inden kl og meddeler, hvis jeres barn er syg eller holder fri. Da vi har kontrolleret pasning, er vi nødt til at kontakte jer, hvis jeres barn ikke kommer i DUS, og vi ikke har modtaget besked fra jer. Ved sygemelding sørger vi for besked til undervisningen. Syge børn må ikke komme i DUS. Børn med lus og børnesår må ikke komme i DUS med mindre, de er under behandling. Det er vigtigt, at I hjemme regelmæssigt, d.v.s. mindst 1 gang om ugen, kæmmer jeres børn for lus. Forældresamtaler: I Børnehaveklassen afholdes der årligt 1 FLP - samtale (forældre, børnehaveklasseleder og pædagog) og 1 FLEP-samtale (forældre, børnehaveklasseleder, elev og pædagog).

6 I klasse afholdes der 2 FLEP - samtaler (forældre, lærer, elev og pædagog)om året. I 1. I (spec.kl.) afholdes der årligt 2 FLEP - samtaler. Generelt for hele DUS gælder, at der altid er tid til en snak, hvis der er behov for det. Dog vil vi gerne opfordre Jer til at aftale en tid til samtale, hvis det I gerne vil drøfte er af længere varighed. Det er ikke muligt for pædagogerne at gå spontant fra i DUS-tiden til samtaler af længere varighed. Traditioner: Hvert år afholder vi et julearrangement, hvor I bliver inviteret til julehygge. Endvidere afholdes der i december måned børnejulearrangementer/frokoster, dette kan være både dag - og aften arrangementer. Kort inden sommerferien holder vi en fælles sommerfest, hvor I, udover at spise og hygge Jer sammen med hinanden og os, vil kunne opleve diverse underholdning og festlige indslag. Der er hver dag en eller flere voksne på legepladsen. Indendørs er der gang i forskellige aktiviteter, f.eks. bagning, kreativt værksted, jakolo, bordtennis, bordfodbold, brætspil, kortspil, dukker, computer osv. I foråret starter integrationen af 1. klasserne fra Børnebanden til Spækhuggeren og integrationen af 3. klasserne fra Spækhuggeren til Hammerhajen. Det sker blandt andet gennem forskellige fællesaktiviteter. Ulykkeforsikring: Da Aalborg Kommune ikke tegner kollektiv ulykkeforsikring for børn i skolen, hverken i undervisnings - eller fritidsdelen, skal forældrene selv sørge for at tegne familieulykkeforsikring og anmelde eventuelle skader og uheld til jeres eget forsikringsselskab. Aktiviteter: Gennem året laver vi forskellige bevægelsesaktiviteter både ude, inde og i skolens sportshal. Desuden deltager vi i DUS - turneringen, hvor Dusserne i Aalborg konkurrerer i diverse sportsaktiviteter. Vi tager i cirkus, teater og Zoo m.m. Endvidere har vi lejlighedsvis filmtilbud i afdelingerne. Vi benytter Østerådalen, og vi bruger selvfølgelig vore egne udendørs arealer.

7 Dus personalet, skoleåret 2014/2015: DUS fællesleder: Vibeke Henrichsen, pædagog Børnebanden (HUS E): Afdelingsleder: Henrik Prip Eriksen, pædagog Lone Holst, pædagog Klassepædagog for Bh. kl. Rikke Nielsen, pædagog Klassepædagog for Bh. kl. Susanne Hurup Nielsen, pædagog Klassepædagog for 1. A Mark Kaastrup, pædagog Klassepædagog for 1. B Katrine K. Josefsen, pædagog Klassepædagog for 3. B Charlotte Kristensen, pædagog På barselsorlov Müjgen Kayatuz Pædagogmedhjælper Børn med særlige behov: Helle Madsen, Pædagog HAMMERHAJEN (DUS-II): Jacob Brønner, pædagog Kan også mødes i DUS-I Bettina Grønhøj, pædagog Kan også mødes i DUS-I Miriam S. Kafton Pædagog Mohamad Zeitoun Pædagogmedhjælper Spækhuggeren (HUS D): Afdelingsleder: Helle Rasmussen, pædagog Jannie Q. Kristiansen, pædagog Klassepædagog for 2. A John Bach Nielsen, pædagog Klassepædagog for 2. B Camilla Holst Klassepædagog for 3. A

8 Denne folder vil løbende blive opdateret og vil kunne ses på skolens hjemmeside: Byplanvejens skole Den 7. juli 2014 Vibeke Henrichsen Dus - fællesleder.

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Galaksen Stjernevejskolens SFO

Galaksen Stjernevejskolens SFO Galaksen Stjernevejskolens SFO Mosegade 75, 8722 Hedensted. Tlf. 7974 1180 1 Vi begyndte som et fritidshjem i november 1978, navnet var dengang Ungdomsgården. I marts 1993 blev vi omstruktureret til en

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS BØRNEHAVE & VUGGESTUE Forord Dette er en håndbog, som er udarbejdet til forældre med barn/ børn i Langsø Børnehus - børnehave og vuggestue. Håndbogen har til hensigt at

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 1 2 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 3 Afslutning for skolebørn side 4 Andre informationer side 4 Bleer side 4 Beskeder side 4 Dagsrytme

Læs mere

Velkommen i Snaremosen

Velkommen i Snaremosen Velkommen i Snaremosen I 2015 har vi følgende fokus punkter: Relationer barn-barn og voksen-barn. Aktiviteter it/ipad og udeliv. Børnehaven Snaremosen Snaremosevej 220, 7000 Fredericia. Tlf.: 72 10 54

Læs mere

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl. 7.00

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

BØRNEHUSET BAVNEHØJ. Tranehavevej 15 2450 Københaven SV. Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk

BØRNEHUSET BAVNEHØJ. Tranehavevej 15 2450 Københaven SV. Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk BØRNEHUSET BAVNEHØJ Tranehavevej 15 2450 Københaven SV Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk BØRNEHUSET BAVNEHØJ 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Normering...side 3 Lukkedage...side 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Skovbørnehaven Søborgen. Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv?

Skovbørnehaven Søborgen. Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv? Skovbørnehaven Søborgen Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv? Velkommen til Skovbørnehaven Søborgen! Skovbørnehaven er en udflytterbørnehave. Der køres hver dag med egen bus mellem opsamlingsstedet

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 0 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler...

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 2 Børnebissens personale Stina Maria Inge 3 VELKOMMEN TIL BØRNEBISSEN Her i vores Virksomhedsplan vil I finde en masse relevante oplysninger om hverdagen i Børnebissen.

Læs mere

Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy. DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68

Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy. DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68 Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68 Indhold Åbningstider... 2 Hvad er en DUS II... 2 Den voksne som tovholder

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere