Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar Afdeling: Børn og unge Telefon: Dato: 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014"

Transkript

1 Afdeling: Børn og unge Telefon: Dato: 2014 Serviceinformation Dagtilbud 0 6 årige Norddjurs kommune Gældende fra januar 2014 Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

2 Norddjurs Kommune tilbyder: pasningsgaranti pasning i lokalområderne Frit valg mellem kommunens dagtilbud, hvorved forstås fritvalgsordning eller det kommunale pasningstilbud Generelt: For alle dagtilbud gælder det, at kommunen er forpligtet til at give forældrene tilbud om plads senest 3 måneder efter, at pladsanvisningen har modtaget en skriftlig ansøgning. Pasningsgarantien er opfyldt i de tilfælde, hvor forældre tilbydes plads i ét af Norddjurs Kommunes dagtilbud. Det tilstræbes at der tilbydes plads i lokalområdet. Pasningsgarantien dækker ikke et bestemt dagtilbud eller åbningstid. Anvisning af pladser sker efter anciennitet, som er barnets alder. Hvis forældrene siger nej tak til en tilbudt plads, udsættes garantidatoen med 3 måneder fra det tidspunkt, hvor forældrene giver besked. Når et barn er skrevet på venteliste til optagelse i integreret institution/børnehave med målgruppe 0 6 år eller 2 6 år og plads tilbydes, anser Norddjurs Kommune pasningsgarantien for opretholdt. Barnet udmeldes automatisk fra dagplejen/- vuggestuen. 2

3 Børn i dagpleje eller vuggestue er automatisk opsagt ved tilbud om plads i børnehave eller integreret institution. Målgruppen til de enkelte institutioner kan ændres ved beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget. Lukkedage: Daginstitutionerne holder lukket på helligdage, weekender grundlovsdag, og juleaftensdag. Derudover kan institutionerne holde lukket hvis der er et lavt fremmøde. I institutioner med mere end 50 børn skal fremmødet være mindre end 20 % af de indmeldte børn. I institutioner med mindre end 50 børn skal fremmødet være mindre end 10 børn. Forældrebestyrelsen i de enkelte institutioner inddrages i beslutningen om lukkedage og deres placering. Der tilbydes alternativ pasning på lukkedagene hvis barnet har et pasningsbehov. Organisering: Dagpleje 48 timer er lagt indenfor tidsrummet fra kl. 6:00 til 17:15 Målgruppe: 0 3 år Den kommunale Dagpleje dækker Norddjurs Kommune, og administreres af de forskellige aftaleholdere. 3

4 Institutionerne er organiseret i følgende lokalområder: Område Grenaa og Voldby Område Auning Børneby Glesborg Børneby Ørum Børneby Mølle Børneby Toubro Børneby Rougsø Børneby Allingåbro Børneby Vivild Område Grenaa Dagpleje målgruppe: 0-3 år Aftaleholder: Bente Have Tlf: Afdelingsleder: Pernille Ege Nielsen Tlf: Afdelingsleder: Solveig Havmand Tlf: Dagplejepædagog: Inge Frey Tlf: Dagplejepædagog: Susanne Rebsdorf Tlf: Dagplejepædagog: Linda Skuldbøl Tlf:

5 Vuggestue Målgruppe: 0 3 år Åboulevarden Åboulevarden 68, Grenaa Telefonnummer åbningstider: , fredag kl Opkrævning for madordning: 378 kr. pr. måned i 12 måneder. Integrerede institutioner Målgruppe: 0 6 år Vores Hus Chr. Winthersvej 9, Grenaa Telefonnummer: åbningstider: , fredag kl Frihedslyst Pejmarksvej 3, Voldby Telefonnummer: åbningstider: , fredag kl Integrerede institutioner Målgruppe: 2-6 år Landsbyen Robstrupvej 44, Grenaa Telefonnummer: åbningstider: , fredag kl , 4 halvdagspladser 5

6 Gymnasievejens Børnehave Gymnasievej 1, Grenaa Telefonnummer: åbningstider: , fredag kl Regnbuen Lupinskrænten 6, Grenaa Telefonnummer: åbningstider: , fredag kl Skovbørnehaven Ydesvej 3, Grenaa Telefonnummer: åbningstider: , fredag kl Barnet må gerne være renligt. 2 deltidspladser i tidsrum mellem kl. 9 og 13, timerne skal skemalægges. Område Auning Dagpleje målgruppe: 0-3 år Aftaleholder: Doris Bang Tlf: Afdelingsleder: Dorthe Karlsen Tlf: Dagplejepædagog: Rikke Steffensen Tlf:

7 Integreret institution Målgruppe: 0 6 år Bette bo Elmelundsvej 9, Øster Alling, Auning Telefonnummer: åbningstider: , fredag kl Integrerede institutioner Målgruppe: 2-6 år Skovvang Rolighedsvej 13, Auning Telefonnummer: åbningstider: , fredag kl Nyvang Nyvangsvej 40, Auning Telefonnummer: åbningstider: , fredag kl Børneby Glesborg Dagpleje målgruppe: 0-3 år Aftaleholder: Helle Bruun Poulsen Tlf: Afdelingsleder: Lone Kauzski Tlf: Dagplejepædagog: Marie Pedersen Tlf:

8 Integrerede institutioner Målgruppe: 0 6 år Bønnerup Børnehave Åvej 2, Bønnerup Telefonnummer: åbningstider: , fredag kl Savværket Knud Albæksvej 5, Gjerrild Telefonnummer: åbningstider: , fredag kl Glesborg børnehave Stadionvej 6, Glesborg Telefonnummer: åbningstider: , fredag kl Børneby Ørum Dagpleje målgruppe: 0-3 år Aftaleholder: Karsten Refsgaard Tlf: Afdelingsleder: Palle Dausell Tlf: Dagplejepædagog: Trine Kofoed Tlf:

9 Integreret institution Målgruppe: 0 6 år Fjellerup Børnehave Niels Iuels Plads 1, Fjellerup Telefonnummer: åbningstider: , fredag kl Opkrævning for madordning: 378 kr. pr. måned i 12 måneder. Integreret institution Målgruppe: 2-6 år Åparkens Børnehave Åparken 4, Ørum Telefonnummer: åbningstider: , fredag kl Børneby Mølle Dagpleje målgruppe: 0-3 år Aftaleholder: Erik Vedelsbo Falk Tlf: Afdelingsleder: Ulla Hansen Tlf:

10 Integreret institution, målgruppe: 0-6 år Møllehaven Ålsrodevej 3, Ålsø, Grenaa Telefonnummer åbningstider: , fredag kl Børneby Toubro Dagpleje målgruppe: 0-3 år Aftaleholder: Martin Bak Tlf: Afdelingsleder: Birgitte Chalmer Rasmussen Tlf: Dagplejepædagog: Susanne Rebsdorf Tlf: Integreret institution Målgruppe: 0 6 år Toubro Børnehave Lyngbyvej 40, Trustrup Telefonnummer åbningstider: , fredag kl

11 Ørsted børneby Dagpleje målgruppe: 0-3 år Aftaleholder: Henning Hansen Tlf: Afdelingsleder: Marianne Boje Tlf: Dagplejepædagog: Lise Mathiasen Tlf: Integreret institution Målgruppe: 0-6 år Skovsprutten Rougsøvej 168, Ørsted Telefonnummer åbningstider: , fredag kl Børneby Vivild Dagpleje målgruppe: 0-3 år Aftaleholder: Jonna Nielsen Tlf: Afdelingsleder: Gitte Johansen Tlf: Dagplejepædagog: Lise Mathiasen Tlf:

12 Integreret institution Målgruppe: 0-6 år Nørager Børnehave Munkhusevej 6, Nørager Telefonnummer åbningstider: , fredag kl Integreret institution Målgruppe: 2-6 år Blinklyset Sydagervej 9, Vivild, Allingåbro Telefonnummer: åbningstider: , fredag kl Børneby Allingåbro Dagpleje målgruppe: 0-3 år Aftaleholder: Christian Sloth Tlf: Afdelingsleder: Bente Laursen Tlf: Dagplejepædagog: Susanne Bjerregaard Tlf:

13 Integreret institution Målgruppe: 2-6 år Allingåbro børnecenter Granbakkevej 28, Allingåbro Telefonnummer: åbningstider: , fredag kl Anholt Målgruppe: 0 6 år Aftaleholder: Helene Hennings Tlf: Afdelingsleder: Kirsten Østergaard Rasmussen Tlf: Anholt Skole- og Børnehave Ørkenvej 1, Anholt Telefonnummer: Der betales kun en takst for børn mellem 0-6 år Private børnehaver: Børnehaven Glentereden Målgruppe: 2-6 år vuggestuegruppe: ½ år - 2 år Glentevej 6, Grenaa Leder: Vinnie Madsen Telefonnummer: åbningstider: , fredag kl

14 Børnehaven ved Skolen.com Målgruppe: 2,5-6 år Homåvej 4, Homå Leder: Kristina Holt Telefonnummer: / åbningstider: , fredag kl Høgereden Damvej 6, Kare, Ørsted Leder: Henriette Madsen Telefonnummer: åbningstider: , eller efter behov Private børnepassere: Liste over private børnepassere findes på Norddjurs kommunes hjemmeside, under privat pasning. Venteliste: Barnet kan skrives på venteliste fra fødselstidspunktet. Forældrene har ret til at få barnet skrevet på de ventelister de måtte ønske. Der skal ved opskrivning af dagpleje, anføres valg af 3 børnehaver. Er der inden for en afstand af 11 km fra hjemmet (jfr. Krak) ikke 3 institutioner, er det tilstrækkeligt at anføre 2 institutioner. Opskrivning skal ske elektronisk via hjemmesiden. Der kan ikke opskrives til en privat institution på Norddjurs kommunes hjemmeside. Dette gøres direkte hos den private institution. 14

15 Søskendefordel: Norddjurs kommune har søskendefordel, hvis der er ledige pladser i institutionen. Udmeldelse: Udmeldelse kan ske elektronisk på hjemmesiden med Nem ID, skriftligt til den enkelte daginstitution, eller til pladsanvisningen på mail, med en måneds varsel fra den 1. eller 15. i den efterfølgende måned. Tilflytning: Barnet kan optages på ventelisten 3 måneder før tilflytning til Norddjurs Kommune. Herefter er barnet omfattet af pasningsgarantien. Orlov: I forbindelse med orlov, kan et barn, der er optaget i dagpleje eller andet pasningstilbud søge orlov. Det vil sige, at forældrene kan tage deres barn ud af pasningstilbuddet i en afgrænset periode på minimum 8 uger, med garanteret pasning, i samme eller tilsvarende tilbud, når orloven er slut. Frit valg over kommunegrænser: Alle børn har ret til at blive skrevet på venteliste i en anden kommune end opholdskommunen. Barnet er så omfattet at den pågældende kommunes retningslinjer for optagelse m.v. Forældrene skal have fået tilsagn om tilskud fra opholdskommunen før barnet kan blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune. Forældrene er berettiget til tilskud fra det tidspunkt opholdskommunen kan anvise plads. 15

16 Tilskud til privat børnepasning, målgruppe: 0 6 år Kommunen giver jfr. Dagtilbudslovens 80 forældre med børn i alderen 30 uger og indtil det tidspunkt, hvor børn almindeligvis optages i børnehaveklasse mulighed for at vælge et økonomisk tilskud, til brug for en privat pasningsordning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud. Der ydes et maksimum tilskud på 75 % af den billigste kommunale nettodriftsudgift.( ekskl. udgifter til støttepædagoger), Tilskuddet kan højest udgøre 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Kommunen kan tilbyde administration af forældrenes ordning mod reduktion af tilskuddet på 4 %. Max-tilskud i år fuldtid Max-tilskud i år 25 timer Max-tilskud i år fuldtid Max-tilskud i år 25 timer kr pr. måned Kr pr. måned kr pr. måned Kr pr. måned Der ydes ikke tilskud til forældres pasning af egne børn Økonomisk fripladstilskud: Der kan søges om hel eller delvis friplads af økonomiske årsager. Betaling til dagtilbuddet kan nedsættes, hvis husstandsindkomsten er under kr. Modtager af regningen er ansvarlig for, at det er den rigtige indkomst bevillingen er beregnet efter. Hvis indkomsten er sat for lavt, vil beløbet blive opkrævet hos regningsmodtager det efterfølgende år. Begge 16

17 forældre hæfter solidarisk så længe de bor på samme adresse. Der ansøges om friplads på med Nem ID. Bevilling eller afslag sendes indenfor 14 dage fra ansøgningen er modtaget i pladsanvisningen. Social pædagogisk friplads: Der er ligeledes mulighed for at søge friplads af behandlingsmæssige eller socialpædagogiske årsager i henhold til Servicelovens bestemmelser. Her skal der rettes henvendelse til egen socialrådgiver i familieafdelingen. Klageinstans: På under praktiske oplysninger kan du finde en klagevejledning. Nærmere oplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til: Norddjurs kommune Pladsanvisningen Torvet Grenaa Tlf

18 Der er betaling i 12 måneder for børn i dagpasning. Takster for børnepasning 2014: Dagpleje: Dagpleje max 48 timer ugentlig kr pr. måned Vuggestue, Integreret institution og børnehave: Fuldtidsplads 0 2 år 2 3 år Fuldtidsplads 3 6 år kr pr. måned kr pr. måned kr pr. måned Deltidsplads 0 2 år 2 3 år kr pr. måned kr pr. måned Deltidsplads 3 6 år kr. 705 pr. måned Særtakst for Anholt: 0 6 år kr pr. måned Søskendetilskud ydes efter gældende regler. Rykkergebyr: Ved udsendelse af rykkerskrivelse, pålægges gebyr på 250,00 kr. for krav over 500 kr. og 100 kr. for krav under 500 kr. Rykkerskrivelser sendes digitalt til e-boks. Post sendes til: Norddjurs kommune Torvet Grenaa Tlf

19 Personlig henvendelse: Glesborg Rådhus Glesborg Bygade Glesborg Åbningstider: Mandag Onsdag kl. 8:30 15:00 Torsdag kl. 8:30 17:00 Fredag kl. 8:30 12:00 For yderligere information: Kontaktpersoner i pladsanvisningen: Dorthe Poulsen Peter Kirchhoff Larsen Gitte Petersen Skole- og dagtilbudschef: Finn Nørskov Mikkelsen Tlf: Tlf: Tlf: Tlf:

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Dagpleje Flerbørnsdagpleje Vuggestue Integreret institution Privat institution Privat dagpleje Privat børnepasning Børnehave Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Samlet oversigt over Københavns Kommunes

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse.

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse. Privat pasning Hvad er Privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Beskrivelser af ny organisering

Beskrivelser af ny organisering Beskrivelser af ny organisering i Børnebyerne Ørsted, Vivild, Glesborg, Voldby og Mølledistriket samt dagtilbuddene i Grenaa og Auning. Forslag 11. november 2010 Børnebyen Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted,

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private børnepasser.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private børnepasser. Hvis I ønsker at få jeres barn passet hos en privat børnepasser Fredensborg Kommune yder tilskud til forældre, som ønsker at benytte en privat børnepasser under fritvalg ordningen 80 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen - et rart sted at være og lære 1 - et rart sted at være og lære Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & Skole, Dagplejen Fotos: Dagplejen Tryk: Vejen Kommune Udgivet: 2 Januar 2014

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 18. februar 2013 Start kl.: 13:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Jesper Kaas Schmidt Kenneth Koed Nielsen Eva Iversen Kim Kofod

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon: 33

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Frit valg-ordningen 2013

Frit valg-ordningen 2013 Frit valg-ordningen 2013 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere