Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015"

Transkript

1 Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015

2 2

3 Kolofon Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2015 Bidragyder(e): Center for Erhverv, Projektdesign Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Nyt Definitioner De vigtigste forudsætninger for at opnå støtte Generelle forhold Hvem kan deltage i skolemælksordningen Overdragelse af administration af ordningen Godkendelse og registrering af støtteberettigede Ansøgning om godkendelse Godkendelsens gyldighed Forpligtelser ved godkendelse Registrering Skolers og institutioners tilknytning til en leverandør eller organisation Støtteberettigede produkter Støtteberettigede mængder Støttesatser Dokumentation Ansøgning om støtte Ansøgningsskemaer Produkter uddelt fra 1. juli Indsendelse af ansøgning Konsekvenser af indsendelse af ansøgning efter fristen Udbetaling af støtte Tilbagebetaling af støtte og andre sanktioner EU-skolemælksplakat Klager Administration og kontrol Persondataloven og offentliggørelse af data på internettet Persondataloven Offentliggørelse af data på internettet Retsgrundlag Bilag 1 Kategorier og støttesatser Bilag 2 Oversigt over støtteberettigede produkter Bilag 3A Ansøgning om udbetaling af støtte til skolemælk (Halvårlig ansøgning) Bilag 3B Vejledning til udfyldelse af ansøgning om udbetaling af støtte til skolemælk (Halvårlig ansøgning) Bilag 4A Ansøgning om udbetaling af støtte til skolemælk(kvartalsvis ansøgning) Bilag 4B Vejledning til udfyldelse af ansøgning om udbetaling af støtte til skolemælk (Kvartalsvis ansøgning)

5 1. Nyt Udbetalingsfristen på senest 3 måneder efter der er indsendt en korrekt udfyldt ansøgning, suspenderes, når en støtteansøgning er udtaget til administrativ eller fysisk kontrol. 2. Definitioner Skoler og institutioner som nævnt i afsnit 4.1 Forvaltningsorganer, fx en kommunal forvaltning, der søger om støtte til produkter, som uddeles til elever/børn, der hører under deres ansvarsområde Leverandører af støtteberettigede produkter Organisationer, der søger om støtte på vegne af en eller flere skoler eller institutioner, og som er oprettet specielt til dette formål. 3. De vigtigste forudsætninger for at opnå støtte Skoler, institutioner, forvaltningsorganer, leverandører og organisationer, skal være godkendt af og registeret i NaturErhvervstyrelsen. Se afsnit 5. Der skal indsendes ansøgning om støtte til de produkter, der er omfattet af ordningen. Se afsnit 11. Ansøgningen skal indsendes inden ansøgningsfristens udløb. Se afsnit 11. Der kan højst ansøges om mængder svarende til maksimalt 0,25 liter mælk pr. elev pr. undervisningsdag eller pr. barn pr. åbningsdag. Se afsnit 8. Der skal ophænges en EU-skolemælksplakat på skolen/institutionen. Se afsnit 14. Støtteberettigede produkter må ikke anvendes ved tilberedning af mad. Se afsnit 5.3. Dokumentation for støtteansøgningen skal opbevares i mindst 5 år. Se afsnit 10. Støttemodtagerne skal medvirke ved kontrol. (Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 5 og 8) (Bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012, 4, 5,7 og 8) 4. Generelle forhold Skolemælksordningen omfatter støtte til levering af mælk og mejeriprodukter til elever, der regelmæssigt deltager i undervisningen på skoler og i undervisningsinstitutioner samt til børn i vuggestuer, børnehaver, skolefritidsordninger og fritidshjem. (Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 2) (Bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012, 2) 4.1 Hvem kan deltage i skolemælksordningen Kommunale folkeskoler, friskoler og private grundskoler, grundskolekurser samt øvelsesskoler oprettet ved statslige og private seminarier Offentlige og private gymnasieskoler, studenterkurser og HF-kurser Efterskoler samt kommunale ungdomsskoler Handelsskoler og tekniske skoler Vuggestuer og børnehaver Fritidshjem og skolefritidsordninger Andre undervisningsinstitutioner for børn og unge, herunder særforsorgsinstitutioner. 5

6 Integrerede skoler og institutioner kan kun godkendes som én enhed. For eksempel bliver en skole eller anden institution, som har tilkoblet en skolefritidsordning, betragtet som en integreret institution. Universiteter og højere læreanstalter på universitetsniveau kan ikke deltage i skolemælksordningen. 4.2 Overdragelse af administration af ordningen En skole eller en institution behøver ikke selv søge om støtte, men kan overdrage administrationen af ordningen til: en leverandør, en organisation, eller et forvaltningsorgan. Støtten udbetales i så fald til den pågældende leverandør, organisation eller forvaltningsorgan. 5. Godkendelse og registrering af støtteberettigede For at blive støtteberettiget skal skolen, institutionen, forvaltningsorganet, leverandøren og organisationen godkendes af NaturErhvervstyrelsen. 5.1 Ansøgning om godkendelse Ansøgning om godkendelse indsendes på et skema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside under Skoler, institutioner og forvaltningsorganer indsender ansøgningen til NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud. Se kontaktoplysningerne i afsnit 16. Leverandører og organisationer indsender ansøgningen til det kontroldistrikt under NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol, hvor leverandøren eller den pågældende organisation har sit hovedkontor. Se kontaktoplysningerne i afsnit Godkendelsens gyldighed Godkendelsen er gyldig fra den første dag i den måned, hvor vi har modtaget anmodningen om godkendelse og indtil en evt. udmeldelse af ordningen. Der ydes kun støtte til produkter, der er indkøbt og udleveret i godkendelsens gyldighedsperiode. 5.3 Forpligtelser ved godkendelse Skoler, institutioner, forvaltningsorganer, leverandører og organisationer forpligter sig ved ansøgning om godkendelse til: kun at anvende støtteberettigede produkter til elever eller til vuggestue- eller børnehavebørn, der er indskrevet i institutioner at fremlægge relevante dokumenter efter påkrav fra NaturErhvervstyrelsen ikke at anvende de støtteberettigede produkter ved tilberedning af mad at tilbagebetale ethvert uberettiget modtaget beløb efter påkrav fra NaturErhvervstyrelsen at medvirke ved kontrol. 6

7 Derudover skal leverandører og organisationer forpligte sig til at føre regnskab, hvoraf fremgår: navn og adresse på producenten af de støtteberettigede produkter navn og adresse på de skoler eller institutioner, der modtager de støtteberettigede produkter mængden af de produkter, der er blevet solgt eller uddelt på skolerne m.v. Leverandøren eller organisationen skal overholde NaturErhvervstyrelsens bestemmelser om regnskabsføring m.v. og kravene til de leverede produkter, herunder deres kvalitet. (Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 5, 8 og 9) 5.4 Registrering Ud over godkendelsen skal skoler, institutioner, forvaltningsorganer, leverandører og organisationer registreres hos NaturErhvervstyrelsen. Registrering af skoler, institutioner og forvaltningsorganer sker i forbindelse med indsendelse af anmodning om godkendelse til NaturErhvervstyrelsen, Center for Erhverv. Registreringen af leverandører eller organisationer sker, når NaturErhvervstyrelsen, Center for Erhverv, har fået besked om godkendelse fra det kontroldistrikt under NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol, hvor leverandøren eller den pågældende organisation har sit hovedkontor. (Bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012, 7) 6.Skolers og institutioners tilknytning til en leverandør eller organisation Skoler og institutioner skal skriftligt meddele NaturErhvervstyrelsen, hvis de tilknytter sig en leverandør eller en organisation. Skoler og institutioner kan kun være tilknyttet enten én leverandør eller én organisation. Skoler og institutioner, der tilknytter sig en leverandør eller en organisation, bliver registreret under den respektive leverandør eller organisation. Det er derfor vigtigt, at skolen eller institutionen, hvis man efterfølgende ophører med at være tilknyttet en leverandør eller en organisation, straks meddeler NaturErhvervstyrelsen dette, således at skolen eller institutionen kan blive registreret som selvstændig støttemodtager. Der ydes kun støtte til de skoler og institutioner, der er registreret under henholdsvis den pågældende leverandør eller godkendte organisation. 7. Støtteberettigede produkter De støtteberettigede produkter fremgår af bilag 2. Der ydes kun støtte til produkter, der er fremstillet i EU og indkøbt i Danmark. (Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 3) (Bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012, 5) 8. Støtteberettigede mængder Der kan maksimalt ydes støtte til et kvantum mælk eller mejeriprodukter, der svarer til 0,25 liter mælk pr. elev pr. undervisningsdag/pr. barn pr. åbningsdag. Der kan således søges støtte til én af følgende mængder pr. elev/barn: Produkter i kategori I: 0,25 liter Produkter i kategori II: 0,275 liter 7

8 Produkter i kategori III: 0,086 kg Produkter i kategori V: 0,034 kg. Kategorierne fremgår af bilag 1. For de institutioner, hvor der er undervisning, defineres en undervisningsdag som en dag, hvor der foretages aktiv, skemalagt undervisning, og hvor der er mødepligt for eleverne. Der kan maksimalt ydes støtte til de faktisk udleverede mængder, dvs. mængder der er udleveret til tilstedeværende elever/børn. Ved salg af mælk i ½ liters emballage kan der kun søges om støtte til ¼ liter mælk. Der kan opnås støtte til ¼ liter mælk pr. elev/barn, såfremt mælken sælges i glas ophældt fra 1 liters emballage eller større. (Rådets forordning nr. 1234/2007, artikel 102, stk. 4) (Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 5) (Bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012, 4) 9. Støttesatser Støttesatserne udtrykt i euro (EUR) pr. 100 kg produkt fremgår af bilag 1. Støttesatserne gælder tilsvarende for økologiske produkter. Ved omregning fra EUR til kr. anvendes omregningskursen, der gælder den første dag i den første måned i den periode (halvår eller kvartal), som en støtteansøgning indgives for. (Kommissionens forordning nr. 1913/2006, artikel 5, stk. 4, og artikel 11) (Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 4) 10. Dokumentation Støttemodtager skal opbevare kopi af støtteansøgninger samt de bilag, der danner grundlag herfor, herunder kvitterede fakturaer, hvoraf fremgår mængden og enhedsprisen for hvert af de leverede produkter. Dokumentationen skal opbevares i mindst 5 år. 11. Ansøgning om støtte (Bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012, 8, stk. 4) 11.1 Ansøgningsskemaer Ved ansøgning om støtte anvendes et af de skemaer, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside under Hvilket ansøgningsskema, der skal benyttes bestemmes bl.a. af den periode, hvori de pågældende produkter er blevet uddelt. Læs mere i afsnit 11.2 og Der ydes ikke tilskud til moms. Momsen bæres alene af ansøger. Leverandører skal være opmærksomme på, at tilskuddet kan indgå i momsgrundlaget. Se mere på SKAT s hjemmside. (Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 11, stk. 2 og 3) (Bekendtgørelse nr af 16. december 2008, 7, stk. 2 og 3) 8

9 11.2 Produkter uddelt fra 1. juli For uddelinger fra og med den 1. juli gælder følgende regler for indsendelse af ansøgning om støtte: Skoler, institutioner og forvaltningsorganer skal indsende ansøgning hvert halve år. Ansøgningen skal senest være modtaget i NaturErhvervstyrelsen den sidste dag i den tredje måned efter det halvår, hvori produkterne er uddelt. Ansøgeren skal anvende det skema, der er vist i bilag 3A. Skemaet udfyldes som beskrevet i bilag 3B. Eksempel: For uddelingsperioden 1. juli til og med 31. december skal ansøgningen være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 31. marts. Leverandører og organisationer skal indsende ansøgning hvert kvartal. Ansøgningen skal senest være modtaget i NaturErhvervstyrelsen den sidste dag i den tredje måned efter det kvartal, hvori produkterne er uddelt. Ansøgeren skal anvende det skema, der er vist i bilag 4A. Skemaet udfyldes som beskrevet i bilag 4B. Eksempel: For uddelingsperioden 1. juli til og med 30. september skal ansøgningen være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 31. december. (Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 11, stk. 2 og 3) (Bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012, 8, stk. 2 og 3) 11.3 Indsendelse af ansøgning Skoler, institutioner og forvaltningsorganer sender ansøgninger til NaturErhvervstyrelsen, Center for Erhverv. Den udfyldte ansøgning indsendes pr. eller pr. brev. Vi anbefaler, at du benytter mail, dvs. skanner ansøgningen og vedhæfter filen. Center for Erhvervs kontaktoplysninger: NaturErhvervstyrelsen Att.: Center for Erhverv Nyropsgade København V Dokumentation skal ikke vedlægges ansøgningen. Leverandører eller organisationer sender ansøgninger til det kontroldistrikt under NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol, hvori den pågældende leverandør eller organisation har sit hovedkontor. Adresse på kontroldistriktet oplyses af Center for Kontrol. Center for Kontrols kontaktoplysninger: NaturErhvervstyrelsen Att.: Center for Kontrol Nyropsgade København V Ansøgningen skal vedlægges kvitteringer, hvoraf fremgår hvilke støtteberettigede mængder, der fysisk er leveret og uddelt til eleverne. 9

10 (Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 12, stk. 1) 11.4 Konsekvenser af indsendelse af ansøgning efter fristen Modtager vi ansøgning om støtte efter ansøgningsfristens udløb, reduceres støttebeløbet efter følgende regler: modtages ansøgningen indtil 1 måned efter fristen, udbetales støtten med en reduktion på 5 %. modtages ansøgningen indtil 2 måneder efter fristen, udbetales støtten med en reduktion på 10 %. overskrides fristen med mere end 2 måneder, bortfalder retten til støtte. I tilfælde af force majeure kan ansøgningsfristen forlænges. (Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 11, stk. 3) 12. Udbetaling af støtte Vi udbetaler støtten senest 3 måneder efter modtagelsen af den korrekt udfyldte ansøgning. Fristen kan forlænges, i tilfælde af, at der er indledt en administrativ undersøgelse af støtten, herunder administrativ eller fysisk kontrol. Støtteudbetalingen foretages til den støtteberettigedes NemKonto. (Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 12, stk. 2) 13. Tilbagebetaling af støtte og andre sanktioner Der vil blive rejst krav om tilbagebetaling, hvis det ved kontrol konstateres, at der er udbetalt for meget i støtte, støtteberettigede produkter er anvendt til et uvedkommende formål, eller der mangler dokumentation for støtteansøgningen. Hvis det konstateres, at en ansøger ikke mere opfylder betingelserne i artikel 8 og 9 eller andre forpligtelser i henhold til forordning nr. 657/2008, kan godkendelsen suspenderes i op til 12 måneder eller trækkes tilbage. Hvis godkendelsen trækkes tilbage, kan ansøgeren anmode om igen at blive godkendt efter 12 måneder. I tilfælde af væsentlige overtrædelser kan der straffes med bøde. (Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 10 og 15, stk. 10) (Bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012, 11) 14. EU-skolemælksplakat Alle skoler og institutioner, der uddeler skolemælk, skal hænge en EU-skolemælksplakat op et centralt sted ved institutionens hovedindgang. Det er de enkelte støttemodtagere, som skal sørge for, at de tilknyttede skoler og institutioner får tilsendt plakater og besked om, hvor de skal ophænges. Opsætning af plakaten er én af betingelserne for at få udbetalt støtte. Støttemodtagerne kan bestille plakater hos NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud. Se kontaktoplysninger i afsnit 16 Skoler og institutioner, der er tilknyttet en leverandør eller en organisation, jf. afsnit 4.2 vil modtage plakaten direkte fra denne. 10

11 (Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 16) 15. Klager Klager over NaturErhvervstyrelsens afgørelser sendes til: Fødevareministeriets c/o NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V att.: Center for Erhverv Klagen skal fremsendes inden 4 uger fra den dag, afgørelsen modtages. Modtages klagen for sent, vil den ikke blive behandlet, med mindre der foreligger særlige grunde, som gør fristoverskridelsen undskyldelig. NaturErhvervstyrelsen kommenterer herefter sin afgørelse og sender klagen til behandling i Fødevareministeriets Klagecenter. 16. Administration og kontrol NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud, varetager administrationen af ordningen. Center for Projekttilskuds kontaktoplysninger er: NaturErhvervstyrelsen Att.: Center for Erhverv Nyropsgade København V NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol, varetager kontrollen med overholdelse af ordningens bestemmelser. Center for Kontrols kontaktoplysninger er: NaturErhvervstyrelsen Att.: Center for Kontrol Nyropsgade København V Persondataloven og offentliggørelse af data på internettet (Bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012, 9) 17.1 Persondataloven Når du søger om støtte skal du være opmærksom på følgende forhold, som relaterer sig til Persondatalovens 28, stk. 1: De oplysninger, du afgiver i din ansøgning, vil blive brugt i forbindelse med afgørelse om udbetaling af støtte fra NaturErhvervstyrelsen under EGFL og ELFUL (EU s landbrugs- og landdistriktsordninger). Oplysningerne kan også behandles af danske og europæiske revisions- og undersøgelsesorganer med henblik på at værne om EU s finansielle interesser og af andre myndigheder samt tredjemand til statistiske formål. 11

12 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V er dataansvarlig. Ifølge Persondatalovens 31 kan du anmode om indsigt i hvilke oplysninger, som behandling af din ansøgning omfatter. Desuden har du ifølge Persondatalovens 37 ret til at få slettet, berigtiget eller blokeret oplysninger, som viser sig urigtige eller vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen Offentliggørelse af data på internettet Rådet for Den Europæiske Union har besluttet, at medlemsstaterne senest den 30. april hvert år skal offentliggøre oplysninger om ansøgere og støtteudbetalinger for det foregående regnskabsår. Oplysningerne i form af firmanavn og det samlede støttebeløb, som hvert firma har fået udbetalt, skal offentliggøres på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Ved henvendelse til Center for Erhverv kan ansøgeren få oplyst hvilke oplysninger, der behandles i forbindelse med ansøgningen om støtteudbetaling, og det vil være muligt at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig at være urigtige eller vildledende. Nærmere oplysninger om offentliggørelse af oplysninger om ansøgere og støtteudbetalinger kan fås ved henvendelse til Center for Ressourcer, Jura, her i NaturErhvervstyrelsen. 18. Retsgrundlag Vejledningen er baseret på følgende EU-forordninger og bekendtgørelser: Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) Kommissionens forordning (EF) nr. 657/2008 af 10. juli 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår EF-støtte til uddeling af mælk og mejeriprodukter til skoleelever Kommissionens forordning (EF) nr. 1913/2006 af 20. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser for den agromonetære ordning for euroen i landbrugssektoren og om ændring af visse forordninger Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse nr af 16. december 2008 om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever i skoler og undervisningsanstalter Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012 om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner De nævnte forordninger skal sammenholdes med efterfølgende forordninger, der ændrer eller supplerer de oprindelige bestemmelser. 12

13 Bilag 1 Kategorier og støttesatser Kategorier Kategori I a) Varmebehandlet mælk, herunder laktosefri mælkedrik Uddybende forklaring: Fedtindholdet må højst være 1,5 % (svarer til letmælk). Støttesatser i EUR pr. 100 kg produkt 18,15 Kategori I b) Varmebehandlet mælk med frugtsaft eller aromatiseret med et indhold af mælk som nævnt i litra a) på mindst 90 vægtprocent og med et maksimalt indhold af sukker og/eller honning på højst 9 % alt inklusive (laktose, frugtsukker og tilsat sukker og/eller honning). Uddybende forklaringer: Der må ikke være tilsat kunstige sødemidler. Der må ikke være tilsat kakao. Fedtindholdet må højst være 0,7 %. 18,15 P.t. findes der ikke produkter i denne kategori, der lever op til kravene. Det er kun yoghurtprodukter (kategori I c), der må indeholde tilsat sukker. Kategori I c) Fermenterede (syrnede) mejeriprodukter, også med frugtsaft, også aromatiseret med et indhold af mælk som nævnt i litra a) på mindst 90 vægtprocent og med et maksimalt indhold af sukker og/eller honning på højst 9 % alt inklusive (laktose, frugtsukker og tilsat sukker og/eller honning). 18,15 Uddybende forklaringer: Der må ikke være tilsat kunstige sødemidler. Der må ikke være tilsat kakao. Fedtindholdet må højst være 0,7 %. Kategori II Aromatiserede og ikke aromatiserede fermenterede (syrnede) mejeriprodukter med frugt, og med et indhold af mælk som nævnt i kategori I a), på mindst 80 vægtprocent og med et maksimalt indhold af sukker og/eller honning på højst 9 % alt inklusive (laktose, frugtsukker og tilsat sukker og/eller honning). Uddybende forklaringer: Der må ikke være tilsat kunstige sødemidler. Der må ikke være tilsat kakao. Fedtindholdet må højst være 0,7 %. 16,34 P.t. findes der ikke produkter, der lever op til kravene. I de kendte produkter er indholdet af sukker, alt inklusivt, højere end de tilladte 9 %. Kategori III Aromatiseret og ikke aromatiseret frisk ost og forarbejdet ost (smelteost), med et indhold af ost på mindst 90 vægtprocent. 54,45 13

14 Uddybende forklaringer: Kun hytteost (frisk ost) falder p.t. under denne kategori. Fedtindholdet i frisk ost må højst være 5 g pr. 100 g ost. Fedtindholdet i smelteost må højst være 10 g pr. 100 g ost. Kategori V Aromatiseret og ikke aromatiseret ost, med et indhold af ost på mindst 90 vægtprocent og som ikke hører under kategori III. Uddybende forklaring: Fedtindholdet må højst være 17 g pr. 100 g ost (svarer til 30 + oste). 138,85 14

15 Bilag 2 Oversigt over støtteberettigede produkter Nedenstående er eksempler på produkter, som lever op til kravene i bilag 1. Hvis en institution, leverandør m.fl. ønsker at tilføje et andet produkt til listen, som lever op til kravene i bilag 1, skal NaturErhvervstyrelsen have besked om produktet, så det kan få et produktnummer og kan optages på listen. Kategori Produktnummer Produktbeskrivelse I a 111 Letmælk I a 112 Økologisk letmælk I a 113 Skummetmælk I a 114 Økologisk skummetmælk I a 115 Minimælk I a 116 Økologisk minimælk I c 121 Skummetmælksyoghurt, naturel I c 127 Økologisk skummetmælksyoghurt, naturel I c 122 Skummetmælksyoghurt med tilsætning, fx frugt I c 128 Økologisk skummetmælksyoghurt med tilsætning, fx frugt I c 125 Kærnemælk I c 126 Økologisk kærnemælk I c 129 A 38, naturel, med fedtindhold på højst 0,7 % I c 130 Økologisk A 38, naturel, med fedtindhold på højst 0,7 % III 311 Frisk ost (hytteost), smelteost højst 5 gr. fedtindhold V 512 Fast ost, med fedtindhold på højst 17 g pr. 100 g ost (svarer til 30+ ost) 15

16 Bilag 3A Ansøgning om udbetaling af støtte til skolemælk (Halvårlig ansøgning) A Navn og adresse: B Journalnummer: CVR-nr.: P. nr.: C Halvår: År: D Antal undervisningsdage: E Antal elever/børn F Produktnummer G Maks. mængde pr. elev/barn pr. dag H Antal udleverede enheder (uden decimaler) I Antal liter/kg (med 2 decimaler) J Den samlede indkøbspris inkl. moms K Antal udleverede støtteberettigede enheder i alt Det erklæres, at ovennævnte mejeriprodukter ikke er anvendt i tilberedning af mad til eleverne/børnene. Sted og dato: Stempel og underskrift: Offentliggørelse af persondata på internettet Vær opmærksom på, at nogle af de afgivne oplysninger kan blive offentliggjort på internettet, jf. afsnittet herom i vejledningen. 16

17 Bilag 3B Vejledning til udfyldelse af ansøgning om udbetaling af støtte til skolemælk (Halvårlig ansøgning) For at opnå støtte skal ansøger udfylde alle rubrikker. Rubrikkerne skal være udfyldt klart og tydeligt. Der må ikke skrives med blyant. A B C D E F G H I J K Ansøgernes navn og adresse, CVR-nr og P-nr. NaturErhvervstyrelsens journalnummer. Nummeret findes i øverste højre hjørne på udbetalingsbrevet eller godkendelsesbrevet fra NaturErhvervstyrelsen. Udfyldes med halvår og årstal. Oplysning om Halvår skrives på følgende måde: juli dec for perioden 1. juli til 31. december jan juni for perioden 1. januar til 30. juni. Antal undervisningsdage/åbningsdage, hvor der er foretaget udlevering. Det antal elever/børn, der har fået skolemælk i det pågældende halvår. Udfyld en linje pr. produkt. Se produktnummer i bilag 2 i vejledningen. Udfyldes med den maksimale mængde pr. elev pr. undervisningsdag eller pr. barn pr. åbningsdag. Den maksimale mængde er lig med 0,25 liter for produktnummer 111 til 130 (mælk m.m.), 0,086 kg for produktnummer 311 (frisk ost) og 0,034 kg for produktnummer 512 (30+ ost). Antal støtteberettigede enheder (uden decimaler), der er udleveret i halvåret. Antallet svarer til tallet i rubrik I divideret med tallet i rubrik G. Den samlede mængde i liter/kg med 2 decimaler af det produkt, der er udleveret i halvåret. Mængden svarer til tallet i rubrik G multipliceret med tallet i rubrik H. Udfyldes med den samlede pris (inkl. moms), som fremgår af fakturaer/bonner for det produkt, der er udleveret i halvåret. Udfyldes med summen af de udleverede enheder fra rubrik H. Vær opmærksom på, at dette antal ikke må være højere end det antal, som du får ved at multiplicere tallet i rubrik D med tallet i rubrik E. Sted, dato, stempel og underskrift (hvis stempel ikke haves, må dette undværes). 17

18 Bilag 4A Ansøgning om udbetaling af støtte til skolemælk(kvartalsvis ansøgning) A Navn og adresse: B Journalnummer: CVR-nr.: P. nr.: C Kvartal: År: D Antal undervisningsdage: E Antal elever/børn: F Produktnummer. G Maks, mængde pr. elev pr. dag H Antal udleverede enheder (uden decimaler) I Antal liter/kg (med 2 decimaler) J Den samlede indkøbspris inkl. moms K Antal udleverede støtteberettigede enheder i alt Det erklæres, at ovennævnte mejeriprodukter ikke er anvendt i tilberedning af mad til eleverne/børnene. Sted og dato: Stempel og underskrift: Offentliggørelse af persondata på internettet Vær opmærksom på, at nogle af de afgivne oplysninger kan blive offentliggjort på internettet, jf. afsnittet herom i vejledningen. 18

19 Bilag 4B Vejledning til udfyldelse af ansøgning om udbetaling af støtte til skolemælk (Kvartalsvis ansøgning) For at opnå støtte skal ansøger udfylde alle rubrikker. Rubrikkerne skal være udfyldt klart og tydeligt. Der må ikke skrives med blyant. A B C D E F G H I J K Ansøgernes navn og adresse, CVR-nr og P-nr. NaturErhvervstyrelsens journalnummer. Nummeret findes i øverste højre hjørne på udbetalingsbrevet eller godkendelsesbrevet fra NaturErhvervstyrelsen. Udfyldes med kvartal og årstal. Oplysning om Kvartal skrives på følgende måde: juli sep for perioden 1. juli til 30. september okt dec for perioden 1. oktober til 31. december jan mar for perioden 1. januar til 31 marts apr juni for perioden 1. april til 30. juni Antal undervisningsdage/åbningsdage, hvor der er foretaget udlevering. Det antal elever/børn, der har fået skolemælk i det pågældende kvartal. Udfyld en linje pr. produkt. Se produktnummer i bilag 2 i vejledningen. Udfyldes med den maksimale mængde pr. elev pr. undervisningsdag eller pr. barn pr. åbningsdag. Den maksimale mængde er lig med 0,25 liter for produktnummer 111 til 130 (mælk m.m.), 0,086 kg for produktnummer 311 (frisk ost) og 0,034 kg for produktnummer 512 (30+ ost). Antal støtteberettigede enheder (uden decimaler), der er udleveret i kvartalet. Antallet svarer til tallet i rubrik I divideret med tallet i rubrik G. Den samlede mængde i liter/kg med 2 decimaler af det produkt, der er udleveret i kvartalet. Mængden svarer til tallet i rubrik G multipliceret med tallet i rubrik H. Udfyldes med den samlede pris (inkl. moms), som fremgår af fakturaer/bonner for det produkt, der er udleveret i kvartalet. Udfyldes med summen af de udleverede enheder fra rubrik H. Vær opmærksom på, at dette antal ikke må være højere end det antal, som du får ved at multiplicere tallet i rubrik D med tallet i rubrik E. Sted, dato, stempel og underskrift (hvis stempel ikke haves, må dette undværes). 19

20 Vejledning om støtte til skolemælk 2015 ISBN Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax.:

Skolemælksordningen Vejledning om tilskud til skolemælk Skoleåret 2016/2017

Skolemælksordningen Vejledning om tilskud til skolemælk Skoleåret 2016/2017 Skolemælksordningen Vejledning om tilskud til skolemælk Skoleåret 2016/2017 Kolofon Skolemælksordningen Vejledning om tilskud til skolemælk skoleåret 2016/2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø-

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om støtte til skolemælk og mejeriprodukter Vejledning gældende fra juli 2004

Vejledning om støtte til skolemælk og mejeriprodukter Vejledning gældende fra juli 2004 Vejledning om støtte til skolemælk og mejeriprodukter Vejledning gældende fra juli 2004 Juli 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv J.nr. 0617-103-01 Denne

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1) BEK nr 522 af 26/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80616-000002 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisningsinstitutioner og dagtilbud 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisningsinstitutioner og dagtilbud 1) BEK nr 928 af 29/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 15-8044-000003 Senere

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000

Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000 Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000 August 2000 STØTTE TIL FLØDE, SMØR OG KONCENTRERET SMØR Journal nr. Intv. 0617-81-00 August 2000 Støtte til fløde, smør

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2012/13

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2012/13 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2012/13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Projekttilskud, Policy/HELH Sagsnr.: 14-80616-000001 Dato: 11. april

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014 Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Kolofon Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning om tilskud til skolefrugt

Vejledning om tilskud til skolefrugt Vejledning om tilskud til skolefrugt Skoleåret 2014-2015 Maj 2014 Kolofon Vejledning om tilskud til skolefrugt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om import af korn. Maj 2012

Vejledning om import af korn. Maj 2012 Vejledning om import af korn Maj 2012 Kolofon Vejledning om import af korn Maj 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Kolofon Vejledning om import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød til forarbejdning. November 2012

Vejledning om import af frosset oksekød til forarbejdning. November 2012 Vejledning om import af frosset oksekød til forarbejdning November 2012 Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød til forarbejdning November 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sagsnr.: 39

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sagsnr.: 39 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 230 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 11. april 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016

Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Kolofon Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Kontrol/ULWJ Sagsnr./dok.nr.: 13-7455-000001 Dato: 18. juli 2013 Vejledning vedr. udbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013 Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Kolofon Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Eksport af sukker uden for kvote

Eksport af sukker uden for kvote Eksport af sukker uden for kvote Vejledning om eksport af Sukker uden for kvote September 2016 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø-

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

National reserve 2014

National reserve 2014 National reserve 2014 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FEBRUAR 2014 Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Kolofon Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg, december 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014-2015 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til frugt, grønt, mælk og visse mejeriprodukter til uddeling på skoler og dagtilbud mv. 1)

Bekendtgørelse om tilskud til frugt, grønt, mælk og visse mejeriprodukter til uddeling på skoler og dagtilbud mv. 1) BEK nr 180 af 21/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr.16-8044-000006 Senere

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg

Vejledning om import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Eksportstøttekontoret

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja.

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja. Vejledning om udfyldning af skema vedr. anmeldelse og ansøgning om tilladelse til pengeoverførsel til og fra iranske personer/enheder/organer, når pengeoverførslen overstiger 10.000 EUR På Erhvervsstyrelsens

Læs mere

National reserve 2011

National reserve 2011 National reserve 2011 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2011 Bemærk, at ansøgningsfristen er ændret til 29. april APRIL 2011 Kolofon National

Læs mere

Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker

Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker December 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

Vejledning. Tilskud til brun bi fra Læsø. Tilskudsåret 2015

Vejledning. Tilskud til brun bi fra Læsø. Tilskudsåret 2015 Vejledning Tilskud til brun bi fra Læsø Tilskudsåret 2015 Kolofon Vejledning Tilskud til brun bi fra Læsø, Tilskudsåret 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Fotograf(er):

Læs mere

Eksport af sukker uden for kvote

Eksport af sukker uden for kvote Eksport af sukker uden for kvote Vejledning om eksport af sukker uden for kvote Marts 2017 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote Marts 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1) (Gældende) Udskriftsdato:. januar 05 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. -867-00000 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring)

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring) Overordnet redegørelse og oplysninger om afgivelse af nærværende de minimis-erklæring: De af Dem ansøgte midler tildeles af Interreg Deutschland-Danmark som de minimis-støtte i henhold til forordning (EU)

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Vejledning om anvendelse af industrisukker

Vejledning om anvendelse af industrisukker Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Juli 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af oksekød og

Læs mere