Ejerforeningen Nordre Munkegård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Nordre Munkegård"

Transkript

1 Ejerforeningen Nordre Munkegård 15. april 2011 Bestyrelsens beretning Bestyrelsen Ejerforeningens bestyrelse har i holdt 10 bestyrelsesmøder, heraf et kort, ekstra møde i december. I løbet af året udtrådte Brian Wærn Johannesen af bestyrelsen på grund af flytning og i stedet indtrådte Jørgen Hartmann, valgt som suppleant. Bestyrelsen har gennem opslag og ikke mindst på hjemmesiden i lighed med tidligere år bestræbt sig på at informere om vores arbejde og aktuelle sager i bebyggelsen. Hjemmeside Nordre Munkegård har gennem nogle år haft en hjemmeside, der bringer nyt fra ejerforeningens bestyrelse og fra beboerrepræsentanterne. Hjemmesiden er også åben for andre, der har noget på hjerte. Freddy Nielsen har således gjort en stor indsats ved at fotografere årets gang i Nordre Munkegård og ved at lave en serie om anlæggelse af UG-stationer og asfaltering. Freddy har desuden bidraget med gode råd om modtagelse af kabel TV fra YouSee. Webmaster, der også er formand, har flere ønsker til videreudvikling af hjemmesiden, men må konstatere, at han ikke kan overkomme det hele. Ejerforeningen er derfor interesseret i at få hjælp til at vedligeholde og videreudvikle hjemmesiden fra en beboer, der har erfaring med at arbejde med hjemmesider. Økonomi Regnskabet for 2010 viser et overskud på 1,6 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 0,3 mio. kr. Overskuddet skyldes i væsentligt omfang, at vi på grund af vinteren ikke blev færdige med UG-stationer og asfaltarbejde, og at planlagt vedligeholdelsesarbejde er udskudt. Ud over UG-stationerne og asfaltarbejdet foran blok 3 og 4, drejer det sig blandt andet om udskydelse af kloakfotografering i resten af bebyggelsen, ombygning og overdækning af containerpladsen, samt rensning af ventilationskanaler. Resultatet er tilfredsstillende, og den udskudte færdiggørelse og vedligeholdelse vil blive gennemført i 2011 og finansieret ved at bruge af "opsparingen". Personale Ejerforeningen beskæftigede ved udgangen af personer: Varmemester Jørgen Nielsen Ejendomsfunktionær Sveinn Runar Olafson

2 Ejendomsfunktionær Kenneth Hansen Ejendomsfunktionær El Hussein Rabti Bestyrelsen undlod sidste år at genbesætte en stilling som ejendomsfunktionær. Det betød, at vi i en periode var bemandet i underkanten i forhold til de arbejdsopgaver, gårdmændene havde. Med lukningen af affaldsskakte og etableringen af de nedgravede affaldscontainere er situationen nu rettet op, så bemandingen igen passer til opgaverne. Bestyrelsen vil hele tiden vurdere, om bemandingen svarer til de arbejdsopgaver, som varmemester og gårdmænd skal løse. Vi havde 1. februar 2011 besøg af arbejdstilsynet. Det resulterede i, at Nordre Munkegård fik en grøn smiley. Bestyrelsen betragter den grønne smiley som meget tilfredsstillende og som et resultat af den indsats, vi har gjort for at forbedre arbejdsmiljøet på ejendommen. Energimærkning Nordre Munkegård blev energimærket den 7. januar Nordre Munkegård er opdelt i to matrikler, en på hver side af Dalstrøget, og vi har desuden tre erhvervslejemål. I henhold til lovgivningen skal der udarbejdes et energimærke for hver af de to matrikler og et for hvert af de tre erhvervslejemål, i alt fem energimærker. Boligblokkene på begge sider af Dalstrøget, børnehaven og vaskeri/solarium opnåede energimærke E, mens Netto fik energimærke F. Sammen med energimærkerne modtog ejerforeningen en række forslag til, hvorledes energiforbruget kan formindskes og energimærkningen dermed forbedres. Disse forslag vil indgå i planlægningen af Nordre Munkegårds renovering. Energimærkningen er udført af Korsbæk & Partnere Rådgivende Ingeniører KS og gælder i fem år. Energimærkerne ligger på Nordre Munkegårds hjemmeside, og man kan læse mere om energimærkning på energistyrelses hjemmeside. Energimærkerne ligger desuden på Dagrenovation, UG- stationer og containerplads Efter drøftelsen på sidste års generalforsamling besluttede ejerforeningens bestyrelse at fortsætte med planerne om at lukke affaldsskaktene og i stedet etablere et system af nedgravede affaldscontainere ved ejendommens tilkørselsveje. Bestyrelsen besluttede sig efter en udbudsforretning at lade entreprenørfirmaet Viuff A/S etablere de nye containere, UG-stationerne, med 14 Molok containere på hver 5 m 3. Lukningen af affaldsskakte var en principiel sag for kommunen, og det tog derfor lang tid at få byggetilladelse i kommunen, så arbejdet kunne derfor først starte i oktober Den 13. december kunne de nye affaldscontainere tages i brug, men desværre gjorde den tidlige vinter, at entreprenørfirmaet ikke kunne lægge fliser og færdiggøre arealerne rundt om UGstationerne. Det betød, at vi vinteren over måtte klare os med stabilgrus og i en periode bruge gangbrædder til containerne. Arbejdet forventes færdigt først i maj Da vi annoncerede lukningen af affaldsskakte, kom der enkelte indvendinger fra blandt andet lejernes repræsentanter. Disse indvendinger blev gentaget på lejernes ordinære beboermøde i marts På mødet blev det hævdet, at hjemmehjælpen ikke ville tage affaldsposerne med ned, når de alligevel var på besøg, og at de i givet fald skulle have visiteret 15 minutter ekstra for at tage affaldsposen med ned. Efterfølgende har hjemmehjælpsdistrikt Søndersøhave op-

3 lyst, at hjemmehjælpen selvfølgelig tager affaldsposerne med, når de er her, og det hvad enten de er her hver dag, hver anden dag eller en gang om ugen. Derimod visiterer de ikke ekstra hjemmehjælp alene for at hente en affaldspose 2-3 gange om ugen. Arbejdet med UG-stationerne nærmer sig færdiggørelse. Vi har endnu nogle problemer med de tre UG-stationer ved blok 9, 10 og 11, hvor containerne stikker højere op, end planlagt, samt med nogle af lågene, der skal justeres, så de ikke blæser op i utide. Problemerne forventes løst i maj måned. For de UG-stationer, hvor der er lagt asfalt, vil arbejdet blive gjort færdigt sammen med det øvrige asfaltarbejde. Også arbejdet med at gøre containerpladsen mindre og overdække den blev udskudt på grund af den tidlige vinter. Arbejdet er sat i gang i april 2011 og forventes afsluttet først i juni Samtidig vil tilkørselsforholdene til parkeringsplads og containergård blive forbedret, og vi vil udbedre asfalten på tilkørselsvejen. I september stoppede gårdmændene indsamlingen hver tirsdag af storskrald ved de enkelte blokke. I forbindelse med lukningen af affaldsskakte og stop for indsamling af storskrald lavede bestyrelsen en brochure om affaldshåndtering i Nordre Munkegård og opdaterede hjemmesiden. Brochuren kan fås ved henvendelse til varmemesteren. Asfalt Asfalten ved blok 3 og 4 var i så dårlig stand, at den ikke ville kunne holde til, at skraldebilerne hentede affaldet i UG-stationerne ved de lave blokke. Det blev derfor besluttet at forny asfalten ved de to blokke og at udbyde arbejdet sammen med etableringen af de nye affaldscontainere. Inden asfaltarbejdet startede, fik vi fotograferet vores kloakker ved de to blokke og fjernet en forsnævring, hvor kloakken var ved at stoppe til. Fotograferingen viste derudover, at kloakkerne var i god stand. Da asfalten var skrællet af, viste det sig, at bærelaget var utilstrækkeligt, og det var nødvendigt at forstærke det, inden den nye asfalt blev lagt på. Også her blev vi indhentet af den tidlige vinter, og færdiggørelsen af asfalten kan først finde sted i løbet af foråret, når vejret er blevet så varmt, at det kan nytte at tromle asfalten. I forbindelse med lægningen af ny asfalt ved blok 3 og 4 blev antallet af parkeringspladser udvidet ved begge blokke, så der netto blev 4 nye parkeringspladser ved blok 3 og 6 stk. ved blok 4. Samtidig med asfaltarbejdet ved blok 3 og 4, fik vi repareret en række af de værste huller på de øvrige stikveje. Det er fortsat planen at forny asfalten på vores stikveje de kommende år. Inden vi fornyer asfalten, skal vi have undersøgt, om kloakkerne er i orden, så eventuelle mangler kan blive repareret, inden vi lægger ny asfalt. Parkering og parkeringspladser Vi har for få parkeringspladser i forhold til antallet af beboere med biler, og det kniber derfor i perioder med at få plads til alle. Så meget desto mere ærgerligt er det, at beboere fra nabobebyggelser og andre udefra kommende benytter vores parkeringspladser. Administrator har lavet en seddel, der kan sættes i forruden på de ulovligt parkerede biler, hvor vi gør opmærksom på, at de parkerer på privat grund, og at de i gentagelsestilfælde vil blive politianmeldt.

4 Bestyrelsen skal desuden gøre opmærksom på, at parkering kun må ske i de afmærkede felter og ikke foran UG-stationer, på tilkørselsveje, eller hvor de i øvrigt kan være til gene. Også her har vi fået lavet en seddel, der kan sættes i forruden på bilerne. Skulle det ikke hjælpe, overvejer bestyrelsen at engagere et professionelt P-firma til at overvåge vores P-pladser. Vi vil dog følge udviklingen og se, om ikke sedler og venlige henstillinger kan løse problemerne. Renoveringsprojekt Efter generalforsamlingen sidste år nedsatte ejerforeningens bestyrelse som aftalt en arbejdsgruppe med deltagelse fra Aage V. Jensens Fonde, Dan-Ejendomme, beboerrepræsentanter, ejerforeningens bestyrelse og en ejer og en lejer. Sammensætningen blev: Jan Rubin, ejerforeningen (formand) Trine Jensen, ejerforeningen Rita Rahbek Russel, Dalstrøget 66, 3. th., lejer Jeanne Degnbol, Dalstrøget 129, st. tv., ejer (sekretær) Torben Hill-Madsen, lejerne Torben Steen Petersen, lejerne Jens Nielsen, Dansk Inveco (Aage V. Jensen Fonde) Jørn Goor, Dan-Ejendomme as Søren Styrk Larsen, suppleant for lejerne Arbejdsgruppen tilknyttede arkitekt Karl Huggenberger fra arkitektfirmaet Friborg og Lassen A/S som teknisk rådgiver. Gruppen har indtil påsken 2011 holdt 7 møder og har informeret om sit arbejde på vores hjemmeside. Det var et ønske fra generalforsamlingen og fra Aage V. Jensens Fonde, at mulighederne for energibesparelser i forbindelse med en renovering blev undersøgt. Firmaet Korsbæk og Partnere, der gennemførte energimærkning af ejendommen, vurderede samtidig mulighederne for energibesparelser. Dette arbejde er videreført i samarbejde med ESCO Gruppen, som ud over Korsbæk og Partnere består af Energirådgiverne A/S (som Elforsyningen Nordvendsyssel står bag), Clorius Controls A/S (automatisering af varme- og energianlæg) og KPF Arkitekter A/S. På et møde den 1. april 2011 præsenterede ESCO Gruppen sit oplæg til energirenovering af Nordre Munkegård. Oplægget var nærmest at betragte som et idékatalog og indeholdt ikke forslag til finansiering eller en beskrivelse af, hvorledes garantien for energibesparelserne ville blive udformet. Idékataloget omfattede kun boligblokkene og ikke de tre erhvervslejemål. Idékataloget, investeringsbehov, forventet energibesparelse og tilbagebetalingstid kan findes på vores hjemmside, ESCO Gruppen vil ikke, som oprindeligt oplyst, selv stå for finansieringen, men har indgået en samarbejdsaftale med Nykredit Bank om, at de på "gunstige vilkår" vil finansiere en renovering. Der er nævnt 4 % lån over 20 år, men det skal understreges, at vilkår og betingelser ikke er præciseret. Arbejdsgruppen afventer at blive kontaktet af Nykredit for en nærmere drøftelse af betingelserne. I det første oplæg fra ESCO Gruppen var ESCO Gruppen villig til at garantere den lovede energibesparelse %. Således, at hvis vi kun opnår 75 % af den lovede besparelse, ville

5 ESCO Gruppen betale forskellen op til de 90 % energibesparelse, svarende til de manglende 15 %. Skulle energibesparelsen blive større end lovet, ville gevinsten tilfalde Nordre Munkegård. I det seneste oplæg vil ESCO Gruppen garantere en energibesparelse på +- 5 % af det lovede. Såfremt besparelsen bliver større end det lovede, skal energibesparelser på mere end 5 % af det lovede deles med 50 % til ESCO Gruppen og 50 % til Nordre Munkegård. Det er bestyrelsens opfattelse, at det ikke vil være holdbart at udskyde en renovering ret meget længere. Bestyrelsen vil derfor opfordre arbejdsgruppen til at afslutte arbejdet snarest, så der kan indkaldes til orienteringsmøde og generalforsamling i efteråret Såfremt renoveringen ikke sættes i gang inden for de næste to år, vil det være nødvendigt at genoptage turnusvedligeholdelsen, hvilket vurderes at ville koste omkring 1,5 mio. kr. pr. år og noget mere de første år på grund af efterslæb, svarende til en stigning i fællesomkostninger med %. Det står klart, at det ikke vil være holdbart at medtage alle ESCO Gruppens forslag i det endelige forslag til renovering. Afhængig af oplægget fra arbejdsgruppen forestiller bestyrelsen sig, at en renovering kan omfatte: Fornyelse af tag, afstivning af tagkonstruktion, flytning af ventiler og efterisolering af lofter Udskiftning af vinduer og yderdøre mod svalegange i blok 9, 10 og 11 Optimering af varmeanlæg, belysning og andre tekniske installationer Andre vedligeholdelsesarbejder Nordre Munkegård blev i mindre omfang ramt af det heftige regnskyl i weekenden den august sidste år, hvor vi havde vand i kældrene i blok 4 og 9. Vi har efterfølgende konstateret, at der var en prop i kloakken ved blok 4, og at en brønd var knækket ved blok 9. Begge dele er repareret, og vi håber derfor på at kunne undgå gentagelser. Der havde desværre hobet sig meget efterladt gods, som papkasser, møbler, gæstesenge, lamper, gamle fjernsyn og andet "ragelse" i kældrene. For det mestes vedkommende var der tale om ting, der kan brænde, og som allerede af den grund ikke må stå uden for de aflåste kælderrum. Efter annoncering på opslag ryddede varmemesteren og gårdmændene kældrene for "ragelse" og kørte væk med 3 store læs. Bestyrelsen opfordrer alle til at lade være med at stille sådanne ting i de åbne dele af kældrene. Da mange desuden har adgang til kældrene, er tingene ikke sikret mod tyveri. Det er også nogle år siden, vi har ryddet ud i efterladte cykler, og der står mange "lig", som fylder op i kældrene. Bestyrelsen vil i 2011 også sørge for rydning af kældrene for efterladte cykler og cykellig. Det er efterhånden mange år siden, at vi har fået renset vores ventilationskanaler. I april startede arbejdet, der vil tage en måneds tid. Sidst i efteråret faldt et stykke af svalegangen ved blok 2 ned. Den tilkaldte ingeniør konstaterede, at der ikke fare for nedstyrtning og foreslog en reparation svarende til dem vi tidligere havde fået lavet på svalegangene ved blok 3 og 4. Vi har indhentet tilbud på reparationen, der vil blive sat i gang snarest.

6 Vintervejret og saltningen tog hårdt på vores indgangspartier og på kældertrapperne for enden af blokkene. Mureren er startet og regner med, at bruge omkring 1 måned at få fjernet den nedbrudte beton, støbt nyt op og få lagt nye klinker i indgangspartierne. De grønne områder I forbindelse med asfaltarbejdet og placeringen af UG-stationerne var det nødvendigt at fælde en række træer. Desuden har ejerforeningen i årets løb ladet enkelte andre træer, der var blevet for store eller stod uheldigt, fælde. Det er bestyrelsens opfattelse, at det for at vedligeholde en varieret beplantning er nødvendigt at fælde sådanne træer. Der vil blive plantet yngre træer i stedet for, for på den måde at bibeholde områdets karakter med en varieret beplantning. Fældning af træer og ændring af beplantningen fremkalder ofte store følelser, og haveudvalget og bestyrelsen fik da også i forbindelse med fældningen af træer flere tilkendegivelser for og imod. Det er umuligt at stille alle tilfreds, og det skal understreges, at bestyrelsen ikke ønsker at ændre ved beplantningens karakter, men at det netop derfor er nødvendigt med en løbende foryngelse. Hegnet mod Ny Munkegård blev i efteråret 2010 udskiftet med et nyt raftehegn, der i marts 2011 fik sat hætter på stolperne, så de kan holde lidt længere. Udgiften til det nye hegn er delt med Ny Munkegård. Vi havde sidste år problemer med et hul i hegnet til naboerne i Gladsaxe. Hullet blev lukket med et kraftigt hegn. Vi har siden fået flere huller, der er blevet nødtørftigt lukket. Vi arbejder på en mere permanent løsning, der helst skal ske i samarbejde med naboerne, så vi kan undgå uønsket trafik over plænen på ulige side. Vintervejret har også i det forløbne år givet en del ekstraarbejde for varmemesteren og gårdmændene, der alle har puklet for at holde vores fortove, stier og tilkørselsveje ryddelige. Desværre løb vi i lighed med mange andre næsten tør for salt i december og var nødt til at rationere og kun salte det allermest nødvendige. Ordensregler Efter lukningen af affaldsskaktene og flytningen af containerpladsen skal vi have opdateret ordensreglerne, så de kommer til at passe med de faktiske forhold. Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til ændringer, som er blevet forelagt beboerrepræsentanterne (lejernes repræsentanter). Beboerrepræsentanterne har nogle ønsker til tilføjelser og præcisering af reglerne, og kunne derfor ikke nå at forelægge de nye regler på det ordinære beboermøde i marts Ejerforeningens bestyrelse vil fortsætte drøftelserne med beboerrepræsentanterne, og der vil derefter blive indkaldt til et fællesmøde for ejere og lejere, hvor de ændrede ordensregler kan forelægges. Bestyrelsen skal i denne forbindelse opfordre beboerne, specielt i de høje blokke, til at lave forårsrengøring på altanerne. Der er alt for mange steder, hvor der står papkasser, kasserede møbler og andet ragelse, der ikke just pynter, og som heller ikke må stå på altanerne. Samtidig opfordrer bestyrelsen til at fjerne defekte persienner og til at udskifte de lærredsafskærmninger, der er lasede eller jordslåede, så altanerne igen kommer til at se fornuftige ud.

7 Bestyrelsen overvejer, om vi skal montere en fast afskærmning på altanerne i blok 9, 10 og 11 for herved at undgå de jordslåede og meget forskellige afskærmninger. Det skal i givet fald skrives ind i ordensreglerne, når de alligevel skal ændres. En afskærmning med mat folie på altanernes glas har været overvejet, men vil ikke give den ønskede afskærmning, da glasset på altanerne kan skydes til side, og man dermed kan se uhindret ind på altanerne. UG-stationerne er kun til dagrenovation, det vil sige køkkenaffald og lignende. Flasker, aviser, papkartoner og andet affald, der ikke er dagrenovation må ikke komme i containerne, men skal afleveres i flaskecontainerne ved Netto, i aviscontainerne eller på vores containerplads. Ligeledes er det forkasteligt at stille affald ved siden af UG-stationerne. Det ser ikke kønt ud og giver ekstra arbejde til gårdmændene. Mødelokale Det gamle varmemesterkontor på Dalstrøget 62 blev i efteråret 2010 indrettet som mødelokale. Mødelokalet er bart bortset fra stole og borde. Det skal bemærkes, at der ikke er toilet i forbindelse med mødelokalet, men at toilettet i gavlen af blok 8 kan benyttes. Ejerforeningen har aftalt, at beboerrepræsentanterne kan låne lokalet til deres møder. Mødelokalet kan også lånes af foreninger og andre i bebyggelsen, der har brug for et mødelokale. Endelig er det meningen, at lokalet kan lånes af håndværkere og entreprenører til kontor og/eller mødelokale, mens de arbejdet på ejendommen. Mødelokalet er ikke tænkt som et festlokale, og det må ikke bruges til receptioner eller festlige sammenkomster. Mødelokalet administreres af varmemesteren, som hvis han er i tvivl, kan spørge ejerforeningens bestyrelse.

Ejerforeningen Nordre Munkegård. Velkommen til Ordinær Generalforsamling

Ejerforeningen Nordre Munkegård. Velkommen til Ordinær Generalforsamling Ejerforeningen Nordre Munkegård Velkommen til Ordinær Generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Det reviderede årsregnskab 4. P.E. Grønnings sag 5. Budget

Læs mere

Tirsdag den 11. maj 2010 kl. 19.00 holdtes på Munkegårdsskolen ordinær generalforsamling

Tirsdag den 11. maj 2010 kl. 19.00 holdtes på Munkegårdsskolen ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ejerforeningen Ndr. Munkegård Tirsdag den 11. maj 2010 kl. 19.00 holdtes på Munkegårdsskolen ordinær generalforsamling i ejerforeningen. Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Ejerforeningen Nordre Munkegård

Ejerforeningen Nordre Munkegård Ejerforeningen Nordre Munkegård 30. april 2012 Bestyrelsens beretning for 2011 2012 Bestyrelsen Bestyrelsen har i 2011-2012 bestået af Jan Rubin (formand), Trine Jensen (næstformand), Lars Otto Larsen

Læs mere

NORDRE MUNKEGÅRD. Referat fra ordinært beboermøde 27-3-2014. Deltagere: Dagsorden: Pkt. 1- Valg af dirigent. Pkt. 2- Beretning og regnskab.

NORDRE MUNKEGÅRD. Referat fra ordinært beboermøde 27-3-2014. Deltagere: Dagsorden: Pkt. 1- Valg af dirigent. Pkt. 2- Beretning og regnskab. NORDRE MUNKEGÅRD. Referat fra ordinært beboermøde 27-3-2014. Deltagere: Jan Fabricius og Maj-Britt Beboerrepræsentanterne Christensen fra Aberdeen. (BR) samt 30 lejere. Jan Rubin (JR)ejerforeningens formand

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

AB Toftevang. Nyhedsbrev

AB Toftevang. Nyhedsbrev AB Toftevang Nr. 3/2012 Nyhedsbrev Kontakt til bestyrelsen: Formand Peter Sørensen, Toftevang 40, 1.th tlf 21727973 Næstformand Rune Svendsen, vacant fra 1. september på grund af flytning Kasserer Olivia

Læs mere

Ejerforeningen Nordre Munkegård. Velkommen til Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2016

Ejerforeningen Nordre Munkegård. Velkommen til Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2016 Ejerforeningen Nordre Munkegård Velkommen til Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Det reviderede årsregnskab 4. Indkomne

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Nordre Munkegård. Ekstraordinær Generalforsamling 15. Maj 2012. Renoveringsprojekt

Nordre Munkegård. Ekstraordinær Generalforsamling 15. Maj 2012. Renoveringsprojekt Nordre Munkegård Ekstraordinær Generalforsamling 15. Maj 2012 Renoveringsprojekt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at tegne kontrakt med den valgte entreprenør

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Ejerforeningen Nordre Munkegård

Ejerforeningen Nordre Munkegård Ejerforeningen Nordre Munkegård 22. april 2010 Bestyrelsens beretning for 2009-2010 Bestyrelsen Bestyrelsen har i 2009/2010 holdt 11 bestyrelsesmøder, heraf et ekstra i februar, hvor vi udelukkende drøftede

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om klimasikring, Lokal Afledning af Regnvand

Læs mere

Ejerforeningen Nordre Munkegård

Ejerforeningen Nordre Munkegård Ejerforeningen Nordre Munkegård Den 24. april 2014 Bestyrelsens beretning for 2013 2014 Bestyrelsen Bestyrelsen har i 2013-2014 bestået af Jan Rubin (formand), Trine Jensen (næstformand), Lars Otto Larsen

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 23. februar 2015 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 31 beboere fordelt

Læs mere

Ordinært beboermøde afholdt den 26.3.2007, Ny Munkegård, Vangedevej 156A, kl. 20

Ordinært beboermøde afholdt den 26.3.2007, Ny Munkegård, Vangedevej 156A, kl. 20 BEBOERREPRÆSENTATIONEN NORDRE MUNKEGÅRD Dalstrøget 60-124 og 63-131 Ordinært beboermøde afholdt den 26.3.2007, Ny Munkegård, Vangedevej 156A, kl. 20 Formanden T. Hill-Madsen (THM) bød velkommen til lejerne

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Ejerforeningen Nordre Munkegård

Ejerforeningen Nordre Munkegård Ejerforeningen Nordre Munkegård Den 3. maj 2015 Bestyrelsens beretning for 2014 2015 Finn Erling Vores tidligere varmemester døde den 10. oktober 2014, 72 år gammel. Æret være hans minde. Bestyrelsen Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

Ejerforeningen Nordre Munkegård

Ejerforeningen Nordre Munkegård Ejerforeningen Nordre Munkegård Den 23. april 2016 Bestyrelsens beretning for 2015 2016 Bestyrelsen Bestyrelsen har i 2015-2016 bestået af Jan Rubin (formand), Jørgen Hartmann (næstformand), Trine Jensen,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Postfunktionærernes Andelsbolig-Forening. Afdeling 9, Televang. Afdelingsbestyrelsens beretning 2014-2015

Postfunktionærernes Andelsbolig-Forening. Afdeling 9, Televang. Afdelingsbestyrelsens beretning 2014-2015 Postfunktionærernes Andelsbolig-Forening Afdeling 9, Televang Afdelingsbestyrelsens beretning 2014-2015 10. september 2015 1 Siden sidste årsmøde Blok 5, (plejeboliger) Afdelingsbestyrelsen har igen haft

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Afdelingsbestyrelsens beretning Den 25. september 2014 Gæster: Alboa Alboa Dirigent: Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Bent Nedergaard Jeg vil i min beretning komme

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Ejerforeningen Vagtelvænget. Bestyrelsens beretning for året 2008

Ejerforeningen Vagtelvænget. Bestyrelsens beretning for året 2008 Ejerforeningen Vagtelvænget Bestyrelsens beretning for året 2008 Generalforsamlingen 2008 blev gennemført i en god og konstruktiv dialog mellem generalforsamlingsdeltagerne og bestyrelsen. Bestyrelsens

Læs mere

Servicekonceptet. servicekonceptet 1

Servicekonceptet. servicekonceptet 1 Servicekonceptet servicekonceptet 1 Servicekoncept Det er afdelingsbestyrelsens ansvar at sikre, at ejendomskontoret er bekendt med beboernes ønsker til ren- og vedligeholdelsen på afdelingens inde- og

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud fra: Steen Pedersen

Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud fra: Steen Pedersen Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3031 Danalund Mødedato: 3. juni 2014 Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud

Læs mere

Medlemsnyt september 2007

Medlemsnyt september 2007 Medlemsnyt september 2007 Bestyrelsen lovede på den ordinære generalforsamling, at der fremover jævnligt ville udkomme nyhedsbreve til medlemmerne. I dette nyhedsbrev vil vi orientere om det der er sket

Læs mere

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 1. Beboerrepræsentationen (BR) 2. Ejerforeningen og samarbejdet 3. Blue Vision Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 4. Vedligeholdelse

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Opdateret februar 2011 Indhold: Bestyrelsens forretningsgange 3 Cykelparkering 3 Faldstammer 3 Kommunikation til bestyrelsen 3 Fremleje 3 Grillforening 3 Internet??? 3 Navneskilt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

AB Toftevang. Nyhedsbrev

AB Toftevang. Nyhedsbrev AB Toftevang Nr. 1/februar 2014 Nyhedsbrev Kontakt til bestyrelsen: Bestyrelsen kan kontaktes på mail kontakt@abtoftevang.dk eller ved at kontakte Formand, Peter Sørensen, Toftevang 40, 1.th tlf. 21727973

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet.

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 20.10.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat no. 1. BESTYRELSEMØDE: Tirsdag d. 14.10 14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD.

Læs mere

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 10. maj 2014 Referat af generalforsamling i Virumbo IV den 22. april 2014 Birgit Kjeldsen, Lise Bonde, Birthe Mikkelsen, Ib Højbjerg, Lise Mundt, Lars Friis, Anders, Martin Hou, Keld Greenaae, Jakob Tønnesen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016 Generalforsamling Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016 1. Valg af dirigent Bestyrelsens forslog Jens Rasmussen fra Æblevænget 20 A som dirigent, og

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord

Ejerforeningen Bakkebo Nord Ejerforeningen Bakkebo Nord Beretning 2008 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Bakkebo Nord tirsdag d. 10. marts 2009 på Lundgårdskolen. Bestyrelsens beretning Hermed følger bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra ordinær Generalforsamling

Referat fra ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Ridderhatten-Sneglehatten-Vokshatten Referat fra ordinær Generalforsamling TORSDAG D. 12. FEBRUAR KL 19.30 I TORNBJERG KIRKES Mødelokale, SKÆRMHATTEN 1 Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Hermanhus Beboermødet 27. april 2010. Referat Referatet kan også læses på vores hjemmeside www.hermanhus.dk. Dagsorden:

Hermanhus Beboermødet 27. april 2010. Referat Referatet kan også læses på vores hjemmeside www.hermanhus.dk. Dagsorden: Hermanhus Beboermødet 27. april 2010. Referat Referatet kan også læses på vores hjemmeside www.hermanhus.dk Dagsorden: Velkomst, valg af dirigent og referent Beboerrepræsentationens beretning Regnskab

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

IBSTRUPPARKEN III. Bestyrelsens beretning 2009 UDVENDIGE FORHOLD. Fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen 2. marts 2009 på Schæffergården.

IBSTRUPPARKEN III. Bestyrelsens beretning 2009 UDVENDIGE FORHOLD. Fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen 2. marts 2009 på Schæffergården. IBSTRUPPARKEN III Bestyrelsens beretning 2009 Fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen 2. marts 2009 på Schæffergården. Bestyrelsen har det seneste år bestået af Niels Gram Jeppesen (formand), Per

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 245 Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet, Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Referat af Ordinært beboermøde for lejerne d. 15. Marts 2016.

Referat af Ordinært beboermøde for lejerne d. 15. Marts 2016. Nordre Munkegård Referat af Ordinært beboermøde for lejerne d. 15. Marts 2016. Beboerrepræsentanterne (MBC) fra administrator Aberdeen. (BR) og ca. 25 lejere deltog. Derudover deltog Maj-Britt Christensen

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 i 1130 KØBENHAVN K i TELEFON +45 3311 6364 i TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dki Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 4777 181769 Ejd 242 GENERALFORSAMLINGSREFETAT År 2013,

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 11

Referat Afdelingsmøde afdeling 11 Referat Afdelingsmøde afdeling 11 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 11 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 28. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 25 beboere

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

Ordinært beboermøde afholdt den 24.3.2010, Munkegårdsskolen, kl. 19.30

Ordinært beboermøde afholdt den 24.3.2010, Munkegårdsskolen, kl. 19.30 BOERREPRÆSENTATIONEN NORDRE MUNKEGÅRD Dalstrøget 60-124 og 63-131 Ordinært beboermøde afholdt den 24.3.2010, Munkegårdsskolen, kl. 19.30 Formanden T. Hill-Madsen (THM) bød velkommen til lejerne (ca. 40

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 28. oktober 2015 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Dette giver et fremmøde på 6.770/ per fordelingstal svarende til 51,94%

Dette giver et fremmøde på 6.770/ per fordelingstal svarende til 51,94% År 2001, tirsdag den 30. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var ejerne

Læs mere

Ballerup almennyttige Boligselskab Afdeling Grantoften

Ballerup almennyttige Boligselskab Afdeling Grantoften Ballerup almennyttige Boligselskab Afdeling Grantoften AFDELINGSBESTYRELSEN PRESSEMEDDELELSE Init.: BKo Den: 9. juni 2016 Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 2. juni 2016. Boligselskabsmøde

Læs mere

Regninger vil fremover sendes pr. mail til godkendelse, og det er muligt via brugernavn og password at få adgang til gårdens økonomi online.

Regninger vil fremover sendes pr. mail til godkendelse, og det er muligt via brugernavn og password at få adgang til gårdens økonomi online. Referater 2008-2009. Referat bestyrelsesmøde d. 10. februar 2009 Til stede: Frank, Karina, Grete, Jakob og Pia Information til Gården: Vi har skiftet administrator, det er fremover DATEA der er ansvarlig

Læs mere

Velkommen. til. E/F Elverbo

Velkommen. til. E/F Elverbo Velkommen til E/F Elverbo 10-03-2009 Side 1 Indhold Administrator... 3 Arbejdsweekend... 4 Bestyrelsen... 5 Dørskilte... 6 / email... 7 Gas... 8 Haven... 9 Husorden... 10 Husholdningsaffald... 11 Håndværkere...

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken Generalforsamling i Ejerforeningen Ringparken Dato: 24 marts 1999 Sted: Sønderborghus, Rød sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af tagprojekt 4. Forelæggelse og godkendelse

Læs mere

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Husorden For Lejerbo afdeling 123-0 Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Varmemester: Bjarne V. Christensen e-mail: Afdeling.007-0@net.lejerbo.dk VARMEMESTERKONTORET Engvang 7-9 Telefon: 59430909 Kontoret

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Bilag 1. Generalforsamling A/B Lykkehøj 28. april 2015 Velkommen til A/B Lykkehøjs generalforsamling 2015. Særlig velkomst til de nye andelshavere som er kommet til i det forgangne år. Vi har inviteret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009 Risskov den 28. april 2009 Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009 1. Valg af Referent. Torben nr. 41 blev valgt som referent. 2. Valg af dirigent. John nr. 31 blev valgt som dirigent.

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere

Dronningegården Husorden

Dronningegården Husorden Dronningegården Husorden 1. VELKOMMEN TIL DRONNINGEGÅRDEN 3 2. INDLEDNING OG FORMÅL 3 3. HUSDYR 3 4. CYKLER/KNALLERTER 3 5. KØRESTOLE 4 6. DØRE 4 7. TRAPPER 4 8. BØRN 4 9. ALTANER 4 10. GÅRDMILJØ 5 11.

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Husorden. for. Ørbyvang RKE

Husorden. for. Ørbyvang RKE for Ørbyvang RKE E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej Sabro

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej Sabro Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro Sabro, 26. oktober 2005 ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober

Læs mere

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset.

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Til boligtagerne. Den 23. april 2012 Afd. 12 Søjlegården. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Referat: 0. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Olsen bød velkommen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i A/B Østrigsgården Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30

Referat af Ordinær generalforsamling i A/B Østrigsgården Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30 Referat af Ordinær generalforsamling i A/B Østrigsgården Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30 April 2013 Til stede: 15 andelshavere (inkl. bestyrelsen) bestyrelsen havde fået 2 fuldmagter. Dagsordenen:

Læs mere