Forest Stewardship Council

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forest Stewardship Council"

Transkript

1 Forest Stewardship Council mellem Licensaftale for FSC-certificeringsordningen (1) FSC Global Development GmbH, Charles-de-Gaulle Strasse 5, Bonn, Tyskland, repræsenteret ved den administrerende direktør Jean-Bernard Lorigny, og - i det følgende benævnt "FSC GD" - (2) (UDFYLD VENLIGST MED NAVN & SELSKABSFORM, ADRESSE & BEHØRIGT BEFULDMÆGTIGET REPRÆSENTANT SKREVET MED STORE BOGSTAVER) Indledning - i det følgende benævnt "licenstager" - Forest Stewardship Council A.C. (i det følgende benævnt "FSC AC") med hjemsted på Calle Margarita Maza de Juárez # 422, Col. Centro, i Oaxaca, Oaxaca, México, er en international nonprofit-medlemsorganisation, som blev oprettet med henblik på at fremme ansvarlig forvaltning af verdens skove. FSC GD er et helejet tysk datterselskab med begrænset ansvar af FSC AC. FSC GD forvalter FSC-licensprogrammet, herunder udstedelsen af licens vedrørende FSC-varemærkerne. FSC International Center GmbH er et helejet tysk non-profit selskab af FSC AC med begrænset ansvar, oprettet i henhold til tysk lov: Bonn HRB 12589, med registreret kontor i Charles-de-Gaulle Strasse 5, Bonn, Tyskland. ASI - Accreditation Services International GmbH er et helejet tysk proft-selskab af FSC AC med begrænset ansvar, oprettet i henhold til tysk lov: Bonn HRB 13790, med registreret kontor i Friedrich-Ebert-Allee 65, Bonn, Tyskland. Licenstageren er en juridisk enhed, der kan FSC-certificeres. Licenstageren er forpligtet til at fremme miljømæssigt passende, socialt fremmende og økonomisk bæredygtig forvaltning af verdens skove og tage afstand til samt afholde sig fra uacceptable skovbrugsmetoder og den manglende opfyldelse af principperne og kriterierne i FSC-certificeringsordningen. Denne aftale henviser til den service-/certificeringsaftale (i det følgende benævnt "certificeringsaftale"), der er indgået mellem licenstageren og et FSC-akkrediteret certificeringsorgan (i det følgende benævnt "CAB"). FSC GD vil udstede en ikke-eksklusiv licens, der er underlagt de begrænsninger, som er fastsat nedenfor, til licenstageren med henblik på anvendelse af licensmaterialerne i forbindelse med licenstagerens aktiviteter som en ansøger til FSC-certificering og/eller en FSC-certifikatindehaver. FSC Global Development GmbH Charles-de-Gaulle-Strasse Bonn Tyskland Tlf. +49 (0) Fax +49 (0) Administrerende direktør Jean-Bernard Lorigny Handels- og selskabsregister Bonn HRB af 7 FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0002

2 Hermed aftales følgende: 1 Definitioner & fortolkninger 1.1 "Aftale" henviser til denne aftale, appendiks 1, og certificeringskravene, som fra tid til anden kan ændres i overensstemmelse med bestemmelserne i den seneste udgave af denne aftale "Certificeringskrav" omfatter følgende krav: "FSC-certificeringskrav" henviser til dokumenter (f.eks. certificeringspolitikker, standarder, vejledende dokumenter, anbefalinger og andre dokumenter) vedrørende FSCcertificeringssystemet indeholdt i FSC-programmet for politikker og standarder, som er nødvendige til forvaltning af den seneste udgave af FSC-certificeringssystemet "FSC's institutionelle dokumenter" henviser til styredokumenter (f.eks. vedtægter, statutter, FSC's konflikthåndteringssystem og andre dokumenter) vedrørende FSCcertificeringsordningen, som er nødvendige til forvaltning af den seneste udgave af FSCcertificeringssystemet "ISO-krav" henviser til dokumenter, som er udarbejdet af Den Internationale Standardiseringsorganisation (f.eks. ISO-standarder, vejledninger og andre dokumenter) som omtalt i den seneste udgave af FSC-certificeringskravene. 1.3 "Ikrafttrædelsesdato" henviser til den dato, en afgørelse eller en aftale træder i kraft. 1.4 "FSC-akkrediteret certificeringsorgan" henviser til et CAB, som er udpeget af FSC AC til at gennemføre FSC-certificeringsauditering af ansøgere til FSC-certificeringsordningen og kontrol af de certificerede skovforvaltningsvirksomheder og virksomheder inden for skovbrugsprodukter i henhold til certificeringskravene. 1.5 "FSC-certificeringsordning" henviser til en ordning udviklet af FSC AC med henblik på at sikre uafhængig tredjepartscertificering af miljømæssigt ansvarlig, socialt fremmende og økonomisk bæredygtig skovforvaltning som en markedsmekanisme, der tillader producenter og forbrugere at identificere og købe træ- og andre skovbrugsprodukter fra velforvaltede skove. FSC-certificeringsordningen omfatter følgende programmer: "FSC-certificeringssystemet" omfatter aktiviteter inden for vurdering og certificering af skovforvaltningsvirksomheder og virksomheder inden for skovbrugsprodukter i henhold til certificeringskravene "FSC-programmet for politikker og standarder" omfatter aktiviteter inden for udarbejdelse af normative og ikke-normative dokumenter (f.eks. politikker, standarder, anbefalinger), som er nødvendige for at kunne forvalte FSC-certificeringsordningen. 1.6 "FSC-database" henviser til et computerbaseret system, der indeholder data om FSCcertificeringsordningen (f.eks. certifikatindehavere, FSC-licenstagere osv.), og som drives af FSC AC. Databasen findes på FSC-netværk henviser til FSC AC og dets datterselskaber, herunder globale partnere, som fremmer ansvarlig forvaltning af verdens skove på lokalt plan og som er beskæftiget og handler under et kontraktforhold og fortrolighedsaftale med FSC AC eller et af de andre datterselskaber. 1.8 "Licensmateriale" henviser til de FSC-varemærker, som der gives licens til i henhold til aftalen, og som er anført i appendiks "Tredjeparter" henviser til parter (dvs. personer, organisationer, virksomheder eller grupper af personer), som ikke er part i denne aftale Hvis aftalens afsnit og appendikser er i modstrid med certificeringskravene, har 2 af 7 FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0002

3 certificeringskravene forrang. 2 FSC-varemærketjenester Parterne bekræfter, at CAB'et forvalter dette licensforhold på vegne af FSC GD og skal fungere som kontaktperson og har ansvar for følgende tjenester: 2.1 label- og logogodkendelser i henhold til certificeringskravene, 2.2 støtte i forbindelse med anvendelsen af licensmaterialet og labeludbyderens levering af adgang til licensmaterialet ( 3 Licenstagerens statusser 3.1 Licenstageren kan i aftalens gyldighedsperiode have følgende forskellige statusser i forhold til FSC-certificeringssystemet: status som en ansøger til FSC-certificering eller indehaver af et suspenderet og/eller udløbet FSC-certifikat, status som indehaver af et FSC-certifikat, som hverken er udløbet eller suspenderet. 3.2 Licenstagerens status i henhold til afsnit 3.1 afhænger af CAB'ets uafhængige certificeringsafgørelser, som offentliggøres i FSC-databasen. 4 Licens til anvendelse af licensmaterialet 4.1 FSC GD udsteder en vederlagsfri, genkaldelig, ikke-eksklusiv licens, som ikke kan overdrages, til licenstageren. Denne giver ret til anvendelse af licensmaterialet med henblik på on product-mærkning på certificerede produkter og til salgsfremmende formål i hele verden i overensstemmelse med certificeringskravene (off-product mærkning). 4.2 Licensen skal suspenderes ipso facto, hvis licenstagerens status er som omtalt i afsnit Licensen træder ipso facto i kraft fra det tidspunkt, hvor licenstagerens status er som omtalt i afsnit FSC AC og FSC GD bevarer retten til at anvende og/eller udstede underlicens til de tildelte rettigheder i en hvilken som helst form. 4.4 For at undgå markedsforvirring skal licenstageren, mens denne er suspenderet i henhold til afsnit 4.2, hverken kunne anvende licensmaterialet i nogen som helst form, herunder mærkning af produkter eller salgsfremmende aktiviteter, eller kunne henvise til FSCcertificeringsordningen på hjemmesider, i kataloger, foldere, på produkter osv.. Dette ville være et brud på aftalen. 4.5 FSC GD garanterer over for licenstageren, at FSC AC er indehaver af de varemærker, der er indeholdt i appendiks 1, og at FSC GD er bemyndiget af FSC AC til at tildele de rettigheder og udstede de licenser til licenstageren, som tildeles og udstedes i henhold til denne aftale, eller som der er indgået en aftale om tildeling og udstedelse af. 5 Implementering af certificeringskrav 5.1 Certificeringskravene skal være en integreret del af den seneste udgave af aftalen, og FSC GD offentliggør altid certificeringskravene i deres seneste udgave på hvor licenstageren selv skal hente dem. 5.2 Parterne er enige om, at der i henhold til FSC-programmet for politikker og standarder forbeholdes ret til efter eget skøn at kunne ændre certificeringskravene i overensstemmelse med de fastlagte procedurer for en sådan ændring. 3 af 7

4 6 Licenstagerens grundlæggende forpligtelser 6.1 Licenstageren skal udnytte de tildelte rettigheder i god tro og i overensstemmelse med vilkårene og bestemmelserne i denne aftale og skal handle i overensstemmelse med alle rimelige instrukser fra FSC AC, FSC GD og CAB'et. 6.2 Licenstageren skal indhente en forhåndsgodkendelse i forbindelse med enhver varemærkeanvendelse fra CAB'et i henhold til certificeringskravene. 7 Kvalitet & vedligeholdelse af licensmaterialet 7.1 Parterne er enige om, at FSC GD og CAB'et har ret til at anmode om prøver på eller detaljer vedrørende produkter, salgsfremmende materiale eller tjenester, der sælges eller leveres i forbindelse med licensmaterialet, med henblik på at vurdere overholdelsen af denne aftale og vise anvendelsen af licensmaterialet for at fastholde registreringen af licensmaterialet (f.eks. vareprøver, eksempler på salgsfremmende materiale). 7.2 FSC GD garanterer og sikrer, at FSC AC vil gøre sit yderste for at fastholde de intellektuelle ejendomsrettigheder til licensmaterialet. Registreringen af licensmaterialet som varemærker henhører udelukkende under FSC AC's ansvarsområde. 7.3 I denne aftales gyldighedsperiode og herefter forpligter licenstageren sig til ikke at vedtage, anvende, tillade anvendelsen af, registrere eller forsøge at registrere licensmaterialet som varemærke, handelsnavn, domænenavn eller selskabsnavn eller del heraf eller begreber eller oversættelser med samme betydning som ovenstående eller ord, symboler eller billeder eller kombinationer heraf, som kan forveksles med ovenstående. 8 Overtrædelser Licenstageren skal underrette CAB'et eller FSC GD, hvis licenstageren får kendskab til en potentiel overtrædelse i forbindelse med licensmaterialet eller på anden vis trues eller modarbejdes af en tredjepart. 9 Gennemsigtighed & databeskyttelse 9.1 FSC GD behandler licenstagerens personoplysninger, når de ansøger om et FSC-certifikat. FSC GD behandler derudover yderligere data under kontraktforholdet så vidt, at det er nødvendigt for at opfylde de kontraktlige forpligtelser. 9.2 Licenstageren forpligter sig til, at FSC GD må offentliggøre alle relevante oplysninger vedrørende licenstagerens FSC-certifikat på FSC s hjemmesider og i en offentlig tilgængelig database (FSC Database). Dette gælder generelle data (dvs. virksomhedsnavn, adresser, kontaktinformationer, data vedrørende certifikat og varemærke) samt licenstagerens produktdata og rapporter. Disse data er udgivet af gennemsigtighedsgrunde og for at demonstrere en gyldig certificering. 9.3 Licenstageren forpligter sig til, at FSC GD må overføre navnet, adressen og yderligere kontaktinformationer (telefonnummer, adresse) og yderligere detaljer vedrørende licenstagerens certifikat til FSC-netværket for at forbedre FSC-certificeringssystemet og for at bistå FSC AC s mission om at fremme ansvarlig forvaltning af verdens skove. Licenstageren forpligter sig til, at denne overførsel kan finde sted til virksomheder/datterselskaber, som er placeret uden for EU. 9.4 Licenstageren forpligter sig til, at FSC GD og FSC-netværket, som blev nævnt i sektion 9.3, må behandle og bruge navnet, adressen, adressen og telefonnummeret til direkte markedsføring, dvs. til at fremme FSC-certificeringssystemet og FSC AC s mission om at fremme ansvarlig forvaltning af verdens skove. Licenstageren kan gøre indsigelse mod denne brug af kontaktinformationer til enhver tid ved at sende en til 10 Politik for association 4 af 7

5 Licenstageren erklærer, at han/hun har læst, forstået og accepteret politikken for organisationers association med FSC - FSC-POL , som er udgivet under i sin seneste Selv-erklæringen er vedlagt som bilag 2 og danner en bindende del af denne aftale. 11 Ansvarsbegrænsning & skadeserstatning 11.1 FSC GD, FSC AC og dets datterselskaber hæfter kun for skader og/eller ulemper, materiel skade og økonomiske tab som følge af handlinger eller forsømmelser fra direktørers, bestyrelsesmedlemmers, ansattes eller underkontrahenters side, som er forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed. Der gælder heller intet erstatningsretligt ansvar uden for kontrakt ved død og/eller personskade eller manglende opfyldelse af nøglekrav Licenstageren forpligter sig til at godtgøre og holde FSC GD, FSC AC og dets yderligere datterselskaber og medarbejdere ansvarsfri for alle tredjepartskrav, som følge af aktiviteter udøvet licenstageren eller dets datterselskaber, distributører, agenter, ansatte eller underleverandører og for alle tredjepartskrav, som udspringer af eller er baseret på produktansvar. 12 Licenssuspendering 12.1 FSC GD kan suspendere de tildelte rettigheder som fastsat i afsnit 4, hvis licenstageren ikke overholder denne aftale Licenstageren skal ved suspendering øjeblikkeligt ophøre med at anvende licensmaterialet og sælge produkter som FSC-certificerede og anerkender, at CAB'et er forpligtet til at kontrollere licensgiverens overholdelse af denne bestemmelse. Hvis der i denne sammenhæng er behov for en fysisk inspektion, hæfter licensgiveren for udgifterne til denne fysiske inspektion. 13 Gyldighedsperiode & aftalens udløb 13.1 Denne aftales gyldighedsperiode løber ubegrænset fra ikrafttrædelsesdatoen Begge parter har mulighed for at opsige aftalen efter et passende varsel på tre (3) måneder forud for udløbsdatoen Aftalen udløber ipso facto to (2) år efter udløbet af en gyldig FSC-certificering, hvis licensgiveren ikke har ansøgt om forlængelse heraf FSC GD kan af særlige grunde opsige aftalen med øjeblikkelig virkning efter skriftlig meddelelse herom. Der foreligger navnlig en særlig grund, hvis licenstageren: ikke opfylder kravene inden de angivne datoer eller inden for en maksimumperiode på 12 måneder fra ikrafttrædelsesdatoen af en suspenderingsafgørelse i henhold til afsnit 12, forsætligt eller ved grov uagtsomhed bringer FSC AC's eller ét af dets datterselskaber eller forbundne organisationers ry i miskredit eller skader dette ry overtræder et eller flere elementer i politikken for sammenslutningen af organisationer med FSC (FSC-POL , som er publiceret på i sin seneste version) Licenstageren kan af særlige grunde opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis FSC GD suspenderer de tildelte rettigheder i henhold til afsnit af 7

6 14 Overdragelse & udlicitering Parterne er enige om, at FSC GD er bemyndiget til at overdrage aftalen til FSC AC eller et helejet datterselskab. 15 Jurisdiktion, lovgivning & værneting 15.1 Tvister vedrørende denne aftale eller aftalens gyldighed er undergivet voldgiftsreglerne og de supplerende bestemmelser om hastebehandling som fastsat af Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.v. ( uden mulighed for inddragelse af almindelige domstole. Voldgiften skal finde sted i Køln, Tyskland. Voldgiftsdomstolen skal udgøres af én voldgiftsmand. Den materielle ret i Tyskland finder anvendelse på tvisten. Engelsk skal være det anvendte sprog under voldgiftssagen Parterne er udtrykkeligt enige om, at en subsidiær jurisdiktion, nemlig jurisdiktionen på licenstagerens hjemsted, finder anvendelse, hvis voldgiftsrettens afgørelse i henhold til afsnit 14.1 ikke kan håndhæves som følge af manglende gensidighed. Er dette tilfældet, kan den kompetente domstol fastlægge den lov, der skal finde anvendelse. 16 Diverse 16.1 Aftalen afspejler alle indgåede aftaler mellem parterne vedrørende aftalens genstand, medmindre der svigagtigt er givet forsikringer eller garantier vedrørende denne aftale, som udtrykkeligt er nævnt, eller som der henvises til, og aftalen har forrang for alle tidligere aftaler, fremstillinger, tekster, forhandlinger eller indgåede aftaler i forbindelse hermed. Ændringer, modifikationer og/eller tillæg til denne kontrakt (herunder ændringer til dette underafsnit) skal bekræftes skriftligt for at være retsligt bindende. Det påhviler den part, der påstår, at der er indgået en mundtlig aftale, som har forrang for aftalen, at fremlægge beviser herfor Parternes manglende håndhævelse af bestemmelserne i denne aftale eller en rettighed eller et retsmiddel i henhold hertil eller i henhold til lovgivningen eller efter billighed eller manglende udøvelse af en option i henhold til ovenstående udgør ikke en frafaldelse af en sådan bestemmelse, ret, retsmiddel eller option eller på nogen måde gyldigheden af denne aftale Hvis en bestemmelse i denne aftale er ugyldig eller bliver ugyldig, eller hvis denne aftale indeholder en udeladelse, finder de andre bestemmelser stadig anvendelse. I stedet for den ugyldige bestemmelse finder en gyldig bestemmelse anvendelse i henhold til, hvad der kommer tættest det, parterne havde til hensigt i forretningsøjemed. Dette gælder også i tilfælde af en udeladelse. 17 Side til undertegnelse Licenstageren accepterer med sin underskrift nedenfor aftalens vilkår og betingelser. Aftalen skal ikke kontrasigneres af FSC GD, men træder i kraft, så snart CAB'et offentliggør licensen på vegne af FSC GD i FSC-databasen på Offentliggørelsesdatoen er lig ikrafttrædelsesdatoen. Licenstageren modtager ingen bekræftelse på aftalens gyldighed fra FSC GD. By, dato for licenstageren (Navn på den befuldmægtigede repræsentant skrevet med STORE bogstaver) FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR af 7

7 Appendiks 1: Licensmateriale 1 FSC AC's varemærker 1.1 Logo + FSC 1.2. "FSC" 1.3 "Forest Stewardship Council" 7 af 7

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council Forest Stewardship Council mellem Licensaftale for FSC-certificeringsordningen (1) FSC Global Development GmbH, Charles-de-Gaulle Strasse 5, 53113 Bonn, Tyskland, repræsenteret ved den administrerende

Læs mere

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council Forest Stewardship Council mellem Licensaftale for FSC-certificeringsordningen (1) FSC Global Development GmbH, Charles-de-Gaulle Strasse 5, 53113 Bonn, Tyskland, repræsenteret ved den administrerende

Læs mere

Anmodning om FSC-varemærkelicens

Anmodning om FSC-varemærkelicens Version af 30.10.2013 Udfyldes og sendes til Anmodning om FSC-varemærkelicens FSC Danmark, Skolegade 19A. 4., 8000 Aarhus C / logo@fsc.dk - Ved spørgsmål kontakt: 8870 9518 Herved beder vi om tilladelse

Læs mere

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold FSC-certificering af skove i Danmark Indhold Certificering af skove... 1 Hvad er fordelene ved certificering?... 2 FSC's principper og kriterier for ansvarlige skovforvaltning... 3 FSC's 10 grundprincipper...

Læs mere

(1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom

(1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom SA Reference: MA DENNE AFTALE er indgået den XX. Måned 2015 MELLEM (1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom ( Kontraktindehaver")

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

GS1Trade Sync GENERELLE BRUGERBETINGELSER

GS1Trade Sync GENERELLE BRUGERBETINGELSER Bilag til GS1Trade Sync Brugeraftale GS1Trade Sync GENERELLE BRUGERBETINGELSER A. Kort om GS1Trade Sync... 2 B. Tilmelding og forudsætninger... 2 C. Brugernes ansvar og rettigheder... 3 D. GS1Trade Sync/1WORLDSYNC

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

FSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion

FSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion FSC Toolkit Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion Photo: Martin Schwenninger Introduktion Guide til FSC Gruppecertificering Denne guide er en hjælp til ejere og driftsledere

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Retningslinjer for brugen af FSC varemærker

Retningslinjer for brugen af FSC varemærker Retningslinjer for brugen af FSC varemærker Må vi bruge FSC s navn og logo? FSC-logoet, initialerne FSC og navnet Forest Stewardship Council er registrerede varemærker, hvorfor I ikke må anvende dem uden

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE L 134/22 Den Europæiske Unions Tidende 21.5.2011 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 20. april 2011 om valg af tjenesteydere af TARGET2-Securities netværksservice (ECB/2011/5) (2011/295/EU)

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE)

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) SYVENDE RAMMEPROGRAM TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) (angiv FINANSIERINGSORDNING) Det [Europæiske Fællesskab] ("Fællesskabet"), repræsenteret ved Kommissionen for De Europæiske

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 19. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. 11. december 2015. Nr. 1698.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 19. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. 11. december 2015. Nr. 1698. Lovtidende A 2015 Udgivet den 19. december 2015 11. december 2015. Nr. 1698. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Bekendtgørelse om Danmarks. ratifikation af den af den Internationale. Arbejdskonference i Geneve i året 1949. vedtagne konvention om

Bekendtgørelse om Danmarks. ratifikation af den af den Internationale. Arbejdskonference i Geneve i året 1949. vedtagne konvention om Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter (* 1) Ved kgl. resolution af

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965)

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Indledning. De i nærværende konvention deltagende stater, Som anser frihed for ethvert menneskes ved fødselen

Læs mere

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Skabelonen er udformet mhp. at kunne fungere inspirerende for ledere, der indgår aftaler med eksterne partner om forskningssamarbejde. Som

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Inspirationsudkast til samarbejdsaftale

Inspirationsudkast til samarbejdsaftale November 2015 Til Projektdeltagerne i nye store projekter og samfundspartnerskaber, Inspirationsudkast til samarbejdsaftale Vedlagte inspirationsudkast til samarbejdsaftale for store projekter ( Inspirationsudkastet

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen?

Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen? Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen? NEPCon aktiviteter og personale Selskaber i 12 lande Ca. 100 medarbejdere Globalt netværk Skovcertificering > 25 million hektar >

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. C E RTIFI CE RI NG SORDNIN GEN Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. I medfør af 2, stk. 4, 15 A og 30, stk. 2 og 5 i

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste Kontrakt Nr. 46-xxxx Kommentar [F1]: Korrigeres efter Vedrørende rettelse af søkort Mellem Forsvarets Materieltjeneste Lautrupbjerg 1-5 DK-2750 Ballerup Danmark Herefter benævnt

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Zalando SE (herefter "Zalando") Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, er et

Zalando SE (herefter Zalando) Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, er et Betingelser Zalando SE (herefter "Zalando") Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, er et tysk firma registreret ved byretten i Berlin (Charlottenburg) med registreringsnummer HRB 158855 B. Zalando

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag C: Beslutning om gennemførelse

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60713-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer.

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/37195900.aspx Ekstern udbuds ID 88554-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Busselskabet Aarhus Sporveje

Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: 72409900 Fac: 72409901 www.busselskabet.dk Busselskabet Aarhus Sporveje Udbudsmateriale til bekendtgørelsen Bybusindkøb Udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse

Læs mere

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 13 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168469-2016:text:da:html Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Guide til brug af FSC s logo og labels

Guide til brug af FSC s logo og labels Guide til brug af FSC s logo og labels GUIDE TIL BRUG AF FSC S LOGO OG LABELS...1 FSC-LOGOET...2 BESKYTTEDE VAREMÆRKER...2 HUSK ALTID LICENSKODEN!...4 NYE REGLER FRA JANUAR 2010...4 FSC-MÆRKNING PÅ TO

Læs mere

Vedtægter. Yderligere information kan fås ved henvendelse til: Fjernvarmens Serviceordning Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup

Vedtægter. Yderligere information kan fås ved henvendelse til: Fjernvarmens Serviceordning Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup FI0612 Vedtægter Yderligere information kan fås ved henvendelse til: Fjernvarmens Serviceordning Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 72 20 25 50 fjr-ordning@teknologisk.dk www.fjr-ordning.dk

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. AQUALIFE A/S (CVR nr. 26 05 86 51)

VEDTÆGTER FOR. AQUALIFE A/S (CVR nr. 26 05 86 51) VEDTÆGTER FOR AQUALIFE A/S (CVR nr. 26 05 86 51) Bilag 1: Warrantprogram for Selskabets bestyrelsesformand Bilag 2: Warrantprogram for Selskabets direktør Side 2 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Aqualife

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe.

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43388114.aspx Ekstern udbuds ID 60713-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Udfyldelse af bilag Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af anmodning

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

Værd at vide om FSC chain of custody certificering

Værd at vide om FSC chain of custody certificering Værd at vide om FSC chain of custody certificering NEPCon Info Guide Marts 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide... 3 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering?... 4 2: Hvem gør hvad i FSC-systemet...

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi påkalder sig betydelig og berettiget interesse. Instituttet oplever, at der blandt

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN En introduktion til FSC-certificeret træ HVORFOR FSC? FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation October 9, 2008 1 WWF VURDERER: 50% af alt træ fra congo

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837)

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) 1. KONTRAKTENS PARTER Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) Driftsområde Karup (DOKAR) Adresse: Herningvej 30, Kølvrå,

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR Denne side indeholder betingelserne for Groupon Goods salg af varer til dig. 1. KONTRAKT OG OPLYSNINGER OM BESTILLINGSPROCEDUREN 1.1. Parterne i denne aftale:

Læs mere

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300328-2013:text:da:html Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning Generelle vilkår og forretningsbetingelser Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde Bestillingsforløb, købsaftale, mængdebegrænsning Priser og leveringsgebyrer Levering Ejendomsforbehold Fortrydelsesret Reklamation

Læs mere

Bygge og anlæg - 231663-2014

Bygge og anlæg - 231663-2014 1 af 6 09-07-2014 08:52 Bygge og anlæg - 231663-2014 09/07/2014 S129 Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling I.II.III.IV.VI. Danmark-Helsingør: Energimålere Direktiv

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 09.02.2001 KOM(2001) 25 endelig 2001/0036 (ACC) 2001/0037 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Fællesskabets vegne af en aftalemellem

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere