Informationshæfte Morbus Crohn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationshæfte Morbus Crohn"

Transkript

1 Informationshæfte Morbus Crohn

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Crohn's sygdom (morbus Crohn)...4 Hvad er Crohn's sygdom?...5 Hvor sidder sygdommen?...5 Hvad gør tyndtarmen?...5 Hvad gør tyktarmen?...5 Hvordan opstår Crohn's sygdom?...5 Hvad betyder det, at sygdommen kaldes kronisk?...6 Smitter Crohn's sygdom?...6 Er Crohn's sygdom opstået på grund af stress eller bekymring?...6 Hvilke forhold påvirker opblussen af Crohn's sygdom?...7 Kan mine børn arve Crohn's sygdom?...7 Skyldes Crohn's sygdom noget jeg spiser?...7 Er Crohn's sygdom en form for cancer?...8 Kan Crohn's sygdom udvikle sig til cancer?...8 Hvordan diagnosticeres Crohn's sygdom?...8 Spreder Crohn's sygdom sig med tiden?...9 Kan Crohn's sygdom nogensinde forsvinde helt?...9 Kan man behandle Crohn's sygdom?...9 Er Crohn's sygdom en livstruende sygdom?...10 Hvad er bivirkningerne ved de forskellige former for medicinsk behandling?...10 Er der forskellige grader af sygdommen?...11 Hvilke specielle problemer skaber sygdommen hos børn?...11 Hvorfor skal nogle patienter med Crohn's sygdom opereres?...11 Hvilke fordele og ulemper er derved operation?...12 Har Crohn's sygdom betydning for gennemførelse af graviditet?...12 Skal jeg ændre mit daglige livsmønster?...13 Hvorledes vil Crohn's sygdom indvirke på min fremtid?...13 Sker der nogen forskning indenfor Crohn's sygdom?...13 Kan jeg få nogen støtte fra det offentlige under min sygdom?...14 Kan jeg livsforsikres på normal vis?...14 Om Colitis-Crohn Foreningen...14 Hvad er Det Lægelige Råd?...14 Kan jeg få kontakt med andre Colitis-Crohn ramte?...14 Foregår der noget lokalt?...14 Kan jeg få yderligere oplysninger om min sygdom?...15 Hvad er CC-kontoen?...15 Patientlegater...15 Hvad er EFCCA?...15 Hvad er CCFA?...15 Hvorledes finansieres Colitis-Crohn Foreningen?...15

3 Forord Denne publikation er udgivet af Landsforeningen til bekæmpelse af colitis ulcerosa og Crohns sygdom. Hæftet blev første gang udgivet i juni 1990, men siden har forskerne bidraget med nye resultater. Teksten er derfor revideret i denne 3. udgave, og desuden udvidet med yderligere afsnit. Den er skrevet og udarbejdet af foreningens Lægelige Råd, som har forfattet den ud fra de spørgsmål, der via foreningen hyppigst stilles ved diagnosen: Crohn's sygdom. Hensigten med hæftet er at besvare nogle af de spørgsmål, der helt naturligt melder sig, når man stilles overfor en diagnose, der betyder en kronisk sygdom, hvis oprindelse er ukendt og for hvilken der ikke findes nogen kendt helbredelse. Som patient eller pårørende har man et udtalt behov for at vide så meget som muligt om denne sygdom, som man sandsynligvis skal leve med i mange år. Denne publikation kan dog på ingen måde erstatte den personlige dialog mellem læge og patient, men det er vores håb, at den kan give svar på en del af de spørgsmål, der opstår, og virke som grundlag for yderligere, uddybende spørgsmål overfor læge og personale på hospitalet Venlig hilsen CCF s Hovedbestyrelse og Det Lægelige Råd.

4 Crohn's sygdom (morbus Crohn) Formålet med dette hæfte er at forsøge at give svar på nogle af de spørgsmål, der hyppigst melder sig hos patienter med Crohn's sygdom og/eller deres familie. Det er ikke meningen her at give en samlet fremstilling af Crohn's sygdom, men redaktionen håber, at dette hæfte må fungere som et opslagsværk med svar på nogle af de spørgsmål, der melder sig, efter at diagnosen er stillet. Den måde, som sygdommen viser sig på, minder en del om tidligere tiders tarmtuberkulose. Men trods mange forsøg er det aldrig lykkedes at påvise tuberkelbakterier i fjernede tarmstykker fra patienter med Crohn's sygdom. Man kan alene finde rester af bakterier og viruspartikler, som normalt findes i tarmsystemet. Dette har givet anledning til en teori om, at årsagen til Crohn's sygdom er nedsat forsvarsmekanisme mod normalt forekommende bakterier. Man kan sige, at når bakterier i mave-tarmkanalen sædvanligvis er harmløse, skyldes det, at legemet selv er i stand til at afvise bakteriernes forsøg på at trænge ind i vævene. Denne evne synes delvist at være gået tabt eller at være nedsat hos patienter med Crohn's sygdom. Man kan således vise, at hvide blodlegemer, som sædvanligvis opfanger og uskadeliggør indtrængende bakterier, arbejder dårligere hos patienter med Crohn's sygdom. Der er en vis arvelig disposition til sygdommen. Ca. 10% af patienterne har endnu et tilfælde af sygdommen i sin familie. I alle egne på jorden kan sygdommen findes, selv om den er hyppigst forekommende i bymæssige områder med stor befolkningskoncentration i den vestlige verden. Dette har man taget til indtægt for, at sygdommen kunne skyldes forekomsten af en eller anden miljøfaktor i områder med industri og bymæssig bebyggelse. Man har dog aldrig kunnet vise, hvilke miljøfaktor der er medvirkende ved Crohn's sygdom. Det er også muligt, at et såkaldt "beskyttende næringsstof" kan være forsvundet fra kosten. Her nævnes ofte det faldende forbrug af cerealier (slagger, fibre) i kosten, som har fundet sted i de seneste genrationer. I løbet af de sidste år er vort forbrug af kornprodukter således ca. halveret. Man har forsøgt at overføre sygdommen ved at indsprøjte dyr med renset væv fra opererede patienter. I nogle tilfælde har man set forandringer blandt dyrene, som ligner Crohn's sygdom, hvilket kunne tyde på, at årsagen ligger i vævet hos patienter med Crohn's sygdom. Foreløbig har man dog ikke kunnet vise en enkelt bakterie eller virus, som årsag til sygdommene, men det er fortsat muligt, at man en dag finder et virus, som viser sig at påvirke tarmslimhindens immunforsvar.

5 Hvad er Crohn's sygdom? Crohn's sygdom er opkaldt efter lægen Burrill Crohn fra New York, som sammen med kolleger i 1932 gav en beskrivelse af sygdommen. Sygdommen opstår som en betændelsesagtig proces i tarmvæggen. Et større eller mindre stykke af tarmen hæver op og bliver fortykket med kraftig rødme af tarmens overflade, og der ses rifter og sår på indersiden. Der kan senere komme arvæv, som skrumper og derved forsnævrer tarmen. Der opstår ca. 350 nye Crohn tilfælde hvert år i Danmark. Hvor sidder sygdommen? I ca. 2/3 af tilfældene findes sygdommen i nederste del af tyndtarmen, lige før den munder ind i tyktarmen. Man troede oprindeligt, at sygdommen var begrænset hertil, men senere har det vist sig, at sygdommen kan findes overalt i mave-tarmkanalen. Undertiden findes den flere steder på én gang. Oftest er der dog tale om en begrænset udbredning (under l/2 meter tarm) og i ca. l/3 af tilfældene findes sygdommen i tyktarmen og/eller endetarmen. (illustration 2). Hvad gør tyndtarmen? Tyndtarmen er cirka 4-5 meter lang og udgør opklippet er areal på ca. 170m2, og løber fra udgangen af mavesækken til tyktarmen. Fødens fordøjelse begynder i mavesækken og fortsætter i den øverste del af tyndtarmen. Når føden er spaltet til passende små molekyler, kan disse optages gennem tarmtotterne og føres over i blod og lymfe. Tyndtarmen opsuger æggehvidestof, sukkerstof, fedtstof, de fleste vitaminer og livsnødvendige mineraler. Specielt er det sidste stykke af tyndtarmen vigtig for B- vitaminoptagelsen. Hvad gør tyktarmen? Tyktarmen modtager de ufordøjede rester af føden samt en stor mængde vand og salt. I tyktarmen opsuges hovedparten af tarmindholdets salt og vand indtil det er koncentreret til ca gram, der derefter kvitteres som afføring. Hvordan opstår Crohn's sygdom? Vi kender ikke årsagen til Crohn's sygdom. Foreløbig har man ikke konstateret nogen enkelt bakterie eller virus som årsag til Crohn's sygdom. Nogle teorier går ud på, at tarmens forsvarskraft (immunforsvar) overfor almindelige bakterier kan være svækket, men det er dog karakteristisk at patienter med Crohn's sygdom har et "over-aktivt" immunsystem, og at behandlingen går ud på at dæmpe immunsystemet, hvorved sygdommen bringes til ro, (f.eks. med prednisolon, azatyhiprin ), methotrexat og infliximab.

6 Illustration 1: Mave- tarmkanalens anatomi. Længden på tyndtarmen 4,5 meter, tyktarmen 1,5 meter. Hvad betyder det, at sygdommen kaldes kronisk? En akut sygdom, som f.eks. influenza, har et hurtigt forløb over nogle dage eller uger, og derefter er man rask. En kronisk sygdom forsvinder ikke, men man kan dog have gode perioder, hvor man ikke mærker sygdommen, og dårlige perioder hvor symptomerne bryder ud igen. Crohn's sygdom har man hele livet, men gode perioder uden symptomer veksler med perioder med symptomer. Smitter Crohn's sygdom? Nej. Man har aldrig iagttaget, at sygdommen kan overføres fra ét menneske til et andet. Er Crohn's sygdom opstået på grund af stress eller bekymring? Man har tidligere haft den teori, at betændelsesagtige tarmsygdomme som Crohn's sygdom kunne opstå af psykiske årsager. I dag ved vi, at dette ikke er tilfældet. Mange patienter sætter dog hyppigt et udbrud af sygdommen i forbindelse med en dårlig psykisk periode. Måske er der den sammenhæng, at forløbet af en kronisk sygdom også er afhængig af et vist psykisk overskud. De daglige problemer hos en patient med Crohn's sygdom: mavesmerter, diarré og vægttab, bliver ofte vanskeligere at bære, hvis man samtidig har det psykisk dårligt. I nogle tilfælde ser det snarere ud til, at Crohn's sygdom kan udløse depression og angst for fremtiden. Ved en fornuftig snak med lægen kan man ofte udrede disse forhold. Sygdommen er aldrig selvforskyldt og skyldes ikke psykiske problemer.

7 Hvilke forhold påvirker opblussen af Crohn's sygdom? Vi kender ingen bestemte ydre forhold som aktiverer sygdommen. Den har et svingende forløb med gode og dårlige perioder, men hvad der styrer dette, ved vi ikke. Illustration 2: Forskellige former for udbredelse af Crohn's sygdom: Tynd- og tyktarm. Kan mine børn arve Crohn's sygdom? Sygdommen har en vis, omend ikke særlig udtalt arvelighed. Man kender til, at flere medlemmer i samme familie kan have sygdommen. Dette tyder på, at man i nogle familier kan være disponeret for at få sygdommen. Hvis man selv har sygdommen, er risikoen for at ét af børnene vil udvikle sygdommen under 5%. Skyldes Crohn's sygdom noget jeg spiser? En mulig sammenhæng mellem Crohn's sygdom og fødemiddel-allergi er videnskabeligt undersøgt mange steder i verden, men det har ikke været muligt at fastslå nogen sikker forbindelse mellem bestemte fødemidler og forekomsten af Crohn's sygdom. Vor nuværende viden om fødens betydning for Crohn's sygdom er begrænset. Vi har ikke holdepunkt for, at der er noget specielt fødemiddel, som fremkalder sygdommen. Man har diskuteret, om patienter med Crohn's sygdom har et højere forbrug af sukkerstoffer og lavere forbrug af kornprodukter end mennesker uden sygdommen. Man har også på et tidspunkt troet, at aluminium trisilikat, der bl.a. findes i tandpasta, kunne være en årsag, men denne teori er heller ikke bekræftet. I nogle tilfælde har man med held behandlet patienter med Crohn's sygdom med såkaldt "astronautkost", hvor føden på forhånd er nedbrudt til kortere kæder af protein eller enkelt proteiner, molekylestadiet. Behandlingen er dyr og smagen ubehagelig, hvorfor det i almindelighed ikke kan anbefales at tage astronautkost. Behandlingen bør under alle omstændigheder kun foregå i kortere perioder under lægekontrol. Det er specielt vist hos børn at kost med indhold af peptider/aminosyrer kan være ligeså effektfuldt

8 som steorider. Steroider bør undgås hos børn pga. udløsende væksthæmning. I nogle tilfælde, hvor der findes en forsnævring i tarmen, kan det være nødvendigt at undgå grove og ufordøjelige fødevarer, som f.eks. rå frugt og trevlede grøntsager f.eks. asparges, så disse ikke sætter sig fast og blokere tarmen. I almindelighed er det vigtigt at indtage en fuldgyldig kost for at sikre de bedst mulige betingelser for kroppens forsvarsmekanisme. Er Crohn's sygdom en form for cancer? Nej. Kræft skyldes, at der dannes en slags vildtvoksende celler, som vokser i kroppen på bekostning af de normale celler. Ved Crohn's sygdom er det kroppens normale celler, som forsøger at bekæmpe en betændelse. Kan Crohn's sygdom udvikle sig til cancer? Tidligere har man regnet med, at patienter med Crohn's sygdom ikke havde højere risiko for kræftudvikling end den almindelige befolkning. Nyere undersøgelser tyder på, at der er en lidt højere risiko for kræftudvikling ved Crohn's sygdom, specielt hvis betændelsen sidder i tyktarmen. Celleprøver udtaget forskellige steder i tyktarmen kan hos nogle få vise ændringer - såkaldt dysplasi. Ved den mikroskopiske undersøgelse finder man så forandringer i cellerne, som varsler kræftudvikling. I mange år kan dysplasi findes i let grad. Det tilrådes i denne situation, at der tages celleprøver med et halvt til et helt års mellemrum, ved koloskopi, hvor prøver udtages fra forskellige steder i tyktarmen, også selv om der endnu ikke er udviklet kræft. Tidligere har man regnet med, at patienter med Crohn's sygdom ikke havde højere risiko for kræftudvikling end den almindelige befolkning. Nyere undersøgelser tyder på, at der er en lidt højere risiko for kræftudvikling ved Crohn's sygdom, både hvis sygdommen sidder i tyndtarmen og i tyktarmen. Ved den mikroskopiske undersøgelse kan man finde forandringer i cellerne, som varsler kræftudvikling, og der undersøges for dette hver gang der foretages kikkertundersøgelse med biopsi. Det er væsentligt at sygdommen så vidt muligt holdes i ro med medicinsk behandling, idet man regner med, at det er den vedvarende betændelse, der kan føre til kræftudvikling. Nyere viden tyder på at 5- aminosalysylsyre (Pentasa, Asacol, Dipentum og Premid) i lav vedligeholdelses dosis virker beskyttende overfor an eventuel kræft udvikling i tarmen. Koloskopi kan være teknisk vanskelig ved Crohn's sygdom på grund af tendens til forsnævringer i tarmen, og dette kan, i sig selv, være en grund til at anbefale. Hvordan diagnosticeres Crohn's sygdom? Symptomer som mavesmerter, diarré og vægttab, der fortsætter gennem uger og måneder, må vække mistanke om Crohn's sygdom. Hos børn skal forsinket vækst og udvikling vække mistanke om Crohn's sygdom. Blodprøver viser ofte tegn på blodmangel og kronisk betændelse. Røntgenundersøgelse af tyndtarmen, hvor kontrast drikkes og efterfølges af en serie røntgenbilleder, vil hyppigt vise forandringer i nederste del af

9 tyndtarmen. I dag er det muligt via kapselendoskopi at undersøge tyndtarmen, og denne undersøgelse vil finde anvendelse hvis man er i tvivl om diagnosen. Endetarmsundersøgelse sigmoideoscopi med udtagelse af vævsprøve (biopsi) kan give diagnosen. Røntgenundersøgelse af tyktarmen med indhældning af kontrast nedefra kan vise, om sygdommen også har bredt sig i tyktarmen. Sommetider kan en undersøgelse med et ca. l,5 meter lang bøjeligt kikkertrør (koloskopi) give mere detaljerede oplysninger, og der kan ved denne undersøgelse udtages vævsprøver fra hele tyktarmen, hvorved diagnosen eventuelt kan stilles med en biopsi og samtidigt screenes der for cancer. Hvis vævsprøverne ikke giver et klart svar, er det svært at skelne mellem colitis ulcerosa og Crohn's sygdom. Undertiden stilles diagnosen først efter, at der ved operation er udtaget et tarmstykker til mikroskopisk undersøgelse. Spreder Crohn's sygdom sig med tiden? Crohn's sygdom kan findes i hele mave/tarmkanalen, og den har tendens til at slå sig ned flere steder i tarmen. Selv efter operation med fjernelse af de syge tarmstykker kan sygdommen påny blusse op oftest svarende til sammensyningsstedet (anastomosen). Kan Crohn's sygdom nogensinde forsvinde helt? Vi kender ingen behandling, hverken medicinsk eller kirurgisk, som kan helbrede Crohn's sygdom. Dette betyder, at den medicinske behandling går ud på at dæmpe sygdomsaktiviteten i lange perioder. Kirurgisk behandling med fjernelse af det syge tarmstykke kan give lange symptomfrie perioder. Kan man behandle Crohn's sygdom? Et særligt hæfte udsendt af Colitis-Crohn Foreningen omhandler den medicinske behandling. Opblussen af Crohn's sygdom behandles hyppigst med korte kure af kortikosteroider (binyrebarkhomoner, Prednisolon, som modvirker betændelsen i tarmvæggen. Diarré kan bremses af Kodein, Retardin ; eller Imodium ;, men disse midler er ikke virksomme over for selve sygdommen. Salazopyrin ; har virkning ved Crohn's sygdom i tyktarmen og er fri for de bivirkninger, som vi kender fra binyrebarkhormoner. Dette stof har imidlertid en nedsættende virkning på frugtbarheden hos mænd, og hos ca. 15 % af patienter kan der udvikles allergi mod Salazopyrin ;. Disse forhold gør, at man ofte foretrækker behandling med ét af de nyere 5 ASA præparater (Asacol ;, Dipentum ;, Pentasa ;, Premid og Mesalazin, der kun sjældent giver allergi og ikke påvirker sædkvaliteten men til gengæld er lidt dyrere. Azathioprin, med handdelsnavnet Imurel, har vist sig effektivt som langtidsbehandling, og er i dag det bedste middel vi har til forebyggelse af nye sygdomsudbrud, men er heller ikke fri for bivirkninger bl.a i form af hæmmende virkning på blod og knoglemarv. En fast jævnlig kontrol af blodprøver er derfor nødvendig under denne behandling. Infusion med Remicade kan anvendes til patienter med svær sygdom og/eller fistler, der ikke kan bringes under

10 kontrol med de ellers tilgængelige præparater. I mange tilfælde er det nødvendigt at give tilskud af jern, folinsyre eller B12-vitamin, som tarmen har svært ved at optage i tilstrækkelige mængder. I tilfælde af infektion omkring en fistelkanal kan en kortvarig antibiotisk behandling med f.eks metronidazol være gavnlig. Er Crohn's sygdom en livstruende sygdom? Der er ingen opgørelser, som tyder på, at Crohn's sygdom i Danmark har en overdødelighed i forhold til normalbefolkningen. Under den rette behandling og kontrol er det i dag muligt at imødegå de fleste komplikationer, som tidligere krævede langvarige hospitalsindlæggelser. Betændelsen kan bryde igennem tarmvæggen og bane sig vej ud til huden, over til at andet område af tarmen eller gribe over på naboorganer, som f.eks. blæren. Herved dannes en falsk overgang (fistel), hvorfra tarmindholdet kan sive ud. Disse komplikationer kan i reglen behandles ad kirurgisk vej, f.eks. ved operation eller medicinsk med Remicade. Hvad er bivirkningerne ved de forskellige former for medicinsk behandling? Dette behandles i et særskilt hæfte om medicinsk behandling, udgivet af Colitis-Crohn Foreningen. Salazopyrin kan i reglen gives livslangt uden at medføre nogen form for bivirkninger. Det samme gælder 5-ASA præparaterne. Der er dog rapporteret bivirkning på nyrerne i nogle tilfælde, og derfor bør nyrefunktionen holdes under observation med en blodprøve, mindst én gang årligt. Binyrebarkhormoner giver bivirkninger i form af vægtøgning, blodtryksstigning, og runding af kinder og ansigt. Den værste bivirkning er imidlertid, at stoffet ved længere tids anvendelse, medfører en svækkelse af knoglestrukturen og hos børn væksthæmning. Binyrebarkhormon bør derfor kun gives i kortere perioder og om muligt lokalt nedefra i tarmen. Men da lokalindgivelse kun når 1/2 meter op i tarmen, er denne behandlingsmåde kun anvendelig, hvis sygdommen sidder i den nederste del af tyktarmen. En ny type binyrebarkhormon er budesonid, med handelsnavnet Entocort, virker kun lokalt, kan være en mulighed, hvis længerevarende behandling er nødvendig. Det er dog kun ved visse sygdomslokalisationer, at denne behandlingsmulighed er tilstede. Azathioprin (Imurel har "en steroidsparende effekt" dvs. stoffet reducerer behovet for Prednisolon, den mest frygtede bivirkninger er hæmning af de hvide blodlegemers dannelse i knoglemarven. Det er imidlertid en sjælden bivirkning, men det er nødvendigt at blod og knoglemarv holdes regelmæssigt under observation ved blodprøver. I få tilfælde kan lever og bugspytkirtel blive påvirket.

11 Er der forskellige grader af sygdommen? Sygdommen har et meget individuelt forløb. Man kan derfor vanskeligt drage paralleller fra det ene tilfælde til det andet, og man må næsten altid "skræddersy" behandlingen. Det er vigtigt at opnå et tillidsforhold mellem patient og læge, således at patienten altid kan henvende sig, hvis uventede problemer opstår. Den rigtige behandling på det rigtige tidspunkt opnås bedst ved en jævnlig kontrol i et ambulatorium eller hos en speciallæge,hvor man kan være sikker på, at der tages hånd om behandlingen, og dens mulige bivirkninger. Hvilke specielle problemer skaber sygdommen hos børn? Dårlig optagelse af næring fra tarmen ses ved Crohn's sygdom og kan udover vægttab også påvirke barnets højdevækst. Gentagne mavesmerter er almindeligt forekommende hos i øvrigt raske børn. Børn med Crohn's sygdom kan derfor have haft symptomer som mavesmerter og væksthæmning gennem længere tid, inden sygdommen diagnosticeres. Binyrebarkhormon (prednisolon) givet gennem længere tid har også negativ indflydelse på barnets vækst. Andre behandlingsformer har derfor ofte en plads, som ernæringsbehandling og ved mere alvorlig sygdom immunhæmmende stoffer som azathioprin og infliximab. Operation kan betyde en dramatisk bedring af sygdommen med fornyet højdetilvækst. Ligesom ved anden kronisk sygdom kan børn og unge med Crohn's sygdom have psykiske problemer, når de føler sig anderledes end deres jævnaldrende. Hvorfor skal nogle patienter med Crohn's sygdom opereres? Dette behandles i et særligt hæfte om kirurgisk behandling. Hæftet kan rekvireres fra Colitis-Crohn Foreningen. Crohn's sygdom har tendens til at udvikle små bylder og falske udførselsgange fra tarmen (fistler) til endetarmsområdet. Disse behandles ved at lukke op for betændelsen, som derved får afløb. Hvis større dele af tarmen bliver forsnævret på grund af ardannelse i det betændte tarmstykke, kan det være nødvendigt at fjerne det forsnævrede tarmstykke. Denne operation kaldes "resektion". En tilstand, hvor et eller flere korte afsnit af tarmen er forsnævret, kan behandles med en ny kirurgisk teknik - såkaldt strikturplastik - hvor man i stedet for at fjerne tarmstykket, spalter de forsnævrede tarmafsnit og syr dem sammen så tarmafsnittet bliver bredere. Fistler (falske overgange), som forbinder den syge tarm med bugvæggen eller et andet organ, som f.eks. blæren, kan også opereres. Sommetider forsøges først med "astronautkost". Er hele tyktarmen angrebet, kan det være nødvendigt at fjerne den og forbinde tyndtarmen med endetarmen (ileorektal anastomose). Er dette ikke muligt, kan det blive nødvendigt at anlægge en kunstig tarmåbning på forsiden af bugvæggen (ileostomi). En pose sættes herefter over ileostomien. De fleste kan klare sig med at tømme posen et par gange i døgnet. Ved en anden tarmsygdom (colitis ulcerosa) kan man undertiden efter fjernelsen af tyktarmen trække tyndtarmen frem til endetarmsåbningen og samtidig lave et reservoir

12 (pouch). Denne operation udføres desværre ikke på patienter med Crohn's sygdom, da der er stor risiko for at sygdommen blusser op i det omlagte reservoir. Hvilke fordele og ulemper er derved operation? Dette behandles i et særskilt hæfte, udgivet af Colitis-Crohn Foreningen. Fjernelse af det syge tarmstykker giver sædvanligvis omgående symptomfrihed. Kroppen som helhed er også påvirket af den kroniske betændelse, og når den betændte tarm fjernes forsvinder den ekstra belastning af kroppens forsvarssystemer. Operation er imidlertid ingen garanti for, at sygdommen ikke påny blusser op i et tilgrænsende tarmafsnit efter nogle år. Mange Crohn-patienter har fået to eller flere operationer med fjernelse af så begrænsede stykker tyndtarm som muligt. Der er en naturlig grænse for, hvor meget tarm man kan undvære før det går ud over fordøjelsen. Når der er fjernet mere end cm. af nederste del af tyndtarmen, bliver det nødvendigt at give regelmæssigt tilskud af vitaminer, specielt B 12-vitamin og folinsyre. I nogle tilfælde må der gives diætbehandling, hvor specielt fedtmængden begrænses, for at tarmen kan overkomme at optage tilstrækkelig føde. Det kan også være nødvendigt at binde for meget galdesyre, som ellers udløser diarré. Har Crohn's sygdom betydning for gennemførelse af graviditet? Kronisk tarmbetændelse er sygdomme, som oftest angriber yngre i alderen år. Man bliver derfor ofte stillet overfor spørgsmålet, om det er muligt at blive gravid og gennemføre en graviditet. l almindelighed er der ikke grund til at lade være med at blive gravid, hvis det er et ønske hos den unge familie. For mænds vedkommende kan der være problemer med befrugtningsevnen under behandling med Salazopyrin. Ophører man med denne behandling og skifter til 5-ASA behandling, er der normal befrugtningsevne efter tre måneder. Der er ingen øget risiko for mor eller barn under graviditeten, selv om man fortsætter med Salazopyrin-behandlingen. Det tilrådes dog at tage ekstra tilskud af folinsyre, da barnets vækst er afhængig af en optimal tilførsel af dette vitamin. Under amning kan mælken blive lettere gulfarvet, men det betyder ikke noget for barnet. Undersøgelser både herhjemme og fra udlandet har vist, at de små mængder der optages er fuldstændigt harmløse, og der er ingen grund til at afstå fra at amme, selvom man er i behandling med Salazopyrin. Hvis man skifter til et af de moderne medicinske præparater (Asacol, Dipentum, Pentasa, Mesalazin, Premid, som ikke indeholder sulfa, bliver der ingen misfarvning af mælken, selv om også disse præparater udskilles med mælken. I begyndelsen af graviditeten vil man være tilbageholdende med behandling med binyrebarkhormoner og Imurel. Der er ingen sikre beviser for, at disse behandlings metoder indebærer risiko for fostret, men teorien taler for forsigtighed.

13 Såvidt muligt bør graviditeten planlægges, når sygdommen er i en rolig fase. Mange undersøgelser har bekræftet, at sygdommen så i de fleste tilfælde vil forblive i rolig fase under graviditeten. Hvis sygdommen derimod er i aktivt stade er der tendens til, at den ikke går i ro, eller måske end dog forværres under graviditeten. Der er dog ingen grund til at søge abort, selv om man skulle blive gravid med aktiv sygdom, da afbrydelse af graviditeten ikke ser ud til at have nogen indflydelse på sygdommens forløb. Der er nyere undersøgelser, der tyder på at mænd i Imurel-behandling kan risikere at deres sæd giver anledning til misdannelser hos det kommende barn. Det anbefales derfor at Imurelbehandlingen stoppes i mindst 3 måneder før et svangerskab planlægges. Skulle der opstå graviditet under immurelbehandling er der ikke grund til abort, men tæt opfølgning i samarbejde med obstetrikeren (fødseslslægen). Skal jeg ændre mit daglige livsmønster? Nej. Crohn's sygdom synes ikke at være afhængig af aktivitetsniveauet i det daglige. Undertiden er hospitalsindlæggelse nødvendig ved opblussen af sygdommen. Almen aflastning kan give overskud til at kroppens eget forsvar bringer sygdommen i ro. De fleste patienter med Crohn's sygdom kan udføre deres normale arbejde og deltage i sociale aktiviteter - inklusiv sport. Der er ingen grund til at undgå alment socialt og familiært samvær. Hvorledes vil Crohn's sygdom indvirke på min fremtid? Flertallet af patienter med Crohn's sygdom er angrebet i lettere grad med kun få symptomer i form af smerter og diarré, og de kan deltage i alle sociale og familiære forpligtelser på normal vis. Ganske få har sygdommen i svær grad, hvilket kræver intensiv medicinsk og kirurgisk behandling. Moderne behandling har fjernet de fleste risikomomenter og har gjort det muligt for patienten at vende tilbage til en normal livsførelse uden tab af arbejdsevnen. Sker der nogen forskning indenfor Crohn's sygdom? Over hele verden udføres et enormt arbejde for at belyse årsager og forbedre den efterfølgende behandling af Crohn's sygdom. Danmark har hidtil hævdet sig flot i det internationale selskab. Til udforskning af sygdommen kræves deltagelse af mange patienter, hvorfor en national database er vigtigt. I Danmark har vi satset på et samarbejde med mange hospitalsafdelinger ved afprøvning af ny medicin, vurdering af risikofaktorer og årsagssammenhænge for sygdommen. Endvidere deltager mange afdelinger i et internationalt samarbejde. Det er vores indtryk, at et øget internationalt samarbejde, evt. formidlet gennem Colitis-Crohn Foreningen, vil accelerere og målrette denne forskning.

14 Kan jeg få nogen støtte fra det offentlige under min sygdom? Der henvises til foreningens socialrådgiver. Oplysninger om hvordan du som medlem kan komme i kontakt med socialrådgiveren finder du i medlemsbladet CC-Bladet eller på Kan jeg livsforsikres på normal vis? Nej. Ved Crohn's sygdom vil man kun blive livsforsikret med begrænsede rettigheder. Er sygdommen konstateret, vil man heller ikke kunne opnå et "normalt" medlemskab af sygesikringen "Danmark". Om Colitis-Crohn Foreningen Hvad er Det Lægelige Råd? Det Lægelige Råd er sammensat af en gruppe af eksperter, der praktisk og videnskabeligt har beskæftiget sig med inflammatoriske tarmsygdomme. Det Lægelige Råd modtager intet vederlag for sin medvirken i CCF's aktiviteter. Kan jeg få kontakt med andre Colitis-Crohn ramte? Ja. Du kan benytte dig af CCF's korps af KIT-rådgivere. KIT= Kronisk Inflammatorisk Tarmbetændelse KIT-rådgiverne er selv patienter eller forældre til børn med sygdommene, der har deltaget på CCF's egne kurser for rådgivere. KIT-rådgivningen er en telefonrådgivning. Vi vil være behjælpelige med at finde netop den rådgiver der bedst passer til dig og dine forhold. Du kan kontakte KIT-Rådgivningen på tlf mellem kl fra mandag til torsdag samt i sekretariatets åbningstid. Foregår der noget lokalt? Der er oprettet lokalafdelinger under Colitis-Crohn Foreningen i hele landet, hvor der regelmæssigt holdes møder af faglig og social karakter. Kontakt landsforeningen og få opgivet én eller flere kontaktpersoner i dit område. Eller besøg CCF s hjemmside på

15 Kan jeg få yderligere oplysninger om min sygdom? Ja. Colitis-Crohn Foreningen udgiver medlemsblade 4 gange årligt, hvor de nyeste forskningsresultater meddeles og kommenteres. Artikler om sygdommene og behandlingen. Lokalafdelingerne har deres egne sider med nyt fra dit lokalområde, "Det Lægelige Råd," "Det Ernæringsfaglige Råd" samt artikler fra socialrådgiveren, der også besvarer spørgsmål med almen interesse. Hvad er CC-kontoen? CC-kontoen administreres af hovedbestyrelsen for Colitis-Crohn Foreningen. De beløb, som tilgår kontoen benyttes ubeskåret til: Forskning indenfor inflammatoriske tarmsygdomme. Uddeling af midler fra kontoen foregår efter indstilling fra CCF's Lægelige Råd. Beløb fra kontoen går selvfølgelig udelukkende til forskning indenfor colitis ulcerosa og morbus Crohn. Patientlegater Legater til colitis/crohn ramte medlemmer. I øjeblikket uddeles højst 2500 kr. pr. ansøgning. Tidspunkt for ansøgning annonceres i CC-Bladet samt på CCF s hjemmeside; Hvordan kan jeg hjælpe med til at støtte forskningen? Du kan støtte forskningen ved at indbetale et gavebeløb på girokonto der ubeskåret vil tilgå forskningen indenfor morbus Crohn og colitis ulcerosa. Hvad er EFCCA? European Federation of Crohn's and ulcerative Colitis Associations - EFCCA - er en europæisk sammenslutning af landsforeninger for Colitis/Crohn-ramte. Den danske Colitis-Crohn Forening er medlem og har derfor indflydelse på målene for forskning og vilkår for Colitis Crohn-ramte på internationalt plan. Samarbejde er nødvendigt både videnskabeligt og socialt. Hvad er CCFA? Crohn Colitis Foundation of America. Hvorledes finansieres Colitis-Crohn Foreningen? Landsforeningen for Colitis-Crohn-ramte er selvfinansierende. Foruden medlemskontingenter (p.t. 150 kr. om året i 2004), modtager foreningen gavebeløb fra medlemmerne. CCF modtager desuden støtte fra Tips- og Lottopuljen og Socialministeriets Handicappulje (kursus for forældre, børn og unge). Det er foreningen

16 magtpåliggende, at de midler der indkommer til foreningens arbejde, uddeles snarest efter foreningens regler.

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Landsforeningen til bekæmpelse af Colitis Ulcerosa, Crohns sygdom samt andre relaterede tarmsygdomme

Landsforeningen til bekæmpelse af Colitis Ulcerosa, Crohns sygdom samt andre relaterede tarmsygdomme 2 Forord Crohns sygdom (Morbus Crohn) er en sygdom, der viser sig hos ca. 600 nye patienter hvert år eller 11 nye tilfælde pr. uge her i landet. I alt lever der ca. 15.000 med Crohn i Danmark. Vi kender

Læs mere

Informationshæfte Colitis ulcerosa

Informationshæfte Colitis ulcerosa Informationshæfte Colitis ulcerosa Indholdsfortegnelse Forord...3 Colitis ulcerosa...4 Hvad er colitis ulcerosa?...4 Hvad er colon og dens funktion?...5 Ændres colons funktion ved colitis ulcerosa?...5

Læs mere

Det lægelige Råd. Indhold. Colitis-Crohn Foreningen. Aktivitetspuljen

Det lægelige Råd. Indhold. Colitis-Crohn Foreningen. Aktivitetspuljen Colitis-Crohn Foreningen Landsforeningen til bekæmpelse af Colitis ulcerosa, Crohns Sygdom og andre relaterede tarmsygdomme Det lægelige Råd Overlæge dr. med., Pia Munkholm Overlæge dr. med., Jan Fallingborg

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm Patientvejledning Irritabel tarm Tyktarm Irritabel tarm (colon irritable) er en tilstand, hvor tyktarmens normale bevægelser er ændret, så tarmindholdet ikke føres fremad mod ende tarmen på normal vis.

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

Information om pouch

Information om pouch Information om pouch 2 Forord Denne pjece henvender sig til dig som på grund af Colitis Ulcerosa (CU) eller Familiær Adeno Polypose (FAP) overvejer at få en pouch. Denne pjece er tænkt som et supplement

Læs mere

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN Kolofon Kræft i tyk- og endetarmen Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S

Læs mere

kikkertundersøgelse af tyktarmen

kikkertundersøgelse af tyktarmen Patientinformation om kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi) Regionshospitalet Randers Kirurgisk afdeling Hvad er en koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af tyktarmen. Ved undersøgelsen

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Anlæggelse af J-Pouch

Anlæggelse af J-Pouch Anlæggelse af J-Pouch Århus Universitetshospital Kirurgisk afdeling P Afsnit P260 Tlf. +45 7846 7537 Tage-Hansens Gade DK-8000 Århus C www.afdp.auh.dk J-pouch anlæggelse og forløb Formålet med denne patientinformation

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

COLITIS-CROHN FORENINGEN INFORMERER. Vores barn har fået tarmbetændelse

COLITIS-CROHN FORENINGEN INFORMERER. Vores barn har fået tarmbetændelse COLITIS-CROHN FORENINGEN INFORMERER Vores barn har fået tarmbetændelse COLITIS-CROHN FORENINGEN Klingenberg 15, 2. th, 5000 Odense C Tlf. 35 35 48 82 CVR 21314307 Colitis-Crohn Foreningen Landsforeningen

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose - en patientvejledning Indhold: Overlæge Niels Seersholm Redaktør: Birgitte

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage S TA N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage Mave Cardia [C] Pylorus [P] Ptosis Maven er nedsunken. Svært ved at løfte armene over hovedet, hængemave, svært at tømme maven, spiser uden at

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Patientvejledning. Koloskopi samt udrensningsvejledning. Kikkertundersøgelse af tyktarm

Patientvejledning. Koloskopi samt udrensningsvejledning. Kikkertundersøgelse af tyktarm Patientvejledning Koloskopi samt udrensningsvejledning Kikkertundersøgelse af tyktarm En koloskopi er en kikkertundersøgelse af endetarmen og tyktarmen med henblik på at afsløre sygelige forandringer i

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

SIDE 3 FORORD. Denne publikation er udgivet af Landsforeningen til bekæmpelse af colitis ulcerosa, Crohns sygdom samt andre relaterede tarmsygdomme.

SIDE 3 FORORD. Denne publikation er udgivet af Landsforeningen til bekæmpelse af colitis ulcerosa, Crohns sygdom samt andre relaterede tarmsygdomme. SIDE 1 SIDE 2 SIDE 3 FORORD Denne publikation er udgivet af Landsforeningen til bekæmpelse af colitis ulcerosa, Crohns sygdom samt andre relaterede tarmsygdomme. Den er skrevet af og for patienter, for

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke ENTERAL ERNÆRING Patientinformation Sondeernæring og ernæringsdrikke Hvis du ikke får tilstrækkeligt med energi, protein, vitaminer og mineraler, kommer du ind i en ond cirkel... Du har mindre appetit

Læs mere

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi Tab dig 20-25 kg uden kirurgi På Privathospitalet Møn samarbejder den bariatriske speciallæge med dedikerede diætister fra Frk. Skrump om et vægttabsprogram, der sikrer optimalt udbytte af et intensivt

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi Patientinformation Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi - Rectum resektion med loop-ileostomi Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Rev. apr. 2008

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 Medicinske mave-tarmsygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 1 Ulcussygdom Hvad skal vi snakke om? Kronisk inflammatoriske tarmsygdomme 2 3 Anatomi 4 Fysiologi Synkesmerter/-stop Ræben Hoste

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium I Hillerød Hospital

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm Nordisk Rebalance Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm 10-07-2013 Spørgsmål til dette notat kan

Læs mere

PRP (Platelet Rich Plasma)

PRP (Platelet Rich Plasma) Patientinformation PRP (Platelet Rich Plasma) Behandling af kroniske seneskader med kroppens egne væksthormoner Velkommen til Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Idrætsklinikken - Middelfart Middelfart

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Patientvejledning. Celleforandringer i livmoderhalsen. Keglesnit

Patientvejledning. Celleforandringer i livmoderhalsen. Keglesnit Patientvejledning Celleforandringer i livmoderhalsen Keglesnit Mere end 3.500 danske kvinder får hvert år konstateret celle forandringer i livmoderhalsen. Celleforandringerne er ikke kræft, men det kan

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Brystmælk er den bedste ernæring til spædbørn. Pepticate er en fødevare til særlige medicinske formål, som anvendes i samråd med læge eller

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

Information om brystløft

Information om brystløft Information om brystløft Hvem henvender et brystløft sig til? Der findes 3 væsentlige årsager til slaphed af brysterne: Graviditet Ved graviditet stimuleres brystkirtlerne til produktion af mælk. Brystkirtlerne

Læs mere

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om (den gule plet) Af Sara Brandi Bloch læge Øjenafdelingen Glostrup Hospital FIGUR 1 Det retinale pigmentepitel Værd at vide om Af Michael Larsen professor, overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital

Læs mere

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Patientvejledning Fillers Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Fillers kan give din hud ny volumen og spændstighed. Ung hud er jævn og elastisk. Den inde holder bl.a. meget hyaluronsyre,

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Jumpers Knee (Springer knæ)

Jumpers Knee (Springer knæ) Jumpers Knee (Springer knæ) 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er springer knæ?... 4 2. Medicin... 5 3. Behandlingsdagen... 6 3.1 Forberedelse til behandlingen... 6 3.2 Selve operationen... 6 4. Udskrivelse...

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled Patientvejledning Leddegigt I hånd- og fingerled Leddegigt er en alvorlig sygdom, der påvirker mange led, ikke mindst i hånden og fingrene. Ofte angribes mange af kroppens led af en betændelses lignende

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft...

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Æggestokkræft rammer kun få, men opdages af færre i tide. Folderen her fortæller dig, hvad du skal være opmærksom på. Lyt til,

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Hvad er en stomi? Gads Forlag Pleje og dokumentation 1

Hvad er en stomi? Gads Forlag Pleje og dokumentation 1 Gads Forlag Pleje og dokumentation 1 Hvad er en stomi? En stomi er en kunstig åbning i bugvæggen på maven, hvor tarmen er ført ud og syet fast i maveskindet. Det betyder, at afføringen kommer ud af stomien

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Regionshospitalet Randers/Grenaa Børneafdelingen 2 Rigtig mange børn har problemer med forstoppelse og har brug for professionel hjælp for at komme problemet

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Ansigtet viser kroppens tilstand

Ansigtet viser kroppens tilstand Ansigtet viser kroppens tilstand Dit ansigt er en åben bog, der afslører, hvordan din krop har det. Problemer med fordøjelsen, lungerne, hjertet og fertiliteten kan alt sammen aflæses i det lille område

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time)

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time) Velkommen til Kost & Velvære Åhavevej 44 7200 Grindsted Kære.Du har en aftale dag d../. 201 Klokken.. Ved en kostvejledning vil du blive spurgt om en række ting, som er af privat karakter; det er derfor

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Faktaark - Januar 2015 Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Cystisk Fibrose Foreningen kan rekvirere et udkast til ansøgning, hvor de konkrete merudgifter kan

Læs mere