Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening. Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa. Søren Braagaard takker af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening. Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa. Søren Braagaard takker af"

Transkript

1 Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening NR. 1 august ÅRGANG Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa Søren Braagaard takker af

2 Formandsskifte i Nordjysk Lystfiskeriforening NL har fået ny formand. Jeg, Jesper Høgsted Olesen er tiltrådt som ny formand som afløser for Søren Braagaard, der har ledet Nordjysk Lystfiskeriforening godt igennem 16 år. Søren valgte at stoppe som formand for NL efter flere gange at have være overtalt til at tage en periode mere. Han får nu velfortjent tid til at fiske. Knæk og Bræk Søren. Jeg er 43 år. Mit daglige virke er PFA medarbejder i en elektronikvirksomhed. Jeg bor i Buderupholm sammen med Tine. Jeg har været medlem af foreningen siden 1984, samt siddet flere år i bestyrelsen og er hermed fuldt klar over foreningens situation. Igen i år var bestyrelsen tvunget til at ændre budgettet i sidste øjeblik. Denne gang var vi forberedt på situationen, og det bekræfter, at foreningen skal tilpasse økonomien fremover, for således at undgå disse ændringer i sidste øjeblik. Bestyrelsen skal i de kommende år arbejde på at tilpasse de reelle indtægter med de udgifter foreningen har. Vi er nødt til at se på alle store udgifter og tænke alternativt. Aktuelt i år, har vi aflyst lodsejerfesten. Det er ikke med min gode vilje, dette er sket. Det skal kraftigt understreges, det kun er i år, den er annulleret. Lodsejerfesten er absolut en nødvendighed for en forening som NL. Et godt forhold til lodsejerne er et af fundamenterne for foreningen. Samtidig er vi gået i dialog med lodsejerne vedrørende vore kontrakter. Medlemstallet ser ud til i fremtiden at ligge på ca Kan vi ændre nedgangen? Vi er ikke selv herre over nedgangen, alle foreninger oplever det samme. Alle foreninger uanset størrelse oplever det samme. Vi skal forsøge at reducere nedgangen. Hvordan? Reklame! En god reklame for en lystfiskerforening er en omtale af fangster. Derfor opfordres alle, der fanger en god fisk, til at indsende fangstrapport og billede af fangsten til hjemmesiden. Når der fanges fisk i åen, får vi medlemmer. Samtidig skal vi have en positiv indgang til vore problemer og til snakken med hinanden. Med brok løser vi intet. Så enkelt er det! Vi må ikke længere el-fiske og sætte fisk ud. Det lader kun en farbar vej tilbage at hjælpe åens egenproduktion. Det er i regi af Sammenslutningen, dette arbejde indtil nu er foregået. Vi skal mere aktivt deltage i dette arbejde enten som fast samarbejdspartner eller som medlem af sammenslutningen. Vi har opfordret til en ny dialog og har et håb om, at Sammenslutningen tager opfordringen op og vi sammen finder en ny økonomisk model. Vi ønsker at være med enten som medlem eller indgå et formaliseret samarbejde. En ny sæson står for døren, og vi håber, den bliver lige så god som sidste år. Som ny formand ønsker jeg alle Knæk og Bræk Jesper H. Olesen Bestyrelsen 2008 Øverst fra venstre: Søren Nielsen, Claus Rasmussen, Torben Buchardt Jensen, Dennis Deleuran, Lars Bølling. Nederst fra venstre: Jesper Høgsted Olesen, Lars Jæger, Hilmar Jensen, Poul Naundrup Pedersen. Mundtlig beretning 2008 Fiskevandet I Nordjysk Lystfiskeriforenings love står i 2, som definerer foreningens formål, følgende: citat: at sikre medlemmerne mulighed for at udøve deres fritidsinteresse ved at leje/erhverve fiskevand. Citat slut. I mange år var det en opgave, som var overkommelig at løse. Medlemstallet lå på de 800 medlemmer, og ved udgangen af året var der knap 100 på venteliste. Det betød, at det nye år altid startede med en fuld medlemsliste. Det gav en stor tryghed i økonomien, og budgetterne kunne således altid overholdes. Sådan er tiderne ikke mere. Foreningens medlemstal har været stærkt dalende gennem de sidste år. Økonomien er derved blevet svækket. Der er færre til at betale, og udgifterne er stort set de samme. Sidste generalforsamling rettede op på økonomien med kontingentstigning, men hermed er de økonomiske overvejelser ikke til ende. Bestyrelsen er ganske klar over, at den største post i budgettet udgifterne til fiskevandet også må ind i overvejelserne for at sikre, at økonomien kan stabiliseres, og fremtiden sikres for foreningen. Arbejdet hermed påbegyndtes i 2006 med en gennemgang af foreningens øverste fiskevand. Strækningen blev travet igennem, og parcellerne klassificeret efter kvalitet. Resultatet heraf er så blevet brugt i forhandlingerne med lodsejerne. I efteråret 2007 gennemarbejdede forretningsudvalget foreningens øvrige fiskevand. Igen var det med henblik på at vurdere kvaliteten af fiskevandet i forhold til den betalte leje. Kontrakterne er i mange tilfælde flerårige og nogle af dem er pristalsreguleret. Denne pristalsregulering blev vurderet som meget praktisk for år tilbage, da forholdene omkring økonomien var ganske anderledes end i dag. Flerårige kontrakter er bestemt af det gode og sikrer fiskevandet for foreningen. Pristalsreguleringen er mere besværlig, fordi lejen stiger pr. automatik, uden at foreningen kan forhandle om det rimelige i, at lejen skal stige. Der kan være fysiske forhold ved åen, som forringer fiskevandet. Bestyrelsen har ved forhandling af de kontrakter, som skal fornyes i år, valgt at se på de fysiske forhold pristalsreguleringen prisen. Forhandlingerne må indtil nu siges at være faldet tilfredsstillende ud. Processen vil strække sig over flere år, indtil alle kontrakter er nyforhandlet. Der skal ikke et sekund være tvivl om, at det er bestyrelsens opfattelse, at dette må tage den nødvendige tid, og at det skal ske i respekt for det gode samarbejde, som eksisterer mellem lodsejerne og foreningen. Bestyrelsen vil også i fremtiden arbejde hårdt for at sikre fiskevandet til glæde for medlemmerne. Og så til slut: hele fiskevandet er intakt i 2008!!! Det er godt klaret af forhandlerne. Tak for det. Lindenborg Å Aalborg Kommune reagerede dagen efter, at NLfiskeren var kommet på gaden med beretningen indeholdende kritikken af det manglende åsyn og efterfølgende manglende møde om vedligeholdelsen af åen i Forvaltningen undskyldte sig med meget stort arbejdspres, men lovede et møde her i det nye år. Det er foreningen selvfølgelig tilfreds med, men vedligeholdelsen af åen i 2007 er allerede kommet noget på afstand. I 2006 ansøgte foreningen det daværende amt om tilladelse til at flytte hytten på Flade til skoven ved Louisendal og om tilladelse til at bygge en spang over åen, således at hytten fru Christensen kunne bruges som erstatning for hytten på det Flade. Bestyrelsen havde vurderet, at den sværeste tilladelse ville være flytningen af hytten, men den nåede amtet at færdigbehandle, og byggetilladelsen er givet. Ansøgningen om spangen lå død i hele 2007 i teknisk forvaltning Aalborg Kommune, men efter flere rykkere har forvaltningen lovet at få den færdigbehandlet. Så snart tilladelsen foreligger, kan byggeriet af spangen gå i gang. Flytningen af hytten bliver måske først til efteråret, når afgrøderne er høstet, og der igen kan køres på markerne. Der er lidt surt, da det var planen, at arbejdet skulle have været udført i Natura 2000 Natura 2000 projekt - Lindenborg Ådal kaldte til møde den 13. december 2007 i Regionshuset. Her blev der redegjort for projektets forløb indtil nu med omtale af de vandringer, som havde fundet sted på strækningen fra Jernbanebroerne til Haals Bro. Der var bestemt nogen uenighed mellem deltagerne i disse vandringer og projektets folk om succesen i dette forløb. Projektet lever videre og skal her i 2008 udvikle ideer og tiltag til det endelige slutprojekt. 2 3

3 Hertil blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra lodsejerne, naturfredningsforeningen, jægerne og lystfiskerne. Både Nordjysk Lystfiskeriforening og Sammenslutningen har sæde i dette udvalg. Udvalgets formand bliver Bjarne Moeslund fra det tidligere Hedeselskab. Altså en formand, som ikke har tilknytning til de myndigheder, som i sidste ende er ansvarlig for projektet. Bjarne Moeslund er særdeles kompetent på området, kender åen og er en ivrig lystfisker. Bestyrelsen deltager positivt i dette arbejde og vil at komme med konstruktive indlæg. Tagrørene Tagrørene breder sig langs åen. Hele østsiden af åen fra den ny Egensebro og til fjorden er nu en tæt sammenhængende rørskov, som forhindrer al færdsel og mulighed for fiskeri. Hvis der ikke gribes radikalt ind over for tagrørenes fremmarch på vestsiden af åen, vil der her også om ganske få år være store områder, som ikke kan fiskes fra. Bare for 10 år siden var der store huller på østsiden, hvorfra der kunne fiskes, men de er nu helt lukkede. Det er nu, slaget om vestsidens fremtid skal slås. Bette Sigurds fortjenstpokal 2008 Bette Sigurds fortjenstpokal uddeles hvert år til et medlem, som i foreningen har ydet en indsats, der rækker ud over det almindelige. Lystfiskere, der har færdes på åens nederste strækninger, har i 2007 nydt godt af særdeles velholdte bredder. Det har kostet mange timers arbejde med buskrydderen at skabe disse fremragende forhold for medlemmerne. Henning Maack har lagt ryg og kræfter til dette store arbejde. Det er der mange medlemmer, som er dig taknemmelig for. Jeg håber, at dit strålende eksempel vil smitte af på mange her i 2008, således at der igen bliver skabt fine forhold for fiskeriet. Henning vil du komme herop og modtage Bette Sigurds fortjenstpokal og modtage kammeraternes hyldest. Du har virkelig fortjent den Til lykke Henning Derfor må der flere medlemmer melde sig til at tage en turn med maskinerne for at stoppe denne fremmarch. Nye hjælpere skal henvende sig til bestyrelse. Så vil de blive indført i maskinparken og proceduren for vedligeholdelse af bredkanten. Præmieredagen Så er det på onsdag, at det går løs igen. Grønlæderfiskeriet starter. Det er en festdag. Kontrollen er ude fra den første dag, så husk medlemskort og beviset for betalt statsfisketegn. Og så på lørdag den 19. er det store præmieredag. Alle mand af huse for at opleve starten på fiskeriet i Alle foreningens kontrollanter er på stikkerne for at tjekke medlemmerne. Så sørg for, at alt er i orden. Kontrollanterne møder kl i Lindbo. Beretningen afsluttet Hermed er min mundtlige beretning slut og overgives sammen med bestyrelsens skriftlige beretning til forsamlingens behandling. Tak. Gistrup, den 8. januar 2008 Søren Braagaard Pokalfisk præmie Havørred 82 cm 8,1 kg Arne Ørsnæs Jensen 2. præmie Havørred 87 cm 7,7 kg Claus Villadsen 3. præmie Havørred 81 cm 7 kg Jan Lindhardt Nielsen Referat af ordinær generalforsamling 2008 Valg af dirigent Tage Kragbak blev valgt som dirigent og kendte generalforsamlingen lovlig. Godkendelse af forretningsorden. Valg af stemmetællere Bestyrelsens forslag til forretningsorden blev tiltrådt. Bestyrelsens forslag til stemmetællere blev vedtaget. Beretning Formanden aflagde mundtlig beretning. Efter en kort debat konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen kunne tiltræde beretningen. Regnskab Kassereren fremlagde og kommenterede regnskabet. Efter kort debat blev regnskabet vedtaget. Indkomne forslag Der var ikke indkomne forslag. Budget 2007/2008 Kassereren fremlagde budgettet. Budgettet blev tiltrådt af generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev tiltrådt af generalforsamlingen. Valg af formand Søren Braagaard ønskede ikke genopstilling og foreslog på bestyrelsens vegne Jesper Høgsted Olesen. Jesper Høgsted Olesen blev valgt uden modkandidat. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer Lars Bølling, Dennis Deleuran og Torben Burchardt Jensen blev alle genvalgt. Nyvalgt blev Søren Nielsen. Valg af 2 suppleanter Peter Jensen og Jørgen Brandt blev genvalgt. Valg af revisorer Ole Bille og Jan Winter Sørensen blev genvalgt. Eventuelt Der er gule ærter i Lindbo den 19. januar. Hilmar Jensen kommenterede NL s forhold til Sammenslutningen og efterlyste positive signaler fra sammenslutningen. K.E. Petersen opfordrede til at styrke samarbejdet mellem foreningerne ved Lindenborg Å. Generalforsamlingen udnævnte Søren Braa gaard til æresmedlem. Søren Braagaard takkede for æresmedlemskabet og for de 16 år som formand. Opfordring til at deltage i medlemsmødet d. 31. januar. Formanden takkede dirigenten. Underskrevet Ref.: Poul Naundrup Pedersen. Dirigent: Tage Kragbak 4 5

4 Søren Braagaard æresmedlem Vi skal sige farvel til Søren Braagaard, som har været vores formand gennem 16 år. Søren blev valgt på generalforsamlingen den 1. februar Sørens begrundelse for at stoppe har blandt andet været, at han gerne vil have mere tid til at fiske. Det vil hele bestyrelsen gerne. Der er ingen tvivl om, at Søren efterlader sig en væsentlig anderledes forening, end som den så ud, da han startede sit arbejde formand. Det gælder ikke mindst den åbenhed om foreningens virke, som Søren har været bannerfører for. Det har ikke i hans formandsperiode været forbudt at nævne NL i offentlig sammenhæng. Det er blevet fuldt legalt at fortælle, at man har fanget en fisk i Lindenborg Å. Søren har også været meget aktivt i arbejdet for NLs synspunkter i forholdet til lokale og regionale politikere, i vor tid i Sammenslutningen og ikke mindst i Ferskvandsfiskeriforeningen. Kampen for at sikre godt fiskevand, gode fiskemuligheder og ikke mindst fisk har været i højsædet. Troværdighed og initiativ har drevet indsatsen. Søren har haft forventninger og krav til de øvrige i bestyrelsen. Det har været med til at gøre arbejdet spændene. Det er faktisk lykkedes Søren at slide en snes bestyrelsesmedlemmer op, i den periode han har været som formand. Der er ingen tilbage fra dengang, han startede. Bestyrelsen vil på baggrund af Sørens store indsats for foreningen gerne indstille ham til æresmedlem af Nordjysk Lystfiskeriforening. Ny i bestyrelsen Mit navn er Søren Nielsen. Jeg er 33 år og bor i Klarup Til dagligt arbejder jeg som indkøber i elektronikindustrien. Jeg startede med at fiske i Ryå som dreng, siden har det grebet meget om sig. Jeg fisker primært med flue og fisker efter havørred, laks og gedder. I sommerhalvåret er det jagten på havørred og laks i åen eller elv, jeg dyrker. I vinterhalvåret går turen som oftest til Mariager fjord. Der udover når jeg som regel nogle ture efter gedder og hornfisk. Jeg har ingen erfaring med bestyrelsesarbejdet, men ser frem til de udfordringer der måtte komme. Knæk og bræk. 50 års jubilarer 2008 I disse moderne og hektiske tider, som det påstås at vi lever i, hvor alle zapper rundt på hylderne med fritidstilbud uden at stå stille ret længe og uden at finde en blivende interesse. Denne flakken opleves også i vores forening, hvor der er medlemmer, som forsvinder igen efter et kort besøg. Så derfor er det befriende og opmuntrende at kigge i medlemslisten og se, at foreningen har 2 medlemmer, som meldte sig ind i foreningen i 1958 og har været medlemmer lige siden. Det er tegn på stor og trofast kærlighed til lystfiskeriet og til Nordjysk Lystfiskeriforening i særdeles. Foreningen har et 50 års diplom til minde om jubilæet. I 2008 er det Poul Christensen og Kaj Jørgensen, som kan fejre de 50 år. Jeg vil bede de herrer, hvis de er tilstede, om at komme herop og modtage diplomet for lang tids tro tjeneste i foreningen. Til lykke! 6 7

5 Venlig hilsen Bestyrelsen Særbestemmelser for NL s medlemmer Bestyrelsen har besluttet hvert år i første nummer af bladet at genoptrykke de særbestemmelser, der gælder for foreningens medlemmer. Særbestemmelser for fiskeri for medlemmer af Nordjysk Lystfiskeriforening: Fra Ladefogeds bro ( Slusen ved Gudumholm) til åens udløb i Limfjorden er mindstemålet for alle ørredarter - undtaget regnbueørred - 40 cm. Nedgængere er fredet fra 16. januar til 14. marts. Det er ikke tilladt medlemmer af NL at garnfiske i Langerak (fra Aalborg Portland til Egense). I tiden 1. september til 31. december er fiskeri og færdsel på åens østside fra Stenhullet ved Storvorde til åens udløb i Limfjorden ikke tilladt fra solnedgang til solopgang. Af hensyn til den udtrækkende smolt er medefiskeri med agnet krog ikke tilladt i perioden fra den 15. marts til den 1. maj. Forbudet gælder for NL s fiskevand i Lindenborg Å. Alt fiskeri skal foregå fra åbredden. Vadefiskeri er dog tilladt fra åens østside på strækningen fra højspændingen og nedstrøms. NL-medlemskort skal altid medbringes under fiskeri ved foreningens fiskevand. Undladelse heraf medfører en bøde til foreningen på 50 kr. Kvittering for betalt fisketegnsafgift skal ligeledes altid medbringes under fiskeri. Særbestemmelser for parkering og færdsel for medlemmer af Nordjysk Lystfiskeriforening: Indkørsler til marker, markveje o.l. må ikke benyttes til parkering, ligesom parkering på marker og grødeopsamlingspladser ikke er tilladt. Parkeringsanvisninger skal respekteres og følges. Færdsel over marker/dyrkede arealer, gårdspladser og igennem haver er ikke tilladt. Eventuelle henvisninger fra lodsejerne skal følges. Det er strengt forbudt at henkaste affald langs åen: Linerester, øldåser, ølkapsler o.s.v. Alt affald skal hjembringes. Der findes ikke affalds poser i hytterne. Særbestemmelser m.h.t. kontrol af Nord jysk Lystfiskeriforenings medlemmers udøvelse af fiskeri ved foreningens fiskevande: 1. Medlemmerne har pligt til at forevise medlemsbevis, kvittering for betalt fisketegnsafgift samt eventuelt yderligere legitimation til personer, der foreviser et af Nordjysk Lystfiskerifor ening udstedt kontrolskilt. Medlemmer, der ikke kan forevise gyldigt medlemsbevis og/eller kvittering for betalt fi sketegnsafgift, skal på forlangende straks forlade fiskevandet. 2. På forespørgsel skal medlemmerne endvidere fremvise eventuel fangst for kontrol af fredning og mindstemål i henhold til ferskvandsfiskerilovgivningens bestemmelser samt Nordjysk Lystfiskeriforenings særbestemmelser. Fangst skal ved fiskevandet opbevares i en sådan tilstand, at den er umiddelbart kontrollerbar m.h.t. overholdelse af mindstemål. Såfremt ovenfor nævnte bestemmelser ikke er overholdt, skal fangst samt medlemsbevis overgives til kontrolløren og fiskevandet straks forlades. Bestyrelsen foretager det videre i sagen. 3. Medlemmer, der overtræder en eller flere af Nordjysk Lystfiskeriforenings til enhver tid gældende særbestemmelser i øvrigt, skal på forlangende overgive medlemsbevis til kontrolløren og straks forlade fiskevandet. Bestyrelsen foretager det videre i sagen. Og husk! Særbestemmelserne er ikke lavet for at genere NL s medlemmer - men for at sikre os fiskevand...med fisk i. 8 9

6 Min største Norges laks! Efter 25 års laksefiskeri i Gaula, altid i ugerne 27-29, hvor jeg har oplevet alt hvad en laksefisker kunne ønske sig. Det meste af min fisketid er altid foregået fra og på Størens Jæger og Fiskeforenings fiskevand. Boet i hytte på Vårvoldens Camping på Støren ejet af Åsta og Kåre Kjelstad, som også er lodsejere på de to strækninger mit fiskeri indlæg her vil omhandle. Jeg vil fortælle om en rigtig god dag den 4. juli for år tilbage. Dagen før, den 3. juli sent aften, går jeg i seng godt træt efter dagens anstrengende fiskeri, uvidende om hvad næste dags fiskerioplevelse ville bringe. Der er stadigt lyst udenfor, hvad der forøvrigt er hele natten på denne årstid. Dagen gav ingen laks, men jeg så da springende opgangslaks. Vækkeuret ringer kl. 5 morgen jeg må ærligt indrømme, det er svært at komme ud af den varme dyne, men ivrig og altid besjælet af fangstoptimisme får mig til hurtigt at komme op, en rask gang morgentoilette og en mellemmad, som var smurt dagen før, fisketøjet på og min 10 fods Hardy og mine blink med. Stille lister jeg ud, jeg skulle nødigt vække min kone. Enhver der har prøvet det, ved hvor dejligt det er at komme ud en tidlig morgen, fuglene er allerede i gang med deres sang, og ikke kun fuglene. Elvens brus høres også, for jeg har kun ganske få skridt ned til elven. Hver dag har jeg en fast aftale med min kone, kaffe ude på terrassen kl. 9-halv ti der omkring, og skulle det hænde at jeg udebliver, er det fordi der er en laks som er kommet i vejen for mit fremmøde. Men tilbage til Laksen er lige lagt ind i bagerummet i min Volvo. dagen, jeg var nu kommet ned til elven, klokken var omkring halv seks, jeg starter mit fiskeri på Kjelstad stryget, et dejligt sted for mit blinkfiskeri. Kjelstad stryget rummer alt, hvad en laksefisker som jeg ønsker, derfor er det et sted, som jeg bruger meget af min fisketid på. Efter at jeg havde været nede over stykket en enkelt gang, begav jeg mig op over og startede på ny. Klokken var nu lidt i 8, da jeg fik hug af en laks, og en hård men dejlig fight begyndte. Knarren på mit Ambassadeur multihjul monteret med 0.45 nylonline snerrede lystigt. Efter at laksen havde taget en tur tværs over elven og foretaget et vældigt spring, var vi kommet et stykke ned af elven. Endelig måtte laksen give sig, jeg fik fangstkrogen i den, en flot fisk lå nu for mine fødder, blank og majestætisk så den ud, vægt 9,5 kg, en snor om haleroden og hjem på terrassen til morgenkaffen. Efter denne tidlige laksefangst tog jeg det afslappet resten af dagen, laksen var, efter den var blevet vejet, lagt i fryseren. Min kone og jeg var nu taget ind til byen Støren for at handle. Om aftenen skulle der igen fiskes, min kone skulle sammen med lodsejerfruen Åsta til bilbingo oppe i byen. Jeg var blevet enig med mig selv, efter at dagen for mig havde haft så god en start med fangst af en 9,5 kg laks, så ville jeg prøve at fiske med kastedup og flue nedenfor Kjelstad stryget ved Listu hullerne. Men at tage ned til elven uden blink var for mig helt umuligt, så de skulle selvfølgelig med. Ind i bilen, ned ad stien til fiskepladsen. Kl. var godt 18, da jeg havde parkeret bilen tog jeg min fiskestang, som var rigget til, og gik så ned over stenene, da jeg kom frem til fiskepladsen sad min gode ven Roger og hans kammerat, som begge er svenskere. De sad åbenbart og hyggede sig ved et bål, hvor de var ifærd med at riste pølser, deres fiskestænger stod ved deres side. Jeg spurgte om de havde fisket, ja de havde været igennem stykket med flue, så gå du bare igang Evan sagde Roger. Listu, som stedet hedder, var efter min mening noget af det allerbedste i Gaula, 3 store huller efter hurtigt vand og et svagt knæk på stykket. Forøvrigt er jeg rigtig godt kendt ved Listu, jeg ved, hvor jeg plejer at få laks på, lige efter det hurtigt vand og før de 3 store huller er der kraftige strømhvirvler foresaget af store usynlige sten, bag dem er laksen. Jeg gik nu op til det hurtige vand, gik et lille stykke ud i elven og startede med min kastedup med en rørflue for enden. Efter ganske få kast fik jeg uorden i forfanget, jeg havde jo mine blink hængende i blinktasken ved min side. Hurtigt afmonterede jeg kastedup, i stedet for blev der nu sat et blink på, valget blev et 40 g salamander i kobber. Knuden jeg altid bruger er en polomar som er fantastisk stærk. Kastede så over til kanten af det hurtige vand, blinket går så tværs over stykket, efter et par kast sætter blinket sig fast i bunden netop som jeg havde kastet. Så for at få blinket fri, måtte jeg ind på land for at gå nedenfor blinket, som jeg så nemt kan få fri. Roger råber om jeg er færdig, det er jeg selvfølgelig ikke, jeg var jo lige begyndt. Evan ok, gå du bare i gang igen. Jeg går så op igen, hvor jeg før startede, laver en ny knude og kaster igen og igen går et skridt frem og kaster, blinket lander perfekt på stedet, satans også, nu sidder blinket igen fast. Men nej, en laks havde taget blinket, og jeg kunne med det samme mærke, at det var en stor fisk. Min 10 fods Hardy stod nu i en bue, jeg selv trak nu lidt ind på lavere vand, Roger og hans kammerat havde allerede observeret, at jeg havde laks på og kom op på siden af mig. Roger spurgte, Evan er det en stor laks, du har på, ja det er jeg helt sikker på. Laksen vendte nu og gik ned over og mig i løb bagefter, jeg må ærligt indrømme, jeg var allerede blevet godt tør i munden, for lige meget hvor mange laks man har fanget, er det et fænomen, som gentager sig. Laksen jeg havde på bestemte fuldstændigt, dybt gik den og den var stærk, flere gange gjorde den som den ville, op for at springe hvad jeg afbødte ved at sænke stangen. Det blev nogle lange minutter, inden laksen gav sig, flere gange stillede den sig uden at jeg kunne gøre andet end at forsøge at få den i gang igen. Det blev da også en kamp, jeg aldrig vil glemme. Ca. 3 kvarter var gået inden laksen var klar til landing, Roger satte fabgstkrogen sikkert i, og laksen var nu på land. Klokken var nu 19.30, jeg sprang ned over laksen og med besvær fik vi laksen aflivet. Jeg takkede Roger for en sikker landing. Jeg var godt klar over, at det til dato var min hidtil største laks, den fik da også et ordentligt knus og kram. Og efter at Roger og kammerat havde ønsket mig til lykke med fangsten, skulle laksen nu bæres op til bilen, jeg magtede ikke selv at bære den, jeg var faktisk en del udmattet. Roger hjalp med at få fisken op til bilen, efter at den var blevet fotograferet og vi alle havde skudt på vægten af laksen, vore skud var ikke helt ved siden af, vi skød alle på en vægt fra kg. Og da jeg var kommet op til Kåre på gården blev laksen vejet, nøjagtig vægt 17 kg og 118 cm lang. Mange fiskere kom til for at beundre den smukke fisk, den var jo helt ny og blank med enkelte havlus. Da min kone kom hjem efter at have været til bilbingo, fortalte jeg om min store fangst, kunne hun fortælle, at hun havde været så heldig at vinde kr. Så man må nok sige, at den 4. juli havde været en rigtig god dag. Knæk og bræk Evan Munkholm 10 11

7 Grejauktion 2008 I år havde vi i aktivitetsudvalget valgt at fremrykke vores grejauktion til marts måned. Det var derfor med stor spænding, vi mødte i vores klublokale torsdag den 13. marts. Heldigvis blev vi ikke skuffede. Der blev indleveret hele 87 lots, en fremgang på over 100 % i forhold til Antallet af købere var næsten fordoblet, skaren af købelystne lystfiskere bestod i år af 29 stk. En masse grej, både brugt, men også helt nyt, var under hammeren. Aftenens omsætning løb op i kr., hvilket også var langt bedre end sidst. Alle, der var samlet, havde således en morsom og fin aften. Vi forventer at gentage auktionen i marts måned i 2009 så følg med på vores hjemmside til den tid, der er stadig plads til flere deltagere. Aktivitetsudvalget. Black, Silver & Blue Det kan nok være, at der skete ting og sager langs Lindenborg Å s bredder i de sidste dage af maj måned i fjor. Vores nye æresmedlem, agtværdige S. Braagaard slog tonen an, da han med en Valdemar (NL-Fiskeren no ) krogede og landede en havørred af anseelige dimensioner. Det blev startskuddet til et par hektiske uger, hvor adskillige storfisk kom på land. Det kan være farligt at give garantier i forbindelse med vor kære hobby, men én ting tør jeg godt garantere - der bliver trængsel ved åen, når maj lakker mod enden! Så gælder det bl.a. om, at være udstyret med den bedste flue, og det kunne med god sandsynlighed være nedenstående skabning. Der har gennem de seneste år, især blandt de flittigste brugere af vores vand, været en udbredt enighed om, at beskrivelsen af en god Lindenborg Å flue lyder som følger: Når bare den har sort vinge og sølvkrop så! Beskrivelsen passer i øvrigt på begge NL-fluer i Alligevel er de meget forskellige, og dette nummers flue ligner ikke de to foregående fluer, trods ens vinger og kroppe. På nettet faldt jeg over Den Blå Kanin på denne hjemmeside: Brian Størup, der i øvrigt ofte fisker i Lindenborg, har en fin side, der bør besøges af alle med interesse i fluebinding, da der er særdeles flotte og spændende fluer derinde. Om Den Blå Kanin skriver Brian bl.a.: Den farligste Karup Å flue jeg har, første gang den ramte vandet gav den en havørred på 8,7 kilo. I Henrik Kure Nielsens flotte rørfluebog findes en flue med samme farvesammensætning. Det er Kure s den Blå, hvorom forfatteren skriver: Det er den bedste rørflue, jeg til dato har kreeret. Nordmændene er ligeledes faldet for farvekombinationen søg blot på Officielle Gaulaflua på Google. Dertil kan lægges adskillige andre fluemønstre, der ikke skiller sig væsentligt ud fra de her nævnte. Black, Silver & Blue, som jeg har kaldt fluen, er næsten en kopi af Brians flue, men da vingen ikke er lavet af kaninstrip, kan den dårligt hedde noget med kanin. Hvilken udgave man vælger er smag og behag, jeg tror, at de fisker nogenlunde lige godt

8 Black, Silver & Blue Krog: Valgfri str (Her Partridge Salmo i sølv) Fluen kan naturligvis også bindes på rør. Tag: Limegrøn mini-flatbraid. (Her kan jo eksperimenteres med farverne). Krop: Sølv mini flatbraid. (Eller alm. sølvtinsel med sølvrib). Palmerackle: Sort hane. Vinge: Sort Tanuki (eller andre bløde hår) iblandet lidt blå og pearl angelhair. Evt. afvlutning med junglecock. (Junglecockken kan suppleres eller erstattes af isfugl). Vingen skal på sædvanlig vis bindes bred og dråbeformet for maximal livlighed. Fronthackle: Kingfisherblue hane. Indbindes når det meste af vingen er monteret og før det sidste bundt vingemateriale. I min flueæske sidder et par eksemplarer med henholdsvis sort og purple fronthackle. De skal afprøves som natfluer i denne sæson. Jeg kan næsten ikke vente! Fluen vil kunne ses i farver på hjemmesiden. Knæk & bræk - JB Foreningens adresser Formand Jesper Høgsted Olesen Porthusvej 9, Buderupholm 9530 Støvring Tlf Næstformand Hilmar Jensen Nibevej 101, 9200 Aalborg SV Tlf Kasserer Claus Rasmussen Vejrholm 29c, 9220 Aalborg Ø Tlf Bestyrelsesmedlemmer Poul Naundrup Pedersen Vårstvej 21, 9260 Gistrup Tlf , mobil: Lars Jæger Gravlevvej 13, 9520 Skørping Tlf Lars Bølling Færøgade 53, st.tv., 9000 Aalborg Tlf Torben Buchardt Jensen Fælledvej 8, 9210 Aalborg SØ Tlf , mobil arbejde: Dennis Deleuran Knøsgaardsvej 48, 9440 Åbybro Tlf Søren Nielsen Lucernevej 7, 9270 Klarup Tlf Klublokale Brettevillesgade 14, 9000 Aalborg Forretningsudvalg: Jesper Høgsted Olesen, Hilmar Jensen, Claus Rasmussen Aktivitetsudvalg: Lars Bølling (formand), Søren Nielsen, Dennis Deleuran, Torben B. Jensen NL-bladudvalg: Jesper Høgsted Olesen (ansvarshav. redaktør), Poul Naundrup, Jesper Olesen, Deadline 2008 Nr. 2: 18. august Nr. 3: 24. november Forventet udsendelse 1. september 15. december Artikler i NL-fiskeren er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdninger. Men bladet åbner plads for de holdninger, der måtte være omkring Lindenborg Å og forvaltningen deraf. Redaktionen 14 15

9 Nordjysk Lystfiskeriforening Claus Rasmussen Vejrholm 29c 9220 Aalborg Ø Jeg fik i nat en dejlig havørred på flue. Den var desværre fejlkroget, men sikken fight. Jeg fisker altid med to fluer og jeg kunne se, at den havde bidt efter min ophænger, hvorefter jeg giver tilslag og kroger den på endefluen i ryggen. Den fight glemmer jeg aldrig. 7,1kg og 83 cm. NL-fiskere mødes i KLUBLOKALET Brettevillesgade 14, Aalborg Melgaard & Burmester Husbestyrer (booking, nøgler m.m.) Anker Knudsen, Deltavej 49, Aalborg. Tlf

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 3 O k t o b e r 2 0 11 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 3 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

Klik her og læs pdf-info

Klik her og læs pdf-info Klik her og læs pdf-info 4SXIFLTLYTWXIFLITLRFWYXMFW[N *SM SIXPFXYJPZWXZXRJI-JSWNP2TWYJSXJS )JWJWK QJINLJUQFIXJWYNQGFLJ 4SXIFLI RFOJWIJWM SIXPZWXZXRJI -JSWNP2TWYJSXJS8P^SIINLFYGTTPJJSUQFIX.SIJSIJWJWMJQYZIXTQLYh,VWDUWHQDIPDUWVNRPPHUDOOHGHVS

Læs mere

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012 Jule Formanden funderer Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO. 3 / 2012 Jule Hårde tider Almindeligvis kan jeg bruge denne plads til at prale med, hvor

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 2 2011

cardinalen Cardinalen nr. 2 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 2 J u n i 2 0 1 1 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 2 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg ALF Medlemsblad for Aarhus Lystfiskerforening 02 / 2011 41. årgang 2 3 stk. kun 89,- 200,- A.Jensen vandtætte flue æsker Flere varianter. Frit valg. Pr. stk. 4 stk. kun 100,- Loop Incite fluesæt. Fås i

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Kalundborg Fisken September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner Formand:

Læs mere

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a.

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a. 29. årgang nr. 2 april 2013 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Forårskonkurrencen 2013 Fluefiskekonkurrence

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr:

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr: NR. 02 APRIL 2013 75. ÅRGANG Læs også i dette nr: DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det Hunde træning sammenhold ungdom medlemmernes input

Læs mere

Robladet 1942-2012. med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5. Referatet fra generalforsamlingen

Robladet 1942-2012. med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5. Referatet fra generalforsamlingen MARTS / APRIL 2012 NR. 2. 71. årgang Robladet 1942-2012 r å 70 - vi e k k y l l si r ti med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5 Referatet fra generalforsamlingen tirsdag 7. februar

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG 2 - JUN 2013 70 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGER Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 rk17@webspeed.dk 2670 Greve Strand Tlf. 2235 1392 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand:

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere