Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening. Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa. Søren Braagaard takker af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening. Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa. Søren Braagaard takker af"

Transkript

1 Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening NR. 1 august ÅRGANG Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa Søren Braagaard takker af

2 Formandsskifte i Nordjysk Lystfiskeriforening NL har fået ny formand. Jeg, Jesper Høgsted Olesen er tiltrådt som ny formand som afløser for Søren Braagaard, der har ledet Nordjysk Lystfiskeriforening godt igennem 16 år. Søren valgte at stoppe som formand for NL efter flere gange at have være overtalt til at tage en periode mere. Han får nu velfortjent tid til at fiske. Knæk og Bræk Søren. Jeg er 43 år. Mit daglige virke er PFA medarbejder i en elektronikvirksomhed. Jeg bor i Buderupholm sammen med Tine. Jeg har været medlem af foreningen siden 1984, samt siddet flere år i bestyrelsen og er hermed fuldt klar over foreningens situation. Igen i år var bestyrelsen tvunget til at ændre budgettet i sidste øjeblik. Denne gang var vi forberedt på situationen, og det bekræfter, at foreningen skal tilpasse økonomien fremover, for således at undgå disse ændringer i sidste øjeblik. Bestyrelsen skal i de kommende år arbejde på at tilpasse de reelle indtægter med de udgifter foreningen har. Vi er nødt til at se på alle store udgifter og tænke alternativt. Aktuelt i år, har vi aflyst lodsejerfesten. Det er ikke med min gode vilje, dette er sket. Det skal kraftigt understreges, det kun er i år, den er annulleret. Lodsejerfesten er absolut en nødvendighed for en forening som NL. Et godt forhold til lodsejerne er et af fundamenterne for foreningen. Samtidig er vi gået i dialog med lodsejerne vedrørende vore kontrakter. Medlemstallet ser ud til i fremtiden at ligge på ca Kan vi ændre nedgangen? Vi er ikke selv herre over nedgangen, alle foreninger oplever det samme. Alle foreninger uanset størrelse oplever det samme. Vi skal forsøge at reducere nedgangen. Hvordan? Reklame! En god reklame for en lystfiskerforening er en omtale af fangster. Derfor opfordres alle, der fanger en god fisk, til at indsende fangstrapport og billede af fangsten til hjemmesiden. Når der fanges fisk i åen, får vi medlemmer. Samtidig skal vi have en positiv indgang til vore problemer og til snakken med hinanden. Med brok løser vi intet. Så enkelt er det! Vi må ikke længere el-fiske og sætte fisk ud. Det lader kun en farbar vej tilbage at hjælpe åens egenproduktion. Det er i regi af Sammenslutningen, dette arbejde indtil nu er foregået. Vi skal mere aktivt deltage i dette arbejde enten som fast samarbejdspartner eller som medlem af sammenslutningen. Vi har opfordret til en ny dialog og har et håb om, at Sammenslutningen tager opfordringen op og vi sammen finder en ny økonomisk model. Vi ønsker at være med enten som medlem eller indgå et formaliseret samarbejde. En ny sæson står for døren, og vi håber, den bliver lige så god som sidste år. Som ny formand ønsker jeg alle Knæk og Bræk Jesper H. Olesen Bestyrelsen 2008 Øverst fra venstre: Søren Nielsen, Claus Rasmussen, Torben Buchardt Jensen, Dennis Deleuran, Lars Bølling. Nederst fra venstre: Jesper Høgsted Olesen, Lars Jæger, Hilmar Jensen, Poul Naundrup Pedersen. Mundtlig beretning 2008 Fiskevandet I Nordjysk Lystfiskeriforenings love står i 2, som definerer foreningens formål, følgende: citat: at sikre medlemmerne mulighed for at udøve deres fritidsinteresse ved at leje/erhverve fiskevand. Citat slut. I mange år var det en opgave, som var overkommelig at løse. Medlemstallet lå på de 800 medlemmer, og ved udgangen af året var der knap 100 på venteliste. Det betød, at det nye år altid startede med en fuld medlemsliste. Det gav en stor tryghed i økonomien, og budgetterne kunne således altid overholdes. Sådan er tiderne ikke mere. Foreningens medlemstal har været stærkt dalende gennem de sidste år. Økonomien er derved blevet svækket. Der er færre til at betale, og udgifterne er stort set de samme. Sidste generalforsamling rettede op på økonomien med kontingentstigning, men hermed er de økonomiske overvejelser ikke til ende. Bestyrelsen er ganske klar over, at den største post i budgettet udgifterne til fiskevandet også må ind i overvejelserne for at sikre, at økonomien kan stabiliseres, og fremtiden sikres for foreningen. Arbejdet hermed påbegyndtes i 2006 med en gennemgang af foreningens øverste fiskevand. Strækningen blev travet igennem, og parcellerne klassificeret efter kvalitet. Resultatet heraf er så blevet brugt i forhandlingerne med lodsejerne. I efteråret 2007 gennemarbejdede forretningsudvalget foreningens øvrige fiskevand. Igen var det med henblik på at vurdere kvaliteten af fiskevandet i forhold til den betalte leje. Kontrakterne er i mange tilfælde flerårige og nogle af dem er pristalsreguleret. Denne pristalsregulering blev vurderet som meget praktisk for år tilbage, da forholdene omkring økonomien var ganske anderledes end i dag. Flerårige kontrakter er bestemt af det gode og sikrer fiskevandet for foreningen. Pristalsreguleringen er mere besværlig, fordi lejen stiger pr. automatik, uden at foreningen kan forhandle om det rimelige i, at lejen skal stige. Der kan være fysiske forhold ved åen, som forringer fiskevandet. Bestyrelsen har ved forhandling af de kontrakter, som skal fornyes i år, valgt at se på de fysiske forhold pristalsreguleringen prisen. Forhandlingerne må indtil nu siges at være faldet tilfredsstillende ud. Processen vil strække sig over flere år, indtil alle kontrakter er nyforhandlet. Der skal ikke et sekund være tvivl om, at det er bestyrelsens opfattelse, at dette må tage den nødvendige tid, og at det skal ske i respekt for det gode samarbejde, som eksisterer mellem lodsejerne og foreningen. Bestyrelsen vil også i fremtiden arbejde hårdt for at sikre fiskevandet til glæde for medlemmerne. Og så til slut: hele fiskevandet er intakt i 2008!!! Det er godt klaret af forhandlerne. Tak for det. Lindenborg Å Aalborg Kommune reagerede dagen efter, at NLfiskeren var kommet på gaden med beretningen indeholdende kritikken af det manglende åsyn og efterfølgende manglende møde om vedligeholdelsen af åen i Forvaltningen undskyldte sig med meget stort arbejdspres, men lovede et møde her i det nye år. Det er foreningen selvfølgelig tilfreds med, men vedligeholdelsen af åen i 2007 er allerede kommet noget på afstand. I 2006 ansøgte foreningen det daværende amt om tilladelse til at flytte hytten på Flade til skoven ved Louisendal og om tilladelse til at bygge en spang over åen, således at hytten fru Christensen kunne bruges som erstatning for hytten på det Flade. Bestyrelsen havde vurderet, at den sværeste tilladelse ville være flytningen af hytten, men den nåede amtet at færdigbehandle, og byggetilladelsen er givet. Ansøgningen om spangen lå død i hele 2007 i teknisk forvaltning Aalborg Kommune, men efter flere rykkere har forvaltningen lovet at få den færdigbehandlet. Så snart tilladelsen foreligger, kan byggeriet af spangen gå i gang. Flytningen af hytten bliver måske først til efteråret, når afgrøderne er høstet, og der igen kan køres på markerne. Der er lidt surt, da det var planen, at arbejdet skulle have været udført i Natura 2000 Natura 2000 projekt - Lindenborg Ådal kaldte til møde den 13. december 2007 i Regionshuset. Her blev der redegjort for projektets forløb indtil nu med omtale af de vandringer, som havde fundet sted på strækningen fra Jernbanebroerne til Haals Bro. Der var bestemt nogen uenighed mellem deltagerne i disse vandringer og projektets folk om succesen i dette forløb. Projektet lever videre og skal her i 2008 udvikle ideer og tiltag til det endelige slutprojekt. 2 3

3 Hertil blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra lodsejerne, naturfredningsforeningen, jægerne og lystfiskerne. Både Nordjysk Lystfiskeriforening og Sammenslutningen har sæde i dette udvalg. Udvalgets formand bliver Bjarne Moeslund fra det tidligere Hedeselskab. Altså en formand, som ikke har tilknytning til de myndigheder, som i sidste ende er ansvarlig for projektet. Bjarne Moeslund er særdeles kompetent på området, kender åen og er en ivrig lystfisker. Bestyrelsen deltager positivt i dette arbejde og vil at komme med konstruktive indlæg. Tagrørene Tagrørene breder sig langs åen. Hele østsiden af åen fra den ny Egensebro og til fjorden er nu en tæt sammenhængende rørskov, som forhindrer al færdsel og mulighed for fiskeri. Hvis der ikke gribes radikalt ind over for tagrørenes fremmarch på vestsiden af åen, vil der her også om ganske få år være store områder, som ikke kan fiskes fra. Bare for 10 år siden var der store huller på østsiden, hvorfra der kunne fiskes, men de er nu helt lukkede. Det er nu, slaget om vestsidens fremtid skal slås. Bette Sigurds fortjenstpokal 2008 Bette Sigurds fortjenstpokal uddeles hvert år til et medlem, som i foreningen har ydet en indsats, der rækker ud over det almindelige. Lystfiskere, der har færdes på åens nederste strækninger, har i 2007 nydt godt af særdeles velholdte bredder. Det har kostet mange timers arbejde med buskrydderen at skabe disse fremragende forhold for medlemmerne. Henning Maack har lagt ryg og kræfter til dette store arbejde. Det er der mange medlemmer, som er dig taknemmelig for. Jeg håber, at dit strålende eksempel vil smitte af på mange her i 2008, således at der igen bliver skabt fine forhold for fiskeriet. Henning vil du komme herop og modtage Bette Sigurds fortjenstpokal og modtage kammeraternes hyldest. Du har virkelig fortjent den Til lykke Henning Derfor må der flere medlemmer melde sig til at tage en turn med maskinerne for at stoppe denne fremmarch. Nye hjælpere skal henvende sig til bestyrelse. Så vil de blive indført i maskinparken og proceduren for vedligeholdelse af bredkanten. Præmieredagen Så er det på onsdag, at det går løs igen. Grønlæderfiskeriet starter. Det er en festdag. Kontrollen er ude fra den første dag, så husk medlemskort og beviset for betalt statsfisketegn. Og så på lørdag den 19. er det store præmieredag. Alle mand af huse for at opleve starten på fiskeriet i Alle foreningens kontrollanter er på stikkerne for at tjekke medlemmerne. Så sørg for, at alt er i orden. Kontrollanterne møder kl i Lindbo. Beretningen afsluttet Hermed er min mundtlige beretning slut og overgives sammen med bestyrelsens skriftlige beretning til forsamlingens behandling. Tak. Gistrup, den 8. januar 2008 Søren Braagaard Pokalfisk præmie Havørred 82 cm 8,1 kg Arne Ørsnæs Jensen 2. præmie Havørred 87 cm 7,7 kg Claus Villadsen 3. præmie Havørred 81 cm 7 kg Jan Lindhardt Nielsen Referat af ordinær generalforsamling 2008 Valg af dirigent Tage Kragbak blev valgt som dirigent og kendte generalforsamlingen lovlig. Godkendelse af forretningsorden. Valg af stemmetællere Bestyrelsens forslag til forretningsorden blev tiltrådt. Bestyrelsens forslag til stemmetællere blev vedtaget. Beretning Formanden aflagde mundtlig beretning. Efter en kort debat konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen kunne tiltræde beretningen. Regnskab Kassereren fremlagde og kommenterede regnskabet. Efter kort debat blev regnskabet vedtaget. Indkomne forslag Der var ikke indkomne forslag. Budget 2007/2008 Kassereren fremlagde budgettet. Budgettet blev tiltrådt af generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev tiltrådt af generalforsamlingen. Valg af formand Søren Braagaard ønskede ikke genopstilling og foreslog på bestyrelsens vegne Jesper Høgsted Olesen. Jesper Høgsted Olesen blev valgt uden modkandidat. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer Lars Bølling, Dennis Deleuran og Torben Burchardt Jensen blev alle genvalgt. Nyvalgt blev Søren Nielsen. Valg af 2 suppleanter Peter Jensen og Jørgen Brandt blev genvalgt. Valg af revisorer Ole Bille og Jan Winter Sørensen blev genvalgt. Eventuelt Der er gule ærter i Lindbo den 19. januar. Hilmar Jensen kommenterede NL s forhold til Sammenslutningen og efterlyste positive signaler fra sammenslutningen. K.E. Petersen opfordrede til at styrke samarbejdet mellem foreningerne ved Lindenborg Å. Generalforsamlingen udnævnte Søren Braa gaard til æresmedlem. Søren Braagaard takkede for æresmedlemskabet og for de 16 år som formand. Opfordring til at deltage i medlemsmødet d. 31. januar. Formanden takkede dirigenten. Underskrevet Ref.: Poul Naundrup Pedersen. Dirigent: Tage Kragbak 4 5

4 Søren Braagaard æresmedlem Vi skal sige farvel til Søren Braagaard, som har været vores formand gennem 16 år. Søren blev valgt på generalforsamlingen den 1. februar Sørens begrundelse for at stoppe har blandt andet været, at han gerne vil have mere tid til at fiske. Det vil hele bestyrelsen gerne. Der er ingen tvivl om, at Søren efterlader sig en væsentlig anderledes forening, end som den så ud, da han startede sit arbejde formand. Det gælder ikke mindst den åbenhed om foreningens virke, som Søren har været bannerfører for. Det har ikke i hans formandsperiode været forbudt at nævne NL i offentlig sammenhæng. Det er blevet fuldt legalt at fortælle, at man har fanget en fisk i Lindenborg Å. Søren har også været meget aktivt i arbejdet for NLs synspunkter i forholdet til lokale og regionale politikere, i vor tid i Sammenslutningen og ikke mindst i Ferskvandsfiskeriforeningen. Kampen for at sikre godt fiskevand, gode fiskemuligheder og ikke mindst fisk har været i højsædet. Troværdighed og initiativ har drevet indsatsen. Søren har haft forventninger og krav til de øvrige i bestyrelsen. Det har været med til at gøre arbejdet spændene. Det er faktisk lykkedes Søren at slide en snes bestyrelsesmedlemmer op, i den periode han har været som formand. Der er ingen tilbage fra dengang, han startede. Bestyrelsen vil på baggrund af Sørens store indsats for foreningen gerne indstille ham til æresmedlem af Nordjysk Lystfiskeriforening. Ny i bestyrelsen Mit navn er Søren Nielsen. Jeg er 33 år og bor i Klarup Til dagligt arbejder jeg som indkøber i elektronikindustrien. Jeg startede med at fiske i Ryå som dreng, siden har det grebet meget om sig. Jeg fisker primært med flue og fisker efter havørred, laks og gedder. I sommerhalvåret er det jagten på havørred og laks i åen eller elv, jeg dyrker. I vinterhalvåret går turen som oftest til Mariager fjord. Der udover når jeg som regel nogle ture efter gedder og hornfisk. Jeg har ingen erfaring med bestyrelsesarbejdet, men ser frem til de udfordringer der måtte komme. Knæk og bræk. 50 års jubilarer 2008 I disse moderne og hektiske tider, som det påstås at vi lever i, hvor alle zapper rundt på hylderne med fritidstilbud uden at stå stille ret længe og uden at finde en blivende interesse. Denne flakken opleves også i vores forening, hvor der er medlemmer, som forsvinder igen efter et kort besøg. Så derfor er det befriende og opmuntrende at kigge i medlemslisten og se, at foreningen har 2 medlemmer, som meldte sig ind i foreningen i 1958 og har været medlemmer lige siden. Det er tegn på stor og trofast kærlighed til lystfiskeriet og til Nordjysk Lystfiskeriforening i særdeles. Foreningen har et 50 års diplom til minde om jubilæet. I 2008 er det Poul Christensen og Kaj Jørgensen, som kan fejre de 50 år. Jeg vil bede de herrer, hvis de er tilstede, om at komme herop og modtage diplomet for lang tids tro tjeneste i foreningen. Til lykke! 6 7

5 Venlig hilsen Bestyrelsen Særbestemmelser for NL s medlemmer Bestyrelsen har besluttet hvert år i første nummer af bladet at genoptrykke de særbestemmelser, der gælder for foreningens medlemmer. Særbestemmelser for fiskeri for medlemmer af Nordjysk Lystfiskeriforening: Fra Ladefogeds bro ( Slusen ved Gudumholm) til åens udløb i Limfjorden er mindstemålet for alle ørredarter - undtaget regnbueørred - 40 cm. Nedgængere er fredet fra 16. januar til 14. marts. Det er ikke tilladt medlemmer af NL at garnfiske i Langerak (fra Aalborg Portland til Egense). I tiden 1. september til 31. december er fiskeri og færdsel på åens østside fra Stenhullet ved Storvorde til åens udløb i Limfjorden ikke tilladt fra solnedgang til solopgang. Af hensyn til den udtrækkende smolt er medefiskeri med agnet krog ikke tilladt i perioden fra den 15. marts til den 1. maj. Forbudet gælder for NL s fiskevand i Lindenborg Å. Alt fiskeri skal foregå fra åbredden. Vadefiskeri er dog tilladt fra åens østside på strækningen fra højspændingen og nedstrøms. NL-medlemskort skal altid medbringes under fiskeri ved foreningens fiskevand. Undladelse heraf medfører en bøde til foreningen på 50 kr. Kvittering for betalt fisketegnsafgift skal ligeledes altid medbringes under fiskeri. Særbestemmelser for parkering og færdsel for medlemmer af Nordjysk Lystfiskeriforening: Indkørsler til marker, markveje o.l. må ikke benyttes til parkering, ligesom parkering på marker og grødeopsamlingspladser ikke er tilladt. Parkeringsanvisninger skal respekteres og følges. Færdsel over marker/dyrkede arealer, gårdspladser og igennem haver er ikke tilladt. Eventuelle henvisninger fra lodsejerne skal følges. Det er strengt forbudt at henkaste affald langs åen: Linerester, øldåser, ølkapsler o.s.v. Alt affald skal hjembringes. Der findes ikke affalds poser i hytterne. Særbestemmelser m.h.t. kontrol af Nord jysk Lystfiskeriforenings medlemmers udøvelse af fiskeri ved foreningens fiskevande: 1. Medlemmerne har pligt til at forevise medlemsbevis, kvittering for betalt fisketegnsafgift samt eventuelt yderligere legitimation til personer, der foreviser et af Nordjysk Lystfiskerifor ening udstedt kontrolskilt. Medlemmer, der ikke kan forevise gyldigt medlemsbevis og/eller kvittering for betalt fi sketegnsafgift, skal på forlangende straks forlade fiskevandet. 2. På forespørgsel skal medlemmerne endvidere fremvise eventuel fangst for kontrol af fredning og mindstemål i henhold til ferskvandsfiskerilovgivningens bestemmelser samt Nordjysk Lystfiskeriforenings særbestemmelser. Fangst skal ved fiskevandet opbevares i en sådan tilstand, at den er umiddelbart kontrollerbar m.h.t. overholdelse af mindstemål. Såfremt ovenfor nævnte bestemmelser ikke er overholdt, skal fangst samt medlemsbevis overgives til kontrolløren og fiskevandet straks forlades. Bestyrelsen foretager det videre i sagen. 3. Medlemmer, der overtræder en eller flere af Nordjysk Lystfiskeriforenings til enhver tid gældende særbestemmelser i øvrigt, skal på forlangende overgive medlemsbevis til kontrolløren og straks forlade fiskevandet. Bestyrelsen foretager det videre i sagen. Og husk! Særbestemmelserne er ikke lavet for at genere NL s medlemmer - men for at sikre os fiskevand...med fisk i. 8 9

6 Min største Norges laks! Efter 25 års laksefiskeri i Gaula, altid i ugerne 27-29, hvor jeg har oplevet alt hvad en laksefisker kunne ønske sig. Det meste af min fisketid er altid foregået fra og på Størens Jæger og Fiskeforenings fiskevand. Boet i hytte på Vårvoldens Camping på Støren ejet af Åsta og Kåre Kjelstad, som også er lodsejere på de to strækninger mit fiskeri indlæg her vil omhandle. Jeg vil fortælle om en rigtig god dag den 4. juli for år tilbage. Dagen før, den 3. juli sent aften, går jeg i seng godt træt efter dagens anstrengende fiskeri, uvidende om hvad næste dags fiskerioplevelse ville bringe. Der er stadigt lyst udenfor, hvad der forøvrigt er hele natten på denne årstid. Dagen gav ingen laks, men jeg så da springende opgangslaks. Vækkeuret ringer kl. 5 morgen jeg må ærligt indrømme, det er svært at komme ud af den varme dyne, men ivrig og altid besjælet af fangstoptimisme får mig til hurtigt at komme op, en rask gang morgentoilette og en mellemmad, som var smurt dagen før, fisketøjet på og min 10 fods Hardy og mine blink med. Stille lister jeg ud, jeg skulle nødigt vække min kone. Enhver der har prøvet det, ved hvor dejligt det er at komme ud en tidlig morgen, fuglene er allerede i gang med deres sang, og ikke kun fuglene. Elvens brus høres også, for jeg har kun ganske få skridt ned til elven. Hver dag har jeg en fast aftale med min kone, kaffe ude på terrassen kl. 9-halv ti der omkring, og skulle det hænde at jeg udebliver, er det fordi der er en laks som er kommet i vejen for mit fremmøde. Men tilbage til Laksen er lige lagt ind i bagerummet i min Volvo. dagen, jeg var nu kommet ned til elven, klokken var omkring halv seks, jeg starter mit fiskeri på Kjelstad stryget, et dejligt sted for mit blinkfiskeri. Kjelstad stryget rummer alt, hvad en laksefisker som jeg ønsker, derfor er det et sted, som jeg bruger meget af min fisketid på. Efter at jeg havde været nede over stykket en enkelt gang, begav jeg mig op over og startede på ny. Klokken var nu lidt i 8, da jeg fik hug af en laks, og en hård men dejlig fight begyndte. Knarren på mit Ambassadeur multihjul monteret med 0.45 nylonline snerrede lystigt. Efter at laksen havde taget en tur tværs over elven og foretaget et vældigt spring, var vi kommet et stykke ned af elven. Endelig måtte laksen give sig, jeg fik fangstkrogen i den, en flot fisk lå nu for mine fødder, blank og majestætisk så den ud, vægt 9,5 kg, en snor om haleroden og hjem på terrassen til morgenkaffen. Efter denne tidlige laksefangst tog jeg det afslappet resten af dagen, laksen var, efter den var blevet vejet, lagt i fryseren. Min kone og jeg var nu taget ind til byen Støren for at handle. Om aftenen skulle der igen fiskes, min kone skulle sammen med lodsejerfruen Åsta til bilbingo oppe i byen. Jeg var blevet enig med mig selv, efter at dagen for mig havde haft så god en start med fangst af en 9,5 kg laks, så ville jeg prøve at fiske med kastedup og flue nedenfor Kjelstad stryget ved Listu hullerne. Men at tage ned til elven uden blink var for mig helt umuligt, så de skulle selvfølgelig med. Ind i bilen, ned ad stien til fiskepladsen. Kl. var godt 18, da jeg havde parkeret bilen tog jeg min fiskestang, som var rigget til, og gik så ned over stenene, da jeg kom frem til fiskepladsen sad min gode ven Roger og hans kammerat, som begge er svenskere. De sad åbenbart og hyggede sig ved et bål, hvor de var ifærd med at riste pølser, deres fiskestænger stod ved deres side. Jeg spurgte om de havde fisket, ja de havde været igennem stykket med flue, så gå du bare igang Evan sagde Roger. Listu, som stedet hedder, var efter min mening noget af det allerbedste i Gaula, 3 store huller efter hurtigt vand og et svagt knæk på stykket. Forøvrigt er jeg rigtig godt kendt ved Listu, jeg ved, hvor jeg plejer at få laks på, lige efter det hurtigt vand og før de 3 store huller er der kraftige strømhvirvler foresaget af store usynlige sten, bag dem er laksen. Jeg gik nu op til det hurtige vand, gik et lille stykke ud i elven og startede med min kastedup med en rørflue for enden. Efter ganske få kast fik jeg uorden i forfanget, jeg havde jo mine blink hængende i blinktasken ved min side. Hurtigt afmonterede jeg kastedup, i stedet for blev der nu sat et blink på, valget blev et 40 g salamander i kobber. Knuden jeg altid bruger er en polomar som er fantastisk stærk. Kastede så over til kanten af det hurtige vand, blinket går så tværs over stykket, efter et par kast sætter blinket sig fast i bunden netop som jeg havde kastet. Så for at få blinket fri, måtte jeg ind på land for at gå nedenfor blinket, som jeg så nemt kan få fri. Roger råber om jeg er færdig, det er jeg selvfølgelig ikke, jeg var jo lige begyndt. Evan ok, gå du bare i gang igen. Jeg går så op igen, hvor jeg før startede, laver en ny knude og kaster igen og igen går et skridt frem og kaster, blinket lander perfekt på stedet, satans også, nu sidder blinket igen fast. Men nej, en laks havde taget blinket, og jeg kunne med det samme mærke, at det var en stor fisk. Min 10 fods Hardy stod nu i en bue, jeg selv trak nu lidt ind på lavere vand, Roger og hans kammerat havde allerede observeret, at jeg havde laks på og kom op på siden af mig. Roger spurgte, Evan er det en stor laks, du har på, ja det er jeg helt sikker på. Laksen vendte nu og gik ned over og mig i løb bagefter, jeg må ærligt indrømme, jeg var allerede blevet godt tør i munden, for lige meget hvor mange laks man har fanget, er det et fænomen, som gentager sig. Laksen jeg havde på bestemte fuldstændigt, dybt gik den og den var stærk, flere gange gjorde den som den ville, op for at springe hvad jeg afbødte ved at sænke stangen. Det blev nogle lange minutter, inden laksen gav sig, flere gange stillede den sig uden at jeg kunne gøre andet end at forsøge at få den i gang igen. Det blev da også en kamp, jeg aldrig vil glemme. Ca. 3 kvarter var gået inden laksen var klar til landing, Roger satte fabgstkrogen sikkert i, og laksen var nu på land. Klokken var nu 19.30, jeg sprang ned over laksen og med besvær fik vi laksen aflivet. Jeg takkede Roger for en sikker landing. Jeg var godt klar over, at det til dato var min hidtil største laks, den fik da også et ordentligt knus og kram. Og efter at Roger og kammerat havde ønsket mig til lykke med fangsten, skulle laksen nu bæres op til bilen, jeg magtede ikke selv at bære den, jeg var faktisk en del udmattet. Roger hjalp med at få fisken op til bilen, efter at den var blevet fotograferet og vi alle havde skudt på vægten af laksen, vore skud var ikke helt ved siden af, vi skød alle på en vægt fra kg. Og da jeg var kommet op til Kåre på gården blev laksen vejet, nøjagtig vægt 17 kg og 118 cm lang. Mange fiskere kom til for at beundre den smukke fisk, den var jo helt ny og blank med enkelte havlus. Da min kone kom hjem efter at have været til bilbingo, fortalte jeg om min store fangst, kunne hun fortælle, at hun havde været så heldig at vinde kr. Så man må nok sige, at den 4. juli havde været en rigtig god dag. Knæk og bræk Evan Munkholm 10 11

7 Grejauktion 2008 I år havde vi i aktivitetsudvalget valgt at fremrykke vores grejauktion til marts måned. Det var derfor med stor spænding, vi mødte i vores klublokale torsdag den 13. marts. Heldigvis blev vi ikke skuffede. Der blev indleveret hele 87 lots, en fremgang på over 100 % i forhold til Antallet af købere var næsten fordoblet, skaren af købelystne lystfiskere bestod i år af 29 stk. En masse grej, både brugt, men også helt nyt, var under hammeren. Aftenens omsætning løb op i kr., hvilket også var langt bedre end sidst. Alle, der var samlet, havde således en morsom og fin aften. Vi forventer at gentage auktionen i marts måned i 2009 så følg med på vores hjemmside til den tid, der er stadig plads til flere deltagere. Aktivitetsudvalget. Black, Silver & Blue Det kan nok være, at der skete ting og sager langs Lindenborg Å s bredder i de sidste dage af maj måned i fjor. Vores nye æresmedlem, agtværdige S. Braagaard slog tonen an, da han med en Valdemar (NL-Fiskeren no ) krogede og landede en havørred af anseelige dimensioner. Det blev startskuddet til et par hektiske uger, hvor adskillige storfisk kom på land. Det kan være farligt at give garantier i forbindelse med vor kære hobby, men én ting tør jeg godt garantere - der bliver trængsel ved åen, når maj lakker mod enden! Så gælder det bl.a. om, at være udstyret med den bedste flue, og det kunne med god sandsynlighed være nedenstående skabning. Der har gennem de seneste år, især blandt de flittigste brugere af vores vand, været en udbredt enighed om, at beskrivelsen af en god Lindenborg Å flue lyder som følger: Når bare den har sort vinge og sølvkrop så! Beskrivelsen passer i øvrigt på begge NL-fluer i Alligevel er de meget forskellige, og dette nummers flue ligner ikke de to foregående fluer, trods ens vinger og kroppe. På nettet faldt jeg over Den Blå Kanin på denne hjemmeside: Brian Størup, der i øvrigt ofte fisker i Lindenborg, har en fin side, der bør besøges af alle med interesse i fluebinding, da der er særdeles flotte og spændende fluer derinde. Om Den Blå Kanin skriver Brian bl.a.: Den farligste Karup Å flue jeg har, første gang den ramte vandet gav den en havørred på 8,7 kilo. I Henrik Kure Nielsens flotte rørfluebog findes en flue med samme farvesammensætning. Det er Kure s den Blå, hvorom forfatteren skriver: Det er den bedste rørflue, jeg til dato har kreeret. Nordmændene er ligeledes faldet for farvekombinationen søg blot på Officielle Gaulaflua på Google. Dertil kan lægges adskillige andre fluemønstre, der ikke skiller sig væsentligt ud fra de her nævnte. Black, Silver & Blue, som jeg har kaldt fluen, er næsten en kopi af Brians flue, men da vingen ikke er lavet af kaninstrip, kan den dårligt hedde noget med kanin. Hvilken udgave man vælger er smag og behag, jeg tror, at de fisker nogenlunde lige godt

8 Black, Silver & Blue Krog: Valgfri str (Her Partridge Salmo i sølv) Fluen kan naturligvis også bindes på rør. Tag: Limegrøn mini-flatbraid. (Her kan jo eksperimenteres med farverne). Krop: Sølv mini flatbraid. (Eller alm. sølvtinsel med sølvrib). Palmerackle: Sort hane. Vinge: Sort Tanuki (eller andre bløde hår) iblandet lidt blå og pearl angelhair. Evt. afvlutning med junglecock. (Junglecockken kan suppleres eller erstattes af isfugl). Vingen skal på sædvanlig vis bindes bred og dråbeformet for maximal livlighed. Fronthackle: Kingfisherblue hane. Indbindes når det meste af vingen er monteret og før det sidste bundt vingemateriale. I min flueæske sidder et par eksemplarer med henholdsvis sort og purple fronthackle. De skal afprøves som natfluer i denne sæson. Jeg kan næsten ikke vente! Fluen vil kunne ses i farver på hjemmesiden. Knæk & bræk - JB Foreningens adresser Formand Jesper Høgsted Olesen Porthusvej 9, Buderupholm 9530 Støvring Tlf Næstformand Hilmar Jensen Nibevej 101, 9200 Aalborg SV Tlf Kasserer Claus Rasmussen Vejrholm 29c, 9220 Aalborg Ø Tlf Bestyrelsesmedlemmer Poul Naundrup Pedersen Vårstvej 21, 9260 Gistrup Tlf , mobil: Lars Jæger Gravlevvej 13, 9520 Skørping Tlf Lars Bølling Færøgade 53, st.tv., 9000 Aalborg Tlf Torben Buchardt Jensen Fælledvej 8, 9210 Aalborg SØ Tlf , mobil arbejde: Dennis Deleuran Knøsgaardsvej 48, 9440 Åbybro Tlf Søren Nielsen Lucernevej 7, 9270 Klarup Tlf Klublokale Brettevillesgade 14, 9000 Aalborg Forretningsudvalg: Jesper Høgsted Olesen, Hilmar Jensen, Claus Rasmussen Aktivitetsudvalg: Lars Bølling (formand), Søren Nielsen, Dennis Deleuran, Torben B. Jensen NL-bladudvalg: Jesper Høgsted Olesen (ansvarshav. redaktør), Poul Naundrup, Jesper Olesen, Deadline 2008 Nr. 2: 18. august Nr. 3: 24. november Forventet udsendelse 1. september 15. december Artikler i NL-fiskeren er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdninger. Men bladet åbner plads for de holdninger, der måtte være omkring Lindenborg Å og forvaltningen deraf. Redaktionen 14 15

9 Nordjysk Lystfiskeriforening Claus Rasmussen Vejrholm 29c 9220 Aalborg Ø Jeg fik i nat en dejlig havørred på flue. Den var desværre fejlkroget, men sikken fight. Jeg fisker altid med to fluer og jeg kunne se, at den havde bidt efter min ophænger, hvorefter jeg giver tilslag og kroger den på endefluen i ryggen. Den fight glemmer jeg aldrig. 7,1kg og 83 cm. NL-fiskere mødes i KLUBLOKALET Brettevillesgade 14, Aalborg Melgaard & Burmester Husbestyrer (booking, nøgler m.m.) Anker Knudsen, Deltavej 49, Aalborg. Tlf

Mörrum september 2014

Mörrum september 2014 Endelig kom turen til Mörrum. 4 mand var tilmeldt. Kylling (Jesper), Jesper, Gustav og undertegnede. Som altid kørte vi fra Hørsholm kl. 04.00. Forventningerne til turen var høje. Der blev fanget fisk

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å Liver Å, (1375 Lygeraa, 1. led af Liugh, åens gamle navn, opr. glda. *liugh 'sumpet areal', 2. led å er en senere tilføjelse), vandløb i det nordvestlige Vendsyssel; 20

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening NR. 2 november 2007 24. ÅRGANG Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa Dagsorden: 1. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan dog standse

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Åens dag. Aldrig har så mange haft så få at takke for så meget! Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening. juni 2007

Åens dag. Aldrig har så mange haft så få at takke for så meget! Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening. juni 2007 Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening NR. 1 juni 2007 24. ÅRGANG Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa Åens dag Aldrig har så mange haft så få at takke for så meget! Fremtiden Bestyrelsen har været

Læs mere

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben October 29 Bornholmerklubben [3. Sæson, update nr. 1] Update Årets lystfisker 29-21 Der er nu ca. 5 måneder tilbage af konkurrencen. Nogen har været meget ihærdige, mens andre skal til at spænde hjelmen

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af Karup

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 1: Varde Å og Linding Å Regler for fiskeri på zone 1 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede 22.-25. marts 2012: Flotte havørreder fra Møn Det er ved at være en tradition, at vi tager på en forårstur for at fiske efter havørred i fremmed vand. I år var valget faldet på Møn, der i mange artikler

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013. 1 Valg af dirigent. Jens Arne (nr. 11) blev valgt og kunne

Læs mere

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Palle Jørgensen 29. september 2001 Til stede Thomas M. Widmann, Thorsten Nielsen, Peter B. Frederiksen, Peter J. Christiansen, Thomas

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Referat fra generalforsamling 4. december 2014 49 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen startede med at mindes Orla Jørgensen der døde i

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Endnu større Efter fjeldørredturen til Grønland i 2009 en tur der havde været på ønskelisten i lang tid gik der ikke lang tid efter hjemkomsten, før

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere