Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening. Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa. Søren Braagaard takker af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening. Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa. Søren Braagaard takker af"

Transkript

1 Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening NR. 1 august ÅRGANG Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa Søren Braagaard takker af

2 Formandsskifte i Nordjysk Lystfiskeriforening NL har fået ny formand. Jeg, Jesper Høgsted Olesen er tiltrådt som ny formand som afløser for Søren Braagaard, der har ledet Nordjysk Lystfiskeriforening godt igennem 16 år. Søren valgte at stoppe som formand for NL efter flere gange at have være overtalt til at tage en periode mere. Han får nu velfortjent tid til at fiske. Knæk og Bræk Søren. Jeg er 43 år. Mit daglige virke er PFA medarbejder i en elektronikvirksomhed. Jeg bor i Buderupholm sammen med Tine. Jeg har været medlem af foreningen siden 1984, samt siddet flere år i bestyrelsen og er hermed fuldt klar over foreningens situation. Igen i år var bestyrelsen tvunget til at ændre budgettet i sidste øjeblik. Denne gang var vi forberedt på situationen, og det bekræfter, at foreningen skal tilpasse økonomien fremover, for således at undgå disse ændringer i sidste øjeblik. Bestyrelsen skal i de kommende år arbejde på at tilpasse de reelle indtægter med de udgifter foreningen har. Vi er nødt til at se på alle store udgifter og tænke alternativt. Aktuelt i år, har vi aflyst lodsejerfesten. Det er ikke med min gode vilje, dette er sket. Det skal kraftigt understreges, det kun er i år, den er annulleret. Lodsejerfesten er absolut en nødvendighed for en forening som NL. Et godt forhold til lodsejerne er et af fundamenterne for foreningen. Samtidig er vi gået i dialog med lodsejerne vedrørende vore kontrakter. Medlemstallet ser ud til i fremtiden at ligge på ca Kan vi ændre nedgangen? Vi er ikke selv herre over nedgangen, alle foreninger oplever det samme. Alle foreninger uanset størrelse oplever det samme. Vi skal forsøge at reducere nedgangen. Hvordan? Reklame! En god reklame for en lystfiskerforening er en omtale af fangster. Derfor opfordres alle, der fanger en god fisk, til at indsende fangstrapport og billede af fangsten til hjemmesiden. Når der fanges fisk i åen, får vi medlemmer. Samtidig skal vi have en positiv indgang til vore problemer og til snakken med hinanden. Med brok løser vi intet. Så enkelt er det! Vi må ikke længere el-fiske og sætte fisk ud. Det lader kun en farbar vej tilbage at hjælpe åens egenproduktion. Det er i regi af Sammenslutningen, dette arbejde indtil nu er foregået. Vi skal mere aktivt deltage i dette arbejde enten som fast samarbejdspartner eller som medlem af sammenslutningen. Vi har opfordret til en ny dialog og har et håb om, at Sammenslutningen tager opfordringen op og vi sammen finder en ny økonomisk model. Vi ønsker at være med enten som medlem eller indgå et formaliseret samarbejde. En ny sæson står for døren, og vi håber, den bliver lige så god som sidste år. Som ny formand ønsker jeg alle Knæk og Bræk Jesper H. Olesen Bestyrelsen 2008 Øverst fra venstre: Søren Nielsen, Claus Rasmussen, Torben Buchardt Jensen, Dennis Deleuran, Lars Bølling. Nederst fra venstre: Jesper Høgsted Olesen, Lars Jæger, Hilmar Jensen, Poul Naundrup Pedersen. Mundtlig beretning 2008 Fiskevandet I Nordjysk Lystfiskeriforenings love står i 2, som definerer foreningens formål, følgende: citat: at sikre medlemmerne mulighed for at udøve deres fritidsinteresse ved at leje/erhverve fiskevand. Citat slut. I mange år var det en opgave, som var overkommelig at løse. Medlemstallet lå på de 800 medlemmer, og ved udgangen af året var der knap 100 på venteliste. Det betød, at det nye år altid startede med en fuld medlemsliste. Det gav en stor tryghed i økonomien, og budgetterne kunne således altid overholdes. Sådan er tiderne ikke mere. Foreningens medlemstal har været stærkt dalende gennem de sidste år. Økonomien er derved blevet svækket. Der er færre til at betale, og udgifterne er stort set de samme. Sidste generalforsamling rettede op på økonomien med kontingentstigning, men hermed er de økonomiske overvejelser ikke til ende. Bestyrelsen er ganske klar over, at den største post i budgettet udgifterne til fiskevandet også må ind i overvejelserne for at sikre, at økonomien kan stabiliseres, og fremtiden sikres for foreningen. Arbejdet hermed påbegyndtes i 2006 med en gennemgang af foreningens øverste fiskevand. Strækningen blev travet igennem, og parcellerne klassificeret efter kvalitet. Resultatet heraf er så blevet brugt i forhandlingerne med lodsejerne. I efteråret 2007 gennemarbejdede forretningsudvalget foreningens øvrige fiskevand. Igen var det med henblik på at vurdere kvaliteten af fiskevandet i forhold til den betalte leje. Kontrakterne er i mange tilfælde flerårige og nogle af dem er pristalsreguleret. Denne pristalsregulering blev vurderet som meget praktisk for år tilbage, da forholdene omkring økonomien var ganske anderledes end i dag. Flerårige kontrakter er bestemt af det gode og sikrer fiskevandet for foreningen. Pristalsreguleringen er mere besværlig, fordi lejen stiger pr. automatik, uden at foreningen kan forhandle om det rimelige i, at lejen skal stige. Der kan være fysiske forhold ved åen, som forringer fiskevandet. Bestyrelsen har ved forhandling af de kontrakter, som skal fornyes i år, valgt at se på de fysiske forhold pristalsreguleringen prisen. Forhandlingerne må indtil nu siges at være faldet tilfredsstillende ud. Processen vil strække sig over flere år, indtil alle kontrakter er nyforhandlet. Der skal ikke et sekund være tvivl om, at det er bestyrelsens opfattelse, at dette må tage den nødvendige tid, og at det skal ske i respekt for det gode samarbejde, som eksisterer mellem lodsejerne og foreningen. Bestyrelsen vil også i fremtiden arbejde hårdt for at sikre fiskevandet til glæde for medlemmerne. Og så til slut: hele fiskevandet er intakt i 2008!!! Det er godt klaret af forhandlerne. Tak for det. Lindenborg Å Aalborg Kommune reagerede dagen efter, at NLfiskeren var kommet på gaden med beretningen indeholdende kritikken af det manglende åsyn og efterfølgende manglende møde om vedligeholdelsen af åen i Forvaltningen undskyldte sig med meget stort arbejdspres, men lovede et møde her i det nye år. Det er foreningen selvfølgelig tilfreds med, men vedligeholdelsen af åen i 2007 er allerede kommet noget på afstand. I 2006 ansøgte foreningen det daværende amt om tilladelse til at flytte hytten på Flade til skoven ved Louisendal og om tilladelse til at bygge en spang over åen, således at hytten fru Christensen kunne bruges som erstatning for hytten på det Flade. Bestyrelsen havde vurderet, at den sværeste tilladelse ville være flytningen af hytten, men den nåede amtet at færdigbehandle, og byggetilladelsen er givet. Ansøgningen om spangen lå død i hele 2007 i teknisk forvaltning Aalborg Kommune, men efter flere rykkere har forvaltningen lovet at få den færdigbehandlet. Så snart tilladelsen foreligger, kan byggeriet af spangen gå i gang. Flytningen af hytten bliver måske først til efteråret, når afgrøderne er høstet, og der igen kan køres på markerne. Der er lidt surt, da det var planen, at arbejdet skulle have været udført i Natura 2000 Natura 2000 projekt - Lindenborg Ådal kaldte til møde den 13. december 2007 i Regionshuset. Her blev der redegjort for projektets forløb indtil nu med omtale af de vandringer, som havde fundet sted på strækningen fra Jernbanebroerne til Haals Bro. Der var bestemt nogen uenighed mellem deltagerne i disse vandringer og projektets folk om succesen i dette forløb. Projektet lever videre og skal her i 2008 udvikle ideer og tiltag til det endelige slutprojekt. 2 3

3 Hertil blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra lodsejerne, naturfredningsforeningen, jægerne og lystfiskerne. Både Nordjysk Lystfiskeriforening og Sammenslutningen har sæde i dette udvalg. Udvalgets formand bliver Bjarne Moeslund fra det tidligere Hedeselskab. Altså en formand, som ikke har tilknytning til de myndigheder, som i sidste ende er ansvarlig for projektet. Bjarne Moeslund er særdeles kompetent på området, kender åen og er en ivrig lystfisker. Bestyrelsen deltager positivt i dette arbejde og vil at komme med konstruktive indlæg. Tagrørene Tagrørene breder sig langs åen. Hele østsiden af åen fra den ny Egensebro og til fjorden er nu en tæt sammenhængende rørskov, som forhindrer al færdsel og mulighed for fiskeri. Hvis der ikke gribes radikalt ind over for tagrørenes fremmarch på vestsiden af åen, vil der her også om ganske få år være store områder, som ikke kan fiskes fra. Bare for 10 år siden var der store huller på østsiden, hvorfra der kunne fiskes, men de er nu helt lukkede. Det er nu, slaget om vestsidens fremtid skal slås. Bette Sigurds fortjenstpokal 2008 Bette Sigurds fortjenstpokal uddeles hvert år til et medlem, som i foreningen har ydet en indsats, der rækker ud over det almindelige. Lystfiskere, der har færdes på åens nederste strækninger, har i 2007 nydt godt af særdeles velholdte bredder. Det har kostet mange timers arbejde med buskrydderen at skabe disse fremragende forhold for medlemmerne. Henning Maack har lagt ryg og kræfter til dette store arbejde. Det er der mange medlemmer, som er dig taknemmelig for. Jeg håber, at dit strålende eksempel vil smitte af på mange her i 2008, således at der igen bliver skabt fine forhold for fiskeriet. Henning vil du komme herop og modtage Bette Sigurds fortjenstpokal og modtage kammeraternes hyldest. Du har virkelig fortjent den Til lykke Henning Derfor må der flere medlemmer melde sig til at tage en turn med maskinerne for at stoppe denne fremmarch. Nye hjælpere skal henvende sig til bestyrelse. Så vil de blive indført i maskinparken og proceduren for vedligeholdelse af bredkanten. Præmieredagen Så er det på onsdag, at det går løs igen. Grønlæderfiskeriet starter. Det er en festdag. Kontrollen er ude fra den første dag, så husk medlemskort og beviset for betalt statsfisketegn. Og så på lørdag den 19. er det store præmieredag. Alle mand af huse for at opleve starten på fiskeriet i Alle foreningens kontrollanter er på stikkerne for at tjekke medlemmerne. Så sørg for, at alt er i orden. Kontrollanterne møder kl i Lindbo. Beretningen afsluttet Hermed er min mundtlige beretning slut og overgives sammen med bestyrelsens skriftlige beretning til forsamlingens behandling. Tak. Gistrup, den 8. januar 2008 Søren Braagaard Pokalfisk præmie Havørred 82 cm 8,1 kg Arne Ørsnæs Jensen 2. præmie Havørred 87 cm 7,7 kg Claus Villadsen 3. præmie Havørred 81 cm 7 kg Jan Lindhardt Nielsen Referat af ordinær generalforsamling 2008 Valg af dirigent Tage Kragbak blev valgt som dirigent og kendte generalforsamlingen lovlig. Godkendelse af forretningsorden. Valg af stemmetællere Bestyrelsens forslag til forretningsorden blev tiltrådt. Bestyrelsens forslag til stemmetællere blev vedtaget. Beretning Formanden aflagde mundtlig beretning. Efter en kort debat konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen kunne tiltræde beretningen. Regnskab Kassereren fremlagde og kommenterede regnskabet. Efter kort debat blev regnskabet vedtaget. Indkomne forslag Der var ikke indkomne forslag. Budget 2007/2008 Kassereren fremlagde budgettet. Budgettet blev tiltrådt af generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev tiltrådt af generalforsamlingen. Valg af formand Søren Braagaard ønskede ikke genopstilling og foreslog på bestyrelsens vegne Jesper Høgsted Olesen. Jesper Høgsted Olesen blev valgt uden modkandidat. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer Lars Bølling, Dennis Deleuran og Torben Burchardt Jensen blev alle genvalgt. Nyvalgt blev Søren Nielsen. Valg af 2 suppleanter Peter Jensen og Jørgen Brandt blev genvalgt. Valg af revisorer Ole Bille og Jan Winter Sørensen blev genvalgt. Eventuelt Der er gule ærter i Lindbo den 19. januar. Hilmar Jensen kommenterede NL s forhold til Sammenslutningen og efterlyste positive signaler fra sammenslutningen. K.E. Petersen opfordrede til at styrke samarbejdet mellem foreningerne ved Lindenborg Å. Generalforsamlingen udnævnte Søren Braa gaard til æresmedlem. Søren Braagaard takkede for æresmedlemskabet og for de 16 år som formand. Opfordring til at deltage i medlemsmødet d. 31. januar. Formanden takkede dirigenten. Underskrevet Ref.: Poul Naundrup Pedersen. Dirigent: Tage Kragbak 4 5

4 Søren Braagaard æresmedlem Vi skal sige farvel til Søren Braagaard, som har været vores formand gennem 16 år. Søren blev valgt på generalforsamlingen den 1. februar Sørens begrundelse for at stoppe har blandt andet været, at han gerne vil have mere tid til at fiske. Det vil hele bestyrelsen gerne. Der er ingen tvivl om, at Søren efterlader sig en væsentlig anderledes forening, end som den så ud, da han startede sit arbejde formand. Det gælder ikke mindst den åbenhed om foreningens virke, som Søren har været bannerfører for. Det har ikke i hans formandsperiode været forbudt at nævne NL i offentlig sammenhæng. Det er blevet fuldt legalt at fortælle, at man har fanget en fisk i Lindenborg Å. Søren har også været meget aktivt i arbejdet for NLs synspunkter i forholdet til lokale og regionale politikere, i vor tid i Sammenslutningen og ikke mindst i Ferskvandsfiskeriforeningen. Kampen for at sikre godt fiskevand, gode fiskemuligheder og ikke mindst fisk har været i højsædet. Troværdighed og initiativ har drevet indsatsen. Søren har haft forventninger og krav til de øvrige i bestyrelsen. Det har været med til at gøre arbejdet spændene. Det er faktisk lykkedes Søren at slide en snes bestyrelsesmedlemmer op, i den periode han har været som formand. Der er ingen tilbage fra dengang, han startede. Bestyrelsen vil på baggrund af Sørens store indsats for foreningen gerne indstille ham til æresmedlem af Nordjysk Lystfiskeriforening. Ny i bestyrelsen Mit navn er Søren Nielsen. Jeg er 33 år og bor i Klarup Til dagligt arbejder jeg som indkøber i elektronikindustrien. Jeg startede med at fiske i Ryå som dreng, siden har det grebet meget om sig. Jeg fisker primært med flue og fisker efter havørred, laks og gedder. I sommerhalvåret er det jagten på havørred og laks i åen eller elv, jeg dyrker. I vinterhalvåret går turen som oftest til Mariager fjord. Der udover når jeg som regel nogle ture efter gedder og hornfisk. Jeg har ingen erfaring med bestyrelsesarbejdet, men ser frem til de udfordringer der måtte komme. Knæk og bræk. 50 års jubilarer 2008 I disse moderne og hektiske tider, som det påstås at vi lever i, hvor alle zapper rundt på hylderne med fritidstilbud uden at stå stille ret længe og uden at finde en blivende interesse. Denne flakken opleves også i vores forening, hvor der er medlemmer, som forsvinder igen efter et kort besøg. Så derfor er det befriende og opmuntrende at kigge i medlemslisten og se, at foreningen har 2 medlemmer, som meldte sig ind i foreningen i 1958 og har været medlemmer lige siden. Det er tegn på stor og trofast kærlighed til lystfiskeriet og til Nordjysk Lystfiskeriforening i særdeles. Foreningen har et 50 års diplom til minde om jubilæet. I 2008 er det Poul Christensen og Kaj Jørgensen, som kan fejre de 50 år. Jeg vil bede de herrer, hvis de er tilstede, om at komme herop og modtage diplomet for lang tids tro tjeneste i foreningen. Til lykke! 6 7

5 Venlig hilsen Bestyrelsen Særbestemmelser for NL s medlemmer Bestyrelsen har besluttet hvert år i første nummer af bladet at genoptrykke de særbestemmelser, der gælder for foreningens medlemmer. Særbestemmelser for fiskeri for medlemmer af Nordjysk Lystfiskeriforening: Fra Ladefogeds bro ( Slusen ved Gudumholm) til åens udløb i Limfjorden er mindstemålet for alle ørredarter - undtaget regnbueørred - 40 cm. Nedgængere er fredet fra 16. januar til 14. marts. Det er ikke tilladt medlemmer af NL at garnfiske i Langerak (fra Aalborg Portland til Egense). I tiden 1. september til 31. december er fiskeri og færdsel på åens østside fra Stenhullet ved Storvorde til åens udløb i Limfjorden ikke tilladt fra solnedgang til solopgang. Af hensyn til den udtrækkende smolt er medefiskeri med agnet krog ikke tilladt i perioden fra den 15. marts til den 1. maj. Forbudet gælder for NL s fiskevand i Lindenborg Å. Alt fiskeri skal foregå fra åbredden. Vadefiskeri er dog tilladt fra åens østside på strækningen fra højspændingen og nedstrøms. NL-medlemskort skal altid medbringes under fiskeri ved foreningens fiskevand. Undladelse heraf medfører en bøde til foreningen på 50 kr. Kvittering for betalt fisketegnsafgift skal ligeledes altid medbringes under fiskeri. Særbestemmelser for parkering og færdsel for medlemmer af Nordjysk Lystfiskeriforening: Indkørsler til marker, markveje o.l. må ikke benyttes til parkering, ligesom parkering på marker og grødeopsamlingspladser ikke er tilladt. Parkeringsanvisninger skal respekteres og følges. Færdsel over marker/dyrkede arealer, gårdspladser og igennem haver er ikke tilladt. Eventuelle henvisninger fra lodsejerne skal følges. Det er strengt forbudt at henkaste affald langs åen: Linerester, øldåser, ølkapsler o.s.v. Alt affald skal hjembringes. Der findes ikke affalds poser i hytterne. Særbestemmelser m.h.t. kontrol af Nord jysk Lystfiskeriforenings medlemmers udøvelse af fiskeri ved foreningens fiskevande: 1. Medlemmerne har pligt til at forevise medlemsbevis, kvittering for betalt fisketegnsafgift samt eventuelt yderligere legitimation til personer, der foreviser et af Nordjysk Lystfiskerifor ening udstedt kontrolskilt. Medlemmer, der ikke kan forevise gyldigt medlemsbevis og/eller kvittering for betalt fi sketegnsafgift, skal på forlangende straks forlade fiskevandet. 2. På forespørgsel skal medlemmerne endvidere fremvise eventuel fangst for kontrol af fredning og mindstemål i henhold til ferskvandsfiskerilovgivningens bestemmelser samt Nordjysk Lystfiskeriforenings særbestemmelser. Fangst skal ved fiskevandet opbevares i en sådan tilstand, at den er umiddelbart kontrollerbar m.h.t. overholdelse af mindstemål. Såfremt ovenfor nævnte bestemmelser ikke er overholdt, skal fangst samt medlemsbevis overgives til kontrolløren og fiskevandet straks forlades. Bestyrelsen foretager det videre i sagen. 3. Medlemmer, der overtræder en eller flere af Nordjysk Lystfiskeriforenings til enhver tid gældende særbestemmelser i øvrigt, skal på forlangende overgive medlemsbevis til kontrolløren og straks forlade fiskevandet. Bestyrelsen foretager det videre i sagen. Og husk! Særbestemmelserne er ikke lavet for at genere NL s medlemmer - men for at sikre os fiskevand...med fisk i. 8 9

6 Min største Norges laks! Efter 25 års laksefiskeri i Gaula, altid i ugerne 27-29, hvor jeg har oplevet alt hvad en laksefisker kunne ønske sig. Det meste af min fisketid er altid foregået fra og på Størens Jæger og Fiskeforenings fiskevand. Boet i hytte på Vårvoldens Camping på Støren ejet af Åsta og Kåre Kjelstad, som også er lodsejere på de to strækninger mit fiskeri indlæg her vil omhandle. Jeg vil fortælle om en rigtig god dag den 4. juli for år tilbage. Dagen før, den 3. juli sent aften, går jeg i seng godt træt efter dagens anstrengende fiskeri, uvidende om hvad næste dags fiskerioplevelse ville bringe. Der er stadigt lyst udenfor, hvad der forøvrigt er hele natten på denne årstid. Dagen gav ingen laks, men jeg så da springende opgangslaks. Vækkeuret ringer kl. 5 morgen jeg må ærligt indrømme, det er svært at komme ud af den varme dyne, men ivrig og altid besjælet af fangstoptimisme får mig til hurtigt at komme op, en rask gang morgentoilette og en mellemmad, som var smurt dagen før, fisketøjet på og min 10 fods Hardy og mine blink med. Stille lister jeg ud, jeg skulle nødigt vække min kone. Enhver der har prøvet det, ved hvor dejligt det er at komme ud en tidlig morgen, fuglene er allerede i gang med deres sang, og ikke kun fuglene. Elvens brus høres også, for jeg har kun ganske få skridt ned til elven. Hver dag har jeg en fast aftale med min kone, kaffe ude på terrassen kl. 9-halv ti der omkring, og skulle det hænde at jeg udebliver, er det fordi der er en laks som er kommet i vejen for mit fremmøde. Men tilbage til Laksen er lige lagt ind i bagerummet i min Volvo. dagen, jeg var nu kommet ned til elven, klokken var omkring halv seks, jeg starter mit fiskeri på Kjelstad stryget, et dejligt sted for mit blinkfiskeri. Kjelstad stryget rummer alt, hvad en laksefisker som jeg ønsker, derfor er det et sted, som jeg bruger meget af min fisketid på. Efter at jeg havde været nede over stykket en enkelt gang, begav jeg mig op over og startede på ny. Klokken var nu lidt i 8, da jeg fik hug af en laks, og en hård men dejlig fight begyndte. Knarren på mit Ambassadeur multihjul monteret med 0.45 nylonline snerrede lystigt. Efter at laksen havde taget en tur tværs over elven og foretaget et vældigt spring, var vi kommet et stykke ned af elven. Endelig måtte laksen give sig, jeg fik fangstkrogen i den, en flot fisk lå nu for mine fødder, blank og majestætisk så den ud, vægt 9,5 kg, en snor om haleroden og hjem på terrassen til morgenkaffen. Efter denne tidlige laksefangst tog jeg det afslappet resten af dagen, laksen var, efter den var blevet vejet, lagt i fryseren. Min kone og jeg var nu taget ind til byen Støren for at handle. Om aftenen skulle der igen fiskes, min kone skulle sammen med lodsejerfruen Åsta til bilbingo oppe i byen. Jeg var blevet enig med mig selv, efter at dagen for mig havde haft så god en start med fangst af en 9,5 kg laks, så ville jeg prøve at fiske med kastedup og flue nedenfor Kjelstad stryget ved Listu hullerne. Men at tage ned til elven uden blink var for mig helt umuligt, så de skulle selvfølgelig med. Ind i bilen, ned ad stien til fiskepladsen. Kl. var godt 18, da jeg havde parkeret bilen tog jeg min fiskestang, som var rigget til, og gik så ned over stenene, da jeg kom frem til fiskepladsen sad min gode ven Roger og hans kammerat, som begge er svenskere. De sad åbenbart og hyggede sig ved et bål, hvor de var ifærd med at riste pølser, deres fiskestænger stod ved deres side. Jeg spurgte om de havde fisket, ja de havde været igennem stykket med flue, så gå du bare igang Evan sagde Roger. Listu, som stedet hedder, var efter min mening noget af det allerbedste i Gaula, 3 store huller efter hurtigt vand og et svagt knæk på stykket. Forøvrigt er jeg rigtig godt kendt ved Listu, jeg ved, hvor jeg plejer at få laks på, lige efter det hurtigt vand og før de 3 store huller er der kraftige strømhvirvler foresaget af store usynlige sten, bag dem er laksen. Jeg gik nu op til det hurtige vand, gik et lille stykke ud i elven og startede med min kastedup med en rørflue for enden. Efter ganske få kast fik jeg uorden i forfanget, jeg havde jo mine blink hængende i blinktasken ved min side. Hurtigt afmonterede jeg kastedup, i stedet for blev der nu sat et blink på, valget blev et 40 g salamander i kobber. Knuden jeg altid bruger er en polomar som er fantastisk stærk. Kastede så over til kanten af det hurtige vand, blinket går så tværs over stykket, efter et par kast sætter blinket sig fast i bunden netop som jeg havde kastet. Så for at få blinket fri, måtte jeg ind på land for at gå nedenfor blinket, som jeg så nemt kan få fri. Roger råber om jeg er færdig, det er jeg selvfølgelig ikke, jeg var jo lige begyndt. Evan ok, gå du bare i gang igen. Jeg går så op igen, hvor jeg før startede, laver en ny knude og kaster igen og igen går et skridt frem og kaster, blinket lander perfekt på stedet, satans også, nu sidder blinket igen fast. Men nej, en laks havde taget blinket, og jeg kunne med det samme mærke, at det var en stor fisk. Min 10 fods Hardy stod nu i en bue, jeg selv trak nu lidt ind på lavere vand, Roger og hans kammerat havde allerede observeret, at jeg havde laks på og kom op på siden af mig. Roger spurgte, Evan er det en stor laks, du har på, ja det er jeg helt sikker på. Laksen vendte nu og gik ned over og mig i løb bagefter, jeg må ærligt indrømme, jeg var allerede blevet godt tør i munden, for lige meget hvor mange laks man har fanget, er det et fænomen, som gentager sig. Laksen jeg havde på bestemte fuldstændigt, dybt gik den og den var stærk, flere gange gjorde den som den ville, op for at springe hvad jeg afbødte ved at sænke stangen. Det blev nogle lange minutter, inden laksen gav sig, flere gange stillede den sig uden at jeg kunne gøre andet end at forsøge at få den i gang igen. Det blev da også en kamp, jeg aldrig vil glemme. Ca. 3 kvarter var gået inden laksen var klar til landing, Roger satte fabgstkrogen sikkert i, og laksen var nu på land. Klokken var nu 19.30, jeg sprang ned over laksen og med besvær fik vi laksen aflivet. Jeg takkede Roger for en sikker landing. Jeg var godt klar over, at det til dato var min hidtil største laks, den fik da også et ordentligt knus og kram. Og efter at Roger og kammerat havde ønsket mig til lykke med fangsten, skulle laksen nu bæres op til bilen, jeg magtede ikke selv at bære den, jeg var faktisk en del udmattet. Roger hjalp med at få fisken op til bilen, efter at den var blevet fotograferet og vi alle havde skudt på vægten af laksen, vore skud var ikke helt ved siden af, vi skød alle på en vægt fra kg. Og da jeg var kommet op til Kåre på gården blev laksen vejet, nøjagtig vægt 17 kg og 118 cm lang. Mange fiskere kom til for at beundre den smukke fisk, den var jo helt ny og blank med enkelte havlus. Da min kone kom hjem efter at have været til bilbingo, fortalte jeg om min store fangst, kunne hun fortælle, at hun havde været så heldig at vinde kr. Så man må nok sige, at den 4. juli havde været en rigtig god dag. Knæk og bræk Evan Munkholm 10 11

7 Grejauktion 2008 I år havde vi i aktivitetsudvalget valgt at fremrykke vores grejauktion til marts måned. Det var derfor med stor spænding, vi mødte i vores klublokale torsdag den 13. marts. Heldigvis blev vi ikke skuffede. Der blev indleveret hele 87 lots, en fremgang på over 100 % i forhold til Antallet af købere var næsten fordoblet, skaren af købelystne lystfiskere bestod i år af 29 stk. En masse grej, både brugt, men også helt nyt, var under hammeren. Aftenens omsætning løb op i kr., hvilket også var langt bedre end sidst. Alle, der var samlet, havde således en morsom og fin aften. Vi forventer at gentage auktionen i marts måned i 2009 så følg med på vores hjemmside til den tid, der er stadig plads til flere deltagere. Aktivitetsudvalget. Black, Silver & Blue Det kan nok være, at der skete ting og sager langs Lindenborg Å s bredder i de sidste dage af maj måned i fjor. Vores nye æresmedlem, agtværdige S. Braagaard slog tonen an, da han med en Valdemar (NL-Fiskeren no ) krogede og landede en havørred af anseelige dimensioner. Det blev startskuddet til et par hektiske uger, hvor adskillige storfisk kom på land. Det kan være farligt at give garantier i forbindelse med vor kære hobby, men én ting tør jeg godt garantere - der bliver trængsel ved åen, når maj lakker mod enden! Så gælder det bl.a. om, at være udstyret med den bedste flue, og det kunne med god sandsynlighed være nedenstående skabning. Der har gennem de seneste år, især blandt de flittigste brugere af vores vand, været en udbredt enighed om, at beskrivelsen af en god Lindenborg Å flue lyder som følger: Når bare den har sort vinge og sølvkrop så! Beskrivelsen passer i øvrigt på begge NL-fluer i Alligevel er de meget forskellige, og dette nummers flue ligner ikke de to foregående fluer, trods ens vinger og kroppe. På nettet faldt jeg over Den Blå Kanin på denne hjemmeside: Brian Størup, der i øvrigt ofte fisker i Lindenborg, har en fin side, der bør besøges af alle med interesse i fluebinding, da der er særdeles flotte og spændende fluer derinde. Om Den Blå Kanin skriver Brian bl.a.: Den farligste Karup Å flue jeg har, første gang den ramte vandet gav den en havørred på 8,7 kilo. I Henrik Kure Nielsens flotte rørfluebog findes en flue med samme farvesammensætning. Det er Kure s den Blå, hvorom forfatteren skriver: Det er den bedste rørflue, jeg til dato har kreeret. Nordmændene er ligeledes faldet for farvekombinationen søg blot på Officielle Gaulaflua på Google. Dertil kan lægges adskillige andre fluemønstre, der ikke skiller sig væsentligt ud fra de her nævnte. Black, Silver & Blue, som jeg har kaldt fluen, er næsten en kopi af Brians flue, men da vingen ikke er lavet af kaninstrip, kan den dårligt hedde noget med kanin. Hvilken udgave man vælger er smag og behag, jeg tror, at de fisker nogenlunde lige godt

8 Black, Silver & Blue Krog: Valgfri str (Her Partridge Salmo i sølv) Fluen kan naturligvis også bindes på rør. Tag: Limegrøn mini-flatbraid. (Her kan jo eksperimenteres med farverne). Krop: Sølv mini flatbraid. (Eller alm. sølvtinsel med sølvrib). Palmerackle: Sort hane. Vinge: Sort Tanuki (eller andre bløde hår) iblandet lidt blå og pearl angelhair. Evt. afvlutning med junglecock. (Junglecockken kan suppleres eller erstattes af isfugl). Vingen skal på sædvanlig vis bindes bred og dråbeformet for maximal livlighed. Fronthackle: Kingfisherblue hane. Indbindes når det meste af vingen er monteret og før det sidste bundt vingemateriale. I min flueæske sidder et par eksemplarer med henholdsvis sort og purple fronthackle. De skal afprøves som natfluer i denne sæson. Jeg kan næsten ikke vente! Fluen vil kunne ses i farver på hjemmesiden. Knæk & bræk - JB Foreningens adresser Formand Jesper Høgsted Olesen Porthusvej 9, Buderupholm 9530 Støvring Tlf Næstformand Hilmar Jensen Nibevej 101, 9200 Aalborg SV Tlf Kasserer Claus Rasmussen Vejrholm 29c, 9220 Aalborg Ø Tlf Bestyrelsesmedlemmer Poul Naundrup Pedersen Vårstvej 21, 9260 Gistrup Tlf , mobil: Lars Jæger Gravlevvej 13, 9520 Skørping Tlf Lars Bølling Færøgade 53, st.tv., 9000 Aalborg Tlf Torben Buchardt Jensen Fælledvej 8, 9210 Aalborg SØ Tlf , mobil arbejde: Dennis Deleuran Knøsgaardsvej 48, 9440 Åbybro Tlf Søren Nielsen Lucernevej 7, 9270 Klarup Tlf Klublokale Brettevillesgade 14, 9000 Aalborg Forretningsudvalg: Jesper Høgsted Olesen, Hilmar Jensen, Claus Rasmussen Aktivitetsudvalg: Lars Bølling (formand), Søren Nielsen, Dennis Deleuran, Torben B. Jensen NL-bladudvalg: Jesper Høgsted Olesen (ansvarshav. redaktør), Poul Naundrup, Jesper Olesen, Deadline 2008 Nr. 2: 18. august Nr. 3: 24. november Forventet udsendelse 1. september 15. december Artikler i NL-fiskeren er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdninger. Men bladet åbner plads for de holdninger, der måtte være omkring Lindenborg Å og forvaltningen deraf. Redaktionen 14 15

9 Nordjysk Lystfiskeriforening Claus Rasmussen Vejrholm 29c 9220 Aalborg Ø Jeg fik i nat en dejlig havørred på flue. Den var desværre fejlkroget, men sikken fight. Jeg fisker altid med to fluer og jeg kunne se, at den havde bidt efter min ophænger, hvorefter jeg giver tilslag og kroger den på endefluen i ryggen. Den fight glemmer jeg aldrig. 7,1kg og 83 cm. NL-fiskere mødes i KLUBLOKALET Brettevillesgade 14, Aalborg Melgaard & Burmester Husbestyrer (booking, nøgler m.m.) Anker Knudsen, Deltavej 49, Aalborg. Tlf

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999.

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Forslag

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening DECEMBER 2005. Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa. Den hvide bro Ryå

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening DECEMBER 2005. Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa. Den hvide bro Ryå Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening NR. 4 DECEMBER 2005 22. ÅRGANG Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa Den hvide bro Ryå Dagsorden: Ordinær generalforsamling Torsdag den 12. januar 2006 kl. 18.00

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere