Hvad får piger til at arbejde med it? August Piger med it-kromosom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad får piger til at arbejde med it? August 2013. Piger med it-kromosom"

Transkript

1 Hvad får piger til at arbejde med it? August 2013 Piger med it-kromosom

2 ALT FOR FÅ PIGER vælger it Det er stadig alt for få piger, der vælger en uddannelse og karriere med it selvom der er gode muligheder for kvinder i denne branche. En af de gode muligheder for at få flere piger ind i IT-branchen er via teknisk gymnasium. Det er derfor oplagt, at arbejde på at få flere piger til at vælge denne vej. Her er pigeandelen typisk på mellem %. Projektet <XX-it> ville derfor udvikle mere pigerettede læringsaktiviteter og gøre læringsmiljøet på HTX mere pigevenligt for netop at tiltrække flere piger. Denne lille publikation vil hjælpe uddannelsesledere og undervisere på HTX, når man vil videreudvikle undervisningen og gøre sig attraktiv for piger. Publikationen indeholder konklusioner fra undersøgelser og resultater fra praksisforsøg. På vegne af projektet <XX-it> med HTX-gymnasier i Aarhus Midt, Viborg, Herning, Tønder og Aabenraa, Projektkonsulent Regina Lamscheck Nielsen efterår 2013 har piger et særligt it-kromosom? Ja, nej og ja! Resultaterne fra <XX-it> giver stof til eftertanke og konkrete tips, når HTX-gymnasier og it-branchen vil tiltrække flere piger: Ja piger har en særlig tilgang til it & læring. Nej piger skal ikke behandles lyserødt. Og ja piger både vil, kan og er gode til it på deres måde! 2 3

3 Indhold Det vil piger s. 5 Fokusgruppe-interview med folkeskolepiger s. 6 Hvad siger de professionelle s. 7 Unge piger & it s. 9 Fremtidsdrømme & vejledning s. 11 HTX-profilmaterialer s. 12 Pigers måder at lære på s. 13 Pigers behov for trivsel s. 14 I undervisningen s. 16 Læringsmiljø s. 19 DET VIL PIGER analysen viser sammenlagt Piger vil ikke nødvendigvis fremstå feminine, men som INDIVIDER. Der skal være plads til MANGFOLDIGHED. Piger KENDER IKKE NOK til jobs og karrieremuligheder i it-branchen. Øjensynligt afklarede piger VIL UDFORDRES på deres uddannelsesvalg. Piger UNDERVURDERER deres it-færdigheder og evnen til at beskæftige sig med it. -Men de kan og vil gerne IT & MEDIER! Piger ønsker at GØRE EN FORSKEL med deres karriere og/eller at opnå OPLEVELSER med plads til det menneskelige element. Piger har brug for at kunne SE ET FORMÅL med deres læring. Piger skal inddrages som MEDDESIGNERE af læringsforløb, med plads til SELVSTÆNDIGHED og AKTIVITETER, men også med klare INSTRUKTIONER. Piger arbejder ofte SYSTEMATISK og forsøger at skabe sig et hurtigt OVERBLIK. Piger har stort behov for SOCIAL TRIVSEL og for ANERKENDELSE. 4 5

4 Fokusgruppe-interview med unge folkeskolepiger Hvad siger de professionelle? Indledende dialoger med projektets UU-centre og en række it-professionelle kvinder gav en pejling på problemstillinger. Fra samtaler med UU-vejledningscentre For at finde ud af, hvordan pigerne tænkte og følte, blev der foretaget en forundersøgelse i form af 12 fokusgruppe-interviews af i alt 92 folkeskolepiger i projektbyerne Aarhus, Aabenraa, Tønder, Herning og Viborg. Interviewene omhandlede pigers syn på it og et arbejde med it, deres drømme om det fremtidige arbejdsliv, deres præferencer for at lære på og at kunne trives i uddannelsen. Desuden bedømte pigerne en række profilmaterialer fra HTX. Interviewene blev afholdt i løbet af oktober til december 2012 i klasser. Pigegrupperne var på 4-11 piger i alderen år. Pigerne kom fra både land- og bydistrikter. 10 af de 12 grupper bestod primært af piger med etnisk dansk baggrund. og sådan gjorde man Interviewene varede typisk minutter med struktureret form. Det samme interviewforløb blev gennemført 12 gange inden for nogenlunde samme tidsramme. Pigerne kunne svare med multisvarformer i interviewene. Udover mundtlige refleksioner over åbne spørgsmål blev pigerne bedt om score kvantitativt, at placere sig fysisk i lokalet i forhold til en skala, at give korte skriftlige statements og at associere på mediematerialer. UU-vejledere fra Herning, Viborg, Aarhus og Aabenraa beskrev deres vejledningsprocedurer og videregav deres erfaringer med typiske udfordringer og gode løsninger. Vejledningen kan groft sagt opdeles i en rådgivende / informationsformidlende del og i en indlevende / udfordrende dialogdel. Begge tilgange bør spille sammen og kan ikke undvære hinanden. Samtlige UU-vejledere tilkendegav at måtte yde langt den største indsats i forhold til de unge, der var uafklarede (ca % af de unge). Så snart en ung er registreret som afklaret med sit uddannelsesønske, og skolekaraktererne samtidigt matcher dette ønske, skal vejlederen slippe den unge. Vejlederne tilkendegav at være klar over, at også de øjensynligt afklarede unge havde brug for yderligere vejledning, gerne individuelt. Dog har de seneste års politiske fokus flyttet vejledernes hovedindsats hen til især unge med en svag faglig og udfordrende social eller personlig baggrund. Manglen på ressourcer gør typisk, at vejledningen begrænses til informationsformidling. Dialogbaseret, individuel vejledning bortfalder beklageligvis for de øjensynligt stærke unge. Samtidigt understregede alle vejledere glæden ved deres arbejde og deres bevidsthed om at udføre en væsentlig indsats for både den enkelte unge og for samfundets udvikling. 6 7

5 Fra samtaler med it-professionelle kvinder UNGE PIGER & IT Piger undervurderer konsekvent deres it-kompetencer og giver drenge/mænd fortrinsret i teknisk problemafklaring. Piger arbejder mere systematisk og målrettet end drenge, muligvis derfor også mere effektivt. Derfor får piger/kvinder ofte roller som koordinatorer, organisatorer eller ledere i grupper med mandlige it-teknikere. Piger har behov for at kunne se et formål med deres tekniske indsats man beskæftiger sig generelt ikke med (it-)teknik for teknikkens skyld, men for at kunne levere et bidrag til et slutmål. Her gengives analyseresultaterne og henvisninger til de teoretiske modeller fra analysen. De enkelte resultater og dokumentation kan downloades fra Hvordan er pigerne Pigerne er generelt yderst aktive, både hvad angår fysiske og sociale fritidsaktiviteter og fritidsjobs uden at det vides, hvordan det angivelige aktivitetsniveau udmønter sig i praksis. Men det ser ud til, at en høj aktivitetsgrad med bred variation er vigtigt for pigernes identitet og er en vigtig værdi. Dette passer til pigernes læringsmåder, hvor det selv at være aktiv spiller en stor rolle for dem. Pigernes itkompetencer og kendskab til itbranchen Pigernes it-kompetencer fremstår naturligt med brug af en stor vifte af hardware og software, også af avanceret licensbaseret software og smalt freeware. Pigerne downloader og installerer selv. Over 90 % af pigerne bruger den hurtige og nyeste browser Google Chrome, hvilket langt overgår befolkningsgennemsnittet. De fleste piger så også en stor selvfølgelighed i installation eller fejlfinding af hardware. Men kun 2 piger programmerede eller skabte selv nye it-produkter! Dialoger med it-professionelle kvinder tegnede forskellige vinkler og vægtninger, dog med overensstemmende synspunkter Generelt gives udtryk for, at både kvinder og mænd gerne vil have flere kvinder ind i branchen. Man efterlyser en større mangfoldighed og de kompetencer, som kvinder kan komme med. Men flere gange blev også nævnt, at nogle piger/kvinder foretrækker et miljø uden den åbenbart særligt kvindelige samværsform pigefnidder. 8 9

6 Piger er dygtige til IT Fremtidsdrømme & ønsker til vejledning 2,5% Innovators 13,5% Early Adopters 34% Early Majority 34% Late Majority Rogers Adoption / Innovation Curve Pigernes brug af it indikerer, at de kan klassificeres som early adopters på Rogers innovationskurve. En gruppe, der typisk svarer til ca. 13% af en population. Samtidigt anerkender pigerne ikke deres egne kompetencer! Pigerne hører øjensynligt dog heller ikke til gruppen innovators, og man kan få mistanke om, at pigerne lader drengene overtage pladsen som eksperter - uden at være blevet udfordret på det. 16% Laggards Den allerstørste del af pigerne så deres fremtid i et arbejde med mennesker og gerne at hjælpe andre, fx indenfor sundhed, pædagogik og det sociale område. Et andet stort område var kreative og kommunikerende jobs, fx indenfor design, journalistik og marketing. Oplevelser stod også i høj kurs, typisk rejser og et arbejde med varieret dagligdag. En forsvindende lille andel af pigerne så sig selv i tekniske fag. Brug for vejledning Generelt syntes pigerne at være klar over alvoren i deres uddannelsesvalg. I hver fokusgruppe var der et par piger, der gav udtryk for at føle sig under pres. Stort set alle værdsatte vejledningen, især den individuelle vejledning, og man ville gerne have mere af den. Pigerne syntes, det var vigtigt, at vejlederen kender én og at man har brug for at snakke om tingene og få vendt idéer. Det er altså vejledningsaktiviteter ud fra en mere konstruktivistisk tilgang, som pigerne savner at få mere af. Ud fra en mere rationel tilgang syntes pigerne selv at kunne opsøge information og vurdere dens relevans. Ikke alle piger kendte dog deres lokale muligheder, fx afprøvning af supplerende brobygning el. lign. E-vejledning var relativt ukendt. Alt i alt virkede fremtidsdrømmene overordentligt kønsstereotype. Pigerne havde et ringe kendskab til it-branchen, men formåede at beskrive it-jobscenarier, hvis de blev hjulpet på vej. Derfor kan man spørge, i hvilken grad pigerne er blevet udfordret på deres noget traditionelle karrierevalg? Under og efter fokusgruppe-interviewene udviste pigerne overraskende stor interesse i it-jobs, så snart disse blev knyttet til pigernes egne livsverdener eller til et mål i pigernes liv. Det ser ud til, at de piger, der virker afklarede i deres uddannelsesønske, efterlades til et stereotypt valg, uden at der er blevet sat spørgsmålstegn ved det. Interviews på UU-centrene forklarer, at vejlederne gennem politisk beslutning er nødt til at prioritere de uafklarede unge. Køn i pædagogik Folkeskolens rolle i denne sammenhæng er ikke undersøgt. Det er dog tankevækkende, at lærerne i danske folkeskoler modsat fx i Sverige ikke pr. lovgivning skal forholde sig pædagogisk til betydningen af elevernes køn (Dreyer Alexandersen, 2010)

7 PIGERS MÅDER AT LÆRE PÅ HTX-profilmaterialer gennem pigers øjne Pigerne reagerede med samlet meget varierende holdninger over for en EU-kampagnefilm med noget kønsklichéagtige virkemidler. Derfor kan det ikke konkluderes, hvilke piger der enten vil eller netop ikke vil identificere sig med det typisk feminine. Men alle piger værdsatte, at alle kan være tekniske uanset udseende piger udviste altså en mangfoldighedstilgang. Og pigerne havde klart positive holdninger over for filmens mediemæssige professionalisme. Ved bedømmelse af HTX-gymnasiernes informationsmaterialer var pigerne skarpe i forhold til materialernes professionelle niveau (indhold, opsætning, målgruppe relevans etc.). Et uprofessionelt materiale trak direkte nedad hos pigerne, og så er det bedre slet ikke at få en brochure! I øvrigt bruger pigerne mest internettet, når de selv skal være informationssøgende. Men på opfordring studerer pigerne også brochurer, flyers m.m. I deres egne prioriteringer vægtede pigerne selvstændighed og en praktisk tilgang meget højt. Denne tilgang matcher fint ønsket om gøre aktiv brug af it-medier i en bred vifte, og pigernes foretrukne gruppearbejde. Overraskende vigtigt er også gode instruktioner fra underviserne. Umiddelbart synes dette at være en modsætning. En forklaring kan være pigers evner for systematik og struktur (if. de it-professionelle) og deres præference for mangfoldighed, også i arbejdsmetoder. Mangfoldighed indebærer også en høj aktivitets grad i uddannelsen, hvor pigerne ønsker udflugter, sport, bevægelse, eksperimenter og oplevelser. Resultaterne kunne kun delvist relateres til Dunn/Dunns læringsstilmodel, men skal også ses ud fra undervisernes læringsdesign (didaktik). Intensiv brug af medier sprænger den klassiske behavoristiske læringsforståelse. Pigerrnes vigtigste behov nemlig selvstændigt og praktisk arbejde lægger op til en didaktisk tilgang, hvor eleverne i høj grad er meddesignere af læringsforløb! 12 13

8 Behov for trivsel Indflydelse Spørgsmål til pigernes trivsel blev stillet ud fra de såkaldte 6 guldkorn, som er trivselsdimensioner, der ligger til grundlag for målinger af arbejdsmiljøet, ifølge Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De to mest betydningsfulde dimensioner for pigerne var social støtte og belønning, med sidstnævnte i vores kontekst omsat til anerkendelse. Den sociale støtte blev tolket som at have det godt med andre og at være tryg. For flere piger overgik denne dimension betydningen af den faglige uddannelse! Belønning Forudsigelighed Social støtte Pigerne beskriver anerkendelse som ros, skulderklap, tilbagemeldinger, men også konstruktiv kritik Krav Mening De 6 guldkorn - trivselsdimensioner inspireret af Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø 14 15

9 I undervisningen Hvad kan HTX bruge ny viden til om unge pigers fremtidsdrømme, deres it-kompetencer, deres ønsker til læring og behov for trivsel? På de 5 HTX-gymnasier i <XX-it> ville man videreudvikle undervisningsforløb og læringsmiljøet for at gøre sig mere attraktiv for unge piger. I forår 2013 eksperimenterede man med en række pilotforløb, der hver især tog fat i nogle af hovedkonklusionerne fra fokusgruppe-undersøgelsen. Forløbene i kortform Samtlige forløb indeholdt og relaterede til it, typisk i design af brugergrænseflader eller i forarbejdning til medieprodukter. De fleste forløb foregik i samspil med virksomheder, hvorigennem pigerne direkte kunne opleve anvendelse af it i praksis. Alle forløb tog højde for, at piger med deres læringsprodukter kunne hjælpe andre. Og underviserne dannede kønsopdelte arbejdsgrupper for at kunne konstatere effekter på pigerne. Viral video til en festival Mercantec indgik et samarbejde med Viborgs borgerhus Stationen om deres lokale rockfestival. I kom/it A udarbejdede elevgrupperne á 2-3 elever hver deres videoprodukt. Hyppige pitches af de enkelte projekter muliggjorde løbende feedback fra underviser og klassen. Virksomhedslederen vurderede afslutningsvis elevernes produkter, og de 2 bedste videoer kom i drift. Brobygning med screencast for piger HTX Aabenraa arrangerede i samarbejde med UU Aabenraa et 2-dages ekstraordinært brobygningsforløb for 9. klasses folkeskolepiger. Pigerne medbragte egne bærbare computere, så vidt de havde. I faget programmering lærte pigerne at bruge Screencast og at udarbejde virtuelle brugsanvisninger i selvvalgte emner, fx bagning eller brug af sociale medier. Ved hjælp af Screencast optog pigerne deres brugsanvisninger og publicerede dem. Troen på egne it-evner og fascinationen af metoden gjorde, at flere piger efterfølgende introducerede programmet i deres folkeskoleklasser. Analyse af mediehusets portal Herningsholm indgik et samarbejde med Mediehuset Herning Folkeblad om deres portal. I kom/it C analyserede eleverne i grupper á 4-5 virksomhedens virtuelle kommunikation med brugerne. En kvindelig rollemodel fra virksomheden havde tæt dialog med eleverne og gav tilbagemeldinger på elevernes afsluttende analyser. Udvalgte konklusioner omsættes p.t. til justeringer af portalen. Pigepraktik i it-virksomhed Virksomheden Oracle afholder i samarbejde med Teknisk Gymnasium Århus Midtby et 3-dages praktikforløb for piger fra 1. årgang med kom/it. Piger fra andre af projektets HTX-gymnasier deltager. Virksomheden bidrager til branchens ansvar for at gøre sig synlig og jobindholdene begribelige for unge piger. Oracle afsætter ressourcer i form af kvindelige rollemodeller, der overdrager velegnede it-integrerede arbejdsopgaver til pigerne. Samtidigt svarer opgaverne til faglige læringsmål i kom/it. En underviser følger processen, dokumenterer og evaluerer. Effekter på pigerne Forløbene har bevidnet en høj grad af motivation hos pigerne. Især formålsorienteringen har vakt begejstring. It blev levende igennem samarbejde med virksomheder og anvendelsesorienteret undervisning på HTX. Pigerne arbejdede med stor systematik og i grupper, hvor de sørgede for, at alle var med i alle processer modsat drengegrupperne. Deres slutresultater overbeviste fagligt med solide, reflekterede produkter. Samtlige pigeresultater lå øverst på karakterskalaen, hvilket virksomhederne kunne bekræfte. QR-koder på fysik- og kemiapparater Teknisk Gymnasium Århus Midtby har udarbejdet et forløb for de piger, der ofte står i baggrunden, når der iværksættes gruppearbejde, hvor it indgår. På de tekniske apparater i kemi- og fysiklokalerne er de skriftlige manualer ofte blevet borte. Pigerne udarbejder videoinstruktioner, der uploades til internettet. Derefter genereres QR-koder. Qr-koderne sættes på apparaterne og kan nu ses som videoinstruktioner på smartphones. Dermed hjælper pigerne kommende brugere af apparaterne og har selv afprøvet nye it-færdigheder til praksisbrug. Tænke-højt-test for virksomhed HHX/HTX Tønder har i it A arbejdet med at analysere brugervenlighed af virksomheden Solars hjemmside. Solar, der arbejder med bæredygtig energiproduktion, tog elevernes konklusioner fra testresultaterne til efterretning og overvejer realisering. Forløbet blev gennemført i flere omgange, bl.a. som et tværfagligt forløb med engelskfaget. Dermed var Solars engelske målgruppebeskrivelser yderst velkomne. Eleverne skulle også tilpasse en enkelt side til fx udlændinge, der bosætter sig i området. tøven og usikkerhed begrundede pigerne med, at de ikke var vante til at tage initiativ og bare at kaste sig ud i det. Underviserne konstaterede, at pigerne i højere grad end drengene havde brug for løbende tilbagemeldinger. Forløbene var designet ud fra typiske pigeinteresser. Men uanset, om emnet var sundhed, brugergrænseflader, journalistik eller bæredygtighed, viste det sig, at stort set alle piger værdsatte at kunne gøre en forskel og at hjælpe andre. Sammenlagt har pigerne fået større it-kompetencer og en it-faglig selvbevidsthed hvilket syntes at være nyt for dem: Det er godt at vide, at man kan finde ud af det selv! Den typiske indledningsvise Det er altså muligt at gøre piger it-begejstret og it-fagligt selvbevidst, bare man tilrettelægger læringsforløb pigevenligt! Download flere udførlige forløbsbeskrivelser her

10 I undervisningen Det er ikke ualmindeligt, at gymnasiale undervisere planlægger deres undervisning ud fra individuelle didaktiske præferencer. Nogle foretrækker stor systematik og skarp tidsstyring, imens andre opererer agilt i løbende forhandling med eleverne ud fra deres erfaringer og deres metodiske værktøjskasse. Det er fælles for alle, at man relaterer til fagenes faglige mål, til elevernes forudsætninger og til de rammer, der er til rådighed. Didaktiske dimensioner omhandler desuden indhold af undervisningselementer, evaluering af læringsproces og læringsprodukter. Nyere didaktik inddrager omverdenens teknologiske muligheder og deres indflydelse på undervisningen. Vejledning til bekendtgørelserne kan desuden også indeholde didaktiske retningslinjer. Stilladsering Underviserens didaktiske design Undervisningsloops Læringsaktiviteter elevernes didaktiske design Adgang til viden Didaktik 2.0 HTX-projektdeltagerne i <XX-it> valgte en fælles didaktisk model til planlægning og beskrivelse af de nye undervisningsforløb. Didaktik 2.0 tager højde for Web 2.0 s indflydelse på gennemførelse af undervisning, hvilket især får betydning, når it og medier anvendes i undervisningen. Elever inddrages i høj grad som meddesignere af undervisningen. En anden væsentlig bestanddel af modellen er loops, som skifter mellem fx instruktioner, elevernes selvstændige arbejde og feedback. Kompetencemål Evaluering Læringsprodukter Læringsmiljøet på HTX I <XX-it> blev der foretaget analyser af læringsmiljøerne på de 5 involverede HTX-gymnasier. Det blev belyst, hvor vidt læringsmiljøerne var attraktive for unge piger, der står foran valg af ungdomsuddannelse. Undersøgelsens kriterier bygger på konklusionerne fra fokusgruppe-interview med folkeskolepiger (s. 5). Undersøgelsens resultater er relateret til Skaalvik/Skaalvik (2005). Organisering Fysiske rammer Tværfagligt / flerfagligt samarbejde Samarbejde med virksomheder Samarbejde med UU Samarbejde med videregående uddannelser Profilering Skolens markedsføring Elev-elev Vejledning Underviseres adfærd & forventninger Kendskab til pigers behov og potentialer Udfordring af piger på deres præmisser Skabe plads til mangfoldighed En inkluderende og anderkendende tilgang Læringsmiljøet på HTX Skaalvik / Skaalvik, tilpasset <XX-it>, 2013 Selvopfattelse Holdninger Værdier Forventninger Fortolkninger Eleven Motivation Adfærd Viden Forståelse Færdigheder Kompetence Klassekammeraters adfærd & forventninger En inkluderende tilgang - tryghed, tillid, fejl og rettelse kultur Plads til mangfoldighed Læring og udvikling af unges selvopfattelse og motivation sker i samspil med miljøet: På skolen, i hjemmet, med skolens rammer og i samfundet. I <XX-it> har vi været nødt til at begrænse os og har udvalgt faktorer, som underviserne og ledelsen selv kan tage indflydelse på. Dermed har vi koncentreret os om de faktorer fra modellen, der direkte relaterer til skolen. Modellen er derudover udvidet med flere nye faktorer fra god HTX-praksis på baggrund af undersøgelsesresultaterne. Undervisningsmetoder, arbejds-/læringsopgaver & arbejdsformer Nye pigevenlige, itintegrerede læringsforløb Kønsopdelt gruppearbejde Anvendelsesorienteret undervisning Undervisningsmaterialer Afsæt i mangfoldige interesser Kønsbevidste formuleringer & illustrationer Evaluering Hyppige tilbagemeldinger på pigernes (foreløbige) læringsresultater Hyppige elevpræsentationer af mellemresultater Didaktik 2.0, Gynther m.fl., 2010 Modellen bygger på læreres erfaringer fra folkeskolens udslusningstrin. Gennem xx-it er modellen blevet tilpasset til HTX-gymnasial brug. Andre didaktiske modeller med tilsvarende principper kan tænkes anvendt. Skaalvik / Skaalvik, tilpasset <XX-it>, 2013 Læs mere og se resultater af undersøgelsen her

11 Følgende organisationer har bidraget til resultaterne i <XX-it> HTX Mercantec i Viborg HTX EUC Syd i Aabenraa og Tønder Teknisk Gymnasium Århus Midtby HTX Herningsholm i Herning Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre i Aabenraa, Aarhus, Herning og Viborg Virksomhederne Oracle, Solar, IBM, Monzoom, Herning Folkeblad og borgerhuset Stationen <XX-it> er støttet af Tipsmidler og af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Også tak til Prosa og IT-branchen for faglige bidrag

DIDAKTISK BESKRIVELSE AF PIGEPRAKTIK I IT-VIRKSOMHED

DIDAKTISK BESKRIVELSE AF PIGEPRAKTIK I IT-VIRKSOMHED DIDAKTISK BESKRIVELSE AF PIGEPRAKTIK I IT-VIRKSOMHED 13.-15. NOV. 2013, CO-CREATED MELLEM HTX AARHUS MIDT & ORACLE Pigepraktikken blev udviklet med inspiration fra undersøgelser i projektet 1,

Læs mere

E portfolio i Anlægsgartnerfaget

E portfolio i Anlægsgartnerfaget E portfolio i Anlægsgartnerfaget Indledning... 2 Første del... 3 I. Projektets mål og realisering... 3 Projektets mål... 3 Aktiviteter og resultater... 3 Dialog i branchen... 5 Valorisering... 6 Anden

Læs mere

Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014

Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014 Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014 1. INTRODUKTION... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL MED UNGE PÅ TVÆRS... 2 3. TVÆRGÅENDE KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER... 3 4. UNGE PÅ TVÆRS: ORGANISERING, PROCES OG GENNEMFØRTE

Læs mere

Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR

Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR Udarbejdet af Lektor Jo Krøjer Phd., Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC Evalueringens

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING til skolereformen i Middelfart Kommune udkast 1 Indhold Forord 3 Introduktion 4 Vision 5 1. De skolepolitiske mål 6 Samarbejde på tværs 8 Understøttelse af læring 10 2. Folkeskolereformen

Læs mere

Intensive vejledningsforløb

Intensive vejledningsforløb Metoder og værktøjer Intensive vejledningsforløb Inspirationshæfte til UU-vejledere m.fl. Inspiration til pædagogiske metoder og værktøjer i gruppevejledning 1 KOLOFON Intensive vejledningsforløb. Inspirationshæfte

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Afsluttende prøve i INNOVATION & IT 1. Afsluttende prøve i INNOVATION & IT EVALUERINGSUNDERSØGELSE

Afsluttende prøve i INNOVATION & IT 1. Afsluttende prøve i INNOVATION & IT EVALUERINGSUNDERSØGELSE Afsluttende prøve i INNOVATION & IT 1 Afsluttende prøve i INNOVATION & IT EVALUERINGSUNDERSØGELSE 2 Afsluttende prøve i INNOVATION & IT Rapporten indeholder en beskrivelse og en evaluering af et pilotprojekt

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Unges uddannelses valg i tal

Unges uddannelses valg i tal Unges uddannelses valg i tal Centrale konklusioner fra midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere