* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder."

Transkript

1 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. World Wide Web Printed in Korea Code No.:GH A Danish. 03/2005. Rev 1.0

2 SGH-X480 Brugervejledning

3 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt. Trafiksikkerhed Du må ikke bruge en håndholdt telefon, når du kører. Parker først køretøjet. Sluk telefonen under tankning Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk telefonen om bord på fly Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt at bruge dem om bord på fly. Sluk i nærheden af medicinsk udstyr. Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, der kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

4 Forstyrrelser Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, der kan påvirke ydeevnen. Særlige regler Overhold de regler, der findes i særlige områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare. Vand Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den ikke bliver våd. Fornuftig brug Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt. Nødopkald Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten. Opbevares utilgængeligt for børn Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn. Tilbehør og batterier Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan beskadige telefonen og være farligt. Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med et af forkert type. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til producentens anvisninger. Autoriseret service Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale. Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 59. Vigtige sikkerheds-foranstaltninger 1

5 Om denne vejledning Denne brugervejledning giver dig en kort beskrivelse af, hvordan telefonen bruges. Telefonens vigtigste funktioner er beskrevet i afsnittet "Kom godt i gang" og "Mere end en telefon". Denne vejledning bruger følgende symboler: [tast] Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de følgende oplysninger vedrørende sikkerhed eller funktioner. Angiver, at du kan finde flere oplysninger på den side, der henvises til. Angiver, at du skal trykke på navigationstasterne for at rulle til den pågældende funktion og vælge den. Angiver en tast på telefonen. Eksempel: [ ] <funktionstast> Angiver en funktionstast hvis funktion vises på telefonens skærm. Eksempel: <Menu> Tri-band Du kan bruge telefonen i hele verden på følgende netværk: GSM 900, 1800 og Specialfunktioner på telefonen Simpel, kompakt design med indbygget antenne (Intenna) Samsungs stærke Intenna-teknologi, giver den bedste opkaldskvalitet uden en irriterende udvendig antenne. WAP-browser Giver adgang til internettet, forskellige tjenester og opdaterede oplysninger. 2

6 Telefonbog Kan gemme op til 2000 numre. Diktafon Optag talenotater og lyde. MMS-beskeder Send og modtag MMS-beskeder, der består af tekst, billeder og lyd. Melody composer Opret dine egne melodier, og vælg dem som ringemelodi. Java Spil et af de integrerede Java spil, og download nye spil. Specialfunktioner på telefonen Kalender og Huskeseddel Hold styr på din daglige, ugentlige og månedlige tidsplan og opgaver. 3

7 Indhold Udpakning 6 Kontroller, at du har alle dele Din telefon 6 Knapper, funktioner og placeringer Kom godt i gang 7 De første trin til at bruge telefonen Installere og oplade telefonen... 7 Tænde og slukke... 8 Taster og skærm... 9 Åbne menufunktioner Tilpasse din telefon Foretage/besvare opkald Mere end en telefon 13 Bruge Telefonbog Sende beskeder Vise beskeder Komponere en melodi Indtastning af tekst 18 ABC-, T9-, tal- og symboltilstand Opkaldsfunktioner 21 Avancerede opkaldsfunktioner Menufunktioner 25 Alle menufunktioner Fejlfinding 57 Oplysninger om sundhed og sikkerhed 59 Indeks 66 Telefonen indeholder WAP, Melody Composer, beskeder og andre specielle funktioner. WAP-browser

8 Oversigt over menufunktioner Tryk på <Menu> i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand. 1 SIM AT s Lyd Indstillning s Underholdning s Telefonbog s Opkalds funktion s Ubesvarede 2 Modtagede opkald 3 Foretagne opkald 4 Slet alle 5 Ringetid 6 Pris på opkald * s. 26 s. 26 s. 26 s. 26 s. 26 s Nettjenester s Viderestilling af opkald 2 Spærring af opkald 3 Banke på 4 Valg af netværk 5 Opkalder-ID 6 Lukket brugergruppe 7 Valg af bånd s. 27 s. 28 s. 28 s. 29 s. 29 s. 29 s Ringetone 2 Lydstyrke for ringetone 3 Fejl alarm type 4 Tastetur tone 5 Meddelelsestone 6 Klaptone 7 Tænde/Slukke 8 Bip under opkald 9 Ekstra tone s. 30 s. 30 s. 30 s. 31 s. 31 s. 31 s. 31 s. 31 s Beskeder s Tekst Meddelelser 2 Multimediebeskeder 3 Tryk meddelelse 4 Slet alle 5 Telefonsvarer 6 Gruppemeddelelse 7 Hukommelsesstatus s. 32 s. 35 s. 39 s. 39 s. 39 s. 39 s WAP-browser 2 Spil 3 Lyde 4 Billeder 5 Slet alle 6 Hukommelsesstatus 7 Komponistprogram s. 40 s. 43 s. 43 s. 44 s. 44 s. 44 s Planlægning s Alarm 2 Kalender 3 Tid & dato 4 Regnemaskine 5 Huskeseddel 6 Telefonsvarer 7 Valutaomregning s. 46 s. 47 s. 48 s. 48 s. 48 s. 49 s Søg 2 Tilføj indføring 3 Søg gruppe 4 Rediger gruppe 5 Hurtigopkaldsliste 6 Slet alle 7 Hukommelsesstatus 8 SDN* s. 51 s. 51 s. 52 s. 52 s. 52 s. 53 s. 53 s Telefon Indstillning s Displayindstillinger 2 Hilsen 3 Eget nummer 4 Sprog 5 Sikkerhed 6 Ekstra indstillinger 7 Side nøglen 8 Genvej 9 Nulstil indstillinger s. 53 s. 54 s. 54 s. 54 s. 55 s. 56 s. 56 s. 57 s. 57 * Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet. 5

9 Udpakning Kontroller, at du har alle dele Din telefon Knapper, funktioner og placeringer Højttaler Telefon Rejseadapter Skærm Batteri Brugervejledning Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder. Stik til headset Venstre funktionstast Lydstyrketaster Opkaldstast Specialtaster Navigationstaster (Op/Ned/Venstre/ Højre) WAP-adgang/ Bekræft Højre funktionstast Tænd/sluk og lukning af menu Annuller og slet Alfanumeriske taster Mikrofon 6

10 Kom godt i gang De første trin til at bruge telefonen Om SIM-kortet Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIMkort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementoplysninger, f.eks. PIN-kode og tilgængelige tjenester. Installere og oplade telefonen 1 Afmonter batteriet. ➀ ➁ 2 Sæt SIM-kortet i Sæt batteriet på plads. Slut rejseadapteren til telefonen. Slut adapteren til en almindelig vægkontakt. Træk adapteren ud af vægkontakten, når telefonen er fuldt opladt (batteriikonet holder op med at blinke). Hvis telefonen er tændt, skal du slukke for den ved at holde [ ] nede. Sørg for, at kortets guldkontakter vender nedad og ind mod telefonen. 7

11 Kom godt i gang 7 Fjern adapteren fra telefonen. Tænde og slukke Tænd 1. Åbn telefonen. ➁ ➀ ➀ Tænd kun for telefonen, hvor det er tilladt at bruge den. 2. Tryk på [ ], og hold den nede for at tænde telefonen. 3. Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <OK>. Ikon for lavt batteriniveau Når batteriet er ved at være tomt: høres en advarselstone, vises meddelelsen for lavt batteriniveau på skærmen, og ikonet for tomt batteri [ ] blinker. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op igen. Sluk 1. Åbn telefonen. 2. Tryk på [ ], og hold den nede. 8

12 Taster og skærm Tast Beskrivelse Udfører den funktion, der vises nederst på skærmen. Åbner følgende menuer i inaktiv tilstand. Op/Ned: Foretrukne menuer s. 57 Venstre: Tekst Meddelelser Højre: Ringetone I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner. I inaktiv tilstand: Starter WAP-browseren (Wireless Application Protocol). I menutilstand: Vælger den markerede menufunktion. Bruges til at foretage eller besvare opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på det sidste udgående, ubesvarede eller indgående opkald. Tast (i venstre side) Beskrivelse Sletter tegn på skærmen. I menutilstand: Skifter til det foregående niveau. Afslutter et opkald. Holdes nede for at tænde og slukke telefonen. I menutilstand: Annullerer indtastninger og skifter til inaktiv tilstand. Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn. I inaktiv tilstand: Hold [1] nede for at få adgang til telefonsvareren. Bruges til at indtaste specialtegn. Hold [ ] nede i inaktiv tilstand for at slå Lydløs tilstand til eller fra. Justerer lydstyrken for forskellige lyde på telefonen. I inaktiv tilstand: Justerer tastaturets lydstyrke. I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner. 9 Kom godt i gang

13 Kom godt i gang Skærm Udseende Ikoner Skærmen består af tre områder: Ikoner viser forskellige ikoner. Menu Telefonbog Tekst og grafik viser beskeder, anvisninger og de oplysninger, som du indtaster. Ikoner for funktionstaster viser de funktioner, der aktuelt er tildelt de to funktionstaster. Signalstyrke for modtagelse Igangværende opkald Uden for netværkets dækningsområde. Du kan ikke sende og modtage opkald. Viderestilling af opkald er aktiveret s. 27 Ikoner (fortsat) GPRS-netværk Roaming Ny SMS Ny besked på telefonsvarer Ny MMS Alarm indstillet Lydløs er aktiveret s. 23 Lydløs er aktiveret eller ringefunktionen er indstillet til vibration s. 12, s. 30 Batteriniveau 10

14 Åbne menufunktioner Vælg en funktion 1. Tryk på den pågældende funktionstast. Brug funktionstaster Funktionstasternes roller afhænger af, hvilken funktion du bruger. Deres aktuelle rolle vises nederst på skærmen. Tryk på den venstre funktionstast for at få adgang til menutilstand. Menu Telefonbog Tryk på den højre funktionstast for at få adgang til menuen Telefonbog. Brug genveje 2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den næste eller forrige funktion. 3. Tryk på <Vælg> eller [ ] for at bekræfte den viste funktion eller markerede indstilling. 4. Afslut ved at følge en af nedenstående fremgangsmåder: Tryk på < > eller [C] for at gå et niveau op. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand. Tryk på de taltaster, der svarer til den ønskede funktion. Kom godt i gang 11

15 12 Kom godt i gang Tilpasse din telefon Sprog Ringemelodi Baggrund for inaktiv tilstand 1. I inaktiv tilstand: Tryk på <Menu>, og vælg Telefon Indstillning Sprog. 2. Vælg et sprog. 1. I inaktiv tilstand: Tryk på <Menu>, og vælg Lyd Indstillning Ringetone. 2. Vælg en ringemelodi. Du kan vælge en baggrund for den inaktive skærm. 1. I inaktiv tilstand: Tryk på <Menu>, og vælg Telefon Indstillning Displayindstillinger Baggrundsbillede Baggrundsbilleder. 2. Vælg et billede. 3. Rul til det ønskede billede. 4. Tryk på <Vælg>. Skift til Lydløs Telefonlås Du kan skifte til Lydløs tilstand, så lydene fra din telefon ikke forstyrrer andre. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ], og hold den nede. Du kan beskytte telefonen mod uautoriseret brug med en adgangskode. 1. I inaktiv tilstand: Tryk på <Menu>, og vælg Telefon Indstillning Sikkerhed Skift adgangskode. 2. Indtast standardadgangskoden " ", og tryk på <OK>. 3. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på funktionstasten <OK>. 4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <OK>. 5. Vælg Telefonlås.

16 Telefonlås (fortsat) Foretage/besvare opkald Foretag et opkald 6. Vælg Aktiver. 7. Indtast adgangskoden, og tryk på <OK>. 1. Indtast områdenummer og telefonnummer. 2. Tryk på [ ]. 3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet. Mere end en telefon Telefonen indeholder WAP, Melody Composer, beskeder og andre specielle funktioner. WAP-browser Med den indbyggede WAP-browser (Wireless Access Protocol) kan du gå på internettet og bruge en række tjenester, få adgang til opdaterede oplysninger og downloade filer. Start browseren I inaktiv tilstand: Tryk på [ ]. Besvar et opkald 1. Tryk på [ ], når telefonen ringer. 2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet. Tilpas lydstyrken under et opkald Tryk på [ / ]. 13

17 Mere end en telefon Brug browseren til at navigere Bruge Telefonbog Tilføj en registrering Tryk på <Menu> for at få adgang til browseren. Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem punkter i browseren. Tryk på [ ] for at vælge et punkt. Hvis du vil skifte til den forrige side, skal du trykke på [C]. Tryk på <Menu>, og vælg Hjem for at skifte til startsiden. Til telefonens hukommelse: 1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <Gem>. 2. Vælg en nummertype. 3. Vælg Telefon. Tilføj en registrering (fortsat) 4. Indtast et navn, og tryk på <OK>. 5. Tryk på <OK> for at gemme registreringen. Til SIM-kortet: 1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <Gem>. 2. Vælg en nummertype. 3. Vælg SIM. 4. Indtast et navn, og tryk på <OK>. 5. Tryk på <OK> for at gemme registreringen. 14

18 Find en registrering Sende beskeder Send en tekstbesked (SMS) 1. I inaktiv tilstand: Tryk på <Telefonbog>, og vælg Søg. 2. Vælg en registrering. 3. Vælg et nummer. 4. Tryk på [ ] for at ringe op eller <Valg> for at få adgang til funktioner. 1. I inaktiv tilstand: Tryk på <Menu>, og vælg Beskeder Tekst Meddelelser Skriv ny. 2. Indtast beskedteksten. 3. Tryk på <Valg>, og vælg Gem og afsend eller Afsend. 4. Hvis du valgte Gem og afsend, skal du vælge en hukommelse. 5. Indtast modtagerens nummer, og tryk på <OK>. Send en multimediebes ked (MMS) 1. I inaktiv tilstand: Tryk på <Menu>, og vælg Beskeder Multimediebeskeder Skriv ny. 2. Indtast et emne for beskeden, og tryk på <Næste>. 3. Vælg Tilføj her, og tilføj beskedens indhold. 4. Når du er færdig, skal du trykke på <Valg> og vælge Afsend. 5. Vælge en modtagertype. 6. Vælg Telefonnummer, eller Telefonbog. 7. Indtast et modtagernummer, en -adresse, eller vælg et nummer i Telefonbog. Tryk derefter på <OK>. 15 Mere end en telefon

19 Mere end en telefon Send en multimediebes ked (MMS) (fortsat) Vise beskeder 8. Hvis du vil tilføje flere modtagere, skal du vælge Tilføj modtager og gentage fra trin Hvis du vil tilføje andre modtagertyper, skal du trykke på < > og gentage fra trin Når du er færdig, skal du vælge Send meddel. Vis en MMS Når der vises en besked: 1. Tryk på <Vis>. 2. Tryk på <Valg>, og vælg Modtag. Beskeden åbnes. Fra indbakken: 1. I inaktiv tilstand: Tryk på <Menu>, og vælg Beskeder Multimediebeskeder Indbakke. 2. Vælg en besked. 16 Vis en SMS Når der vises en besked: Tryk på <Vis>. Beskeden åbnes. Fra indbakken: 1. I inaktiv tilstand: Tryk på <Menu>, og vælg Beskeder Tekst Meddelelser Indgående. 2. Vælg en besked. Komponere en melodi Opret en melodi 1. I inaktiv tilstand: Tryk på <Menu>, og vælg Underholdning Komponistprogram Komponer melodi. 2. Flyt markøren op eller ned ved at trykke på [Op] eller [Ned].

20 Opret en melodi (fortsat) 3. Vælg en node eller pause, og tryk på <Vælg>. 4. Gentag trin 2 til 3 for at tilføje flere noder og pauser. 5. Når du er færdig, skal du trykke på <Valg> og vælge Gem. 6. Indtast navnet på en melodi, og tryk på <OK>. Afspil en melodi 1. I inaktiv tilstand: Tryk på <Menu>, og vælg Underholdning Komponistprogram Komponer melodi. 2. Tryk på <Valg>, og vælg Åbn. 3. Vælg den ønskede melodi, og tryk på <Åbn>. 4. Tryk på <Valg>, og vælg Afspil. Mere end en telefon 17

21 Indtastning af tekst ABC-, T9-, tal- og symboltilstand Du kan indtaste tekst i beskeder, Telefonbog og Planlægning via ABC-tilstand, T9-tilstand, taltilstand og symboltilstand. Bruge ABC-tilstand Tryk på den korrekte tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen. Tast Tegn i den viste rækkefølge Store bogstaver Små bogstaver Skifte indtastningstilstand Indikatoren for tekstindtastning vises, når markøren er i et tekstfelt. Tryk på den højre funktionstast for at skifte indtastningstilstand. Eksempel: Når du skriver en tekstbesked 18 Valg Skriv ny Ingen ABC-tilstand T9-tilstand Taltilstand Symboltilstand Ikon for tekstindtastning mellemrum Tip til brug af ABC-tilstand Hvis du vil indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav på samme tast, skal du vente, indtil markøren automatisk har flyttet sig til højre eller trykke på [Højre]. Indtast derefter det ønskede bogstav.

22 Tryk på [ ] for at indsætte et mellemrum. Tryk på [ ] for at skifte mellem store og små bogstaver. Store bogstaver ( ), små bogstaver ( ) og stort begyndelsesbogstav ( ). Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at flytte markøren. Tryk på [C] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [C], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen. Bruge T9-tilstand T9 er en tilstand til prædikativ indtastning af tekst, der gør det muligt at indtaste tegn med et enkelt tryk. Indtaste et ord i T9-tilstand 1. Tryk på [2] til [9] for at starte på et ord. Tryk én gang på hver tast for at indtaste et bogstav. Hvis du f.eks. vil indtaste "hej" i T9-tilstand, skal du trykke på [4], [3] og [5]. Når du trykker på tasterne, foreslår T9-tilstand forskellige ord. 2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn. 3. Gå til trin 4, når ordet vises korrekt. Eller tryk på [0] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på. Både "kat" og "lav" ligger f.eks. på [5], [2] og [8]. 4. Tryk på [ ] for at indsætte et mellemrum, og indtast det næste ord. Tip til brug af T9-tilstand Tryk på [1] for automatisk at indsætte punktum eller apostrof. Tryk på [ ] for at skifte mellem store og små bogstaver i T9-tilstand. Store bogstaver ( ), små bogstaver ( ) og stort begyndelsesbogstav ( ). Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at flytte markøren. Tryk på [C] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [C], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen. Indtastning af tekst 19

23 Indtastning af tekst Føje et nyt ord til T9-ordbogen Denne funktion understøttes muligvis ikke af alle sprog. 1. Indtast det ord, som du vil tilføje. 2. Tryk på [0] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på. Når der ikke er flere mulige ord, vises Tilføj nederst på skærmen. 3. Tryk på <Tilføj>. 4. Indtast det ønskede ord i ABC-tilstand, og tryk på <OK>. Bruge taltilstand Taltilstand gør det muligt at indtaste tal. Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre. Bruge symboltilstand Symboltilstand gør det muligt at indsætte symboler. Hvis du vil... have vist flere symboler vælge et symbol slette et eller flere symboler indsætte et eller flere symboler Skal du trykke på... [Op] eller [Ned]. den pågældende taltast. [C]. <OK>. 20

24 Opkaldsfunktioner Avancerede opkaldsfunktioner Foretage et opkald 1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer. 2. Tryk på [ ]. Tryk på [C] for at slette det sidste ciffer, og hold [C] nede for at slette hele skærmen. Du kan flytte markøren for at rette forkerte cifre. Foretage et opkald til udlandet 1. I inaktiv tilstand: Tryk på [0], og hold den nede. Tegnet + vises. 2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer. Tryk derefter på [ ]. Foretage genkald 1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist listen over de seneste numre. 2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på tasten [ ]. Foretage et opkald fra Telefonbog Når du har gemt et nummer i Telefonbog, kan du ringe til det ved at vælge det i Telefonbog. s. 51 Du kan også bruge funktionen Hurtigopkald til at knytte ofte brugte numre til bestemte taltaster. s. 52 Ringe op til et nummer i telefonens hukommelse 1. I inaktiv tilstand: Tryk på [0], og hold den nede. Der vises et plustegn (+). 2. Indtast placeringsnummeret for det ønskede telefonnummer, og tryk på [ ]. 3. Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem numrene. 4. Tryk på <Ring op> eller [ ] for at ringe op til det ønskede nummer. Ringe op til et nummer på SIM-kortet 1. I inaktiv tilstand: Indtast placeringsnummeret på det ønskede telefonnummer, og tryk på [ ]. 2. Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem numrene. 21

25 22 Opkaldsfunktioner 3. Tryk på <Ring op> eller [ ] for at ringe op til det ønskede nummer. Afslutte et opkald Luk telefonen, eller tryk på [ ]. Sådan besvares et opkald Når du modtager et indgående opkald, ringer telefonen, og symbolet for indgående opkald vises. Tryk på tasten [ ] eller <Accepter> for at besvare opkaldet. Tip til at besvare et opkald Når Vilkårlig svartast er aktiveret i menuen Ekstra indstillinger, kan du besvare et opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, bortset fra [ ] og <Afvis>. s. 56 Tryk på <Afvis> eller [ ] for at afvise et opkald. Når indstillingen Aktiv klap er valgt, kan du besvare opkald ved at åbne telefonen. Vise ubesvarede opkald Hvis du har ubesvarede opkald, får du vist, hvor mange du ikke har besvaret. 1. Tryk på <Vis>. 2. Rul eventuelt gennem de ubesvarede opkald. 3. Tryk på [ ] for at ringe op til det ønskede nummer. Bruge headsettet Du kan bruge headsettet til at foretage og besvare opkald uden at holde ved telefonen. Slut headsettet til stikket i venstre side af telefonen. Knapperne på headsettet fungerer som beskrevet nedenfor: Hvis du vil... foretage genkald til det seneste nummer besvare et opkald afslutte et opkald Skal du trykke på... knappen to gange. og holde den nede. og holde den nede.

26 Muligheder under et opkald Du kan få adgang til en række funktioner under et opkald. Justere lydstyrken under et opkald Brug [ / ] til at justere højttalerens lydstyrke under et opkald. Tryk på [ ] for at skrue op for lyden og [ ] for at skrue ned for lyden. Parkere/hente et opkald Tryk på <Parker> eller <Hent> for at parkere eller hente et opkald. Bruge menufunktionerne Tryk på <Valg>, og vælg Menu. Slå mikrofonen fra (Lydløs) Du kan slå telefonens mikrofon fra midlertidigt, så den anden person i telefonen ikke kan høre dig. Tryk på <Valg>, og vælg Lydløs eller Mikrofon. Aktivere og deaktivere tastetoner Du kan slå tastetoner til og fra. Tryk på <Valg>, og vælg Gem tasttone eller Fjern tasttone. Hvis du vil kommunikere med telefonsvarere eller computerstyrede telefonsystemer, skal funktionen Fjern tasttone være valgt. Sende en DTMF-tonesekvens DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) er toner, som telefoner bruger til toneopkald. Når du har indtastet hele det nummer, som du vil sende, eller har valgt et nummer i Telefonbog, kan du sende DTMF-tonerne som én samlet gruppe. Denne funktion er nyttig i forbindelse med indtastning af en adgangskode eller et kontonummer, når du ringer op til et automatisk system, f.eks. en banktjeneste. 1. Når der er forbindelse til et telefonsystem, skal du trykke på <Valg>, og vælge Send DTMF. 2. Indtast det nummer, som du vil sende, og tryk på <OK>. Opkaldsfunktioner 23

27 Opkaldsfunktioner Bruge Telefonbog Du kan finde eller gemme registreringer ved at åbne menuen Telefonbog. s. 50 Tryk på <Valg>, og vælg Telefonbog. Besvare et andet opkald Du kan besvare et andet indgående opkald, hvis netværket understøtter det, og du har aktiveret Banke på. s Tryk på [ ] for at besvare opkaldet. Det første opkald parkeres automatisk. 2. Tryk på <Skift> for at skifte mellem opkaldene. 3. Hvis du vil afslutte det parkerede opkald, skal du trykke på <Valg> og vælge Afslut ventende. 4. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald. Foretage et konferenceopkald Denne funktion gør det muligt for op til seks personer at deltage i et konferenceopkald. Du kan kun bruge denne funktion, hvis din tjenesteudbyder understøtter konferenceopkald. Foretage et konferenceopkald 1. Ring til den første deltager. 2. Ring til den anden deltager. Det første opkald parkeres automatisk. 3. Tryk på <Valg>, og vælg Tilføj. Den første deltager føjes til konferenceopkaldet. 4. Ring eventuelt til endnu en person, eller besvar et indgående opkald. 5. Tryk på <Valg>, og vælg Tilføj. 6. Gentag trin 4 til 5 efter behov. Føre en privat samtale med en deltager 1. Tryk på <Valg>, og vælg Vælg et. 2. Vælg et navn eller et nummer på listen over deltagere. 3. Vælg Privat. Du kan tale privat med den pågældende person, mens de andre deltagere fortsætter samtalen med hinanden. 4. Tryk på <Valg>, og vælg Tilføj for at vende tilbage til konferenceopkaldet. 24

28 Fjerne en deltager 1. Tryk på <Valg>, og vælg Vælg et. 2. Vælg et navn eller et nummer på listen over deltagere. 3. Tryk på [Ned], og vælg Fjern. Deltageren fjernes fra konferencen, men samtalen fortsætter mellem de øvrige deltagere. 4. Luk telefonen, eller tryk på [ ] for at afslutte konferenceopkaldet. Menufunktioner Alle menufunktioner SIM AT (Menu 1) Denne menu er tilgængelig, hvis du bruger et SIM ATkort, der giver adgang til ekstra tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigt, sport, underholdning og navigationstjenester. De tilgængelige tjenester afhænger af tjenesteudbyderen. Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIMkortet eller fås ved at kontakte tjenesteudbyderen. Opkalds funktion (Menu 2) Brug denne menu til at få vist udgående, indgående eller ubesvarede opkald og længden og prisen på dine opkald. I inaktive tilstand: Tryk på <Menu>, og vælg Opkalds funktion. 25

29 Menufunktioner Ubesvarede (Menu 2.1) Denne menu viser de sidste 20 opkald, som du ikke har besvaret. Modtagede opkald (Menu 2.2) Denne menu viser de sidste 20 indgående opkald. Foretagne opkald (Menu 2.3) Denne menu viser de sidste 20 udgående opkald. Slet alle (Menu 2.4) Brug denne menu til at slette alle lister for hver opkaldstype. 1. Tryk på [ ] for at vælge den eller de opkaldstyper, der skal slettes. 2. Tryk på <Slet>. 3. Tryk to gange på <Ja> for at bekræfte sletningen. Ringetid (Menu 2.5) Denne menu viser en tidslog for udgående og indgående opkald. Den tid, som din tjenesteudbyder fakturerer for, afviger fra dette. Tid sidste kald: Viser varigheden af det sidste opkald. Total udg.: Viser den samlede varighed for alle udgående opkald. Total indg.: Viser den samlede varighed for alle indgående opkald. Nulstil tidstagere: Nulstiller tællerne. Du skal indtaste telefonens adgangskode. Adgangskoden er indstillet til Du kan ændre denne adgangskode. s. 55 Pris på opkald (Menu 2.6) Denne netværksfunktion viser prisen for et opkald. Menuen er kun tilgængelig, hvis den understøttes af SIM-kortet. Bemærk, at funktionen ikke danner grundlag for fakturering. 26

30 Pris sidste opkald: Viser prisen for det seneste opkald. Total pris: Viser den samlede pris for alle opkald siden sidste nulstilling af pristælleren. Hvis den samlede pris overskrider den maksimumpris, der er angivet i funktionen Indstil maksimum pris, kan du ikke foretage flere opkald, før tælleren er blevet nulstillet. Maksimum pris: Viser den maksimumpris, der er angivet i Indstil maksimum pris. Nulstil tæller: Nulstiller pristællerne. Du skal indtaste din PIN2-kode. Indstil maksimum pris: Gør det muligt at angive den tilladte maksimumspris for opkald. Du skal indtaste din PIN2-kode. Pris/enhed: Bruges til at angive den enhedspris, der skal bruges ved beregning af prisen på dine opkald. Du skal indtaste din PIN2-kode. Nettjenester (Menu 3) Brug denne menu til at få adgang til netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige tjenester eller ønsker at abonnere på netværkstjenester. Tryk på <Menu> i inaktiv tilstand, og vælg Nettjenester for at få adgang til denne menu. Viderestilling af opkald (Menu 3.1) Denne netværkstjeneste viderestiller indgående opkald til et angivet nummer. 1. Vælg en viderestillingsfunktion: Viderestil altid: Viderestiller alle opkald. Optaget: Viderestiller opkald, når du er optaget af en anden samtale. Intet svar: Viderestiller opkald, når du ikke tager telefonen. Ikke tilgæng.: Viderestiller opkald, når du befinder dig uden for tjenesteudbyderens dækningsområde, eller når telefonen er slukket. Menufunktioner Nettjenester (Menu 3) 27

31 Menufunktioner Annuller alle: Slår alle viderestillingsfunktioner fra. 2. Vælg den type opkald, der skal viderestilles. 3. Tryk på <Aktiver> for at slå viderestilling til. Eller tryk på <Valg>, og vælg Fjern. 4. Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og tryk på funktionstasten <OK>. 5. Hvis du valgte Intet svar, skal du angive, hvor længe netværket skal vente, før opkaldet viderestilles. Tryk derefter på <Vælg>. Spærring af opkald (Menu 3.2) Denne netværkstjeneste gør det muligt at begrænse dine opkald. 1. Vælg en spærrefunktion: Alle udgående: Afviser alle udgående opkald. Internationale: Afviser internationale opkald. Internationale undt. eget net: Når du er i udlandet, kan der kun ringes op til numre i det pågældende land og numre i dit hjemland, dvs. det land, som netværksudbyderen befinder sig i. 28 Alle indgående: Afviser indgående opkald. Indgående når i udland: Afviser indgående opkald, når du bruger telefonen uden for dit hjemland. Annuller alle: Annullerer alle indstillinger for opkaldsspærring, så du kan foretage og modtage opkald, som du plejer. Skift kode for spærring: Ændrer den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen. 2. Vælg den type opkald, der skal spærres. 3. Tryk på <Aktiver>. Tryk på <Deaktiver> for at slå opkaldsspærring fra. 4. Indtast den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen, og tryk på <OK>. Banke på (Menu 3.3) Denne netværkstjeneste gør dig opmærksom på, at en anden person forsøger at ringe dig op under et opkald. 1. Vælg den type opkald, som Banke på skal gælde for. 2. Tryk på <Aktiver>. Tryk på <Deaktiver> for at slå Banke på fra.

32 Valg af netværk (Menu 3.4) Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge netværk automatisk eller manuelt, når telefonen bruges uden for dit hjemland. Du kan kun vælge et andet netværk end netværket i dit hjemland, hvis de to netværk har indgået en roaming-aftale. Automatisk: Opretter forbindelse til det først tilgængelige netværk under roaming. Manuel: Vælg det ønskede netværk. Opkalder-ID (Menu 3.5) Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge, at dit telefonnummer ikke skal vises på den telefon, som du ringer op til. Nogle netværk tillader dog ikke, at brugeren ændrer denne indstilling. Standard: Bruger netværkets standardindstilling. Skjul nummer: Dit nummer vises ikke på modtagerens telefon. Send nummer: Dit nummer sendes, hver gang du foretager et opkald. Lukket brugergruppe (Menu 3.6) Brug denne menu til at begrænse indgående og udgående opkald til en bestemt brugergruppe. Yderligere oplysninger om, hvordan du opretter en lukket brugergruppe fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen. Indeksliste: Gør det muligt at tilføje eller slette numre i CUG-indekset. Tryk på <Valg> for at få adgang til de funktioner, der bruges til at oprette en indeksliste: Uden for CUG: Aktiverer opkald til numre, der ligger uden for den lukkede brugergruppe. Denne funktion afhænger af dit CUG-abonnement. Standardgruppe: Aktiverer din standard-cug, hvis du har angivet en hos tjenesteudbyderen. Når du foretager et opkald, kan du vælge din standard- CUG. Du slipper dermed for at skulle vælge en gruppe på listen. Deaktiver: Deaktiverer CUG-funktionen, hvis standardgruppen er aktiveret, eller der er valgt et CUG-indeks. Menufunktioner Nettjenester (Menu 3) 29

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

SGH-Z540 Brugervejledning

SGH-Z540 Brugervejledning SGH-Z540 Brugervejledning Vigtige sikkerhedsforskrifter Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt. Trafiksikkerhed Du må ikke betjene en håndholdt telefon, når du kører.

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 Indhold Vigtige sikkerhedshensyn........................ 7 Udpakning.....................................

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Serenata. Vejledning

Serenata. Vejledning Serenata Vejledning 2 Om denne vejledning Denne vejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem telefonens funktioner. Før du læser vejledningen, bør du kende betydningen af følgende symboler:

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide fra Telecom FM Installations & Bruger Guide Version 02 Maj 2013 1 1. Indhold 1. Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2. Noter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Anbefalinger... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software Beskeder 9 Sende og modtage sms'er ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i Vejledning med vigtige produktoplysninger på support.apple.com/da_dk/manuals/

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Doro PhoneEasy 615. Dansk

Doro PhoneEasy 615. Dansk Doro PhoneEasy 615 Dansk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4.

Læs mere

Doro PhoneEasy 515. Dansk

Doro PhoneEasy 515. Dansk Doro PhoneEasy 515 Dansk 1. Lydstyrkeregulering 2. Lampe 3. Venstre funktionstast 4. Opkaldstast 5. Hurtigvalgstaster 6. Telefonsvarer 7. Tastaturlås 8. Mikrofon 9. Lydløs / Indtastningsmetode 10. Kamera-genvej

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS CT8598/00SBEURO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352270 3.

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 13032014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Smartphone SGH-i600. Brugervejledning

Smartphone SGH-i600. Brugervejledning Smartphone SGH-i600 Brugervejledning Indhold KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 Kom godt i gang Hvad indeholder æsken?......................... 8 Lær telefonen at kende......................... 9 Installation

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

UNIVERSE. Administrators guide til Universe

UNIVERSE. Administrators guide til Universe UNIVERSE Administrators guide til Universe Indhold Administrator... 4 Mit Firma... 4 Punkt Produkter... 5 Punkt Abonnementer... 5 Punkt 3. Numre... 6 Punkt 4. Enheder... 7 Punkt 5. Nummervisning... 8 Punkt

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brugervejledning v. 1.02

TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brugervejledning v. 1.02 TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v. 1.02 LEGAL NOTICE Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v. 1.02 Copyright 2008 Teltonika Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver

Læs mere

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg Brugevejledning Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Telefonens opbygning...2 Headset...2 Batterilader...2 Batterier...2 Håndsæt...2 Display...3 Taster...5

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

SX1. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SX1. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GT-E2370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378765

Din brugermanual SAMSUNG GT-E2370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378765 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

FDM travel SimSwap brugermanual

FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap er et sim-kort, der er meget simpelt at anvende og giver store besparelser på opkald og data på mobilen i udlandet. Følg denne manual og få maksimal glæde

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

Velkommen. Se alt det nye!

Velkommen. Se alt det nye! Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V620 GSM-telefon. Velkommen - 1 Se

Læs mere

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe CD290 CD295. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål?

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe CD290 CD295. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips Spørgsmål? Kontakt Philips Spørgsmål? Kontakt Philips CD290 CD295 Turqoise Gray Duotone

Læs mere

SmartVision SmartVision Plus BRUGERVEJLEDNING

SmartVision SmartVision Plus BRUGERVEJLEDNING SmartVision SmartVision Plus BRUGERVEJLEDNING SmartVision & SmartVision Plus Brugervejledning (Rev. 2.6 version SW 1826) 1 Introduktion Tillykke med din nye SmartVision eller SmartVision Plus smartphone.

Læs mere

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brugervejledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S6 64GB http://da.yourpdfguides.com/dref/5794275

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S6 64GB http://da.yourpdfguides.com/dref/5794275 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon 9362630 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet TFE-4 er i overensstemmelse

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

1. Højtaler Telefon med mobiltelefonen ved øret. 2. Navigationsknapper Til at navigere i menuer og tekstindtastning. Derudover som standard hurtig

1. Højtaler Telefon med mobiltelefonen ved øret. 2. Navigationsknapper Til at navigere i menuer og tekstindtastning. Derudover som standard hurtig U2 1. Højtaler Telefon med mobiltelefonen ved øret. 2. Navigationsknapper Til at navigere i menuer og tekstindtastning. Derudover som standard hurtig adgang (se også side 58): Op ( ): Gå ind i kameratilstand

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M9 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere