Velfærdskyllinger der er til at betale Christensen, Tove; Esbjerg, Lars; Mørk, Trine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdskyllinger der er til at betale Christensen, Tove; Esbjerg, Lars; Mørk, Trine"

Transkript

1 university of copenhagen Velfærdskyllinger der er til at betale Christensen, Tove; Esbjerg, Lars; Mørk, Trine Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Christensen, T., Esbjerg, L., & Mørk, T. (2014). Velfærdskyllinger der er til at betale. Frederiksberg. (IFRO Rapport; Nr. 232). Download date: 28. aug

2 Velfærdskyllinger der er til at betale Tove Christensen Lars Esbjerg Trine Mørk 232

3 IFRO Rapport 232 Velfærdskyllinger der er til at betale Forfattere: Tove Christensen 1, Lars Esbjerg 2, Trine Mørk 2 1 IFRO - Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet 2 MAPP Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector, Aarhus Universitet Udgivet juni 2014 i samarbejde med MAPP Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector, Aarhus Universitet Rapporten er udarbejdet i henhold til aftalerne mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og henholdsvis DCA Nationalt center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet om myndighedsberedskab. IFRO Rapport er en fortsættelse af serien FOI Rapport, som blev udgivet af Fødevareøkonomisk Institut. Se hele rapportserien på ISBN: Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg C

4 Indhold SAMMENDRAG... 5 KAPITEL 1. BAGGRUND... 9 KAPITEL 2. METODE Litteraturgennemgang mm Interviews Workshop KAPITEL 3. PRODUKTION OG FORBRUG Slagtekyllingeproduktionen Produktions- og forbrugsomfang af standardkyllinger Udbuddet af danske velfærdskyllinger KAPITEL 4. LITTERATURSTUDIE OVER FORBRUGERNES HOLDNING TIL OG BETALINGSVILJE FOR KYLLINGEVELFÆRD Indledning Forbrugeres holdninger til dyrevelfærd som produktegenskab Forbrugeres betalingsviljer for kyllingevelfærd Forskelle på hvad folk siger og hvad de gør Opsamling betalingsviljer for kyllingevelfærd KAPITEL 5. WORKSHOP OM EN VELFÆRDSKYLLING DER ER TIL AT BETALE HVILKE FAKTORER ER I SPIL? Indledning Formiddagens foredrag Eftermiddagens gruppediskussioner Diskussion af faktorer der er i spil for lanceringen af en velfærdskylling Kyllingen og produktionen Marked og markedsføring Øvrige forhold KAPITEL 6. ØKONOMI I KYLLINGEPRODUKTIONEN Økonomi i konventionel slagtekyllingeproduktion Lidt om forskel i økonomi i økologisk og konventionel slagtekyllingeproduktion Afregningspriser og forbrugerpriser KAPITEL 7. OPSUMMERING AF REALISTISKE KRAV TIL EN DANSKPRODUCERET VELFÆRDSKYLLING Hvad har vi lært? Hvad kan vi konkludere ud fra det, vi har lært? Diskussion og perspektivering LITTERATUR BILAG A INTERVIEWGUIDE (anvendt til interviews refereret i 5.3)

5 BILAG B INVITATION TIL WORKSHOP BILAG C DAGSORDEN TIL WORKSHOPPEN BILAG D VURDERING AF DE VELFÆRDSMÆSSIGE KONSEKVENSER VED DE TO BUD PÅ ALTERNATIV PRODUKTION AF KYLLINGER Sammendrag Gennemgang af de enkelte punkter Referencer

6 FORORD Formålet med projektet Velfærdskyllinger der er til at betale er at undersøge mulighederne for at udvikle en danskproduceret kylling, som velfærdsmæssigt reelt adskiller sig fra en standardkylling, og som samtidig er interessant for forbrugerne, detailhandlen og erhvervet. Projektet er gennemført i 2013 i regi af samarbejdsaftalerne mellem Fødevareministeriet og henholdsvis DCA Nationalt center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet og Institut for Fødevare- og ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet. Vi vil gerne rette en stor tak til alle deltagere i workshoppen og workshoppens foredragsholdere samt interviewede personer, for deres velvilje til at afsatte den fornødne tid til at bidrage med deres viden. Endvidere tak til Sara Vincentzen Kondrup, IFRO/KU for hjælp til litteraturstudiet og til Katrine Volke Christensen, MAPP/AU for hjælp til at arrangere workshoppen. 15. maj 2014 MAPP Aarhus Universitet Lars Esbjerg Trine Mørk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet Tove Christensen 4

7 SAMMENDRAG Formålet med projektet Velfærdskyllinger der er til at betale har været at undersøge mulighederne for at udvikle en danskproduceret kylling, som velfærdsmæssigt reelt adskiller sig fra en standardkylling, og som samtidig er interessant for forbrugerne, detailhandlen og erhvervet. Et væsentligt input til analyserne har været afholdelse af en interessentworkshop for at få en direkte dialog mellem slagtekyllingebranchen, detailleddet, myndighederne, dyrevelfærdsforskere, Dyrenes Beskyttelse og projektdeltagerne om mulighederne for at markedsføre en kylling, som velfærdsmæssigt er bedre end en standardkylling, men som ikke koster så meget som en økologisk kylling. Resultaterne fra workshoppen er blevet tolket og sammenholdt med erfaringerne fra litteraturstudier og interviews med erhvervet og brancheorganisationer. I projektet har der bevidst været fokus på markedsdeltageres opfattelser af, hvad en reel og realistisk velfærdsforbedring indebærer. I rapporten er velfærdskylling defineret noget løst som hvad der kan forventes at kunne markedsføres som en kylling med en reel velfærdsforbedring uden at forbrugerne ville føle sig vildledt, hvis de kendte produktionsforholdene. En dyrevelfærdsforsker fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet har i et bilag til rapporten givet sin vurdering af, hvorvidt de foreslåede velfærdskyllinger kan forventes at have en reelt bedre velfærd ud fra et ekspertperspektiv. En realistisk velfærdsforbedring er i rapporten defineret som en, der har appel hos forbrugere og detailkæder, og samtidig ikke er for omkostningstung. Vi fandt, at dyrevelfærd er vigtig for folk, når de udtaler sig som borgere, men også at andre kvaliteter, såsom at kyllingen er dansk, at spisekvaliteten er i orden, at kødet er sundt og sikkert samt at prisen er rigtig og produktet er nemt tilgængeligt, typisk er vigtigere i sammenhænge, hvor folk optræder i forbrugerrollen. Selvom forbrugerne typisk vurderer andre egenskaber som værende vigtigere end dyrevelfærd i en indkøbssituation, er der i alle studier i litteraturgennemgangen fundet grupper af forbrugere, der udtrykker positive betalingsviljer for dyrevelfærd også hos slagtekyllinger. Netop fordi folks prioriteringer afhænger af, hvilken situation eller rolle de befinder sig i, kan det være nyttigt at skelne mellem om folk optræder som borgere, der udtrykker holdninger, eller som forbrugere, der handler i en indkøbs- eller forbrugssituation. Litteraturstudiet om forbrugerholdninger viser at folk i almindelighed typisk ser udeliv og plads, som de væsentligste faktorer for et godt dyreliv for produktionsdyr. Når der er fokus på slagtekyllinger, synes folk også at tillægge det stor betydning for et godt liv, at kyllingen ikke er en hurtigvoksende kylling med eventuelle benproblemer måske endda større betydning end udeliv og plads. Også på workshoppen samt under interviews med repræsentanter for kyllingebranchen i Danmark, Frankrig og Tyskland, blev der givet udtryk for at udeliv, plads og racevalg samt fravær af benproblemer er de væsentligste faktorer for, hvad forbrugerne ville forventes at kategorisere som et godt dyreliv. 5

8 Det vi har lært, giver os en vis, om end begrænset optimisme i forhold til lancering af en velfærdskylling. Det forventes, at en velfærdskylling har interesse hos alle, der har fokus på ansvarlighed, som gerne vil have en vare med en god og positiv historie, og som ikke går efter en økologisk eller frilandskylling. Analysen tyder på, at der ved lancering af en velfærdskylling skal være fokus på karakteristika, der både reelt giver kyllingen et bedre liv sammenlignet med en standardkylling, og som appellerer til forbrugerens opfattelse af dyrevelfærd og spisekvalitet. Derfor vil interessante fokuspunkter for en velfærdskylling være valg af kyllingetype, som vurderes at være tæt knyttet til smag og kødstruktur og til mulighed for et længere liv uden benproblemer. Ligeledes synes plads, adgang til udendørs arealer, berigelse af kyllingehusene i form af siddepinde eller halmballer og evt. flokstørrelse at være vigtige fokuspunkter. Herudover vurderes det, at særligt foder som fx GMO frit, flerkorns- eller helkornsfoder evt. ville kunne tiltrække forbrugere. Det var opfattelsen på workshoppen, at en kylling, der reelt skal kunne siges at være en udendørs kylling, bør have en levetid på mindst 8 uger så vil den kunne være udendørs i mindst 2 uger. I rapporten peges på to mulige typer velfærdskyllinger. Som Velfærdskylling 1 foreslås en medium voksende kylling. Det er en blanding mellem en hurtigvoksende kylling, som bruges i standardproduktionen, som vokser ca. 60 gram om dagen, og en langsomvoksende kyllingetype, der anvendes i økologisk produktion, som højst må vokse 35 gram om dagen. Det forventes, at en medium voksende kylling har en kødstruktur, der ikke er så forskellig fra den velkendte, dvs. fra en hurtigvoksende kyllingetype. Samtidig forventes, at en medium voksende kylling vil kunne trives med en lidt længere levetid på ca. 7 uger, fordi den ikke vokser helt så hurtigt. Som Velfærdskylling 2 foreslås en langsomvoksende kylling, som kan trives med en levetid på ca. 8 uger, som har udendørsadgang og dermed frisk luft. Adgang til udendørs arealer vurderes at koste relativt meget, blandt andet fordi kyllingen nødvendigvis skal være mindst 8 uger og gerne mere for at kunne kaldes en udendørs kylling, og fordi klimaet i stalden bliver sværere at styre, hvilket bl.a. kan øge risiko for trædepudesvidninger, hvis ikke kyllingerne bevæger sig nok. Anvendelse af verandaer med fast gulv og loft samt net-vægge kunne være et lovende, billigere alternativ til almindelige udendørs arealer, bl.a. fordi aldersgrænsen, for hvornår kyllingerne kan klare sig udenfor, forventes at være lavere. Det forventes at være vigtigt, at man ved lanceringen af en velfærdskylling, ser dyrevelfærd som en blandt mange produktegenskaber, ligesom de fleste forbrugere forventes at ville gøre. Da velfærdskyllingen vil skulle sælges til en højere pris end standard kyllinger, er det vigtigt, at forbrugeren oplever at de sensoriske egenskaber (smag, mørhed, saftighed) og fødevaresikkerhed er på et højt niveau. I den sammenhæng skal man dog være opmærksom på, at en langsom voksende kyllingetype ofte vil være mere mørk i kødet og have en anden smag og tekstur end den standardkylling, som danske forbrugere er vant til og køber i stort omfang. I det omfang de sensoriske egenskaber ved velfærdskyllingerne adskiller sig fra standardkyllingernes, kan der være behov for at uddanne forbrugerne herom. De to forslag til realistiske bud på velfærdskyllinger er præsenteret nedenfor. 6

9 Dansk velfærdskylling 1 ( lev med mere plads ) - medium voksende (mellem 35 g/dag og 60 g/dag) [mod 60 g/dag i standardproduktion] - levetid ca. 7 uger (49 dage) [mod 5 uger i standardproduktion] - belægning 30 kg/m 2 [mod 40 kg/ m 2 i standardproduktion] - særligt foder (evt. hele kerner) - ca. 8 timers mørke [mod 6 timer i standardproduktion] - evt. slats/plastikbakker/siddepinde [ingen krav om berigelse i standardproduktion] -evt. mindre flokke (lavere end kyllinger per flok, men ingen bud på hvor meget lavere) - pris maksimalt 55 kr./kg svarende til maks. 80 kroner for 1500 grams fersk kylling [mod 30 kr. /kg for en standard] Dansk velfærdskylling 2 ( frisk luft er en kyllingeret ) - langsomvoksende (må maks. vokse ca. 35 g/dag som i økologisk produktion) [mod ca. 60 g/dag i standardproduktion] - levetid 8-9 uger (56 63 dage) [mod 5 uger i standardproduktion] - adgang til udendørs arealer evt. veranda de sidste 2-3 uger (så belægningsgrad reelt er lavere end 30 kg/m 2 ) - belægning 30 kg/m 2 indendørs [mod 40 kg/m 2 standardproduktion] - evt. særligt foder [evt. hele kerner] - ca. 8 timers mørke [mod 6 timer i standardproduktion] - evt. slats/plastikbakker/siddepinde [ingen krav om berigelse i standardproduktion ] - evt. mindre flokke (lavere end kyllinger per flok, men ingen brud på hvor meget lavere) - pris maksimalt 70 kr./kg svarende til maks. 100 kroner for 1500 grams kylling [mod 30 kg/m 2 for en standard] Nogle af de nævnte egenskaber er ikke specificeret særlig præcist, hvilket skal ses som et udtryk for at der ikke i analysen er fundet belæg for at være mere præcis. Yderligere præcisering vil være nødvendig for at kunne vurdere, hvilke specifikke velfærdsændringer, specifikke ændringer i produktionsomkostninger og specifikke forbrugerreaktioner, der er knyttet til de to bud på velfærdskyllinger. Disse oplysninger er således nødvendige før det mere præcist kan vurderes om velfærdskylling 1 og 2 opfylder kravene om at være reelle og realistiske. På basis af litteraturstudiet om forbrugerholdninger, samt erfaringer fra både workshoppen og interviews forventes det, at den udendørs kylling (Dansk velfærdskylling 2) appellerer til et mindre segment af forbrugere med betalingsvilje lige under den, der i dag er nødvendige for at købe økologiske kyllinger, mens den indendørs kylling (Dansk velfærdskylling 1) forventes at kunne tiltrække et lidt større segment af forbrugere. Imidlertid må der også tages højde for udenlandske produkter på det danske marked som kan vise sig at blive hårde konkurrenter. På workshoppen blev der nævnt nogle psykologiske sammenhænge mellem pris og størrelse samt forskelle på om en pris er per kg eller per styk, hvilket med fordel kan inddrages i næste fase af en eventuel lancering. Om velfærdsaspekterne relateret til veranda løsningen falder i kyllingernes, forbrugernes og producenternes smag, er ikke tilstrækkeligt undersøgt endnu, da systemet ikke anvendes i Danmark, men erfaringer fra den hollandske produktion vil kunne inddrages i en opfølgende analyse. Samme usikkerhed gør sig gældende i forhold til velfærdsaspekterne af en krydsning af hurtigvoksende og langsomvoksende kylling med en lidt længere levetid på 7 uger (fx 7

10 om der er større dødelighed i slutningen af perioden), ligesom der ikke er kigget på, hvor vigtigt det er for markedsføringen om en velfærdskylling lever mindst 56 dage, så den kan kategoriseres som ekstensivt staldopdræt jf. EU regelsættet. Længere levetid er valgt som et minimum, der samtidig blev vurderet som værende en velfærdsforbedring på workshoppen. Argumentet er at levetid forventes at være en vigtig parameter for produktionsomkostningerne. Det er således ikke vurderet, hvorvidt levetider, der går ud over 8 uger, ville være mere realistiske at markedsføre. En fælles indsats fra erhvervet og detailkæderne samt en blåstempling fra Dyrenes Beskyttelse eller en anden uafhængig dyrevelfærdsorganisation synes at være ekstremt vigtig, hvis der skal satses på fx markedsandele i størrelsesorden 10 % og ikke blot en meget snæver nicheproduktion. For at opbygge og bevare forbrugernes tillid til et sådant produkt skønnes det vigtigt, at der er tale om en reel velfærdsforbedring, og at kyllingen markedsføres som et alternativ til standardvaren, der så vidt muligt ikke konkurrerer med den økologiske kylling eller andre frilandskyllinger, som vurderes at have en højere velfærd. Eksempelvis vurderer Dyrenes Beskyttelse at velfærden hos den franske Label Rouge kylling, som sælges under navnet Løgismose Gourmet i Danmark, er endnu bedre end hos den danske økologiske kylling, men på basis af workshoppens diskussioner samt de gennemførte interviews skønnes det ikke realistisk at overføre denne produktion til danske forhold på nuværende tidspunkt, da Label Rouge produktionen er præget af mange små producenter, der også har anden form for landbrug. Desuden har franskmænd en anden madtradition end danskere. En detaljeret analyse af mulighederne for at producere og afsætte denne type kyllinger har ikke været en del af nærværende projekt. 8

11 KAPITEL 1. BAGGRUND Der er p.t. et voldsomt prishop fra konventionelt til økologisk producerede slagtekyllinger. Men hvordan er mulighederne for at lancere en velfærdskylling, der prismæssigt ligger et sted i mellem? For at kunne svare på dette spørgsmål er der behov for at få afdækket, hvilke barrierer og muligheder forbrugere, detailkæder, forarbejdningsled og primærproducenter ser for en sådan produktion. Der er ligeledes behov for at få indblik i omkostninger og gevinster forbundet med forskellige velfærdsforbedrende ændringer i produktionsprocessen. Formålet med projektet er at undersøge mulighederne for at udvikle en danskproduceret kylling, som velfærdsmæssigt reelt adskiller sig fra standardkyllingen, og som samtidig er interessant ud fra en markedsmæssig og kommerciel synsvinkel (og dermed har en realistisk mulighed på det danske marked). Projektet er relevant ift. Grøn Omstilling og øget bæredygtighed i landbrugsproduktionen, idet det vil afdække konkrete muligheder for at forbedre dyrevelfærden for slagtekyllinger ved brug af markedsdrevne mekanismer. Slagtekyllingeproduktionen er en produktion kendetegnet ved en høj grad af effektivitet, og hvor der i langt højere grad er fokus på flokke og besætninger end på den enkelte fugl. Når en slagtekyllings produktionsværdi vurderes, er der fokus på det procentvise slagtesvind, procent brystkød og hvor stor en procentdel, der skal fraskæres (skrog, vingespidser, hals og fedt). Nøgletal i produktionen omfatter foderforbrug per kylling, dødelighed og trædepudesundhed. Når folk i deres rolle som borgere vurderer slagtekyllingeproduktionen anvendes ord som store stuvende fulde kyllingehuse, kyllinger der næsten ikke kan bære deres egen vægt og måske et billede af kyllinger med sår på fødder og manglende fjer. Når folk står ved køledisken som forbrugere, så er pris, udskæring og smag vigtige parametre. Men også fødevaresikkerhed, miljøhensyn og evt. også om kyllingen er halalslagtet tages der stilling til. Netop fordi folks prioriteringer afhænger af, hvilken situation man befinder sig i, kan det være nyttigt at skelne mellem om folk optræder som borgere, der udtrykker holdninger, eller som forbrugere, der fx handler i en indkøbssituation. Denne beskrivelse er naturligvis lidt hårdt trukket op, men giver alligevel et vink om, at der er mange forskellige syn på slagtekyllinger, og det kan være svært at gennemskue, om der skulle være fælles interesse i at gå nogle nye veje. I nærværende rapport ses på mulighederne for at identificere velfærdsforbedringer for slagtekyllinger, der både indebærer en reel velfærdsforbedring, har appel hos forbrugere og detailkæden, og samtidig ikke er for omkostningstunge. Men hvad er en velfærdskylling egentlig? Først og fremmest skal kyllingens velfærd reelt adskille sig fra standardkyllingens. Men det gør ikke begrebet meget mere præcist, for det er faktisk ikke helt nemt at definere endsige blive enige om hvad god, bedre, acceptabel velfærd egentlig er, se eksempelvis diskussion af begrebet 9

12 i Sandøe et al. (2011). For at kunne foretage en lidt mere konkret analyse indenfor projektrammerne, er der foretaget en række valg (og dermed uundgåeligt også fravalg). Eksempelvis er der her fokus på hvilke produktionsforhold, som kan forventes at sikre en bedre velfærd, velvidende at driftsledelse også betyder rigtig meget for produktionsdyrs velfærd. Endvidere er der overvejende fokus på, hvad markedsdeltagerne, dvs. producenter, detailhandel og forbrugere, opfatter som værende en reel og realistisk velfærdsforbedring. Der er dermed fokuseret på, hvad markedsdeltagerne forventer, der kunne markedsføres som en reel velfærdsforbedring, uden at forbrugerne vil føle sig vildledt, hvis de kendte produktionsforholdene. Denne afgrænsning har medført, at den biologiske forskning vedrørende kyllingevelfærd har været nedprioriteret i arbejdet, der ligger til grund for rapporten ikke fordi den ikke er vigtig, men fordi en afgrænsning var nødvendig af ressourcemæssige årsager. I rapportens Bilag D findes en selvstændig biologisk velfærdsvurdering af de to foreslåede velfærdskyllinger, mens en mere detaljeret analyse af velfærd hos kyllinger i forskellige produktionssystemer fortjener sit eget projekt. I rapporten er fokus på en velfærdskylling, som prismæssigt ligger lavere end den økologiske, men velfærdsmæssigt over standardkyllingen. I analysen inddrages kun i sparsomt omfang erfaringer fra økologisk kyllingeproduktion. Det skyldes et ønske om, at den nye velfærdskylling skal tiltrække noget større markedsandele end den økologiske i dag (gerne mindst 10 %), og ikke mindst at den skal trække markedsandele fra standardkyllingen ikke fra den økologiske kylling. I nærværende projekt er det derfor opprioriteret at fokusere på, at den konventionelle del af markedet bakker op om de nye velfærdskyllinger, hvilket indebar en nedprioritering af at udnytte erfaringer fra den økologiske produktion. Hermed ikke sagt at velfærden hos kyllinger ikke kan blive bedre end hos danske økologiske kyllinger. De økologiske regler er kendetegnet ved at de forsøger at tilgodese både natur, menneskets sundhed og dyrenes velfærd. Derfor vil der naturligt være nogle produktionsomkostninger som ikke er knyttet til dyrevelfærd og som derfor ikke relevante i en ren dyrevelfærdsanalyse (eksempelvis at foderet skal være økologisk). Således vurderer Dyrenes Beskyttelse, at velfærden hos den franske fritgående Label Rouge kylling er højere end hos den økologiske kylling (se boks 3.2). Den franske kylling er endvidere særlig interessant i en markedsmæssig sammenhæng, idet Label Rouge dækker ca. 50 % af det ferske kyllingemarked i Frankrig. Erfaringer fra det franske marked er derfor søgt inddraget i analysen, om en i begrænset omfang som følge af de ressourcemæssige rammer for projektet. Herudover er en række yderligere afgrænsninger foretaget, bl.a.: Der er ikke foretaget empiriske forsøg, hvor velfærdsforbedringer, omkostninger eller gevinster ved de foreslåede realistiske velfærdsforbedringer er testet. Der er formuleret kvalificerede forslag, som det vil være oplagt at arbejde videre med i en markedsføringssammenhæng. Analysen er afgrænset til danskproducerede kyllinger til det danske marked. 10

13 Kun selve slagtekyllingeproduktionen ikke forældredyr og rugerierne er inddraget En velfærdskylling er her defineret som en kylling, der kan forventes at kunne markedsføres som havende en reelt bedre velfærd uden at forbrugerne ville føle sig vildledt, hvis de kendte produktionsforholdene. Definitionen er således aftagerbaseret. De to typer af velfærdskyllinger, der foreslås på basis af analysen, er vurderet af en forsker i dyrevelfærd ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet (se Bilag D). Et større projekt ville i højere grad kunne integrere de forskellige tilgange til dyrevelfærd ligesom forventede produktions- og markedsføringsomkostninger i højere grad ville kunne inddrages. Rapporten er opbygget kronologisk i overensstemmelse med projektbeskrivelsen. Dataindsamlingsmetoden er beskrevet i kapitel 2. Videnindsamling omkring produktion og forbrug af slagtekyllinger er at finde i kapitel 3, mens et litteraturstudie over forbrugeres interesse for velfærd hos slagtekyllinger findes i kapitel 4. Som et yderligere og meget centralt element i videnindsamlingen blev der afholdt en dansk workshop med titlen Velfærdskyllinger der er til at betale realistiske velfærdsforbedringer. Formålet med workshoppen var at få nogle realistiske bud på en velfærdskylling i en dialog mellem slagtekyllingebranchen, detailleddet, myndighederne, Dyrenes Beskyttelse, velfærdsforskere og projektdeltagerne. Workshoppen er afrapporteret i kapitel 5. Økonomien i den konventionelle slagtekyllingeproduktion samt forskelle i producent- og forbrugerpriser er kort beskrevet i kapitel 6. Resultaterne fra videnindsamlingen opsamles og diskuteres i kapitel 7. 11

14 KAPITEL 2. METODE Der er brugt en række forskellige metoder for at adressere spørgsmålet om det er muligt at lancere en velfærdskylling, der er til at betale. Metoderne er valgt med henblik på, at det var vigtigt for os at nå at komme så langt rundt om de interesserede parter som muligt indenfor projektets budgetmæssige rammer. 2.1 Litteraturgennemgang mm Forbrugerholdninger er alene undersøgt via den hastigt voksende litteratur om forbrugernes holdninger og adfærd i forhold til dyrevelfærd. Søgningen har været rettet mod holdninger til slagtekyllingers velfærd samt mod holdninger mere generelt til dyrevelfærd hos produktionsdyr for at sætte slagtekyllinge-cases i perspektiv. Litteraturstudiet har fokuseret på hypotetisk adfærd (erklærede præferencer). En planlagt vidensyntese om velfærdsproblemer hos slagtekyllinger viste sig at være for svær at gennemføre på det overordnede plan, der var muligt indenfor projektets rammer. Derfor er velfærdsaspekterne af de to foreslåede velfærdskyllinger i stedet vurderet af en forsker i kyllingevelfærd i et bilag til rapporten. Herudover er det markedsdeltagernes holdninger til velfærdsproblemer hos slagtekyllinger, der har været i fokus i diskussionerne om en velfærdskylling under workshoppen, ligesom litteraturstudiet har fokuseret på forbrugernes interesse for velfærd hos slagtekyllinger. Omkostningsoplysninger er hovedsageligt baseret på danske rapporter og årsregnskaber samt på interview med repræsentanter for erhvervet. Det giver et indblik i økonomien i især den konventionelle produktion, mens en detaljeret beregning af omkostningerne knyttet til fremstilling af en velfærdskylling er udeladt af tidsmæssige årsager, og fordi den ville komme til at hvile på et løst grundlag. 2.2 Interviews Det oprindelige mål var at få detailhandlens, producenternes og brancheorganisationernes syn på mulighederne for at lancere en dansk velfærdskylling, der er til at betale, samt at indsamle erfaringer med nuværende og tidligere initiativer til markedsføring af velfærdskyllinger fra Tyskland og Frankrig gennem interviews med nøglepersoner. Udlandets erfaringer er indhentet via kvalitative båndede interviews. Rekrutteringen af informanter foregik vha. en såkaldt sneboldmetode, som tager udgangspunkt i at en eller flere centrale personer indenfor feltet kontaktes. Disse personer fører typisk videre til andre personer, der arbejder indenfor feltet. Til at sætte snebolden i gang lavede personer fra Fødevarestyrelsen og MAPP en liste over mulige kontaktpersoner. Kontakten foregik via mail og/eller telefon og kontakten blev gentaget efter nogen tid, såfremt mail eller telefonopkald ikke blev besvaret. Det oprindelige mål, om både at få detailhandlens, producenternes og 12

15 brancheorganisationernes syn på sagen og viden om emnet afdækket, måtte vi opgive grundet manglende interesse og villighed til at afsætte den nødvendige tid, samt sammenfald med sommerferie. Det lykkedes at etablere kontakt til brancheorganisationer i Danmark, Tyskland og Frankrig og en enkelt producent i Danmark. Frankrig blev valgt pga. succes med kyllinger under varemærket Label Rouge og Tyskland blev valgt pga. den store samhandel med DK. Interviewguide for de semi-strukturerede interviews med de ansvarlige i de tre organisationer kan ses i Bilag A. At det netop blev den pågældende danske producent, der blev interviewet, beror på et først til mølle princip. Hensigten med at interviewe en producent af velfærdskyllinger var ikke at få en repræsentativ afdækning af denne population. Det var derimod hensigten, at det skulle give et indblik, i hvilke typer af argumenter og holdninger der kan være på spil i denne type produktion. Når det er sagt, ville flere interviews have styrket dataindsamlingen, ligesom interviews med konventionelle og økologiske producenter kunne give nyttig information om forskelle, og man kunne overveje at inkorporere et større antal interviews i eventuelle fremtidige projekter. De gennemførte interviews er refereret under gennemgangen af Trine Mørks indlæg på workshoppen i kapitel 5 og omfatter: - Sektorchef for slagtefjerkræ Birthe Steensberg fra Landbrug og Fødevarer - Kontorchef Dr. Günter Zengerling fra den tyske fjerkræbrancheorganisation (ZDG) - Underdirektør Marie Guyot fra den franske organisation Synalaf (Syndicat National des Label Avicoles de France) - Direktør Gunder P. Jensen, Gråsten Fjerkræ, og Thorkil Ambrosen, freelance-konsulent for Gråsten Fjerkræ. Efter workshoppen blev der afholdt et gruppeinterview med Jette Søholm (chefkonsulent, slagtefjerkræ, Videncenter for Landbrug) Brian Eskildsen (fjerkrækonsulent, Videncenter for Landbrug) og Hardy Eskildsen (direktør, TopÆg/Scanlayer). Det skete for at få uddybende informationer om de hollandske erfaringer med anvendelse af verandaer, et emne som blev berørt flere gange på workshoppen. Det var ligeledes hensigten at indsamle flere oplysninger om omkostninger forbundet med specifikke produktionsændringer, men det gled ud af dagsordenen igen på grund af en vurdering af manglende tid til at gennemføre tilfredsstillende beregninger. Endelig har der været gennemført en mailkorrespondance med Thorkil Ambrosen (konsulent for Gråsten Fjerkræ) for at få en uddybning af hans kommentarer på workshoppen, især i forhold til velfærd hos økologiske kyllinger. Viden opnået under disse interviews er refereret som andre input i diskussionen af workshoppen, da det vurderes, at der ikke blev inddraget nye emner frem, men at allerede diskuterede emner blev uddybet (afsnit 5.4). Der er flere gange efterfølgende forsøgt at få uddybende kommentarer fra Dyrenes Beskyttelse per mail og telefon, men det er ikke lykkes. 13

16 2.3 Workshop For at opnå en hurtig og direkte dialog med relevante interessenter blev en del projektressourcer brugt på at planlægge, gennemføre og bearbejde resultater fra en interessentworkshop som blev afholdt i september Formålet med workshoppen var at få en dialog mellem slagtekyllingeproducenter, kyllingeslagterier, detailhandelen, myndighederne, forskere i kyllingevelfærd, Dyrenes Beskyttelse og projektdeltagerne, om mulighederne for at markedsføre en kylling, som pris- og velfærdsmæssigt ligger mellem en standardkylling og en økologisk kylling. Afgrænsningen opadtil i forhold til en økologisk kylling er ikke et udtryk for, at velfærden hos den økologiske kylling vurderes som værende helt uden problemer, men at formålet med hele projektet har været at undersøge mulighederne for at markedsføre en velfærdskylling, der trækker markedsandele fra standardkyllingen ikke fra den økologiske kylling eller andre frilandskyllinger. Om dette kan lade sig gøre afhænger selvfølgelig tæt af forbrugernes præferencer, men ved at sigte efter, at velfærdskyllingen prismæssigt skal ligge tættere på standardkyllingen end på den økologiske, hvilket sandsynligvis betyder at velfærden hos velfærdskyllingen også ligger tættere på en standardkyllings end på en økologisk, er der gjort et forsøg på at undgå konkurrence med den økologiske kylling og frilandskyllingen. Rekrutteringen af deltagere til workshoppen var baseret på, at det var meget vigtigt at få repræsenteret de store slagteri- og forarbejdningsvirksomheder samt de store supermarkeder, idet det vurderes som vigtigt at disse interessenter støtter op hvis en velfærdskylling skal produceres og markedsføres i større skala. Det var på forhånd hensigten, at flere af de producenter, der er nævnt i kapitel 3 som eksempler på velfærdskyllingeproducenter, skulle deltage. Men da de forventede deltagerantal rundede 22, vurderede projektgruppen at workshoppen havde en passende størrelse og yderligere arbejdsindsats for at tiltrække flere deltagere blev derfor indstillet, da dette antal blev nået. Der er derfor et element af tilfældigheder involveret i sammensætningen af workshopdeltagere, og erfaringer herfra vil projektgruppen tage med sig. Netop på grund af den ovennævnte potentielle konkurrence med økologiske og frilandskyllinger, blev det vurderet, at det ikke var hensigtsmæssigt at invitere økologiske producenter eller Økologisk Landsforening med til workshoppen, selvom de objektivt set ville kunne bidrage med meget relevant viden. På workshoppen deltog relevante repræsentanter fra både udbydersiden (primærproducenter og slagterier), aftagersiden (detailkæder) og videninstitutioner. Fødevarestyrelsen og Dyrenes Beskyttelse havde ligeledes tilkendegivet deres deltagelse, men meldte afbud umiddelbart før workshoppen. Indlægget på workshoppen om myndighedernes syn på velfærdskyllinger udgik derfor på workshoppen. Tabel 2.1 giver en oversigt over deltagerne i workshoppen. Invitation til workshoppen kan ses i Bilag B og dagsorden i Bilag C. 14

AARHUS UNIVERSITET. Til Fødevarestyrelsen. Vedrørende projekt Velfærdskyllinger der er til at betale

AARHUS UNIVERSITET. Til Fødevarestyrelsen. Vedrørende projekt Velfærdskyllinger der er til at betale AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Fødevarestyrelsen. Vedrørende projekt Velfærdskyllinger der er til at betale Fødevarestyrelsen (FVST) har i mail den d. 9. juli 2013

Læs mere

University of Copenhagen. Velfærdskyllinger der er til at betale Christensen, Tove; Esbjerg, Lars; Mørk, Trine. Publication date: 2014

University of Copenhagen. Velfærdskyllinger der er til at betale Christensen, Tove; Esbjerg, Lars; Mørk, Trine. Publication date: 2014 university of copenhagen University of Copenhagen Velfærdskyllinger der er til at betale Christensen, Tove; Esbjerg, Lars; Mørk, Trine Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Hvordan bliver kyllingen til? Grundlæggende viden om kyllingeproduktionen

Hvordan bliver kyllingen til? Grundlæggende viden om kyllingeproduktionen Hvordan bliver kyllingen til? Grundlæggende viden om kyllingeproduktionen Den danske kyllings historie Side 2 Den danske kyllings historie Tilbageblik Frem til 1930 var der stort set ingen fjerkræproduktionen

Læs mere

HVAD MED FORBRUGERNE?

HVAD MED FORBRUGERNE? HVAD MED FORBRUGERNE? Peter Sandøe, Tove Christensen, Karsten Klint Jensen. Sara Kondrup & Jesper Lassen IPH, FOI & CeBRA Københavns Universitet, LIFE www.dyreetik.dk UDGANGSPUNKT Forbrugerne har en berettiget

Læs mere

KAN MAN FORVENTE, AT DET DANSKE MARKED VIL SIKRE MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD?

KAN MAN FORVENTE, AT DET DANSKE MARKED VIL SIKRE MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD? KAN MAN FORVENTE, AT DET DANSKE MARKED VIL SIKRE MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD? MAPP Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector Institut for Marketing og Organisation Aarhus Universitet SLIDE

Læs mere

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 vfl.dk 1 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter

Læs mere

MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD LØSE SØER

MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD LØSE SØER MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD LØSE SØER WP2 FORBRUGERUNDERSØGELSER STYREGRUPPEMØDE 20. AUGUST 2013 Tove Christensen og Sara Vincentzen Kondrup Institut for fødevare- og ressourceøkonomi Københavns Universitet

Læs mere

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014 university of copenhagen University of Copenhagen Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks 2009-2012 Jacobsen, Lars Bo Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Markedsanalyse. Forbrugerne vælger dansk når de ønsker god dyrevelfærd

Markedsanalyse. Forbrugerne vælger dansk når de ønsker god dyrevelfærd Markedsanalyse 24. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Forbrugerne vælger dansk når de ønsker god dyrevelfærd Dyrevelfærd er blevet

Læs mere

Markedsanalyse. 8 ud af 10 danskere: Positiv overfor et statsligt dyrevelfærdsmærke. 17. maj 2017

Markedsanalyse. 8 ud af 10 danskere: Positiv overfor et statsligt dyrevelfærdsmærke. 17. maj 2017 Markedsanalyse 17. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk 8 ud af 10 danskere: Positiv overfor et statsligt dyrevelfærdsmærke Det statslige

Læs mere

Markedsanalyse. Danskhed bliver vigtigere for fødevarer

Markedsanalyse. Danskhed bliver vigtigere for fødevarer Markedsanalyse 14. januar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskhed bliver vigtigere for fødevarer Dansk forbindes med bedre kontrol,

Læs mere

Dyrevelfærdshjertet: En mærkningsordning for dyrevelfærd

Dyrevelfærdshjertet: En mærkningsordning for dyrevelfærd 21. oktober 2016 Dyrevelfærdshjertet: En mærkningsordning for dyrevelfærd Niveaudelt dyrevelfærdsmærkning for Slagtekyllinger Dyrevelfærdsmærkning for kyllinger baserer sig på principperne beskrevet i

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Tale til samråd den 23 maj 2014 i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om spørgsmål AD Det talte ord gælder.

Tale til samråd den 23 maj 2014 i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om spørgsmål AD Det talte ord gælder. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 378 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 23. maj 2014 Tale til samråd den 23 maj 2014

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Rapport om kontrol i 215 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Juni 216 Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning... 3 2. Case-by-case-kontrollen...

Læs mere

Danske Æg Jørgen Nyberg Larsen: Sektorchef for Det danske Fjerkræraad, Sektorchef for Danske Æg Redaktør af Dansk Erhvervsfjerkræ

Danske Æg Jørgen Nyberg Larsen: Sektorchef for Det danske Fjerkræraad, Sektorchef for Danske Æg Redaktør af Dansk Erhvervsfjerkræ Danske Æg Jørgen Nyberg Larsen: Sektorchef for Det danske Fjerkræraad, Sektorchef for Danske Æg Redaktør af Dansk Erhvervsfjerkræ jnl@lf.dk Mobil: +45 27 24 56 91 mio. kg 80,00 Indvejninger i Danmark (mio.

Læs mere

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis

Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Slagtekylling fra stald til tallerken. Januar 2014

Slagtekylling fra stald til tallerken. Januar 2014 Slagtekylling fra stald til tallerken Januar 2014 Den danske slagtekyllings historie Side 2 Den danske slagtekyllings historie Tilbageblik Frem til 1930 var der stort set ingen fjerkræproduktionen i Danmark.

Læs mere

9 Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug

9 Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug 9 Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug Tabel 9.1.1. Antal Fjerkræbesætninger *) 2006 **) 2008 ***) Pr. 31. dec. 2011 ****) Burhøns, konventionelle bure 58 45 0 Burhøns, velfærdsberigede bure

Læs mere

FODRING OG PASNING AF SLAGTEFJERKRÆ

FODRING OG PASNING AF SLAGTEFJERKRÆ Svanholm den 30. juni 2016 Susanne Kabell, dyrlæge SEGES Økologi FODRING OG PASNING AF SLAGTEFJERKRÆ ØKOLOGISK SLAGTEFJERKRÆ Kyllinger Ænder Pekingænder / Berberiænder Andre ænder Gæs Kalkuner Perlehøns

Læs mere

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex university of copenhagen Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Kyllinger på friland genotyper, vækst og fodring. Sanna Steenfeldt og Klaus Horsted Aarhus Universitet

Kyllinger på friland genotyper, vækst og fodring. Sanna Steenfeldt og Klaus Horsted Aarhus Universitet Kyllinger på friland genotyper, vækst og fodring Sanna Steenfeldt og Klaus Horsted Aarhus Universitet Projekt SUMMER Projekt med fokus på kødkvalitet hos økologiske slagtekyllinger, grise og kalve Titel:

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter

Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter Anke Stubsgaard 6. oktober 2014 Kompetenceudvikling til Økologisk Bæredygtighed 66% reduktion af klimaaftryk Aug 2014: Aug 2014: Fyens Stiftstidene

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 20. juni 2017 Erstatter version af 3. februar 2017 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE?

HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? MAPP Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector Institut for Marketing og Organisation Aarhus Universitet HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? SLIDE 2 OVERBLIK

Læs mere

Afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael

Afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael university of copenhagen Andersen, Johnny Michael Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen, J. M., (2011)., Nr. 1/1-01, 4 s., jun.

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte

Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte Publication date: 2015

Læs mere

VIL FORBRUGERNE BETALE FOR AT SØERNE ER LØSE?

VIL FORBRUGERNE BETALE FOR AT SØERNE ER LØSE? VIL FORBRUGERNE BETALE FOR AT SØERNE ER LØSE? WORKSHOP Markedsbaseret dyrevelfærd kan forbrugernes efterspørgsel sikre løse søer? 24. Februar 2014 Lektor Tove Christensen Institut for Fødevare- og ressourceøkonomi

Læs mere

*2011

*2011 Dato 8. februar 212 Side 1 af 5 Økologi i Danmark 212 Yderligere info kontakt Ejvind Pedersen, ep@lf.dk eller tlf. 3339 4474. Se også www.lf.dk/oekologi Danmark har været pionér i økologisk landbrugsproduktion,

Læs mere

Otte gange om året kommer et nyt hold på 38.000 kyllinger ind i stalden hos Stefan Laursen. Fem uger efter kommer de på slagteriet.

Otte gange om året kommer et nyt hold på 38.000 kyllinger ind i stalden hos Stefan Laursen. Fem uger efter kommer de på slagteriet. 9 Otte gange om året kommer et nyt hold på 38.000 kyllinger ind i stalden hos Stefan Laursen. Fem uger efter kommer de på slagteriet. Takket være moderne avlsmetoder vokser kyllingerne hurtigere og hurtigere

Læs mere

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik university of copenhagen Københavns Universitet Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Asger & Arthurs Økokyllinger på Pilegården i Tønder

Asger & Arthurs Økokyllinger på Pilegården i Tønder Asger & Arthurs Økokyllinger på Pilegården i Tønder Historien om Asger, Arthur og Pilegården Gårdejer Asger Winther Petersen, Pilegården, Møgeltønder. Opdrætter ca. 250.000 økokyllinger pr år gens. 2200

Læs mere

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Tale til åbent samråd AX og AY i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Tale til åbent samråd AX og AY i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 30. marts 2011 Tale til åbent samråd AX og

Læs mere

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Boksforsøg nr. 116 Undersøgelse af om kyllingerne påvirkes af at blive sprayet med vand som daggamle kyllinger (simulering af vaccination) 2011

Boksforsøg nr. 116 Undersøgelse af om kyllingerne påvirkes af at blive sprayet med vand som daggamle kyllinger (simulering af vaccination) 2011 Boksforsøg nr. 116 Undersøgelse af om kyllingerne påvirkes af at blive sprayet med vand som daggamle kyllinger (simulering af vaccination) 2011 vfl.dk 1 Boksforsøg nr. 116 Undersøgelse af om kyllingerne

Læs mere

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H.

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Verificering af faste priser i forbindelse med tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde Pedersen, Michael Friis; Schou,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 3. februar 2017 Erstatter version af 4. oktober 2016 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Rapport om Kontrol i 29 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Marts 21 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Case-by-case kontrollen...3 3. Virksomhedernes ansvar...3

Læs mere

Vil øget forbrug af økologiske fødevarer føre til en sundere kostsammensætning?

Vil øget forbrug af økologiske fødevarer føre til en sundere kostsammensætning? Vil øget forbrug af økologiske fødevarer føre til en sundere kostsammensætning? Peter Sandøe, Kia Ditlevsen, Sigrid Denver, Jonas Nordström, Jesper Lassen og Tove Christensen Institut for Fødevare- og

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen

Læs mere

Boksforsøg med slagtekyllinger i 2014 Daggamle kyllingers vægtsortering og opstartstemperatur påvirker produktiviteten

Boksforsøg med slagtekyllinger i 2014 Daggamle kyllingers vægtsortering og opstartstemperatur påvirker produktiviteten Boksforsøg med slagtekyllinger i 2014 Daggamle kyllingers vægtsortering og opstartstemperatur påvirker produktiviteten V. Chefkonsulent Jette Søholm Petersen, SEGES Sammendrag I efteråret 2014 blev der

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE DB-TJEK SLAGTESVIN NOTAT NR. 324 DB-tjek opgørelserne er analyseret for forklarende faktorer for dækningsbidrag og omkostninger over perioden 2004 til og med 202. Der er fundet en række variabler, som

Læs mere

Fremtidens fødevaresikkerhed

Fremtidens fødevaresikkerhed HANNE ROSENQUIST, PETER SANDØE, GEIR TVEIT, ANNE WINGSTRAND OG SØREN AABO (RED.) Fremtidens fødevaresikkerhed - nye veje mod sikrere kød i Danmark Fremtidens fødevaresikkerhed - nye veje mod sikrere kød

Læs mere

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013 ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013 NOTAT NR. 1301 De økonomiske konsekvenser ved afvigelser i effektivitet i forhold til landsgennemsnittet, kan anvendes som overslag over muligt tab og gevinst i dækningsbidraget

Læs mere

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Kvælstof- og fosforindholdet i husdyrgødningen kan og skal for visse dyrearter korrigeres ved at beregne en korrektionsfaktor. Kvælstof-

Læs mere

Dyrevelfærdshjertet: Mærkningsordning for dyrevelfærd

Dyrevelfærdshjertet: Mærkningsordning for dyrevelfærd Oktober 2016 Dyrevelfærdshjertet: Mærkningsordning for dyrevelfærd Kriterier for niveaudelt dyrevelfærdsmærkning for æglæggende høns Dyrevelfærdsmærkning for æg baserer sig på principperne beskrevet i

Læs mere

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 En screeningsundersøgelse af danske slagtekyllingebesætninger i månederne januar til april 2007 har vist, at IB stammen D388

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 6. oktober 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Generelt er det samme produktionssystem som ekstensivt staldopdræt, men dyrene har også adgang til det fri.

Generelt er det samme produktionssystem som ekstensivt staldopdræt, men dyrene har også adgang til det fri. Produktion af fjerkræ i Danmark og EU Senest opdateret: Januar 2009 Foruden den konventionelle produktionsform, hvor fjerkræet går indendørs og slagtes, så snart det har nået den ønskede vægt, er der også

Læs mere

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens Publication date: 2015 Document

Læs mere

Egenkontrol - mellem bureaukrati og dyrevelfærd - et forskningsprojekt financieret af Videncenter for Dyrevelfærd

Egenkontrol - mellem bureaukrati og dyrevelfærd - et forskningsprojekt financieret af Videncenter for Dyrevelfærd Egenkontrol - mellem bureaukrati og dyrevelfærd - et forskningsprojekt financieret af Videncenter for Dyrevelfærd Jesper Lassen Institut for Fødevare- og Resourceøkonomi Københavns Universitet Baggrunden

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H.

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document Version Også

Læs mere

Om fjerkrækalkuler BUDGETKALKULER 2009 og 2010

Om fjerkrækalkuler BUDGETKALKULER 2009 og 2010 73 Oversigt over dækningsbidrag Dækningsbidrag = DB Kr. Pct. Konsumæg, buræg 49 44 54 49 5 10,7 Konsumæg, berigede bure 55 50 60 55 5 9,4 Konsumæg, skrabeæg - brun 67 65 72 71 6 8,7 Konsumæg, skrabeæg

Læs mere

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014 university of copenhagen Københavns Universitet Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014

Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014 Økonomien i pelsdyrproduktionen samt erhvervsøkonomiske konsekvenser ved et forbud mod af mink Økonomien

Læs mere

Æg- og fjerkræudvalget Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj, tlf. 87 32 27 00, fax 87 32 27 10

Æg- og fjerkræudvalget Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj, tlf. 87 32 27 00, fax 87 32 27 10 Æg- og fjerkræudvalget Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj, tlf. 87 32 27 00, fax 87 32 27 10 REFERAT fra udvalgsmøde: Onsdag den 22. september 2010 kl. 13.00 til 19.00 i Økologiens Hus Deltagere: Jan Volmer,

Læs mere

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/17 15-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

University of Copenhagen. Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2013

University of Copenhagen. Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2013 university of copenhagen University of Copenhagen Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen,

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

30. NOVEMBER Tilpas dit navn og titel ved at tilgå Diasmaster under Vis i topmenuen

30. NOVEMBER Tilpas dit navn og titel ved at tilgå Diasmaster under Vis i topmenuen 1 HVAD AFGØR OM FORBRUGERE I IND- OG UDLAND VIL KØBE DANSK ØKOLOGI? Øget værditilvækst kræver, at produkter har noget ekstra at tilbyde forbrugerne sammenlignet med tilsvarende standardvarer Økologisk

Læs mere

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien Rapport 31.12.2014 2003024 RENPÅNY Version1 AGLK/JUSS Kunder og myndigheders forventninger til risikobaseret rengøring (Milepæl 1, deliverable 1.1) Anette Granly Koch Baggrund Indledning Målet med denne

Læs mere

Byggeblad til økologiske slagtekyllinger.

Byggeblad til økologiske slagtekyllinger. Byggeblad til økologiske slagtekyllinger. Indretning og flytning af mobile huse til slagtekyllinger S:\0000\5435\Bygg\070122_CAF Byggeblad.doc Formål Beskrivelse af produktionen Økologisk vs. konventionel

Læs mere

Business Check Slagtekyllinger 2012

Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning bedrifter imellem.

Læs mere

Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte

Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte university of copenhagen University of Copenhagen Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte Publication

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Oplæg den 14.oktober Mette Gammicchia, Landbrug & Fødevarer Billede: To af vinderne af de økologiske køkkenroser var fra København, en fra Thisted og

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H.

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document

Læs mere

Europaudvalget 2005 2676 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2005 2676 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2005 2676 - landbrug og fiskeri Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 28. september 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Afsætning af jordbær - hvor bevæger vi os hen?

Afsætning af jordbær - hvor bevæger vi os hen? Afsætning af jordbær - hvor bevæger vi os hen? v/ Jens Nannerup, Gasa Odense Frugt Grønt Kort introduktion Direktør i GASA Odense siden foråret 2013 Hvad er GASA Odense i dag? En af landets 6 salgsforeninger

Læs mere

Dansk Kvæg Kongres 28. februar. Optimal afsætning af okse,- og kalvekød i Danmark & udlandet v/ Lorenz Hansen

Dansk Kvæg Kongres 28. februar. Optimal afsætning af okse,- og kalvekød i Danmark & udlandet v/ Lorenz Hansen Dansk Kvæg Kongres 28. februar Optimal afsætning af okse,- og kalvekød i Danmark & udlandet v/ Lorenz Hansen Hvor meget betyder vi? DK 129 t. tons = EU 27 produktion 7.877 t. tons = 12,8% af verdensproduktion

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser university of copenhagen University of Copenhagen Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser for biomasse Dubgaard, Alex; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg

Læs mere

Kødkontrol. Fjerkrækongres Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Kødkontrol. Fjerkrækongres Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Kødkontrol Fjerkrækongres 2012 Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Kødkontrol hvorfor? Fødevaresikkerhed Dyresundhed Dyrevelfærd For at afgøre om det er sikkert for mig at æde din lever

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik university of copenhagen Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Klimavenligt kød? Livscyklusanalyse og optimering af klimavenlig fjerkræproduktion. Jette Søholm Petersen og Tina Clausen, VFL Fjerkræ

Klimavenligt kød? Livscyklusanalyse og optimering af klimavenlig fjerkræproduktion. Jette Søholm Petersen og Tina Clausen, VFL Fjerkræ Klimavenligt kød? Livscyklusanalyse og optimering af klimavenlig fjerkræproduktion Jette Søholm Petersen og Tina Clausen, VFL Fjerkræ Indhold Klimabelastningen fra drivhusgasser Projektet Opsummering af

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Det økologiske marked support - Produktion - Forbrug - Eksport / Import Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Thank you for your attention!

Læs mere

Økonomisk analyse. Hvor meget produktion giver en investering på 2 mia. kr.

Økonomisk analyse. Hvor meget produktion giver en investering på 2 mia. kr. Økonomisk analyse 21. februar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvor meget produktion giver en investering på 2 mia. Fødevareklyngen bidrager

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1128 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 136 kr. i gennemsnit, mens resultatet for de bedste 25 procent besætninger

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

Opstarts temperaturens betydning for produktionsresultaterne

Opstarts temperaturens betydning for produktionsresultaterne Tirsdag, d. 28. februar 2017 Opstarts temperaturens betydning for produktionsresultaterne JETTE SØHOLM PETERSEN BAGGRUND Mange producenter spørger: 1) Hvilken opstarts temperatur er optimal for kyllingerne?

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Økologisk Rugeægsproduktion i Danmark

Økologisk Rugeægsproduktion i Danmark Slutrapport G3 Økologisk Rugeægsproduktion i Danmark 2. Projektperiode Projektstart: 01/2009 Projektafslutning: 12/2009 Der blev søgt om en forlængelse af projektet. Den reviderede periode er: Start:01/2009

Læs mere