Ophold i Udlandet. Studie og Praktik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ophold i Udlandet. Studie og Praktik"

Transkript

1 Ophold i Udlandet Studie og Praktik

2 Forord Formålet med denne pjece er at give dig som studerende et indblik i de foreliggende muligheder for at komme på et studie- eller praktikophold i udlandet i løbet af din studietid. Pjecen skal give dig inspiration og ideer til et udlandsophold og desuden tjene som vejledning og give dig svar på de mest generelle spørgsmål i forbindelse med ansøgningsproceduren samt nærmere oplysninger om de praktiske forhold. Når du har gennemlæst folderen, kan Det internationale Kontor være behjælpelig med yderligere informationer. Kommentarer til folderen modtages gerne. God fornøjelse! Syddansk Universitet (SDU) Det internationale Kontor September 2007

3 1. Indledning Årskalender... 6 Oversigt over ansøgningsfrister Det internationale Kontor... 9 Hvad kan vi være behjælpelige med?... 9 Faglige kontaktpersoner / faglige vejledere Præsentation af de forskellige muligheder for udlandsophold Program-studerende Erasmus-programmet - studieophold Erasmus Praktik Nordplus-programmet De bilaterale aftaler Andre netværk Nordlys-netværket NIBES-netværket Individuel studerende Valg af land og universitet Find en praktikplads Stipendier til individuelle studerende Internationaliseringspuljen Andre muligheder Udlandsstipendium Ansøgningsprocedure Generelle ansøgningskriterier Ansøgningsprocessen Behandling af ansøgningen Prioriteringskriterier Svar på ansøgning Huskeliste individuel studerende Praktiske informationer i forbindelse med udlandsopholdet Før afrejsen Finansiering af opholdet Stipendium...28 Legater SU Skatteregler for stipendier og legater Forsikringer Visum/opholdstilladelse Hvis der opstår politisk uro Folkeregisteret Husleje og fremleje af bolig Oversættelse af eksamensudskrifter m.m Sproglig forberedelse og sprogtest Udbetaling af stipendium

4 Praktiske informationer vedrørende værtsuniversitetet Ankomsttidspunkt Indskrivning på værtsuniversitet Fagvalg Bolig Under opholdet Vigtig dokumentation til brug efter hjemkomst Efter hjemkomsten Fortæl andre studerende om din oplevelse af at være udvekslingsstuderende Bliv buddy for en udvekslingsstuderende på SDU Andre muligheder for udlandsophold Statsstipendier - Kulturaftaler Comenius Assistent Essex Summer School Europakollegiet i Brügge Studieophold ved Europaparlamentet i Luxembourg Praktikophold ved EU-kommissionen Adresseliste

5 1. Indledning Inden du foretager et valg i forbindelse med et udlandsophold, er der en række forhold, du bør gøre dig klart: Hvorfor ønsker du at tage af sted? Hvad ønsker du at få ud af opholdet? Hvor ønsker du at tage hen? Hvor meget arbejde vil du lægge i forberedelserne? Det kan tage lang tid at planlægge et studie- eller praktikophold i udlandet. Afhængigt af hvor du søger hen, hvornår du gerne vil af sted, og hvor meget arbejde du selv vil lægge i forberedelserne, forkortes/forlænges ansøgningsprocessen. Det er derfor nødvendigt at starte planlægningen i god tid og gøre sig de ovenstående spørgsmål klart. Start med at læse denne folder, har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte Det internationale Kontor. Desuden henvises til særskilte hæfter med oversigter over SDU s studiepladser i udlandet. Endelig ligger alt vores informationsmateriale også på vores hjemmeside:

6 2. Årskalender Erasmus, Nordplus, bilaterale pladser og Internationaliseringspuljen. Se også vores hjemmeside under Ansøgningsprocessen / Praktiske Informationer for aktuel information om ansøgningsfrister, informationsmøder etc. 1. februar Lister over udvekslingspladser med ansøgningsfrist 15. marts slås op. Primo februar Informationsmøder 15. februar Ansøgningsfrist: Nordplus for studerende ved Nordiske Studier. 15. marts Ansøgningsfrist: Erasmus, Nordplus alle til det efterfølgende akademiske år og eventuelle Bilaterale restpladser til det følgende forårssemester. Internationaliseringspuljen til indeværende kalenderår. Medio maj Primo juli Lister over fordelingen af Erasmus slås op på Det internationale Kontor s opslagstavler. Skriftligt svar på ansøgninger med ansøgningsfrist den 15. marts. 1. september Lister over udvekslingspladser med ansøgningsfrist 6. oktober og 15. november slås op. 15. september Ansøgningsfrist: Nordplus for studerende ved Nordiske Studier. Ultimo september el. primo oktober International Dag med masser af oplysninger om udlandsophold. 6. oktober Ansøgningsfrist: Erasmus (restpladser) til det kommende forårssemester

7 15. november Ansøgningsfrist: Internationaliseringspuljen til det følgende kalenderår. Bilaterale aftaler til det efterfølgende akademiske år. Primo januar Medio januar Lister over fordelingen af Erasmus (restpladser) og Bilaterale pladser slås op på Det internationale Kontor s opslagstavler. Skriftligt svar på ansøgninger fra hhv. 6. oktober og 15. november. Kulturaftaler - helårs og sommerskoler For yderligere oplysninger om kulturaftaler, ansøgningsfrister m.m. se venligst Cirius hjemmeside: Ansøgningsfristerne er for studerende oftest til hjeminstitutionen. Check derfor ansøgningsfristerne på Det internationale Kontor eller på vores hjemmside

8 Oversigt over ansøgningsfrister Ansøgningsfrist: Programtype ERASMUS studieophold ERASMUS praktikophold NORDPLUS Bilaterale aftaler Internationaliseringspuljen NORDLYS NORDLYS Idræt NORDPLUS Center for Nordisk 15. marts 6. oktober 15. november Andre frister til det følgende restpladser til akademiske år det følgende til det følgende semester til det følgende akademiske år Evt. restpladser til det følgende forårssemester til det indeværende kalenderår (1/3 af puljen) til det følgende akademiske år til det følgende akademiske år forårssemester til det følgende semester restpladser til det følgende forårssemester restpladser til det følgende forårssemester til det følgende akademiske år til det følgende kalenderår (2/3 af puljen) Kontakt Karsten Froberg inden 20. feb. 15. feb. og 15. sept

9 3. Det internationale Kontor Det internationale Kontor på Campusvej 55 i Odense er beliggende i Studiekontoret på en gang parallelt med Gydehutten (bag SU kontoret og Åben Uddannelse) Indgang overfor Karrierecentret. Det internationale Kontor Syddansk Universitet Campusvej 55 DK Odense M Telefon: Fax: Åbningstider: Hverdage i tidsrummet: Hvad kan vi være behjælpelige med? Det internationale Kontor på SDU er parat til at hjælpe dig med råd og vejledning i forbindelse med et studie- eller praktikophold i udlandet. Vi formidler kontakten til en række udenlandske universiteter/institutioner, med hvilke der foreligger faste aftaler om udvekslingspladser. Pladserne kan søges af studerende ved SDU, som ønsker at opholde sig på et af de respektive universiteter i en kortere eller længere periode. Der følger med få undtagelser altid et stipendium med pladsen. På Det internationale Kontor på SDU kan du hente: Liste over udvekslingspladser Ansøgningsskemaer Denne pjece Ophold i Udlandet låne diverse informationsmaterialer: Læseplaner fra de fleste af de universiteter, som indgår i udvekslingsaftalerne. Rapporter skrevet af studerende, som har været på et udlandsophold. Diverse brochurer inkl. materiale om sommerskoler i forskellige lande. Diverse bøger med gode råd om udvekslingsophold

10 De fleste uddannelsesinstitutioner har en hjemmeside på internettet. Vi anbefaler derfor, at du også søger informationer der. På vores hjemmeside finder du partnerlister med links til de enkelte institutioner, samt andre links der kan være nyttige i informationssøgningen. Det internationale Kontor afholder i starten af oktober en International Dag med information om studie- og praktikophold i udlandet. Udover afholdelse af informationsmøder, vil der blive opsat boder, hvor der bliver god mulighed for at få en snak med danske og udenlandske studerende, der gerne vil fortælle andre om deres oplevelser med at bo og læse i udlandet. Endvidere bliver der i starten af forårssemestret afholdt informationsmøder. Se opslag på Dagssedlen, ved de enkelte institutter og centre og på Det internationale Kontor s opslagstavler samt på vores hjemmeside. På informationsmøderne informerer vi om mulighederne for udenlandsophold og støtte i forbindelse med opholdet. I foråret vil der ofte være oplæg fra studerende, der selv har været på studie- eller praktikophold i udlandet. Faglige vejledere samt undervisere er velkommen til at deltage. Vi har på Det internationale Kontor desværre ikke kapacitet nok til at afholde informationsmøder på de enkelte institutter og centre så derfor må du selv opfordre til, at der eventuelt afholdes et sådant møde. Vi deltager selvfølgelig gerne for at bidrage med relevante informationer. Du har i vidt omfang mulighed for gennem os at få råd og vejledning i forbindelse med dit udlandsophold. Det er dog vigtigt, at du er opmærksom på, at du også selv skal gøre en indsats og tage ansvar for planlægningen af udlandsopholdet. På Det internationale Kontor kan vi give dig indledende oplysninger om legatsøgning, om hvordan du søger visum samt forsikringer m.m. Under afsnittet om de praktiske forhold vedrørende udlandsophold finder du generelle råd om disse forhold. Det er op til den enkelte samarbejdspartner (udenlandsk universitet/institution), hvordan de informerer udvekslingsstuderende mht. boligforhold, fagudbud, praktisk ting m.m. Det er derfor vigtigt, at du selv tager ansvar for opholdet og forbereder dig grundigt i forhold til det land, du skal til. Faglige kontaktpersoner / faglige vejledere Når du ønsker hjælp og vejledning i forbindelse med et studieophold, beder vi dig i første omgang at læse denne pjece, dernæst nærlæse læseplanerne fra det pågældende universitet. Du måske låne dem på Det internationale Kontor, hvis det drejer sig om partneruniversiteter ellers orienter dig på nettet. Kontakt først derefter de faglige

11 vejledere eller faglige kontaktpersoner (her menes den/de personer eller underviser(e), som er anført i listerne over udvekslingspladser). Hvis du selv arrangerer dit udlandsophold kan det selvfølgelig også være nødvendigt at kontakte en faglærer eller faglig vejleder. I alle tilfælde vil vi gerne bede dig respektere evt. træffetider og være godt forberedt, når du møder op. I perioden op til ansøgningsfrist kan der være mange studerende, der har brug for vejledning. De faglige kontaktpersoner og især de faglige vejledere kan i mange tilfælde hjælpe dig med at gode råd om fagvalg og andre fagspecifikke spørgsmål. Studerende på negot skal kontakte de faglige vejledere på negot, som koordinerer forhåndsgodkendelsen af fag. Husk at der er ansøgningsfrist for forhåndsgodkendelse for negot er 1 mdr. før fristen på Det internationale Kontor. Studerende på Samfundsvidenskab skal kontakte den internationale faglige vejleder for Samfundsvidenskab. For studerende på Det tekniske Fakultet er forskellige kontaktpersoner afhænging af studium og campus. Se under nuværende studerende for yderligere oplysninger. 4. Præsentation af de forskellige muligheder for udlandsophold Der findes flere former for udlandsophold, som du kan vælge imellem afhængig af, hvor du ønsker at tage hen, i hvor høj grad du selv vil planlægge dit ophold, og om det skal være et studie- eller praktikophold. SDU har indgået udvekslingsaftaler eller anden form for samarbejde med en række udenlandske universiteter, som studerende ved SDU kan benytte sig af i forbindelse med studieophold i udlandet. Desuden har SDU også samarbejde i forhold til at skaffe praktikpladser i udlandet til ingeniørstuderende. Søger du en plads inden for SDU s samarbejdsaftaler, er du programstuderende og der følger sædvanligvis et stipendium med pladsen. Hvis du selv finder en studie- eller praktikplads i udlandet, er du individuel studerende, og du kan søge SDU om et stipendium

12 Program-studerende Formålet med udvekslingsprogrammerne er at styrke internationaliseringen i uddannelserne og kendskabet til andre kulturer. SDU har derfor indgået udvekslingsaftaler med mange universiteter primært i EU og Norden, men også i den øvrige del af verden. Søger du en plads på et udenlandsk universitet inden for disse udvekslingsaftaler, vil der sædvanligvis følge et stipendium med pladsen. Desuden skal du ikke betale undervisningsafgift til værtsuniversitetet. Omkring 1. februar/1. september slås udvekslingspladserne, som SDU har udvekslingsaftaler med, op i hæfter. I hæfterne kan du se mulighederne for at studere i udlandet i det kommende akademiske år. Du kan også få hæfterne udleveret på Det internationale Kontor eller se dem på vores hjemmeside. Erasmus-programmet - studieophold Udvekslingsaftaler inden for EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein, Rumænien, Schweiz, Tjekkiet og Bulgarien. Hensigten med Erasmus-programmet er at gøre det muligt for studerende som en del af deres uddannelse at tilbringe en periode i et andet EU-land samt de associerede lande. Udvekslingen foregår inden for på forhånd fastlagte aftaler imellem universiteterne. Se i hæftet som kan hentes på Det internationale Kontor samt på vores hjemmeside. Med Erasmus-programmet følger sædvanligvis et stipendium. Stipendiets størrelse varierer fra år til år. Bemærk at man kun kan få Erasmus stipendium til studieophold én gang i løbet af sin studietid. Ansøgningsskema: Ansøgningsskemaet hedder Erasmus og fås på Det internationale Kontor eller hentes på vores hjemmeside. Se endvidere afsnit 5. Ansøgningsprocessen. Ansøgningsfrist: den 15. marts til hele det efterfølgende akademiske år. Eventuelle restpladser til det følgende forår skal ansøges den 6. oktober. Bemærk at størstedelen af pladserne fordeles i marts-runden og at oktober-runden drejer sig udelukkende om restpladser

13 Erasmus Praktik Praktikophold inden for EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein, Tyrkiet. Schweiz deltager på særlige vilkår. Hensigten med Erasmus-programmet er at gøre det muligt for studerende som en del af deres uddannelse at tilbringe en praktikperiode i et andet EU-land samt de associerede lande. Syddansk Universitet har ingen praktikaftaler, og det er som udgangspunkt meningen, at studerende selv skal finde en praktikplads. For studerende på Det Tekniske Fakultet er det dog sådan, at studerende skal kontakte deres internationale koordinator, når de planlægger et praktikophold. Koordinatoren vil i nogle tilfælde have kontakt til virksomheder, der kan bruges. I øvrigt gælder følgende regler for Erasmus praktikophold: Praktikopholdet kan foregå i: - Private og offentlige virksomheder - Forskningscentre - Andre institutioner og organisationer Praktikopholder kan IKKE foregå i: - EU-institutioner eller institutioner, der administrerer EU-programmidler - Officielle repræsentationer, dvs. ambassader, generalkonsulater mv. fra dens studerendes eget land Med Erasmus-programmet følger sædvanligvis et stipendium. Stipendiets størrelse varierer fra år til år. Bemærk at man kun kan få Erasmus stipendium til praktik én gang i løbet af sin studietid. Ansøgningsskema: Ansøgningsskemaet består i første omgang af en training agreement, som underskrives af den studerende, praktikværten samt af den internationale koordinator/praktikvejleder. Blanketten kan downloades fra vores hjemmeside. Se endvidere afsnit 5. Ansøgningsprocessen. Ansøgningsfrist: den 15. marts til hele det efterfølgende akademiske år. Desuden er der en ansøgningsfrist igen 6. oktober til ophold i det efterfølgende forår

14 Nordplus-programmet Udvekslingsaftaler inden for de nordiske lande. Programmet har til hensigt at fremme udveksling mellem studerende inden for de nordiske lande. I Norden er der tradition for at organisere udveksling af studerende inden for fagspecifikke netværk. I stedet for at indgå udvekslingsaftaler med de enkelte universiteter er der i netværkene aftale om, at man efter behov retter henvendelse til hinanden og laver aftale om udveksling efter konkrete henvendelse fra studerende. SDU er med i Nordplus-netværket der dækker følgende fagområder: erhvervsøkonomi, statskundskab, medicin, idræt, kulturstudier, nordiske sprog og ingeniørstudier. Se lister over de deltagende universiteter i listerne over studiepladser, som fås på Det internationale Kontor eller kan ses på vores hjemmeside. Studerende, som er interesserede i en studieplads inden for nordisk sprog (Nordliks) skal kontakte Center for Nordiske Studier vedrørende samtlige oplysninger omkring udvekslingsmulighederne inden for de nordiske lande. Desuden er der også mulighed for selv at arrangere et studieophold med støtte fra Nordlysprogrammet. Læs nærmere herom i afsnit 4. Præsentation af de forskellige muligheder for udenlandsophold. Med Nordplus-programmet følger sædvanligvis et stipendium. Stipendiets størrelse varierer fra år til år. Ansøgningsskema: Ansøgningsskemaet hedder Nordplus, er gult og fås på Det internationale Kontor eller hentes på vores hjemmeside. Se endvidere afsnit 5. Ansøgningsprocessen. For studerende ved Center for Nordiske Studier er der et særligt ansøgningsskema, som fås ved henvendelse til Sekretariatet for Center for Nordiske Studier. Her skal skemaet også afleveres. Ansøgningsfrist: den 15. marts til det følgende akademiske år. For studerende ved Center for Nordiske Studier er der særskilte ansøgningsfrister den 15. februar og den 15. september

15 De bilaterale aftaler Aftaler som ikke er omfattet af de ovenstående programmer. Ud over EU og de nordiske lande har SDU udvekslingsaftaler, såkaldte bilaterale aftaler, i følgende lande: Australien, Brasilien, Canada, Indonesien, Japan, Kina, Macau, Mexico, Sydkorea, USA, Vestindien og Venezuela. Der følger sædvanligvis et stipendium med pladsen. I hæftet over studiepladser, som fås på det internationale Kontor og på vores hjemmeside kan du se en liste over de udbudte pladser. Ansøgningsskema: Ansøgningsskemaet hedder Internationaliseringspuljen, er hvidt og får på Det internationale Kontor. Se endvidere afsnit 5. Ansøgningsprocessen. Ansøgningsfrist: Bemærk, at de fleste pladser besættes i november-runden med ansøgningsfrist den 15. november til det efterfølgende akademiske år. Andre pladser har ansøgningsfrist hhv. den 15. marts til det efterfølgende forårssemester. Andre netværk SDU er yderligere med i to netværk, hvor der er indgået aftale om studenterudveksling. Får man en udvekslingsplads skal man ikke betale studieafgift på værtsinstitutionen. Desuden vil der i de fleste tilfælde være mulighed for at søge stipendium enten fra separate midler afsat til det pågældende netværk eller fra internationaliseringspuljen. Nordlys-netværket Netværket bygger ligesom de fagspecifikke netværk omtalt i afsnit 4 på individuelt arrangerede studieophold inden for institutioner i hhv. Norge, Sverige, Finland og Island. Der er ingen begrænsning vedr. studieretning. De involverede institutioner er generelt meget åbne for at modtage studerende. Listen over deltagende institutioner kan ses i listerne over studiepladser, som kan ses på vores hjemmeside samt fås på Det internationale Kontor. Her skal man også henvende sig, hvis man er interesseret i at søge ud under dette netværk. Da der skal ske en officiel henvendelse fra hjemuniversiteter til værtsuniversitetet. Der kan sædvanligvis søges om et Nordlys stipendium til pladsen. Stipendiet varierer fra år til år

16 Ansøgningsskema: Ansøgningsskemaet hedder Nordlys, er gult og fås på Det internationale Kontor. Se endvidere afsnit 5. Ansøgningsprocessen. Ansøgningsfrist: 15. marts for det efterfølgende akademiske år. Restpladser skal søges 6. oktober. NIBES-netværket NIBES-netværket er et internationalt erhvervsøkonomisk netværk, som i nogen udstrækning inkluderer studenterudveksling. Målgruppen er studerende på cand.merc og cand.negot. SDU har udvekslingsaftaler med en række af disse institutioner. Pladserne bliver slået op som bilaterale pladser og kan ses i listerne over studiepladser i udlandet. Se dem også på vores hjemmeside. Der kan sædvanligvis søges om stipendier fra Internationaliseringspuljen. Ansgøningsskema: Ansøgningsskemaet hedder Internationaliseringspuljen, er hvidt og får på Det internationale Kontor eller kan hentes på vores hjemmeside. Ansøgningsfrist: Aftalerne slås op som bilaterale aftaler og de fleste har ansøgningsfrist 15. november til det efterfølgende akademiske år. Individuel studerende Fordelen ved at søge til udlandet som individuel studerende (dvs. uden for SDU s etablerede pladser) er, at du selv kan vælge land og uddannelsessted/praktiksted. Til gengæld skal du selv finansiere evt. undervisningsafgift til værtsuniversitetet. samt selv gøre forarbejdet, dvs. tage kontakt til uddannelsesinstitutionen/virksomheden, finde ud af hvordan du søger om en plads, finder bolig osv. Det internationale Kontor kan være behjælpelig med råd om, hvordan du kommer i gang. Ansøgningsprocessen i forbindelse med et individuelt arrangeret studie- eller praktikophold kan tage lang tid. Du skal påregne 1-1 ½ års forberedelse inden evt. accept foreligger, afhængig af, hvor du søger hen. Start derfor i god tid

17 Valg af land og universitet Start med at finde ud af hvad du vil læse, og hvor du vil læse. Undersøg om der er andre studerende, som har været på det pågældende universitet (Det internationale Kontor har evalueringsrapporter fra studerende, som har været på udenlandsophold). Kontakt evt. undervisere på dit institut/center og forhør dig om kontakter til udlandet. Oplysninger om udenlandske universiteter finder du nemmest på internettet, nogle lande har rådgivningstjeneste her i landet, som f.eks. Fulbright Danmark-Amerika Fondet, samt forskellige landes kulturinstitutter (adresseliste findes bagerst i pjecen). Her kan du søge nærmere oplysninger om de forskellige muligheder i de respektive lande. Derefter skal du tage kontakt til det pågældende universitet, og bede dem tilsende dig materiale samt optagelsesbetingelser. De fleste steder vil du også kunne finde den information på universitetets hjemmeside. Kig under International students, prospective students el.lign. Se endvidere afsnit 5. Huskeliste individuelle studerende. Du kan søge stipendium gennem Internationaliseringspuljen, hvis du får merit for fagene. Find en praktikplads Læser du på en af ingeniøruddannelserne på Det tekniske Fakultet, skal læse den særlige vejledning vedr. muligheder, stipendium mv. vedr. praktik på Som noget nyt kan der fra september 2007 søges stipendier til praktikpladser i EU lande via Erasmus programmet. Denne mulighed gælder for alle studerende på SDU. Læs de særlige regler for programmet under afsnit 4. Læser du på andre studier på SDU må du selv finde dig en praktikplads. Hvert år modtager vi dog en lang række stillingsopslag primært vedr. praktikpladser på de danske ambassader og generalkonsulater i udlandet. Disse slås op på opslagstavlen ved Det internationale Kontor samt på de relevante institutter/centre. Check også vores hjemmeside samt hjemmesiderne for negot, samfundsvidenskab og Viden til Vækst. Vi gemmer sædvanligvis praktikopslagene som inspiration til studerende, der skal i gang med at søge praktikpladser. Mappen med gamle opslag kan lånes på Det internationale Kontor

18 På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde links til danske ambassader og generalkonsulater: vælg kontakt. Desuden findes der forskellige organisationer, der formidler praktikophold f.eks. AISEC og FUHU (samfundsvidenskab), AIESTE (naturvidenskab) og for klinikophold til medicinstuderende IMCC. Se også afsnit 4. Andre Muligheder. Når du søger stipendium til et praktikophold, skal du være ekstra opmærksom på, at det er vigtigt at få sammensat et praktikforløb, der kan give merit. Størrelsen af stipendiet afhænger bl.a. af, hvor meget du kan få forhåndsgodkendt. Ofte får studerende, der skal på praktikophold kun forhåndsgodkendelse til ¼ - ½ semester, selvom opholdet er 1 år. Tal med de faglige vejledere, der har erfaring med hvilke fag, der er tradition for at meritoverføre i forbindelse med praktikopholdet. Man kan kun få stipendium til den del af opholdet, der er meritgivende. Når du indgår en aftale med et praktiksted, skal der udover en beskrivelse af arbejdsopgaverne også fremgå, om du får løn eller fri kost og logi. Stipendier til individuelle studerende Vælger du at søge ud som individuel studerende, har du mulighed for at søge om tilskud til opholdet gennem Internationaliseringspuljen. Internationaliseringspuljen SDU afsætter hvert år et beløb til finansiering af individuelt arrangerede studieeller praktikophold i udlandet. Stipendiet ydes som tilskud til dækning af udgifter til rejse og ophold. Stipendiet gives som tilskud til rejse- og opholdsudgifter. Der kan ikke søges om dækning af evt. undervisningsafgift. Ansøgningsskema: Ansøgningsskemaet hedder Internationaliseringspuljen, er hvidt og får på Det internationale Kontor eller kan hentes på vores hjemmeside. Se endvidere afsnit 5.2. Ansøgningsprocessen. Ansøgningsfrister: 15. november og 15. marts (15.11 uddeles 2/3 af puljen og uddeles 1/3 af puljen). Puljen gælder for et akademisk år, eksempelvis vedrører ansøgningsfristerne hhv. den og den begge udlandsophold i det akademiske år 07. Forløber dit ophold over to akademiske år, skal du vælge at søge stipendium til det akademiske år, hvor de fleste måneder ligger

19 Der er dog i praksis meget fleksibilitet i forhold til ansøgningsfristerne og den faktiske periode for udlandsopholdet. Der er således også mulighed for at søge med tilbagevirkende kraft for det forgangne semester. Du kan også godt søge, selv om du på ansøgningstidspunktet endnu ikke har bekræftelse fra værtsuniversitetet/virksomheden. I så fald vil der i bevillingsbrevet stå, at stipendiet tildeles på betingelse af, at bekræftelsen eftersendes. Andre muligheder Endvidere er der mulighed for at søge studiepladser inden for kulturaftalerne og Essex Summer School, studieophold ved Europakollegiet i Brügge og Europa Parlamentet i Luxembourg, samt praktikophold ved EU-Kommissionen og praktikophold som Comenius Assistent i et europæisk land. Se nærmere omtale af disse muligheder i afsnit 7. Andre muligheder for udenlandsophold. Udlandsstipendium Det er også muligt at tage et studieophold eller en hel uddannelse på kandidatniveau i udlandet på en række universiteter, der ikke er omfattet af SDU s udvekslingsaftaler. Tilskuddet til uddannelsen svarer til det tilskud, den danske stat giver til en tilsvarende uddannelse i Danmark. På SU s hjemmeside kan du finde en liste over godkendte uddannelsesinstitutioner, du kan søge. Alternativt kan SDU undersøge, om det er muligt at lave en udvekslingsaftale med en institution efter dit ønske. Se SU s hjemmeside for yderligere information eller kontakt Signe Jensen på Ansøgningsprocedure (Såvel program-studerende som individuelle studerende) I det følgende vil kriterierne for tildeling af stipendier og pladser blive beskrevet. Efterfølgende beskrives ansøgningsprocessen, behandling af ansøgningerne samt hvornår og hvordan du får svar på din ansøgning. Afslutningsvis har vi opstillet en huskeliste, der først og fremmest er henvendt til dem, der søger som individuel studerende. Der kan ikke siges noget entydigt om, hvornår du bør starte din planlægning, men i reglen omkring 1 1 ½ år før afrejsen, hvis du er individuel studerende og ½ - 1 år i forvejen hvis du søger en udvekslingsplads gennem SDU

20 Generelle ansøgningskriterier Du skal være aktiv fuldtidsstuderende ved SDU. Dvs. du må ikke tage orlov under udlandsophold. Du skal minimum have læst ét år, inden du rejser ud. På de fleste studier kan man tidligst rejse ud på 4. semester. Det er derfor vigtigt, at du læser din studieordning og/eller taler med den faglige vejleder på dit studium for at finde ud af, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at rejse ud for dig. Der skal for hver institution du søger foreligge en forhåndsgodkendelse af dit studieprogram med henblik på meritoverførsel (opholdet må ikke være studietidsforlængende, der skal derfor være overensstemmelse mellem perioden og det sammensatte studieprogram under udlandsophold). Studieopholdet skal have en varighed af min. 3 og max. 12 måneder. (undtaget heraf er klinikophold á 1 mdrs. varighed for medicinstuderende) Hvis du selv har arrangeret dit ophold, skal der foreligge skriftligt tilsagn fra værtsuniversitetet/virksomheden (kan eftersendes). Specifikt gælder det for Erasmus programmet, at man kun kan få stipendium gennem dette program én gang i sin studietid til hhv. studie- og praktikphold. Generelt vil det i andre tilfælde være sådan, at studerende, der tidligere har været på udveksling, vil blive nedprioriteret i tilfælde af tæt opløb om udvekslingsplads eller stipendium. Ansøgningsprocessen Læser du på Det tekniske Fakultet starter du med at registrere dig på et vcard jf. vejledning på For andre studerende: undersøg først hvor du kan komme hen, og hvor det er relevant at tage hen i henhold til dit studie. For program-studerende er det en god idé at søge flere steder, da dine muligheder for at modtage en plads dermed øges. Omvendt skal du kun søge de steder, hvor du reelt ønsker at komme hen, da du ellers optager pladsen for en anden. Individuelle

21 studerende skal selv vurdere, i hvor høj grad det er nødvendigt at søge flere steder. Check op på hvilken studieordning du læser på er det en 2006 eller en tidligere studieordning? Er der en overgangsordning, som du skal tage højde for? Er du i tvivl så tal med den faglige vejleder på dit studium. Opstil et studie- eller praktikprogram / få en forhåndsgodkendelse. For at kunne søge udvekslingspladser og stipendier indenfor de tidligere beskrevne udvekslingsprogrammer er det nødvendigt at kunne opstille et studieprogram, der forventes at kunne meritoverføres til dit studie på SDU. Derfor skal studienævnet på dit studium forhåndsgodkende dit studieophold. Undersøg først selv, hvilke muligheder der foreligger. Program-studerende kan i nogle tilfælde låne læseplaner fra SDU s samarbejdspartnere på Det internationale Kontor. Prøv dog først at se om du kan finde information om kurser og indhold på de enkelte universiteters hjemmesider. Der er link til SDU s samarbejdspartnere på vores hjemmeside under punktet Partnerliste. Du skal være opmærksom på, at læseplanerne på det tidspunkt, hvor du skal opstille et studieprogram sandsynligvis vil være af ældre dato, end den periode, du skal opstille program for. Det kan derfor muligvis senere vise sig nødvendigt at justere studieprogrammet, hvis der er sket ændringer i de udbudte fag. Dette skal du selv undersøge op til afrejsen, eller når du ankommer. Er du i tvivl om indholdet i fagene, skal du kontakte din faglærer/studienævn for at få en ny forhåndsgodkendelse af de valgte fag. Studieprogrammet skal så vidt det er muligt omfangsmæssigt svare til undervisningen på SDU. Studieprogrammet kan sammensættes på forskellig vis. Essensen er, at du dels skal være studieaktiv i forhold til den studieordning, du følger på SDU og dels skal være studieaktiv svarende til den periode, du søger stipendium til. Hensigten er, at studieopholdet skal kunne meritoverføres. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på følgende, når du planlægger dit studieprogram: Valg af kurser Kurserne skal kunne meritoverføres. Derfor skal du vælge kurser, der IKKE lapper over med kurser, du allerede har bestået. Du kan heller ikke vælge fag, som du finder interessante, men som ikke indgår i den studieordning, du følger på SDU. Til gengæld må du gerne, hvis der ellers ikke er nogen indvendinger fra

Udlandsophold 2009/2010

Udlandsophold 2009/2010 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt

Læs mere

Udlandsophold. - Grib verden!

Udlandsophold. - Grib verden! Udlandsophold - Grib verden! Grib verden! Denne folder er til dig, der overvejer et udlandsophold, og den giver dig svar på nogle af de mange spørgsmål, du formentlig sidder med. Et studie eller praktikophold

Læs mere

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

Studie-/ praktik ophold i udlandet

Studie-/ praktik ophold i udlandet Studie-/ praktik ophold i udlandet Marts 2009 PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland www.ucn.dk ucn@ucn.dk PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Indholdsfortegnelse Forord..............................................

Læs mere

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD 5. NOVEMBER 2012 RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH, AU FORSKNING & TALENT Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Vejledning Fag i Danmark Fakultetsstipendiet

Læs mere

Udlandsophold 2007/2008

Udlandsophold 2007/2008 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt

Læs mere

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC)

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC) 25. SEPTEMBER 2013 FSV JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH Internationalt Center (IC) UNI VERSITET PLANLÆGNING HVORNÅR? Begynd planlægningen 1 1 ½ år før Kursuskataloger!

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Guide til studieophold i udlandet

Guide til studieophold i udlandet Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. Land: Spanien Periode: Fra: August 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum Land: Tyskland Periode: Fra:01.10.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo Land: Norge Periode: Fra: 010813 Til: 311213 Udvekslingsprogram: Nordplus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet en tjekliste Intro Har du mod på at tage til udlandet og studere? Et studieforløb i udlandet kan være vældigt udbytterigt

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU Om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Information til arbejdsgivere Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 17. februar 2014. Udlandsophold. Mette G. Thomsen International koordinator

AARHUS UNIVERSITET 17. februar 2014. Udlandsophold. Mette G. Thomsen International koordinator Udlandsophold International koordinator UNI VERSITET STEP BY STEP 1. Afklaring 2. Forhåndsgodkendelse 3. Ansøgning til AU 4. Ansøgning til gæsteuniversitet 5. Før afrejse 6. Når du kommer hjem 2 PROGRAM

Læs mere

Retningslinjer for tildeling af stipendier

Retningslinjer for tildeling af stipendier Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond samt M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra:1/2-2013 Til:1/7-2013 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland. Vejledningen

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Indholdsfortegnelse Hvor kan jeg komme hen på Research Exchange?... 3 Hvornår kan man komme af sted?... 3 Hvad er?... 3 EC (Exchange Conditions)...

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01-02-2013 Til: 01-07-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada Land: Spanien Periode: Fra: 20.08.11 Til: 01.02.12 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris Land: Frankrig Periode: Fra: August 2012 Til: December 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Land: Tyskland Periode: Fra: 01.09.2012 Til:28.02.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

REJS UD MED JOBBET. Staff Mobility

REJS UD MED JOBBET. Staff Mobility REJS UD MED JOBBET Staff Mobility Udveksling for lærere og administrative medarbejdere Denne brochure henvender sig til dig som overvejer at tilbringe et par dage på en af vores europæiske partnerskoler.

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Ansøgning Sygeplejerskeuddannelsen i Odense har indgået en aftale med University of Tasmania (UTAS) om at kunne sende 4 studerende

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen Senest den 31. marts 2015 skal ansøgningen indsendes til Københavns eller KVIK - Se adresser på side 5 i ansøgningsskemaet Eventuel personlig henvendelse de samme steder. ANSØGNINGSSKEMA til Københavns

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få en større sprogforståelse og opleve en fremme kultur på nær hånd

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få en større sprogforståelse og opleve en fremme kultur på nær hånd US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de La Laguna, Tenerife Land: Spanien Periode:

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2012 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister Trainee - Intern Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Pre-Placed eller Self-Placed Trainee Intern Priser Ansøgning Ansøgningsfrister Overblik Om MyEducation

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Som elev på SSH, SSA og PAU, kan man søge om 5 ugers praktik i udlandet. Praktiki udlandet er finansieret af EU-projektet

Læs mere

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sverige- løsningen - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sådan flytter du til Sverige ved hjælp af EU-reglerne Bopæl

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT ANSØGNING TIL JØRGEN ESMERS MINDELEGAT GRUPPE B ARKIV KUPON SKRIV TYDELIGT Ansøgningens dato / År: Ansøgers CPR-nummer LÆS DEN GRØNNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT FØR DE UDFYLDER ANSØGNINGEN Navn I denne ramme

Læs mere

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information om SU, herunder krav til dig

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i minsu 2. Information om SU, herunder krav til dig K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T V E J L E D N I N G & O P T A G E L S E S U - K O N T O R E T Optagelsen 2010 på Københavns Universitet 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere