Gardehusaren Nr. 2 - April årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gardehusaren Nr. 2 - April 2011 11. årgang"

Transkript

1 Gardehusaren Nr. 2 - April årgang

2 Indhold nr. 2 Regimentchefens indlæg...3 De gamle dyder længe leve...4 Danmark bidrager til NATOs hurtige reaktionsstyrker i Forsidebillede: De afghanske børn er meget nysgerrige og vil meget gerne snakke, så soldaterne lærer hurtigt nogle gloser på Pashtu. Gardehusaren udgives af Gardehusarregimentet i samarbejde med Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde husarforeninger, hvis protektor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Anerkendelse af særlig indsats...9 Daniel Agger støtter Soldaterlegatet...10 Nye husarer i Helmand...11 Danske Gardehusarforeninger...17 Sjællandske Livregiments Soldaterforening...23 Bladet fordeles til alt tjenstgørende personel ved Gardehusarregimentet og udsendes til alle medlemmer af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Gardehusarforeningerne i ind- og udland samt personel i international tjeneste. Redaktion: Kaptajn Lars Nordmann, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Seniorsergent Janne U. Ramsing, redaktør Bladudvalg Oberst Ib Hedegaard Sørensen Oberstløjtnant Knud Skafte tlf Freddy Rasmussen (Adresse ændringer tlf ) Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Hans-Erik Bonde tlf Kaptajn Lars Nordmann Seniorsergent Janne U. Ramsing Redaktionens adresser Lokalstof: SSG J. Ramsing, STKMP 1 PNINFBTN/GHR, Tlf (kun i nødstilfælde, da jeg er udsendt) Fax: Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for regimentets officielle standpunkter. Ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de forskellige artikler giver udtryk for. Trykt oplag: 4000 Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing ApS Bladet udkommer 6 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk Marketing ApS Rosengade 7C, 4200 Slagelse Telefon Fax mail: "Deadlines for Gardehusaren i 2011" Juni nummeret er: 1. maj August nummeret er: 14. juni Oktober nummeret er: 27. august December nummeret 28. oktober Jubilæer: Karin Thurø Møller 25 års jubilæum Information: Da SSG Janne Ramsing er udsendt i ferioden FEB - AUG 2011, så skal alt kontakt ang. Gardehusaren foregå enten via eller via KN lars Nordmann GSE GHR, Knud Skafte, redaktør GHF eller Hans-Erik Bonde, redaktør SJLR Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger 2 2/2011

3 Hold 11 er kommet godt i gang! Som det fremgår af artiklen Nye husarer i Helmand er hold 11 kommet rigtig godt fra start. Det glæder os alle herhjemme ved regimentet, at det hele virker og at I er i fuldt sving. Jeg ser virkelig frem til mit besøg ved kampgruppen i næste måned. Lad mig lige igen henlede opmærksomheden på, at vi holder Midtvejsarrangement med alle pårørende til hold 11, lørdag den 7. maj på Antvorskov Kaserne. Vi ser frem til at byde mange pårørende velkommen og har forhåbentlig en god videolink ned til hold 11 på selve dagen. Herhjemme på kasernen er Åbent hus veloverstået med II/GHR. En masse besøgende fik et godt indtryk af en velfungerende BTN. III/ GHR var til stede med en Eagle 4 for at orientere de værnepligtige om mulighederne at blive udsendt til Afghanistan og det samme var et hold fra LG, der stiller et IKKKMP til hold 13. Regimentets Panser- og Veterankøretøjsforening var der også med de gamle velholdte køretøjer. Uddannelsen af de værnepligtige hold FEB er også kommet godt fra start der bliver i den grad gået til den, og det virker som et meget velmotiveret hold. For Hoftjenestens vedkommende har vi allerede haft en ambassadørmodtagelse på Christiansborg slot og vi er varslet om yderligere en i næste måned. Derudover er træningen til Sommertogtet i fuldt sving. Majestæten vil besøge 3 byer i løbet af en uge, så det bliver et ganske komprimeret program for HESK med opvisninger og eskorte i Hadsund, Grenå og Horsens. Der er også varslet om Statsbesøg i maj måned det bliver en god måned til hest for mange husarer. 2/2011 3

4 4 kompagni og stabskompagni. Det var således muligt, at opstille en ramme, hvor kompagnicheferne kunne øve koordination og føringsvirksomhed opefter, nedefter og til siderne. Artilleriet var repræsenteret med en O-trop og panseringeniørerne stillede hele to grupper og en panserbro, hvilket gav kompagnierne mulighed for at øve det livsvigtige samvirke med andre våbenarter. Bataljonen udgav befaling for forskydning og fremrykning mandag morgen, hvorefter resten af dagen gik med føringsvirksomhed og klargøring. De gamle dyder længe leve Midt i overgangen fra gammel til ny struktur - og kun 1 uge efter skiftet fra 1. Brigade til 2. brigade - gennemførte I Panserinfanteribataljon afdelingsledet uddannelse i dagene 7-9. februar. Emnerne var fremrykning, forskydning, angreb fra bevægelse og angreb efter opmarch, og den primære øvelsestager var 1 kompagni (IKK), der skal udsendes som en del af det kommende ISAF 12. Øvelsen var således en af kompagniets sidste større grønne aktiviteter forud for overgangen til mere missionsspecifik uddannelse. Øvelsen skulle oprindeligt have været gennemført i andet halvår af 2010, men måtte udskydes henset til I panserinfanteribataljons daværende prioritering af opstillingen af ISAF 11. Udover 1 kompagni, der deltog med fuldt antal IKK, deltog bataljonens Tirsdag morgen startede den egentlige øvelse så med opmarch og passage af indrykkepunkt, hvorefter bataljonen med 50+ køretøjer startede en fremrykning på civil vej via Næstved øvelsesterræn til Kulsbjerg ved Vordingborg. Allerede under marchen kom bataljonen på prøve idet nedbrudte køretøjer, vejfinding og signalproblemer udfordrede enhedernes standardprocedurer og førernes forudseenhed (ganske som det ville være tilfældet i en krig). En sprængt overgang på marchvejen og et par omrutninger, gav alle lejlighed til at øve det som vi troede var nemt. Det ( ) 4 2/2011

5 særdeles bløde terræn gav desværre en del markskader, når pansrede køretøjer trak ind af hensyn til civil trafik. I Næstved øvelsesterræn fik forspidsen føling med fjenden, der blandt bestod af kampvogne udlånt fra samlingen i Kalby Riis, og bataljonen overgik til angreb fra bevægelse. Fjenden blev nedkæmpet af kompagnierne støttet af artilleriet. Under kampens sidste fase modtog kompagnierne en kalkebefaling for forskydning til et beredskabsområde omkring Lundby, hvor bataljonen blandt andet havde lånt et depot, hvor man kunne komme under tag og forberede kommende opgaver. Tidligt onsdag morgen rykkede bataljonen til et udgangsområdet nord for Kulsbjerg øvelsesterræn, hvor en fjende, der hindrede videre fremtrængen mod syd, skulle nedkæmpes. Rekognoseringshold søgte afsiddet frem til udgangslinjen for at få indsigt i angrebsterrænet og koordinere ild og bevægelse, hvorefter bataljonen - støttet af artilleriet og egne enheder om udgangslinjen - angreb en række mål i dybden. Igen medførte momentstyrke, tyngdeskift, virkelige og øvelsestekniske hindringer og et særdeles blødt terræn rigeligt med realistiske udfordringer. På et tidspunkt havde bataljonen fem pansrede køretøjer (IKK, Piranha og PMV) hængende i terrænet. Alle blev dog bjærget, mens kampen gik videre. Både bataljon og kompagnier fik rig lejlighed til at indlære (og ofte genindlære) færdigheder og procedurer, der måske var gået lidt i glemmebogen som følge af det naturlige fokus på aktuelle missioner. Efter ENDEX 1400 iværksattes vedligeholdelse, hot-wash-up og tilbagemelding. Kontrolofficerer havde fulgt enhederne under hele øvelsen, hvilket sikrede forankringen af erfaringer og observationer. Chefen for 2. Brigade havde ligeledes fulgt en stor del af øvelsen og bidrog med tilbagemelding på såvel taktikken som øvelsestilrettelæggelsen. Alt i alt et par gode, intensive og lærerige øvelsesdøgn, hvor helt elementære færdigheder på alle niveauer blev øvet, og hvor en meget stor mængde erfaringer til efterfølgende brug i uddannelsen blev indhøstet. Værd at vide Åbningstider Regimentets kontorer: Mandag - fredag: Reception: Mandag - torsdag: Fredag: Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag: LSE-Linneddepot: Mandag: Torsdag: Miljøgården: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag: Fredag I særlige tilfælde uden for dag-lig åbningstid tlf KØR/ELM SLA: Mandag - fredag: LSE depot: Mandag - tirsdag: Onsdag Lukket Torsdag - fredag: Udleverende depot: Mandag: Onsdag: Fredag: Service: Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 stoppested på Næst-vedvej ved kasernens indkørsel. 2/2011 5

6 Spejdergruppe fra 2 LOPKESK under mobile operationer i nordkanten af det danske ansvarsområde DABG/ISAF 8. 2 LOPKESK danner kernen i det danske bidrag til NRF Danmark bidrager til NATOs hurtige reaktionsstyrker i 2012 Af kaptajn Anders F. Theut, chef for 2. Lette opklaringseskadron. Med starten på det nye år starter de indledende knæbøjninger til Danmarks næste NRF-bidrag (NATO Response Force) er udpeget til forberedelserne, og yderligere opdelt i en national og en international træningsperiode. Så langt så godt, og intet nyt under solen i forhold til tidligere bidrag her. Det nye i forhold til tidligere er at NATO har ændret beredskabsperioden fra et halvt til et helt år. Derfor har benævnelsen også ændret sig fra NRF 18 til NRF 2012, efter det år enheden står i beredskab. Danmarks næste NRF-bidrag Den landmilitære kerne i NRF 2012 udgøres af en græsk brigade. Det danske bidrag benævnes Danish Contingent / NATO Response Force 2012 (DNKCON/NRF 2012). Bidraget er tilmeldt som en forstærket let opklaringseskadron og er bygget op omkring 2. Lette opklaringseskadron (2 LOPKESK) forstærket med III. opklaringsbataljons finskyttesektion og en artilleriobservatørgruppe (fra 1 AA/DAR). Logistisk støttes LOPKESK(+) af et potent nationalt støtteelement (opstillet af TRR og DANILOG), der udover den mere lejrbaserede logistik også bidrager med direkte støtte, der kan indsættes i operationer sammen med eskadronen. Helt konkret i form af sanitetsgrupper, bjærgning, mekanikerhold, militærpoliti og en transportdeling. En let opklaringseskadrons struktur er opbygget m.h.p. at være en selvstændig opklaringsenhed for en brigade indsat i kampoperationer. Det betyder at den skal kunne dække et område der er 15km i bredden og kunne rykke op til 50km frem foran egne styrker, og dermed operere dybt i fjendens bagland. Eskadronen er derfor skræddersyet til at operere selvstændigt langt foran egne styrkers forreste linier og baser i lange perioder. Dens mange, lette køretøjer, forholdsvist tunge bevæbning og særlige uddannelse, med vægt på initiativ og selvstændighed helt ned på laveste niveau, gør den lette opklaringseskadron til en meget fleksibel og mobil enhed. Den er bredt anvendelig og kan med rette kaldes for hærens multi-tool. Der hvor den virkeligt excellerer, er ved kontinuerligt at kunne dække et stort område og indhente nøjag- ( ) 6 2/2011

7 tige efterretninger om terrænet og evt. fjender. Dette kan foregå både åbenlyst hvis situationen tillader det, og skjult hvis nødvendigt. Set i dette lys er det ikke overraskende at når hæren har skullet starte nye missioner op i uroplagede områder har det næsten uden undtagelse været en let opklaringseskadron, der har været først på jorden. Hærens spejder- og lette opklaringseskadroner, opstillet af Bornholms Værn, Jydske Dragonregiment og Gardehusarregimentet har gang på gang vist deres værd på Balkan, i Irak og i Afghanistan. Hvornår den endelige certificering af DNKCON/NRF 2012 foreligger, samt hvilke øvelser det skal deltage i under træningsperioden er endnu ikke endeligt afklaret. Det der dog ligger fast er at DNKCON går på højt beredskab , og herefter det næste år skal være rede til at blive indsat globalt med kort varsel i et væld af forskellige opgaver, såfremt behovet måtte opstå. Opstarten På grund af de store omvæltninger hæren netop nu gennemgår i f.m. implementeringen af det seneste forsvarsforlig, er der lige nu nogle få forhindringer på vejen mod at DNKCON/2012 kommer på fuld kampkraft. Den ubetinget største udfordring er bemandingssituationen. På HMMWV, OPK i daglig tale kaldet Jûlkat (Bornholmsk for pindsvin). Jûlkatten er en modificeret udgave af den amerikanske Hummer specielt udviklet til opklaring. Den er åben så den giver godt udsyn og mulighed for ildafgivelse i alle retninger (deraf navnet). Den primære bevæbning er et tungt maskingevær monteret i et elektrisk drejetårn. Hver spejdergruppe råder over to Jûlkatte og 8 mand. Denne opbygning gør det muligt for gruppen at sikre sig selv under bevægelse og dermed blive indsat selvstændigt. Gruppen kan deles op i et 4-mands vognhold (kørere og skytter) og et 4-mands afsøgehold (gruppefører, observatør og spejdere) for at kunne holde køretøjerne skjult i reserve, mens afsøgeholdet afsøger særligt risikable områder for evt. fjender før køretøjerne rykker frem og dermed bliver erkendt. Hele gruppen skal kunne indsættes i afsiddede opklarings- og kampoperationer såfremt situationen ikke tillader at gruppen medbringer køretøjerne grund af de mange afgivelser af personel fra III. Opklaringsbataljon til de internationale missioner, er den nuværende bemanding i 2 LOPKESK på ca. 2/3 af numerisk styrke. Starten af 2011 har eskadronen brugt på kontrol af funktionsuddannelsen baseret på eller over niveauet for slutkontrol ved hærens reaktionsstyrkeuddannelse (HRU). Kontrollen viste at udgangspunktet er rigtigt fornuftigt og at enkeltmand har et højt niveau. Derudover har vi gennemført repetition og kontrol af de grundlæggende, afsiddede kampeksercitser samt standardreaktioner ved kampføling med fjenden. Næsten alle vores gruppeførere var på kursus, så grupperne blev ledet af enten observatørerne (næstkommanderende i en spejdergruppe) eller menige gruppeførere. Dette gav rigtigt gode praktiske erfaringer med føring til de fungerende gruppeførere, og er i god tråd med vores krav om selvstændighed, initiativ og mod til at træffe beslutninger helt ned til det laveste førerniveau. Den gode spejder kendes her på at hjelmens konturer er slørede og udrustningen er barberet ned til det nødvendige for at muliggøre lette og lydløse bevægelser gennem underskoven. Spejderen har valgt en anonym ildstilling i skyggen og lavt i terrænet Modulet sluttede med en skarp handlebane for spejdergruppen på Raghammer, vores eget skydeterræn 30 minutters kørsel fra kasernen. Her blev hver gruppe kontrolleret i ( ) 2/2011 7

8 En spejder og observatør fra 1. spejderdeling sikrer og observerer ud i terrænet under gruppens afsiddede fremrykning som en del af kontrol-handlebanerne i Raghammer skydeterræn på Bornholm valg af formationer, stillingsindtagelse, skytternes valg af ildstilling, samlet ildåbning og stillingsskifte. Resultatet var tilfredsstillende, men det var tydeligt at den lange juleferie og de nylige omenkadreringer har betydet en nedgang i gruppernes niveau, og viser endnu en gang vigtigheden af jævnligt at øve samarbejdet og de grundlæggende færdigheder i gruppe- og delingsramme for at fastholde og udbygge niveauet. De næste udfordringer Tiden fremadrettet kommer til at stå i enhedsuddannelsens tegn. I den første periode vil fokus være på de grønne færdigheder, der sætter eskadronen i stand til at løse sine opgaver i rammen af en brigades kampoperationer. For eskadronen betyder det intensiv træning i opklaringsmåderne så vi kan infiltrere skjult for derefter observere og melde nøjagtigt om fjenden uden selv at blive set. En anden stor udfordring bliver at modtage og integrere nyt personel i spejderdelingerne. Ud over den nødvendige funktionsuddannelse, kræver det en god fysik og en særlig holdning at være opklaringssoldat. Det er tvivlsomt om alle vil finde tjenesten i opklaringen sjov eller spændende, medmindre man kan nikke ja til følgende udsagn: Konstant optimere sin udrustning til at kunne bevæge sig så let og skjult som muligt, samt modtage særlig uddannelse i skjul, sløring, observations- og patruljeteknikker. Tage på øvelser og operationer hvor ikke engang køretøjerne kan give tag over hovedet, man lever af rygsækken og der er ikke nogen lejre eller sikrede områder at trække sig tilbage til. Tage på øvelser hvor ildåbning ofte er lig med fiasko for det betyder at man blev erkendt af fjenden. Når der endelig skal kæmpes, så gøre det med en voldsomhed og overraskelse der gør at fjenden ikke aner hvad der ramte ham. En enkelt spejderdeling råder over 8 tunge maskingeværer, 6 lette maskingeværer og 6 dysekanoner. Hele gruppens færdigheder og samarbejde er altafgørende for om det lykkedes at få den ene mand skjult frem helt tæt på fjenden, så nøjagtige og rettidige fjendemeldinger kan rapporteres til egne styrker. Uanset hvad, så går DNKCON/NRF 2012 en spændende og udfordrende tid i møde, hvor der vil blive stillet høje krav til styrken og vores færdigheder kigget efter i sømmene. 8 2/2011

9 Generalmajor Peter Kühnel overrækker OKS-1 Ole Qvist Anerkendelse af særlig indsats Af OKS-1 M.D. Rasmussen 1/I GHR Onsdag d. 19. januar, skulle vise sig, at blive en bedre dag end OKS-1 Jens Ole Qvist havde regnet med, da han mødte på arbejde. OKS-1 Jens Ole Qvist Da vi mødte på arbejde onsdag morgen, fik vi beskeden om, at Generalmajor Peter Kühnel ville komme forbi og overrække Qvist ANDERKENDELSE AF SÆRLIG IND- SATS. Dette betød, at vi var nødt til at vide hvor præcis hans sektion og ikke mindst ham selv, befandt sig når generalen troppede op kl Sektionen måtte jo selvfølgelig ikke vide noget, da det skulle være en overraskelse for Qvist. Så vi fik fat i en af de andre fra sektionen og blev enige om, at de ville være i træningslokalet når tid var. Da kl. blev 09.30, mødtes jeg med generalen og hans adjudant. Jeg viste ham vejen til træningslokalet og finskyttesektionen spærrede øjnene noget op, da der lige pludselig trådte en generalmajor ind i rummet. Generalen startede sin tale og der blev hurtigt slukket for træningsmu- sikken. Sektionen havde som sagt ingen anelse om hvad der skulle ske, så da Qvist blev kaldt frem og generalen fortalte hvad sagen drejede sig om, kom smilene stille og roligt frem på sektionens læber. Qvist åndede lettet op og man kunne se stoltheden i hans øjne da beviset og oplysningen om, at han er blevet optaget på Grundlæggende faldskærmskursus ved Jægerkorpset, for sin indsats på ISAF 7, hvor han blev såret, samt for den indsats og den motivation han har udvist siden hen. Sektionen lykønskede efterfølgende Qvist og dagens program kunne fortsætte, dog med lidt mere glæde og grin. Et stort tillykke til Qvist fra alle i 1/I GHR 2/2011 9

10 Daniel Agger støtter Soldaterlegatet Landsholdsspilleren Daniel Aggers største drøm var at blive soldat - i stedet blev han professionel fodboldspiller. Selvom Daniel Aggers egen drøm ikke blev opfyldt, ønsker han at støtte de danske soldater. "Jeg går nu ind i arbejde med fonden»soldaterlegatet«, der gør et stort og tiltrængt stykke arbejde. Jeg har en enorm respekt for de danske soldater, der bliver sendt i krig og vil gerne hjælpe det, jeg nu kan", fortæller Daniel Agger. Soldaterlegatet er meget taknem- melige for Daniel Aggers opbakning og støtte. "Daniel Aggers opbakning og omtale af Soldaterlegatet kan hjælpe fonden med at blive bredere kendt, så vi kan komme til at støtte endnu flere udsendte soldater og deres pårørende", siger formanden for fonden, Peter Højland. Daniel Agger donerer både egne penge, men vil også gennemføre en større auktion i løbet sommeren 2011, hvor overskuddet går til Soldaterlegatet. "Jeg vil først og fremmest gerne direkte give penge til Soldaterlegatet, ligesom jeg i efterhånden et års tid har samlet effekter fra mit fodboldliv, som jeg gerne selv vil stå for at bortauktionere." To år tusind Soldaterlegater Soldaterlegatet fylder 2 år lørdag den 29. januar. Siden starten har Soldaterlegatet uddelt tusind legater til mere end 400 soldater, politifolk, læger, deres pårørende og efterladte samt støttet projekter for i alt 27 millioner kroner. Fælles for Soldaterlegatets legatmodtagere er, at de alle har haft behov for støtte, efter at de har været udsendt af Danmark til en international militær mission eller er pårørende til tidligere udsendte. Antallet af ansøgninger overrasker til stadighed Soldaterlegatet, og i takt med udbredelsen af kendskabet Soldaterlegatet, har vi noteret en bred opbakning til arbejdet i Soldaterlegatet og til den enkelte legatmodtager fra såvel politisk side som fra samfundet, siger bestyrelsesformand Peter Højland. Da Soldaterlegatet begyndte arbejdet for to år siden var oplevelsen, at toppen blev taget af isbjerget, da det strømmede ind med støtte til tidligere Balkan veteraner. I dag to år senere er antallet af ansøgninger stigende og den situation, de indstillede befinder sig, er i mange tilfælde kritisk. Behovet for støtte til de psykiske skadede er langt mere omfattende end støtten til de fysisk tilskadekomne soldater. 80 procent af legaterne går til at hjælpe soldater med psykiske efterreaktioner. Typisk lider soldaterne af posttraumatisk stresssyndrom, og det handler med andre ord om at hjælpe folk, som ikke kan passe et ægteskab, ikke kan passe deres børn og ikke kan passe et arbejde eller deres økonomi. Soldaterlegatet yder typisk støtte til psykologer og psykiatere, medicin, økonomisk og juridisk rådgivning samt hjælp til etablering af bolig. Mange af de indstillede har gået rundt med en ubehandlet PTSD i flere år, og først efter støtte fra Soldaterlegatet til en psykiatrisk udredning og medicin, kommer de gang med den nødvendige behandling. Tiltrængt håndsrækning Det er stadig primært Forsvarets socialrådgivere og de militære fagforeninger, der indstiller tidligere udsendte til Soldaterlegatet, men vi ser heldigvis også flere og flere private, der henvender sig for at høre om, hvordan de kan indstille en tidligere udsendt til et legat, fortæller sekretariatschef Ann-Christina H. Salquist. Tilbagemeldinger fra modtagere af Soldaterlegatet viser, at det ikke kun er modtageren, men også de pårørende, der oplever støtten som en stor hjælp til at komme videre med tilværelsen. Sekretariatschef Ann-Christina H. Salquist fortæller, at mange modtagere er tidligere soldater, der for længst har forladt Forsvaret. For yderligere information: Kontakt sekretariatschef Ann-Christina H. Salquist på tlf.: /2011

11 B-Coy på patrulje Nye husarer i Helmand Af: Hasse Resenbro, presseofficer, Den Danske Kampgruppe, ISAF 11 Endnu et hold husarer er ankommet til varmen og støvet i Helmand. Lige nu gør 224 husarer tjeneste i Den Danske Kampgruppe. De fortsætter dermed rækken af husarer i ISAF-missionen i Afghanistan. Gardehusarregimentets 1. bataljon udgør en stor del af styrkebidraget til ISAF Hold 11. Ud af den samlede styrke på ca. 750 soldater kommer ca. 30% fra Gardehusarregimentet. Resten kommer fra hærens øvrige regimenter, hvoraf Jydske Dragonregiment stiller med næstflest soldater. Ligesom Gardehusarregimentet, opstiller dragonerne et infanterikompagni, som dog kører i PMV M113, til forskel fra husarerne, der kører i IKK. Husarerne udgør kampgruppens Bravo-kompagni. I alt råder kampgruppen over fem kompagnier og en let eskadron (Scimitar). I Danmark kaldes kampgruppen for Den Danske Kampgruppe, men den betegnelse er ikke helt dækkende. Kampgruppens chef er nemlig også chef for tre britiske underafdelinger og dermed Commanding Officer for styrkerne i hele den nordlige del af det område i Helmand, der hedder Nahr-e Serâj. Ude godt hjemme bedst Husarerne i Bravo Coy har i princippet hjemme i MOB (Main Operation Base) Price, men to delinger er konstant i terrænet, og den tredje er på patrulje fire dage om ugen. Kompagniets operationsområde ligger kilometer nordøst for Price, så det er hurtigt at komme frem og tilbage til lejren. Derfor kommer enhederne med jævne mellemrum hjem for at hvile, få vasket og nyde Cook House store, indbydende udvalg med alt fra the full english breakfast til den store kage- og dessertbuffet efter aftensmåltidet altid med mulighed for nybagte pandekager med is. En deling ligger kontinuerligt i patruljebaserne Viking og Shia Agah, hvor de går patruljer med soldater fra den afghanske hær (ANA). På patruljerne kommer soldaterne ofte i snak med de lokale, og en gang imellem er der også tid til sjov og spas. Fx da nogle afghanske børn FAKTABOKS Her gør husarerne tjeneste Bravo Coy IKK-kompagniet (2/1/ GHR) 124 husarer POMLT (Police Mentoring and Liaison Team) 33 husarer Staben, inkl. kampgruppechefen OB Jens Riis 31 husarer CIMIC (Civilt/miltært samarbejde) 7 husarer Stabs- og logistikkompagniet, 30 mand fordelt med: Logistikdetachementet 10 husarer Kommandodelingen 9 husarer Bjærgningssektionen 6 husarer Efterretningssektionen 4 husarer I alt 224 husarer ( ) 2/

12 ville lære to af soldaterne en leg, der indebærer, at man skal undgå at blive ramt af en pisk... soldaterne fortalte efterfølgende, at det havde været en smertefuld oplevelse! Samarbejdet med de afghanske soldater fungerer fortræffeligt, ikke mindst fordi delingsføreren bruger meget af sin tid på at opbygge et godt forhold til afghanerne, både gennem samtaler og samvær som at se Bollywood-film. Livet langs den nye vej Patruljebase Viking ligger ved den ny 7 kilometer lange Bandi Barq Road, der følger sydsiden af NEBkanalen fra Gereshk til slusen ved Helmand-floden. Vejen er næsten bygget færdig og vil komme til at betyde meget for indbyggerne, når de i fremtiden skal til og fra Gereshk. Et stykke ude af Bandi Barq Road har kampgruppen lejet et compound og oprettet en midlertidig delingspatruljebase. Herfra sikrer delingen vejarbejdet mod IED udlægning, så længe de civile arbejdere arbejder med asfalteringen. Samtidig går delingen patruljer i området. Basen er meget primitiv, men delingen er gået til opgaven med godt humør og masser af fantasi. På få dage fik de indrettet hyggerum, blomsterbed, bålplads og spisebord. Det er en fornøjelse at mærke, hvordan soldaterne har taget opgaven til sig og løser den. FAKTABOKS Kampgruppens enheder A Troop, kampvognsdeling, opstillet af Jydske Dragonregiment Bravo Coy opstillet af Gardehusarregimentet Carlie Coy opstillet af Jydske Dragonregiment Delta Coy opstillet af 1st Irish Gurads, Storbritannien Foxtrot Coy opstillet af 1st Irish Gurads, Storbritannien Delta Squardron opstilet af Household Cavalry Regiment HQ & Logistics Coy opstillet af DANILOG med flere. Foreløbig er alt fredeligt En sidste opgave er patruljering i området på den anden (nordlige) side af NEB-kanalen. Her patruljerer en deling ca. fire dage om ugen. Indtil videre har patruljerne haft til opgave at støtte de to delinger på sydsiden af kanalen og at danne sig et indtryk af normalbilledet i området og forstå, hvad der rører sig blandt indbyggerne. Sammen med ANA har kompagniet fundet nogle IED er, som er fjernet af specialister fra ANA. Der har været få tilfælde af beskydning mod vejarbejderne, men det har ikke stoppet arbejdet, som det skete sidste år, hvor arbejdet blev indstillet, efter at 8 vejarbejdere var blevet dræbt af oprørerne og deres maskiner brændt af. Nu er sikkerheden bedre, så arbejdet kan afsluttes til Som statsminister er jeg stolt over den respekt, der står om Danmark på grund af den indsats, I yder sagde stasminister Lars Løkke da han besøgte soldaterne i MOB Price ( ) 12 2/2011

13 En hyggesnak med børnene under en pause glæde for de lokale. Alt i alt er der forholdsvis roligt i området, selvom der er heftig scouting-aktivitet, men altså i skrivende stund endnu ingen angreb. Om freden forsætter, når Green Zone bliver grønnere, vil tiden vise. Statsministerbesøg Selvom alt er nyt og anderledes, kommer hverdagen hurtigt. Dagsrytmen kører med opgaver, træning, måltider og søvn. Et par positive overraskelser har der dog været. Soldaterne i Camp Price fik besøg af statsministeren. Og selvom besøget i Helmand kun varede godt 1½ døgn, så havde statsministeriet lagt rigelig tid ind i Lars Løkke Rasmussens program til at være sammen med soldaterne. Den første aften var der afsat flere timer til at drikke kaffe, spise kage og hyggesnakke med soldaterne på Kuffen. Og tiden blev mere end udnyttet af en statsminister, som talrige gange stillede op til foto med de mange, der gerne ville fotograferes med landets politiske leder. Næste dag talte en nærværende og dybt engageret statsminister til de danske soldater, hvor han specifikt understregede betydningen af den støtte og opbakning, som soldaterne modtager fra jer derhjemme i Danmark: Som far er jeg meget ydmyg over for den opbakning, som jeres familier og venner yder jer. Det viser en stor respekt for jeres valg. Som statsminister er jeg stolt over den respekt, der står om Danmark på grund af den indsats, I yder. Katten af tønden Som sagt er ingen lejlighed for lille til at blive fejret i en hverdag, der er præget at rutine og lange arbejdsdage. Fastelavnssøndag var en kærkommen lejlighed til lidt fest i gaden. Det gode initiativ blev til i et tæt samarbejde mellem Michala på Kuffen, der havde bagt fastelavnsboller, og ingeniørdetachementet, som havde fremstillet den flot dekorerede fastelavnstønde og dertil hørende køller. Med andre ord, så blev alle de bedste danske fastelavnstraditioner holdt i hævd. Også udklædningen: En billedskøn græsk gudinde, en sørøver, en happy box, en pyjamaspige og selvfølgelig en burkaklædt, som moden foreskriver på disse kanter. FAKTABOKS Nye power-biler til husarerne Få timer før statsministeren returnerede til Danmark efter sin lynvisit overværede han overdragelsen af de første 20 af i alt 40 styk af den nye, såkaldte MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) til kampgruppen. Officielt hedder det nye køretøj Cougar 6x6 (den har seks hjul med træk på alle seks hjul). Det er en terrængående lastbil med hævet mandskabskabine og en tung V-formet bund, som kan bortlede trykbølgen ved påkørsel af IED'er (improviserede sprængladninger). De ruller ud i ørkenen fra midten af april, når kørere er omskolet. Kort om MRAP (Cougar 6x6) Motor: 330 hk caterpillar c-7 diesel Hastighed: 88 km/h (sprint op til 104 km/h) Aktionsradius: 560 km Døre: 2 fordøre, dobbelt bagdør Højde: ca. 302 cm Bredde: 271 cm Længde: 752 cm Vægt (tom): 19,051 kg Totalvægt: 29,257 kg 2/

14

15

16 GRUS STEN MULD THOMAS JULL OLSEN LØNGGÅRDENS GRUSGRAV & VOGNMANDSFORRETNING - SORØ CONTAINERTRANSPORT Løngvej Sorø Telefon: Telefax: t j t j o. d k AKOS APR MAJ GHR CH/GHR besøger ENH i Afghanistan 6-15 APR 1 BTN PTR tur for ST KMP ULU for 1 og 4 KMP CHEF recce ISAF 12 2 BTN REX tur uge 15 ALU 1 uge 15 Bykamp SKYPER 3 BTN STØV GAR Besøg af CH DDIV HESK REX tur uge 17 PET øvelse AMBA Statsbesøg Sydkorea KTO briefing ISAF 12 Pårørende arrangement ISAF 12 d. 28 MAJ Midtvejs arrangement for ISAF hold 11, 7 MAJ IDR ved GHR 12 MAJ Jubilarstævne blå baret 14 MAJ ALU II, JDR SKYPER JPL HS 1+2 Feltøvelse III Afvikling og hjemsendelse Fodkommando ifm. Statsbesøg Mønstringsperiode TIKA inspektion TRP til Svinø Statsbesøg Sydkorea Åbent hus 14 MAJ Sommertogt MAJ TRP til Borreby Gods MENTOR ORDNINGEN Mentorgruppen til støtte for veteraner GHF har besluttet at oprette en mentorgruppe med personer, som gerne vil hjælpe og være støtteperson for veteraner. Disse personer stiller sine erfaringer til rådighed or veteranerne. Der er ikke tale om eksempelvis gratis advokathjælp, men om kvalificeret rådgivning. Modtager du skrivelser, som er uforståelige, eller skal du lave ansøgninger, så få en mentor til at give dig et godt råd eller rette en tekst til. Alt glarmesterarbejde udføres Termoruder / reparationruder Spejle & glas efter mål Billedindramning Autoruder / Rep. af stenslag Vinduer / Døre i træ & alu Forsikringsarbejde Langes Gård Slagelse Eksempler: Problemer med at forstå breve eller afgørelser fra stat, kommune, offentlige styrelser, forsikringsselskaber, institutioner i sundhedssektoren eller problemer med at formulere rettigheder om hjemmehjælp, medicinhjælp, boligydelser, arbejdsskader, genoptræning, byggesager. Kontakt: Danske Gardehusarforeninger (GHF) Kontakttelefon: /2011

17 Danske Gardehusarforeninger Danske Gardehusarforeningers Repræsentantskabsmøde 2011 Præsidiet indkalder til repræsentantskabsmøde søndag den 15.maj 2011 kl.1030 I Ubby Kultur- og Forsamlingshus Hovedgaden 19, Ubby, 4490 Jerslev tlf Dagsorden: 1. Præsidenten byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af 2 stemmetællere. 4. Præsidenten aflægger præsidiets beretning. 5. Hovedkasserer fremlægger til godkendelse det reviderede regnskab samt redegør for Gardehusarens økonomi og Veterankontoens status. 6. Behandling af indkomne forslag. a. Præsidiets forslag til ændring af Fællesvedtægten. Se forslag på 7. Valg af vicepræsident (modtager genvalg). 8. Valg af sekretær (modtager genvalg). 9. Valg af 2 interne revisorer. 10. Fastsættelse af sted og dato for næste års repræsentantskabsmøde. 11. Valg af delegerede til Danske Soldaterforeningers Landsråd. 12. Eventuelt. København Besøg på veteranhjem Hvordan ser der ud på et veteranhjem, hvad sker der sådan et sted? Få svar på disse og mange andre spørgsmål, når arrangerer besøg på Veteranhjemmet, Roskildevej 54, 2000 Frederiksberg den 06. april kl Vi får forevist hjemmet og hører et foredrag om dets aktiviteter. Kaffe og kage bagefter. Pris pro person kr. 20,-. Dagens program: Kl Morgenbuffet (kuvertpris 50,00 kr.) Kl Samling og velkomst v/formand Erik Jensen Kl Afgang ledsagertur Kl Repræsentantskabsmøde Kl Frokostbuffet (kuvertpris 180,00 kr.) Priser er excl. drikkevarer. Betaling kontant eller med check. Bindende tilmelding senest: Søndag den 1. maj Tilmelding kan ske enkeltvis, men gerne samlet for hver lokalforening, ved indbetaling af deltagernes kuvertpriser med angivelse af antal morgenbuffet og frokostbuffet til foreningens bank: Reg.nr konto nr Ved tilmelding bedes oplyst forenings navn og hvor mange der ønsker at deltage i ledsagerturen, idet transporten skal foregå i privatbiler. Praktisk fodtøj vil være godt. Muligheder for overnatning: Se under Nordvestsjælland. Tillykke I anledning af Danske Gardehusarforeningers Protektor Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks fødselsdag den 26. maj, bringer Danske Gardehusarforeninger vore hjerteligste lykønskninger. ( ) 2/

18 Tilmelding, der er nødvendig, skal ske senest den 04. april til Ole Jacobsen, Vadum Alle 36, 2770 Kastrup tlf , mail.tele.dk, eller til Jens Rønholt Hansen, Lindevej 14, 3200 Helsinge, tlf: , webspeed.dk. Tilmeld dig nu! Forårsfrokost på Bakken Lørdag den 28. maj afholder vi den traditionelle forårsfrokost på Dyrehavsbakken. Vi mødes ved den gamle rutchebanes billetkontor kl Herfra går vi i samlet flok til Bakkens Perle, hvor vi spiser frokost kl Prisen herfor bliver ca. kr. 120,- (+ drikkevarer). Koner, kærester og gode venner er velkomne. Tilmelding unødvendig bare mød op. Bowlingaften Den 21. februar holdt vi den sædvanlige bowlingaften på CPH Konference Center i Tårnby. Der var i år 9 deltagere, 5 gamle husarer og 4 ledsagende damer. I år startede vi med at bowle fra kl til Kl skulle vi spise stegt flæsk og persillesovs, som vi plejer. Desværre levede restauranten ikke op til den sædvanlige standard og serverede noget mislykket flæsk, som de undskyldte med en fejlleverance, som Redaktør: Oberstløjtnant Knud Skafte Krogen 12, 4700 Næstved Tlf.: (Foreningsstof og fødselsdagslister sendes til denne adresse). NB: Stof skal være redaktøren ihænde se side 2 for at blive bragt i næste nummer. Til-og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: eller Danske Gardehusarforeninger, v/freddy Rasmussen Banetoften Næstved Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl Tlf eller På generalforsamlingen 2011 i Frederiksborg Amt fik disse medlemmer hæderstegn: Jørgen Bendixen 191/45Dråby 65 år, Jørgen Peder Pedersen /45Usserød 50 år, Helge Hansen 529/45 Ølsted 65 år, Svend- Erik Pedersen /59 Kokkedal 50 år, Peter Hemmingsen /72 Ølstykke 10 år. Tegnene blev uddelt af vicepræsidenten Hans Christian Nielsen, der står til højre i billedet de havde opdaget for sent. Bowlingkonge blev som sædvanlig GH Skodsborg Ib Andersen. Damespillet blev også som vanligt vundet af bowlingkongens ægtefælle Rita Andersen. Resultaterne var følgende: Bowlingkonge 2011 GH Skodsborg Ib Andersen. Nr. 2. GH Klintholm Ole Jacobsen. Nr. 3. GH Ferritslev Arne Pedersen. Nr. 4. GH Værløse Jens Rønholt Hansen Nr. 5. GH Dansborg Joe B. Hansen. Resultat for damerne: Vinder 2011 Rita Andersen. Nr. 2. Else Vind Jacobsen Nr. 3. Marianne Pedersen. Nr. 4. Hanne Hansen. Bestyrelsen Frederiksborg Amt Generalforsamling den 24. februar 2011 Vi indledte generalforsamlingen med spisning, en særdeles velsmagende oplevelse. Derefter blev fanen ført ind til tonerne af Estandartmarchen Vid det er en ære Dannebrog at bære! Det mestrede vores trofaste fanebærer Kaj Andersen på smukkeste vis. Vores præsident Kammerherre, oberst I. H. Sørensen var desværre forhindret i at deltage. I hans sted valgtes Vicepræsident Hans Christian Nielsen til dirigent. Vicepræsidenten uddelte derefter årstegn til følgende fremmødte jubilarer: 65 år - Jørgen Bendiksen og Helge Hansen. 50 år -Jørgen Peder Pedersen og Svend-Erik Pedersen, Gardehusar /52 Poul Schjellerup Slangerup blev på generalforsamlingen udnævnt til æresmedlem, på grund af sin store indsats som bestyrelsesmedlem og sekretær ( ) 18 2/2011

19 10 år -Peter Hemingsen I forbindelse hermed blev vor trofaste ankermand Poul Schjellerup Æresmedlem af. Vi mindedes herefter de af vores medlemmer der er gået til "Ryes Brigade". Derefter udbragte vi et leve for Hendes Majestæt Dronning Margrethe. I formandens beretning blev de arrangementer vi i årets løb har deltaget i omtalt: Fugleskydningen på Hanebjerg Skyttecenter med godt 80 deltagere. Repræsentantskabsmøde ved Viborg. Bowling aften i Hillerød. Dronningens fødselsdag. Forsvarets dag på Kronborg. Derudover har bestyrelsen besøgt alle medlemmer på deres runde fødselsdage. Formanden sluttede sin beretning med at takke bestyrelsen for deres store arbejde. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. Kasserer Jørgen Bech fremlagde herefter regnskab med et lille underskud på ca. kr. 914,00. Regnskabet blev godkendt. Efterfølgende blev der afholdt konstitueringsmøde med følgende resultat: Formand Bjarne Jensen Næstformand Jørgen Pedersen Kasserer Jørgen Bech Sekretær Jan van Deurs P.S. Husk Fugleskydning den 19. juni på Hanebjerg Skyttecenter og sidst men ikke mindst, vores 100 års jubilæum i marts 2012, som vil blive fejret på behørig vis. PBV Jan van Deurs Maribo Amt Bustur til Geocenter Møns Klint Hermed prøver MAG at arrangere en tur for medlemmer med pårørende til Geocentret på Møns Klint lørdag den 18. juni med afgang fra Kassererens bopæl kl I skal huske en madpakke til fortæring under turen. Foreningen sørger for læskedrikke undervejs. Bindende tilmelding til Kasserer Bent H. Johansen tlf , eller Formanden Poul Roerholt tlf Sidste frist for tilmelding er fredag den 10. juni. PBV Poul Roerholt Sydsjælland og Møn Bowling Den yngre del af bestyrelsen har tilrettelagt bowlingaften torsdag den 28.april. Hele bestyrelsen håber på god tilslutning, der skulle gerne være mindst 20. Vi mødes i Bowlingcentret i Vordingborg kl. 1745, så vi er klar til at bowle kl Efter spillet er der spisning, pris ca.kr. 175,00 kr. incl. bowling men ekscl. drikkevarer. Af hensyn til baner og spisning beder vi om tilmelding på tlf / og / , senest lørdag den 16. april. Vi glæder os til at se så mange som mulig og sender vore medlemmer de bedste husarhilsner.. Vi gør opmærksom på det årlige repræsentantskabsmøde, der i år afholdes af Nordvestsjælland søndag den 15. maj. De der har tid og lyst til at deltage bedes kontakte formanden inden den 26. april af hensyn til samlet tilmelding fra vores forening. Venlig hilsen og på gensyn Bestyrelsen Nordvestsjælland Som annonceret under Danske Gardehusarforeninger har Nordvestsjælland fornøjelsen at afholde Danske Gardehusarforeningers årlige repræsentantskabsmøde for delegerede og medlemmer med ledsager i Ubby Kultur- og Forsamlingshus. Håber I har lyst til at opleve lidt af Vestsjælland. Der er evt. mulighed for overnatning på: Den Lille Dyrlægegård, Hovedgaden 71, Ubby 4490 Jerslev. TLF Strandlyst Bed & Breakfast, Vestre Havnevej 10, 4400 Kalundborg. TLF Debbies Bed & Breakfast, Hovvejen 114, 4400 Kalundborg. TLF Vi glæder os til at se jer. De bedste Husarhilsener Bestyrelsen Formand Erik Jensen Sydjylland Når disse linjer læses er den ordinære generalforsamling afviklet. Referat fra generalforsamlingen kan læses i næste udgave. Forårstur (Bemærk den ændrede dato) Lørdag den 7.maj kl arrangeres en guidet tur til Flyvestationen Skrydstrup, Fighter Wing. Vi får mulighed for at tage F 16, Brand og Redning og redningshelikoptere i øjesyn. Der vil blive serveret kaffe på Flyvestationen. Ta` familie og venner med til en spændende eftermiddag på èn af Sønderjyllands største arbejdsplad- Andreas Bjerregaard aflægger regnskabsberetning ved en tidligere generalforsamling ( ) 2/

20 ser. Vi mødes ved hovedvagten kl. 1330, Lilholtvej 2, 6500 Vojens. Fanedeltagelse. Foreningens fane vil være repræsenteret ved højtideligheden i Søgård den 9. april, og den 18. april ved Dybbøl i anledningen af 147 årsdagen for stormen på Dybbøl Skanser. Farvel efter 13 år i bestyrelsen Efter 13 år i bestyrelsen for GHF Sydjylland og heraf 12 år som kasserer, har Andreas Bjerregaard valgt at udtræde af bestyrelsen, hvilket han allerede kundgjorde for år tilbage. Andreas var i 1998 èn af initiativtagerne til oprettelse af GHF Sydjylland. Med stor nidkærhed og akkuratesse har Andreas røgtet foreningens kasse, indtil han ønskede at blive afløst på denne post i fjor. Mange bestyrelsesmøder er det blevet til årenes løb i det gæstfrie hjem ved Mary og Andreas i Gram. Foreningen er Andreas en stor tak skyldig. Husk, at når du går ind på foreningens hjemmeside vil du altid være opdateret. Her kan du følge GHF Sydjyllands arrangementskalender. Med de bedste husarhilsner Pbv Carl Jürgen Bock MÆRKEDAGE Optagelse til denne rubrik foretages af de respektive foreninger København 12.april 80 år Gardehusar /52 Sydhavn Henning Diemar Gartnerhaven Skælskør 26.maj 70 år Gardehusar /60 Fynshav Claus Clausen Thurebyholmvej Brønshøj 27.maj 70 år Gardehusar /61 Søstrup Svend Alex Greve Høvedstensvej 24, 1.th Hvidovre 27.maj 70 år Gardehusar /60 Samsø Hans Peter Clemmensen Skolebakkevej 21, Brundby 8305 Samsø 29.maj 92 år Gardehusar 1046/46 Gaunø Arne Nielsen Niels Lyhnes Alle Lyngby Frederiksborg Amt 19.april 80 år Gardehusar /52 Magleby Svend Jensen Mosrosevej 2, 1.tv Kastrup 23.april 97 år Gardehusar 773/35 Fanø P.Bildsø Hansen Dr.Larsensvej 30 B 8370 Hadsten 9.maj 70 år Gardehusar /60 Fredensborg Bjarne Jensen Mørkhøjvej 8, Ganløse 3660 Stenløse 16.maj 75 år Gardehusar /55 Arresø Vagn Olsen Karlshøjvej 50 B 3390 Hundested 5.juni 80 år Gardehusar /52 Slangerup Poul Schjellerup Hillerødvej Slangerup Gl.Roskilde Amt 18.april 60 år Gardehusar årg.73 Østerbro Torben Lykke Andersen Søagerparken Greve Strand 19.april 94 år Gardehusar 233/36 Sven Hazel C/.Francesc Perez Cabreo , Barcelona Spanien 24.april 70 år Gardehusar /59 Orø Erik Verner Larsen Peterstræde Roskilde 3.juni 80 år Gardehusar /51 Christiansø Henning Falk Humlevej Køge Frederikssund og Omegn 4.maj 65 år Gardehusar /66 Rappenborg Knud Fischer Venslevleddet Skibby 13.maj 65 år Gardehusar /66 Stenløse Erik Madsen Bøgevej Stenløse Næstved og Omegn 9.april 70 år Gardehusar /60 Borre Tony Jensen Bag Banen Holmegård 1.maj 60 år Gardehusar årg.71 Lundforlund P.E.Y.Rask Nysøgård Skælskør 9.maj 75 år Gardehusar /55 Skive Torben Nielung Vedbæks Alle Horsens 11.maj 75 år Gardehusar årg.57 Pinstrup Leif Amdisen Møller Troldehøjen Næstved ( ) 20 2/2011

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune Foreningens navn er Foreningens hjemsted er Foreningens formål er 1 Stk. 1 De Blå Baretter Næstved & Omegn Stk.2 Næstved kommune 2 - at samle hjemsendte og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn Kompagni-Nyt Januar kvartal 2015 Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Hjemmeværskompagni Hasle - vi gør en forskel Indhold Chefens hjørne. Næstkommanderende klumme. Kommandobefalingsmanden

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro.

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 1 F U N D A T S for Dragonfonden 1. Fondens navn er Dragonfonden. 2. Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 3. Fondens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lek nr. 1. Teori 60 min Praksis 90 min March Forskydning, opsiddet Gennemføre forskydning, opsiddet efter huskeordet SIMUMFAHROF samt en kalke. Delingsføreren

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere