Gardehusaren Nr. 2 - April årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gardehusaren Nr. 2 - April 2011 11. årgang"

Transkript

1 Gardehusaren Nr. 2 - April årgang

2 Indhold nr. 2 Regimentchefens indlæg...3 De gamle dyder længe leve...4 Danmark bidrager til NATOs hurtige reaktionsstyrker i Forsidebillede: De afghanske børn er meget nysgerrige og vil meget gerne snakke, så soldaterne lærer hurtigt nogle gloser på Pashtu. Gardehusaren udgives af Gardehusarregimentet i samarbejde med Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde husarforeninger, hvis protektor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Anerkendelse af særlig indsats...9 Daniel Agger støtter Soldaterlegatet...10 Nye husarer i Helmand...11 Danske Gardehusarforeninger...17 Sjællandske Livregiments Soldaterforening...23 Bladet fordeles til alt tjenstgørende personel ved Gardehusarregimentet og udsendes til alle medlemmer af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Gardehusarforeningerne i ind- og udland samt personel i international tjeneste. Redaktion: Kaptajn Lars Nordmann, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Seniorsergent Janne U. Ramsing, redaktør Bladudvalg Oberst Ib Hedegaard Sørensen Oberstløjtnant Knud Skafte tlf Freddy Rasmussen (Adresse ændringer tlf ) Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Hans-Erik Bonde tlf Kaptajn Lars Nordmann Seniorsergent Janne U. Ramsing Redaktionens adresser Lokalstof: SSG J. Ramsing, STKMP 1 PNINFBTN/GHR, Tlf (kun i nødstilfælde, da jeg er udsendt) Fax: Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for regimentets officielle standpunkter. Ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de forskellige artikler giver udtryk for. Trykt oplag: 4000 Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing ApS Bladet udkommer 6 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk Marketing ApS Rosengade 7C, 4200 Slagelse Telefon Fax mail: "Deadlines for Gardehusaren i 2011" Juni nummeret er: 1. maj August nummeret er: 14. juni Oktober nummeret er: 27. august December nummeret 28. oktober Jubilæer: Karin Thurø Møller 25 års jubilæum Information: Da SSG Janne Ramsing er udsendt i ferioden FEB - AUG 2011, så skal alt kontakt ang. Gardehusaren foregå enten via eller via KN lars Nordmann GSE GHR, Knud Skafte, redaktør GHF eller Hans-Erik Bonde, redaktør SJLR Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger 2 2/2011

3 Hold 11 er kommet godt i gang! Som det fremgår af artiklen Nye husarer i Helmand er hold 11 kommet rigtig godt fra start. Det glæder os alle herhjemme ved regimentet, at det hele virker og at I er i fuldt sving. Jeg ser virkelig frem til mit besøg ved kampgruppen i næste måned. Lad mig lige igen henlede opmærksomheden på, at vi holder Midtvejsarrangement med alle pårørende til hold 11, lørdag den 7. maj på Antvorskov Kaserne. Vi ser frem til at byde mange pårørende velkommen og har forhåbentlig en god videolink ned til hold 11 på selve dagen. Herhjemme på kasernen er Åbent hus veloverstået med II/GHR. En masse besøgende fik et godt indtryk af en velfungerende BTN. III/ GHR var til stede med en Eagle 4 for at orientere de værnepligtige om mulighederne at blive udsendt til Afghanistan og det samme var et hold fra LG, der stiller et IKKKMP til hold 13. Regimentets Panser- og Veterankøretøjsforening var der også med de gamle velholdte køretøjer. Uddannelsen af de værnepligtige hold FEB er også kommet godt fra start der bliver i den grad gået til den, og det virker som et meget velmotiveret hold. For Hoftjenestens vedkommende har vi allerede haft en ambassadørmodtagelse på Christiansborg slot og vi er varslet om yderligere en i næste måned. Derudover er træningen til Sommertogtet i fuldt sving. Majestæten vil besøge 3 byer i løbet af en uge, så det bliver et ganske komprimeret program for HESK med opvisninger og eskorte i Hadsund, Grenå og Horsens. Der er også varslet om Statsbesøg i maj måned det bliver en god måned til hest for mange husarer. 2/2011 3

4 4 kompagni og stabskompagni. Det var således muligt, at opstille en ramme, hvor kompagnicheferne kunne øve koordination og føringsvirksomhed opefter, nedefter og til siderne. Artilleriet var repræsenteret med en O-trop og panseringeniørerne stillede hele to grupper og en panserbro, hvilket gav kompagnierne mulighed for at øve det livsvigtige samvirke med andre våbenarter. Bataljonen udgav befaling for forskydning og fremrykning mandag morgen, hvorefter resten af dagen gik med føringsvirksomhed og klargøring. De gamle dyder længe leve Midt i overgangen fra gammel til ny struktur - og kun 1 uge efter skiftet fra 1. Brigade til 2. brigade - gennemførte I Panserinfanteribataljon afdelingsledet uddannelse i dagene 7-9. februar. Emnerne var fremrykning, forskydning, angreb fra bevægelse og angreb efter opmarch, og den primære øvelsestager var 1 kompagni (IKK), der skal udsendes som en del af det kommende ISAF 12. Øvelsen var således en af kompagniets sidste større grønne aktiviteter forud for overgangen til mere missionsspecifik uddannelse. Øvelsen skulle oprindeligt have været gennemført i andet halvår af 2010, men måtte udskydes henset til I panserinfanteribataljons daværende prioritering af opstillingen af ISAF 11. Udover 1 kompagni, der deltog med fuldt antal IKK, deltog bataljonens Tirsdag morgen startede den egentlige øvelse så med opmarch og passage af indrykkepunkt, hvorefter bataljonen med 50+ køretøjer startede en fremrykning på civil vej via Næstved øvelsesterræn til Kulsbjerg ved Vordingborg. Allerede under marchen kom bataljonen på prøve idet nedbrudte køretøjer, vejfinding og signalproblemer udfordrede enhedernes standardprocedurer og førernes forudseenhed (ganske som det ville være tilfældet i en krig). En sprængt overgang på marchvejen og et par omrutninger, gav alle lejlighed til at øve det som vi troede var nemt. Det ( ) 4 2/2011

5 særdeles bløde terræn gav desværre en del markskader, når pansrede køretøjer trak ind af hensyn til civil trafik. I Næstved øvelsesterræn fik forspidsen føling med fjenden, der blandt bestod af kampvogne udlånt fra samlingen i Kalby Riis, og bataljonen overgik til angreb fra bevægelse. Fjenden blev nedkæmpet af kompagnierne støttet af artilleriet. Under kampens sidste fase modtog kompagnierne en kalkebefaling for forskydning til et beredskabsområde omkring Lundby, hvor bataljonen blandt andet havde lånt et depot, hvor man kunne komme under tag og forberede kommende opgaver. Tidligt onsdag morgen rykkede bataljonen til et udgangsområdet nord for Kulsbjerg øvelsesterræn, hvor en fjende, der hindrede videre fremtrængen mod syd, skulle nedkæmpes. Rekognoseringshold søgte afsiddet frem til udgangslinjen for at få indsigt i angrebsterrænet og koordinere ild og bevægelse, hvorefter bataljonen - støttet af artilleriet og egne enheder om udgangslinjen - angreb en række mål i dybden. Igen medførte momentstyrke, tyngdeskift, virkelige og øvelsestekniske hindringer og et særdeles blødt terræn rigeligt med realistiske udfordringer. På et tidspunkt havde bataljonen fem pansrede køretøjer (IKK, Piranha og PMV) hængende i terrænet. Alle blev dog bjærget, mens kampen gik videre. Både bataljon og kompagnier fik rig lejlighed til at indlære (og ofte genindlære) færdigheder og procedurer, der måske var gået lidt i glemmebogen som følge af det naturlige fokus på aktuelle missioner. Efter ENDEX 1400 iværksattes vedligeholdelse, hot-wash-up og tilbagemelding. Kontrolofficerer havde fulgt enhederne under hele øvelsen, hvilket sikrede forankringen af erfaringer og observationer. Chefen for 2. Brigade havde ligeledes fulgt en stor del af øvelsen og bidrog med tilbagemelding på såvel taktikken som øvelsestilrettelæggelsen. Alt i alt et par gode, intensive og lærerige øvelsesdøgn, hvor helt elementære færdigheder på alle niveauer blev øvet, og hvor en meget stor mængde erfaringer til efterfølgende brug i uddannelsen blev indhøstet. Værd at vide Åbningstider Regimentets kontorer: Mandag - fredag: Reception: Mandag - torsdag: Fredag: Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag: LSE-Linneddepot: Mandag: Torsdag: Miljøgården: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag: Fredag I særlige tilfælde uden for dag-lig åbningstid tlf KØR/ELM SLA: Mandag - fredag: LSE depot: Mandag - tirsdag: Onsdag Lukket Torsdag - fredag: Udleverende depot: Mandag: Onsdag: Fredag: Service: Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 stoppested på Næst-vedvej ved kasernens indkørsel. 2/2011 5

6 Spejdergruppe fra 2 LOPKESK under mobile operationer i nordkanten af det danske ansvarsområde DABG/ISAF 8. 2 LOPKESK danner kernen i det danske bidrag til NRF Danmark bidrager til NATOs hurtige reaktionsstyrker i 2012 Af kaptajn Anders F. Theut, chef for 2. Lette opklaringseskadron. Med starten på det nye år starter de indledende knæbøjninger til Danmarks næste NRF-bidrag (NATO Response Force) er udpeget til forberedelserne, og yderligere opdelt i en national og en international træningsperiode. Så langt så godt, og intet nyt under solen i forhold til tidligere bidrag her. Det nye i forhold til tidligere er at NATO har ændret beredskabsperioden fra et halvt til et helt år. Derfor har benævnelsen også ændret sig fra NRF 18 til NRF 2012, efter det år enheden står i beredskab. Danmarks næste NRF-bidrag Den landmilitære kerne i NRF 2012 udgøres af en græsk brigade. Det danske bidrag benævnes Danish Contingent / NATO Response Force 2012 (DNKCON/NRF 2012). Bidraget er tilmeldt som en forstærket let opklaringseskadron og er bygget op omkring 2. Lette opklaringseskadron (2 LOPKESK) forstærket med III. opklaringsbataljons finskyttesektion og en artilleriobservatørgruppe (fra 1 AA/DAR). Logistisk støttes LOPKESK(+) af et potent nationalt støtteelement (opstillet af TRR og DANILOG), der udover den mere lejrbaserede logistik også bidrager med direkte støtte, der kan indsættes i operationer sammen med eskadronen. Helt konkret i form af sanitetsgrupper, bjærgning, mekanikerhold, militærpoliti og en transportdeling. En let opklaringseskadrons struktur er opbygget m.h.p. at være en selvstændig opklaringsenhed for en brigade indsat i kampoperationer. Det betyder at den skal kunne dække et område der er 15km i bredden og kunne rykke op til 50km frem foran egne styrker, og dermed operere dybt i fjendens bagland. Eskadronen er derfor skræddersyet til at operere selvstændigt langt foran egne styrkers forreste linier og baser i lange perioder. Dens mange, lette køretøjer, forholdsvist tunge bevæbning og særlige uddannelse, med vægt på initiativ og selvstændighed helt ned på laveste niveau, gør den lette opklaringseskadron til en meget fleksibel og mobil enhed. Den er bredt anvendelig og kan med rette kaldes for hærens multi-tool. Der hvor den virkeligt excellerer, er ved kontinuerligt at kunne dække et stort område og indhente nøjag- ( ) 6 2/2011

7 tige efterretninger om terrænet og evt. fjender. Dette kan foregå både åbenlyst hvis situationen tillader det, og skjult hvis nødvendigt. Set i dette lys er det ikke overraskende at når hæren har skullet starte nye missioner op i uroplagede områder har det næsten uden undtagelse været en let opklaringseskadron, der har været først på jorden. Hærens spejder- og lette opklaringseskadroner, opstillet af Bornholms Værn, Jydske Dragonregiment og Gardehusarregimentet har gang på gang vist deres værd på Balkan, i Irak og i Afghanistan. Hvornår den endelige certificering af DNKCON/NRF 2012 foreligger, samt hvilke øvelser det skal deltage i under træningsperioden er endnu ikke endeligt afklaret. Det der dog ligger fast er at DNKCON går på højt beredskab , og herefter det næste år skal være rede til at blive indsat globalt med kort varsel i et væld af forskellige opgaver, såfremt behovet måtte opstå. Opstarten På grund af de store omvæltninger hæren netop nu gennemgår i f.m. implementeringen af det seneste forsvarsforlig, er der lige nu nogle få forhindringer på vejen mod at DNKCON/2012 kommer på fuld kampkraft. Den ubetinget største udfordring er bemandingssituationen. På HMMWV, OPK i daglig tale kaldet Jûlkat (Bornholmsk for pindsvin). Jûlkatten er en modificeret udgave af den amerikanske Hummer specielt udviklet til opklaring. Den er åben så den giver godt udsyn og mulighed for ildafgivelse i alle retninger (deraf navnet). Den primære bevæbning er et tungt maskingevær monteret i et elektrisk drejetårn. Hver spejdergruppe råder over to Jûlkatte og 8 mand. Denne opbygning gør det muligt for gruppen at sikre sig selv under bevægelse og dermed blive indsat selvstændigt. Gruppen kan deles op i et 4-mands vognhold (kørere og skytter) og et 4-mands afsøgehold (gruppefører, observatør og spejdere) for at kunne holde køretøjerne skjult i reserve, mens afsøgeholdet afsøger særligt risikable områder for evt. fjender før køretøjerne rykker frem og dermed bliver erkendt. Hele gruppen skal kunne indsættes i afsiddede opklarings- og kampoperationer såfremt situationen ikke tillader at gruppen medbringer køretøjerne grund af de mange afgivelser af personel fra III. Opklaringsbataljon til de internationale missioner, er den nuværende bemanding i 2 LOPKESK på ca. 2/3 af numerisk styrke. Starten af 2011 har eskadronen brugt på kontrol af funktionsuddannelsen baseret på eller over niveauet for slutkontrol ved hærens reaktionsstyrkeuddannelse (HRU). Kontrollen viste at udgangspunktet er rigtigt fornuftigt og at enkeltmand har et højt niveau. Derudover har vi gennemført repetition og kontrol af de grundlæggende, afsiddede kampeksercitser samt standardreaktioner ved kampføling med fjenden. Næsten alle vores gruppeførere var på kursus, så grupperne blev ledet af enten observatørerne (næstkommanderende i en spejdergruppe) eller menige gruppeførere. Dette gav rigtigt gode praktiske erfaringer med føring til de fungerende gruppeførere, og er i god tråd med vores krav om selvstændighed, initiativ og mod til at træffe beslutninger helt ned til det laveste førerniveau. Den gode spejder kendes her på at hjelmens konturer er slørede og udrustningen er barberet ned til det nødvendige for at muliggøre lette og lydløse bevægelser gennem underskoven. Spejderen har valgt en anonym ildstilling i skyggen og lavt i terrænet Modulet sluttede med en skarp handlebane for spejdergruppen på Raghammer, vores eget skydeterræn 30 minutters kørsel fra kasernen. Her blev hver gruppe kontrolleret i ( ) 2/2011 7

8 En spejder og observatør fra 1. spejderdeling sikrer og observerer ud i terrænet under gruppens afsiddede fremrykning som en del af kontrol-handlebanerne i Raghammer skydeterræn på Bornholm valg af formationer, stillingsindtagelse, skytternes valg af ildstilling, samlet ildåbning og stillingsskifte. Resultatet var tilfredsstillende, men det var tydeligt at den lange juleferie og de nylige omenkadreringer har betydet en nedgang i gruppernes niveau, og viser endnu en gang vigtigheden af jævnligt at øve samarbejdet og de grundlæggende færdigheder i gruppe- og delingsramme for at fastholde og udbygge niveauet. De næste udfordringer Tiden fremadrettet kommer til at stå i enhedsuddannelsens tegn. I den første periode vil fokus være på de grønne færdigheder, der sætter eskadronen i stand til at løse sine opgaver i rammen af en brigades kampoperationer. For eskadronen betyder det intensiv træning i opklaringsmåderne så vi kan infiltrere skjult for derefter observere og melde nøjagtigt om fjenden uden selv at blive set. En anden stor udfordring bliver at modtage og integrere nyt personel i spejderdelingerne. Ud over den nødvendige funktionsuddannelse, kræver det en god fysik og en særlig holdning at være opklaringssoldat. Det er tvivlsomt om alle vil finde tjenesten i opklaringen sjov eller spændende, medmindre man kan nikke ja til følgende udsagn: Konstant optimere sin udrustning til at kunne bevæge sig så let og skjult som muligt, samt modtage særlig uddannelse i skjul, sløring, observations- og patruljeteknikker. Tage på øvelser og operationer hvor ikke engang køretøjerne kan give tag over hovedet, man lever af rygsækken og der er ikke nogen lejre eller sikrede områder at trække sig tilbage til. Tage på øvelser hvor ildåbning ofte er lig med fiasko for det betyder at man blev erkendt af fjenden. Når der endelig skal kæmpes, så gøre det med en voldsomhed og overraskelse der gør at fjenden ikke aner hvad der ramte ham. En enkelt spejderdeling råder over 8 tunge maskingeværer, 6 lette maskingeværer og 6 dysekanoner. Hele gruppens færdigheder og samarbejde er altafgørende for om det lykkedes at få den ene mand skjult frem helt tæt på fjenden, så nøjagtige og rettidige fjendemeldinger kan rapporteres til egne styrker. Uanset hvad, så går DNKCON/NRF 2012 en spændende og udfordrende tid i møde, hvor der vil blive stillet høje krav til styrken og vores færdigheder kigget efter i sømmene. 8 2/2011

9 Generalmajor Peter Kühnel overrækker OKS-1 Ole Qvist Anerkendelse af særlig indsats Af OKS-1 M.D. Rasmussen 1/I GHR Onsdag d. 19. januar, skulle vise sig, at blive en bedre dag end OKS-1 Jens Ole Qvist havde regnet med, da han mødte på arbejde. OKS-1 Jens Ole Qvist Da vi mødte på arbejde onsdag morgen, fik vi beskeden om, at Generalmajor Peter Kühnel ville komme forbi og overrække Qvist ANDERKENDELSE AF SÆRLIG IND- SATS. Dette betød, at vi var nødt til at vide hvor præcis hans sektion og ikke mindst ham selv, befandt sig når generalen troppede op kl Sektionen måtte jo selvfølgelig ikke vide noget, da det skulle være en overraskelse for Qvist. Så vi fik fat i en af de andre fra sektionen og blev enige om, at de ville være i træningslokalet når tid var. Da kl. blev 09.30, mødtes jeg med generalen og hans adjudant. Jeg viste ham vejen til træningslokalet og finskyttesektionen spærrede øjnene noget op, da der lige pludselig trådte en generalmajor ind i rummet. Generalen startede sin tale og der blev hurtigt slukket for træningsmu- sikken. Sektionen havde som sagt ingen anelse om hvad der skulle ske, så da Qvist blev kaldt frem og generalen fortalte hvad sagen drejede sig om, kom smilene stille og roligt frem på sektionens læber. Qvist åndede lettet op og man kunne se stoltheden i hans øjne da beviset og oplysningen om, at han er blevet optaget på Grundlæggende faldskærmskursus ved Jægerkorpset, for sin indsats på ISAF 7, hvor han blev såret, samt for den indsats og den motivation han har udvist siden hen. Sektionen lykønskede efterfølgende Qvist og dagens program kunne fortsætte, dog med lidt mere glæde og grin. Et stort tillykke til Qvist fra alle i 1/I GHR 2/2011 9

10 Daniel Agger støtter Soldaterlegatet Landsholdsspilleren Daniel Aggers største drøm var at blive soldat - i stedet blev han professionel fodboldspiller. Selvom Daniel Aggers egen drøm ikke blev opfyldt, ønsker han at støtte de danske soldater. "Jeg går nu ind i arbejde med fonden»soldaterlegatet«, der gør et stort og tiltrængt stykke arbejde. Jeg har en enorm respekt for de danske soldater, der bliver sendt i krig og vil gerne hjælpe det, jeg nu kan", fortæller Daniel Agger. Soldaterlegatet er meget taknem- melige for Daniel Aggers opbakning og støtte. "Daniel Aggers opbakning og omtale af Soldaterlegatet kan hjælpe fonden med at blive bredere kendt, så vi kan komme til at støtte endnu flere udsendte soldater og deres pårørende", siger formanden for fonden, Peter Højland. Daniel Agger donerer både egne penge, men vil også gennemføre en større auktion i løbet sommeren 2011, hvor overskuddet går til Soldaterlegatet. "Jeg vil først og fremmest gerne direkte give penge til Soldaterlegatet, ligesom jeg i efterhånden et års tid har samlet effekter fra mit fodboldliv, som jeg gerne selv vil stå for at bortauktionere." To år tusind Soldaterlegater Soldaterlegatet fylder 2 år lørdag den 29. januar. Siden starten har Soldaterlegatet uddelt tusind legater til mere end 400 soldater, politifolk, læger, deres pårørende og efterladte samt støttet projekter for i alt 27 millioner kroner. Fælles for Soldaterlegatets legatmodtagere er, at de alle har haft behov for støtte, efter at de har været udsendt af Danmark til en international militær mission eller er pårørende til tidligere udsendte. Antallet af ansøgninger overrasker til stadighed Soldaterlegatet, og i takt med udbredelsen af kendskabet Soldaterlegatet, har vi noteret en bred opbakning til arbejdet i Soldaterlegatet og til den enkelte legatmodtager fra såvel politisk side som fra samfundet, siger bestyrelsesformand Peter Højland. Da Soldaterlegatet begyndte arbejdet for to år siden var oplevelsen, at toppen blev taget af isbjerget, da det strømmede ind med støtte til tidligere Balkan veteraner. I dag to år senere er antallet af ansøgninger stigende og den situation, de indstillede befinder sig, er i mange tilfælde kritisk. Behovet for støtte til de psykiske skadede er langt mere omfattende end støtten til de fysisk tilskadekomne soldater. 80 procent af legaterne går til at hjælpe soldater med psykiske efterreaktioner. Typisk lider soldaterne af posttraumatisk stresssyndrom, og det handler med andre ord om at hjælpe folk, som ikke kan passe et ægteskab, ikke kan passe deres børn og ikke kan passe et arbejde eller deres økonomi. Soldaterlegatet yder typisk støtte til psykologer og psykiatere, medicin, økonomisk og juridisk rådgivning samt hjælp til etablering af bolig. Mange af de indstillede har gået rundt med en ubehandlet PTSD i flere år, og først efter støtte fra Soldaterlegatet til en psykiatrisk udredning og medicin, kommer de gang med den nødvendige behandling. Tiltrængt håndsrækning Det er stadig primært Forsvarets socialrådgivere og de militære fagforeninger, der indstiller tidligere udsendte til Soldaterlegatet, men vi ser heldigvis også flere og flere private, der henvender sig for at høre om, hvordan de kan indstille en tidligere udsendt til et legat, fortæller sekretariatschef Ann-Christina H. Salquist. Tilbagemeldinger fra modtagere af Soldaterlegatet viser, at det ikke kun er modtageren, men også de pårørende, der oplever støtten som en stor hjælp til at komme videre med tilværelsen. Sekretariatschef Ann-Christina H. Salquist fortæller, at mange modtagere er tidligere soldater, der for længst har forladt Forsvaret. For yderligere information: Kontakt sekretariatschef Ann-Christina H. Salquist på tlf.: /2011

11 B-Coy på patrulje Nye husarer i Helmand Af: Hasse Resenbro, presseofficer, Den Danske Kampgruppe, ISAF 11 Endnu et hold husarer er ankommet til varmen og støvet i Helmand. Lige nu gør 224 husarer tjeneste i Den Danske Kampgruppe. De fortsætter dermed rækken af husarer i ISAF-missionen i Afghanistan. Gardehusarregimentets 1. bataljon udgør en stor del af styrkebidraget til ISAF Hold 11. Ud af den samlede styrke på ca. 750 soldater kommer ca. 30% fra Gardehusarregimentet. Resten kommer fra hærens øvrige regimenter, hvoraf Jydske Dragonregiment stiller med næstflest soldater. Ligesom Gardehusarregimentet, opstiller dragonerne et infanterikompagni, som dog kører i PMV M113, til forskel fra husarerne, der kører i IKK. Husarerne udgør kampgruppens Bravo-kompagni. I alt råder kampgruppen over fem kompagnier og en let eskadron (Scimitar). I Danmark kaldes kampgruppen for Den Danske Kampgruppe, men den betegnelse er ikke helt dækkende. Kampgruppens chef er nemlig også chef for tre britiske underafdelinger og dermed Commanding Officer for styrkerne i hele den nordlige del af det område i Helmand, der hedder Nahr-e Serâj. Ude godt hjemme bedst Husarerne i Bravo Coy har i princippet hjemme i MOB (Main Operation Base) Price, men to delinger er konstant i terrænet, og den tredje er på patrulje fire dage om ugen. Kompagniets operationsområde ligger kilometer nordøst for Price, så det er hurtigt at komme frem og tilbage til lejren. Derfor kommer enhederne med jævne mellemrum hjem for at hvile, få vasket og nyde Cook House store, indbydende udvalg med alt fra the full english breakfast til den store kage- og dessertbuffet efter aftensmåltidet altid med mulighed for nybagte pandekager med is. En deling ligger kontinuerligt i patruljebaserne Viking og Shia Agah, hvor de går patruljer med soldater fra den afghanske hær (ANA). På patruljerne kommer soldaterne ofte i snak med de lokale, og en gang imellem er der også tid til sjov og spas. Fx da nogle afghanske børn FAKTABOKS Her gør husarerne tjeneste Bravo Coy IKK-kompagniet (2/1/ GHR) 124 husarer POMLT (Police Mentoring and Liaison Team) 33 husarer Staben, inkl. kampgruppechefen OB Jens Riis 31 husarer CIMIC (Civilt/miltært samarbejde) 7 husarer Stabs- og logistikkompagniet, 30 mand fordelt med: Logistikdetachementet 10 husarer Kommandodelingen 9 husarer Bjærgningssektionen 6 husarer Efterretningssektionen 4 husarer I alt 224 husarer ( ) 2/

12 ville lære to af soldaterne en leg, der indebærer, at man skal undgå at blive ramt af en pisk... soldaterne fortalte efterfølgende, at det havde været en smertefuld oplevelse! Samarbejdet med de afghanske soldater fungerer fortræffeligt, ikke mindst fordi delingsføreren bruger meget af sin tid på at opbygge et godt forhold til afghanerne, både gennem samtaler og samvær som at se Bollywood-film. Livet langs den nye vej Patruljebase Viking ligger ved den ny 7 kilometer lange Bandi Barq Road, der følger sydsiden af NEBkanalen fra Gereshk til slusen ved Helmand-floden. Vejen er næsten bygget færdig og vil komme til at betyde meget for indbyggerne, når de i fremtiden skal til og fra Gereshk. Et stykke ude af Bandi Barq Road har kampgruppen lejet et compound og oprettet en midlertidig delingspatruljebase. Herfra sikrer delingen vejarbejdet mod IED udlægning, så længe de civile arbejdere arbejder med asfalteringen. Samtidig går delingen patruljer i området. Basen er meget primitiv, men delingen er gået til opgaven med godt humør og masser af fantasi. På få dage fik de indrettet hyggerum, blomsterbed, bålplads og spisebord. Det er en fornøjelse at mærke, hvordan soldaterne har taget opgaven til sig og løser den. FAKTABOKS Kampgruppens enheder A Troop, kampvognsdeling, opstillet af Jydske Dragonregiment Bravo Coy opstillet af Gardehusarregimentet Carlie Coy opstillet af Jydske Dragonregiment Delta Coy opstillet af 1st Irish Gurads, Storbritannien Foxtrot Coy opstillet af 1st Irish Gurads, Storbritannien Delta Squardron opstilet af Household Cavalry Regiment HQ & Logistics Coy opstillet af DANILOG med flere. Foreløbig er alt fredeligt En sidste opgave er patruljering i området på den anden (nordlige) side af NEB-kanalen. Her patruljerer en deling ca. fire dage om ugen. Indtil videre har patruljerne haft til opgave at støtte de to delinger på sydsiden af kanalen og at danne sig et indtryk af normalbilledet i området og forstå, hvad der rører sig blandt indbyggerne. Sammen med ANA har kompagniet fundet nogle IED er, som er fjernet af specialister fra ANA. Der har været få tilfælde af beskydning mod vejarbejderne, men det har ikke stoppet arbejdet, som det skete sidste år, hvor arbejdet blev indstillet, efter at 8 vejarbejdere var blevet dræbt af oprørerne og deres maskiner brændt af. Nu er sikkerheden bedre, så arbejdet kan afsluttes til Som statsminister er jeg stolt over den respekt, der står om Danmark på grund af den indsats, I yder sagde stasminister Lars Løkke da han besøgte soldaterne i MOB Price ( ) 12 2/2011

13 En hyggesnak med børnene under en pause glæde for de lokale. Alt i alt er der forholdsvis roligt i området, selvom der er heftig scouting-aktivitet, men altså i skrivende stund endnu ingen angreb. Om freden forsætter, når Green Zone bliver grønnere, vil tiden vise. Statsministerbesøg Selvom alt er nyt og anderledes, kommer hverdagen hurtigt. Dagsrytmen kører med opgaver, træning, måltider og søvn. Et par positive overraskelser har der dog været. Soldaterne i Camp Price fik besøg af statsministeren. Og selvom besøget i Helmand kun varede godt 1½ døgn, så havde statsministeriet lagt rigelig tid ind i Lars Løkke Rasmussens program til at være sammen med soldaterne. Den første aften var der afsat flere timer til at drikke kaffe, spise kage og hyggesnakke med soldaterne på Kuffen. Og tiden blev mere end udnyttet af en statsminister, som talrige gange stillede op til foto med de mange, der gerne ville fotograferes med landets politiske leder. Næste dag talte en nærværende og dybt engageret statsminister til de danske soldater, hvor han specifikt understregede betydningen af den støtte og opbakning, som soldaterne modtager fra jer derhjemme i Danmark: Som far er jeg meget ydmyg over for den opbakning, som jeres familier og venner yder jer. Det viser en stor respekt for jeres valg. Som statsminister er jeg stolt over den respekt, der står om Danmark på grund af den indsats, I yder. Katten af tønden Som sagt er ingen lejlighed for lille til at blive fejret i en hverdag, der er præget at rutine og lange arbejdsdage. Fastelavnssøndag var en kærkommen lejlighed til lidt fest i gaden. Det gode initiativ blev til i et tæt samarbejde mellem Michala på Kuffen, der havde bagt fastelavnsboller, og ingeniørdetachementet, som havde fremstillet den flot dekorerede fastelavnstønde og dertil hørende køller. Med andre ord, så blev alle de bedste danske fastelavnstraditioner holdt i hævd. Også udklædningen: En billedskøn græsk gudinde, en sørøver, en happy box, en pyjamaspige og selvfølgelig en burkaklædt, som moden foreskriver på disse kanter. FAKTABOKS Nye power-biler til husarerne Få timer før statsministeren returnerede til Danmark efter sin lynvisit overværede han overdragelsen af de første 20 af i alt 40 styk af den nye, såkaldte MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) til kampgruppen. Officielt hedder det nye køretøj Cougar 6x6 (den har seks hjul med træk på alle seks hjul). Det er en terrængående lastbil med hævet mandskabskabine og en tung V-formet bund, som kan bortlede trykbølgen ved påkørsel af IED'er (improviserede sprængladninger). De ruller ud i ørkenen fra midten af april, når kørere er omskolet. Kort om MRAP (Cougar 6x6) Motor: 330 hk caterpillar c-7 diesel Hastighed: 88 km/h (sprint op til 104 km/h) Aktionsradius: 560 km Døre: 2 fordøre, dobbelt bagdør Højde: ca. 302 cm Bredde: 271 cm Længde: 752 cm Vægt (tom): 19,051 kg Totalvægt: 29,257 kg 2/

14

15

16 GRUS STEN MULD THOMAS JULL OLSEN LØNGGÅRDENS GRUSGRAV & VOGNMANDSFORRETNING - SORØ CONTAINERTRANSPORT Løngvej Sorø Telefon: Telefax: t j t j o. d k AKOS APR MAJ GHR CH/GHR besøger ENH i Afghanistan 6-15 APR 1 BTN PTR tur for ST KMP ULU for 1 og 4 KMP CHEF recce ISAF 12 2 BTN REX tur uge 15 ALU 1 uge 15 Bykamp SKYPER 3 BTN STØV GAR Besøg af CH DDIV HESK REX tur uge 17 PET øvelse AMBA Statsbesøg Sydkorea KTO briefing ISAF 12 Pårørende arrangement ISAF 12 d. 28 MAJ Midtvejs arrangement for ISAF hold 11, 7 MAJ IDR ved GHR 12 MAJ Jubilarstævne blå baret 14 MAJ ALU II, JDR SKYPER JPL HS 1+2 Feltøvelse III Afvikling og hjemsendelse Fodkommando ifm. Statsbesøg Mønstringsperiode TIKA inspektion TRP til Svinø Statsbesøg Sydkorea Åbent hus 14 MAJ Sommertogt MAJ TRP til Borreby Gods MENTOR ORDNINGEN Mentorgruppen til støtte for veteraner GHF har besluttet at oprette en mentorgruppe med personer, som gerne vil hjælpe og være støtteperson for veteraner. Disse personer stiller sine erfaringer til rådighed or veteranerne. Der er ikke tale om eksempelvis gratis advokathjælp, men om kvalificeret rådgivning. Modtager du skrivelser, som er uforståelige, eller skal du lave ansøgninger, så få en mentor til at give dig et godt råd eller rette en tekst til. Alt glarmesterarbejde udføres Termoruder / reparationruder Spejle & glas efter mål Billedindramning Autoruder / Rep. af stenslag Vinduer / Døre i træ & alu Forsikringsarbejde Langes Gård Slagelse Eksempler: Problemer med at forstå breve eller afgørelser fra stat, kommune, offentlige styrelser, forsikringsselskaber, institutioner i sundhedssektoren eller problemer med at formulere rettigheder om hjemmehjælp, medicinhjælp, boligydelser, arbejdsskader, genoptræning, byggesager. Kontakt: Danske Gardehusarforeninger (GHF) Kontakttelefon: /2011

17 Danske Gardehusarforeninger Danske Gardehusarforeningers Repræsentantskabsmøde 2011 Præsidiet indkalder til repræsentantskabsmøde søndag den 15.maj 2011 kl.1030 I Ubby Kultur- og Forsamlingshus Hovedgaden 19, Ubby, 4490 Jerslev tlf Dagsorden: 1. Præsidenten byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af 2 stemmetællere. 4. Præsidenten aflægger præsidiets beretning. 5. Hovedkasserer fremlægger til godkendelse det reviderede regnskab samt redegør for Gardehusarens økonomi og Veterankontoens status. 6. Behandling af indkomne forslag. a. Præsidiets forslag til ændring af Fællesvedtægten. Se forslag på 7. Valg af vicepræsident (modtager genvalg). 8. Valg af sekretær (modtager genvalg). 9. Valg af 2 interne revisorer. 10. Fastsættelse af sted og dato for næste års repræsentantskabsmøde. 11. Valg af delegerede til Danske Soldaterforeningers Landsråd. 12. Eventuelt. København Besøg på veteranhjem Hvordan ser der ud på et veteranhjem, hvad sker der sådan et sted? Få svar på disse og mange andre spørgsmål, når arrangerer besøg på Veteranhjemmet, Roskildevej 54, 2000 Frederiksberg den 06. april kl Vi får forevist hjemmet og hører et foredrag om dets aktiviteter. Kaffe og kage bagefter. Pris pro person kr. 20,-. Dagens program: Kl Morgenbuffet (kuvertpris 50,00 kr.) Kl Samling og velkomst v/formand Erik Jensen Kl Afgang ledsagertur Kl Repræsentantskabsmøde Kl Frokostbuffet (kuvertpris 180,00 kr.) Priser er excl. drikkevarer. Betaling kontant eller med check. Bindende tilmelding senest: Søndag den 1. maj Tilmelding kan ske enkeltvis, men gerne samlet for hver lokalforening, ved indbetaling af deltagernes kuvertpriser med angivelse af antal morgenbuffet og frokostbuffet til foreningens bank: Reg.nr konto nr Ved tilmelding bedes oplyst forenings navn og hvor mange der ønsker at deltage i ledsagerturen, idet transporten skal foregå i privatbiler. Praktisk fodtøj vil være godt. Muligheder for overnatning: Se under Nordvestsjælland. Tillykke I anledning af Danske Gardehusarforeningers Protektor Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks fødselsdag den 26. maj, bringer Danske Gardehusarforeninger vore hjerteligste lykønskninger. ( ) 2/

18 Tilmelding, der er nødvendig, skal ske senest den 04. april til Ole Jacobsen, Vadum Alle 36, 2770 Kastrup tlf , mail.tele.dk, eller til Jens Rønholt Hansen, Lindevej 14, 3200 Helsinge, tlf: , webspeed.dk. Tilmeld dig nu! Forårsfrokost på Bakken Lørdag den 28. maj afholder vi den traditionelle forårsfrokost på Dyrehavsbakken. Vi mødes ved den gamle rutchebanes billetkontor kl Herfra går vi i samlet flok til Bakkens Perle, hvor vi spiser frokost kl Prisen herfor bliver ca. kr. 120,- (+ drikkevarer). Koner, kærester og gode venner er velkomne. Tilmelding unødvendig bare mød op. Bowlingaften Den 21. februar holdt vi den sædvanlige bowlingaften på CPH Konference Center i Tårnby. Der var i år 9 deltagere, 5 gamle husarer og 4 ledsagende damer. I år startede vi med at bowle fra kl til Kl skulle vi spise stegt flæsk og persillesovs, som vi plejer. Desværre levede restauranten ikke op til den sædvanlige standard og serverede noget mislykket flæsk, som de undskyldte med en fejlleverance, som Redaktør: Oberstløjtnant Knud Skafte Krogen 12, 4700 Næstved Tlf.: (Foreningsstof og fødselsdagslister sendes til denne adresse). NB: Stof skal være redaktøren ihænde se side 2 for at blive bragt i næste nummer. Til-og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: eller Danske Gardehusarforeninger, v/freddy Rasmussen Banetoften Næstved Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl Tlf eller På generalforsamlingen 2011 i Frederiksborg Amt fik disse medlemmer hæderstegn: Jørgen Bendixen 191/45Dråby 65 år, Jørgen Peder Pedersen /45Usserød 50 år, Helge Hansen 529/45 Ølsted 65 år, Svend- Erik Pedersen /59 Kokkedal 50 år, Peter Hemmingsen /72 Ølstykke 10 år. Tegnene blev uddelt af vicepræsidenten Hans Christian Nielsen, der står til højre i billedet de havde opdaget for sent. Bowlingkonge blev som sædvanlig GH Skodsborg Ib Andersen. Damespillet blev også som vanligt vundet af bowlingkongens ægtefælle Rita Andersen. Resultaterne var følgende: Bowlingkonge 2011 GH Skodsborg Ib Andersen. Nr. 2. GH Klintholm Ole Jacobsen. Nr. 3. GH Ferritslev Arne Pedersen. Nr. 4. GH Værløse Jens Rønholt Hansen Nr. 5. GH Dansborg Joe B. Hansen. Resultat for damerne: Vinder 2011 Rita Andersen. Nr. 2. Else Vind Jacobsen Nr. 3. Marianne Pedersen. Nr. 4. Hanne Hansen. Bestyrelsen Frederiksborg Amt Generalforsamling den 24. februar 2011 Vi indledte generalforsamlingen med spisning, en særdeles velsmagende oplevelse. Derefter blev fanen ført ind til tonerne af Estandartmarchen Vid det er en ære Dannebrog at bære! Det mestrede vores trofaste fanebærer Kaj Andersen på smukkeste vis. Vores præsident Kammerherre, oberst I. H. Sørensen var desværre forhindret i at deltage. I hans sted valgtes Vicepræsident Hans Christian Nielsen til dirigent. Vicepræsidenten uddelte derefter årstegn til følgende fremmødte jubilarer: 65 år - Jørgen Bendiksen og Helge Hansen. 50 år -Jørgen Peder Pedersen og Svend-Erik Pedersen, Gardehusar /52 Poul Schjellerup Slangerup blev på generalforsamlingen udnævnt til æresmedlem, på grund af sin store indsats som bestyrelsesmedlem og sekretær ( ) 18 2/2011

19 10 år -Peter Hemingsen I forbindelse hermed blev vor trofaste ankermand Poul Schjellerup Æresmedlem af. Vi mindedes herefter de af vores medlemmer der er gået til "Ryes Brigade". Derefter udbragte vi et leve for Hendes Majestæt Dronning Margrethe. I formandens beretning blev de arrangementer vi i årets løb har deltaget i omtalt: Fugleskydningen på Hanebjerg Skyttecenter med godt 80 deltagere. Repræsentantskabsmøde ved Viborg. Bowling aften i Hillerød. Dronningens fødselsdag. Forsvarets dag på Kronborg. Derudover har bestyrelsen besøgt alle medlemmer på deres runde fødselsdage. Formanden sluttede sin beretning med at takke bestyrelsen for deres store arbejde. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. Kasserer Jørgen Bech fremlagde herefter regnskab med et lille underskud på ca. kr. 914,00. Regnskabet blev godkendt. Efterfølgende blev der afholdt konstitueringsmøde med følgende resultat: Formand Bjarne Jensen Næstformand Jørgen Pedersen Kasserer Jørgen Bech Sekretær Jan van Deurs P.S. Husk Fugleskydning den 19. juni på Hanebjerg Skyttecenter og sidst men ikke mindst, vores 100 års jubilæum i marts 2012, som vil blive fejret på behørig vis. PBV Jan van Deurs Maribo Amt Bustur til Geocenter Møns Klint Hermed prøver MAG at arrangere en tur for medlemmer med pårørende til Geocentret på Møns Klint lørdag den 18. juni med afgang fra Kassererens bopæl kl I skal huske en madpakke til fortæring under turen. Foreningen sørger for læskedrikke undervejs. Bindende tilmelding til Kasserer Bent H. Johansen tlf , eller Formanden Poul Roerholt tlf Sidste frist for tilmelding er fredag den 10. juni. PBV Poul Roerholt Sydsjælland og Møn Bowling Den yngre del af bestyrelsen har tilrettelagt bowlingaften torsdag den 28.april. Hele bestyrelsen håber på god tilslutning, der skulle gerne være mindst 20. Vi mødes i Bowlingcentret i Vordingborg kl. 1745, så vi er klar til at bowle kl Efter spillet er der spisning, pris ca.kr. 175,00 kr. incl. bowling men ekscl. drikkevarer. Af hensyn til baner og spisning beder vi om tilmelding på tlf / og / , senest lørdag den 16. april. Vi glæder os til at se så mange som mulig og sender vore medlemmer de bedste husarhilsner.. Vi gør opmærksom på det årlige repræsentantskabsmøde, der i år afholdes af Nordvestsjælland søndag den 15. maj. De der har tid og lyst til at deltage bedes kontakte formanden inden den 26. april af hensyn til samlet tilmelding fra vores forening. Venlig hilsen og på gensyn Bestyrelsen Nordvestsjælland Som annonceret under Danske Gardehusarforeninger har Nordvestsjælland fornøjelsen at afholde Danske Gardehusarforeningers årlige repræsentantskabsmøde for delegerede og medlemmer med ledsager i Ubby Kultur- og Forsamlingshus. Håber I har lyst til at opleve lidt af Vestsjælland. Der er evt. mulighed for overnatning på: Den Lille Dyrlægegård, Hovedgaden 71, Ubby 4490 Jerslev. TLF Strandlyst Bed & Breakfast, Vestre Havnevej 10, 4400 Kalundborg. TLF Debbies Bed & Breakfast, Hovvejen 114, 4400 Kalundborg. TLF Vi glæder os til at se jer. De bedste Husarhilsener Bestyrelsen Formand Erik Jensen Sydjylland Når disse linjer læses er den ordinære generalforsamling afviklet. Referat fra generalforsamlingen kan læses i næste udgave. Forårstur (Bemærk den ændrede dato) Lørdag den 7.maj kl arrangeres en guidet tur til Flyvestationen Skrydstrup, Fighter Wing. Vi får mulighed for at tage F 16, Brand og Redning og redningshelikoptere i øjesyn. Der vil blive serveret kaffe på Flyvestationen. Ta` familie og venner med til en spændende eftermiddag på èn af Sønderjyllands største arbejdsplad- Andreas Bjerregaard aflægger regnskabsberetning ved en tidligere generalforsamling ( ) 2/

20 ser. Vi mødes ved hovedvagten kl. 1330, Lilholtvej 2, 6500 Vojens. Fanedeltagelse. Foreningens fane vil være repræsenteret ved højtideligheden i Søgård den 9. april, og den 18. april ved Dybbøl i anledningen af 147 årsdagen for stormen på Dybbøl Skanser. Farvel efter 13 år i bestyrelsen Efter 13 år i bestyrelsen for GHF Sydjylland og heraf 12 år som kasserer, har Andreas Bjerregaard valgt at udtræde af bestyrelsen, hvilket han allerede kundgjorde for år tilbage. Andreas var i 1998 èn af initiativtagerne til oprettelse af GHF Sydjylland. Med stor nidkærhed og akkuratesse har Andreas røgtet foreningens kasse, indtil han ønskede at blive afløst på denne post i fjor. Mange bestyrelsesmøder er det blevet til årenes løb i det gæstfrie hjem ved Mary og Andreas i Gram. Foreningen er Andreas en stor tak skyldig. Husk, at når du går ind på foreningens hjemmeside vil du altid være opdateret. Her kan du følge GHF Sydjyllands arrangementskalender. Med de bedste husarhilsner Pbv Carl Jürgen Bock MÆRKEDAGE Optagelse til denne rubrik foretages af de respektive foreninger København 12.april 80 år Gardehusar /52 Sydhavn Henning Diemar Gartnerhaven Skælskør 26.maj 70 år Gardehusar /60 Fynshav Claus Clausen Thurebyholmvej Brønshøj 27.maj 70 år Gardehusar /61 Søstrup Svend Alex Greve Høvedstensvej 24, 1.th Hvidovre 27.maj 70 år Gardehusar /60 Samsø Hans Peter Clemmensen Skolebakkevej 21, Brundby 8305 Samsø 29.maj 92 år Gardehusar 1046/46 Gaunø Arne Nielsen Niels Lyhnes Alle Lyngby Frederiksborg Amt 19.april 80 år Gardehusar /52 Magleby Svend Jensen Mosrosevej 2, 1.tv Kastrup 23.april 97 år Gardehusar 773/35 Fanø P.Bildsø Hansen Dr.Larsensvej 30 B 8370 Hadsten 9.maj 70 år Gardehusar /60 Fredensborg Bjarne Jensen Mørkhøjvej 8, Ganløse 3660 Stenløse 16.maj 75 år Gardehusar /55 Arresø Vagn Olsen Karlshøjvej 50 B 3390 Hundested 5.juni 80 år Gardehusar /52 Slangerup Poul Schjellerup Hillerødvej Slangerup Gl.Roskilde Amt 18.april 60 år Gardehusar årg.73 Østerbro Torben Lykke Andersen Søagerparken Greve Strand 19.april 94 år Gardehusar 233/36 Sven Hazel C/.Francesc Perez Cabreo , Barcelona Spanien 24.april 70 år Gardehusar /59 Orø Erik Verner Larsen Peterstræde Roskilde 3.juni 80 år Gardehusar /51 Christiansø Henning Falk Humlevej Køge Frederikssund og Omegn 4.maj 65 år Gardehusar /66 Rappenborg Knud Fischer Venslevleddet Skibby 13.maj 65 år Gardehusar /66 Stenløse Erik Madsen Bøgevej Stenløse Næstved og Omegn 9.april 70 år Gardehusar /60 Borre Tony Jensen Bag Banen Holmegård 1.maj 60 år Gardehusar årg.71 Lundforlund P.E.Y.Rask Nysøgård Skælskør 9.maj 75 år Gardehusar /55 Skive Torben Nielung Vedbæks Alle Horsens 11.maj 75 år Gardehusar årg.57 Pinstrup Leif Amdisen Møller Troldehøjen Næstved ( ) 20 2/2011

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Indhold nr. 2 Da tøjlen skiftede hånd...3 Heltene hyldes i Holstebro!...5 5-kamp cup...7 Forsidebillede: Oberst Tommy M. Paulsen, klar til de opgaver der følger

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Indhold nr. 3 Leder RC... 3 Operation Tufaan Laram... 4 Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp... 6 Ingen Fidumdik, uden Logistik... 8 Forsidebillede: Under

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Indhold nr. 5 Legater...2 Mindeord for Jacob Steen Olsen...3 Tur til Broholm...4 En forrygende tur til Bornholm...5 En beslagsmeds erindringer (Del 1)...7 Forsidebillede:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang Indhold nr. 1 Regimentschefens leder...3 En husar på Fredensborg Slot...4 Trak sin sabel i messen...5 Gæstebesøg ved Gardehusarregimentets Hesteskadron...6

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang Indhold nr 2. 2005 571 nye ansigter og et nyt bataljons mærke.......3 Generalforsamling, Sergent klubben............6 Generalforsamling, Antvorskov 6 Stormvejr

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 9 - november 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 9 2004 Gardehusarregimentet

Læs mere

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende Gardehusaren Nr. 4 - august 2007 7. årgang Long John Race for underafdelings chefer og næstkommanderende Indhold nr. 4 Gardehusarregimentets idrætsdag...3 Forældredag ved Hesteskadronen...6 4 måneder i

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Nr. 2 - marts 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 2 2004: Forsidebilled:

Læs mere

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR"

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon ALTID KLAR Gardehusaren Nr. 3 - juni 2006 6. årgang Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR" Indhold nr. 3 Husarer i varmen 3 Stabskompagniet har fået skjold og mærker! 5 På Studierejse i USA del III

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 7 - september 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 7 2004 Kronprinseparret

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Deadline: Den 1. marts 2012

Deadline: Den 1. marts 2012 Indholdsfortegnelse: Aktivitetskalender 2 Leder 3 Nytårshilsen fra DAR 4 Krigsfanger 6 Lokalt og RegionsNyt 7 Nytårshilsen 8 40 års jubilæum 9 Lokalt og RegionsNyt 10 Mærkedage 14 Billeder fra Nørrejyske

Læs mere

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014.

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014. 45. årgang # 01 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Side 17 50-året for Cypern Godt nytår 2014 Side 3 Side 17 50-året for Cypern Side 16 Varesalget 14 Mission updates Side

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang Indhold nr. 1/2007 3 Vi har været hårdt spændt for FREMSYN - STYRKE - VILJE Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Major P.S. Rasmussen

Læs mere

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 3. årgang Nr. 3 juni 2008 Side 10 Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 1 Indhold 3 Leder Det er bare herrefedt at være konstabelelev... 6 8 En dag i idrættens navn 10 Billeder fra Åbent

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19 44. årgang # 06 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter UNMISS, Sydsudan Side 4-6 Dansk formand - skab i BNBB Side 18-19 Indhold #06 3... Leder: Veteran-arbejde 4... Beretning

Læs mere

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009 Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009 Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn Layout Korporal Tommy Bruhn Tryk & adressering Johansen

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 156 November - December 2007 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 97. ÅRGANG - 2007 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

Det røde Betræk. fra Militærpolitiforeningen i Danmark

Det røde Betræk. fra Militærpolitiforeningen i Danmark Det røde Betræk fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk Nr. 7 Oktober-november 2006 Salg - udlejning og vurdering af erhvervsejendomme Ring for materiale og besigtigelse. Soldatersange

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

Forsvarsminister på missionsbesøg. 60 år for Jutlandia. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 14.

Forsvarsminister på missionsbesøg. 60 år for Jutlandia. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 14. 44. årgang # 08 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter 60 år for Jutlandia Side 14 Forsvarsminister på missionsbesøg Side 4-5 4-5 Mission updates Side 6-7 Kroatien Side 18-19

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 93. RGANG - 2003 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning

Læs mere