Pall ebds REF: E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pall ebds REF: 400-03E"

Transkript

1 Dansk Pall ebds REF: 00-0E PALL ebds-prøvetagningssæt Bakteriedetekteringssystem til test af trombocytprodukter og leukocytreducerede erytrocytter. Til in vitro-diagnostisk brug. IKKE BEREGNET TIL TRANSFUSION. Better Blood, Better Care.SM

2 Dansk PALL ebds- PRØVETAGNINGSSÆT Bakteriedetekteringssystem til test af trombocytprodukter og leukocytreducerede erytrocytter Til in vitro-diagnostisk brug IKKE BEREGNET TIL TRANSFUSION (Genbestillingsnr.: 00-0E) PÅTÆNKT ANVENDELSE: Pall ebds-prøvetagningssæt er beregnet til brug sammen med Pall ebdsoxygenanalysator i kvalitative procedurer til genvinding og detektering af aerobe og fakultativt anaerobe mikroorganismer (bakterier) ved kvalitetskontroltest af trombocytprodukter fremstillet ved aferese og fuldblod-deriverede trombocytprodukter i plasma eller trombocytadditivopløsning (PAS) samt af leukocytreducerede erytrocytkomponenter. Steril væskebane. Steriliseret ved hjælp af gammabestråling. RESUME OG BESKRIVELSE Pall ebds-prøvetagningssæt anvendes til at konstatere, om normalt sterile leukocytreducerede og ikke-leukocytreducerede trombocytter og leukocytreducerede erytrocytter indeholder bakterier. Måling af bakterieindholdet i trombocytprodukter har generelt krævet klassiske mikrobiologiske metoder. Anvendelse af markører for bakterievækst, som for eksempel ph og glukosekoncentration, har været undersøgt, men sensitivitet og specificitet har været mangelfulde.,,, ebds-prøvetagningssæt anvender oxygenkoncentration som markør for bakterievækst. Anvendt sammen med et sterilt instrument er ebds-prøvetagningssættet et funktionelt lukket prøvetagningssystem og kræver ingen yderligere reagenser. Systemet kræveranvendelse af Pall ebds-oxygenanalysator til måling af oxygenprocenten i prøveposen efter inkubering af blodkomponentprøven i prøveposen ved C. TESTPRINCIP Detektionsmetoden er baseret på oxygenindholdet i luften i prøveposen som markør for bakterier. Pall ebds-systemet anvender Pall ebdsoxygenanalysatoren til at måle oxygenprocenten i luften øverst i prøveposen. Hvis der er bakterier i den udtagne blodkomponentprøve, fortæres der en stigende mængde oxygen som følge af metabolisk aktivitet og bakteriernes formering i prøven under inkubationen, hvilket resulterer i et måleligt fald i oxygenindholdet i prøven såvel som i luften inden i prøveposen. REAGENTER To tabletter, der hver indeholder, mg natriumpolyanetholsulfonat (SPS), trypticase-sojabouillon, calciumchlorid og procesmidler, er placeret i prøveposen. Der er ingen rekonstituerings-, blandings- eller fortyndingstrin. OPBEVARINGSFORHOLD Må ikke opbevares ved temperaturer over 0 o C. Må ikke nedfryses. Produktet må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget, eller hvis beskyttelseshætten er løs eller forskubbet. Må ikke anvendes, hvis der er tegn på beskadigelse af ebds-prøvetagningssættet, eller hvis prøveposen ikke indeholder to tabletter. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen. Indholdet af enhedspakker skal anvendes senest dage efter åbning. FORHOLDSREGLER Til in vitro-diagnostisk brug. IKKE BEREGNET TIL TRANSFUSION. BRUGSANVISNING Nødvendige, ikke-medfølgende materialer: C varm inkubator med flatbed-trombocytryster Steril konnektor og sterile skiver Slangeforsegler Slangestripper Klemme eller pean Prøveudtagning og klargøring Bemærk: Ved prøvetagning af trombocytter i eller erytrocytkomponenter skal det sikres, at Pall Data og Pall ebds-oxygenanalysator er korrekt konfigureret.. Optimal bakterie i trombocytprodukter opnås ved at udtage prøven timer eller senere efter tapning. Optimal bakterie i erytrocytkomponenter opnås ved at udtage prøven timer eller senere efter tapning. Hvis prøvetagningen finder sted tidligere end efter de ovenfor angivne perioder, er det ikke sikkert, at meget langsomt voksende organismer har haft tid til at opformere sig til niveauer, der kan detekteres.. På det ønskede tidspunkt efter tapning fjernes blodkomponenten fra opbevaringsskabet, hvorefter posen klargøres som beskrevet nedenfor.. Afklem slangen på prøvetagningssættet under ventilen.. Trombocytkomponenter: Bland forsigtigt trombocytproduktet, og fjern slangerne fra trombocytposen. Erytrocytkomponenter: Ryst ved at vende posen ti gange, strip slangen og tilslut den sterilt til ebds-prøveudtagningssættet. Sørg for, at slangen fra trombocytposen fyldes fuldstændigt med en grundigt blandet repræsentativ prøve.. Foretag en steril tilslutning af blodkomponentposen til ebdsprøvetagningssættet i overensstemmelse med producentens anvisninger. For at sikre, at så stor en del som muligt af slangen på prøvetagningssættet sluttes til blodkomponentposen placeres proppen på prøvetagningssættets slange ved enden af rillen i den sterile konnektor.. Sæt en mærkat med enhedsnummeret på prøveposen, hvis dette kræves.. Ryst forsigtigt blodkomponentposen.. Hæng eller hold blodkomponentposen over prøveposen for at sikre, at slangerne er vandrette (bemærk: prøveporten skal vende nedad).. Åbn klemmen, og lad væsken strømme, indtil væskeniveauet befinder sig ud for eller mellem de to linjer på prøveposen. (Posen betragtes som "underfyldt", hvis væskeniveauet befinder sig under den nederste linje, og som "overfyldt", hvis væskeniveauet befinder sig over den øverste linje). Overfyldning af prøveposen kan medføre et falsk positivt prøveresultat. Underfyldning kan medføre et falsk negativt prøveresultat. 0. Afklem slangen.. Forsegl slangen på begge sider af ventilen*. Bemærk: 0- cm af slangen skal blive på blodkomponentposen. Bemærk: Hvis der undersøges trombocytter i eller erytrocytter, indtastes afgivelsesidentifikation, produktkode og ebds-posens partinummer i Pall Data.. Tag ventilen af prøveposen og blodkomponentposen, og kasser ventilen*. Bemærk: Blodkomponent i slangen kan genvindes ved at strippe indholdet tilbage I blodkomponentposen.. Anbring prøveposen på en horisontal trombocytryster i en C varm inkubator. Se tabellen nedenfor om passende pause- og inkubationsintervaller. Orienter prøveposen således, at rystningen sker langs prøveposens længdeakse. Sørg for, at den trykte label vender opad.. Læg blodkomponentposen tilbage i opbevaringsskabet.. Mål oxygenprocenten i luften i den øverste del af prøveposen inden for den specificerede C inkubationstid (se tabellen nedenfor). Komponent Trombocytter i plasma Trombocytter i Erytrocytter Minimum opbevaringsperiode inden ebdsprøvetagning/betingelse for optimal sensitivitet timer ved º C±º C timer ved º C±º C timer ved º C±º C ebds-posens inkubationstid ved º C -0 timer - timer - timer Assayprocedure (under anvendelse af Pall ebds-oxygenanalysator). Bekræft, at ebds-oxygenanalysatoren er klar til at måle prøven.. Anvend prøvetagningsstativet til at holde prøvetagningsstedet lodret. Før oxygenanalysatorens sonde gennem prøvetagningsstedets skillevæg og beskyttelsesmembran ind i luften i den øverste del af prøveposen. Bemærkning: Undgå at holde/klemme på prøveposen, mens sonden indføres, da trykket kan aktivere alarmen på oxygenanalysatoren. Sonden må ikke føres ned i væsken i prøveposen. Brug ikke alkohol til at rense prøvetagningsstedet. Alkohol kan have indvirkning på oxygenanalysen.. Mål indholdet af oxygen i procent ved at aspirere luft fra prøveposens øverste del i overensstemmelse med brugervejledningen til analysatoren. (Se Prøveudtagningsprocedure i brugervejledningen til Pall ebdsoxygenanalysatoren).. Hvis meddelelsen PASS vises på displayet, detekterede testen ingen bakteriel kontaminering og indikerer dermed, at prøven er NEGATIV på tidspunktet for måling af oxygen. Notér resultatet, og bortskaf ebdsprøveposen*. 0. Hvis meddelelsen FAIL blinker på displayet, indikerer det, at indholdet af oxygen i procent ligger under den acceptable grænse.. Hvis meddelelsen "FAIL" blinker, er prøven sandsynligvis kontamineret med bakterier, og det anbefales, at blodkomponentenheden kasseres efter kultivering for at bekræfte resultatet*.. Hvis der vises en advarselsmeddelelse, følges den vejledning, der er angivet på Pall ebds-oxygenanalysatorens display, før testen gentages. Der kan kun foretages én ny test af indholdet af oxygen i procent i et givet ebdsprøvetagningssæt. Hvis der er behov for en ny test, gentages proceduren fra trin.. Hvis der ønskes en yderligere test af blodkomponentenheden, skal der monteres et nyt ebds-prøveudtagningssæt og fortsættes fra trin herover. FORTOLKNING AF RESULTATER Positive eller negative resultater bestemmes af Pall ebds-oxygenanalysatorens software. Positive resultater, der angiver en potentiel bakteriel kontaminering, vises som FAIL på displayet. Negative resultater vises som PASS. Hvis der vises en fejlmeddelelse, hvis fejl ikke kan afhjælpes, eller hvis der er nogen som helst tvivl om enhedens evne til at opnå indikationen PASS eller FAIL for en given blodkomponent, skal testen betragtes som ugyldig. FORVENTEDE VÆRDIER Det forventes, at der i > % af alle testede produkter ikke vil være nogen bakterier til stede, og i dette tilfælde vil oxygenkoncentrationen være acceptabel, og der vises "PASS" på displayet på det tidspunkt, hvor oxygenmålingen foretages. Enheder med oxygenkoncentrationer under den acceptable grænse giver et positivt resultat, og der vises "FAIL" på displayet. YDELSESKARAKTERISTIKA Anvendt sammen med Pall ebds-oxygenanalysator giver Pall ebdsprøvetagningssættet mulighed for at genvinde og detektere aerobe og fakultativt anaerobe bakterier fra trombocytter og leukocytreducerede erytrocytkomponenter.

3 Dansk Trombocytter Evalueringerne af Pall ebds-prøvetagningssættet har omfattet test af leukocytreducerede og ikke-leukocytreducerede trombocytenheder inokuleret med en af 0 bakterier, der er rapporteret som årsag til % af alle dødsfald som følge af bakteriekontaminerede trombocytkoncentrater (PC) i perioden fra til. Kort opridset har disse studier vist en detekteringsprocent på 00 ved test af 0 leukocytreducerede trombocytenheder kontamineret med lav bakteriebelastning, hvorfra der blev taget prøver til Pall ebds efter timers lagring. Studierne har desuden vist en detekteringsprocent på 00 ved test af ikke-leukocytreducerede trombocytenheder kontamineret med lav bakteriebelastning, hvorfra der blev taget prøver til Pall ebds-sættet efter timers lagring. Evalueringsstudierne er - kort beskrevet - udført som følger: Tilfældigt valgt donor-pc, som var leukocytreduceret ved aferese eller fuldblodderiveret, inokuleredes med en måldosis på - af hver af ti mikroorganismer, som vides at være associeret med infektioner overført ved trombocyttransfusion (se tabel nedenfor). Straks efter blanding blev der taget en prøve for at konstatere bakterieniveauet i PC (tabel ). Efter lagring af det inokulerede PC i timer blev der taget endnu en prøve for at konstatere vækstniveauerne for timer (tabel ), og en aliquot overførtes til ebds-prøveposen, som derefter inkuberedes i timer ved º C under rystning på et rystebord. Fire teststeder deltog i studiet, hvoraf to testede aferese-trombocytter og teststeder testede fuldblod-deriverede trombocytter. Hvert teststed udførte mindst ens studier for hver af de ti organismer. Yderligere tre teststeder udførte studier af aferese- og buffy coat-deriverede trombocytter lagret i PAS. Ikke-leukocytreduceret PC fremstillet af fuldblod inokuleredes med en måldosis på - af hver af ti mikroorganismer, som vides at være associeret med infektioner overført ved trombocyttransfusion (se tabel ). Efter timers lagring af den inokulerede PC blev der taget en prøve for at konstatere vækstniveauerne for timer.(tabel ), og en aliquot overførtes til Pall ebdsprøveposen, som derefter inkuberedes i -0 timer ved C med rystning på et rystebord. Tre teststeder deltog i studiet, hvoraf testede med CPD og én testede med CPD. Hvert teststed gennemførte mindst ens studier for hver af de ti organismer. Derudover overførtes aliquotter til Pall ebds-prøveposen for både leukocytreduceret og ikke-leukocytreduceret PC timer efter inokulationen med efterfølgende inkubering i timer ved C med rystning på et rystebord (tabel ). Kort opridset har disse studier vist en detekteringsprocent på, og ved test af henholdsvis leukocytreducerede og ikkeleukocytreducerede trombocytenheder forsætligt kontamineret med lav bakteriebelastning, hvorfra der blev taget prøver til Pall ebds efter timers lagring efterfulgt af timers inkubation i pose. Desuden blev der i fem gentagelsesundersøgelser af alle ti organismer udtaget prøver til 0 timers inkubation ud over timers inkubation ved C før måling af oxygenindholdet i procent. Endelig blev der udtaget prøver af i alt ikkeinokulerede standardtrombocytkoncentrater ( fremstillet ved aferese og 0 fremstillet af tilfældige donortrombocytter), som også blev testet med Pall ebds. Som vist i tabel og gav Pall ebds mulighed for detektering af aerobe og fakultativt anaerobe bakterier fra trombocytprodukter med bakterieníveauer på - og derover. I kontaminerede trombocytproduktenheder i plasma, som evalueredes med Pall ebds, forekom der 0 detekteringsfejl (tabel med timers inkubation). leukocytreducerede enheder inkuberedes med Enterobacter cloacae, hvorefter der blev taget en prøve ved timer med timers inkubering, mens der af ikke-leukocytreducerede enheder ( enheder inokuleredes med Staphylococcus epidermidis, enheder inokuleredes med Klebsiella pneumoniae, enhed inokuleredes med Pseudomonas aeruginosa og enhed inokuleredes med Serratia marcescens) blev taget prøver ved timer med timers inkubering. I hvert af disse ti tilfælde opnåedes detektering med prøvetagning af enhederne ved timer med timers inkubation (tabel ). Der opnåedes således en detekteringsprocent på 00 med prøvetagning af både fuldblodderiverede og aferese-trombocytter timer efter inokulation efterfulgt af timers inkubation for alle testede prøver. En detekteringsprocent på 00 opnåedes ligeledes efter 0 timers inkubation. Endelig testede ingen af de ikkeinokulerede kontrolenheder positivt med Pall ebds. Erytrocytter Evalueringer af Pall ebds-prøvetagningssættet omfattede særlig test af leukocytreducerede erytrocytenheder, der var inokuleret med en af bakterier, som er indrapporteret som årsag til % af de dødsfald, der skyldtes bakterielt kontaminerede erytrocytkomponenter i perioden fra til. Evalueringsundersøgelserne blev kort fortalt udført på følgende måde: Leukocytreducerede erytrocytkomponenter i CPD/SAGM eller CPD/AS- blev inokuleret med en måldosis på - af hver af mikroorganismer, der er beskrevet som værende forbundet med erytrocyttransfusionsoverført infektion (se tabel nedenfor). Umiddelbart efter omrystning blev der udtaget en prøve til bestemmelse af bakterieniveauet i erytrocytenheden (tabel ). Efter timers opbevaring af erytrocytenheden blev der udtaget en anden prøve til bestemmelse af vækstniveauerne efter timer (tabel ), og der blev overført en afmålt portion til ebds-prøveposen, som derefter blev inkuberet i timer ved C med omrystning på en horisontal ryster. Der blev også udtaget prøver efter dage, dage og dage (for erytrocytelementer i CPD/SAGM) eller dage (for erytrocytelementer i CPD/AS-) for at bestemme vækstniveauerne (henholdsvis tabel, og ). Der deltog tre blodbanker i undersøgelsen. Hvert forsøgssted udførte mindst fem gentagelsesforsøg på hver af de organismer. Der blev også udtaget i alt prøver af ikke-inokulerede standarderytrocytenheder, som blev testet med Pall ebds. Som det fremgår af tabellerne til, muliggjorde Pall ebds af aerobe og fakultative anaerobe bakterier fra leukocytreducerede erytrocytkomponenter med målbakterieniveauer på - eller mere. Der blev opnået 00% med prøver ved 0 timer, timer, dage, dage, og eller dage efter inokulering fulgt af timers inkubation for alle testede prøver. Ingen af de ikke-inokulerede kontrolenheder testede positive med Pall ebds. FORHOLDSREGLER OG BEGRÆNSNINGER VED PROCEDUREN. Pall ebds-prøvetagningssæt er beregnet til detektering af bakteriekontaminering af trombocytter og leukocytreducerede erytrocytkomponenter. Brugeren skal være opmærksom på, at visse bakterier vokser meget langsomt, og det initiale kontaminationsniveau med sådanne bakterier er meget lavt, således at den aliquot, der tages til ebdstest måske ingen bakterier indeholder. I sådanne tilfælde detekteres bakterierne ikke, og resultatet vil være negativt ( Pass ). Længere lagringstider for blodkomponenterne før prøvetagning vil sandsynligvis forbedre evnen til at detektere disse langsomtvoksende organismer.. Til test af ebds-prøvetagningssættet anvendtes CPD- og ACD-Atrombocytprodukter. Til PAS-studierne anvendtes 0-0% CPD plasma og 0-0% PASII (T-Sol). Til erytrocytstudierne anvendtes CPD/SAGM- eller CPD/AS--komponenter i standardversion.. Dette produkt blev testet med de nedenfor anførte bakterier., der ikke vokser til tilstrækkelige niveauer i blodkomponenten eller i prøveposen, eller som ikke forbruger tilstrækkeligt oxygen til at kunne bestemmes som værende positive, vil ikke blive detekteret.. Der skal opretholdes miksning under inkubationen for at undgå et fejlagtigt negativt prøveresultat.. Sensitivitets- og specificitetstal stammer fra forsøg, der er udført internt og i marken med trombocytkoncentrater opnået ved aferese og tilfældigt donorblod, som bevidst er kontamineret med lave bakteriekoncentrationer (måldosis på - ), og af hvilke der enten straks er udtaget en prøve, eller som er blevet opbevaret i timer, hvorefter der er overført en prøve til ebds-prøvetagningssættet. Denne er derefter testet for oxygenindholdet i procent efter til 0 timers inkubation ved º C. Lignende undersøgelser er udført med erytrocytkomponenter, der har været opbevaret i timer, og som derefter er overført til ebdsprøvetagningssættet og testet for oxygenindholdet i procent efter - timers inkubation ved º C. Forlængede opbevaringsperioder før prøvetagning kan forøge sensitiviteten. Der kan iagttages variationer i disse statistikker under normale brugsbetingelser. BEMÆRK: Hvis tabletterne ikke opløse i væske, kan det resultere i et falsk positivt resultat.. Et negativt resultat ( PASS ) skal ikke fortolkes således, at den blodkomponent, der testes, er steril. Et negativt resultat kan skyldes andre faktorer, der opstår i forbindelse med selve processen, f.eks. forkert prøvetagning til ebds-systemet eller mangel på mikroorganismer i den prøve, der indsamles i prøveposen.. Overfyldning af prøveposen kan medføre et falsk positivt prøveresultat. Underfyldning kan medføre et falsk negativt prøveresultat. [Prøveposen betragtes som overfyldt, når posen er fyldt med væske til et niveau, der ligger over det andet indikationsmærke (linje). Prøveposen betragtes som underfyldt, når posen er fyldt med væske til et niveau, der ligger under det første indikationsmærke].. Ikke-leukocytreducerede erytrocytter eller trombocytter med usædvanligt høje trombocyttal (>.0 x 0 per ml) kan give falske positive resultater.. Alkohol kan forstyrre oxygenanalysen og må ikke anvendes til at rense prøvetagningsstedet før indføring af oxygenanalysatorens sonde. 0. Der skal anvendes steril slangesvejsning i overensstemmelse med producentens vejledning. Det er kun slanger, der er kompatible med svejseudstyr til sterile slanger, der kan anvendes til opretholdelse af et lukket system. Dimensioner og sammensætning for ebds-prøvetagningssættets slange lever op til gældende krav til anvendelse sammen med svejseudstyr til sterile slanger og må kun anvendes sammen med produkter, som med sikkerhed er kompatible. * Træf altid følgende forholdsregler under bearbejdningen:. Forsegling skal altid foretages på en måde, så der ikke forekommer væskesprøjt.. Bortskaf altid blodkontaminerede produkter i overensstemmelse med anerkendte sikkerhedsprocedurer for behandling af BIOLOGISK RISIKOMATERIALE. REFERENCER. Mitchell KT and Brecher ME: Approaches to the detection of bacterial contamination in cellular blood products. Transfusion Medicine Reviews ;:-.. Wagner SJ, Robinette D: Evaluation of swirling, ph, and glucose tests for the detection of bacterial contamination in platelet concentrates. Transfusion ;:-.. Brecher ME, Boothe G, Kerr A: The use of chemiluminescence-linked universal bacterial ribosomal RNA gene probe and blood gas analysis for the rapid detection of bacterial contamination in white cell-reduced and non reduced platelets. Transfusion ; :0-.. Burstain JM, Brecher ME, Workman, et al: Rapid identification of bacterially contaminated platelets using reagent strips: glucose and ph analysis as markers of bacterial metabolism. Transfusion ;:-.. Brecher ME: Bacterial contamination of blood products. Simon T, Dzik WH, Snyder E, Stowell CP and Strauss RG. Principles of Transfusion Medicine, rd edition. Lippincott Williams & Wilkins; 00; -0.. Brecher ME, Hay S. Bacterial contamination of blood components. Clinical Microbiology Reviews 00; Jan. ():-0.. Brecher ME, et al., Growth of bacteria in inoculated platelets: implications for bacteria detection and the extension of platelet storage. Transfusion 000; 0:0-. og Pall er registrerede varemærker tilhørende Pall Corporation. Better Blood, Better Care. er et varemærke for tjenesteydelser tilhørende Pall Corporation. 000Z, udgivet februar 00.

4 TROMBOCYTDATA Dansk Tabel viser bakterieniveauer i trombocytprodukterne på inokulationstidspunktet og efter timers lagring, hvorefter prøver er udtaget og overført til Pall ebdsprøvetagningssættet for -0 timers inkubation med den deraf følgende detekteringsfrekvens ( inkluderer resultaterne for leukocytreducerede og ikkeleukocytreducerede trombocytprodukter) Tabel ATCC-nr. S. agalactiae ATCC-nr. ATCC-nr. ATCC-nr. S. choleraesuis ATCC-nr. ATCC-nr. E. cloacae ATCC-nr. 00 ATCC-nr. 0 ATCC-nr. 0 S. marcescens ATCC-nr. inokulationsb akterier niveaumedian (område) (-) (-0) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) inokulationsba kterier niveaumedian (område) PAS (-0) 0 (-) (-) (-) 0 (-) (-0) (-) (-) (-) (-) Bakterieniveau på prøvetagningstidspunktet efter timers lagring (Prøvetagningstidspunkt = efter timer, -0 timers inkubation) > > Detektion med prøvetagning efter timer Detekterede tilfælde ud af testede tilfælde af af af af af af af af 0 af 0 af af (00 %) Detekterede tilfælde ud af testede tilfælde af af af af af 0 af 0 0 af 0 0 af 0 0 af 0 0 af 0 af (00 %) Tabel viser bakterieniveauet i trombocytprodukterne efter timers lagring, hvorefter prøver er overført til Pall ebds-prøvetagningssættet for timers inkubation med den deraf følgende detekteringsfrekvens.(resultaterne for leukocytreducerede og ikke-leukocytreducerede trombocytprodukter). Tabel ATCC-nr. S. agalactiae ATCC-nr. ATCC-nr. ATCC-nr. S. choleraesuis ATCC-nr. ATCC-nr. E. cloacae ATCC-nr. 00 ATCC-nr. 0 ATCC-nr. 0 S. marcescens ATCC-nr. Bakterieniveau på prøvetagningstidspunktet efter timers lagring (prøvetagningstidspunkt efter timer, timers inkubation) > 0 Detektion med prøvetagning efter timer Detektered e tilfælde af testede tilfælde af af af af af af af af af 0 af af (,%)

5 ERYTROCYT- KOMPONENTDATA Dansk Tabel viser bakterieniveauerne i leukocytreducerede erytrocytkomponenter og med prøvetagning fra enheder umiddelbart efter inokulering (testtid = 0 timer). Tabel Bakterieniveau i leukocytreducerede erytrocytkomponenter fremstillet af fuldblod ved testtid umiddelbart efter inokulering og omrystning (testtid = 0 timer) < Detektion med prøvetagning ved 0 timer Antal detekteret ved forskellige niveauer - -0 > ATCC-nr. 0 ATCC-nr. ATCC-nr. 0 ATCC-nr. ATCC-nr. ATCC-nr. ATCC-nr. ATCC-nr. ATCC-nr. 0 ATCC-nr. ATCC-nr. ATCC-nr. 0 0 af af af af af 0 af 0 af af af 0 af 0 0 af 0 af af (00 %) Tabel viser bakterieniveauet i de leukocytreducerede erytrocytkomponenter og efter timers opbevaring, på hvilket tidspunkt prøverne blev indsamlet i Pall ebds-prøvetagningssættet (testtid = timer), og den resulterende shyppighed. Tabel Bakterieniveau i leukocytreducerede erytrocytkomponenter fremstillet af fuldblod ved testtid efter timers opbevaring (testtid = timer) < Detektion med prøvetagning ved timer Antal detekteret ved forskellige niveauer - -0 > af af af af af af af af af 0 af 0 0 af 0 af 0 af (00 %)

6 ERYTROCYT- KOMPONENTDATA fortsat Dansk Tabel viser bakterieniveauerne i leukocytreducerede erytrocytkomponenter og efter dages opbevaring, på hvilket tidspunkt prøverne blev indsamlet i Pall ebds-prøvetagningssættet (testtid = dage), og den resulterende shyppighed. Tabel Bakterieniveau i leukocytreducerede erytrocytkomponenter fremstillet af fuldblod ved testtid efter dages opbevaring (testtid = dage) < Detektion med prøvetagning ved dage Antal detekteret ved forskellige niveauer - -0 > af af af af af 0 af 0 af af af 0 af 0 0 af 0 af af (00 %) Tabel viser bakterieniveauerne i leukocytreducerede erytrocytkomponenter og efter dages opbevaring, på hvilket tidspunkt prøverne blev indsamlet i Pall ebds-prøvetagningssættet (testtid = dage), og den resulterende shyppighed. Tabel Bakterieniveau i leukocytreducerede erytrocytkomponenter fremstillet af fuldblod ved testtid efter dages opbevaring (testtid = dage) < Detektion med prøvetagning ved dage Antal detekteret ved forskellige niveauer - -0 > af af af af af 0 0 af 0 af af af 0 af 0 0 af 0 0 af 0 0 af (00 %)

7 ERYTROCYT- KOMPONENTDATA fortsat Tabel viser bakterieniveauerne i leukocytreducerede erytrocytkomponenter og efter dages opbevaring (CPD/SAG-M) eller dages opbevaring (CPD/AS-), på hvilket tidspunkt prøverne blev indsamlet i Pall ebds-prøvetagningssættet (testtid = eller dage), og den resulterende shyppighed. Tabel Bakterieniveau i leukocytreducerede erytrocytkomponenter fremstillet af fuldblod ved testtid efter dages opbevaring (CPD/SAG-M) eller dages opbevaring (CPD/AS-) (testtid = eller dage) Detektion med prøvetagning ved eller dage Antal detekteret ved forskellige niveauer < - -0 > Dansk 0 af af 0 0 af af af 0 0 af 0 af af af 0 af 0 af af 0 0 af 0 (00 %)

8 Den aktuelle version af brugsanvisningen til dette produkt er: Folder artikelnr.: 000Z Senest opdateret: februar 00 De kan få et eksemplar af brugsanvisningen på Deres foretrukne sprog på flere måder: Ved at downloade den fra: Via til hvis De vil have pdfversionen. Via telefon: Ring på 00 00, hvis De vil have et trykt eksemplar eller en cd-rom. Eksemplarer af brugsanvisningen kan også rekvireres hos Deres lokale Pall-repræsentant. MANUFACTURER Pall Medical, a division of Pall Europe Ltd., Europa House, Havant Street, Portsmouth, PO PD, England + (0) 0 phone + (0) 0 fax INTERNATIONAL OFFICES Pall France S.A., Rue des Gaudines, BP, St-Germain-en-Laye, Cedex, France Pall GmbH, Philipp-Reis-Straße, D-0 Dreieich, Deutschland Pall Schweiz AG, Schäferweg, CH-0 Basel, Schweiz Pall Austria Filter Ges. m. b. H., Thaliastraße, A-0 Wien, Österreich Pall Italia s.r.l., Via Emilia,, 000 Buccinasco (MI), Italia Pall España s.a., c/ Isla de Córcega,, 00 Alcobendas, Madrid, España CORPORATE HEADQUARTERS Pall Corporation, 00 Northern Boulevard, East Hills, NY, USA Besøg os på nettet på 000Z, udgivet februar 00

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

PATENT 109646 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6

PATENT 109646 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6 PATENT 109646 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6 Ansøgning nr. 26 43 /65 Indleveret den 25.ma j 19 65 Fremlagt den 18. d e c emb er 19 6 7 DANMARK DIREKTORATET FOR PATENT-OG VAREMÆRKEVÆSENET KØBENHAVN Patentbeskrivelsen

Læs mere

JULI 2015 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

JULI 2015 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014 JULI 2015 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien 00825-0308-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. Installation af denne enhed

Læs mere

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 3 C3.1 Na-ISE Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 7 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Disse clips er beregnet til midlertidig okklusion af kar og permanent okklusion af aneurismer Kun til engangsbrug INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Specifikationer...

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2008

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2008 ISSN 1901-2594 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2008 Lægemiddelstyrelsen Redegørelse for Blodproduktområdet 2008 Udgivet september 2009 af Lægemiddelstyrelsen 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN HESKA PERIOceutic Gel. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver enkelt dosisenhed indeholder: 2.1 Aktivt stof Doxycyclinhyclat Ph.Eur. 51 mg (svarende

Læs mere

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog 6996T Tunneleringsværktøj Teknisk håndbog Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler

Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler El.nr. 63 98 401 593 Vigtig information...1 Specifikationer...2 Måleværdier...2 Modstandsmåling...2 Dielektriske målinger...2 Tekniske data:...3 Funktions- og

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

Sæt bestående af vandflaske, låg og slange med CO 2 : Genbrugeligt SCT-469. Sæt bestående af vandflaske, låg og slange: Genbrugeligt SCT-468

Sæt bestående af vandflaske, låg og slange med CO 2 : Genbrugeligt SCT-469. Sæt bestående af vandflaske, låg og slange: Genbrugeligt SCT-468 Brugervejledning Sæt bestående af vandflaske, låg og slange: Genbrugeligt SCT-468 Sæt bestående af vandflaske, låg og slange med CO 2 : Genbrugeligt SCT-469 AUTOKLAVERBART Delnummer FSE-058-DA-1.0 Udgivet

Læs mere

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.ortho.microport.com.

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Kontrol og service af autoklave

Kontrol og service af autoklave KONTROL OG SERVICE AF AUTOKLAVE Udarbejdet af: Jette Holt Dato: 21.06.05 Rev./Godkendt af: Kystledelsen Dato: 23.04.07 Udskrift dato: 21.06.05 Kontrol og service af autoklave Biologiske indikatorer generelt

Læs mere

Brugervejledning til Vivo 50 patientslangesæt, enkeltslange med udåndingsventil, genanvendelig

Brugervejledning til Vivo 50 patientslangesæt, enkeltslange med udåndingsventil, genanvendelig side 2 side 6 Brugervejledning til Vivo 50 patientslangesæt, enkeltslange med udåndingsventil, genanvendelig page 7 page 8 page 9 page 10 page 11 page 12 page 13 page 14 page 15 page 16 page 17 page 18

Læs mere

KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE

KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE 13A 13B LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keeler håndtag C-størrelse Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages i brug. For egen og kundernes

Læs mere

170005-08 Region Hovedstadens Elektive Laboratorium

170005-08 Region Hovedstadens Elektive Laboratorium 2.1 Prøvetagning Prøvetagning fra vene Blodprøvetagning, hvor kanyle og sikkerhedsholder samles umiddelbart inden prøvetagning Varenr. L33001 Varenavn: Kanyle uden holder, GRØN, lang nål Varenr. L33002

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

Kuvettetest LCK 380 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 380 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

REDAX transportabelt sugesystem

REDAX transportabelt sugesystem REDAX transportabelt sugesystem Smiths Medical Danmark Aps. Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm Tlf.: +45 7027 2090, info.danmark@smiths-medical.com Forholdsregler, advarsler og observationer Drentech Simple

Læs mere

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Når du skal indsende prøver af materiale til analyse i Teknologisk Instituts fugtlaboratorium, er det vigtigt, at du har udtaget prøverne

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik Bilag 2 Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik ved forsker Mogens Nicolaisen, Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Brugervejledning. Game Control Mount GCM10

Brugervejledning. Game Control Mount GCM10 Brugervejledning Game Control Mount GCM10 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Om Game Control Mount...3 Anvendelse af Game Control Mount...4 Tilslutning af spilcontrolleren og en telefon eller tablet...4

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2012 2013 Redegørelse for blodproduktområdet 2012 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BRUGSANVISNING DC Bead M1 Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BESKRIVELSE: DC Bead M1 er hydrogel-emboliske medikamenteluerende kugler, der er nøjagtigt kalibrerede.

Læs mere

Brugervejledning Alkometer S-300

Brugervejledning Alkometer S-300 Brugervejledning Alkometer S-300 1 Indhold 1 Testsekvens 2 2 Prøvetagning 2 3 Manuel prøve 3 4 Øvrige informationer 4 5 Fejlmeddelelse 4 6 Øvrige funktioner 4 7 Varme 4 8 Kalibrering. 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Emneord: bloddonor, blodkomponenter, erytrocyt, trombocyt, plasma, smittemarkører, tilbagekaldelse,

Emneord: bloddonor, blodkomponenter, erytrocyt, trombocyt, plasma, smittemarkører, tilbagekaldelse, REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2011 2012 Redegørelse for blodproduktområdet 2011 Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: bloddonor,

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2004. Lægemiddelstyrelsen

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2004. Lægemiddelstyrelsen REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2004 Lægemiddelstyrelsen 2 Redegørelse for blodproduktområdet 2004 ISSN 1396-1071 Udgivet oktober 2005 af Lægemiddelstyrelsen 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Laerdal Silikone Resuscitatorer

Laerdal Silikone Resuscitatorer Laerdal Silikone Resuscitatorer Brugervejledning DA www.laerdal.com Brugsanvisning 4 Anvendelsesformål 4 Vigtig information 5 Medfølgende dele 6 Voksenmodel - oversigt 8 Voksenmodel, montering og adskillelse

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2007

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2007 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2007 Lægemiddelstyrelsen 2 Redegørelse for Blodproduktområdet 2007 ISSN 1396-1071 Udgivet oktober 2008 af Lægemiddelstyrelsen 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4

Læs mere

FuseFORCE IMPLANTATSYSTEM

FuseFORCE IMPLANTATSYSTEM DA FuseFORCE IMPLANTATSYSTEM 152189-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

4.Tag pumpen og batterierne ud af pakken. Sæt batterierne i, hvorefter alle tre lamper skal blinke én gang.

4.Tag pumpen og batterierne ud af pakken. Sæt batterierne i, hvorefter alle tre lamper skal blinke én gang. Kvikguide Applicering. Fjern kraftig hårvækst for at sikre en tæt forsegling mellem bandagen og huden. Ved behov skyl såret med sterilt saltvand, og dup såret omkring tørt. Applicer SECURA Hudbeskyttelsesfilm

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Datacard SR200 & SR300 Card Printers. Brugermanual

Datacard SR200 & SR300 Card Printers. Brugermanual Datacard SR200 & SR300 Card Printers Brugermanual Januar 2015 Brug af printeren SR200 & SR300 Forbrugsstoffer Ilægning af kort Isætning af farvebånd Isætning af retransfer film Tænde for printeren Kontrol

Læs mere

AviPro IBD LC-75 vet.

AviPro IBD LC-75 vet. INDLÆGSSEDDEL AviPro IBD LC-75 vet. 10³ og maks. 10 4,5 EID 50 * levende IBD-virus, stamme LC 75, pulver til opløsning i drikkevand, til fjerkræ 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Læs mere

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING XTREME BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af høreapparat med øreprop 4 Placering af høreapparat 6 Udtagning af

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Måle- og blandingsudstyr

Måle- og blandingsudstyr kap-dk 0-0-, 0. Måle- og blandingsudstyr kap-dk 0-0-, 0. Måle- og blandingsudstyr Viskositetsbæger DIN mm DIN mm, viskositetsbæger for at opnå en præcis sprøjteviskositet. Viskositetsbæger Lup En god og

Læs mere

2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning

2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning 2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd skal du installere Garmin 2,1 L hydraulikpumpe i henhold til den følgende vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed 1) BEK nr 652 af 15/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Lægemiddelstyrelsen, j.nr. 2011052157 Senere ændringer

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 Indholdsfortegnelse 1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 2 Installation 5 2.1 Kontrol Enhed. 5 2.1.1 Tilslutning af forsyning... 5 2.1.2 Tilslutning af højttalere...

Læs mere

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed: Bedre forbrænding og brændselsøkonomi Sundere

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Ace binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Ændringshistorik TB for DRV i henhold til EN 1279, 1. udgave, juni 2014 rev. 1, januar 2016 Dansk

Ændringshistorik TB for DRV i henhold til EN 1279, 1. udgave, juni 2014 rev. 1, januar 2016 Dansk Opdateret 010714 Opdateret januar 2016 Tekniske bestemmelser for Rude Verifikation, DRV, i henhold til EN 1279. 1. udgave, juni 2012 Tekniske bestemmelser for Rude Verifikation, DRV, i henhold til EN 1279.

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Samling af C-Dax Sprayrider sprøjter

Samling af C-Dax Sprayrider sprøjter Trin 1: Start med at holde sprøjten lodret og tømme den for løse dele. Du skal have en lanse, en fastgøringsrem, et ledningssæt samt en manual som vist på billedet. Ryst sprøjten, så du er sikker på at

Læs mere

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres Kuvettetest Princip Ved reaktionen bliver cyanider, som let frigøres, til gasformigt HCN (cyanbrinte og overføres gennem en membran til indikatorkuvetten. Farveændringen i indikatoren evalueres fotometrisk.

Læs mere

Stomi irrigation med IryPump S

Stomi irrigation med IryPump S Stomi irrigation med IryPump S IryPump S giver op til 48 timers frihed om og om igen Irrigation Indhold Generel information om stomi irrigation side 3 Hvordan virker irrigation? side 4 Hvornår kan man

Læs mere

Automatiseret Alarmbaseret Prøvetagning. Afrapportering for projekt støttet af VTU-Fonden

Automatiseret Alarmbaseret Prøvetagning. Afrapportering for projekt støttet af VTU-Fonden Automatiseret Alarmbaseret Prøvetagning Afrapportering for projekt støttet af VTU-Fonden 28-6-2015 1 Projekt 7640.2013: Projekt-titel: Automatiseret alarmbaseret prøvetagning (AAP) Hovedansøger: Amphi-Bac

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Analyserapport nr. 477530

Analyserapport nr. 477530 Wet Wipe A/S Vallensbækvej 65 2625 Vallensbæk Att. Otto Harder Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Analyserapport

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Porter til 20 liter,, ca. 5% alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en rigtig god mørk porter. Sættet indeholder følgende: 2 kg. Ekstra Dark tørret maltekstrakt fra Muntons 1 kg.

Læs mere

Supplemental Nursing System. DA Brugsanvisning

Supplemental Nursing System. DA Brugsanvisning Supplemental Nursing System DA Brugsanvisning Tak fordi du har valgt SNS Ammesystem SNS er en madningsløsning, der gør det muligt for flere spædbørn at blive ammet og forblive motiveret for at blive ammet.

Læs mere

INSTRUMENTER 137181-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

INSTRUMENTER 137181-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: INSTRUMENTER 137181-1 DA Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Distribueret

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler DK Installationsvejledning trådløs mini-åbningsføler 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 58 - Indhold Forord...- 60 - Advarsler vedr. batteriet...- 61 - Sikkerhedshenvisninger...-

Læs mere

Blid og sikker injektion. Tips og tricks til insulininjektion.

Blid og sikker injektion. Tips og tricks til insulininjektion. Blid og sikker injektion. Tips og tricks til insulininjektion. Mere frihed. Mere livsglæde. Med mylife. Blid og sikker injektion Korrekt injektionsteknik Insulinen injiceres i det subkutane fedtvæv. 1

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Redegørelse for blodproduktområdet 2013 2014 Redegørelse for blodproduktområdet 2013 Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor. Kuvettetest Princip Ved reaktionen bliver cyanider, som let frigøres,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

LCK 319 LCK 319. Cyanid som let frigøres. Analyseprocedure. Gældende for alle fotometertyper. Udgave 05/08

LCK 319 LCK 319. Cyanid som let frigøres. Analyseprocedure. Gældende for alle fotometertyper. Udgave 05/08 Analyseprocedure Gældende for alle fotometertyper Udgave 05/08 Se venligst vejledningen under punktet Vær særlig opmærksom på. Spildevandsprøver, som har været underkastet en behandling med dithionit,

Læs mere

PROCEDURE Nefrostomikateter

PROCEDURE Nefrostomikateter Hospice Sønderjylland Oprettet d. 01-08-2010 af: HLE Sidst revideret d. 23.04.2014 af: TS Nefrostomikateter Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG Formål: At sikre korrekt

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL (oversættelse af engelsk indlægsseddel) Bravoxin 10, injektionsvæske, suspension, til kvæg og får

INDLÆGSSEDDEL (oversættelse af engelsk indlægsseddel) Bravoxin 10, injektionsvæske, suspension, til kvæg og får INDLÆGSSEDDEL (oversættelse af engelsk indlægsseddel) Bravoxin 10, injektionsvæske, suspension, til kvæg og får 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE,

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere