Hydraulic range. Professionals in motion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hydraulic range. Professionals in motion"

Transkript

1 Hydraulic range Professionals in motion

2 PROFESSIONALS IN MOTION Dani-tech A/S er en rådgivende ingeniørvirksomhed, en import/handelsvirksomhed og en produktionsvirksomhed. Vi har markedets bredeste netværk af hydraulikleverandører som vi er i tæt samarbejde med for at kunne udvikle/tilpasse kundedesignede løsninger. Det er Dani-tech gruppens formål, at være en yderst kompetent leverandør af kvalitets komponenter og systemer. Vi tilbyder seriøs rådgivning, en høj grad af service og fleksibilitet. Vore kunder er producenter af maskiner til industri, landbrug, skovbrug, mobil, vindmøller, offshore og marine. Har kunden et havari, har brug for hjælp til idriftsætning eller ønsker at få sin løsning monteret på stedet, så står vores serviceafdeling til rådighed med 4 timer service. Dani-tech blev stiftet i 1987 af Arne Iversen og har hovedsæde i Haderslev med lager og produktion. Dani-tech Support ApS ligger samme sted, de producerer cylindre. Dani-tech BV er datterselskab i Leiden i Holland med egen produktion og lager. Dertil kommer salgsselskab i Malmø i Sverige. Bondioli & Pavesi har siden 1987 været medejer af virksomheden. 4 Dani-tech A/S is a combination of a consulting engineering company, an import/merchandising-sector company and a production company. We work closely with the best hydraulicssupplier in the market in order to be able to develop/adapt customer-designed solutions. The objective of the Dani-tech Group is to be a very competent supplier of quality components and systems. We offer serious advice and a high level of service and flexibility. Our customers are producers of industrial, agricultural, forestry, mobile, windmill, offshore and marine equipment. If the customer s equipment has been damaged, if the customer needs help with the commissioning or if the customer wants his unit installed installed on site, our service department is available 4/7. Dani-tech was founded in 1987 by Arne Iversen and its main office, including warehouse and production, is located in Haderslev. Dani-tech Support ApS, which manufactures cylinders, is located at the same place. Dani-tech BV is a subsidiary with its own production and warehouse in Leiden, Holland. There is also a sales company in Malmö, Sweden. Bondioli & Pavesi has since the beginning in 1987 been co-owner of the company Dani-tech A/S og Dani-tech Support ApS: Design, produktion, montage og lager.. Dani-tech BV: Lager og montage. 3. Dani-tech A/S: Serviceafdeling, som kører landsdækkende døgnservice. 4. Dani-tech A/S: 3D tegning. 5. Dani-tech A/S: Produktionslinje. 6. Dani-tech A/S: Pumpestationer testes. Dokumentation og certifikat fremstilles på forespørgsel. 7. Dani-tech Support: Maskinfabrik, som fremstiller cylindre. 8. Dani-tech A/S: Lager med 4 automater og ca. 00 aktive varenumre 1. Dani-tech A/S and Dani-tech Support ApS: Design, production, assembly and warehouse.. Dani-tech BV: Warehouse and assembly. 3. Dani-tech A/S: A service division, which is operating a nation-wide 4/7 service. 4. Dani-tech A/S: 3D drawing. 5. Dani-tech A/S: Production line. 6. Dani-tech A/S: Test of powerpack. Documents and certificates are available upon request.. 7. Dani-tech Support: A factory, which produces cylinders. 8. Dani-tech A/S: A warehouse with 4 automates and approx. 0,000 active item numbers. Dani-tech A/S är ett teknikkonsultföretag, ett import/handelsföretag och ett produktionsföretag. Vi har marknadens bästa nätverk av hydraulikleverantörer med vilka vi har utvecklat ett nära samarbete för att kunna utveckla/anpassa kunddesignade lösningar. Dani-tech-koncernens syfte är att vara en ytterst kunnig och kompetent leverantör av komponenter och system, av bra kvalitet. Vi erbjuder kompetent rådgivning, höggradig service och flexibilitet. Våra kunder är tillverkare av maskiner inom industri, jordbruk, skogsbruk, mobilhydraulik, vindkraftverk, offshore och marin. Om kunden har ett haveri, behöver hjälp med driftsättning eller vill att deras lösning ska monteras på plats, då står vår serviceavdelning till tjänst med sin 4 h service. Dani-tech grundades 1987 av Arne Iversen och har sitt huvudkontor i Haderslev med tillhörande lager och produktion. Dani-tech Support ApS är beläget på samma plats och har egen produktion av cylindrar. Dani-tech BV är ett dotterbolag i Leiden i Holland med egen produktion och lager. Dessutom finns även ett försäljningsbolag i Malmö i Sverige. Bondioli & Pavesi har sedan starten 1987 varit delägare i företaget Dani-tech A/S och Dani-tech Support ApS: Design, produktion, montering och lager.. Dani-tech BV: Lager och montering. 3. Dani-tech A/S: Serviceavdelning med landstäckande dygnsservice. 4. Dani-tech A/S: 3D-ritning. 5. Dani-tech A/S: Produktionslinje. 6. Dani-tech A/S: Pumpstationer testats. Dokumentation och certifikat kan rekvireras vid förfrågan. 7. Dani-tech Support: Maskinfabrik som tillverkar cylindrar. 8. Dani-tech A/S: Lager med 4 automater och ca aktiva artikelnummer.

3 TANDHJULSPUMPER OG MOTORER GEAR PUMPS AND MOTORS KUGGHJULSPUMPAR OCH MOTORER HP Hydraulic TANDHJULSPUMPER OG MOTORER I ALUMINIUM GEAR PUMPS AND MOTORS - ALUMINIUM BODY KUGGHJULSPUMPAR OCH MOTORER - ALUMINIUM Tandhjulspumper og -motorer er blandt de mest anvendte hydrauliske enheder. HP Hydraulics produktudvalg er meget bredt, nemt at installere og specialtilpasse og kan integreres med kontrolenheder - og det er blot nogle af fordelene. HPL-serien i aluminium kan anvendes i mange sammenhænge takket være dens alsidighed og de mange muligheder for specialtilpasning. HPL-pumper kan sammensættes med en række forskellige pumper. PUMPER - PUMPS - PUMPAR GRUPPE GROUP GRUPP NOMINEL FORSKYDNING 0 MUST som i modulær, universel, stille, teknologisk. Modulær, fordi det er muligt at kombinere stille typer og standardtyper i pumper i aluminium og støbejern. Universel fordi basen, akslerne, dækslerne, ventilerne og tilbehøret i HPL- og HPG-serierne anvendes. Stille på grund af det væsentligt reducerede støjniveau. Teknologi, fordi produkterne er et resultat af HP Hydraulics teknologi og erfaring inden for tandhjulsfabrikation. HP Hydraulic, er en del af Bondiolo & Pavesi. 1 Gear pumps and motors are among the most produced and used hydraulic units. HP Hydraulic s range distinguishes for its sturdiness, easy installation, customization, and the possibility to integrate with control components, just to mention a few. HPL series with aluminium body is suitable for a wide range of applications thanks to its versatility and to the many possibilities for customization. HPL pumps can be combined to obtain multiple pumps. MUST as in Modular, Universal, Silence and Technology. Modular because IT allows the combination of silent and standard stages in aluminum and cast iron pumps. Universal because IT use the bases, the shaft ends, the covers, the valves and the accessories of HPL and HPG series. Silence for the strong reduction of noise level. Technology because it springs from HP Hydraulic technology and experience in gear manufacturing. HP Hydraulic is part of Bondiolo & Pavesi. 3 4 Kugghjulspumpar och motorer är några av de mest använda enheterna inom hydraulik. HP Hydraulic s sortiment kännetecknas av bland annat hållhet, enkel installation, kundanpassning och möjligheten att integrera styrkomponenter. HPL-serien med hus av aluminium lämpar sig för en rad användningsområden tack vare sin mångsidighet och möjligheterna till kundanpassning. HPL-pumpar kan kombineras för att uppnå multipla pumpar. MOTORER - MOTORS - MOTORER cm3 in3 01 0,19 0,01 0 0,6 0,0 03 0,38 0,0 05 0,51 0, ,64 0, ,88 0,06 MAX MIN 00 NOMINEL FORSKYDNING in3 10 1,00 0,07 1 1,5 0,08 1,37 0, , 0, , 0, ,53 0,15 4,53 0, ,17 0, ,17 0, ,73 0,3 36 3,73 0,3 4, 0,7 4, 0,7 48 4,97 0,3 48 4,97 0,30 6,08 0,37 7,00 0, ,87 0, ,50 0, ,50 0, ,00 0, ,00 0, ,50 0, ,00 0,67,50 0, ,00 1, ,08 0,37 7,00 0, ,87 0, ,50 0, ,00 0,67,50 0, ,00 1, ,50 1, ,00 1, ,50 1, ,00 1, ,00, ,50, ,50 1, ,50 1, ,00 1,59 6 6,00 1, ,50 1, ,00, 41 41,50, ,50 1, ,00, ,50, ,50, ,50, ,50 3, ,50 3, ,50 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,50, ,50 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,10 9,00 11,50,0 17,00 1,30 5, in3 0,37 0,55 0, 0,87 1,04 1,30 1, ,50 3, ,00 3, ,00 4, ,50, ,50 3, ,00 3, ,00 88,00 4,39 5, PUMPER - PUMPS - PUMPAR 366 MAX MIN MIN LYDLØS TANDHJULSPUMPE SERIE X I STØBEJERN SILENT GEAR PUMPS SERIES X - CAST IRON BODY TYST KUGGHJULSPUMP SERIE Z AV GJUTJÂRN NOMINEL FORSKYDNING cm3 MAX 0 6 cm3 PUMPER - PUMPS - PUMPAR GRUPPE GROUP GRUPP LYDLØS TANDHJULSPUMPE SERIE Z I ALUMINUM SILENT GEAR PUMPS SERIES Z - ALUMINIUM BODY TYST KUGGHJULSPUMP SERIE Z IN ALUMINIUM MUST står för Modular, Universal, Silence, Technology. Modular på grund av kombinationen mellan tysta och vanliga steg i aluminium- och gjutjärnspumpar. Universal tack vare användningen av axeländar, hus, ventiler och tillbehör ur grundserierna HPL och HPG. Silence för den kraftiga ljudreduceringen. Technology för att den stammar från HP Hydraulic teknik och erfarenhet vid tillverkning av kugghjul. HP Hydraulic, är en del av Bondiolo & Pavesi. 5 NOMINEL FORSKYDNING cm3 6,10 9,00 11,50,0 17,00 1,30 5, in3 0,37 0,55 0, 0,87 1,04 1,30 1, MAX MIN

4 TANDHJULSPUMPER OG -MOTORER GEAR PUMPS AND MOTORS KUGGHJULSPUMPAR OCH MOTORER HP Hydraulic Tandhjulspumper og -motorer er blandt de mest anvendte hydrauliske enheder. HP Hydraulic s produktudvalg er meget bredt, nemt at installere og specialtilpasse og kan integreres med kontrolenheder - og det er blot nogle af fordelene. HP Hydraulic, er en del af Bondiolo & Pavesi. HPG-serien i støbejern er velegnet til de mest krævende anvendelser. HPG-pumper kan kombineres med forskellige pumpetyper. Tandhjulsflowdelerne er en kombination af flere dele, der er sat sammen for at dele flowet ligeligt proportionelt. HP Hydraulic flowdelere er fremstillet i aluminium i forskellige konfigurationer. Flowdelere fra gruppe 1 og kan leveres med overtryksventiler. Aksialstempelpumperne i serierne A1, A, A3, A4, A5 er specialudviklet til anvendelse i et åbent kredsløb. De fås med flere forskellige reguleringssystemer, så pumperne kan tilpasses til forskellige anvendelseskrav. Gear pumps and motors are among the most produced and used hydraulic units. HP Hydraulic s range distinguishes for its sturdiness, easy installation, customization, and the possibility to integrate with control components, just to mention a few. HP Hydraulic is part of Bondiolo & Pavesi. The HPG series with cast iron body suits even the heaviest applications. HPG pumps can be combined to obtain multiple pumps. Gear flow dividers are a combination of several sections assembled together to divide the inlet flow rate equally or proportionally. HP Hydraulic flow dividers are produced with an aluminium body in different configurations. Flow dividers of group 1 and can be supplied with relief valves. A1, A, A3, A4, A5 and A6 series axial piston pumps have been specifically designed for operating in an open circuit. There are several regulation systems available for adapting the pumps to different application requirements. Kugghjulspumpar och motorer är några av de mest använda enheterna inom hydraulik. HP Hydraulic s sortiment kännetecknas av bland annat hållhet, enkel installation, kundanpassning och möjligheten att integrera komponenter. HP Hydraulic, är en del av Bondiolo & Pavesi. HPG-serien med gjutjärnshölje lämpar sig även för tuffa tillämpningsområden. HPG pumpar kan kombineras för att uppnå multipla pumpar. Flödesdelare består av flera sektioner som fogats samman för att fördela inloppsflödet jämnt eller proportionellt. HP Hydraulic flödesdelare tillverkas av aluminium och i olika utföranden. Flödesdelare i grupp 1 och kan levereras med säkerhetsventiler. A1, A, A3, A4, A5 och A6 serierna axialkolvpumpar har utformats särskilt för drift i öppen krets. Det finns flera system för reglering 6 som kan anpassa pumparna till olika tillämpningskrav. TANDHJULSPUMPER OG MOTORER - STØBEJERNSHUS GEAR PUMPS AND MOTORS - CAST IRON BODY KUGGHJULSPUMPAR OCH MOTORER PUMPER - PUMPS - PUMPAR GRUPPE GROUP GRUPP 3 4 FLOW DELERE FLOW DIVIDERS FLÖDESDELARE GRUPPE GROUP GRUPP 1 MAX MIN MAX MIN cm 3 in 3 min -1 min -1 cm 3 in 3 min -1 min ,50 0, ,50 0, ,00 0, ,00 0, ,50 0, ,50 0, ,00 0, ,00 0,67 366,50 0,88 366,50 0, ,00 1, ,00 1, ,50 1, ,50 1, ,00 1, ,00 1, ,50 1, ,00 1,59 0 1,50 1, ,00 1, ,00 1, ,50 1, ,50 1, ,00, ,00, ,50, ,50, ,50, ,50, ,50 3, ,50 3, ,50 3, ,50 3, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,50 4, ,50 4,88,50 5,49 0,50 5,49 0 NORMAL FORTRÆNGNING HPL D MAX MIN cm 3 in 3 min -1 min , 0, ,53 0, ,17 0, ,73 0,3 4, 0,7 48 4,97 0,30 6,08 0,37 7,00 0, ,87 0, ,50 0, ,00 0, ,50 0, ,00 0,67 1,50 0, ,00 1, ,50 1, ,00 1, ÅBENKREDS STEMPELPUMPER OPEN CIRCUIT AXIAL PISTON PUMPS ÖPPENKRETS AXIALKOLVPUMPAR NOMINEL FORTRÆNGNING NORMAL FORTRÆNGNING - - MAKSIMAL UDGANG MAX OUTLET MAXIMAL EFFEKT cm 3 in 3 min -1 min ,61 1 0,73 SM A1 0, , ,00 0 1, 3 1,40 5 1,5 8 1,71 SM A 3 1, ,07 36,0 38,3 MAX MIN GRUPPE GROUP GRUPP 3 NOMINEL FORTRÆNGNING NORMAL FORTRÆNGNING HPL D MAKSIMAL UDGANG MAX OUTLET MAXIMAL EFFEKT MAX MIN cm 3 in 3 min -1 min -1 1,50 1, ,00 1, ,50 1, ,00, ,50, ,50, ,50 3, ÅBENKREDS STEMPELPUMPER OPEN CIRCUIT AXIAL PISTON PUMPS ÖPPENKRETS AXIALKOLVPUMPAR NORMAL FORTRÆNGNING MOTOREN - MOTORS - MOTORER MAX MIN cm 3 in 3 min -1 min , HP A3 37, , , , HP A4 58 3, , , HP A6 80 4, ,

5 LUKKET KREDS AKSIALSTEMPEL PUMPER & MOTORER CLOSED CIRCUIT AXIAL PISTON PUMPS AND MOTORS SLUTEN KRETS AXIAL PUMPER &nmotorer HP Hydraulic aksialstempelpumper og motorer til lukkede kredsløb passer til en lang række anvendelser. De vigtigste fordele er et stort udvalg af produkter, fortrængninger, kontrolmuligheder og optioner, samt muligheden for at tilbyde specialtilpassede løsninger. Alle HP Hydraulic aksialstempelpumper kan kombineres med forskellige pumpetyper. BA-serien af bend axis motorer er designet til at opnå et højere moment på udgangsaksel. En sådan geometri muliggør: et højt startmoment, et stort fortrængningsområde stor volumetrisk virkningsgrad og mekanisk virkningsgrad, høj maksimal hastighed, højt maksimalt tryk, reducerede dimensioner. HP Hydraulic axial piston pumps and motors for closed circuit fit a large number of applications. The most important attributes are a wide range of products, displacements, controls, and options and the ability to offer custom-ized solutions. All HP Hydraulic axial piston pumps can be combined to create multiple pumps. BA series bent axis motors are designed to obtain a higher working angle with respect to the axle of the output shaft. Such geometry allows for: high starting torque; high variation range of displacement; high volumetric and mechanical efficiencies; - high maximum velocity; high maximum pressures; reduced dimensions. HP Hydraulic axialkolvpumpar och motorer för sluten krets passar för en rad tillämpningsområden. De största fördelarna är att det finns ett brett utbud av produkter, deplacment, reglage och tillval, samt möjligheten att erbjuda kundanpassade lösningar. Alla HP Hydraulic axialkolvpumpar kan kombineras för att skapa multipla pumpar. BA serien bend axis är utformade för att uppnå en större arbetsvinkel med hänsyn till den utgående axeln. Denna utformning möjliggör: högt startmoment; stort förskjutningsintervall; hög volymetrisk och mekanisk verkningsgrad; hög maximal hastighet; högt maximalt tryck; minskade dimensioner. LUKKET KREDS AKSIALSTEMPEL PUMPER CLOSED CIRCUIT AXIAL PISTON PUMPS SLUTEN KRETS AXIAL KOLVPUMPAR SM PL SM P0 SM PZ SM P1 NOMINEL FORTRÆNGNING FAST FORTRÆNGNINGS AKSIALSTEMPEL MOTORER FIXED-DISPLACEMENT AXIAL PISTON MOTORS FAST FÖRTRÄNGNING AXIAL KOVLMOTORER MAX MIN cm 3 in 3 min -1 min , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , M4 MF 34, , , , , , , HP M7 9 5, , , , , , HP M8 9 5, , , , BEND AXIS MOTORER MED FAST FORTRÆNGING BENT AXIS FIXED DISPLACEMENT AXIAL PISTON MOTORS BEND AXIS MOTORER MED FAST FÖRTRÄNING NOMINEL FORTRÆNGNING 34, , M4 MV 50 3, , , , , HP V4 50 3, , , , M5 MV 80 4, , , MAX MIN cm 3 in 3 min -1 min -1 0, HP P 19 1, , , , , , M4 PV 46, , , , , , HP P4 50 3, , , M6 PV 7 4, , , HP P , , , HP P , , VARIABEL AKSIALSTEMPEL MOTORER VARIABLE-DISPLACEMENT AXIAL PISTON MOTORS VARIABEL AXIAL KOLVMOTORER BEND AXIS VARIABEL AKSIAL STEMPELMOTORER BENT AXIS VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON MOTORS BEND AXIS VARIABEL AXSIAL KOLVMOTORER SM MF ,61 0, , , , , , , , HP BA 80 4, ,

6 SERVOSTYRING & KOBLING CONTROL & COUPLING SERVOREGLAGE & KOPPLING GEARKASSER GEARBOXES VÄXELLÅDOR HP Hydraulic Gennem årene har Bondioli & Pavesi fået stor erfaring i udvikling og produktion af gearkasser og integrerede transmissionssystemer. Dette stærke design og produktionskapaciteten stilles i dag til rådighed for alle fabrikanter af mobile og industrielle maskiner til design og udførelse af specialudviklede projekter. Et stort udvalg af gearkasser og pumpekoblinger fra kataloget supplerer Bondioli & Pavesi-tilbuddet. Joystick og pedaler til regulering af variable stempelpumper og retningsventiler. HP Hydraulic produktsortiment omfatter et stort udvalg af servo, joystik og pedal til hydraulisk, elektrisk, mekanisk og elektroproportionel funktioner. Produktsortimentet for servostyringen omfatter også akkumuleringsblok for pilotkredse. The servo controls are pilot devices for the remote control of variable displacement pumps and directional control valves. The HP Hydraulic range comprises a wide offer of lever and pedal controls for hydraulic, electric, mechanic and electro-proportional operations. Throughout the years, Bondioli & Pavesi has established an important experience in the development and production of gearboxes and integrated power transmission systems. This strong design and production capacity is today available for all manufacturers of mobile and industrial machinery for the design and realization of customized projects. A wide range of gearboxes and pump drive couplings, available in the catalogue, completes Bondioli & Pavesi s offer. The servo control range comprises also power supply units. Joystick s för styrning av deplacement till axialkolvpumpar och riktningsventiler. HP Hydraulic sortiment omfattar ett brett utbud av olika typer av reglage för hydrauliska, elektriska, mekaniska och elektromekaniska funktioner. Produktsortiment servostyrningar omfattar också ackumulatorsäkerhetsblock för matarkrets. Under åren har Bondioli & Pavesi med sin erfarenhet etablerat sig inom utveckling och tillverkning av växellådor och integrerade kraftöverföringssystem. Deras erfarenhet och produktionskapacitet finns idag tillgänglig för alla tillverkare av mobila och industriella maskiner för att de ska kunna erbjuda kundanpassade lösningar. Ett brett utbud av växellådor och pumpdrivkopplingar fulländar Bondioli & Pavesi som leverantör. UDVEKSLING RATIO FÖRHÅLLANDE SM Oleodinamica tilbyder en standard serie af Bell House koblinger til svinghjulssiden på forbrændingsmotoer samt fleksible koblinger til en række forskellige anvendelses-formål. SM Oleodinamica, er en del af Bondiolo & Pavesi. MP10 1: SM Oleodinamica offers a standard range of Bellhouse couplings to the flywheel side of the combustion engine and flexible couplings for a variety of application-purposes. SM Oleodinamica, is part of Bondiolo & Pavesi. MP1 3.8:1 3.3:1 :1 1: MP 3.8:1 3.3:1 :1..8 M6.5 SM Oleodinamica erbjuder ett standardsortiment av Bell kopplingar till svänghjulssidan av förbränningsmotorn och flexibla kopplingar för en mängd olika tillämpningar-ändamål. SM Oleodinamica, är en del av Bondiolo & Pavesi UDVEKSLING RATIO FÖRHÅLLANDE INDGÅENDE EFFEKT OG MOMENT INPUT POWER AND TORQUE INGÅENDE EFFEKT OCH VRIDMOMENT CV kw N m M7 5:1 4:1 1:1 1: :4 1:4.5 1:5 MPD :4 REG :4 INDGÅENDE EFFEKT OG MOMENT INPUT POWER AND TORQUE INGÅENDE EFFEKT OCH VRIDMOMENT UDVEKSLING RATIO FÖRHÅLLANDE CV kw N m M9 5:1 4:1.6:1.5:1 :1 1: :4 1:4 1:5 M :5 BR4 1:1 1:1.5 INDGÅENDE EFFEKT OG MOMENT INPUT POWER AND TORQUE INGÅENDE EFFEKT OCH VRIDMOMENT CV kw N m

7 RETNINGSVENTILER DIRECTIONAL CONTROL VALVES RIKTNINGSVENTILER MONOBLOK RETNINGSVENTILER MONOBLOCK DIRECTIONAL VALVES MONOBLOK RIKTNINGSVENTILER Dinoil tilbyder en lang række monoblok- og modelopbyggede retningsventiler. Kredsløb kan være parallelle, i serier, tandem eller loadsensing. Optioner som manuel, hydraulisk styring, elektrohydraulisk og elektrisk styring gør det muligt at anvende dem til en række applikationer. Specialløsninger kan udvikles efter anmodning. TIPO ByWire er en unik evolution inden for manifold systemer. Det består af et specielt fremstillet indgangsmodul der tager udgangspunkt i den unikke hydrauliske løsning samt af standard moduler der massefremstilles. HÅNDTAG LEVERS HÅNDTAG NOMINELT FLOW NOMINAL FLOW NOMINELT FLOW l/min gpm 1 9,0 MDT -7 9,50 ML 1-7 9,0 DN , 40 DNS , 40 DN , , , DN46CV 45 11, DN46FC 45 11, DNFC 3,80 DN10 TIPO NOMINEL NOMINAL NOMINEL MD1 DL Sammenlignet med standardløsningerne giver systemet: MODULOPBYGGEDE RETNINGSVENTILER MODULAR DIRECTIONAL CONTROL VALVES MÖDULÄRA RIKTINGSVENTILER DNC DNC65 DNC75 DNC DNC130 LSC* Dinoil, er en del af Bondiolo & Pavesi NOMINELT FLOW NOMINAL FLOW NOMINELT FLOW NOMINEL NOMINAL NOMINEL l/min gpm , 18,50 15, 3, 34,40 6, * Load-Sensing TILBEHØR ACCESSORIES TILBEHÔR begrænset tryktab stor fleksibilitet få mellemplader/blokke betydelig reduktion af størrelse og vægt. HÅNDTAG LEVERS HÅNDTAG ELEKTRISK FLOW DELER ELECTRIC FLOW DIVERTER ELEKTRONISK FLÖDESDELAR HÅNDTAG LEVERS HÅNDTAG DO7 DO775 DO775E NOMINELT FLOW NOMINAL FLOW NOMINELT FLOW l/min gpm , 7, 7, NOMINEL NOMINAL NOMINEL DCE50 DCE MAX FLOW MAX FLOW MAX FLOW MAX ARBEJDS MAX OPERATING MAX ARBETS l/min gpm 15,80 3, Bemærk: Monoblock og stabele retningsventiler fås også med elektrohydraulisk eller elektropneumatisk kontrol. Note: Monoblock and stackable directional control valves are also available with electrohydraulic or electropneumatic control. Obs: Monoblock och stapela riktningsventiler finns också med elektrohydraulisk eller elektro kontroll. Dinoil offers a wide range of monoblock and modular directional control valves. Circuits can be parallel, series, tandem or load sensing. Options such as joysticks, hydraulic controls, electro-hydraulic and electrical controls allow for use in a wide range of applications. MODULOPBYGGEDE RETNINGSVENTILER MODULAR DIRECTIONAL CONTROL VALVES MÖDULÄRA RIKTINGSVENTILER Customized solutions can be developed on re-quest. ByWire is a unique evolution within the manifold system field. It consists in interfacing a unit manufactured according to the requirements of the machine circuit with mass-produced standard elements. In order to hold down load losses all exchanges and compensations take place within the body rather than in a cartridge. BW0A0 BW0B0 BW0511B0 BW0511BP BW0511CP BW0TO BW0TM BW0588TO BW0588TM BW10A0 BW1033A0 BW1033CP Compared to standard solutions, the system provides: limited load losses; system flexibility; dramatic coupling reduction; dramatic reduction of size and weight. MAX FLOW MAX FLOW MAX FLOW MAX ARBEJDS MAX OPERATING MAX ARBETS l/min gpm ,0 13,0 1,10 9,78 8,45 9,0 9,0 9,0 9,0 3,78 3,78 1, Dinoil, is part of Bondiolo & Pavesi. Dinoil erbjuder ett brett utbud av monoblock och modulära riktningsventiler. Kretsarna kan vara parallella, i serie, dubbla eller lastkännande. Tillval såsom styrspakar, joysticks, elektrohydrauliska och elektriska reglage möjliggör användning i ett brett spektrum av tillämpningsområden. Kundanpassade lösningar kan utformas på begäran. HYBRID MANIFOLD ByWire är en unik utveckling inom ventilblock system. Det består av ett ingångselement och standardelement för ventilfunktionerna. För att minimera tryckfall bearbetas kavitet direkt i ingånselementet istället för att använda patronventil. Jämfört med vanliga lösningar erbjuder detta system: begränsade effektförluster; ett flexibelt system; betydande kopplingsreduktion; betydligt mindre storlek och vikt. 1 är en del av Bondiolo & Pavesi. Dinoil, 1 Standardelementerne til bevægelsesfunktioner er udstyret med specifikt udstyr til den funktion, de er beregnet til, såsom kontraventiler, overtryksventiler, flowregulering osv. The standard elements, normally meant for the moving functions, are fitted with specific equipment of the dedicated function, such as check valves, relief valves, flow regulators and so on. Standardelementen, vanligtvis avsedda för cylinder eller motor drift, är utrustade med tillbehör för avsedd funktion, såsom backventiler, säkerhetsventiler, flödesregulatorer etc. Projektet udvides hele tiden, men omfatter allerede en lang række kredsløbstilstande inden for flowområder svarende til 150 l/min. pr. funktion. The project is continually being expanded, but it already comprises a large number of circuit conditions within flow rates equal to 150 lit/min per function. Sortimentet utökas ständigt men omfattar redan nu ett en rad olika kretsförhållanden med systemlösningar som motsvarar 150 liter/min per funktion. Specifikt er der blevet specialudviklet forskellige enheder til anvendelse på landbrugsmaskiner, mobile maskiner, kommunale køretøjer, lifte, entreprenør og industrielle anvendelser. In detail, mixed units have been specifically designed for applications on agricultural machinery, mobile machinery, municipal vehicles, lifting machinery, earth moving and industrial applications. I detalj har olika ventilfunktioner utformats inom jordbruksmaskiner, mobila maskiner, lyftar, och industriella tillämpningar. 13

8 KØLERE HEAT-EXCHANGERS VÄRMEVÄXLARNE TILBEHØR ACCESSORIES TILLBEHÖR Tilbehør til pumpestationer bl.a. Donaldson Donaldson, som er en af verdens førende producenter af hydraulikfiltre og tilbehør, udgør grundstammen i vort filter- program. Vi lagerfører de mest anvendte hydraulik filtre, udluftningsarrangementer, sugesier, returoliefiltre, niveauglas og højtryksfiltre. Special filtre udvikles og leveres helt efter kundens specifikationer og årsbehov. FIRA er specialiseret i design og fabrikation af små og store særligt effektive kølere til anvendelse i flere sektorer, såsom: - entreprenør- & landbrugsmaskiner - miljø- & vejmaskiner - kompressorer - vindkraft - lastning og håndtering - industrielle systemer og bearbejdningsmaskiner. Fox På vort lager finder du et stort sortiment af akkumulatorer, beregnet for både industri og landbrug. Vi har naturligvis også det nødvendige tilbehør og udstyr herfor. Programmet omfatter akkumulatorer fra 0,18 ltr. til 100 ltr. volumen. Fox leverer et godt produkt, med det rigtige forhold mellem kvalitet og pris. Kølere designes og udvikles ifølge kundens krav. Fan Drive-systemet er en integreret løsning til varmevekslere udstyret med en hydraulisk motordrevet ventilator. Den elektroniske enhed regulerer olie til den hydrauliske motor, baseret på de temperatursignaler, den modtager af systemet. Det betyder, at ventilatorens omdrejningshastighed ikke længere er afhængig af motorens omdrejningshastighed. Således styres afkøling og forbrug på optimal vis. Fira, er en del af Bondioli & Pavesi Power packs accessories i.a. Donaldson Donaldson, one of the world s leading manufacturers of hydraulic filters and accessories, constitutes the core of our filter product range. We keep in stock the most used hydraulic filters, ventilation installations, suction sieves, return oil filters, level indicators and high-pressure filters. Special filters are developed and delivered according to the customer s specifications and needs during the year. FIRA specializes in the designing and manufacturing of high efficiency heat-exchangers, large-sized as well, for several application sectors such as: - building and earth moving & agricultural machinery; - recycling machinery & road machines; - compressors; - wind energy generation; - loading and handling; - industrial systems and machining tools. Fox Our stock includes a wide range of accumulators for both the industries and the agriculture. Naturally, we also have all necessary accessories and equipment for them. Our product range includes accumulators with a volume from 0.18 to 100 litres. Fox delivers a good product of the right price-quality ratio. The exchangers are designed and developed according to the customer s requirements. The Fan Drive system is an integrated solution for heat exchangers equipped with a hydraulic motor-driven fan. According to the temperature signals acquired by the system, the electronic unit regulates the flow that supplies the hydraulic motor. This means that the fan s rotation speed is no more connected to the engine s rotation speed, for an optimum management of cooling and consumption. Fira, is part of Bondiolo & Pavesi. Tillbehör till bl.a. pumpstationer Donaldson Donaldson är en av världens ledande tillverkare av hydraulikfilter och tillbehör och utgör grunden i vårt filtersortiment. Vi lagerför de vanligaste hydraulikfiltren, ventilations-anordningar, sugfilter, returoljefilter, nivåglas och högtrycksfilter. Speciella filter utformas och levereras enligt kundens specifikationer och årliga behov. FIRA har specialiserat sig på att utforma och tillverka högeffektiva värmeväxlare i olika storlekar och för olika ändamål: - byggnads- och markarbeten & jordbruksmaskiner; - maskiner för återvinning & vägmaskiner; - kompressorer; - vindkraft; - lastning och hantering; - industriella system och bearbetningsverktyg. Fox På vårt lager hittar du ett brett sortiment av ackumulatorer, avsedda för både industri och jordbruk. Naturligtvis har vi även de tillbehör och den utrusning som krävs till dessa ackumulatorer. Sortimentet omfattar ackumulatorer med en volym från 0,18 liter till 100 liter. Fox levererar en bra produkt med rätt förhållande mellan pris och kvalitet. Värmeväxlarna är utformade och tillverkade i enlighet med kundens krav och behov. Fan Drive system är en integrerad lösning för värmeväxlare utrustade med en hydrauliskt motordriven fläkt. Med hjälp av temperaturstyrda signaler som registreras i systemet, reglerar den elektroniska enheten flödet som försörjer den hydrauliska motorn. Detta innebär att fläktens rotationshastighet inte är beroende av motorns rotationshastighet för optimal styrning av kylning och förbrukning. Fira, är en del av Bondiolo & Pavesi. 15

9 Valg af ventiltyper afhænger af parametre som flow, tryk, funktioner samt kompleksiteten af disse Dani-tech har et nært samarbejde med de allerbedste ventil og blokproducenter, som hver især er stærke på deres felt. Duplomatic Duplomatics ventil program dækker behov fra landbrug over mobil til den mest avancerede gasturbine i industrien. Programmet omfatter on-off-, proportional- samt servo-ventil. Bl.a. er deres Cetop 3 ventiler udviklet til flowområder, den mindste er optimeret mht. kostpris, mens den til størst muligt flow er, optimeret for at minimere tryktab.. Duplomatic er en af de absolut bedste Cetopventilproducenter. HydraForce HydraForce danner fundamentet i denne del af vort program. Med en årlig produktion på over 8 millioner ventiler og over manifold-blokke, er de blevet verdens førende producent af cartridge ventiler. Med dette program, findes der ganske enkelt ingen opgaver, vi ikke kan løse. Programmet omfatter utallige varianter i tryk-, flow-, on/off proportional- og, 3 og 4 vejs-ventiler. Specialblokke/ manifoldblokke udføres individuelt, eller efter opgave. Hydraforce yder markedets bedste garanti Fluidpress Fluidpress har specialiseret sig i rørmonterede tryk og flow styrende ventiler. De har i de senere år udviklet et stærkt program, som også omfatter manifoldblokke og specialventiler efter opgave. De er en vigtig producent til at komplettere vort ventilprogram. Eurofluid Eurofluid er på få år blevet en af de betydeligste producenter af cetop blokke og manifolds i Italien. Programmet omfatter ganske enkelt alt i cetop blokke uanset størrelse. Special- blokke produceres efter opgave. Vælg selv imellem stål eller aluminium. HBS HBS er en af de førende producenter i Europa af overcenterventiler, flowdelere, drejeled, fordeler ventiler og roterende krøjeled evt. med el-gennemføring påmonteret. The choice of the valve type depends on parameters such as flow, pressure, functions and their complexity. Dani-tech work closely with the very best valve and manifold manufacturers, each of which separately is strong in its own field. Duplomatic Duplomatic s valve product range meets the demands from agriculture- and mobile-sector to the most advanced gas turbine in the industry. The product range includes on-off, proportional and servo valves. As an example. Cetop 3 valves have been developed for -flow areas, the smaller valve is optimised according to cost price, whereas the valve for the bigger flow is optimised to minimise pressure losses. Duplomatic is one of the absolute best cetop valve manufacturers. HydraForce Hydraforce is the base of this part of our product range. With an annual production of more than 8 million valves and more 16 than 0,000 manifold blocks, the company is one of the world s leading manufacturer of cartridge valves. To put it simply, with this product range there are no tasks we cannot solve. VENTILER OG MANIFOLDS VALVES AND MANIFOLDS VENTILER OCH MANIFOLDS The product range includes different types of pressure, flow, magnetic, proportional and directional valves. Special blocks/ manifold blocks are manufactured individually or as agreed upon in each particular project. Hydraforce offers the best warranty on the market Fluidpress Fluidpress focus on pressure and flow control valves for pipe installation. In the past few years, the company has developed a strong product range, which also includes manifold and special valves for each particular project. It is an important manufacturer that completes our valve range. Eurofluid In just a few years, Eurofluid has become one of the most important producers of Cetop blocks and manifolds in Italy. Their product range simply includes everything there is in the field of Cetop blocks, regardless of size. Special blocks are manufactured for each particular project. You can choose between steel or aluminium. HBS HBS is one of Europe s leading manufacturers of overcentre valves, flow dividers, swivel points, distributor valves and rotating pivot elements, possibly with lead-ins installed. Vid val av ventiltyp är parametrar som flöde, tryck, funktioner och komplexitet viktiga. Dani-tech har ett nära samarbete med de bästa tillverkarna av ventiler och block, där alla är starka inom sina respektive områden. Duplomatic Duplomatics ventilprogram omfattar alla behov från jordbruk och mobil till de mest avancerade gasturbinerna inom industrin. Programmet omfattar on-off-, proportional- samt servoventiler. Bland annat är deras Cetop 3 ventiler konstruerade för flödesområden, den minsta har optimerats för lägsta kostnad medan den för största möjliga flöde har optimerats för att minimera tryckfall. Duplomatic är en av de absolut bästa Cetopventitillverkarna. HydraForce Hydraforce utgör grunden i denna del av vårt sortiment. Med en årlig produktion på över 8 miljoner ventiler och över förgreningsblock har de blivit en av de ledande tillverkarna av cartridge-ventiler. Med detta sortiment finns det helt enkelt inga uppdrag som vi inte kan lösa. Sortimentet omfattar olika varianter av tryck-, flödes - magnetproportional och styrventiler samt cartridge- ventiler. Ventilblock utformas inviduellt eller enligt uppdrag. Hydraforce erbjuder marknadens bästa garanti. Fluidpress Fluidpress har specialiserat sig på rörmonterade tryck- och flödesstyrda ventiler. De har under de senaste åren utvecklat ett konkurrenskraftigt sortiment som även omfattar ventilblock och specialventiler enligt uppdrag. De är en viktig tillverkare för att komplettera vårt ventilsortiment. Eurofluid Eurofluid har under några få år blivit en av de viktigaste tillverkarna av cetop-block och manifolds i Italien. Sortimentet omfattar helt enkelt allt inom cetop-block oavsett storlek. Speciella block tillverkas enligt uppdrag. Välj själv mellan stål eller aluminium. HBS HBS er en av de ledande tillverkarna i Europa av overcenterventiler, flödesdelare, vridleder, fördelarventiler och roterande vridleder ev. med monterad elektrisk genommatning.

10 HYDRAULIKCYLINDRE HYDRAULIC CYLINDERS HYDRAULIKCYLINDRAR Hydraulikcylindre er et nøgleprodukt for Dani-tech A/S. Derfor har vi dels valgt selv at producere dem, men samtidig har vi samarbejde med leverandører, den ene med et bredt standardprogram, den anden designer cylindre præcis efter kundens behov. Hos alle 3 er udgangspunktet høj kvalitet, korrosionsbestandighed og renhed i slutproduktet. Faroil Med Faroils kvalitetscylindre, løser vi ethvert behov for kundedesignede cylindre. Vi kan levere op til ø1 mm i diameter og 6 meters slaglængde. Faroils kvalitet er uovertruffen. Materialerne er af bedste kvalitet og teknologien der anvendes, er den nyeste med CNC centre og robotteknologi, samt pendel/rotations eller friktions svejsning. Cylindre kan afslutningsvis leveres malet til marinebrug. Faroil verificerer selv råvarernes korrosionsbestandighed med salttågetest, de tester cylindre til sprængningstryk og udfører udmattelsestest. Faroils referencer er de største og mest krævende kunder i Europa. Dani-tech Support ApS Dani-tech Support er den lille fleksible maskinfabrik til fremstilling af specialcylindre fra 1 stk. til mindre serier. Produkterne fremstilles fra rå rør og stænger på moderne maskiner, CNC centre og svejserobotter. Emner rengøres op til flere gange i industrivask. Cylindrene males i den ønskede farve og endelig, (efter ønske) testes og certificeres de. Alt dokumenteres i Solid works 3-D og kan beregnes med FEM. Cylindre fremstilles i dimensioner op til ømm i indvendig rørdimension og op til 6 m. slaglængde. Cicrosa Cicrosa producerer enkelt- og dobbelt-virkende standardcylindre, med faste- eller led-øjer. Inden for de typer har de standard-størrelser op til ø100 mm(ø10 mm) indv. Cicrosa benytter den nyeste teknologi. Et eksempel er svejsningen af faste ledøjer hvor man benytter friktionssvejsning. Både Dani-tech og Cicrosa har et stort lager af standardcylindre. Cicrosa kan levere prisstærke cylindre hvor man ikke går på kompromis med kvaliteten. Hydraulic cylinders are a key product for Dani-tech A/S, which is why we have chosen to manufacture them on our own. However, we cooperate with two other suppliers one of them offers a wide range of standard products while the other one designs cylinders exactly according to the customer s needs. It is essential for all three companies to guarantee the quality, corrosion durability and purity of the end product. Faroil With Faroil s quality cylinders we are capable of meeting each and every demand for custom-made cylinders. We can deliver diameters of up to ø1 mm and stroke of up to 6 m. Faroil s quality is unsurpassed. The materials used are of the best quality and the technology is the latest available, including CNC centres and robot technology, as well as pendulum/rotation or friction welding. Finally, the cylinders can be painted for marine use. Faroil verifies itself the corrosion resistance of the raw materials by means of salt spray tests. They test the burst pressure of the cylinders and carry out fatigue tests. Faroil s references include the biggest and most demanding customers in Europe. dern machines, CNC centres and weld robots. The items are cleaned several times by industrial washing. The cylinders are painted in the desired colour and finally (upon request) they are tested and certified. Everything is documented in Solid Works 3-D and can be calculated using FEM. The cylinders are manufactured with an internal tube dimension of up to ø mm stroke of up to 6 m. Cicrosa Cicrosa produces single- and double-acting standard cylinders with fixed holes or bearings. The company offers these types in standard sizes with an internal diameter of up to ø100 mm(ø10 mm). Cicrosa uses the latest technology. One example is the welding of fixed rod eyes where friction welding is used. Both Dani-tech and Cicrosa have an extensive stock of standard cylinders. Cicrosa can deliver cost-effective cylinders without compromising on their quality. Hydraulikcylindrar är en nyckelprodukt för Dani-tech A/S. På grund av detta har vi valt att delvis själva tillverka dem, samtidigt har vi även ett samarbete med olika leverantörer - den ena har ett brett standardsortiment medan den andra designar cylindrar i enlighet med kundens behov. För oss alla 3 är hög kvalitet, beständighet mot korrosion och renhet i slutprodukten i fokus. Faroil Med Faroils kvalitetscylindrar löser vi alla behov gällande kundanpassade cylindrar. Vi kan leverera upp till ø1 mm i diameter och 6 meters slaglängd. Faroils kvalitet är oslag, alla material är av högsta kvalitet och den teknik som används är det senaste inom CNC-center och robotteknik, samt pendel/rotations- eller friktions- svetsning. Cylindrarna kan avslutningsvis också levereras målade för marint bruk. Faroil verifierar själva råvarornas beständighet mot rost genom saltdimsprovning, de testar cylindrar för sprängningstryck samt genomför utmattningsprov. Faroils har referenser hos de största och mest krävande kunderna i Europa. Dani-tech support ApS Dani-tech Support är en liten och flexibel maskinfabrik för tillverkning av speciella cylindrar, från 1 st. till mindre serier. Produkterna tillverkas från rör och stänger med hjälp av moderna maskiner, CNC-center och svetsrobotar. Ämnena rengörs upp till ett flertal gånger i industritvätt. Cylindrarna målas i den färg som önskas och slutligen (enligt önskemål) testas och certifieras de. Allt dokumenteras i Solid works 3-D och beräkningar kan göras med FEM. Cylindrarna tillverkas i dimensioner upp till ømm i invändig rördimension och upp till 6 m. slaglängd. Cicrosa Cicrosa tillverkar enkel- och dubbelverkande standardcylindrar, med fasta- eller led-öglor. Inom dessa typer har de standardstorlekar upp till ø100 mm(ø10 mm) inv. Cicrosa använder sig av den senaste tekniken. Exempelvis använder de friktionssvetsning vid svetsning av fasta ledöglor. Både Dani-tech och Cicrosa lagerför ett stort lager standard-cylindrar. Cicrosa kan leverera cylindrar till konkurrenskraftiga priser, utan att kompromissa med kvaliteten. Dani-tech Support ApS Dani-tech 18 Support is our small flexible machine factory for production of special cylinders - from 1 single item to smaller series. The products are made from raw tubes and s using mo

11 MOBILHYDRAULIK MOBILE HYDRAULICS MOBILHYDRAULIK Hydraulik til lastbiler og andre selvkørende maskiner kræver special-produkter. Dani-tech har gennem mange år leveret til mobilbranchen og kender kravene. Vi kan derfor tilbyde målrettede løsninger. Dani-tech er lagerførende på mange standardprodukter. OMFB OMFB har på få år udviklet sig til, at være en af Europas førende producenter af mobilhydraulik komponenter til kraner og tipvogne. Programmet omfatter håndpumper, PTO gear, tandhjuls- og stempelpumper-motorer. Mange års udviklingsarbejde, har bragt OMFB helt i front hvad kvalitet, produkter og service angår. Bedre program i mobilhydraulikken findes ikke. HBS HBS er en af de førende producenter i Europa af overcenterventiler, flowdelere, drejeled, fordeler ventiler og roterende krøjeled evt. med el-gennemføring påmonteret. Produkterne udføres primært i stål, fordi mobil hydraulikken stiller forhøjede krav til arbejdstryk, bl.a. 0. HBS er leverandør til førende producenter af mobilkraner i Europa. Specialventiler og blokke produceres ligeledes efter opgave Di Natale Bertelli Med Di Natale Bertelli, løser vi ethvert behov for teleskopcylindre. Firmaet er Europas største. Cylindrene er fremstillet med kraver i de enkelte skud, hvilket giver stor sikkerhed og stabilitet. Stempelstænger leveres standard med tennifer behandlet, men kan leveres TP-Q behandlet. Har du et behov for mange cylindre, producerer de gerne special tilpassede cylindre. Fra andre leverandører kan vi også tilbyde dobbeltvirkende teleskopcylindre. Galli Erio Galli Erio, er en af Europas førende producenter af fjederslangeruller. De har et bredt og alsidigt program, primært beregnet for kraner, lifte, personlifte og teleskoplifte. Afhængig af antal, kan specielt designede slangeruller udføres. Galli Erio leverer også kabelruller eller en kombination af begge. Slangeruller laves op til en længde af 46 m med op til 5 slanger/kabler. The Hydraulics for trucks and other self-propelled machines require special products. For many year Dani-tech has supplied the mobile industry with all relevant requirements. This is why we can offer targeted solutions. Dani-tech keeps in stock numerous standard products. OMFB In just a few year, OMFB has become one of Europe s leading producers of mobile hydraulic components for cranes and tip wagons. The company s product range includes hand pumps, PTO gear, gear pumps, piston pumps and motors. Many years of development work have given OMFB a leading position when it comes to quality, products and service. Their product range is second to none HBS HBS is one of Europe s leading manufacturers of overcentre valves, flow dividers, swivel joints, distributor valves and rotating pivot elements, with electrical feed-through fittings. The products are primarily made of steel because the mobile hydraulics imposes very high requirements towards working pressure, i.a. 0 Bar etc. HBS is deliverring to the leading mobile crane manufacturers in Europe. Special valves and blocks can also 0be manufactured according to the requirements of each particular project. Di Natale Bertelli With Di Natale Bertelli we can meet each and every demand for telescopic cylinders. The company is the biggest of its kind in Europe. The cylinders are produced with collars at each stage in order to ensure ultimate safety and stability. Piston rods are tennifer -treated but can also be TP-Q treated. If the costumer need bigger quantity Di Natale will be happy to produce the cylinders according to costumer specifications. Galli Erio Galli Erio is one of Europe s leading producers in the field of spring hose reels. The company has a wide and comprehensive product range, primarily intended for cranes, hoists, person lifts, telescopic boom lifts. Depending on the quantity, specially designed hose reels can be manufactured according to drawings. Galli Erio also delivers cable reels or a combination of both, hose reels and cable reels. Hose reels can have a length of up to 46 m with up to 5 hoses/cables. Hydraulik till lastbilar och andra självkörande maskiner kräver speciella produkter. Dani-tech har levererat till mobilbranschen under många år och är väl medvetna om kraven. Vi kan därför erbjuda lösningar anpassade för ändamålet. Dani-tech lagerför ett stort antal standardprodukter. OMFB OMFB har på a några år utvecklats till att bli en av Europas ledande tillverkare av komponenter för mobilhydraulik till kranar och tippvagnar/dumpers. Sortimentet omfattar handpumpar, pto-gear, kugghjuls- och kolvpumpar och -motorer. Många års utvecklingsarbete har fört OMFB till toppen gällande både kvalitet, produkter och service. Bättre sortiment inom mobilhydraulik finns inte. HBS HBS er en av de ledande tillverkarna i Europa av overcenterventiler, flödesdelare, vridleder, fördelarventiler och roterande vridleder ev. med monterad elektrisk genommatning. Produkterna tillverkas i huvudsak av stål då den mobila hydrauliken ställer högre krav på arbetstryck, bl.a. 0. HBS är leverantör till Europas ledande tillverkare av mobilkranar. Även speciella ventiler och block tillverkas enligt uppdrag. Di Natale Bertelli Med Di Natale Bertelli, löser vi alla behov gällande teleskopcylindrar. Företaget är Europas största. Cylindrarna tillverkas med kragar i varje steg, vilket ger hög säkerhet och stor stabilitet. Kolvstängerna levereras som standard tenifer -behandlade, men kan även levereras TP-Q - behandlade. Är du i behov av många cylindrar tillverkar de gärna dessa enligt kundens önskemål. Från andra leverantörer kan vi dessutom erbjuda dubbelverkande teleskopcylindrar. Galli Erio Galli Erio är en av Europas ledande tillverkare av fjäderbelastade slangvindor. De har ett brett och mångsidigt sortiment avsett för kranar, liftar, personliftar, teleskopliftar och annan mobil hydraulik. Beroende på antal kan speciellt utformade slangvindor tillverkas. Galli Erio levererar även kabelvindor eller en kombination av båda. Slangvindor tillverkas anpassade för en längd upp till 46 m med upp till 5 slangar/kablar. 0 1

12 Pumper, motorer og actuatorer Alt hvad der skal drive eller drives. Udover HP har Dani-tech en række væsentlige leverandører på dette felt, som hver er unikke. Settima Meccanica Settima Meccanica er Italiens førende fabrik indenfor produktion af skruespindelpumper til industrien. Fordelen ved denne pumpetype, er den lange levetid og støjsvag drift. Og pris niveauet er lavere end kendte vinge- og indvendigt fortandede hydraulikpumper. Standard serien gælder flow fra 4 til 00 l/min. og max 80 arbejdstryk. Continuum serie yder fra 3 til 330 l/min. og arbejdstryk op til. Pumperne bruges overalt hvor minimering af støj er væsentligt. Pumpens konstruktion medfører også, at den kan arbejde med væsker med høj viskositet. White hydraulics White er verdens 3. største producent af orbitmotorer. Produktprogrammet er meget omfattende. White orbitmotorer fås fra 8 til 0 cc. Standardmotorer, hjulmotorer, motorer med tromleeller negativ bremse, indbyggede flowreguleringsventiler oma. Special aksler eller overflade- behandlinger, er noget som aftales med kunden. Kvaliteten sikrer maskinernes optimale ydeevne. Dani-tech ligger inde med et omfattende varelager. Vingepumper Dani-Tech fører vingepumper med fast og variabel fortrængning fra anerkendte leverandører Moveco Moveco er en meget dygtig og innovativ producent af actuatorer, som kan overføre et stort moment, optage kraftige stød og kan gøre en konstruktion utrolig kompakt. Actuatoren benyttes de steder, hvor dele af en stålkonstruktion skal drejes, det er (næsten) kun fantasien der sætter grænsen. Dani-tech har i høj grad benyttet sig af dette og i dag benytter man Moveco actuatorer i klovbeskæringsmaskiner, rabatklippere, glaslifte og mange andre steder. Ofte leveres actuatorer med påsvejste beslag tilpasset konstruktion hvori de skal monteres. Ognibene Italiens førende producent af styrecylindre og orbitroler. Ognibene er et godt eksempel på en italiensk virksomhed, som dedikerer sig til et nicheområde og bruger al deres tekniske knowhow og udvikling til at gøre sig enestående dygtige på dette område. De har markedets bredeste program i orbitroler. Styrecylindre laves ofte designet til den enkelte køretøjsproducent. Pumps, motors and actuators. Everything that drives or is driven. In addition to HP, Danitech has several major suppliers in this field, each of which is unique. Settima Meccanica Settima Meccanica is Italy s leading factory in the production of screw spindle pumps for industrial purposes. The advantage of this type of pump is the long service life and silent operation and it can handle high viscosity liquids at a resonable price. The standard series is designed for a flow from 4 to 1,400 l/min and a work pressure of up to 80. The output of the Continuum series ranges from 3 to 330 l/min with a work pressure of up to. White hydraulics White is the third biggest producer of orbit motors in the world. White orbital motors are avalible from 8 to 0 cc. Standard motors, wheel motors, motors with drum brakes, built-in flow control valves oma. Special shafts or surface treatments can be arranged additionally with each customer. The quality of the motor ensures optimal performance of the machine. Dani-tech has an extensive product range in stock. PUMPER, MOTORER OG ACTUATORER PUMPS, ENGINES AND ACTUATORS PUMPAR, MOTORER OCH AKTUATORER 3 Moveco Actuators can convey a great torque, absorb strong blows and make a structure unbelievably compact. Actuators are used in places where certain parts of the steel structure have to rotate. Your fantasy is your only limit. Dani-tech has used this option to a great extent and Moveco actuators are currently part of hoof-cutting machines, hedge cutters and glass lifts. Actuators are often delivered with pre-welded fittings adapted to the structure in which the actuators will be mounted. Vane pumps Dani-Tech has vanepumps with fixed and variable displacement from the quality-conscious supplier Ognibene The leading manufacturer of steering cylinders and orbitrol units. Ognibene is a good example for an Italian company, dedicated to a niche area, which uses all its technical know-how and company development to become uniquely skilled in its field. The company has the widest range of orbitrol units on the market. Steering cylinders are often designed according to the specifications of each vehicle manufacturer. Pumpar, motorer och aktuatorer. Allt som ska driva eller drivas. Utöver HP har Dani-tech en rad viktiga leverantörer inom detta område, leverantörer som alla på sitt sätt är unika. Settima Meccanica Settima Meccanica, Italiens ledande fabrik inom skruvpumpar för industrin. Fördelen med denna typ av pumpar är den långa livslängden och den tystgående driften. Standardsortimentet omfattar flöde från 4 till 00 l/min. och max 80 arbetstryck. Continuum serien ger från 3 till 330 l/min. och arbetstryck upp till. Pumparna kan användas överallt där minimering av ljudet är viktigt. Pumpens konstruktion medför även att den kan arbeta med vätskor med hög viskositet. White hydraulics White är den tredje största tillverkaren av orbitmotorer i världen och de har fått ett stabilt fotfäste i Europa tack vare motortyper som anpassats enligt våra krav. Produktsortimentet har kontinuerligt utökats och är mycket omfattande, därför har de idag de mest kända typerna av orbitmotorer från 8 till 0 cc. Standardmotorer, hjulmotorer, motorer med trumma- eller negativ broms, inbyggda flödesregleringsventiler och mycket annat. Speciella axlar eller ytbehandlingar är något som avtalas med kunden. Kvaliteten säkrar optimal prestanda hos maskinerna. Dani-tech lagerför ett omfattande sortiment. Vingpumpar Dani-Tech leder roterande pumpar med fast och variabelt deplacement från anekendte leverantör Moveco Aktuatorn kan överföra ett stort moment, absorbera kraftiga stötar och göra en konstruktion otroligt kompakt. Aktuatorn används om delar av e stålkonstruktion måste vridas, det är (nästan) endast fantasin som sätter gränser. Dani-tech har i hög grad använt sig av detta och idag använder man Moveco aktuatorer i avverkningsmaskiner, buskröjare och glasliftar. Ofta levereras aktuatorer med påsvetsade beslag anpassade för den konstruktion där de ska monteras. Ognibene Italiens ledande tillverkare av styrcylindrar och orbitroler. Ognibene är ett gott exempel på ett italienskt företag som ägnar sig åt ett nischområde och använder all sitt tekniska kunnande och sin utveckling för att göra sig ett unikt namn inom detta område. De har marknadens bästa sortiment inom orbitroler, styrcylindrar tillverkas ofta designade för den enskilde fordonstillverkaren.

13 SLANGER OG FITTINGS HOSES AND FITTINGS SLANGAR OG KOPPLINGAR Dani-tech producerer mere end slanger om året. Efter ønske kan de blive rengjort i forskellige niveauer, testet, mærket, proppet, certificeret, leveret som kit eller sammen med DIN fittings. De kan også være monteret på slangeruller eller være påmonteret ventiler. Dani-tech har indrettet sin produktionen, hvor fokus er lagt på kvalitet og minimering af tidsforbrug. Manuli Manuli er en af de 3 største producenter i verden af slanger, fittings og lynkoblinger. Produktprogrammet er enormt. Konstant kommer der nye produkter til, baseret på hvad markedet efterspørger. Bl.a. indenfor isoiske slanger ( samme max. tryk uanset slangedimension) er der kommet en del nye typer til. Manuli s fittings fås bl.a. med en højkvalitet zink nikkel overflade for bedst mulig korrosionsbeskyttelse (Over 0 timer i salttågetest for pressede fittings). Manuli leverer til de mest krævende brancher såsom: skovbrug, landbrugs- og entreprenør- maskiner, marine og offshore. Voss Voss Fluid er dedikeret til produktion af DIN fittings. Deres kvalitet og produktbredde er uovertruffen. Deres fittings er alle Zink Nikkel overfladebehandlet. Voss var den første producent med dette tiltag og behandlingen er i dag forfinet og forbedret til over timer i salttågetest. Voss fittings er utroligt ensartet produceret, de stiller selv væsentlig højere tolerancekrav end normerne foreskriver, det giver væsentlig større sikkerhed mht. lækager men gør også montage let. ZEC ZEC producerer termoplastslanger, som udmærker sig ved at være meget formstabile, lette, kompakte og har en meget glat overflade indvendig som udvendig. ZEC slanger fås fra 5 til 800 og temperaturer mellem - til C. Armeringen er polyester eller stål. De benyttes (næsten) altid på slangeruller. Twin-slanger er meget brugt her. Dani-tech manufactures more than 50,000 hoses a year. Upon request, they can be cleaned to different levels, tested, labelled, plugged, certified and delivered as a kit ore together with DIN fittings. They can also be installed on hose reels or mounted on valves. Dani-tech has arranged production, with focus on quality and minimum time spent Manuli Manuli is in the top 3 manufacturers of hoses, fittings and quick couplings in the world. Its product range is enormous. New products are constantly being launched based on market demand. Among others, there have been some new types of isoic hoses (the same max. pressure regardless of hose dimensions). Manuli s fittings have a high-quality zinc-nickel surface in order to provide the best possible corrosion protection (more than 0 hours of salt spray testing for pressed fittings). Manuli delivers products to the most demanding industry sectors such as forestry, agriculture, construction equipment, marine and offshore. Voss Voss Fluid is dedicated to the production of DIN fittings. The company s quality and product range is unrivalled. The surface of all its fittings is zinc-nickel treated. Voss was the first manufacturer to implement this measure. Today, the treatment has been refined and improved to salt spray resistance of more than hours. Voss fittings are astoundingly uniformly manufactured. The requirements they meet are much higher than standard requirements, which provides much greater safety as far as leakage is concerned, but also facilitates the assembly. ZEC ZEC produces thermoplastic hoses which are characterised by a more stable, light and compact shape. They also have a very smooth surface, both inside and outside. ZEC hoses are available from 5 to 800 Bar and temperatures ranging from - to C. They are used (almost) exclusively on hose reels. Twin hoses are used very often in this case. Dani-tech tillverkar mer än slangar per år. Enligt önskemål kan de rengöras på olika nivåer, testas, märkas, pluggas, certifieras, levereras som satser eller med DIN kopplingar. De kan även vara monterade på slangvindor eller vara monterade med ventiler. Dani-tech har ordnat sin produktion med fokus på kvalitet och minimal tidsförbrukning. Manuli Manuli är en av de 3 största tillverkarna i världen av slangar, kopplingar och snabbkopplingar. Produktsortimentet är enormt. Det kommer konstant nya produkter med utgångspunkt i efterfrågan på marknaden. Till bl.a. isoiska slangar (samma max. tryck oavsett slangdimension) har det tillkommit nya produkter. Manulis kopplingar finns bl.a. med en högkvalitativ zink-nickel yta för bästa möjliga korrosionsskydd. (Över 0 timmar i saltdimsprovning för pressade kopplingar). Manuli levererar till de mest krävande branscherna såsom maskiner till skogsbruk, jordbruk samt entreprenörmaskiner, marin och offshore. Voss Voss Fluid är inriktad mot produktion av DIN-kopplingar. Deras kvalitet och produktbredd är oslag. Alla deras kopplingar är ytbehandlade med zink-nickel. Voss var den första tillverkaren som använde denna ytbehandling, som i dag förfinats till över timmar i saltdimsprovning. Voss kopplingar är jämnt tillverkade och de ställer betydligt högre toleranskrav på sig själva än normerna föreskriver, det bidrar till en avsevärt högre säkerhet med hänsyn till läckage och gör även monteringen enklare. ZEC ZEC tillverkar termoplastslangar som utmärker sig genom att vara mycket formstabila, lätta, kompakta och de har en mycket slät yta både invändigt och utvändigt. ZEC slangar finns från 5 till 800 och i temperaturer mellan - till C. Armeringen är av polyester eller stål. De används (nästan) alltid på slangvindor. Twin-slangar är vanligt förekommande

14 PUMPESTATIONER POWER PACKS PUMPSTATIONER Dani-tech Pumpestationer Dani-tech producerer årligt ca. 0 pumpestationer og har siden Dani-techs start i 1987 produceret dem i stort styktal hvert eneste år. De kan være ganske simple og små og være beregnet til få starter pr. dag, medens andre designes til intensiv drift, med bl.a. servoventiler, som kontinuerligt kører i varierende cykler. Dani-tech har udviklet utallige komponenter dedikeret til at optimere en pumpestations funktion. De er alle udviklet med henblik på at gøre løsningen smartere, enklere og mere driftsikker. Pumpestationer udvikles i tæt samarbejde med kundens teknikere og vi tilbyder vort produktprogram sammen med vore teknikeres mangeårige erfaring for at den optimale løsning kan opnås. Brevini Fluid Power Brevini s pumpeunits, er grundstammen i vores egen produktion af mindre hydraulikaggregater op til 4 KW Brevini s modulopbyggede produkt program er utrolig kompakt. Mange funktioner kan bygges direkte i flange mellem pumpe og motor eller bygges på siden af det, alt med tanke på nem montage, forenkling og kostoptimering. JE electronic a/s Sammen med JE electronic har vi udviklet styringer til pumpestationer og diverse andre applikationer. En styring kan omfatte udvikling af print, elboks med tilpassede kabler og stik, kundetilpassede betjenings paneler samt tilhørende software. Dani-tech monterer styringen sammen med pumpestationen, eller den leveres løst med efter aftale. Kunden får en Plug and play løsning som er funktionstestet. Dani-tech Power packs Dani-tech produces approx. 10,000 power packs a year, and since its establishment in 1987, manufactured quantities have been increasing every year. The power packs can be simple and small, and intended to be started a few times a day, whereas others can be designed for intensive operation and can be equipped with servo valves which run continuously in varying cycles. Dani-tech has developed numerous components dedicated for optimising the operation of a power packs. They have all been developed for the purpose of making this solution smarter, simpler and/or more reliable. The power packs are developed in close cooperation with the customer s technicians. We offer a wide product range and technicians with many years of experience thus giving the best possibilities to achieve the best possible solution JE electronic a / s Along with JE electronic has Dani-tech A/S developed controls for power packs and various other applications. A controls can include the development of print, electronic box with custom cables and connectors, customized operating Panels and associated software. Dani-tech assembel the controls along with the power packs, or delivered loose by appointment. The customer gets a plug and play solution which is function tested. Dani-tech Pumpstationer Dani-tech tillverkar årligen ca pumpstationer och har sedan Dani-tech grundades 1987 tillverkat ett stort antal enheter varje år. Vissa kan vara ganska enkla och vara avsedda för ett fåtal starter per dag, medan andra utformas för intensiv drift med bl.a. servoventiler, som kontinuerligt är i drift i varierande cykler. Dani-tech har utvecklat ett stort antal komponenter som är avsedda att optimera pumpstationens funktion. De har alla utformats med syftet att göra lösningen smartare, enklare och/eller mer driftsäker. Pumpstationer utarbetas i nära samarbete med kundens tekniker och vi erbjuder kunden vårt produktsortiment i kombination med den mångåriga erfarenheten hos våra egna tekniker för att uppnå en optimal lösning. Brevini Fluid power Brevinis pumpenheter utgör grundbulten i vår egen produktion av mindre hydraulikaggregat upp till 4 kw. Brevinis moduluppbyggda produktsortiment är otroligt kompakt. Många funktioner kan byggas in direkt i flänsen mellan pump och motor eller byggas bredvid, beroende på hur man bäst uppnår en enkel montering, en enkel lösning och bästa kostnadsoptimering. JE elektroniska a / s JE elektroniskt, tillsammans med Dani-Tech utvecklat kontroller för pumpstationer och diverse andra program. En kontroller kan omfatta utveckling av utskrift, elektronisk box med anpassade kablar och anslutningar, anpassade operativsystem Paneler och tillhörande programvara. Dani-tech montera regulatorn tillsammans med pumpstationen, eller levereras löst enligt överenskommelse. Kunden får ett plug and play -lösning som är funktionstestas. Brevini Fluid power Brevini s power packs are the core of our own production of smaller hydraulic units of up to 4 kw. Brevini s module-built product range is incredibly compact. Many functions can be built directly into the flange between the pump and motor, or laterally onto the flange.all this aims to ensure easy assembly, simplification and cost optimisation

15 DANMARK DANI-TECH A/S Bredholm, 4 - DK 6100 HADERSLEV Tel.: Telefax: SVERIGE NEDERLAND DANI-TECH A/S Kantyxegatan, MALMO Tel.: Telefax: DANI-TECH BV Energieweg 41 A - 38 NC ZOETERWOUDE Tel.: (071) Telefax: (071) Your applications team

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

PEMS RDE Workshop. AVL M.O.V.E Integrative Mobile Vehicle Evaluation

PEMS RDE Workshop. AVL M.O.V.E Integrative Mobile Vehicle Evaluation PEMS RDE Workshop AVL M.O.V.E Integrative Mobile Vehicle Evaluation NEW - M.O.V.E Mobile Testing Platform Key Requirements for Measuring Systems Robustness Shock / vibrations Change of environment Compact

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

Skidding System. Challenge Us

Skidding System. Challenge Us Skidding System n Malm Orstads cutting edge Engineering department designs and fabricates tailor made skidding systems for all kinds of enviroments. Our skidding systems are amongst the most efficient

Læs mere

Our activities. Dry sales market. The assortment

Our activities. Dry sales market. The assortment First we like to start to introduce our activities. Kébol B.V., based in the heart of the bulb district since 1989, specialises in importing and exporting bulbs world-wide. Bulbs suitable for dry sale,

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Pump Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

Slot diffusers. Slot diffusers LD-17, LD-18

Slot diffusers. Slot diffusers LD-17, LD-18 LD-17, LD-18 Application LD-17 and LD-18 are designed for supply of cold or warm air in rooms with a height between. m and 4 m. They allow easy setting of air deflectors for different modes of operation

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Intelligent Packaging Solutions

Intelligent Packaging Solutions Intelligent Packaging Solutions Hofstätter & Ebbesen A/S Højvangen 19 3060 Espergærde Denmark Tel +45 4912 2122 Fax +45 4912 2199 info@ultraplast.dk www.ultraplast.dk UltraPlast is a hi-tech company specializing

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

KNIFE GATE VALVE FAF 6500

KNIFE GATE VALVE FAF 6500 PRODUCTION STANDARTS DN50 DN600 PN 10 Connection EN 1092-2 / ISO 7005-2 Face to Face EN 558 Series Marking EN 19 Tests EN 12266-1 Corrosion Protection Electrostatic Powder Epoxy Features y Uni-directional

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

Maneurop reciprocating compressors

Maneurop reciprocating compressors MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Maneurop reciprocating compressors MT - MTZ - LTZ - NTZ - 60 z R404A - R507A - R407C - R134a - R22 QUICK REFERENCE PRODUCT RANGE Nominal voltage M-BP Applications LBP Applications

Læs mere

H07RN-F CPR BESKRIVELSE STANDARDER. Kontakter Installation Tlf.: Support:

H07RN-F CPR BESKRIVELSE STANDARDER. Kontakter Installation Tlf.: Support: Industrial flexible rubber cable range with an insulation and sheath in elastomers. Cables for heavy duty uses, Oil resistant and Flame retardancy according to IEC/EN 60332-1-2 standard. BESKRIVELSE Application

Læs mere

Tekstil- og plastikprodukter

Tekstil- og plastikprodukter Tekstil- og plastikprodukter Textile & Plastic Products (T&P) Fastening Products Group Tekstil- og plastikprodukter Textile & Plastic Products (T&P) YKK tilbyder vores kunder et bredt sortiment af tekstil-

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Strategic Business Area. LINAK og vores rejse ind i AUTOMOTIVE krav og regulativer

Strategic Business Area. LINAK og vores rejse ind i AUTOMOTIVE krav og regulativer LINAK og vores rejse ind i AUTOMOTIVE krav og regulativer LINAK - gets you moving From less complicated to complex and heavy-duty applications 2 LINAK in brief More than 1,800 dedicated employees Production

Læs mere

UNISONIC TECHNOLOGIES CO.,

UNISONIC TECHNOLOGIES CO., UNISONIC TECHNOLOGIES CO., 3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR DESCRIPTION 1 TO-263 The UTC series of three-terminal negative regulators are available in TO-263 package and with several fixed output

Læs mere

PRODUKTARK FOR VV xxxx Alfa laval varmevekslere

PRODUKTARK FOR VV xxxx Alfa laval varmevekslere PRODUKTARK FOR VV xxxx Alfa laval varmevekslere 27/6 2013 MFJ Alcon sælger et stort udvalg af Alfa Lavals varmevekslere Nedenfor her følger en kort beskrivelse af de mest gængse modeller Varenr Beskrivelse

Læs mere

Product. Information. A. u. K. Müller. 2/2-way Drain Valve NC, DN 40. Series Characteristics. Possible approvals

Product. Information. A. u. K. Müller. 2/2-way Drain Valve NC, DN 40. Series Characteristics. Possible approvals Solenoid valves Control valves Special valves and systems GmbH & Co. KG Dresdener Str. 162 D-40595 Düsseldorf/Germany Tel.: +49(0)1-73-0 Fax: +49(0)1-73-281 e-mail: info@akmueller.de Internet: www.akmueller.de

Læs mere

Plug Connectors for Food & Beverage

Plug Connectors for Food & Beverage Plug Connectors for Food & Beverage Made with stainless steel Food grade quality High protection degree MeeTS DEMANDING HYGIENIC STANDARDS The food and beverage industry needs an extremely clean environment

Læs mere

PILLE PRESSE. developed properly for pellet production and all technologies and mechanical solutions are chosen to

PILLE PRESSE. developed properly for pellet production and all technologies and mechanical solutions are chosen to PILLE PRESSE N-ECO pellet mill machine is projected and manufactured in accordance with CE norm about construction s prescriptions and safety. With N-ECO you will save money and get lower pellet production

Læs mere

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Denne type søjlesvingkran anbefaler vi anvendt hvor der løftes og håndteres små lette byrder. Vort standard program er således designet i belastningsgrupper

Læs mere

Project Step 7. Behavioral modeling of a dual ported register set. 1/8/ L11 Project Step 5 Copyright Joanne DeGroat, ECE, OSU 1

Project Step 7. Behavioral modeling of a dual ported register set. 1/8/ L11 Project Step 5 Copyright Joanne DeGroat, ECE, OSU 1 Project Step 7 Behavioral modeling of a dual ported register set. Copyright 2006 - Joanne DeGroat, ECE, OSU 1 The register set Register set specifications 16 dual ported registers each with 16- bit words

Læs mere

Manual Transmission Remove and Install (2,0 DOHC 8V Engine) ( ) Remove

Manual Transmission Remove and Install (2,0 DOHC 8V Engine) ( ) Remove Manual Transmission Remove and Install (,0 DOHC 8V Engine) (6 4 0) Workshop Equipment Transmission jack Materials Brake fluid (Super Dot 4) ESD-M6C57-A Remove. Standard preparatory measures: Make a note

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

... Dm 106-170 mm. ... Dm 180-355 mm. ... Dm 400-800 mm. ... Dm 118-190 mm. ... Dm 200-400 mm. ... Dm 450-800 mm. ... Dm 180-250 mm. ...

... Dm 106-170 mm. ... Dm 180-355 mm. ... Dm 400-800 mm. ... Dm 118-190 mm. ... Dm 200-400 mm. ... Dm 450-800 mm. ... Dm 180-250 mm. ... Vald. irns askinfabrik A/S IDEX V-belt pulleys for Taper ush V-belt pulleys for Taper bushes... SPZ TAPER USH PUEYS... 50-100... 106-170... 180-355... 400-800 SPA TAPER USH PUEYS... 63-112... 118-190...

Læs mere

Diamond Core Drilling

Diamond Core Drilling Diamond Core Drill ZIZ-250Pro Product Description Diamond core drill is a tool used for drilling holes on reinforced concrete, rocks and fire-proof materials. It features in high-efficiency, smooth and

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

PARALLELIZATION OF ATTILA SIMULATOR WITH OPENMP MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DEL AMOR MINIPROJECT OF TDT24 NTNU

PARALLELIZATION OF ATTILA SIMULATOR WITH OPENMP MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DEL AMOR MINIPROJECT OF TDT24 NTNU PARALLELIZATION OF ATTILA SIMULATOR WITH OPENMP MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DEL AMOR MINIPROJECT OF TDT24 NTNU OUTLINE INEFFICIENCY OF ATTILA WAYS TO PARALLELIZE LOW COMPATIBILITY IN THE COMPILATION A SOLUTION

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

SR20 Cylinder for oil hydraulics

SR20 Cylinder for oil hydraulics SR20 Cylinder for oil hydraulics Dimensions SR20 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless steel. Standard cylinder diameters from ø25 mm up to and including ø80 mm. Application

Læs mere

frame bracket Ford & Dodge

frame bracket Ford & Dodge , Rev 3 02/19 frame bracket 8552005 Ford & Dodge ITEM PART # QTY DESCRIPTION 1 00083 8 NUT,.50NC HEX 2 00084 8 WASHER,.50 LOCK 3 14189-76 2 FRAME BRACKET 4 14194-76 1 411AL FRAME BRACKET PASSENGER SIDE

Læs mere

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde.

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde. LJM Hydraulik Med ca. 50 års erfaring og vidtgående knowhow producerer og markedsfører LJM produkter af høj kvalitet med lang levetid. Dette kvalitetsniveau er kernen i den succes, som LJM har opnået gennem

Læs mere

Where and why? - How to use welded branches

Where and why? - How to use welded branches O-LETS 1.1.6.1 Where and why? - How to use welded branches Welded Tee 1. Everywhere where welded branches are recommended O-let 2. O-lets replace the welded Tee coasing a reduction of material and labour

Læs mere

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler.

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Indbyggede ventiler LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Pilotstyret kontraventil Overcentreventil eller lastholdeventil. * Enkelt-

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt

Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt Passage 1 Passage 2 Passage 3 Passage 4 Passage 5 27 Bilag 2 Engelsk beskrivelse af S4-måleren InterOcean S4 Current Meter The S4 Electromagnetic

Læs mere

ALLROUND 360 ONE 360 ONE SOFT SQUARY BLOCKY OWI TUBO EASY B75 EASY B100

ALLROUND 360 ONE 360 ONE SOFT SQUARY BLOCKY OWI TUBO EASY B75 EASY B100 ALLROUND 360 ONE 360 ONE SOFT SQUARY BLOCKY OWI TUBO EASY B75 EASY B100 Since the dawn of time, man has depended on the existence of light. The sun forced darkness to retreat into the shadows and made

Læs mere

CNG FILTRATION. High Efficiency CNG Vehicle Filtration. Trucks Vans Cars.

CNG FILTRATION. High Efficiency CNG Vehicle Filtration. Trucks Vans Cars. CN FILTRATION Trucks Vans Cars High Efficiency CN Vehicle Filtration www.xebecinc.com Compressed Natural as (CN) used for vehicle applications must be free of solid material, water and oil. Yet the heart

Læs mere

Valg af Automationsplatform

Valg af Automationsplatform Valg af Automationsplatform Factory or Machine? Different Product Segments APROL for Process Control and Factory Automation Automation Studio for Machine Automation Factory Automation Factory automation

Læs mere

TDC 4 Indoor voltage transformers

TDC 4 Indoor voltage transformers Medium Voltage Product TDC 4 Indoor voltage transformers Highest voltage for equipment [kv] 3.6-12 Power frequency test voltage, 1 min. [kv] 10 - Lightning impulse test voltage [kv] Max. rated burden,

Læs mere

MJB-A. Posefilter. Egnet til explosivt støv Metode for filterrensning

MJB-A. Posefilter. Egnet til explosivt støv Metode for filterrensning Posefilter omfatter en serie robuste alsidige filterenheder, som bygger på erfaringerne fra MJB posefilteret. Ved at kombinere to-trins rensning med den patenterede UniClean teknologi, opnås maksimal renseeffektivitet

Læs mere

GRUNDLAGT I 1988 FOUNDED IN 1988

GRUNDLAGT I 1988 FOUNDED IN 1988 DK UK GRUNDLAGT I 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Solid TYRES for your FORKLIFT TRUCKS

Solid TYRES for your FORKLIFT TRUCKS Solid TYRES for your FORKLIFT TRUCKS Find more information at starco.com STARCO Tusker-Unicorn 2017-I INT-eng STARCO IS A REGISTERED TRADEMARK Copyright 2016 by STARCO - all rights reserved FORKLIFT TRUCKS

Læs mere

MJB-G. Posefilter. Egnet til explosivt støv Metode for filterrensning

MJB-G. Posefilter. Egnet til explosivt støv Metode for filterrensning Posefilter omfatter en serie robuste alsidige filterenheder, som bygger på erfaringerne fra MJB posefilteret. Ved at kombinere to-trins rensning med den patenterede UniClean teknologi, opnås maksimal renseeffektivitet

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Engine Powered Forklift ton

Engine Powered Forklift ton Engine Powered Forklift 1. - 7.0 ton 8FGCU1-30 8FGC3U-70U www.toyota-forklifts. Engine Powered Forklift 1. - 1.7 tonne Truck specifications 8FGCU1 8FGCU18 1.1 Manufacturer TOYOTA TOYOTA 1.2 Model 8FGCU1

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Sikkerhedsvejledning

Sikkerhedsvejledning 11-01-2018 2 Sikkerhedsvejledning VIGTIGT! Venligst læs disse instruktioner inden sengen samles og tages i brug Tjek at alle dele og komponenter er til stede som angivet i vejledningen Fjern alle beslagsdele

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

cylinder cradles. The body is machined from 1 1/2 yellow brass bar stock. Includes proper CGA valves

cylinder cradles. The body is machined from 1 1/2 yellow brass bar stock. Includes proper CGA valves CRADLE PACK MANIFOLDS FOR 6, 12 & 16 CYLINDER SCMB Series cylinder cradles. The body is machined from 1 1/2 yellow brass bar stock. Includes proper CGA valves for high purity and lighter than air gases

Læs mere

FB-R Staldmåtte i rulle

FB-R Staldmåtte i rulle FB-R Staldmåtte i rulle FB-R staldmåtte i rulle er den optimale løsning som toplag på staldmadrasser med skumunderlag og til en række andre applikationer. FB-R staldmåtten er fremstillet i højkvalitets

Læs mere

Basic statistics for experimental medical researchers

Basic statistics for experimental medical researchers Basic statistics for experimental medical researchers Sample size calculations September 15th 2016 Christian Pipper Department of public health (IFSV) Faculty of Health and Medicinal Science (SUND) E-mail:

Læs mere

Starcon Concrete Handling. Starcon betonforankring. Indhold Anker Anker system. Former. Frimeda ringkobling Løfteøjer Schroeder-Neuenrade anker system

Starcon Concrete Handling. Starcon betonforankring. Indhold Anker Anker system. Former. Frimeda ringkobling Løfteøjer Schroeder-Neuenrade anker system betonforankring Indhold Anker Anker system Former Frimeda ringkobling Løfteøjer Schroeder-Neuenrade anker system Concrete Handling Index Anchor Anchor System Former Frimeda Ring Clutch Lifting Eye Schroeder-Neuenrade

Læs mere

Hudevad P200. Technical datasheet

Hudevad P200. Technical datasheet Technical datasheet Key benefits Low, streamlined design Ideal in front of glazing to prevent cold draughts Available in two depths For high flexibility in usage Historical Kundenedfald Grøn energi Flat

Læs mere

l i n d a b presentation CMD 07 Business area Ventilation

l i n d a b presentation CMD 07 Business area Ventilation l i n d a b presentation CMD 07 Business area Ventilation 1 Ventilation Sales LTM June 4 097 MSEK EBIT LTM June 449 MSEK 11,0% Two Divisions ADS 85% Comfort 15% YTD June 07 % Sales +31 Nordic countries

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Constant Terminal Voltage. Industry Workshop 1 st November 2013

Constant Terminal Voltage. Industry Workshop 1 st November 2013 Constant Terminal Voltage Industry Workshop 1 st November 2013 Covering; Reactive Power & Voltage Requirements for Synchronous Generators and how the requirements are delivered Other countries - A different

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

PIX LAWN & GARDEN BELTS

PIX LAWN & GARDEN BELTS PIX LAWN & GARDEN BELTS Århus Herlev Vejle 86 150 111 44 521 352 75 820 288 PIX manufacture a dedicated range of belts specifically designed to withstand the rigours of Grass Machinery applications. Such

Læs mere

P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P400 40 HP P510 51 HP KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE

P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P400 40 HP P510 51 HP KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P400 40 HP P510 51 HP KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE MANUFACTURED MANUFACTURED 2 PICHON 40 ÅRS ERFARING TIL DERES RÅDIGHED PICHON KNOW-HOW I mere end 40 år har PICHON været

Læs mere

Hudevad P5 Easy Clean

Hudevad P5 Easy Clean Technical datasheet Key benefits Rengøring Unique tilting front Radiator front tilts away from the wall for easy access to cleaning the back of the radiator Classic Hudevad design Trademark Hudevad design

Læs mere

Starcon. CERTEX DANMARK A/S offers a Starcon lifting and handling system to the concrete industry consisting of:

Starcon. CERTEX DANMARK A/S offers a Starcon lifting and handling system to the concrete industry consisting of: STARCON / STARCON Betonrør og betonelementer er yderst vanskelige at håndtere på grund af vægt og udformning. Håndteringen er ressourcekrævende og kan udgøre en sikkerhedsrisiko. CERTEX DANMARK A/S tilbyder

Læs mere

Black Jack --- Review. Spring 2012

Black Jack --- Review. Spring 2012 Black Jack --- Review Spring 2012 Simulation Simulation can solve real-world problems by modeling realworld processes to provide otherwise unobtainable information. Computer simulation is used to predict

Læs mere

OCEAN MARINE & FISHING GEAR A/S

OCEAN MARINE & FISHING GEAR A/S Moderne fiskeri kræver selektive redskaber. Derfor påbegyndte Carlsen Net i 2009 udvikling af en fleksibel rist, FLEX- RISTEN, for at imødekomme fiskeriets ønske om et mere miljøvenligt materiale, som

Læs mere

VACUUM PRESSURE REGULATOR

VACUUM PRESSURE REGULATOR VUUM PRESSURE REGULTOR DESRIPTION PRESSURE RNGE ONNETION SERIES PGE max. 22 l/min miniature -850 0 mbar 1 8 NPT V800.02 max. 22 l/min miniature -850 0 mbar 10-32 and flange V900.02 max. 0 l/min precise

Læs mere

Gr. 10 Pumpeaggregater

Gr. 10 Pumpeaggregater Gr. 10 Pumpeaggregater AVN Pumpestation AVN Hydraulik A/S har mange års erfaring i fremstilling af pumpestationer til stort set alle formål i industrien. Vi har også et stort know-how omkring hydraulik

Læs mere

Knowledge FOr Resilient

Knowledge FOr Resilient Date: 26.04.2017 Place: Aalborg University Knowledge FOr Resilient society LLL modalities at DTU Danmarks Technical University Department of Civil Engineering Section for Building Design Fire Safety Group

Læs mere

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE ELEGANT LINE 29 Råvarer» Company Produkterne fremstilles af højkvalitets nordisk AS Palmako gran. is the leading Træet manufacturer stammer of fra glulam store skovområder and garden log cabins i Rusland

Læs mere

ME6212. High Speed LDO Regulators, High PSRR, Low noise, ME6212 Series. General Description. Typical Application. Package

ME6212. High Speed LDO Regulators, High PSRR, Low noise, ME6212 Series. General Description. Typical Application. Package High Speed LDO Regulators, High PSRR, Low noise, Series General Description The series are highly accurate, low noise, CMOS LDO Voltage Regulators. Offering low output noise, high ripple rejection ratio,

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

En god Facebook historie Uddannelser og valgfag målrettet datacenterindustrien!?

En god Facebook historie Uddannelser og valgfag målrettet datacenterindustrien!? En god Facebook historie Uddannelser og valgfag målrettet datacenterindustrien!? DDI møde 18.09.2019 - UCL, Odense. V/ Projektleder og lektor Lars Bojen, IT & Tech uddannelserne, lcbn@ucl.dk Agenda 1.

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

LEADit & USEit 2018 CampusHuset - Campus Bindslevs Plads i Silkeborg 25. Oktober 2018

LEADit & USEit 2018 CampusHuset - Campus Bindslevs Plads i Silkeborg 25. Oktober 2018 LEADit & USEit 2018 CampusHuset - Campus Bindslevs Plads i Silkeborg 25. Oktober 2018 Global visibility for assets and field equipment - Enhancing efficiency, utilization, and safety Agenda Forhistorie,

Læs mere

Linear Programming ١ C H A P T E R 2

Linear Programming ١ C H A P T E R 2 Linear Programming ١ C H A P T E R 2 Problem Formulation Problem formulation or modeling is the process of translating a verbal statement of a problem into a mathematical statement. The Guidelines of formulation

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Alu portalkraner og tilbehør / Alu Gantry Cranes and Accessories. Alu portalkran, lille / Alu Gantry Crane, Small

Alu portalkraner og tilbehør / Alu Gantry Cranes and Accessories. Alu portalkran, lille / Alu Gantry Crane, Small Alu portalkraner og tilbehør / Alu Gantry Cranes and Accessories Med saenfoldeligt stativ/ben Alu portal kraner har rigtig mange fordele: Egenvægten er minimal Let og hurtig montage Samles let uden værktøj

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Mandara. PebbleCreek. Tradition Series. 1,884 sq. ft robson.com. Exterior Design A. Exterior Design B.

Mandara. PebbleCreek. Tradition Series. 1,884 sq. ft robson.com. Exterior Design A. Exterior Design B. Mandara 1,884 sq. ft. Tradition Series Exterior Design A Exterior Design B Exterior Design C Exterior Design D 623.935.6700 robson.com Tradition OPTIONS Series Exterior Design A w/opt. Golf Cart Garage

Læs mere

Efterbehandling Emissioner. Lars Christian Larsen

Efterbehandling Emissioner. Lars Christian Larsen Efterbehandling Emissioner Lars Christian Larsen Dinex Group New Technology Centre 2007 The new R&D head quarter of the Dinex Group Russia 2007 Production of exhaust & emission systems Turkey 2008 Production

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. Nr DA

YDEEVNEDEKLARATION. Nr DA YDEEVNEDEKLARATION Nr. 0020 DA 1. Varetypens unikke identifikationskode: fischer sikkerhedsanker FH II-I 2. Tilsigtet anvendelse: Produkt Moment-kontrolleret ekspansionsanker Anvendelsesområde/r Post-installeret

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT)

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Byggeret til ca. 12.000 m² logistik/lager Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Pigging systemer / Pigging Systems

Pigging systemer / Pigging Systems Pigging systemer / Pigging Systems DMV Pigging Systems Lukket og sterilt rørsystemet med CIP / SIP, Arc og Pigging ventiler Optimeret rengørings resultat ved brug af dynamiske grise 90 standard bøjninger

Læs mere