Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings"

Transkript

1 Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed. Det generelle billede på landsplan viser, at læsefærdighederne i indskolingen er på et tilfredsstillende niveau, hvorimod det viser sig at det fra 3. til 6. klasse fortsat er nødvendigt og vigtigt at arbejde med læsestrategier og læseforståelse. På Gl. Rye Skole er de fleste børn sikre læsere efter 2. klassetrin. Det ses dog også, at det er vigtigt at arbejde målrettet for at fastholde elevernes fortsatte lyst til at læse, og der er behov for at arbejde med den fortsatte læseudvikling også efter 2. klasse. På Gl. Rye Skole arbejdes både med den forebyggende, foregribende og indgribende indsats omkring læsning. Mål At elevernes gennemsnitlige læsefærdigheder kommer til at ligge over landsnormen i national test i læsning i 2., 4., og 6. klasse. At læsning, såvel afkodning som læseforståelse og læselyst, sættes i centrum i undervisningen i alle fag. At fortsætte udviklingen af læsefærdigheden fra 3. til 6. klasse (læsestrategier). At ansvaret for læsning fastholdes i samarbejdet mellem dansk- og faglærere At fastholde elevens medansvar for læseudviklingen At vi i henhold til den kommunale læsepolitik gør eleverne i stand til aktivt at anvende deres læsning i alle sammenhænge At vi i henhold til Fælles mål for dansk giver eleverne mulighed for at få lyst til, beherskelse af og glæde ved sproget i alle dets former Tiltag Læsehappenings For vedvarende at sætte læsningen på dagsordenen hos både elever, kolleger, ledelse og forældre afholdes der gennem året enkelte læsehappenings. Nogle afholdes hvert år. Morgengryslæsning er blevet et fast indslag sidste skolefredag på året, hvor hele skolen læser to timer i morgengryet. Fælles startskud fra morgensamlingen. Temamæssigt med inspiration fra Fælles Nordisk Biblioteksdag. Forfatterspirekonkurrence på frilæsning.dk for klasse i september. Læseraketten fra IBIS uddeles til børnene, og lærerne bruger den i klasserne i sidste uge før påske. Optakt og informationer ved morgensamlingerne. Gækkebrevskonkurrence med oplæg og inspiration ved morgensamlingerne. Løb og læs har været afholdt, som et to-timers løb med læseposter, hvor alle skolens elever dystede (mobilløb for de ældste, og to niveauer af stjerneløb for de yngste). Hvem vil være litterær ønskes afholdt sammen med bibliotekarerne hhv. for ældste og yngste team.

2 Store forfatteres dag (Thorbjørn Egner, Astrid Lindgren,Halfdan Rasmussen) Oplæsningkonkurrence Læsestund På Gl. Rye Skole læser alle elever i januar og februar dagligt i 20 minutter af undervisningstiden. De 20 minutter er individuel læsning. Lærerteamet omkring den enkelte klasse beslutter i hvilken form for læsning, der prioriteres. Træning i faglig læsning foregår i et samarbejde mellem dansk- og faglærere. Faglig læsning Der afholdes spotkurser, temamøder om faglig læsning, læsning i fagene og læsestrategier. De sidste år har læsning i fagene var inddraget i læsestunden. I indeværende år har vi samarbejde med Inger Maibom fra VIA, som afholder fælles kursus for alle lærere, er med til at igangsætte projekt faglig læsning i matematik og opfølgning herpå. Der udarbejdes i samarbejde med matematikvejleder en handleplan for den faglige læsning på alle klassetrin i løbet af efteråret Fortsat debat og udvikling i undervisningsdelen i kommende skoleår. Skrive- og staveundervisningen Sætte fokus på den løbende undervisning i og evaluering af skrivning og stavning. Det gode skriveforløb, Skrive- og staveraketten, diktater. Debat og udvikling i dansklærerkredsen. CD-ORD Spotkursus i anvendelsen og mulighederne. Implementering i normalundervisning kan være forebyggende i forhold til nogle af de udfordringer børn i læsevanskeligheder står overfor. Fornyet debat i dansklærerkredsen. Herefter debat i hele undervisningsdelen. Læsekonferencer Der holdes klasselæsekonferencer på årgangene fra bh. kl. til 6. klasse. Deltagere er årgangens dansklærere, læsevejlederen samt skolelederen. Fra 3. til 6. klasse skal faglærere tillige deltage. Formålet med læsekonferencen er at sætte fokus på læseundervisningen og læseevalueringen på årgangen. LUS Lus er et individuelt og subjektivt evalueringsredskab, som giver mulighed for læreren og eleven at holde fokus på de erhvervede læsestrategier og pege fremad mod nærmeste udviklingsmål. Der afholdes spotkurser i LUS (for dansklærere og i klasser). Der ydes hjælp til at iværksætte og fastholde dette evalueringsredskab. Er implementeret på flere årgange. Læsevejlederen hjælper med at fastholde fokus. DAVIS

3 Davismetoden er kort fortalt et alternativt syn på elevens iboende evner og muligheder for en anderledes undervisningstilgang både til det forebyggende arbejde og til børn i læsevanskeligheder. I 2011 har læsevejleder, specialunderviser og en børnehaveklasseleder været på kursus i metoden. Moniek Geven har holdt et oplæg for lærere og pædagoger for at give baggrundsviden. Ligeledes har Moniek Geven været tilknyttet et pilotprojekt med enkeltbørn for at give faglig sparring til skolen. Læsevejlederen vil fortsat informere kolleger om Davismetoden i forhold til enkelte børn med læse/læringsvanskeligheder og udbrede anvendelsen af Davis læringsstrategier i forhold til forebyggende arbejde. I 2012/13 implementeres metoden i det forebyggende arbejde i 0. og 1. klasserne. Forældreinformation Læsevejleder deltager i første forældremøde i 0. og 1. klasse for at fortælle om læseundervisning og hjemmets vigtige deltagelse. I forbindelse med læsehappenings informeres forældre skriftligt om formål og forventninger. Kurser for børn 4 gange årligt afholdes statusuger med efterfølgende støttecentermøder (med alle ressourcelærere). Her beskrives alle bekymringsområder og indsats defineres. Der er fokus på det forebyggende arbejde i hhv. 0. og 1. klasse. Fra begyndelsen af 2. klasse tilbydes læseløftkursus, og kurser for børn tilbydes løbende. ITstøttet undervisning tilbydes på forskellig vis. Bison Forventningsafklaring med Bison i forhold til bisonbanden. Faglige forventninger til førskolebørn og ideudveksling. Læsevejlederen iværksætter formaliseret samarbjede. Lektiehjælp Lektiehjælp tilbydes alle, og afholdes af lærere og pædagoger i samarbejde. I samarbejde med lærere og/eller forældre kan nogle børn opfordres til at bruge lektiecafeen jævnligt. Lektiecafeen tilbyder støtte til lektielæsning samt træning af specifikke udfordringer. Lektiecafeen afholdes i 2 afdelinger; én for klasse i Fordybelsesrummet og én for klasse i klubben. Begge lektiecafeer har minimum 2 åbningsdage pr. uge, som fastlægges ved skoleårets start. Læsning derhjemme Det anbefales at børn læser minimum 20 min. hjemme hver dag. Sommerferiebrev fra læsevejlederen om vigtigheden af at opretholde de opnåede læsekompetencer i de mange ugers skolefri.

4 Evaluering Bh. Kl. I starten af børnehaveklassen bliver der lavet en vurdering, der viser elevernes forudsætninger for læsning: store bogstaver, find billedet og vokalerne ( Læseevaluering på begyndertrinnet ). Der udover bliver der taget en tegneiagtagelsesprøve (KTI). Dette for at tilrettelægge en differentieret undervisning. Småholdsundervisning iværksættes efter behov Klasselærer evaluerer selv børnenes skriveudvikling af bogstaver og af ord ud fra børnenes skrivehæfter. I slutningen af børnehaveklassen vurderes igen: Alle bogstaver, Konsonanterne, forlyd-rimdel. LUS evaluering påbegyndes. Læsekonference i september/oktober (deltagere: børnehaveklasseledere, skoleleder, læsevejleder) 1. kl. Derudover løbende skriveevaluering i forbindelse med børnestavningsarbejdet. Fra Læseevaluering på begyndertrinnet anvendes Ordlæs, Idas ord, Orddiktat og Dinodiktat. Læsekonference i juni. (deltagere: dansklærere, skoleleder, læsevejleder) 2. kl. Samt arbejdet med børnestavning. Fra Læseevaluering på begyndertrinnet anvendes evt. sætningsdiktat og sætningslæsning. DVO-screening laves af læsevejleder i maj. Læsekonference i juni. (deltagere: dansklærere, skoleleder, læsevejleder) 3. kl. Læsehastighedstræning iværksættes og der etableres læsekontrakter, læselog eller lignende til at sikre læsemængden. Individuelle DVO test afholdes af læsevejleder. Den frivillige nationale test i efteråret. ST3 afholdes i efteråret. Læsekonference i november efter frivillig national test i læsning. (deltagere: dansklærere, faglærere, skoleleder, læsevejleder) 4. kl. ST4 afholdes i foråret (kan ligge i efteråret).

5 Læsekonference i juni. (deltagere: dansklærere, faglærere, skoleleder, læsevejleder) 5. kl. Den frivilige nationale test i efteråret. ST5 afholdes i efteråret. Læsekonference i november efter frivillig national test i læsning. (deltagere: dansklærere, faglærere, skoleleder, læsevejleder) 6. kl. ST6 tages i efterår. Læsekonference afholdes i november, for at sikre mulighed for ekstra indsats i slutningen af grundskoleforløbet. (deltagere: dansklærere, faglærere, skoleleder, læsevejleder)

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012 Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012 Skolens udviklingsplan indledning Hvad er en udviklingsplan: Skolens udviklingsplan er et værktøj, der skal understøtte alle skolens interessenter i at kunne

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE

LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Læsepolitik - Sdr. Felding Skole Indholdsfortegnelse... 2 1: Indledning... 4 A: Skolens værdigrundlag... 4 B: Overordnede succeskriterier... 4 C: Målsætning

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Kompenserende it. Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it

Kompenserende it. Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it Kompenserende it Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it Lemvig Kommune 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Læsning

Læs mere

Læsepolitikken Hillerslev skole

Læsepolitikken Hillerslev skole HILLERSLEV SKOLE Læsepolitikken Hillerslev skole Den 11. september 2014 Vores ref.: KVR Sagsnr.: 119187 BrevID.: 1330940 Hillerslev Skole Hillerslev Kær Vej 9, 7700 Thisted Tlf: 99171717 Dir. tlf: 99173366

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 5 Børn- og Ungepolitikken... 5 Skolepolitiske mål... 5 Rammebetingelser pædagogiske processer fagligt niveau... 5 Konklusion fagligt niveau...

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for lærerteamet i 3. klasse Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 2. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv tekst]

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2007/08

Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2006/07 Fotografen På vej Fotografen På vej Tre Falke Skolen Christianskolen Sofus Franck Skolen Frederikskolen Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere