er blevet finansieret med offentlige Men med ikke færre end 130 børn på ventelisten til en vuggestueplads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "er blevet finansieret med offentlige Men med ikke færre end 130 børn på ventelisten til en vuggestueplads"

Transkript

1 FLENSBORG AVIS Lørdag 10. september Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig FOTO: THOMAS J. WILTRUP Ikke just til at prale af Vinduerne burde have været skiftet for længst. Men der er måske en forklaring på, det ikke sker på den lille skole i Kejtum på Sild. Fokus tegner et portræt af skolen, der officielt er sammenlagt med dens storebror under navnet Vesterland-Kejtum Danske Skole. Mere side 8 Guld-ørreder på menuen Frederike er knap tre år og går i børnehave i Lyksborg. Forleden var hun sammen med resten af børnehaven taget ud til en put and take-sø for at fange de fisk, der næste dag skulle serveres ved børnehavens sommerfest. Der var mange fisk, der bed på, og begejstringen var stor. Mere side 6 Ansøger om penge til flere vuggestuepladser SEJLADS Endnu et flot resultat af»de røde pølser«ved årets dragebådskonkurrence i Flensborg skulle Skoleforeningens hold bevise, at sidste års flotte syvende plads ikke var nogen tilfældighed. Og også denne gang beviste de, at de ikke er uden evner. Mere side 3 KONFERENCE Jagten på mindretalspædagogikken Lærere fra de to mindretal nord og syd for grænsen samt andre interesserede var forleden samlet på Duborg-Skolen for at diskutere»mindretalspædagogik«begrebet mangler endnu en klar definition, som der arbejdes på at udvikle. Mere side 4 En middagslur i det fri. I vuggestuen i Nystaden har 30 børn i øjeblikket den mulighed. Hvis Skoleforeningen får del i Flensborg Bys etablerings-pulje vil flere børn i fremtiden kunne gøre det samme. MÆRKEDAG 50 års fødselsdag i Husby Børnehave Forleden fejrede børnehaven i Husby sin 50 års fødselsdag. Derfor var blandt andre tidligere børnehavebørn og forældre, tidligere ansatte, præsten, skolelederen og byens borgmester mødt op for at fejre dagen med børnehavens børn og voksne. Mere side 7 ØKONOMI Med en venteliste med 130 børn håber Skoleforeningen at kunne få del i den pulje på 2,7 milloner euro, som er afsat til etablering af flere vuggestuepladser i Flensborg. FLENSBORG. I øjeblikket har Skoleforeningen to tilbud til børn under tre år i Flensborg: En vuggestue med plads til 30 børn i Nystaden og en vuggestueafdeling i Engelsby Børnehave med plads til ti børn, som blandt andet er blevet finansieret med offentlige tilskud. Men med ikke færre end 130 børn på ventelisten til en vuggestueplads i Flensborg By, har Skoleforeningen hårdt brug for yderligere pladser. Derfor har Skoleforeningen netop ansøgt Flensborg By om midler til oprettelse af flere vuggestuepladser. 2,7 mio. euro i puljen Baggrunden er, at Flensborg By har fået en ekstra bevilling af delstaten Slesvig-Holsten og den tyske forbundsstat til etablering af vuggestuepladser i Flensborg. Det har resulteret i ialt euro fra delstaten og forbundsstaten. Derudover har FOTO: LISBET MIKKELSEN BUHL Flensborg By afsat euro til projektet, hvilket betyder, at samlede puljebeløb i år er på euro. Udgifterne til etablering af vuggestuepladser kan dermede blive finansieret med 90 procent offentlige tilskud. Indtil den 31. august kunne organisationerne søge om midler fra puljen til oprettelse af vuggestuepladser - enten ved at bygge nye vuggestuer, bygge til eksisterende vuggestuer eller ved at etablere vuggestueafdelinger i børnehaver, der har kapacitet til det. Håber på positivt svar Efter at have modtaget alle ansøgninger vil Flensborg By nu foretage en vurdering og herefter lave en fordeling. Hos Skoleforeningen håber børne- og skolefritidschef Birgit Messerschmidt på et positivt svar. - Med den venteliste vi har i øjeblikket, ville det være rart at blive tilgodeset, siger hun. For alle organisationer, der modtager puljemidler til etablering af nye vuggestuepladser gælder det, at projekterne skal være færdiggjort med udgangen af Velkommen! NYANSÆTTELSE To nye skoleinspektører Ved begyndelsen af dette skoleår fik to skoler ny skoleinspektør. Det drejer sig om Hans Helgesen- Skolen i Frederiksstad og Hanved Danske Skole. Mere side 2 og 3 Istedløven ved ankomsten til Flensborg - inden den igen kom op på sin sokkel. FLENSBORG. Hækkene er blevet studset, græsplænen trimmet og bedene luget. I de seneste dage har området omkring Skoleforeningens centraladministration fået et ansigtsløft. Altsammen på grund af den nye nabo, der i dag officielt flytter ind på den gamle kirkegård lige ved siden af Skoleforeningen. En omtumlet tilværelse Ny nabo er måske så meget sagt, for han har faktisk tidligere boet på kirkegården - for en kort bemærkning i 1860erne. Siden har han levet en omtumlet tilværelse i både Berlin og København, men er nu altså tilbage i Flensborg. Der er naturligvis tale om Istedløven. I dag vender den tilbage til sin oprindelige plads, og selve indvielsescermonien finder sted kl med deltagelse af blandt andre Prins Joachim. Skoleforeningen byder den nye gamle nabo velkommen!

2 LEDER Fordragelighed i grænselandet Samtidig med at denne Fokus-udgave udkommer til Skoleforeningens medlemmer, fejrer man Istedløvens tilbagevenden til den gamle kirkegård i Flensborg. Fra og med i dag står løven på sin sokkel og skuer - om end tilfældigt - i retning af Skoleforeningens administrationsbygning i Stuhrs Allé. Vi glæder os over, at den er kommet tilbage. Den hjemvendte løve er historisk, men også en markering af tidens gang med tiltagende fred, forsoning og fordragelighed i grænselandet. Det er derfor des mere uforståeligt, at Peter Harry Carstensens regerings side med dens mindretalspolitik har skår i fordrageligheden. Ved at forskelsbehandle den danske folkegruppe i Slesvig-Holsten provokerer regeringen en modreaktion med mange negative konsekvenser. Et er at mindretallet er provokeret. Men man har også provokeret Danmark og den danske regering og udløst massive protester fra den europæiske mindretalsorganisation FUEF, fra forskellige mindretals- eller skolerelaterede organer indenfor EU, ja til og med fra mange af flertalsbefolkningens lokal- og delstatspolitikere. Fordrageligheden er forstyrret, grænserne er igen blevet tydeligere, men solidariteten indenfor og med mindretallet er stigende har været valgår i Skoleforeningens forældre-demokrati. Et stort antal nye medlemmer i institutionernes samarbejdsråd og Skoleforeningens fællesråd og styrelse PER GILDBERG, formand skal i arbejdstøjet for at kæmpe for ligestilling for vore børn i samfundet, for pædagogiske og indholdsmæssigt gode faciliteter og sikre fysiske rammer. Mindretallets børnehaver og skoler skal for alle være en positiv og vigtig oplevelse. Målet er det samme: Vore institutioner, som er afgørende for hele mindretallets udvikling, skal fremme bevidstheden om samhørigheden med den danske befolkningsdel i Sydslesvig og med det danske folk. De skal på bedste måde dygtiggøre elevene til at leve og virke i fællesskab med alle andre i Sydslesvig. Det er mindretalspolitik, at vi alle satser på kooperation. Vi markerer os og vor skole som en naturlig del af fællesskabet. Ingen assimilation, men heller ingen segregation! Tak til alle partnere og kombattanter i nord og syd, som har forstået det - og velkommen til de nye folkevalgte, som skal arbejde for, at andre i fremtiden også vil komme til at forstå det. Vi håber alle, at løven vil få en positiv symbolvirkning. FLENSBORG. Det nye skoleår er begyndt - også på Kollegiet, hvor 25 nye elever er flyttet ind. De i alt 55 beboere er vant til, at det er kollegie-kok Klaus Petersen, der sammen med resten af køkkenpersonalet står for maden på Kollegiet. Forleden havde køkkenperonalet dog lagt forklæderne. I stedet var det de to kokke Donald Mattern og FLENSBORG AVIS Lørdag 10. september Ny skoleinspektør i Hanved HANVED. Pr. 1. august har Hanved Danske Skole fået ny skoleinspektør. Det er 51-årige Angelika Uth, der overtager stillingen efter Gertrud Karstoft. Tilbage fra Danmark Angelika Uth er født og opvokset i Flensborg som en del af det danske mindretal. Efter studentereksamen på Duborg-Skolen tog hun sin læreruddannelse på det daværende PH i Flensborg og fik efterfølgende ansættelse på Ladelund Ungdomsskole. Efter 11 år i Ladelund flyttede hun sammen med familien til Danmark. Her var hun først ansat Kruså Skole og senere på Rønshoved Skolehjems skoledel og senest på Sofiedal Skole, hvor hun efter fem år som lærer blev udnævnt til leder. Nye udfordringer - Jeg er meget glad for at have fået nye udfordringer på skolen her i Hanved og ser frem til at lære både kollegerne og de 47 elever og deres forældre nærmere at kende, siger Angelika Uth, som ser samarbejde som den eneste måde at løse de problemer, der måtte opstå. - Jeg tror på, at vi i fællesskab skaber en skole, hvor faglighed, rummelighed og samarbejde er nøgleord for, at alle kan trives, siger hun og sammenligner skolen med en rumkapsel. Hanved Danske Skoles nye leder: Angelika Uth. Sammen om opgaver - Når vi sender folk ud i rummet, er de ofte fra forskellige lande med hver deres egen kultur. Hvis de skal løse opgaver sammen på så snævert et sted som i en rumkapsel, skal de være faglig utrolig dygtige, de skal være rummelige - det vil sige de skal kunne acceptere deres forskellighed - og de skal kunne arbejde sammen i et team. Asiatisk mad på menuen Rainer Mohr fra fødevareproducenten Nestlé, der stod for madlavningen. De var kommet til Flensborg i forbindelse med en reklameturné, hvor de præsenterer firmaets produkter. Stegte nudler På menuen var asiatisk mad i form af stegte nudler med tilhørende grøntsager og kød tilberedt i wok. Benno, Mats-Ole, Natalie, Hvis vi vil forberede den nye generation til fremtidige udfordrende og nødvendige opgaver, der skal løses sammen, er vi nødt til at udvikle disse kompetencer allerede i skolen, siger Angelika Uth. Nestlé-kokkene Rainer Mohr (forrest) og Donald Mattern fik hjælp af kollegie-kok Klaus Petersen med at servere dagens ret for kollegiets beboere. Johanna, Ann-Riik og Meret, der alle kommer fra Sild og er nye beboere på Kollegiet, var godt tilfreds med gæstekokkenes kunnen. - Klaus mad er rigtig god. Men derfor er det alligevel sjovt at få serveret asiatisk, lød det samstemmende fra»sild-bordet«. Der er i øvrigt i øjeblikket plads til yderligere fem elever på Kollegiet i Flensborg. KN Redaktionskomite: Per Gildberg Anders Molt Ipsen Redaktion og layout: Tlf.: Thomas J. Wiltrup Tlf.:

3 FLENSBORG AVIS Lørdag 10. september Fra Silkeborg til Frederiksstad NYANSÆTTELSE Hans Helgesen-Skolens nye leder kommer til Frederiksstad fra en skole i Silkeborg, men han har også fire års ansættelse på Europaskolen i Luxembourg med i bagagen. FREDERIKSSTAD. Hans Helgesen-Skolen fik den 1. september ny skoleinspektør. Det er 51-årige Kim Borghus, der dermed afløser Bjarne Stenger-Wullf, der er flyttet til en konsulentstilling i centraladministrationen i Flensborg. Fire år i Luxembourg Efter at have afsluttet sin læreruddannelse ved seminariet i Silkeborg i 1989 var Kim Borghus ansat ved skoler i Silkeborg og Herning. I 2004 fik han stilling ved Europaskolen i Luxembourg, hvor han i fire år sørgede for, at danske EU-ansattes børn fik modersmålsundervisning. Fra 2008 til 2011 var han ansat ved Langsøskolen i Silkeborg. Noget nyt Selv om Kim Borghus altså tidligere har arbejdet uden for Danmark, er arbejdet i Frederiksstad på en mindretalsskole noget helt nyt for ham. - Det er en udfordring men samtidig spændende at prøve noget, man ikke har erfaring med, siger han. Selv om han kun har været ansat i kort tid, har han fået et godt indtryk af skolen og byen. - Jeg synes, det nære miljø her i Frederiksstad er spændende. Samtidig er det godt at se, hvor engageret forældrene er i børnenes skolegang, siger han. Et rummeligt menneske Kim Borghus ser sig selv som et rummeligt menneske, der sætter pris på de bløde værdier og som vægter information, kommunikation, samarbejde og trivsel meget højt. - Det er vigtigt, at man trives. Gør man ikke det, er det ikke sjovt at gå i skole. Samtidig mener jeg, at trivsel er grundlaget for al indlæring, siger Kim Borghus, som håber på et godt samarbejde mellem skole, forældre, børnehave og de andre institutioner i Frederiksstad. - Både de danske og de tyske, tilføjer han. Kim Borghus blev færdig på Silkeborg Seminarium i Siden har han arbejdet både i Danmark og i udlandet. Han håber på et godt samarbejde i Frederiksstad. Endnu et flot resultat af»de røde pølser«sejlads Ved årets dragebådskonkurrence skulle Skoleforeningens drahold bevise, at sidste års flotte syvendeplads ikke var nogen tilfældighed. FLENSBORG. Sidste år deltog Skoleforeningens hold»de røde pølser«for første gang ved den årlige dragebådskonkurrence og fik en flot syvendeplads ud af 82 deltagende hold.det fik onde tunger til at tale om begynderheld og for meget medvind. Optimistisk mandskab Derfor var det i år vigtigt for holdet at bevise, at sidste års top-placering ikke var nogen tilfældighed. Inden konkur- FOTOS: KLAUS NIELSEN knap 13 sekunder, og da andre hold i mellemtiden havde padlet i hurtige tider end pølserne i første heat, endte Skoleforeningens hold på en samlet 13. plads i årets konkurrence. Finalepladsen glippede, men en placering blandt de bedste to år i træk vil formentlig få de onde tunger til at tie. Med igen næste år I næste uge skal»de røde pølser«mødes til årets»after race party«. Her skal de blandt andet se nogle af de mange billeder, der blev taget den dag ved havnen. Og spørger man dem, om de vil være at finde ved næste års konkurrence, svarer de uden at tøve:»ja, selvfølgelig!«gruppebillede ved teltet ved havnespidsen. I år havde holdet fået produceret specielle pølse-t-shirts. rencen havde holdet haft tre træningstimer, og det var et optimistisk mandskab, der sammen spiste morgenmad ved havnen i Flensborg inden første heat. - I år vil vi være mellem de seks bedste hold, så vi kan komme i den store finale, sagde holdets trommer, Heike Ehlerts fra centralforvaltningens pædagogiske afdeling. I første heat skulle»de røde pølser«blandt andre dyste mod holdet fra Flensborg Avis og fra Diako. I tiden et minut og knap 11 sekunder vandt pølserne heatet i en tid, der på daværende tidspunkt var dagens tiende bedste. Ingen finaleplads På trods af at pølserne også vandt deres andet heat, var de var desværre ikke i stand til forbedre tiden fra første heat. Tiden blev et minut og Ankomst ved bådebroen efter sejren i holdets første heat. Bliv udvekslingselev i uge 45 og 46 - Har du lyst til at komme til Danmark den første uge i efterårsferien og bo hos en jævnaldrende og hans eller hendes familie og gå i dansk skole? - Og kunne du tænke dig at være vært for ham eller hende, du har boet hos i Danmark, i den anden uge af efterårsferien? Så bliv udvekslingselev! Du kan tilmelde dig via din skole eller sende en til: Du skal mindst gå i 4. klasse for at kunne deltage. I øjeblikket mangler vi deltagere fra årgang 96 og 97. Hilsen Feriekontoret

4 FLENSBORG AVIS Lørdag 10. september Jagten på mindretalspædagogikken Panelet, der i festsalen debatterede dannelses- og erkendelsesmuligheder, er fra venstre Maria Harbo, Kim Hoffmann Bjerringgaard, Steffi Jannsen og Morten Meisner. I midten er det ordstyrer Jens Overgaard. DEBAT Lærere fra de to mindretal nord og syd for grænsen samt andre interesserede var forleden samlet på Duborg-Skolen for at diskutere mindretalspædagogik - et begreb, der endnu mangler en klar definition, men som der arbejdes på at udvikle. FLENSBORG. For at intensivere arbejdet begrebet»mindretalspædagogik«og mindretalspædagogiske emner tog University College Syddanmark (UC Syddanmark) i Haderslev i 2009 initiativ til et samarbejde med to to skoleforeninger nord og syd for grænsen. Der blev oprettet et center for mindretalspædagogik med UC Syddanmarks udviklingschef Alexander von Oettingen som leder. Centret er et netværkscenter, hvilket betyder, at det ikke har nogle ansatte, men eksisterer i kraft af de mennesker, der engagerer sig og af de aktiviteter, der sættes i gang. En af disse aktiviteter er den konference, de tre samarbejdspartnere forleden afholdt på Duborg-Skolen. Et særligt potentiale Der har længe været talt om, at elever fra mindretalsskoler har et særligt potentiale, som elever på flertalsskoler ikke har - ikke mindst fordi børnene i mindretallene vokser op i et samfund, hvor de får et indgående kendskab til to kulturer og to sprog. For at styrke dette potentiale, ønsker de tre arrangører af konferencen at udforske og udvikle indholdet i en speciel mindretalspædagogik. - Vi har tidligere afholdt en konference på grundskole-området for at indkredse begrebet. For at få flere bud på, hvad mindretalspædagogik kunne være, har vi denne gang valgt at koncentrere os om gymnasie-området, siger medarrangør for Skoleforeningen, Lisbet Mikkelsen Buhl. Online- og offline-liv Ved konferencen med overskriften»gymnasiepædagogik, skolen og mindretalsdannelse«var 150 personer mødt op for at diskutere mindretalspædagogik. I sit oplæg kom Alexander von Oettingen ind på den almene og skolemæssige dannelse, og hvad man som lærer bør være opmærksom på i forbindelse med undervisningen af unge i De unge i dag har, hvad man kan beskrive som et online- og et offline-liv, sagde han. Online-livet er i følge Alexander von Oettingen, den tid, de unge bruger foran computeren. Her oplever de unge overflod af livsstile og har mulighed for at skifte og udskifte identitet. - Problemet er bare, at der er en risiko for at træffe de forkerte valg i et skrøbeligt netværk, sagde han. Offline-livet er kendetegnet ved traditionelt og langsigtet læring og dannelse. - Her skal man dog opmærksom på, at netop fordi de unge bruger megen tid ved computeren, gider de ikke at»loade«, da det tager for lang tid, sagde Alexander von Oettingen. Tre workshops Efter oplægget fordelte deltagerne sig ud på tre workshops, hvor følgende emner blev debatteret: 1. De specielle muligheder, udfordringer og temaer ved at undervise unge fra et mindretal. 2. Kan mindretalspædagogik være en rød tråd igennem elevens skoleforløb? 3. Hvilke dannelses - og erkendelsesmuligheder giver det, når elever og undervisning bevæger sig i et flerkulturelt dansk-tysk spændingsfelt? Og skal eller kan der anvendes særlige undervisningsformer/-metoder, der fremmer det kulturelle potentiale? Den sidstnævnte workshop var en paneldiskussion i Duborg-Skolens festsal. Panelet bestod af fire lærere, Morten Meisner (Duborg-Skolen), Steffi Jannsen (A. P. Møller Skolen) og Maria Harbo og Kim Hoffmann Bjerringgaard (Deutsche Schule Hadersleben), som hver især kom med bud på, hvad man kunne overveje i forbindelse med arbejdet med unge, der vokser op i et mindretal, og om der kunne peges på en særlig mindretalspædagogisk måde at gøre det på. En differentieret opfattelse Morten Meisner mener, at mindretalspædagogik kan defineres som arbejde med kompetencer, som flertalsbefolkningen ikke har. - De to-sprogede børn på Duborg-Skolen har en mere differentieret opfattelse end flertalsbefolkningen, sagde Morten Meisner, som mener, at det er vigtigt, at lærerne på skolerne kan begå sig på både på dansk og tysk, så de blandt andet kan give eleverne de fornødne indblik i både danske og tyske samfundsforhold. Maria Harbo oplever på Deutsche Schule Hadersleben mange elever, som er flyttet fra Tyskland til Danmark på grund af forældrenes arbejde, og mange børn, som kommer fra udelukkende dansktalende hjem. Samtidig oplever hun forældre, der vælger den tyske skole, fordi børnene dér lærer to sprog. - Men har disse forældre en mindretalsbaggrund?, spurgte Maria Harbo. Større fleksibilitet Steffi Jannsen mener, at det særlige ved mindretalsdannelse er, når eleverne opnår en større fleksibilitet i måden at tænke på. Dette kan i følge hende opnås ved hjælp af»cooperative learning«, som er en undervisningsform, der bygger på strukturerede samarbejdsprocesser i klasseværelserne. Ifølge Kim Hoffmann Bjerringgaard bør man definere, hvad mindretal er. Samtidig foreslår han, at man spørger sig selv, om eleverne skal have en bestemt viden om mindretal, når de forlader en mindretalsskole, og om man kan forvente, at mindretals-elever ved noget om den historiske baggrund. Mange nye input Efter knap to timer i de forskellige workshops mødtes deltagerne til fælles afslutning i festsalen. I løbet af eftermiddagen er der kommet mange nye input fra deltagerne til en definition på mindretalspædagogik. - Målet er, at de mange input, der kommer frem ved blandt andet en konference som denne her, med tiden kan vokse sammen til et egentligt begreb, siger Lisbet Mikkelsen Buhl. FOTOS: LISBET MIKKELSEN BUHL OG KLAUS NIELSEN Omkring 150 personer var mødt op til konferencen i Flensborg. Rundt omkring på Duborg-Skolen blev der hele eftermiddagen debatteret mindretalspædagogik. Resultatet var mange nye input. Rytmiske skolekoncerter i overbygningnen SYDSLESVIG. i 2009 indgik Skoleforeningen et samarbejde med SdU, SSF og organisationen Levende Musik i Skolen (LMS). Samarbejdsaftalen går ud på, at samtlige elever i 9. og 10. årgang i Sydslesvig oplever en årlig koncert. Alle musikgrupper under LMS har udarbejdet et undervisningsmateriale til forberedelse og evaluering af koncerterne. Dermed får eleverne ikke»blot«en koncertoplevelse, men koncerten skal snarere ses som kulminationen af et undervisningsforløb. Undervisningsmaterialet kan benyttes i musiktimerne og/eller tværfagligt i andre fag. For to år siden var det folk/rock-gruppen Tumult, der gæstede Sydslesvig og i skoleåret var det vokalgruppen Basix, der gav koncerter. I år er det gruppen Moussa Diallo- Projekt, der kommer på besøg. En unik koncert Den kendte dansk-maliske bassist, Moussa Diallo, har med sine dybe rødder i det musikalsk rige Malis musiktraditioner formet en unik koncert, hvor han præsenterer eleverne for den spændende og ældgamle musik i en moderne ramme. I den forbindelse har han inviteret fire internationalt anerkendte musikere fra Mali med som gæstemusikere. Alle fire kommer fra familier med en lang musiktradition bag sig og med store karrierer både i Afrika og udlandet. Publikum er garanteret en uforglemmelig koncertoplevelse med musikalsk klasse og etnisk autencitet. Koncertplanen er som følger: Den 19. september på Flensborghus: Kl for Cornelus Hansen-Skolen og Duborg-Skolen. Kl for Gustav Johannsen-Skolen og Jens Jessen-Skolen Den 20. september på A. P. Møller Skolen: Kl.9.00 for Jes Kruse-Skolen og Sønderbrarup Danske Skole. Kl for A. P. Møller Skolen Den 21. september på Læk Danske-Skole: Kl.9.00 for Husum Danske-Skole og Ladelund Ungdomsskole. Kl for Læk Danske-Skole. KN

5 FLENSBORG AVIS Lørdag 10. september år på samme skole JUBILÆUM Den 1. august kunne overlærer Helga Rogat fejre 40 års jubilæum som ansat i Skoleforeningen. Hun har arbejdet på samme skole i alle 40 år. JARUPLUND. Hun har oplevet overgangen fra spritduplikator til kopimaskine og printer. Hun var lærer, da skrivemaskinen var det eneste alternativ til blyanten. Og da hun begyndte som lærer, var der undervisning om lørdagen. Navnet er Rogat. Helga Rogat. I 40 år har hun været ansat hos Skoleforeningen, og i alle 40 år har hun arbejdet på Jaruplund Danske Skole. Det andet hjem Helga Rogat er født og opvokset i Flensborg. I 1971 afsluttede hun som 21-årig sin læreruddannelse på Tønder Seminarium. Derefter kontaktede hun den daværende direktør for Skoleforeningen, Thorup Nielsen, for at høre, om der skulle være et lærerjob til hende i Sydslesvig og blev tilbudt et job i Jaruplund. - Jeg landede her. Og når man én gang har været i Jaruplund, tror jeg ikke, man vil andre steder hen. Den eneste grund til at tidligere kollegaer har forladt skolen, har da også været fordi, de skulle pensioneres, siger Helga Rogat, der ser skolen som sit andet hjem. - Hver eneste dag når jeg træder ind på skolen, tænker jeg, at jeg ikke kunne være mere lykkelig, siger hun.»den evige tysklærer«i de mange år hun været i Jaruplund, har Helga Rogat primært undervist i tysk og kalder sig selv for»den evige tysklærer«. Det er dog også blevet mange undervisningstimer i idræt og svømning. Efter computernes indtog i undervisningen har hun taget en del PC-kurser og er i dag efter eget udsagn rimelig ferm på tasterne. - Jeg må dog indrømme, at eleverne nogle gange må hjælpe mig med vore smartboards, siger hun med et smil. En svær beslutning Med sine 34 elever må skolen i Jaruplund karakteriseres som én af Skoleforeningens mindre skoler. Det er i følge Helga Rogat derfor vigtigt, at man som lærer har et godt forhold til dem, man arbejder sammen med. - Du kan ikke være på et sådan lille sted, uden at du kan med dine kollegaer, siger Helga Rogat. Og meget tyder på, at hun kommer godt ud af det med sine kollegaer, for selv om nu er fyldt 62 år, har hun ingen aktuelle planer Helga Rogat foran skolen i Jaruplund, som har været hendes arbejdsplads gennem 40 år. om at lægge lærergerningen på hylden. - Jeg kunne godt stoppe nu og sige»lad mig få en række gode år, hvor jeg kan lave noget andet«. Men den er en svær beslutning at tage, når man er glad for sit job. Alligevel må jeg naturligvis tage en beslutning på et tidspunkt - og ikke for sent, siger Helga Rogat. Flere 40 års-jubilarer JUBILÆUM Ud over Helga Rogat har følgende medarbejdere i 2011 været ansat ved Skoleforeningen i 40 år: Den 1. januar kunne pædagogmedhjælper Hanne Büchner fejre 40 års jubilæum. Hanne Bücher har i alle 40 år arbejdet i børnehaven i Egernførde. Hun gik på pension den 1. september, og vil nu investere mere tid i den antikvitetsforretning, hun og hendes mand har i Hütten. Ligesom Helga Rogat kunne lærer Bodil Dahm den 1. august se tilbage på 40 år på samme skole. Som nyuddannet lærer fra Herning Seminarium blev Bodil Dahm i 1971 som 22-årig ansat på Gustav Johannsen-Skolen i Flensborg. Her har hun undervist i dansk, håndarbejde og formning/kunst og har derudover haft meget specialundervisning. Bodil Dahm går officielt på pension den 1. november, men på grund af afspadsering havde hun sidste arbejdsdag i torsdags. Hendes otium skal aktuelt bruges på en tur til Sydeuropa, og så har hun en del bøger, der skal læses. Hanne Büchner Bodil Dahm Karin Diercks-Asmussen Ami Jessen Herdis Østergaard Edith Gniesa Angelika Gergolla Den 1. august kunne lærer Karin Diercks- Asmussen ligeledes se tilbage på 40 år i Skoleforeningen. Karin Diercks-Asmussen var de første seks år ansat på Jes Kruse-Skolen i Egernførde. Herefter kom hun til Jørgensby-Skolen i Flensborg, hvor hun har været ansat siden. Hun er i øjeblikket klasselærer for en 4. klasse, og underviser i dansk, tysk og formning. Ligeledes den 1. august havde tidligere skoleinspektør på Oksevejens Skole i Sporskifte Anne-Margrethe Jessen været ansat i 40 år. Anne-Margrethe Jessen, som de fleste nok bedre kender som Ami, blev i 1971 ansat på Hans Meng-Skolen i Vesterland på Sild. Efter tre år flyttede hun til Jes Kruse-Skolen i Egernførde, inden hun flyttede til Oksevejens Skole, hvor hun arbejdede i 31 år. Ami gik på pension den 31. august. Lærer Herdis Østergaard arbejdede fra 1971 til 1978 på Medelby Danske Skole. Herefter flyttede hun til Christian Paulsen-Skolen i Flensborg, hvor hun arbejede, indtil hun gik på pension ved udgangen af august. Udover sit daglige job på Christian Paulsen-Skolen arbejdede Herdis Østergaard som test-lærer hos PPR (det tidligere Skolepsykologisk Kontor). Siden 1988 er hun en gang om ugen kørt ud til skolerne og lavet pædagogiske prøver på børnene. Herdis Østergaard overvejer nu et fjumreår, hvor hun bare vil gøre, hvad hun har lyst til. Den 1. oktober har pædagogmedhjælper Edith Gniesa været ansat i Skoleforeningen i 40 år. Edith Gniesa blev i 1971 ansat i børnehaven i Kappel, og har hun været lige siden. Endelig har pædagogmedhjælper Angelika Gergolla den 1. december været ansat i 40 år. Angelika Gergolla blev i 1971 ansat i Ingrid-Hjemmet i Flensborg, hvor hun har sin daglige gang den dag i dag. Gensyn med gamle klassekammerater Omkring 140 gæster var mødt op på skolen i Kobbermølle. KOBBERMØLLE. - Jeg håber, at skolen vil leve i mange, mange, mange år. Sådan sagde præst ved Ansgar-Kirken i Flensborg, Sten Haarløv, da han fredag den 26. august deltog ved Kobbermølle Danske Skoles 85 års jubilæumsfest. Det samme gjorde omkring 140 tidligere elever, tidligere og nuværende forældre og skolens venner. Der havde på forhånd været bred enighed om, at festen skulle være en hyggelig og afslappet en af slagsen uden fine taler. Og sådan blev det. Gang i snakken Efter middagen, der blev serveret af Peter Kreutzer og Helge Hedfeld fra SSF samt skolens mandlige lærere, kom der for alvor gang i snakken, og i løbet af aftenen fik gamle klassekammerater hilst på hinanden - nogle for første gang i mange år. Minder og musik De, der havde lyst til at snakke i ro og mag, kunne fortrække til klasseværelserne. Her var der billeder fra»gamle dage«både i papirform og som dias, og i et klasseværelse blev der vist gamle film på smart-board. De, der mere var til musik, kunne opleve bandet»solid Basement Band«spille i festsalen. Sidst på aftenen gik de mange gæster hver til sit, men der er ingen tvivl om, at de havde haft en aften, de ikke vil glemme sådan lige med det samme.

6 FLENSBORG AVIS Lørdag 10. september FOTOS: KLAUS NIELSEN En flok stolte lystfiskere med dagens imponerende fangst. Fisk på krogen LYSTFISKERI I forbindelse med sommerfesten i Lyksborg Børnehave drog børn og voksne sidste fredag til Danmark for at fange fisk til festen. KOLLUND. Først var der en. Så var der to. Og pludselig var der nærmest fisk overalt. Bevæbnet med fiskestænger og madding var 30 børn sammen med forældre, bedsteforældre og ansatte i Lyksborg Børnehave i fredags taget til Frueskov Fiskesø i nærheden af Kollund. Søen er en put and takesø, hvor der bor mange guld-ørreder. Her skulle børnene fange de fisk, der dagen efter ville blive serveret for gæsterne ved børnehavens sommerfest, og det skulle vise sig at blive noget lettere end forventet. Første tur af slagsen Det var børnehavens samarbejdsråd, der havde arrangeret fisketuren, som var den første af sin slags i børnehavens historie. - På den måde får børnene kendskab til lystfiskeri og lærer, at for små fisk skal sættes tilbage i vandet og have lov til at vokse sig større, siger medlem af samarbejdsrådet Heiko Wohl, der selv har været lystfisker i mange år. Fisk i massevis Efter at være ankommet til søen, var det tid til at få madding på krogen, og så bare vente på, at fiskene ville bide på. Normalt kan der godt gå lang tid, inden en fisk bider på. Ja, nogle gange kan man endda ende med at tage tomhændet hjem. Sådan skulle det dog ikke gå for de mange nye lystfiskere. For søen var beboet af så mange fisk, at man nærmest kun lige nåede at kaste linen i vandet, inden der var bid. Måske derfor måtte hvert barn kun fange fem fisk. Sirlige rækker Mens forældre og ansatte hjalp børnene med at hale de mange fisk i land, havde en gruppe bedsteforældre slået et campingbord op ved søen, hvorfra de serverede kaffe, sodavand og kage til de hårdtarbejdende fiskere. Efter omkring en times tid var der blevet fanget så mange guld-ørreder, at der var rigelig til sommerfesten den næste dag. Fiskene blev skyllet og lagt i sirlige rækker, hvorefter børnene blev fotograferet ved siden af deres fangster. Fire euro stykket Efter en begivenhedsrig eftermiddag ved søen, var det Benedicte fik hjælp af farfar Claus. Joel fra børnehaven hjalp Solina på tre år. Friskfangede guld-ørreder tid til at tage hjem med de mange fiske, der skulle renses, inden de skulle i tur i rygeovnen. Dagen efter var der friskrøget fisk på sommerfest-menuen, og de fisk, der ikke blev spist, kunne efterfølgende købes for fire euro stykket, hvoraf de tre euro gik til»fiskeren«. De fremmødte i feriekolonien i Hjerpsted hørte blandet andet Per Gildberg fortælle om»skoleforeningen i mindretallet«. Sammenkomst i Hjerpsted HJERPSTED. I de sydslesvigske børnehavers feriekoloni i Hjerpsted har man længe ønsket sig en flisebelagt sti omkring bygningerne. Nu er det ønske rykket lidt tættere på at blive opfyldt. Ved den årlige sammenkomst i feriekolonien kunne formand for Hjerpsted-komiteen, Karen Jessen, overrække børne- og skolefritidschef Birgit Messerschmidt et brev med kroner, som komiteen har søgt ved diverse fonde. Foredrag ved Gildberg Ved sammenkomsten fortalte Skoleforeningens formand Per Gildberg de omkring 40 fremmødte om»skoleforeningen i mindretallet«, og kom blandt andet ind på de besparelser, som Kiel-regeringen har indført over for Skoleforeningen. Formanden takkede desuden medlemmerne af Hjerpsted-komiteen for det arbejde, de udfører. - I er en del af den navlestreng, der forbinder Sydslesvig med Danmark, sagde Per Gildberg. Et lille eventyr I ugen for sammenkomsten besøgte Harreslev Børnehave feriekolonien. Børnene var gået til ro, men børnehaveleder Ingelise Thiel kom med en hilsen fra dem og fortalte herefter et lille eventyr om 30 børn og seks voksne fra Harreslev og deres oplevelser de tre første dage af opholdet i Hjerpsted. - Vi er glade for, at der stadig er nogen, der holder Hjerpsted vedlige, sluttede Ingelise Thiel. Aftenen sluttede traditionen tro af med hjemmebagte boller og æblekage, inden formand Karen Jessen takkede for denne gang. I alt 864 børnehavebørn fra Sydslesvig har i år besøgt Hjerpsted. Næste stop: Flensborg FOTO: THOMAS J. WILTRUP Pigen fra Sild - del 2 OPBRUD I en serie på tre artikler beskriver Fokus en elev, der flytter på kollegie, hendes vej fra Sild til Flensborg for at fortsætte sin skolegang i 9. klasse, og senere hvordan livet har udformet sig. Denne gang flytter Melanie på kollegie. VESTERLAND/FLENSBORG. Det regner igen, da Melanies vækkeur ringer for sidste gang, mens hun endnu bor hjemme på sit værelse på første sal i den hyggelige, gamle villa i Vesterland. Puden og dynen er nu så rar, men heldigvis skal de varme dun med - med på rejsen til Flensborg i dag, den 14. august, som er store rejsedag. Det er også den sidste feriedag, inden det nye skoleår, 9. klasse, går løs. Og det er det, det handler om idag: Melanie flytter hjemmefra. Ja, Melanie har travlt. Kufferten med al tøjet er pakket. Hun skal i første omgang have med til en uge, men der er lige det sidste, hun kommer i tanker om, mens hun svinger benene ud af sin himmelseng. Fotoapparatet dér skal jo også med. Og så må vi ikke glemme den leopardmønstrede pude, som hun elsker. - Jeg skal have en masse dekor-ting med til mit nye værelse, fortæller Melanie Klint. - Og flere puder til min nye vindueskarm. De sidste ting ind i bilen - og så afsted mod Kollegiet i Flensborg De er allerede pakket ned, siger hun. Morgenmaden bliver spist indendøre igen idag, for det regner traditionen tro. - Og stranden har vi kun været på én eneste gang i år, opregner Angelika, som er Melanies mor, og som er sygeplejerske ved Dansk Sundhedstjeneste på Sild. Det siger hun lidt melankolsk. For det er nu ikke så let, når éns barn flytter hjemmefra. Der bliver lidt stille - især om aftenen, regner Angelika med. Kun småmøbler med Fire timer senere ankommer familien Klint på den regnvåde vej ved Ungdomskollegiet i Flensborg. Det er ikke helt nemt at få en parkeringsplads. Det er store udrejsedag for alle kollegianerne. De genser gamle venner, og de griner, mens de bærer kufferter ind - og småmøbler. For store møbler er der ikke behov for. Værelserne er udstyret med senge, skrivebord, reoler og stole, og da værelserne er indtaget, er der kaffe og kage i kantinen. Familierne har tidligere på sommeren været til informationsdag, hvor man fik alt at vide om Duborg-Skolen og om kollegiet. - Det var rigtig festligt, da alle eleverne skulle flytte ind på én gang, husker Melanie her godt en måned efter, at hun er flyttet til Flensborg. Stille i Vesterland Melanie trives på kollegiet og synes, det er rigtig godt at bo der. - Men lektier er der mange af, siger hun - Når vi kommer hjem i weekenderne, er der meget, der skal laves. - Ja, men snakken går også over bordet i weekenderne, når Melanie er hjemme, fortæller Angelika. - Vi»taler jo sammen«to-tre gange om ugen over Facebook - eller i mobiltelefon, siger hun. Og der er blevet stille i Vesterland. - Vi sad jo altid og hyggede om aftenen. Dér mangler vi nu Melanie. Til gengæld har hun lært rigtig mange nye at kende i Flensborg, og cyklen, som hun har med, bruges flittigt hver dag. Så både Melanie og hendes familie hjemme i Vesterland er fulde af forhåbninger: Det, at børnene i en alder af 14 år er nødt til at flytte hjemmefra for at fortsætte den danske skolegang på Duborg-Skolen, skal nok gå, vurderer de. Thomas J. Wiltrup

7 FLENSBORG AVIS Lørdag 10. september Børnehave i Husby i 50 år FØDSELSDAG især har med børnehaven. FOTOS: KLAUS NIELSEN I anledningen af den runde dag havde børnene øvet gamle sanglege. Her er det den om Tornerose og tjørnehækken. En 50 års-fødselar skal fejres på behørig vis, og det var netop, hvad Husby Børnehave blev forleden. HUSBY. I 1961 var der indvielse af børnehaven i Husby, hvilket betyder, at den i år kan fejre 50 års fødselsdag. Derfor var blandt andre tidligere børnehavebørn og forældre, tidligere ansatte, præsten, skolelederen og byens borgmester mødt op for at fejre dagen med børnehavens børn og voksne. Et godt samarbejde - Vi - det vil sige børnene og de voksne - har glædet os meget til denne dag og vi håber, at vi får et par dejlige timer sammen, sagde børnehavens leder Silke Splettstösser. På grund af truende skyer, der indimellem afgav vand, foregik den mere officielle del af fødselsdagen i en pavillion på græsplænen. Her talte mange af børnehavens venner og samarbejspartnere om fortiden, nutiden og om sjove episoder i årenes løb. Fælles for dem alle var dog, at de nævne det gode samrbejde, de hver Gaver til fødselaren På en 50 års fødselsdag skal man naturligvis have gaver, og det fik Husby Børnehaver i rigelige mængder. Fra børnehavens forældrefond modtog børnehaven et gavekort på en dag i Barfußpark Schwackendorf, præst Lotte Hefthye gav børnehaven en katekismus for børnehavebørn, borgmester Heiner Tramsen forærede børnehaven en dukke og SSF gav børnehaven transporten til og fra Barfußpark Schwackendorf - blot for at nævne nogle. Et varigt minde I anledning af fødselsdagen havde børnehavebørnene øvet en række gamle sange, og efter den officielle del af dagen sang de blandt andre»se den lille kattekilling«og»tornerose var et vakkert barn«. Dernæst var det blevet tid til at plante et varigt minde om dagen i form af et over to meter højt valnøddetræ, der fik plads i haven foran børnehaven. Herefter kunne de mange gæster bevæge sig ind i børnehaven, hvor et overflødighedshorn af kager i alle afskygninger stod parat. I børnehaven var der dækket op i den helt store stil med kager og boller i massevis. Et over to meter højt valnøddetræ blev plantet i haven som et varigt minde om dagen Husbys borgmester Heiner Tramsen havde en dukke med til børnehaven. I dagens anledning var der hængt gamle billeder op på væggen, som bleb flittigt studeret. De gik sammen om åbent hus i Sønder Brarup FÆLLES INDSATS Skolen, børnehaven og kirken i Sønder Brarup åbnede sine døre og samlede byen. SØNDER BRARUP. Vejret viste sig som en værdig medspiller - for en gangs skyld - da de danske institutioner og foreninger i Sønder Brarup amtsdistrikt lørdag, den 20. august holdt åbent hus. Det ikke bare indendøre, men også ude i det fri. Dagene op til havde budt på regn, så mange åndede lettet op, da uvejret udeblev, og befolkningen i Sønder Brarup derfor så sit snit til at komme udendøre. Derfor blev åbent-hus-dagen særdeles velbesøgt i de fem timer, skolen, børnehaven samt skolen kunne besøges. Fra kirkesang til loppemarked Og meget kunne opleves denne dag. Man startede klokken 11 i kirken, hvor der var velkomst og morgensang. Og fra klokken kunne man i skolens auditorium opleve fysikforsøg og målinger samt prøve de nye, elektroniske tavler, skolen har fået. Fysikforsøgene var populære og blev gentaget senere på dagen. Ud på eftermiddagen blev der budt på forskellige musikalske events: I musiksalen kunne man opleve Pauline fra 4. klasse spille på glas med farvet vand. - Vi har fyldt forskellige vandhøjder i glassene, og så kan man spille melodier på dem, Vejret spillede med, da pædagoger og børn fra børnehaven fik skolegården i Sønder Brarup til at genlyde af glad musik. FOTO: THOMAS J. WILTRUP forklarede Pauline, efter hun havde spillet»se den lille kattekilling«. Bagefter deltog hun sammen med Sven fra 5. klasse og Justin fra 6. i en»stomp«, instrueret af lærer Annette Risager. Stomp er primitiv musik, der er sjovt, og som lyder godt. Børnene slog med hjemmelavede køller på sorte affaldsspande efter et bestemt mønster, og formand for Dansk Skoleforening, Per Gildberg, der var blandt tilhørerne, var ganske imponeret. Fantasi og primitive redskaber - Det er herligt at se børnenes glæde ved musikken, selvom den er primitiv, og det virker jo, sagde han. Annette Risager forklarede: - Vi bruger vores fantasi. Alt kan bruges. Vi udarbejder så rytmer sammen, og børnene er glade for det! Pauline grinede under hele træningen, sluttede Annette Risager, der ud over sine dansk- og orienteringstimer har ganske få musiktimer på skemaet. Ude i skolegården kunne man efter forestillingen smæske sig i»pølse i natkjole«, eller»würstchen in Schlafmantel«, som børnene forklarede, det hedder på tysk, før børnehaven tog over med et fint danseshow, der lokkede mange af de helt små med i skolegården, der lagde dansegulv til. Husflid på lærerværelset På lærerværelset viste Husmoderforeningen håndarbejder frem, og lagde man et godt ord ind, kunne man erhverve et af dem for få penge. Og når man havde fået nok af musik, håndarbejder, mad samt læst dagens avis fra Flensborg Avis bod, der tilbød gratis prøveabonnementer, kunne man gå over til børnehaven, hvor der var stort loppemarked. Her blev der solgt alt fra meget lidt brugte motorcykeldragter til små, søde bamser. - De koster kun 40 cent stykket, sagde niårige Elina, der som blikfang havde taget en sjov hat på. Dagen sluttede klokken 16 med lodtrækning og fællessang. Thomas J. Wiltrup

8 FLENSBORG AVIS Lørdag 10. september Glade børn og rådne vinduer SKOLEPORTRÆT FOTOS: THOMAS J. WILTRUP Kejtum Danske Skole er ikke længere en selvstændig skole, men en afdeling af Vesterland- Kejtum Danske Skole, som ligger inde i Silds største by, præcis fire kilometer mod nordvest. KEJTUM. Vi kan lige så godt sige det med det samme: Glansen er gået af Kejtum Danske Skole. Stråtaget er fuldt af mos, og vinduerne er rådne. - Det regner ind gennem karmene, når vinden er i vest, fortæller lærer Nina Godsk-Sørensen. Og vinden er stort set altid i vest på Tysklands nordligste ø, Sild. - Indeklimaet er ikke sundt, for skolebygningen er simpelt hen ikke vedligeholdt, siger Nina. Men det er der måske en grund til. For ser man i kortene, både dem, der er blevet spillet, og dem, der endnu er tilbage på hånden, så vil der ikke være nogen dansk skole i Kejtum om føje år, spår Fokus udsendte, da han har kigget bygningen efter i sømmene - og hørt om fremtidsplanerne blandt personalet på Vesterland-Kejtum Danske Skole, som de to skoler under ét har heddet officielt siden 1994, da de administrativt blev sammenlagt. Helhedsplan klar for Sild - En konceptgruppe har lavet et helhedsforslag til Dansk Skoleforening for Sydslesvig, som de så har bearbejdet, forklarer Nina i pausen, mens børnene er ude at lege, og Nina er gårdvagt. - Forslaget går så på, at der sker en koncentration i Vesterland og at børnene samles dér efter en udbygning, siger hun. Og spørger man rundt blandt personalet på de to skoleafdelinger, peger flertallet på ønsket om en modernisering og udbygning af skolen i Vesterland. Og det med tilbud om boliger til de ansatte. Det er nemlig svært at få lokket personale til øen, efter at Sild gennem de sidste årtier er blevet forvandlet fra et lokalsamfund med normale priser til en ferieø, hvor boligerne skal betales med kvadratmeterpriser, der ligger mange gange over niveauet i resten af republikken, og hvor en liter mælk hos Edeka koster halvtreds procent over normalen. Og der er heller ikke længere end præcis fire kilometer i luftlinie til den noget større skole, som pedellen har travlt med at styre skolebussen imellem flere gange dagligt. For trods alt er det ikke alt, der er råddent i Kejtum. Her ligger nemlig de to skolers idrætshal, og den er kun få år gammel, tidssvarende og lækker, og på 1. sal af den er der gode lokaler, der af og til anvendes som supplement til de små lokaler i Kejtum Skoles bygning fra Men lokalerne her tilhører ikke skolen, men er til rådighed for denne samt for Vesterland Ungdoms- og Idrætsforening, VUI. Herudover bruges lokalerne til arrangementer i Sydslesvigsk Forening, til Årsmødet med mere. Skolen i Kejtum er, trods den kun er godt 60 år gammel, i dårlig stand. Men legeredskaberne er gode, og børnene er glade for dem. Gode udendørsarealer Og så er vi ved at blive kørt ned. For om hjørnet kommer Amelie fra 2. klasse drønende på et pudsigt køretøj, nærmest en mellemting mellem et løbehjul og en cykel. Hun griner over hele femøren, for det er sjovt. Og der er plads nok. Er skolebygningen lille, er udendørsarealerne nemlig til gengæld nogle af Skoleforeningens bedste. Her er en kæmpe boldbane, og legepladsen rummer herlige legestativer. Og så er her fred og ro i den lille Kejtum by, som rummer noget af det mest oprindelige og idylliske her på Silds østerende, der ikke i så høj grad er præget af vestkystens turisme. Man hører kun togene, der et par gange i timen standser ved stationen lige uden for boldbanen. Og en sjælden gang en flyvemaskine, der kommer lige ind over skolen for at lande på bane 32 i lufthavnen, to kilometer væk. Børn smides ud gennem vinduet I skoleåret er der startet 13 elever i 1. klasse. Den 10. august holdt børnehaven og skolen traditionen tro en fælles afskeds- og velkomstfest i førskolegruppens lokaler i»lille-skole«på Hedigenwai i Vesterland. Her bød den konstituerede skoleleder Doris Lützen børn og forældre velkommen i skolen. Selv har hun nu børnene til dansk. Og efter kaffebord, saftevand og fællessang blev børnene bogstaveligt smidt ud af førskolens lokaler af personalet fra børnehaven. Det er en tradition, man har haft gennem mange år. Men uden for vinduet står så de nye lærere parat, så børnene lander blødt i favnen på dem, i år altså Doris Lützen og klasselærer Karola Volk-Guddat. Derefter blev de nye elever kørt til skolen i Kejtum, hvor de mødtes med deres kommende kammerater fra 2. klasse. Og efter indskolingen sluttede man med hyggeligt samvær i Kejtumhallen, hvor pedel og rengøringspersonalet havde dækket bord og serverede håndmadder. Doris Lützen har således nok at se til, for hun måtte konstitueres som skoleleder efter Walter Johannsen, der gik på pension i sommer. Også en ny skoleleder kan det nemlig være svært at få til øen med de dyre boliger. - Det bliver en stor opgave, men vores stedfortræder har fået en del af de administrative opgaver, fortæller Doris Lützen. Positiv udvikling i elevtal Og så er det igen tid til frikvarter, og 1. og 2. klassebørnene løber ud på grønsværen. Og der er plads nok. I år er 3. til 8. klasse i Vesterland. Men det er forskelligt fra år til år, idet 1. til 3. klasse var i Kejtum forrige skoleår. - Det kommer an på elevtallet i klasserne, forklarer Doris. I år er de 27 elever i de to klasser, hvor der forrige år var 26 i alt i 1. til 3. klasse. Elevtallets udvikling er således positiv, glæder man sig over på Sild. - Vi har fleksibel indskoling, fortæller Nina Godsk-Sørensen. - Det betyder, at man uden videre kan være enten to, tre eller fire år om de første tre klassetrin. Og så kan man på Kejtum Skole bryste sig af, at to pedeller samt en nu pensioneret skolesekretær har gået i skole her. Men man er dog enige om, at selvom skolen har sin historie, så ville en renovering og udbygning være dyr. Fremtiden ligger uden tvivl i Vesterland. Thomas J. Wiltrup Nogle af Skoleforeningens bedste udendørs arealer findes i Kejtum, så børnene får rørt sig godt i pauserne. Sådan ser Nele ikke normalt ud, men idag gør hun. For tandplejeren er på besøg, og tandbørstningen skal tjekkes. 1. klasse har i år 13 elever. Her ses de ved indskolingen, hvor de tager afsked med førskolen. Amelie i 2. klasse kommer drønende om hjørnet på en klon mellem en cykel og et løbehjul.

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Flere unge hjemløse KOPI. Indsatte gidsler. På guidede ture med

Flere unge hjemløse KOPI. Indsatte gidsler. På guidede ture med h u sfo r bi nr. 5 maj 2013 17. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Flere unge e Indsatte gidsler i lærerkonflikt På guidede ture med e KOPI Køb kun avisen af sælgere

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

De Gode Historier fra Blåkærgård

De Gode Historier fra Blåkærgård De Gode Historier fra Blåkærgård Blåkærgård www.blaakaergaard.rm.dk Projektet er gennemført i samarbejde med Uddannelsesafdelingen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland v. uddannelseskonsulent Lisbeth

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010 MERE BORNHOLM til flere mennesker MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

På vej. mod mere brugerindflydelse

På vej. mod mere brugerindflydelse På vej mod mere brugerindflydelse At rejse skaber de små øjeblikke, der aldrig ophører 2 Kære læser Dette er et rejsemagasin, der handler om mennesker, som på hver deres måde ser verden på ny i deres rejse

Læs mere

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG MOVEATHON børn hjælper børn MOVEATHON UNICEF/NYHQ04-0604/Pirozzi UNICEF/Klaus Nedergaard UNICEF/MLIA2010-00655/Asselin UNICEF/Klaus Nedergaard børn hjælper børn

Læs mere

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER Udfordringer for udsatte grønlændere i Danmark Kolofon: Oplag: 2.000 Illustrationer: Sara Brandt Kronborg Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Den enkeltes livsmuligheder i fællesskaber

Den enkeltes livsmuligheder i fællesskaber 1 Den enkeltes livsmuligheder i fællesskaber Ida Schwartz Den historiske rejse, som personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse har foretaget, fra centralinstitutionens gruppeliv over kollektive

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 1 Tekst og fotos: Søren Dyck-Madsen Denne bog er skrevet i 1980 - i månederne efter kampen om Byggeren. Den er imidlertid først udgivet elektronisk nu den 17. august

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere no. 13 november 2010 MAGASINET Sport & Uddannelse Sport Study Svendborg åben for flere partnere Første etape af indsatsen for at skabe vækst på Sydfyn i kraft af synergi mellem idræt, uddannelse og erhverv

Læs mere

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER ANDELSBOLIG En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT Det begyndte som en skør ide til en julefrokost. I dag er Vidjekær en moderne andelsboligforening med plads til at være sammen og lov til at

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere