Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Mærkeændringer Fornyede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: empatia skin Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: URBAN GREEN (730) Indehaver: 3XN A/S, Strandgade 73.3, 1401 København K, Danmark NISSEN CONSULT V/DORTE K RHODE NISSEN, Ristrupvej 31, 8471 Sabro, Danmark; GARTNERIET 3KANTEN A/S, Grønnegyden 148, 5270 Odense N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun, Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 31: Skovbrugsprodukter. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, nemlig skovbrugsprodukter, så andre får mulighed for på en nem måde at overskue og købe disse varer via detailforretninger, en gros salgssteder eller via elektroniske medier, f.eks. websider. (511) Klasse 44: Skovbrugsvirksomhed, herunder udvikling og dyrkning af naturlige skovbrugsprodukter til brug in-denfor bygningskonstruktion, infrastruktur, rekreative områder samt til brug i forbindelse med udendørs og indendørs udsmykning; rådgivning i forbindelse med salg og formidling af skovbrugsprodukter til brug indenfor bygningskonstruktion, infrastruktur, rekreative områder samt til brug i forbindelse med udendørs og indendørs udsmykning (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Shakk (730) Indehaver: SHAKK ApS, Grusgraven 5, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel og engroshandel, herunder via et globalt computernetværke med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: EMBRACE YOUR SKIN ApS, Nybrogade 16, 1203 København K, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CRAC A NUT (730) Indehaver: Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH, Spitalgasse 2, 3011 Bern, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer; snackprodukter fremstillet på basis af frugt, grøntsager, ost, kød og/eller nødder; behandlede nødder. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); krydderier; råis; snackprodukter fremstillet på basis af mel, majs, korn og/eller ris. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); friske frugter og grøntsager; nødder (ubehandlede). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ergomind v/ Gitte Brun, Ærtebjerggårdvej 146, 5270 Odense N, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed; ergoterapi. (730) Indehaver: Finanssektorens Uddannelsescenter, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Logomærket er udført i orange og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Sport24 (730) Indehaver: SPORT24 A/S, Stagehøjvej 22, 8600 Silkeborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATKOMPAGNIET A/S, Margrethepladsen 4, 3., 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser) (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel med beklædning, fodtøj, hovedbeklædning og artikler til gymnastik, sport og spil;annonce- og reklamevirksomhed 1753

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Sport24 Outlet (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SPORT24 A/S, Stagehøjvej 22, 8600 Silkeborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATKOMPAGNIET A/S, Margrethepladsen 4, 3., 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel med beklædning, fodtøj, hovedbeklædning og artikler til gymnastik, sport og spil ;annonce- og reklamevirksomhed (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DANISH CIGARS ApS, Grønnegade 30, 1107 København K, Danmark (511) Klasse 16: cigarbånd (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning (511) Klasse 34: Cigarer; Cigarillos; artikler for rygere; Cigaræsker; Cigarklippere; Cigarkasser; Cigaretuier (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver, sort, hvid, rød og guld. (730) Indehaver: Thomassen & Fischer Advokatfirma I/S, Haderslevvej 13A, 6200 Aabenraa, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 45: Advokatvirksomhed, juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: USU (730) Indehaver: Howe A/S, Mandal Alle 23, 5500 Middelfart, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, herunder kontormøbler samt møbler til brug ved indretning af restauranter, cafeterier, institutioner, skoler og hospitaler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STARBUCKS VERANDA BLEND (730) Indehaver: Starbucks Corporation, doing business as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 30: Drikke fremstillet af kaffe; kaffe; kaffebønner; malede kaffebønner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: E-Miitor (730) Indehaver: MIITORS ApS, Brendstrupgårdsvej 102, 8200 Århus N, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUNPRO (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 20: Persienner til indendørs brug; rullegardiner, lamelgardiner og plisségardiner til indendørs brug; bambusgardiner, gardinholdere, gardinkroge, gardinringe, gardinruller, gardinskinner, gardinstænger (511) Klasse 22: Solsejl, markiser, telte, presenninger. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; gardiner af tekstilmateriale eller af plastic, mørklægningsgardiner af tekstilmateriale eller af plastic, gardinholdere af tekstilmateriale (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STARBUCKS WILLOW BLEND (730) Indehaver: Starbucks Corporation, doing business as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 30: Drikke fremstillet af kaffe; kaffe; kaffebønner; malede kaffebønner. 1754

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KENLEIGH (730) Indehaver: H.F. CHRISTIANSEN A/S, Hvidemøllevej 9, 8920 Randers NV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Power Angel (730) Indehaver: Precious Jewels v/christina C Juel Petersson, Karlebovej 55, 3400 Hillerød, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel, herunder salg via informationsnetværk, med føde- og drikkevarer; onlineannoncering på et computernetværk, annoncering pr. postordre, forretningsmæssig eller reklamemæssig information, herunder via informationsnetværk, vedrørende et supermarkeds eller varehus, varer og aktiviteter; fjernsynsreklamer, reklamefilm, publikation af reklametekster, præsentation af varer på kommunikationsmedier til detailhandelsmæssige formål, salgsfremmende foranstaltninger for andre. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gråt og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: G-Miitor (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 20: Persienner til indendørs brug; rullegardiner, lamelgardiner og plisségardiner til indendørs brug; bambusgardiner, gardinholdere, gardinkroge, gardinringe, gardinruller, gardinskinner, gardinstænger (511) Klasse 22: Solsejl, markiser, telte, presenninger. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; gardiner af tekstilmateriale eller af plastic, mørklægningsgardiner af tekstilmateriale eller af plastic, gardinholdere af tekstilmateriale (591) Farvetekst: Sort og gul. (730) Indehaver: MIITORS ApS, Brendstrupgårdsvej 102, 8200 Århus N, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. 1755

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SYSTEMHOSTING A/S, Rosenkæret 11C, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grå og mørkegrøn. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: W-Miitor (730) Indehaver: MIITORS ApS, Brendstrupgårdsvej 102, 8200 Århus N, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OPTIVE PLUS (730) Indehaver: Allergan, Inc., 2525 Dupont Drive, CA Irvine, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Øjendråber (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PLDM (730) Indehaver: K-Swiss Inc., Oak Crest Drive, Westlake Village, US California, USA (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (511) Klasse 09: Briller, solbriller samt etuier hertil. (511) Klasse 18: Sportstasker, dog ikke tasker tilpasset de produkter, de er beregnet til at indeholde, rygsække, håndtasker, skoletasker, rejsetasker, kufferter og håndkufferter (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning EM Harmoniseringskontoret (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: grotæsk (730) Indehaver: Grotæsk v/gert Oestrich, Korsdalsvej 53, 2610 Rødovre, Danmark (511) Klasse 09: CD'er og videogrammer, herunder indspillede. (511) Klasse 41: Afholdelse af live koncerter; underholdningsvirksomhed i form af orkestervirksomhed; udgivelse samt produktion af cd'er og videoer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HJELP24 (730) Indehaver: HJELP24 AS, Sinsenveien 53 A, N-0585 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: GJENSIDIGE FORSIKRING, DANSK FILIAL AF GJEN- SIDIGE FORSIKRING ASA, NORGE, Otto Mønsteds Plads 11, 1563 København V, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Online24 (730) Indehaver: ONLINE24 IT ApS, Bråvej 2, 8781 Stenderup, Danmark (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AREO (730) Indehaver: AREACOATING A/S, c/o Jens Hougaard, Amerikavej 27, 8883 Gjern, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal;transportable bygninger af metal;materialer af metal til jernbanespor;ikkeelektriske kabler og tråd af metal; klejnsmedearbejder, isenkramvarer af metal; metalrør;pengeskabe; varer af metal ikke indeholdt i andre klasser;malm (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), herunder træ-, paket- og lamelgulve, finértræ; finér, træpaneler, gulve, ikke af metal, gulvbrædder, gulvplader, ikke af metal, byggeplader; fugefri belægningssystemer (gulve). (511) Klasse 37: Entreprenørvirksomhed, nemlig bygge- og anlægsvirksomhed, installationsvirksomhed, reparationsvirksomhed, udlejning af byggemateriel og bygningsudstyr, herunder kraner, elevatorer, hejse, pumper, luftværktøj, og betonblandeanlæg samt dele og udstyr hertil; tilsyn med bygningskonstruktion, renovation af bygninger, installation, reparation og vedligeholdelse af kraner, elevatorer, hejse og tel-te; demontering af kraner, elevatorer, hejse og telte; installation, reparation og vedligeholdelse af el- og IT-installationer (hardware) og af ventilations-, brandsikrings-, sanitets-, tyverisikrings- og energistyringsinstallationer; installation, reparation, vedligeholdelse og påføring af fugefri kunststofbelæg-ninger generelt. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, arkitektvirksomhed, ingeniørvirksomhed, herunder rådgivning vedrørende byggevirksomhed samt udarbejdelse af byggeplaner. 1756

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Hangzhou Octahedral Trading Co., Ltd., Floor B-1, Building 2, No.347 Shaoxing Road, Xiacheng District, CN Hangzhou City. Zhejiang, Kina (740/750) Fuldmægtig: Sobonn International Limited Company, Avenue Industrielle 4-6, 1st floor, CH-1227 Carouge, Geneva, Schweiz (511) Klasse 12: Lokomotiver, biler, motorcykler, cykler, tovbaner, barnevogne, kaner (køretøjer), dæk til hjulene på køretøjer, flyvemaskiner, både. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: KH ONESTOP A/S, Hermesvej 13, Frøslev, 6330 Padborg, Danmark (511) Klasse 12: Tilpassede presenninger til lastbiler og trailere. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med transportkøleanlæg. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed, herunder af trailere; installationsvirksomhed; reparation og vedligeholdelse af trailere; lakering af lastbiler og trailere; installation af udstyr til flådeovervågning af lastbiler og trailere; installation af presenninger til lastbilsanhængere. (591) Farvetekst: Blå, grå (730) Indehaver: A-Frost A/S, Hasserisvej 125, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter; frossent kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakterkonserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer; færdigretter og frosne færdigretter hovedsageligt bestående af ris og pasta (makaroni o.lign). (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, færdigretter og frosne færdigretter hovedsageligt bestående af kartofler, grøntsager, fisk kød eller fjerkræ. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: KH ONESTOP A/S, Hermesvej 13, Frøslev, 6330 Padborg, Danmark (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af genstande i form af bilindpakning, dekorering og foliedekorering af transportmidler; forarbejdning og behandling af skilte på bestilling for andre. (511) Klasse 42: Designervirksomhed, hovedsagligt til transportbranchen. (591) Farvetekst: Blå, grå. (730) Indehaver: TRANSLUCENT ApS, Søren Frichs Vej 42B, 8230 Åbyhøj, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; artikler til brug for kunstnere; tryksager; fotografier; bogbinderiartikler; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; papirhandlervarer; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer; senge- og bordtæpper; ikke indeholdt i andre klasser (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer; knapper, hægter og maller; knappenåle og synåle; kunstige blomster (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt 1757

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CANADIAN HARDWEAR (730) Indehaver: Svendsen Sport A/S, Erhvervsparken 14, 4621 Gadstrup, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Embodify (730) Indehaver: Søren Holme, Håbets Allé 1, 1 th., 2700 Brønshøj, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 15: Musikinstrumenter. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Blomsterberg's (730) Indehaver: Henrik Blomsterberg, Møllevej 30 B, 3140 Ålsgårde, Danmark; Mette Blomsterberg, Møllevej 30 B, 3140 Ålsgårde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATFIRMA JAN SCHØTT-PETERSEN, Søndre Strandvej 40, 3000 Helsingør, Danmark (511) Klasse 30: Konditorkager, kager (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PixieGarden (730) Indehaver: WONDERLAND FUN FACTORY A/S, Hammer Odde 3, 8210 Århus V, Danmark (511) Klasse 09: Digitale wallpapers og tegninger, man selv kan farvelægge, til download. (511) Klasse 20: Børnemøbler i resin, glasfiber, træ og pap. (511) Klasse 25: Børnetøj, herunder regntøj (511) Klasse 28: Legetøj, herunder legetøj bestående af drivhuse lavet af papemballage med popup-figurer, hvori børn kan dyrke karse, spirer og frøplanter; legehuse, legeredskaber til haven. (511) Klasse 31: Havebrugsprodukter, frø og knolde (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Henrik Blomsterberg, Møllevej 30 B, 3140 Ålsgårde, Danmark; Mette Blomsterberg, Møllevej 30 B, 3140 Ålsgårde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATFIRMA JAN SCHØTT-PETERSEN, Søndre Strandvej 40, 3000 Helsingør, Danmark (511) Klasse 30: Konditorkager, kager. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Blomsterberg (730) Indehaver: TEAM DATA SOLUTIONS A/S, Pilegaarden, Strandvejen 111, Landsgrav, 4200 Slagelse, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt og grønt. (730) Indehaver: Henrik Blomsterberg, Møllevej 30 B, 3140 Ålsgårde, Danmark; Mette Blomsterberg, Møllevej 30 B, 3140 Ålsgårde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATFIRMA JAN SCHØTT-PETERSEN, Søndre Strandvej 40, 3000 Helsingør, Danmark (511) Klasse 30: Konditorkager, kager. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Blomsterbergs (730) Indehaver: Henrik Blomsterberg, Møllevej 30 B, 3140 Ålsgårde, Danmark; Mette Blomsterberg, Møllevej 30 B, 3140 Ålsgårde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATFIRMA JAN SCHØTT-PETERSEN, Søndre Strandvej 40, 3000 Helsingør, Danmark (511) Klasse 30: Konditorkager, kager. 1758

9 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA

10 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Parfums Gres S.A., Alte Steinhauserstrasse 1, CH-6330 Cham, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Awapatent AB, Box 5117, SE Malmø, Sverige Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nunc A/S, Kamstrupvej 90, 4000 Roskilde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AVK HOLDING A/S, Søndergade 33, 8464 Galten, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, Marselisborg Havnevej 36, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AVK HOLDING A/S, Søndergade 33, 8464 Galten, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, Marselisborg Havnevej 36, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Half Ahead ApS, Forskerparken 10 A, 5230 Odense M, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BENJAMIN MEDIA A/S, Finsensvej 6, 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lanxess Elastomers B.V., Mijnweg 1, NL-6167 AC Geleen, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Forlaget Benjamin, Finsensvej 6 d, 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scientific-Atlanta Denmark A/S, Tobaksvejen 23 A, 2860 Søborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ELCOTHERM A.G., Sarganserstrasse 100, CH-7324 Vilters/ SG, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ELCOTHERM A.G., Sarganserstrasse 100, CH-7324 Vilters/ SG, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Procter & Gamble Company, a corporation of the State of Ohio, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Moser a.s., Kpt. Jarose 46/19, CZ Karlovy Vary, Tjekkiet (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KS-ORIGINAL GMBH, Entenfangweg 15, D Hannover, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scanpan A/S, Industrivej 49, 8550 Ryomgård, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scanpan A/S, Industrivej 49, 8550 Ryomgård, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BENJAMIN MEDIA A/S, Finsensvej 6, 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BENJAMIN MEDIA A/S, Finsensvej 6, 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D Bad Vilbel, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: LG-Ericsson Co., Ltd., 7th, 8th Floor, GS Kangnam Tower, 679, Yeoksa-dong, Gangnam-gu, Seoul, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Sportex i Göteborg AB, Karlavagnsgatan 21, Göteborg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Albihns.Zacco AB, Box 4289, S Malmö, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: New Balance Athletic Shoe, Inc., 20 Guest Street, Brighton Landing, Boston, MA 02135, USA (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: New Balance Athletic Shoe, Inc., 20 Guest Street, Brighton Landing, Boston, MA 02135, USA (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scanpan A/S, Industrivej 49, 8550 Ryomgård, Danmark 1760

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: New Balance Athletic Shoe, Inc., 20 Guest Street, Brighton Landing, Boston, MA 02135, USA (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: New Balance Athletic Shoe, Inc., 20 Guest Street, Brighton Landing, Boston, MA 02135, USA (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: New Balance Athletic Shoe, Inc., 20 Guest Street, Brighton Landing, Boston, MA 02135, USA (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: New Balance Athletic Shoe, Inc., 20 Guest Street, Brighton Landing, Boston, MA 02135, USA (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: New Balance Athletic Shoe, Inc., 20 Guest Street, Brighton Landing, Boston, MA 02135, USA (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Jungbunzlauer International AG, t. Alban-Vorstadt 90, CH-4002 Basel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: 2 BIG COMPANY A/S, Lokesvej 1-3, 8230 Åbyhøj, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark 1761

12 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 07: Aftapningsmaskiner; sorteringsmaskiner; skavemaskiner; båndtransportører; maskiner til ladning og losning; emballeringsmaskiner; kødhakkemaskiner; bånd til transportører; transportører (maskiner); kelemaskiner (maskiner til fremstilling af lister); flaskepåfyldningsmaskiner; knive (dele af maskiner); lejer (dele af maskiner); presse/sorteringsmaskiner; sorteringsmaskiner til industriel brug; transportbånd; tromler (dele af maskiner); centrifugale maskiner; maskiner til levnedsmiddelindustrien; fiske- og levnedsmiddelforarbejdende maskiner og dele dertil (ikke indeholdt i andre klasser); maskiner til behandling og forarbejdning af fisk, kød og fjerkræ samt frugt og grønsager og produkter fremstillet heraf; transportører til fyldning af maskiner med varer og genstande til videreforarbejdning; maskiner til produktion og behandling af emballage og emballeringsbeholdere, herunder sådanne fremstillet af folie; maskiner til forsegling af beholdere, herunder sådanne fremstillet af folie, samt emballage i form af poser; maskiner og apparater til etikettering af emballerede varer; dele af de førnævnte maskiner og apparater (ikke indeholdt i andre klasser); sugemaskiner til industrielle formål; egreneringsmaskiner; rugemaskiner; børster (dele af maskiner); trykluftdrevne maskiner; trykregulatorer (dele af maskiner); trykventiler (dele af maskiner); emballeringsmaskiner; ejektorer; etiketteringsmaskiner; fjedre (dele af maskiner); filtrermaskiner; krumtaphuse til maskiner og motorer; lejebukke (maskindele); haner (dele af maskiner og motorer); motorskærme (dele af maskiner); løfteapparater; løfteanordninger; universalkoblinger (ikke til befordringsmidler til brug på land); kuglelejer; industrielle manipulatorer (maskiner); maskinhuse (dele af maskiner); knive (elektriske, dele af maskiner); knivholdere (dele af maskiner); knivskærpemaskiner; fødere (maskindele); miksere (blandemaskiner); pneumatiske rørtransportører; elektriske frugtpressere til husholdningsbrug; pressere (maskiner til industriel brug); maskiner og apparater til rengøring (elektriske); drivremme til maskiner; robotter (maskiner); rullelejer; slibehjul (dele af maskiner); smørelejer (maskindele); smørepumper; smørekopper (dele af maskiner); selvsmørende lejer; sigter (maskiner eller dele af maskiner); kontrolmekanismer til maskiner og motorer; pakdåser (dele af maskiner); støddæmperstempler (dele af maskiner); delemaskiner; transmissioner til maskiner; vakuumpumper (maskiner); varmevekslere (dele af maskiner); vaskemaskiner; akselkoblinger (maskindele); værktøj (dele af maskiner); holdeindretninger til maskinværktøj; pølsemaskiner; slagtemaskiner; maskiner og apparater til automatisk transport af genstande; maskiner og apparater til automatisk transport af dyr; maskiner til rensning af fisk, kød, fjerkræ samt frugt og grønsager; maskiner til desinfektion af dyr; maskiner til læsning og losning af dyr og dyrebure; maskiner til dosering af faste eller deformerbare levnedsmidler (dog ikke salgsautomater). (511) Klasse 09: Databehandlingsapparater; doseringsapparater; perifere enheder til computere; computer software; sensorer; IR-sensorer; mikrobølgesensorer; optisk kontroludstyr; detektorer; lasere (ikke til medicinske formål); mængdeindikatorer; måleapparater; apparater og instrumenter til vejning; brovægte; elektriske afbrydere; elektriske kontrolpaneler; elektriske relæskabe; røntgenapparater (ikke til medicinske formål); temperaturindikatorer; termometre (ikke til medicinske formål); videokameraer; tællere; apparater til dosering af faste eller deformerbare levnedsmidler. (511) Klasse 11: Apparater til homogenisering, dampning, kogning, tørring, køling, frysning, optøning, rygning, konservering og sterilisering af levnedsmidler. (511) Klasse 37: Installation, reparation, rengøring og vedligeholdelse af maskiner, apparater og udstyr, især sådanne til behandling og forarbejdning af fisk, kød og fjerkræ samt frugt og grønsager og produkter fremstillet heraf. (511) Klasse 40: Udlejning og leasing af apparater og udstyr til behandling og forarbejdning af fisk, kød og fjerkræ samt frugt og grønsager og produkter fremstillet heraf. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; organisering af workshops og seminarer. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak; rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler; farvestoffer; bejdsemidler; naturlig harpiks i rå tilstand; bladmetaller og metalpulver for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne); knivsmedevarer, gafler og skeer; hug- og stikvåben; barbermaskiner, elektriske og ikke-elektriske. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal); stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser); polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic); ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve; vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 35: Formidling af kontakt til forretninger og virksomheder samt rådgivning og information herom; forretningsmæssig bistand vedrørende udarbejdelse af personalepolitikker og -procedurer; forretningsmæssig bistand og rådgivning vedrørende planlægning og tilrettelæggelse af flytning af et firmas ansatte og deres familier. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed, herunder foredrag vedrørende relocation og dertil relaterede områder; information og rådgivning om kulturelle emner og events. (511) Klasse 43: Bistand i forbindelse med midlertidig indkvartering indenfor rammerne af bistand til udenlandske tilflyttere. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov indenfor rammerne af bistand til udenlandske tilflyttere i form af pakkeløsninger, herunder bistand til fremskaffelse af opholdstilladelser, kontakt til offentlige myndigheder, kontakt til introduktionskurser i dansk, kontakt til omvisning i lokalområder og som omfatter formidling af oplysning om kørekort, forsikring, skatteforhold, offentlig transport, pasningsordninger, uddannelsessystemer, avisabonnement, energiforsyning, telekommunikation, sundhed og danske love og regler; juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; computer bulletin-boardvirksomhed, der sigter til at give brugere adgang til computersystemer med henblik på at modtage eller afgive meddelelser, f.eks. gateways til Internettet. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande; håndtering af farligt affald. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; leasing og udlejning af elektriske belysningsanlæg, apparater, installationer og tilbehør. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, design og analyser af edb-programmer; rådgivning vedrørende computer hardware og computer software; vedligeholdelse og ajourføring af edb-programmer; analyser og design af computersystemer og -netværk; leasing af accestid til computerdatabaser; lagring og genfinding af computerinformationer i forbindelse med databasevirksomhed; virksomhed der sigter til at genoprette computerdata for andre ved computernedbrud; leasing og udlejning af computere og computerprogrammel; formidling af adgang for brugere til globale computerinformationsnetværk til overførsel og spredning af informationer; leasing og udlejning af medicinske og dentale apparater og dele dertil; styring og drift af medicinske og dentalmedicinske apparater og anlæg for andre; professionel, videnskabelig, industriel, teknisk og ingeniørmæssig rådgivning- og forskningsvirksomhed. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, leasing og udlejning af medicinske og dentale apparater og dele dertil; styring og drift af medicinske og dentalmedicinske apparater og anlæg for andre. 1762

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater (511) Klasse 16: Pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer 1763

14 Mærkeændringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Mærkeændringer (111) Reg.nr.: VR

15 Fornyede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Fornyede registreringer FR FR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

16 Dansk Varemærketidende VR VR VR VR VR VR VR

17 Ansøgningsregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Ansøgningsregister Register over mærker i dette tidende angivet i ansøgningsnummerorden (210) Ans. nr. (111) Reg. nr. FA FR FA FR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

18 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VA VA VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

19 Navneregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Navneregister Register over mærker nævnt i dette tidende angivet i alfabetisk orden efter indehaver (730) Indehaver (210) Ans. nr./(111) Reg. nr. ADVANCED PRODUCTION AND LOADING AS VR A-FROST A/S VR AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO., LTD. VR ALCON, INC. VR ALL DENMARK RELOCATION A/S VR ALLERGAN, INC. VR AL-TAGSERVICE APS VR ANSTOETZ, JAB JOSEF VR AREACOATING A/S VR ARES TRADING S.A. VR ARMACELL ENTERPRISE GMBH VR AVK HOLDING A/S VR AVK HOLDING A/S VR BENJAMIN MEDIA A/S VR BENJAMIN MEDIA A/S VR BENJAMIN MEDIA A/S VR BETONELEMENT A/S VR BILFINGER BERGER INDUSTRIAL SERVICES GMBH VR BLOMSTERBERG, HENRIK VR BLOMSTERBERG, HENRIK VR BLOMSTERBERG, HENRIK VR BLOMSTERBERG, HENRIK VR BLOMSTERBERG, METTE VR BLOMSTERBERG, METTE VR BLOMSTERBERG, METTE VR BLOMSTERBERG, METTE VR BLÅVAND MÆGLEREN VR BONNIER PUBLICATIONS A/S VR BRANDHOUSE A/S VR BRØCHNER HOTELS A/S VR BUBBLEBEE INDUSTRIES APS VA CARL ZEISS AG VR CARL ZEISS AG VR CARLSBERG A/S VR CARTIER INTERNATIONAL AG VR CHRYSLER GROUP LLC, A LIMITED LIABILITY COMPAN VR CLAIRE PRODUCTION BY FJAND-TEX A/S VR COLNER HOFBRAU P. JOSEF FRUH VR COLORAMA AB VR COMME DES GARCONS SAS VR CONAGRA GROCERY PRODUCTS COMPANY, LLC, A DELAW VR COOK MEDICAL TECHNOLOGIES LLC VR DANISH CIGARS APS VR DANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA VR DANSK SUPERMARKED A/S VR DANSK SUPERMARKED A/S VR DANSK SUPERMARKED A/S VR DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER FR DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP OF THE STATE VR DEENA GESELLSCHAFT MBH VR DELL INC. VR DESIGN FRISØERNE A.M.B.A. VR DFDS A/S VR DOW AGROSCIENCES LLC, A LIMITED LIABILITY COMP VR DOW AGROSCIENCES LLC, A LIMITED LIABILITY COMP VR DOW CHEMICAL COMPANY,, THE VR DOW CHEMICAL COMPANY,, THE VR EDLONG CORPORATION,, THE VR EDLUND A/S VR EDLUND A/S VR EGMONT SPECIALBLADE A/S (EUROMAN PUBLICATIONS VR ELCOTHERM A.G. VR ELCOTHERM A.G. VR ELEKTROINSTALLATØRERNES LANDS FORENING ELFO FR ELITE ELECTRONICS LIMITED VR ELVOX S.P.A. VR EMBRACE YOUR SKIN APS VR ERGOMIND VR EXPLOITATION VINICOLE EDMOND DE ROTHSCHILD VR F GROUP A/S VR FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER VR FMC BIOPOLYMER AS VR FORD MOTOR COMPANY VR FORLAGET BENJAMIN VR FREASY APS VA FRESENIUS KABI AB VR FREVERT, LOUISE VR FRITO-LAY TRADING COMPANY (EUROPE) GMBH VR GARTNERIET 3KANTEN A/S VR GENERAL COUNCIL OF THE ASSEM BLIES OF GOD, THE VR GENERAL ELECTRIC COMPANY VR GEORGIA-PACIFIC S.A.R.L. VR GESSNER HOLDING AG VR GIESECKE & DEVRIENT GMBH VR GIRPI, S.A. VR GRENAA HAVN A/S VR GROTÆSK VR H. LUNDBECK A/S VR HALF AHEAD APS VR HANGZHOU OCTAHEDRAL TRADING CO., LTD. VR H-D MICHIGAN, LLC VR HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG VR HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG VR H.F. CHRISTIANSEN A/S VR HJELP24 AS VR HOLCK-LARSEN FONDEN VA HOLME, SØREN VR HOME A/S VR HORBY BRUK, AKTIEBOLAGET VR HOWE A/S VR HUS-CHECK APS VA HØJESTERETSSAGFØRER MICHAEL REUMERT & PARTNERE VR IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPANA, SOCIEDAD ANON VR IDE-NYT A/S VR IKANO BANK, FILIAL AF IKANO BANK SE, SVERIGE VR ILLINOIS TOOL WORKS INC. VR ILLINOIS TOOL WORKS INC. VR IMC INC. VR INCO FÆLLESINDKØB A.M.B.A. VR INGERSOLL-RAND COMPANY,A CORPORATION OF THE ST VR INTERACOUSTICS A/S VR JN DATA A/S VR JUNGBUNZLAUER INTERNATIONAL AG VR KH ONESTOP A/S VR KH ONESTOP A/S VR KIA MOTORS CORPORATION VR KOLDING TEKNISKE SKOLE VR KS-ORIGINAL GMBH VR K-SWISS INC. VR LA DORIA S.P.A. VR LANDSFORENINGEN DANMARKS VANDRERHJEM VR LANXESS ELASTOMERS B.V. VR LAROUSSE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE VR LAUREN ERHVERVSRENGØRING APS VA LG-ERICSSON CO., LTD. VR LGL FRANCE VR L'ORMARINS (PTY) LIMITED VR LYONDELLBASELL INDUSTRIES HOLDINGS BV VR MALTEUROP FRANCE VR MARUI LIMITED VR MARUI LIMITED VR MATTEL, INC. VR MC PROJECTS B.V. VR MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPAR VR MEDICO SPORTS FASHION GMBH VR MIITORS APS VR MIITORS APS VR MIITORS APS VR MONSANTO TECHNOLOGY LLC, A DELAWARE LIMITED LI VR MONSANTO TECHNOLOGY LLC, A 1769

20 Dansk Varemærketidende DELAWARE LIMITED LI VR MONSANTO TECHNOLOGY LLC, A DELAWARE LIMITED LI VR MORGAN & MORGAN TRUST CORPORATION LIMITED VR MOSER A.S. VR MULTIDATA A/S VR MULTI-SCAN A/S VR NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC. VR NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC. VR NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC. VR NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC. VR NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC. VR NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC. VR NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC. VR NIKE INTERNATIONAL LTD. VR NIKE INTERNATIONAL LTD. VR NISSEN CONSULT VR NOBIS APS VR NORA SYSTEMS GMBH VR NORDISCHER MASCHINENBAU RUD. BAADER GMBH + CO. VR NORDJYLLANDS AVISSELSKAB A/S VR NOVOZYMES A/S VR NUNC A/S VR NYCOMED DANMARK APS VR NYCOMED DANMARK APS VR NYCOMED DANMARK APS VR NYCOMED DANMARK APS VR NØRRE AABY MASKINFABRIK A/S VR ODENSE MARCIPAN A/S VR ONCOR INTERNATIONAL LLC, A DELAWARE LIMITED LI VR ONLINE24 IT APS VR OPTIKBRANCHENS DATASELSKAB A/S VA OTOR, SOCIETE ANONYME VR PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT (SWEDEN) AB VR PARFUMS GRES S.A. VR PBJ A/S VR PERSANO A/S VR PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. VR PLUSFOOD B.V. VR PRECIOUS JEWELS VR PROCTER & GAMBLE COMPANY,, THE VR PROCTER & GAMBLE COMPANY,, THE VR PROCTER & GAMBLE COMPANY,, THE VR PROCTER & GAMBLE COMPANY,, THE VR QBC DIAGNOSTICS, INC., A PENNSYLVANIA CORPORAT VR QBC DIAGNOSTICS, INC., A PENNSYLVANIA CORPORAT VR RAMTEX VR RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER VR RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER VR RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER VR RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER VR RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER VR RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER VR RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER VR RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER VR ROSANOVA APS VR ROULUNDS BRAKING HOLDINGS APS VR SANYO ELECTRIC CO., LTD. VR SCANPAN A/S VR SCANPAN A/S VR SCANPAN A/S VR SCHLUMBERGER NORGE AS VR SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK A/S VR SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK A/S VR SCHWEERS INFORMATIONSTECHNOLOGIE GMBH VR SCIENTIFIC-ATLANTA DENMARK A/S VR SCOTTS COMPANY (UK) LIMITED, THE VR SCOTTS FRANCE SAS VR SHAKK APS VR SIMONE PERELE, SOCIETE ANONYME VR SPECIALFABRIKKEN VINDERUP A/S VR SPILE, KAREN OG PETER VR SPIRIG PHARMA AG VR SPORTEX I GOTEBORG AB VR SPORT24 A/S VR SPORT24 A/S VR STADA ARZNEIMITTEL AG VR STARBUCKS CORPORATION, DOING BUSINESS AS STARB VR STARBUCKS CORPORATION, DOING BUSINESS AS STARB VR STJERNEGLAD TEENAGER VA STJERNHOLM VR SVENDSEN SPORT A/S VR SYSTEMHOSTING A/S VR TEAM DATA SOLUTIONS A/S VR TEGEE-DAN VR TEKNIQ INSTALLATØRERNES ORGANISATION VR TELE-MARK A/S VR TETRASOFT A/S VR THE COCA-COLA COMPANY, A CORPORATION OF THE ST VR THEM ANDELSMEJERI VR THOLSTRUP, PETER VR THOMASSEN & FISCHER ADVOKATFIRMA I/S VR TIVOLI A/S VR TOMS GRUPPEN A/S VR TOMS GRUPPEN A/S VR TOMS GRUPPEN A/S VR TOMS GRUPPEN A/S VR TOMS GRUPPEN A/S VR TOMS GRUPPEN A/S VR TOMS GRUPPEN A/S VR TOMS GRUPPEN A/S VR TOMS GRUPPEN A/S VR TOMS GRUPPEN A/S VR TOMS GRUPPEN A/S VR TRANSLUCENT APS VR TRUW ARZNEIMITTEL VERTRIEBS GMBH VR UNION PROCESS, INC. VR VARIORAW PERCUTIVE S.A.R.L. VR VARTA AKTIENGESELLSCHAFT VR VBI VR VITFOSS A/S VR VOJENS TOVVÆRK A/S VR WELLTEC A/S VR WIGWAM MILLS, INC. VR WONDERLAND FUN FACTORY A/S VR BIG COMPANY A/S VR XN A/S VR

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1157 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2397 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1939 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1637 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 335 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2683 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 15. 123. årgang. 2002-04-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1069 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 24. 123. årgang. 2002-06-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2495 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 315 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1611 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 129. årgang. 2008-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 129. årgang. 2008-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 129. årgang. 2008-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 425 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 623 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2929 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 749 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 132. årgang. 2011-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 132. årgang. 2011-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 132. årgang. 2011-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1197 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 133. årgang. 2012-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 133. årgang. 2012-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 133. årgang. 2012-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 123. årgang. 2002-10-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3737 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 867 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 129. årgang. 2008-01-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 129. årgang. 2008-01-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 129. årgang. 2008-01-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 41 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 129. årgang. 2008-04-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 129. årgang. 2008-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 129. årgang. 2008-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 723 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 132. årgang. 2011-06-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 132. årgang. 2011-06-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 132. årgang. 2011-06-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 865 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 127. årgang. 2006-05-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 127. årgang. 2006-05-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 127. årgang. 2006-05-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1149 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2857 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2219 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 969 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere