Bilagsrapport. Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsrapport. Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08"

Transkript

1 Bilagsrapport Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 2. udgave tilføjet enkelte rettelser i forhold til 1. udgaven.

2 Indhold Bilag 1. Kommuner der ikke har besvaret spørgeskemaet. Bilag 2. Kommuner der har udbudt offentlig finansieret modersmålsundervisning på lige vilkår til alle tosprogede elever Bilag 3. Kommuner der har afholdt offentlig finansieret modersmålsundervisning udelukkende til EU/EØS børn i skoleåret 2007/2008 Bilag 4. Kommuner der tilbyder modersmålsundervisning til børn fra tredjelande mod forældrebetaling. Bilag 5. Forældrebetaling. Bilag 6. Henvendelser fra forældre til kommuner, der ikke har udbudt modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 Bilag 7. Karakteren af tilsyn - uddybning fra nogle af de kommuner, der har svaret ja, til at de holder tilsyn med modersmålsundervisningen Bilag 8. Kommuner der angiver ikke at have imødekommet ønsker om modersmålsundervisning og angivelser af kendskab til nabokommuners tilbud. Bilag 9. Hvad afgør at de pågældende sproggrupper er blevet oprettet? Bilag 10. Varianter af undervisningen i de lokale folkeskoler, hvor modersmålsundervisning er integreret. 2

3 Bilag 1. Kommuner der ikke har besvaret spørgeskemaet. Kommune Antal tosprogede 06/07 Andel af elevtal Gentofte 287 4,1 Hørsholm 110 4,2 Rudersdal 387 5,7 Rødovre ,1 Faxe 137 3,2 Odsherred 156 4,7 Nordfyns 72 2,0 Haderslev 394 6,3 Langeland 32 2,4 Middelfart 172 4,1 Vejle Hedensted 198 3,3 Ikast-Brande 446 8,9 Samsø 8 2 Struer 178 6,5 Jammerbugt 116 2,4 Mariagerfjord 216 4,1 Morsø 43 2 Ærø 12 1,6 I alt 19 kommuner 4639 elever Spørgeskemaet blev udsendt via mail til alle landets kommuner første gang den 21. maj De kommuner, der ikke responderende modtog en mail den 19. juni. De kommuner der ikke svarede denne gang fik endnu en henvendelse på en anden mailadresse. Hvis mailen tidligere fx havde været sendt til den ansvarlige for undervisning af tosprogede elever, blev den nu sendt til den relevante forvaltning med att: skoledirektør, børn- og ungedirektør m.v. DRC bad i denne mail, om enten af få besvaret spørgeskemaet eller om at få indsigt de sagsagter, der ligger til grund for kommunens praksis vedr. tilbud om modersmålsundervisning. Den fjerde og sidste mail blev sendt den 6. august til de to kommuner ud af de 19 med flest tosprogede elever, der endnu ikke havde besvaret. Denne fremgangs medførte, at kortlægningen bygger på besvarelser fra 79 kommuner. De ovenstående 19 kommuner indgår ikke i undersøgelsen. 3

4 Bilag 2. Kommuner der har oplyst, at de i skoleåret 2007/2008 har tilbudt offentlig finansieret modersmålsundervisning til (næsten) alle tosprogede elever Kommune Klassetrin Tosprogede Underviste Sprog Elever 07/08 Ballerup Til og med 3. klasse Tyrkisk, serbisk Gladsaxe Til og med 3. klasse Urdu, arabisk, islandsk, serbokroatisk, somali, farsi. Tyrkisk (øvrige sprog henvises til andre kommuner) Glostrup Til og med 3. klasse Urdu, albansk, tyrkisk København Hele skoleforløbet (fra 2008/09 ændret til klasse) Arabisk, urdu, tyrkisk, somali, albansk, farsi, serbisk, bosnisk, dari, hindi, tamil, russisk, thai, tigrina, vietnamesisk, kurdisk, kinesisk, spansk, litausk, polsk, islandsk, færøsk, græsk, finsk. Ny Holbæk Til og med 6. klasse Arabisk, tyrkisk, somali Ringsted Til og med 5. klasse Tyrkisk, arabisk Ny Roskilde Til og med 3. klasse Arabisk, tyrkisk, farsi, spansk Vordingborg Hele skoleforløbet Arabisk, tysk Fanø Hele skoleforløbet 11 Ingen i 1007/2008 Sønderborg Til og med 3. klasse Albansk, arabisk, islandsk, polsk Randers Hele skoleforløbet Albansk, bosnisk, dari, polsk, somalisk, tamilsk, tyrkisk Frederikshavn Hele skoleforløbet Dari, tamilsk Vallensbæk Hele skoleforløbet Tyrkisk, kurdisk Århus * Tysk, fransk, islandsk, arabisk, tyrkisk, farsi, vietnamesisk, somali 14 kommuner For elever der oprinder fra EU/EØS lande, Færøerne og Grønland er kommunerne jf. bekendtgørelse 618 forpligtiget til at tilbyde modersmålsundervisning hele skoleforløbet, i henhold til de betingelser der fremgår af bekendtgørelsen mht. elevtal m.v. Opgørelsen ovenfor viser i det omfang kommunerne tilbyder modersmålsundervisning på lige vilkår til elever der oprinder fra EU/EØS lande m.fl. og elever der oprinder fra tredjelande. * Århus kommune tilbød i skoleåret 2007/08 til alle tosprogede indenfor de 5 største sproggrupper i klasse, hvis forældrene ønsker der. Ikke til børn med andre modersmål fra tredje lande. Til de 5 største grupper desuden modersmål fra klasse, hvis lærerne vurderer der er et behov. Fra 4. klasse beror tilbuddet altså ikke på forældreønske. elever 1-3. klasse. Derudover har DRC fra mailkorrespondance fra februar 2008 kendskab til at Vejle har udbudt modersmålsundervisning i afghansk, arabisk, bosnisk, tamilsk og tyrkisk i skoleåret 07/08. Kommunen indgår ikke i undersøgelsen og derfor kendes omfang og vilkår ikke. Endelig har Lemvig kommune oplyst at de har tilbud modersmålsundervisning til 4 elever i modtagelsesklasse. 4

5 Bilag 3. Kommuner der oplyser, at de har afholdt offentlig finansieret modersmålsundervisning udelukkende til EU/EØS børn i skoleåret 2007/2008 Kommune Sprog udbudt Antal elever Ud af Henvist Albertslund Ikke oplyst Ikke oplyst Allerød Italiensk, hollandsk, 249 X svensk, fransk, ungarsk, tysk Dragør Ikke oplyst Ikke oplyst 12 X Egedal Hollandsk, tysk Ikke oplyst Fredensborg Spansk, græsk, polsk, X lettisk, hollandsk, fransk Frederiksberg Ikke oplyst X Frederikssund Ikke oplyst Ikke oplyst 344 X Halsnæs Ikke oplyst X Furesø Ikke oplyst X (primært til Kbh) Helsingør Fransk, færøsk X (pånær fransk) Hillerød Spansk, hollandsk X Hvidovre Ikke oplyst X (Kbh) Lyngby-Taarbæk Hollandsk elever fra andre Tårnby Ikke oplyst X (Kbh) Greve Spansk Køge Fransk X Ny Slagelse Ingen i 07/08 ingen kommune efterspørgsel Ny Assens Hollandsk X kommune Odense Islandsk, Hollandsk Varde Ingen i 2007/2008 Ingen i 07/ Horsens Islandsk Odder Engelsk, tysk, spansk Gribskov Ikke oplyst X Hjørring Polsk Ingen i 07/ X Rebild Ikke oplyst Ikke oplyst 104 Ikke oplyst Aalborg Islandsk, polsk kommuner Ca

6 Bilag 4. Kommuner der tilbyder modersmålsundervisning til børn fra tredjelande mod forældrebetaling. Kommune Sprog udbudt Antal elever Ud af Henviser Frederiksberg Ikke oplyst X Ishøj tyrkisk Ny Holbæk Arabisk, tyrkisk, somali Bilag hvis forældre er født i dk mod betaling ellers offentligt finansieret Fredericia Dari. Pastho, tamilsk, tyrkisk Herlev Ingen hold dette skoleår X for få tilmeldte Lyngby-Taarbæk Ikke oplyst Ikke oplyst 400 X Ny Roskilde Se ** Bilag Ny Slagelse Ingen hold dette skoleår - for få tilmeldte kommuner I Ishøj, Frederiksberg, Lyngby-Taarbæk, Ny Slagelse, Herlev og Fredericia er der forskellige vilkår for eleverne gennem hele skoleforløbet, hvor børn fra EU/EØS lande m.fl. modtager gratis undervisning og børn fra lande uden for Europa modtager mod betaling. I ny Holbæk gælder dette forhold kun for elever hvis forældre er født i Danmark. (for priser se punkt 3.5 og bilag 3.5.) * I Ny Roskilde er der lige vilkår for alle tosprogede børn med offentlig finansieret modersmålsundervisning i den første del af skoleforløbet og fra henholdsvis 4 og 6. klasse tilbydes modersmålsundervisningen fortsat med offentlig finansiering til EU/EØS børn og mod brugerbetaling for elever der oprinder fra lande uden for Europa. I rapporten fremgår det at der er 9 kommuner i denne kategori, fordi praksis i København netop har ændret sig fra at tidligere at være på lige vilkår til alle elever gennem hele skoleforløbet til fra dette skoleår at være på lige vilkår op til 6. klasse hvorefter elever fra 3. lande kan få modersmålsundervisning mod betaling, og Kbh. ved en fejl derfor blev registreret i denne kategori selvom kortlægningen dækker 07/08. 6

7 Bilag 5. Forældrebetaling Kommune Pris per år Søskendepris (rabat) Frederiksberg 530 kr per måned x 10 = 5300 kr. 0 Ishøj kr (500) Ny Holbæk kr. 0 Fredericia 560 kr. 0 Herlev kr. Følger daginstitutionsreglerne København kr.* Træder først i kraft skoleåret 08/ (400) Lyngby-Taarbæk Kommunen betaler 2/3, forældre 1/3 pris ikke opgjort. Ny Roskilde 300 kr. 0 Ny Slagelse 225 per mdn x 10 = 2250 kr. 0 9 kommuner Fra kr. for et års undervisning 3 kommuner giver søskende rabat Der er reelt kun tale om 8 kommuner, da ordningen med forældrebetaling fra 6. klasse for elever fra tredje lande i København først er trådt i kraft ved starten af skoleåret 07/08. 7

8 Bilag 6. Henvendelser fra forældre til kommuner, der ikke har udbudt modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 Kommune Under a/b/c Bornholm 93 B Brøndby 1391 B Høje-Tåstrup Guldborgsund 108 B Kalundborg Lejre 58 B Lolland 295 B Næstved 500 A Solrød 163 B Sorø 130 B Stevns 61 B Billund 181 B Esbjerg 1595 B Faaborg-Midtfyn 150 A Kolding 1070 A Nyborg 224 B Svendborg 479 B Tønder 120 C Vejen 225 B Aabenraa Holstebro Nordjurs 148 B Ringkjøbing-Skjern 276 B Silkeborg Ny Skanderborg 300 B Skive Syddjurs 144 B Viborg 644 B Brønderslev- 146 B Dronninglund Thisted 148 A Vesthimmerlands 149 C Favrskov 130 B Kerteminde 289 B Hjørring 406 A Slagelse 1050 A Rebild 104 A Varde 314 B Herlev 598 C Ny Herning I alt I alt dækker de 39 kommuner undervisningen af tosprogede elever. A = 7 Kommuner der har haft henvendelser fra forældre som ikke er imødekommet B = 22 Kommuner der oplyser ikke at have haft henvendelser fra forældre C = 3 Kommuner der oplyser at de ikke ved om de har haft henvendelser fra forældre 0 = 8 Kommuner der ikke oplyser om de har haft henvendelser fra forældre 8

9 Bilag 7. Karakteren af tilsyn - uddybning fra nogle af de kommuner, der har svaret ja, til at de holder tilsyn med modersmålsundervisningen 23 kommuner har uddybet, hvordan de fører tilsyn. 1. Nabokommunen 2. Varetages af anden kommune 3. Konsulenten for tosprogede holder møde med modersmålslærerne 4. Det påhviler skolelederen 5. Andre kommuner fører tilsyn 6. Skolelederen på den skole, hvor den tosprogede lærer er ansat har tilsynspligten 7. Konsulenten besøger klasserne i undervisningstiden og afholder møder med modersmålslærerne gennem året. Hvert år evaluerer modersmålslærerne eleverne og videresender evalueringerne til konsulenten. 8. Kun ved at jeg påtegner berettigede elever mht. undervisning og transport ikke med indholdet som sådan. 9. Konsulenten holder kontakt med lærerne gennem mails og ved besøg på skolen. 10. Der udarbejdes årsplaner og der er tæt samarbejde mellem funktionslærerne og modersmålslærerne. Modersmålslærerne har på arbejdsplanen fået afsat timer til teamtid, møder med funktionslærere mm. 11. Skolelederen på den involverede skole har tilsynspligt og ansvar. 12. Kbh gør det. 13. Overværelse af undervisning på de forskellige hold. Deltagelse i forældremøder. faste møder med modersmålslæreren. 14. Skolelederen på den skole, som læreren er tilknyttet, har tilsynspligten med undervisningen på linje med den øvrige undervisning. Fra august 2008 er der afsat midler i centralforvaltningen til udarbejdelse af en tilsynsrapport pr. lærer. For arabisk, urdu, tyrkisk og somali står funktionslærerne i de respektive sprog for udarbejdelse af denne rapport, der skal være en hjælp til skoleledernes tilsyn. For lørdagsskolens vedkommende er det Integration og Mangfoldighed i centralforvaltningen, der har tilsynet. Den ansvarlige konsulent står her for tilsynsrapporterne. 15. V. Modersmålskoordinator og skoleleder. 16. Gennem lokal skoleleder der, hvor undervisningen er placeret. 17. Via samarbejde med MO-lærere 18. Via tosprogskonsulenten 19. Tosprogskonsulenten fører tilsyn fremmøde til uv m.v. 20. Ungdomsskolen udbyder og administrer opgaven 21. Skolelederen holder tilsyn 22. Via konsulenten 23. Møllevangsskolen er ansvarlig 9

10 Bilag 8. Kommuner der angiver ikke at have imødekommet ønsker om modersmålsundervisning og angivelser af kendskab til nabokommuners tilbud. A: Kommuner der udelukkende tilbyder til EU/EØS børn Kommune Antal afslag Kender nabotilbud Kender ikke nabotilbud Albertslund 1 X Allerød 5 X Furesø 15 X Halsnæs 2 X Helsingør 3 X Hillerød 6 X Hvidovre 5 X Ishøj 15 X Lyngby-Taarbæk 2 X Greve 4 X Ny Slagelse 1 X Odense 12 X Horsens 2 X Hjørring 1 X Rebild 1 X Aalborg 9 X 16 kommuner 13 3 Kommuner der slet ikke har tilbudt i 2007/2008 Kalundborg 1 X Næstved 5 X Fåborg Midfyn 2 X Kolding 3 Ikke oplyst Ikke oplyst Thisted 1 Ikke oplyst Ikke oplyst 5 kommuner 1 2 Kommuner der tilbyder modersmålsundervisning på lige vilkår til alle tosprogede elever Glostrup 8 X København 15 X Ny Holbæk 2 X Ringsted 2 X Ny Roskilde 6 X Vordingborg 1 X Sønderborg 38 X Randers 15 X Frederiksværk 9 kommuner 4 4 Kommuner der udbyder modersmålsundervisning til alle med forældrebetaling fra nogle grupper Fredericia 1 X Frederiksberg 3 X 2 kommuner kommuner 188 henvendelser

11 9. Hvad afgør at de pågældende sproggrupper er blevet oprettet? 30 kommuner har uddybet hvilke kriterier, der er for at oprette hold eller henvise til modersmålsundervisning i en anden kommune. 1. Eleverne tilbydes undervisning i andre kommuner, fordi X ikke har nok (12 elever) til et hold. 2. Der er tale om de to største sproggrupper tosprogede elever i kommunen 3. Ansøgningerne 4. Forældrene har henvendt sig til kommunen 5. Om der er 12 eller flere tilmeldte per hold 6. Elevgrundlaget vi kræver 12 for at oprette et hold 7. Hvis det ønskede sprog er oprettet i Københavnsområdet henvises hertil 8. Der er tilstrækkeligt med børn til at oprette hold, og kommunen har ansat tosprogede lærere, som behersker disse sprog. 9. Vi opretter hold, når der er minimum seks elever tilmeldt undervisningen. I modsat fald tilbydes eleverne undervisning på Lørdagsskolen i København. 10. Forældrene har henvendt sig 11. Om der er elever nok 12. Antallet af elever 13. Der har været elever nok til at oprette hold min Om forældrene ønskede det 15. Kan der samles et hold på min 12 oprettes undervisningen 16. Et klart formuleret forældreønske med stor politisk opbakning 17. Der oprettes et hold hvis der er 12 elever med samme modersmål, der ønsker modersmålsundervisning 18. Efter henvendelse fra et forældrepar 19. Kommet uden dansk sprog og op i skoleforløbet 20. Forældreefterspørgsel 21. Forældreønsker 22. Tilmeldes i tilstrækkeligt omfang og er dermed omfattet af folkeskolelovens bestemmelser 23. Antal tilmeldinger ti MO.UV. Hold oprettes, når 12 elever med samme modersmål ønsker det 24. De to største grupper i kommunen 25. Der er et tilstrækkeligt antal elever der er etniske foreninger/forældregrupper, der henvender sig 26. EU-lande, Færøerne og Grønland tilbydes undervisning på klasse. Ikke EU-lande tilbydes undervisning på 0.-3.klasse. Der oprettes hold ved min. 12 tilmeldinger 27. Det er flertallet af de tosprogede.(red: Tyrkisk, kudisk) 28. Antal elever. Lærermuligheder. Forældreønsker 29. jf elevantal + ønske fra forældre 2.2. siger at kommunen giver modersmålsundervisning til eu/eøs børn gennem hele skoleforløbet.) 30. Henvisning til Møllevangsskolen 11

12 Bilag 10. Varianter af undervisningen i de lokale folkeskoler, hvor modersmålsundervisning er integreret. 1. Lærerne opfordres til at udnytte elevernes modersmål som læringsredskab, men det sker i meget begrænset omfang. 2. Der tilbydes modersmålsbaseret lektiehjælp på 4 skoler. Foreligger en statusrapport fra dec. 3. Der er almindelig konsensus om, modersmålet bevidst skal nyttiggøres generelt i klasser med tosprogede børn 4. Modersmålet inddrages i elevernes undervisning og hverdag, hvor dette er relevant for elevernes udvikling. Modersmålet værdsættes som en vigtig del af sprogudvikling og læring set i relation til et dynamisk sprogsyn. 5. Der er ansat to-sprogede medarbejdere på de to skoler i kommunen med de flest tosprogede elever 6. Kommunen har tidligere haft sproggrupper på et antal skoler. Dette blev sparet væk for to år siden. En del af de tosprogede lærere i de store sprog har timer i sprogcentret, hvor de varetager tosproget undervisning, dvs. undervisningsforløb hvor det fælles modersmål tages i anvendelse for at lette læreprocessen. 7. I kommunens tre modtageklasser anvendes børnenes modersmål som støtte i udviklingen af dansk. 8. En særlig rullende indskoling gør det muligt at integrere de elever, der har mest dansk sprog. 9. Et par skoler med store andele af tosprogede elever har i nogle enkeltstående undervisningsforløb medtænkt modersmålsundervisning. Bl.a. arbejder en skole med tekster på modersmål fra elevernes hjem i forbindelse med særlige forløb i begynderlæsning. 10. Tokulturelle medarbejder/modersmålslærere indgår i undervisningen i indskolingen, hvis der er mindst 5 elever med samme modersmål i årgangen. 11. I kommunen - krydset ja, ikke uddybet det kan fx dreje sig om initiativer i forbindelse med det sidste års kvalitetsudvikling af området nævnt i punkt 6.2.: Kommunen har de sidste år arbejdet med at kvalitetsudvikle modersmålsundervisningen. Dette har konkluderet i forskellige tiltag se: Konklusioner og anbefalinger: Primærydelsen er undervisning i modersmål, hvor eleverne tilbydes undervisning i 3 lektioner om ugen fra klasse. Modersmålsundervisning i sprogene tyrkisk og arabisk % af de samlede ressourcer anvendes til de sent ankomne elever - det vil sige fagundervisning på modersmålet Undervisningen skal tilrettelægges efter kriterierne i fælles mål. Elevens kompetencer/standpunkt i modersmålsundervisningen skal indarbejdes i den generelle elevplan for eleven. Modersmålslærerne udarbejder årsplan for gruppen/holdet Modersmålslæreren udarbejder elevplan for den enkelte elev Tydeligere modersmålslærere på skolerne Der skal sikres større sammenhæng til den øvrige undervisning/fag på skolerne Der skal skabes rammer for dialog om enkelte elever mellem modersmålslærerne og dansk2- lærerne Modersmålslæreren skal organisatorisk tilknyttes den skole, hvor elevrepræsentationen med det pågældende modersmål er størst. Dvs., at modersmålslæreren skal deltage i skolens pædagogiske aktiviteter, som fx pædagogisk rådsmøder, skoleudvikling m.v. 12. Tjørnegårdsskolen tilbyder modersmålsundervisning i tyrkisk i tæt samarbejde med sprogundervisning/sprogstimulering i børnehaveklasserne. 12

13 13. Vi har tilbud om modersmålsbaseret lektiehjælp på tyrkisk, somalisk og arabisk fra skoleåret 08/09, som forsøg i de kommende 2 år. 14. Tilknyttet sprogstøtte på modersmålet på skoler med mange elever fra de 5 store sproggrupper. Det blev i skoleåret 07/08 besluttet lokalt hvordan timerne skulle benyttes. Nogle steder er sprogstøtten indgået i almindelig undervisning i tolærerordninger, andre steder er ressourcerne brugt i forbindelse med lektiehjælp. På nogle skoler har der været et element af opkvalificering af de tosprogede medarbejdere i forbindelse med samarbejdet. Forløbet er evalueret. (telefonisk information i forbindelse med henvisning til skole i spørgeskemaet) 13

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

hos tandlægen guide Sådan sparer du en formue sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Danmarks dyreste og billigste tandlæger

hos tandlægen guide Sådan sparer du en formue sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Danmarks dyreste og billigste tandlæger Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 20 sider Sådan sparer du en formue hos tandlægen Danmarks dyreste og billigste tandlæger Billigere tandlægeregning INDHOLD I DETTE

Læs mere

Spar mange penge på din husleje måned efter måned

Spar mange penge på din husleje måned efter måned Spar mange penge på din husleje måned efter måned I Danmark er der bestemmelser om hvor høj en husleje må være. Dette gør, at du i rigtig mange tilfælde kan få en langt lavere husleje, end den du betaler

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere