Bilagsrapport. Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsrapport. Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08"

Transkript

1 Bilagsrapport Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 2. udgave tilføjet enkelte rettelser i forhold til 1. udgaven.

2 Indhold Bilag 1. Kommuner der ikke har besvaret spørgeskemaet. Bilag 2. Kommuner der har udbudt offentlig finansieret modersmålsundervisning på lige vilkår til alle tosprogede elever Bilag 3. Kommuner der har afholdt offentlig finansieret modersmålsundervisning udelukkende til EU/EØS børn i skoleåret 2007/2008 Bilag 4. Kommuner der tilbyder modersmålsundervisning til børn fra tredjelande mod forældrebetaling. Bilag 5. Forældrebetaling. Bilag 6. Henvendelser fra forældre til kommuner, der ikke har udbudt modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 Bilag 7. Karakteren af tilsyn - uddybning fra nogle af de kommuner, der har svaret ja, til at de holder tilsyn med modersmålsundervisningen Bilag 8. Kommuner der angiver ikke at have imødekommet ønsker om modersmålsundervisning og angivelser af kendskab til nabokommuners tilbud. Bilag 9. Hvad afgør at de pågældende sproggrupper er blevet oprettet? Bilag 10. Varianter af undervisningen i de lokale folkeskoler, hvor modersmålsundervisning er integreret. 2

3 Bilag 1. Kommuner der ikke har besvaret spørgeskemaet. Kommune Antal tosprogede 06/07 Andel af elevtal Gentofte 287 4,1 Hørsholm 110 4,2 Rudersdal 387 5,7 Rødovre ,1 Faxe 137 3,2 Odsherred 156 4,7 Nordfyns 72 2,0 Haderslev 394 6,3 Langeland 32 2,4 Middelfart 172 4,1 Vejle Hedensted 198 3,3 Ikast-Brande 446 8,9 Samsø 8 2 Struer 178 6,5 Jammerbugt 116 2,4 Mariagerfjord 216 4,1 Morsø 43 2 Ærø 12 1,6 I alt 19 kommuner 4639 elever Spørgeskemaet blev udsendt via mail til alle landets kommuner første gang den 21. maj De kommuner, der ikke responderende modtog en mail den 19. juni. De kommuner der ikke svarede denne gang fik endnu en henvendelse på en anden mailadresse. Hvis mailen tidligere fx havde været sendt til den ansvarlige for undervisning af tosprogede elever, blev den nu sendt til den relevante forvaltning med att: skoledirektør, børn- og ungedirektør m.v. DRC bad i denne mail, om enten af få besvaret spørgeskemaet eller om at få indsigt de sagsagter, der ligger til grund for kommunens praksis vedr. tilbud om modersmålsundervisning. Den fjerde og sidste mail blev sendt den 6. august til de to kommuner ud af de 19 med flest tosprogede elever, der endnu ikke havde besvaret. Denne fremgangs medførte, at kortlægningen bygger på besvarelser fra 79 kommuner. De ovenstående 19 kommuner indgår ikke i undersøgelsen. 3

4 Bilag 2. Kommuner der har oplyst, at de i skoleåret 2007/2008 har tilbudt offentlig finansieret modersmålsundervisning til (næsten) alle tosprogede elever Kommune Klassetrin Tosprogede Underviste Sprog Elever 07/08 Ballerup Til og med 3. klasse Tyrkisk, serbisk Gladsaxe Til og med 3. klasse Urdu, arabisk, islandsk, serbokroatisk, somali, farsi. Tyrkisk (øvrige sprog henvises til andre kommuner) Glostrup Til og med 3. klasse Urdu, albansk, tyrkisk København Hele skoleforløbet (fra 2008/09 ændret til klasse) Arabisk, urdu, tyrkisk, somali, albansk, farsi, serbisk, bosnisk, dari, hindi, tamil, russisk, thai, tigrina, vietnamesisk, kurdisk, kinesisk, spansk, litausk, polsk, islandsk, færøsk, græsk, finsk. Ny Holbæk Til og med 6. klasse Arabisk, tyrkisk, somali Ringsted Til og med 5. klasse Tyrkisk, arabisk Ny Roskilde Til og med 3. klasse Arabisk, tyrkisk, farsi, spansk Vordingborg Hele skoleforløbet Arabisk, tysk Fanø Hele skoleforløbet 11 Ingen i 1007/2008 Sønderborg Til og med 3. klasse Albansk, arabisk, islandsk, polsk Randers Hele skoleforløbet Albansk, bosnisk, dari, polsk, somalisk, tamilsk, tyrkisk Frederikshavn Hele skoleforløbet Dari, tamilsk Vallensbæk Hele skoleforløbet Tyrkisk, kurdisk Århus * Tysk, fransk, islandsk, arabisk, tyrkisk, farsi, vietnamesisk, somali 14 kommuner For elever der oprinder fra EU/EØS lande, Færøerne og Grønland er kommunerne jf. bekendtgørelse 618 forpligtiget til at tilbyde modersmålsundervisning hele skoleforløbet, i henhold til de betingelser der fremgår af bekendtgørelsen mht. elevtal m.v. Opgørelsen ovenfor viser i det omfang kommunerne tilbyder modersmålsundervisning på lige vilkår til elever der oprinder fra EU/EØS lande m.fl. og elever der oprinder fra tredjelande. * Århus kommune tilbød i skoleåret 2007/08 til alle tosprogede indenfor de 5 største sproggrupper i klasse, hvis forældrene ønsker der. Ikke til børn med andre modersmål fra tredje lande. Til de 5 største grupper desuden modersmål fra klasse, hvis lærerne vurderer der er et behov. Fra 4. klasse beror tilbuddet altså ikke på forældreønske. elever 1-3. klasse. Derudover har DRC fra mailkorrespondance fra februar 2008 kendskab til at Vejle har udbudt modersmålsundervisning i afghansk, arabisk, bosnisk, tamilsk og tyrkisk i skoleåret 07/08. Kommunen indgår ikke i undersøgelsen og derfor kendes omfang og vilkår ikke. Endelig har Lemvig kommune oplyst at de har tilbud modersmålsundervisning til 4 elever i modtagelsesklasse. 4

5 Bilag 3. Kommuner der oplyser, at de har afholdt offentlig finansieret modersmålsundervisning udelukkende til EU/EØS børn i skoleåret 2007/2008 Kommune Sprog udbudt Antal elever Ud af Henvist Albertslund Ikke oplyst Ikke oplyst Allerød Italiensk, hollandsk, 249 X svensk, fransk, ungarsk, tysk Dragør Ikke oplyst Ikke oplyst 12 X Egedal Hollandsk, tysk Ikke oplyst Fredensborg Spansk, græsk, polsk, X lettisk, hollandsk, fransk Frederiksberg Ikke oplyst X Frederikssund Ikke oplyst Ikke oplyst 344 X Halsnæs Ikke oplyst X Furesø Ikke oplyst X (primært til Kbh) Helsingør Fransk, færøsk X (pånær fransk) Hillerød Spansk, hollandsk X Hvidovre Ikke oplyst X (Kbh) Lyngby-Taarbæk Hollandsk elever fra andre Tårnby Ikke oplyst X (Kbh) Greve Spansk Køge Fransk X Ny Slagelse Ingen i 07/08 ingen kommune efterspørgsel Ny Assens Hollandsk X kommune Odense Islandsk, Hollandsk Varde Ingen i 2007/2008 Ingen i 07/ Horsens Islandsk Odder Engelsk, tysk, spansk Gribskov Ikke oplyst X Hjørring Polsk Ingen i 07/ X Rebild Ikke oplyst Ikke oplyst 104 Ikke oplyst Aalborg Islandsk, polsk kommuner Ca

6 Bilag 4. Kommuner der tilbyder modersmålsundervisning til børn fra tredjelande mod forældrebetaling. Kommune Sprog udbudt Antal elever Ud af Henviser Frederiksberg Ikke oplyst X Ishøj tyrkisk Ny Holbæk Arabisk, tyrkisk, somali Bilag hvis forældre er født i dk mod betaling ellers offentligt finansieret Fredericia Dari. Pastho, tamilsk, tyrkisk Herlev Ingen hold dette skoleår X for få tilmeldte Lyngby-Taarbæk Ikke oplyst Ikke oplyst 400 X Ny Roskilde Se ** Bilag Ny Slagelse Ingen hold dette skoleår - for få tilmeldte kommuner I Ishøj, Frederiksberg, Lyngby-Taarbæk, Ny Slagelse, Herlev og Fredericia er der forskellige vilkår for eleverne gennem hele skoleforløbet, hvor børn fra EU/EØS lande m.fl. modtager gratis undervisning og børn fra lande uden for Europa modtager mod betaling. I ny Holbæk gælder dette forhold kun for elever hvis forældre er født i Danmark. (for priser se punkt 3.5 og bilag 3.5.) * I Ny Roskilde er der lige vilkår for alle tosprogede børn med offentlig finansieret modersmålsundervisning i den første del af skoleforløbet og fra henholdsvis 4 og 6. klasse tilbydes modersmålsundervisningen fortsat med offentlig finansiering til EU/EØS børn og mod brugerbetaling for elever der oprinder fra lande uden for Europa. I rapporten fremgår det at der er 9 kommuner i denne kategori, fordi praksis i København netop har ændret sig fra at tidligere at være på lige vilkår til alle elever gennem hele skoleforløbet til fra dette skoleår at være på lige vilkår op til 6. klasse hvorefter elever fra 3. lande kan få modersmålsundervisning mod betaling, og Kbh. ved en fejl derfor blev registreret i denne kategori selvom kortlægningen dækker 07/08. 6

7 Bilag 5. Forældrebetaling Kommune Pris per år Søskendepris (rabat) Frederiksberg 530 kr per måned x 10 = 5300 kr. 0 Ishøj kr (500) Ny Holbæk kr. 0 Fredericia 560 kr. 0 Herlev kr. Følger daginstitutionsreglerne København kr.* Træder først i kraft skoleåret 08/ (400) Lyngby-Taarbæk Kommunen betaler 2/3, forældre 1/3 pris ikke opgjort. Ny Roskilde 300 kr. 0 Ny Slagelse 225 per mdn x 10 = 2250 kr. 0 9 kommuner Fra kr. for et års undervisning 3 kommuner giver søskende rabat Der er reelt kun tale om 8 kommuner, da ordningen med forældrebetaling fra 6. klasse for elever fra tredje lande i København først er trådt i kraft ved starten af skoleåret 07/08. 7

8 Bilag 6. Henvendelser fra forældre til kommuner, der ikke har udbudt modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 Kommune Under a/b/c Bornholm 93 B Brøndby 1391 B Høje-Tåstrup Guldborgsund 108 B Kalundborg Lejre 58 B Lolland 295 B Næstved 500 A Solrød 163 B Sorø 130 B Stevns 61 B Billund 181 B Esbjerg 1595 B Faaborg-Midtfyn 150 A Kolding 1070 A Nyborg 224 B Svendborg 479 B Tønder 120 C Vejen 225 B Aabenraa Holstebro Nordjurs 148 B Ringkjøbing-Skjern 276 B Silkeborg Ny Skanderborg 300 B Skive Syddjurs 144 B Viborg 644 B Brønderslev- 146 B Dronninglund Thisted 148 A Vesthimmerlands 149 C Favrskov 130 B Kerteminde 289 B Hjørring 406 A Slagelse 1050 A Rebild 104 A Varde 314 B Herlev 598 C Ny Herning I alt I alt dækker de 39 kommuner undervisningen af tosprogede elever. A = 7 Kommuner der har haft henvendelser fra forældre som ikke er imødekommet B = 22 Kommuner der oplyser ikke at have haft henvendelser fra forældre C = 3 Kommuner der oplyser at de ikke ved om de har haft henvendelser fra forældre 0 = 8 Kommuner der ikke oplyser om de har haft henvendelser fra forældre 8

9 Bilag 7. Karakteren af tilsyn - uddybning fra nogle af de kommuner, der har svaret ja, til at de holder tilsyn med modersmålsundervisningen 23 kommuner har uddybet, hvordan de fører tilsyn. 1. Nabokommunen 2. Varetages af anden kommune 3. Konsulenten for tosprogede holder møde med modersmålslærerne 4. Det påhviler skolelederen 5. Andre kommuner fører tilsyn 6. Skolelederen på den skole, hvor den tosprogede lærer er ansat har tilsynspligten 7. Konsulenten besøger klasserne i undervisningstiden og afholder møder med modersmålslærerne gennem året. Hvert år evaluerer modersmålslærerne eleverne og videresender evalueringerne til konsulenten. 8. Kun ved at jeg påtegner berettigede elever mht. undervisning og transport ikke med indholdet som sådan. 9. Konsulenten holder kontakt med lærerne gennem mails og ved besøg på skolen. 10. Der udarbejdes årsplaner og der er tæt samarbejde mellem funktionslærerne og modersmålslærerne. Modersmålslærerne har på arbejdsplanen fået afsat timer til teamtid, møder med funktionslærere mm. 11. Skolelederen på den involverede skole har tilsynspligt og ansvar. 12. Kbh gør det. 13. Overværelse af undervisning på de forskellige hold. Deltagelse i forældremøder. faste møder med modersmålslæreren. 14. Skolelederen på den skole, som læreren er tilknyttet, har tilsynspligten med undervisningen på linje med den øvrige undervisning. Fra august 2008 er der afsat midler i centralforvaltningen til udarbejdelse af en tilsynsrapport pr. lærer. For arabisk, urdu, tyrkisk og somali står funktionslærerne i de respektive sprog for udarbejdelse af denne rapport, der skal være en hjælp til skoleledernes tilsyn. For lørdagsskolens vedkommende er det Integration og Mangfoldighed i centralforvaltningen, der har tilsynet. Den ansvarlige konsulent står her for tilsynsrapporterne. 15. V. Modersmålskoordinator og skoleleder. 16. Gennem lokal skoleleder der, hvor undervisningen er placeret. 17. Via samarbejde med MO-lærere 18. Via tosprogskonsulenten 19. Tosprogskonsulenten fører tilsyn fremmøde til uv m.v. 20. Ungdomsskolen udbyder og administrer opgaven 21. Skolelederen holder tilsyn 22. Via konsulenten 23. Møllevangsskolen er ansvarlig 9

10 Bilag 8. Kommuner der angiver ikke at have imødekommet ønsker om modersmålsundervisning og angivelser af kendskab til nabokommuners tilbud. A: Kommuner der udelukkende tilbyder til EU/EØS børn Kommune Antal afslag Kender nabotilbud Kender ikke nabotilbud Albertslund 1 X Allerød 5 X Furesø 15 X Halsnæs 2 X Helsingør 3 X Hillerød 6 X Hvidovre 5 X Ishøj 15 X Lyngby-Taarbæk 2 X Greve 4 X Ny Slagelse 1 X Odense 12 X Horsens 2 X Hjørring 1 X Rebild 1 X Aalborg 9 X 16 kommuner 13 3 Kommuner der slet ikke har tilbudt i 2007/2008 Kalundborg 1 X Næstved 5 X Fåborg Midfyn 2 X Kolding 3 Ikke oplyst Ikke oplyst Thisted 1 Ikke oplyst Ikke oplyst 5 kommuner 1 2 Kommuner der tilbyder modersmålsundervisning på lige vilkår til alle tosprogede elever Glostrup 8 X København 15 X Ny Holbæk 2 X Ringsted 2 X Ny Roskilde 6 X Vordingborg 1 X Sønderborg 38 X Randers 15 X Frederiksværk 9 kommuner 4 4 Kommuner der udbyder modersmålsundervisning til alle med forældrebetaling fra nogle grupper Fredericia 1 X Frederiksberg 3 X 2 kommuner kommuner 188 henvendelser

11 9. Hvad afgør at de pågældende sproggrupper er blevet oprettet? 30 kommuner har uddybet hvilke kriterier, der er for at oprette hold eller henvise til modersmålsundervisning i en anden kommune. 1. Eleverne tilbydes undervisning i andre kommuner, fordi X ikke har nok (12 elever) til et hold. 2. Der er tale om de to største sproggrupper tosprogede elever i kommunen 3. Ansøgningerne 4. Forældrene har henvendt sig til kommunen 5. Om der er 12 eller flere tilmeldte per hold 6. Elevgrundlaget vi kræver 12 for at oprette et hold 7. Hvis det ønskede sprog er oprettet i Københavnsområdet henvises hertil 8. Der er tilstrækkeligt med børn til at oprette hold, og kommunen har ansat tosprogede lærere, som behersker disse sprog. 9. Vi opretter hold, når der er minimum seks elever tilmeldt undervisningen. I modsat fald tilbydes eleverne undervisning på Lørdagsskolen i København. 10. Forældrene har henvendt sig 11. Om der er elever nok 12. Antallet af elever 13. Der har været elever nok til at oprette hold min Om forældrene ønskede det 15. Kan der samles et hold på min 12 oprettes undervisningen 16. Et klart formuleret forældreønske med stor politisk opbakning 17. Der oprettes et hold hvis der er 12 elever med samme modersmål, der ønsker modersmålsundervisning 18. Efter henvendelse fra et forældrepar 19. Kommet uden dansk sprog og op i skoleforløbet 20. Forældreefterspørgsel 21. Forældreønsker 22. Tilmeldes i tilstrækkeligt omfang og er dermed omfattet af folkeskolelovens bestemmelser 23. Antal tilmeldinger ti MO.UV. Hold oprettes, når 12 elever med samme modersmål ønsker det 24. De to største grupper i kommunen 25. Der er et tilstrækkeligt antal elever der er etniske foreninger/forældregrupper, der henvender sig 26. EU-lande, Færøerne og Grønland tilbydes undervisning på klasse. Ikke EU-lande tilbydes undervisning på 0.-3.klasse. Der oprettes hold ved min. 12 tilmeldinger 27. Det er flertallet af de tosprogede.(red: Tyrkisk, kudisk) 28. Antal elever. Lærermuligheder. Forældreønsker 29. jf elevantal + ønske fra forældre 2.2. siger at kommunen giver modersmålsundervisning til eu/eøs børn gennem hele skoleforløbet.) 30. Henvisning til Møllevangsskolen 11

12 Bilag 10. Varianter af undervisningen i de lokale folkeskoler, hvor modersmålsundervisning er integreret. 1. Lærerne opfordres til at udnytte elevernes modersmål som læringsredskab, men det sker i meget begrænset omfang. 2. Der tilbydes modersmålsbaseret lektiehjælp på 4 skoler. Foreligger en statusrapport fra dec. 3. Der er almindelig konsensus om, modersmålet bevidst skal nyttiggøres generelt i klasser med tosprogede børn 4. Modersmålet inddrages i elevernes undervisning og hverdag, hvor dette er relevant for elevernes udvikling. Modersmålet værdsættes som en vigtig del af sprogudvikling og læring set i relation til et dynamisk sprogsyn. 5. Der er ansat to-sprogede medarbejdere på de to skoler i kommunen med de flest tosprogede elever 6. Kommunen har tidligere haft sproggrupper på et antal skoler. Dette blev sparet væk for to år siden. En del af de tosprogede lærere i de store sprog har timer i sprogcentret, hvor de varetager tosproget undervisning, dvs. undervisningsforløb hvor det fælles modersmål tages i anvendelse for at lette læreprocessen. 7. I kommunens tre modtageklasser anvendes børnenes modersmål som støtte i udviklingen af dansk. 8. En særlig rullende indskoling gør det muligt at integrere de elever, der har mest dansk sprog. 9. Et par skoler med store andele af tosprogede elever har i nogle enkeltstående undervisningsforløb medtænkt modersmålsundervisning. Bl.a. arbejder en skole med tekster på modersmål fra elevernes hjem i forbindelse med særlige forløb i begynderlæsning. 10. Tokulturelle medarbejder/modersmålslærere indgår i undervisningen i indskolingen, hvis der er mindst 5 elever med samme modersmål i årgangen. 11. I kommunen - krydset ja, ikke uddybet det kan fx dreje sig om initiativer i forbindelse med det sidste års kvalitetsudvikling af området nævnt i punkt 6.2.: Kommunen har de sidste år arbejdet med at kvalitetsudvikle modersmålsundervisningen. Dette har konkluderet i forskellige tiltag se: Konklusioner og anbefalinger: Primærydelsen er undervisning i modersmål, hvor eleverne tilbydes undervisning i 3 lektioner om ugen fra klasse. Modersmålsundervisning i sprogene tyrkisk og arabisk % af de samlede ressourcer anvendes til de sent ankomne elever - det vil sige fagundervisning på modersmålet Undervisningen skal tilrettelægges efter kriterierne i fælles mål. Elevens kompetencer/standpunkt i modersmålsundervisningen skal indarbejdes i den generelle elevplan for eleven. Modersmålslærerne udarbejder årsplan for gruppen/holdet Modersmålslæreren udarbejder elevplan for den enkelte elev Tydeligere modersmålslærere på skolerne Der skal sikres større sammenhæng til den øvrige undervisning/fag på skolerne Der skal skabes rammer for dialog om enkelte elever mellem modersmålslærerne og dansk2- lærerne Modersmålslæreren skal organisatorisk tilknyttes den skole, hvor elevrepræsentationen med det pågældende modersmål er størst. Dvs., at modersmålslæreren skal deltage i skolens pædagogiske aktiviteter, som fx pædagogisk rådsmøder, skoleudvikling m.v. 12. Tjørnegårdsskolen tilbyder modersmålsundervisning i tyrkisk i tæt samarbejde med sprogundervisning/sprogstimulering i børnehaveklasserne. 12

13 13. Vi har tilbud om modersmålsbaseret lektiehjælp på tyrkisk, somalisk og arabisk fra skoleåret 08/09, som forsøg i de kommende 2 år. 14. Tilknyttet sprogstøtte på modersmålet på skoler med mange elever fra de 5 store sproggrupper. Det blev i skoleåret 07/08 besluttet lokalt hvordan timerne skulle benyttes. Nogle steder er sprogstøtten indgået i almindelig undervisning i tolærerordninger, andre steder er ressourcerne brugt i forbindelse med lektiehjælp. På nogle skoler har der været et element af opkvalificering af de tosprogede medarbejdere i forbindelse med samarbejdet. Forløbet er evalueret. (telefonisk information i forbindelse med henvisning til skole i spørgeskemaet) 13

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning

Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning Indholdsfortegnelse: Tabel vedr. modersmålsundervisning i Silkeborg Kommune i årene 1999 2002... side 2 Tabel vedr. tosprogede elever fordelt på de største sproggrupper

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 FOKUSPUNKTER DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Fokuspunkter DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Dansk Arbejdsgiverforening Redaktionen er afsluttet marts 2013 Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Formål med DDKM i almen praksis? At give sparring til almen praksis om udvikling af kvaliteten og patientsikkerheden i praksis Måle kvaliteten og sikre, at den

Læs mere

VEU-centre er nu på plads

VEU-centre er nu på plads Nr. 7 - december 2009 VEU-centre er nu på plads Efter indstillinger fra skolerne og behandling i VEU-rådet (Rådet for Voksen- og Efteruddannelse) afventer udpegningen af de 13 VEU-centre nu kun Undervisningsministeren.

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM SAMARBEJDE MED HJERTEFORENINGEN HJERTEFORENINGENS KONTAKTPERSONER I SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Hjerteforeningen Ingrid Willaing, udviklingsleder Hjerteforeningen

Læs mere

Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer

Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer HK/Kommunal (Pr. 1/9 2011) Antal bestyrelsesmedlemmer Erhvervsaktive medlemmer i alt Antal faglige medarbejdere Antal kommuner Antal regioner FTR TR SiR Hovedstaden

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevareklyngen og Udkantsdanmark

Økonomisk analyse. Fødevareklyngen og Udkantsdanmark Økonomisk analyse 30. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen og Udkantsdanmark De seneste år har danske udkantsområder

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 28. december 2011 16. december 2011. Nr. 1350. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv

Læs mere

Kommunernes velfærdsteknologi på ældreområdet

Kommunernes velfærdsteknologi på ældreområdet Kommunernes velfærdsteknologi på ældreområdet 1 Indhold 1. Indledning... 5 Baggrund og formål... 5 Undersøgelsesdesign... 5 Dataindsamling... 5 2. Kommuner... 6 Albertslund... 6 Allerød... 6 Assens...

Læs mere

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen Boligmarkedet i de danske yderkommuner Overordnede udviklingstendenser Jens F. L. Sørensen Februar 2012 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere