Bilagsrapport. Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsrapport. Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08"

Transkript

1 Bilagsrapport Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 2. udgave tilføjet enkelte rettelser i forhold til 1. udgaven.

2 Indhold Bilag 1. Kommuner der ikke har besvaret spørgeskemaet. Bilag 2. Kommuner der har udbudt offentlig finansieret modersmålsundervisning på lige vilkår til alle tosprogede elever Bilag 3. Kommuner der har afholdt offentlig finansieret modersmålsundervisning udelukkende til EU/EØS børn i skoleåret 2007/2008 Bilag 4. Kommuner der tilbyder modersmålsundervisning til børn fra tredjelande mod forældrebetaling. Bilag 5. Forældrebetaling. Bilag 6. Henvendelser fra forældre til kommuner, der ikke har udbudt modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 Bilag 7. Karakteren af tilsyn - uddybning fra nogle af de kommuner, der har svaret ja, til at de holder tilsyn med modersmålsundervisningen Bilag 8. Kommuner der angiver ikke at have imødekommet ønsker om modersmålsundervisning og angivelser af kendskab til nabokommuners tilbud. Bilag 9. Hvad afgør at de pågældende sproggrupper er blevet oprettet? Bilag 10. Varianter af undervisningen i de lokale folkeskoler, hvor modersmålsundervisning er integreret. 2

3 Bilag 1. Kommuner der ikke har besvaret spørgeskemaet. Kommune Antal tosprogede 06/07 Andel af elevtal Gentofte 287 4,1 Hørsholm 110 4,2 Rudersdal 387 5,7 Rødovre ,1 Faxe 137 3,2 Odsherred 156 4,7 Nordfyns 72 2,0 Haderslev 394 6,3 Langeland 32 2,4 Middelfart 172 4,1 Vejle Hedensted 198 3,3 Ikast-Brande 446 8,9 Samsø 8 2 Struer 178 6,5 Jammerbugt 116 2,4 Mariagerfjord 216 4,1 Morsø 43 2 Ærø 12 1,6 I alt 19 kommuner 4639 elever Spørgeskemaet blev udsendt via mail til alle landets kommuner første gang den 21. maj De kommuner, der ikke responderende modtog en mail den 19. juni. De kommuner der ikke svarede denne gang fik endnu en henvendelse på en anden mailadresse. Hvis mailen tidligere fx havde været sendt til den ansvarlige for undervisning af tosprogede elever, blev den nu sendt til den relevante forvaltning med att: skoledirektør, børn- og ungedirektør m.v. DRC bad i denne mail, om enten af få besvaret spørgeskemaet eller om at få indsigt de sagsagter, der ligger til grund for kommunens praksis vedr. tilbud om modersmålsundervisning. Den fjerde og sidste mail blev sendt den 6. august til de to kommuner ud af de 19 med flest tosprogede elever, der endnu ikke havde besvaret. Denne fremgangs medførte, at kortlægningen bygger på besvarelser fra 79 kommuner. De ovenstående 19 kommuner indgår ikke i undersøgelsen. 3

4 Bilag 2. Kommuner der har oplyst, at de i skoleåret 2007/2008 har tilbudt offentlig finansieret modersmålsundervisning til (næsten) alle tosprogede elever Kommune Klassetrin Tosprogede Underviste Sprog Elever 07/08 Ballerup Til og med 3. klasse Tyrkisk, serbisk Gladsaxe Til og med 3. klasse Urdu, arabisk, islandsk, serbokroatisk, somali, farsi. Tyrkisk (øvrige sprog henvises til andre kommuner) Glostrup Til og med 3. klasse Urdu, albansk, tyrkisk København Hele skoleforløbet (fra 2008/09 ændret til klasse) Arabisk, urdu, tyrkisk, somali, albansk, farsi, serbisk, bosnisk, dari, hindi, tamil, russisk, thai, tigrina, vietnamesisk, kurdisk, kinesisk, spansk, litausk, polsk, islandsk, færøsk, græsk, finsk. Ny Holbæk Til og med 6. klasse Arabisk, tyrkisk, somali Ringsted Til og med 5. klasse Tyrkisk, arabisk Ny Roskilde Til og med 3. klasse Arabisk, tyrkisk, farsi, spansk Vordingborg Hele skoleforløbet Arabisk, tysk Fanø Hele skoleforløbet 11 Ingen i 1007/2008 Sønderborg Til og med 3. klasse Albansk, arabisk, islandsk, polsk Randers Hele skoleforløbet Albansk, bosnisk, dari, polsk, somalisk, tamilsk, tyrkisk Frederikshavn Hele skoleforløbet Dari, tamilsk Vallensbæk Hele skoleforløbet Tyrkisk, kurdisk Århus * Tysk, fransk, islandsk, arabisk, tyrkisk, farsi, vietnamesisk, somali 14 kommuner For elever der oprinder fra EU/EØS lande, Færøerne og Grønland er kommunerne jf. bekendtgørelse 618 forpligtiget til at tilbyde modersmålsundervisning hele skoleforløbet, i henhold til de betingelser der fremgår af bekendtgørelsen mht. elevtal m.v. Opgørelsen ovenfor viser i det omfang kommunerne tilbyder modersmålsundervisning på lige vilkår til elever der oprinder fra EU/EØS lande m.fl. og elever der oprinder fra tredjelande. * Århus kommune tilbød i skoleåret 2007/08 til alle tosprogede indenfor de 5 største sproggrupper i klasse, hvis forældrene ønsker der. Ikke til børn med andre modersmål fra tredje lande. Til de 5 største grupper desuden modersmål fra klasse, hvis lærerne vurderer der er et behov. Fra 4. klasse beror tilbuddet altså ikke på forældreønske. elever 1-3. klasse. Derudover har DRC fra mailkorrespondance fra februar 2008 kendskab til at Vejle har udbudt modersmålsundervisning i afghansk, arabisk, bosnisk, tamilsk og tyrkisk i skoleåret 07/08. Kommunen indgår ikke i undersøgelsen og derfor kendes omfang og vilkår ikke. Endelig har Lemvig kommune oplyst at de har tilbud modersmålsundervisning til 4 elever i modtagelsesklasse. 4

5 Bilag 3. Kommuner der oplyser, at de har afholdt offentlig finansieret modersmålsundervisning udelukkende til EU/EØS børn i skoleåret 2007/2008 Kommune Sprog udbudt Antal elever Ud af Henvist Albertslund Ikke oplyst Ikke oplyst Allerød Italiensk, hollandsk, 249 X svensk, fransk, ungarsk, tysk Dragør Ikke oplyst Ikke oplyst 12 X Egedal Hollandsk, tysk Ikke oplyst Fredensborg Spansk, græsk, polsk, X lettisk, hollandsk, fransk Frederiksberg Ikke oplyst X Frederikssund Ikke oplyst Ikke oplyst 344 X Halsnæs Ikke oplyst X Furesø Ikke oplyst X (primært til Kbh) Helsingør Fransk, færøsk X (pånær fransk) Hillerød Spansk, hollandsk X Hvidovre Ikke oplyst X (Kbh) Lyngby-Taarbæk Hollandsk elever fra andre Tårnby Ikke oplyst X (Kbh) Greve Spansk Køge Fransk X Ny Slagelse Ingen i 07/08 ingen kommune efterspørgsel Ny Assens Hollandsk X kommune Odense Islandsk, Hollandsk Varde Ingen i 2007/2008 Ingen i 07/ Horsens Islandsk Odder Engelsk, tysk, spansk Gribskov Ikke oplyst X Hjørring Polsk Ingen i 07/ X Rebild Ikke oplyst Ikke oplyst 104 Ikke oplyst Aalborg Islandsk, polsk kommuner Ca

6 Bilag 4. Kommuner der tilbyder modersmålsundervisning til børn fra tredjelande mod forældrebetaling. Kommune Sprog udbudt Antal elever Ud af Henviser Frederiksberg Ikke oplyst X Ishøj tyrkisk Ny Holbæk Arabisk, tyrkisk, somali Bilag hvis forældre er født i dk mod betaling ellers offentligt finansieret Fredericia Dari. Pastho, tamilsk, tyrkisk Herlev Ingen hold dette skoleår X for få tilmeldte Lyngby-Taarbæk Ikke oplyst Ikke oplyst 400 X Ny Roskilde Se ** Bilag Ny Slagelse Ingen hold dette skoleår - for få tilmeldte kommuner I Ishøj, Frederiksberg, Lyngby-Taarbæk, Ny Slagelse, Herlev og Fredericia er der forskellige vilkår for eleverne gennem hele skoleforløbet, hvor børn fra EU/EØS lande m.fl. modtager gratis undervisning og børn fra lande uden for Europa modtager mod betaling. I ny Holbæk gælder dette forhold kun for elever hvis forældre er født i Danmark. (for priser se punkt 3.5 og bilag 3.5.) * I Ny Roskilde er der lige vilkår for alle tosprogede børn med offentlig finansieret modersmålsundervisning i den første del af skoleforløbet og fra henholdsvis 4 og 6. klasse tilbydes modersmålsundervisningen fortsat med offentlig finansiering til EU/EØS børn og mod brugerbetaling for elever der oprinder fra lande uden for Europa. I rapporten fremgår det at der er 9 kommuner i denne kategori, fordi praksis i København netop har ændret sig fra at tidligere at være på lige vilkår til alle elever gennem hele skoleforløbet til fra dette skoleår at være på lige vilkår op til 6. klasse hvorefter elever fra 3. lande kan få modersmålsundervisning mod betaling, og Kbh. ved en fejl derfor blev registreret i denne kategori selvom kortlægningen dækker 07/08. 6

7 Bilag 5. Forældrebetaling Kommune Pris per år Søskendepris (rabat) Frederiksberg 530 kr per måned x 10 = 5300 kr. 0 Ishøj kr (500) Ny Holbæk kr. 0 Fredericia 560 kr. 0 Herlev kr. Følger daginstitutionsreglerne København kr.* Træder først i kraft skoleåret 08/ (400) Lyngby-Taarbæk Kommunen betaler 2/3, forældre 1/3 pris ikke opgjort. Ny Roskilde 300 kr. 0 Ny Slagelse 225 per mdn x 10 = 2250 kr. 0 9 kommuner Fra kr. for et års undervisning 3 kommuner giver søskende rabat Der er reelt kun tale om 8 kommuner, da ordningen med forældrebetaling fra 6. klasse for elever fra tredje lande i København først er trådt i kraft ved starten af skoleåret 07/08. 7

8 Bilag 6. Henvendelser fra forældre til kommuner, der ikke har udbudt modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 Kommune Under a/b/c Bornholm 93 B Brøndby 1391 B Høje-Tåstrup Guldborgsund 108 B Kalundborg Lejre 58 B Lolland 295 B Næstved 500 A Solrød 163 B Sorø 130 B Stevns 61 B Billund 181 B Esbjerg 1595 B Faaborg-Midtfyn 150 A Kolding 1070 A Nyborg 224 B Svendborg 479 B Tønder 120 C Vejen 225 B Aabenraa Holstebro Nordjurs 148 B Ringkjøbing-Skjern 276 B Silkeborg Ny Skanderborg 300 B Skive Syddjurs 144 B Viborg 644 B Brønderslev- 146 B Dronninglund Thisted 148 A Vesthimmerlands 149 C Favrskov 130 B Kerteminde 289 B Hjørring 406 A Slagelse 1050 A Rebild 104 A Varde 314 B Herlev 598 C Ny Herning I alt I alt dækker de 39 kommuner undervisningen af tosprogede elever. A = 7 Kommuner der har haft henvendelser fra forældre som ikke er imødekommet B = 22 Kommuner der oplyser ikke at have haft henvendelser fra forældre C = 3 Kommuner der oplyser at de ikke ved om de har haft henvendelser fra forældre 0 = 8 Kommuner der ikke oplyser om de har haft henvendelser fra forældre 8

9 Bilag 7. Karakteren af tilsyn - uddybning fra nogle af de kommuner, der har svaret ja, til at de holder tilsyn med modersmålsundervisningen 23 kommuner har uddybet, hvordan de fører tilsyn. 1. Nabokommunen 2. Varetages af anden kommune 3. Konsulenten for tosprogede holder møde med modersmålslærerne 4. Det påhviler skolelederen 5. Andre kommuner fører tilsyn 6. Skolelederen på den skole, hvor den tosprogede lærer er ansat har tilsynspligten 7. Konsulenten besøger klasserne i undervisningstiden og afholder møder med modersmålslærerne gennem året. Hvert år evaluerer modersmålslærerne eleverne og videresender evalueringerne til konsulenten. 8. Kun ved at jeg påtegner berettigede elever mht. undervisning og transport ikke med indholdet som sådan. 9. Konsulenten holder kontakt med lærerne gennem mails og ved besøg på skolen. 10. Der udarbejdes årsplaner og der er tæt samarbejde mellem funktionslærerne og modersmålslærerne. Modersmålslærerne har på arbejdsplanen fået afsat timer til teamtid, møder med funktionslærere mm. 11. Skolelederen på den involverede skole har tilsynspligt og ansvar. 12. Kbh gør det. 13. Overværelse af undervisning på de forskellige hold. Deltagelse i forældremøder. faste møder med modersmålslæreren. 14. Skolelederen på den skole, som læreren er tilknyttet, har tilsynspligten med undervisningen på linje med den øvrige undervisning. Fra august 2008 er der afsat midler i centralforvaltningen til udarbejdelse af en tilsynsrapport pr. lærer. For arabisk, urdu, tyrkisk og somali står funktionslærerne i de respektive sprog for udarbejdelse af denne rapport, der skal være en hjælp til skoleledernes tilsyn. For lørdagsskolens vedkommende er det Integration og Mangfoldighed i centralforvaltningen, der har tilsynet. Den ansvarlige konsulent står her for tilsynsrapporterne. 15. V. Modersmålskoordinator og skoleleder. 16. Gennem lokal skoleleder der, hvor undervisningen er placeret. 17. Via samarbejde med MO-lærere 18. Via tosprogskonsulenten 19. Tosprogskonsulenten fører tilsyn fremmøde til uv m.v. 20. Ungdomsskolen udbyder og administrer opgaven 21. Skolelederen holder tilsyn 22. Via konsulenten 23. Møllevangsskolen er ansvarlig 9

10 Bilag 8. Kommuner der angiver ikke at have imødekommet ønsker om modersmålsundervisning og angivelser af kendskab til nabokommuners tilbud. A: Kommuner der udelukkende tilbyder til EU/EØS børn Kommune Antal afslag Kender nabotilbud Kender ikke nabotilbud Albertslund 1 X Allerød 5 X Furesø 15 X Halsnæs 2 X Helsingør 3 X Hillerød 6 X Hvidovre 5 X Ishøj 15 X Lyngby-Taarbæk 2 X Greve 4 X Ny Slagelse 1 X Odense 12 X Horsens 2 X Hjørring 1 X Rebild 1 X Aalborg 9 X 16 kommuner 13 3 Kommuner der slet ikke har tilbudt i 2007/2008 Kalundborg 1 X Næstved 5 X Fåborg Midfyn 2 X Kolding 3 Ikke oplyst Ikke oplyst Thisted 1 Ikke oplyst Ikke oplyst 5 kommuner 1 2 Kommuner der tilbyder modersmålsundervisning på lige vilkår til alle tosprogede elever Glostrup 8 X København 15 X Ny Holbæk 2 X Ringsted 2 X Ny Roskilde 6 X Vordingborg 1 X Sønderborg 38 X Randers 15 X Frederiksværk 9 kommuner 4 4 Kommuner der udbyder modersmålsundervisning til alle med forældrebetaling fra nogle grupper Fredericia 1 X Frederiksberg 3 X 2 kommuner kommuner 188 henvendelser

11 9. Hvad afgør at de pågældende sproggrupper er blevet oprettet? 30 kommuner har uddybet hvilke kriterier, der er for at oprette hold eller henvise til modersmålsundervisning i en anden kommune. 1. Eleverne tilbydes undervisning i andre kommuner, fordi X ikke har nok (12 elever) til et hold. 2. Der er tale om de to største sproggrupper tosprogede elever i kommunen 3. Ansøgningerne 4. Forældrene har henvendt sig til kommunen 5. Om der er 12 eller flere tilmeldte per hold 6. Elevgrundlaget vi kræver 12 for at oprette et hold 7. Hvis det ønskede sprog er oprettet i Københavnsområdet henvises hertil 8. Der er tilstrækkeligt med børn til at oprette hold, og kommunen har ansat tosprogede lærere, som behersker disse sprog. 9. Vi opretter hold, når der er minimum seks elever tilmeldt undervisningen. I modsat fald tilbydes eleverne undervisning på Lørdagsskolen i København. 10. Forældrene har henvendt sig 11. Om der er elever nok 12. Antallet af elever 13. Der har været elever nok til at oprette hold min Om forældrene ønskede det 15. Kan der samles et hold på min 12 oprettes undervisningen 16. Et klart formuleret forældreønske med stor politisk opbakning 17. Der oprettes et hold hvis der er 12 elever med samme modersmål, der ønsker modersmålsundervisning 18. Efter henvendelse fra et forældrepar 19. Kommet uden dansk sprog og op i skoleforløbet 20. Forældreefterspørgsel 21. Forældreønsker 22. Tilmeldes i tilstrækkeligt omfang og er dermed omfattet af folkeskolelovens bestemmelser 23. Antal tilmeldinger ti MO.UV. Hold oprettes, når 12 elever med samme modersmål ønsker det 24. De to største grupper i kommunen 25. Der er et tilstrækkeligt antal elever der er etniske foreninger/forældregrupper, der henvender sig 26. EU-lande, Færøerne og Grønland tilbydes undervisning på klasse. Ikke EU-lande tilbydes undervisning på 0.-3.klasse. Der oprettes hold ved min. 12 tilmeldinger 27. Det er flertallet af de tosprogede.(red: Tyrkisk, kudisk) 28. Antal elever. Lærermuligheder. Forældreønsker 29. jf elevantal + ønske fra forældre 2.2. siger at kommunen giver modersmålsundervisning til eu/eøs børn gennem hele skoleforløbet.) 30. Henvisning til Møllevangsskolen 11

12 Bilag 10. Varianter af undervisningen i de lokale folkeskoler, hvor modersmålsundervisning er integreret. 1. Lærerne opfordres til at udnytte elevernes modersmål som læringsredskab, men det sker i meget begrænset omfang. 2. Der tilbydes modersmålsbaseret lektiehjælp på 4 skoler. Foreligger en statusrapport fra dec. 3. Der er almindelig konsensus om, modersmålet bevidst skal nyttiggøres generelt i klasser med tosprogede børn 4. Modersmålet inddrages i elevernes undervisning og hverdag, hvor dette er relevant for elevernes udvikling. Modersmålet værdsættes som en vigtig del af sprogudvikling og læring set i relation til et dynamisk sprogsyn. 5. Der er ansat to-sprogede medarbejdere på de to skoler i kommunen med de flest tosprogede elever 6. Kommunen har tidligere haft sproggrupper på et antal skoler. Dette blev sparet væk for to år siden. En del af de tosprogede lærere i de store sprog har timer i sprogcentret, hvor de varetager tosproget undervisning, dvs. undervisningsforløb hvor det fælles modersmål tages i anvendelse for at lette læreprocessen. 7. I kommunens tre modtageklasser anvendes børnenes modersmål som støtte i udviklingen af dansk. 8. En særlig rullende indskoling gør det muligt at integrere de elever, der har mest dansk sprog. 9. Et par skoler med store andele af tosprogede elever har i nogle enkeltstående undervisningsforløb medtænkt modersmålsundervisning. Bl.a. arbejder en skole med tekster på modersmål fra elevernes hjem i forbindelse med særlige forløb i begynderlæsning. 10. Tokulturelle medarbejder/modersmålslærere indgår i undervisningen i indskolingen, hvis der er mindst 5 elever med samme modersmål i årgangen. 11. I kommunen - krydset ja, ikke uddybet det kan fx dreje sig om initiativer i forbindelse med det sidste års kvalitetsudvikling af området nævnt i punkt 6.2.: Kommunen har de sidste år arbejdet med at kvalitetsudvikle modersmålsundervisningen. Dette har konkluderet i forskellige tiltag se: Konklusioner og anbefalinger: Primærydelsen er undervisning i modersmål, hvor eleverne tilbydes undervisning i 3 lektioner om ugen fra klasse. Modersmålsundervisning i sprogene tyrkisk og arabisk % af de samlede ressourcer anvendes til de sent ankomne elever - det vil sige fagundervisning på modersmålet Undervisningen skal tilrettelægges efter kriterierne i fælles mål. Elevens kompetencer/standpunkt i modersmålsundervisningen skal indarbejdes i den generelle elevplan for eleven. Modersmålslærerne udarbejder årsplan for gruppen/holdet Modersmålslæreren udarbejder elevplan for den enkelte elev Tydeligere modersmålslærere på skolerne Der skal sikres større sammenhæng til den øvrige undervisning/fag på skolerne Der skal skabes rammer for dialog om enkelte elever mellem modersmålslærerne og dansk2- lærerne Modersmålslæreren skal organisatorisk tilknyttes den skole, hvor elevrepræsentationen med det pågældende modersmål er størst. Dvs., at modersmålslæreren skal deltage i skolens pædagogiske aktiviteter, som fx pædagogisk rådsmøder, skoleudvikling m.v. 12. Tjørnegårdsskolen tilbyder modersmålsundervisning i tyrkisk i tæt samarbejde med sprogundervisning/sprogstimulering i børnehaveklasserne. 12

13 13. Vi har tilbud om modersmålsbaseret lektiehjælp på tyrkisk, somalisk og arabisk fra skoleåret 08/09, som forsøg i de kommende 2 år. 14. Tilknyttet sprogstøtte på modersmålet på skoler med mange elever fra de 5 store sproggrupper. Det blev i skoleåret 07/08 besluttet lokalt hvordan timerne skulle benyttes. Nogle steder er sprogstøtten indgået i almindelig undervisning i tolærerordninger, andre steder er ressourcerne brugt i forbindelse med lektiehjælp. På nogle skoler har der været et element af opkvalificering af de tosprogede medarbejdere i forbindelse med samarbejdet. Forløbet er evalueret. (telefonisk information i forbindelse med henvisning til skole i spørgeskemaet) 13

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere