' #$*# ' # #) * #& #& ' # #* #, #$--

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "' #$*# ' # #) * #& #& ' # #* #, #$--"

Transkript

1 !"! "$% $ %$ " $&' ( ' $) * ' $* +( ' ) * & & ' *, $-- " " $(. $ /% &%$ & $ &$

2 $ %% &" ( $ 0 1 $"%$ " 2$ 2. ) " 3 $ * 4* 05 0 $ &'(&%%$ '67 7) 2) 7) 2)7 ' " - - 7) 2 0 $$ 0 '$ " $ 08$$ )2! & &

3 7) ) 23 & 7) 2)5 7) 2:+ 7) 2:+ 9 ;. " $ & 1 < ' <7) 2=

4 7) 2= " $ 7 ' $! % 7) 2'% >

5 '7 $ "" $"$ $ % ) (&*+, 7 '6 < 7+ 1< <')'/ ')' $$ -, 1 7) 2? & $ $ 7) 2? )A =AFRUND(B16*EKSP((GrMean-0,5*GrStdev^2)+GrStdev*NORMINV(SLUMP();0;1));2) $ 3/1/0 B4+ 5 D)5 0 )?

6 7! )? ( =HVIS(OG(C14<0;C15<0;C16<0);MIN(AFRUND(BuyPct3*D16;0);HELTAL(H16/B16));HVIS(OG(C15 <0;C16<0);MIN(AFRUND(BuyPct2*D16;0);HELTAL(H16/B16));0)) ",0:",0*) *088? + 7 $ $ * E $ 3 $ 2 5' ) *$ $ $ & $ =(J265+K265)-(InitCash+InitShares*InitPrice) +F++,00 =!A+ 9 $=B 7 0? A =L265 =MIN(B16:B265) $ $$ %, 9 $ " $ " $ &< 7) 2A < $ < < $$,&, (,!!, ' 7) 2A ' 0 )

7 * 0 4* 0 7) 2A< B + ' G 7 7) 2B ': /%. $ F 7) 2B% $ 0 ' $

8 $. 0 C HI ( Option Explicit Private Sub Workbook_Open() Dim ws As Object Worksheets("Forklaring").Activate Range("G4").Select For Each ws In ActiveWorkbook.Sheets If ws.name <> "Forklaring" Then ws.visible = False Next End Sub 7 $/!"$ $ < 0 $)B 7 2 $/$ %! (-"0'"',1 Option Explicit NReps er antallet af replikationer der ønskes gennemført Dim NReps As Integer $/$ - Sub Main() Dim i As Integer Dim svar ' Få antallet af replikationer, som ikke må overstige Do svar = InputBox("Hvor mange replikationer skal simulationen udføre?" _ & " (Indtast en heltalsværdi <= 1000.)", "Antallet af replikationer") If svar = "" Then MsgBox "Du har klikket Cancel" Exit Sub ElseIf CInt(svar) > 1000 Then MsgBox "Antallet af replikationer skal være < 1000.", _ vbexclamation, "For mange replikationer" End If Loop Until NReps <= 1000 NReps = CInt(svar) ' Ryd forrige resultater. With Worksheets("Replikationer").Range("A3") Range(.Offset(1, 0),.Offset(0, 5).End(xlDown)).ClearContents ' Indtast tæller ting på første ark.

9 Worksheets("Forklaring").Activate Range("D18") = " Simulations iteration" Range("G18") = "af" Range("H18") = NReps ' Kør simulationen og opfang statistik. Call RunSim Call CollectStats ' Slet replikationstæller på første ark. Range("D18:H18").ClearContents ' Updater histogram data. Call UpdateHistograms ' Vis resultater. With Worksheets("Resultater").Visible = True.Activate.Range("A2").Select End Sub $/$ "! < < F0" 0 &'JK' $> $ <F0 $"; >! ' $!60 1 : +F0 " 747& )BB : > Sub RunSim() Dim i As Integer ' Loop over replicationerne. For i = 1 To NReps ' Vis nuværende replikationsnummer på første ark. Range("RepNumber") = i ' Tving en rekalkulation igennem. Application.Calculate ' Optag outputs på Replikations arket. With Worksheets("Replikationer").Range("A3").Offset(i, 0) = i.offset(i, 1) = Range("EndCash").Offset(i, 2) = Range("EndStockVal").Offset(i, 3) = Range("CumGainLoss").Offset(i, 4) = Range("MinPrice") :/7%+

10 .Offset(i, 5) = Range("MaxPrice") Next End Sub $/$. 2+ F < <& < '!60 " < 7!60 < <Application.Average(RepRange) Sub CollectStats() Dim i As Integer, RepRange As Range ' Loop over output størrelserne. For i = 1 To 5 ' RepRange er ranget på Replikationsarket som skal summeres. With Worksheets("Replikationer").Range("A3") Set RepRange = Range(.Offset(1, i),.offset(nreps, i)) ' Anvend Excel's funktioner til at udregne statistik, ' og smid dem på Resultater arket. With Worksheets("Resultater").Range("A3").Offset(1, i) = Application.Min(RepRange).Offset(2, i) = Application.Max(RepRange).Offset(3, i) = Application.Average(RepRange).Offset(4, i) = Application.StDev(RepRange).Offset(5, i) = Application.Median(RepRange).Offset(6, i) = Application.Percentile(RepRange, 0.05).Offset(7, i) = Application.Percentile(RepRange, 0.95) Next End Sub $/$/ %3 (,! C ' K 7 ' $ 7L0"!60 7L0" " 9 "F22!7 $ 00 7" H $D 00 < <" 7 $

11 & ' Sub UpdateHistograms() Dim i As Integer, j As Integer, Pct5 As Single, Pct95 As Single, _ Increment As Single, RepRange As Range, BinRange As Range ' Loop output størrelserne. For i = 1 To 5 ' Histogrammerne har hver 10 "bins". Laveste "løber" op til 5 percentilen, ' og den sodste "løber" over 95 percentilen, og de resterende er imellem disse. Pct5 = Worksheets("Resultater").Range("A9").Offset(0, i) Pct95 = Worksheets("Resultater").Range("A10").Offset(0, i) Increment = (Pct95 - Pct5) / 8 ' RepRange indeholder data for histogrammerne. With Worksheets("Replikationer").Range("A3") Set RepRange = Range(.Offset(1, i),.offset(nreps, i)) ' De skjulte DataHist ark indeholder data til histogrammerne. ' Kolonne A indeholder bin'ene, kolonne B ' har labels for den horisontale akse, og kol C har frekvenserne. With Worksheets("DataHist" & i).range("a3").offset(1, 0) = Round(Pct5, 0).Offset(1, 1) = "<=" &.Offset(1, 0) For j = 2 To 9.Offset(j, 0) = Round(Pct5 + (j - 1) * Increment, 0).Offset(j, 1) = Round(.Offset(j - 1, 0), 0) & "-" _ & Round(.Offset(j, 0), 0) Next.Offset(10, 1) = ">" & Round(.Offset(9, 0), 0) Set BinRange = Range(.Offset(1, 0),.Offset(9, 0)) ' Excel's Frequency funktion er en array formel, så den rigtige egenskab er ' FormulaArray egenskaben. Range(.Offset(1, 2),.Offset(10, 2)).FormulaArray = _ "=Frequency(Replikationer!" & RepRange.Address & "," _ & BinRange.Address & ")" Next End Sub $/$4 5 2(%" JF+ + $ $ $" Sub ViewChangeInputs() ' Unhides og activerer Inputarket så bruger kan se og ændre. With Worksheets("Inputark").Visible = True.Activate End Sub

12 $4 %! ( 0 $ 7 0 +F0!60"$< $ G 00!60 1 ; *"! $'8; 00$$$ $$ $

! #!! $ % $! & " &'"! & *+ "! " $ $ ""!,-! $!.! $! " # 1!! &' "

! #!! $ % $! &  &'! & *+ !  $ $ !,-! $!.! $!  # 1!! &' ""# "" # $ % $ & " &'" & " "()" *+ " " $ $ *+" $ %"&'" "( "",- $. + /"&'"-0 $ " # 1 &' " +"% $ %'('" 2 ' ) )030 )030) * )033 " )033 // " " 1 1 41 ")035)036 5- " " " *+773,8 *+ % " " )035& " )036& " 1 %"

Læs mere

! " # $% &'!& & ' '" & # ' "&()(*& + + +,-' "&( # &(! (! " )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! & " " & & / & & (!

!  # $% &'!& & ' ' & # ' &()(*& + + +,-' &( # &(! (!  )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! &   & & / & & (! !" #$ "%!"&! " # $% &'!& & ' '" & # ' "&()(*& + + +,-' "&( # &(! (! " )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! & Workbooks( MedarbUndersøgelse ),-.", & & Worksheets( Data )& Charts( DisplayData )&& )& " " & & / & &

Læs mere

$ %' ) * %' +,! - Myarray %' /0 /0 122 +3 /0 /0

$ %' ) * %' +,! - Myarray %' /0 /0 122 +3 /0 /0 !"#!"# "# %&') * #" % && %' Dim MyArray2) As Integer ) * %' +,! - Myarray MyArray0). %' /0 /0 122 + /0 /0 +4 / 0) Dim MyArray1 to 2) As Integer 5MyarrayMyArray1)" +6 Option Base 1 Option Explicit %' 76

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA til Windows 9x / Windows NT / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2002 Copyright 2003 by F.M.T.

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Temaopgave i statistik for

Temaopgave i statistik for Temaopgave i statistik for matematik B og A Indhold Opgave 1. Kast med 12 terninger 20 gange i praksis... 3 Opgave 2. Kast med 12 terninger teoretisk... 4 Opgave 3. Kast med 12 terninger 20 gange simulering...

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Aktivering af kodeord - når du har modtaget en systemmail

Aktivering af kodeord - når du har modtaget en systemmail Aktivering af kodeord - når du har modtaget en systemmail Danmarks Miljøportal Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf. 72 54 54 54 CVR 29 776 938 EAN 5 798 000 871 007 miljoeportal@miljoeportal.dk www.miljoeportal.dk

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Installationsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Installationsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Installationsvejledning Indhold 1. Installationsvejledning...3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger...3 1.3 Standard fremgangsmåde... 3 2. Installation af objekter... 4 2.1

Læs mere

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp: Mikro Værkstedet A/S Revision 1.5, 10. april 2008 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hvilke programmer kan bruges med den digitale stemme?...

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Indhold Tegning af boksplot. Man kan ikke tegne flere boksplot på samme figur i Excel 2007, men man kan sammenligne to boksplot ved at tegne dem hver for sig

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Undertegnede har for DVBF udviklet det regnearksbaserede turneringssystem, som vi benytter til afvikling af kidsvolley

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

En karakteristik af de regulære sprog. Ugens emner. FA minimering [5.1-5.2] MyHill-Nerode-sætningen en algoritme til minimering af FA er

En karakteristik af de regulære sprog. Ugens emner. FA minimering [5.1-5.2] MyHill-Nerode-sætningen en algoritme til minimering af FA er Ugens emner FA minimering [.-.] MyHill-Nerode-sætningen en algoritme til minimering af FA er En karakteristik af de regulære sprog Et sprog L er regulært hvis og kun hvis L beskrives af et regulært udtryk

Læs mere

Officepakken til elever på Vallensbæks folkeskoler

Officepakken til elever på Vallensbæks folkeskoler Officepakken til elever på Vallensbæks folkeskoler Som en del af Vallensbæk Kommunes BYOD (Bring Your Own Device) løsning, tilbydes elever nu muligheden for at installere den fulde officepakke helt gratis,

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet Fortran 90/95 Dieter Britz Kemisk Institut Aarhus Universitet 3. Udgave, Oktober 2009 2 Fortran 90/95 Indhold Forord 4 1 Basis 5 1.1 Et simpelt Fortranprogram............. 5 1.2 De fysiske rammer.................

Læs mere

ELEVHÆFTE. 2014 Grønlandsbanken All Rights Reserved

ELEVHÆFTE. 2014 Grønlandsbanken All Rights Reserved ELEVHÆFTE 2014 Grønlandsbanken All Rights Reserved banken.gl INDHOLD VELKOMMEN TIL QASSIT 3 De tre missioner du kan vælge mellem er: 3 Mission 1: Efterskoledrømme 3 Mission 2: Alene hjemme 3 Mission 3:

Læs mere

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres)

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Til Gribskovløbet 006 gennemførte 118 kvinder 1,4 km distancen. Fordelingen af kvindernes løbstider

Læs mere