SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013"

Transkript

1 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

2 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub personale Side 5 Telefon og adresseliste på skolebestyrelsen Side 6 Billede af skolebestyrelsen Side 7 Skolebestyrelse, elevråd og pædagogisk råd Side 8 Skolens hverdag Side 9 Skolens hverdag Side 10 Skolens hverdag Side 11 Tilbud og arrangementer Side 12 Tilbud og arrangementer Side 13 Tilbud og arrangementer Side 14 Tilbud og arrangementer Side 15 Tilbud og arrangementer Side 16 Idræt Side 17 SFO og Klub Side 18 Tandpleje Side 19 Tale Høre Lærer / Psykolog Side 20 Skolesundhedsplejerske Side 21 Minikonfirmand Side 22 Timetal, ringetider og klasselærere Side 23 Ferieplan og buskørsel Side 24 Lokaleplan, indskolingen 0. til 3. klasse Side 25 Lokaleplan, skolens øvrige lokaler Side 26 Lokaleplan, SFO Side 27 Billedet er fra første skoledag, august 2011

3 KÆRE FORÆLDRE Lige som sidste år, har vi valgt at lægge vores info-hæfte på skolens hjemmeside i stedet for at uddele det til skolens elever i papirform. Elever og forældre må meget gerne komme med forslag til ændringer eller tilføjelser til hæftet. Ønskes oplysninger i hæftet uddybet eller andre oplysninger om skolen, er du velkommen til at kontakte skolens kontor. SJØRSLEV SKOLE 2012 BEMÆRK: På skolens hjemmeside under Aktiviteter og aktivitetskalender, kan du månedsvis se, hvilke aktiviteter, der er på skolen. Side 1

4 KORT FORTALT Sjørslev Skole er en grundskole i et spor med klasser fra 0. kl. til og med 6. klasse. I skoleåret 2012/13 bliver vi 134 elever. Skolen er fødeskole til Kjellerup Skole, der modtager eleverne efter 6. klasse. For at lette overgangen, samarbejdes der med Kjellerup Skole, og børn samt forældre inviteres på besøg på Kjellerup Skole før flytningen. På skolen er der i øjeblikket 9 lærere og 1 børnehaveklasseleder. Der er ansat én skoleleder, én serviceleder, én skolesekretær, samt 5 pædagoger i SFO en. Silkeborg Kommunes Rengøringssektion tager sig af rengøringen på skolen. I Silkeborg Kommune har man indført en indskolingsmodel, det betyder at lærere og pædagoger samarbejder om undervisningen et antal timer om ugen. EN GOD SKOLE Elevernes bud på en god skole: SKOLEN ER ET STED, HVOR DER ER MEGET AT LÆRE, MEN DET ER DIG, DER BESTEMMER, OM DER ER RART AT VÆRE: MAN MÅ IKKE DRILLE HINANDEN! TAL ORDENTLIG TIL HINANDEN! TAG GODT IMOD NYE ELEVER! VÆR MOD ANDRE, SOM DU ØNSKER DE SKAL VÆRE MOD DIG! Side 2

5 Telefonliste Sjørslev Skole Skolesekretær Sognegårdsvej 41 Karin Knudsen 8620 Kjellerup Linåtoften 4b 8600 Silkeborg Tlf.: Tlf. Kontor: Tlf.: Skoleleder: Personalerum: Serviceleder Hjemmeside: Niels Jørgen Møller(Jønne) Sitkagranen 20 Serviceleder/Sognegården: 8620 Kjellerup Tlf.: Tlf.: Mobilnr.: Psykolog ved PPR Mette Bastrup Jensen Søvej Silkeborg Tale-/hørelærer Gitte Lindblad Sørensen PPR Søvej Silkeborg Tlf.: Skolesundhedsplejerske Kirsten Clausen Mandag mellem 8 og 9 Mobilnr.: SFO Tlf.: Mobilnr.: Klubben Tlf.: Billedet er fra 0. klasse Side 3

6 Adresser og telefonliste Skolens lærere Skoleleder: Stedfortræder: Birgit Henriksen (BH) Per Østergaard (PØ) Hattenæsvænget 18 Vandgranen Silkeborg 8620 Kjellerup Tlf.: Tlf.: Anna Marie Moustsen (AM) Zita Kragh Mortensen (ZM) Lærkevej 13 Krabbesgade Ans by 8620 Kjellerup Tlf.: Tlf.: Tina Lorenzen (TL) Irene Andreassen (IA) Bavnevej 22 Blodbøgen Løgstrup 8620 Kjellerup Tlf.: Gitte Holm Bech (GH) Lena Mose (LM) Efterårsvej 1 Jeppe Aakjærs Vej Silkeborg 8620 Kjellerup Tlf.: Tlf.: Marie Lykke Pedersen (MP) Annette Dürr Jensen (AJ) Gjermosevej 10, Grauballe Skovfyrren Silkeborg 8620 Kjellerup Tlf.: Tlf.: Sarah Kudahl Rolighedsvej 8, Sjørslev 8620 Kjellerup Tlf.: (SK) Side 4

7 Adresse og Telefonliste SFO/Klub personale SFO-leder Thomas V. Rasmussen Ege Allé Silkeborg Tlf.: (TR) Alice Greene Friis Vinderslevholmvej Kjellerup Tlf.: (AG) Tina Høgfeldt Ågade Kjellerup Tlf.: (TH) Flemming Nielsen Varbergvej Silkeborg Tlf.: (FN) Sigga Møller Foged Middagshøjvej Viborg Tlf.: (SF) SFO underholder til beboerfest

8 Side 5 Adresser og telefonliste Skolebestyrelsen Formand Næstformand Lars Frederiksen Mette Nybye Sørensen Rolighedsvej 8, Sjørslev Sjørslevvej 52, Sjørslev 8620 Kjellerup 8620 Kjellerup Tlf.: Tlf.: Paw Nyrup Lene Rask Pedersen Branddamsvej 10, Sjørslev Sjørslevvej 29, Sjørslev 8620 Kjellerup 8620 Kjellerup Tlf.: Tlf.: Ida Kirstine Poulsen Stig Rask Olesen Rolighedsvej 15, Sjørslev Sognegårdsvej 21, Sjørslev 8620 Kjellerup 8620 Kjellerup Tlf.: Tlf.: Irene Andreassen Britta Rønde Færch Medarbejderrepræsentant Hestehaugen 21, Vium Blodbøgen Kjellerup 8620 Kjellerup Tlf.: Annette Dürr Jensen Medarbejderrepræsentant Skovfyrren Kjellerup Tlf.: Suppleant: Charlotte Torping Elev-repræsentanter: Vælges hvert år i august måned Skoleleder Birgit Henriksen Hattenæsvænget Silkeborg Tlf.: SFO-leder/sekretær Thomas V. Rasmussen Ege Allé Silkeborg Tlf.: Skolebestyrelsen passer SFO en Side 6

9 Skolebestyrelsen 2012/14 Bagerste række fra venstre: Paw Nyrup (f.rep.), Annette Dürr Jensen (medarb.rep),lars Bukholt Frederiksen (formand), Stig Rask Olesen (f.rep.) Forreste række fra venstre: Irene Andreassen (medarb.rep), Britta Rønde Færch (f.rep.), Mette Nybye Sørensen (næstformand) og Lene Rask Pedersen (f. rep.) På billedet mangler Ida Kirstine Poulsen (f.rep.), elevrepræsentanterne, skoleleder Birgit Henriksen, og SFO-leder Thomas Rasmussen, der fungerer som sekretær for bestyrelsen. Skolebestyrelsen ønsker at være en synlig bestyrelse, og man er som forældre altid meget velkommen til at kontakte bestyrelsen. Telefonnumrene står på forrige side, men vil du hellere e, kan det ske til Formand Lars Frederiksen via Forældreintra. På skolens hjemmeside kan man finde både dagsordener og referater. Der skal være valg til skolebestyrelsen i begyndelsen af 2014 igen, og vi afholder valg hvert andet år. Side 7

10 Skolebestyrelsens opgave er: SKOLEBESTYRELSEN At fastsætte principper for og føre tilsyn med skolens virksomhed. At godkende skolens budget. At godkende undervisningsmidler. At afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af ledere og lærere. At udarbejde forslag til kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner. At udtale sig om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den. Desuden kan bestyrelsen udtale sig og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle forhold, der vedrører skolen. ELEVRÅD Hvert år vælges et elevråd. Der vælges en repræsentant fra 4., 5., og 6. klasse. Blandt disse 3 vælges 2 repr. til skolebestyrelsen. Elevrådet vælges i august måned. Der udpeges en kontaktperson, der hjælper elevrådet i dets arbejde. PÆDAGOGISK RÅD Pædagogisk Råd, der er rådgivende for Skolebestyrelsen og skolens leder, består alle af medarbejdere (lærere og pædagoger), der varetager undervisningsopgaver eller andre pædagogiske opgaver på skolen. Pædagogisk Råd kan også udtale sig om sager forelagt af skolebestyrelsen. Side 8

11 SKOLENS HVERDAG Aula: Ved rolige aktiviteter må eleverne opholde sig i Aulaen i pauserne. I sommerhalvåret skal eleverne dog være ude i de to store frikvarterer. Idrætsplads: I frikvartererne må idrætspladsen benyttes til leg og boldspil. I særlige tilfælde (pløre, misbrug og lign.) lukkes der for adgang til pladsen. Skolegård: I skolegården må der kun spilles med blød bold. Læderbolde må kun bruges på sportspladsen. Mobiltelefoner: Det er tilladt at medbringe mobil i skoletiden, men den må ikke være tændt (heller ikke på lydløs) i skoletiden. Når eleverne har forladt skolen efter sidste time, må den tændes igen. Hvis den enkelte elev overtræder forbudet, vil mobilen blive afleveret på kontoret, hvor eleven kan hente den efter sidste time. Gentager overtrædelsen sig, kan telefonen afhentes på kontoret af eleven i følgeskab med en af forældrene en af de følgende dage. Vi opfordrer eleverne til at lade deres mobil blive hjemme, alternativt have den liggende slukket i tasken i hele skoletiden. Mobilen skal altså ikke findes frem og kigges på i frikvartererne heller ikke når man er ude i skolegården i frikvartererne. Morgensang: Elever og lærere samles til morgensang hver dag i aulaen, når det ringer ind til 1. lektion kl til. Om fredagen skiftes klasserne til at vælge og introducere dagens sang, og hvis en klasse har forberedt at optræde med musik, sang, teater eller anden aktivitet, er det oftest om fredagen, det vises til morgensang. SKOLENS OMRÅDE må ikke forlades i frikvartererne. Gårdvagt: Tilsynsbestemmelsen kræver en gårdvagt. På Sjørslev Skole deles alle lærere og indskolingspædagoger om opgaven, så to voksne hver dag deles om gårdvagten. Erstatningskrav: Hvis elever forsætligt eller ved grov uagtsomhed forårsager skade på skolens bygninger, inventar eller undervisningsmaterialer, bl.a. de udlånte bøger, kan dette medføre et erstatningskrav. Man skal være opmærksom på, at skolen ikke har forsikringer, som dækker elevernes ejendele eller ulykker, som ikke kan henføres til tilsidesættelse af gældende sikkerhedsforskrifter fra skolens side. Forvolder en elev skade på skolens ejendom forsætlig eller uforsætlig, er eleven erstatnings-ansvarlig. Alle sager vedrørende forsikringsspørgsmål behandles af skolens ledelse. Side 9

12 SKOLENS HVERDAG Fravær og fritagelse: Sygdom og ufremkommelige veje er de normale, lovlige grunde til fravær. Årsagen oplyses i kontaktbogen. Fritagelse kan søges i særlige tilfælde. Enkelte timer op til en hel skoledag gives af klasselæreren plus de berørte lærere under ansvar over for skolelederen. Flere dage bevilges af skolelederen under ansvar over for skolebestyrelsen. Glemte ting: Glemte ting vil blive vist frem og kan efterlyses ved morgensamlingen. Ved passende lejligheder lægges glemte ting frem, f.eks. ved Åbent Hus. Husk at mærke håndklæder, gymnastiktøj, vanter, overtøj o.s.v. Kontaktbogen: Er det normale bindeled mellem hjem og skole. Heri skrives meddelelser begge veje, søges om fritagelse o.s.v., og der kvitteres med underskrift for modtagelsen. Kontaktbogen skal vises til alle berørte lærere ved fritagelse. Flere af skolens klasser har åbnet for en elektronisk kontaktbog via Forældreintra. Legepladsen: Legepladsen vedligeholdes af skolens midler og penge fra skolens marked. Den er åben efter skoletid PÅ EGET ANSVAR. For at dette kan fortsætte, beder skolen alle hjælpe til med, at meningsløse ødelæggelser uden for skoletid undgås. Holddannelse Skolebestyrelsen har vedtaget principper for hold-dannelse. På mange skoler praktiseres holddannelse på årgange, hvor årgangen tilføres ekstra lærertid, så den i perioder kan udnyttes til øget differentiering. Man samler således en gruppe elever, der har behov for et særligt undervisningstilbud. Holddannelsestimerne kan bruges for at imødekomme praktiske, pædagogiske og organisatoriske problemstillinger. Lærergruppen prioriterer selv ressourcen. På Sjørslev Skole har vi kun 1 spor og har derfor valgt at gribe hold-dannelsen an på vores egen måde. Timerne kan bruges som en forebyggende foranstaltning i børnehaveklassen, og en del bruges for at løse praktiske problemer i forbindelse med de praktisk/kreative fag, hvor det store antal elever i klasserne nødvendiggør deletimer. Resten af timerne anvendes fleksibelt for at give øgede muligheder for differentiering i de klasser, hvor der er størst spredning. Holddannelsestimer anvendes i dansk, engelsk og matematik som støtte på klassen og på mindre hold uden for klassen. Holddannelseslæreren og faglærerne samarbejder, så der opnås en sammenhæng mellem elevernes almindelige undervisningstimer og holddannelsestimer. Side 10

13 SKOLENS HVERDAG Tilsyn: Alle bestemmelser herom findes i: Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden Skolens tilsynspligt 2. Skolens pligt til at føre tilsyn med eleverne indtræder 10 minutter før undervisningen begynder, og ophører ved udløbet af det tidsrum, som naturligt medgår til, at eleverne forlader skolen ved undervisningens ophør. Det betyder eleverne gerne må være på skolen 10 min. før deres første time starter, men vi forventer eleverne også forlader skolen umiddelbart efter sidste undervisningslektion. Tilsynspligtens område 3. Tilsynet omfatter i stedlig henseende elevernes ophold og færden i skolens bygninger og på skolens arealer. Tilsynet omfatter endvidere elevernes overholdelse af skolens forskrifter på fortovs-, gade- eller vejarealet umiddelbart ud for skolen. Elevernes skolevej i øvrigt, herunder eventuelle befordringsordninger som benyttes af eleverne, er ikke omfattet af skolens tilsyn. Den øvrige skolevej er altså ikke skolens ansvar, men vi er selvfølgelig indstillet på at hjælpe ved evt. problemer. Skolens tilsyn skal med cirkulærets ordsikre: elevernes tryghed og sikkerhed og hindre brud på skolens regler, men i mindst lige så høj grad fremme et godt forhold mellem eleverne. Rygning: Ingen elever må ryge på skolen. Penge: Medbringer eleverne penge til skolen, bør disse ikke efterlades på bordene, i tasker på gangen eller i overtøj. Spisning: Spisning foregår i klassen under lærerens opsyn fra kl til Der bruges 5 min. af timen og 5 min. af pausen. Sygdom: Det er ikke nødvendigt at ringe til skolen, hvis eleven er syg. Når eleven er rask igen, skriver forældrene i kontaktbogen om fraværs-perioden samt grunden til fraværet og kvitterer med en underskrift. Dette kan også gøres på forældreintra efter aftale med den enkelte klasselærer. Ved udsigt til langvarigt fravær bedes skolen oplyst herom. Forhold vedr. visse epidemisygdomme m.v. skal oplyses til skolen. Side 11

14 SKOLENS HVERDAG Skolebøger: Skolebøger er meget dyre i indkøb, derfor bedes forældrene være behjælpelige med at få dem bundet ind snarest efter udlevering. Ved skader på bøgerne kan eleverne gøres ansvarlige. Cykler: Cykler skal stilles i den anviste cykelparkering, og de må ikke smides op af mure, hegn eller hække. Forældre har ansvaret for, at cyklerne er i orden (lygter m.m.). Billedet er fra en af vores Åbent Hus-dage TILBUD OG ARRANGEMENTER Den glemte Latter: Vi har i mange år afholdt et skolemarked. I dette skoleår har vi skiftet markedet ud med en teaterforestilling. Kort efter sommerferien begynder vi at forberede et stort teaterprojekt. Vi har søgt om og fået lov til at indgå i et projekt sammen med Kirke-Skole-Kultur/Silkeborg. Stykket, vi skal forberede, hedder Den glemte latter. I en verden, der bedst kan beskrives som Middelalderhigh-tech, skal vi møde folk og fæ, konge og prinsesse, orakler og vise mænd.. Det bliver en stor opgave med orkester, sangere, mange skuespillere, kostumer, professionelt lys og lyd og heldigvis et par øvede instruktører udefra. Stykket opføres d. 16. november i Egnscentret. Teaterforestillingen er for alle interesserede: forældre, søskende og lokalbefolkningen. Side 12

15 Idrætsdag: Skolen holder hvert år i samarbejde med Vinderslev Skole en idræts-dag. 0.- og 1. klasserne har forskellige former for skattejagt og stafetlege. De øvrige klasser konkurrerer i løb, spring, og boldspil. Et veloplagt publikum plejer heller ikke at mangle. Den Kreative Skole / Musikskole: Den Kreative Skole, Silkeborg er en både central og decentral skole med bl.a. musikundervisning for indskolingseleverne på flere af kommunens skoler. Undervisningen for de yngste klasser samt nogle af sammenspilsholdene finder således sted, hvor de fleste elever hører hjemme, hvis der er basis for at oprette et hold. Vi håber, vi i år kan få oprettet hold med sammenspil her på Sjørslev skole. Den Kreative Skoles instrumenter benyttes også i skolens almindelige musikundervisning til stor glæde for både elever og lærere. Tilmelding til Den Kreative Skole sker via skolens hjemmeside i april/maj måned til det følgende skoleår. Udover sammenspil på Sjørslev Skole er der mulighed for at melde eleverne til forskelligt instrumentspil samt til hold med dans, teater og billedkunst på Kjellerup Skole. Du finder alle oplysninger samt tilmelding på: Tlf. : Områdeleder: Søren Kristian Frydenlund-Vad Billedet er fra 0. klasse Billedet er fra 3. klasse Emneuger: I løbet af et skoleår er der på årsplanen planlagt 3-5 klasselærer-dage og 4 emnedage klasselærerdage om efteråret og foråret. I disse dage har alle klasser deres klasses lærere, og klassen kan vælge et emne, der er aktuelt for klassen, og det kan dels foregå på skolen og dels indeholde ekskursioner. Nogle gange arbejder 2 klasser sammen om et emne. Indskolingen afholder 2 indskolingsdage den 10. og 11. september. Den maj 2013 klasselærerdage for hele skolen. Idrætsdagen, der afholdes sammen med Vinderslev Skole, afholdes den 24. juni. Side 13

16 Emnedage. I dette skoleår bliver det i uge 46. I disse dage arbejder hele skolen med et fælles emne, og i år er det et teateremne. 2. Sidste uge af skoleåret er også lidt anderledes, og i denne uge ligger den sidste klasselærerdag. Denne dag bruges dels til at afslutte skoleåret, dels til at lave sider til en årsmappe. Der skal også ryddes op i klassen. Sidste dag før sommerferien har klasselæreren sin egen klasse i en times tid, derefter er der fælles afslutning i aulaen, hvor 6. klasse tager afsked med skolen. Dagen slutter af med en dyst mellem afgangs-eleverne og lærerne. 6. klasse starter denne dag med fælles morgenbord sammen med forældre og lærere. Der arrangeres også fælleskommunale idrætsdage i løbet af skoleåret, blandt andet på Levring Efterskole, der altid har et tilbud til kommunens 4. og 5. klasser. Fagdage: Fagdage er dage, hvor klasserne får en faglærer hele skoledagen. Det kan være en hel dag til natur/teknik, musik, billedkunst eller sprog. Det er et forsøg på at tilgodese fagene med lavt timetal. Disse fag mister ofte timer i emne-ugerne. Dagene er spredt ud over året på forskellige ugedage. I 2012/13 planlægges 4 fagdage, der placeres med 1 dag i efteråret og 3 dage i foråret. Jule Klippe Dag: I år afholdes juleklippedagen den 29. november. Den almindelige undervisning aflyses, og i stedet fremstilles forskellige juleting, og skolen pyntes til jul. Skolebibliotek: Alle elever vil en gang om ugen få lejlighed til at komme på skolebiblioteket og låne bøger til læsning i fritiden. Biblioteksbesøget finder sted i forbindelse med en dansktime. Lånetiden, for bøger der hjemlånes fra skolebiblioteket, er 4 uger. Vi har intet bødesystem eller lign. for bøger, der afleveres for sent, men vi beder forældrene om at hjælpe med til at påse, at bøgerne afleveres rettidigt. Side 14

17 Skolebod: 6. klasse står for skoleboden. Der sælges skolebrød, ostehaps, juice og kakaomælk. I perioder sælges der også andre produkter. Der tilbydes mælkeordning igennem mejeriernes skolemælksordning. Som et supplement til skoleboden er der mulighed for hver onsdag at købe mad fra Suss i Kjellerup. Vi har fået et rigtigt godt tilbud fra og børnene behøver ikke have penge med i skole, for forældrene bestiller det selv hjemmefra via computeren. Der er mange muligheder for at bestille idet der er et større udvalg af mad. Der kan nu bestilles sandwich på både lyst og groft brød og der er mulighed for at købe pastasalat m.m. Der er mulighed for at bestille fra dag til dag eller flere uger frem i tiden. Friske og lækre madpakker, der er lavet samme dag. Betaling med dankort og e-dankort. Der er oprettet et link i menuen på skolens hjemmeside i venstre side. Det hedder bare "SKOLEMAD". Der er en vejledning til, hvordan man opretter sig, når I logger ind på Sjørslev Skole. Fra august bliver det også muligt at købe frugt via en netbaseret løsning. Først i det nye skoleår vil der komme mere information om tilbuddet. Man bestiller frugt til ½ år ad gangen, og frugten koster 2 kr. pr. stk. Det bliver muligt at bestille via skolens hjemmeside. Der tilbydes mælkeordning igennem mejeriernes skolemælksordning. To gange årligt, før sommerferien, og juleferien, får eleverne automatisk bestillingskort og giro-indbetalingskort, som kan benyttes, hvis I ønsker mælkeprodukter til jeres barn. Der kan altid bestilles mælk, og skolen har girokort med bestillingskort liggende. Juleafslutning: På skolen er der tradition for, at alle eleverne og lærerne går i kirke på den sidste skoledag før jul. I kirken opfører 4. klasse et krybbespil, præsten bringer en julehilsen, og der synges nogle julesalmer. Skolekoncerter: Ifølge undervisningsvejledningen for musik bør alle elever jævnligt opleve koncerter med professionelle musikere. Derfor har skolen de sidste mange år haft en årlig skolekoncert for alle elever. Hvert år inviteres et antal klasser til Nytårskoncert i Musik- og Teaterhuset i Silkeborg, og det er en festlig oplevelse. Koncerterne annonceres i løbet af skoleåret. Side 15

18 Lejrskole: Eleverne er på lejrskole i 5. klasse. Lejrskolen er på 4 overnatninger og foregår fortrinsvis på Ahl Hage, ved Ebeltoft. Der er forældrebetaling til maden på lejrskolen der opkræves 4 x 70 kr. Ekskursion: I forbindelse med emnearbejder er eleverne ofte på ekskursion. Det kan være i form af mindre cykelture i lokalområdet eller ture længere væk med bus. Udgifterne dækkes af skolen. SSP: SSP står for et samarbejde mellem Social-sundhedsforvaltningen og Skolefritidsforvaltningen samt Politiet. SSP samarbejdet har som formål at forebygge kriminalitet, vold, og misbrug blandt børn og unge i Silkeborg Kommune. Der er forskellige arrangementer for skolens i løbet af skoletiden. Motionsdag: Skolen deltager hvert år i skolernes motionsdag. Det foregår altid den sidste skoledag før efterårsferien. Ruterne lægges med start og slut ved skolen. Skole / Hjem: Skolens tilbud omkring skole/hjem- kontakten omfatter følgende: I efteråret tilbydes forældremøder i alle klasser, og 1. klasse har også et forældremøde om foråret. To gange årligt tilbydes samtale omkring den enkelte elev. Til hver samtale er der afsat 20 minutter. I indskolingen deltager klassepædagogen i møderne og samtalerne. Ca. 10 gange årligt annonceres der Åbent Hus dage, hvor forældrene kan besøge klassen og overvære/deltage i en skoledag. Forældreråd i de enkelte klasser opfordres til at holde et årligt socialt arrangement, hvor også klasselæreren deltager. Opgaven kan gå på skift i forældregruppen. Skolens lokaler kan benyttes til sammenkomster. Side 16

19 IDRÆT Omklædning og bad: Omklædning og bad i forbindelse med idræt skal gennemføres i alle timer og på alle klassetrin. Det er vigtigt, at eleverne har praktisk skiftetøj til idræt. Husk håndklæde! Hvis vejret tillader det, er der idræt udendørs fra påskeferien til efterårsferien. Fritagelse: Læreren kan fritage en elev for idræt på grund af pludselig opstået hovedpine eller lignende. Hjemmet kan skriftligt anmode om fritagelse ved at angive fritagelses årsag, varighed og omfang. Fritagelse ud over fire sammenhængende uger kan kun ske på grundlag af en lægeattest, med mindre årsagen er åbenbart indlysende. For elever, der er fritaget for idræt, gælder som almindelig regel, at de skal overvære timerne. Ved fritagelse over længere perioder kan skolelederen bestemme, hvordan timerne skal anvendes. Fodvorter og lus: Forholdsregler i forbindelse med fodvorter og lus kan oplyses ved egen læge, skolesundheds-plejersken eller ved henvendelse til skolen. Om fodvorter: (Skolesundhedsplejersken) Fodvorter er et problem, som til stadighed er på skolen. Fodvorter er en virus, som smitter på våde gulve (bruserum og svømmehal). Nogle er mere modtagelige end andre. Som forældre bør I jævnligt se jeres børns fødder efter for fodvorter. Har børnene fodvorter, skal de have badesandaler med til idræt, for ikke at viderebringe smitten. Skal de til svømning, kan man umiddelbart inden timen smøre fodvorterne med neglelak eller flydende plaster, som lukker af for smitte. Hvis jeres barn får fodvorter, er det vigtigt hurtigst muligt at få dem behandlet. Der findes midler i håndkøb, men det mest effektive er at lade lægen behandle dem. Når først barnet er under lægebehandling, er der ingen smitterisiko. Billedet er fra SFO s rejsegilde for den nye hule i skolehaven. Side 17

20 SKOLEFRITIDSORDNING / KLUB Skole- Fritids- Ordningen er en integreret del af skolen, og det er et tilbud for 0., 1., 2. og 3. klasse. Der er ca. 60 børn i SFO en, og åbningstiden er hver dag fra kl Der vil være mulighed for at spise morgenmad i SFO en, hvis man kommer før kl. 7.15, ligeledes vil der hver eftermiddag blive sat hjemmebagt brød el. grønt frem som et mellemmåltid. Hver eftermiddag er der en voksen svæver i SFO en som har overblikket, ligeledes prioriterer vi som DGI-certificeret bevægelses- & idræts-sfo en voksen som fordyber sig i en bevægelsesaktivitet udenfor el. i hallen. De fleste eftermiddage er der også en voksen, som fordyber sig i en aktivitet eller et værksted med en gruppe børn. Alle børn i SFO en har en primær-pædagog, som i samarbejde med klasselæreren har ansvaret for både den enkeltes og klassens trivsel og udvikling. Der tilbydes lektiehjælp ugens første 4 dage i SFO. Der er SFO-pædagoger med i undervisningen 2 lektioner om ugen. Børnene har stor indflydelse på hvilke aktiviteter og værksteder, der er om eftermiddagen, da det er deres fri(e) tid! Vi ønsker at prioritere et tæt forældresamarbejde og vil gerne, at forældrene jævnligt kommer i SFO en og henter deres barn. Fritidsklubben er et tilbud for de ældste elever på skolen = 4., 5. og 6. klasse. Klubben har base i lokaler oven over Sognegården med indgang ved siden af Sognegårdens hovedindgang. Vi forventer ca medlemmer i fritidsklubben. Tina er på i klubben hver eftermiddag, og Per fra Egnscenteret har nogle timer 3 dage om ugen. Klubben er åben: mandag til torsdag fra efter skoletid og indtil kl Om fredagen kan 4. kl. være med til klub-svømning i Kjellerup og de resterende kan være med i SFO en om fredagen. Longawten med åbent frem til kl 19, kører en aften hver anden uge i vinterhalvåret fra efterårsferien og frem til påske. Fritidsklubben er umiddelbart et tilbud i de 40 skoleuger, men er der et presserende pasningsbehov i en ferie, så kontakt Thomas. Takster 2012, SFO Morgenplads 540,- Eftermiddagsplads 1565,- Heldagsplads 1905,- Takster 2012, Klub Eftermiddagsplads 4. kl. 5. kl. 5. kl. ½ modul 6. kl. 6. kl. ½ modul 920,- 715,- 360,- 560,- 280,- Sjørslev SFO og Fritidsklub, Sognegårdsvej 41, Sjørslev, 8620 Kjellerup Telefon SFO: Telefon Klub: Side 18

21 Tandpleje for børn og unge på Sjørslev Skole Børn og unge i den tidligere Kjellerup Kommune kan vælge mellem at gå på en kommunal klinik i Silkeborg Kommune eller hos en af de privat-praktiserende tandlæger, som har indgået en samarbejdsaftale med kommunen. Tandplejens mål er, at alle børn får sunde, velfungerende tænder og har et trygt forhold til tandplejen. Der er forskel på, hvor ofte det er nødvendigt at komme til tandlæge, derfor bliver børnene indkaldt efter behov: Hvis tænderne er sunde og helt rene, er det nok med én undersøgelse om året - eller sjældnere. Hvis tænderne er sunde, men ikke helt rene, er en årlig undersøgelse nok, men vi tilbyder desuden et eller flere besøg på klinikken med forebyggelse og rådgivning. Hvis der er huller under udvikling, er der både behov for flere undersøgelser i løbet af året samt besøg med forebyggelse, undervisning og rådgivning. I forbindelse med hver undersøgelse vurderer tandlægen udviklingen af barnets tandstilling og kæber. Hvis tandlægen mener, der er behov for det, vil barnet blive tilset af en specialtandlæge. Denne visitation foregår hos egen tandlæge. Børnene undervises klassevis i, hvordan tandsygdomme opstår, og hvordan de kan forebygges. Dette sker i 3. og 5. klasse. Det er tandplejere fra Balleklinikken der forestår undervisningen. I kan læse mere om den kommunale tandpleje i Silkeborg Kommune på tandplejens hjemmeside Har I yderligere spørgsmål, er I velkomne til at kontakte tandplejen: Venlig hilsen Den Kommunale Tandpleje i Silkeborg Side 19

22 TALE- HØRELÆRER Skolens tale- hørelærer, Gitte Lindblad Sørensen, som er ansat ved PPR, foretager sproglige undersøgelser og underviser børn med hørenedsættelse og tale-sprogvanske-ligheder, herunder også stammen. Gitte giver også råd og vejledning til lærere og forældre. Henvisning til undersøgelse og undervisning sker altid i samarbejde med forældrene. Psykolog på Sjørslev Skole Skolen har tilknyttet, Mette Bastrup Jensen som er psykolog ved PPR. Mette kommer jævnligt på skolen. Psykologen følger de børn, der har særlige behov, og der samarbejdes med skolens personale omkring barnet til afklaring af pædagogiske og psykologiske spørgsmål. Hvis lærere eller forældre skønner, at skolesituationen giver anledning til alvorlig bekymring, eller den almindelige undervisning ikke kan tilgodese barnets behov, kan de, via skolens leder, indstille eleven til en pædagogisk-psykologisk vurdering. Indstillingen skal indeholde en beskrivelse af elevens situation og vanskeligheder og en redegørelse for de tiltag, der hidtil har været forsøgt for at afhjælpe problemet. Indstillingen bliver lavet i samarbejde med forældrene. Efter at have modtaget en beskrivelse af barnets vanskeligheder kontakter psykologen forældre og lærere og iværksætter herefter en undersøgelse af barnet. Afhængig af problemstillingen kan undersøgelsen have karakter af samtaler, observationer eller testning. Resultatet af undersøgelsen formidles til forældre og lærere. PPR har ikke selvstændig åben rådgivning, og der henvises i stedet til Åben Anonym Rådgivning i Sundhedshuset samt til Familiecentrets Forældrerådgivning (kræver tidsbestilling). Billedet er fra en af vores markedsfester Side 20

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Asferg Skole/SFO 2012/2013

Asferg Skole/SFO 2012/2013 ASFERG SKOLE & SFO Nærhed Mål: At vi alle oplever at være en værdifuld og ansvarlig del af fællesskabet Vi bidrager alle til et trygt fællesskab Vi tager os af hinanden Helhed Mål: At vi alle er hele mennesker

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

A B C RØNDE PRIVATSKOLE

A B C RØNDE PRIVATSKOLE A B C RØNDE PRIVATSKOLE Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8752 5959 F. +45 8637 3402 kontor@roende-privatskole.dk www.roende-privatskole.dk Velkommen til Rønde Privatskole. I dette hæfte finder du de

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K

Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K G E N E R E L I N F O R M AT I O N B I L L E S B O R G S K O L E N Andagter & Fællessamlinger

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2014 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Indholdsfortegnelse ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

Indholdsfortegnelse ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2014/2015 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere