Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13 VÄSTERÅS, SWEDEN 2"

Transkript

1

2 Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN 2

3 Emissionen Enhver der ved denne tegning tegner aktier for minimumstegningen på aktier modtager følgende: Cumula Optima (App) 2 års abonnement Vikingen Børs 1 års abonnement Vikingen en dags udannelses-webinar Balance handelsmodel Samlet værdi ca Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN

4 Investerings- og produktmøder 2015 Forår & 14. april i København Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9, 1606 København V 15. & 16 april i Berlin 20. & 21. april i London Efterår 2015 Stockholm København Oslo Berlin Amsterdam Paris London Madrid Milano Cumula afholder møder på ovennævnte steder i forbindelse med lanceringen af det fulde produktsortiment og med begyndelsen på børsnoteringsprocessen på den engelske LSE AIMbørs. Den præcise dato vil offentliggøres på et senere tidspunkt. Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN 4

5 Invitation til aktieudstedelsen Investorer er hermed inviteret til at tage del i denne aktietegning på nye aktier i Cumula AB (publ.) med en pris på 0.25 pr. aktie. Ved fuldtegning vil dette give selskabet ekstra kapital på Aktier i Cumula og værdien af selskabet Alle udstedte aktier er A-aktier med lige stemmerettigheder. Værdien (før aktieudstedelsen) af selskabet er Pengene skal benyttes til: At færdiggøre produktudviklingen At markedsføre produktlanceringen At børsnotere aktien planlagt i efteråret 2015 (LSE AIM-markedet) At ekspandere internationalt Tilbuddet: Enhver der ved denne tegning tegner aktier for minimumstegningen på aktier modtager følgende: Cumula Optima App, 2 års abonnement Vikingen Børs 1 års abonnement Vikingen en dags udannelses-webinar Balance handelsmodel. 5 Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN

6 Indholdsfortegnelse Om dette Investeringsmemorandum...7 Opsummering af tilbuddet... 8 Beslutning om aktieudstedelsen... 9 Vilkår og betingelser Risikofaktorer SWOT-analyse Baggrund og motiv Besked fra den administrerende direktør Prolog Markedet Smartphones Investering De primære markeder De primære markeder kombineret Fremtiden Markedsføring Produktet Historien bag Features Konkurrencer Handelsfilosofi Signaler Abonnementsplaner Børsmæglerintegration Prissætning Teknologien Back end Lanceringsplan Kontinuerlig udvikling Indtægtsmodel Budgetter Tidsplan Bestyrelse og direktion Organisation Finansiel information Aktiekapital og ejerstruktur Selskabsinformation Aftaler og samarbejdspartnere Skattespørgsmål i Sverige Vedtægter Bilag Eksklusivt tilbud Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN 6

7 Om dette investeringsmemorandum Definitioner gælder med mindre andet er nævnt. Selskabet eller Cumula refererer til Cumula AB (publ.) (svensk CVR-nummer ). UCCU refererer til UCCU K/S (CVR-nummer ). Modtageren refererer til den person benævnt som Modtager (af dette Memorandum) Udarbejdelse af dette Memorandum Dette Memorandum er udarbejdet af Bestyrelsen af Cumula AB (svensk CVR-nummer ). UCCU K/S (dansk CVR-nummer , Finanstilsyns-nummer 40024) har rådgivet Selskabet under udfærdigelsen af dette Memorandum. Ejerne og Bestyrelsen hos Cumula er ansvarlige for indholdet i dette Memorandum. UCCU kan på ingen måde holdes ansvarlig for indholdet i dette Memorandum. UCCU er ikke ansvarlig angående fremtidige investeringer i Cumula AB. Dette Memorandums eksponering Dette Memorandum vil blive udleveret til en del modtagere, til det formål at vurdere en mulig erhvervelse af aktier i Selskabet. Hver modtager opfordres til og er enig i, at dette Memorandum benyttes udelukkende til dette formål. Undtagelse for kravet om at udarbejde et Prospekt Dette Memorandum er undtaget from Loven angående udarbejdelse af prospekter i overensstemmelse med Svensk Lov Kap. 2, 4 Lov (1991:980) angående handel med finansielle instrumenter. Undtaget fra dette er aktieudstedelser, hvor dette samlede beløb ikke overstiger og hvor tegningsperioden ikke overstiger 12 måneder. Dette Memorandum er ikke blevet revideret eller godkendt af det svenske Finanstilsyn ej heller af andre tilsyn. Distribuering af dette Memorandum Dette Memorandum er henvendt til personer, hvis deltagelse ikke kræver yderligere prospekter, registreringer eller andre tiltag end dem krævet af Svensk Lov. Dette Memorandum må ikke distribueres i Australien, Canda, Japan, New Zealand, USA, Syd Afrika eller andre lande der kræver yderligere handlinger i ovenstående betydning. Dette Memorandum er hører under Svensk Lov og enhver tvist skal løses ved en svensk domstol. Modtagere bør også foretage deres egen due dilligence af Selskabet. Dette bør også inkludere, at konsultere en professionel rådgiver angående de legale, finansielle, skattemæssige og øvrige konsekvenser der måtte opstå ved en erhvervelse af aktier i Selskabet. Ydermere må dette Memorandum ikke anvendes til andre formål end at vurdere en investering i aktien. Hvis modtagere ikke deltager i aktieudstedelsen skal Memorandummet smides ud eller sendes tilbage til Selskabet. Vurdering af fremtiden Vurderingen i dette Memorandum angående den fremtidige udvikling og fremtidige begivenheder er i alle henseender Bestyrelsens syn på fremtiden. Modtageren af dette Memorandum gøres hermed opmærksom på, at vurderingen angående fremtiden er baseret på de faktuelle omstændigheder på tidspunktet for udarbejdelsen af dette Memorandum. Denne vurdering er velbegrundet og understøttet, men som alle vurderinger om den fremtidige udvikling er den behæftet med usikkerhed. Sådan får man Memorandummet Dette Memorandum fås ved at kontakte Selskabet eller UCCU. Kontaktinformationer kan læses i afsnittet Betingelser. Bestyrelsen erklærer Bestyrelsen erklærer hermed, at den har taget alle rimelige forholdsregler, så vidt Bestyrelsen ved, for at sikre sig, at alle informationer i dette Memorandum er i overensstemmelse med de faktiske eksisterende forhold og at ingen vigtig information er blevet udeladt, der kan påvirker indholdet. Ydermere erklærer Bestyrelsen, at alle informationer fra referencer og kilder er blevet gengivet korrekt. Västerås 17/ Bestyrelsen 7 Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN

8 Opsumering af tilbuddet Tegningsperioden: 2. marts april 2015 Tegningsstørrelse: 1250 portioner hver på 2000 Tegningspris: 0,25 pr. aktie Samlet tegningsstørrelse: aktier Samlet tegningsbeløb: Antal aktier før udbud af aktier: Værdiansættelse før udbud (pre-money): Betaling: I henhold til instrukserne på handelsnota Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN 8

9 Beslutning om aktieudstedelsen Referat af Bestyrelsesmødet Til stede: 17/ Björn Lindström, Bestyrelsesformand Peter Östevik, Administrerende Direktør Milenko Gabrilo, Bestyrelsesmedlem 1. Beslutning vedørende aktieudstedelsen, generelt 1. Udstedelsen vil foretages I Euro. 2. Udstedelsen skal markedsføres i Denmark, England, Tyskland og Sverige. 3. Udstedelsesbeløbet skal være ikke mindre end og ikke mere end Udstedelsesvilkår 1. Aktiekapitalen vil forøges med ikke mindre end SEK og ikke mere end SEK i. Baseret på dagens valutakurs vil det være ikke mindre end og ikke mere end Antallet af aktier vil forøges med ikke mindre end aktier og ikke mere end Tegningskursen er fastlagt til 0,25 pr. aktie. 4. Aktietegningen er åben for offentligheden uden fortegningsretter. 5. Tegningsperioden er fra 1. marts april Betalingen for tildelte aktier skal senest ti dage efter tildeling. 7. De aktier der udstedes nu vil få del i enhver udbytteudlodning fra regnskabsåret begyndende 1. maj Dem underskrevne tegningsseddel er juridisk bindende, hvad enten den er indsendt elektronisk eller i printet version. Referatstager Peter Östevik, Administrerende Direktør 9 Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN

10 Vilkår og betingelser Tegningskurs Tegningskursen er 0,25 pr. aktie og kommission betales ikke. Antal portioner Tilbuddet består af maksimalt 1250 portioner. Portionsstørrelse Det er kun muligt at tegne hele portionsstørrelser, En (1) portion betyder, at tilbuddet består af: 8000 aktier på 0,25, tilsammen 2000 pr. portion. Tegningsperiode Periode for aktietegning: 1. marts 30. april Bestyrelsen har ret til at forlænge tegningsperioden. Betaling Betaling vil ske til Eminova Fondskomission AB via en speciel tegningsseddel lavet til dette formål. Hvem kan tegne aktier? Offentligheden såvel som institutionelle investorer kan tegne aktier. Fortegningsrettigheder Aktieudstedelsen forfordeler ikke nuværende aktionærer med fortegningsrettigheder. Værdiansættelse Selskabet er værdiansat til (før udstedelsen) Tildeling af aktier Meddelelse vedrørende tildeling af aktier sker ved at sende en handelsnota. Afregningen skal ske senest på afregningsdatoen specificeret på notaen. Hvis du ikke har fået tildelt aktier, udsendes en notifikation ikke til dig. Hvis betaling for de tildelte aktier ikke falder rettidigt, kan aktierne tilfalde en anden investor. Hvis salgsprisen i en sådan situation er mindre end tegningskursen, kan personen der oprindeligt fik tildelt aktierne holdes ansvarlig for dele af eller hele forskellen. Investorer der bor i udlandet Investorer der bor uden for Sverige (dette gælder ikke for folk der bor i Nordamerika, Canada, New Zealand, Australien, Sydafrika eller Japan) og som har ret til at tegne aktier, kan henvende sig til Selskabet, UCCU eller Eminova. De er i stand til at hjælpe med information angående tegning og betaling. Notifikation om udfald af tegningen Hurtigst muligt efter tegningsperioden og senest 14. maj 2015, vil Selskabet offentliggøre udfaldet om tegningen til investorerne. Hvis du ikke har modtaget en tildeling, vil du ikke modtage nogen notifikation. Tilmelding Kun en (1) tegningsseddel pr. person vil tages i betragtning. Hvis mere end én tegningsseddel er indsendt, vil det kun være den sidste der er gyldig. Tegningssedler der enten er ukorrekt eller mangelfyldt udfyldt er ugyldige. Ingen ændringer eller tilføjelser må foretages på tegningssedlen. Når vi først har modtaget tegningssedlen er den juridisk bindende. Venligst send tegningssedlen til: Eminova Fondkomission AB (FSA 03252) Barnhusgatan 16, 4th floor STOCKHOLM Sweden En scannet kopi af tegningssedlen kan også indsendes til: Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN 10

11 Tegningssedel Tegningssedlen kan fåes ved at kontakte Eminova eller ved at kontakte: Cumula AB Kopparbergsvägen VÄSTERÅS SWEDEN UCCU Kronprinsessegade 46E 1306 Copenhagen K DENMARK Levering af aktier Aktierne leveres gennem Euroclear, ISIN SE Når betalingen er registreret, udsteder Eminova Fondkommission en handelsnota og leverer aktierne til tegnerens konto. Valuta Alle beløb i dette Investeringsmemorandum er i Euro( ). Revisorerklæring Selskabets revisorer har revideret indholdet af dette Memorandum. Selskabets revisor har godkendt regnskabet for det foregående år og opdateres løbende om begivenhederne i selskabet. Udvidelse af tegningsperioden Selskabets Bestyrelse har ret til at forlænge tegningsperioden. Diverse Alle aktier i tegningen er nyudstedte aktier. Derfor vil der ikke være fysiske eller juridiske personer der afhænder aktier i forbindelse med denne udstedelse. 11 Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN

12 Risiko-faktorer Det er af afgørende betydning, at læseren af dette Investeringsmemorandum tager sig tid til at analysere, foruden nøje at gennemlæse dette Investeringsmemorandum, og at overveje de risici, der er beskrevet i Investeringsmemorandumets kapitel om risikofaktorer, før man træffer en beslutning om at investere. Investeringer i aktier er altid forbundet med risiko for at tabe penge. En række faktorer udenfor Cumula AB (publ)s kontrol kan påvirke resultaterne og selskabets finansielle position. Selskabets teknologiske infrastruktur og dermed selve selskabet, er sårbar over for skader eller afbrydelser forårsaget af bl.a. katastrofer, strømafbrydelser, svigt af telekommunikationssystemer eller svigt af eksterne computernetværk. Cumula, såvel som alle leverandører af nettjenester, er desuden udsat for en konstant og hurtig teknologisk udvikling, og er derfor nødt til at være på forkant med hurtigt at tilpasse sig nye teknologier. Sikkerhedsspørgsmål er en høj prioritet hos Cumula og vi forbereder vores systemer til at overleve forskellige angreb fra internettet. Alle aktieinvesteringer er af en vis risiko. En aktieinvestering kan resultere i tab af dele af eller hele den investerede kapital. Nedenfor er vist nogle af risikofaktorerne Cumula står overfor. Risiciene er ikke anført i nogen bestemt rækkefølge og foregiver ikke at være udtømmende. Konkurrenter Konkurrenter med et lignende samlet koncept til det globale marked kan opstå, selvom Selskabet dog ikke kender til nogen med samme omfattende forretningsidé. En række aktører arbejder i øjeblikket med rådgivning, forsendelser i mail-format, SMS etc. Banker har deres anbefalinger, som man bl.a. kan få til sin mobiltelefon. Taget i betragtning hvor mange app-udviklere der er rundt omkring i verden, er der en risiko for, at der på lang sigt er en der udvikler en app med lignende egenskaber og efterfølgende sælger appen til en større bank eller børsmægler. Da den udvikling tager tid, er det formentlig kun et problem på lang sigt og til den tid vil Cumula allerede have etableret sig på markedet. Behov for yderligere kapital Cumula AB (pub) ser ikke behov for mere kapital, udover den planlagte.. Der er ingen garanti for, at selskabet vil være i stand til at rejse kapital i fremtiden, såsom ved børsnoteringen i efteråret Vi regner med yderligere udviklingsomkostninger for mindst og maksimalt Børsnotering Selskabet agter, efter en vellykket og tilstrækkeligt tegnet emission i 2015, at ansøge om notering på en egnet børs, såfremt markedsforholdene tillader det. Cumula har planer om at blive noteret på den engelske LSE AIM-børs. Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN 12

13 Usikkerhed i markedsvurdering I dette Investeringsmemorandum præsenteres forskellige beskrivelser og vurderinger vedrørende Cumulas tjenester og markeder. Beskrivelserne er baseret på såvel eksterne som selskabsinterne kilder i Cumula. såvel som selskabets egne vurderinger. Vurderinger som disse er behæftet med usikkerhed, hvor bl.a. forsinkelser, nye love mv. kan tvinge Selskabet til at ændre planer. Der kan ikke gives garanti for, at de mål og forventninger, der er beskrevet i Investeringsmemorandummet kommer til at blive opfyldt. Udfordringer med at tiltrække betalende kunder I følge blandt andre Forbes Magazine er det kun en lille del af app-udviklere der rent faktisk når breakeven på deres produkter. Konkurrencen er hård og mange kunder er ikke villige til at betale for apps. Selvom dette er sandt, er Cumula ikke blot en app-udvikler, men tilbyder kunderne en komplet service-palette baseret på en gennemprøvet teknologi. Fornyede uroligheder på de finansielle markeder Den globale finansielle nedsmeltning og krise som startede i 2008 tog mange finansielle selskaber med sig i faldet og tvang mange flere til at kraftigt at reducere deres aktiviteter, fremtidige planer og arbejdsstyrke. Fornyede uroligheder på de finansielle markeder kan føre til, at mange eksisterende investorer simpelthen forlader markedet for en længere periode og ydermere reducerer tilgangen af potentielle nye investorer. Skulle dette ske i begyndelsen af produktlanceringen, ville det bestemt gøre det mere vanskeligt for Selskabet at udvide kundegrundlaget. Risiko vedrørende udbyttebetalinger Der er en risiko for, at Selskabet ikke vil udbetale udbytte de næste par år. Generelle risici ved aktieinvesteringer Penge investeret i aktier kan både stige og falde i værdi og der er ingen garanti for, at investoren vil få det investerede beløb tilbage. Aktieudviklingen er afhængig af en lang række faktorer, nogle er selskabsspecifikke og andre er afhængige af den generelle udvikling på aktiemarkedet. Ejere med stor indflydelse Før denne aktieudvidelse er der fem aktionærer der kontrollerer majoriteten af selskabet. Selv hvis aktieemissionen er fuldtegnet, vil der stadig være en håndfuld mennesker der kontrollerer aktiemajoriteten. Sammen vil disse mennesker besidde mere end 50 % af stemmerettighederne i selskabet og de kan udøve deres indflydelse på alle emner, hvor aktionærerne har noget at sige. Denne koncentration af ejerskab kan være en ulempe for aktionærer, der har en anden dagsorden. 13 Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN

14 SWOT-analyse En SWOT-analyse, der analyserer et selskabs styrker (Strengths), svagheder (Weaknesses), muligheder (Opportunities) og trusler (Threats) er blevet foretaget med hensyn til Cumula og deres nuværende ekspansion på markedet for online investering. Styrker Selskabet har dokumenteret erfaring med hensyn til investeringsanalyseprogrammet der vil fungere som basis for online-strategien Vikingen, det mest succesfulde analyseprogram i de nordiske lande siden det blev lavet i Dette program har gennem mange år været populært, både hos private investorer og i den finansielle branche. Styrken ved Vikingen kombineret med, at kunder vil modtage relevant og veltimet information, hvor end han/hun er, vil give brugeren muligheden for at bevare overblikket over sine investeringer på en måde, som konkurrenterne ikke kan. Selskabet har indgået en aftale med en veletableret global børsmægler sådan så signalerne direkte kan handles hos mægleren, såfremt brugeren ønsker det. Selskabet har en dygtig og erfaren medarbejderstab. Svagheder Cumula er et forholdsvis småt selskab og har derfor begrænsede finansielle ressourcer. Skulle der opstå behov for yderligere kapital, er der ingen sikkerhed for, at Selskabet vil være i stand til at rejse denne kapital rettidigt. Muligheder Det online investeringsmarked fortsætter med at vokse støt og gennem fremkomsten af Smartphones og Tablets vil investeringer i højere og højere grad overgå til disse produkter. Selskabet er de første til at introducere denne teknologi på markedet og dette betyder, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen direkte konkurrenter. Selskabet vil have et såkaldt window of opportunity til at etablere en stor kundekreds før der kommer nye konkurrenter på markedet. Dette burde give Cumula muligheden for at blive og være markedsledende over en længere periode. Trusler På lang sigt er en af selskabets største trusler, at en konkurrent udvikler en lignende teknologi. Fornyet kaos på de finansielle markeder, når Selskabet er i gang med produktlanceringen, kan potentielt få stor negativ effekt på muligheden for at tiltrække investorer, der vil købe deres produkter. Den træge udvikling i verdensøkonomien, med lave vækstrater vil åbenlyst også have en ugunstig effekt på de finansielle markeder. Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN 14

15 Baggrund og motiv Den teknologiske udvikling har ført til, at Smartphones er den letteste og hurtigste kommunikationskanal i dag vi har næsten altid mobiltelefonen med os og det har derfor medført en strømlining af vores dagligdag. Det er Selskabets overbevisning, at Smartphonen inden for den nærmeste fremtid vil være den primære måde at kommunikere på elektronisk og i lyset af dette, stiftede vi Cumula AB. Selskabets formål er, at tage det allerede dokumenterede investeringsanalyseprogram og gøre det let tilgængeligt for det brede marked. Appen forbinder aktiehandel og finansielle nyheder til kundens handelskonto med køb- og salgssignaler. Selskabet ønsker at udbrede viden om handel på de finansielle markeder til private investorer over hele verden. Inden for udvikling af mobile tjenester ønsker Cumula at være med helt fremme teknologisk. Selskabet vil stille en app til rådighed, som vil hjælpe investorer med at håndtere deres investeringer. Appen virker som en mobil cloud-tjeneste, udviklet til de globale finansmarkeder. Den giver aktive handelssignaler ved hjælp af cloud-tjenesten for alle investorer på markederne med potentiale til et godt afkast og en kontrolleret risiko. Planen er, at udvikle et selskab som yder den førnævnte tjeneste og udvikler den til det fulde potentiale. Formatet er udviklet til computere, Tablets og Smartphones og skal være det foretrukne valg for målgruppen, når det drejer sig om investerings-apps. Dette sikres, ved at tjenesterne har alle de funktioner brugeren ønsker sig. Med et beslutnings-og beløningskoncept baseret på daglig, ugentlig, månedlig og årlig opgørelse. Selskabet vil bruge den tilførte kapital som følger: Færdiggøre produktudviklingen Lancere produktet Markedsføring (Europa) Børsnotere selskabet (LSE AIM-markedet) 15 Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN

16 Besked fra den adminstrende direktør Den nuværende globale trend er, at flere og flere mennesker skifter fra at bruge computere til at bruge Smartphones og Tablets i stedet. Det faktum, at dette skift sker, er ikke så overraskende som den hastighed hvormed det sker. Samlingspunktet for vores kommunikation og interagerende teknologi er simpelthen blevet en håndholdt enhed. For nutidens forbrugere er det normalt at følge med i nyheder og kommunikere via en Smartphone eller Tablet. Vores mål er, at hjælpe brugeren med at håndtere alle deres investeringer ved hjælp af en app. Som administrerende direktør for Cumula AB (publ), kan jeg tydeligt se potentialet for vores digitale produkter til det globale marked. Cumula bevæger sig stærkt fremad med en ny interface i vores Apps for at appelere til de større forbrugergrupper, der er på udkig efter nye oplevelser. Cumula tilbyder det rette værktøj, hvis du ønsker at følge dine investeringer på en simpel og pålidelig måde. Vores cloud-baserede tjeneste er specifikt udviklet til brug på Smartphones og Tablets. Gennem teknologiske gennembrud har vi udviklet et lettilgængeligt link mellem dig og de finansielle markeder: en App som gør det let at købe og sælge på markederne hvorend i verden du befinder dig. Vi gør din aktiehandel simpel og effektiv med et analyseprogram, der har vundet markedets tillid siden det blev skabt i Cumula har formuleret et langsigtet mål om at opnå 10 millioner kunder, der i gennemsnit betaler 2 pr. måned og med en profitmargin på 50 %. Vi har udviklet en plan for vores ekspansion i forskellige områder i verden. I den periode vil vi konstant udvikle nye apps, tilpasset til de specifikke behov og sprog på de respektive markeder. Selskabet Cumula er for nuværende inde i en hektisk udviklingsfase, hvor kombinationen af dygtige medarbejdere, bred erfaring, erfarne tekniske udviklere, kreative visionærer og forretningsudviklere med mange års erfaring gør vores koncept fordelagtigt for både vore kunder og vore aktionærer. Vi er overbeviste om, at Selskabet vil gennemgå en stærk udviklingsfase i 2015, kombineret med en børsnotering i fjerde kvartal i år. Vores første del af aktieemissionen fandt sted i Sverige i oktober Vores anden del af emissionen, den nuværende, som finder sted i foråret 2015, vil være rettet mod et bredere internationalt marked. Kapitalen fra den nuværende emission vil blive brugt til at færdiggøre og markedsføre Selskabets produkter. I forbindelse med produktlanceringen i løbet af efteråret 2015, vil der ske en større aktieemission med endnu større fokus på markedsføring og på en børsnotering. Det er med stor tro på vores fremtid, at vi velkommer dig som aktionær i Cumula. Med venlig hilsen, Peter Östevik, administrerende direktør for Cumula AB (publ) Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN 16

17 Prolog Cumula udvikler mobil-applikationer, som vil gøre det muligt for offentligheden at udnytte muligheder på aktiemarkedet. Cumulas forretningskoncept er, at tilbyde værdifuld rådgivning gennem cloud-baserede Smartphone apps til investorer over hele verden, med mulighed for et godt afkast og med et overskueligt risikoniveau. Selskabets grundlæggere har udviklet succesrige handelssytemer til professionelt software i næsten 30 år. Gennem teknologiske fremskridt er det blevet muligt, at videreføre resultaterne fra stærke handelssystemer til folk med lille eller ingen viden om de finansielle markeder og til en pris hvor næsten alle kan være med. Appen er baseret på handelsstrategier testet over tid og som har vist en flot udvikling historisk. Produkterne er rimelige i pris, spændende, simple at benytte og visuelt appellerende. Selskabet forventer, at produkterne appellerer til folk, der allerede investerer på markederne men også, at de kan skabe et helt nyt kundegrundlag rundt om i verden. Det potentielle kundegrundlag er globalt. Appen vil blive udviklet på flere sprog og vil til at begynde med dække de fleste af de vigtige aktiemarkeder i verden og gør det derved muligt for Selskabet at nå størstedelen af verdens befolkning. Selskabet har blandt andet valgt at hente kapitalen hos offentligheden for at skabe positive opmærksomhed omkring den kommende internationale produktlancering. Den første finansieringsrunde foregik i Sverige, hvor den nødvendige kapital for den indledende udvikling af Appen blev sikret. Denne emission vil foregå i Europa for at rejse kapital til markedsføringsaktiviteter og lancering af produktet. En planlagt sidste finansieringsrunde vil falde sammen med en notering af selskabet på en større børs. Den første version af trading-appen, en beta-version, er planlagt til at komme på markedet i marts Appen vil initialt kun blive distribueret til aktionærer samt referencegruppen og vil være tilgængeligt på engelsk og svensk. Referencegruppen vil bestå af personer, der køber Appen i presale i marts. Den fulde version af Appen forventes at komme på markedet i oktober Selskabet ønsker at få så mange som muligt til at interessere sig for aktiemarkedet og gøre det muligt for alle, at opnå et bedre afkast på deres investeringer. Selskabet vil tilbyde verdens mest nyttige og brugervenlige finans-app for offentligheden, som er simpel at bruge, men samtidig et effektiv værktøj til at kunne udnytte muligheder på aktiemarkederne. Det langsigtede mål er at nå brugere af Appen på verdensplan. Selskabet har planlagt at blive børsnoteret på en børs, hvor der for de aktionærer, der måtte få lyst til det, er mulighed for at sælge deres aktier. Børsnoteringsprocessen forventes at begynde samtidig med lancering af Appen. Selskabet vil også være en attraktiv opkøbskandidat for globale selskaber, der tilbyder finansielle produkter. 17 Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN

18 Markedet Smartphones Siden Smartphonen blev introduceret på markedet i 1999 og senere gjort populær med Apples iphone i 2007, er antallet af Smartphone-ejere vokset eksponentielt og de bliver i stigende grad en integreret del af vores hverdag. På globalt plan er antallet af brugere af Smartphones nået over 1 milliard og var i slutningen af 2014 nået op på 1,64 milliarder. Adopteringen af Smartphones forventes at fortsætte sin stigende trend indtil Næsten to femtedele af alle brugere af mobiltelefoner tæt på 25 % af verdens befolkning brugte en Smartphone minimum en gang om måneden i Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN 18

19 Listen af lande med den største andel af Smartphone brugere ud af de samlede mobilbrugere (Smartphone markedspenetration) består, ikke overraskende, af industrialiserede lande, med to lande fra Mellemøsten, et fra Oceanien, fire Asiatiske lande, to fra Nordamerika og seks Europæiske. De fleste af disse lande vil være fokusmarkederne for Cumula. De ti lande med flest Smartphone-brugere har hele 900 millioner. Det er næsten 13 % af verdens befolkning som bruger Smartphones i bare disse lande. 19 Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN

20 Investering Lave renter og omskiftelige økonomiske forhold har efterladt investorer med udfordringen omkring, hvordan de skulle nå deres afkastmål. Da den globale indkomst er fortsat med at stige, leder investorer overalt efter aktiver der kan give dem et fornuftigt afkast. Aktiemarkederne stiger og med dem vil deltagelsen af investorer på aktiemarkedet alt andet lige også stige. Ydermere når investorer i højere og højere grad benytter deres computere og Smartphones som værktøj i deres investeringsproces, stiger efterspørgselen efter finansielt software og apps. Den stigende trend med at bruge Smartphones til at investere med, er ikke kun på grund af, at det er mere praktisk, men det bidrager også til investorernes selvtillid. Ifølge flere undersøgelser 1 mener omkring 70 % af folk der handler med mobile apps siger, at det giver dem en fordel i forhold til investorer der ikke bruger dem. For at underbygge det viser statistikken, at mere end 40 % af investorer, der ofte benytter finans-apps, opnår afkast over 20 % i modsætning til investorer, der sjældent benytter sig af Smartphone-værktøjer, hvor kun 22 % opnår det samme afkast. Apps er gode til at lære og indsamle information siger Gil Luria, en analytiker fra investeringsbanken Wedbush Securities. Dette synspunkt deles af mange investorer rundt om i verden. Alene i USA bruges finans-appen Yahoo Stock af 34,1 millioner i gennemsnit hver måned og er pt. nummer 10 over de mest populære apps, hvilket viser hvor stor en interesse der er for den type. Den vestlige verden er ikke det eneste sted, hvor investorer benytter apps til investeringsformål. I Kina er omkring 60 % af ansøgningerne til at åbne aktiehandelskonti hos Haitong Securities, en stor kinesisk mægler, blev foretaget igennem Smartphones 2 I Sverige er knap 1,37 millioner eller næsten 14 % af den svenske befolkning private investorer 3 og det samme billede tegner sig i en del andre lande. I Danmark investerer mere end 14 % deres egne penge og i Kina er det mere end 12 %. USA er det land med langt den største andel af befolkning, som investerer for egne penge, med hele 52 %. Initialt er den primære målgruppe folk der allerede investerer i eller har en interesse for finansmarkederne. Når Cumula opnår dette, er næste mål at tiltrække et bredere globalt publikum. 1 Financial-Apps#.VM-KYv5wucA Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN 20

21 De primære markeder Smartphones markedspenetrationsandel og den private investeringsandel er to meget vigtige faktorer, når man skal vurdere og bestemme, hvor attraktive de primære markeder er. Derfor vil de følgende markeder være det primære fokus for Cumula initialt: 21 Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN

22 I Afrika er det mest attraktive marked Sydafrika, med en høj Smartphone markedspenetrationsandel og en for området høj investeringsrate på 5 % af befolkningen. I Asien er landet med det højeste antal Smartphone-brugere Kina. På trods af, at landet har en stor andel af befolkningen så fattige, at de ikke har midler til at investere, har Kina en investeringsrate på 12 % af befolkningen, hvilket betyder at der er flere end 132 millioner private investorer hvor en stor andel af dem ejer Smartphones. Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN 22

23 Europa er med helt i front når det gælder om at tage Smartphones og bredbånd til dem, hvilket gør de europæiske forbrugere nogle af de mest attraktive potentielle kunder, hvad angår salg af nye apps. 23 Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN

24 Det Nordamerikanske marked er specielt interessant på grund af USA. USA har den højeste private investeringsrate uden sammenligning. Med en rate på 52 % betyder det, at mere end halvdelen af den amerikanske befolkning investerer deres egne sparepenge. Kombineret med at landet har en af de højeste andele af Smartphone-brugere i verden gør USA til et meget attraktivt marked. I Oceanien er de to vigtigste markeder Australien og New Zealand. Begge lande har en relativt høj Smartphonebruger-andel af befolkningen og Australien er blandt de lande i verden med højest andel, med hele 64,6 % der bruger en Smartphone. At tilmed både Australien og New Zealand har en relativt høj andel af de respektive befolkninger som investerer i værdipapirer et attraktivt marked. Det er ikke så stort, relativt set, men der er stadig 2,76 millioner potentielle kunder for Cumula. Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN 24

25 Det Sydamerikanske marked er det mindste af fokusmarkederne for Cumula, men er ikke desto mindre attraktivt på grund af den høje vækstrate i Smartphone-brugere. På nuværende tidspunkt vokser Brasiliens brug af mobilt internet med hele 244 % om året, skarpt fulgt af Argentina der har vækstrater på 221 % og Chile med 185 % om året 4. Selvom landenes investeringsrater ikke er så høje som på visse af de andre markeder, tror vi at befolkningerne i visse dele af Sydamerika har potentiale til at blive garvede investorer, som benytter apps til at understøtte deres investeringsbeslutninger. De primære markeder kombineret Kigger vi på de primære markeder kombineret, findes der mere end 1,5 milliarder Smartphone-brugere, hvilket er mere end 20 % af verdens befolkning. I disse lande findes der mere end 367 millioner private investorer, hvoraf mange af dem benytter Smartphones. Det nuværende potentiale for Cumula-Appen er, hvis ikke stort set ubegrænset, så meget stort. Tages vækstpotentialet også med, er der store muligheder for Cumula i fremtiden Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN

26 Fremtiden Vi er uden tvivl midt i et digitalt paradigmeskift, med Smartphones der revolutionerer måden vi køber ind, interagerer med hinanden og analyserer vores potentielle investeringer. Det er forventet, at antallet af Smartphone-brugere vil stige 36 % på verdensplan over de næste tre år og at Smartphone-markedspenetrationsandelen blandt alle mobiltelefonbrugere vil nærme sig 50 % i Det er forventet, at antallet af Smartphonebrugere vil overstige 2 milliarder i og det estimeres, at i 2018 vil mere end 1/3 af verdens befolkning eller 2,56 milliarder forbrugere globalt bruge en Smartphone. Angående finans-apps, siger investeringsfirmaer, at flere og flere benytter sig af apps. Den amerikanske discount-aktiemægler Charles Schwab siger, at cirka af deres klienter på nuværende tidspunkt bruger mæglerens firmaets apps, et tal der steg med 13 % fra 2013 til Med de stigende tendenser på de globale aktiemarkeder, vil deltagelsesgraden af private investorer, alt andet lige, stige. Hvis vi ydermere tager med i betragtning, at vækstraterne for Smartphones forventes at vokse de næste år, forventer vi at markedet for investerings- og finansapps vil stige over en årrække / #sthash.XLfjWQQZ.dpuf Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN 26

27 Markedsføring Selskabet vil etablere sig på de førnævnte markeder ved hjælp af forskellige marketingstrategier, der har til formål at nå det største antal potentielle kunder. Selskabet er i kontakt med flere globale annoncører og potentielle partnere. Strategien vil være flerstrenget og vil benytte en kombination af sociale medier, hvor information vil blive spredt viralt, via internet-annoncer og gennem brugen af radio og TV. Ved brugen af kreative præsentationer ved produktlanceringen kombineret med et element af konkurrence, såvel som brugen af forskellige anerkendte metoder at lancere produkter på, er målet at nå målsætningerne. Når først appen er lanceret, kan den hentes gennem Apples App Store og Android Market. Cumula vil bruge følgende tidsplan for deres markedsføringstiming: 27 Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN

28 Produktet Cumula gør det muligt for alle, at drage fordel af mulighederne på aktiemarkederne. Købsog salgssignaler sendes ud til Smartphones gennem aplikationer (apps) til de mest benyttede Smartphones. Basis-apperne kan downloades gratis. Køb- og salgssignalerne konstrueres ud fra pålidelige handelsmodeller, der er udviklet og testet over mange år. Ydermere kombinerer Cumula viden og markedsinformation i en attraktiv pakke for at gøre det let og spændende at modtage information om finansmarkederne og foretage dine egne handels- og investeringsbeslutninger. At investere på aktiemarkedet på lang sigt har været den bedste måde at øge ens formue og Apperne vil gøre det muligt for den brede offentlighed at udnytte disse muligheder fra aktiemarkederne rundt omkring i verden. Historien bag Det første skridt mod det nuværende produkt kan spores tilbage til 1986, da et program ved navn Vikingen var lanceret. Vikingen er et programm lavet til finansmarkedsanalyser og det kan bruges til at analysere blandt andet aktier, valuta og optioner ved hjælp af fundamental og teknisk analyse. Programmet var det første af sin slags på det skandinaviske marked og har lige siden været det mest benyttede aktieanalyse-værktøj i Skandinavien. Grundlæggerne af Cumula har været brugere af Vikingen i lang tid og har programmeret deres egen handelssignaler i softwaren i årevis. Deres handelsmodeller har været benyttet af tusindvis af brugere og har også været brugt af professionelle til formueforvaltning. Visse af disse modeller er sidenhen blevet en del af Vikingen og visse blev kun benyttet til professionel brug, En kombination af de bedste handelssystemer skabt til Vikingen og til professionel brug af Cumulas grundlæggere er inkorporeret i app. Handelsmodellerne er blevet grundigt testet og yderligere finjusteret før lanceringen af Cumula og kombineret med en handelsmodel ved navn Cumula Optima. De kombinerede handelsmodeller er grundlaget for handelssignalerne der vil blive sendt ud ved hjælp af Appen. Kun Cumula-kunder vil få signaler baseret på den kombinerede handelsmodel Cumula Optima. Teknologien har gjort store fremskridt siden det første program blev lanceret. Dette har skabt en mulighed for at lave et produkt, der tilfredsstiller de vigtigste behov hos en bred kundeskare. Da Vikingen blev lanceret havde de færreste mennesker en computer, som er nødvendig for at køre Vikingen. I dag ejer mange mennesker mindst én mobiltelefon, hvoraf mange af dem er Smartphones. For at få fuldt udbytte af de avancerede algoritmer udviklet med Vikingen er mobiliteten en vigtig del, som er blevet gjort mulig af den teknologiske udvikling. Ved at flytte outputtet af disse avancerede algoritmer fra computere til telefoner øges brugerværdien. Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN 28

29 Vikingen var og er stadig et program, der har et smalt segment som målgruppe; nemlig professionelle og semiprofessionelle. Det er et avanceret program, som gør det muligt for brugerne at lave avancerede analyser. Det gør det også muligt, at brugeren kan sortere markedet for interessante investeringer og handelssignaler med prædefinerede kriterier. Ydermere har brugerne friheden til at lave deres egne sorteringskriterier og handelssystemer. Størstedelen af aktiehandlere og investorer har ikke behov for et værktøj der, på trods af at det er meget effektivt, også er meget komplekst. Selvom de stadig har brug for udbyttet, der kan komme af at bruge et sådant værktøj. Ideen bag denne mobile handelsapplikation er, at benytte kernen af et avanceret stykke software og lave det så brugervenligt som muligt, såvel som at gøre teknologien både bærbar og til at betale. På denne måde kan Cumula tilbyde et produkt, der er let at bruge og altid til rådighed for brugeren. Teknologisk innovation har gjort det muligt at tilbyde et professionelt produkt til den brede offentlighed; man når en stor kundekreds og tilbyder produktet til en attraktiv pris takket være stordriftsfordele en sådan stor kundekreds medfører. Features De vigtigste elementer i Appen er købs-og salgssignalerne for aktiemarkedet. Appen er bygget op omkring gennemtestede aktiemarkedssignaler, der historisk har genereret et afkast pænt over det generelle aktiemarked. Brugerene er selv ansvarlige for den endelige handelsbeslutning og vil foretage deres egne handler på markedet. Købs- og salgssignaler præsenteres på en brugervenlig og visuelt pæn måde for at gøre den komplekse proces med at vælge, købe og sælge aktier så simpel som muligt for brugerne og på samme tid give brugerne selvtillid ved at vide, at deres handler i overall vil være profitable.. Cumula giver deres kunder et værktøj der hjælper dem i deres handelsbeslutninger på aktiemarkedet, usanset hvor kunden er på det givne tidspunkt. Alt præsenteres på en flot måde til brugeren og Appen vil også opfylde en vigtig læringsfunktion gennem konkurrencer og en udforskningstilstand. 29 Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN

30 Appen tilbyder også spænding til brugerne, da den har mange komponenter, der skaber det, såsom real-time feedback, konkurrencer og fornemmelsen af, at noget sker hele tiden. Ud over trading-appen vil selskabet til at begynde med lancere yderligere to Apps baseret på de samme købs-og salgssignaler, som vil tjene en uddannelsesmæssigt rolle og forventes at blive en stor kilde til kunder der kommer til at bruge den primære handelsapplikation. Hvordan Cumula Appen fungere Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN 30

31 Konkurrencer Ud over trading-appen vil selskabet lancere en konkurrence-app. Selvom trading-appen kommer til at være intuitiv og brugervenlig og med statistiske beviser, der skomme til at give brugeren selvtilliden til at følge købs- og salgssignalerne et skridt der for nogle nybegyndere kan være stort. Selv for mere erfarne handlere, vil en konkurrencebaseret testperiode forkorte Appens læringskurve. I konkurrencerne vil brugerne lære at handle baseret på signalerne i trading-appen og få muligheden for at teste deres evner og signalernes træfsikkerhed. Nybegyndere vil lære vigtigheden af money management og hvordan Appen kan komme dem til gode i den henseende. Konkurrencer forventes også at skaffe mange brugere til trading-appen, fordi de lader brugerne lære om aktiemarkedet og vænne sig til Appen og til at handle på signalerne. Særligt de brugere der opnår gode resultater i konkurrencerne forventes at være mere tilbøjelige til at abonnere på porteføljer og benytte Appen til real-tids handel. Ydermere kan brugernes resultater integreres i Cumulas marketing. For at få deltagere i konkurrencerne, er der pengepræmier til de bedste. Den teknologiske løsning og den kraftige back-end vil gøre Cumula i stand til at skabe en næsten uendelig mængde af spændende konkurrencer. Alle brugere får en gratis portefølje, når de melder sig til konkurrencen. Brugerne vil få muligheden for at købe flere porteføljer for at forøge deres chancer for at vinde. Selskabet forventer, at præmierne vil være fuldt finansierede af deltagernes køb. Præmiebeløbet vil være afhængig af antallet af deltagere. Endnu en nyttig feature er udforskningstilstanden, som vil laves i en separat applikation. I denne tilstand vil brugerne lære ved at følge købs-og salgssignaler og teste deres handelsidéer og evner i historisk perspektiv. Ydermere vil der løbende være konkurrencer baseret på historiske begivenheder, som forventes at blive meget populære og effektive i markedsføringen af applikationerne. 31 Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN

32 Handelsfilosofi Aktiemarkedet har over tid bevist, at det er den mest konsistente måde at skabe rigdom på. En langsigtet investering i aktiemarkedet har historisk outperformet alle andre større aktieklasser. Aktiemarkedet er dog tilbøjelig til at opleve store udsving og bevæge sig i cyklusser. Selvom aktiemarkedet genererer det højeste afkast, er der også perioder hvor markedsafkastet kan være negativt gennem flere år. Ideen bag produktet er at hjælpe den brede offentlighed med at opdage mulighederne på aktiemarkedet og give dem tillid til at udnytte de langsigtede afkast, som følger med i investering i aktier. Selskabet vil ikke opfordre til at gå kort i markedet (short selling), selvom det giver mulighed for at tjene penge på et faldende aktiemarked men potentielt til en højere risiko. For at opnå et større kundegrundlag fokuserer selskabet på en langsigtet strategi, der på lang sigt giver mest mening for en stor del af befolkningen. Dette betyder, at købe aktier i godt performende aktier i et stigende marked og sælge dem igen når markedet eller den enkelte aktie bryder den opadgående trend. Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN 32

33 Signaler Ved lanceringen vil der være signaler fra 29 af de største internationale aktiemarkeder globalt i Appen. Signalerne vil dog ikke gives på hele markedet. Aktierne vil nøje udvælges af Selskabet for at give brugerne en profitabel oplevelse uden at påtage sig udnødvendig risiko. På grund af de intensive tests og viden om, hvordan trading-systemerne virker, vil Selskabet være i stand til at udvælge de aktier, der har det største potentiale for profitable handelssignaler med et håndterbart risikoniveau. Generelt vil aktier med lav omsætning og store daglige udsving ikke blive medtaget i de færdigkonstruerede porteføljer. Processen med at give handelssignaler til brugerne foretages med risikostyring for øje. Ved at følge handelssignalerne vil brugeren minimere risikoen for store tab, hvilket kan forekomme i aktiemarkedet ved at købe og holde en aktie der underperformer, som i sidste ende taber meget af eller hele værdien. Cumula Optimas historiske performance viser en signal-nøjagtighed på 69,2 % med et årligt afkast på 15,4 %. At købe og holde de samme aktier ville have givet et årligt afkast på 9,2 %. Statistikkerne er baseret på de 170 største skandinaviske aktier siden Alle aktier i datagrundlaget har genereret mindst 25 handler i løbet af perioden. De aktier, sammenlagt to, der ikke lever op til overnstående 25 handler, blev taget ud af 172 aktier, som er inkluderet i Nordic Large Cap-index. Købs- og salgssignalerne benyttet i udregningerne er den gennemsnitlige aktiekurs dagen efter signalet er givet. Grunden til dette valg er for at gøre det realistisk som muligt ved at benytte priser, som vile være tilgængelige for almindelige investorer. Det følgende skema viser performance af handelssystemet baseret på handelssignalerne i Cumula Optima. Tabel Som vist i tabellen viser resultaterne fra købs- og salgssignalerne lovende resultater, der vil gøre brugeren i stand til at opnå høje og konsekvente resultater. 33 Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN

34 Robustheden på Cumula Optima ses bedst ved at analysere de værst performende aktier, der viser lavere signal-nøjagtighed end 67 %. Kun 13,5 % af datasættet har lavere signalnøjagtighed end 67 %. De gennemsnitlige årlige afkast på disse aktier baseret på handelssignaler fra Cumula Optima var på 14,7 %, hvilket underbygger, at de gode afkast er spredt over hele datasættet. Alle signalerne der er præsenteret i trading-appen vil få karakter efter et fem-stjernet system, for at give brugerne yderligere hjælp med at udvælge de bedste aktier at handle og de bedste signaler at handle på. Selvom de historiske resultater er baseret på lange tidsperioder og en stor mængde data, er der visse aktier der performer bedre end andre. Ydermere er Cumula Optima en handels-model baseret på de mest pålidelige handelsmodeller bygget til Vikingen. De bedste signaler har historisk været dem, hvor flest af handelsmodellerne har givet de samme signaler. Ved at kombinere handelsssystemer i én handelsmodel er det muligt at rangere signalerne efter styrke og give brugerne disse informationer. For at gøre det så simpelt for brugerne som muligt, vil signalerne blive rangeret med op til fem stjerner, hvor tre eller flere indikerer et stærkt signal, med en større sandsynlighed for succes og for højere afkast end lavere rangerede signaler. Ud over at handle på mere pålidelige signaler, vil brugerne være mindre tilbøjelige til at handle for meget, hvis de følger stjerne-systemet. Bortset fra på aktiemarkedet, har handelssignalerne vist profitable resultater på andre finansielle markeder med kontinuerlige markedsdata, så som exchange traded funds, investeringsforeninger og valutamarkedet. Selskabet forventer at udvikle produktet til at give signaler for disse markeder i fremtiden. Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN 34

35 Abbonnementsplaner Cumula vil tilbyde en abonnementsbaseret model, hvilket inkluderer abbonnementer på porteføljer. Appen vil være gratis at downloade og med fuld brugerfunktionalitet. For at bruge applikationen, skal brugerne abonnere på porteføljer som vil inkludere aktier. Signalerne i Appen vil kun blive givet på de aktier, der er på brugerens abonnmentsliste. Brugeren får to porteføljer gratis ved download af Appen. Yderligere funktioner, som vil blive udviklet i fremtiden kommer formentlig også til at blive stillet til rådighed for brugeren mod betaling. Først og fremmest vil den største omsætningsdriver være porteføljeabonnementer. Markeds- og signaldata vil blive pakket i prædefinerede porteføljer. Den avancerede bruger vil også have muligheden for at lave deres egen portefølje og udvælge deres egne aktier til at få signaler på, selvom prisen er højere end på de prædefinerede porteføljer. Porteføljer vil koste mellem 0,50 og 5, alt afhængigt af markedet, antal aktier i porteføljen og populariteten på porteføljerne; eksklusive porteføljer kan koste mere. Prædefinerede porteføljer vil have en lavere pris end pakker, der tillader brugerne at vælge deres egne aktier på deres eget specifikke marked. Brugerne vil stadig være i stand til at lave profitable handler i de aktier, som vil blive inkluderet i de to gratis porteføljer. Men for at udvide markedsudsynet og modtage signaler fra andre end standardporteføljerne med de samme aktier og markeder, vil brugeren skulle betale en månedlig abonnementsafgift for de ønskede markeder og aktielister. Porteføljerne vil blive udformet baseret på forskellige kriterier, hvilket vil gøre det attraktivt for brugere at 35 Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN

36 abonnere på forskellige porteføljer. Alle porteføljer vil kun indeholde de aktier, hvor Selskabet afgører, hvilke aktier, der er mest egnede til at handle i baseret på Cumula Optima for at maksimere forventet afkast og minimere risiko. Eksempler på kriterier for porteføljesammensætning er geografi, forskellige industrier, større markedsindeks, historisk aktieperformance, handelsvolumen, historiske handelssignaler osv. Der er mange muligheder for at skabe attraktive aktieporteføljer, som vil tiltrække brugere til at blive betalende abonnenter. Ved den globale lancering af de forskellige Apps, som er forventet i oktober 2015, vil de dække 29 børser. Blandt andre, vil de følgende aktiemarkeder blive inkluderet. - Nasdaq OMX Stockholm - Nasdaq OMX Copenhagen - Nasdaq OMX Helsinki - Oslo Stock Exchange - New York Stock Exchange - Nasdaq - Deutsche Börse - London Stock Exchange - Euronext - Bombay - Tokyo - Shanghai - Brazil - Australia Når Selskabet lancerer produktet til flere markeder, vil udvalget af porteføljer og aktielister vokse. Målet er at dække størstedelen af de større aktiemarkeder og tilbyde handelssignaler til de geografiske markeder med størst kundepotentiale. Brugen af Appen er dog ikke begrænset til de lande som er dækket af markedsdata. Mange investorer har et globalt perspektiv og handler på mange andre markeder end deres eget. Børsmæglerintegration Ved lanceringen af trading-appen vil der minimum være én børsmægler integreret i Appen. Brugerne vil kunne logge ind og placere ordrer direkte fra Appen og til deres egne handelskonti. Valget af børsmægler er blevet foretaget i tråd med det generelle strategi for Selskabet. Appen vil blive forbundet til en stor global mægler med en bred palette af finansielle produkter og til konkurrencedygtige priser. Mægleren har handel med mange forskellige finansielle instrumenter og tilbyder aktiehandel på mere end tyve aktiemarkeder verden over. Ud over de gennemprøvede handelssignaler, vil en mægler-forbindelse skabe yderligere værdi for brugeren ved at gøre hele processen med aktiehandel så let som muligt, fra beslutningsprocessen til selve handlen. Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN 36

37 Brugeren vil kunne åbne kontoen online. Ydermere vil de være i stand til at foretage handler direkte fra Appen gennem deres handelskonto. Kontooplysninger vil også blive vist direkte til brugeren i Appen uden at behøve at logge ind på deres handelskonto, undtagen når brugeren ønsker at se avancerede kontooplysninger og foretage aktiviteter ud over at forvalte deres penge. Prissætning Selskabet vil benytte de mest gængse og accepterede betalingsformer. Målet er, at maksimere profitten og på samme tid tilbyde profitabel markedsinformation, hvilket er overkommeligt for kunderne med en lav månedlig pris for de ønskede lister. Forventet pris er 0,5-5 pr. datapakke eller portefølje. Forventningen er, at de betalende abonnenter i gennemsnit vil abonnere på to porteføljer. I konkurrence-appen vil brugeren have mulighed for at tilkøbe yderligere konkurrencekonti, (pris endnu ikke fastsat) og er afhængig af antal konkurrencedeltagere og præmiesummer. For ydermere at forøge chancen for at vinde konkurrencen vil brugerne opnå en fordel ved at abonnere på porteføljer som inkluderer aktier med store udsving. Ydermere vil der i fremtiden blive lanceret versioner af trading-appen med flere funktioner som kan tilkøbes af brugeren. Det er almindelig praksis på markedet, at der er mindst to versioner af en app: en der er gratis og med begrænset funktionalitet eller med begrænset tid med fuld funktionalitet og en med fuld funktionalitet, som koster penge. Der er også mulighed for signal-appen i fremtiden. Når Appens antal af funktioner øges, er det bestemt en mulighed, at disse vil koste ekstra penge for brugeren. 37 Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN

38 Technology behind Cumula Cumula kan udregne og distribuere købs-og salgssignaler for ethvert aktiemarked i verden med nok omsætning. Handelsmodellen skal have data fra en aktiebørs for at bearbejde det på serveren og sende signaler til Appen. Cumula abonnerer på kursdata fra 29 aktiebørser rundt omkring i verden gennem en dataleverandør med højkvalitetsdata. Kursdata overføres til serveren, hvor signal-bearbejdningen foretages gennem Vikingen Cloud med de indbyggede handelssystemer. Data er bearbejdet i real time. For at minimere risiko for falske signaler og trigge overtrading hos kunderne er signalerne udregnet ved slutningen af den valgte tidshorisont, hvad enten det er dagligt, ugentlig eller månedlig. Når softwaren har bearbejdet data, distribueres signalerne med det samme til brugerens back-end, som indeholder brugerinformation såsom porteføljeabonnementer. Data er herefter sorteret baseret på deres abonnement og sendt til brugerne og de Apps, der er installeret på deres Smartphones. Når signalerne er leveret til brugeren, bliver brugeren øjeblikkeligt gjort opmærksom på de nye signaler med et bip, som er en valgfri funktion, brugeren kan vælge at slå til eller fra. Brugeren kan se signalerne og øjeblikkeligt placere en ordre, enten gennem den direkte forbindelse til mægleren fra Appen eller til en anden mægler uden for Appen. Hele processen med at behandle data i de forskellige skridt indtil signal-informationen har nået brugeren er meget hurtig, stort set uden forsinkelse efter data er leveret til Cumula. Al behandling foretages hurtigt og sikkert. Selskabet benytter sig af den bedste cloud-teknologi fra Microsoft til opbevaring og sikkerhed. Data er gemt i Microsoft Azure. Der er ingen kapacitetsbegrænsninger, eftersom Selskabet kan opgradere kapaciteten, når behovet skulle opstå. Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN 38

39 Back End Ved den globale lancering vil Selskabet have en fuldt funktionel back-end bygget i Microssoft Dynamics med alle de nødvendige moduler, der tillader den forventede brugervækst og brugerstyring. Størstedelen af den planlagte udvikling af back-end er allerede færdiggjort. Back-end indeholder alle de nødvendige funktioner for bruger-styringen. Når brugeren downloader Appen gennem f.eks. Google Play, modtager Cumula information om kunden, som er gemt i back end. Ydermere kan Selskabet følge alle kundens øvrige aktiviteter, såsom portefølje-abonnement, konkurrence-deltagelse, afmeldinger osv. Kundens data kan sorteres på alle mulige slags nyttige kriterier. Det er dermed nemt at lave kampagner for kunderne baseret på deres aktiviteter, bopæl, intereresser etc. Modtaget information om kunderne kan bruges til marketingformål. Når Selskabet lancerer flere produkter eller nye produktfunktioner, vil kundeinformationen og den stærke backendfunktion gøre det muligt for Selskabet, at få en hurtig effekt på salget. Udover kommunikation med kunderne ved vigtige meddelelser som disse nævnt ovenfor, vil produktet i sig selv give mange muligheder for at markedsføre til kunderne, såsom lancering af nye porteføljer eller turneringer og konkurrencer, offentliggørelse af porteføljeresultater eller vindere af konkurrencer, markedsinfo, uddannelsesmateriale etc. Lanceringsplan En betaversion af trading-appen skal efter planen lanceres i marts Appen vil kun blive distribueret til Selskabets aktionærer og pre-sale abonnenterne og vil være til rådighed på engelsk, tysk og svensk. Senest i maj forventes betalingssystemet at være fuldt integreret i Appen. Brugerne vil være i stand til at abonnere og betale for porteføljerne. I juni forventes en betaversion af konkurrence-appen at blive lanceret, hvilket gør det muligt for brugerne at konkurrere mod hinanden. Den fulde lancering forventes i oktober, når trading-appen lanceres sammen med de to andre Apps. Kontinuerlig udvikling Selskabet har en strategi for kontinuerlig udvikling og finjustering af de underliggende handelssystemer og brugerapplikationen. Selskabet involverer sine brugere i processen omkring produktudvikling ved hjælp af en referencegruppe af brugere og aktionærer til har meldt sig frivilligt til at benytte Appen, mens den stadig er på udviklingsstadiet for at give deres feedback. Formålet med referencegruppen er at foreslå produktfunktioner, teste realtime-funktionen i Appen og påpege ting der kan forbedres i brugergrænsefladen. Mange aktionærer er i referencegruppen, hvilket skaber yderligere engagement, da de også har en finansiel interesse i Selskabet og produktet. Et af motiverne for at rejse kapital hos offentligheden er, at få en engageret kundebase fra starten, hvilket vil hjælpe Selskabet med at finjustere deres produkt og dele information om lancering af Apperne gennem deres sociale netværk; en anden grund er behovet for kapital til at færdiggøre Apperne op til lanceringen i efteråret Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN

40 Indtægsmodeller Månedlige abonnementer Den første version af produkterne vil lanceres i kombination med et unikt tilbud til de første abonnenter og til aktionærerne. Selskabet estimerer, at 30 % af kunderne vil bestille flere tjenester, mens de abonnerer. En række forskellige indtægtsmodeller vil blive rullet ud I løbet af Brugere af Appen betaler for et basisabonnement og kan derefter bestille flere services. Basisabonnementet er planlagt til at koste omkring 25 pr. år. De ekstra services koster mellem 0.25 og 5, alt afhængigt af, hvilken type service det er. Omsætningsstrategi Selskabets indledende indtægtsmodeller er tilpasset til den globale offentlighed ved at tilbyde en lav adgangstærskel for abonnementer for at tilbyde en forlænget oplevelse med interaktive daglige funktioner. Annoncering Igennem medie-bureauer har Selskabet modtaget indikationer angående omsætning baseret på volumen ved den første lancering på omkring 5 millioner downloads. Reklamer vil cirka tilføje til om året. Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN 40

41 Budgetter Euro Cash Flow Start In Out RESULT P & L ( 1000) Revenue Sales Of Apps Advertising Financial Revenue TOTAL REVENUE Costs Goods And Material Services Rent Travel Share Issue Marketing Salaries Accounting Expansion Operating Cost Cumula Cloud Remuneration To Partners Office Supply Sales Costs Other Personnel Costs Payroll Tax Phone Stock Market Listing Other Costs TOTAL COSTS Profit Before Tax Corporate Tax (22%) Profit After Tax Dividend To Shareholders (50%) PROFIT & LOSS App salg starter på for 2015 and up to in Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN

42 Tidsplan for : Lanceringsåret 1. kvartal Ansæt markedskommunikationsmedarbejdere inden for sociale medier. 28. januar: generalforsamling. Beslutning om forestående aktieemission. Samarbejdsaftale med internationalt børsmæglerhus til signaltrading er klar. Februar: grundlæggende planer for konkurrencerne. Marts: signalservice til referencegruppen er klar. Præsentationsfilm er klar. 2. kvartal April: konkurrenceservice klar til at blive beta-testet. Salg af signal-appen går i gang. Facebook, Twitter, Blog, Instagram. Den årlige generalforsamling. Crowd-finansiering. 3. kvartal August september: færdiggørelse af alle Apps. Forberede internet-kampagne 4. kvartal Oktober: produkter lanceres Oktober december: Marketing-kampagne i Europa Forberedelse af børsnotering. 2016: Børsnoteringsåret 1. kvartal Børsnotering senest her. Marketing-kampagne i Europa. Påbegynde lancering på nye markeder: Asien, USA, Canada. 2. kvartal Marketing-kampagne Asia, USA, Canada. 3. kvartal Marketing-kampagne i alle tidligere lande. Nye produkter lanceres. Opbygge og udvide detailhandels-netværk. 4. kvartal Begynd tilpasning til nye medier / operativsystem. Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN 42

43 2017: Ekspansionsår Volumenvækst. Fortsætte med at opbygge volumen med lokale repræsentanter. Begynd tilpasning til nye medier / operativsystem. Nye produktlanceringer 2018: Detailår Konsolidering, optimering af organisationen. Lancering af adskillige nye produkter. Erstatte eller stoppe salget af uprofitable produkter. Fokusere på behovet hos detailhandlen, tilpasning. 2019: Integrationsår Teknologisk tilpasning Volumenvækst efter sidste års fokus på detailhandlens behov. I denne periode vil der være en kontinuerlig produktudvikling og minimum et produkt lanceres om året. 43 Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN

44 Bestyrelse og direktion Björn Lindström Bestyrelsesformand Født 1960 Aktier i Cumula AB (29,5 %) Bjørn har mere end 25 års erfaring med at arbejde i og med vækstorganisationer, primært indenfor IT og forretning. I 16 år arbejdede han med produktudvikling og IT hos ABB med erfaring fra Skandinavien og Europa. Med en ledelsesbaggrund fra ABB og som adm. dir. hos Addiva og Vikingen Financial Software AB, har Bjørn et bredt erfaringsgrundlag. Bjørns speciale er, at etablere og udføre forretningsmodeller for ekspanderende IT-virksomheder, der muliggør høj vækst samtidig med god kvalitet. Forretningsudvikler med evnen til at holde omkostningerne nede. Andre nuværende stillinger: Adm.dir: Addiva AB, Bestyrelsesformand: Viking Finansiel Software AB, Addiva AB, Addiva IKAB, Addiva Software Technology og Addiva Engineering AB. Medlem af bestyrelsen: Addiva Production AB. Peter Östevik Adm.dir. Født: 1960 Uddannelse: Civilingeniør, Linköping Højskole. Aktier i Cumula AB: (29,5%) Peter har holdt hundredvis af seminarer og lært folk op i teknisk og fundamental analyse og optionshandel. Han har også indspillet en lang række undervisningsfilm om emnet og afholder webinarer om, hvordan man laver gode aktiehandler. Peter har tidligere arbejdet som uddannelseschef på Delphi Economics, som lavede programmet og han har brugt programmet siden Tidligere stillinger: Installationschef på Bravida, eget projektledelsesfirma, sælger og Projektleder af hjemme-pc'er, produktchef for koblingsudstyr, salgs- og projektleder for fibernet, datakommunikation kommunikation og telefonswtiches. De sidste 3 år Peter har været produktchef for Vikingen. Peter har været med til at introducere hjemme-pc'en i Sverige, bl.a. installeret fibernet til villaer og indført individuel måling af elektricitet i private hjem i Sverige. Andre nuværende stillinger: Underdirektør og produktchef: Viking Financial Software AB, bestyrelsesmedlem; Viking Financial Software AB, medlem af direktionen i Aktionærforeningen i Västerås. Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN 44

45 Milenko Gabrilo Marketingdirektør, Bestyrelsesmedlem Født: 1959 Aktier i Cumula AB: (25,6%) Milenko har 15 års erfaring fra den finansielle sektor. Han har arbejdet som rådgiver indenfor finansielle tjenester og kapitalforvaltning med elektroniske handelsmodeller. Tidligere stillinger: Direktør for Marketing og Investor Relations: Balanced AB, chef for Marketing og Investor Relations: Duvialla Telecom AB, chef for Marketing og Investor Relations: Snapcat AB (publ). Etablering af Bingo Lotto i Rusland: Miwiol AB, Adm.dir.: Delphi Capital AB (publ), børsnoteret af Carnegie AB. Juridiske oplysninger om bestyrelsen og den administrerende direktør Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt til og med næste ordinære generalforsamling næste år. Bestyrelsens arbejde følger bestyrelsens forretningsorden. Den administrerende direktørs arbejde reguleres gennem instrukserne for den administrerende direktør. Såvel regler som instrukser fastlægges årligt af selskabets bestyrelse. Spørgsmål som vedrører revisions- og erstatningsspørgsmål besluttes direkte af selskabets bestyrelse. Selskabet behøver ikke følge svensk kodeks for selskabsledelse og har ej heller forpligtet sig til dette. Der findes ingen familiebånd mellem bestyrelsesmedlemmer og ledelsen. Der hersker heller ingen interessekonflikt mellem Cumula på den ene side og bestyrelsen og ledelsen på den anden side. Samtlige bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af ledelsen kan nås via selskabets adresse. Ingen bestyrelsesmedlemmer eller ledende medarbejdere er blevet dømt for bedrageri de sidste fem år og har heller ikke været frataget retten til at udøve deres virke inden for fem år. Der findes ingen anklager eller sanktioner fra myndigheder (deriblandt fagforeninger) mod disse personer og ingen af disse personer har de sidste fem år fået forbud mod at udøve ledelse, eller sidde i forvaltnings- eller kontrolorganer eller fra ledende eller overordnede stillinger i selskaber. Ingen af bestyrelsesmedlemmer eller ledende medarbejdere har de sidste fem år været indblandet i konkurser, tvangslikvidation eller været sat under konkursforvaltning. 45 Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN

46 Organisation Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN 46

47 Finansiel Information Balancen til og med 31/ Assets ( ) Assets Receivables Receivables Cash and Bank Balances Cash and Bank Balances TOTAL ASSETS Total Equity And Liabilities Capital Shareholder s Equity Not Registered Share Capital Total Shareholder s Equity Retained Earnings Capital Surplus TOTAL EQUITY Liabilities Liabilities TOTAL EQUITY AND LIABILITIES Periodic Loss TOTAL EQUITY AND LIABILITIES Pledged Assets And Contingent Liabilities Pledged Collaterals None 47 Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN

48 Resultatopgørelsen til og med 31/ Period ending ( ) Revenue 878 Operating Expenses Other External Charges Payroll Expenses Total Operating Costs OPERATING INCOME Financial Items Other Financial Income P/L After Financial Items Result For The Period Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN 48

49 Aktiekapital og ejerstruktur Udvikling i aktiekapital I denne aktieemission tilføjes aktier med pålydende værdi på SEK 0,01 med en pris på 0,25 hver. I henhold til planen vil der tilføjes yderligere aktier i efteråret 2015 sammen med IPO en. Ejerstruktur Nedenstående tabel viser ejerstruktur i Cumula AB (publ) til og med 1. januar Alle aktier er A-aktier Der er ingen aktionæroverenskomster eller andre lignende aftaler. 49 Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, VÄSTERÅS, SWEDEN

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Investeringsmemorandum Tilbud om at tegne aktier Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13 VÄSTERÅS, SWEDEN 2 Emissionen Enhver der ved denne tegning tegner aktier for minimumstegningen på 8.000 aktier modtager

Læs mere

Tegn aktier i morgendagens investering

Tegn aktier i morgendagens investering Tegn aktier i morgendagens investering Ny europæisk emission af Cumula-aktier Cumula er et svensk selskab, der udvikler smarte computerbaserede handelsmodeller, såkaldte Black box-algoritmer. Selskabet

Læs mere

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst 2 BØRSNOTERING Børsnotering for små og mellemstore virksomheder er igen blevet muligt i Danmark. Børsnotering kan være særdeles fordelagtigt for virksomheder, der vokser har et kapitalbehov på mindst DKK

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

UDVIDET INVESTERING I NETBANK

UDVIDET INVESTERING I NETBANK UDVIDET INVESTERING I NETBANK Udvidet investering i netbank er en integreret del af Danske Netbank og giver dig et bedre overblik over dine værdipapirhandler, depoter og afkast. Du kan også bruge Udvidet

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

Medieinformation: NetPosten.dk er det tredje største medie i Danmark målt på andelen brugere med en personlig indkomst over kr. 600.000,-: ( 11.

Medieinformation: NetPosten.dk er det tredje største medie i Danmark målt på andelen brugere med en personlig indkomst over kr. 600.000,-: ( 11. Introduktion til NetPosten.dk NetPosten.dk er et førende dansk finansmedie og en oplagt samarbejdspartner, for enhver virksomhed der ønsker kontakt med brugere, der har mere end almindelig Interesse for

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading:

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading: 13/01-16 Kommentar fra Nordic Sales Trading: Ansvarsfraskrivelse: følgende handelsmuligheder skal ikke betragtes som købs- eller salgsanbefalinger, men skal derimod betragtes som generel information om

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

DEGIRO giver investorer mulighed for at handle med ekstraordinært lave gebyrer på børser verden over.

DEGIRO giver investorer mulighed for at handle med ekstraordinært lave gebyrer på børser verden over. BROCHURE DEGIRO 100% BROKER Hvem er vi? DEGIRO giver investorer mulighed for at handle med ekstraordinært lave gebyrer på børser verden over. I forbindelse med tidligere arbejdsgivere oplevede grundlæggerne

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring Til NASDAQ København Meddelelse nr. 20-2017 5. december 2017 MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA (HERUNDER USA'S TERRITORIER OG BESIDDELSER,

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis DET BEDSTE FRA HELE VERDEN der blev etableret i september 2010, er en aktiv forvaltet investeringsforening,

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S Introduktion til Investeringsselskabet Velkommen til Rationel Aktieinvestering Hvorfor være afhængig af stigende aktiemarkeder? Vores strategi muliggør, at vi kan tjene penge uanset aktiemarkedets udvikling.

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark 8. februar 2017 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr. 14194711) Sundkrogsgade 11 2100 København Ø Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke rettet mod

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012

Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012 Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012 Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg CVR-nr. 1550 1839 Side 1/13 Vilkår Oplysningerne i denne præsentation er ikke udtømmende og skal ikke

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Jyske Invest afkast for 2013

Jyske Invest afkast for 2013 Jyske Invest afkast for 2013 Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg CVR-nr. 1550 1839 Side 1/10 Vilkår Oplysningerne i denne præsentation er ikke udtømmende og skal ikke opfattes

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene NYHEDSBREV Max Drawdown og Duration - Kongetallene Kære læser Vi fortsætter i dette nyhedsbrev vores fokus på Risikostyring. I sidste måneds nyhedsbrev beskrev vi hvorfor God risikostyring er afgørende

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Den offentlige sektor gør Danmark til et godt land at drive virksomhed i

Den offentlige sektor gør Danmark til et godt land at drive virksomhed i Projekt Offentlig Sektor Oktober 217 Den offentlige sektor gør til et godt land at drive virksomhed i Den offentlige og private sektor er hinandens forudsætninger. Det er klart: Den offentlige sektor afhænger

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest Mandag den 19. april 2010, kl. 17.00 Kulturøen, Havnegade 6-10, 5500 Middelfart 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Velkommen til......en ny gratis smartphone-app til alle Danmarks Museer

Velkommen til......en ny gratis smartphone-app til alle Danmarks Museer Velkommen til......en ny gratis smartphone-app til alle Danmarks Museer Til museer og udstillingssteder i Danmark Flere og flere bruger smartphones de kan bruges til alt muligt, og de bliver brugt flittigt!

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Århus, den 19. maj 2015

Århus, den 19. maj 2015 Århus, den 19. maj 2015 Styrk dine kompetencer - også som forretningsmand Stadig flere landmænd må erkende, at man også skal være forretningsmand, hvis man vil have en sund landbrugsvirksomhed. 34-årige

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN Til OMX Københavns Fondsbørs A/S og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 10. november 2006 FirstFarms A/S offentliggør prospekt

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere