Kapitalfonde i 2014/15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitalfonde i 2014/15"

Transkript

1 Kapitalfonde i 2014/15 Årsskrift om god selskabsledelse i kapitalfonde Færch Plast Nets Tema om Dansk Vækstkapital II Post-exit study Generationsskifter Louis Poulsen Løgismose+ Meyers DONG Energy dvca.dk 1

2 Indhold Begivenheder i Fremdrift med krusninger på overfladen 4 Tilbage på sporet 6 Aktivt ejerskab giver ekstra skatteprovenu 10 Opkøb og exits 2014/ Fakta om dansk og international beskatning af aktieindkomst 12 Tema Hvordan sikres finansieringen af danske vækstvirksomheder? 14 Tema Post-exit study: Hvad sker der med kapitalfondsejede virksomheder under nyt ejerskab? 20 Tema Familieejede virksomheder kan øge væksten i Danmark 26 Tema DVCA s retningslinjer Rapport fra komiteen for god selskabsledelse i kapitalfonde 30 Kapitalfonde omfattet af retningslinjerne 35 Redaktion: Joachim Sperling og Kenneth Praefke Dataindsamling og bearbejdning: Bill Haudal og Christina Blak, Deloitte Design og illustrationer: Klaus Wilhardt Foto: Pernille Ringsing m.fl. Korrektur: Borella projects Tryk: Formegon 2 dvca Årsskrift 2014

3 Begivenheder i 2014 JANUAR JUNI DONG Folketingets finansudvalg godkender kapitaludvidelsen i DONG Energy, hvor Goldman Sachs, ATP og PFA skyder i alt 11 mia. kr. ind i den danske energikæmpe og overtager en ejerandel på ca. 26 pct. Årsskrift DVCA s årsskrift viser, at de kapitalfondsejede virksomheder i 2013 havde en organisk vækst på 6 pct. i forhold til året før. MARTS ISS Den danske servicegigant ISS børsnoteres den 13. marts af Goldman Sachs og EQT. SEPTEMBER Topmøde DVCA afholder det årlige topmøde med besøg af bl.a. præsident George Bushs tidligere rådgiver og strateg, Karl Rove. MARTS SEPTEMBER mia. kr. DVCA afholder Nordic Fundraising Summit for sjette gang. Internationale forvaltere af mere end mia. kr. mødes med godt 50 venture- og kapitalfonde. MAJ Erhvervsbeskatningsudvalget Regeringen nedsætter et erhvervsbeskatningsudvalg, der skal undersøge mulighederne for at gøre det lettere at etablere og drive virksomhed. DVCA får foretræde for udvalget og fremfører sine synspunkter om beskatning af kapitalindkomster og iværksætterskatten. MAJ/JUNI Vækstpakke Regeringen lancerer vækstpakken Danmark helt ud af krisen virksomheder i vækst, som et flertal i Folketinget indgår forlig om i juni. Vækstpakken indeholder bl.a. planer om at etablere Dansk Vækstkapital II og et straksfradrag på kr. for investering i nye virksomheder, som desværre ikke blev til noget. Rundspørge En rundspørge fra DVCA viser, at et flertal af de danske kapitalfonde forventer flere investeringer, stigende priser og vækst i indtjening og omsætning i porteføljevirksomhederne. DECEMBER Pandora Axcel sælger sine resterende aktier i smykkevirksomheden Pandora. DECEMBER GRO Capital og Polaris Danica Pension investerer 1 mia. kr. i den nyoprettede kapitalfond GRO Capital, der skal investere i små og mellemstore danske virksomheder. Kort efter nytår annoncerer Polaris, at kapitalfonden foreløbig har rejst 2,2 mia. kr. til sin fjerde fond, hvor målet er at rejse 3 mia. kr. i alt. Dette nås i juni dvca.dk 3

4 Fremdrift med krusninger på overfladen Der var stor fremdrift i kapitalfondsindustrien i løbet af 2014 globalt set. Der strømmer kapital til fondene fra investorer overalt i verden, og navnlig har det været et godt tidspunkt at sælge virksomheder, mens det har været noget mere udfordrende at købe op. Kombinationen af en kraftig stigning i den globale likviditet og renter, der har nærmet sig nulpunktet, har gjort aktiverne mere værd, hvilket også har løftet multiplerne i PEbranchen. Fremtidens vækst og aktivitet i branchen vil dog også afhænge af, om der bliver løsnet op for de strukturelle problemer i euroområdet, om den langsommere BNP-vækst i Asien og Stillehavsområdet fastholdes, og om der for alvor kan komme yderligere gang i amerikansk økonomi. For kapitalfondene specifikt skal der holdes øje med, om renterne forbliver lave, og om der fortsat vil være adgang til rigelig kapital, så transaktionerne kan finansieres. Det samlede billede er imidlertid positivt, hvilket tydeligt kan aflæses blandt de kapitalfonde, der er aktive på det danske marked. DVCA s rundspørger viser, at der er mere gang i markedet end på noget andet tidspunkt efter finanskrisen. Virksomhedsmæglerne tror på, at antallet af kapitalfondshandler vil stige i løbet af 2015, og at priserne vil følge med op. Og samtidig har fondene tørt krudt til nye investeringer, hvilket forstærkes af, at der nu også er kommet ro om Dansk Vækstkapital via etableringen af DVK II. Når økonomien igen er begyndt at bevæge sig frem, gælder det om at udnytte de gode vilkår. Der er stadig behov for at tiltrække flere investeringer til Danmark og forbedre betingelserne for vækstvirksomheder, hvis vi skal have mest muligt ud af fremgangen. Det politiske arbejde fortsætter hos DVCA også når den økonomiske krise så småt bliver afløst af et opsving. Regulering og omkostninger Vi er som branche i fuld gang med at blive reguleret via det såkaldte AIFM-direktiv (på dansk FAIF, Forvaltere af Alternative InvesteringsFonde), som netop nu omsættes til dansk lovgivning. Man skal nu have a licence to operate i ordets bogstaveligste forstand, hvis man gerne vil rejse en ny fond, og vi kommer til at åbne vores bøger for Finanstilsynet på samme måde som vi hele tiden har gjort det over for vores investorer. AIFM vil nok medføre højere omkostninger og mere bureaukrati for fondene, hvilket strider mod den entreprenørånd, der er en del af dna et i vores industri, men på den positive side tæller, at det måske kan hjælpe til yderligere at afmystificere ideen om aktivt ejerskab. Vi accepterer da også, at vi med den betydning, vi har for samfundsudviklingen, må gøre vores for at leve op til omverdenens krav og forventninger, naturligvis inden for rimelighedens grænser. Der er også kommet fokus på vores omkostninger; det koster jo noget at udøve aktivt ejerskab. Presset kommer fra flere sider. Forbrugerrådet har ganske fornuftigt stillet krav om, at man skal kunne gennemskue omkostningerne ved sin pensionsopsparing og som I ved, leverer pensionskasser normalt op til halvdelen af vores kapitaltilsagn. Men ved kun at fokusere på omkostninger kan der opstå risiko for, at pensionskasser må reducere deres tilsagn til kapitalfonde, da vi jo har forholdsvis høje omkostninger, navnlig i starten af vores femårige investeringsperiode, hvor vi kun investerer, og normalt ikke sælger, vores virksomheder. Det er en udvikling, man bl.a. har set i Australien for nogle år tilbage, da pensionskasserne kom under pres af samme årsag. Men da de ikke længere kunne få et ordentligt afkast, varede det ikke længe, før de kom tilbage i folden igen. For sagen er jo, at kapitalfonde løbende slår aktiemarkedet med en pæn margin, også når man tager højde for omkostninger. Konklusionen er derfor, at man ikke kan skille omkostninger fra afkast man får, hvad man betaler for! OW Bunker er en ulykkelig sag I efteråret 2014 gik brændstofleverandøren OW Bunker konkurs efter at have været børsnoteret i syv måneder. Konkursen i OW Bunker er en sag, som rettelig optager mange i dansk erhvervsliv, men der arbejdes fortsat på at trænge til bunds i forløbet, og hvorfor det gik galt. OW Bunker blev børsnoteret af kapitalfonden Altor, som ved konkursen fortsat ejede en betydelig aktiepost i selskabet. Hos DVCA ser vi frem til, at årsagerne til konkursen bliver belyst, så vi undgår, at noget lignende sker igen. Det giver på nuværende tidspunkt ikke mening for DVCA at tage stilling til OW Bunker-konkursen og til, hvad der er gjort rigtigt eller forkert. Sagen skal finde sin afgørelse ved de relevante instanser, og først når denne proces er tilendebragt, er det muligt at sige noget mere håndfast. 4 dvca Årsskrift 2014

5 Opdaterede retningslinjer Siden 2008 har DVCA haft retningslinjer for kapitalfonde og deres porteføljevirksomheder over en vis størrelse. Retningslinjerne bidrager til at skabe åbenhed og transparens over for omverdenen. Retningslinjerne bliver opdateret hvert tredje eller fjerde år. Den seneste opdatering af retningslinjerne skete med virkning fra 1. januar Nu var tiden igen kommet til en opdatering, og efter et grundigt forarbejde ligger de opdaterede retningslinjer nu klar. Opdateringen afspejler først og fremmest de ændringer, der er sket i perioden siden sidste gennemgang. Opdateringen tager udgangspunkt i de sidste nye Corporate Governance-retningslinjer, der gælder for danske børsnoterede virksomheder. Der er også skelet til lignende retningslinjer i Tyskland, Storbritannien og Sverige. I de opdaterede retningslinjer fastholdes fokus på risikostyring i porteføljevirksomhederne. De opdaterede retningslinjer kan findes i deres helhed på DVCA s hjemmeside. Længere henne i dette årsskrift er der også mere baggrund om de opdaterede retningslinjer. God læselyst. Ole Steen Andersen, formand, DVCA Christian Frigast, næstformand, DVCA Jannick Nytoft, adm. direktør, DVCA dvca.dk 5

6 Tilbage på sporet I Danmark foretog kapitalfonde fem større opkøb og otte exits i 2014, som var omfattet af DVCA s retningslinjer. Hertil kommer en række mindre transaktioner, som vidner om, at aktiviteten også i 2014 var stigende i forhold til året før. Et tilsvarende billede ses globalt, hvor kapitalfondstransaktioner satte rekord, både hvad angår antal og værdi, i Globale investorer øgede endvidere deres tilsagn, hvilket gjorde 2014 til endnu et solidt år med hensyn til at rejse nye fonde. For øjeblikket leverer kapitalfonde i høj grad afkast til deres investorer, bl.a. fordi industrielle opkøbere nu melder sig på banen. Håbet er, at virksomhederne er på vej ind på et vækstspor, hvor de vil vedblive med at investere frem for at returnere deres overskud til ejerne. Mens det således har været et godt tidspunkt at sælge virksomheder i den nuværende cyklus, er det mere udfordrende at købe virksomheder. De positive udsigter kombineret med de lave renter har nemlig fået aktiekurserne til at skyde i vejret. Det påvirker også prisen på unoterede aktier, som dog reagerer mindre volatilt end det børsnoterede marked. Spørgsmålet er, om de høje aktiekurser dækker over en aktieboble? Det ville være tilfældet, hvis indtjeningen i selskaberne ikke fulgte med aktiekurserne, men som følge af de lidt lysere makroøkonomiske udsigter peger meget på bedre bundlinjer. Det er dog fortsat afgørende at være disciplineret i sin opkøbsstrategi, for uanset hvor godt man arbejder med sine virksomheder, er det vanskeligt at opnå et tilfredsstillende afkast, hvis virksomhederne for alvor er købt for dyrt. Konkurrencen om de bedste virksomheder er hård. Der er mange industrielle købere, og de har som fondene gode FIGUR 1. ANTAL OPKØB OG EXITS FORETAGET AF KAPITALFONDE I DANMARK FIGUR 2. TILSAGT KAPITAL TIL KAPITALFONDE I DANMARK Opkøb Exits Danske fonde Internationale fonde Antal Mia. kr Note: Baseret på tal fra DVCA. I opgørelsen medtages samtlige opkøb og ikke kun opkøb og exits af virksomheder, der er omfattet af retningslinjerne. Listen over opkøb og exits af virksomheder, der er omfattet af retningslinjerne, findes på side 11. Note: I 2009 ændrede DVCA sin metode til opgørelse af den udenlandske tilsagte kapital. Frem for at angive skøn over, hvor meget udenlandske fonde kunne tænkes at investere i Danmark, har vi målt den investerede kapital ud fra fondenes angivelser til Deloitte. 6 dvca Årsskrift 2014

7 muligheder for at opnå finansiering. Industrielle opkøbere leder efter vækst, da det fortsat er svært at skabe organisk vækst i mange brancher som følge af en fortsat afdæmpet efterspørgsel. Derfor har de fleste store virksomheder skabt værdi til aktionærerne ved at effektivisere. Omvendt har mange virksomheder relativt begrænset erfaring med opkøb og er desuden forsigtige med at indregne synergier og endnu mere med at betale for dem. De skal arbejde hårdt for at implementere en ny akkvisition i deres egen kultur, og det kan påvirke performance på kort sigt i negativ retning. Det betyder, at de industrielle købere i en række tilfælde ikke vil betale for synergipotentialet og dermed heller ikke vil betale en pris på niveau med deres egne multipler. Dermed overlades en hel del virksomheder til kapitalfondene, hvilket er baggrunden for, at der ses en tendens til flere handler med kapitalfonde involveret. Opkøb og exits i 2014 Ser vi på de fem større opkøb, hvor selskaberne er omfattet af DVCA s retningslinjer, skal fremhæves Advent Internationals og Bain Capitals køb af Nets, EQT s køb af Færch Plast og Polaris køb af Louis Poulsen. At markedet er ved at løsne op understreges af, at der allerede i første halvdel af 2015 er foretaget yderligere fire opkøb, hvor FSN har stået for de to (EET Europarts og Fitness World). Værdien af opkøbene i 2014 ligger på 32 mia. kr. I 2014 var der som nævnt otte betydelige exits, hvoraf skal fremhæves Nordic Capitals salg af Kompan til en kreds af investorer med CP Dyvig & Co. i spidsen, Axcels salg af den resterende del af aktieposten i Pandora, Altors salg af Pulse Medtech Group til Novo A/S, men ulykkeligvis også konkursen i OW Bunker, hvor Altor var største aktionær. Igen i 2014 var kapitalfondene storleverandør til fondsbørsen med to børsnoteringer (OW Bunker og ISS), Sammenlignes det danske marked med det svenske, viser det sig, at der i Sverige i 2014 blev gennemført i alt 38 transaktioner ifølge den svenske brancheforening, SVCA, til en equityværdi på 8,2 mia. danske kroner. I Danmark blev der på trods af lidt færre handler samlet set indskudt betydeligt mere egenkapital, og det betyder, at når man tager højde for, at den svenske økonomi er større end den danske, og at flere kapitalfonde opererer i Sverige end i Danmark, er det danske marked i øjeblikket større end det svenske. Flere investorer til kapitalfonde Der er en stigende interesse blandt internationale investorer for at investere i private equity, og det bekræftes i analysehuset Preqins seneste undersøgelse blandt næsten 100 internationale investorer (Limited Partners). Mere end halvdelen af investorerne havde i løbet af 2014 givet nye tilsagn til kapital- eller venturefonde i 2014, og undersøgelsen viste desuden, at interessen blandt investorerne er voksende. Interessen bunder i, at tre ud af fire investorer oplever, at deres investeringer lever op til forventningerne, og at yderligere 17 pct. rent faktisk overskrider forventningerne. Og andelen af tilfredse investorer er stigende. Interessen for kapitalfonde afspejlede sig også på det danske marked. I Danmark lykkedes det Industriudvikling at rejse 500 mio. kr., mens Gro Capital rejste 1 mia. kr., SE Blue Equty 625 mio. kr., og endelig har Polaris haft first closing på sin fond, der foreløbig er på 3 mia. kr. Det gav en samlet fundraising på 5,2 mia. kr., hvilket er væsentligt over sidste års niveau på godt 1 mia. kr. Det skal dog også ses i lyset af, at niveauet for fundraising varierer meget fra år til år, da fondene ikke er lige store og normalt kun rejser en ny fond hvert femte år. Set over en længere periode ligger den gennemsnitlige fundraising blandt danske kapitalfonde på 2,5 mia. kr. om året. Præstationer i de kapitalfondsejede selskaber Omsætningen i de kapitalfondsejede selskaber blev i 2014 på 208 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til året før på ca. 4 mia. kr. Hovedparten af faldet i omsætningen skyldes, at DONG Energy blev ramt af faldet i oliepriserne, og at ISS har gennemført en række frasalg. Så man bort fra disse to forhold, ville der have været en betydelig stigning i omsætningen. Den organiske vækst (dvs. væksten i omsætningen fraregnet tilkøb og tillagt frasalg) i underskoven af de kapitalfondsejede selskaber lå i 2014 på 13,7 pct. og dermed betydeligt over såvel væksten i de børsnoterede midcapselskaber på -0,3 pct. som i den private sektor set under ét. Omvendt var der hos ISS meget lav organisk vækst, og hos DONG Energy var den endog negativ. Dermed blev den samlede organiske vækst for alle kapitalfondsejede selskaber i 2014 på 7,3 pct. Virksomhederne har set under ét fastholdt deres beskæftigelse, og det gælder, uanset om man ser på beskæftigelsen globalt eller kun i Danmark. Mens beskæftigelsen samlet set ligger på ca. 561 tusind, er den i Danmark på godt 30 tusind personer, hvilket svarer til knap 2,3 pct. af beskæftigelsen i den private sektor. Ser vi bort fra ISS og Wrist og dermed fokuserer på underskoven af kapitalfondsejede virksomheder, er beskæftigelsen steget med ca. 5 pct. På grund af de bedre konjunkturer er den generelle beskæftigelse steget noget, men væksten i de kapitalfondsejede virksomheder har været langt højere, og det understreger, at kapitalfondsejede virksomheder er gode til at skabe arbejdspladser. Udviklingen i den gennemsnitlige EBIT-margin lå højere end året før og var på 8,5 pct. Fraregner man de store selskaber, ligger indtjeningen dog en del højere, idet underskoven af kapitalfondsejede selskaber samlet set havde en EBIT-margin på 12 pct., mens den var på 5,7 pct. i sammenlignelige midcap-selskaber 1. Dermed klarer kapitalfondsejede selskaber sig fortsat flot i sammenligning med deres peers rent indtjeningsmæssigt, hvilket afspejler værdien af det aktive ejerskab. Det skal dog tilføjes, at midcapselskabernes markedsværdi er steget med over 10 pct., hvilket er en udvikling, der før eller siden også vil slå igennem på prisen på de unoterede aktier i større eller mindre omfang. I 2014 betalte kapitalfondsejede selskaber 2,1 mia. kr. i skat, svarende til en skatteprocent på 32,9, hvilket er klart over selskabsskatteprocenten på 24,5. Kapitalfondsejede selskabers skattebetalinger ligger generelt i den høje ende på grund af bestemmelserne i skattelovgivningen om tynd kapitalisering og andre tiltag, der i de senere år har begrænset deres rentefradragsret. Antages det, at fondenes skattebetalinger i Danmark udgør ca. 60 pct. 2 af de samlede skattebetalinger, bliver der betalt ca. 1,3 mia. kr. i selskabsskat i Danmark. Skattebetalin- dvca.dk 7

8 TABEL 1. NETTOOMSÆTNING I KAPITALFONDSEJEDE SELSKABER Inkl. ISS og DONG Energy Ekskl. ISS og DONG Energy Mia. kr Nettoomsætning Heraf i DK Organisk vækst ,2 7,7 1,4 3,2 7,9 Organisk vækst i % 1,9% 8,8% 10,9% 14,7% 15,3% 13,7% 14,8% 3,1% 6,8% 26,5% Omsætningsvækst i midcap-selskaber -0,3% 3,2% -1,3% 6,7% 1,7% Omsætningsvækst i den private sektor 1,2% 0,3% 2,6% 7,5% 2,3% Note: Der indgår i alt 48 virksomheder i undersøgelsen. TABEL 2. INDTJENING I KAPITALFONDSEJEDE SELSKABER Inkl. ISS og DONG Energy Ekskl. ISS og DONG Energy EBIT i mia. kr. 10,8 12,15 8,8 9,5 13,3 8,0 5,9 4,1 4,9 5,1 EBIT-margin 5,2% 5,7% 4,2% 5,0% 6,9% 12,0% 9,8% 9,3% 10,3% 10,6% EBIT-margin i midcap-selskaber 5,7% 6,8% 7,4% 6,9% 5,7% Note: EBIT-marginen er beregnet på baggrund af udviklingen i de selskaber, som både har indrapporteret regnskabsoplysninger for indeværende og forrige regnskabsår. TABEL 3. SAMLET KØBSPRIS FOR KAPITALFONDSEJEDE SELSKABER Mia. kr Før 2004 Købspris 32,0 8,7 10,9 2,0 2,5 4,1 5,2 15 6,3 131,7 19,9 gerne fra kapitalfondsejede selskaber modsvarer dermed 2,8 pct. af det samlede selskabsskatteprovenu på ca. 45 mia. kr., hvilket er lidt over beskæftigelsesandelen i den private sektor i Danmark på 2,3 pct. Afkast i kapitalfondsejede selskaber Afkastanalysen i Tabel 7 er foretaget af ATP-PEP på baggrund af rapportering fra de enkelte kapitalfonde (DVCAmedlemmer), som er blevet bedt om at levere afkastdata (cash flow) for alle de investeringer, der er fuldt realiseret efter 31. december Datasættet antages at indeholde langt størstedelen af den samlede volumen på det danske marked inden for analysens fokusområde: investeringer realiseret efter 31. december Datasættet indeholder ikke ventureinvesteringer, men det har været op til de enkelte kapitalfonde at vurdere, hvilke transaktioner der på denne baggrund ikke blev medtaget i analysen. DVCA har imidlertid været i dialog med de enkelte fonde om, hvilke udvælgelseskriterier der skulle anvendes. IRR er beregnet ved hjælp af to forskellige metoder: 1. En lang pengestrøm, som følger de faktiske tidspunkter. Investeringstidspunkterne er dermed forskellige og varierer fra 1990 til 2006 (jf. ovenstående). 2. Alle investeringer antages at være foretaget på samme tidspunkt, år 0. Der er realiseret seks investeringer i 2014, som vægter væsentligt, herunder Pandora, og hvor afkastet samlet set har været højere end det historiske afkast. Det er baggrunden for, at afkastet stiger i 2014, uanset om man ser på metode 1 eller metode 2. 1 Indtjeningen i de mindre selskaber er navnlig påvirket af Pandora. 2 Der er normalt god overensstemmelse mellem andelen af beskæftigede i Danmark og den andel af selskabsskatten, der bliver betalt i Danmark. Arbejder halvdelen af de beskæftigede i en virksomhed i Danmark, betales halvdelen af selskabsskatten normalt også i Danmark. Fraset ISS arbejder ca. 60 pct. af de beskæftigede i kapitalfondsejede virksomheder i Danmark. 8 dvca Årsskrift 2014

9 TABEL 4. BESKÆFTIGELSE I KAPITALFONDSEJEDE SELSKABER Inkl. ISS og DONG Energy Ekskl. ISS og DONG Energy Mia. kr Antal ansatte globalt (1.000) ,2 29, Gns. antal ansatte i DK (1.000) Gns. vækst i kapitalfondsejede selskaber -3,1% 0,5% 0,5% 3% 5,2% 10,8% 11,1% 6% Beskæftigelsesvækst i DK 0,9% 0% 0% 0% -2% Beskæftigelsesvækst, privat sektor i DK 1,0% 0% -1% 1% -3% Note: Beskæftigelsestal kan kun sammenlignes ét år tilbage, da der løbende købes og sælges virksomheder. For at kunne beregne væksten er beskæftigelsestallene beregnet med udgangspunkt i de samme virksomheder, således at nye og frasolgte virksomheder ikke tæller med. TABEL 5. SKATTEBETALINGER I KAPITALFONDSEJEDE SELSKABER Inkl. ISS og DONG Energy Ekskl. ISS og DONG Energy Resultat før skat i mia. kr. 6,5 6,4 4,0 5,0 5,9 6,7 5,6 3,7 4,5 3,1 Aktuel skat i mia. kr. 2,2 2 1,5 1,6 1,5 1,6 1,2 0,8 0,8 0,7 Skatteprocent 32,9 30,6 37,0 31,1 52,6 23,9 21,6 22,0 17,8 30,5 Samlet selskabsskatteprovenu i mia. kr. 45,3 44,9 39,9 31,2 33,3 Kilde: Selskabsskatteprovenuet er baseret på oplysninger fra Skatteministeriet. Note: Efter store goodwillnedskrivninger i 2008 og 2009 er skatteprocenten i 2010 ved at være normaliseret. Goodwillnedskrivninger påvirker skatteprocenten i opadgående retning, idet de reducerer det regnskabsmæssige resultat, men ikke giver et skattemæssigt fradrag. TABEL 6. EGENKAPITALANDEL I KAPITALFONDSEJEDE SELSKABER PÅ KØBSTIDSPUNKT Før 2004 Egenkapitalandel 53% 44% 45% 48% 64% 51% 43% 33% 37% 30% 43% TABEL 7. AFKAST I KAPITALFONDSEJEDE SELSKABER Metode 1 30,2% 29,8% 28,6% 29,5% 28,4% Metode 2 38,2% 35,7% 30,4% 36,0% 32,6% Note: Der indgår i alt 48 virksomheder i undersøgelsen. dvca.dk 9

10 Aktivt ejerskab giver ekstra skatteprovenu Der bliver ofte fokuseret på, hvad kapitalfondsejede selskaber betaler i selskabsskat. År efter år har DVCA dokumenteret, at der betales en høj selskabsskat, men for yderligere at nuancere billedet har vi gennemført en beregning af, hvad kapitalfondsejede selskaber skaber af samlede skatteindtægter. Ud fra disse beregninger viser det sig, at aktivt ejerskab bidrager med over 570 mio. kr. ekstra i statskassen årligt. Der tages udgangspunkt i følgende skattekilder: Selskabsskat A-skat fra ansatte i de kapitalfondsejede selskaber Moms genereret fra salg fra de kapitalfondsejede selskaber Energiafgifter og andre afgifter Lægges disse poster sammen, viser det sig, at kapitalfondsejede selskaber i 2014 samlet betalte knap 10 mia. kr. i skat. Det beregnes nedenfor, at kapitalfondsejede selskaber i 2014 bidrog positivt til statskassen med 160 mio. kr., alene på grund af mervæksten i forhold til midcap-selskaberne. Havde man taget udgangspunkt i 2013, var effekten på 373 mio. kr., i mio. kr., i mio. kr. og i ,5 mia. kr. Set over en femårig periode kan det derfor konkluderes, at kapitalfonde i gennemsnit bidrager med ca. 570 mio. kr. til statskassen som følge af det aktive ejerskab. TABEL 8. SKATTEPROVENU FRA KAPITALFONDSEJEDE SELSKABER Skattepost Beregningsmetode Provenu i kr. Selskabsskat A-skat Indberettet fra Deloitte Online. Samlet beløb er 2,2 mia. kr. Det antages, at 60 pct. heraf betales i Danmark De ansatte modtager ca. 250 kr. i timen i gennemsnit, hvilket giver en gennemsnitlig årsløn på kr. Det giver en samlet lønsum på 12,5 mia. kr. Der betales 43 pct. 1 heraf i personskat 1,3 mia. 5,2 mia. Moms Det samlede momsprovenu er 175 mia. kr. Der beregnes 1,4 pct. heraf 2,5 mia. Energiafgifter Andre afgifter I alt De samlede energiafgifter, der betales af det private erhvervsliv, er vurderet til ca. 17 mia. kr. (kilde: DI). For at finde ud af, hvor stor en andel der betales af kapitalfondsejede selskaber, sættes det i forhold til beskæftigelsesandelen på 2,3 pct. Det vurderes konservativt, at erhvervslivet betaler 3 mia. kr. i øvrige afgifter. Der tages 2,3 pct. heraf, da disse afgifter hovedsageligt betales af det private erhvervsliv 390 mio. 79 mio. 10,2 mia. Organisk vækst Den organiske vækst er den vækst, der fremkommer i de kapitalfondsejede selskaber uden tilkøb 7,3% 2 Vækst i midcap Nettovækst Væksten i midcap-selskabernes omsætning er beregnet. Det antages, at det er den vækst, der alligevel ville have været i selskaberne, hvis ikke de var blevet overtaget af en kapitalfond 5,7% Nettovæksten er den mervækst, der skabes af kapitalfondsejede selskaber i forhold til sammenlignelige selskaber i det børsnoterede midcap-indeks (altså 7,3 pct. minus 5,7 pct.) 1,6% Kapitalfondsbidrag Kapitalfondsbidraget fremkommer ved at gange nettovæksten på det skatteprovenu, som betales af til skat i 2014 de kapitalfondsejede selskaber (1,6 pct. af 10 mia. kr.) 160 mio. Note: Som gennemgået i forrige afsnit indberetter de kapitalfondsejede selskaber en lang række oplysninger til Deloitte Online. Af disse opgørelser fremgår det, at der i 2014 arbejdede personer i de kapitalfondsejede selskaber. Da der i alt er 2,16 mio. fuldtidsbeskæftigede personer, svarer det til, at 1,4 pct. af arbejdsstyrken arbejder i et kapitalfondsejet selskab. Da der er 1,33 mio. fuldtidsbeskæftigede i den private sektor, svarer det til, at 2,3 pct. af de privatansatte arbejder i et kapitalfondsejet selskab. 1 Den gennemsnitlige personskatteprocent for lønmodtagere i Danmark er 43, inkl. AM. 2 Den organiske vækst er beregnet eksklusive DONG Energy. Det skyldes et ekstraordinært omsætningsfald i DONG Energy som følge af de lavere oliepriser. DONG Energys omsætning udgør næsten 1/3 af den samlede omsætning i kapitalfondsejede selskaber. 10 dvca Årsskrift 2014

11 Opkøb og exits 2014/2015 SELSKAB BRANCHE INVOLVERET OMSÆTNING KAPITALFOND (MIO. KR.) OPKØB 2014 Nets IT-infrastruktur Advent International/ Bain Capital Synsam Nordic Detailsalg af briller CVC 2.045* (Profil Optik) Færch Plast Plastproduktion EQT DONG Energy Produktion af energi Goldman Sachs International Louis Poulsen Lighting Lampeproduktion Polaris Private Equity 402* EXITS 2014 OW Bunker Skibsforsyning Altor * Sonion Elektronik Altor 869 (nu Pulse Medtech Group) Pandora Smykker Axcel Vital Petfood Group Dyrefoder Axcel 283* KP Komponenter Metalkomponenter Capidea 326 ISS Facility services EQT SFK Leblanch Højteknologiske Maj Invest 501* produktionsanlæg Kompan Legeredskaber Nordic Capital 1.293* SFK Foods Krydderiblandinger Odin 339 OPKØB 2015 Norican Group Produktionsmaskiner Altor Pitzner Materiel/ Materialeudlejning CataCap 258** GSV Materieludlejning til byggesektoren EET Europarts Salg af IT-tilbehør FSN Capital Fitness World Fitnesscentre FSN Capital 956 Bach Composite Industri Produktion af Odin 357 glasfiberkomponenter til vindmølleindustrien EXITS 2015 Noa Noa Detailsalg af tøj Axcel 304* Kommunekemi Indsamling og EQT 407 (nu NORD Group) behandling af kemisk affald *2013-regnskab. ** Bruttofortjeneste. Overstående liste viser opkøb og exits af virksomheder omfattet af DVCA s retningslinjer. Download den fulde liste på DVCA s analyseunivers på Note: For virksomheder med skævt regnskabsår er der brugt årsregnskabet 2012/13. dvca.dk 11

12 Fakta om dansk og international beskatning af aktieindkomst Hvordan sikrer man på den ene side, at kapitalgevinster beskattes i tilstrækkeligt omfang, og på den anden side, at lokale skatteregler ikke udmønter sig i en kamp mellem forskellige lande om skatteprovenu, som potentielt set kan reducere investeringerne på tværs af landegrænser? Svaret herpå er ikke enkelt, men det afgørende er, at de enkelte lande følger anerkendte principper i international skatteret og arbejder ud fra et koordineret regelsæt som eksempelvis OECD s modeloverenskomst. Normalt fordeles beskatningsretten mellem lande ved, at aktieavancer beskattes efter lokale skatteregler i det land, hvor investoren er hjemmehørende. Det gælder investeringer i både børsnoterede og unoterede aktier. Udbytter i det omfang, det enkelte land benytter denne skat beskattes derimod normalt i kildelandet, altså i det land, hvorfra udbytterne betales. Et aktieudbytte er en løbende udbetaling af en andel af et selskabs resultat, hvorimod en aktieavance er en værdistigning i en virksomhed, som eksempelvis kan henføres til bedre ledelse eller strategi, der øger virksomhedens langsigtede indtjeningsevne, eller som tilfører mulige synergier, en køber kan udnytte. Udbyttebeskatning er beskatning af overskud, der allerede er blevet beskattet én gang tidligere med almindelig selskabsskat. Dansk udbytteskat stiller således større krav til afkastet hos det underliggende danske selskab i forhold til en tilsvarende investering i et andet land, hvor der ikke finder en sådan dobbeltbeskatning sted. Vores nabolande i Nordeuropa har i reglen langt lempeligere eller slet ingen udbyttebeskatning. I Danmark gælder den særlige regel, at udbytter er skattefrie, såfremt selskabsaktionæren ejer over 10 pct. af aktiekapitalen, mens aktieavancer på unoterede aktier er helt skattefrie. Men i langt de fleste tilfælde ejer en investor i en kapitalfondsstruktur under 10 pct. af aktierne, hvorved udbytter i praksis bliver skattepligtige. En yderligere forskel mellem udbyttebeskatning og avancebeskatning er, at hele udbyttet beskattes, mens der er fradrag for anskaffelsessummen ved opgørelse af aktieavancer. Det er langtfra alle aktionærer, der er interesseret i, at et selskab udlodder udbytter. Det gælder navnlig for kapitalfondsejede selskaber, da fondens aktionærer ofte har en meget lang tidshorisont og et meget begrænset likviditetsbehov. Udbytter kan dog være relevante for de aktionærer, der af likviditetsmæssige årsager har brug for et løbende afkast af deres investering. I øjeblikket er udbyttedefinitionen i de danske skatteregler unaturligt bred, hvorved mange aktiesalg skattemæssigt defineres som udbytter. Herved beskattes udenlandske investorer i Danmark af deres udbytte, hvilket krænker internationalt anerkendte skatteparadigmer. Ydermere får ikke lagerbeskattede danske investorer ikke fradrag for anskaffelsessummen. Det betyder, at aktieindkomstbeskatningen i Danmark bliver langt hårdere end i alle andre lande. I Danmark gælder den særlige regel, at udbytter er skattefrie, såfremt aktionæren ejer over 10 pct. af aktiekapitalen, mens aktieavancer på unoterede aktier er helt skattefrie. På grund af denne forskel i beskatningen af aktieavancer og udbytter er det vigtigt, at der gælder rimelige principper for, hvad SKAT klassificerer som henholdsvis udbytte og aktieavance. En for bred definition af udbytter giver en for høj beskatning i kildelandet og vice versa. 12 dvca Årsskrift 2014

2013/14. Kapitalfonde i TEMA OM. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde dvca.dk 1

2013/14. Kapitalfonde i TEMA OM. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde dvca.dk 1 Danish Venture Capital and Private Equity Association TEMA OM Kapitalfonde i Virksomhedssalg Udenlandske investorer Kapital til underskoven 2013/14 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde

Læs mere

Kapitalfonde i 2012/13 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde

Kapitalfonde i 2012/13 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2012/13 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde TEMA Afkast i kapitalfonde DVCA-begivenheder i 2012 Januar De såkaldte

Læs mere

Kapitalfonde i 2011/12 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde

Kapitalfonde i 2011/12 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2011/12 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde TEMA Danmark som investeringsland Væsentlige begivenheder for DVCA

Læs mere

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Baggrundsrapport Retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse DVCA s sekretariat har til

Læs mere

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2009/10 DVCAs vækstkatalog: Hva nu Vækstdanmark? Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Danish Venture Capital and Private Equity Association Børsen Slotsholmsgade DK-1217 København K Telefon: 72 25 55 02 E-mail: dvca@dvca.dk Homepage:

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

AXCEL ÅRSSKRIFT 2O13 WWW.AXCEL.DK

AXCEL ÅRSSKRIFT 2O13 WWW.AXCEL.DK AXCEL ÅRSSKRIFT 2O13 WWW.AXCEL.DK YDERLIGERE INFORMATION OM AXCEL AXCEL I HOVEDTRÆK 40 10 CSR HOS AXCEL OG I AXCELS VIRKSOMHEDER 35 HVAD 20 ÅRS ERFARINGER HAR LÆRT OS OM AKTIVT EJERSKAB AXCELS LEDELSE

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

Danish Venture Capital and Private Equity Association. DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer. www.dvca.dk

Danish Venture Capital and Private Equity Association. DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer. www.dvca.dk Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer i 2009/10 er vejen Årsskrift fra DVCA om ud god selskabsledelse af krisen i kapitalfonde www.dvca.dk

Læs mere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere Tænk, hvor har vi i det danske samfund dog rige muligheder for fortsat vækst hvis bare vi vil. Et citat fra LETTs bog om vækst og innovation gennem rettidige og gode generationsskifter. Som en aktiv deltager

Læs mere

Udvalget om risikovillig kapital. Juni 2010

Udvalget om risikovillig kapital. Juni 2010 Udvalget om risikovillig kapital Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 1.1 Indledning...3 1.2 Baggrund...4 1.3 Udvalgets konklusioner...5 1.4 Udvalgets sammensætning...9 2 Innovation og markedet

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT ÅRSRAPPORT 2010 1 VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT VÆKSTPOTENTIALE SAMT STILLER KAUTIONER FOR SMÅ

Læs mere

FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER

FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER SIDE 1 SIDE 2 FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER Ved udgangen af 2013 har Dansk Vækstkapital investeret 2,6 mia. kr. fordelt på 11 fonde. Vi får dermed pengene ud at arbejde i den

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde

vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde vækstfonden magasin om finansiering af vækst / nr. 2 / august 2013 TEMA: skaber venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde ISNN: 2245-3504 indhold

Læs mere

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 4. kvartal 2012 // indhold 27. årgang Formue Formuepleje låner gratis Fokus på investorbeskyttelse Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Erik Møller

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest PFA HOLDING ÅRSRAPPORT 2014 Koncernstruktur PFA Brug Livet Fonden PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Asset Management A/S PFA Pension, forsikringsaktieselskab PFA Bank A/S 76 %

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Årsrapporten er udgivet i maj 2008 ÅRSRAPPORT 2007 Vækstfonden Årsrapport 2007

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere