Skatteudvalget L 61 Bilag 10 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love (Indfasning af eldrevne og brændselscelledrevne køretøjer i grøn ejerafgift og registreringsafgift m.v.) Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille uden for betænkningen til 2. behandlingen af ovennævnte forslag. Skatteministeriet har den 14. dec efter en løbende dialog med den relevante tjenestegren i EU-Kommissionen, DG COMP, fået en indledende vurdering vedrørende indfasningsordningen af afgift for elbiler mv. DG COMP har på det foreliggende grundlag tilkendegivet, at loftet på kr. over afgiftsrabatten i indfasningsordningen for eldrevne køretøjer, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne køretøjer, som affattet i lovforslagets 1, nr. 9, ikke kan anses for at være i overensstemmelse med art. 107 TEUF og dermed indebærer statsstøtte, som ikke kan godkendes, da loftet ikke er miljømæssigt begrundet. Som det fremgår af de EU-retlige bemærkninger til L 61, mener regeringen ikke, at loftet i afgiftsrabatten indebærer statsstøtte. Indfasningsordningen kan imidlertid ikke sættes i kraft, hvis Kommissionen finder, at der er tale om statsstøtte. I så fald skal Kommissionen godkende denne, før indfasningsordningen kan træde i kraft. Vedtages lovforslaget, uden at indfasningsordningen umiddelbart kan sættes i kraft, vil det betyde fuld afgift for alle elbiler fra 1. januar 2016 og stor usikkerhed for købere, producenter og forhandlere af eldrevne køretøjer mv. Regeringen og aftalepartierne (S og RV) ønsker ikke denne usikkerhed på elbilmarkedet. Derfor indeholder ændringsforslaget forslag om, at loftet over afgiftsrabatten udgår. Dermed kan den lempelige indfasningsordning sættes i kraft fra 1. januar Regeringen vil indgå i en dialog med EU-Kommissionen med henblik på at gennemføre lovgivning om et loft over afgiftsrabatten på et senere tidspunkt. Karsten Lauritzen / Lene Skov Henningsen

2 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love (Indfasning af eldrevne og brændselscelledrevne køretøjer i grøn ejerafgift og registreringsafgift m.v.) (L 61) 1) Efter nr. 6 indsættes som nye numre: 01. 4, stk. 2-4, affattes således: Til 1 Stk. 2. For benzindrevne og dieseldrevne personbiler gives et fradrag i registreringsafgiften efter stk. 1, nr. 2, der opgøres på baggrund af bilens energieffektivitet. Fradraget for benzindrevne personbiler udgør kr. for hver kilometer, som bilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof. Fradraget for dieseldrevne personbiler udgør kr. for hver kilometer, som bilen tilbagelægger ud over 18 km pr. liter brændstof. For øvrige personbiler fastsættes fradraget som for benzindrevne personbiler, hvis det beregnende brændstofforbrug, jf. stk. 4, 3. og 4. pkt., opgøres i liter benzin pr. kilometer, eller som for dieseldrevne personbiler, hvis det beregnende brændstofforbrug, jf. stk. 4, 3. og 4. pkt., opgøres i liter diesel pr. kilometer. Stk. 3. For benzindrevne og dieseldrevne personbiler gives et tillæg i registreringsafgiften efter stk. 1, nr. 2, der opgøres på baggrund af bilens energieffektivitet. Tillægget for benzindrevne personbiler udgør kr. for hver kilometer, som bilen tilbagelægger mindre end 16 km pr. liter brændstof. Tillægget for dieseldrevne personbiler udgør kr. for hver kilometer, som bilen tilbagelægger mindre end 18 km pr. liter brændstof. For øvrige personbiler fastsættes tillægget som for benzindrevne personbiler, hvis det beregnende brændstofforbrug, stk. 4, 3. og 4. pkt., opgøres i liter benzin pr. kilometer, eller som for dieseldrevne personbiler, hvis det beregnende brændstofforbrug, stk. 4, 3. og 4. pkt., opgøres i liter diesel pr. kilometer. Stk. 4. Brændstofforbruget efter stk. 2 og 3, opgøres for benzindrevne og dieseldrevne personbiler som bilens brændstofforbrug efter Rådets direktiv 80/1268/EØF af 16. december 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers brændstofforbrug eller Europa-Parlamentet og Rådets forordning 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer. Brændstofforbruget omregnes til km pr. liter og afrundes med én decimal. For personbiler, hvor der ikke opgøres et brændstofforbrug som angivet i 1. pkt., omregnes bilens energiforbrug Side 2 af 14

3 til et forbrug af benzin eller diesel som angivet i brændstofforbrugsafgiftslovens 3, stk Det beregnede brændstofforbrug omregnes til km pr. liter og afrundes med én decimal. [Præcisering af reglerne for beregningen af fradrag i registreringsafgiften på baggrund af personbilens energieffektivitet samt præcisering af reglerne for opgørelsen af brændstofforbruget til brug for beregningen af fradraget og tillægget i registreringsafgiften på baggrund af køretøjets energieffektivitet.] 02. I 4, stk. 7, og 5, stk. 8, indsættes efter 3, stk. 2, : 5 b, stk. 2, 5 c, stk. 3. [Forholdsmæssig nedsættelse af fradraget i registreringsafgiften på kr. for brugte eldrevne personbiler, brugte eldrevne varebiler og brugte pluginhybridbiler.] 2) Efter nr. 8 indsættes som nye numre: 03. 5, stk. 4-6, affattes således: Stk. 4. For benzindrevne og dieseldrevne varebiler gives et fradrag i registreringsafgiften efter stk. 1, der opgøres på baggrund af varebilens energieffektivitet. Fradraget for benzindrevne varebiler udgør kr. for hver kilometer, som varebilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof. Fradraget for dieseldrevne varebiler udgør kr. for hver kilometer, som varebilen tilbagelægger ud over 18 km pr. liter brændstof. For øvrige varebiler fastsættes fradraget som for benzindrevne varebiler, hvis det beregnende brændstofforbrug, jf. stk. 6, 3. og 4. pkt., opgøres i liter benzin pr. kilometer, eller som for dieseldrevne varebiler, hvis det beregnende brændstofforbrug, jf. stk. 6, 3. og 4. pkt., opgøres i liter diesel pr. kilometer. Stk. 5. For benzindrevne og dieseldrevne varebiler gives et tillæg i registreringsafgiften efter stk. 1, der opgøres på baggrund af varebilens energieffektivitet. Tillægget for benzindrevne varebiler udgør kr. for hver kilometer, som varebilen tilbagelægger mindre end 16 km pr. liter brændstof. Tillægget for dieseldrevne varebiler udgør kr. for hver kilometer, som bilen tilbagelægger mindre end 18 km pr. liter brændstof. For øvrige varebiler fastsættes tillægget som for benzindrevne varebiler, hvis det beregnende brændstofforbrug, jf. stk. 6, 3. og 4. pkt., opgøres i liter benzin pr. kilometer, eller som for dieseldrevne varebiler, hvis det beregnende brændstofforbrug, jf. stk. 6, 3. og 4. pkt., opgøres i liter diesel pr. kilometer. Stk. 6. Brændstofforbruget efter stk. 4 og 5, opgøres for benzindrevne og dieseldrevne varebiler som bilens brændstofforbrug efter Rådets direktiv 80/1268/EØF af 16. december 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers brændstofforbrug eller Europa-Parlamentet og Rådets Side 3 af 14

4 forordning 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer. Brændstofforbruget omregnes til km pr. liter og afrundes med én decimal. For varebiler, hvor der ikke opgøres et brændstofforbrug som angivet i 1. pkt., omregnes bilens energiforbrug til et forbrug af benzin eller diesel som angivet i brændstofforbrugsafgiftslovens 3, stk Det beregnede brændstofforbrug omregnes til km pr. liter og afrundes med én decimal. [Præcisering af reglerne for beregningen af fradraget og tillægget i registreringsafgiften på baggrund af køretøjets energieffektivitet samt præcisering af reglerne for opgørelsen af brændstofforbruget til brug for beregningen af fradraget og tillægget i registreringsafgiften på baggrund af køretøjets energieffektivitet.] 04. I 5, stk. 12, indsættes som 6. pkt.: Nedsættelserne efter 2.-4 pkt. kan ikke overstige den afgift, der oprindelig er betalt. [Justering af modregningsreglen for varebiler] 05. I 5 a, stk. 4, indsættes som 3. pkt.: Nedsættelsen efter 2. pkt. kan ikke overstige den afgift, der oprindelig er betalt. [Justering af modregningsreglen for campingbiler] 3) I den under nr. 9 foreslåede affattelse af 5 b-5 d udgår i 5 b, stk.1, 1 pkt.: og 3. [Konsekvens af ændringsforslag nr. 4] 4) I den under nr. 9 foreslåede affattelse af 5 b-5 d udgår 5 b, stk. 2. Stk. 3 bliver herefter stk. 2. [Loft på kr. pr. eldrevet køretøj udgår] 5) I den under nr. 9 foreslåede affattelse af 5 b-5 d ændres i 5 b, stk. 3, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 2, 1. og 2. pkt., stk. 1 og 2 til: stk. 1. [Konsekvens af ændringsforslag nr. 4] 6) I den under nr. 9 foreslåede affattelse af 5 b 5 d udgår 5 c, stk. 3. Stk. 4 bliver herefter stk. 3. [Loft på kr. pr. pluginhybridbil udgår] 7) I den under nr. 9 foreslåede affattelse af 5 b-5 d ændres i 5 c, stk. 4, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 3, 1. og 2. pkt., stk. 2 og 3 til: stk. 2. Side 4 af 14

5 [Konsekvens af ændringsforslag nr. 6] 8) I den under nr. 9 foreslåede affattelse af 5 b-5 d udgår i 5 d, stk. 1, 1. pkt., jf. dog stk. 2. [Konsekvens af ændringsforslag nr. 9] 9) I den under nr. 9 foreslåede affattelse af 5 b-5 d udgår 5 d, stk. 2. [Loft på kr. pr. brændselscelledrevet køretøj udgår] 10) I den under nr. 12 foreslåede ændring til 8, stk. 3, 2. pkt., ændres 600 kr. til: 400 kr. [Reduktion af radiofradraget] Til 2 11) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer: affattes således: 2. Bilens brændstofforbrug efter Rådets direktiv 80/1268/EØF af 16. december 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers brændstofforbrug eller Europa-Parlamentet og Rådets forordning 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer omregnes til km pr. liter og afrundes med én decimal. [Henvisning til EU-normen om omregning af bilens brændstofforbrug til km pr. liter] 12) I den under nr. 2 foreslåede affattelse af 3, stk. 3-9, ændres i 3, stk. 4, 4. pkt., betales afgift efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning til: fastsættes energiforbruget i liter benzin pr. 100 km som summen af et fast element på 0,1 liter pr. 100 km og et variabelt element udtrykt i liter benzin pr. 100 km, der beregnes som 0,1 pct. af bilens egenvægt i kilogram. [Justering af beregningsmetoden for brændstofforbruget for elbiler uden oplysninger om energiforbrug.] 13) I den under nr. 2 foreslåede affattelse af 3, stk. 3-9, ændres i 3, stk. 8, 4. pkt., betales afgift efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning til: fastsættes energiforbruget i liter benzin pr. 100 km som summen af et fast element på 0,1 liter pr. 100 km og et variabelt element udtrykt i liter benzin pr. 100 km, der beregnes som 0,1 pct. af bilens egenvægt i kilogram. Side 5 af 14

6 [Justering af beregningsmetoden for brændstofforbruget for brændselscellebiler uden oplysninger om energiforbrug.] 14) I den under nr. 2 foreslåede affattelse af 3, stk. 3-9, ændres i 3, stk. 9, den i 2, 2. pkt., foretagne til: den i stk. 2, 2. pkt., foretagne. [Lovteknisk tilpasning] 15) 5, stk. 3, udgår. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4. Til 5 [ 5, stk. 3, kan træde i kraft den 1. januar 2016] 16) 5, stk. 4-5, der bliver stk. 3-4, affattes således: Stk. 4. Registreringsafgiftslovens 5 b som affattet ved denne lovs 1, nr. 9, har ikke virkning for eldrevne køretøjer, for hvilke der er underskrevet en bindende købsaftale mellem forhandler og slutbruger senest den 8. oktober 2015, og hvor køretøjet i perioden fra den 1. januar 2016 til den 1. juli 2016 anmeldes til registrering. Disse køretøjer fritages fortsat for registreringsafgift. Anmeldelse til registrering kan alene ske ved henvendelse til told- og skatteforvaltningen. Dokumentation for, at der er underskrevet en bindende købsaftale mellem forhandler og slutbruger senest den 8. oktober 2015, skal indsendes til told- og skatteforvaltningen senest i forbindelse med anmeldelse til registrering. Stk. 5. Registreringsafgiftslovens 5 c som affattet ved denne lovs 1, nr. 9, har ikke virkning for køretøjer, der drives af el i kombination med diesel, benzin, naturgas eller biogas, og hvor opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, for hvilke der er underskrevet en bindende købsaftale mellem forhandler og slutbruger senest den 8. oktober 2015, og hvor køretøjet i perioden fra den 1. januar 2016 til den 1. juli 2016 anmeldes til registrering. For disse køretøjer betales registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens 4 eller 5, hvor brændstofforbruget, der indregnes efter registreringsafgiftslovens 4, stk. 2 og 3, og 5, stk. 4 og 5, opgøres efter 8, nr. 1, i lov nr af 21. december Anmeldelse til registrering kan alene ske ved henvendelse til told- og skatteforvaltningen. Dokumentation for, at der er underskrevet en bindende købsaftale mellem forhandler og slutbruger senest den 8. oktober 2015, skal indsendes til told- og skatteforvaltningen senest i forbindelse med anmeldelse til registrering. [Præcisering vedrørende betingelserne for at være omfattet af overgangsbestemmelsen om fortsat afgiftsfritagelse.] Bemærkninger Til nr. 1 og 2 Side 6 af 14

7 Der gives fradrag i registreringsafgiften for god brændstoføkonomi for personbiler og varebiler, jf. registreringsafgiftslovens 4, stk. 2, og 5, stk. 4. Fradraget udgør for benzindrevne personbiler og varebiler kr. pr. kilometer, som køretøjets rækkevidde på en liter benzin overstiger 16 km. Fradraget udgør for dieseldrevne personbiler og varebiler kr. pr. kilometer, som køretøjets rækkevidde på en liter diesel overstiger 18 km. Der gives tilsvarende tillæg for en mindre god brændstoføkonomi for personbiler og varebiler, jf. registreringsafgiftslovens 4, stk. 3, og 5, stk. 5. Tillægget udgør for benzindrevne personbiler og varebiler kr. pr. kilometer, som køretøjets rækkevidde på en liter benzin er under 16 km. Tillægget udgør for dieseldrevne personbiler og varebiler kr. pr. kilometer, som køretøjets rækkevidde på en liter diesel er under 18 km. Disse fradrag og tillæg blev indført ved lov nr. 541 af 6. juni Formålet med fradragene er at give bilkøberne et særligt økonomisk incitament til at vælge en bil med lavt brændstofforbrug (og dermed også en høj ressourceeffektivitet). Det gælder både for fradragene og tillæggene for personbiler og varebiler. Der bør således i registreringsafgiften være et tilsvarende særligt økonomisk incitament for købere af biler, der drives af andre drivmidler, herunder elbiler, til at vælge en bil med et lavt energiforbrug for at fremme samme ressourceeffektivitet for disse biler som for konventionelle biler. Dette bør gælde uafhængigt af bilens CO2-udledning ved forbruget af det pågældende drivmiddel. Ved at basere beregningen af tillæg og fradrag på energieffektivitet sikres endvidere ligestilling mellem de forskellige køretøjsteknologier. Det gør sig ikke tilsvarende gældende, hvis beregningen baseres på CO2-udledning, idet CO2-udledningen ikke for alle drivmidler og køretøjsteknologier sker i forbindelse med kørsel. Der foreslås derfor tydeliggjort, at beregningen af fradragene og tillæggene i registreringsafgiften skal baseres på køretøjets energieffektivitet. Brændstofforbruget for benzindrevne og dieseldrevne personbiler og varebiler opgøres som bilens brændstofforbrug efter Rådets direktiv 80/1268/EØF af 16. december 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers brændstofforbrug eller Europa-Parlamentet og Rådets forordning 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer. Brændstofforbruget omregnes til km pr. liter og afrundes med én decimal. For personbiler, hvor der ikke opgøres et brændstofforbrug som angivet ovenfor, omregnes bilens energiforbrug til et forbrug af benzin eller diesel som angivet i Side 7 af 14

8 brændstofforbrugsafgiftslovens 3, stk Det beregnede brændstofforbrug omregnes til km pr. liter og afrundes med én decimal. For øvrige personbiler og varebiler må der foretages en omregning af bilens energiforbrug til et brændstofforbrug opgjort i benzin eller diesel i km/l. Denne omregning sker efter brændstofforbrugsafgiftslovens 3, stk Omregningen er for elbiler og brændselscellebiler baseret på det målte elektricitetsforbrug for den pågældende elbil som angivet i Rådets direktiv 80/1268/EØF af 16. december 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers brændstofforbrug eller Europa-Parlamentet og Rådets forordning 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer. For pluginhybridbiler baseres omregningen dels på det målte elektricitetsforbrug og dels på bilens forbrug af benzin, diesel, naturgas eller biogas. Et element i aftalen om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler, herunder brintbiler, er et fradrag i den beregnede registreringsafgift på kr. for nye eldrevne køretøjer og for nye pluginhybridbiler. Det følger af registreringsafgiftslovens 4, stk. 7 og 5, stk. 8, at fradrag, der efter registreringsafgiftslovens 3, stk. 2, 4, 5 og 8, stk. 7 gives til nye biler, bliver justeret for brugte biler med samme procentdel, som det brugte køretøjs værdi inklusive afgift er ændret, når der sammenholdes med et sammenligneligt køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt. Det fradrag på kr., der foreslås ved afgiftsberegningen for nye eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler, foreslås derfor tilsvarende forholdsmæssigt nedsat for brugte eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler. Efter gældende regler vil der ske en modregning i registreringsafgiften, når en bil omregistreres fra at være en varebil eller en campingbil til at være en almindelig personbil, jf. registreringsafgiftslovens 5, stk. 12. Med ændringsforslaget justeres disse modregningsregler som en konsekvens af indførslen af indfasningsordningen for eldrevne biler mv. Som følge af indfasningsordningen kan der forekomme tilfælde, hvor den afgift, der efter gældende regler skal modregnes i registreringsafgiften, når fx en eldrevet varebil overgår fra at være registreret som en eldrevet personbil, overstiger den afgift, der oprindeligt er betalt. Til nr. 3-9 Med 1, nr. 9, foreslås eldrevne køretøjer gradvist indfaset i registreringsafgiften over en 5-årig periode og med et loft på kr. Loftet på kr. betyder, at den del af den fulde registreringsafgift, der overstiger kr., skal betales under hele indfasningsperioden. Under loftet betales en nærmere bestemt andel af Side 8 af 14

9 registreringsafgiften, som stiger gradvist over indfasningsperioden: 20 pct. i 2016, 40 pct. i 2017, 65 pct. i 2018, 90 pct. i 2019 og 100 pct. i I tillæg hertil ydes i 2016 og 2017 et bundfradrag i registreringsafgiften på kr., dog maksimalt afgiftsbeløbet. Med lovforslaget justeres beregningen af brændstofforbruget for pluginhybridbiler, så der fremover skal tages højde for elektricitetsforbruget, når brændstofforbruget beregnes. Dette vil føre til en merafgift ved beregningen af registreringsafgiften for disse biler, som tilsvarende vil blive indfaset over en 5-årig periode og med et loft på kr. Lovforslaget indebærer også, at der efter en 3-årig afgiftsfritagelse for brændselscelledrevne køretøjer, herunder brintdrevne køretøjer, vil ske en tilsvarende indfasning af registreringsafgiften som for eldrevne køretøjer, dvs. over en 5-årig periode og med et loft på kr. Det er en forudsætning for, at indfasningsordningen kan træde i kraft, at Europa- Kommissionen enten har tilkendegivet, at ordningen ikke udgør statsstøtte, eller der foreligger en statsstøttegodkendelse fra Europa-Kommissionen, hvis indfasningsordningen vurderes at udgøre statsstøtte. Skatteministeriet har løbende været i tæt dialog med Europa-Kommissionen om den statsstøtteretlige vurdering af indfasningsordningen. Den relevante tjenestegren ved Europa-Kommission, Generaldirektoratet for Konkurrence har den 14. december 2015 telefonisk afgivet en indledende vurdering om, at det foreslåede loft for beregningsgrundlaget for afgiftsrabatten på kr. i forbindelse af indfasningen af registreringsafgift for eldrevne køretøjer, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne køretøjer på det foreliggende grundlag ikke kan anses for at være i overensstemmelse med art. 107 TEUF og dermed indebærer statsstøtte, som ikke kan godkendes, da loftet ikke er miljømæssigt begrundet. Som det fremgår af de EU-retlige bemærkninger i L 61, er regeringen ikke enig i denne indledende vurdering. Loftet er udformet som en generel foranstaltning, og der er således tale om en begrænsning af afgiftsrabatten, som er størst for de dyreste eldrevne køretøjer, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne køretøjer. De dyreste elbiler mv. vil således uden loftet få større afgiftsfordele end de billigere elbiler mv. Loftet indebærer i øvrigt ikke i sig selv særlige fordele, men må anses for en progressiv afgiftsstruktur, hvor afgiftsundtagelser over et vist niveau indebærer fuld afgiftsbetaling, Det er derfor fortsat vurderingen, at loftet ikke udgør statsstøtte til producenter mv. af de billigere elbiler mv. Indfasningsordningen kan imidlertid ikke sættes i kraft, hvis loftet fastholdes. Det betyder, at der vil være fuld registreringsafgift på elbiler mv. fra 1. januar 2016 og stor usikkerhed for både købere, producenter og forhandlere af elbiler mv. Side 9 af 14

10 Regeringen og aftalepartierne ønsker ikke denne usikkerhed på elbilmarkedet. Det foreslås på den baggrund, at loftet på kr. som foreslået ved 5 b 5d i lovforslagets 1, nr. 9, udgår. Dermed kan den lempelige indfasningsordning sættes i kraft fra 1. januar 2016; dog uden loftet over afgiftsrabatten. Regeringen vil indgå i en dialog med EU-Kommissionen med henblik på at gennemføre lovgivning om et loft over afgiftsrabatten på et senere tidspunkt. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Et bortfald af loftet skønnes med betydelig usikkerhed at medføre et umiddelbart mindreprovenu på ca. 25 mio. kr. i 2016 og et tilsvarende mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd. Det er lagt til grund for beregningen, at salget af dyre eldrevne køretøjer øges med 100 stk. i 2016 som følge af bortfaldet af loftet, mens salget forudsættes uændret i de efterfølgende år i forhold til det forudsatte i lovforslaget. Det er ved beregningen forudsat, at den høje registreringsafgiftssats for personbiler og motorcykler udgør 150 pct., jf. Aftale om finanslov for 2016, som udmøntes med lovforslag nr. L 69 fremsat den 20. november Tabel 1. Provenuvirkninger af bortfald af loftet i Mio. kr. (2016-niveau) Varig virkning Finansårsvirkning 2016 Umiddelbart provenu Provenu efter tilbageløb og adfærd Forslaget medfører en forhøjelse af skatteudgifter svarende til det skønnede umiddelbare mindreprovenu på 25 mio. kr. i Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Hvis det lægges til grund, at erhvervenes køb af eldrevne køretøjer udgør omkring 50 pct. af de samlede nyregistreringer, skønnes bortfaldet af loftet at medføre en umiddelbar lempelse af erhvervene på ca. 15 mio. kr. i Miljømæssige konsekvenser Side 10 af 14

11 Det er lagt til grund, at bortfaldet af loftet medfører et øget salg af eldrevne køretøjer med 100 stk. i 2016 og et tilsvarende lavere salg af benzin- og dieseldrevne køretøjer. Det reducerer CO2-udledningen fra vejtransporten, ligesom elbiler ikke bidrager til den lokale luftforurening. Der er imidlertid tale om en meget beskeden effekt. Til nr. 10 Der gives efter registreringsafgiftslovens 8, stk. 3, 2. pkt., et fradrag på kr. for radioudstyr ved fastsættelsen af køretøjets værdi. Radiofradraget foreslås i lovforslagets 1, nr. 10, nedsat til kr. 600 kr. i 2016, hvorved fradraget delvist udfases. Som følge af ændringerne i ændringsforslag nr. 3-9 er der et yderligere finansieringsbehov på 25 mio. kr. Dette finansieringsbehov tilvejebringes ved at nedsætte radiofradraget med yderligere 200 kr. til 400 kr. i Økonomiske konsekvenser for det offentlige En reduktion af fradraget for radio med yderligere 200 kr. i 2016, så det reduceres med i alt 600 kr. eller 60 pct., skønnes med usikkerhed at medføre et umiddelbart merprovenu på ca. 50 mio. kr. i 2016 og et merprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 25 mio. kr. Side 11 af 14

12 Tabel 2. Provenuvirkninger af reduktion af radiofradraget med yderligere 200 kr. i 2016 Mio. kr. (2016-niveau) Varig virkning Finansårsvirkning 2016 Umiddelbart provenu Provenu efter tilbageløb og adfærd Med henblik på at sikre, at aftalen ikke reducerer udgiftslofterne inden for rammerne af budgetloven, er det i lovforslaget rent teknisk lagt til grund, at radiofradraget afskaffes helt fra Den yderligere nedsættelse i 2016 medfører derfor ikke et merprovenu i 2017 og frem. Finansieringen i årene vil blive besluttet i 2016, og afskaffelsen af radiofradraget fra 2017 kan derfor blive ændret. Det er ved beregningen forudsat, at den høje registreringsafgiftssats for personbiler og motorcykler udgør 150 pct., jf. Aftale om finanslov for 2016 som udmøntes med lovforslags nr. L 69 fremsat den 20. november Forslaget medfører en reduktion af skatteudgifter svarende til den skønnede umiddelbare provenuvirkning på 50 mio. kr. i Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Den yderligere reduktion af radiofradraget i 2016 forventes først og fremmest at berøre private, mens erhvervenes belastning skønnes at være begrænset. Miljømæssige konsekvenser Den yderligere reduktion af radiofradraget i 2016 medfører højere bilafgifter, hvilket alt andet lige trækker i retning af færre biler og dermed en miljøforbedring. Effekten må dog forventes at være særdeles begrænset, givet at der er tale om en beskeden afgiftsforhøjelse, der alene har effekt i Til nr Det følger af brændstofforbrugsafgiftslovens 3, stk. 4, 4. pkt., som affattet ved lovforslagets 2, nr. 2, at der for eldrevne og brændselscelledrevne køretøjer, hvor der ikke oplyses et energiforbrug målt i Wh pr. kilometer, skal betales afgift som for benzindrevne biler efter en standardiseret beregningsmetode, der er baseret på køretøjets egenvægt. Ændringen i ændringsforslaget nr. 12 foreslås som følge af, at det har vist sig, at der er identificeret et ikke ubetydeligt antal ældre eldrevne biler, hvor energiforbruget Side 12 af 14

13 ikke er målt, og hvor oplysning om bilens brændstoføkonomi derfor ikke kan gives i forbindelse med afgiftsberigtigelsen. Eldrevne biler ses generelt at have en højere rækkevidde på energiindholdet i en Wh, end en typisk benzinbil har på det tilsvarende energiindhold i en liter benzin. Da eldrevne biler således generelt må anses for at være mere ressourceeffektive end biler drevet af benzin og diesel, fastsættes med ændringen en særlig beregningsmetode for eldrevne biler, der giver et mere retvisende afgiftsgrundlag for de eldrevne biler, hvor der ikke findes oplysninger om et målt forbrug. Det foreslås i nr. 13, at denne beregningsmetode skal finde tilsvarende anvendelse for brændselscelledrevne biler. Til nr. 14 Med ændringen i nr. 14 er der tale om en lovteknisk justering, der indsætter stk. i brændstofforbrugsafgiftslovens 3, stk. 9, som affattet ved lovforslagets 2, nr. 2. Til nr. 15 Lovforslagets 5, stk. 3, er en bemyndigelsesbestemmelse, hvorefter skatteministeren kan sætte indfasningsordningen for eldrevne køretøjer, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne køretøjer i kraft, når Europa-Kommissionen enten har tilkendegivet, at ordningen ikke udgør statsstøtte, eller der foreligger en statsstøttegodkendelse fra Europa-Kommissionen, hvis indfasningsordningen vurderes at udgøre statsstøtte. Skatteministeriet har løbende været i tæt dialog med Europa-Kommissionen om den statsstøtteretlige vurdering af indfasningsordningen. Den relevante tjenestegren ved Europa-Kommission, Generaldirektoratet for Konkurrence, har den 14. december 2015 tilkendegivet telefonisk over for Skatteministeriet, at loftet på kr. i indfasningsordningen for eldrevne køretøjer, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne køretøjer ikke kan anses for at være i overensstemmelse med art. 107 TEUF. Desuden foreslog Generaldirektoratet for Konkurrence, at der foretages præciseringer i forhold til beregningen af fradrag i registreringsafgiften, således at det tydeliggøres, at beregningen foretages på baggrund af køretøjets energieffektivitet uanset køretøjets teknologi eller drivmiddel. Det er forståelsen af denne indledende vurdering, at indfasningsordningen uden loftet og med disse nærmere konkretiserede justeringer ikke vurderes at udgøre statsstøtte. Som følge af de i ændringsforslagets 1, nr. 1-10, og 2, nr , foreslåede ændringer vil ordningen således kunne sættes i kraft den 1. januar Til nr. 16 Side 13 af 14

14 Lovforslaget indeholder overgangsbestemmelser i 5, stk. 4 og 5, for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler, for hvilke der er underskrevet en bindende købsaftale mellem forhandler og slutbruger senest den 8. oktober 2015, og køretøjet i perioden fra den 1. januar 2016 til den 1. juli 2016 anmeldes til registrering. Spørgsmålet om, hvorvidt der senest den 8. oktober 2015 er indgået en bindende købsaftale med en slutbruger, må afgøres på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte aftaleforhold. Af hensyn til SKATs mulighed for at kontrollere, hvorvidt betingelserne for en fortsat afgiftsfritagelse efter overgangsbestemmelserne i stk. 4 og 5 er opfyldt, foreslås det, at anmeldelse til registrering af de heraf omfattede køretøjer alene kan ske ved henvendelse til SKAT. Det foreslås endvidere, at dokumentation for, at der er underskrevet en bindende købsaftale senest den 8. oktober 2015, skal indsendes til SKAT senest i forbindelse med anmeldelsen til registrering. Side 14 af 14

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 61 Folketinget 2015-16 Ændringsforslag stillet den 17. december 2015 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 2015/1 ÆF2 61 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ændringsforslag stillet den 17. december 2015 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af

Læs mere

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1) LOV nr 1889 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1604999 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 27 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven),

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), LBK nr 40 af 16/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0036162 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1503 af 23/12/2014 LOV

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 15-1604999 Udkast den 23. oktober 2015

Skatteministeriet J. nr. 15-1604999 Udkast den 23. oktober 2015 Skatteministeriet J. nr. 15-1604999 Udkast den 23. oktober 2015 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1) (Indfasning af eldrevne

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt 19. marts 2015 J.nr. 14-4860304 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 107 af 3. november 2014 (alm.

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-511-0035 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love O:\Skatteministeriet\Lovforslag\7737\Dokumenter\7737.fm 21-4-9 13:21 k7 KFR Lovforslag nr. L 2 Folketinget 28-9 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009 Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009 Udkast Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven, vægtafgiftsloven, lov nr. 1337 af 19. december 2008

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget L 217 - Bilag 38 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven),

Herved bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), LBK nr 1031 af 23/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-3488 Senere ændringer til forskriften LOV nr 687 af 08/06/2017

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november Forslag. til Til lovforslag nr. L 4 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november 2017 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Ændring

Læs mere

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte forbrug Oktober 2015 3 brændstofforbrug 2014 Forord Indhold Forord 4 Udvikling i nye solgte biler 5 Energiklasser Udvikling af CO 2 -udledningen for nyregistrerede

Læs mere

Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet, 2009-511-0035 den 21. april 2009 Høringssvar og kommentarer hertil Organisationer Bemærkninger i høringssvar Kommentarer til bemærkninger Advokatsamfundet

Læs mere

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig Skatteudvalget B 91 - på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2007-511-0087 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig bilbeskatning. Hermed

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2015 2. udkast (Ændringsforslag, fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Afskaffelse af befordringsfradrag

Afskaffelse af befordringsfradrag Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afskaffelse af befordringsfradrag 1. Beskrivelse af virkemidlet Det nuværende befordringsfradrag reducerer omkostningerne ved lange rejseafstande mellem bolig

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 83 Bilag 5 Offentligt J.nr. 12-0236911 Dato: 23. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 83 - Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema vedrørende Forslag til lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31.

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31. Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 1. december 2014 J.nr. 14-4868763 Til Folketinget Udvalget

Læs mere

2007/2 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0012 Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Forslag. Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2014-15 Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Kerteminde d. 6. november 2015 Sendes på mail til juraogsamfundsoekonomi@skm.dk og nk@skm.dk

Læs mere

DI og bilafgifter. Michael Carlsen, DI

DI og bilafgifter. Michael Carlsen, DI 04 05 10 DI og bilafgifter Michael Carlsen, DI Omlægning af bilafgifter: Hvad ville regeringen i dec. 2008? " Regeringen vil fremsætte lovforslag i folketingssamlingen 2009-10 med henblik på at indføre

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3881387

Skatteministeriet J. nr. 14-3881387 Skatteministeriet J. nr. 14-3881387 Forslag til Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold og harmonisering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven)

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 42 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-5317487 Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Reklameafgiftsloven,

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt 29. oktober 2014 J.nr. 14-4362056 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 907 af 3. oktober 2014

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 153 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.153

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 150 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 150 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 150 Bilag 6 Offentligt 26. april 2016 J.nr. 15-1434179 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-2430 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346 af 24. april 2017 (alm.

Læs mere

Folketinget - Transportudvalget. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Transportudvalget. /Lene Skov Henningsen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 285 Offentligt J.nr. 2012-518-0226 Dato:20. marts 2012 Til Folketinget - Transportudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 285 af

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt Skatteudvalget L 207 - Bilag 37 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 26. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 93 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. december 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiften)

Læs mere

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 Nye danske personbilers CO 2 udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 August 2004 1 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Fastsættelse af brændstofforbrug for særligt store personbiler)

Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Fastsættelse af brændstofforbrug for særligt store personbiler) Skatteministeriet J. nr. 16-0048101 Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Fastsættelse af brændstofforbrug for særligt store personbiler) 1 I brændstofforbrugsafgiftsloven, jf.

Læs mere

Fremsat den 3. maj 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til

Fremsat den 3. maj 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til Lovforslag nr. L 210 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift

Læs mere

Beskatning af varebiler under 4 tons! (gulpladebiler)

Beskatning af varebiler under 4 tons! (gulpladebiler) Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 103 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Skatteminister Kristian Jensen 29.februar 2008 J.nr.57.015 / Vedr. Danmarks Automobilforhandler Forenings foretræde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 1386 af 21/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0042 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1051 af 02/09/2010

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Europaudvalget 2008 2856 - miljø Bilag 2 Offentligt KLIMA OG ENERGIMINISTERIET S AM L E N O T AT 21. februar 2008 Side 1/7 Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Forslaget om fastsættelse af præstationsnormer

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 210 Folketinget Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 210 Folketinget Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj over Til lovforslag nr. L 210 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven,

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1) 2011/1 LSF 197 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-511-0092 Fremsat den 14. august 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Kommissionen har den 15. april 2011 fremsat forslag om revision af energibeskatningsdirektivet,

Kommissionen har den 15. april 2011 fremsat forslag om revision af energibeskatningsdirektivet, Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0169 Bilag 1 Offentligt Notat 22.juni 2011 J.nr. 2009-241-0021 Grundnotat Om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 166 Offentligt 12. april 2016 J.nr. 15-0694798 Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skriftlig redegørelse Skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler 1) 20. juni 2012.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler 1) 20. juni 2012. Lovtidende A 2012 20. juni 2012. Bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler 1) I medfør af 17, stk. 1, og 25, stk. 1, i lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Skatteudvalget L 203 - Bilag 18 Offentligt

Skatteudvalget L 203 - Bilag 18 Offentligt Skatteudvalget L 203 - Bilag 18 Offentligt J.nr. 2009-211-0009. Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 203 Forslag til lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum

Læs mere

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 2 Offentligt SAMLENOTAT om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner, om adgang

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 95 Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 95 Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 95 Bilag 9 Offentligt 1. februar 2016 J.nr. 15-2253539 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 95 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Grøn BoligJobordning i 2016

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti 3. september 2007 1 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler 1)

Bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler 1) BEK nr 655 af 20/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20701-00009 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for status på en reform af bilafgifter inden september, jf. regeringsgrundlandet

Ministeren bedes redegøre for status på en reform af bilafgifter inden september, jf. regeringsgrundlandet Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 647 Offentligt 4. maj 2015 J.nr. 15-1295861 Samrådsspørgsmål Å og AA - Tale til besvarelse af spørgsmål Å og AA den 5. maj 2015 Spørgsmål Å

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt 12. oktober 2016 J.nr. 16-0846323 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 550 af 4. juli 2016 (alm.

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

2012/1 BTL 83 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012. Betænkning.

2012/1 BTL 83 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012. Betænkning. 2012/1 BTL 83 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Regeringens planer for elbiler

Regeringens planer for elbiler Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 181 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål M om regeringens planer for udrulning af en infrastruktur til opladning af

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 207 Svar på Spørgsmål 40 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 207 Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 207 Svar på Spørgsmål 40 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 18. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 233 Offentligt J.nr. 2008-518-004040 Dato: 29. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april.

Læs mere

Aftale om omlægning af bilbeskatningen

Aftale om omlægning af bilbeskatningen Aftale om omlægning af bilbeskatningen Regeringens lovforslag En omlægning af varebilbeskatningen En omlægning og styrkelse af sikkerhedsfradragene Fradrag eller tillæg i registreringsafgiften afhængig

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Skatteministeriet SKAT

Skatteministeriet SKAT Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 23 Offentligt Skatteministeriet SKAT 30. november 2007 J. nr. 07-172251 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til ændringer af Rådets forordning

Læs mere

9) Køretøjets restværdi: Køretøjets forventede handelspris på tidspunktet for leasingperiodens udløb.

9) Køretøjets restværdi: Køretøjets forventede handelspris på tidspunktet for leasingperiodens udløb. BEK nr 699 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1434179 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om SKATs

Læs mere