HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende. September årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende. September 2011 28. årgang"

Transkript

1 HØST September årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 Nyt skoleår, nye tiltag Side 4 Om Astrup Skov Side 9 Høsthøjmesse og gårdbesøg Side 11 Årets eftermiddagsmøder Side 14 Høstfest i Hadbjerg Side 18 Sov i Selling forsamlingshus Side 22 Volleyball, nu om torsdagen

2 Hadbjerg skole Hadbjerg skole Indhold Nyt skoleår Efter sommerferien startede 38 nye børn i skolens 2 børnehaveklasser. I det kommende skoleår er vi 400 elever på Hadbjerg skole. I dette skoleår er der kommet nogle nye tiltag på skolen. Det forhistoriske hjørne Side 4 Fællesarrangementer Side 5 Hadbjerg Side 14 Hadbjerg skole Side 2 Her finder du Side 26 HØST IF Side 19 Kalender Side 28 Kirke og menighed Side 6 Selling Side 18 Ødum Side 16 nale læseplan og skolens handleplan for læsning. I kan læse mere på skolens hjemmeside læsevejleder. Fordybelsesdag Alle elever i BH. klasserne, 1. og 2. klasse har fælles fordybelsesdag tirsdag i det kommende skoleår. Eleverne samles på tværs af klasser og arbejder med forskellige emner. P.t. er der planlagt emner om eventyr og motion. Hvert emne varer 3-4 uger. Samlet udskolingsforløb Ved dette skoleårs start modtog vi for første gang eleverne fra Voldum skole i 7. klasse, i modsætning til tidligere i 8. klasse. Vi får nu mulighed for at planlægge et samlet udskolingsforløb for eleverne frem til folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse. Vi er meget glad for de nye muligheder dette giver og er overbevidst om, at det vil være med til at styrke elevernes faglige niveau. SFO Hadbjerg SFO har flere forskellige funktioner, som vi dagligt skal have besat. Vi skal således ugens fem dage have fundet en krydser, der har til opgave at være nærværende overfor de børn og forældre der kommer forbi. Vi skal også dagligt have en udevagt der holder opsyn på vores udeområder, som hjælper børnene med at løse konflikter Læsebånd Alle elever starter deres skoledag med et læsebånd. De første 20 min. af første time læser alle elever på skolen. I de mindre klasser læses der op og efterhånden tager eleverne selv over. Vi vil styrke elevernes læsekompetencer og udgangspunktet er naturligvis dansk, men i løbet af året vil der være fokus på skolens forskellige fag og den faglige læsning og begreber, som knytter sig til f. eks. matematik, geografi, historie m. m. Læsebåndet er bl.a. indført for at støtte op må den kommuude på legepladsen og som finder børn til bus o.l. Vi har også en daglig blæksprutte. Han/hun skal være hvor der er behov for vedkommende uanset om det er ude, i Knasten eller i SFO ens hjerterum. Apropos Knast og hjerterum, så bemander vi også dagligt disse rum. Begge steder er der nærværende voksne, der har tid til en lille snak, måske et spil samtidig med at de holder øje med jeres børn, mægler i konflikter, udøver udviklende pædagogik o.l. Når alle disse poster er bemandet, så besætter vi vores værksted, hvor der både filtes, males, laves smykker af cykelslanger fra den lokale cykelsmed og meget andet. Hal-aktiviteterne tilbydes også næsten dagligt. I hallen spiller vores børn bold (håndbold, fodbold, stikbold osv.), leger jorden er gift, får glæde af vores parkour-mand, der lærer dem om faldteknikker og hvordan man kommer smart fra et sted til et andet. På vores træværksted hamres der samt af og til sysles der med fedtsten. Flere gange om ugen har vi gang i vores bålhus. Det er mest Susanne og Fie, der sætter gang i det. Fie er vores faste båldame og når hun har gang i gryderne trækkes børnene til. Vi har daglig udetid fra Det har vi blandt andet for at være med til at sikre os at vores børn får rørt sig lidt dagligt og vores erfaring er, at børnene sjældent sidder stille udenfor. I samme tidsrum har vi lektiecafé mandag, onsdag og fredag. Årsagen at vi har lektiecafé i udetiden er primært, at vi gerne vil lokke nogle af børnene ind og lave deres lektier. Tirsdag og torsdag i udetiden tilbydes der massage og afspænding ved Rikke og Gitte. Vores ugentlige aktivitetsplan kan man se på skolens hjemmeside. I Hadbjerg SFO har vi også en lidt mere overordnet og langsigtet planlægning, som blandt andet byder på en Wellness-uge i septembers første uge. Ugen efter har vi Oscar-uge, hvor børnene skal lave deres eget filmprojekt fra storyboard til nominering. Måneden sluttes af med Bag for en sag, hvor vi gennem salg af brød støtter børns vilkår, dette projekt kæder vi sammen med vores høstprojekt så vi får givet jeres børn lidt kulturformidling med på vejen. Og sådan har året i sin gang i Hadbjerg SFO. Uge for uge planlægges dagligdagen og måned for måned ruller årets forskellige projekter sig ud. På kan du læse alt om skolens aktiviteter, meddelelser m.m. samt logge ind på Elev/Forældre- Intra, hvor der gives information til de enkelte klasser. 2 3

3 Det forhistoriske hjørne Det forhistoriske hjørne Astrup Skov eller Ulstrup Buske Den eneste lidt større skov i Ødum og Hadbjerg Sogne er Astrup Skov, der har et areal på ca. 25 ha. Den ligger østligt i sognet i grænseområdet mellem Astrup og Langskov. Det er en ganske dejlig skov, hvor en stor del er løvskov, især bøg, og som længst mod vest næsten har karakter af naturskov. Der er udmærkede stier, og skoven er bestemt et besøg værd, ikke mindst når skovbunden er fyldt med hvide anemoner, og flagspætten hamrer sit hoved mod træstammerne. Det tidligere sognebarn Berit Lanther har for Ornitologisk Forening beskrevet hele 14 fuglearter, herunder ravn, musvåge og natugle i skoven. I almindelig tale kalder man skoven Astrup Skov, og kommunen har da også kaldt vejen gennem skoven for Astrup Skovvej. Men på officielle kort hedder skoven altså Ulstrup Buske. Hvorfor nu dette lidt underlige navn, som næsten kunne antyde en tilknytning til Ulstrup Stationsby længst nordvestligt i Favrskov Kommune? Det er dog et tilfældigt navnesammenfald. Langs nordkanten af skoven fører en blind sidevej ind mod øst, og her ligger der 3 ejendomme, der er tidligere husmandssteder. Det østligste, Astrup Skovvej nr. 10, kaldes på historiske kort Tanghus og har tidligere haft adgangsvej fra gården Gunderuplund. Den har engang tilhørt Ødum Præstekald som omtalt i HØST fra marts Men det vestligste hus, nr. 6, kaldes på gamle kort Buskehus. I Trap Danmarks beskrivelse af Randers Amt, bind VII fra 1963, kaldes skoven også Ulstrup Buske, men det siges videre, at dele af den hedder Astrup Højgård Skov. Skoven tilhørte indtil for år siden Astrup Højgård. I samme bind af Trap nævnes det kort, at der har ligget en landsby øst for Astrup, som hed Ulstrup, men den blev nedlagt i 1500-tallet. Hvad baggrunden er herfor, har jeg ikke umiddelbart kunnet finde, men mange landsbyer forsvandt på dette tidspunkt under det, der er blevet kaldt ødegårdskrisen. Folk kunne være døde i pestepidemier som Den Sorte Død. En anden mulig forklaring kunne være godssamling, som også tit skete på bekostning af nedlagte landsbyer. Det er ikke ualmindeligt, at nedlagte landsbyer lever videre i navne som netop Ulstrup Bu- ske. Men hvad er så historien bag den forsvundne landsby Ulstrup, hvor lå den helt præcist, og hvad ligger der i ordet buske i skovens navn Ulstrup Buske? Er betydningen en form for kratskov? Af Otto Hansen Langskov Har du en god fortælling, et opråb til lokalområdet, et ældre foto eller interessant viden om områdets (for)historie, som du vil dele med HØST s læsere så fat pennen og send dit indlæg til: Det behøver ikke være helt færdigt vi hjælpes ad! Fællesarrangementer HØSTival Der har været møde om den kommende HØSTival d , som vi er en sammenslutning af skole, foreninger og andre vikinge-interesserede der brygger på 2012 at stable på benene. Der arbejdes med mange detaljer, så som telte til boderne på vikingemarkedet, indsamling af bær og urter til vikinge-mad, ideer til beklædning efter vikinge-maner og mange andre ting. I de kommende numre af HØST kan du læse mere om vikingerne og deres levevis. Næste møde i HØSTival-gruppen er d. 13. oktober 2011 kl i klublokalet i HØST-Hallen. Hvis du har lyst til at give en hånd med i planlægningen og det praktiske, er du velkommen. På HØSTival-gruppens vegne Rikke Møller Antvorskov 4 5

4 Kirke og menighed Kirke og menighed Grib muligheden tro den Livet er som en æske chokolade. Man ved aldrig hvad man får Replikken er fra filmen Forrest Gump, hvor Tom Hanks i åbningsscenen umiddelbart inden han skal møde den kvinde, som blev hans skæbne sidder på en bænk og filosoferer over dette brogede liv, som blev hans, og som han har svært ved at komme til rette med. Det er livsvisdom helt nede på gadeplanet, og der er ikke de store dybder i det udsagn. Og så alligevel, ordene siger det, som det i situationen for Forrest handler om. At der er absolut intet, der er sikkert. Ja, det skulle da lige være det, at du sidder med æsken, du har mulighederne. Det handler om at turde tro og forvente alt godt. Det handler om at turde investere sig selv og sit liv. Jeg sad i bilen forleden og hørte radio, og her var der en ekspert på aktiehandler, der kom med nogle gode råd. At hvis man har mulighed for det, hvis man har lidt luft i økonomien, og hvis man har is nok i maven, så er det nu, man skal investere. Mens nogles øjne flakker rundt for at finde ud af, hvad der sker, når kurven er på vej i bund og helt ud af skærmen, og andre slår blikket ned, fordi de ikke tør se, hvad der sker på markedet, så handler det for denne ekspert om at turde se op, turde tro på mulighederne, turde investere. Det er bestemt risikabelt, og der er mange, der har brændt sig på forhastede investeringer, og brændt barn skyr som sagt ilden. Men der er jo en sandhed i det alligevel, og uanset om vi investerede på aktiemarkedet, eller vi lod pengene blive i lommen, så er selve livet, selve det daglige liv, selve morgendagen, som et aldeles usikkert aktiemarked. Der gives ingen garantier. Der er dage, hvor kursen stiger og stiger, dage, hvor det går derud af, og hvor alt synes muligt. Men der er også dage, hvor kursen rasler ned, hvor alt bliver usikkert, og hvor vi tænker, at det her, det går ikke. Nej, der gives ingen garantier. Der er i alt fald ingen garantier for, at det her brogede liv lykkes, eller at vi bliver og forbliver lykkelige mennesker. Der er kun at håbe og tro. Eller der er kun at række ud, gribe muligheden og bruge den. I grunden er det såre enkelt, men det er også såre svært. For hvis det handler om selve livet, sådan som vi kender det, alt det, som vi har erfaret og oplevet, så hænder det jo, at vi en gang imellem slår blikket ned, eller at vi knytter næverne i afmagt og fortvivlelse. Jeg møder mennesker, som pludselig mistede en, de elskede, et menneske, som betød alt, ja, selve livet. Jeg møder mennesker, som blev ramt af dødelig sygdom og som nu ser livet glide ud af hænderne på dem. Og man forstår, at de slår blikket ned. Man forstår, at de lader hænderne synke i afmagt og fortvivlelse. Men hvis den situation bliver permanent, så går det først i stykker, så mister man for alvor livet. Det er som at skulle gribe en bold, der kastes hen til en. Livet kan aldrig gribes eller begribes, hvis man knytter næverne mod det. Livet kan aldrig gribes eller begribes, hvis man sænker hænderne i afmagt. Livet kan aldrig gribes eller begribes, hvis man vender sig fra det og ikke længere tror på nye muligheder. I bibelen (Lukas-evangeliet kap. 16, v. 1-9) kan vi læse lignelsen om den utro godsforvalter, et menneske, der i bogstaveligste forstand er åben overfor de nye muligheder, som livet byder ham, og som også er nødt til at være det. Han er forvalter af en andens ejendom, og som der står, har han ødslet sin herres ejendom bort. Og nu skal han aflægge regnskab. Og hvad gør han? Ja, han slår i alt fald ikke øjnene ned, han står ikke med hænderne nede med sænkede parader, han stirrer sig ikke blind på alt det, der gik galt. Nej, han handler, han åbner øjnene, hænderne, vender sig mod livet og griber de muligheder, der pludselig opstår, også selv om de ikke er helt fine i kanten. Når vi har hørt eller læst den historie, og den er gået ind, så ved vi, at godsforvalteren er en god bekendt af dig og mig. For hvad er det, der står om ham? Han ødslede sin herres ejendom bort! Han, godsforvalteren, det er dig og mig og ejendommen, som blev ødslet bort, er det liv og de muligheder, som du og jeg fik for intet. For hvem af os kan sige os fri fra skyld, hvis livets herre kom for at se til sin ejendom, dit og mit liv? Hvem af os kan så fremlægge et aldeles uplettet regnskab uden røde tal på bundlinjen? Det tager ikke lang tid at tænke det igennem, og tanken er ikke så rar endda. Nej, men nået til den erkendelse, så hjælper det jo ikke, at vi slår blikket ned, at vi i fortvivlelse knytter næverne, at vi vender os fra de alt sammen. Nej, her er der kun ét at gøre. Det er atter at løfte blikket, åbne hænderne og hjertet og tro på, at godsets herre, at din og min Gud og Skaber, rækker dig og mig nye muligheder, skænker os livet på ny. Det er muligt, at der derudenfor i virkelighedens verden gælder andre love, at når muligheden er tabt, så er den tabt. Derfor er det så vigtigt, at vi midt i denne barske virkelighedens verden har et hus, kirken, hvor der søndag efter søndag fortælles om en anden virkelighed, som også gælder og om en anden retfærdighed, som også gælder. Herinde siges det til dig 6 7

5 Kirke og menighed og mig, at du har dine synderes forladelse, at du altid kan hente styrke i Guds nåde og tilgivelse. Ja, her hører du, at det gældsbrev, som du går rundt med i lommen, og som ikke ser for godt ud, har Gud selv taget frem, han har set på det, og så har han med Kristus ikke blot nedskrevet det, men slået et stort kryds hen over det. Det kryds er det, vi i kirken og dens forkyndelse kender som korset, og det er set med retfærdighedens iskolde blik urimeligt. Men ikke desto mindre er det en sådan urimelighed, at livet grundlæggende handler om. At han, Kristus, tog den gæld på sig, som du aldrig nogensinde kommer ud af. Derfor har vi huset her, kirken, som det sted, hvor der holdes liv i den fortælling. Derfor døber vi, derfor går vi til alters, derfor lytter vi til ordet. For deri ligger din og min mulighed. At herinde i dette rum, her i dette gamle, nogen gange forladte Gudstjenester Ødum kirke Hadbjerg kirke Søndag d. 18. september kl kl søndag efter Trinitatis Høstgudstjeneste Søndag d. 25. september kl søndag efter Trinitatis Høstgudstjeneste Ingen Søndag d. 2. oktober kl Ingen 15. søndag efter Trinitatis Birgith Nørlund Søndag d. 9. oktober 16. søndag efter Trinitatis kl kl Søndag d. 16. oktober 17. søndag efter Trinitatis kl Ingen Søndag d. 23. oktober 18. søndag efter Trinitatis Ingen kl Søndag d. 30. oktober kl søndag efter Trinitatis Peter Ulvsgaard Ingen Søndag d. 6. november Alle Helgens Dag kl kl Søndag d. 13. november 21. søndag efter Trinitatis kl kl Søndag d. 20. november kl Ingen Sidste søndag i kirkeåret Peter Ulvsgaard hus, her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, og da føler vi en stund, at vi står på hellig grund, og at livets mening lyder fra vor Skabers egen mund. Han fortæller dig med sine egne store ord, at livet er meget mere end et usikkert børsmarked, det er Guds forunderlige skaberværk. Nået dertil så ved vi, at vi fik alt for intet. Nået dertil så ved vi, at vi derfor selv skal give alt for intet. Det kan da godt være, at der er mennesker, som du mener, står i gæld til dig. Men så tag det gældsbrev og nedskriv det, ja, skriv det ned til ingenting. Det kan da godt være, at det ikke er retfærdigt, men så giv den retfærdighed en god dag og lad glæden løbe over med dig. Det er din mulighed i dag. Det er din mulighed, som Gud rækker dig. Grib den. Ole Juul Kirkebil Ønsker man kirkebil til og fra gudstjenester, ringer man selv til Hadsten Taxi, tlf Høst gudstjenester Der fejres høstgudstjenester: søndag d. 18. september Kl i Hadbjerg kirke og søndag d. 25. september kl i Ødum kirke. Høst gudstjenesten i Ødum Høstgudstjenesten i Ødum begynder kl i Ødum kirke og er traditionen tro en børneog familiegudstjeneste, som indledes med, at dette års minikonfirmander under en særlig høstsalme bærer frugt, grøntsager og korn ind i kirken for på den måde at synliggøre, hvorfor vi er samlet netop denne søndag. Samværet efter gudstjenesten er atter i år noget særligt, idet menighedsrådet og byforeningen samarbejder med John og Marianne Langdahl om et arrangement på Astrup Højgaard umiddelbart efter gudstjenesten. Her vil Marianne og John være vært med grillgris, og menighedsrådet sørger for brød, salater og senere kaffe. Under middagen (i garage og telt) vil John fortælle lidt om landbruget på Astrup Højgaard. Efter middagen vil der blive mulighed for staldbesøg. De, der ønsker at bese staldene, må ikke have været i nærheden af en anden svinebesætning samme dag. Kirke og menighed Byforeningen står for salg af øl og vand, og byforeningen vil ligeledes arrangere forskellige lege for børnene. Vi slutter eftermiddagen med fælles kaffebord ca. kl Arrangementet er en opfølgning af et lignende arrangement i fjor, hvor vi efter gudstjenesten samledes på Ødum Damgaard. Vi har nu en tradition i Ødum og omegn, hvor der skabes nye samværsformer i et samarbejde med foreningerne i byen og en synliggørelse af det erhverv, som danner grundlag for høsten. Vi håber naturligvis på et lige så stort fremmøde som i fjor (ca. 150), og at det bliver en smuk, solrig septembersøndag, hvor det giver mening at synge, at septembers himmel er så blå. Og så er vi spændt på, hvem der sammen med menighedsrådet og byforeningen indbyder til et tilsvarende arrangement i forbindelse med høstgudstjenesten d. 30. september På arrangørernes vegne Ole Juul 8 9

6 Kirke og menighed Kirke og menighed Ferie og fridage Jeg holder ferie i uge 39, hvor der kan rettes henvendelse til kollegaerne i Hadsten, Peter Ulvsgaard, tlf og/ eller Birgith Nørlund, tlf Menighedsråds møde Onsdag d. 21. september kl Døbte, viede, bisatte, begravede Hadbjerg Døbte Sille Cecilie Poulsen Nielsen, Selling Ødum Døbte Isabella Damtoft Karmark Jørgensen, Ødum Sofie Wulff-Høyer, Ødum Viede Pia Pannerup Brøgger & Jacob Beyerholm Larsen, Ødum Marianne Gudrun Blichfeldt & Henrik Kristensen, Skødstrup Louise Skaarup Christoffersen & Ruben Stæhr Pedersen, Randers Charlotte Wulff-Høyer & Jeppe Kristensen, Ødum Kirkevejviser Og så håber jeg, at vi også i denne sæson vil se nogle nye. Møderne er åbne for alle, og programmet er temmelig alsidigt, så der skulle være noget for enhver smag. Og så har vi det faktisk ret så hyggeligt. Der vil i de kommende numre af HØST følge nærmere præsentation af de enkelte arrangementer. Ole Juul, tlf Sogne- Præstegården, Ødumvej 32 præst Rikke Møller Antvorskov For- Lumbyesvej 3, Ødum mand Tlf Kirke- Bente Krabbe Møller værge Tlf Graver Niels Erik Thomsen, Hadbjerg Ødum Tlf Graver Fie Larsen, Vissing Hadbjerg Tlf Konfirmander Forberedelsen til konfirmationerne er nu godt i gang, og der har været indskrivninger for eleverne i 7. A og 7. B. Selv om man går til præst et andet sted, eksempelvis i Hadsten, men skal konfirmeres i Ødum eller Hadbjerg kirke, skal man indskrives hos mig til konfirmationerne. Der indbydes til første forældremøde for konfirmandforældre til konfirmander i 7. A og 7. B torsdag d. 22. september kl Ole Juul Om foredraget d. 11. oktober skriver Bo Rasmussen: Jeg er sikker på, at mennesket har behov for både vinger og rødder, fordi det er vigtigt at kunne drømme og fantasere, men også at have et jordisk sted, hvor man føler sig så meget hjemme, at man kalder det sin hjemstavn. Jeg vil i foredraget forsøge at overbevise jer om, at man godt kan være født på Fyn og have hjemstavn både på Fyn, i Jylland og i Danmark uden at flygte fra den globaliserede virkelighed, der har gjort os alle sammen til verdensborgere, der er afhængige af hinanden. Jeg vil også i kølvandet på folketingsvalget fortælle om det hjemstavnsparti, som jeg kunne have lyst til at stemme på. Vi kan så efterfølgende drøfte, om det hører hjemme i den røde eller den blå blok. Eftermiddagsmøderne, hvortil alle er velkomne, finder sted i konfirmandstuen i Ødum præstegård. Vi begynder kl og slutter ca Entreen er gratis. Man betaler 20 kr. for kaffen. Jeg håber, at I, der tidligere har støttet op omkring disse møder, fortsat har lyst og kræfter til at være med. Eftermiddags møder Tirsdag d. 11. oktober Hjemstavn v/lektor og cand. theol. Bo Rasmussen, Højbjerg Tirsdag d. 8. november Der var så dejligt ude på landet v/forfatter Helle Juhl, Bjert Tirsdag d. 13. december Julestue v/lillian Nørlem Pedersen, Anders Dohn & Ole Juul Tirsdag d. 17. januar Gensyn med glæden v/valgmenighedspræst Claus Kaas Johansen, Sdr. Nærå Tirsdag d. 21. februar Fortælleeftermiddag v/sognepræst Birgith Nørlund, Hadsten Tirsdag d. 20. marts Far og datter og en masse skønne sange v/ditte og Flemming Både, Århus 10 11

7 Kirke og menighed Kirke og menighed Kirkehøjskole Moderne kristendom og dens udfordring til folkekirken Under overskriften Moderne kristendom og dens udfordring til folkekirken har vi i denne sæson valgt at sætte fokus på de udfordringer, som folkekirken er ude for i disse år. Vi håber at mange også den kommende sæson vil slutte op omkring kirkehøjskolen, hvor vi i tråd med sidste års foredrag præsenteres for forskellige foredragsholdere, der med deres viden, engagement og baggrund vil belyse fem sider af tidens udfordringer til troen og kirken. Lørdag d. 29. oktober 2011 Kirken i verden den globale kristendom v/dr. theol. Viggo Mortensen, Ærø Lørdag d. 19. november 2011 Gudstjenestens ritualer og deres teologi v/cand. theol. og ph.d. Kirstine Helboe Johansen, Aarhus Lørdag d. 14. januar 2012 Funky fundamentalisme og frisindede fossiler Om forskellige gudstjenesteformer v/journalist Kåre Gade, London Lørdag d. 4. februar 2012 Du må nu kysse bruden Udfordringer til folkekirkens udtryk og liturgi v/dr. theol. Peter Lodberg, Højbjerg Lørdag d. 10. marts 2012 Om ordet, der skaber, hvad det nævner v/cand. phil. Knud Lindholm Lau, København K i r k e h ø j - skolen har til huse på Hadsten Højskole og arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet. Møderne begynder kl den pågældende lørdag m/kaffe, derefter foredrag, efter foredraget frokost og afsluttende er der en drøftelse af foredraget. Vi er som regel færdige ca. kl Prisen for deltagelse er kr. 85 pr. møde, som dækker udgifter i forbindelse med kaffe og frokost. Der er tilmelding til Hadsten Kirkekontor, tlf , senest kl torsdagen forinden. Læs nærmere om arrangementerne i de efterfølgende numre af HØST. Vel mødt Ole Juul Lørdag d. 29. oktober 201 Kirken i verden den globale kristendom Om foredraget d. 29. oktober skriver Viggo Mortensen: Kristendommen fødes i Mellemøsten og spreder sig mod nord og i øst og vest. I øjeblikket vandrer den mod syd. Kristendommen er ikke for fastholdere, den udvikler og forandrer sig, den er de vejfarendes religion. Vi vil forsøge at få et overblik over kristendommens stilling i verden i dag og se på, hvilke udfordringer, det stiller os overfor også i en hjemlig sammenhæng. Hvis kristendommen har en fremtid, hvordan ser den så ud? Viggo Mortensen er professor på Aarhus Universitet. Han har været leder af center for multireligiøse studier og det danske pluralismeprojekt, hvor han intensivt har beskæftiget sig med religiøse forandringsprocesser lokalt og globalt og deres indvirkning på kristendommens fremtid. Litteraturstudiekreds Om skyld og samvittighed Litteraturstudiekreds i præstegården Hvordan lever et menneske med en skyld, der ikke er tilgivet? Kan man fortrænge skyld? Kan et menneske sone sin skyld i et fængsel, blive løsladt og leve som et frit, renset menneske? Er det altid muligt at gøre uret god igen? Er der en tilgivelse af skyld som gives uafhængig af offeret? Det er nogle af de spørgsmål, der trænger sig på i de fire romaner, vi vil læse, og som alle hver på deres måde omhandler de store eksistentielle spørgsmål om skyld og samvittighed. Vi mødes fire tirsdage, kl i konfirmandstuen i Ødum præstegård, hvor jeg vil gennemgå romanerne, og hvor vi efter en kaffepause vil drøfte indholdet. Tirsdag d. 17. januar 2012 Dancing Charlie af Lars Johansson Tirsdag d. 24. januar 2012 Astrid og Veronica af Linda Olsson Tirsdag d. 31. januar 2012 Den udstødte af Sadie Jones Tirsdag d. 7. februar 2012 Drageløberen af Khaled Hosseini Jeg håber, at der er nok af interesserede, så studiekredsen kan gennemføres. Under alle omstændigheder beder jeg om en tilmelding på tlf eller mail inden 1. december Programmet vil blive trykt igen i novembernummeret af HØST. Ole Juul 12 13

8 Hadbjerg Så er det igen tid til Høstfest Kom og hils på naboer og venner til årets fest med Live Band i Hadbjerg Forsamlingshus Lørdag den kl kl Pris kr. 150 Tilmelding senest d på tlf efter kl. 16 eller på mail: Hilsen Høstfestudvalget Anna Margrethe & Erik Jesta & Ryan Anne-Sophie & Morten Ildsjæle i Hadbjerg Borgerforening, hvad kan jeg bruge den til? er et af de spørgsmål, som vi i bestyrelsen er blevet mødt med, når vi har været rundt med medlemskort. Jeg kan godt forstå, at dette spørgsmål bliver stillet: Her i Hadbjerg er der mange tilflyttere som måske aldrig har oplevet det at have et fællesskab som det Hadbjerg Borgerforening/forsamlingshus nu engang er. Det er et sted, hvor man møder naboer og venner. Det er der man i mange år har haft lokale fester, såsom 1. maj-møder, sankthansbål, høstfest, og fællesspisninger og meget andet som et fællesskab kan finde på. Derfor kan jeg kun opfordre til at bruge vores forsamlingshus/ borgerforening; vær med i fællesskabet og mød din nabo. Vi i bestyrelsen har mange gode ideer til at gøre byen, og området omkring byen, bedre. I øjeblikket arbejder vi for at få etableret en byskov mellem byen og industriområdet. Hvis og når det falder på plads med jorden til dette, så vil vi indkalde til et stormøde om hvad og hvordan denne skov kan udføres, men mere om dette når og hvis det falder på plads hos vores politikere i Favrskov Kommune. Når jeg har skrevet ildsjæle i overskriften, så er det fordi vi her i Hadbjerg er gudsbenådet med sådanne mennesker: Nogle mennesker som gennem rigtigt mange år har, og stadig gør et meget stort arbejde Hadbjerg for fællesskabet. Her tænker jeg på dem, som hver eneste uge året rundt bruger onsdag aften på at styre og køre vores bankospil. Det er dem som kaldes ildsjæle, gode mennesker som af egen fri vilje og kærlighed til vores forsamlingshus bruger så megen tid på det at spille banko. Det er også nogle af disse mennesker der holder vores fællesspisninger og står for at tilberede middagen en gang om måneden hele vinteren det er ildsjæle som et fællesskab ikke kan undvære. De er med til at lave en indtægt til at holde forsamlingshus, og mange andre ting i orden. Det er ikke kun bankospillet og fællesspisningerne som holder forsamlingshuset i orden, men det er også medlemskabet af borgerforeningen som rigtigt mange borgere i Hadbjerg og omegn er medlem af, som holder det i gang. Her er det så, at når man sidder som bestyrelse i fællesskabet og kan se, at det at lave noget i byen kan lade sig gøre, så det er dejligt med nogle ildsjæle til at bakke op om arbejdet. Jeg vil som bestyrelsesformand hermed sige de mange som udfører dette store arbejde tak, og fortsat god vind. Det er skønt at sidde i en bestyrelse, når der er ildsjæle til at bakke op om vores borgerforening/forsamlingshus. Hadbjerg Borgerforening Kurt Rasmussen, Formand Hadbjerg 14 15

9 Hadbjerg Ødum Ødum Fællesspisning Vi gentager den store succes: Inviter konen med, og slip for opvasken Fællesspisning i Hadbjerg Forsamlingshus den 29. september med en specialitet: Græsk aftenmad. Der vil være tilmelding til Ida Loft på tlf Venlig hilsen Kurt Rasmussen Udskiftning af vandmålere i Hadbjerg Vandværk I/S Tidligere på året fik vi lavet en stikprøvekontrol af vandmålerne i Hadbjerg Vandværks forsyningsområde. Desværre viste det sig, at vandmålerne ikke længere lever op til de krav, der er gældende, og vi skal derfor have udskiftet de resterende vandmålere. Dette arbejde påbegyndes hurtigst, og vil sikkert løbe resten af året. Vi vil fra vandværkets side tage kontakt til de berørte, som jo er næsten alle husstande, når tiden nærmer sig, således at der kan aftales en tid der passer. For de husstande der har måleren placeret udendørs, vil det ikke være nødvendigt at der er nogen hjemme, når måleren udskiftes. Formand Jesper Wichmann Hvor vil vi hen? Hvordan ønsker du udviklingen skal være i og omkring dit landsbysamfund? Hermed et referat af borgermødet hvor Ødum byforening havde inviteret LAG-Favrskov Karsten Gram fra Landdistrikternes hus til at komme og holde et foredrag om, hvordan vi som borgere i Ødum og omegn kan være med til at videreudvikle området. Mødet blev indledt med en fællesspisning og de ca. 30 fremmødte kunne få en samtale i gang, hvad det her nu gik ud på. Det var meget spændende at høre på hvad han havde at gøre godt med, få et lokalt sammenspil i kommunen til at komme op og stå, i stedet for at Ødum vil være en klat på danmarkskortet som vil hedde en by i Udkantsdanmark. Hvordan skal vi vise vores vision med dette projekt? Hvad skal vi gøre for at få en strategi op at køre og hvad er vores taktik i vores projekt? Hvornår skal vi gennemføre en handling? Hele aftenen blev delt op i faser, efterfulgt en diskussion som udmundede sig i: Hvad er god Både godt og mindre godt og hvad er mindre godt ved at bo i Ødum? Med baggrund i et kort oplæg samt resultatet af fase 1, skulle vi som deltagere udføre en SWOT-analyse (Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler) Resultatet af disse to faser skulle vi så sætte os op i en helikopter for at se på, hvad der skal satses på de kommende år. Det kunne være: Børnepasning Synliggørelse af stisystemer Flere fællesarrangementer, evt. brug af boldbanerne, forsamlingshuset Flere ildsjæle og mere gang i sammenholdet Belysning og udstykninger på Amdrupvej osv. Hvad blev borgernes prioritering af de ovenstående punkter: 1. Belysning og udstykninger på Amdrupvej 2. Flytning af busstoppested 3. Pasningsmuligheder 4. Stisystemerne Vi som borgere og byforening i Ødum er nu ansvarlig for, at der nedsættes en eller flere arbejdsgrupper, som vil arbejde med at få pkt. 4 opfyldt, da det kræver at vi får et sammenhold til at fungere og involverer de partere der skal til for at igangsætte Projekt Landbyplaner og Landbylokalplaner i Favrskov kommune Vi har nu fået et redskab til at kunne virkeliggøre dette ud i fremtiden og jeg vil på byforeningens vegne sige tak til Karsten Gram for hans indsats og til de fremmødte som vil bidrage med at føre planen ud i livet. Ødum byforening Vi ved det men ingen længe så er julen over os, god mad, samvær med familie, venner og naboer. Byforeningen vil gerne invitere så mange borgere fra Ødum og omegn til Juletræsfest kl for børn i forsamlingshuset, hvor der vil blive danset, spist og sunget. Juletræsfest kl for voksne, hvor vi får en hyggelig aften med god mad og samvær. Sæt kryds i kalenderen d. 10. december Var du med til mødet?

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST Marts 2010 27. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 HØST-Hallen er indviet Side 9 Jiu-jitsu og volleyball er i gang; med plads til dig Side 14 Sommergymnastik Side 14 Påskegymnastik Redaktøren

Læs mere

Hadbjerg Ødum Selling Tidende

Hadbjerg Ødum Selling Tidende November 2014 31. årgang HØST Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 3-5 Fællesspisninger Side 6 Juletræstænding Side 9 Julestue Side 12 Luther: Angst og Mod Side 14 Menighedsrådet midtvejs Side 17 Kiosken

Læs mere

Hadbjerg Ødum Selling Tidende

Hadbjerg Ødum Selling Tidende April 2013 30. årgang HØST Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 7 Arbejdsdag i Ødum Side 8 En dag på kontoret Side 11 Sine Bundgaard (tidl. Hadbjerg) synger i Hadbjerg Side 12 Navne på årets konfirmander

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Houlkær Nyt. Nr. 5 August 2008

Houlkær Nyt. Nr. 5 August 2008 Houlkær Nyt Nr. 5 August 2008 I dette nummer kan du bl.a. læse om: Ny Houlkær-bager Åbne institutioner Houlkærskolens jubilæum Nyt fra skolen Streetbasket kommet for at blive Ny organist i Houlkær Kirke

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg.

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LERBJERG September Oktober November 2014 Nr. 3 34. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Set

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Senior opstart i LGIF Besøg hos Det Gamle Apotek i Tønder Nye menighedsrådsmedlemmer Mathias, Max og en ninja venter tålmodigt på deres tur SÅDAN, Johannes! Godt fanget

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 6 December 2007 Januar 2008 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Havbakken......................3 Vidstrup Borgerforening............4

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Dagplejebørnene laver juledekorationer Billedværksteds-holdet med deres kassekunst LÆS OM: KirkeNyt, gudstjenester, traveture, Lokalbladets Stormøde, dagplejen, indskrivning

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond Nummer 63 december - februar 2012 Samlingshuset

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 49 August 2011 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 49 August 2011 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 49 August 2011 Årgang 13 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Materiale til Låsbybladet Det er herligt, at så mange skriver indlæg til Låsbybladet.

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området

for Øster Brønderslev og Hallund området LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival - Sommerfest - Byfest Gadespejl - Aktiviteter - Fuglekonger - Elmehøj Samlingshus - Samlingsstedet - Borgerforeninger Hallund Kro - Musikfest

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2015 1. Maj 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet MAJ 2015 1. Maj 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet MAJ 2015 1 Maj 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2015 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Bøgebladet 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Med nyt fra: Badminton Fodbold Gymnastik Håndbold Volleyball Egnsfesten Bøgebjerghallen Børnehave, SFO og skole Folkemindesamlingen Krage Sø Spejdergruppe Lokalrådet

Læs mere

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Alsønderup Bendstrup Hvem har stjålet giraffen? Arresø Nejede Lykkesholm Tulstrup Sønder Strødam Vester Strødam Hillerød Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

Læs mere