HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende. September årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende. September 2011 28. årgang"

Transkript

1 HØST September årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 Nyt skoleår, nye tiltag Side 4 Om Astrup Skov Side 9 Høsthøjmesse og gårdbesøg Side 11 Årets eftermiddagsmøder Side 14 Høstfest i Hadbjerg Side 18 Sov i Selling forsamlingshus Side 22 Volleyball, nu om torsdagen

2 Hadbjerg skole Hadbjerg skole Indhold Nyt skoleår Efter sommerferien startede 38 nye børn i skolens 2 børnehaveklasser. I det kommende skoleår er vi 400 elever på Hadbjerg skole. I dette skoleår er der kommet nogle nye tiltag på skolen. Det forhistoriske hjørne Side 4 Fællesarrangementer Side 5 Hadbjerg Side 14 Hadbjerg skole Side 2 Her finder du Side 26 HØST IF Side 19 Kalender Side 28 Kirke og menighed Side 6 Selling Side 18 Ødum Side 16 nale læseplan og skolens handleplan for læsning. I kan læse mere på skolens hjemmeside læsevejleder. Fordybelsesdag Alle elever i BH. klasserne, 1. og 2. klasse har fælles fordybelsesdag tirsdag i det kommende skoleår. Eleverne samles på tværs af klasser og arbejder med forskellige emner. P.t. er der planlagt emner om eventyr og motion. Hvert emne varer 3-4 uger. Samlet udskolingsforløb Ved dette skoleårs start modtog vi for første gang eleverne fra Voldum skole i 7. klasse, i modsætning til tidligere i 8. klasse. Vi får nu mulighed for at planlægge et samlet udskolingsforløb for eleverne frem til folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse. Vi er meget glad for de nye muligheder dette giver og er overbevidst om, at det vil være med til at styrke elevernes faglige niveau. SFO Hadbjerg SFO har flere forskellige funktioner, som vi dagligt skal have besat. Vi skal således ugens fem dage have fundet en krydser, der har til opgave at være nærværende overfor de børn og forældre der kommer forbi. Vi skal også dagligt have en udevagt der holder opsyn på vores udeområder, som hjælper børnene med at løse konflikter Læsebånd Alle elever starter deres skoledag med et læsebånd. De første 20 min. af første time læser alle elever på skolen. I de mindre klasser læses der op og efterhånden tager eleverne selv over. Vi vil styrke elevernes læsekompetencer og udgangspunktet er naturligvis dansk, men i løbet af året vil der være fokus på skolens forskellige fag og den faglige læsning og begreber, som knytter sig til f. eks. matematik, geografi, historie m. m. Læsebåndet er bl.a. indført for at støtte op må den kommuude på legepladsen og som finder børn til bus o.l. Vi har også en daglig blæksprutte. Han/hun skal være hvor der er behov for vedkommende uanset om det er ude, i Knasten eller i SFO ens hjerterum. Apropos Knast og hjerterum, så bemander vi også dagligt disse rum. Begge steder er der nærværende voksne, der har tid til en lille snak, måske et spil samtidig med at de holder øje med jeres børn, mægler i konflikter, udøver udviklende pædagogik o.l. Når alle disse poster er bemandet, så besætter vi vores værksted, hvor der både filtes, males, laves smykker af cykelslanger fra den lokale cykelsmed og meget andet. Hal-aktiviteterne tilbydes også næsten dagligt. I hallen spiller vores børn bold (håndbold, fodbold, stikbold osv.), leger jorden er gift, får glæde af vores parkour-mand, der lærer dem om faldteknikker og hvordan man kommer smart fra et sted til et andet. På vores træværksted hamres der samt af og til sysles der med fedtsten. Flere gange om ugen har vi gang i vores bålhus. Det er mest Susanne og Fie, der sætter gang i det. Fie er vores faste båldame og når hun har gang i gryderne trækkes børnene til. Vi har daglig udetid fra Det har vi blandt andet for at være med til at sikre os at vores børn får rørt sig lidt dagligt og vores erfaring er, at børnene sjældent sidder stille udenfor. I samme tidsrum har vi lektiecafé mandag, onsdag og fredag. Årsagen at vi har lektiecafé i udetiden er primært, at vi gerne vil lokke nogle af børnene ind og lave deres lektier. Tirsdag og torsdag i udetiden tilbydes der massage og afspænding ved Rikke og Gitte. Vores ugentlige aktivitetsplan kan man se på skolens hjemmeside. I Hadbjerg SFO har vi også en lidt mere overordnet og langsigtet planlægning, som blandt andet byder på en Wellness-uge i septembers første uge. Ugen efter har vi Oscar-uge, hvor børnene skal lave deres eget filmprojekt fra storyboard til nominering. Måneden sluttes af med Bag for en sag, hvor vi gennem salg af brød støtter børns vilkår, dette projekt kæder vi sammen med vores høstprojekt så vi får givet jeres børn lidt kulturformidling med på vejen. Og sådan har året i sin gang i Hadbjerg SFO. Uge for uge planlægges dagligdagen og måned for måned ruller årets forskellige projekter sig ud. På kan du læse alt om skolens aktiviteter, meddelelser m.m. samt logge ind på Elev/Forældre- Intra, hvor der gives information til de enkelte klasser. 2 3

3 Det forhistoriske hjørne Det forhistoriske hjørne Astrup Skov eller Ulstrup Buske Den eneste lidt større skov i Ødum og Hadbjerg Sogne er Astrup Skov, der har et areal på ca. 25 ha. Den ligger østligt i sognet i grænseområdet mellem Astrup og Langskov. Det er en ganske dejlig skov, hvor en stor del er løvskov, især bøg, og som længst mod vest næsten har karakter af naturskov. Der er udmærkede stier, og skoven er bestemt et besøg værd, ikke mindst når skovbunden er fyldt med hvide anemoner, og flagspætten hamrer sit hoved mod træstammerne. Det tidligere sognebarn Berit Lanther har for Ornitologisk Forening beskrevet hele 14 fuglearter, herunder ravn, musvåge og natugle i skoven. I almindelig tale kalder man skoven Astrup Skov, og kommunen har da også kaldt vejen gennem skoven for Astrup Skovvej. Men på officielle kort hedder skoven altså Ulstrup Buske. Hvorfor nu dette lidt underlige navn, som næsten kunne antyde en tilknytning til Ulstrup Stationsby længst nordvestligt i Favrskov Kommune? Det er dog et tilfældigt navnesammenfald. Langs nordkanten af skoven fører en blind sidevej ind mod øst, og her ligger der 3 ejendomme, der er tidligere husmandssteder. Det østligste, Astrup Skovvej nr. 10, kaldes på historiske kort Tanghus og har tidligere haft adgangsvej fra gården Gunderuplund. Den har engang tilhørt Ødum Præstekald som omtalt i HØST fra marts Men det vestligste hus, nr. 6, kaldes på gamle kort Buskehus. I Trap Danmarks beskrivelse af Randers Amt, bind VII fra 1963, kaldes skoven også Ulstrup Buske, men det siges videre, at dele af den hedder Astrup Højgård Skov. Skoven tilhørte indtil for år siden Astrup Højgård. I samme bind af Trap nævnes det kort, at der har ligget en landsby øst for Astrup, som hed Ulstrup, men den blev nedlagt i 1500-tallet. Hvad baggrunden er herfor, har jeg ikke umiddelbart kunnet finde, men mange landsbyer forsvandt på dette tidspunkt under det, der er blevet kaldt ødegårdskrisen. Folk kunne være døde i pestepidemier som Den Sorte Død. En anden mulig forklaring kunne være godssamling, som også tit skete på bekostning af nedlagte landsbyer. Det er ikke ualmindeligt, at nedlagte landsbyer lever videre i navne som netop Ulstrup Bu- ske. Men hvad er så historien bag den forsvundne landsby Ulstrup, hvor lå den helt præcist, og hvad ligger der i ordet buske i skovens navn Ulstrup Buske? Er betydningen en form for kratskov? Af Otto Hansen Langskov Har du en god fortælling, et opråb til lokalområdet, et ældre foto eller interessant viden om områdets (for)historie, som du vil dele med HØST s læsere så fat pennen og send dit indlæg til: Det behøver ikke være helt færdigt vi hjælpes ad! Fællesarrangementer HØSTival Der har været møde om den kommende HØSTival d , som vi er en sammenslutning af skole, foreninger og andre vikinge-interesserede der brygger på 2012 at stable på benene. Der arbejdes med mange detaljer, så som telte til boderne på vikingemarkedet, indsamling af bær og urter til vikinge-mad, ideer til beklædning efter vikinge-maner og mange andre ting. I de kommende numre af HØST kan du læse mere om vikingerne og deres levevis. Næste møde i HØSTival-gruppen er d. 13. oktober 2011 kl i klublokalet i HØST-Hallen. Hvis du har lyst til at give en hånd med i planlægningen og det praktiske, er du velkommen. På HØSTival-gruppens vegne Rikke Møller Antvorskov 4 5

4 Kirke og menighed Kirke og menighed Grib muligheden tro den Livet er som en æske chokolade. Man ved aldrig hvad man får Replikken er fra filmen Forrest Gump, hvor Tom Hanks i åbningsscenen umiddelbart inden han skal møde den kvinde, som blev hans skæbne sidder på en bænk og filosoferer over dette brogede liv, som blev hans, og som han har svært ved at komme til rette med. Det er livsvisdom helt nede på gadeplanet, og der er ikke de store dybder i det udsagn. Og så alligevel, ordene siger det, som det i situationen for Forrest handler om. At der er absolut intet, der er sikkert. Ja, det skulle da lige være det, at du sidder med æsken, du har mulighederne. Det handler om at turde tro og forvente alt godt. Det handler om at turde investere sig selv og sit liv. Jeg sad i bilen forleden og hørte radio, og her var der en ekspert på aktiehandler, der kom med nogle gode råd. At hvis man har mulighed for det, hvis man har lidt luft i økonomien, og hvis man har is nok i maven, så er det nu, man skal investere. Mens nogles øjne flakker rundt for at finde ud af, hvad der sker, når kurven er på vej i bund og helt ud af skærmen, og andre slår blikket ned, fordi de ikke tør se, hvad der sker på markedet, så handler det for denne ekspert om at turde se op, turde tro på mulighederne, turde investere. Det er bestemt risikabelt, og der er mange, der har brændt sig på forhastede investeringer, og brændt barn skyr som sagt ilden. Men der er jo en sandhed i det alligevel, og uanset om vi investerede på aktiemarkedet, eller vi lod pengene blive i lommen, så er selve livet, selve det daglige liv, selve morgendagen, som et aldeles usikkert aktiemarked. Der gives ingen garantier. Der er dage, hvor kursen stiger og stiger, dage, hvor det går derud af, og hvor alt synes muligt. Men der er også dage, hvor kursen rasler ned, hvor alt bliver usikkert, og hvor vi tænker, at det her, det går ikke. Nej, der gives ingen garantier. Der er i alt fald ingen garantier for, at det her brogede liv lykkes, eller at vi bliver og forbliver lykkelige mennesker. Der er kun at håbe og tro. Eller der er kun at række ud, gribe muligheden og bruge den. I grunden er det såre enkelt, men det er også såre svært. For hvis det handler om selve livet, sådan som vi kender det, alt det, som vi har erfaret og oplevet, så hænder det jo, at vi en gang imellem slår blikket ned, eller at vi knytter næverne i afmagt og fortvivlelse. Jeg møder mennesker, som pludselig mistede en, de elskede, et menneske, som betød alt, ja, selve livet. Jeg møder mennesker, som blev ramt af dødelig sygdom og som nu ser livet glide ud af hænderne på dem. Og man forstår, at de slår blikket ned. Man forstår, at de lader hænderne synke i afmagt og fortvivlelse. Men hvis den situation bliver permanent, så går det først i stykker, så mister man for alvor livet. Det er som at skulle gribe en bold, der kastes hen til en. Livet kan aldrig gribes eller begribes, hvis man knytter næverne mod det. Livet kan aldrig gribes eller begribes, hvis man sænker hænderne i afmagt. Livet kan aldrig gribes eller begribes, hvis man vender sig fra det og ikke længere tror på nye muligheder. I bibelen (Lukas-evangeliet kap. 16, v. 1-9) kan vi læse lignelsen om den utro godsforvalter, et menneske, der i bogstaveligste forstand er åben overfor de nye muligheder, som livet byder ham, og som også er nødt til at være det. Han er forvalter af en andens ejendom, og som der står, har han ødslet sin herres ejendom bort. Og nu skal han aflægge regnskab. Og hvad gør han? Ja, han slår i alt fald ikke øjnene ned, han står ikke med hænderne nede med sænkede parader, han stirrer sig ikke blind på alt det, der gik galt. Nej, han handler, han åbner øjnene, hænderne, vender sig mod livet og griber de muligheder, der pludselig opstår, også selv om de ikke er helt fine i kanten. Når vi har hørt eller læst den historie, og den er gået ind, så ved vi, at godsforvalteren er en god bekendt af dig og mig. For hvad er det, der står om ham? Han ødslede sin herres ejendom bort! Han, godsforvalteren, det er dig og mig og ejendommen, som blev ødslet bort, er det liv og de muligheder, som du og jeg fik for intet. For hvem af os kan sige os fri fra skyld, hvis livets herre kom for at se til sin ejendom, dit og mit liv? Hvem af os kan så fremlægge et aldeles uplettet regnskab uden røde tal på bundlinjen? Det tager ikke lang tid at tænke det igennem, og tanken er ikke så rar endda. Nej, men nået til den erkendelse, så hjælper det jo ikke, at vi slår blikket ned, at vi i fortvivlelse knytter næverne, at vi vender os fra de alt sammen. Nej, her er der kun ét at gøre. Det er atter at løfte blikket, åbne hænderne og hjertet og tro på, at godsets herre, at din og min Gud og Skaber, rækker dig og mig nye muligheder, skænker os livet på ny. Det er muligt, at der derudenfor i virkelighedens verden gælder andre love, at når muligheden er tabt, så er den tabt. Derfor er det så vigtigt, at vi midt i denne barske virkelighedens verden har et hus, kirken, hvor der søndag efter søndag fortælles om en anden virkelighed, som også gælder og om en anden retfærdighed, som også gælder. Herinde siges det til dig 6 7

5 Kirke og menighed og mig, at du har dine synderes forladelse, at du altid kan hente styrke i Guds nåde og tilgivelse. Ja, her hører du, at det gældsbrev, som du går rundt med i lommen, og som ikke ser for godt ud, har Gud selv taget frem, han har set på det, og så har han med Kristus ikke blot nedskrevet det, men slået et stort kryds hen over det. Det kryds er det, vi i kirken og dens forkyndelse kender som korset, og det er set med retfærdighedens iskolde blik urimeligt. Men ikke desto mindre er det en sådan urimelighed, at livet grundlæggende handler om. At han, Kristus, tog den gæld på sig, som du aldrig nogensinde kommer ud af. Derfor har vi huset her, kirken, som det sted, hvor der holdes liv i den fortælling. Derfor døber vi, derfor går vi til alters, derfor lytter vi til ordet. For deri ligger din og min mulighed. At herinde i dette rum, her i dette gamle, nogen gange forladte Gudstjenester Ødum kirke Hadbjerg kirke Søndag d. 18. september kl kl søndag efter Trinitatis Høstgudstjeneste Søndag d. 25. september kl søndag efter Trinitatis Høstgudstjeneste Ingen Søndag d. 2. oktober kl Ingen 15. søndag efter Trinitatis Birgith Nørlund Søndag d. 9. oktober 16. søndag efter Trinitatis kl kl Søndag d. 16. oktober 17. søndag efter Trinitatis kl Ingen Søndag d. 23. oktober 18. søndag efter Trinitatis Ingen kl Søndag d. 30. oktober kl søndag efter Trinitatis Peter Ulvsgaard Ingen Søndag d. 6. november Alle Helgens Dag kl kl Søndag d. 13. november 21. søndag efter Trinitatis kl kl Søndag d. 20. november kl Ingen Sidste søndag i kirkeåret Peter Ulvsgaard hus, her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, og da føler vi en stund, at vi står på hellig grund, og at livets mening lyder fra vor Skabers egen mund. Han fortæller dig med sine egne store ord, at livet er meget mere end et usikkert børsmarked, det er Guds forunderlige skaberværk. Nået dertil så ved vi, at vi fik alt for intet. Nået dertil så ved vi, at vi derfor selv skal give alt for intet. Det kan da godt være, at der er mennesker, som du mener, står i gæld til dig. Men så tag det gældsbrev og nedskriv det, ja, skriv det ned til ingenting. Det kan da godt være, at det ikke er retfærdigt, men så giv den retfærdighed en god dag og lad glæden løbe over med dig. Det er din mulighed i dag. Det er din mulighed, som Gud rækker dig. Grib den. Ole Juul Kirkebil Ønsker man kirkebil til og fra gudstjenester, ringer man selv til Hadsten Taxi, tlf Høst gudstjenester Der fejres høstgudstjenester: søndag d. 18. september Kl i Hadbjerg kirke og søndag d. 25. september kl i Ødum kirke. Høst gudstjenesten i Ødum Høstgudstjenesten i Ødum begynder kl i Ødum kirke og er traditionen tro en børneog familiegudstjeneste, som indledes med, at dette års minikonfirmander under en særlig høstsalme bærer frugt, grøntsager og korn ind i kirken for på den måde at synliggøre, hvorfor vi er samlet netop denne søndag. Samværet efter gudstjenesten er atter i år noget særligt, idet menighedsrådet og byforeningen samarbejder med John og Marianne Langdahl om et arrangement på Astrup Højgaard umiddelbart efter gudstjenesten. Her vil Marianne og John være vært med grillgris, og menighedsrådet sørger for brød, salater og senere kaffe. Under middagen (i garage og telt) vil John fortælle lidt om landbruget på Astrup Højgaard. Efter middagen vil der blive mulighed for staldbesøg. De, der ønsker at bese staldene, må ikke have været i nærheden af en anden svinebesætning samme dag. Kirke og menighed Byforeningen står for salg af øl og vand, og byforeningen vil ligeledes arrangere forskellige lege for børnene. Vi slutter eftermiddagen med fælles kaffebord ca. kl Arrangementet er en opfølgning af et lignende arrangement i fjor, hvor vi efter gudstjenesten samledes på Ødum Damgaard. Vi har nu en tradition i Ødum og omegn, hvor der skabes nye samværsformer i et samarbejde med foreningerne i byen og en synliggørelse af det erhverv, som danner grundlag for høsten. Vi håber naturligvis på et lige så stort fremmøde som i fjor (ca. 150), og at det bliver en smuk, solrig septembersøndag, hvor det giver mening at synge, at septembers himmel er så blå. Og så er vi spændt på, hvem der sammen med menighedsrådet og byforeningen indbyder til et tilsvarende arrangement i forbindelse med høstgudstjenesten d. 30. september På arrangørernes vegne Ole Juul 8 9

6 Kirke og menighed Kirke og menighed Ferie og fridage Jeg holder ferie i uge 39, hvor der kan rettes henvendelse til kollegaerne i Hadsten, Peter Ulvsgaard, tlf og/ eller Birgith Nørlund, tlf Menighedsråds møde Onsdag d. 21. september kl Døbte, viede, bisatte, begravede Hadbjerg Døbte Sille Cecilie Poulsen Nielsen, Selling Ødum Døbte Isabella Damtoft Karmark Jørgensen, Ødum Sofie Wulff-Høyer, Ødum Viede Pia Pannerup Brøgger & Jacob Beyerholm Larsen, Ødum Marianne Gudrun Blichfeldt & Henrik Kristensen, Skødstrup Louise Skaarup Christoffersen & Ruben Stæhr Pedersen, Randers Charlotte Wulff-Høyer & Jeppe Kristensen, Ødum Kirkevejviser Og så håber jeg, at vi også i denne sæson vil se nogle nye. Møderne er åbne for alle, og programmet er temmelig alsidigt, så der skulle være noget for enhver smag. Og så har vi det faktisk ret så hyggeligt. Der vil i de kommende numre af HØST følge nærmere præsentation af de enkelte arrangementer. Ole Juul, tlf Sogne- Præstegården, Ødumvej 32 præst Rikke Møller Antvorskov For- Lumbyesvej 3, Ødum mand Tlf Kirke- Bente Krabbe Møller værge Tlf Graver Niels Erik Thomsen, Hadbjerg Ødum Tlf Graver Fie Larsen, Vissing Hadbjerg Tlf Konfirmander Forberedelsen til konfirmationerne er nu godt i gang, og der har været indskrivninger for eleverne i 7. A og 7. B. Selv om man går til præst et andet sted, eksempelvis i Hadsten, men skal konfirmeres i Ødum eller Hadbjerg kirke, skal man indskrives hos mig til konfirmationerne. Der indbydes til første forældremøde for konfirmandforældre til konfirmander i 7. A og 7. B torsdag d. 22. september kl Ole Juul Om foredraget d. 11. oktober skriver Bo Rasmussen: Jeg er sikker på, at mennesket har behov for både vinger og rødder, fordi det er vigtigt at kunne drømme og fantasere, men også at have et jordisk sted, hvor man føler sig så meget hjemme, at man kalder det sin hjemstavn. Jeg vil i foredraget forsøge at overbevise jer om, at man godt kan være født på Fyn og have hjemstavn både på Fyn, i Jylland og i Danmark uden at flygte fra den globaliserede virkelighed, der har gjort os alle sammen til verdensborgere, der er afhængige af hinanden. Jeg vil også i kølvandet på folketingsvalget fortælle om det hjemstavnsparti, som jeg kunne have lyst til at stemme på. Vi kan så efterfølgende drøfte, om det hører hjemme i den røde eller den blå blok. Eftermiddagsmøderne, hvortil alle er velkomne, finder sted i konfirmandstuen i Ødum præstegård. Vi begynder kl og slutter ca Entreen er gratis. Man betaler 20 kr. for kaffen. Jeg håber, at I, der tidligere har støttet op omkring disse møder, fortsat har lyst og kræfter til at være med. Eftermiddags møder Tirsdag d. 11. oktober Hjemstavn v/lektor og cand. theol. Bo Rasmussen, Højbjerg Tirsdag d. 8. november Der var så dejligt ude på landet v/forfatter Helle Juhl, Bjert Tirsdag d. 13. december Julestue v/lillian Nørlem Pedersen, Anders Dohn & Ole Juul Tirsdag d. 17. januar Gensyn med glæden v/valgmenighedspræst Claus Kaas Johansen, Sdr. Nærå Tirsdag d. 21. februar Fortælleeftermiddag v/sognepræst Birgith Nørlund, Hadsten Tirsdag d. 20. marts Far og datter og en masse skønne sange v/ditte og Flemming Både, Århus 10 11

7 Kirke og menighed Kirke og menighed Kirkehøjskole Moderne kristendom og dens udfordring til folkekirken Under overskriften Moderne kristendom og dens udfordring til folkekirken har vi i denne sæson valgt at sætte fokus på de udfordringer, som folkekirken er ude for i disse år. Vi håber at mange også den kommende sæson vil slutte op omkring kirkehøjskolen, hvor vi i tråd med sidste års foredrag præsenteres for forskellige foredragsholdere, der med deres viden, engagement og baggrund vil belyse fem sider af tidens udfordringer til troen og kirken. Lørdag d. 29. oktober 2011 Kirken i verden den globale kristendom v/dr. theol. Viggo Mortensen, Ærø Lørdag d. 19. november 2011 Gudstjenestens ritualer og deres teologi v/cand. theol. og ph.d. Kirstine Helboe Johansen, Aarhus Lørdag d. 14. januar 2012 Funky fundamentalisme og frisindede fossiler Om forskellige gudstjenesteformer v/journalist Kåre Gade, London Lørdag d. 4. februar 2012 Du må nu kysse bruden Udfordringer til folkekirkens udtryk og liturgi v/dr. theol. Peter Lodberg, Højbjerg Lørdag d. 10. marts 2012 Om ordet, der skaber, hvad det nævner v/cand. phil. Knud Lindholm Lau, København K i r k e h ø j - skolen har til huse på Hadsten Højskole og arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet. Møderne begynder kl den pågældende lørdag m/kaffe, derefter foredrag, efter foredraget frokost og afsluttende er der en drøftelse af foredraget. Vi er som regel færdige ca. kl Prisen for deltagelse er kr. 85 pr. møde, som dækker udgifter i forbindelse med kaffe og frokost. Der er tilmelding til Hadsten Kirkekontor, tlf , senest kl torsdagen forinden. Læs nærmere om arrangementerne i de efterfølgende numre af HØST. Vel mødt Ole Juul Lørdag d. 29. oktober 201 Kirken i verden den globale kristendom Om foredraget d. 29. oktober skriver Viggo Mortensen: Kristendommen fødes i Mellemøsten og spreder sig mod nord og i øst og vest. I øjeblikket vandrer den mod syd. Kristendommen er ikke for fastholdere, den udvikler og forandrer sig, den er de vejfarendes religion. Vi vil forsøge at få et overblik over kristendommens stilling i verden i dag og se på, hvilke udfordringer, det stiller os overfor også i en hjemlig sammenhæng. Hvis kristendommen har en fremtid, hvordan ser den så ud? Viggo Mortensen er professor på Aarhus Universitet. Han har været leder af center for multireligiøse studier og det danske pluralismeprojekt, hvor han intensivt har beskæftiget sig med religiøse forandringsprocesser lokalt og globalt og deres indvirkning på kristendommens fremtid. Litteraturstudiekreds Om skyld og samvittighed Litteraturstudiekreds i præstegården Hvordan lever et menneske med en skyld, der ikke er tilgivet? Kan man fortrænge skyld? Kan et menneske sone sin skyld i et fængsel, blive løsladt og leve som et frit, renset menneske? Er det altid muligt at gøre uret god igen? Er der en tilgivelse af skyld som gives uafhængig af offeret? Det er nogle af de spørgsmål, der trænger sig på i de fire romaner, vi vil læse, og som alle hver på deres måde omhandler de store eksistentielle spørgsmål om skyld og samvittighed. Vi mødes fire tirsdage, kl i konfirmandstuen i Ødum præstegård, hvor jeg vil gennemgå romanerne, og hvor vi efter en kaffepause vil drøfte indholdet. Tirsdag d. 17. januar 2012 Dancing Charlie af Lars Johansson Tirsdag d. 24. januar 2012 Astrid og Veronica af Linda Olsson Tirsdag d. 31. januar 2012 Den udstødte af Sadie Jones Tirsdag d. 7. februar 2012 Drageløberen af Khaled Hosseini Jeg håber, at der er nok af interesserede, så studiekredsen kan gennemføres. Under alle omstændigheder beder jeg om en tilmelding på tlf eller mail inden 1. december Programmet vil blive trykt igen i novembernummeret af HØST. Ole Juul 12 13

8 Hadbjerg Så er det igen tid til Høstfest Kom og hils på naboer og venner til årets fest med Live Band i Hadbjerg Forsamlingshus Lørdag den kl kl Pris kr. 150 Tilmelding senest d på tlf efter kl. 16 eller på mail: Hilsen Høstfestudvalget Anna Margrethe & Erik Jesta & Ryan Anne-Sophie & Morten Ildsjæle i Hadbjerg Borgerforening, hvad kan jeg bruge den til? er et af de spørgsmål, som vi i bestyrelsen er blevet mødt med, når vi har været rundt med medlemskort. Jeg kan godt forstå, at dette spørgsmål bliver stillet: Her i Hadbjerg er der mange tilflyttere som måske aldrig har oplevet det at have et fællesskab som det Hadbjerg Borgerforening/forsamlingshus nu engang er. Det er et sted, hvor man møder naboer og venner. Det er der man i mange år har haft lokale fester, såsom 1. maj-møder, sankthansbål, høstfest, og fællesspisninger og meget andet som et fællesskab kan finde på. Derfor kan jeg kun opfordre til at bruge vores forsamlingshus/ borgerforening; vær med i fællesskabet og mød din nabo. Vi i bestyrelsen har mange gode ideer til at gøre byen, og området omkring byen, bedre. I øjeblikket arbejder vi for at få etableret en byskov mellem byen og industriområdet. Hvis og når det falder på plads med jorden til dette, så vil vi indkalde til et stormøde om hvad og hvordan denne skov kan udføres, men mere om dette når og hvis det falder på plads hos vores politikere i Favrskov Kommune. Når jeg har skrevet ildsjæle i overskriften, så er det fordi vi her i Hadbjerg er gudsbenådet med sådanne mennesker: Nogle mennesker som gennem rigtigt mange år har, og stadig gør et meget stort arbejde Hadbjerg for fællesskabet. Her tænker jeg på dem, som hver eneste uge året rundt bruger onsdag aften på at styre og køre vores bankospil. Det er dem som kaldes ildsjæle, gode mennesker som af egen fri vilje og kærlighed til vores forsamlingshus bruger så megen tid på det at spille banko. Det er også nogle af disse mennesker der holder vores fællesspisninger og står for at tilberede middagen en gang om måneden hele vinteren det er ildsjæle som et fællesskab ikke kan undvære. De er med til at lave en indtægt til at holde forsamlingshus, og mange andre ting i orden. Det er ikke kun bankospillet og fællesspisningerne som holder forsamlingshuset i orden, men det er også medlemskabet af borgerforeningen som rigtigt mange borgere i Hadbjerg og omegn er medlem af, som holder det i gang. Her er det så, at når man sidder som bestyrelse i fællesskabet og kan se, at det at lave noget i byen kan lade sig gøre, så det er dejligt med nogle ildsjæle til at bakke op om arbejdet. Jeg vil som bestyrelsesformand hermed sige de mange som udfører dette store arbejde tak, og fortsat god vind. Det er skønt at sidde i en bestyrelse, når der er ildsjæle til at bakke op om vores borgerforening/forsamlingshus. Hadbjerg Borgerforening Kurt Rasmussen, Formand Hadbjerg 14 15

9 Hadbjerg Ødum Ødum Fællesspisning Vi gentager den store succes: Inviter konen med, og slip for opvasken Fællesspisning i Hadbjerg Forsamlingshus den 29. september med en specialitet: Græsk aftenmad. Der vil være tilmelding til Ida Loft på tlf Venlig hilsen Kurt Rasmussen Udskiftning af vandmålere i Hadbjerg Vandværk I/S Tidligere på året fik vi lavet en stikprøvekontrol af vandmålerne i Hadbjerg Vandværks forsyningsområde. Desværre viste det sig, at vandmålerne ikke længere lever op til de krav, der er gældende, og vi skal derfor have udskiftet de resterende vandmålere. Dette arbejde påbegyndes hurtigst, og vil sikkert løbe resten af året. Vi vil fra vandværkets side tage kontakt til de berørte, som jo er næsten alle husstande, når tiden nærmer sig, således at der kan aftales en tid der passer. For de husstande der har måleren placeret udendørs, vil det ikke være nødvendigt at der er nogen hjemme, når måleren udskiftes. Formand Jesper Wichmann Hvor vil vi hen? Hvordan ønsker du udviklingen skal være i og omkring dit landsbysamfund? Hermed et referat af borgermødet hvor Ødum byforening havde inviteret LAG-Favrskov Karsten Gram fra Landdistrikternes hus til at komme og holde et foredrag om, hvordan vi som borgere i Ødum og omegn kan være med til at videreudvikle området. Mødet blev indledt med en fællesspisning og de ca. 30 fremmødte kunne få en samtale i gang, hvad det her nu gik ud på. Det var meget spændende at høre på hvad han havde at gøre godt med, få et lokalt sammenspil i kommunen til at komme op og stå, i stedet for at Ødum vil være en klat på danmarkskortet som vil hedde en by i Udkantsdanmark. Hvordan skal vi vise vores vision med dette projekt? Hvad skal vi gøre for at få en strategi op at køre og hvad er vores taktik i vores projekt? Hvornår skal vi gennemføre en handling? Hele aftenen blev delt op i faser, efterfulgt en diskussion som udmundede sig i: Hvad er god Både godt og mindre godt og hvad er mindre godt ved at bo i Ødum? Med baggrund i et kort oplæg samt resultatet af fase 1, skulle vi som deltagere udføre en SWOT-analyse (Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler) Resultatet af disse to faser skulle vi så sætte os op i en helikopter for at se på, hvad der skal satses på de kommende år. Det kunne være: Børnepasning Synliggørelse af stisystemer Flere fællesarrangementer, evt. brug af boldbanerne, forsamlingshuset Flere ildsjæle og mere gang i sammenholdet Belysning og udstykninger på Amdrupvej osv. Hvad blev borgernes prioritering af de ovenstående punkter: 1. Belysning og udstykninger på Amdrupvej 2. Flytning af busstoppested 3. Pasningsmuligheder 4. Stisystemerne Vi som borgere og byforening i Ødum er nu ansvarlig for, at der nedsættes en eller flere arbejdsgrupper, som vil arbejde med at få pkt. 4 opfyldt, da det kræver at vi får et sammenhold til at fungere og involverer de partere der skal til for at igangsætte Projekt Landbyplaner og Landbylokalplaner i Favrskov kommune Vi har nu fået et redskab til at kunne virkeliggøre dette ud i fremtiden og jeg vil på byforeningens vegne sige tak til Karsten Gram for hans indsats og til de fremmødte som vil bidrage med at føre planen ud i livet. Ødum byforening Vi ved det men ingen længe så er julen over os, god mad, samvær med familie, venner og naboer. Byforeningen vil gerne invitere så mange borgere fra Ødum og omegn til Juletræsfest kl for børn i forsamlingshuset, hvor der vil blive danset, spist og sunget. Juletræsfest kl for voksne, hvor vi får en hyggelig aften med god mad og samvær. Sæt kryds i kalenderen d. 10. december Var du med til mødet?

10 Selling HØST IF Selling borgerforening Formandens Hjørne Overnatning i forsamlingshuset Fredag d. 28. oktober vil vi gerne invitere børn til og med 3. klasse til en overnatning i forsamlingshuset sammen med deres mor eller far. Vi starter kl med burgere og fritter inden vi skal se Disneysjov (selvfølgelig med tilhørende slik). Herefter skal der rigtig hygges, og måske kommer der en overraskelse. Der må meget gerne medbringes spil osv. som vi kan hygge os med. I skal selv have luftmadrasser, sengetøj og masser af godt humør med. Hvis man ikke har lyst til at sove her, kan man selvfølgelig bare komme og så gå hjem når man er træt. Næste morgen spiser vi morgenmad sammen med dem, der har overnattet kl og kl er der oprydning. Arrangementet er gratis, men man skal melde sig til ved senest d. 24. oktober, gerne med kommentar om man har planer om at sove her eller ej (af hensyn til indkøb af morgenmad). Vi håber på at se en masse glade børn og voksne. Carina og Jane VIGTIGT Husk at der er medhjælperfest/ indflytterfest d kl i Selling forsamlingshus! Der er kommet seddel rundt til nye, samt de der har givet en hånd med i løbet af året. Vi glæder os til at se jer! Endvidere er der generalforsamling i huset onsdag d. 9. november 2011 dagsorden og tidspunkt følger senere. Selling Forsamlingshus bestyrelse Festlig 1. søndag i advent Som noget nyt arrangerer Selling Borger- og Grundejerforening og menighedsrådets kulturudvalg i år 1. søndag i advent for hele familien. Søndag d. 27. november kommer til at foregå med gudstjeneste, kirkefrokost i Selling Forsamlingshus med julehygge og vi slutter af med juletræstænding. Sæt et stort kryds i kalenderen allerede nu og hold øje med HØST i oktober/november for nærmere information. Selling Borger- og Grundejerforening og Menighedsrådets kulturudvalg Nye kioskansvarlige Som mange véd, har vi længe søgt efter en eller flere personer som ville tage det overordnede ansvar for klubbens kiosk en opgave som helt fra starten og indtil nu, har ligget hos undertegnede. Det er nu lykkedes, idet to Sellingborgere har lovet at løfte opgaven i fællesskab. Lone Hansen og Hanne Thulstrup Madsen er allerede i gang med at planlægge efterårs- og vintersæsonen, hvor HØST- Hallen atter er stedet for turneringer, stævner og kampe indenfor håndbold, bordtennis og fodbold. Det er arrangementer som især afvikles i weekenderne og derfor er der igen i år brug for frivillige i klubbens kiosk. Normalt er kiosken ikke åben på hverdagsaftner. Alle som har lyst til at hjælpe HØST IF et par timer i klubbens kiosk, inviteres hermed til opstartsmøde på; onsdag den 21. september kl i klublokalet. Her vil vi sætte bemanding på kiosken, ud fra de arrangementer vi på nuværende tidspunkt har kendskab til, og det er datoer som rækker helt frem til marts måned. Kom og vær med! Det er faktisk hyggeligt at være kioskpersonale et par timer, når der er aktiviteter i hallen og sport på storskærmen i klublokalet. HØST IF på ny hjemmeside Som omtalt tidligere, har HØST IF fået ny hjemmeside. Navnet er det samme høstif.dk men siden er enklere og mere overskuelig. Desuden er opgaven med at holde siden opdateret, blevet lagt i bestyrelsens hænder, således vi ikke længere belaster en enkelt person med opgaven. Det er endnu ikke alt materiale som er kommet med over på den nye side, men det når vi nok hen ad vejen. Som nævnt i sidste nummer af HØST, er siden forberedt på online-tilmelding og -betaling, en funktionalitet som vi vil tage i brug så snart vi har den nødvendige tid, og de rette værktøjer. Vi når det ikke i år. Projekt Landsbytorv Selvom der ikke er sket så meget nyt siden sidste omtale af projektet, ser det alligevel ud til, at der er lys for enden af papirtunnelen. Vi er kommet et væsentligt skridt nærmere en endelig aftale, om langtidslån af det areal vi skal rejse Landsbytorvet på. Vi håber en endelig aftale foreligger inden længe, så de næste skridt i projektet kan præsenteres her i HØST-bladets oktobernummer. Kurt Møller Tlf /

11 HØST IF HØST IF Gymnastik Sæsonen starter mandag d. 5. sep tember 2011 In struktører og udvalg HØST IF Gymnastik Følgende hold er i HØST-Hallen Ældreidræt (friske bedster og older ) 60+ Mandag kl i hal A og B. Kontingent kr. 400 Instruktør: Gunvor Bakkegaard Spillopperne piger og drenge 4-6 år Mandag kl i hal A. Kontingent kr. 450 Instruktører: Sanne D. Salomonsen & Vicki Espersen Zumba M/K fra 16 år BEMÆRK ÆNDRING Mandag kl i hal A. Torsdag kl i Gl. gymnastiksal Kontingent: Fri træning kr , med mulighed for træning begge dage. Klippekort m. 10 klip kr Der vil blive træning nogle søndage efter aftale. Instruktør: Trine Grebdahl Lauritsen Rough & Tough M/K fra 16 år Mandag kl i hal A. Kontingent kr. 505 Instruktør: Christian Bakkegaard Zumbatomic zumba for børn 6-12 år Tirsdag kl i hal A. Kontingent kr. 750 Instruktør:? Tilmelding: eller tlf Rytmekrukker fra 18 år. BEMÆRK TIDSÆNDRING! Tirsdag kl i hal B. Kontingent kr. 600 Instruktør: Gunvor Bakkegaard Springere 1 pi/dr, begyndere og lidt øvede Torsdag kl i hal A. Kontingent kr. 650 Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen Krudtuglerne piger og drenge 0-3 år samt forældre Torsdag kl i hal B. Kontingent kr. 475 Instruktør: Lillian Lindberg Børnebanden piger og drenge klasse Torsdag kl i hal B. Kontingent kr. 550 Instruktør: Lillian Lindberg Springere 2 piger og drenge for øvede Torsdag kl i hal B. Kontingent kr. 750 Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen Følgende hold er i Selling forsamlingshus Pilates fra 18 år Tirsdag kl Kontingent kr. 525 Første gang tirsdag d. 13. september! Instruktør Sabine Mogensen Motion HØST Quizzen, Grundlovsdag 2011 Spørgsmål I Favrskov kommune er veje med gade normalt forbeholdt de større byer. I HØST-området har vi dog en gade hvad hedder den? Og hvor ligger den? I Favrskov byråd sidder to medlemmer der bor i HØST-området. Hvem? Hvis du Googler HØST på din computer, får du så ca , eller resultater Der findes rent faktisk et HØST museum, det har bare fornavn efter en kendt bornholmsk maler. Hvem? Hvilken af de 3 store HØST-byer havde flest indbyggere i 2010? Dit svar Niels W. Gades Vej i Ødum Inge Sørensen, Joakim Laursen Oluf Høst Selling 700 Hadbjerg 610 Ødum HØST indgår i en dansk sangtitel. Hvilken? Husker du i høst De 2 HØST-kirker er bygget stort set samtidigt. Hvornår? 1000 tallet, 1100 tallet 1200 tallet Hvilken af de 3 store HØST-byer får: Flest Google hits? Færrest Google hits? I 1993 instruerede Anders Refn en HØST film. Hvad hed den? Hvad hedder den mest kendte danske HØST sang? Ordet HØST findes også på svensk, men hvad betyder det? HØST-skolen i Hadbjerg er meget ældre end de bygninger der står i dag. Hvornår blev den ældste af de eksisterende bygninger bygget? 1868, 1888 eller tallet Selling Ødum Hadbjerg Sort høst Marken er mejet Efterår 1888

12 HØST IF HØST IF Cykling CYKLING i HØST IF. Hver tirsdag kl ved HØST-Hallen Så kom der gang i cyklingen igen i Hadbjerg. Jonna og Niels Erik Thomsen som mange nok kender fra det frivillige arbejde her i Hadbjerg, står for cykelturene hver tirsdag. Foreløbig til efterårsferien. Men er klar på at starte op igen til foråret når vejret tillader dette. Første gang var turen på ca. 20 km i herligt vejr 7 deltagere som alle fik en dejlig tur i landlige omgivelser. Starttidspunktet er ændret til kl da det jo hurtigt bliver mørkere om aftenen. Efter cykelturen er der samling i klublokalet, hvor HØST IF er vært ved kaffe og te. Jonna og Niels Erik kan træffes på flg. tlf. numre eller mail: Niels Erik: tlf (dagtid) Jonna: tlf Jiu-jitsu Så er vi i gang med den nye sæson for Jiu-jitsu i HØST-Hallen. Det vil sige: Der har faktisk ikke været holdt pause. Henover sommeren har Thomas Langton og alle deltagerne vedligeholdt træningen. Træningstiderne er næsten ens. I forhold til tidligere er der en ekstra tid til de ældre altså over +16 om torsdagen. Men ellers er alt ved det samme som hidtil. Træningstider Jiu-jitsu år tirsdage kl Over 16 år tirsdage kl Over 16 år torsdage kl Mød op på disse tidspunkter. Tip-top uddannede instruktører og fint udstyr. Rigtige faldmåtter lægger klart til jer. Det giver rigtig gode muligheder for de rigtige kast og faldtekniker. Thomas Langton er instruktør og kontaktperson Volleyball Vi prøver igen NU om TORSDAGEN kl Så er der igen mulighed for volleyball i HØST-Hallen i Hadbjerg. Nu om torsdagene kl Vi håber denne tid er bedre end sidst. Kom og træn og lær spillet. Det er ligesom tidligere Kim Liholm lærer på Hadbjerg skole der står for volleyball. Så det er bare at møde op om torsdagen kl For yderligere information, kontakt Kim Liholm: eller Lars K. Olsen tlf eller mail Tennis Tennis i HØST-Hallen Der er streget op i HØST-Hallen til en tennisbane. I er der flg. muligheder for at spille tennis: Tirsdage kl Torsdage kl Lørdage kl , kl Så er i nogen der har lyst til at prøve dette spil indendørs, så er muligheden der i HØST-Hallen på nævnte tidspunkter. Har du lyst til at spille tennis, kan du kontakte undertegnede eller Erik Pedersen for nærmere. Erik har tlf eller mail eller Lars K. Olsen tlf eller mail Stavgang Husk den ugentlige motion. Deltag i HØST IF stavgang! Hver torsdag kl , men i forbindelse med efterårsferien i uge 42 går vi over til lørdagstrav i stedet. Start hver lørdag kl fra HØST-Hallen. Spørgsmål omkring Stavgang kan altid rettes direkte til formand for HØST IF Motion Lars Olsen på tlf. nr eller Vagn Poulsen HØST IF Motion Formand Lars Olsen / Sponsorer OK Få et benzinkort hvor du støtter ungdomsarbejdet i HØST IF med 6 øre pr. liter. Kontakt undertegnede eller mød op på tanken på en af kampagnedatoerne. De næste kampagnedatoer på OK i Ødum, hvor du samtidig får en OK kampagnegave, hvis du tegner et OK kort, er: Fredage kl september 16. december 14. oktober 27. januar november Vil du yderligere give en lille hånd med på OK-tanken, så kontakt undertegnede. Lars Olsen Tlf eller mail Badminton Badminton i HØST-Hallen Tider til badminton kan ses på hjemmesiden under badminton. Kontakt Gert Holdensgård, formand for HØST IF Badminton for evt. ledige tider. Vi ses til en ny god sæson. Gert Holdensgård Tlf eller Håndbold Børne-, ungdoms- og seniorhåndbold Se resultater og kampe på turneringer/ resultater. Trænere og træningstider vil fremgå af hjemmesiden Se hjemmesiden under håndbold for træningstider etc. Spørgsmål vedr. børne-, ungdoms- og seniorhåndbold kontakt til: Håndboldformand Pia Jeppesen Smed Mobil:

13 HØST IF HØST IF Fodbold Så er vi kommet i gang efter sommerferien. Vi begyndte den sidste weekend i skolernes sommerferie med at spille i Spjald, Ramsing Cup, hvor der var 3 hold med. Cirka fodboldspillere deltog i turneringen i omegnen af 35 spillere kom fra HØST IF. U15-drengene vandt guld det er tredje år i træk, holdet står øverst på sejrsskamlen. I år stillede drengene op i 11-mands fodbold, mens de to tidligere triumfer er sket i 7-mands fodbold. U11-drengene fra HØST IF vandt ligeledes guld ved Ramsing Cup. Og så var U18-pigerne også med. Her tabte de næsten alle af deres kampe. Det var ellers noget som pigerne ikke havde regnet med de plejer at tage en pokal med hjem fra Ramsing, men så må de jo gøre det til næste år, hvor turneringen ligger den 3., 4. og 5. august. Her i efterårsturneringen er vi begyndt. Her stiller U15-drengene med et 11-mands hold. U8-drengene stiller med et 5-mands hold, og U7 et 3-mands hold. Øvrige 7-mands hold er: U10- drenge, U11-drenge og U18-pigerne. Der er allerede spillet nogle kampe i de forskellige turneringer, og de er gået godt for HØST IF. Her efter sommerferien er der også dukket nye spillere op, på de forskellige hold, og det er dejligt med sådan en udvikling. Med venlig hilsen HØST IF Fodbold Bent Engdal Hjemme fodboldkampe v/høst-hallen September Mandag den 12. kl U-18 piger HØST IF mod ST 70 Onsdag den 14. kl Oldboys HØST IF mod Hørning IF Onsdag den 14. kl Herresenior/7 HØST IF mod Ulstrup IF Lørdag den 17. kl Serie 4 Herrer HØST IF mod Aliancen IF Onsdag den 21. kl U-18 piger HØST IF mod Skødstrup SF Onsdag den 21. kl U-11 drenge HØST IF mod Langaa IK Onsdag den 21. kl U-11 drenge HØST IF mod Fårvang IF Lørdag den 24. kl U-15 drenge HØST IF mod Randers Freja 1 Onsdag den 28. kl Oldboys HØST IF mod CIF Onsdag den 28. kl Herresenior/7 HØST IF mod Sønderhald IF Oktober Søndag den 2. kl U-8 drenge HØST IF mod Sønderhald 2 Søndag den 2. kl U-8 drenge HØST IF Mod Sønderhald 1 Onsdag den 5. kl U-18 piger HØST IF mod Mørke IF Lørdag den 8. kl Serie 4 Herrer HØST IF mod Vorup FB 2 Lørdag den 15. kl U-15 drenge HØST IF mod Hadsten SK 2 Ret til ændringer forbeholdes Senior fodbold HØST IF Serie 4 Serie 4 holdet har i skrivende stund spillet 4 kampe. Alliancen-HØST IF 3-3 HØST IF-NVUI 0-2 HØST IF-Hørning GF 2-2 Vorup B-HØST IF 0-8 Altså 5 points i 4 kampe. Lige i underkanten af hvad der er fortjent. Holdet har spillet ganske glimrende især kampen mod Alliancen, som anses for at være et tophold i rækken. Vi førte 3-1 til kort før tid, men lukkede alligevel 2 mål ind til sidst. Ærgerligt. Mod Hørning var vi ligeledes foran med 2 mål, men fik alligevel kun uafgjort. Men vi har fået vist, at vi sagtens kan klare niveauet i Serie 4. De unge spillere lærer i hver kamp. Og når de så lige får lært også at bevare roen i de afgørende situationer i slutningen af kampene, ligger der helt sikkert mange point og venter. Der er kampe hver weekend. Næste lokalopgør mod Nielstrup/Voldum er lørdag den 24. september kl Og spillerne tørster efter revanche for 0-2 nederlaget, som i øvrigt var fortjent nok. NVUI ligger pt. på førstepladsen i rækken med 9 points. Vi håber, at vores fanskare også møder talstærkt op til denne kamp i Voldum. Ligesom til de øvrige kampe. Resultater, stilling og kampprogram kan findes på DBU s hjemmeside under Turneringer resultater tast klubnavnet HØST IF ind og alle HØST IF hold vil poppe up. Så kan man så selv vælge hvilket hold man vil kigge på. Træningstider er normalt tirsdage og torsdage. Men da der er hverdagskampe også kan det ændres. Nye spillere velkomne, så vi kan få en ekstra god bred spilletrup. Simon Olsen er også træner og kontaktperson i efterårssæsonen. Simon kan træffes på tlf , hvis der er spørgsmål. Alternativt kontakt til holdleder Lars Olsen tlf Old Boys 40 årsholdet OB 40 holdet klarer sig stadig over forventning i år. Selv om de er i den bedste del efter opsplitning her efter forårssæsonen, er de rimelig jævnbyrdige med de øvrige hold i puljen. Det er blevet til 7 points i de 5 kampe. 2 sejre, 1 uafgjort og 2 nederlag. Så en 4-5 plads ud af 10 hold må siges at være godkendt. Der resterer i skrivende stund 4 kampe, hvoraf 3 er hjemmekampe. Der afsluttes på hjemmebane den 28. september mod CIF Århus. Vi håber det også går godt for holdet i de sidste kampe i efteråret. Alt sammen kan ses på hjemmeside Også her er nye spillere velkomne, så vi kan få en bredere OB-40 trup. Spørgsmål vedr. OB40 holdet kan enten rettes til holdets holdledere Torben Slumstrup eller Lars Olsen fra fodboldudvalget. HØST IF Fodboldudvalget 24 25

14 Her finder du Kolofon Akupunktør Anna Grethe og Bernt Strange Baunehøjvej 158, Hadbjerg Autoværksted KP Erhvervsbiler APS Ødumvej 6 A, Selling Bach Hadsten service-, skade-, undervognscenter Over Hadstenvej 22, Hadsten Hadbjerg Auto service Bredgårdsvej 9, Bank / sparekasse Hadsten Bank Østergade 15, Hadsten Nordea, Hadsten Østergade 21, Hadsten Sparekassen Kronjylland Søndergade 8, Hadsten Bedemand Kronjyllands Begravelsesforretning Gunnar Lauritsen Søndergade 7, Hadsten Hadsten Begravelsesforretning Søndergade 1, Hadsten Unik Begravelse Vestergade 15, Hadsten Benzin- og servicestationer OK Nærbutik Landevejen 203, Ødum Blikkenslager Se vvs Bogtrykker Buchs Kertemindevej 15, 8940 Randers SV By- / borgerforening Byforeningen for Ødum & Omegn Susanne Møller Henriksen Hadbjerg Borgerforening Kurt Rasmussen Selling Borger- & Grundejerforening Jesper Dissing Henckel H.C.Andersensvej 2 Cykler PedalPedersen Langskovvej 31 Ejendomsmægler DanBolig Hadsten Østergade 21, Hadsten Joan Pank Nybolig, Tommy Risgaard Søndergade 26, Hadsten nybolig.dk Elektriker KE EL-Installation Gunderuplundvej 2, Ødum Entreprenør og kloakmester Hadbjerg Mur og Beton v/aut. kloakmester Morten Eriksen Rødkælkevej 6, Hadbjerg Forsamlingshus Hadbjerg Forsamlingshus Udlejning v/berit Jensen Selling Forsamlingshus Udlejning Ødum Forsamlingshus Udlejning Frisør Byens frisør Søndergade 14 - Hadsten Gartner / frugt og grønt Minna og Per Rasmussen Tåstrupvej 60, Grundfør Have- og parkmaskiner Hadsten Have-Parkmaskiner Skanderborgvej 13, Hadsten Kro Kollerup Mølle Kro Alle dage kl Tirsdag lukket Maler H.A. Sørensen & Søn Ved J.E. Sørensen, St.St.Blichersvej 9, Sel. Murer Selling Byggefirma aps ved Harry Nielsen, Bavne Alle 12, Hadsten Præstegård Ødum Præstegård Ødumvej 32, Ødum Rådgivende ingeniør CECP Cortez Engineering Ådalen 19, Selling Skole Hadbjerg Skole, kontorerne Hadbjerg skolefritidsordning Snedker JC Møbler Jørgen Svenningsen, Ødum Torv 5 Smed Ødum Maskinfabrik Niels W. Gadesvej 2, Ødum Sport og gymnastik HØST IF Kurt Møller, formand: Klublokalet: Tømrer Hadbjerg Tømrerfirma Mikkelsen & Søn ved Claus Mikkelsen Baunehøjvej 160, Hadbjerg Tømrerfirmaet, Kurt Jensen Ødumvej 6, Selling Tømrermester Hans Johnsen Hansen Mejlbyvej 21, Røved Tømrermester Hans Peter Krogh Ådalen 11, Selling Vandværk Hadbjerg Vandværk I/S v/jesper Wichmann, Vestergårdsvej 7 I/S Ødum Vandværk Formand Erik Poulsen Kasserer Jørgen Svenningsen Vil du optages på disse sider? Kontakt Ole Juul på tlf Vvs og blikkenslager Ødum VVS & blik Ødum Torv 5, Ødum Byens Oliefyr & V.V.S. Service Mågevej 20, Hadsten Hadbjerg Blikkenslagerforretning Poul Jensen HØST U d g i v e s a f e t s a m v i r k e, b e s t å e n d e a f f o r e n i n g e r, m e n i g h e d s r å d o g s k o l e b e s t y r e l s e. R e d a k t ø r : R i k k e M ø l l e r A n t v o r s k o v E - m a i l : r m a _ o e d u h o t m a i l. c o m T l f K a s s e r e r : I r m a K a t h o l m, t l f T e g n i n g e r : P e r T j ø r n i l d, p e r t j o r n i l h o t m a i l. c o m L a y o u t : N i e l s B j a r n e L a r s e g m a i l. c o m T r y k : B U C H S, t l f U d k o m m e r h v e r m å n e d u n d t a g e n j a n u a r o g j u l i h v e r d e n 3. f r e d a g i m å n e d e n o g 3 d a g e f r e m. H v i s b l a d e t u d e b l i v e r k o n t a k t e s O l e J u u l, t l f e l l e r e - m a i l o l e - j u u p o s t. t e l e. d k. M a t e r i a l e t i l H Ø S T i n d l e v e r e s t i l R i k k e M ø l l e r A n t v o r s k o v o g N i e l s B j a r n e L a r s e n. D e a d l i n e e r f ø r s t e s ø n d a g i m å n e d e n. K o m m e n d e n u m r e D e a d l i n e U d k o m m e r S ø n d a g d. 2. o k t o b e r F r e d a g d o k t o b e r S ø n d a g d. 6. n o v e m b e r F r e d a g d n o v e m b e r S ø n d a g d. 4. d e c e m b e r F r e d a g d d e c e m b e r 26 27

15 Kalender HØST September 16 HØST udkommer Ødum, kl Hadbjerg, kl , Høstgudstj. og kirkekaffe Menighedsrådsmøde HØST IF kioskmøde Konfirmandforældremøde, præstegården HØST IF på OK 24 Ødum, kl , høstgudstjeneste 25 Gårdbesøg, Astrup Højgård Fællesspisning, Hadbjerg 30 Oktober 1 Medhjælperfest, Selling Deadline HØST oktober 2 Hadbjerg, kl Høstfest i Hadbjerg Ødum, kl Hadbjerg, kl Eftermiddagsmøde HØSTival-møde 14 HØST udkommer HØST IF på OK Ødum, kl Hadbjerg, kl Overnatning, Selling Forsaml.hus 29 Kirkehøjskole 30 Ødum, kl

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6. Nyhedsbrev uge 34 2014. Side 3. Kontakt, rengøring mm. Invitation til HØSTFESTEN

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6. Nyhedsbrev uge 34 2014. Side 3. Kontakt, rengøring mm. Invitation til HØSTFESTEN Nyhedsbrev uge 34 2014 Side 1 Side 2 Invitation til HØSTFESTEN Side 4+5 Side 6 Børnehaven Kontakt, rengøring mm. Side 3 Nyt fra bestyrelsen Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 11. juni 14. juni 2015 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

SOGNE BLADET. Læs inde i bladet...

SOGNE BLADET. Læs inde i bladet... Todbjerg-Mejlby Sogneblad 1 SOGNE BLADET FOR TODBJERG OG MEJLBY NR. 11. NOVEMBER 2014. 39. ÅRGANG MEJLBY HÅRUP TODBJERG LINDÅ BALLE BENDSTRUP GRØTTRUP Læs inde i bladet... Adventskoncerter i Todbjerg og

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

KAMPPROGRAM SERIE 2. NVUI Helsted Fremad

KAMPPROGRAM SERIE 2. NVUI Helsted Fremad KAMPPROGRAM SERIE 2 NVUI Helsted Fremad Lørdag den 4. april 2015 SPONSORER 4. april 2015 HOVED OG SØLV SPONSORER 2 4. april 2015 VELKOMMEN Velkommen til en ny sæson i Serie 2 Vi er igen klar til at byde

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Hadbjerg Ødum Selling Tidende

Hadbjerg Ødum Selling Tidende April 2013 30. årgang HØST Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 7 Arbejdsdag i Ødum Side 8 En dag på kontoret Side 11 Sine Bundgaard (tidl. Hadbjerg) synger i Hadbjerg Side 12 Navne på årets konfirmander

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST Marts 2010 27. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 HØST-Hallen er indviet Side 9 Jiu-jitsu og volleyball er i gang; med plads til dig Side 14 Sommergymnastik Side 14 Påskegymnastik Redaktøren

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hadbjerg Ødum Selling Tidende

Hadbjerg Ødum Selling Tidende Marts 2013 30. årgang HØST Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 4 Fibernet i Hadbjerg og Selling? Side 7 Vedtagelse om Rubjerg Skov Side 8 Opbakning gør det nemt Side 16 Indefodbold mesterskab Side 20 Uddrag

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Dagens kamp: 09/09-2006 Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Odense Kommune og Idrætspolitisk Forum Fyn. Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Vil du gerne være en del af en forening eller klub, hvor du kan komme og bevæge og have det sjovt sammen

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

Sommerfest. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til. Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) Fredag den 30.

Sommerfest. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til. Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) Fredag den 30. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til Sommerfest Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) kl. 10.30 kl. 12.00 14.00 kl. 14.00 kl. 17.00 kl. 19.00 21.00 Fredag den 30. maj: kl.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

KvartalsNyt JUNI 2011. Randers Jomfruløkken 4 8930 Randers NØ 8643 8600

KvartalsNyt JUNI 2011. Randers Jomfruløkken 4 8930 Randers NØ 8643 8600 KvartalsNyt JUNI 2011 Ulvehøj Cafeteria & Selskabslokaler Håndbold Randers Jomfruløkken 4 8930 Randers NØ 8643 8600 Hovedforening Seniorfodbold Ungdomsfodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Motion

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2014/2015 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Personas. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år. Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik.

Personas. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år. Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik. Spise/drikke behov: Sidde med veninderne og hygge og deler maden. Opholder sig: I salen omkring tasker

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST December 2012 29. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 Hadbjerg og Ødum gravstene på internettet Side 6 Volleyball for børn i 5.-7. kl. Side 13 Sundhedsambassadører er nu i Selling Side 14

Læs mere

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011 Verninge Skole Evt. supp. lederovernatning HOG Hinnerup Karlslunde IF Vorup fb Karlslunde IF 14. 16. oktober 2011 Velkommen til Apollo Cup for U-10 drenge i Verninge, som arrangeres i samarbejde mellem

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere