Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Word-5: Tabeller og hængende indrykning"

Transkript

1 Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da det blev oversat Disse ting gælder i Word 97!! Man kan indsætte en tabel alene på en side eller placere den midt i noget alm. tekst. Det ses tydeligt herunder. Her ses en fin lille tabel et skema med 3 kolonner (lodret) og 5 rækker (vandret). Der er skrevet noget i de 3 celler i den øverste række. Hvordan gør man?? 1. Klik med musen, der hvor du ønsker tabellen skal indsættes. 2. Vælg i menu-linjen Tabel og punktet Indsæt tabel 3. Så ser du en lille dialog-boks, hvor du angiver, hvor mange kolonner og rækker, du ønsker. Det skal man nok lige overveje i forvejen! 4. Der behøves ikke mere. Bare klik på OK, og tabellen indsættes. Tabellen s små rum kaldes celler (ligesom i et regneark) og der kan skrives og formateres i hver celle, som man ønsker. Man hopper fra den ene celle til den anden f.eks. ved hjælp af de 4 pile-taster på tastaturet eller man kan klikke sig rundt med musen. En enkelt celle kan markeres ved at klikke med musen i nederste venstre hjørne af cellen musemarkøren skifter udseende til en lille pil, som peger skråt opad og så klikker man. Cellen bliver markeret. Hvis man ønsker at gøre noget ved hele tabellen på én gang (f.eks. ændre skrift-type eller størrelse), så markerer man først hele tabellen ved at vælge Tabel i menu-linjen og dernæst punktet Marker tabel, hvorved hele tabellen bliver markeret. Man kan i samme menu vælge Marker kolonne eller Marker række og det vil så gælde i forhold til det sted (kolonne/række), hvor markøren står inde i tabellen. Husk vores website:

2 De samme markeringer kan også laves med musen alene, men det kræver lidt rutine i at styre musen. Men man kan jo øve sig lidt i det!! Markeringer med mus: En eller flere (hele) rækker kan markeres med musen ved at føre musemarkøren udenfor tabellen (ud i margen), så den skifter udseende til en lille skrå pil. Hvis man klikker nu, så markeres den række, som man befinder sig ud for. Hvis man ønsker at markere flere rækker efter hinanden, så holder man den venstre museknap nede og trækker markeringen nedad, så flere rækker i tabellen bliver markeret. En eller flere (hele) kolonner kan markeres på næsten samme måde. Man fører muse-markøren op over den pågældende kolonne lige præcis på kanten af tabellen, så markøren skifter udseende til en lille sort pil, som peger nedad. Klik så og kolonnen bliver markeret også her kan man trække med musen, så flere kolonner efter hinanden bliver markeret. OBS: husk at benytte Fortryd-knappen (eller Control+Z), når du arbejder med tabeller, for der går måske kuk i eet eller andet!! Man kan f.eks. lægge skygge på enkelte celler eller f.eks. en hel række, som det ses herunder (forklares senere). Og tekst er nu gjort fed. Her er 3 celler faktisk blevet slået sammen (flettet) til én stor celle! En opdelt i celle 4 celler Flet celler og Opdel celler Flere celler kan slås sammen til een celle (flettes sammen). Marker først de pågældende celler og vælg i menu-linjen Tabel og dernæst punktet Flet celler. Nu forsvinder nogle af stregerne i tabellen, og cellerne er blevet til én enkelt celle, som det kan ses i den midterste række herover. Omvendt kan man også markere f.eks. en enkelt celle og vælge Tabel Opdel celler og man skal så blot skrive i en lille boks, hvor mange kolonner/rækker man ønsker cellen opdelt i. Det ses herunder, hvor den nederste højre celle er blevet til 4 celler, som alle har samme højde som de gamle celler. Højden på cellerne indretter sig efter skrifttypen s størrelse. Dette kan ændres via Tabel Cellehøjde og bredde Noah s A4-Ark Tabel (skema) i Word Side 2

3 Arbejde med Rammer og skygge Først markerer man de celler (evt. hele tabellen), som der skal gøres noget ved. Dernæst vælges i menuen Formater Rammer og skygge og man møder så dialogboksen herunder, hvor man kan bestemme alt muligt vedr. tabellen s eget udseende: dels noget med stregerne i tabellen og dels evt. skyggevirkning. Man vælger først et af de 3 faneblade (her er Rammer valgt). OBS: Fanen Sideramme har ikke noget med tabeller at gøre men gælder kun hele sider i dokumentet! Som standard får alle streger i tabellen samme type: en tynd sort streg på ½ punkts bredde. Hvis man vil benytte forskellige typer streger i den samme tabel, så skal man i dialog-boksen vælge knappen Brugerdefineret og stregen s Type og Bredde vælges så, inde man sætter stregen på ovre i højre del af dialog-boksen ved at klikke med musen. Man kan f.eks. lave en lille tabel som herunder: Kunstnerisk eller grim tabel?? Dette er nok smag eller behag! Noah s A4-Ark Tabel (skema) i Word Side 3

4 Læg skygge på celler Først markeres den eller de pågældende celler. Så vælges Formater Rammer og skygge og fanebladet Skygge. I bunden af dialogboksen ses feltet Mønstre. Klik på pilen ved Type og vælg i rulle-listens, hvor mørk skyggen skal være. 100% (massiv) giver helt sort baggrund og (heldigvis) hvid skrift! Hvordan får jeg flere rækker efter behov? Hvis man nede i bunden af tabellen (sidste celle) løber tør for rækker, så skal man blot sætte markøren i den allersidste celle (nederste til højre) og så trykke på TAB-tasten (på tastaturet til venstre for Q). Så får man en ny række magen til den foregående. Hvis rækken skal puttes ind i mellem 2 andre midt i tabellen, så markerer man den række, som skal ligge EFTER den nye række og vælger Tabel Indsæt rækker. Den nye række bliver magen til den man havde markeret og indsættes ovenover denne. OBS: hvis man markerer f.eks. 3 rækker og vælger vælger Tabel Indsæt rækker så indsættes der faktisk 3 nye rækker ovenover!! Hvordan får jeg flere kolonner? Dette er lidt mere besværligt, når først tabellen er indsat, idet den fra starten bruger al pladsen fra venstre til højre margen. Derfor kan det være en god idé, hvis man vil indsætte en ekstra kolonne, at man først sørger for, at der er plads til den i forhold til højre margen: altså gør en eller flere af de gamle kolonner lidt smallere først. Marker så den kolonne, hvor den nye skal indsættes til venstre for og vælg så Tabel Indsæt kolonner. Vupti. Man er dog nok nødt til at justere lidt på kolonnerne bagefter i forhold til margin og husk, at der er altid Fortryd-knappen (eller Control+Z) at falde tilbage på! Noah s A4-Ark Tabel (skema) i Word Side 4

5 Ændre bredden på kolonner I den allerførste tabel (side 1) vil vi nu gøre den første kolonne bredere end de 2 andre. Placer muse-markøren på den lodrette streg mellem 1. og 2. kolonne, så den ændrer udseende og viser to små pile til venstre og højre. Hold nu venstre muse-knap nede og træk stregen til højre og slip musen, når det ser rigtigt ud. Det kan altid justeres igen bagefter! Som det ses så bliver 1. kolonne ganske rigtigt bredere, men det stjæles fra naboen, som bliver smallere. Hvis vi ønsker de 2 sidste kolonner lige brede, så skal de begge to markeres først og dernæst vælges Tabel Fordel kolonner jævnt. Så deles de pænt om den plads, som de har tilsammen og bliver lige brede (se herunder). Der er faktisk ingen begrænsninger i, hvordan man kan få sin tabel til at se ud!! Om højden på de enkelte rækker Række-højden (højden på den enkelte celle) bestemmes automatisk af den skrifttype, der er valgt. Og der skiftes automatisk til ny linje inde i cellen. Hvis man vil bestemme højden selv, så skal man markere cellerne først og vælge Tabel Cellehøjde og bredde. I dialogboksen kan man så (i stedet for Automatisk ) vælge: Mindst og angive en minimums-højde på cellen uanset skrift-størrelse eller: Præcis og angive en præcis højde, som aldrig ændres uanset indholdet i cellen. Noah s A4-Ark Tabel (skema) i Word Side 5

6 En tabel helt uden streger Man kan f.eks. lade en tabel styre opstillingen af noget tekst (eller tal) men uden at man kan se stregerne, når siden bliver printet ud. På denne måde kan en tabel komme til at ligne en opstilling med tabulatorer (se kap. Word-6 ) eller med hængende indrykning. Hvis du bliver god til at bruge tabeller, så kan du glemme alt om "hængende indrykning" og "tabulatorer"!! Først laves tabellen (f.eks. med 2 kolonner) MED stregerne, og der udfyldes med tekst i cellerne som herunder: Håndbold Fodbold Ishockey Det er ikke tilladt at sparke til bolden med mindre man står på mål. Spillet er vist nok opfundet i Danmark. Der er 2 dommere i kampene. Det er ikke tilladt at røre bolden med hænderne med mindre man står på mål eller skal tage et såkaldt indkast. En slags hockey som foregår på is med skøjter på fødderne. Der er 2 dommere på skøjter i kampene. Nu fjernes alle stregerne: 1. Marker hele tabellen først 2. Vælg i menuen Formater Rammer og skygge 3. Vælg fanebladet Rammer 4. Klik på knappen Ingen 5. Klik på OK og stregerne er væk! Hvis du stadigvæk ser nogle lysegrå streger på skærmen, så er det det, som kaldes gitterlinjer. Ved hjælp af dem kan du stadigvæk bevæge dig rundt i tabellen s celler på skærmen. Du kan tænde/slukke for gitterlinjerne på skærmen nederst i bunden af menuen Tabel. Tabellen vil nu blive printet ud, som det ses herunder (altså uden gitterlinjer). Tabel uden streger: Håndbold Fodbold Ishockey Det er ikke tilladt at sparke til bolden med mindre man står på mål. Spillet er vist nok opfundet i Danmark. Der er 2 dommere i kampene. Det er ikke tilladt at røre bolden med hænderne med mindre man står på mål eller skal tage et såkaldt indkast. En slags hockey som foregår på is med skøjter på fødderne. Der er 2 dommere på skøjter i kampene. Nu ses det faktisk ikke længere, at dette er en tabel. Det ligner nærmere en hængende indrykning. Og det ser ganske pænt og overskueligt ud. Noah s A4-Ark Tabel (skema) i Word Side 6

7 Afsluttende bemærkninger Enhver celle kan bearbejdes og formateres alene. Se f.eks. herunder: Lille Stor Almindelig Selvom der er plads ved siden af (udenfor) tabellen, så kan det ikke lade sig gøre at skrive tekst her!! Sådan er det bare (i hvert fald i Word-97). Og tekst kan (så vidt jeg ved) ikke justeres i det lodrette plan inde i cellen. Desværre. Auto-format til tabel Word har nogle forud-indstillede formateringer til tabeller, som man kan bruge, hvis man synes. Jeg synes, det er lidt sjovere at indrette layoutet selv! Hvordan? Autoformat gælder naturligvis for hele tabellen på én gang. Derfor er det tilstrækkeligt blot at placere markøren inde i tabellen et sted og så vælge Tabel Autoformat til tabel Så lander du i denne dialog-boks, hvor man i rullelisten Tabelformater kan gennemse de mange forskellige typer layout. Man kan også vælge nedenunder at fjerne et eller flere af hakkerne og se, hvordan det virker på layoutet. Til sidst klikkes OK (el. Annuller=nej tak) Noah s A4-Ark Tabel (skema) i Word Side 7

8 Og husk at man kan fortryde med Control+Z eller Fortryd-knappen, hvis det ser åndssvagt ud. DR Leth!! OBS: Hvis du har indsat en tabel allerøverst på en ny side og du gerne vil have den rykket lidt ned på siden, eller evt. skrive noget tekst ovenover tabellen, så skal du først ud af tabellen således: Stil markøren i øverste celle til venstre og tryk ENTER. Så fås en blank linje over tabellen, hvor du kan skrive eller lave flere blanke linjer for at rykke tabellen længere ned på siden. Noah s A4-Ark Tabel (skema) i Word Side 8

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word?

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Automatisk Litteraturliste i Word side 1 Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Af Mikkel A. Auning-Hansen Jeg har oplevet at stort set ingen af mine medstuderende ved hvordan man

Læs mere

K I M K R A R U P A N D E R S E N

K I M K R A R U P A N D E R S E N K I M K R A R U P A N D E R S E N PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV Bliv fortrolig med den helt nye brugerflade Lær at bruge programmet og dets værktøjer Skab flotte publikationer

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT Udviklet af PC SCHEMATIC A/S side 2 FORORD Denne bog, viser dig, hvordan du enkelt opretter et simpelt projekt med PC SCHEMATIC Automation. Der er flere

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

8 tips til Facebook sikkerhed

8 tips til Facebook sikkerhed 8 tips til Facebook sikkerhed SEPTEMBER 11, 2011 BY LEA THOMSEN14 COMMENTS Inden vi overhovedet starter med at forbedre din Facebook sikkerhed, er det værd at vide, at du aldrig kan få vandtætte skotter

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

LIVE TEST AF BIOGRAF APP

LIVE TEST AF BIOGRAF APP innovationlab SIDE 1 LIVE TEST AF BIOGRAF APP Opsummering af findings fra live test Den opportunistiske biografgænger At gå i biografen er som regel en impulsiv handling. De fleste nævner, at de ikke synes,

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer DARTREGLER Hvem skal starte? Almindeligt træningsspil kan afgøres ved, at hver spiller kaster en dart. Den, der rammer nærmest bull, starter. Denne form for afgørelse kaldes»middle for diddle«. I nogle

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem...2 Lidt om, hvorledes computeren anvender det binære talsystem...5 Lyst til at lege med de binære tal?...7 Addition:...7

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere