HANDELSGYMNASIET AALBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDELSGYMNASIET AALBORG"

Transkript

1 HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE

2

3 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores mål med uddannelsen er at give dig viden og færdigheder, så du står godt rustet til din videre karriere. Du kan med en hhx-uddannelse læse videre på både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Du kan også vælge at bruge din hhx som et springbræt til en af de merkantile uddannelser inden for bl.a. kontor, spedition, bank, revision eller en af de andre elevpladsmuligheder. Du vil opleve, at vi på hhx lægger vægt på både det teoretiske og det praktiske, således at mange af dine fag vil tage udgangspunkt i praksisnære situationer, og i mange tilfælde med konkrete problemstillinger fra erhvervslivet. Vi vil som supplement til den normale undervisning tilbyde lektiehjælp i de fag, hvor der er behov for ekstra hjælp, så du skal være indstillet på at bruge ekstra timer i det omfang, det er nødvendigt for at følge med i visse fag. Lektiehjælp er en del af vores forsøg på at leve op til vores værdier SHARE: Samarbejde Handlekraft Ansvarlighed Respekt Engagement Via vores studie- og ordensregler, som er gengivet i dette hæfte, og i vores øvrige aktiviteter på skolen, forsøger vi at leve op til de værdier, der ligger til grund for ordene i SHARE. Ud over den almindelige undervisning vil der være aktiviteter af mere social karakter såsom sportsarrangementer, elevfester, fredagscaféer, idrætsdage, foredrag og andre kulturelle aktiviteter. Held og lykke med hhx-uddannelsen. Uddannelseschef Jørn Dahl Uddannelseschef Lone Damgaard Knudsen Uddannelsesleder Jesper Dau Simonsen HHX Uddannelsen til fremtidens job 3

4 Indholdsfortegnelse Turøgade 6 Adresse... 6 Åbningstider... 6 Ledelse... 6 Elevadministration... 6 Vagtmester og skolebetjente... 7 IT-administration... 7 Skolekalender for 2015/ Undervisningstider & ringetider... 8 Handelsgymnasiets ABC 9 Aalborg Handelsskoles struktur... 9 Adresseændring... 9 Bus, bil eller tog - rabat... 9 Bøger til undervisningsbrug... 9 Elevdemokrati Elevfester Eksamen Eksamensangst Eksamensplaner Elevplan Elevsite og Facebook Erstatningspligt Forsikring Fravær Gallafest Glemte sager Hjemmeside Infoskærme IT-regler Kantine Klageprocedure Kontaktlærer Lektiecafé Materialegebyr Nemkonto Ordbøger Ordensregler Parkering Praktikservice Psykologisk rådgivning Rusmiddelpolitik Rygning Skema Studieture HHX Uddannelsen til fremtidens job

5 Studievejlederne SU Tyveri på skolen Uddannelsens opbygning Udmeldelse Værdier og normer Værgeoplysninger Vejviser 18 Busforbindelser 18 Oversigt over skolen og lokalerne 19 Vejledning og rådgivning 24 Studievejledning på Handelsgymnasiet Studievalg Nordjylland Læse-/skrivevejledningen Matematikvejleder Psykologisk rådgivning Undervisere 29 Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet 35 Værdier og normer Almindelige regler for orden og samvær Ansvar for skader Aktiv deltagelse i undervisningen Bilag 1 - Fraværspolitik 41 Bilag 2 - Aalborg Handelsgymnasiums rusmiddelpolitik 43 Bilag 3 - Retningslinjer for Blå Bog 46 HHX Uddannelsen til fremtidens job 5

6 TURØGADE ADRESSE Handelsgymnasiet Aalborg Turøgade Aalborg Tlf.: ÅBNINGSTIDER Elevadministration Mandag - torsdag Fredag Skolens åbningstider LEDELSE Uddannelseschef Jørn Dahl Mobil: Uddannelseschef Lone Damgaard Knudsen Mobil: Uddannelsesleder Jesper Dau Simonsen Mobil: ELEVADMINISTRATION Uddannelsessekretær Inge Golding Faaborg Mobil: Uddannelsessekretær Eva Roed Mobil: Uddannelsessekretær Ruth Abel Wulff Mobil: HHX Uddannelsen til fremtidens job

7 VAGTMESTER OG SKOLEBETJENTE Vagtmester Jan Høyner Tlf: Skolebetjent Kim Kjær Laursen Tlf: Serviceteknikerelev Johnny Kulebjerg Tlf: Vagtmester- /skolebetjentfunktionen har kontor i kælderen overfor administrationskontoret. IT-ADMINISTRATION IT-administrator Jan Elmqvist Nielsen Mobil: IT-administrator Henning Due Andersen Tlf.: IT-administrationen i Turøgade kan træffes i lokale 319: mandag, onsdag og fredag kl (I august og frem til d. 18. september er der udvidet åbningstider fra mandagfredag fra kl ). IT-kontoret i Turøgade kan træffes på tlf HHX Uddannelsen til fremtidens job 7

8 SKOLEKALENDER FOR 2015/2016 Første skoledag Mandag d. 10. august 2015 Efterårsferie Mandag d. 12. oktober - fredag d. 16. oktober 2015, begge dage inkl. Juleferie Mandag d. 21. december fredag d. 1. januar 2016, begge dage inkl. Vinterferie Mandag d. 22. februar - fredag d. 26. februar 2016, begge dage inkl. Påskeferie Mandag d. 21. marts - mandag d. 28. marts 2016, begge dage inkl. Store Bededag Fredag d. 22. april 2016 Kristi Himmelfartsferie Torsdag d. 5. maj og fredag d. 6. maj 2016 Pinseferie Mandag d. 16. maj 2016 Sidste skoledag 3.g og gallafest Torsdag d. 19. maj 2016 Sidste skoledag 2.g Fredag d. 20. maj 2016 Sidste skoledag 1.g Fredag d. 27. maj 2016 Sidste mulige eksamensdag Onsdag d. 22. juni 2016 Dimission Fredag d. 24. juni 2016 Evt. ændringer vil blive annonceret på UNDERVISNINGSTIDER & RINGETIDER 1.g 2.g & 3.g HHX Uddannelsen til fremtidens job

9 HANDELSGYMNASIETS ABC Som ny elev på Handelsgymnasiet kan der være meget at holde styr på. Vi har derfor lavet Handelsgymnasiets ABC, hvor du kan læse mere om, hvad der sker på skolen, og hvad du skal være opmærksom på. A Aalborg Handelsskoles struktur Du kan læse mere om Aalborg Handelsskoles historie, struktur, ledelse, bestyrelse m.v. på Adresseændring Når der sker ændringer, som har betydning for skolens registre over elever, bedes dette omgående meddelt på kontoret. Husk også at bopælsændringer kan have betydning for din SU. Er du under 18 år vil vi også gerne have besked om ændringer i værgeadresser/værgestatus, da disse oplysninger ikke automatisk opdateres i vores elevregistreringssystem. B Bus, bil eller tog - rabat Som elev på en ungdomsuddannelse som hhx har du mulighed for at få rabat på transportudgifter via Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Du skal bestille et ungdomskort på Her skal du også genbestille eller foretage ændringer, hvis du allerede har et ungdomskort. Du kan benytte ordningen, selvom du ikke er gammel nok til at få SU. Bøger til undervisningsbrug Du har igennem hele din hhx-uddannelse mulighed for gratis at låne alle de bøger, du skal bruge for at gennemføre din uddannelse. Undtaget er dog specielle ordbøger mv. Du har selvfølgelig ansvaret for at behandle bøgerne med respekt, således at bøgerne ved afleveringen er i samme stand, som da du modtog dem. Ved udlevering af bøgerne skriver du under på at have modtaget bøgerne til låns, og du er derfor erstatningspligtig, såfremt bøgerne bortkommer eller ødelægges mens de er i din varetægt. HHX Uddannelsen til fremtidens job 9

10 E Elevdemokrati På skolen findes et elevdemokrati, som varetager elevernes interesser på skolen. Elevfester I hvert skoleår kan elevdemokratiet arrangere op til fire fester i afdelingens lokaler. Elevdemokratiet står som arrangør og har det økonomiske ansvar, sådan at såvel overskud som underskud tilfalder/dækkes af elevdemokratiet. Festerne er forbeholdt eleverne på afdelingen. Eksamen Du kan læse mere om eksamen på skolens hjemmeside og i Eksamenshåndbogen som bliver lagt ud på Elevplan. Eksamens- og prøveperioden strækker sig fra sidste skoledag og frem til sidst mulige eksamensdag. I skoleåret 2015/2016 er frem til d. 22. juni Eksamensangst Du skal vide, at du ikke er alene, hvis du får ondt i maven ved tanken om at skulle til eksamen. Hvert år tilbydes et særligt kursus i at modvirke eksamensangst. Her får du gode råd og kendskab til teknikker, der kan hjælpe dig til at få styr på din angst, og dermed komme godt igennem eksamen. Henvend dig til din studievejleder for at høre mere om kurset. Eksamensplaner 13. maj 2016 Delvis offentliggørelse af prøveplanen for samtlige skriftlige prøver samt de mundtlige prøver, der afholdes før 27/5 20. maj 2016 Offentliggørelse af hele prøveplanen Elevplan I Elevplan kan du finde dit skema samt se dit fravær og dine karakterer. Du vil få meddelelser og opgaver fra dine lærere og fra skolen her. Du kan logge dig på Elevplan hjemmefra på Har du smartphone, kan du også finde oplysningerne på Skriv dette i din browser på mobiltelefonen og du kommer frem til loginsiden. 10 HHX Uddannelsen til fremtidens job

11 Elevsite og Facebook På kan du se, hvad der sker på din skole: sociale arrangementer, billeder, kalender, videoer og meget mere. Du kan også følge med i hverdagen på skolen på Facebook. Find os på facebook.com/ahturoegade og tryk på knappen Synes godt om. Erstatningspligt Er du ved et uheld kommet til at ødelægge skolens inventar eller ejendom, er det vigtigt, at du straks henvender dig på skolens kontor, og fortæller om skaden. Skolen vil så vurdere, om du skal gøres erstatningspligtig for ødelæggelserne. F Forsikring Skolen er omfattet af statens selvforsikring. Skolen kan ikke tegne ansvarsforsikring i forhold til eleverne, hvorfor du selv skal sørge for at være ulykkes- og ansvarsforsikret. Dette kan eventuelt ske som led i dine forældres forsikringer. Elever, der forvolder skade på skolen - herunder også i forbindelse med sociale arrangementer udenfor skolen, kan blive gjort økonomisk ansvarlig for det tab, der opstår i forbindelse hermed. Fravær Er du syg, eller er du på anden vis nødt til at forsømme undervisningen pga. uopsættelige lægebesøg o.lign, skal du altid meddele dit fravær i Elevplan. G Gallafest Der er på Handelsgymnasiet en tradition for, at 3.g erne i forbindelse med deres sidste skoledag arrangerer en festlig gallafest om aftenen, som de selv finansierer. Ved denne lejlighed holder eleverne fest i fineste skrud. Glemte sager Glemte sager kan, hvis de er blevet indleveret, afhentes ved henvendelse til vagtmesterkontoret. Skolen kan ikke påtage sig noget økonomisk ansvar for tab opstået i forbindelse med de glemte sager. HHX Uddannelsen til fremtidens job 11

12 H Hjemmeside På Aalborg Handelsskoles hjemmeside kan du læse mere om vores uddannelser og se billeder fra hverdagen. Vores hjemmeside finder du på I Infoskærme Som elev har du mulighed for og pligt til at holde dig informeret om aflyste timer, lokaleændringer, arrangementer, SU mv. på skolens infoskærme, der hænger over hele skolen. IT-regler Som elev er du forpligtet til at overholde de gældende regler for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole. Reglerne bliver du introduceret til i begyndelsen af skoleåret. På skolens elevsite kan du også finde en fane IT, hvor du kan finde vejledninger, tips og tricks, kontaktpersoner og meget mere. Besøg også IT-centret her: K Kantine Kantinen er en selvejende institution, som har til huse i skolens lokaler. Skolens kantine tilbyder et varieret udbud af både kolde og lune retter samt læskedrikke og slik. Kantinen har endvidere udarbejdet en kostpolitik, der er inspireret af Fødevarestyrelsens materiale om sund kantinedrift. Dette er med til at sikre, at du kan købe sund og ernæringsrigtig mad. Åbningstiderne fremgår af opslag i kantinen. Du kan handle med Dankort og Visa Electron i kantinen, men ikke hæve ekstra beløb. Klageprocedure Skulle du i det daglige eller ved eksamen føle, at du ikke bliver behandlet korrekt, så har du mulighed for at klage. En klage skal afleveres til skolens ledelse inden der er gået 2 uger. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Du er velkommen til at kontakte ledelsen med henblik på vejledning. 12 HHX Uddannelsen til fremtidens job

13 Kontaktlærer Til din klasse er der knyttet en kontaktlærer, som er udpeget blandt klassens lærere. Kontaktlærerens opgaver er bl.a. at informere om forhold, der er af betydning for klassen, og at repræsentere klassen i forhold til kontor og øvrige lærere. L Lektiecafé Der afholdes en ugentlig lektiecafé i matematik, virksomhedsøkonomi, tysk, spansk og engelsk. Derudover kan der efter aftale afholdes lektiecafé i andre fag. M Materialegebyr Kopiering til undervisningsbrug er muligt. Der betales ved skoleårets start et materialegebyr, som dækker forbruget af print og kopiering samt elektroniske ordbøger til undervisningsbrug m.m. Afgiften er i år for 1.g erne kr. 500,-, som dækker alle tre skoleår. N Nemkonto Skal du have udbetalt SU, skal du have en NemKonto. Læs mere på eller tal med dit pengeinstitut. O Ordbøger Elektroniske ordbøger forefindes via skolens netværk. Ordensregler På Aalborg Handelsgymnasium har vi udstukket et sæt studie- og ordensregler, som du som elev skal kende og rette dig efter. Du kan orientere dig om disse regler her i hæftet. HHX Uddannelsen til fremtidens job 13

14 P Parkering Er du i bil, er der indkørsel til skolens parkeringsplads fra Langelandsgade. Vær opmærksom på, at parkeringspladsen aflåses hver dag når skolen lukker. Der er enkelte offentlige parkeringspladser i Lollandsgade, men disse benyttes oftest af gadens beboere, samt personale i ældreboligerne. Det er ikke tilladt at parkere i skolegården. Cykler og knallerter SKAL parkeres i cykelstativerne i Lollandsgade eller ved parkeringspladsen på skolens areal. Der må IKKE parkeres cykler, knallerter mv. i Turøgade, og HELLER IKKE foran beboelsesblokkene i Lollandsgade, Turøgade, Ærøgade og Langelandsgade. Praktikservice Ønsker du hjælp til at søge praktikplads, så har Aalborg Handelsskole Praktikservice, som gerne vil hjælpe dig. Du kan læse om mulighederne på eller tjekke deres facebookside Psykologisk rådgivning Hvis du skulle få brug for hjælp, når verden virker uoverskuelig, kan du tage en snak med vores psykolog. Den psykologiske rådgivning er etableret som en åben og anonym rådgivning med tavhedspligt. Du kan læse mere om den her i hæftet. R Rusmiddelpolitik Det er forbudt at indtage alkohol og euforiserende stoffer på skolens område. Læs Handelsgymnasiets Rusmiddelpolitik her i hæftet (bilag 2). Rygning Skolen er røgfri. Det er ikke tilladt at ryge hverken indendørs eller udendørs på skolens område. Skolen tilbyder rygestopkurser, hvis du er ryger og gerne vil holde op med at ryge. 14 HHX Uddannelsen til fremtidens job

15 S Skema Skemaet er ikke ens hele året igennem, så tjek ofte dit skema i elevplan. Selvom vi bestræber os på, at alle timer kan gennemføres som planlagt, kan aflysninger i praksis aldrig helt undgås. Der kan være tale om, at lærere ikke er til stede pga. sygdom, faglige kurser, eksamenskommisionsarbejde, virksomhedsbesøg o. lign. I sådanne tilfælde forsøger vi at mindske generne for jer mest muligt. Når det tidsmæssigt er muligt, sætter lærerne jer i gang med allerede planlagte aktiviteter, så I kan gennemføre f.eks. opgaveløsning i grupper. Studieture Der er lang tradition på skolen for studieture. I 1.g kan der arrangeres korte studieture i undervisningstiden, mens der i 3.g arrangeres studieture af en uges varighed. På Handelsgymnasiet findes desuden internationale klasser, hvor der er planlagt studieture i både 1.g, 2.g og 3.g. Studievejlederne Til hver klasse er der knyttet en fast studievejleder, der så vidt muligt følger klassen gennem alle tre skoleår. Læs mere om studievejlederne her i hæftet. SU Når du går på hhx har du mulighed for at søge om Statens Uddannelsesstøtte, SU. Du kan få mere information om mulighederne hos SU-medarbejderne på skolen, hvor du også kan få en folder. Selve ansøgningen om SU sker elektronisk via For at kunne søge om SU skal du bruge enten en digital signatur, pinkode eller NemID. Du kan læse mere på T Tyveri på skolen Handelsgymnasiet Turøgade er en stor skole fordelt på mange bygninger. Der er mange ind- og udgange på skolen og disse er i dagtimerne uaflåste. Det betyder, at der kan komme uvedkommende på skolens områder, og vi har desværre oplevet HHX Uddannelsen til fremtidens job 15

16 tyverier fra tasker og overtøj, som ligger uden opsyn i skolens lokaler. Derfor: Lad ALDRIG dine personlige ejendele ligge i klasserne uden opsyn. Det gælder bærbare computere, mobiltelefoner, tasker med penge og nøgler mv. Lad heller ikke din skoletaske stå uden opsyn, da du er erstatningspligtig overfor mistede studiebøger. Skolen har ingen erstatningsansvar overfor elevernes ting, og skulle du miste noget på skolen, skal det derfor meldes til din egen forsikring samt politiet som enhver anden tyverisag. U Uddannelsens opbygning Du kan læse om HHX og uddannelsens opbygning, studieretninger, valgfag, eksamen og meget mere på Udmeldelse Skulle du fortryde dit valg af uddannelse, eller af anden årsag få brug for at afbryde din uddannelse på Aalborg Handelsskole, er du forpligtet til at underrette skolen. Du skal udfylde udmeldelsespapirer i samarbejde med din studievejleder/uddannelseschef, og samtidig aflevere dine studiebøger, evt. buskort og give besked om, at din SU skal standses. V Værdier og normer Du kan læse om Aalborg Handelsskoles Værdier og normer her i hæftet under skolens studie- og ordensregler. Værgeoplysninger Lovbestemmelser påbyder skolen at informere om karakterer, fravær mv. til forældre/værge til de elever, der endnu ikke er fyldt 18 år. Desværre får skolen ikke automatisk opdateret værgeoplysningerne fra centrale registre, hvilket ofte resulterer i fejlmeldte postforsendelser. Vi vil derfor gerne opfordre forældre/værge til at informere handelsgymnasiets administration, såfremt der sker ændringer i de oplysninger vi har fået på elevens optagelsespapirer. Især ændringer i forældremyndighed og adresse har betydning. Handelsgymnasiets elevadministrationssystem sletter automatisk værgeoplysninger på eleverne, når de fylder 18 år. Det er derfor ikke muligt for skolen at kontakte forældre/værge for elever der er myndige. 16 HHX Uddannelsen til fremtidens job

17 HHX Uddannelsen til fremtidens job 17

18 VEJVISER Handelsgymnasiet har to afdelinger i Aalborg - i henholdsvis Turøgade og Saxogade: Aalborg Strandvejen Handelsskole Aalborg Saxogade Handelsskole Turøgade Aalborg Handelsskole Langagervej Aalborg Handelsskole NB: Aalborg Handelsskole har også adresse på Strandvejen og Langagervej, hvor skolens erhvervsuddannelser og Kursuscenter holder til. BUSFORBINDELSER Linie 12 mod Universitetet kan benyttes til og fra skolen. Der er indsat et større antal ekstrabusser til og fra skolen på skoledage. 18 HHX Uddannelsen til fremtidens job

19 OVERSIGT OVER SKOLEN OG LOKALERNE Sådan finder du rundt på skolen. Kælder HHX Uddannelsen til fremtidens job 19

20 Stuen 20 HHX Uddannelsen til fremtidens job

21 1. sal HHX Uddannelsen til fremtidens job 21

22 2. sal 22 HHX Uddannelsen til fremtidens job

23 HHX Uddannelsen til fremtidens job 23

24 VEJLEDNING OG RÅDGIVNING STUDIEVEJLEDNING PÅ HANDELSGYMNASIET Hos studievejledningen kan vi hjælpe dig med at besvare nogle af de spørgsmål, der kan dukke op i løbet af din uddannelse. Vi vejleder om alt, der har med skolen og uddannelsen, fravær eller personlige problemer at gøre. Med andre ord kan vi hjælpe dig inden for alle de områder, der har at gøre med gennemførelsen af din ungdomsuddannelse. Studievejlederne i Turøgade: Studievejleder Birgitte Nielsen Tlf: Studievejleder Inge-Merete Nør Tlf.: Studievejleder Pia Ritter Tlf.: Studievejleder Majken Warneboldt Green Tlf: HHX Uddannelsen til fremtidens job

25 STUDIEVALG NORDJYLLAND Studievalg Nordjyllands vejledere står for vejledningen om valg af videregående uddannelser og erhvervsmuligheder, og de kan hjælpe dig med en afklaring af dine uddannelsesønsker og muligheder. Studievalg Nordjylland holder til i Slotsgade 27 i Aalborg. I centeret er der ansat vejledere, som har viden om de videregående uddannelser og erhvervsmuligheder i hele landet. Hvert år besøger studievejlederne jævnligt handelsgymnasiets to afdelinger for at fortælle om uddannelsessystemet, valg af videregående uddannelse, erhvervsmuligheder, ansøgning om optagelse (KOT) m.m. Du har også mulighed for at få en individuel samtale med centerets vejledere på skolen, hvis du har brug for det. Derudover kan Studievalg Nordjylland altid træffes telefonisk på eller via mail Du er også altid velkommen til at besøge Studievalg Nordjylland i butikken i Slotsgade. På den landsdækkende vejledningsportal kan du få information om bl.a. videregående uddannelser i hele Danmark. Her finder du også en regional side for Studievalg Nordjylland, hvor du f.eks kan se, hvilke vejledningstilbud og aktiviteter, der er på din skole. Vejlederne i Studievalg Nordjylland har tavshedspligt, og du kan henvende dig anonymt med spørgsmål vedrørende videregående uddannelse og erhverv. Vejledningen er et tilbud og en hjælp til dig, og du er altid velkommen - både mens du går på skolen, og efter du har afsluttet din eksamen. Studievalg Nordjyllands vejleder på Handelsgymnasiet i Turøgade hedder Vita Schou. Studievejleder - Studievalg Nordjylland Vita Schou Tlf.: HHX Uddannelsen til fremtidens job 25

26 LÆSE-/SKRIVEVEJLEDNINGEN Læse-/skrivevejledningen er et tilbud til elever, som har vanskeligheder med læsning, skrivning eller stavning. Det kan f.eks. være, at du er tosproget og derfor har svært ved at formulere dig på dansk, eller at du er ordblind og således har brug for ekstra it-hjælpemidler og studiestøtte. En anden mulighed er, at du generelt har skriftsproglige problemer. Vi kan tilbyde dig korte kurser i læsning eller stavning samt individuel støtte i forbindelse med skriftligt arbejde og større opgaver. Hvis der er behov for det, kan vi teste dig for at finde ud af, om du er ordblind og efterfølgende give dig støttetimer og søge om it-hjælpemidler. Vil du gerne have hjælp til: - at blive en hurtigere og bedre læser? - at øge din læseforståelse? - at blive bedre til at stave? - at blive bedre til at formulere dig og strukturere en stil eller et projekt?...så kan du kontakte os i vores kontortid eller sende en mail eller sms. Læse-/skrivevejleder Hanne Rasmussen Tlf Læse-/skrivevejleder Tina Stein Raaschou Tlf Læse-/skrivevejleder Tine Nørgaard Bech Tlf HHX Uddannelsen til fremtidens job

27 MATEMATIKVEJLEDER Matematikvejledningen er et tilbud til elever, der har vanskeligheder med matematik. Det kan være, at du generelt har problemer med faget, specifikt har problemer eller endelig lider af dyskalkuli (talblindhed). Under alle omstændigheder har jeg mulighed for at tilbyde dig hjælp. Hjælpen vil bestå af forskellige test til at lokalisere dine problemer, korte matematikkurser samt individuel støtte i forbindelse med større skriftlige opgaver. Alle 1.gelever vil i begyndelsen af det nye skoleår blive matematiktestet. Du kan finde mig på skolen eller sende en mail. Matematikvejleder Steffen Lyngse HHX Uddannelsen til fremtidens job 27

28 PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Sven Sanden-Johansson er tilknyttet HHX som psykolog. Den psykologiske rådgivning er et tilbud til elever, for hvem tilværelsen på forskellige områder forekommer uoverskuelig eller er gået i hårdknude. Det kan fx dreje sig om: Personlige problemer som lavt selvværd, ængstelighed, nedtrykthed og stress. Endvidere kriser som følge af tab og alvorlige hændelser samt kriser af eksistentiel karakter. Skoleproblemer som præstations- og eksamensangst eller manglende social trivsel. Familieproblemer som konfliktfyldt eller manglende kontakt med forældre og søskende. Sociale problemer som mangel på stabile kontakter, ensomhed, uoverensstemmelser i vennekreds eller i kæresteforhold. Listen af problemtyper kunne fortsættes. Den enkeltes problemkompleks er imidlertid altid unikt, og samtalerne tager udgangspunkt der, hvor den enkelte finder det rigtigst i den givne situation. Psykologen har tavshedspligt. Det betyder, at der ikke videregives oplysninger til andre, med mindre det er aftalt. Samtalerne finder sted på onsdage i tidsrummet På Saxogade afholdes der samtaler i lige uger, mens det på Turøgade foregår i ulige uger. Du kan træffe aftale med Sven via sms til eller mail til Det er vigtigt, at dit navn, afdeling og mobilnummer er med i henvendelsen. Evt. afbud skal ske via sms så tidligt som muligt og senest på samtaledagen inden kl. 8.00, således at det kan lade sig gøre at give tiden til en anden. Psykolog Sven Sanden-Johansson Tlf.: HHX Uddannelsen til fremtidens job

29 UNDERVISERE Adjunkt Anders Fugmann Christensen Idræt og Samfundsfag Handelsoverlærer Annette Johansen Virksomhedsøkonomi og Finansiering Anker Bagger Matematik, Statistik og Afsætning Handelsoverlærer Arne Rømming Virksomhedsøkonomi og Afsætning Anna Marie Burholt Tysk PIU-koordinator Berit Maas Vølker Afsætning, Finansiering og Virksomhedsøkonomi Anne Bæk Hansen Afsætning og Markedskommunikation og studievejleder Birgitte Nielsen Afsætning Anne Huse Koldsø Erhvervsret og Virksomhedsøkonomi Cecilia Maria Faust Madsen Spansk og Tysk Anne Sofie Moesner Spansk og Engelsk Adjunkt Christian Holm Christiansen Tysk og Historie Handelsoverlærer Annelise Thierry Sillemann Engelsk og IT Christina Rask Thomsen Fransk og Engelsk HHX Uddannelsen til fremtidens job 29

30 Adjunkt Dennis Nikolaj Jensen Dansk og Design Helle Byskov Jensen Dansk og Engelsk Diana Maria Mortensen Spansk og Engelsk Henning Fischlein IT, Afsætning og Multimedier Dorthe Aastrup International Økonomi, Matematik og Statistik Adjunkt Ida Bentzen-Petersen Matematik og Psykologi Eva Falck Ørndrup Virksomhedsøkonomi og Erhvervsret og studievejleder Inge-Merete Nør Engelsk og Dansk Gitte Lynggaard Madsen Virksomhedsøkonomi og Innovation Jacob Andersen Afsætning, International Økonomi og Kinesiske områdestudier Gitte Størup Virksomhedsøkonomi Jan Sieker Matematik og Statistik Hanne Rasmussen Engelsk og IT Læse-/skrivevejleder Adjunkt Jan Stern Jacobsen International økonomi, Markedskommunikation og Afsætning 30 HHX Uddannelsen til fremtidens job

31 Jeanette Hougaard Sørensen Dansk og Filosofi Knud Brunbjerg Markedskommunikation og Afsætning Jens Anton Schou Madsen Historie, Filosofi og Samfundsfag Lars Bo Ottosen Historie, Samfundsfag og International Økonomi Adjunkt Jesper Andersen Virksomhedsøkonomi og Innovation Leif Christoffersen Afsætning, Finansiering og International Økonomi og uddannelsesleder Jesper Dau Simonsen Engelsk, Tysk og Historie Lene Østerbæk Samfundsfag, Afsætning og International Økonomi Karina Bredgård Thomsen Tysk og Engelsk Lone Brohus Engelsk og Kulturforståelse Ken Elmqvist Nielsen Matematik, Finansiering og International Økonomi Lotte Rytter Hauschildt Dansk og Psykologi Kirsten Sandberg Juhl Tysk Adjunkt Mads Rask Sørensen International Økonomi og Samfundsfag HHX Uddannelsen til fremtidens job 31

32 Adjunkt Maia Haferbier Spansk og Engelsk Mia Winther Sørensen Psykologi og Tysk Adjunkt Mai-Britt Hougaard Afsætning og Innovation Adjunkt Mogens Larsen Matematik og Historie og studievejleder Majken Warneboldt Green Dansk og Psykologi Ole Beltoft Virksomhedsøkonomi og IT Malou Kjærgaard Christensen Dansk, Markedskommunikation og mediefag Marianne Poulsen Virksomhedsøkonomi Ole Wibe Virksomhedsøkonomi, Finansiering og International økonomi Peter Madsen Dansk, Historie og Mediefag Mette Huusom Engelsk Pia Olivia Baun Lind Engelsk og Historie Mette Hyldgaard Skovmose Dansk og Psykologi Adjunkt og studievejleder Pia Ritter Afsætning 32 HHX Uddannelsen til fremtidens job

33 Pernille Birgitte Gaby Britsch Tysk og Historie Steffen Stenberg Schmidt Historie, Samfundsfag og International Økonomi Timelærer Rasmus Kopp Hansen Idræt Adjunkt Stine Bundgaard Jensen Spansk Rasmus Visti Engelsk, Dansk og Mediefag Susanne Madsen Innovation og Virksomhedsøkonomi Adjunkt Rikke Dahl Nødskov Jensen Afsætning, Design og Innovation Teis Brøting Afsætning og Innovation Rune Ballund Engelsk og Markedskommunikation Tina Stein Raaschou Dansk og Tysk Læse-/skrivevejleder Adjunkt Simon Brøns Kringelum Dansk og Historie Tine Nørgaard Bech Dansk og Tysk Læse-/skrivevejleder Steffen Lyngse Matematik og Statistik Matematikvejleder Vanda Sønderskov Jürs Dansk og Engelsk HHX Uddannelsen til fremtidens job 33

34 34 HHX Uddannelsen til fremtidens job

35 STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR HANDELSGYMNASIET Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete regler er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og uddannelsesråd. De har som overordnet mål at fremme studieaktiviteten i et positivt miljø, som styrker elevernes læring. Skolen sørger for, at du orienteres om reglerne og om konsekvenserne, hvis de ikke overholdes. Du har dog også selv pligt til at holde dig orienteret om reglerne. VÆRDIER OG NORMER Skolens hensigt er: at bidrage til elevens faglige, personlige og sociale udvikling at bibringe eleven et solidt fundament for en videregående uddannelse og for beskæftigelse i erhvervslivet at bidrage til elevens forståelse af samfundet, herunder ikke mindst erhvervslivets forhold at bidrage til elevens interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund Som elev på Handelsgymnasiet kan du forvente: engagerede lærere, studievejledere, administrative medarbejdere og ledere o som samarbejder om at skabe og vedligeholde et godt studiemiljø o som er lydhøre over for dine ønsker og behov o som yder dig støtte gennem hele uddannelsesforløbet o og som er lydhøre over for konstruktiv kritik og forslag til forbedring af undervisningen adgang til tidssvarende undervisningsmaterialer og informationsteknologi information om forhold, der vedrører dig som elev på skolen Som elev på Handelsgymnasiet forventes du at møde velforberedt, deltage aktivt i undervisningen og aflevere skriftlige opgaver til tiden at bidrage til et godt studiemiljø ved: o at behandle andre, som du forventer, andre behandler dig o at udvise en adfærd, som fremmer andres muligheder for at udvikle sig fagligt, personligt og socialt o at respektere skolens studie- og ordensregler HHX Uddannelsen til fremtidens job 35

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser

Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser ELEVHÅNDBOG - 2015/2016 Få svar på de mest almindelige spørgsmål, find kontaktoplysninger på skolens personale og se billeder af underviserne. Dette

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Med brugere af huset menes elever, sygeplejestuderende, kursister, eksterne undervisere og medarbejdere

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen. Hele

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk Erhvervsuddannelser Elevinformation 2011-2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelser...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

ABC om IBC. IBC Handelsgymnasiet. Aabenraa

ABC om IBC. IBC Handelsgymnasiet. Aabenraa ABC om IBC IBC Handelsgymnasiet Aabenraa 2015-2016 A ABC om IBC Her en liste over stort og småt, som er relevant for dig, når du går på Handelsgymnasiet (HHX) på International Business College Aabenraa,

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF 0. Formål Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF Studie- og ordensreglerne ved Grindsted Gymnasium & HF har som formål at være med til at gøre skolen til en god arbejdsplads for såvel elever

Læs mere

INFORMATION til dig og dine forældre

INFORMATION til dig og dine forældre INFORMATION til dig og dine forældre VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR på Teknisk Gymnasium Viby Vi glæder os til at tage imod alle nye elever og gense jer, der skal videre på 2. og 3. årgang. Vi håber, I har

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 Administration: På kontoret kan du henvende dig vedr. SU (se også SU), befordingsgodtgørelse (se også Befordringsgodtgørelse) og med spørgsmål og problemer, som ikke

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25.

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25. Merkantil EUX JOBSØGNINGSCAFE R AG R E på ge er ej n e ng HVER TORSDAG EFTER SKOLE Vi byder på te og kage og hjælper dig på vej med den perfekte ansøgning HUSK PRAKTIK I Hold dine muligheder UDLANDET?

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2015 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang, IT m.m.

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk Elevinformation 2012/2013 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg og elevråd...6

Læs mere

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST CPH WEST HG Ishøj ELEVHÅNDBOG 2014-2015 UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST 03 - Velkommen 04 - Kort om skolen 05 - Vores værdier 06 - Praktiske oplysninger fra A til Z 13 - Ordensregler 15 - Kalender Velkommen

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet.

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet. 1 Velkommen til HHX Praktisk info Vejen Business College Jyllandsgade 11 6600 Vejen Tlf. nr. 75 36 13 11 Fax nr. 75 36 36 33 www.vejenbc.dk Kontorets åbningstider Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00 Torsdag-fredag:

Læs mere

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER Indhold GENERELT OM STUDIE- OG ORDENSREGLER... 3 Formålet med studie- og ordensregelsættet... 3 Orienteringsproceduren... 3 Om studie- og ordensregler... 3 STUDIEREGLER

Læs mere