Beskrivelse af det socialpædagogiske tilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm Standardbeskrivelsen er revurderet/redigeret i januar 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af det socialpædagogiske tilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm Standardbeskrivelsen er revurderet/redigeret i januar 2013."

Transkript

1 Beskrivelse af det socialpædagogiske tilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm Standardbeskrivelsen er revurderet/redigeret i januar Opholdsstedets navn: Adresse: Kommune Opholdsstedet Kongsholm Tofthøjs-åsen 36 f, Udsholt strand, 3230 Græsted Gribskov Telefon/mobil: /hjemmeside: - Organisationsform: Leder: Godkendende myndighed: Antal Pladser: Aldersgruppe: Målgruppe: Medarbejdere: Fond Jannie Quist Gribskov 6 samt fleksibel 1 ekstra plads 7-18 år (ved indskrivning 7-15 år) Psykiske, sociale og/eller indlæringsmæssige problemer; Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser, tab og traumer som offer for seksuelle overgreb. 1 leder, 6,5 pædagogiske medarbejdere (+1 ekstra medarbejder/ fleksibel plads) samt 0,27 administrativ medarbejder. Opholdstakst: ,00 (2013) Skolegang: Lukkedøgn: Fysiske rammer: Ekstern Ingen Kongsholm er en firelænget ejendom med toppede brosten og en parkliggende have på 4066 m2. I hoved huset er der 7 værelser fordelt på 2 plan, derudover hall, køkken, spisestue, tv-stue, bryggers, kontor, samt 2 toiletter og bad. I de øvrige længer forefindes disponible rum til indendørs fritidsaktiviteter, ART-rum og forældrearrangementer. Kongsholm har forskellige dyr som katte, høns, skildpadder, marsvin og kaniner. Kongsholm ligger tæt ved Udsholt med kort 1

2 afstand til skov og strand. Vi har gode offentlige transportmuligheder med bus fra Helsinge og Gilleleje hver time. Kongsholm råder over 3 biler. Der er kort afstand til Kongsholms heste. Et staldmiljø med udebane og ridehal. Her er der mulighed for professionel ride undervisning og oplæring i omgang med heste. Afgrænsning af tilbudet og dets målgruppe Opholdsstedet Kongsholm er godkendt af Gribskov kommune, til at modtage 6 børn og unge i alderen 7-18 år. (7-15 år ved indskrivning). Desuden kan der indskrives et 7. barn indenfor målgruppen, hvis der indenfor en overskuelig tid bliver en ledig plads. Godkendelsen omfatter børn og unge, der kan udvise følgende problemstillinger: Psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer (specifikke vanskeligheder hos normalt begavede). Herunder omsorgssvigtede og midlertidige krisetilstande efter ulykker, tab og traumer. Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser. Tab og traumer som offer for seksuelle overgreb (incest, pædofili/voldtægt m.m.) Skolegang foregår i en ekstern ordning. Varigheden af opholdet er efter behov, primært længerevarende anbringelser. Leder af Opholdsstedet Kongsholm er Jannie Quist. Derudover er der tilknyttet yderligere 6,5 fuldtids pædagogiske medarbejdere. Det er de samme voksne, der er sammen med børnene og de unge. Jannie Quist Født Pædagog i Ti års institutionserfaring. 1 års arbejde med systemisk familie terapi. Fulgt diverse kurser såsom systemisk familie terapi m.fl. Lederuddannelse gennem Erhvervsakademiet vest og LOS. (2 1/2årig uddannelse afsluttet 2007.) Kvalificeret ride underviser. Menneskesyn Kongsholms menneskesyn er, at alle er unikke og ligeværdige og har potentiale for udvikling og læring. Vi møder og forstår det enkelte barn og den unge ud fra barnet og den unges egen oplevelse af sig selv og dets tilværelse. Mission Opholdsstedet Kongsholms mission er at videreføre familiære, kulturelle og etiske værdier til børnene og de unge og udvikle deres sociale kompetencer og færdigheder, 2

3 så de er i stand til at tage vare på sig selv og begå sig selvstændigt i samfundet og herved skabe et mønsterbrud. Vision Opholdsstedet Kongsholm fungerer som en familie, og giver børnene og de unge en tryg og udviklende opvækst, så de med handlekraft og selvværd opnår et værdifuldt liv med moral og en demokratisk dannelse. Værdigrundlag Opholdsstedet Kongsholms værdigrundlag bygger på medmenneskelighed og respekt for barnet og den unge. Vi arbejder ud fra den overbevisning, at alle har ressourcer og potentiale for at lære nyt og udvikle særlige kompetencer. At fungere som en familie er kimen i vores pædagogiske arbejde, en væsentlig værdi, der giver vores valgte målgruppe de bedst mulige opvækstbetingelser. Vores værdier er: Empati: På Kongsholm møder vi barnet og den unge med en empatisk tilgang, hvor vi nærværende sætter os i dets sted. Vi rummer barnet og den unge med alle dets følelser. Vi ser tingene ud fra barnet og den unges perspektiv og agerer pædagogisk ud fra den givne situation. Omsorg: Omsorgsværdien har en særlig betydning i den familielignende kultur, vi har på Kongsholm. Vi voksne har alle stor forståelse, indsigt og kompetencer i børns behov og udvikling. Vi er i stand til at knytte omsorgsfulde relationer til barnet og den unge på deres præmisser, således at omsorgen får en særlig udviklende karakter. Forudsigelighed: Vi arbejder med en forudsigelig hverdag, hvor vi forbereder barnet og den unge på hverdagens rytme og gøremål. Strukturen er genkendelig, og vi er tydelige, troværdige og opfølgende i kontakten. Dialog: Kongsholms dialogform er åben, anerkendende og reflekterende. Vi er nærværende og lydhøre i dialogen. Børnene og de unge på Kongsholm bliver taget alvorligt, idet de bliver hørt og inddraget i det daglige. Vi mener, at hensigten med den gode kommunikation er at undersøge, forstå og blive klogere. Pædagogisk målsætning Vi kan tilbyde en hverdag, hvor den enkelte føler sig tryg ved at være i overskuelige og forudsigelige rammer med de samme omsorgsfulde og professionelle støttende voksne. Vi arbejder på: At give børnene og de unge nogle trygge, forudsigelige og omsorgsfulde rammer. At give børnene og de unge troen på sig selv og egne evner. 3

4 At udvikle børnene og de unge i at turde have tillid og tiltro til de mennesker, der er omkring dem. At støtte børnene og de unge i at indgå i forpligtende og sociale relationer samt arbejdsmæssige funktioner. At motivere børnene og de unge til at udnytte egne evner mest muligt. At give børnene og de unge forståelse og indsigt i omgang med dyr på en værdig og anstændig måde, hvor vi især bruger hesten som et bevidst pædagogisk redskab i bl.a. etablering af kontakt og relation mellem barnet/den unge og den voksne samt i udviklingen af selvværd og selvtillid. At støtte børnene og de unge i at følge en skolegang, at være velforberedte til timerne samt tage minimum en 9. klasses afgangs eksamen. At støtte børnene og de unge i at tage ansvar for egne handlinger samt at kunne leve op til de normer/forventninger, der stilles i samfundet. At lære børnene og de unge stedets og årstidens traditioner, hvilket vi mener, er med til at skabe tilhørsforhold, identitet og kontinuitet. At give børnene og de unge forståelse for deres biologiske forældres situation, så de derved får en realistisk forståelse for deres egne samt forældrenes livs omstændigheder. At etablere et positivt og åbent samarbejde med forældrene. At inddrage børnenes og de unges biologiske netværk, hvor det er muligt, i arbejdet med at bevare kontinuiteten i børnenes og de unges liv. 4

5 Pædagogiske metoder Opholdsstedet Kongsholms pædagogiske metode tager udgangspunkt i stedets vision samt værdigrundlag. I det daglige arbejde på Kongsholm anvender vi relationspædagogik i et trygt, struktureret og forudsigeligt miljø med de samme empatiske, omsorgsfulde og professionelle støttende voksne. Hjørnestenen i det pædagogiske arbejde er relationsdannelsen mellem børnene/ de unge og os voksne - ikke som mål, men som middel til at skabe forandring og udvikling. Dette for at børnene og de unge på sigt, via anerkendende relationer, udstyres med kompetencer til at kunne håndtere ansvaret for deres eget liv. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes handleplan og opstiller delmål for med tiden at kunne opfylde de overordnede mål i handleplanen. Dialogen er et vigtigt redskab i vores pædagogiske arbejde. Vi anvender åben kommunikation, hvor vi kan sige, hvad vi mener og føler. Derudover kan vi legalisere, at vi ikke altid er enige, men ser tingene forskelligt. Vi skaber rum for, at det enkelte barn og den unge kommer til orde og får øvet sig i samtalens kunst og får sat ord på følelserne. Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i børnenes og de unges egne ressourcer. Dette for at støtte dem i at bevare ansvaret for eget liv og med respekt for den enkeltes indflydelse på egen situation. Det er ligeledes vores erfaring, at motivation hos den enkelte opstår gennem dialog, samarbejdet og relationen mellem mennesker. Vi styrker målrettet den enkeltes kompetencer, da det er vores overbevisning, at når mennesket udvikler kompetencer opstår motivation samt udvikling. I det pædagogiske arbejde anvender vi meget ros, da ros er befordrende for børnene og de unge. Vi skaber således et trygt miljø, hvor vi fokuserer på kompetencer og muligheder frem for begrænsninger. Det er vores mål at hjælpe vores børn/unge til at udvikle alternative handlinger i forhold til: deres vrede og selvkontrol og erkendelse af egne følelser. Derfor har vi tænkt nyt og sat projekt ART i gang på Kongsholm. En udvikling og implementering af en ny pædagogisk metode, som skal lære sårbare, antisociale børn alternative sociale kompetencer. Derfor har vi, som det første opholdssted i Danmark valgt at dygtiggøre os inden for en nyere pædagogisk metode ART Aggression Replacement Training. Kort fortalt: Lær at være social og styr din vrede! Metoden er en gruppebaseret og struktureret pædagogisk træningsmetode, der har vist sig at være effektiv i forhold til forebyggelse, reduktion og ændring af aggressiv adfærd hos børn og unge. Metoden er udviklet af Goldstein, Glick og Gibbs og er blandt de bedst validerede metoder på dette felt. Metoden anvendes med stor succes i Norge og i USA. Teoretisk bygger metoden på kognitiv adfærdsteori og social læringsteori. I praksis udføres den igennem rollespil, dialog og lege, som træner børnene og de unge i at reflektere over deres egen og andres sociale adfærd. Tre hovedkomponenter indgår i metoden: Social færdigheds træning Vredes håndtering Moralsk tænkning 5

6 Metoden bygger på ros og anerkendelse, hvor børnene lærer igennem leg. I læringsmetoden lærer børnene at tænke og handle i relation til en færdighed. En færdighed kan f.eks. være at kunne lytte, forstå en besked, række hånden i vejret eller bede om hjælp. I illustrationen vælger træneren og hjælpetræneren at spille et rollespil, der demonstrerer færdigheden. Børnene spejler sig i spillet og der snakkes fælles om børnenes egne erfaringer i forhold til færdigheden. Vi sætter fokus på børnenes og de unges biologiske netværk, som anses grundlæggende for trivslen i deres liv, og vi arbejder således hele tiden for at styrke og udbygge børnenes og de unges netværk. I samspil med børnene og de unge bevidstgøres de om deres generelle netværk, og de støttes i at fastholde: skole, arbejds- og fritidsliv samt familieforhold. Derudover er vi ligeledes i tæt kontakt med netværket, for at skabe kontinuitet. Kernekompetencer Vores kernekompetencer er: Faglig viden og stor erfaring i at omsætte teoretisk viden i arbejdet med børn og unge, der har tilknytnings-, relations- og identitetsproblemer. Med udgangspunkt i handle- og udviklingsplaner arbejder vi individuelt med barnet og den unge for at tilgodese den enkeltes behov for udvikling. Vi er et familielignende opholdssted med få gennemgående voksne. Vi vægter familiekulturen med dets normer og traditioner højt. Vi har stor fokus på børnenes og de unges skolegang. Vi prioriterer, at børnene og de unge er velforberedte til timerne og som voksne er vi motiverende, støttende og opfølgende ved lektielæsning. Vi har et velfungerende og tæt skole/hjem samarbejde. Vi etablerer et åbent og imødekommende forældresamarbejde med respekt og inddragelse. Derudover støtter vi børnene og de unge i at have kontakt til deres øvrige biologiske netværk. Vi støtter børnene og de unge i at deltage i et aktivt foreningsliv, hvor vi har evner og erfaring i at fremme børnene og de unge i integrationen i lokalmiljøet. Vi giver børnene og de unge forståelse og indsigt i omgang med dyr på en værdig og anstændig måde, hvor vi især bruger hesten som et bevidst pædagogisk redskab i bl.a. etablering af kontakt og relation mellem barnet og den unge og voksne samt i udviklingen af deres selvværd og selvtillid. Dagligdagen Dagen på Kongsholm starter med morgenvækning, og børnene og de unge støttes og vejledes gennem morgenens rutiner. Alle børn og unge på Kongsholm tager i skole eksternt med enten skolebus, cykel eller bliver kørt. Efter skoletid er der te/saft og eftermiddags mad, hvorefter der tilbydes kvalificeret lektiehjælp. Vi sætter stor fokus på, at alle børn og unge er velforberedte og har pakket taske til næste skoledag. 6

7 På opholdsstedet Kongsholm bruger vi meget af vores tid udendørs, hvor vi sammen med børnene og de unge beskæftiger os med stedets dyr samt diverse værkstedsaktiviteter. Vi gør brug af vores store have og den omkring liggende natur. I vores store staldlænger, er der rig mulighed for f.eks. spil, reparation af cykler, knallert med mere. Aftenerne på Kongsholm fungerer, som de gør i en almindelig familie. Her er der rum for fælles aktiviteter såsom spil, hygge & samvær, TV/video eller forskellige individuelle aktiviteter. Ridning og omgang med heste er en stor del af dagligdagen på Kongsholm, hvis interessen er der fra barnets og den unges side. Endvidere kan vi tilbyde kvalificeret ride undervisning og socialt samvær med andre hesteinteresserede. Vi bruger hestene bevidst som et pædagogisk redskab, da vi mener, at børn og unge der har haft en opvækst præget af omsorgssvigt, kan bruge hesten som læremester. I samspillet med hesten kan barnet og den unge opleve en selvfølelse og selvtillid samtidig med, at det indgår i en intimitet og skal kunne aflæse hestens kropssprog. Hvilket kan styrke barnet i at aflæse andre mennesker og indgå i mellemmenneskelige relationer. Det er vores opfattelse, at hesten vil kunne fungere som katalysator eller "mellemmand" til etablering af en kontakt og relation mellem barn og voksen. Den voksne får mulighed for at "nå ind" til barnet og den unge, uden at barnet og den unge føler sig trængt, idet hesten er en levende, men anderledes tredje part, som opmærksomheden rettes imod. Hesten kan derudover bruges som "overførende objekt" i kontaktetablering mellem barn, ung og voksen, fordi barnet og den unge kan forme en "ikke truende" relation til hesten og senere bruge oplevelsen til at generalisere ud til andre menneskelige relationer. Vi finder det af stor betydning, at børnene og de unge sammen med deres kammerater deltager i et aktivt foreningsliv, hvilket vi mener, er med til at fremme integrationen i lokalmiljøet. Vi støtter dem i at deltage i fritidsaktiviteter inden for deres eget interessefelt og har en forventning om, at barnet og den unge går til minimum én sportsgren. Det kan for eksempel være badminton, fodbold eller gymnastik. Vi er selv aktive deltagende og bakker op omkring de sociale tiltag, der forekommer i det lokale foreningsliv. I forhold til børnenes og de unges sociale liv med kammerater uden for opholdsstedet, støtter vi og bakker op om aftaler med venner ude og på Kongsholm. Det er vigtigt for os, at børnene og de unge lærer at indgå i et socialt liv med kammeraterne. Der er også mulighed for at gå i den lokale ungdomsskole. På Kongsholm har børnene og de unge mulighed for at benytte pc, internet, playstation, fodboldspil, tv/dvd samt diverse musikinstrumenter. Børnene og de unge har hver en ugentlig maddag, hvor de sammen med en voksen bestemmer og tilbereder dagens måltid, samt står for borddækning og efterfølgende oprydning. Vi mener, det er vigtigt, at børnene og de unge får nogle kompetencer i forhold til at lave mad og begå sig i et køkken. Maddagen er et godt udgangspunkt for at få en tæt, nærværende og individuel aktivitet, hvor der bliver talt om sund kost og køkkenhygiejne. Vi lægger stor vægt på det fælles/sociale aftensmåltid, hvilket er en 7

8 højtprioriteret hyggelig stund på Kongsholm. Hvor vi arbejder på at give børnene og de unge en god bordkultur. Vi støtter børnene og de unge i at blive ansvarlige og selvhjulpne omkring den ugentlige oprydning og rengøring af deres værelser samt den daglige personlige hygiejne. Vi hjælper med at skabe faste rutiner i forhold til den personlige hygiejne og yder en tæt opfølgning, for at lære børnene og de unge at blive selvansvarlige i forhold til dette. De ældste på Kongsholm bliver endvidere inddraget i tøjvask af deres eget tøj. På Kongsholm afholdes der løbende husmøder efter behov et forum hvor alle børn og unge kan komme til orde. Der deltager ligeledes altid en voksen i møderne. I dagligstuen hænger en seddel, hvor alle kan skrive ønskede punkter på til dagsordenen til næste møde. Det er primært børnene og de unge, der kommer med punkter til dagsordenen. På møderne drøftes dagligdags ting, konflikter, ønsker med mere i et fælles forum. Her er der også mulighed for, at den voksne kan orientere om fælles beskeder. Den voksne skriver referat fra møderne og børnene og de unge skiftes til at være ordstyrere. I weekenderne og ferier tilbydes der forskellige aktiviteter og oplevelser såsom biograf turer, bowling, teater, go-cart og diverse heldagsudflugter med mere. En til to gang om året tager Kongsholm på ferie, hvilket varierer mellem at være skiferie og sommerferie. På Kongsholm arbejder vi med livshistoriebøger for at sikre kontinuiteten i den enkeltes liv. Dette materiale med billeder, udklip og små fortællinger følger barnet og den unge efter endt ophold på Kongsholm. Til børnenes og de unges fødselsdage, bliver der efter eget ønske arrangeret en oplevelse f.eks. i skøjtehal eller lignende og fødselaren bliver fejret med god middag. Derudover holder vi fødselsdag for barnet og den unges biologiske familie på Kongsholm samt konfirmationer og lignende. Børnene får ligeledes mulighed for at invitere venner eller skolekammerater til en lille fest på Kongsholm. På Kongsholm sætter vi stor fokus på at lære børnene og de unge, at indgå og overholde aftaler. Vi fører en åben dialog og træner børnene og de unge i at være en del af fællesskabet, hvor man meddeler, hvad man gerne vil og laver aftaler i forhold til dette. Vi har en forventning om at aftalte tidspunkter, for eksempel hjemkomst tidspunkter overholdes. I hverdagene lægger vi vægt på, at børnene og de unge er friske og udhvilede til næste skoledag. Derfor bliver sengetider afstemt efter den enkeltes alder og behov. Vi "putter godnat" og yder en omsorgsfuldhed i forhold til dette. Der læses godnathistorie og tales om dagens begivenheder. Konflikthåndtering Igennem børnene og de unges daglige læring, opstår der til tider et utal af store og små konflikter. Dette kan blandt andet være børnene og de unge imellem, konflikter i forhold til skole/lektier samt konflikter ved krav fra de voksne på Kongsholm. Børnene og de unges sindstilstand har stor indflydelse på omfanget og graden af konflikter. 8

9 Vores indgangsvinkel til konflikter er dialogen, og vi arbejder med at synliggøre for børnene og de unge hvilken andel, de har i konflikten for at skabe personlig udvikling. Vi har en forventning om, at der på Kongsholm er en ordentlig omgangstone. Hvis det grimme sprog tager overhånd, bliver dette afvist ved, at barnet og den unge bliver bedt om at forlade det fælles rum. På Kongsholm arbejder hele medarbejdergruppen ud fra samme værdigrundlag, og med et fælles fodslag agerer vi som sikre og tydelige voksne, der udmelder det samme til børnene og de unge, hvilket skaber tryghed. I perioder ved massive konflikter afholdes der samarbejdsaftaler hver uge, hvor barnet og den unge sammen med en voksen gør status over ugen, der er gået og tager stilling til den kommende uge. Konflikterne bliver talt igennem. Vi oplever det som udviklende at afholde disse forpligtende samtaler, hvor dialogen er bedre i kraft af, at barnet og den unge ikke står midt i en konflikt med vreden som udgangspunkt. Til tider ved gentagne mangelfuld ansvarlighed for eksempel omkring skolearbejde kan det være nødvendigt med konsekvenser, for at få børnene og de unge til at blive mere ansvarsfulde omkring dem selv og deres læring. Den valgte konsekvens tager altid et individuelt udgangspunkt i forhold til person og situation. En konsekvens på Kongsholm kunne for eksempel være ikke at måtte spille computer, eller blive hjemme og tænke over det skete. I de konflikter der opstår mellem børnene og de unge, støtter vi dem i at være lydhøre overfor hinanden, så de derved også selv lærer at kunne konflikthåndtere. Vi indgår i en mæglerrolle, men i visse tilfælde kan det være nødvendigt, at vi markant går ind og skiller børnene og de unge ad. Vi er bekendt med socialministeriets bekendtgørelse vedrørende magtanvendelse. Ryge- og alkoholpolitik Rygepolitikken på Kongsholm er, at ingen ryger på matriklen. Vi opfordrer de unge til ikke at påbegynde rygning. Det er ikke tilladt at ryge for unge under 16 år. Ligeledes giver vi ikke de unge under 16 år lov til at indtage alkohol. 9

10 Det socialpædagogiske forløb Henvisning og før-kontakt Ved henvendelse fra sagsbehandler vedrørende en sag, inviterer opholdsstedet Kongsholm til et forbesøg på stedet for sagsbehandler, barnet og den unge eller biologisk familie, hvis dette ønskes. Vi sender derudover en standardbeskrivelse til interesserede parter. Inden det egentlige visitationsmøde beder vi om at få fremsendt sagsresume, for at kunne tage stilling til, hvorvidt barnet og den unge kategoriserer vores målgruppebeskrivelse og kan profitere af et ophold på Kongsholm. Opholdsstedet Kongsholm opererer ikke med prøveophold inden indslusning. Visitation På visitationsmødet deltager sagsbehandler, leder af opholdsstedet Jannie Quist samt anden medarbejder fra opholdsstedet. Derudover er det muligt at eventuelle tilsynsførende konsulenter også kan deltage. På baggrund af visitationsmødet træffer opholdsstedet og anbringende kommune en endelig afgørelse om en eventuel anbringelse. Ved fælles beslutning om et ophold på Kongsholm, beder vi om at få tilsendt en kopi af kontrakten for opholdsbetingelserne samt en handleplan for barnet og den unge. Indslusning I et fælles samarbejde med sagsbehandler og biologiske forældre, aftaler vi en ramme for, hvordan og hvor lang indslusningsforløbet skal være. Vi er meget fleksible og tilrettelægger perioden ud fra individuel hensyntagen og behov. Nogle børn og unge har for eksempel behov for flere besøg inden indflytning, hvor andre er parate til at flytte ind efter første besøg. Der er mulighed for at barnet og den unge kan overnatte en enkelt gang, inden det flytter ind på Kongsholm. Derudover tilbyder vi barnet og den unge billeder af stedet inden første besøg. Vi tilbyder også besøg på barnet og den unges tidligere anbringelsessted over en periode, hvis der er behov for det. Vi lytter og tager udgangspunkt i: barnet og den unges samt forældrenes ønsker om værelsesindretning, samt respekterer hvad barnet og den unge vil medbringe af personlige ting. I indslusningsperioden lægger vi stor vægt på, at barnet og den unge får ekstra meget voksenkontakt så han/hun føler sig tryg ved at være på Kongsholm, og der skabes grobund for gensidige relationer og tillid. Vi har et stabilt nærvær og engagement, der gør, at barnet og den unge bliver vejledt dagene igennem og føler sig til rette på Kongsholm. Barnet og den unge skal i indslusningsperioden lære medarbejdere, børn og unge på stedet at kende samt introduceres for lokalmiljøet. Vi prioriterer indkøb af cykel tidligt i indslusningsperioden, så det muligt på lige fod med de andre børn og unge på Kongsholm at bevæge sig rundt i lokalmiljøet. Vi udarbejder sammen med barnet og den unge et ugeskema, hvor alle ugens aktiviteter, daglige gøremål og dagens struktur er skrevet ind for at skabe forudsigelighed og overblik for barnet og den unge. I indslusningsperioden finder vi det ligeså afgørende at få etableret et godt forældresamarbejde. Vi oplever, at barnet og den unge har større mulighed for at profitere af anbringelsen, hvis forældrene signalerer en accept af stedet. Vi finder det vigtigt at inddrage forældrene i væsentlige ting vedrørende barnet og den unge. 10

11 Hvis ikke der på visitationsmødet er klarlagt en skoleplacering, skal dette finde sted i indslusningsperioden - en ca. 3 måneders periode. Efter de første 3 måneder udarbejder opholdsstedet en udviklingsplan for barnet og den unge på baggrund af det socialpædagogiske personales observationer og vurderinger af aktuelle muligheder, hvilket markerer overgangen fra indslusning til bearbejdnings- og stabiliseringsfasen. Bearbejdning og stabilisering Barnet og den unge Vi lægger stor på vægt på, at børnene og de unge på Kongsholm bliver hørt og inddraget i ting vedrørende deres liv på opholdsstedet. Vi arbejder på, at de bliver medansvarlige aktører i deres eget liv og er med til at træffe valg og beslutninger i det omfang, de er i stand til. Vi sikrer inddragelsen af barnet og den unge med udgangspunkt i vores socialpædagogiske tilgang og specielle familiekultur på stedet med dialog, nærvær, motivation og opfølgning. Udover den løbende dialog i dagligdagen afholder vi, som tidligere beskrevet, samarbejdssamtaler og husmøder med børnene og de unge. Forældrene og det biologiske netværk En væsentlig del af vores daglige arbejde er samarbejdet og støtten til børnenes og de unges forældre. Vi arbejder på at få etableret et godt og åbent samarbejde ved at møde forældrene ligeværdigt og være lydhøre over for dem. Vores holdning er, at et godt forældresamarbejde er afgørende for, at barnet og den unge kan udvikles og trives i dagligdagen på Kongsholm. Vi møder og kan rumme forældrene fleksibelt i forhold til deres behov og giver dem jævnligt information omkring forhold vedrørende deres barn og indgår aftaler omkring for eksempel samvær. Vores mål omkring den enkelte anbringelse og arbejdet med barnet og den unge er at opbygge et positivt og åbent samarbejde med barnet og den unges forældre samt dets øvrige biologiske netværk. Vi støtter børnene og de unge i at skrive breve samt ringe til deres biologiske familie. Indimellem besøger vi familien og inviterer også til fødselsdage på Kongsholm. Vi har en særlig erfaring og kompetence i at møde forældrene med respekt og tale med dem på en naturlig og ligeværdig måde. Hvis forældrene ønsker det, støtter vi dem igennem vejledende samtale i deres samvær med deres barn. Vi finder det vigtigt at inddrage forældrene i store og små beslutninger vedrørende barnet som for eksempel hårklipning, hul i ørerne og ferieture, da det er væsentligt for deres selvværd som forældre. Vi gør det klart for forældrene, at vi ikke ønsker at skabe en erstatningsfamilie for barnet og den unge og at forældrene altid vil være de mest betydningsfulde personer i barnets og den unges liv. Forældrene er altid velkomne på Kongsholm for at besøge deres barn og vi er meget opmærksomme på at skabe en hyggelig og afslappet atmosfære omkring besøget. Dog gør vi det klart for forældrene, at besøg er ved aftale, da barnet og den unge også har brug for roen i den trygge og forudsigelige hverdag. Professionelle samarbejdspartnere Vi har et tæt samarbejde med de anbringende kommuner via møder og telefonisk kontakt. Hyppigheden af møder aftales efter behov. To gange årligt afholdes der statusmøde imellem anbringende kommune, forældre, tilsynsførende og Kongsholm. Her drøftes handleplanen, statusrapporten og de 11

12 fremadrettede mål, der er sat for barnet og den unge. Ved efterfølgende konklusion tages der stilling til hvorvidt, der skal revideres i handleplanen. Cirka en gang om måneden har vi samarbejdsmøde og tilsyn fra kommunernes familiekonsulenter. 2 gange årligt udarbejder opholdsstedet Kongsholm statusbeskrivelser som afsendes til sagsbehandler og tilsynsførende. Endvidere er det til gennemlæsning af de unge på Kongsholm. Derudover arbejdes der efter målbare udviklingsplaner for hvert barn/ung, som synliggør hvilke udviklingspunkter, der er i fokus i den kommende periode. Vi afholder løbende møder med eksterne skoler samt skolepsykologer i forhold til børnene og de unges trivsel og udvikling i skolen samt vedrørende eventuelle støttetimer. Vi gør brug af relevante kursustilbud og følger LOS netværksgrupper for gensidig inspiration. Øvrige kurser søges endvidere igennem efter - og videreuddannelse for lærere og pædagoger. Internt afholder Kongsholm medarbejdermøder fast 3 timer hver uge og modtager supervision af ekstern psykolog efter behov. Udslusning På opholdsstedet Kongsholm har vi ingen udslusningsbolig. Når anbringelsen af forskellige grunde ophører, tilrettelægger vi et individuelt udslusningsforløb i samarbejde med anbringende kommune, tilsynsførende, forældre og andet netværk. Medarbejderne på Kongsholm er blevet en betydningsfuld del af den unges liv, og vi kan tilbyde kontakt med de unge i en udslusningsfase i det omfang, det er muligt at lave aftale med bevilgende myndigheder. Efterværn Vi er af den overbevisning, at de unge i vores målgruppe har brug for et efterværnstilbud fra vores side. Vi har været i børnene og de unges liv i en rum tid og har derfor en stor betydning i deres liv. De unge har brug for en tryg overgang fra livet på Kongsholm, til det næste de skal i deres liv. Vi giver nogle meget individuelle efterværnstilbud som følge af et tæt samarbejde med tilsynsførende og anbringende kommune. Efter endt ophold på Kongsholm, er den unge altid velkommen til at ringe og få en snak eller komme på besøg, og vi er løbende opmærksomme på f.eks de unges fødselsdage og lignende. 12

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: at genskabe troen, selvværdet og selvtilliden, så de over tid kan få en uddannelse eller arbejde. at de unge lærer at

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Morelhuset Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012 Tilsynet udført den 21. juni 2012 af Teamleder Tilsynsenheden Kristina Vang Jensen

Læs mere

Best Practice Kvalitet på klubområdet i Hillerød Kommune

Best Practice Kvalitet på klubområdet i Hillerød Kommune Best Practice Kvalitet på klubområdet i Hillerød Kommune Nærhed og mangfoldighed Nærhed og mangfoldighed kendetegner klubområdet. Nærhed i geografisk og relationel forstand og mangfoldighed som i forskelligartet.

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

SKOVLY Socialpædagogisk opholdssted siden 1985

SKOVLY Socialpædagogisk opholdssted siden 1985 SKOVLY Socialpædagogisk opholdssted siden 1985 STANDARDBESKRIVELSE SKOVLY er et socialpædagogisk opholdssted, oprettet i 1985 Der er plads til 6 børn i alderen 7-18 år SKOVLY er beliggende i Skanderborg

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Har din kommune brug for: - at kunne anbringe børn og unge i et professionelt miljø?

Har din kommune brug for: - at kunne anbringe børn og unge i et professionelt miljø? Kender du Har din kommune brug for: - at kunne anbringe børn og unge i et professionelt miljø? Kender du Farvergården? - hvor vi har særlig erfaring i at modtage børn og unge akut. Hvad og til hvem? Farvergården

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:...

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... Indhold Forord:... 2 Pædagogiske mål:... 3 Selvvalgte aktiviteter:... 3 Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... 3 Æstetiske og sproglige kulturelle udtryksformer:... 3 Sundhed, bevægelse

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole Langeland Kommune Beskrivelse af Skrøbelev Skole Skrøbelev Skole er en ny institution, der startede med heldagsskole

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Godkendelse som privat opholdssted.

Godkendelse som privat opholdssted. Opholdsstedet Altinget /v Jeppe Graarup Bjergvej 7 9640 Farsø Rådhuset Aars Ledelsessekretariatet 18. januar 2011 Sagsnummer: 09/2283 Sagsbeh.: Freddy Falk Telefon: 99 66 70 08 Mail: ffa@vesthimmerland.dk

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere