Beskrivelse af det socialpædagogiske tilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm Standardbeskrivelsen er revurderet/redigeret i januar 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af det socialpædagogiske tilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm Standardbeskrivelsen er revurderet/redigeret i januar 2013."

Transkript

1 Beskrivelse af det socialpædagogiske tilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm Standardbeskrivelsen er revurderet/redigeret i januar Opholdsstedets navn: Adresse: Kommune Opholdsstedet Kongsholm Tofthøjs-åsen 36 f, Udsholt strand, 3230 Græsted Gribskov Telefon/mobil: /hjemmeside: - Organisationsform: Leder: Godkendende myndighed: Antal Pladser: Aldersgruppe: Målgruppe: Medarbejdere: Fond Jannie Quist Gribskov 6 samt fleksibel 1 ekstra plads 7-18 år (ved indskrivning 7-15 år) Psykiske, sociale og/eller indlæringsmæssige problemer; Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser, tab og traumer som offer for seksuelle overgreb. 1 leder, 6,5 pædagogiske medarbejdere (+1 ekstra medarbejder/ fleksibel plads) samt 0,27 administrativ medarbejder. Opholdstakst: ,00 (2013) Skolegang: Lukkedøgn: Fysiske rammer: Ekstern Ingen Kongsholm er en firelænget ejendom med toppede brosten og en parkliggende have på 4066 m2. I hoved huset er der 7 værelser fordelt på 2 plan, derudover hall, køkken, spisestue, tv-stue, bryggers, kontor, samt 2 toiletter og bad. I de øvrige længer forefindes disponible rum til indendørs fritidsaktiviteter, ART-rum og forældrearrangementer. Kongsholm har forskellige dyr som katte, høns, skildpadder, marsvin og kaniner. Kongsholm ligger tæt ved Udsholt med kort 1

2 afstand til skov og strand. Vi har gode offentlige transportmuligheder med bus fra Helsinge og Gilleleje hver time. Kongsholm råder over 3 biler. Der er kort afstand til Kongsholms heste. Et staldmiljø med udebane og ridehal. Her er der mulighed for professionel ride undervisning og oplæring i omgang med heste. Afgrænsning af tilbudet og dets målgruppe Opholdsstedet Kongsholm er godkendt af Gribskov kommune, til at modtage 6 børn og unge i alderen 7-18 år. (7-15 år ved indskrivning). Desuden kan der indskrives et 7. barn indenfor målgruppen, hvis der indenfor en overskuelig tid bliver en ledig plads. Godkendelsen omfatter børn og unge, der kan udvise følgende problemstillinger: Psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer (specifikke vanskeligheder hos normalt begavede). Herunder omsorgssvigtede og midlertidige krisetilstande efter ulykker, tab og traumer. Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser. Tab og traumer som offer for seksuelle overgreb (incest, pædofili/voldtægt m.m.) Skolegang foregår i en ekstern ordning. Varigheden af opholdet er efter behov, primært længerevarende anbringelser. Leder af Opholdsstedet Kongsholm er Jannie Quist. Derudover er der tilknyttet yderligere 6,5 fuldtids pædagogiske medarbejdere. Det er de samme voksne, der er sammen med børnene og de unge. Jannie Quist Født Pædagog i Ti års institutionserfaring. 1 års arbejde med systemisk familie terapi. Fulgt diverse kurser såsom systemisk familie terapi m.fl. Lederuddannelse gennem Erhvervsakademiet vest og LOS. (2 1/2årig uddannelse afsluttet 2007.) Kvalificeret ride underviser. Menneskesyn Kongsholms menneskesyn er, at alle er unikke og ligeværdige og har potentiale for udvikling og læring. Vi møder og forstår det enkelte barn og den unge ud fra barnet og den unges egen oplevelse af sig selv og dets tilværelse. Mission Opholdsstedet Kongsholms mission er at videreføre familiære, kulturelle og etiske værdier til børnene og de unge og udvikle deres sociale kompetencer og færdigheder, 2

3 så de er i stand til at tage vare på sig selv og begå sig selvstændigt i samfundet og herved skabe et mønsterbrud. Vision Opholdsstedet Kongsholm fungerer som en familie, og giver børnene og de unge en tryg og udviklende opvækst, så de med handlekraft og selvværd opnår et værdifuldt liv med moral og en demokratisk dannelse. Værdigrundlag Opholdsstedet Kongsholms værdigrundlag bygger på medmenneskelighed og respekt for barnet og den unge. Vi arbejder ud fra den overbevisning, at alle har ressourcer og potentiale for at lære nyt og udvikle særlige kompetencer. At fungere som en familie er kimen i vores pædagogiske arbejde, en væsentlig værdi, der giver vores valgte målgruppe de bedst mulige opvækstbetingelser. Vores værdier er: Empati: På Kongsholm møder vi barnet og den unge med en empatisk tilgang, hvor vi nærværende sætter os i dets sted. Vi rummer barnet og den unge med alle dets følelser. Vi ser tingene ud fra barnet og den unges perspektiv og agerer pædagogisk ud fra den givne situation. Omsorg: Omsorgsværdien har en særlig betydning i den familielignende kultur, vi har på Kongsholm. Vi voksne har alle stor forståelse, indsigt og kompetencer i børns behov og udvikling. Vi er i stand til at knytte omsorgsfulde relationer til barnet og den unge på deres præmisser, således at omsorgen får en særlig udviklende karakter. Forudsigelighed: Vi arbejder med en forudsigelig hverdag, hvor vi forbereder barnet og den unge på hverdagens rytme og gøremål. Strukturen er genkendelig, og vi er tydelige, troværdige og opfølgende i kontakten. Dialog: Kongsholms dialogform er åben, anerkendende og reflekterende. Vi er nærværende og lydhøre i dialogen. Børnene og de unge på Kongsholm bliver taget alvorligt, idet de bliver hørt og inddraget i det daglige. Vi mener, at hensigten med den gode kommunikation er at undersøge, forstå og blive klogere. Pædagogisk målsætning Vi kan tilbyde en hverdag, hvor den enkelte føler sig tryg ved at være i overskuelige og forudsigelige rammer med de samme omsorgsfulde og professionelle støttende voksne. Vi arbejder på: At give børnene og de unge nogle trygge, forudsigelige og omsorgsfulde rammer. At give børnene og de unge troen på sig selv og egne evner. 3

4 At udvikle børnene og de unge i at turde have tillid og tiltro til de mennesker, der er omkring dem. At støtte børnene og de unge i at indgå i forpligtende og sociale relationer samt arbejdsmæssige funktioner. At motivere børnene og de unge til at udnytte egne evner mest muligt. At give børnene og de unge forståelse og indsigt i omgang med dyr på en værdig og anstændig måde, hvor vi især bruger hesten som et bevidst pædagogisk redskab i bl.a. etablering af kontakt og relation mellem barnet/den unge og den voksne samt i udviklingen af selvværd og selvtillid. At støtte børnene og de unge i at følge en skolegang, at være velforberedte til timerne samt tage minimum en 9. klasses afgangs eksamen. At støtte børnene og de unge i at tage ansvar for egne handlinger samt at kunne leve op til de normer/forventninger, der stilles i samfundet. At lære børnene og de unge stedets og årstidens traditioner, hvilket vi mener, er med til at skabe tilhørsforhold, identitet og kontinuitet. At give børnene og de unge forståelse for deres biologiske forældres situation, så de derved får en realistisk forståelse for deres egne samt forældrenes livs omstændigheder. At etablere et positivt og åbent samarbejde med forældrene. At inddrage børnenes og de unges biologiske netværk, hvor det er muligt, i arbejdet med at bevare kontinuiteten i børnenes og de unges liv. 4

5 Pædagogiske metoder Opholdsstedet Kongsholms pædagogiske metode tager udgangspunkt i stedets vision samt værdigrundlag. I det daglige arbejde på Kongsholm anvender vi relationspædagogik i et trygt, struktureret og forudsigeligt miljø med de samme empatiske, omsorgsfulde og professionelle støttende voksne. Hjørnestenen i det pædagogiske arbejde er relationsdannelsen mellem børnene/ de unge og os voksne - ikke som mål, men som middel til at skabe forandring og udvikling. Dette for at børnene og de unge på sigt, via anerkendende relationer, udstyres med kompetencer til at kunne håndtere ansvaret for deres eget liv. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes handleplan og opstiller delmål for med tiden at kunne opfylde de overordnede mål i handleplanen. Dialogen er et vigtigt redskab i vores pædagogiske arbejde. Vi anvender åben kommunikation, hvor vi kan sige, hvad vi mener og føler. Derudover kan vi legalisere, at vi ikke altid er enige, men ser tingene forskelligt. Vi skaber rum for, at det enkelte barn og den unge kommer til orde og får øvet sig i samtalens kunst og får sat ord på følelserne. Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i børnenes og de unges egne ressourcer. Dette for at støtte dem i at bevare ansvaret for eget liv og med respekt for den enkeltes indflydelse på egen situation. Det er ligeledes vores erfaring, at motivation hos den enkelte opstår gennem dialog, samarbejdet og relationen mellem mennesker. Vi styrker målrettet den enkeltes kompetencer, da det er vores overbevisning, at når mennesket udvikler kompetencer opstår motivation samt udvikling. I det pædagogiske arbejde anvender vi meget ros, da ros er befordrende for børnene og de unge. Vi skaber således et trygt miljø, hvor vi fokuserer på kompetencer og muligheder frem for begrænsninger. Det er vores mål at hjælpe vores børn/unge til at udvikle alternative handlinger i forhold til: deres vrede og selvkontrol og erkendelse af egne følelser. Derfor har vi tænkt nyt og sat projekt ART i gang på Kongsholm. En udvikling og implementering af en ny pædagogisk metode, som skal lære sårbare, antisociale børn alternative sociale kompetencer. Derfor har vi, som det første opholdssted i Danmark valgt at dygtiggøre os inden for en nyere pædagogisk metode ART Aggression Replacement Training. Kort fortalt: Lær at være social og styr din vrede! Metoden er en gruppebaseret og struktureret pædagogisk træningsmetode, der har vist sig at være effektiv i forhold til forebyggelse, reduktion og ændring af aggressiv adfærd hos børn og unge. Metoden er udviklet af Goldstein, Glick og Gibbs og er blandt de bedst validerede metoder på dette felt. Metoden anvendes med stor succes i Norge og i USA. Teoretisk bygger metoden på kognitiv adfærdsteori og social læringsteori. I praksis udføres den igennem rollespil, dialog og lege, som træner børnene og de unge i at reflektere over deres egen og andres sociale adfærd. Tre hovedkomponenter indgår i metoden: Social færdigheds træning Vredes håndtering Moralsk tænkning 5

6 Metoden bygger på ros og anerkendelse, hvor børnene lærer igennem leg. I læringsmetoden lærer børnene at tænke og handle i relation til en færdighed. En færdighed kan f.eks. være at kunne lytte, forstå en besked, række hånden i vejret eller bede om hjælp. I illustrationen vælger træneren og hjælpetræneren at spille et rollespil, der demonstrerer færdigheden. Børnene spejler sig i spillet og der snakkes fælles om børnenes egne erfaringer i forhold til færdigheden. Vi sætter fokus på børnenes og de unges biologiske netværk, som anses grundlæggende for trivslen i deres liv, og vi arbejder således hele tiden for at styrke og udbygge børnenes og de unges netværk. I samspil med børnene og de unge bevidstgøres de om deres generelle netværk, og de støttes i at fastholde: skole, arbejds- og fritidsliv samt familieforhold. Derudover er vi ligeledes i tæt kontakt med netværket, for at skabe kontinuitet. Kernekompetencer Vores kernekompetencer er: Faglig viden og stor erfaring i at omsætte teoretisk viden i arbejdet med børn og unge, der har tilknytnings-, relations- og identitetsproblemer. Med udgangspunkt i handle- og udviklingsplaner arbejder vi individuelt med barnet og den unge for at tilgodese den enkeltes behov for udvikling. Vi er et familielignende opholdssted med få gennemgående voksne. Vi vægter familiekulturen med dets normer og traditioner højt. Vi har stor fokus på børnenes og de unges skolegang. Vi prioriterer, at børnene og de unge er velforberedte til timerne og som voksne er vi motiverende, støttende og opfølgende ved lektielæsning. Vi har et velfungerende og tæt skole/hjem samarbejde. Vi etablerer et åbent og imødekommende forældresamarbejde med respekt og inddragelse. Derudover støtter vi børnene og de unge i at have kontakt til deres øvrige biologiske netværk. Vi støtter børnene og de unge i at deltage i et aktivt foreningsliv, hvor vi har evner og erfaring i at fremme børnene og de unge i integrationen i lokalmiljøet. Vi giver børnene og de unge forståelse og indsigt i omgang med dyr på en værdig og anstændig måde, hvor vi især bruger hesten som et bevidst pædagogisk redskab i bl.a. etablering af kontakt og relation mellem barnet og den unge og voksne samt i udviklingen af deres selvværd og selvtillid. Dagligdagen Dagen på Kongsholm starter med morgenvækning, og børnene og de unge støttes og vejledes gennem morgenens rutiner. Alle børn og unge på Kongsholm tager i skole eksternt med enten skolebus, cykel eller bliver kørt. Efter skoletid er der te/saft og eftermiddags mad, hvorefter der tilbydes kvalificeret lektiehjælp. Vi sætter stor fokus på, at alle børn og unge er velforberedte og har pakket taske til næste skoledag. 6

7 På opholdsstedet Kongsholm bruger vi meget af vores tid udendørs, hvor vi sammen med børnene og de unge beskæftiger os med stedets dyr samt diverse værkstedsaktiviteter. Vi gør brug af vores store have og den omkring liggende natur. I vores store staldlænger, er der rig mulighed for f.eks. spil, reparation af cykler, knallert med mere. Aftenerne på Kongsholm fungerer, som de gør i en almindelig familie. Her er der rum for fælles aktiviteter såsom spil, hygge & samvær, TV/video eller forskellige individuelle aktiviteter. Ridning og omgang med heste er en stor del af dagligdagen på Kongsholm, hvis interessen er der fra barnets og den unges side. Endvidere kan vi tilbyde kvalificeret ride undervisning og socialt samvær med andre hesteinteresserede. Vi bruger hestene bevidst som et pædagogisk redskab, da vi mener, at børn og unge der har haft en opvækst præget af omsorgssvigt, kan bruge hesten som læremester. I samspillet med hesten kan barnet og den unge opleve en selvfølelse og selvtillid samtidig med, at det indgår i en intimitet og skal kunne aflæse hestens kropssprog. Hvilket kan styrke barnet i at aflæse andre mennesker og indgå i mellemmenneskelige relationer. Det er vores opfattelse, at hesten vil kunne fungere som katalysator eller "mellemmand" til etablering af en kontakt og relation mellem barn og voksen. Den voksne får mulighed for at "nå ind" til barnet og den unge, uden at barnet og den unge føler sig trængt, idet hesten er en levende, men anderledes tredje part, som opmærksomheden rettes imod. Hesten kan derudover bruges som "overførende objekt" i kontaktetablering mellem barn, ung og voksen, fordi barnet og den unge kan forme en "ikke truende" relation til hesten og senere bruge oplevelsen til at generalisere ud til andre menneskelige relationer. Vi finder det af stor betydning, at børnene og de unge sammen med deres kammerater deltager i et aktivt foreningsliv, hvilket vi mener, er med til at fremme integrationen i lokalmiljøet. Vi støtter dem i at deltage i fritidsaktiviteter inden for deres eget interessefelt og har en forventning om, at barnet og den unge går til minimum én sportsgren. Det kan for eksempel være badminton, fodbold eller gymnastik. Vi er selv aktive deltagende og bakker op omkring de sociale tiltag, der forekommer i det lokale foreningsliv. I forhold til børnenes og de unges sociale liv med kammerater uden for opholdsstedet, støtter vi og bakker op om aftaler med venner ude og på Kongsholm. Det er vigtigt for os, at børnene og de unge lærer at indgå i et socialt liv med kammeraterne. Der er også mulighed for at gå i den lokale ungdomsskole. På Kongsholm har børnene og de unge mulighed for at benytte pc, internet, playstation, fodboldspil, tv/dvd samt diverse musikinstrumenter. Børnene og de unge har hver en ugentlig maddag, hvor de sammen med en voksen bestemmer og tilbereder dagens måltid, samt står for borddækning og efterfølgende oprydning. Vi mener, det er vigtigt, at børnene og de unge får nogle kompetencer i forhold til at lave mad og begå sig i et køkken. Maddagen er et godt udgangspunkt for at få en tæt, nærværende og individuel aktivitet, hvor der bliver talt om sund kost og køkkenhygiejne. Vi lægger stor vægt på det fælles/sociale aftensmåltid, hvilket er en 7

8 højtprioriteret hyggelig stund på Kongsholm. Hvor vi arbejder på at give børnene og de unge en god bordkultur. Vi støtter børnene og de unge i at blive ansvarlige og selvhjulpne omkring den ugentlige oprydning og rengøring af deres værelser samt den daglige personlige hygiejne. Vi hjælper med at skabe faste rutiner i forhold til den personlige hygiejne og yder en tæt opfølgning, for at lære børnene og de unge at blive selvansvarlige i forhold til dette. De ældste på Kongsholm bliver endvidere inddraget i tøjvask af deres eget tøj. På Kongsholm afholdes der løbende husmøder efter behov et forum hvor alle børn og unge kan komme til orde. Der deltager ligeledes altid en voksen i møderne. I dagligstuen hænger en seddel, hvor alle kan skrive ønskede punkter på til dagsordenen til næste møde. Det er primært børnene og de unge, der kommer med punkter til dagsordenen. På møderne drøftes dagligdags ting, konflikter, ønsker med mere i et fælles forum. Her er der også mulighed for, at den voksne kan orientere om fælles beskeder. Den voksne skriver referat fra møderne og børnene og de unge skiftes til at være ordstyrere. I weekenderne og ferier tilbydes der forskellige aktiviteter og oplevelser såsom biograf turer, bowling, teater, go-cart og diverse heldagsudflugter med mere. En til to gang om året tager Kongsholm på ferie, hvilket varierer mellem at være skiferie og sommerferie. På Kongsholm arbejder vi med livshistoriebøger for at sikre kontinuiteten i den enkeltes liv. Dette materiale med billeder, udklip og små fortællinger følger barnet og den unge efter endt ophold på Kongsholm. Til børnenes og de unges fødselsdage, bliver der efter eget ønske arrangeret en oplevelse f.eks. i skøjtehal eller lignende og fødselaren bliver fejret med god middag. Derudover holder vi fødselsdag for barnet og den unges biologiske familie på Kongsholm samt konfirmationer og lignende. Børnene får ligeledes mulighed for at invitere venner eller skolekammerater til en lille fest på Kongsholm. På Kongsholm sætter vi stor fokus på at lære børnene og de unge, at indgå og overholde aftaler. Vi fører en åben dialog og træner børnene og de unge i at være en del af fællesskabet, hvor man meddeler, hvad man gerne vil og laver aftaler i forhold til dette. Vi har en forventning om at aftalte tidspunkter, for eksempel hjemkomst tidspunkter overholdes. I hverdagene lægger vi vægt på, at børnene og de unge er friske og udhvilede til næste skoledag. Derfor bliver sengetider afstemt efter den enkeltes alder og behov. Vi "putter godnat" og yder en omsorgsfuldhed i forhold til dette. Der læses godnathistorie og tales om dagens begivenheder. Konflikthåndtering Igennem børnene og de unges daglige læring, opstår der til tider et utal af store og små konflikter. Dette kan blandt andet være børnene og de unge imellem, konflikter i forhold til skole/lektier samt konflikter ved krav fra de voksne på Kongsholm. Børnene og de unges sindstilstand har stor indflydelse på omfanget og graden af konflikter. 8

9 Vores indgangsvinkel til konflikter er dialogen, og vi arbejder med at synliggøre for børnene og de unge hvilken andel, de har i konflikten for at skabe personlig udvikling. Vi har en forventning om, at der på Kongsholm er en ordentlig omgangstone. Hvis det grimme sprog tager overhånd, bliver dette afvist ved, at barnet og den unge bliver bedt om at forlade det fælles rum. På Kongsholm arbejder hele medarbejdergruppen ud fra samme værdigrundlag, og med et fælles fodslag agerer vi som sikre og tydelige voksne, der udmelder det samme til børnene og de unge, hvilket skaber tryghed. I perioder ved massive konflikter afholdes der samarbejdsaftaler hver uge, hvor barnet og den unge sammen med en voksen gør status over ugen, der er gået og tager stilling til den kommende uge. Konflikterne bliver talt igennem. Vi oplever det som udviklende at afholde disse forpligtende samtaler, hvor dialogen er bedre i kraft af, at barnet og den unge ikke står midt i en konflikt med vreden som udgangspunkt. Til tider ved gentagne mangelfuld ansvarlighed for eksempel omkring skolearbejde kan det være nødvendigt med konsekvenser, for at få børnene og de unge til at blive mere ansvarsfulde omkring dem selv og deres læring. Den valgte konsekvens tager altid et individuelt udgangspunkt i forhold til person og situation. En konsekvens på Kongsholm kunne for eksempel være ikke at måtte spille computer, eller blive hjemme og tænke over det skete. I de konflikter der opstår mellem børnene og de unge, støtter vi dem i at være lydhøre overfor hinanden, så de derved også selv lærer at kunne konflikthåndtere. Vi indgår i en mæglerrolle, men i visse tilfælde kan det være nødvendigt, at vi markant går ind og skiller børnene og de unge ad. Vi er bekendt med socialministeriets bekendtgørelse vedrørende magtanvendelse. Ryge- og alkoholpolitik Rygepolitikken på Kongsholm er, at ingen ryger på matriklen. Vi opfordrer de unge til ikke at påbegynde rygning. Det er ikke tilladt at ryge for unge under 16 år. Ligeledes giver vi ikke de unge under 16 år lov til at indtage alkohol. 9

10 Det socialpædagogiske forløb Henvisning og før-kontakt Ved henvendelse fra sagsbehandler vedrørende en sag, inviterer opholdsstedet Kongsholm til et forbesøg på stedet for sagsbehandler, barnet og den unge eller biologisk familie, hvis dette ønskes. Vi sender derudover en standardbeskrivelse til interesserede parter. Inden det egentlige visitationsmøde beder vi om at få fremsendt sagsresume, for at kunne tage stilling til, hvorvidt barnet og den unge kategoriserer vores målgruppebeskrivelse og kan profitere af et ophold på Kongsholm. Opholdsstedet Kongsholm opererer ikke med prøveophold inden indslusning. Visitation På visitationsmødet deltager sagsbehandler, leder af opholdsstedet Jannie Quist samt anden medarbejder fra opholdsstedet. Derudover er det muligt at eventuelle tilsynsførende konsulenter også kan deltage. På baggrund af visitationsmødet træffer opholdsstedet og anbringende kommune en endelig afgørelse om en eventuel anbringelse. Ved fælles beslutning om et ophold på Kongsholm, beder vi om at få tilsendt en kopi af kontrakten for opholdsbetingelserne samt en handleplan for barnet og den unge. Indslusning I et fælles samarbejde med sagsbehandler og biologiske forældre, aftaler vi en ramme for, hvordan og hvor lang indslusningsforløbet skal være. Vi er meget fleksible og tilrettelægger perioden ud fra individuel hensyntagen og behov. Nogle børn og unge har for eksempel behov for flere besøg inden indflytning, hvor andre er parate til at flytte ind efter første besøg. Der er mulighed for at barnet og den unge kan overnatte en enkelt gang, inden det flytter ind på Kongsholm. Derudover tilbyder vi barnet og den unge billeder af stedet inden første besøg. Vi tilbyder også besøg på barnet og den unges tidligere anbringelsessted over en periode, hvis der er behov for det. Vi lytter og tager udgangspunkt i: barnet og den unges samt forældrenes ønsker om værelsesindretning, samt respekterer hvad barnet og den unge vil medbringe af personlige ting. I indslusningsperioden lægger vi stor vægt på, at barnet og den unge får ekstra meget voksenkontakt så han/hun føler sig tryg ved at være på Kongsholm, og der skabes grobund for gensidige relationer og tillid. Vi har et stabilt nærvær og engagement, der gør, at barnet og den unge bliver vejledt dagene igennem og føler sig til rette på Kongsholm. Barnet og den unge skal i indslusningsperioden lære medarbejdere, børn og unge på stedet at kende samt introduceres for lokalmiljøet. Vi prioriterer indkøb af cykel tidligt i indslusningsperioden, så det muligt på lige fod med de andre børn og unge på Kongsholm at bevæge sig rundt i lokalmiljøet. Vi udarbejder sammen med barnet og den unge et ugeskema, hvor alle ugens aktiviteter, daglige gøremål og dagens struktur er skrevet ind for at skabe forudsigelighed og overblik for barnet og den unge. I indslusningsperioden finder vi det ligeså afgørende at få etableret et godt forældresamarbejde. Vi oplever, at barnet og den unge har større mulighed for at profitere af anbringelsen, hvis forældrene signalerer en accept af stedet. Vi finder det vigtigt at inddrage forældrene i væsentlige ting vedrørende barnet og den unge. 10

11 Hvis ikke der på visitationsmødet er klarlagt en skoleplacering, skal dette finde sted i indslusningsperioden - en ca. 3 måneders periode. Efter de første 3 måneder udarbejder opholdsstedet en udviklingsplan for barnet og den unge på baggrund af det socialpædagogiske personales observationer og vurderinger af aktuelle muligheder, hvilket markerer overgangen fra indslusning til bearbejdnings- og stabiliseringsfasen. Bearbejdning og stabilisering Barnet og den unge Vi lægger stor på vægt på, at børnene og de unge på Kongsholm bliver hørt og inddraget i ting vedrørende deres liv på opholdsstedet. Vi arbejder på, at de bliver medansvarlige aktører i deres eget liv og er med til at træffe valg og beslutninger i det omfang, de er i stand til. Vi sikrer inddragelsen af barnet og den unge med udgangspunkt i vores socialpædagogiske tilgang og specielle familiekultur på stedet med dialog, nærvær, motivation og opfølgning. Udover den løbende dialog i dagligdagen afholder vi, som tidligere beskrevet, samarbejdssamtaler og husmøder med børnene og de unge. Forældrene og det biologiske netværk En væsentlig del af vores daglige arbejde er samarbejdet og støtten til børnenes og de unges forældre. Vi arbejder på at få etableret et godt og åbent samarbejde ved at møde forældrene ligeværdigt og være lydhøre over for dem. Vores holdning er, at et godt forældresamarbejde er afgørende for, at barnet og den unge kan udvikles og trives i dagligdagen på Kongsholm. Vi møder og kan rumme forældrene fleksibelt i forhold til deres behov og giver dem jævnligt information omkring forhold vedrørende deres barn og indgår aftaler omkring for eksempel samvær. Vores mål omkring den enkelte anbringelse og arbejdet med barnet og den unge er at opbygge et positivt og åbent samarbejde med barnet og den unges forældre samt dets øvrige biologiske netværk. Vi støtter børnene og de unge i at skrive breve samt ringe til deres biologiske familie. Indimellem besøger vi familien og inviterer også til fødselsdage på Kongsholm. Vi har en særlig erfaring og kompetence i at møde forældrene med respekt og tale med dem på en naturlig og ligeværdig måde. Hvis forældrene ønsker det, støtter vi dem igennem vejledende samtale i deres samvær med deres barn. Vi finder det vigtigt at inddrage forældrene i store og små beslutninger vedrørende barnet som for eksempel hårklipning, hul i ørerne og ferieture, da det er væsentligt for deres selvværd som forældre. Vi gør det klart for forældrene, at vi ikke ønsker at skabe en erstatningsfamilie for barnet og den unge og at forældrene altid vil være de mest betydningsfulde personer i barnets og den unges liv. Forældrene er altid velkomne på Kongsholm for at besøge deres barn og vi er meget opmærksomme på at skabe en hyggelig og afslappet atmosfære omkring besøget. Dog gør vi det klart for forældrene, at besøg er ved aftale, da barnet og den unge også har brug for roen i den trygge og forudsigelige hverdag. Professionelle samarbejdspartnere Vi har et tæt samarbejde med de anbringende kommuner via møder og telefonisk kontakt. Hyppigheden af møder aftales efter behov. To gange årligt afholdes der statusmøde imellem anbringende kommune, forældre, tilsynsførende og Kongsholm. Her drøftes handleplanen, statusrapporten og de 11

12 fremadrettede mål, der er sat for barnet og den unge. Ved efterfølgende konklusion tages der stilling til hvorvidt, der skal revideres i handleplanen. Cirka en gang om måneden har vi samarbejdsmøde og tilsyn fra kommunernes familiekonsulenter. 2 gange årligt udarbejder opholdsstedet Kongsholm statusbeskrivelser som afsendes til sagsbehandler og tilsynsførende. Endvidere er det til gennemlæsning af de unge på Kongsholm. Derudover arbejdes der efter målbare udviklingsplaner for hvert barn/ung, som synliggør hvilke udviklingspunkter, der er i fokus i den kommende periode. Vi afholder løbende møder med eksterne skoler samt skolepsykologer i forhold til børnene og de unges trivsel og udvikling i skolen samt vedrørende eventuelle støttetimer. Vi gør brug af relevante kursustilbud og følger LOS netværksgrupper for gensidig inspiration. Øvrige kurser søges endvidere igennem efter - og videreuddannelse for lærere og pædagoger. Internt afholder Kongsholm medarbejdermøder fast 3 timer hver uge og modtager supervision af ekstern psykolog efter behov. Udslusning På opholdsstedet Kongsholm har vi ingen udslusningsbolig. Når anbringelsen af forskellige grunde ophører, tilrettelægger vi et individuelt udslusningsforløb i samarbejde med anbringende kommune, tilsynsførende, forældre og andet netværk. Medarbejderne på Kongsholm er blevet en betydningsfuld del af den unges liv, og vi kan tilbyde kontakt med de unge i en udslusningsfase i det omfang, det er muligt at lave aftale med bevilgende myndigheder. Efterværn Vi er af den overbevisning, at de unge i vores målgruppe har brug for et efterværnstilbud fra vores side. Vi har været i børnene og de unges liv i en rum tid og har derfor en stor betydning i deres liv. De unge har brug for en tryg overgang fra livet på Kongsholm, til det næste de skal i deres liv. Vi giver nogle meget individuelle efterværnstilbud som følge af et tæt samarbejde med tilsynsførende og anbringende kommune. Efter endt ophold på Kongsholm, er den unge altid velkommen til at ringe og få en snak eller komme på besøg, og vi er løbende opmærksomme på f.eks de unges fødselsdage og lignende. 12

Ydelsesbeskrivelse - Standardbeskrivelse. Beskrivelse af det socialpædagogiske døgntilbud til børn og unge på

Ydelsesbeskrivelse - Standardbeskrivelse. Beskrivelse af det socialpædagogiske døgntilbud til børn og unge på Ydelsesbeskrivelse - Standardbeskrivelse. Beskrivelse af det socialpædagogiske døgntilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm. Kongsholm blev akkrediteret igennem Akkreditering Danmark den 19.

Læs mere

VI SER DET ENKELTE M ENNESKE SOM HAVENDE IBOENDE POTENTIALER DER UDVIKLES I SAMSPIL MED ANDRE

VI SER DET ENKELTE M ENNESKE SOM HAVENDE IBOENDE POTENTIALER DER UDVIKLES I SAMSPIL MED ANDRE OPHOLDSSTEDET MUNKHOLM VI SER DET ENKELTE M ENNESKE SOM HAVENDE IBOENDE POTENTIALER DER UDVIKLES I SAMSPIL MED ANDRE M U N K H O L M V E J 7, F A R R E 7 3 2 3 G I V E V E J L E K O M M U N E 4 0 8 2 7

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Broen Aalborg Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Velkommen til Broen Broen er et stærkt helhedstilbud til unge mellem 13 og 18 år, der har fået en kaotisk start på livet,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning TILSYNSRAPPORT Team Ravning Anmeldt tilsyn 14. maj 2012 Indhold: Fakta, kort beskrivelse, resumé, vurdering & anbefalinger Baggrundsmateriale Vejle Kommune, Familieafdelingen Skolegade 1 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård.

YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård. YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård. Lovgrundlag: Opholdssteder for børn og unge, Servicelovens 49 Opholdsstedets navn: Søndertoftegård. Adresse: Toftevej 33, Postnr. og by: 3250 Gilleleje.

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Tryghed, omsorg & beskyttelse Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Maglesøhus er et privat bosted, behandlingssted samt botræningstilbud, til børn og unge i alderen 12-26 år.

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev -08 GOT Dronningensgade 31 Sdr.Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33

Læs mere

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Kvalitetsstandard For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Ungnorddjurs Åboulevarden 64 8500 Grenaa tlf : 89 59 25 50 www.ungnorddjurs.dk ung@ungnorddjurs.dk Heltidsundervisning i Ungnorddjurs Vision Heltidsundervisningen

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej Tilsynsrapport for "indtast institutionsnavn" Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Husene på Frydendalsvej

Husene på Frydendalsvej Husene på Frydendalsvej Frydendalsvej 29, 1809 Frederiksberg C, Telefon 33 31 12 48, Fax 33 31 03 51, e-mail 29@frydendalsvej.dk Frydendalsvej 8, 1809 Frederiksberg C, Telefon 33 21 12 48, e-mail 8@frydendalsvej.dk

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

SE. nr Birketoften 20, 3500 Værløse tlf.; , mail;

SE. nr Birketoften 20, 3500 Værløse tlf.; , mail; Idegrundlag Birketoften er et opholdssted for børn og unge mellem 6 og 18 år. Gældende for alle er, at de har fået en psykiatrisk diagnose: ADHD, autismespektrum forstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 28.1.2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med.

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med. Nr. Søby Børnehave Børnehavens værdier Vi har et fælles værdigrundlag i Nr. Søby Børnehave som danner udgangspunkt for hverdagen. I det følgende afsnit er disse værdier nærmere beskrevet. Værdi: venskaber.

Læs mere

Et socialpædagogisk opholdssted med intensiv døgnbehandling for unge mellem 12 og 18 år.

Et socialpædagogisk opholdssted med intensiv døgnbehandling for unge mellem 12 og 18 år. Et socialpædagogisk opholdssted med intensiv døgnbehandling for unge mellem 12 og 18 år. Grib bolden. Soranahus er et socialpædagogisk opholdssted med intensiv døgnbehandling. Vores slogan er Vejen til

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynet er gennemført d. 23. februar 2011 af pædagogiske konsulenter i Gribskov

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Værdier i det pædagogiske arbejde

Værdier i det pædagogiske arbejde Værdier i det pædagogiske arbejde SFO s formål er at drive en skolefritidsordning under privatskolen Skanderborg Realskole. SFO er i sin virksomhed underlagt skolens formålsparagraf. SFO ønsker et konstruktivt

Læs mere

Hejnsvig Skoles plan for sundhed og trivsel

Hejnsvig Skoles plan for sundhed og trivsel Hejnsvig Skoles plan for sundhed og trivsel Dato: 020910 Hejnsvig skole Bakkevej 9 7250 Hejnsvig Tlf. 72 13 14 10 www.hejnsvigskole.dk Hejnsvig Skoles plan for sundhed indeholder sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Visionen Tranegård vil både i skole og fritid danne og uddanne hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker.

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker. Lautrupgårdskolen. Lautrupgårdskolen er en specialskole inden for rammerne af folkeskoleloven, hvor der er afsat ekstra ressourcer til eleverne. Vi arbejder med et anerkendende børnesyn i en tillids skabende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:...

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... Indhold Forord:... 2 Pædagogiske mål:... 3 Selvvalgte aktiviteter:... 3 Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... 3 Æstetiske og sproglige kulturelle udtryksformer:... 3 Sundhed, bevægelse

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Indledning Pædagogiske overvejelser:

Indledning Pædagogiske overvejelser: Børnegårdens læreplan 2016 Indledning Børnegården har valgt at aldersopdele børnegruppen. Således at vi har et hus med vuggestue, et hus med mellemgruppe børn 3- ca. 4,5 år, samt et hus for de ældste børn

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Derudover er der en række nøgleord som kendetegner det pædagogiske arbejde ved Den selvejende institution Under Kastanien:

Derudover er der en række nøgleord som kendetegner det pædagogiske arbejde ved Den selvejende institution Under Kastanien: STILLINGSBESKRIVELSE Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat ledelsespersonale ved Den selvejende institution Under Kastanien. Generelt skal det slås fast at du som leder har ansvaret for de dispositioner

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid og empati. Vi gir omsorg, varme,

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato Marts 2013 Dok.nr. 41957-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2012 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum telefon

Læs mere

Fonden. Ud i det blå

Fonden. Ud i det blå Fonden Ud i det blå Beskrivelse af weekend- og ferieaflastning Basisdata Opholdsstedets navn: Ud i det blå Fonds-adresse: Munchs Vej 41, 9240 Nibe Administrations-adresse: Dr. Alexandrinesvej 4, 9600 Aars

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: at genskabe troen, selvværdet og selvtilliden, så de over tid kan få en uddannelse eller arbejde. at de unge lærer at

Læs mere