Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo Centeret.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk"

Transkript

1 Naturfagene i folkeskolereformen

2 Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink: kortlink.dk/uvm/cwxh

3

4 Tre overordnede mål 1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

5 Hvilke nye fag får eleverne? Med den længere og varierede skoledag indføres følgende ændringer af timefordelingen: En lektion mere om ugen i dansk i klasse En lektion mere om ugen i matematik klasse Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen En lektion mere om ugen i idræt i 1. klasse En lektion mere om ugen i musik i 1. og 5. klasse En lektion mere om ugen i håndværk og design i 4. klasse Indførelse af 2. fremmedsprog i 5. klasse med én lektion om ugen og i 6. klasse med to lektioner om ugen Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med én lektion om ugen Indførelse af valgfag fra 7. klasse med to lektioner om ugen. Udover fremrykningen af valgfag bliver det også muligt for skoler og kommuner at udbyde flere forskellige valgfag end i dag. Det kan fx være valgfag om astronomi, metal/teknologiværksted og udformningen af hjemmesider Emnebaseret udskoling. Der bliver mulighed for at tone valgfagene via valgfagspakker ud fra temaer som fx innovation og naturfag Faget hjemkundskab ændres til madkundskab

6 Hvor længe skal eleverne gå i skole? Skoleugen udvides til 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse (28) 33 timer for 4. til 6. klasse (30) 35 timer for 7. til 9. klasse. (33) I perioden frem til næste folketingsvalg vil eleverne kunne få en kortere skoleuge, hvis de fravælger at deltage i lektiehjælp. (Se tal i parentes)

7 Hvornår træder reformen i kraft? Den 13. juni 2013 er der indgået aftale mellem forligspartierne og de Konservative om at gennemføre hovedelementerne i aftalen fra skoleåret 2014/2015 Skolereformen med den ændring, at lektiehjælp gøres til et frivilligt tilbud efter skoletid træder i kraft fra august 2014

8 Hvad er understøttende undervisning? Understøttende undervisning er et nyt begreb. Eleverne kan være sammen på tværs af alder/niveau og med lærere, pædagoger og andre voksne Indeholder bevægelse/motion, lektiehjælp og faglig fordybelse I de mindste klasser er den understøttende undervisning sat til at fylde 7,7 timer om ugen. På mellemtrinnet ligger timetallet på 5 6 timer og i udskolingen fra 6,2 7,2 timer.

9 Hvad er understøttende undervisning? Den understøttende undervisning skal bruges til at arbejde med en række elementer, der har betydning for, at eleverne får mere ud af den fagopdelte undervisning. Det kan fx være varierede og differentierede undervisningsformer, bevægelse, faglig fordybelse og træning i lektiecaféer og understøttende læringsaktiviteter, der har til formål at udvikle elevernes undervisningsparathed ved at arbejde med deres sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

10 Hvordan inddrages pædagoger og medarbejdere med andre relevante kompetencer i skolen? Pædagoger mv. vil fx kunne støtte og supplere læreren i de fagopdelte timer Pædagoger mv. vil kunne varetage understøttende undervisning alene med eleverne I indskolingen kan pædagoguddannede varetage afgrænsede undervisningsopgaver inden for deres kompetence og de pågældendes kvalifikationer i øvrigt

11 Hvordan skal reformen løfte elevernes faglighed? Der skal gives mulighed for at arbejde med en lang række elementer, der har betydning for elevernes faglige færdigheder, læring og trivsel. Det drejer sig bl.a. om alsidig udvikling og læringsrelevante kompetencer, alsidige læringsstrategier, tilegnelsen af viden og kreativitet, motivation, refleksion, bedre undervisningsmiljø og trivsel, samarbejde mellem lærere og pædagoger, bevægelse og motion, kobling af teori og praksis og mulighed for lektiehjælp.

12 Resultatmål Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges.

13 Karakterer? Indføres der karakterer tidligere end i dag? Nej, der indføres ikke karakterer tidligere end i dag.

14 Hvor meget motion og bevægelse skal der være i skolen? På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter dagligt i løbet af den længere og varierede skoledag. Det skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge og understøtte motivation og læring i skolens fag.

15 Hvad betyder ændringen af holddannelsesreglerne? Reglen om, at eleverne skal undervises i deres klasse i den overvejende del af undervisningstiden (50 pct. reglen), ophæves for klassetrin. Niveaudelt fagundervisning skal evalueres hver måned og kan først ske efter skoleårets begyndelse.

16 Og endnu mere. Korps af læringskonsulenter Forenkling og præcisering af Fælles Mål Ole Haubo Centeret.dk

17 Naturfagene i reformen?

18 Prøver I aftaleteksten står: På baggrund af udredningen og erfaringerne fra de i gangværende forsøg med nye prøveformer udarbejdes et oplæg til videreudvikling af afgangsprøverne, hvor fokus bl.a. vil være på tværfaglige, projekt og produktorienterede prøver og prøver med brug af it. Dette oplæg forelægges aftaleparterne. Prøverne skal motivere og understøtte en moderne og tidssvarende undervisning, der også er rettet mod verden uden for folkeskolen.

19 Den fælles naturfagsprøve er udsat på ubestemt tid. De 13 flerfaglige trinmål for naturfagene er stadig obligatoriske.

20 Fælles naturfaglige trinmål Målet med de flerfaglige trinmål er, at eleverne i folkeskolen i højere grad skal opleve at naturfagene spiller sammen, ligesom de gør i det virkelige liv, fx i forskningen og den måde hvorpå vi bruger, taler om og forholder os til natur, levevilkår, ressourcer, teknologi, miljø og sundhed. Målet er, at alle elever oplever naturfag som en del af almendannelsen, og måske får nogle endda lyst til at uddanne sig inden for området.

21 Eksempel på fælles naturfaglige trinmål efter 8. klassetrin Biologi, fysik/kemi og geografi Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til At kende til grundvandsdannelse i Danmark og forhold, der har indflydelse på vores muligheder for at indvinde rent drikkevand

22 De flerfaglige trinmål i undervisningen Der kan arbejdes med flerfaglige trinmål på forskellige måder: Gennem flerfaglig undervisning, hvor fagenes timer lægges sammen. Lærerne aftaler indbyrdes deres opgaver. Ved parallelle og koordinerede forløb. Hvert fag anvender sin særlige vinkel på området. Ved koordinerede undervisningsforløb i de enkelte fag. Forløbene følger efter hinanden på hensigtsmæssig vis.

23 Undervisningens organisering i meningsfulde helheder 8.a 8.b Fysik/kemi Biologi Fysik/kemi Biologi Biologi Geografi Biologi Geografi Geografi Fysik/kemi Geografi Fysik/kemi Undervisningens organisering kan øge oplevelsen af meningsfulde helheder hos eleverne Skabe optimale muligheder for helhedsforståelse af det faglige indhold

24 Naturfag i tiden ntsnet.dk/naturfagitiden En bredt sammensat arbejdsgruppe nedsat af NTS centeret havde til opgave at afdække og belyse mulighederne for at sammentænke målbeskrivelserne for naturfagene i folkeskolen og etablere en fælles ramme for fagene. Dette er udmøntet i en rapport, hvori det anbefales, at naturfagene biologi, fysik/kemi og geografi på klassetrin moderniseres og nytænkes på en række områder. De enkelte kapitler i rapporten belyser potentialer for og barrierer mod fagenes samspil ud fra forskellige perspektiver. Rapporten inddrager relevant forskning, erfaringer fra skolens praksis samt holdninger og synspunkter, som er fremsat over for arbejdsgruppen i den dialog, som gruppen har ført med nogle af skolens og fagenes vigtigste interessenter. Rapporten anbefaler, at man går videre med hensyn til at bringe de eksisterende naturfag i et frugtbart samspil ude på skolerne, og at man politisk skaber åbning for forsøg med et helt nyt integreret naturfag.

25 Læremidler til flerfaglige naturfaglige undervisningsforløb

26 Til din undervisning ntsnet.dk/tildinundervisning Undervisningsforløb og aktiviteter målrettet undervisningen i natur, teknik og sundhed. NTS samarbejder med en række eksisterende portaler, så du får lettere ved at få overblik over de mange muligheder. Og måske er der også et forløb, du har lyst til at dele?

27 Nørdakademiet Ntsnet.dk/NØRD Dr.dk/noerdakademiet Indgang til Nørdakademiet 22 videoer, lærervejledning, spil mv. til flerfaglig undervisning i naturfagen klasse. Udviklet af DR i samarbejde med NTS.

28 Forløb på tværs Ntsnet.dk/PåTværs Indgang til 11 undervisningsforløb fra lærer til lærer til flerfaglig undervisning i naturfagene klasse. Forløb på tværs er en række undervisningsforløb, der baserer fællesfaglig naturfagsundervisning på trinmål fra de enkelte naturfag på klassetrin.

29 Inspiration til naturfagene 10 spændende undervisningsforløb ntsnet.dk/projektsyd ProjektSyd fra børnehave til ph.d. Undervisningsforløb der skal være med til at styrke interessen for natur, teknik og sundhed. Se også fysisk folder.

30 NATURFAG I SPIL viacfu.dk/naturfagispil NATURFAG I SPIL tværfagligt samarbejde mellem naturfagene Bliv fagligt opdateret og klar til samarbejdet mellem naturfagene Naturfagskonference i Naturvidenskabernes Hus onsdag den 27. november Læs mere og tilmeld viacfu.dk/naturfagispil

31 Tak for nu

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere