LUFTRENSERE LUFTRENSNINGSSYSTEMER. Små problemer bliver. hurtigt STORE. Clean air solutions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUFTRENSERE LUFTRENSNINGSSYSTEMER. Små problemer bliver. hurtigt STORE. Clean air solutions"

Transkript

1 LUFTRENSERE LUFTRENSNINGSSYSTEMER Små problemer bliver hurtigt STORE Clean air solutions

2 FÅ LØST DINE MINDSTE PROBLEMER FØR DE BLIVER STORE Camfils sortiment af patenterede rensere har de mest effektive HEPA filtre på markedet. De er designede til at fungere som et supplement til dit eksisterende ventilationssystem og giver dig reducerede energiomkostninger, mere effektiv produktion og et sundere arbejdsmiljø med mindre støv og færre skadelige partikler. På de følgende sider kan du læse om, hvordan vores rensere kan få en til at føles lettere at trække vejret i. Og hvorfor du sparer penge, når du tager dig af dine mindste problemer, før de bliver store. 2 Camfil Clean Air Solutions Camfil Clean Air Solutions 3

3 Luftrensere DETTE ER HVAD DU FÅR, NÅR DU INVESTERER I EN CAMFIL LUFTRENSER: Reducerede energiomkostninger. Effektiv rensning betyder, at indendørsen kan blive cirkuleret, hvilket betyder, at der ikke er brug for så meget erstatnings, som der skal opvarmes. Opvarmningen er gjort mere effektiv, og energiomkostningerne er reducerede. Mere effektiv produktion. Luftrensere kan bruges i rengøringszoner. Det betyder, at du kan levere ekstremt ren til overflader, der er særligt følsomme, mens andre områder af rummet på samme tid kan opretholde et lavere niveau. Dette sparer penge, og på samme tid minimeres antallet af driftsforstyrrelser forårsaget af snavs og støv. Reduceret behov for rengøring. Hvis du vil reducere rengøringen, så rens en. Vores filtre renser en og fjerner støv. Når en er helt fri for partikler og støv, er dine produkter beskyttede. Dele af lokaler, som er vanskelige at rengøre, holdes rene i længere tid og rengøringsfrekvensen kan reduceres med op til 50 pct. Sundere medarbejdere. Dårlig kan føre til hovedpine, astma og irritation af vejene. Forurenet påvirker både sundheden for personalet samt deres præstationer. Så ved at rense en opnår du reduceret sygefravær, en forbedret arbejdsindsats og en øget følelse af velvære. Et bedre miljø. Vi bruger Absolute filtre, fordi de renser mekanisk i stedet for elektrostatisk. Elektrostatiske og hybrid-filtre frigiver skadelige kemikalier i en, såsom ozon og frie radikaler. Alle vores filtre er miljømærkede samt klassificerede og standardiserede. 100% PARTIKELFORDELING Masse 0% Koncentration Kulstofholdige partikler Antal Forbrændingspartikler Grovpartikler 0,001 µm 0,01 µm 0,1 µm 1 µm 10 µm Nano Ultrafine Fine partikler Kittelson, 1998 et al. Hvis du samler massen af nanopartikler, der svæver i en omkring os, vil deres areal være tusindvis gange større end de tungere partikler. Den røde graf viser, at 99% af partiklerne i miljøet er nanopartikler. Partiklerne omkring 2,5 μm og større er få i antal, men vejer mere. Nanopartiklerne klynger gradvist sammen og danner større partikler. 4 Camfil Clean Air Solutions Camfil Clean Air Solutions 5

4 Luftrensere RENERE LUFT SPARER PENGE Camfils rensere renser en for selv de mindste partikler. Vores HEPA filtre er så effektive, at en skal passere gennem ventilationsanlægget tre gange for at opnå samme niveau af filtrering som fra én cirkulation gennem vores rensere. Såvel som en bliver betydeligt renere, gøres opvarmningen mere effektiv og energiomkostningerne reduceres. Med en renser som et supplement til dit eksisterende ventilationssystem, kan du cirkulere og rense den opvarmede, som allerede er til stede i rummet i stedet for at suge ind og opvarme ny kold udefra. Luftrensere kan spare endnu flere penge i rum med højt til loftet, specielt i vinterperioden. Da varmen stiger op, er temperaturen højere ved loftet end ved gulvet. Vores rensere blander en, så forskellen i temperaturen udlignes. Resultatet er varmere ved gulvet, som igen betyder, at varmesystemet ikke behøver at arbejde så hårdt. Forskellige faktorer, der gør en renser til en pengesparende investering, inkluderer det faktum, at renere forlænger produktets levetid på belysning, trucks, lagersystemer og andet teknisk udstyr. ET BEDRE ARBEJDSMILJØ Dårligt indeklima påvirker både sundheden for medarbejdere og deres præstationer. Bakterier, støv, vira og skadelige partikler i en kan forårsage kløende øjne, hovedpine og en tilstoppet næse. Desuden kan det også give anledning til astma og irritation af vejene. Camfils rensere renser en og bekæmper effektivt disse problemer. Dette fører til en øget arbejdsindsats, mindre sygefravær og, der er let at trække vejret i. Vores rensers højeffektive HEPA filter renser en for selv de mindste nanopartikler. Det føles lettere at trække vejret, personalet er sundere, og behovet for rengøring er reduceret. En loft-monteret renser renser en effektivt for nanopartikler samt store synlige støvpartikler. Samtidig bliver en blandet, hvilket giver en højere gennemsnitlig temperatur i gulvhøjde. På samme tid vil du bemærke, hvordan hylder, produkter på lageret, inventar og udstyr ikke længere samler støv så let. Dine produkter er beskyttede, og produktionen gøres mere effektiv. Dele af lokalerne, som er vanskelige at rengøre, holdes rene i længere tid og behovet for rengøring reduceres - det er ikke usædvanligt at rengøringsfrekvensen halveres. Nanopartikler fra dieselemissioner har dannet en klynge i alveolerne. På lang sigt kan dette føre til hjertekar-sygdomme. Dette er et stadig mere almindeligt problem i bygninger beliggende i miljøer med tung trafik. 6 Camfil Clean Air Solutions Camfil Clean Air Solutions 7

5 Luftrensere TO LUFTRENSERE ARBEJDER SAMMEN I ET RENSNINGSSYSTEM Lavere klasse Højere klasse I rum 1 skaber den indblæste overtryk. Det betyder, at en, når den har passeret gennem renseren, bliver transporteret til rum 2. Her bliver en suget gennem en anden renser, hvilket yderligere øger kvaliteten. Der kan også bruges forskellige effektive filtre i renserne til at styre kvaliteten. I dette tilfælde er det et H13 filter, der bruges i rum 1, hvor den forurenede indblæsnings kommer ind. Denne metode bruges i lokaler, der anvendes til produktion, i sluser såvel som i andre miljøer. H13 Rum 2 Rum 1 OVERTRYK Præcis som i eksemplet ovenfor bliver overtryk skabt, når en bliver renset og blæst ind i rummet. Ved at gøre dette opnås et helt igennem kontrolleret indeklima i det pågældende rum. Dette er nyttigt i processer, der involverer anlæg, fødevarer, elektroniske installationer og andre følsomme produktionsenheder. Dårlig UNDERTRYK Billedet viser et tappeanlæg, der kræver en masse ren bag dets glasflader. Luft udefra suges ind i renseren og passerer gennem det højeffektive HEPA filter, før det ledes ind i tapperiet. RENGØRINGSZONER OPNÅR EN MERE EFFEKTIV LUFTRENSNING Ofte er der forskellige krav til kvaliteten på store lokaliteter, afhængigt af typen af foretagender, der finder sted i de forskellige dele af bygningen. På trods af at være baseret på det samme ventilationssystem, kan en renser variere, hvor ren en skal være i forskellige zoner, selv om der ikke er vægge til at opdele lokaliteterne. 8 Camfil Clean Air Solutions Dette er muligt, fordi vores rensere kan transportere en over lange afstande og levere en i særligt følsomme dele af lokalerne. Luftrenserens enheder optimerer strømmen med henblik på at imødekomme kravene fra din virksomhed. I dette eksempel er suget ud af aflukket og renset, inden det ledes ind i rummet. Luftrenseren gør det også muligt at rense en mange gange før frigivelsen, med henblik på at opnå øget kontrol med kvaliteten. Undertryk bruges for eksempel på byggepladser og i industrier, hvor et lille beskidt produktionsareal i store lokaliteter skal holdes isoleret. RENGØRINGSZONER I ÅBNE LOKALER I dette eksempel bliver en renset i renserens HEPA filter. Derefter passerer den gennem røret langs loftet, hvor en udledes fra hullerne langs væggen. Den rensede skaber dermed et slags gardin, der opdeler rummet i to zoner - en med højere kvalitet og en med lavere kvalitet. Dårlig Lägre klass Dårlig Camfil Clean Air Solutions 9

6 Luftrensere TRE EKSEMPLER PÅ HVORDAN EN CAMFIL LUFTRENSER GØR EN FORSKEL SERVERRUM M 2 PROBLEM: Ombygning af serverrum med et samlet areal på m 2 Utilstrækkelig kvalitetskontrol Utilstrækkelig temperaturkontrol LØSNING: 16 x CC 6000 installerede under ombygningen, to i hvert serverrum samt en række supplerende i klimakamre RESULTAT: Optimal kvalitet og temperatur Serverrummet var i stand til at forblive funktionsdygtigt samtidig med ombygningen Reduceret energiforbrug Syrer fjernet med molekylære filtre OPBEVARING/PRODUKTION M 2 OPBEVARING/LOGISTIK M 2 PROBLEM: LØSNING: RESULTAT: PROBLEM: LØSNING: RESULTAT: To store lagre, m 2 hver, højde 9 m Usundt arbejdsmiljø Støvproblem CC 6000 installation Konstant mængde Bedre arbejdsmiljø partikelkoncentration kun 20% af de oprindelige niveauer Reduceret behov for rengøring Reduceret vedligeholdelsesomkostninger Støv og skidt i et m 2 lagerområde Usundt arbejdsmiljø Problemer med emballagemaskinens følere Service- and leasingaftale for 11 stk. CC 6000 Konstant mængde Realtids måling af partikler Betjening og styring af blæserhastighed samt mængde via internettet 30% lavere vedligeholdelsesomkostninger Ikke flere problemer med emballagemaskinens følere Færre forstyrrelser og operationelle driftsstop Bedre arbejdsmiljø 50% bedre kvalitet Lavere udgifter til energi som følge af en højere gennemsnitlig temperatur i gulvhøjde Reduceret behov for skifte via ventilation som følge af en effektiv filtrering 10 Camfil Clean Air Solutions Camfil Clean Air Solutions 11

7 Luftrensere PATENTERET TEKNOLOGI FORHINDRER SMÅ PROBLEMER I AT BLIVE STORE En Camfil renser er kendetegnet ved højeffektiv rengøring, energibesparelser og næsten lydløs drift. I modsætning til alle andre rensere på markedet, har vores HEPA filtre en grad af rensning, der kan fjerne selv de mindste partikler, som er de sværeste at opfange. Luftrenseren er også helt unik, fordi den kan suge fra to retninger. Det gør det muligt at have forskellige rengøringszoner, der forbedrer effektiviteten af rensningen betydeligt. Indbyggede sensorer, der automatisk regulerer indeklimaet fås som ekstraudstyr. 2 1 Kvaliteten af en bliver så tilpasset antallet af personer i lokalet. CC 6000 kan også tilsluttes via netværk til fjernbetjening og gennemgang af filterskiftintervallet. HVORDAN PLACERES EN CAMFIL LUFTRENSER Ved at tage det eksisterende ventilationssystem, temperaturforholdene i rummet samt problemer i form af støv- og partikelgenereringsområder i betragtning, kan vi afgøre, hvordan renserens rensningsenheder skal placeres for optimal effektivitet. Nedenfor kan du se nogle diagrammer med eksempler på, hvordan positionering kan forekomme i forskellige rum. UDENFOR Outside FILTER Filter Loft ved 22 Gulv ved 22 I rum med højt til loftet Ventilationen forsyner rummet med iltrig. Da loftshøjden er stor, bliver renseren ophængt i loftet, hvorfra den forsyner hele rummet med et bedre og renere indeklima. Da varmen stiger op, er temperaturen normalt højere ved loftet. Luftrenseren blander en og hæver temperaturen i gulvhøjde, hvilket betyder, at varmeudgifterne kan reduceres. 1. Først passerer en gennem to forfiltre - som regel et plisseret EcoPleat eller posefilter. 2. Bag disse er der et HEPA filter som er et enestående, miljøvenligt Absolute filter. Det er så effektivt, at en skal passere gennem et ventilationsanlæg tre gange for at opnå samme niveau af rensningen, som fra én cirkulation gennem renseren. Takket være en meget stor filteroverflade er levetiden forlænget og filtreringseffektiviteten øget. Ved omhyggeligt at styre udskiftningen af forfiltrene kan du forlænge HEPA filterets levetid endnu mere. 3. Alle Camfils rensermodeller har mindst to indtag, der gør det muligt at blande og rense kvaliteten fra to områder med forskellige temperaturer Den eneste bevægelige del i en renser er ventilatoren. Ventilatoren er placeret under filtrene og skaber et jævnt undertryk i det rensede kammer, der er efter filtrene. Vores EC-ventilatorer har et lavt energiforbrug og kan styres via internettet for en optimeret, on-demand rensning med meddelelse om, hvornår filtrene skal skiftes. 5. Udblæsningen kan være på to sider med 315 mm runde standardforbindelser eller med lyddæmpere på den ene eller begge sider. Dette gør det muligt at tilslutte CC 6000 til de fleste størrelser rør, såvel som det tillader den at recirkulere. UDENFOR Outside FILTER Filter UDENFOR FILTER Frisk God Kvalitet Med fortrængningsventilation Denne type ventilation indebærer, at indblæsningsen bevæger sig langs gulvet og opretholder en lavere temperatur end en i rummet. Derfor bør renserens udblæsning sigte i samme retning som strømmen, så den arbejder med strømmen og ikke imod den. Luftrensning af gulv og loft I rum med højt til loftet er den mest effektive løsning at kombinere en loft-ophængt renser med en fritstående enhed. Fordi de større partikler falder til jorden betydeligt hurtigere end nanopartikler, kan du derfor håndtere hver type partikel på det punkt, hvor de er mest almindeligt forekommende. 12 Camfil Clean Air Solutions Camfil Clean Air Solutions 13

8 Luftrensere HVOR REN ER LUFTEN I DINE RUM? CAMFIL IAQ ANALYSE OVERVÅGER OG MÅLER DIN LUFTKVALITET I REALTID RUM UDEN LUFTRENSER ,000 partikler/m 3 passerer gennem filtret og forbliver i det indendørs miljø. IAQ betyder indendørs kvalitet og er en måling af indeens kvalitet. Som en ekstra mulighed til dit rensningssystem, kan du vælge Camfil IAQ Analyse, der giver et direkte billede af kvaliteten i dine rum. Vi overvåger kvaliteten, og alle målinger bliver gemt i en IAQ database, som indeholder millioner af måleværdier og benchmarks for indeklima og kvalitet. Som kunde har du mulighed for at se analysen i realtid på tidspunktet for målingen, og alle målinger kan let sammenlignes med hinanden. Ved hjælp af en kalibreret partikeltæller kan mængden af partikler i en undersøges. Ved at abonnere på denne tjeneste vil du som kunde altid have en partikeltæller på stedet forbundet til en computer, der overvåger indeklimaet. Når en unormal partikelfordeling er identificeret eller i tilfælde af andre formodede problemer, udfører vi en analyse med et scanningselektronmikroskop (SEM) med tilhørende røntgenanalysesystem (EDAX). Efter behov analyseres antal, vægt og struktur af partiklerne samt den kemiske sammensætning af og elementindhold. Vi har mere end 10 års erfaring med dette. Vi arbejder også sammen med mange af verdens førende laboratorier ved yderligere analyser. Vores IAQ rapporter er baserede i henhold til følgende standarder for klassificering: SS EN, SS EN ISO og IEST. IAQ Analyse. Måling af forskellige partikelstørrelser i realtid. UDENDØRS LUFT FILTRE I ALMINDELIG VENTILATION Indeholder cirka ,000 partikler/m 3. Vores markedsledende F7-klassificerede filtre har en minimum virkningsgrad på 56%. RUM MED CAMFIL LUFTRENSER Luftrenserens HEPA filter renser 99,93% af partiklerne i det indendørs miljø. REN LUFT Kun partikler/m 3 er tilbage. 14 Camfil Clean Air Solutions Camfil Clean Air Solutions 15

9 IAQ SCREENING Analyser af kvaliteten ved et simpelt tryk på en knap. Boksen er placeret direkte, hvor måleværdierne skal indsamles, og efter otte timer viser den, hvordan en ser ud kemisk samt hvilke typer af partikler, den indeholder. CAMFIL IAQ ANALYSE En database, der indeholder målinger fra hele verden giver os adgang til de gennemsnitlige værdier for forskellige indendørs miljøer. Med databasen som benchmark kan vi vise en oversigt, der giver et direkte billede af kvaliteten i vores kunders lokaliteter. MÅLING AF DOSIS Luften suges via en vakuumpumpe ind i en beholder, der opsamler partikler større end 0.1μm. Ved hjælp af X-raysystemet (EDS) kan selv den kemiske sammensætning af partiklerne ses. GIGACHECK En metode, der selektivt måler gasformig båren molekylær kontamination. LUFTRENSERE TIL FORURENEDE OMRÅDER 16 Camfil Clean Air Solutions

10 LUFTRENSNINGSSYSTEMER PRODUKTSORTIMENT INDUSTRI LUFTRENSERE PRODUKTSORTIMENT CITY CC 300 Concealed En renser, der er velegnet til at blive bygget ind i et skab over et nedsænket loft. Enheden har indtag og udblæsning med standard Spiro-forbindelse på Ø 250 mm, hvilket gør kanaltilslutning simpel. Størrelse: x 310 x 360 mm Luftvolume: max 300 m 3 /h Luftrensningsområde: max 70 m 2 Forfilter + HEPA filter + molekylært filter CC 6000 Meget velegnet til støvede miljøer og større lokaliteter såsom fødevareindustrien, værksteder og lagerbygninger. CC 6000 er mobil, effektiv og nem at installere som fritstående, væg- eller loftmonteret enhed. Den kan også bruges i kombination med Camfils filterskabe. Størrelse: 798 x x 820 mm Luftvolume: max m 3 /h Luftrensningsområde: max m 2 Forfilter + HEPA filter 18 Camfil Clean Air Solutions CC 2000 Anvendes som en mobil enhed eller fritstående, vægmonteret eller loftmonteret. Velegnet til både større lokaliteter og til industri. Da den kan håndtere byggeristøv, svampe og asbest, er den velegnet til nedrivning, montering eller andre aspekter af byggeriet. Kulfiltre kan fås som ekstraudstyr til reduktion af røg, gas og emissioner. Størrelse: 750 x x 260 mm Luftvolume: max m 3 /h Luftrensningsområde: max 300 m 2 Forfilter + HEPA filter CC 800 Velegnet til alle former for rensning af indendørs miljøer, såsom kontorer, boliger, klasseværelser og andre offentlige miljøer. CC 800 renser normal kontor såvel som mere ekstreme miljøer. Størrelse: 610 x 560 x 260 mm Luftvolume: 800 m 3 /h Luftrensningsområde: 100 m 2 CITY S (Lille) Til mindre rum. City S giver den mest kraftfulde kombination af kompakt og målrettet styring af gasser, lugte og kemikalier i kombination med partikelfiltration. Designet og udviklet til hospitaler, kontorer og skoler, hvor ren har stor betydning. Størrelse: 329 x 462 x 338 mm Luftvolume: 250 m 3 /h Luftrensningsområde: 45 m 2 CITY M (Medium) CITY M giver den mest kraftfulde kombination af kompakt og målrettet styring af gasser, lugte og kemikalier i kombination med partikelfiltration. Designet og udviklet til hospitaler, kontorer og skoler, hvor ren har stor betydning. Størrelse: 329 x 703 x 338 mm Luftvolume: m 3 /h Luftrensningsområde: 75 m 2 Camfil Clean Air Solutions 19

11 CAMFIL ER VERDENS FØRENDE INDEN FOR VENTILATIONSFILTRE OG RENLUFTSLØSNINGER. Camfil er globalt førende indenfor rensløsninger med mere end 50 års erfaring. Vores løsninger beskytter mennesker, processer og miljø til gavn for menneskers sundhed, øger ydeevnen samt mindsker og styrer energiforbruget. 26 produktionsanlæg, tre R&D faciliteter og 65 lokale salgskontorer på verdensplan yder service og support til vores kunder. Camfil Group har hovedsæde i Sverige, men mere end 95% af salget er internationalt. Koncernen har cirka medarbejdere og salg for omkring SEK 6,0 milliarder.

LUFTRENSERE. Små problemer bliver. hurtigt STORE. Clean air solutions

LUFTRENSERE. Små problemer bliver. hurtigt STORE. Clean air solutions LUFTRENSERE Små problemer bliver hurtigt STORE Clean air solutions FÅ LØST DINE MINDSTE PROBLEMER FØR DE BLIVER STORE Camfils sortiment af patenterede rensere har de mest effektive HEPA filtre på markedet.

Læs mere

CamCleaner luftrenser Små problemer bliver hurtigt store.

CamCleaner luftrenser Små problemer bliver hurtigt store. CamCleaner renser Små problemer bliver hurtigt store. Clean air solutions Få løst dine mindste problemer, før de bliver store. CamCleaner er en serie af patenterede rensere med de mest effektive HEPA-filtre

Læs mere

CamCleaner luftrenser Små problemer bliver hurtigt store.

CamCleaner luftrenser Små problemer bliver hurtigt store. CamCleaner renser Små problemer bliver hurtigt store. Clean air solutions 2 Pas godt på dine mindste problemer, før de bliver store. CamCleaner er en serie af patenterede rensere med de mest effektive

Læs mere

NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE

NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE CITY M LUFTRENSER FRA CAMFIL Camfil Clean Air Solutions 1 I løbet af få timer (afhængig af størrelsen på rummet) vil en CITY luftrenser

Læs mere

Clean air solutions CITY M LUFTRENSER

Clean air solutions CITY M LUFTRENSER Clean air solutions CITY M LUFTRENSER VORES LUFTRENSERE VIL TAGE DIG TUSINDER AF ÅR TILBAGE I TIDEN. HVORFOR SKAL VI INSTALLERE LUFTRENSERE NÅR VI HAR ET VELFUNGERENDE VENTILATIONSSYSTEM? Forestil dig,

Læs mere

Clean air solutions CITY S, CITY M LUFTRENSERE

Clean air solutions CITY S, CITY M LUFTRENSERE Clean air solutions CITY S, CITY M LUFTRENSERE VORES LUFTRENSERE VIL TAGE DIG TUSINDER AF ÅR TILBAGE I TIDEN. HVORFOR SKAL VI INSTALLERE LUFTRENSERE NÅR VI HAR ET VELFUNGERENDE VENTILATIONSSYSTEM? Forestil

Læs mere

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 CAMFILS BEDSTE A+ KLASSIFICEREDE POSEFILTER. Clean air solutions

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 CAMFILS BEDSTE A+ KLASSIFICEREDE POSEFILTER. Clean air solutions Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 CAMFILS BEDSTE A+ KLASSIFICEREDE POSEFILTER Clean air solutions HI-FLO II XLT 7 Det nye Hi-Flo II XLT 7 er Camfils bedste A+ klassificerede NU LANCERES VORES BEDSTE POSEFILTER

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Ø ko n o m i s ke f o rd e l e ve d r e n l u f t. Camfil Farr clean air solutions

Ø ko n o m i s ke f o rd e l e ve d r e n l u f t. Camfil Farr clean air solutions Ø ko n o m i s ke f o rd e l e ve d r e n l u f t Camfil Farr Segment brochure LC C L iv s cy k l u s o m ko s t n i n ge r Camfil Farr clean air solutions H va d ko s t e r re n l u f t I et ventilationsanlæg

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL PM1 TRACKER. Gør det usynlige synligt: mål og forbedr dit indeklima. Clean air solutions

INSTRUKTIONSMANUAL PM1 TRACKER. Gør det usynlige synligt: mål og forbedr dit indeklima. Clean air solutions INSTRUKTIONSMANUAL PM1 TRACKER Gør det usynlige synligt: mål og forbedr dit indeklima Clean air solutions Instruktionsmanual - PM1 Tracker INDHOLD 1. Introduktion...3 2. Start/Stop af enheden...4 3. PM

Læs mere

ERHVERVSTÆPPER VEJLEDNING TIL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD FLOTTE TÆPPER I MANGE ÅR

ERHVERVSTÆPPER VEJLEDNING TIL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD FLOTTE TÆPPER I MANGE ÅR ERHVERVSTÆPPER VEJLEDNING TIL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD FLOTTE TÆPPER I MANGE ÅR VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR FLETCO ERHVERVSTÆPPER : 2 INDHOLD: Et rent tæppe gør en forskel... 3 Undgå at tæppet bliver

Læs mere

HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT.

HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT. OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 EN NY KLASSIFIKATION FOR VENTILATIONSFILTRE HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT. OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 0.9 m 3 /s Clean air solutions m 3 /s 0.9 SPAR ENERGI, PENGE

Læs mere

Energivenlig ventilation til svineproduktion

Energivenlig ventilation til svineproduktion Energivenlig ventilation til svineproduktion Climate for Growth Energivenlig ventilation Energivenlig ventilation Ventilation er en forudsætning for at kunne skabe et sundt staldmiljø og for at give dyrene

Læs mere

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Ventilation Generelt Der er ca. 15.000 ventilationsanlæg i Danmark, der forsyner offentlige bygninger og arbejdspladser med frisk luft. Heraf er rigtig mange anlæg indstillet

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 1 GENERELLE GMP OG DESIGNPRINCIPPER Dette dokument beskriver generelle principper, som gælder for flere procesområder og funktioner, specifikt design- og bygningsmæssige aspekter, der har indirekte indflydelse

Læs mere

Tænk grønt det betaler sig

Tænk grønt det betaler sig Tænk grønt det betaler sig I årtier er bygninger blevet opvarmet og ventileret uden hensyntagen til energiforbrug og CO2-udledning. I dag står verden over for klimaudfordringer, som gør, at måden, hvorpå

Læs mere

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000-

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade og ren luft Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade luftfilteret garanterer: Sund luft I rum, hvor flere mennesker lever, såsom stuer, soveværelser, kontorer og

Læs mere

ren luft udledning hvilket svarer til den mængde, der udledes af 600.000 biler.

ren luft udledning hvilket svarer til den mængde, der udledes af 600.000 biler. I A Q r o a d s h o w ren luft Hvorfor har vi brug for ren luft? Vores industrialiserede verden har ændret mange ting for os mennesker. Øget forurening er en af de ændringer, der har påvirket vores miljø.

Læs mere

Indeklima i medborgerhus

Indeklima i medborgerhus Indeklima i medborgerhus Om Hvidovre Medborgerhus Anlæg og resultater Tekniske løsninger Case for metodeudvikling Brugerne før og under byggeprocessen Kontakter Fokus på indeklimaproblemer for medarbejderne,

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang

Læs mere

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart OPTIMAL YDLS TAKKT VÆR DOBBLT UDSKILLRFUNKTION Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart fantastisk nyskabelse Der findes altid luftbobler og smudspartikler i varme- og kølesystemer. Smudset

Læs mere

Bakteriefrit vand. Point-of-use filtrering - den sikre løsning. Stop Legionella

Bakteriefrit vand. Point-of-use filtrering - den sikre løsning. Stop Legionella R Bakteriefrit vand Point-of-use filtrering - den sikre løsning Stop Legionella - og andre bakterier T-Safe er en produktserie fra det danske firma, Tandrup Water Solutions A/S. Serien omfatter: Brusere

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

NYHED! Gyptone Quattro 70

NYHED! Gyptone Quattro 70 NYHED! Akustiske lofter og vægge med fine perforeringer NYHED! Rene, lyse overflader med behagelig lyd Skab æstetiske omgivelser med et behageligt lydmiljø. Den nye serie gør det muligt at designe rum

Læs mere

STUDOR MINI-VENT VVS-INSTALLATION RØR / FITTINGS AFLØBSRØR M.V. 50 / 40 / 32 MM VACUUMVENTIL Kan anvendes til max. 5 etager.

STUDOR MINI-VENT VVS-INSTALLATION RØR / FITTINGS AFLØBSRØR M.V. 50 / 40 / 32 MM VACUUMVENTIL Kan anvendes til max. 5 etager. STUDOR MINI-VENT 50 / 40 / 32 MM VACUUMVENTIL Kan anvendes til max. 5 etager. VVS-nummer Godkendelser Pakkeenhed 17 3924 050 EN 12380 1/80 STUDOR MINI-VENT er en vacuumventil, der er godkendt til afløbsledning

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed HELBRED OG INDEKLIMA Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed Helbred, indeklima og luftkvalitet Godt indeklima betaler sig Produktiviteten

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Ilden skal være en oplevelse Aduro forener flot design, brugervenlighed, kvalitet og funktion i en alsidig produktpalette. Med Adurobrændeovnene

Læs mere

Egnen virksomhed - Carbon Capture

Egnen virksomhed - Carbon Capture Egnen virksomhed - Carbon Capture Emil Hansen Jonas Fardrup Hennecke Mathias Brodersen Simon Paw Dam Bodholt Indholdsfortegnelse: Forside Side 1 Indholdsfortegnelse: Side 2 Forord Side 3 Indledning Side

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme varmepumper Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Ryparken Lille Skole. VELUX ovenlysmoduler mere dagslys og sundere arbejdsmiljø. An energy renovation project

Ryparken Lille Skole. VELUX ovenlysmoduler mere dagslys og sundere arbejdsmiljø. An energy renovation project Ryparken Lille Skole VELUX ovenlysmoduler mere dagslys og sundere arbejdsmiljø An energy renovation project Fra tøj og tekstiler til dansk og matematik Nye tider for Ryparken Lille Skole Ryparken Lille

Læs mere

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg Trykluft Optimering og projektering af anlæg Indholdsfortegnelse Trykluft...2 Trykluftanlæg...2 Energiforbrug i trykluftanlæg...2 Optimering af eksisterende anlæg...3 Trykforhold...3 Lækager...3 Lækagemåling...4

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

OLIESEPARATOR. Olieseparatorer Til separering af alle typer overfladeolie fra procesvæsker ved temperaturer helt op til 95.

OLIESEPARATOR. Olieseparatorer Til separering af alle typer overfladeolie fra procesvæsker ved temperaturer helt op til 95. PRODUKTSORTIMENT 1 OLIESEPARATOR Vores navn står for højeste kvalitet, udført i rustfrit stål. Over 2000 m² produktions- og administrationslokaler muliggør den højeste fleksibilitet i vores kundetilpassede

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

KATALOG HÅND & HÅRTØRRER

KATALOG HÅND & HÅRTØRRER KATALOG HÅND & HÅRTØRRER VENTICO NORDIC A/S - Holmegaardsvej 64A - 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 - www.ventico.dk - mail: ventico@ventico.dk CVR 20165049 HVORFOR INVESTERE I EN

Læs mere

NespriTec. Tågefri sprøjtepåføring inde og ude F ACADE / LOFT & VÆG

NespriTec. Tågefri sprøjtepåføring inde og ude F ACADE / LOFT & VÆG NespriTec Tågefri sprøjtepåføring inde og ude F ACADE / LOFT & VÆG Aldrig mere sprøjtetåge Afdækning som ved påføring med rulle Et unikt samarbejde mellem den tyske malinggigant Caparol og sprøjteproducenten

Læs mere

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Søren Terkildsen Sektion for bygningsfysik og installationer Alectia seminar 20 September 2012. Introduktion 3 årigt Ph.d studie på DTU byg. Ny type

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

en himmel i klasseværelset Indira, et naturligt valg

en himmel i klasseværelset Indira, et naturligt valg en himmel i klasseværelset Indira, et naturligt valg Det naturlige lys vores norm Mennesket har eksisteret i næste to millioner år, og vi har udviklet os i det naturlige lys. Vi har haft elektrisk lys

Læs mere

Valg af personligt beskyttelsesudstyr

Valg af personligt beskyttelsesudstyr Valg af personligt beskyttelsesudstyr Afgrænsning Generelt Dette kapitel om personlig beskyttelse skal læses som en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-TEKNOLOGI D EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol,

Læs mere

45 år med tjek på luft. Professionelle løsninger kræver professionelle leverandører

45 år med tjek på luft. Professionelle løsninger kræver professionelle leverandører 45 år med tjek på luft Professionelle løsninger kræver professionelle leverandører 45 år med tjek på luft TCÅ Trykluft Centret A/S har i mere end 45 år været eksperter i trykluft, og vi leverer trykluftskompressorer

Læs mere

Gør både dig og dit hus glad

Gør både dig og dit hus glad Vejledning i placering og montage af SolarMagic Juni 2011 www.solarmagic.dk Denne vejledning viser, hvordan SolarMagic kan placeres og monteres på huset, så der opnås størst mulig effekt af anlægget. Det

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Verdens første - The principle

Verdens første - The principle Verdens første - The principle 2 Helheden er mere end summen af delene Det samme gælder for Rittal - The System. Med dette i tankerne har vi samlet vores innovative produkter indenfor indkapslinger, strømfordeling,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

AKTIV ALLERGI-FOREBYGGELSE EKSTREM ALLERGEN FILTRERING

AKTIV ALLERGI-FOREBYGGELSE EKSTREM ALLERGEN FILTRERING AKTIV ALLERGI-FOREBYGGELSE EKSTREM ALLERGEN FILTRERING AKTIV ALLERGI FOREBYGGELSE For meget støv er ikke sundt for nogen af os heller ikke, selvom vi måske ikke er allergiske over for pollen, dyrehår eller

Læs mere

RONDA STØVSUGERE TIL BYGGEBRANCHEN

RONDA STØVSUGERE TIL BYGGEBRANCHEN RONDA STØVSUGERE TIL BYGGEBRANCHEN RONDA 200 RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere Normen EN 60335-2-2-1995 einschl. A1: 1998 sowie für das Aufsaugen von gesundheitsgefährdendem einschl.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Nyhed! www.wiking.com. made by. Op til 40% * mere varme med WIKING Automatic. Se mere på s. 8

Nyhed! www.wiking.com. made by. Op til 40% * mere varme med WIKING Automatic. Se mere på s. 8 Nyhed! Op til 40% * mere varme med WIKING Automatic Se mere på s. 8 made by www.wiking.com 1 WIKING Miro 1 / WIKING Miro 2 WIKING Miro 1 og WIKING Miro 2 er de mindste brændeovne i WIKING Miro serien.

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

Nilfisk-ALTO ATTIX 9 - HELT KOMPROMISLØS. Støv-/vådsugere i industriklasse

Nilfisk-ALTO ATTIX 9 - HELT KOMPROMISLØS. Støv-/vådsugere i industriklasse Nilfisk-ALTO ATTIX 9 - HELT KOMPROMISLØS Støv-/vådsugere i industriklasse WARNUNG. Dieses Gerät enthält gesundheitsgefährliche Stäube. WARNUNG. Dieses Gerät enthält gesundheitsgefährliche Stäube. Dobbelt

Læs mere

Unit Magnet/posefiltre

Unit Magnet/posefiltre Unit Magnet/posefiltre 1-100 mikron/2,4 210 m 3 /h Heco Magnet/posefilter Units anvendes, hvor der er behov for en komplet løsning for pålidelig fjernelse af magnetiske partikler og kombinerer fordelene

Læs mere

Ecodan. Her er historien fra famlilien Esbensen i Glostrup, der fik en Ecodan i 2013. Luft/vand varmepumpe TEKNISKE SPECIFIKATIONER. www.mevp.

Ecodan. Her er historien fra famlilien Esbensen i Glostrup, der fik en Ecodan i 2013. Luft/vand varmepumpe TEKNISKE SPECIFIKATIONER. www.mevp. TEKNISKE SPECIFIKATIONER -anlæg /sammenbygget anlæg PUHZSW75 PUHZSW100 PUHZSW120 PUHZSHW PUHZW50 (kw)3 2.3-7.3 3.8-10.2 5.4-14.8 5.7-17.3 5.5-14.8 (kw) 3 1,0-5,5 2,8-9,2 4,7-1 5,8-18 4.42 4.40 4.45 4.10

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Renrumsarmatur LCR. udviklet i samarbejde med den farmaceutiske industri

Renrumsarmatur LCR. udviklet i samarbejde med den farmaceutiske industri lindab ventilation Renrumsarmatur LCR udviklet i samarbejde med den farmaceutiske industri Et renrums kvalitet afhænger af de valgte komponenter og deres detaljer Når det gælder renrum, er det ikke nok,

Læs mere

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg 14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1 Gulvvarmekabel 10W/m 150W (15m) Kablet kan bruges i hvilket som helst rum uanset hvor irrregulær rummet er. To leder teflon isoleret varmekabel. 10W/m 863351 Æske 150W

Læs mere

Renhed og HYGIEJNE i Sanitære omgivelser

Renhed og HYGIEJNE i Sanitære omgivelser Renhed og HYGIEJNE i Sanitære omgivelser Har du hørt om BioZones produkter? Fotokatalytisk luftrening med UV lys er den seneste teknik for at skabe et godt miljø i bl.a. Sanitere omgivelser mm. Löser problemet

Læs mere

ISO En guide til den nye standard for luftfiltrering.

ISO En guide til den nye standard for luftfiltrering. ISO 16890 En guide til den nye standard for luftfiltrering. Leadership in Filtration ISO 16890 Den nye standard for klassificering af luftfiltre. Partikler findes i mange forskellige størrelser mange af

Læs mere

Ren luft I METALINDUSTRIEN

Ren luft I METALINDUSTRIEN Ren luft I METALINDUSTRIEN D E D I C A T E D T O C L E A N A I R Vi kender metalindustrien det gør vores forhandlere også Siden JKF blev grundlagt for mere end 50 år siden, har vi samarbejdet med jern-

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Digterparken 27 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020016 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Rensning af røg fra brændeovne

Rensning af røg fra brændeovne Rensning af røg fra brændeovne Sodpartikler og klimaeffekter Den 15. november 2011 Ole Schleicher osc@force.dk FORCE Technology Baggrund Projekt for Miljøstyrelsen: Afprøvning af teknologier til røggasrensning

Læs mere

Vejledning Stop cirkulationspumpen

Vejledning Stop cirkulationspumpen Vejledning Stop cirkulationspumpen til varmt brugsvand uden for arbejdstid Konstant cirkulation af det varme brugsvand er unødvendigt i langt de fleste kontorbygninger, fordi bygning erne ikke bliver brugt

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine en intelligent kedelinstallation I 1981 introducerede Nefit den første kondenserende kedel

Læs mere

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fangel Bygade 73 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

BBR-nr.: 710-017267 Energimærkning nr.: 100104454 Gyldigt 5 år fra: 18-11-2008 Energikonsulent: Arnbjørn Egholm Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 710-017267 Energimærkning nr.: 100104454 Gyldigt 5 år fra: 18-11-2008 Energikonsulent: Arnbjørn Egholm Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lavritsdalsvej 22 Postnr./by: 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-017267 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Syddansk erhvervsskole

Syddansk erhvervsskole Syddansk erhvervsskole Allan Tingkær Bygningsreglement 2010 Særlige krav til klimaskærm: Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m 2 opvarmet areal ved trykprøvning med

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK

FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK Montering Fantasia-Line er forsynet med med loftsflange, el-kabel, 2 mtr. flexslange Ø160 mm. OBS! El-installation skal foretages af aut. el-installatør. DANSK Før montering

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 22 Navn Adresse Postnr By Side 2 af 22 Undersøgelse i Fremtidens Parcelhus Kære beboer i Fremtidens Parcelhus, Vi er glade for, at du vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Hvis du svare

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Interventionsstudier:

Interventionsstudier: Interventionsstudier: Hvordan kan indeklimateknologi hjælpe beboerne til at opretholde et godt indeklima Hvordan kan vi skabe et bedre samspil mellem beboerne og teknologien? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: 8990 Fårup BBR-nr.: 846-017938-002 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Smarter Thinking - Smarter Solutions. Grovopvasker. Flexibel løsning til ethvert behov

Smarter Thinking - Smarter Solutions. Grovopvasker. Flexibel løsning til ethvert behov Smarter Thinking - Smarter Solutions Grovopvasker Flexibel løsning til ethvert behov Generel Funktion Unikt JEROS Unikt Hygiejne Med de stigende krav til hygiejne og veterinærkontrol i levnedsmiddelindustrien

Læs mere

Varme flytning. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

Varme flytning. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Varme flytning DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold 03 04 05 06 Hvad er varmeflytning? Men har jeg nu brug for varmeflytning? Træk frisk luft indenfor DUKA Varmeflytningsløsninger

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvendingen 7 A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-689603 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Nedenstående datamateriale er fra pilotprojektets første del (Arbejdspakke 1), der vedrører CO 2- og partikelforurening.

Nedenstående datamateriale er fra pilotprojektets første del (Arbejdspakke 1), der vedrører CO 2- og partikelforurening. Pilotprojekt - Indeklima i børneværelset Beskrivelse af pilotprojektet Indeklima i børneværelset er et såkaldt pilotprojekt, der omfatter 17 boliger fordelt på enfamiliehuse og lejligheder i hovedstadsområdet.

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Skanderborggade 3 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-500098-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Høghgårdsvej 9A Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-003550 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blankegaardsvej 1 Postnr./by: 5466 Asperup BBR-nr.: 410-014922 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OT consult

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere