Landsmøde 14 Kompendie marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts"

Transkript

1 Landsmøde 14 Kompendie marts Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Forkortelse og ordforklaringer 11 Principprogram 6 Handlingsplan 16 Vedtægter 8 Budget Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 2

3 Læs kompendium 1 For information program, workshops, beretninger, årsregnskab for 2013, udtalelser og EEO s seneste aktiviteter Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 3

4 Forkortelser og ordforklaringer Delegeret: Hvis du er delegeret har du stemmeret på landsmødet. Hver medlemsskole må sende et bestemt antal delegerede - alt efter antal elever på skolen Observatør: Alle tekniske skoler må sende så mange observatører de har lyst til. Som observatør må du ikke stemme, men du må gerne deltage i debatten og alt det andet. Medlemsskole: Det er alle de skoler, som er medlemmer af EEO. For at blive medlem skal elevrådet udfylde en blanket, og skolen skal betale kontingent. Det er hovedskolerne der melder sig ind (typisk fælleselevrådet, hvis skolen har sådan et), så derfor behøver hver afdeling ikke gøre noget. Forretningsorden: Dem beskriver hvordan mødet skal forløbe. Der står f.eks. noget om, hvornår man skal lave en skriftlig afstemning (som dermed er hemmelig) og hvornår man bare laver håndsoprækning. Der står også nogle ting om taletid osv. Man kan altid spørge dirigenterne, hvis man har spørgsmål til forretningsorden eller hvis man ikke synes, at mødet følger de fælles regler. Dirigenter: Det er dem der leder mødet. Det betyder, at de giver taletid og styrer hvem der nu skal tale. Desuden er det dem der styrer afstemningerne, og sikrer at alt forløber ordentligt. Den økonomiske beretning På landsmødet fremlægges den økonomiske beretning. Her kan man læse en opdatering på hvordan EEOs pengene er blevet brugt på og hvordan det ser ud med økonomien. Principprogram: I principprogrammet står EEOs grundlæggende holdninger. De er med så alle ved hvad EEO grundlæggende mener. Det kan være en rettesnor for de udtalelser vi skal behandle her på landsmødet. Det er på kongressen man kan lave om på principprogrammet. Vedtægter: Vedtægterne handler om, hvem der bestemmer hvad, og hvordan hele organisationen skal køre. Det er f.eks. her reglerne for vores stormøder står beskrevet, Vedtægterne skal ikke beskrive alt ting, men kun de vigtigste ting om organisationen. Det er på kongressen man kan lave om på vedtægterne. Handlingsplan: Handlingsplanen fastlægger hvad EEO skal lave det næste år. Det er både hvilke politiske emner vi skal tage op, hvordan vi skal gøre det, men også ting som, at vi skal udgive magasinet Psst... Handlingsplanen er en rettesnor for forretningsudvalget (FU) og udvalgene, og på landsmøder og kongresser skal de fortælle hvordan det er gået med arbejdet. Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 4

5 EUD Erhvervsuddannelser er den samlede betegnelse for uddannelser, man kan tage på landets tekniske skoler. HTX - Højere Teknisk Eksamen/Teknisk Gymnasium er adgangsgivende for alle videregående uddannelser. Der er primært fokus på naturividenskab, teknik og teknologi. EUX - En kombination af et svendebrev og et studenterbevis. Kombinationen af teknisk skole og gymnasium. Eleverne lærer teori og praksis for et håndværk samt fag som dansk, engelsk, matematik og samfundsfag FU Forretningsudvalget er politisk valgt og tager sig af den daglige ledelse af EEO. Sek Sekretariatet holder til i Elevbevægelsens Hus i Københavns nordvestkvarter og sørger for praktiske ting som EEO økonomi, kommunikation, kontakt til elevrådene og koordination af sundhedskampagnen på erhvervsskolerne. KR - Kritiske revisorer bliver valgt på Kongressen og holder løbende øje med, at EEO penge bliver brugt forsvarligt. AER/AUB - Arbejsgivernes Uddannelsesbidrag. Præmiepulje skabt for at få erhvervslivet til at skabe flere praktikpladser. Elev- og studenterbevægelsen EEO Erhvervsskolernes Elev-Organisation DSF Danske Studerendes Fællesråd (universitetsstuderende) DSE Danske Skoleelever (folkeskoleeleverne) DGS Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (STX eleverne) KFE Københavns Fælles Elevråd LL Lærerstuderendes Landssammenslutning LH Landssammenslutningen af Handelsskoleelever PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning SR-KU Studenterrådet Københavns Universitet (universitetsstuderende på Københavns Universitet) SDS Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning GL Gymnasieskolernes Lærerforening Uddannelsesforbundet (fagforening for lærerne på EUD-uddannelserne) DE-L Danske Erhvervsskoler Lederne (lederforeningen for erhvervsskolerne) Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 5

6 Handlingsplan Handlingsplanen beskriver hvad EEO skal lave det næste år. Det er både hvilke politiske emner vi skal tage op, hvordan vi skal gøre det,, at vi skal udgive magasinet Psst... Handlingsplanen er en rettesnor for forretningsudvalget (FU) og udvalgene, og på landsmøder og kongresser skal de fortælle hvordan det er gået med arbejdet. Der kan kun rettes i handlingsplanen på kongressen. Politiske tiltag EEO skal arbejde for at få indført en konkret undervisningsmiljølov, der skal sikre et godt og sundt undervisningsmiljø for alle elever EEO skal holde fokus på praktikpladser og fortsætte kampen for flere praktikpladser og sætte yderligere fokus på, at dette også er gældende for elever over 25 år EEO skal det kommende år arbejde for, at de kommende skolepraktikcentre skal kunne favne alle dem der står uden en praktikplads, og at kvaliteten af skolepraktikken forbedres EEO skal sætte fokus på en forbedring af de sociale miljøer på de tekniske skoler herunder at eleverne f.eks. skal have fredagsbarer og introture. EEO betragter disse tiltag som værktøjer mod frafald. EEO skal have repræsentanter på folkemødet 2014 Skal være en aktiv del af det politiske billede under europaparlamentsvalget i EEO skal arbejde for at EEO s forslag til EUD-reformen bliver vedtaget i Folketinget EEO skal samle elevdemokratiske erfaringer fra landet tekniske skoler, med det formål at komme med strukturelle alternativer til den traditionelle elevrådskultur EEO skal kæmpe for at delaftaler bliver tegnet til elevernes fordel. Evt. ved at flere små mestre deler en elev i stedet for at sæsonfyre. Under behandlingen af Finanslovsforslaget skal EEO kæmpe for at der bliver indført overenskomstmæssige forhold i skolepraktikken EEO skal i det kommende år, i samarbejde med fagforeningerne, sætte fokus på elevernes forhold hos mester EEO vil i det kommende år arbejde for at der kommer elev-repræsentanter til alle skolebestyrelser. Organisatoriske tiltag Den lokale aktivitet er vigtig og derfor vil EEO til stadighed arbejde for at skabe og vedligeholde regionale netværk af aktive Samarbejdet med andre organisationer skal styrkes og derfor skal EEO i det kommende år arbejde Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 6

7 mere sammen med den unge del af fagbevægelsen EEO vil styrke forbindelserne til DGS og LH med henblik på et større samarbejde i blandt andet kursussektoren EEO skal arbejde på presseudmeldinger, når der er sager i medierne som berør vores område EEO skal arbejde fokuseret på at uddanne mindst 15 aktive til at varetage skolebesøg EEO skal arbejde på at finde fremtidige måder at organisere EUX med fokus på deres unikke problemstillinger EEO skal oprette en klagebank (et sted med videnssamling om tidligere klager, så man ved hvordan og hvorledes man skal agere i fremtidige sager) Konkrete målsætninger EEO vil afholde en sommerlejr med et ambitiøst kursusprogram samt en udpræget social vinkel med mindst 25 deltagere EEO vil samarbejde mere med Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, og vil derfor prøve at afholde en fælles arbejdsdag med deres bestyrelse EEO skal besøge mindst 95 elevråd, herudover skal der laves 3 fokuselevråd hvor målet er at skabe stærke elevråd med velfungerende kontaktlærere Skolebesøgene skal være så fordelt over landets skoler som muligt. Hertil skal regionens medlemmer inddrages i planlægning og udførsel, hvor muligt. EEO skal arbejde for at have opnået en organiseringsprocent på 95% til kongressen deltagere til kongressen deltagere til landsmøde 2014 Afholdelse af mindst ét regionsbestyrelseskursus med mindst 2 fra hver region Opdatering af hjemmesiden minimum 1 gang hver uge EEO skal tilbyde mindst 10 aktiviteter til elever der ikke sidder i hovedbestyrelsen heraf skal der være mindst 6 kurser EEO skal inden kongressen 2014 afholde en Regionsweekend. Den skal indeholde relevante oplæg, workshops og lignenede elementer i områderne: Bestyrelsesvirke Erfaringsudveksling Det gode møde Retorik Mediehåndtering Branding Motivation Sammenhold Udnyttelse af ressourcer Afholdelse og koordinering af kurser Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 7

8 Budget Budgetforslag 2014 Indtægter Kr. Kongres - tryk ,00 Kongres - udsending ,00 Finanslovstilskud ,00 Tipstilskud ,00 Kontingentindtægter ,00 Aktivitetstilskud fra LO ,00 Indtægter i alt ,00 Kongres - leje PA + DJ -800,00 Kongres aktivistudgifter ,00 Kongres - lokaleleje ,00 Kongres - diverse ,00 Kongres - oplægsholdere -500,00 Kongres - barudgifter ,00 Aktivitetsindtægter og udgifter Kongres i alt ,00 Landsmøde LM - deltagerbetaling ,00 LM - barindtægter ,00 LM - transport ,00 LM - forplejning ,00 LM - leje af PA+DJ -800,00 LM - aktivistudgifter ,00 LM - diverse ,00 LM - oplægsholdere -500,00 LM - lokaleleje ,00 International Transport ,00 Refusion af transport 7.000,00 Transport SAKKI ,00 Mødegebyrer ,00 Forplejning -500,00 Kontingent ,00 Rejseforsikring ,00 Internationalt i alt ,00 LM - materialer ,00 LM - barudgifter ,00 Landsmøde i alt ,00 Regioner Regioner - Østjylland ,00 Regioner - KBH ,00 Kongres Kongres deltagerindtægt ,00 Kongres - LO støtte ,00 Kongres - barindtægter ,00 Regioner Syd ,00 Regioner - Nord ,00 Regioner - Sjælland ,00 Regioner i alt ,00 Kongres - transport ,00 Kongres - forplejning ,00 Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 8

9 Magasin (Psst ) - der udkommer 2 gange årligt Annonceindtægter ,00 Magasin - layout ,00 Magasin - tryk ,00 Magasin - distribution ,00 Magasin i alt ,00 Projektudgifter Skolestart - Transport ,00 Skills ,00 EU-valg ,00 Finanslov ,00 Folkemødet på Bornholm ,00 Arrangering af kurser ,00 Aktivitetspulje ,00 Sommerlejr ,00 Aktivistnetværk ,00 Projektudgifter i alt ,00 DUF DUF - transport ,00 DUF - deltagergebyr ,00 DUF - forplejning -500,00 DUF - kontingent ,00 DUF i alt ,00 Driftsudgifter Hovedbestyrelse (HB) HB-transport ,00 HB-forplejning ,00 Daglig ledelse (DL) DL transport ,00 DL forplejning ,00 DL i alt ,00 Sek. rejser og andre sek. omk. Sek. rejser ,00 Sek. forplejning ,00 Sek. rejser m.v. i alt ,00 Repræsentation Transport ,00 Forplejning ,00 Gaver ,00 Repræsentation i alt ,00 Løn Støtte til regionskonsulent ,00 Løn ,00 Ferietillæg ,00 Puljetimer til stormøder ,00 Barselsfond ,00 Personaleforsikringer ,00 AER mv ,00 Efteruddannelse ,00 Personalegaver ,00 Sociale arrangementer ,00 ATP ,00 Pension ,00 Løn i alt ,00 Hovedbestyrelse i alt ,00 Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 9

10 Lokaleomkostninger Huslejeudgift ,00 Lokaleomk. diverse ,00 Småanskaffelser/vedligehold ,00 Gebyrer Gebyrer - bank ,00 Gebyrer - diverse -600,00 Gebyrer i alt ,00 Huslejeudgift ialt ,00 Renter Administative omkostninger Kontorartikler ,00 Renteindtægt 6.000,00 Renter ialt 6.000,00 Kopiering og print ,00 Porto ,00 Resultat u. sundhedsprojekt ,00 Telefon -500,00 Telefon - mobil ,00 Hjemmeside drift inkl. mail ,00 DK hostmaster -250,00 Udvikling eeo.dk ,00 Køb EDB ,00 Småansffelser EDB ,00 Abonnementer ,00 Konferencer / kurser ,00 Forsikringer - erhvers ,00 Revisor ,00 Diverse admin. omkost ,00 Administative omk. ialt ,00 Sundhedsprojekt (selvfinansierende) Løn ,00 ATP ,00 Pension ,00 Ferietillæg og feriepenge ,00 Forsikring -200,00 Transport ,00 Telefon -300,00 Diverse ,00 Tilskud - Nordeafonden 0,00 Sundhedsprojekt i alt ,00 EEO i alt ,00 Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 10

11 Principprogram Erhvervsskolernes ElevOrganisations principprogram er den politiske ramme for organisationens arbejde. Heri står vores grundlæggende holdninger til vores del af det uddannelsespolitiske område. Principprogrammet diskuteres og vedtages hvert år på EEOs kongres, som er åbent for repræsentanter fra erhvervsskolerne landet over. Denne udgave er vedtaget på kongressen grunduddannelse og at denne skal fornyes som minimum hvert 5. år EEO er modstander af Virtuel Undervisning, som man ser det praktiseret i dag EEO mener, at undervisningsmaterialer, herunder også it-systemer, skal være tilgængeligt for eleverne Indledning EEOs principprogram er erhvervsskoleelevernes program. Det er således vores eget bud på, hvordan erhvervsskolerne kan indrettes bedre. Vi er hverdagens eksperter og det er ud fra vores viden om den konkrete hverdag i uddannelsessystemet, at dette program er blevet til. Undervisning Grundstammen i ethvert velfærdssamfund er uddannelse. Fremtiden kræver veluddannet arbejdskraft, og som det er nu, er arbejdsløsheden højst blandt ufaglærte. I EEO mener vi, at ingen er tjent med et liv, hvor man aldrig er sikker på hvad morgendagen bringer. Vi mener, at en god uddannelser er essentielt for en høj livskvalitet. Derfor er den undervisning vi bliver mødt med på skolerne vigtig for os og for samfundet. Vi skal ikke acceptere lærerfrie timer eller forældede undervisningsmaterialer, gamle læreformer og dårlige undervisere. De folk man uddanner i dag, er de selv samme mennesker, der skal skabe fremtidens Danmark, og på den måde ser vi uddannelser som investeringer og ikke udgifter, som der ellers kan blive givet udtryk for. EEO mener, at alle undervisningsmaterialer skal være tidssvarende, det samme gælder de IT systemer der benyttes EEO mener, at det er vigtigt, at eleverne undervises så de er i stand til at kunne tilpasse sig et hurtigt udviklende arbejdsmarked EEO mener, at alle lærere på erhvervsskolerne skal gennemføre en Almen voksenpædagogisk Demokrati EEO mener, at demokrati er mere end at stemme til valg. Demokrati er også, at enhver har indflydelse på sin egen hverdag. Ingen ved mere om erhvervsskolerne end brugerne af erhvervsskolerne. Derfor bør eleverne have grundlæggende indflydelse på indretningen af skolerne og andre forhold, som påvirker elevernes hverdag. Dette skal ske ved et stærkt lokalt forankret elevdemokrati. Elevdemokratiets formål skal først og fremmest være at give indflydelse til eleverne. Men formålet skal også være at aktivere eleverne. Det er en grundpille i demokratiet, at man allerede i uddannelsessystemet opdrages til at tage stilling til sin egen hverdag og handle derudfra. Man lærer kun at blive en demokratisk agerende borger, hvis det integreres i uddannelsen, så man prøver at agere i et nærdemokrati og oplever, at ens handlinger kan føre til forandring. Ungdommen er fundamentet for fremtiden og skal derfor selvfølgelig lyttes til. Man skal selvfølgelig være opmærksom på, at politiske aktiviteter ikke kommer af sig selv. Derfor er det et selvstændigt mål for EEO at støtte unge i deres politiske deltagelse, samt at igangsætte initiativer, som opfordrer de unge til at være aktive og tage stilling. Overgangen til selvejemodellen på uddannelsesområdet har betydet, at rektorerne i dag fungerer som virksomhedsdirektører, der skal få deres virksomhed til at være økonomisk rentabel og på samme måde sidder der en bestyrelse, hvor der Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 11

12 eksisterer et eksternt flertal og elever og lærer har et klart mindretal af stemmer. Denne styreform ligger langt fra EEO s ønske om en demokratisk ledet skole. Vi ønsker derfor, at man vender tilbage til en styreform, hvor eleverne og lærerne tilsammen har flertal i bestyrelsen og selv udpeger den daglige ledelse af skolen. Vi ønsker en afprofessionalisering af skolebestyrelsen, således at der skabes reelt brugerdemokrati. EEO mener, at uddannelsessystemet skal undervise folk i at kunne tage stilling til deres hverdag og handle derudfra EEO mener, at man i højere grad skal praktisere elevdemokrati EEO mener, at eleverne skal have indflydelse på alle områder der vedrører dem, deres skolegang og deres undervisning EEO mener, at eleverne i fællesskab med underviserne skal have en majoritet af stemmerne i skolebestyrelsen Erhvervsskolernes størrelse Erhvervsskolerne er igennem de seneste år blevet større og større. Mange skoler har slået sig sammen og gået sammen i kæmpe uddannelseskoncerner. Dette har en del økonomiske fordele for skolerne. Dog har der vist sig problemer i forhold til at skolens øverste ledelse er meget langt fra den daglige undervisning og livet på skolen. Det er altid godt at skoler samarbejder og lærer af hinanden. Men skoler er ikke virksomheder men uddannelsesinstitutioner, hvis vigtigste opgave er at levere en god uddannelse, derfor er der et problem i at der i stigende grad bliver drevet rovdrift på erhvervsuddannelserne. Derfor skal der være en selvstyrende bestyrelse for afdelingerne, som er øverst ansvarlig for skolen. Skolernes Økonomi Økonomien på erhvervsskolerne er gennem en årrække blevet stadig dårligere. Dette skyldes ikke mindst nedskæringer i taxametertilskuddene for den enkelte elev. Den statslige selvejermodel og taxametersystemet medfører, at skolerne drives som private virksomheder, hvor profit prioriteres over undervisning. Dette gør, at skolerne ender med at spilde resurser på konkurrence om elever, i stedet for de elever der allerede går på uddannelsen. Det er et stort problem, at skolerne bliver straffet økonomisk, når elever falde fra, da det betyder at skolerne bliver tvunget til at sænke niveauet og se igennem fingre med fravær. Ligesom det betyder, at skolernes tvinges økonomisk til at putte alt for mange elever i hver klasse, da der ikke er råd til at oprette flere. Denne tendens er ødelæggende for undervisningsmiljøet. Samtidig betyder den statslige selvejermodel, at politikerne fralægger sig ansvaret for deres egne besparelser med henvisning til, at økonomien bliver reguleret på skolerne. Samtidig betyder konkurrencen, at de små skoler bliver udkonkurreret og enten sammenlægges, fusioneres eller lukkes. Disse processer går kraftigt ud over elevdemokratiet og medfører store tab for lokalsamfundet og de unge mennesker, der bliver tvunget til at pendle langt for at komme i skole. EEO vil ikke acceptere besparelser på erhvervsuddannelserne EEO mener at skolerne ikke skal konkurrere om eleverne hinanden imellem men derimod samarbejde om at ensarte uddannelsestilbuddene. EEO mener, at taxametersystemet skal afskaffes med henblik på at erstatte det med et system, hvor skolerne får den økonomiske frihed der sikre, at de kan gennemføre en ordentlig undervisning. Dette kunne være et system som belønnede antallet af klasser, frem for antallet af elever. EEO mener, at hvis skolerne sparer penge på administration, skal pengene gå til undervisning Økonomi under uddannels Samfundets strukturer gør, at de enkelte elever har forskellige økonomiske forudsætninger for at gennemføre en uddannelse. I EEO mener vi, at det skal tilstræbes at alle har de bedste muligheder for at tage en uddannelse, derfor er det nødvendigt at vi har et system, der opvejer Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 12

13 den økonomiske skævvridning der er i samfundet og sikrer at elever og studerende kan fokusere på deres uddannelse. Det indebærer at alle på en ungdomsuddannelse har ret til SU under hele uddannelsen og at der er mulighed for offentlig transport til en rimelig pris for de studerende. Det var de store studenterprotester i Danmark der gjorde, at man i 1970 indførte Statens Uddannelsesstøtte (SU), som netop havde til formål at opveje de samfundsstrukturer som er beskrevet ovenfor. Men siden 1990 er SU en blevet reguleret med en lavere takt end inflationen. Det betyder at SU en bliver mindre og mindre værd år for år, og derved er der sket en langsom udhuling af elevernes økonomi. EEO forlanger at denne udhulning bliver stoppet og at der sker en forøgelse af SU en for at veje op for denne udhulning. Brugerbetaling går imod princippet om fri og gratis uddannelse til alle og derfor er EEO imod det. EEO mener, at alle former for brugerbetaling på uddannelser er uacceptable EEO mener, at alle elever på en ungdomsuddannelse skal have ret til SU under hele uddannelsesforløbet EEO mener, at alle elever på en ungdomsuddannelse har ret til offentlig transport til en rimelig pris over hele landet EEO mener, at alle elever uden hensynstagende til deres forældres indkomst har ret til en indkomst, der kan sikre dem en ordentlig levestandart EEO mener, at SU en skal reguleres efter inflationen og SKP-lønnen efter den gældende LO-overenskomst på det relevante fagområde EEO mener, at alle lærlinge og elever skal sikres lige boligmuligheder inden for rimelig afstand fra skolen uanset uddannelsens længde Undervisningsmiljø EEO mener, at vi som elever skal have ret til et moderne og sundt undervisningsmiljø. Undervisningsmiljøet skal kunne facilitere forskellige undervisningsformer og sikre, at eleverne på de tekniske skoler har nogle gode rammer, der giver mulighed for læring og som sikrer både det fysisk og psykisk velbefindende hos den enkelte elev. Man har især på HTX uddannelsen i de seneste år set en øget tilstrømning uden at der på samme tid har været faciliteter eller økonomi til at sikre et ordentligt klassemiljø. Dette har resulteret i, at klassekvotienten er steget eksplosivt og at der i rigtig mange undervisningslokaler er et væsentligt højere antal elever end lokalet er bygget til. Samtidig er nogle undervisningslokaler slet ikke bygget til undervisning, hvilket resulterer i et dårlige indeklima, der kun bliver endnu dårligere af den forringelse af rengøring, der foregår på mange af skolerne. Alt for mange elever benytter dårlige stole, borde og arbejdsredskaber, eller benytter værksteder der mangler udsugning. Det er noget der i værste tilfælde resulterer i for tidlig nedslidning af eleverne med svige og smerte som resultat. Erhvervsskoleeleverne har siden 2001 været dækket af undervisningsmiljøloven, en lov der rummer mange pæne ord omkring undervisningsmiljøet, men som ikke sikrer, at eleverne har et ordentligt undervisningsmiljø. Derfor kræver EEO, at elever kommer ind under en lovgivning svarende til eller bedre end arbejdsmiljøloven, der kan sikre at eleverne har et undervisningsmiljø, der ikke ødelægger dem. EEO mener, at der skal indføres en klassekvotient på 24 elever pr. klasse på HTX uddannelsen og 16 elever pr. klasse på EUD uddannelserne EEO forlanger, at værksteds- og undervisningslokaler har et ordentlig undervisningsmiljø EEO tager afstand fra arkitektfredning af undervisningsbygninger og -faciliteter. Praktik I vores uddannelse er det vigtigt, at vores faglige udfordringer stemmer overens med hvad man laver ude på arbejdspladserne. Det er meningen det skal sikres ved, at vi kommer ud i praktik. Desværre viser arbejdsgiverne gang på gang, at de ikke er deres opgave voksen. I krisetider mangler vi et 5 cifret antal lærepladser, men det er nu ikke meget bedre når økonomien kører på skinner. Derfor mener vi, at der må være et klart Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 13

14 alternativ til den private praktik ordning. Arbejdsgiverne har brug for veluddannet faglært arbejdskraft for at få deres virksomheder til at løbe ordentligt rundt. Derfor skal de betale, når de er ude af stand til at leve op til det store ansvar; at sikre den fortsatte uddannelse af erhvervsskoleelever. EEO støtter ideen om at skabe virksomheder drevet af elever fra de tekniske uddannelser. Disse virksomheder skal kunne give eleverne kompetencer og selvstændighed, som de vil drage stor nytte af i resten af deres forløb på erhvervsuddannelsen. Praktikvirksomheden skal være et tilbud for de elever der ikke kan finde en praktikplads. Reglerne for Praktikvirksomhed skal være underlagt det samme regelsæt som både de private praktikpladser og den nuværende skolepraktik. Praktikvirksomhederne skal være offentligt drevet evt. i samarbejde med fagbevægelsen, så ingen privatperson tjener penge på disse. EEO mener, at det er skolernes opgave at informere eleverne om mulighederne for at tage dele af uddannelsen i udlandet, samt koordinere tilmelding og praktikpladser EEO mener, at alle elever der starter på en erhvervsuddannelse skal have uddannelsesgaranti EEO støtter ideen om praktikvirksomheder, men er opmærksomme på at praktikvirksomheder kan virke konkurrenceforvridende, og at hensynet til at der også i fremtiden er uddannede erhvervsskoleelever, og hensynet til den enkelte elev, står over markedshensyn. EEO mener, at det er erhvervsskolernes og arbejdsgivernes fælles ansvar at sikre virksomhedspraktikpladser til alle EEO vil have indført sociale klausuler, så virksomheder der udfører opgaver for staten, regionerne eller kommunerne skal tage lærlinge EEO mener, at præmieordningen også skal gælde for voksenlærlinge EEO går ind for at genoprette præmieordningen som Arbejdsgiverne får, når de tager en lærling og opjustere indbetalingen til AER EEO mener, at skolepraktik skal være alsidig og fyldestgørende for faget og derfor vise forskellige arbejdsområder inden for de enkelte fag. Integration Ligegyldigt samfundets udvikling skal der være plads til alle, dette betyder at al diskrimination på baggrund af religiøs overbevisning, etnicitet, køn, seksualitet og udseende, ses som værende i strid med samfundets bedste. Og i et samfund som dette spiller skolerne en enorm rolle i forebyggelse af diskrimination både på skolerne, på arbejdspladserne og i fritiden. EEO ønsker øget fokus på problematikkerne for kvinder i typiske mands dominerede fag og mænd i typiske kvinde dominerede fag. Adgang til uddannelse I EEO mener vi at alle skal have mulighed for at tage sig en uddannelse. Vi er derfor en modstander af de barrierer som står i vejen for at potentielle elever kan tage sig en uddannelse. Dette indbefatter karakterkrav som kun vil optræde som adgangsbegrænsning til at holde bestemte elever ude. Vi mener også at elever med ekstra udfordringer som eksempelvis ordblind eller talblind skal tilbydes en fyldestgørende hjælp, som gør dem i stand til at tage en uddannelse. EEO er imod karakterkrav på landets tekniske skoler og HTX EEO mener at elever med dysleksi og andre udfordringer som gør det sværere at tage en uddannelse skal have en fyldestgørende hjælp og vejledning til at gennemfører en uddannelse. Gule fagforeninger De gule fagforeninger er vokset og de har desværre vundet styrke i samfundet og det er på trods af de ikke bære samme samfunds og uddannelsesmæssige ansvar som de traditionelle LO fagforeninger. LO fagforeninger sidder sammen med os elever og langt hen af vejen kæmper de sammen med os for at skabe en mere elevvenlig skole. LO er også de eneste som har overenskomst på vores område som lærlinge, så det betyder at de gule fagforeninger kun kan have et kommercielt øjemed Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 14

15 i at være på skolerne. I EEO mener vi ikke det er i orden at man lukker den slags fagforretninger ind på vores skoler for at finde kunder. EEO ønsker ikke at de gule fagforeninger får adgang til vores skoler. Sundhed Sundheden på de danske erhvervsskoler halter. Alt for mange sidder stille på stolen og bevæger sig kun når de skal ned til kantinen og hente cola og kage. Maden i kantinen er halter bagud og er utroligt usund. Den sociale sundhed halter på de danske erhvervsskoler der ikke formår at opretholde et nogenlunde undervisningsmiljø og ofte helt forglemmer at skabe sociale aktiviteter. Sundhed er vigtig i dagens Danmark, og for mange skoler betyder det også noget, men skolerne gør sjældent noget ved det. Få skoler laver sundhedspolitikker og samt tiltag for at gøre skolerne sundere. EEO ser generelt positiv på tiltag der kan gøre dagligdagen på de tekniske skoler mere sund, og støtter især tilbud om sund og gratis mad samt motion. Men der er ingen sundhedspolitikker der skal trækkes ned over eleverne uden at de er blevet hørt, således at eleverne får et chok. EEO mener at alle sundheds tiltag skal være tilbud til eleverne og gøres tilgængelige og attraktive sådan at eleverne har lyst til at benytte sig her af. EEO mener at det er vigtigt at elever er inkluderet i processen om at skabe en sundere skole EEO mener at den sociale sundhed er lige så vigtig som den fysiske sundhed National samarbejde Man kan ikke betragte de forskellige uddannelser som isolerede øer og på samme måde kan man heller ikke betragte uddannelse og arbejdsmarked som to adskilte ting. Uddannelsernes deling er med til at skabe et fiktiv interesseskæl, elever og elever imellem og imellem faglærte og lærlinge. Eleverne som går på en erhvervsuddannelse har tidligere gået i folkeskole og skal efter endt uddannelse videre på en videregående uddannelse eller ud på arbejdsmarkedet. Vi skal være solidariske internt i elev- og studenterbevægelsen for at undgå at blive spillet ud imod hinanden. Derfor er samarbejdet med andre organisationer vigtigt for EEO. Sikringen af gode og gratis uddannelser er en fælles kamp. EEO kæmper for, at alle elev- og studenterorganisationer skal arbejde sammen om at sikre det bedst mulige uddannelsessystem EEO arbejder solidarisk med andre elev- og studenterorganisationer EEO samarbejder med faglige organisation for at sikre den gode og gratis uddannelse Internationalt samarbejde EEO mener, at internationalt arbejde og solidaritet er vigtigt i en globaliseret verden. Det er vigtigt at orientere sig om hvad der sker internationalt og især europæiske, for strømninger derfra kan have stor betydning for, hvordan vores uddannelsessystem bliver formet. EU har stor fokus på erhvervsuddannelser og arbejder imod større ensformighed og at det skal være lettere at overføre elevernes evner til andre lande. EEO ser på denne proces med store forventninger. Vi synes det er vigtigt, at elever skal have mulighed for at tage deres uddannelse med til et andet land og få anerkendelse for de evner han/hun har tilegnet sig på en dansk uddannelse. Men vi ser også afventende på EU s arbejde omkring erhvervsuddannelserne i Europa, fordi vi ved, at der ligesom når man vil lave forbedringer i Danmark er brug for ekstra midler, så er det også det i Europa. Det er EU ikke lige så indstillede på at afsætte. EEO mener, at erhvervsuddannelserne skal styrkes i hele Europa, da vi ser vores form for uddannelse som en vigtig løsning på vejen ud af arbejdsløshedskrisen. EEO støtter organisationer, der kæmper for bedre uddannelsesforhold for alle og for øget demokrati på uddannelserne overalt i verden EEO mener, at alle har ret til en god og gratis uddannelse og at ordentlige uddannelsesforhold i andre lander er nødvendige for at forsvare ordentlige forhold i Danmark Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 15

16 VEDTÆGTER Artikel 1: Navn 1: Organisationens navn er Erhvervsskolernes ElevOrganisation. Organisationens navn forkortes EEO. Artikel 2: Formål 2: Erhvervsskolernes ElevOrganisations for mål er: At arbejde for og vedligeholde netværk elevrådene imellem og mellem elevrepræsentanterne i bestyrelserne på landets erhvervsskoler. At koordinere interesser for elever på de erhvervsfaglige uddannelser, tilknyttet tekniske skoler og tekniske gymnasier (herefter omtalt som erhvervsskoleelever) og varetage disse overfor skoler og myndigheder. At arbejde for, at erhvervsskoleelever får reel indflydelse på teknisk skole gennem elevråd og elevrepræsentation i skolernes bestyrelse og andre relevante organer. At samarbejde med andre organisationer og relevante organer om anliggender af fælles interesse. At vedligeholde og udbygge et serviceapparat for elever og elevråd ved de danske erhvervsskoler. At skabe kontakt mellem elevrådene og de lokale faglige organisationer, der organiserer eleverne. At udsende informationer om erhvervsskolesektoren til medlemmer af EEO og andre relevante organer. At arbejde for, at de erhvervsfaglige uddannelser, tilknyttet tekniske skoler og tekniske gymnasier får et bedre ry og image og bliver mere synlige i offentligheden. organisation. Artikel 3: Medlemsforhold 4: Som medlemmer optages elevråd på skoler, der uddanner elever og unge gennem EUD-ungdomsuddannelser eller gennem teknisk gymnasium (HTX). 5: EEO organiserer eleverne kollektivt. Hermed at forstå, at når en skoles elevråd melder sig ind i EEO, bliver alle elever under det respektive elevråd automatisk medlemmer af EEO. Stk. 1. Ved indmeldelse forpligter elevrådet sig til at informere eleverne om EEO og medlemsbetingelserne. Samtidigt skal medlemselevrådet oplyse om antallet af årselever på skolen, samt udpege en kontaktperson til EEO. Stk. 2. Elevrådet udpeger en kontaktperson i elevrådet Stk. 3. Skolens antal årselever beregnes årligt ud fra Danmarks Statistik. Stk. 4. På skoler, hvor eleverne har valgt at opdele elevrådet efter geografiske afdelinger, uddannelsesretninger eller andet, kan en sammenslutning af disse elevråd opnå medlemsrettigheder. Forudsat at sammenslutningen har indbetalt kontingent og indgivet en gyldig medlemskabsbekræftelse. 6: Udmeldelse sker ved skriftlig anmodning og træder i kraft ved udgangen af indeværende kvartal. Ved udmeldelse skal der vedlægges en bekræftet kopi af referat fra det elevrådsmøde, hvor beslutningen om udmeldelse fremgår. 3: EEO er en partipolitisk uafhængig Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 16

17 Artikel 4: Organisationens myndigheder 7 : Erhvervsskolernes Elev- Organisations myndigheder nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Kongressen 2. Landsmødet 3. Hovedbestyrelsen 4. Forretningsudvalget 5. Stående udvalg 6. Regionale bestyrelser 7. Ad hoc udvalg Artikel 5: Kontingenter 8: Medlemselevråd betaler et årligt kontingent. Dette fastsættes af kongressen. Kontingentet dækker et års (12 måneders) medlemskab. 9: Kontingentet betales forud, for et år ad gangen. Et medlemselevråds gæld til EEO må normalt ikke overstige ¼ af kontingent. En overskridelse behandles på førstkommende stormøde (landsmøde eller kongres), der som konsekvens heraf kan fratage medlemsskolen dens demokratiske rettigheder, indtil gælden er afviklet. Artikel 6: kongressen 10. Kongressen består af delegerede fra medlemselevrådene. Stk 1. Elevråd, der ikke er medlem af EEO, men opfylder betingelserne i 4 kan også deltage på kongressen, dog uden stemmeret. Stk 2. Elevråd tilknyttet skoler med relevans for EEOs arbejde kan sende op til 3 observatører med taleret. 11: Kongressen samles årligt i oktober eller november. Forretningsudvalget indkalder skriftligt senest 5 uger før mødets afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde en oversigt over antallet af årselever på uddannelsesinstitutionerne ifølge Danmarks statistiks seneste opgørelse, samt den deraf udledte stemmefordeling. 12 Ved kongressen tildeles medlemselevrådene stemmer efter antal årselever (én årselev er en elev tilknyttet skolen i 40 uger) indskrevet ved den(de) uddannelsesinstitution(er) jf. Danmarks statistiks seneste opgørelse. Stk. 1. Den udledte fordeling af stemmer gælder indtil næste ordinære kongres. Stk. 2: Et medlemselevråd kan sende én delegeret med én stemme pr. påbegyndt 200 årselever, dog mindst 2 stemmer. Stk. 3. I tilfælde af at en skole har flere deltagere end de har delegerede, fordeles mandaterne ud fra afdelinger og uddannelse, således at den størst mulige repræsentation imødekommes. De resterende deltagere vil deltage som observatører. 13: Delegerede og observatører skal enten være tilknyttet en teknisk skole i henhold til 4 eller være medlem af en af forretningsudvalget eller et politisk udvalg. Stk. 1: Delegerede har stemme- og taleret. Observatører har taleret, men ingen stemmeret. Observatører kan dog stemme i forbindelse med forretningsorden og dagsorden. 14: Intet medlemselevråd kan opnå mere end 2/5 af samtlige mulige stemmer. 15: Kongressen er beslutningsdygtigt, når kongressen er rettidigt indkaldt jf. 11 og mindst 1/5 af medlemselevrådene er til stede ved mødets start. 16: Hvis intet andet er anført, træffes beslutninger ved simpelt flertal, dog skal der mindst indgå 3 medlemselevråd i dette flertal. Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 17

18 17: Forretningsudvalget udsender forslag til dagsorden, den skriftlige beretning, regnskab, budget samt indkomne forslag mindst 3 uger før mødets afholdelse. 18: Kun skoler, der jf. 4 er medlem af EEO, eller personer, der er medlem af forretningsudvalget og/eller et politisk udvalg, kan stille forslag og ændringsforslag. 20: Kongressen vedtager dagsorden for mødet. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af 2 dirigenter 2. Valg af 2 referenter 3. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Fremlæggelse af beretninger fra hovedbestyrelsen 6. Fremlæggelse af regnskab og budget 7. Fastsættelse af kontingent 8. Indkomne forslag a) Behandling af vedtægtsændringer b) Behandling og vedtagelse af Principprogram c) Vedtagelse af Handlingsplan d) Vedtagelse af budget 9. Valg af: a) Formand b) Næstformand c) Udvalgsbestyrer og FU-repræsentant for HTX udvalget d) Udvalgsbestyrer og FU-repræsentant for EUD udvalg e) 7 menige medlemmer af hvert stående udvalg f) Kasserer g) 2 kritiske revisorer til det kommende regnskabsår 10. Udtalelser 11. Eventuelt 20: Afstemning til forretningsorden afgøres ved simpelt flertal. 21: Elever indskrevet på en medlemsskole jf. 4 kan opstilles som kandidater til posterne nævnt i 20 stk 9) a-f. 22: Referenterne tager referat af kongressens beslutninger. Referatet og forslag samt ændringsforslag offentliggøres på EEOs hjemmeside senest 3 uger efter mødet. 23: Forslag til behandling på kongressen skal være indkommet senest klokken 23:00 dagen før de er til behandling på kongressen. Artikel 7: Ekstraordinær kongres 24: Kongressen træder ekstraordinært sammen, hvis et flertal i forretningsudvalget, eller mindst 3 af medlemselevrådene, der repræsenterer minimum 1/5 del af medlemseleverne, ønsker dette. 25 En begæring om ekstraordinært kongres skal indeholde en motiveret dagsorden. Stk. 1: Et ekstraordinært kongres finder sted max. 3 uger efter, at der er fremsat krav herom. Dagsorden udsendes mindst 2 uger før mødets afholdelse. Artikel 8: Valg 26: Elever indskrevet på en erhvervsskole jf. 4 og er valgbare, undtaget er dog de kritiske revisorer. Stk. 1: Medlemmer, udvalg og forretningsudvalget er dog valgbare til alle poster i op til et år efter, at disse er udmeldt af deres erhvervsskole. Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 18

19 27: Ved personvalg, hvor antallet af kandidater svarer til eller er mindre end antallet af ledige poster, foretages der skriftlig afstemning om den enkelte kandidat. Kandidaten skal have et flertal bag sig for at blive valgt. Stk. 1. Ved personvalg, hvor antallet af kandidater er flere end antallet af ledige poster, foretages der skriftlig afstemning om den enkelte kandidat. Der afgives stemmer for op til en mere end halvdelen af antallet af ledige poster. De opstillede som opnår flest stemmer vælges indtil pladserne er fyldt ud. Stk. 2. i tilfælde af stemmelighed afgøres det ved lodtrækning. Stk. 3. Alle personvalg er hemmelige Artikel 9: Landsmøde 28: Landsmødet samles årligt i 1. halvår. Stk. 1. På landsmøderne fordeles stemmerne på samme måde som til Kongressen, jf. 12, hvorved antal stemmer afgøres af antal årselever. Stk. 3: Elevråd, der ikke er medlemmer af EEO, kan sende op til 3 observatører jf : Landsmødet indkaldes af forretningsudvalget senest 3 uger før afholdelse. 30: Landsmødet er beslutningsdygtigt, når det er rettidigt indkaldt jf. 30, og mindst 1/5 af medlemselevrådene er til stede ved mødets start. 31: Dagsorden for Landsmødet skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden 4. Fremlæggelse af halvårlig beretning fra forretningsudvalget 5. Fremlæggelse af kort økonomisk beretning 6. Diskussion og vedtagelse af arbejdet i det kommende halvår 7. Indsupplering af menige medlemmer til: a) Stående udvalg b) Forretningsudvalget 32: Landsmødet kan lukkes for ikke-medlemmer, hvis der er flertal for dette blandt de delegerede. Artikel: 10 Forretningsudvalget 33: forretningsudvalget består af formand, næstformand og en repræsentant fra hvert stående udvalg, samt en kasserer jf. 20. forretningsudvalget vælges til perioden fra 21 dage efter den kongres, hvor de er valgt og frem til 21 dage efter den kongres, hvor de fratræder. 34: Udvalgsbestyrer kan i deres forretningsudvalgsrepræsentants fravær tildeles fuldmagt. 35: I tilfælde af formandens afgang suppleres denne af næstformanden, indtil landsmødet eller kongressen har konstitueret en ny formand. I tilfælde af næstformandens afgang konstitueres en ny på førstkommende stormøde. 36: forretningsudvalget har til opgave at koordinere EEOs aktiviteter, men har ikke politisk kompetence, der rækker ud over udvalgene jf. artikel 11. Dog afgør forretningsudvalget i tvivlstilfælde, i hvilket politisk udvalg en udpegning skal finde sted. Stk. 1: Forretningsudvalget samles mindst 10 gange årligt. Stk. 2: Forretningsudvalget skal opretholde en gennemsigtig og hurtig informationsvej til udvalgene og medlemselevrådene Stk. 3: Forretningsudvalget skal offentliggøre valgfrie aktiviteter jævnligt. 37: I sager, hvor vedtægter, retningslinjer eller kongres- eller landsmødebeslutninger ikke præciserer hvem, der har beslutningskompetence, har forretningsudvalget kompetence til at træffe beslutninger på vegne af EEO. Sam- Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 19

20 tidig har forretningsudvalget det økonomiske ansvar for overholdelse af budgettet. Stk. 1: En sag skal sendes til høring på et stormøde, hvis mindst et medlem af forretningsudvalget anbefaler dette. Stk. 2: En sag skal sendes til beslutning i bestyrelsen, hvis mindst et medlem af forretningsudvalget anbefaler dette 38: I tilfælde af, at der til landsmødet stilles mistillid til et medlem af forretningsudvalget, og dette vedtages af 2/3 af de stemmeberettigede, samt mindst 3 medlemselevråd, trækker den pågældende sig fra forretningsudvalget. 39: Foruden opgaverne jf. 46, 55, (48, 49 jf. forslag 15) (48, 49 jf. forslag 16) varetager medlemmerne opgaverne som defineres i et kommissorium der beskriver arbejdsopgaverne for henholdsvis, Udvalgsbestyreren, Forre tningsudvalgsrepræsentanten, Kassereren, Formanden og Næstformanden. stk 2: kommissoriet konstitueres af FU på årets førstkommende FU-møde. stk 3. Kommisoriet skal vedtages på førstkommende bestyrelsesmøde stk 4. Kommisoriet kan løbende ændres med flertal i bestyrelsen stk 5: såfremt disse opgaver vurderes forsømt kan der begæres mistillid til det enkelte forretningsudvalgsmedlem jf. 47, 50, 54 og 58. Artikel 11: Udvalgene 40: De stående udvalg jf. 7 består af op til 7 menige medlemmer, en udvalgsbestyrer og en FU-repræsentant. 41: Udvalgene har til opgave, inden for hver deres område, at varetage EEO s politiske og koordinerende arbejde. Repræsentanterne i udvalget har én (1) stemme. Udvalgene træffer beslutninger ved simpelt flertal. Udvalgene udpeger inden for deres område repræsentanter til eksterne råd, udvalg og lignende, hvor EEO er repræsenteret. Udvalgene skal informere medlemselevrådene og udvalgene om deres aktiviteter i beretninger på stormøderne. 42: Udvalgenes dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Information til og fra forretningsudvalget 43: Udvalgene, formand, næstformand samt kassereren udgør i fællesskab bestyrelsen jf. 20. bestyrelsen vælges til perioden fra 21 dage efter den kongres, hvor de er valgt og frem til 21 dage efter den kongres hvor de fratræder 44: Efter 3 udvalgsmøder kan udvalget på baggrund af lavt fremmøde (under 50%) vælge at ekskludere et medlem ved skriftlig og hemmelig afstemning på et ordinært udvalgsmøde. Artikel 12: Udvalgsbestyrerne 45: Udvalgets bestyrer tegner EEO i spørgsmål, der vedrører udvalgets ansvarsområde. Udvalgsbestyreren er bindeled mellem udvalget, og politik der relaterer til det pågældende udvalg. Udvalgsbestyreren står på udvalgets vegne til ansvar overfor landsmødet og kongressen. 46: Udvalgsbestyreren er ansvarlig for, at der afholdes møder i udvalget. 47: I tilfælde af, at der til landsmødet stilles mistillid til udvalgsbestyreren, og dette vedtages af 2/3 af de stemmeberettigede, samt mindst 3 medlemselevråd, trækker den pågældende sig fra posten som udvalgsbestyrer Artikel 13: Forretningsudvalgsrepræsentanten 48: Forretningsudvalgsrepræsentanten udgører bindeleddet mellem Forretningsudvalget og det stående udvalg som vedkommende repræsenterer. Det er således repræsentantens opgave at sikre at der er en fyldestgørende in- Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 20

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

Radikal Ungdoms Landsmøde 2002 i Odense, Ejbyskolen. Protokol. 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling

Radikal Ungdoms Landsmøde 2002 i Odense, Ejbyskolen. Protokol. 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling Radikal Ungdoms i Odense, Ejbyskolen 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling 2) Officiel åbning af Landsmødet v/ tidl. amtsborgmester Karen Nøhr 3) Formalia: Valg

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 LANDSMØDEPROTOKOL DEN 23.-25. OKTOBER 2009 Side 1 af 116 Indholdsfortegnelse Åbning af landsmødet v/ de landsmødeansvarlige 8 Officiel åbning af landsmødet

Læs mere

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE BERETNING GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE GENERALFORSAMLING KL.16.30 ÅRSMØDE FRA KL. 9.30 2010 ONSDAG DEN 24. MARTS 2010 EUC LILLEBÆLT I AUDITORIET I TEKNIKERVEJ 2 I 7000 FREDERICIA ERHVERVSSKOLELEDERNES

Læs mere

Organisationshåndbog for Enhedslisten

Organisationshåndbog for Enhedslisten Organisationshåndbog for Enhedslisten Forord Formålet med denne bog er, at lave en introduktion til Enhedslistens forskellige organisatoriske bestanddele; hvad de består af; hvad de laver; og hvilke kompetencer,

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere