MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV."

Transkript

1 EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. Bemærk Nærværende publikation indeholder en række grundlæggende oplysninger om momsreglerne i de enkelte medlemsstater og tiltrædelseslandene. Oplysningerne stammer fra de enkelte landes afgiftsmyndigheder. Oplysningerne vedrørende medlemsstaterne er ajourført i juli Oplysningerne fra tiltrædelseslandene er foreløbige. De er baseret på den forventede anvendelse af momsordningerne, når fællesskabslovgivningen er omsat. Kurserne for tiltrædelseslandene er dem, der var gældende pr. 1. oktober 2003, og de er hentet fra Den Europæiske Unions Tidende. Publikationen har udelukkende til formål at tjene som et arbejdsværktøj. Dette dokument afspejler på ingen måde Europa-Kommissionens synspunkter. Det er heller ikke udtryk for godkendelse af den relevante lovgivning. 1

2 DEN TJEKKISKE REPUBLIK INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER...3 MOMSREGISTRERING AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER...3 TÆRSKELBELØB...5 UDENLANDSKE (IKKE-EU) VIRKSOMHEDERS UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER...6 UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER, DER ER ETABLERET I EU...7 FAKTURERING...7 PERIODISKE MOMSANGIVELSER...8 LISTER...10 ELEKTRONISK FAKTURERING OG ELEKTRONISKE ANGIVELSER...10 ADMINISTRATIVE FORPLIGTELSER...11 FRADRAGSRET...12 BILAG 1 TÆRSKELBELØB...13 BILAG 2 MOMSREGISTRERINGSNUMMER...15 BILAG 3 FORKORTELSER

3 GENERELLE OPLYSNINGER 1. HVOR KAN EN UDENLANDSK VIRKSOMHED HENVENDE SIG, HVIS DEN ØNSKER OPLYSNINGER OM DET TJEKKISKE MOMSSYSTEM (ADRESSE, TLF., FAX, E-POST)? Udenlandske virksomheder kan få oplysninger på følgende adresse: Ministry of Finance Central Financial and Tax Directorate Department of Indirect Taxes Letenská Praha 1 Czech Republic tlf.: fax: HVAD ER ADRESSEN PÅ DEN NATIONALE SKATTEADMINISTRATIONS WEBSIDE? HVILKE FORMER FOR OPLYSNINGER KAN FINDES PÅ DENNE WEBSIDE (GENERELLE OPLYSNINGER, LOVGIVNING, KONTAKTSTEDER, BLANKETTER OSV.)? PÅ HVILKE SPROG? Der findes generelle oplysninger på finansministeriets websted: (på tjekkisk og engelsk). Nærmere oplysninger om organisationsstruktur, indberetninger, lovgivning, blanketter, registre, elektronisk indsendelse osv. findes på de tjekkiske afgiftsmyndigheders websted: (kun på tjekkisk). 3. HVOR KAN MAN FINDE DEN NATIONALE MOMSLOVGIVNING OG BEKENDTGØRELSER? PÅ HVILKE SPROG FINDES DE? De tjekkiske momsregler findes i momsloven, som træder i kraft den 1. maj Denne foreligger i øjeblikket kun på tjekkisk. Finansministeriet er imidlertid i færd med at udarbejde en engelsk oversættelse. Bestemmelserne findes på ovenstående adresse eller websted. MOMSREGISTRERING AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER 3

4 4. HVEM SKAL VÆRE MOMSREGISTRERET? Udenlandske virksomheder skal momsregistreres, hvis de udfører økonomiske aktiviteter i Den Tjekkiske Republik, der er omfattet af tjekkisk moms, og hvis deres omsætning ved disse transaktioner i de foregående 12 måneder overstiger CZK ( EUR). I visse tilfælde kan udenlandske virksomheder, som ikke udøver økonomisk aktivitet i Den Tjekkiske Republik, alligevel være pligtige til at være momsregistreret i Den Tjekkiske Republik og betale moms der (eller udpege en fiskal repræsentant, som handler på deres vegne). Sådanne tilfælde kan omfatte: fjernsalg, levering af varer, der skal monteres eller samles i Den Tjekkiske Republik, til en ikke-momsregistreret person, samt levering af visse ydelser, hvor leveringsstedet er Den Tjekkiske Republik. 5. HVORNÅR ER MOMSREGISTRERING UNØDVENDIG, NÅR KØBEREN ER MOMSPLIGTIG? KAN UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER LADE SIG MOMSREGISTRERE FRIVILLIGT I SÅDANNE TILFÆLDE? Normalt behøver udenlandske virksomheder ikke lade sig momsregistrere, når modtageren af varerne (ved EU-interne vareleverancer og leverancer til montering eller samling) og ydelserne (hvor leveringsstedet er inden for Den Tjekkiske Republiks område) er: - en virksomhed (momsregistreret eller ikke, afhængigt af omsætningen) - en juridisk person, der er omfattet af offentlig ret, som udfører momspligtige transaktioner, eller - andre momsregistrerede personer (ikke-afgiftspligtige juridiske personer) i Den Tjekkiske Republik. I sådanne tilfælde er modtageren pligtig til at betale moms, og hvis den udenlandske virksomhed ikke udfører andre økonomiske aktiviteter i Den Tjekkiske Republik, behøver den ikke lade sig momsregistrere. I disse tilfælde kan udenlandske virksomheder ikke frivilligt lade sig momsregistrere. 6. HVEM SKAL UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER KONTAKTE FOR AT BLIVE MOMSREGISTRERET (HVILKEN MYNDIGHED, ADRESSE, TLF., FAX, E-POST)? For at blive momsregistreret skal udenlandske virksomheder, der udfører økonomiske aktiviteter i Den Tjekkiske Republik, indgive en ansøgning til de lokale afgiftsmyndigheder i den region, hvor deres faste forretningssted er beliggende. Udenlandske EU-virksomheder, som ikke har et fast forretningssted i Den Tjekkiske Republik, og som bliver momspligtige, skal kontakte de lokale afgiftsmyndigheder for Prag 1 eller udpege en fiskal repræsentant. De lokale skattemyndigheder for Prag 1 har følgende adresse: Finanční úřad pro Prahu 1 FÚ pro Prahu 1 Štěpánská 28 4

5 PRAHA 1 Den Tjekkiske Republik Tlf. : Fax: Udenlandske virksomheder uden for EU, der ikke har et fast forretningssted i Den Tjekkiske Republik, og som bliver momspligtige, skal udpege en fiskal repræsentant. 7. DER ØNSKES EN NÆRMERE BESKRIVELSE AF GÆLDENDE PROCEDURER (HERUNDER KRÆVEDE DOKUMENTER) FOR UDSTEDELSE AF MOMSREGISTRERINGSNUMRE, ISÆR FOR UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER. Generelt skal udenlandske virksomheder, der udøver økonomiske aktiviteter i Den Tjekkiske Republik gennem deres faste forretningssted (de skal være registreret med henblik på indkomstskat) og ønsker eller er forpligtet til at blive momsregistreret, indsende en registreringsblanket til de lokale afgiftsmyndigheder i den region, hvor deres faste forretningssted er beliggende. På blanketten skal virksomhederne anføre deres registreringsdata. Ud over registreringsblanketten skal virksomhederne bevise, at de er berettiget til at udøve virksomhed i Den Tjekkiske Republik (f.eks. indsende et bevis for optagelse i handelsregistret osv.). De lokale afgiftsmyndigheder udsteder et momsregistreringsbevis til virksomheden. Der findes ikke noget særligt momsregistreringsnummer. I stedet får virksomheden et enkelt afgiftsidentifikationsnummer for alle de afgifter, som den hæfter for. Efter tiltrædelsen til EU vil det tjekkiske afgiftsidentifikationsnummer få formatet CZ , CZ eller CZ Hvis en udenlandsk virksomhed fra EU uden fast forretningssted i Den Tjekkiske Republik bliver betalingspligtig for moms, skal de ansøge om momsregistrering hos de lokale afgiftsmyndigheder i Prag 1 (se spørgsmål 6) eller udpege en fiskal repræsentant. Man er i færd med at udarbejde blanketter til en sådan registrering. Hvis en udenlandsk virksomhed uden for EU uden fast forretningssted i Den Tjekkiske Republik bliver betalingspligtig for moms, skal den udpege en fiskal repræsentant. TÆRSKELBELØB 8. HVILKEN BELØBSGRÆNSE GÆLDER FOR EU-INTERNT FJERNSALG I HENHOLD TIL ARTIKEL 28B, LITRA B, STK. 2, I SJETTE MOMSDIREKTIV? Beløbsgrænsen er på EUR. 5

6 9. HVILKEN BELØBSGRÆNSE GÆLDER FOR ERHVERVELSER FORETAGET AF IKKE- AFGIFTSPLIGTIGE JURIDISKE PERSONER ELLER MOMSFRITAGNE PERSONER I HENHOLD TIL ARTIKEL 28A, STK. 1, LITRA A), I SJETTE MOMSDIREKTIV? Beløbsgrænsen er på EUR. UDENLANDSKE (IKKE-EU) VIRKSOMHEDERS UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER 10. I HVILKE TILFÆLDE SKAL DER UDPEGES EN FISKAL REPRÆSENTANT? Virksomheder, der ikke er etableret i EU, skal have en fiskal repræsentant, hvis de leverer ydelser (og varer til montering eller samling), hvor leveringsstedet er Den Tjekkiske Republik (undtagen ydelser omfattet af omvendt momspligt) og leverancerne sker til personer, der ikke er momsregistreret i Den Tjekkiske Republik. 11. HVILKE REGLER GÆLDER FOR UDPEGELSEN AF EN FISKAL REPRÆSENTANT? Fiskale repræsentanter kan være juridiske personer eller fysiske personer, der udøver økonomiske aktiviteter i Den Tjekkiske Republik. De skal være etableret eller have fast adresse i Den Tjekkiske Republik og skal have indvilget i at handle på den udenlandske virksomheds vegne. 12. HVILKE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER HAR EN FISKAL REPRÆSENTANT? De fiskale repræsentanter har samme rettigheder og forpligtelser som de virksomheder, de repræsenterer. Repræsentanterne skal underrette de kompetente afgiftsmyndigheder om deres repræsentation og modtager et særligt identifikationsnummer fra afgiftsmyndighederne med henblik på repræsentationen. De skal herefter indsende momsindberetninger og hæfter for betalingen af alle skyldige afgifter. Fiskale repræsentanter skal føre separate regnskaber for hver af de personer, de repræsenterer. 13. HVILKE MULIGHEDER HAR DE FOR AT SKRIDE IND, HVIS EN VIRKSOMHED ETABLERET I ET ANDET EU-LAND IKKE HAR UDPEGET NOGEN FISKAL REPRÆSENTANT I DERES LAND? Manglende udpegelse af en fiskal repræsentant kan medføre en bøde på op til 2 mio. CZK ( EUR). 6

7 14. KRÆVES DER BANKGARANTI? Nej UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER, DER ER ETABLERET I EU 15. KAN UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER, DER ER ETABLERET I EU, UDPEGE FISKALE REPRÆSENTANTER? Virksomheder fra andre EU-medlemsstater, der ikke udøver økonomisk aktivitet inden for Den Tjekkiske Republik, og som bliver betalingspligtig for afgifter, kan udpege en fiskal repræsentant for transaktioner, der er momspligtige i Den Tjekkiske Republik. 16. HVILKE REGLER GÆLDER FOR UDPEGELSEN AF EN FISKAL REPRÆSENTANT? Se besvarelsen af spørgsmål HVILKE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER HAR EN FISKAL REPRÆSENTANT? Se besvarelsen af spørgsmål ER DER SITUATIONER, HVOR DER KRÆVES BANKGARANTI? Se besvarelsen af spørgsmål 14. FAKTURERING 19. HVILKE REGLER GÆLDER FOR FAKTURERING? Ifølge tjekkisk lov skal alle momsregistrerede personer udstede fakturaer for alle momspligtige transaktioner til afgiftspligtige personer eller juridiske personer, der ikke er etableret eller oprettet med henblik på forretningsdrift. Fakturaer skal udstedes senest 15 dage efter, at transaktionen bliver betalingspligtig eller betalingen falder. Den tidligste dato finder anvendelse. Når der foretages flere momspligtige transaktioner med samme person, kan der udstedes en sammenfattende faktura. Fakturaen skal indeholde følgende oplysninger (med undtagelser i visse tilfælde): - leverandørens navn og adresse - leverandørens momsregistreringsnummer 7

8 - modtagers navn og adresse - modtagers momsregistreringsnummer, hvis vedkommende er forpligtet til at være momsregistreret - et fortløbende fakturanummer - omfanget og dækningen af den momspligtige transaktion - faktureringsdatoen - datoen for den momspligtige transaktion eller datoen for modtagelse af betaling. Den tidligste dato finder anvendelse - enhedsprisen, uden moms - det momspligtige beløb - standardsats eller reduceret momssats og - momsbeløbets størrelse. Der skal altid udstedes fakturaer for følgende transaktioner, hvis leveringsstedet er inden for Den Tjekkiske Republik: - EU-intern erhvervelse eller overdragelse af varer - EU-intern levering af varer - EU-intern levering og erhvervelse af et nyt transportmiddel - EU-interne transportydelser, herunder ydelser i forbindelse hermed - levering af visse ydelser af virksomheder, der er momsregistreret i en anden medlemsstat - levering af visse ydelser foretaget af virksomheder, der er etableret uden for EU - fjernsalg og - import af varer. 20. FINDES DER UNDTAGELSER FRA FAKTURERINGSPLIGTEN? HVIS JA, FOR HVILKE KATEGORIER AF TRANSAKTIONER GÆLDER DE DA? Momspligtige personer behøver ikke udstede en faktura for levering til private. Fritagelsen gælder ikke: levering af nye transportmidler, fjernsalg, EU-intern transport og levering af visse tjenester foretaget af virksomheder, der er hjemmehørende uden for EU. PERIODISKE MOMSANGIVELSER 21. I HVILKE TILFÆLDE HAR VIRKSOMHEDER PLIGT TIL AT INDSENDE MOMSANGIVELSER? Følgende virksomheder, der er momsregistrerede i Den Tjekkiske Republik, skal indsende periodiske momsangivelser: 8

9 - virksomheder, hvis omsætning i de foregående 12 kalendermåneder overstiger 1 mio. CZK ( EUR) - virksomheder, der udfører momspligtige transaktioner eller fradragsberettigede transaktioner med momsfritagelse, og som erhverver varer til en værdi på over CZK - virksomheder, der udfører momspligtige transaktioner eller fradragsberettigede transaktioner med momsfritagelse, når varerne (som er omfattet af punktafgifter) leveres til dem i henhold til bestemmelserne om fjernsalg, og - virksomheder, der udfører momspligtige transaktioner eller fradragsberettigede transaktioner med momsfritagelse, når varerne leveres til dem i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra a), b), c), e), artikel 9, stk. 3, eller artikel 28b, litra C, stk. 2, stk.3, litra D, E og F, i direktiv 77/388/EØF. Juridiske personer, der ikke er etableret eller grundlagt med henblik på forretningsdrift, og personer, der kun udfører transaktioner, der er fritaget for afgift, uden ret til fradrag, skal indsende en momsangivelse, hvis: - de erhverver varer fra andre medlemsstater med en værdi på mere end EUR inden for samme kalenderår, eller - varerne (som er pålagt punktafgifter) leveres i henhold til bestemmelserne om fjernsalg. 22. HVOR HYPPIGT SKAL DER INDSENDES MOMSANGIVELSE, OG HVORNÅR SKAL BETALING FORETAGES? Momsregistrerede virksomheder og personer skal indsende en momsangivelse og betale eventuel skyldig moms seneste 25 dage efter momsperiodens afslutning. Momsperioden for en momsregistreret person afhænger af omsætningen: hvis omsætningen for det foregående kalenderår overstiger 10 mio. CZK ( EUR), er momsperioden en måned; hvis omsætningen for det foregående kalenderår er mindre end 10 mio. CZK ( EUR), er perioden et kvartal. Hvis omsætningen for det foregående kalender år er mere end 2 mio. CZK ( EUR), kan den momsregistrerede person vælge at benytte en momsperiode på en måned. Momsperioden for en momsregistreret person er et kalenderkvartal. 23. FINDES DER SÆRLIGE ANGIVELSESREGLER FOR SMÅ VIRKSOMHEDER OG/ELLER BESTEMTE VIRKSOMHEDS- ELLER PERSONKATEGORIER? HVIS JA, HVILKE? Virksomheder, der køber varer med henblik på videresalg, uden at ændre deres tilstand, og som ikke kan bevise den udgående moms i henhold til deres daglige dokumentation af indtægter, kan anmode de kompetente afgiftsmyndigheder om at udarbejde et individuelt princip for momsfastsættelsen. 9

10 24. ANVENDES DER FORENKLEDE METODER TIL BEREGNING AF MOMSTILSVAR? HVIS JA, HVILKE KRITERIER GÆLDER DA, HVEM ANVENDES DE FOR, OG HVORI BESTÅR FORENKLINGEN? Se besvarelsen af spørgsmål 23. LISTER 25. HVOR HYPPIGT SKAL DER INDSENDES LISTER? Momsregistrerede virksomheder, der udfører EU-intern levering af varer, skal indsende lister hvert kalenderkvartal. 26. KRÆVES DER FLERE OPLYSNINGER END DEM, DER ER NÆVNT I ARTIKEL 22, STK. 6, I SJETTE MOMSDIREKTIV, SOM ÆNDRET VED DIREKTIV 91/680/EØF? Nej. 27. ANVENDER DE FORENKLEDE PROCEDURER (LEMPELSER) MED HENSYN TIL DISSE LISTER, JF. ARTIKEL 22, STK. 12, I SJETTE MOMSDIREKTIV, SOM ÆNDRET VED DIREKTIV 91/680/EØF? HVIS JA, HVILKE BELØBSGRÆNSER VIL DA BLIVE ANVENDT? Nej. ELEKTRONISK FAKTURERING OG ELEKTRONISKE ANGIVELSER 28. ER ELEKTRONISK FAKTURERING TILLADT? HVIS JA, UNDER HVILKE OMSTÆNDIGHEDER OG UNDER ANVENDELSE AF HVILKE PROCEDURER? Elektronisk fakturering er tilladt (hvis dette er acceptabelt for kunden), hvis: - fakturaen kontrolleres i overensstemmelse med reglerne for elektronisk signatur, eller - autenticiteten af dens oprindelse og indholdets integritet garanteres gennem elektronisk dataudveksling (EDI) i overensstemmelse med artikel 2 i Kommissionens henstilling 94/820/EF. 10

11 29. KAN MOMSANGIVELSERNE SENDES ELEKTRONISK? I BEKRÆFTENDE HVORDAN OG MED HVILKEN TEKNOLOGI? HVEM SKAL DER RETTES HENVENDELSE TIL FOR AT FÅ TILLADELSE HERTIL? Momsangivelserne kan indsendes elektronisk. Virksomhederne kan bruge det webbaserede ansøgningsskema, som findes på: De skal bruge en PC, der er kompatibel med MS Windows og Internet Explorer 6 Service Pack 1 eller Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 eller Internet Explorer 5.01 Service Pack 2. Der findes to måder at indsende elektroniske momsangivelser på: 1) en elektronisk signatur, der er udstedt af en registreret virksomhed, i øjeblikket kun I.CA ( ) 2) uden elektronisk signatur, hvis der inden for de tre næste dage indsendes et skriftligt dokument med den rigtige underskrift. (Systemet er stadig under udvikling, og vi forventer en udvidelse af softwaren til slutbrugerne). 30. KAN LISTERNE SENDES ELEKTRONISK? I BEKRÆFTENDE HVORDAN OG MED HVILKEN TEKNOLOGI? HVEM SKAL DER RETTES HENVENDELSE TIL FOR AT FÅ TILLADELSE HERTIL? Ja, se besvarelsen af spørgsmål 29. ADMINISTRATIVE FORPLIGTELSER 31. FINDES DER STANDARDSATSORDNINGER, OG HVORDAN FUNGERER DE I SÅ FALD? Nej. 32. FINDES DER ANDRE ADMINISTRATIVE LEMPELSER END DE ALLEREDE NÆVNTE? I SÅ FALD BEDES DE BESKREVET. Nej. 33. PÅ HVILKE SPROG FINDES BLANKETTERNE (PERIODISKE MOMSANGIVELSER OG LISTER)? Blanketterne findes kun på tjekkisk. 11

12 FRADRAGSRET 34. FOR HVILKE KATEGORIER AF VARER OG TJENESTEYDELSER ER DER IKKE FRADRAGSRET? Der kan ikke foretages fradrag i indgående moms for: - afgiftspligtige leverancer, der anvendes til leverancer, der er fritaget for afgift, uden fradragsret - erhvervelse af personbiler, herunder erhvervelse i form af finansiel leje og tekniske omlægninger, ændringer og moderniseringer heraf (medmindre den anskaffes med henblik på videresalg, leasing eller eksport) - tekniske omlægninger, ændring og modernisering af lejede aktiver og reparation af lejede aktiver, der foretages af lejer med udlejers accept, hvis reparationerne udføres inden fem år før lejeperiodens udløb - erhvervelse af returflasker (medmindre dette sker med henblik på eksport) og - afgiftspligtige leverancer med repræsentative formål. 35. FOR HVILKE KATEGORIER AF VARER OG TJENESTEYDELSER ER DER DELVIS FRADRAGSRET? HVAD ER PROCENTDELEN? Hvis en person foretager leverancer både med og uden fradragsret, er en del af momsen fradragsberettiget på grundlag af opdeling. Der findes ingen særlige kategorier af varer og tjenesteydelser, for hvilke der er delvis fradragsret. 12

13 BILAG 1 TÆRSKELBELØB Medlemsstat Loft for anvendelse af særordningen for erhvervelser foretaget af momspligtige personer uden fradragsret og af ikke-momspligtige juridiske personer 1 Loft for anvendelse af særordningen for Fritagelse for små virksomheder 3 fjernsalg 2 National valuta Beløb i EUR National valuta Beløb i EUR National valuta Beløb i EUR Belgien EUR EUR EUR Tjekkiet Danmark DKK DKK DKK Tyskland EUR Estland EEK EEK Grækenland EUR EUR eller EUR Spanien EUR EUR Ingen Frankrig EUR EUR eller EUR Irland EUR EUR eller EUR Italien EUR EUR Ingen Ingen Cypern CYP CY Pounds Letland LVL LVL Litauen LTL LTL Luxembourg EUR EUR EUR Ungarn Se artikel 28a, stk. 1, andet punktum, i direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Se artikel 28b, stk. 2, i direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Se artikel 24, stk. 2, i direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Denne ordning er forbeholdt momspligtige personer, der er etableret i landet. 13

14 BILAG 1 TÆRSKELBELØB Malta Nederlandene EUR EUR Ingen Ingen Østrig EUR EUR EUR Polen Portugal EUR EUR eller EUR Slovenien Slovakiske Republik Finland EUR EUR EUR Sverige SEK SEK Ingen Ingen Forenede Kongerige GBP GBP GBP EUR, når den økonomiske aktivitet hovedsagelig består af levering af varer, EUR, når den økonomiske aktivitet hovedsagelig består af levering af ydelser med lav værditilvækst (højt input) og EUR i andre tilfælde, navnlig ydelser med høj værditilvækst (lavt input). 14

15 BILAG 2 MOMSREGISTRERINGSNUMMER BE le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée BTW - identificatienummer CZ DK momsregistreringsnummer DE EE EL ES FR IE IT Umsatzsteuer - Identifikationsnummer käibemaksukohustuslasena registreerimise number Αριθµός Φορολογικού Μητρώου ΦΠΑ Arithmos Forologikou Mitroou FPA el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée value added tax identification no. il numero di registrazione IVA CY Αριθµός Εγγραφής Φ.Π.Α. Arithmos Egrafis FPA LV LT LU pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas numurs PVM mokėtojo kodas le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée HU MT numru ta l-identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miújud value added tax identification number NL AT BTW - identificatienummer Umsatzsteuer - Identifikationsnummer PL PT o número de identificação para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado 15

16 SI SK FI SE identifikacijska številka za DDV identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) arvonlisãverorekisterõintinumero Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) GB value added tax (VAT) registration no. 16

17 BILAG 3 FORKORTELSER LAND VALUTA BELGIEN BE EUR TJEKKISKE CZ CZK REPUBLIK DANMARK DK DKK TYSKLAND DE EUR ESTLAND EE EEK GRÆKENLAND EL EUR SPANIEN ES EUR FRANKRIG FR EUR IRLAND IE EUR ITALIEN IT EUR CYPERN CY CYP LETLAND LV LVL LITAUEN LT LTL LUXEMBOURG LU EUR UNGARN HU HUF MALTA MT MTL NEDER- NL EUR LANDENE ØSTRIG AT EUR POLEN PL PLN PORTUGAL PT EUR SLOVENIEN SI SIT SLOVAKISKE SK SKK REPUBLIK FINLAND FI EUR SVERIGE SE SEK FORENEDE KONGERIGE GB GBP 17

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 250 Offentligt J.nr.: 2009-251-0130 Dato: 2. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes til orientering grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Europa-Kommissionens

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE *** ORIENTERING OM DEN EUROPÆISKE BORGERS RETTIGHEDER OG PLIGTER

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 30. november 2010 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Eksklusiv Moms. Marts Ajour med 2008moms, told og afgifter. Momspakken. dyrere. til koncerter. over grænsen. i kantinen.

Eksklusiv Moms. Marts Ajour med 2008moms, told og afgifter. Momspakken. dyrere. til koncerter. over grænsen. i kantinen. Marts Ajour med 2008moms, told og afgifter Eksklusiv Moms Nr. 1 Marts 2008 Tema: Momspakken Energi bliver dyrere Vi slipper ikke for moms til koncerter SKAT går over grænsen Momsen gør maden dyrere i kantinen

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 COM(2015) 190 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Rapport om anvendelsen af Rådets direktiv

Læs mere

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009 2 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere