NORGE. Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORGE. Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering."

Transkript

1 NORGE Landeoplysninger Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering. Nøgletal Hovedstad andre større byer Oslo - Bergen, Trondheim, Stavanger Areal km 2 Sprog Norsk Valuta NOK (norske kroner) Landekode +47 Helligdage jan.; , 24. mar.; 1., 12., 17. maj; dec. Bankernes åbningstider 8:00-16:00 (man-fre), 08:00-17:00 (tors) Fondsbørs Oslo Børs Toneangivende aktieindeks OSEBX (Oslo Børs hovedaktieindeks) Overordnet aktieindeks OSEAX (Oslo Børs All-Share Index) Internetdomæne.no Økonomiske nøgletal Valutakurs NOK/EUR 1 7,4898 7,9950 8,3650 8,0183 8,0458 8,0153 Valutakurs NOK/USD 1 7,9587 7,0836 6,7371 6,4475 6,4147 5,8600 Pengemarkedsrente (1 md. Nibor) (%) 6,90 4,28 2,03 2,15 3,02 4,79 Forbrugerinflation (%) 2 1,3 2,5 0,4 1,6 2,3 2,0 Arbejdsløshed (%) 3 3,9 4,5 4,5 4,6 3,9 3,9 BNP-vækstrate (%) 2 1,1 1,1 3,1 2,3 2,4 2,8 BNP (NOK mia.) , , , , , ,1 BNP (USD mia.) 5 190,9 222,6 254,8 295,3 329,5 356,6 Indbyggere (mio.) 6 4,54 4,57 4,60 4,606 4,637 4,665 BNP per capita (USD) Betalingsbalance (% af BNP) 7 12,8 13,0 13,6 16,8 19,9 22,2 1: Middelkurs Kilder: IMF, ECB 2: Årlig procentvis ændring 3: Harmoniseret definition ILO (Den Internationale Arbejdsorganisation) 4: BNP i markedspriser. Produktionsbaseret tilgang 5: Pr. valutakurs 6: Ultimo, nyere tal kan være IMF-prognoser 7: Handelsbalance for varer og tjenester + nettoindkomst + nettooverførsler Regeringen» Uafhængig siden 1905 (efter ophævelse af unionen med Sverige)» Styreform: forfatningsmæssigt monarki med tokammerparlament (Stortinget). Det består af 165 medlemmer, der vælges for en fireårsperiode ved proportionel repræsentation. Tre fjerdedele af medlemmerne udgør underhuset (Odelsting). En fjerdedel af medlemmerne udgør overhuset (Lagting). Sidstnævnte vælges af medlemmerne af Stortinget efter hvert folketingsvalg.» Statsoverhoved: Kong Harald V, siden 1991» Regeringsleder: Jens Stoltenberg, statsminister siden oktober 2005, leder af det norske Arbeiderpartiet (socialdemokratisk). Stoltenberg var tidligere statsminister fra og leder nu en koalitionsregering (den rød-grønne koalition), den første, som Arbeiderpartiet har indgået, bestående af et flertal sammen med det socialistiske venstreparti og midterpartiet (som har fokus på opretholdelse af decentral økonomisk udvikling og politisk beslutningstagning).» Norge afviste at blive medlem af EU ved folkeafstemningerne i 1972 og Landet er en del af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF). Landeprofil: Norge 1 Sidst opdateret: Marts 2008

2 Juridiske og lovgivningsmæssige aspekter Dette afsnit indeholder oplysninger om landets juridiske og lovgivningsmæssige aspekter, herunder lovgivning, status som valutaindlænding og valutaudlænding, kontohaverforhold, bestemmelser om cash pooling, kontotyper og gebyrer, kontrol med fremmed valuta, krav om indberetning til centralbanken, bekæmpelse af hvidvaskning og elektroniske transaktioner.» Lovgivningen i Norge med hensyn til cash management, herunder cash pooling, er forholdsvis liberal.» Generelt er love og bestemmelser på linje med dem i EU på grund af Norges medlemskab af EØF.» Ikke desto mindre er der en indberetningspligt til Toll og Avgiftsdepartementet (TAD) på betalinger mellem valutaindlændinge og valutaudlændinge. Indberetning» Bankerne skal jævnligt indberette betalinger mellem valutaindlændinge og valutaudlændinge til TAD. Status som valutaindlænding og valutaudlænding» For at blive betragtet som en juridisk valutaindlænding i Norge skal en virksomhed være registreret eller have en filial i Norge. K ontohaverforhold» Enhver type konto kan ejes af både valutaindlændinge og valutaudlændinge. Bestemmelser om cash pooling» Cash concentration (likviditetsoptimering) er tilladt både indenlandsk og på tværs af grænserne.» Notional pooling (renteoptimering) er tilladt indenlandsk og på tværs af grænserne. De norske banker må ikke modregne kredit- og debetsaldi for at beregne kapitaldækningsgraden. Derfor er der normalt en renteforskel mellem debet- og kreditrenten i en cash pool løsning.» Cash pooling på tværs af juridiske enheder, men inden for samme koncern, er tilladt.» Valutaindlændinge og valutaudlændinge kan deltage i den samme cash pool. Det er dog en forudsætning, at lovgivningen, der gælder for valutaudlændinge, er mindst lige så streng som de norske regler og bestemmelser, f.eks. hvad angår regler for udlån (uden for det nordiske område) og virksomhedens forpligtelse til at sikre en tilstrækkelig pengestrøm til at understøtte den daglige drift.» Den norske lovgivning tillader multi-currency cash pooling. Kontotyper og gebyrer» Løbende konti kan åbnes i alle valutaer, der kan handles frit, og tilbydes med eller uden overtræksfaciliteter.» Konti i NOK kan konverteres til fremmed valuta.» Renten fastsættes som bankens basisrente eller baseres på en markedsrente f.eks. interbankrenten, NIBOR med fradrag af en marginal. Større selskaber benytter sig for det meste af den sidstnævnte mulighed.» Der opkræves normalt ikke kontogebyr.» Der opkræves normalt ikke overførselsgebyr (promille af overført beløb).» Der opkræves et transaktionsgebyr for både indenlandske og udenlandske betalinger.» I overensstemmelse med EU-reglerne (Forordning 2560/2001) om grænseoverskridende betalinger i EUR, koster betalinger/overførsler til EU-lande og visse EFTA-lande (herunder Norge) det samme som indenlandske betalinger/overførsler i EUR. EU-standardoverførsler kan kun foretages i EUR. Maksimumbeløbet på EUR må ikke overskrides. Betalingen skal krediteres en konto i et EU-land (eller visse EFTA-lande). Der skal oplyses korrekt IBAN og BIC på modtager. Gebyr for overførslen deles mellem afsender og modtager (de betaler hver især det gebyr, der påløber i deres respektive lande).» Bemærk: Ordrer, der ikke opfylder disse krav, vil blive udført som udenlandske overførsler og pålagt gebyr tilsvarende. Landeprofil: Norge 2 Sidst opdateret: Marts 2008

3 » Alle selskaber skal ifølge lovgivningen oprette en skattetrækskonto (skattetrekks konto) til indsættelse af udskudt skat på de ansattes vegne. Udbetalinger fra skattetrækskontoen er kun tilladt efter godkendelse af skattevæsnet.» IBAN er implementeret. Kontrol med fremmed valuta» Den norske krone flyder frit.» Norges Bank kan intervenere for at stabilisere valutakursen.» Der er ingen valutakontrol. Bekæmpelse af hvidvaskning» Norge har stiftet en speciel finansiel efterretningsenhed, Den centrale enhed for efterforskning og retsforfølgelse af økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM), som bl.a. tager sig af lovbrud i forbindelse med hvidvaskning af penge.» ØKOKRIM blev etableret i 1989 og er både en national politienhed og en anklagemyndighed.» Norge har implementeret EF-direktivet om hvidvaskning af penge (Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991, ændret ved direktiv 2001/97/EF af 4. december 2001). Lovgivningen er generelt baseret på de 40 anbefalinger fra FATF (Financial Action Task Force on money laundering).» Den seneste ændring af de norske vedtægter trådte i kraft d. 20. juni 2003: Omfanget af de personer, som er forpligtet til at aflægge rapport, blev udvidet til at omfatte ejendomsmæglere, statsautoriserede revisorer, revisorer, advokater og forhandlere af varer af høj værdi.» Det "Tredje direktiv erstatter eksisterende EU-lovgivning og inkorporerer de fyrre anbefalinger fra Financial Action Task Force (FATF), som blev ændret i juni 2003, i EU-lovgivningen: EU-medlemsstaterne har indgået aftale om at implementere direktivet inden Gælder for finanssektoren såvel som for advokater, notarer, revisorer, ejendomsmæglere, kasinoer, investeringsselskaber og serviceudbydere. Gælder også for alle leverandører af varer, når der foretages betalinger i kontanter på over EUR. Indfører supplerende krav og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med højrisiko-situationer (f.eks. når der handles med korrespondentbanker, der ligger uden for EU). Elektroniske transaktioner» Norge er medlem af EØF og har implementeret lignende bestemmelser i national lovgivning, som de der findes i EU-direktivet om endelig afregning i betalings- og værdipapirafviklingssystemer.» På samme måde er elektroniske fakturaer og digitale signaturer tilladt ved lov.» I december 2003 bevilgede finansministeriet de første fire licenser til at starte e-penge aktiviteter. Sådanne aktiviteter er ikke dækket af banklovgivningen, dvs. bankenes samlede indlånsgarantifond.» De seneste tal, som er offentliggjort i 2006, viser at ultimo 2005 er fem e-pengeinstitutter overvåget af finanstilsynet. Banker Dette afsnit indeholder en oversigt over bankmarkedet, markedsdominerende banker og baggrundsoplysninger vedrørende centralbanken og dens opgaver.» I starten af 1990 erne overtog regeringen en betydelig andel af banksektoren. Gennem de seneste år er dette mønster bremset, og der er efterfølgende sket en privatisering.» Pr. marts 2008 var der 149 banker i Norge: 14 banker, 126 sparekasser og 9 afdelinger af udenlandske banker.» Det samlede antal bankfilialer var (hvoraf ¾ er filialer af sparekasser og den resterende fjerdedel er banker) plus postfilialer. Bankerne har oplevet en nedgang på 36 % i deres filialnetværk siden 2000, mens sparekassenetværket har oplevet en nedgang på kun 5 %.» De fleste af de førende norske banker og pengeinstitutter har været involveret i fusioner eller overtagelser i de seneste år.» Konsolidering foregik indenlandsk indtil 2000, hvor Danske Bank købte Fokus Bank, mens Nordea-gruppen (i sig selv et resultat af nordisk konsolidering i de andre lande) overtog Christiania Bank, landets andenstørste institut på det tidspunkt. Landeprofil: Norge 3 Sidst opdateret: Marts 2008

4 » Der er også sket ændringer i sparekassesektoren i løbet af de sidste par år. Flere af de største sparekasser har forsøgt at udvide deres aktiviteter til at omfatte erhvervssegmentet og har i den forbindelse udformet strategiske alliancer. En anden betydningsfuld milepæl i konsolideringen af sparekassesektoren var, da Den norske Bank (DnB-gruppen) købte den regionale sparekasse Nordlandsbanken i februar 2003.» For yderligere at konsolidere deres respektive markedsandele fusionerede Den norske Bank (DnB-gruppen) og Union Bank of Norway (Gjensidige NOR), den dengang største sparekasse, og blev til DnB NOR.» I 2005 var der andre fusioner. Bl.a. købte det svenske SEB Privatbanken, den islandske Islandsbanki købte BNBank og det spanske Santander Consumer Finance købte Bankia Bank.» Basel II-aftalen (kapitaldækningsregler), der er baseret på EU-direktiverne vedtaget i juni 2006 og adskillige fortolkningsretningslinjer udstedt af det Europæiske Bankudvalg, trådte i kraft i starten af Aftalen implementeres dog ikke i alle banker på samme tid, da det er op til de enkelte banker, om de vil vente med at indføre de nye regler til begyndelsen af Markedsdominerende banker» De 126 sparekasser har i gennemsnit ca. 50 % af markedet både for udlån og indlån. Den mest fremtrædende blandt sparekasser er den panregionale Sparebank 1 Alliance, som samarbejder med den svenske Swedbankgruppe.» De to største banker, DnB NOR Bank og Nordea, deler omkring % af markedet, og resten af markedet er fordelt på de resterende ca. 15 banker.» De største indenlandske cash management banker er Nordea Bank, DnB NOR Bank og Fokus Bank. Derudover er nogle af de store internationale cash management banker repræsenteret i Norge. Centralbanken» Norges Bank, som er Norges centralbank, blev grundlagt i 1816 og driver virksomhed i overensstemmelse med Norges Bank lov nr. 28 af 24. maj Bankens direktion vælges af bestyrelsen, som består af syv medlemmer, der er udnævnt af kongen.» Norges Banks centralbankdirektør er Svein Gjedrem. Tilsynsrådet sikrer, at de regler, der gælder for bankens aktiviteter, overholdes og vedtager også bankens budget. Tilsynsrådet består af 15 medlemmer, som alle er valgt af Stortinget.» Bankens overordnede mål er at fremme stabilitet i den norske økonomi og det finansielle system.» Dens primære virkeområde er: prisstabilitet, finansiel stabilitet, merværdi i investeringsforvaltning.» Norges Bank har også hovedansvaret for administrationen af guld- og valutareserver og for at sikre en effektiv og sikker administration af centraladministrationens finansielle aktiver, f.eks. Pensionsfonden (tidligere Petroleumsfonden).» Norges Bank er eneleverandør af pengesedler og mønter. I juni 2003 blev den faktiske produktion af mønter dog solgt til en tredjepartsleverandør. I 2007 outsourcede banken trykningen af pengesedler.» Siden 1. september 2003 har Norges Bank outsourcet den tekniske drift og administrationen af dens betalingssystem til ErgoGroup. Norges Bank har stadig det overordnede ansvar, og med hensyn til bankerne fortsætter driften som sædvanligt, selvom de samlede afregningsudgifter forventes at falde. Finansielle myndigheder Dette afsnit indeholder oplysninger om de vigtigste finansielle myndigheder og landets bankforening. Finansministeriet» Finansmarkedsafdelingen under finansministeriet er ansvarlig for tilsyn med og regulering af finansielle markeder og pengeinstitutter.» Afdelingens primære formål er at sørge for, at institutterne er økonomisk stabile og sikre et retfærdigt og gennemsigtigt konkurrencemiljø.» Ministeriet laver udkast til love og reguleringer og tager sig også af andre opgaver, herunder ansøgninger om licenser, autorisationer og dispensationer. De juridiske rammer, som regulerer Norges Bank, falder også ind under ministeriets ansvarsområde.» Finanstilsynet er en institution, som hører under finansministeriet. Finanstilsynet» Omfanget af finanstilsynets (Kredittilsyn) overordnede ansvarsområder favner bredt lige fra banker, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter, til værdipapirmarkeder, ejendomsmæglere og statsautoriserede revisorer. Landeprofil: Norge 4 Sidst opdateret: Marts 2008

5 » Tilsynet s mission er at sikre, at pengeinstitutter og finansielle markeder fungerer sikkert og effektivt i samfundets og brugerne af de finansielle tjenesteydelsers interesse, og at tjenesteudbydere gives de rigtige rammer til udøvelse af deres aktiviteter".» Det norske finanstilsyn sikrer, at sektorens konkurrencebetingelser er på linje med de betingelser, som institutioner i andre EØF-lande drager nytte af.» Tilsynets vigtigste opgaver er: overblik over pengeinstitutter samt relaterede virksomheder og organisationer revision og tilsyn på stedet af samme administration og ændringer af love og bestemmelser overvåge makroøkonomiske tendenser. Den centrale enhed for efterforskning og påtale af økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM)» ØKOKRIM blev etableret i 1989 og er Norges centrale enhed til efterforskning og retsforfølgning af økonomisk og miljørelateret kriminalitet.» Det er både en national politienhed og en anklagemyndighed. Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)» Finansnæringens Hovedorganisasjon, FNH, blev oprettet den 1. januar 2000, da Den norske Bankforening og Norges Forsikringsforbund blev slået sammen.» FNH-medlemmer: 56 almindelige, 2 handelsorganisationer, 6 tilknyttede og 2 udenlandske (grænseoverskridende) medlemmer.» Dens målsætninger omfatter: at etablere en bedre forståelse for værdiskabelse inden for finansiel virksomhed at stræbe efter retfærdige konkurrencebetingelser at forbedre kvaliteten af sektorens arbejde, f.eks. ved forsøg på at påvirke en fælles europæisk rammelovgivning. Sparbankforeningen» Sparbankforeningen har 123 sparekasser som medlemmer.» Sammenslutningens vigtigste rolle er at fungere som sparekassernes talsmand over for myndighederne primært i forbindelse med problemstillinger angående finansiel infrastruktur, betalingssystemer osv. - og for den almene befolkning.» Foreningen er aktivt involveret i lobbyist-aktiviteter og udgør et fundament for og fremmer samarbejde mellem sparekasserne. Bankernes Standardiseringskontor (BSK)» Formålet med Bankernes Standardiseringskontor (BSK) er at administrere bankinfrastrukturopgaver i forbindelse med betalings- og oplysningstjenester. Det vil sige at etablere, opretholde og udvikle standarder til støtte for en fælles finansiel infrastruktur.» BSK finansieres af og styres af bankerne i samarbejde med FNH og Sparebankforeningen.» BSK er repræsenteret i EWA (Edifact Working Group) og ECBS (European Committee for Banking Standards) Clearingsystemer Dette afsnit indeholder en oversigt over de forskellige clearingsystemer, der er i drift, herunder oplysninger om hvert system så som transaktionstyper, driftstider og nærmere oplysninger om clearingforløb.» Norges Bank spiller en central rolle i afvikling af betalinger. Størstedelen af alle interbankbetalinger foretages gennem bankernes konti i Norges Bank.» High value betalinger afregnes gennem Norges Banks realtidsbruttoafviklingssystem (RTGS, Real Time Gross Settlement) NBO, mens low value betalinger afvikles gennem NICS. Interbankbetalinger afvikles gennem NBO.» Norges Bank har den 2. marts 2006 indgået en aftale med den italienske virksomhed SIA S.p.A. om levering af et andengenerations RTGS-system kaldet Perago: RTGS (systemet bliver også implementeret i Sverige). Det er Landeprofil: Norge 5 Sidst opdateret: Marts 2008

6 planlagt, at systemet skal gå i luften i Dette vil medføre mindre ændringer for banker men tilbyder nye funktioner sammenlignet med det nuværende system.» Siden optagelsen af NOK i Continuous Link Settlement (CLS)-systemet i september 2003 hvorved afviklingsrisci for handel med fremmed valuta i det norske betalingssystem blev reduceret er størstedelen af alle valutahandler i NOK blevet afviklet via bankernes konti i Norges Bank.» Andre clearingsystemer, som alle afvikler via NBO, er Norwegian Central Securities Depository system (VPS) for handel med værdipapirer og derivativer og Norwegian Futures and Options Clearing House (NOS). High Value Clearing NBO» Norges Banks afviklingssystem (NBO) er landets RTGS-system.» Deltagere: 23 banker deltager direkte. Den største udbyder af afviklingstjenester til ca. 104 banker (primært sparekasser), som ikke deltager direkte i NBO, er DnN NOR Bank, som til gengæld afvikler via NBO. Swedbank tilbyder ligeledes denne afviklingstjeneste til banker, som hører til Sparbank 1 Alliancen.» Transaktionstyper: Indenlandske enkelt-, haste- og valør-samme-dag-betalinger uden nedre beløbsgrænse men som regel over 25 millioner NOK.» Driftstider: NBO har åbent 24 timer i døgnet.» Clearingforløb: Clearingen finder sted med omgående endelig effektuering af hver enkelt betalingsinstruktion. Betalingsinstruktioner gives via SWIFT. Bankerne skal have tilstrækkelig kapital på deres konti i Norges Bank. Hvis ikke, kan banken bevillige både intradag- og dag-til-dag-kredit, forudsat der stilles tilstrækkelig sikkerhed i form af godkendte værdipapirer. Fra midten af 2004 er værdifastsættelsen af sikkerhed baseret på markedsværdier.» Skandinavisk cash pool (SCP): I 2003 blev der indgået en skandinavisk aftale om at svenske eller danske bankers afdelinger eller datterselskaber i Norge kan anvende saldi i SEK eller DKK i Riksbanken eller Danmarks Nationalbank som sikkerhed for clearing i Norge. L ow Value Clearing - NICS» Low value betalinger cleares gennem Norwegian Interbank Clearing System (NICS), som ejes af Norges Bank og drives af Bankenes BetalingsSentral, BBS. BBS ejes af bankerne. Deres tidligere konkurrent Postgiro blev, efter den blev indlemmet i Den norske Bank, købt af BBS i Betalinger gennem NICS udgjorde i milliarder NOK.» Deltagere: Alle 139 banker clearer gennem NICS, som til gengæld afvikler enten via NBO eller DnB NOR Bank/Swedbank.» Transaktionstyper: NICS behandler almindelige elektroniske low value girooverførsler, som ikke haster (kreditoverførsler og direct debits), checks og kortbetalinger (massebetalinger) i NOK via NICS Mass. High value betalinger, f.eks. afvikling af lån mellem banker og store kundebetalinger, cleares gennem NICS SWIFT.» Driftstider: NBO har åbent 24 timer i døgnet.» Clearingforløb: Massebetalingsinstruktioner cleares to gange om dagen med to daglige afviklinger i Norges Bank via NBO. De 20 største banker udveksler high value betalinger gennem SWIFT. Disse cleares fire gange om dagen gennem NICS SWIFT og afvikles gennem NBO. Enkeltbetalinger over 25 millioner NOK, eller betalinger, som er bestilt realtidsafviklet, afvikles individuelt i realtid i NBO gennem NICS-SWIFT-RTGS indtil kl. 15:30. Betalinger og betalingsmåder Dette afsnit indeholder en oversigt over de betalingsmetoder, der anvendes i landet, herunder statistikker og mere detaljerede oplysninger om disse metoder.» Norges betalingsinfrastruktur er baseret på elektroniske betalingsmetoder.» Målt på mængde er hævekort den mest almindelige betalingsmetode. Målt på værdi tegner elektroniske kreditoverførsler sig for næsten 90 % af alle betalinger.» Bemærk, at valør ( bankernes indtjening på rentedage) er forbudt med lov i Norge. Derfor sættes prisen på forskellige former for betalingsinstruktioner individuelt. Transaktionsmængder, mio. Transaktionsværdi, NOK mia % ændring % ændring Betalingskort, i alt* 786,6 864,4 965,1 11,65 440,0 480,7 511,5 6,41 Landeprofil: Norge 6 Sidst opdateret: Marts 2008

7 Hævekort 743,6 811,4 904,2 11,44 393,5 429,0 448,2 4,48 Internationale kort 16,6 21,1 35,4 67,77 18,1 21,6 29,7 37,50 Kreditkort 26,4 31,9 25,5-20,06 28,4 30,1 33,6 11,63 Kreditoverførsler i alt 418,2 431,7 460,0 6, , , ,6 11,28 Elektronisk brug 348,5 371,9 416,0 11, , , ,1 11,98 Papirbaseret 69,7 59,8 44,0-26,42 372,4 283,4 261,5-7,73 Direct debits 35,8 39,9 41,8 4,76 178,5 212,9 223,5 4,98 Kontante betalinger (giro) 11,6 8,9 7,8-12,36 81,0 83,9 57,3-31,70 Checks 1,2 0,8 0,7-12,50 42,5 32,9 15,8-51,98 I alt 1.253, , ,4 9, , , ,7 10,21 Bemærk! Tallene er afrundede. Ændring i procent udregnet fra Kilder: Norges Bank, Årsrapport om betalingssystemer 2006 (offentliggjort maj 2007) * Herunder kontante hævninger uden varekøb Kreditoverførsler» Hasteoverførsler (afvikling samme dag): Valør (det, at bankerne tjener rentedage) er ikke tilladt. Rentemæssigt er det derfor mindre relevant for kunden at kende afviklingsforløbet for en individuel betaling. Betalinger over 25 millioner NOK afvikles dog i realtid.» Ikke-hasteoverførsler (afvikling samme dag): Betalingsinstruktioner (girooverførsler) uden tekstmæssig betalingsformål men med struktureret reference (KID-betalinger) er som regel den billigste overførselsmåde, da disse instruktioner kan behandles automatisk (straight through processing). Hvis der på den anden side benyttes overførselsblanketter (giroblanketter), har man mulighed for at oplyse betalingsformål. Begge kan udføres elektronisk eller som papirbaserede girobetalinger, som oftest sendes direkte med post fra den betalende kunde til BBS. Bankerne tilbyder desuden en række betalingstjenester, hvor BBS er tjenesteudbyder: TeleGiro, hvor kunden giver betalingsinstruktionen over telefonen. egiro, som er en betalings- og oplysningsløsning, der giver selskaberne mulighed for at sende og modtage alle former for betalingsinstruktioner elektronisk i EDIFACT-format. Bemærk, at BBS kun er underleverandør. egiro er indeholdt i tilbuddene fra de enkelte banker Direkte overførsel (Direkte remittering), en særskilt betalingsoverførselstjeneste, som selskaber (for det meste små og mellemstore virksomheder) kan sende betalingsinstruktioner direkte fra deres økonomisystemer (anvendes mest til betaling af lønninger). Direct debits» Med hensyn til consumer-to-business-betalinger er direct debits (AvtaleGiro) den mest benyttede betalingsmetode til foretage tilbagevendende betalinger, som f.eks. telefon- og elregninger. Næsten to tredjedele af husholdningerne anvender AvtaleGiro. Tjenesten kan også anvendes til business-to-businesstransaktioner (AutoGiro). Der er ingen valør.» Ultimo 2006 var der mere end 7,5 mio. direct debit aftaler (inkl. AvtalGiro og AutoGiro).» Antallet af direct debit aftaler steg med 86 % over en femårs periode fra 2001 til Fra 2005 til 2006 var der en år-til-år stigning på 19 %. Checks» Mængden af betalinger med checks er ubetydelig, og brugen falder fortsat. Checks bruges primært til consumer-to-consumer-betalinger, og den gennemsnitlige størrelse er mere end NOK.» Det lave antal checks, der udstedes (mindre end 0,1 % af alle kontantløse betalinger), skyldes primært gebyret, der har til formål at minimere brugen af checks i Norge. Kortbetalinger» Norge er blandt de lande, der har den højeste markedsandel inden for betalingskort. Norge har sit eget landsdækkende hævekortsystem, BankAxept, som understøttes af hele banksektoren.» Ultimo 2006 blev mere end 90 % af korttransaktionerne foretaget med et BankAxept-kort i ca BankAxept kasseterminaler.» Ultimo 2006 var der ca hæveautomater og mere end kasseterminaler.» Norge overgik i 2004 til et chip- og pinkode-baseret system for at forbedre sikkerheden. Fra januar 2005 er alle hæveautomater gået over til at kunne læse chip-baserede kort (smartcards).» Ultimo 2006 var der udstedt 14,1 mio. betalingskort. Ca. 72 % (10,1 mio.) 5,5 mio. BankAxept kort og 4,6 mio. betalingskort udstedt af internationale kortudbydere kan bruges som hævekort. 85 % af de 3,5 mio. kreditkort er udstedt af internationale kortudbydere. Landeprofil: Norge 7 Sidst opdateret: Marts 2008

8 E -penge (møntkort)» Der er 4 virksomheder, som er autoriseret til at udstede e-penge i Norge fra 2006.» E-penge bruges primært til mindre betalinger såsom parkering, offentlig transport, internetbetalinger osv. Elektroniske bankydelser Dette afsnit indeholder en oversigt over elektroniske bankydelser i landet og oplysninger om EDIFACT, e-betalinger og e-fakturering.» Området for elektroniske bankydelser er højt udviklet i Norge.» Over de seneste år er næsten alle banktjenester, der egner sig til elektronisk behandling, blevet tilgængelige på internettet.» Ultimo 2006 var der mere end 4 mio. netbankaftaler, heraf 3,67 mio. private og erhvervsmæssige. Funktionalitet e-banking systemer» Eftersom den norske banksektor har en forholdsvis god placering inden for elektronisk udvikling, er det kun naturligt, at hovedparten af bankerne har flyttet fokus fra pc-baserede elektroniske banksystemer til webbaserede platforme.» De tjenesteydelser, der tilbydes over internettet, består som regel af transmission af betalinger, konto og betalingsoplysninger, nettingløsninger mellem virksomheder, valutahandler og -oplysninger osv.» Webbaserede løsninger bliver stadigt mere avancerede, og inden for kort tid vil PC-baserede værktøjer kun spille en mindre rolle.» Banksektoren har overordnet set truffet aftale om 2 standardformater til betalingstransmissioner, Telepay og BBS (Direct Remittance). Betalingsfiler i disse formater, og for nogle banker Edifact (PAYMUL), kan overføres direkte via bankernes elektroniske banksystemer.» BBS tilbyder også en særskilt betalingsoverførselstjeneste (Direct Remittance), som selskaber kan anvende til at sende betalingsinstruktioner direkte fra deres økonomisystemer. EDIFACT/host-to-h ost-løsninger» Flere banker understøtter central behandling af betalinger i "betalingsfabrikker".» Sådanne løsninger til direkte transmission af betalinger og kontooplysninger mellem ERP-systemer og bankerne tilbydes udelukkende for indenlandske og internationale betalinger.» De store cash management banker accepterer betalingsinstruktioner i Telepay-, Direct Remittance- og EDIFACT-formater.» Egne overførselsformater er ikke særligt udbredt. E -betaling» Mikrobetalinger (elektronisk tegnebog) tilbydes generelt af globale og indenlandske aktører.» Blandt de indenlandske kan nævnes: BuyPass, Contopronto (hvis betalingsløsning hedder LUUP ), MobilHandel fra mobiltelefonselskabet Telenor og PayEx.» Handlende tilbyder at lagre den elektroniske tegnebog på enten et smartcard eller på en mobiltelefon.» Der kan foretages betalinger over internettet og i detailbutikker (hvis de er tilsluttede). E -faktura/ebpp» Der tilbydes en sektoromfattende EBPP-løsning (Electronic Bill Presentment and Payment) via BBS.» Med e-faktura kan virksomheder sende regninger direkte til kundernes netbank, uafhængigt af hvilken netbankløsning kunden anvender. Kunderne kan på den måde modtage og betale en regning elektronisk uden besvær. I 2006 blev der sendt 9,4 mio. regninger til kunder via e-faktura, hvilket svarer til en stigning på 816 % siden 2003 og 73 % siden Pr. september 2007 tilbød 417 virksomheder e-faktura. Og der var mere end unikke brugere og mere end 2,7 mio. aktive regningsaftaler. Landeprofil: Norge 8 Sidst opdateret: Marts 2008

9 » BankID er den løsning til digitale signaturer, som understøttes af industrien, og den er baseret på PKI, Public Key Infrastructure technology. Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Sparebankforeningen tog initiativet til den. Udviklingen er et resultat af en fælles indsats mellem BBS og en række banker. BankID understøtter digitale certifikater og digitale signaturer på internettet gennem en fælles infrastruktur. Mere end 1 mio. BankID'er er blevet registreret pr. marts 2008 og er den mest udbredte løsning til digitale signaturer i Norge. Cash Pooling-løsninger Dette afsnit indeholder oplysninger om cash pooling-løsninger, som f.eks. notional pooling (renteoptimering), cash concentration (likviditetsoptimering) samt multi-currency og grænseoverskridende pooling.» De førende norske banker tilbyder en række forskellige cash pooling-løsninger. Da lovgivningen er nogenlunde liberal, er de fleste forudsætninger for en effektiv cash pool-løsning til stede.» Kravene om indberetning til centralbanken gælder stadig, og man skal også overholde visse regler om lån. Notional pooling (renteoptimering)» Kun de store cash management banker tilbyder indenlandsk notional pooling.» For at undgå sammenblanding af midler indeholder disse løsninger renteoptimerings-/rentefordelingsordninger.» Sådanne løsninger bevarer den enkelte deltagers uafhængighed og fordeler udbyttet ved modregning i saldi i henhold til aftale med banken.» Ifølge norsk banklovgivning må banken ikke modregne saldiene i egne bøger på grund af kapitaldækningskrav.» Derfor opkræves i reglen en renteforskel mellem debetrenten og kreditrenten, og der tilbydes sjældent fuld rentenetting. Cash Concentration (likviditetsoptimering)» Der tilbydes indenlandsk cash concentration, hvor konti nulstilles helt eller delvist, som er meget udbredt i Norge.» En anden løsning er baseret på en enkelt, ekstern bankkonto samlekonto (pr. valuta), hvorfra alle fysiske betalinger sker. Hver deltager (kan være separate, juridiske enheder) vil da have en virtuel referencekonto, hvor deltagerens betalinger er afspejlet. Derved vil hver juridisk enhed opfatte det som at have sin egen fysiske bankkonto.» Sammenlignet med notional pooling er bankens fordel, at saldiene kan udlignes med det formål at beregne kapitaldækningsforhold.» Som supplement til disse eksterne bankkonti pr. valuta kan der desuden tilknyttes en multi-currency-løsning til indberetning af likviditet og styring af koncernrammer. Multi-currency pooling over landegrænser» Der tilbydes både grænseoverskridende notional pooling og cash concentration pooling-løsninger på basis af en enkelt valuta. Hvis ikke-nordiske juridiske enheder er involverede, skal regler om lån overholdes.» Nogle få banker tilbyder multi-currency-løsninger på tværs af grænser (dog ikke dokumentation for koncerninterne lån og indskud). På samme måde tilbydes systemer til multi-currency notional pooling. Disse meget avancerede produkter er som regel målrettet mod større nordiske multinationale koncerner eller datterselskaber af internationale selskaber med betydelige aktiviteter i Norden.» Likviditetetsoptimering kan også ske via koncernintern netting og i sjældnere tilfælde via pengemarkedsindskud. Kilder Hyperlinks til forskellige kilder, der er anvendt i denne landeprofil: Norges Bank (Central Bank) Ministry of Finance Oslo Chamber of Commerce Finansnæringens Hovedorganisasjon Landeprofil: Norge 9 Sidst opdateret: Marts 2008

10 Sparebankforeningen BBS (Bankenes BetalingsSentral) Kredittilsynet Bank ID efaktura Statistics Norway Landeprofil: Norge 10 Sidst opdateret: Marts 2008

SVERIGE. Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering.

SVERIGE. Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering. SVERIGE Landeoplysninger Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering. Nøgletal Hovedstad - andre større byer

Læs mere

FINLAND. Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering.

FINLAND. Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering. FINLAND Landeoplysninger Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering. Nøgletal Hovedstad andre større byer

Læs mere

Cash management-services i Polen

Cash management-services i Polen Cash management-services i Polen Maj 2011 Danske Banks afdeling i Polen Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland blev etableret i 2000. Valuta: PLN Tidszone: GMT + 1 Afdelingen ligger i centrum af Warszava.

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Nye betalingstyper - fra et kundeperspektiv. Copenhagen Finance IT Region Get FIT arrangement 25-03-2014

Nye betalingstyper - fra et kundeperspektiv. Copenhagen Finance IT Region Get FIT arrangement 25-03-2014 Nye betalingstyper - fra et kundeperspektiv Copenhagen Finance IT Region Get FIT arrangement Moderniseringsprojektet og afledte effekter Moderniseringsprojektet De danske pengeinstitutter har indledt en

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 19. maj 2017 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

1 af 5. Etablering. Kontogebyr inkl. Business Online. Etablering af betalingsmodul. Modulgebyrer. Betalingsmodul, månedsgebyr. Indland.

1 af 5. Etablering. Kontogebyr inkl. Business Online. Etablering af betalingsmodul. Modulgebyrer. Betalingsmodul, månedsgebyr. Indland. 1 af 5 3.00 af posteringsmodul 1.25 af betalingsmodul 1.86 2.52 185,00 SEK 185,00 SEK Girobetalinger Konto til konto - via Giro eller banken Konto til konto - via FOB Webbank over 500.00/ 55.00 20 Girobetalinger

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 30.

DANMARKS NATIONALBANK 30. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 30. MARTS 2017 NR. 6 Danskerne er mestre i at betale elektronisk Velfungerende og moderne betalingsmarked Straksoverførsler flytter pengene hurtigt 24 mia. kr. flytter danskerne

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

STORBRITANNIEN (UK) Landeoplysninger. Nøgletal

STORBRITANNIEN (UK) Landeoplysninger. Nøgletal STORBRITANNIEN (UK) Landeoplysninger Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering. Nøgletal Hovedstad - andre

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 123/94 Den Europæiske Unions Tidende 19.5.2009 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. maj 2009 om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European

Læs mere

Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet

Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 1. september 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46

Læs mere

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013 I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS fra den 1.10.2013. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode,

Læs mere

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER Af Anders Tofthøj Andersen, Betalingsformidlingsafdelingen og Tommy Meng Gladov, Administrationsafdelingen. INDLEDNING I november 214 blev det muligt for borgere

Læs mere

7. APRIL 2016 PRISSTRUKTUR I KRONOS. Principper for prisfastsættelse i Kronos Kronos finansieres af de deltagende foliokontohavere.

7. APRIL 2016 PRISSTRUKTUR I KRONOS. Principper for prisfastsættelse i Kronos Kronos finansieres af de deltagende foliokontohavere. 7. APRIL 2016 PRISSTRUKTUR I KRONOS Principper for prisfastsættelse i Kronos Kronos finansieres af de deltagende foliokontohavere. Nationalbanken lægger vægt på, at prisstrukturen ikke er diskriminerende,

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET 01.07.2017 Generelle regler for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt 1.1 Regler Disse regler gælder ved overførsel af beløb til udlandet og ved

Læs mere

Introduktion til den danske finansielle infrastruktur

Introduktion til den danske finansielle infrastruktur N O T A T Introduktion til den danske finansielle infrastruktur 8. maj 2015 1 Indledning Dette notat har til formål at oplyse nye pengeinstitutter om den danske finansielle infrastruktur kaldet kerneinfrastrukturen.

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen. Teknisk dialog genudbud af Statens Koncernbetalinger(Offentligt Betalingssystem (SKB/OBS)

Moderniseringsstyrelsen. Teknisk dialog genudbud af Statens Koncernbetalinger(Offentligt Betalingssystem (SKB/OBS) Moderniseringsstyrelsen Teknisk dialog genudbud af Statens Koncernbetalinger(Offentligt Betalingssystem (SKB/OBS) Likviditetsstyring - Overblik, styring og interne kontroller Forbedret gennemsigtighed

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. 4.8.5 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og vestjyskbank i følgende situationer: Ved overførsel

Læs mere

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Faster Andelskasse i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved modtagelse af beløb

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for til og fra udlandet Gældende fra 26.05.2016 26.05.2016 03 Side 2/6 Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Bank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved

Læs mere

I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS.

I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS. I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode, dog undtages

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 8.

DANMARKS NATIONALBANK 8. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 8. DECEMBER 2017 NR. 24 Danske husholdninger fravælger kontantbetalinger Mange danskere lever i stort omfang kontantfrit, og det må forventes, at endnu flere vil gøre det

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Asset Management update

Asset Management update NJORD NEWS Asset Management update December 2017 Asset Management update Denne opdatering giver et overblik over udvalgte nyheder, som vores afdeling for Investment Management (kapitalforvaltning) har

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Udenlandske overførsler En udenlandsk overførsel foretages normalt via pengeinstitutternes elektroniske kommunikationssystem SWIFT. Du kan vælge mellem to

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Grænseoverskridende pengeoverførsler i euro fra den 1. juli 2003 hyppigt stillede spørgsmål (se også IP/03/901)

Grænseoverskridende pengeoverførsler i euro fra den 1. juli 2003 hyppigt stillede spørgsmål (se også IP/03/901) MEMO/03/140 Bruxelles, den 26. juni 2003 Grænseoverskridende pengeoverførsler i euro fra den 1. juli 2003 hyppigt stillede spørgsmål (se også IP/03/901) Hvilke ændringer sker der fra den 1. juli 2003?

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Skal du overføre et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres til rette tid,

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Betingelser for udenlandske betalinger pr Overførsler til udlandet

Betingelser for udenlandske betalinger pr Overførsler til udlandet Betingelser for udenlandske betalinger pr. 02.01.2017 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende,

Læs mere

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 1 2 Fremtidens Penge og rammevilkår Dette notat er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens Penge. Formålet med projektet var at fremme viden

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet Nordea

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning Kontopakker Prisliste - Forbrugere Bolig Danmark Løn skal indgå på kontoen samt have finansiering af dansk ejereller andelsbolig igennem Swedbank Danmark Sundspendlere 35,00/måned* Løn skal indgå på kontoen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark Overførsler til udlandet Overførsler bestilles via et Rådgivningscenter med udfyldelse af Bestilling af overførsel til udlandet eller via Lån & Spar netbank. Turistoverførsler kan kun bestilles ved henvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2015 1. Overførsler til udlandet

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2015 1. Overførsler til udlandet Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2015 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres

Læs mere

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 03.09.2012

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 03.09.2012 Priser for udenlandske betalinger pr. 03.09.2012 Betalinger til udlandet Overførsler EUR-betaling indenfor EU/EØS via webbank og EU- betaling via webbank (1 bankdage) (indenfor EU/EØS, i EUR, maks. 50.000,

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 23.05.2012

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 23.05.2012 Priser for udenlandske betalinger pr. 23.05.2012 Betalinger til udlandet Overførsler SWIFT økonomi (3 bankdage) via webbank DKK 30.00 * Ved manuel bestilling over skranken DKK 40.00 * EUR-betalinger indenfor

Læs mere

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104)

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) Indledning og retsgrundlag Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 5. november

Læs mere

Samlet set er det Finanstilsynets vurdering, at der er tale om elektroniske penge, jf. definitionen i 308, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Samlet set er det Finanstilsynets vurdering, at der er tale om elektroniske penge, jf. definitionen i 308, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Kendelse af 24. februar 2009 (J.nr. 2008-0015771) Den udøvede virksomhed udgør udstedelse af elektroniske penge og kræver tilladelse. Lov om finansiel virksomhed, 308, stk. 1. (Mads Bryde Andersen, Finn

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og pengeinstituttet i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Serviceydelser, prisliste pr

Serviceydelser, prisliste pr Indbetalingskort Omgående betaling - via Sparekassen Betaling min. 3 dage senere end indlevering - via Sparekassen Betaling - via netbank uden kvittering gratis Betaling - via netbank med kvittering eller

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. 4.8.5 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og vestjyskbank i følgende situationer: Ved overførsel

Læs mere