Skorstensfejeren SKORSTENSFEJERNE ARBEJDER FOR ET GODT MILJØ. April årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skorstensfejeren SKORSTENSFEJERNE ARBEJDER FOR ET GODT MILJØ. April 2009 16. årgang"

Transkript

1 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 SKORSTENSFEJERNE ARBEJDER FOR ET GODT MILJØ April årgang 1

2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen 11, 5800 Nyborg Redaktionelt stof, annoncer/adressering: Sendes til Lars Michelsen Copyright: Citater er tilladt med angivelse af kilde. Brug af artikler aftales med redaktøren. Tryk: PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg ISSN Oldermand: Keld Lützhøft Jensen Rugvænget 16, 4100 Ringsted Sekretariatet: Vibeke Klitaa Jacobsen Ermelundsvej 126, 2820 Gentofte Vestre afdeling: Formand: Jens Chr. Sø, viceoldermand Kastanieallé 37, Nykøbing Mors Østre afdeling: Formand: Teddy W. Nielsen Mathildevej 10, 4200 Slagelse Hovedkasserer: Hugo Stjernholm Grønningen 30, 7550 Sørvad Fagligt Udvalg & Lærlingekontoret Formand: John Clemmesen Mellemvej 3, 6430 Nordborg Fagteknisk Udvalg Formand: Benny Lassen Vejlands Alle 45, 2300 Sundby Skorstensfejerskolen/EUC Syd Plantagevej 35A, 6270 Tønder Faglærer: Finn Hansen http//:hjemmesider.eucsyd.dk/fh Begravelseskassen Ib Kirkegaard Indhold Leder... 2 Seminar for Nordsjællands Amtsklub 3 Så er de på banen igen... 4 Buhl & Bønsøe sammenlægger... 6 Når krisen kradser... 8 Skorstensfejerdata... 8 Virksomhedsbesøg hos Schiedel Palæet - Italien - Kongres Mindeord Mærkedage Generalforsamlinger LEDER Så er første nr. af fagbladet i år på gaden Hvad mon så dette år bringer? - Der vil nok i større grad blive sat focus på miljøområdet. I år er Danmark vært for den internationale CO 2 konference, spændende bliver det, hvilke resultater der kommer ud af konferencen. Kommer vi skorstensfejere yderligere ind i billedet i forbindelse med den stadige kamp, der kæmpes for nedbringelse af CO 2 mængden? Et område, hvor der kunne ske en øget indsats i forsøget på at nedbringe CO 2 -udslippet, er helt sikkert på oliefyrsområdet. Hvilke tiltag kunne så tænkes ført ud i livet? Min første tanke var, at skorstensfejeren indtog en mere central rolle omkring dette arbejde, vi skorstensfejere kunne f.eks. foretage en kontrolmåling og en kedelrensning på samtlige danske oliefyr, altså en egentlig ændring af den nuværende ordning. Jeg tror på, at en sådan ordning ville styrke Danmarks indsats i forsøget på at nedbringe CO 2 mængden, og den ville medføre, at al kedelrensning blev udført at folk, som har en faglig grunduddannelse til netop at udføre dette arbejde. Arbejdsmængden stiger Jeg er også sikker på, at det ville få betydning for oliefyrsmontørens arbejde, jeg tror ikke alene, der ville ske en stigning af service på oliebrændere, men også en stigning af udskiftning af ældre, udtjente anlæg til mere energi- og miljøvenlige anlæg til gavn for miljøet. Vi har set, at skrotningsordningen har været en succes og samarbejdet mellem installatører og skorstensfejere har fungeret godt. Spørgsmålet er så, om man rent politisk tør ændre ved den nuværende ordning. Jeg tror, at brancherne indbyrdes kunne enes om fordeling af opgaverne i respekt for hinandens kompetencer. Vi skorstensfejere skal ikke udføre service på oliefyr. Vi skal derimod forsætte med at udføre det arbejde, som vi har udført i mange år: rensning at skorstene, røgrør, ildsteder og sidst men ikke mindst give uvildig rådgivning omkring energi, miljø og brandforebyggelse. 2 Løbende indberetning Ved løbende indberetning af måleresultater kan myndighederne følge udviklingen og derved opnå at få et stykke værktøj, som kan anvendes til at justere lovgivningen med henblik på en optimal ordning på området. Der skal naturligvis opstilles regler og krav til indberetningen, men i dagens Danmark og i den fagre elektroniske verden anser jeg dette for at være et mindre problem. Et simpelt regneark kunne såmænd anvendes, blot der er ensartethed i indberetningen. Forbrugerne Hvor er forbrugeren så henne i en sådan ordning? Nogen ville naturligvis være skeptisk overfor, at skorstensfejeren nu skal rense den kedel, som montøren tidligere har renset, men som før nævnt, når brancherne indbyrdes respekterer hinandens kompetencer, bliver problemet nok ikke så stort, og udgiften for forbrugeren ville ikke blive meget højere, da der i forvejen betales til montøren for rensning af kedel. På nuværende tidspunkt er der fastsat en pris for dette arbejde - størrelsen på denne pris skal jeg dog undlade at kommentere, men den passer nok bedst til små kedler! Partikler Andetsteds i bladet er der en artikel om et afholdt seminar, på seminaret var emnet omkring partikler atter til diskussion. I artiklen forsøges synliggjort, hvad der blev diskuteret, såvel som der atter bliver sat spørgsmålstegn ved nogle af de udtalelser, der fremkom. Også på området om partikler vil der kunne opnås en gevinst ved en ændring af ordningen på oliefyrsområdet. Billedet på forsiden er venligst udlånt af Benny Lassen fra København. Det fortæller meget fint om den udvikling, som skorstensfejere gennem mange år har været med til at skabe på energi- og miljøområdet. Redaktionen opfordrer i øvrigt alle skorstensfejere til at indsende brugbare emner til forsiden, det er blot vigtigt at pointere, at billederne helst skal være elektroniske og gerne i lodret format.

3 Danske skorstensfejere lærer om svenske ovne Seminar Nordsjællands Amtsklub 09 Af Morten Bjørklund Nordsjællands Amtsklub har igen afholdt et seminar for alle skorstensfejerne i klubben, - elever, svende og mestre. Denne gang blev seminaret afholdt som en bustur til Sverige, hvor vi i klubben var inviteret til NIBE Brässvärme i Markaryd 100 km nord for Hälsingborg. Det er igen Lars Larsson, som er god til at holde kontakten med vore svenske brødre, der har stået for arrangementet sammen med vores nye amtsklubformand, Søren Bryde. Vi mødtes tidligt om morgenen på opsamlingsstederne i Hillerød og Helsingør, hvorefter vor chauffør Peter fragtede os alle den lange vej til Markaryd. Vi havde sædvanen tro et par special guest s med ombord i bussen, - nemlig Benny Lassen og Kim Laue Christensen fra Fagteknisk Udvalg. Vi ankom vel til NIBE Brässvärme i Markaryd, hvor vi blev budt velkommen af salgschef Jens Hammer og fabrikschef Peter Tihanyi. Ledsaget af frisktbrygget kaffe og en dejlig sandwich fik vi hurtigt indtrykket af NIBE Brässvärme som en meget flot og fremsynet fabrik. Brian Pedersen og Thomas Seger stod for rundvisningen på fabrikken som havde kostet 80 mio. kr. at etablere. Vi kunne se, at investeringerne er gjort med en tro på, at der er en fremtid for brændeovne her i Nordeuropa. Hele fabrikken var indrettet efter Toyota modellen (LEAN princippet), hvor alt arbejdet bl.a. tilrettelægges således, at der ingen spildtid er, selvom der i produktionen skulle opstå kortvarige driftsstop eller flaskehalse. Fabrikken er meget automatiseret på de arbejdsopgaver, som mennesker belastes af at udføre. Det er robotter, der tager sig af håndteringen af de tunge ovne, når de skal vendes rundt under fremstillingsprocessen, og robotter der maler ovndelene. Medarbejderne uddannes til og deles om at udføre kvalitetskontrol på ovnene under fremstillingen. For at være effektiv og kvalitetsbevidst mener NIBE Brässvärme, at det er meget vigtigt at udnytte de kompetencer, som deres medarbejdere har, ved at anvende nye ledelses- og produktionsprincipper i stedet for at lade produktionen af ovne foregå i østeuropæiske eller asiatiske lande for at spare produktionsomkostninger. En modig tanke, når der er flere andre producenter, der lader deres ovne fremstille andre steder i verden for netop at være konkurrencedygtige. Men det er måske det, der skal til, for at tænke langsigtet på miljøet, være effektiv og samtidig kunne tilbyde en høj kvalitet. Niklas Gunnarsson fortalte endvidere at NIBE Brässvärme har som mål, at brændeovnene skal være af høj kvalitet, - at deres produktion sker udfra miljørigtige principper som værende 3 den konkurrenceparameter, der på sigt forhåbentlig får forbrugerne til at vælge netop deres produkter. Hele produktionen opfylder bl.a. kravene i Svanemærkningen. Dvs. at brændeovnene fremstilles med henblik på, at alle delene efter endt levetid kan genanvendes uden at belaste miljøet. Desuden investerer NIBE mange penge i udvikling for at være på forkant med de fremtidige krav til brændeovne. NIBE viste øvrigt en meget flot instruktions-dvd, som viser slutbrugeren, hvordan man skal tænde op i deres brændeovne, - hvordan ovnene skal indreguleres, og hvordan man skal bære sig ad, når man skal lægge mere brænde i igen. Vi var flere skorstensfejere, der var interesserede i denne DVD, og NIBE ville gerne sørge for, at interesserede fik nogle eksemplarer. Besøget var lærerigt, og gav os alle et rigtigt godt indtryk af NIBE Brässvärme som en miljørigtig, ansvarlig og fremsynet virksomhed. Berry Christensson orienterede os om NIBE s andre produkter; - forskellige typer af varmepumper af høj kvalitet som vi jo også ser udbredt i Danmark. Hvis varmepumperne er så effektive som NIBE s, kan det få en betydning for det arbejde, vi skal udføre i fremtiden. Herefter fik vi lov til at låne et mødelokale til Benny Lassen og Kim Laue Christensen. Læs videre på side 6

4 Seminar om brændeovnes reelle forurening Så er de på banen igen Hvem er på banen igen? spørger du måske. De personer og grupper, hvis vigtigste opgave er at få forbudt brugen af brændeovne i byerne. Og - hvis de fik muligheden - så helst et totalt forbud. Af skorstensfejermester Martin Holm Andersen, Odense Den 26. februar var der et seminar i Odense arrangeret af Det Økologiske Råd, som er en lille privat interesseorganisation samt IDA, som er Ingeniørforeningen. Der var 67 deltagere, heraf 9 oplægsholdere og et par stykker som arrangører. Af de sidste godt og vel 50, var 25 personer repræsentanter fra branchen. Det var skorstensfejere, brændeovnsog skorstensproducenter, forhandlere og importører af ildsteder og andre fra branchen. Der deltog 10 skorstensfejere. Jeg mener, det er meget vigtigt, at vi blander os i denne debat, så billedet bliver mere nuanceret. Vi formåede at sætte vores præg på debatten ved at stille kritiske spørgsmål til alle de tal og undersøgelser, modstanderne med Kåre Pres Kristensen fra Det Økologiske Råd i spidsen præsenterede os for. Dette skyldtes ikke mindst, at vi var nogle stykker, som samledes dagen før til et forberedende møde hos Scan i Vissenbjerg. I mødet deltog Brian Mortensen, Rais, Peter Sørensen Scan, Jes Stig Andersen & Max Bjerrum, Teknologisk Institut Århus, Simon Skov, Skov & Landskab, Århus, Henrik B. Jensen, København og undertegnede. Det viste sig at være en god investering, da vi hermed var godt forberedt og kunne tilbagevise mange af de postulater, som kom frem på seminaret. Et af postulaterne var, at træ ikke er en CO 2 neutral ressource. Simon Skov fra Skov & Landskab kunne fortælle, at der i Danmark er en tilvækst i skovene på 5,5 mio. m 3 træ, medens der kun skoves 2 mio. m 3 træ pr. år. Da træ i forbindelse med forrådnelse eller afbrænding afgiver lige så meget CO 2, som det har optaget i vækstperioden. Vi bruger mindre træ, end der plantes, og der er således et overskud på denne konto. En undersøgelse om CO 2, lavet af Niels Heding & Katja S. Sørensen fra Skov & Landskab, viser, at brændeovne reducerer udledningen af CO 2 med en mængde, der svarer til 9% af den reduktion, som Danmark skal opnå i I henhold til Kyotoaftalen har Danmark forpligtet sig til at formindske udledningen af CO 2 med 21% i forhold til udledningen i Brugen af brændeovne er medvirkende til, at vi allerede er nået halvvejs med dette mål. Der var en foredragsholder, som fortalte om samarbejdet lokalt mellem kommune og skorstensfejer, og hvordan man håndterede klager. Skorstensfejerne blev nævnt positivt flere gange. Netop derfor er det også meget vigtigt, vi er til stede ved sådanne arrangementer. Andre af modstandernes begrundelser for et totalforbud er også, at: 1: Brændeovnene bidrager med 60% af partikelforureningen. 2: Der dør mellem mennesker årligt, som direkte følge af brænderøg. 3: Energien, der brændes af i brændeovne, udnyttes bedre i kraftvarmeværkerne. 4: Brænde er en sparsom ressource, som bør bruges til kollektiv varme. Det er fire postulater, som der hersker stor usikkerhed omkring. Ja, nogle er direkte forkerte. Der er mange andre useriøse postulater, som modstanderne bruger i kampen om at påvirke danskerne og vores politikere i en retning mod et totalt forbud. Til tider minder det om en direkte skræmmekampagne. Jeg vil forsøge at rokke lidt ved de nævnte postulater. Ad 1: Forureningsgraden kommer an på, hvordan man regner det ud. Af en partikelforurening i Danmark på 100% 4 ved vi, at 80% er langdistancepartikler, fra udlandet, som vi i Danmark ikke har nogen indflydelse på, og derfor ikke kan gøre noget ved. Så er der 20% tilbage, som er det danske bidrag. Det er heraf, man mener, at ca. 60% kommer fra brændeovnene. Dette tal er der usikkerhed omkring. Det kan være højere, men det kan også være mindre. Men tager vi udgangspunkt i, at ca. 60% af den danske partikelforurening stammer fra brændeovnene, så betyder det, at disse samlet set kun bidrager til partikelforureningen med ca %, hvilket er en meget lille del. Et faktum er, at der er stor usikkerhed omkring disse tal. Ad 2: Antallet af dødsofre har svinget en del gennem årene. Fra at starte med ca dødsfald pr. år til nu at være mennesker, som dør af brænderøg pr. år. Hvis dette tal skulle være rigtigt, er vi skorstensfejere virkelig i farezonen. Faget må se sit endeligt i øjnene, men fortvivl ikke, for seriøse forskere som professor Torben Sigsgaard, Århus Universitet, der forsker i folkesundhed, mener, at vi skorstensfejere er særligt udvalgte som værende ikke modtagelige over for alle de sundhedsskadelige stoffer, der er i røgen. Det er også en af hans begrundelser for ikke at ville bruge os skorstensfejere som kontrolgruppe. Min påstand er, at vi skorstensfejere ikke har større eller mindre sygdoms- eller dødelighedsfrekvens end den øvrige del af befolkningen. Jeg undrer mig over, hvorfor Torben Sigsgaard ikke ønsker at undersøge/bruge skorstensfejerne som kontrolgruppe!

5 Seminar om brændeovnes reelle forurening Ad 3: Hvis der tages udgangspunkt i, at brændeovne i snit har en udnyttelse af energien på 70%, så har et kraftvarmeværk en udnyttelse på 100%, det er en forskel på 30%, derfor postulatet. I følge Finn Bertelsen, Energistyrelsen glemmer man blot, at der er et tab på ca. 30% fra energien, som forlader kraftvarmeværket, til den når ud til forbrugerne. Faktum er, at der reelt ingen forskel er. Hvis ildstedernes udnyttelse er højere end 70%, vil udnyttelsen ved at fyre brændet af i en brændeovn værre større. Så konklusionen må være, at jo mere effektive ildstederne bliver, jo større bliver forskellen mellem udnyttelsen i kraftvarmeværkerne og brændeovne. Ad 4: Modstanderne påstår, at træ er en begrænset ressource. På seminaret tilbageviste Finn Bertelsen, Energistyrelsen, denne påstand. Begrundelsen var, at det træ, der bruges i kraftvarmeværkerne, er specielt produceret til dette formål. Den skovflis, der produceres, er typisk fra tynding af nåletræsbevoksninger eller ved konvertering til nye og mere produktive bevoksninger. Der produceres typisk flere hundrede m 3 pr. dag, for at det kan være konkurrencedygtigt. Denne produktion kommer aldrig ud til den enkelte forbruger. Størstedelen, ca. 70% af det træ, der bruges i brændeovne, kommer fra haver, læhegn, savværker, træindustrien eller købt direkte i skoven på sankekort eller på skovens brændeplads. Derfor kommer denne træressource aldrig frem til kraftvarmeværkerne. Så konklusionen er, at det træ, der bruges i brændeovne, ikke begrænser brugen af flis i kraftvarmeværkerne, da det er to forskellige ressourcer. Disse argumenter samt mange andre af slagsen, blev fremført på seminaret og bliver til stadighed fremført i medierne med henblik på at få befolkningen overbevist om, at brugen af brændeovne og afbrænding af træ er meget sundhedsskadeligt. Et faktum er, at man rent faktisk ikke ved, hvor farligt det er, og i hvor stor udstrækning det påvirker folkesundheden. Én ting ved vi dog med sikkerhed: at luften over Danmark er blevet renere og renere gennem årene. Jes Stig Andersen fra Teknologisk Institut udtaler, at fra 2005 og frem til nu er partikeludslippet fra nye, svanemærkede brændeovne mere end halveret. Kravene til ovnene er simpelthen skærpede og det i en sådan grad, at de fleste nye ovne maks. udleder 3-4 g partikler pr g brændsel ved optimal fyring! Derfor er det også af største betydning, at branchen kommer på banen. Er det så farligt, som nogle påstår? Vi vil gerne vide det. Men det skal være seriøst og dokumenteret og ikke, som debatten er nu, så almindelige mennesker ikke kan gennemskue, hvad der er rigtigt eller forkert. Derfor SKAL vi være til stede ved disse arrangementer. Det handler trods alt om folkesundheden og om CO 2 neutral brændsel i Danmark. 5

6 Buhl & Bønsøe sammenlægger laboratorier Klaus Buhl og Lene Maribo Schou fastslår, at alle kalibrerings- og serviceydelser som f.eks. kalibrering af kødben og afhentning og aflevering af røggasanalysatorer forbliver uændret. Pressemeddelelse 23. februar 2009 Buhl & Bønsøe sammenlægger sine DANAK akkrediterede laboratorier Buhl & Bønsøe A/S styrker deres forretningsområde inden for DANAK akkrediterede kalibreringer. Buhl & Bønsøe sammenlægger pr. 1. april 2009 alle sine kalibreringsaktiviteter i det nye domicil i Smørum. Sammenlægningen sker med henblik på bedre udnyttelse af udstyr samt interne kompetencer. Det er ikke kun udstyret men også medarbejderne fra Tønder (det tidligere MTL Kalibrering), der flytter til Buhl & Bønsøe s nye flotte hovedkontor i Smørum, hvor de netop har indrettet et stort moderne DANAK akkrediteret kalibreringslaboratorium. Der stilles stadig større krav til måleudstyr og målesikkerhed og dermed også DANAK akkrediterede kalibreringer, siger Klaus Buhl ejer og administrerende direktør for Buhl & Bønsøe. Det er derfor vigtigt, at vi som en professionel samarbejdspartner, kan imødekomme vores kunders krav til hurtig og professionel service, og en sammenlægning af vores to afdelinger har derfor været en naturlig konsekvens af dette. Det er vores indtryk, at vores kunder er meget tilfredse med den korte leveringstid, og med sammenlægningen forventer vi, at denne nu bliver endnu kortere, slutter Klaus Buhl. Alle kalibrerings- og serviceydelser som f.eks. kalibrering af kødben og afhentning og aflevering af røggasanalysatorer forbliver uændret. Kalibreringsafdelingen vil forsat blive ledet af Lene Maribo Schou, der samtidig også får ansvaret for serviceafdelingen. Yderligere oplysninger: Buhl & Bønsøe A/S Tlf.: Fortsat fra side 3 Om Nordsjællændere i Sverige Som altid var Benny og Kim velforberedte og kunne i forbindelse med de ændringer der er sket fra BR 95 og BRS 98 til BR 08 informere os om, at Erhvervs- og Byggestyrelsen ikke har haft ressourcer til teknisk at behandle samtlige indkomne høringskommentarer, deriblandt vores kommentarer. Derfor er en række punkter i skorstensafsnittet ikke ændret i forhold til høringsudgaven, men vil efterfølgende blive taget op i en række tillæg.»ebst vil udarbejde disse tillæg i et samspil med Skorstensforum, hvilket vi er godt i gang med,«sagde Benny. Det/ de nye tillæg til skorstensafsnittet forventes lovet på gaden fra ultimo juni. Med BR08 indføres flere funktionsbaserede krav end i de tidligere bygningsreglementer, hvilket kan medføre nogen usikkerhed om bestemmelsernes rækkevidde og opfyldelse. Det betyder, at der for fremtiden kræves en mere specialiseret viden, når kravene skal omsættes til praksis. Skorstensfejeren har netop denne specialviden. Og til at hjælpe os findes der i dag en række tekniske anvisninger og andet informationsmateriale (SBI-216, BTV-32, CE-mærker, EN-normer osv.) og ikke mindst vores faglige viden og erfaring. Benny og Kim beder os sluttelig huske på, at funktionskrav åbner mulighed for at udvikle og anvende alternative løsninger på opstillinger, der ikke længere er detailleret beskrevet. Det kræver fagteknisk viden og erfaring at vurdere, om den alternative løsning kan bruges, og der skal ikke søges dispensation på alternative løsninger for opfyldelse af funktionskrav. Tak til NIBE Brässvärme for en varm modtagelse og en interessant rundvisning. Tak til Benny og Kim for endnu et veltilrettelagt og lærerigt indlæg. Tiden er desværre altid for kort, når vi i klubben diskuterer faglige emner. En tak til de svende og elever, der deltog i arrangementet, - det var dejligt at se det store fremmøde. Og til sidst tak til Lars og Søren, fordi I har givet os en god og lærerig dag. 6

7 Annonce 7

8 Skift oliefyret ud med stokeranlæg Skorstensfejer SØGES straks til Jægerspris i det skønne Nordsjælland Gode arbejdsforhold i en veldrevet skorstensfejervirksomhed med gode kollegaer tilbydes. Ring og hør nærmere Når krisen kradser, fyrer man olien! Fabrikker finder besparelser ved at skifte oliefyret ud med stokeranlæg og CO 2 -neutral energi. Trådvarefabrikken NTF Aalborg, der ligger i Støvring, nedbringer omkostningerne ved opvarmningen. Af Jan Sunds Direktør Tommy Søndergaard fandt, at prisen for olieforbruget til opvarmning var steget for meget, da den årlige udgift efterhånden beløb sig til kr. Fyret var et ældre oliekedelanlæg af typen HS-TARM på 127 kw, der skulle opvarme 2800 m 2 fabriksareal. Efter nogle diskusssioner med lidt snak frem og tilbage undersøger han forskellige muligheder, og det ender med, at han bliver optaget af et PASSAT-anlæg, der kan leveres som en færdig løsning placeret uden for fabriksbygningen, hvilket naturligvis giver mere nytteareal indenfor til produktionen. Vi kunne godt have fundet en billigere løsning, siger Søndergard, men her har vi fundet et dansk kvalitetsprodukt, som vi er tilfredse med. Investeringen er løbet op i kr. Det nye fyr er koblet sammen med det gamle oliefyr, der nu kun står som back up. Man forventer, at fyringsudgiften nu falder til det halve, altså ca kr om året, og en tilbagebetaling på omkring fire år, så det må betegnes som en fornuftig og miljørigtig investering. Skorstensfejermester Søren Bryde Kirkevænget 9, 3630 Jægerspris Telefon SKORSTENSFEJERDATA Af Vibeke E-fakturering Fra 1. juli bortfalder Læs Ind-tilskudsordningen. Herefter skal man betale et gebyr for at benytte Læs Ind-bureauer til elektroniske fakturaer. Gebyret er i størrelsesordenen kr pr. faktura (kilde Økonomistyrelsen). Ønsker du ikke betale til Læs Indbureauer, kan du foretage elektronisk fakturering til den offentlige sektor, kommunen etc. via NemHandel. Fakturablanketten hentes på og udfyldes i de relevante felter. Du modtager en kvittering via denne, når du har sendt fakturaen, og den er modtaget hos NemHandel. Blanketten fungerer fuldt elektronisk og sikrer dermed, at du kan få din betaling hurtigere igennem end ved at benytte et Læs Ind-bureau. NemHandel er gratis at anvende. Jeg er i øjeblikket ved at undersøge muligheden for at etablere en funktion i vores system, så vi herfra kan foretage e- fakturering. Mere herom i næste blad. 8

9 Annoncer Skorstensfejersvend SØGES Vi søger en god og dygtig kollega til at indgå i et godt team af svende og lærlinge i et distrikt med afvekslende arbejde af både lovpligtige og alternative opgaver. Skorstensfejermester Lars Larsson Lille Kregmevej 23B 3300 Frederiksværk Tlf E.mail: Skorstensfejersvend SØGES Stabil skorstensfejersvend søges til veldrevet distrikt. Distriktet omfatter den sydlige del af Thisted kommune (tidl. Sydthy kommune) Ring og hør nærmere om arbejdsforhold m.m. Aut. Skorstensfejermester Bøggild Thing Kløvermarken Hurup Thy Tlf &

10 Virksomhedsbesøg Virksomhedsbesøg hos Schiedel Af Lars Christensen Nordjyllands Amtsklub var 4. februar inviteret på fabriksbesøg hos Schiedel Isokern, der har afholdt en række åbent hus arrangementer for skorstensfejerne. Besøget indledtes med en historisk gennemgang af virksomheden fra den spæde start og frem til nu at være en del af en kæmpekoncern. Virksomheden oplyser, at kernesalgsområdet er Norden. Herefter fik vi en gennemgang af virksomhedens brede produktsortiment, og efterfølgende var der lejlighed til spørgsmål. Efter gennemgangen af produkterne på Power Point fik vi produktionshallerne at se. Her fik vi lejlighed til at følge produktionsmetoderne af de forskellige produkter, og der var mulighed for at stille spørgsmål til personalet vedrørende produktionen. Schiedel Isokern har i dag et produktsortiment, der er tilpasset alle moderne fyringsformer, både tør- og våd- skorstene samt produkter, der er resistente i forhold til røggasindhold fra kornfyrede stokeranlæg. Af sikkerhedsmæssige forbedringer kan nævnes, at Schiedel Isokern nu tilbyder afstivning af skorstensmodulerne med jern, der skal skrues sammen. Dette giver en sikkerhed for, at afstivningen nu er korrekt i modsætning til tidligere, hvor jernstængerne havde overlæg, og denne ikke altid var udført korrekt. Efter rundvisningen var der lejlighed til atter at stille spørgsmål, og efter en livlig debat med gode spørgsmål fra kollegerne og fyldestgørende besvarelser fra panelet, kunne vi tage hjem efter et informativt og udbytterigt besøg. 10

11 Mindeord Palæet Af Vibeke Bestilling / afbestilling Bestilling af værelser sker som bekendt altid i Sekretariatet hos Vibeke. Det samme gælder ved afbestilling. Det kan forekomme, at der er en venteliste, og så er det jo lidt ærgerligt, hvis bestilte værelser ikke er blevet afbestilt og som kunne være kommet en anden til glæde. Betaling Pris kr. 100,- pr. seng pr. overnatning. Afregnes med AnneMi inden afrejse. Betaling skal ske ved privat ophold. I de tilfælde, hvor Palæet bruges af tillidsfolk i forbindelse med møder etc., afregnes med kr. 0,- Bruges Palæet til klubarrangementer, juleafslutning, sommerfest etc. afregnes med kr. 0,- for formanden af klubben. Øvrige deltagere betaler almindelig pris. ITALIEN Der afholdes igen i år fagligt træf i Italien Tilmelding bedes ske til Jan Sørensen, København Tlf eller på mail Tilmelding bedes gerne ske hurtigt KONGRES 2009 Der er mulighed for, at enker efter afdøde skorstensfejermestre kan deltage mod egenbetaling ved årets kongres, som afholdes i Kolding den 17. september. Yderligere oplysninger kan fås hos Bjarne T. Pedersen, Esbjerg Tlf eller Lars Larsson, Frederiksværk Tlf Dødsfald Forhenværende skorstensfejermester Egon Sørensen, Juelsminde, døde 16. januar Egon blev for et par år siden ramt af sygdom og måtte opsige sin stilling. Han kom godt i gang med en ny tilværelse som førtidspensionist og vicevært. Alle kunne se, at Egon havde fået det meget bedre, så det kom bag på alle, at han kun skulle blive 59 år gammel. Egon var udlært hos Henning Petersen, Vrå. Her modtog Egon en stor faglig viden, samt en masse gode oplevelser, som han meget gerne delte med andre. Medens Egon var svend, kom han med i fagforeningsbestyrelsen, hvor han i en periode var valgt som afdelingskasserer i Fyn-Sønderjylland-afdeling. Egon blev mester i Juelsminde og Hedensted kommuner 1. januar 1987, og har været valgt med i Vejle Amtklubs ledelse som sekretær i en periode. Fritiden brugte Egon som kredsformand for Dyrenes Beskyttelse og på golfbanen. Derudover, har det altid været Egon meget magtpåliggende, at hus, have og familien blev plejet og passet. Han var et udpræget familiemenneske. Hele Juelsminde Kirke var fyldt med mennesker, der ville tage afsked med Egon, og selv om det har varmet Christel og familien, er det dem, der bærer den største sorg, og dem vore tanker og medfølelse går til i den svære tid der kommer. Æret være Egon Sørensens minde. På Amtsklubbens vegne Palle Krag 11 Dødsfald Forhenværende skorstensfejermester Robert Madsen er død. Robert blev i 1962 antaget som mester i Nykøbing og stoppede i en alder af 65 år, hvor sønnen overtog dirigentstokken. Robert var en aktiv del af skorstensfejernes klubliv, hvor han var kasserer for amtsklubben og kasserer for amtsklubbens sygelønsordning. Senere var Robert medstifter af Skorstensfejernes Ventilationsrensning. Et firma, der betød meget for ham, og endnu engang trådte Robert til som kassemester. Den stoppede Robert som mester for at nyde pensionisttilværelsen, og så længe helbredet holdt til det, ofte i sommerhuset i Rørvig. Æret være Robert Madsens minde. På Amtsklubbens vegne Jens Brandt

12 Mærkedage Jubilæum Skorstensfejermester Allan Østergaard, Hasseris kunne den 1. april fejre sit 25 års jubilæum. Allan har igennem alle sine år som skorstensfejer været at finde i distriktet, kun afbrudt af den tid værnepligten stod for. Allan begyndte i lære hos fhv. skorstensfejermester Henry Aarestrup i 1968 og havde den glæde at afløse ham i foråret 1984 som mester. Allan og hans medarbejdere har igennem alle årene betjent distriktets kunder med forefaldende arbejdsopgaver. Allan har gennem alle år vist faget stor interesse, de senere år i egenskab af kasserer i vor Amtsklub og Erfaklub, hvor han med stort engagement planlægger kommende aktiviteter så som virksomhedsbesøg m.m. Britta og Allan yder altid gerne den ekstra indsats, der skal til, for at et arrangement kan lykkes og blive en succes. Britta har været tilknyttet virksomheden som medhjælpende hustru på kontoret de senere år, hvilket har givet Allan mulighed for også at påtage sig arbejdsopgaver i marken. I ønskes tillykke med dagen, håber I fik en god dag i venners lag. PKV. Lars Christensen klubformand 60 år Skorstensfejermester Peter Olsen, Jyderup kunne d. 1. juli 2008 fejre sin 60 års fødselsdag. Peter er udlært hos Robert og var der til sin ansættelse i Jyderup, hvor han har været mester siden Kan man ikke finde Peter på adressen, kan man tjekke, om han har taget sine KØLLER med på tur. Peter tilbringer megen kvalitetstid i naturen med at slå til sine små hvide kugler. Peter har altid været en aktiv deltager både ved møder og andre arrangementer i Amtsklubben. Vi takker for cognac til kaffen ved sidste klubmøde. Stort tillykke med de 60 år! På Amtsklubbens vegne Jens Brandt 60 år Skorstensfejermester Hans Gade, Thisted kunne den 23. januar fejre sin 60 års fødselsdag. Hans er udlært i Thisted hos daværende skorstensfejermester Knud Brøchner Poulsen og arbejdede der som svend, indtil han blev ansat som mester samme sted, nemlig den 1. november Hans er en dygtig fagmand og om nogen, elsker han sit sorte fag og dets historie. Det var også Hans og Jytte, der i sin tid arrangerede den første tur til skorstensfejermøde i Sct. Maria Magiore i Italien. Vi fra Ringkøbing-Viborg klubben siger tak for festen i Lildstrand. Vi blev ikke helt klar på om Hans selv havde bagt brødet, det kan han nemlig også, idet han inden det sorte fag blev udlært bager/konditor. Vi ønsker endnu engang til lykke med de 60 år. p.k.v. Jens Chr. 12

Skorstensfejeren. Oktober 2009 16. årgang

Skorstensfejeren. Oktober 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oktober 2009 16. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Marts 2014 21. årgang 1 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 3-4. December 2011 18. årgang. Milani Franco, Italien Se side 8

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 3-4. December 2011 18. årgang. Milani Franco, Italien Se side 8 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Milani Franco, Italien Se side 8 December 2011 18. årgang 3-4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende

Læs mere

Skorstensfejeren. Juli 2008 15. årgang

Skorstensfejeren. Juli 2008 15. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2008 15. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Informationsbrochure fra skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Debatten om brændefyring og miljø har verseret i Danmark i flere år uden, at nogen er blevet

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2011 18. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2011 18. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2011 18. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Halsnæs Fjernvarmecentral Juni 2013 20. årgang 2 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

Nu skal kunderne have styr på. Fup & Fakta om miljø og brændeovne

Nu skal kunderne have styr på. Fup & Fakta om miljø og brændeovne Nu skal kunderne have styr på Fup & Fakta om miljø og brændeovne Næstbilligste opvarmning lige efter kropsvarme Markedsføringspakke der skaber opmærksomhed Fup & Fakta-kampagnen omfatter en række markedsføringselementer,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

BRANCHEMØDER Skorstensfejerens rolle

BRANCHEMØDER Skorstensfejerens rolle Skorstensfejerens rolle Artikel i Fagbladet Skorstensfejeren Til alle skorstensfejere i Danmark Der er udarbejdet en ny branchestandard for skorstensfejere, der deltager i OR-ordningen. Det har efter udvalgets

Læs mere

Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009

Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009 Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009 Renskrevet og redigeret af: Benny Lykke Så var dagen kommet hvor DDS Østjyllands, Dobbelte Geværterrænskydning skulle løbe

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2014 21. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2014 21. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juni 2014 21. årgang 2 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2007 14. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2007 14. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 3 Oktober 2007 14. årgang Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Årgang 58 juli 2013 1

Årgang 58 juli 2013 1 Årgang 58 juli 2013 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning:

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning: #split# Plan og Miljø Dato: 27. marts 2015 Sags. nr.: 88.12.00-P19-1-15 Sagsbeh.: Jørgen W. Pedersen Lokaltlf.: +4599455513 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 606 Offentligt. Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 26.

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 606 Offentligt. Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 26. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 606 Offentligt Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 26. maj 2011 Tal og fakta Brændefyring er vedvarende energi. Hele den vestlige

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Velkommen til branchemøder

Velkommen til branchemøder Velkommen til branchemøder Et fantastisk positivt samarbejde mellem Dansk Energi Brancheforening DS Håndværk & Industri Oliefyrsservicebranchens Registreringsudvalg Olie- & gasbrænder Service Sammenslutningen

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Landsdækkende Præmieflyvning

Landsdækkende Præmieflyvning K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R A L L E K A N V Æ R E M E D Landsdækkende Præmieflyvning fra LIMBURG I T YSKLAND s ø n d a g d. 1 9. a u g u s t 2 0 0 7 K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oktober 2010 17. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Rolstrup Tidende. Marts udgave 10. årgang.

Rolstrup Tidende. Marts udgave 10. årgang. Rolstrup Tidende Marts 2017 91. udgave 10. årgang. Gerda s hjørne Så er vinteren forbi! I hvert fald ifølge kalenderen, men om det så også er sådan, det kommer til at være, må tiden jo vise. Et er sikkert

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Dansk Retrieverklub Region Østjylland Årsberetning for 2007

Dansk Retrieverklub Region Østjylland Årsberetning for 2007 I november 2007 mistede Region Østjylland et mangeårigt skattet medlem, idet Willi Christensen efter 2 års kamp mod en kræftsygdom, måtte give op. I regionen vil vi mindes Willi som en positiv person,

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Generalforsamling i Folkevirke Vesthimmerland

Generalforsamling i Folkevirke Vesthimmerland Nyhedsbrev for februar 2017 Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i februar 2017. Kom og få ny viden og udbytte af at være sammen med andre aktive folkevirker. Læs mere om Folkevirkes mange

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Træt af naboens kæmpeantenne

Træt af naboens kæmpeantenne Del med dine venner på Facebook Print artiklen Hold mig opdateret Tip en ven Send artiklen Træt af naboens kæmpeantenne til din ven. Modtagerens email *: Din e-mail *: Dit navn *: Evt. kommentar: Send

Læs mere

Oplægsholder. Vibeke Vestergaard Nielsen. Miljøstyrelsen. Cand. scient. funktionsleder. Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder

Oplægsholder. Vibeke Vestergaard Nielsen. Miljøstyrelsen. Cand. scient. funktionsleder. Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder Det Økologiske Råds konference om brændefyring og alternative løsninger 15. marts 2010 på Christiansborg Oplægsholder Cand. scient. funktionsleder Vibeke

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Nordjylland. Bageren hos Kvickly Hjørring satser på voksenelever side 5. Afventer skitse til forbunds-fusion side 3

Nordjylland. Bageren hos Kvickly Hjørring satser på voksenelever side 5. Afventer skitse til forbunds-fusion side 3 2/2016 Nordjylland Afventer skitse til forbunds-fusion side 3 Bageren hos Kvickly Hjørring satser på voksenelever side 5 Håber på flere nordjyske fødevarejobs side 2 Johns leder Brug din livlinje Mange

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Brændeovnsbekendtgørelsen og lokal luftforurening

Brændeovnsbekendtgørelsen og lokal luftforurening Brændeovnsbekendtgørelsen og lokal luftforurening Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Civilingeniør, Ph.D., HD(A) Tlf. (+45) 22 81 10 27 Karp@env.dtu.dk Det Økologiske Råd Forurening fra

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Træpillefyr Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Her kan træpillefyr være en god idé Du bor i et område uden fjernvarme eller naturgas Hvis der er fjernvarme eller naturgas i dit område, er det oftest et

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 06. januar 2013 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Deltagelsen var skræmmende, kun 20 skytter formåede at stille op, hvilket er utroligt. Et Jydsk Mesterskab hvor programmerne er udvidet, så også børn

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Referat af femte ordinære generalforsamling

Referat af femte ordinære generalforsamling Referat af femte ordinære generalforsamling Arne Jørgensen 27. september 2003 Til stede Palle Jørgensen (næstformand), Kaja Christiansen (formand), Morten Høgholm, Kåre Fiedler Christiansen, Arne Jørgensen

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Skorstensfejeren. Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige. læs side 3. December 2009 16. årgang

Skorstensfejeren. Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige. læs side 3. December 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige læs side 3 December 2009 16. årgang 4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11.

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

DEN KNU April. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side

DEN KNU April. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side KNU April DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 339 Side Lisbet HovgårdJensen Benny Larsen Kaj Frandsen Poul Kaltoft Inge Hallum 7. April 10. April 18. April

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling 3. maj 2014 Referat Der var ca. 10 deltagere til generalforsamlingen, incl. bestyrelse og Cyklistforbundets direktør. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Jyllands Skytte Forbund & Skytteklubben DSB/ASF Det Åbne Jyske og Fynske Mesterskab 300 M Lørdag og Søndag den 5 og 6 Juni 2010 På banerne i

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Muligheder i et nyt varmeanlæg

Muligheder i et nyt varmeanlæg Program Hvilke muligheder er der for et nyt varmeanlæg? Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg? Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen? Muligheder i et nyt varmeanlæg Fjernvarme

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet 26-2-29 Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet IDA-Fyn og det Økonoliske råd Torsdag den 26. februar 29 Brian Vad Mathiesen Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet www.plan.aau.dk/~bvm

Læs mere

SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014

SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014 SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014 Så er FOA Senior Klub igen klar med et nyt program for 2014. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vore arrangementer i seniorklubben og Velkommen til

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM Tak fordi I kom. Ved indsamling af skilte var alle til stede. Der er ikke indløbet klager af nogen art. Det tager vi som tegn på fornuftig kørsel, og især vejstykker med hastighedsbegrænsninger bærer præg

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere