Skorstensfejeren SKORSTENSFEJERNE ARBEJDER FOR ET GODT MILJØ. April årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skorstensfejeren SKORSTENSFEJERNE ARBEJDER FOR ET GODT MILJØ. April 2009 16. årgang"

Transkript

1 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 SKORSTENSFEJERNE ARBEJDER FOR ET GODT MILJØ April årgang 1

2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen 11, 5800 Nyborg Redaktionelt stof, annoncer/adressering: Sendes til Lars Michelsen Copyright: Citater er tilladt med angivelse af kilde. Brug af artikler aftales med redaktøren. Tryk: PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg ISSN Oldermand: Keld Lützhøft Jensen Rugvænget 16, 4100 Ringsted Sekretariatet: Vibeke Klitaa Jacobsen Ermelundsvej 126, 2820 Gentofte Vestre afdeling: Formand: Jens Chr. Sø, viceoldermand Kastanieallé 37, Nykøbing Mors Østre afdeling: Formand: Teddy W. Nielsen Mathildevej 10, 4200 Slagelse Hovedkasserer: Hugo Stjernholm Grønningen 30, 7550 Sørvad Fagligt Udvalg & Lærlingekontoret Formand: John Clemmesen Mellemvej 3, 6430 Nordborg Fagteknisk Udvalg Formand: Benny Lassen Vejlands Alle 45, 2300 Sundby Skorstensfejerskolen/EUC Syd Plantagevej 35A, 6270 Tønder Faglærer: Finn Hansen http//:hjemmesider.eucsyd.dk/fh Begravelseskassen Ib Kirkegaard Indhold Leder... 2 Seminar for Nordsjællands Amtsklub 3 Så er de på banen igen... 4 Buhl & Bønsøe sammenlægger... 6 Når krisen kradser... 8 Skorstensfejerdata... 8 Virksomhedsbesøg hos Schiedel Palæet - Italien - Kongres Mindeord Mærkedage Generalforsamlinger LEDER Så er første nr. af fagbladet i år på gaden Hvad mon så dette år bringer? - Der vil nok i større grad blive sat focus på miljøområdet. I år er Danmark vært for den internationale CO 2 konference, spændende bliver det, hvilke resultater der kommer ud af konferencen. Kommer vi skorstensfejere yderligere ind i billedet i forbindelse med den stadige kamp, der kæmpes for nedbringelse af CO 2 mængden? Et område, hvor der kunne ske en øget indsats i forsøget på at nedbringe CO 2 -udslippet, er helt sikkert på oliefyrsområdet. Hvilke tiltag kunne så tænkes ført ud i livet? Min første tanke var, at skorstensfejeren indtog en mere central rolle omkring dette arbejde, vi skorstensfejere kunne f.eks. foretage en kontrolmåling og en kedelrensning på samtlige danske oliefyr, altså en egentlig ændring af den nuværende ordning. Jeg tror på, at en sådan ordning ville styrke Danmarks indsats i forsøget på at nedbringe CO 2 mængden, og den ville medføre, at al kedelrensning blev udført at folk, som har en faglig grunduddannelse til netop at udføre dette arbejde. Arbejdsmængden stiger Jeg er også sikker på, at det ville få betydning for oliefyrsmontørens arbejde, jeg tror ikke alene, der ville ske en stigning af service på oliebrændere, men også en stigning af udskiftning af ældre, udtjente anlæg til mere energi- og miljøvenlige anlæg til gavn for miljøet. Vi har set, at skrotningsordningen har været en succes og samarbejdet mellem installatører og skorstensfejere har fungeret godt. Spørgsmålet er så, om man rent politisk tør ændre ved den nuværende ordning. Jeg tror, at brancherne indbyrdes kunne enes om fordeling af opgaverne i respekt for hinandens kompetencer. Vi skorstensfejere skal ikke udføre service på oliefyr. Vi skal derimod forsætte med at udføre det arbejde, som vi har udført i mange år: rensning at skorstene, røgrør, ildsteder og sidst men ikke mindst give uvildig rådgivning omkring energi, miljø og brandforebyggelse. 2 Løbende indberetning Ved løbende indberetning af måleresultater kan myndighederne følge udviklingen og derved opnå at få et stykke værktøj, som kan anvendes til at justere lovgivningen med henblik på en optimal ordning på området. Der skal naturligvis opstilles regler og krav til indberetningen, men i dagens Danmark og i den fagre elektroniske verden anser jeg dette for at være et mindre problem. Et simpelt regneark kunne såmænd anvendes, blot der er ensartethed i indberetningen. Forbrugerne Hvor er forbrugeren så henne i en sådan ordning? Nogen ville naturligvis være skeptisk overfor, at skorstensfejeren nu skal rense den kedel, som montøren tidligere har renset, men som før nævnt, når brancherne indbyrdes respekterer hinandens kompetencer, bliver problemet nok ikke så stort, og udgiften for forbrugeren ville ikke blive meget højere, da der i forvejen betales til montøren for rensning af kedel. På nuværende tidspunkt er der fastsat en pris for dette arbejde - størrelsen på denne pris skal jeg dog undlade at kommentere, men den passer nok bedst til små kedler! Partikler Andetsteds i bladet er der en artikel om et afholdt seminar, på seminaret var emnet omkring partikler atter til diskussion. I artiklen forsøges synliggjort, hvad der blev diskuteret, såvel som der atter bliver sat spørgsmålstegn ved nogle af de udtalelser, der fremkom. Også på området om partikler vil der kunne opnås en gevinst ved en ændring af ordningen på oliefyrsområdet. Billedet på forsiden er venligst udlånt af Benny Lassen fra København. Det fortæller meget fint om den udvikling, som skorstensfejere gennem mange år har været med til at skabe på energi- og miljøområdet. Redaktionen opfordrer i øvrigt alle skorstensfejere til at indsende brugbare emner til forsiden, det er blot vigtigt at pointere, at billederne helst skal være elektroniske og gerne i lodret format.

3 Danske skorstensfejere lærer om svenske ovne Seminar Nordsjællands Amtsklub 09 Af Morten Bjørklund Nordsjællands Amtsklub har igen afholdt et seminar for alle skorstensfejerne i klubben, - elever, svende og mestre. Denne gang blev seminaret afholdt som en bustur til Sverige, hvor vi i klubben var inviteret til NIBE Brässvärme i Markaryd 100 km nord for Hälsingborg. Det er igen Lars Larsson, som er god til at holde kontakten med vore svenske brødre, der har stået for arrangementet sammen med vores nye amtsklubformand, Søren Bryde. Vi mødtes tidligt om morgenen på opsamlingsstederne i Hillerød og Helsingør, hvorefter vor chauffør Peter fragtede os alle den lange vej til Markaryd. Vi havde sædvanen tro et par special guest s med ombord i bussen, - nemlig Benny Lassen og Kim Laue Christensen fra Fagteknisk Udvalg. Vi ankom vel til NIBE Brässvärme i Markaryd, hvor vi blev budt velkommen af salgschef Jens Hammer og fabrikschef Peter Tihanyi. Ledsaget af frisktbrygget kaffe og en dejlig sandwich fik vi hurtigt indtrykket af NIBE Brässvärme som en meget flot og fremsynet fabrik. Brian Pedersen og Thomas Seger stod for rundvisningen på fabrikken som havde kostet 80 mio. kr. at etablere. Vi kunne se, at investeringerne er gjort med en tro på, at der er en fremtid for brændeovne her i Nordeuropa. Hele fabrikken var indrettet efter Toyota modellen (LEAN princippet), hvor alt arbejdet bl.a. tilrettelægges således, at der ingen spildtid er, selvom der i produktionen skulle opstå kortvarige driftsstop eller flaskehalse. Fabrikken er meget automatiseret på de arbejdsopgaver, som mennesker belastes af at udføre. Det er robotter, der tager sig af håndteringen af de tunge ovne, når de skal vendes rundt under fremstillingsprocessen, og robotter der maler ovndelene. Medarbejderne uddannes til og deles om at udføre kvalitetskontrol på ovnene under fremstillingen. For at være effektiv og kvalitetsbevidst mener NIBE Brässvärme, at det er meget vigtigt at udnytte de kompetencer, som deres medarbejdere har, ved at anvende nye ledelses- og produktionsprincipper i stedet for at lade produktionen af ovne foregå i østeuropæiske eller asiatiske lande for at spare produktionsomkostninger. En modig tanke, når der er flere andre producenter, der lader deres ovne fremstille andre steder i verden for netop at være konkurrencedygtige. Men det er måske det, der skal til, for at tænke langsigtet på miljøet, være effektiv og samtidig kunne tilbyde en høj kvalitet. Niklas Gunnarsson fortalte endvidere at NIBE Brässvärme har som mål, at brændeovnene skal være af høj kvalitet, - at deres produktion sker udfra miljørigtige principper som værende 3 den konkurrenceparameter, der på sigt forhåbentlig får forbrugerne til at vælge netop deres produkter. Hele produktionen opfylder bl.a. kravene i Svanemærkningen. Dvs. at brændeovnene fremstilles med henblik på, at alle delene efter endt levetid kan genanvendes uden at belaste miljøet. Desuden investerer NIBE mange penge i udvikling for at være på forkant med de fremtidige krav til brændeovne. NIBE viste øvrigt en meget flot instruktions-dvd, som viser slutbrugeren, hvordan man skal tænde op i deres brændeovne, - hvordan ovnene skal indreguleres, og hvordan man skal bære sig ad, når man skal lægge mere brænde i igen. Vi var flere skorstensfejere, der var interesserede i denne DVD, og NIBE ville gerne sørge for, at interesserede fik nogle eksemplarer. Besøget var lærerigt, og gav os alle et rigtigt godt indtryk af NIBE Brässvärme som en miljørigtig, ansvarlig og fremsynet virksomhed. Berry Christensson orienterede os om NIBE s andre produkter; - forskellige typer af varmepumper af høj kvalitet som vi jo også ser udbredt i Danmark. Hvis varmepumperne er så effektive som NIBE s, kan det få en betydning for det arbejde, vi skal udføre i fremtiden. Herefter fik vi lov til at låne et mødelokale til Benny Lassen og Kim Laue Christensen. Læs videre på side 6

4 Seminar om brændeovnes reelle forurening Så er de på banen igen Hvem er på banen igen? spørger du måske. De personer og grupper, hvis vigtigste opgave er at få forbudt brugen af brændeovne i byerne. Og - hvis de fik muligheden - så helst et totalt forbud. Af skorstensfejermester Martin Holm Andersen, Odense Den 26. februar var der et seminar i Odense arrangeret af Det Økologiske Råd, som er en lille privat interesseorganisation samt IDA, som er Ingeniørforeningen. Der var 67 deltagere, heraf 9 oplægsholdere og et par stykker som arrangører. Af de sidste godt og vel 50, var 25 personer repræsentanter fra branchen. Det var skorstensfejere, brændeovnsog skorstensproducenter, forhandlere og importører af ildsteder og andre fra branchen. Der deltog 10 skorstensfejere. Jeg mener, det er meget vigtigt, at vi blander os i denne debat, så billedet bliver mere nuanceret. Vi formåede at sætte vores præg på debatten ved at stille kritiske spørgsmål til alle de tal og undersøgelser, modstanderne med Kåre Pres Kristensen fra Det Økologiske Råd i spidsen præsenterede os for. Dette skyldtes ikke mindst, at vi var nogle stykker, som samledes dagen før til et forberedende møde hos Scan i Vissenbjerg. I mødet deltog Brian Mortensen, Rais, Peter Sørensen Scan, Jes Stig Andersen & Max Bjerrum, Teknologisk Institut Århus, Simon Skov, Skov & Landskab, Århus, Henrik B. Jensen, København og undertegnede. Det viste sig at være en god investering, da vi hermed var godt forberedt og kunne tilbagevise mange af de postulater, som kom frem på seminaret. Et af postulaterne var, at træ ikke er en CO 2 neutral ressource. Simon Skov fra Skov & Landskab kunne fortælle, at der i Danmark er en tilvækst i skovene på 5,5 mio. m 3 træ, medens der kun skoves 2 mio. m 3 træ pr. år. Da træ i forbindelse med forrådnelse eller afbrænding afgiver lige så meget CO 2, som det har optaget i vækstperioden. Vi bruger mindre træ, end der plantes, og der er således et overskud på denne konto. En undersøgelse om CO 2, lavet af Niels Heding & Katja S. Sørensen fra Skov & Landskab, viser, at brændeovne reducerer udledningen af CO 2 med en mængde, der svarer til 9% af den reduktion, som Danmark skal opnå i I henhold til Kyotoaftalen har Danmark forpligtet sig til at formindske udledningen af CO 2 med 21% i forhold til udledningen i Brugen af brændeovne er medvirkende til, at vi allerede er nået halvvejs med dette mål. Der var en foredragsholder, som fortalte om samarbejdet lokalt mellem kommune og skorstensfejer, og hvordan man håndterede klager. Skorstensfejerne blev nævnt positivt flere gange. Netop derfor er det også meget vigtigt, vi er til stede ved sådanne arrangementer. Andre af modstandernes begrundelser for et totalforbud er også, at: 1: Brændeovnene bidrager med 60% af partikelforureningen. 2: Der dør mellem mennesker årligt, som direkte følge af brænderøg. 3: Energien, der brændes af i brændeovne, udnyttes bedre i kraftvarmeværkerne. 4: Brænde er en sparsom ressource, som bør bruges til kollektiv varme. Det er fire postulater, som der hersker stor usikkerhed omkring. Ja, nogle er direkte forkerte. Der er mange andre useriøse postulater, som modstanderne bruger i kampen om at påvirke danskerne og vores politikere i en retning mod et totalt forbud. Til tider minder det om en direkte skræmmekampagne. Jeg vil forsøge at rokke lidt ved de nævnte postulater. Ad 1: Forureningsgraden kommer an på, hvordan man regner det ud. Af en partikelforurening i Danmark på 100% 4 ved vi, at 80% er langdistancepartikler, fra udlandet, som vi i Danmark ikke har nogen indflydelse på, og derfor ikke kan gøre noget ved. Så er der 20% tilbage, som er det danske bidrag. Det er heraf, man mener, at ca. 60% kommer fra brændeovnene. Dette tal er der usikkerhed omkring. Det kan være højere, men det kan også være mindre. Men tager vi udgangspunkt i, at ca. 60% af den danske partikelforurening stammer fra brændeovnene, så betyder det, at disse samlet set kun bidrager til partikelforureningen med ca %, hvilket er en meget lille del. Et faktum er, at der er stor usikkerhed omkring disse tal. Ad 2: Antallet af dødsofre har svinget en del gennem årene. Fra at starte med ca dødsfald pr. år til nu at være mennesker, som dør af brænderøg pr. år. Hvis dette tal skulle være rigtigt, er vi skorstensfejere virkelig i farezonen. Faget må se sit endeligt i øjnene, men fortvivl ikke, for seriøse forskere som professor Torben Sigsgaard, Århus Universitet, der forsker i folkesundhed, mener, at vi skorstensfejere er særligt udvalgte som værende ikke modtagelige over for alle de sundhedsskadelige stoffer, der er i røgen. Det er også en af hans begrundelser for ikke at ville bruge os skorstensfejere som kontrolgruppe. Min påstand er, at vi skorstensfejere ikke har større eller mindre sygdoms- eller dødelighedsfrekvens end den øvrige del af befolkningen. Jeg undrer mig over, hvorfor Torben Sigsgaard ikke ønsker at undersøge/bruge skorstensfejerne som kontrolgruppe!

5 Seminar om brændeovnes reelle forurening Ad 3: Hvis der tages udgangspunkt i, at brændeovne i snit har en udnyttelse af energien på 70%, så har et kraftvarmeværk en udnyttelse på 100%, det er en forskel på 30%, derfor postulatet. I følge Finn Bertelsen, Energistyrelsen glemmer man blot, at der er et tab på ca. 30% fra energien, som forlader kraftvarmeværket, til den når ud til forbrugerne. Faktum er, at der reelt ingen forskel er. Hvis ildstedernes udnyttelse er højere end 70%, vil udnyttelsen ved at fyre brændet af i en brændeovn værre større. Så konklusionen må være, at jo mere effektive ildstederne bliver, jo større bliver forskellen mellem udnyttelsen i kraftvarmeværkerne og brændeovne. Ad 4: Modstanderne påstår, at træ er en begrænset ressource. På seminaret tilbageviste Finn Bertelsen, Energistyrelsen, denne påstand. Begrundelsen var, at det træ, der bruges i kraftvarmeværkerne, er specielt produceret til dette formål. Den skovflis, der produceres, er typisk fra tynding af nåletræsbevoksninger eller ved konvertering til nye og mere produktive bevoksninger. Der produceres typisk flere hundrede m 3 pr. dag, for at det kan være konkurrencedygtigt. Denne produktion kommer aldrig ud til den enkelte forbruger. Størstedelen, ca. 70% af det træ, der bruges i brændeovne, kommer fra haver, læhegn, savværker, træindustrien eller købt direkte i skoven på sankekort eller på skovens brændeplads. Derfor kommer denne træressource aldrig frem til kraftvarmeværkerne. Så konklusionen er, at det træ, der bruges i brændeovne, ikke begrænser brugen af flis i kraftvarmeværkerne, da det er to forskellige ressourcer. Disse argumenter samt mange andre af slagsen, blev fremført på seminaret og bliver til stadighed fremført i medierne med henblik på at få befolkningen overbevist om, at brugen af brændeovne og afbrænding af træ er meget sundhedsskadeligt. Et faktum er, at man rent faktisk ikke ved, hvor farligt det er, og i hvor stor udstrækning det påvirker folkesundheden. Én ting ved vi dog med sikkerhed: at luften over Danmark er blevet renere og renere gennem årene. Jes Stig Andersen fra Teknologisk Institut udtaler, at fra 2005 og frem til nu er partikeludslippet fra nye, svanemærkede brændeovne mere end halveret. Kravene til ovnene er simpelthen skærpede og det i en sådan grad, at de fleste nye ovne maks. udleder 3-4 g partikler pr g brændsel ved optimal fyring! Derfor er det også af største betydning, at branchen kommer på banen. Er det så farligt, som nogle påstår? Vi vil gerne vide det. Men det skal være seriøst og dokumenteret og ikke, som debatten er nu, så almindelige mennesker ikke kan gennemskue, hvad der er rigtigt eller forkert. Derfor SKAL vi være til stede ved disse arrangementer. Det handler trods alt om folkesundheden og om CO 2 neutral brændsel i Danmark. 5

6 Buhl & Bønsøe sammenlægger laboratorier Klaus Buhl og Lene Maribo Schou fastslår, at alle kalibrerings- og serviceydelser som f.eks. kalibrering af kødben og afhentning og aflevering af røggasanalysatorer forbliver uændret. Pressemeddelelse 23. februar 2009 Buhl & Bønsøe sammenlægger sine DANAK akkrediterede laboratorier Buhl & Bønsøe A/S styrker deres forretningsområde inden for DANAK akkrediterede kalibreringer. Buhl & Bønsøe sammenlægger pr. 1. april 2009 alle sine kalibreringsaktiviteter i det nye domicil i Smørum. Sammenlægningen sker med henblik på bedre udnyttelse af udstyr samt interne kompetencer. Det er ikke kun udstyret men også medarbejderne fra Tønder (det tidligere MTL Kalibrering), der flytter til Buhl & Bønsøe s nye flotte hovedkontor i Smørum, hvor de netop har indrettet et stort moderne DANAK akkrediteret kalibreringslaboratorium. Der stilles stadig større krav til måleudstyr og målesikkerhed og dermed også DANAK akkrediterede kalibreringer, siger Klaus Buhl ejer og administrerende direktør for Buhl & Bønsøe. Det er derfor vigtigt, at vi som en professionel samarbejdspartner, kan imødekomme vores kunders krav til hurtig og professionel service, og en sammenlægning af vores to afdelinger har derfor været en naturlig konsekvens af dette. Det er vores indtryk, at vores kunder er meget tilfredse med den korte leveringstid, og med sammenlægningen forventer vi, at denne nu bliver endnu kortere, slutter Klaus Buhl. Alle kalibrerings- og serviceydelser som f.eks. kalibrering af kødben og afhentning og aflevering af røggasanalysatorer forbliver uændret. Kalibreringsafdelingen vil forsat blive ledet af Lene Maribo Schou, der samtidig også får ansvaret for serviceafdelingen. Yderligere oplysninger: Buhl & Bønsøe A/S Tlf.: Fortsat fra side 3 Om Nordsjællændere i Sverige Som altid var Benny og Kim velforberedte og kunne i forbindelse med de ændringer der er sket fra BR 95 og BRS 98 til BR 08 informere os om, at Erhvervs- og Byggestyrelsen ikke har haft ressourcer til teknisk at behandle samtlige indkomne høringskommentarer, deriblandt vores kommentarer. Derfor er en række punkter i skorstensafsnittet ikke ændret i forhold til høringsudgaven, men vil efterfølgende blive taget op i en række tillæg.»ebst vil udarbejde disse tillæg i et samspil med Skorstensforum, hvilket vi er godt i gang med,«sagde Benny. Det/ de nye tillæg til skorstensafsnittet forventes lovet på gaden fra ultimo juni. Med BR08 indføres flere funktionsbaserede krav end i de tidligere bygningsreglementer, hvilket kan medføre nogen usikkerhed om bestemmelsernes rækkevidde og opfyldelse. Det betyder, at der for fremtiden kræves en mere specialiseret viden, når kravene skal omsættes til praksis. Skorstensfejeren har netop denne specialviden. Og til at hjælpe os findes der i dag en række tekniske anvisninger og andet informationsmateriale (SBI-216, BTV-32, CE-mærker, EN-normer osv.) og ikke mindst vores faglige viden og erfaring. Benny og Kim beder os sluttelig huske på, at funktionskrav åbner mulighed for at udvikle og anvende alternative løsninger på opstillinger, der ikke længere er detailleret beskrevet. Det kræver fagteknisk viden og erfaring at vurdere, om den alternative løsning kan bruges, og der skal ikke søges dispensation på alternative løsninger for opfyldelse af funktionskrav. Tak til NIBE Brässvärme for en varm modtagelse og en interessant rundvisning. Tak til Benny og Kim for endnu et veltilrettelagt og lærerigt indlæg. Tiden er desværre altid for kort, når vi i klubben diskuterer faglige emner. En tak til de svende og elever, der deltog i arrangementet, - det var dejligt at se det store fremmøde. Og til sidst tak til Lars og Søren, fordi I har givet os en god og lærerig dag. 6

7 Annonce 7

8 Skift oliefyret ud med stokeranlæg Skorstensfejer SØGES straks til Jægerspris i det skønne Nordsjælland Gode arbejdsforhold i en veldrevet skorstensfejervirksomhed med gode kollegaer tilbydes. Ring og hør nærmere Når krisen kradser, fyrer man olien! Fabrikker finder besparelser ved at skifte oliefyret ud med stokeranlæg og CO 2 -neutral energi. Trådvarefabrikken NTF Aalborg, der ligger i Støvring, nedbringer omkostningerne ved opvarmningen. Af Jan Sunds Direktør Tommy Søndergaard fandt, at prisen for olieforbruget til opvarmning var steget for meget, da den årlige udgift efterhånden beløb sig til kr. Fyret var et ældre oliekedelanlæg af typen HS-TARM på 127 kw, der skulle opvarme 2800 m 2 fabriksareal. Efter nogle diskusssioner med lidt snak frem og tilbage undersøger han forskellige muligheder, og det ender med, at han bliver optaget af et PASSAT-anlæg, der kan leveres som en færdig løsning placeret uden for fabriksbygningen, hvilket naturligvis giver mere nytteareal indenfor til produktionen. Vi kunne godt have fundet en billigere løsning, siger Søndergard, men her har vi fundet et dansk kvalitetsprodukt, som vi er tilfredse med. Investeringen er løbet op i kr. Det nye fyr er koblet sammen med det gamle oliefyr, der nu kun står som back up. Man forventer, at fyringsudgiften nu falder til det halve, altså ca kr om året, og en tilbagebetaling på omkring fire år, så det må betegnes som en fornuftig og miljørigtig investering. Skorstensfejermester Søren Bryde Kirkevænget 9, 3630 Jægerspris Telefon SKORSTENSFEJERDATA Af Vibeke E-fakturering Fra 1. juli bortfalder Læs Ind-tilskudsordningen. Herefter skal man betale et gebyr for at benytte Læs Ind-bureauer til elektroniske fakturaer. Gebyret er i størrelsesordenen kr pr. faktura (kilde Økonomistyrelsen). Ønsker du ikke betale til Læs Indbureauer, kan du foretage elektronisk fakturering til den offentlige sektor, kommunen etc. via NemHandel. Fakturablanketten hentes på og udfyldes i de relevante felter. Du modtager en kvittering via denne, når du har sendt fakturaen, og den er modtaget hos NemHandel. Blanketten fungerer fuldt elektronisk og sikrer dermed, at du kan få din betaling hurtigere igennem end ved at benytte et Læs Ind-bureau. NemHandel er gratis at anvende. Jeg er i øjeblikket ved at undersøge muligheden for at etablere en funktion i vores system, så vi herfra kan foretage e- fakturering. Mere herom i næste blad. 8

9 Annoncer Skorstensfejersvend SØGES Vi søger en god og dygtig kollega til at indgå i et godt team af svende og lærlinge i et distrikt med afvekslende arbejde af både lovpligtige og alternative opgaver. Skorstensfejermester Lars Larsson Lille Kregmevej 23B 3300 Frederiksværk Tlf E.mail: Skorstensfejersvend SØGES Stabil skorstensfejersvend søges til veldrevet distrikt. Distriktet omfatter den sydlige del af Thisted kommune (tidl. Sydthy kommune) Ring og hør nærmere om arbejdsforhold m.m. Aut. Skorstensfejermester Bøggild Thing Kløvermarken Hurup Thy Tlf &

10 Virksomhedsbesøg Virksomhedsbesøg hos Schiedel Af Lars Christensen Nordjyllands Amtsklub var 4. februar inviteret på fabriksbesøg hos Schiedel Isokern, der har afholdt en række åbent hus arrangementer for skorstensfejerne. Besøget indledtes med en historisk gennemgang af virksomheden fra den spæde start og frem til nu at være en del af en kæmpekoncern. Virksomheden oplyser, at kernesalgsområdet er Norden. Herefter fik vi en gennemgang af virksomhedens brede produktsortiment, og efterfølgende var der lejlighed til spørgsmål. Efter gennemgangen af produkterne på Power Point fik vi produktionshallerne at se. Her fik vi lejlighed til at følge produktionsmetoderne af de forskellige produkter, og der var mulighed for at stille spørgsmål til personalet vedrørende produktionen. Schiedel Isokern har i dag et produktsortiment, der er tilpasset alle moderne fyringsformer, både tør- og våd- skorstene samt produkter, der er resistente i forhold til røggasindhold fra kornfyrede stokeranlæg. Af sikkerhedsmæssige forbedringer kan nævnes, at Schiedel Isokern nu tilbyder afstivning af skorstensmodulerne med jern, der skal skrues sammen. Dette giver en sikkerhed for, at afstivningen nu er korrekt i modsætning til tidligere, hvor jernstængerne havde overlæg, og denne ikke altid var udført korrekt. Efter rundvisningen var der lejlighed til atter at stille spørgsmål, og efter en livlig debat med gode spørgsmål fra kollegerne og fyldestgørende besvarelser fra panelet, kunne vi tage hjem efter et informativt og udbytterigt besøg. 10

11 Mindeord Palæet Af Vibeke Bestilling / afbestilling Bestilling af værelser sker som bekendt altid i Sekretariatet hos Vibeke. Det samme gælder ved afbestilling. Det kan forekomme, at der er en venteliste, og så er det jo lidt ærgerligt, hvis bestilte værelser ikke er blevet afbestilt og som kunne være kommet en anden til glæde. Betaling Pris kr. 100,- pr. seng pr. overnatning. Afregnes med AnneMi inden afrejse. Betaling skal ske ved privat ophold. I de tilfælde, hvor Palæet bruges af tillidsfolk i forbindelse med møder etc., afregnes med kr. 0,- Bruges Palæet til klubarrangementer, juleafslutning, sommerfest etc. afregnes med kr. 0,- for formanden af klubben. Øvrige deltagere betaler almindelig pris. ITALIEN Der afholdes igen i år fagligt træf i Italien Tilmelding bedes ske til Jan Sørensen, København Tlf eller på mail Tilmelding bedes gerne ske hurtigt KONGRES 2009 Der er mulighed for, at enker efter afdøde skorstensfejermestre kan deltage mod egenbetaling ved årets kongres, som afholdes i Kolding den 17. september. Yderligere oplysninger kan fås hos Bjarne T. Pedersen, Esbjerg Tlf eller Lars Larsson, Frederiksværk Tlf Dødsfald Forhenværende skorstensfejermester Egon Sørensen, Juelsminde, døde 16. januar Egon blev for et par år siden ramt af sygdom og måtte opsige sin stilling. Han kom godt i gang med en ny tilværelse som førtidspensionist og vicevært. Alle kunne se, at Egon havde fået det meget bedre, så det kom bag på alle, at han kun skulle blive 59 år gammel. Egon var udlært hos Henning Petersen, Vrå. Her modtog Egon en stor faglig viden, samt en masse gode oplevelser, som han meget gerne delte med andre. Medens Egon var svend, kom han med i fagforeningsbestyrelsen, hvor han i en periode var valgt som afdelingskasserer i Fyn-Sønderjylland-afdeling. Egon blev mester i Juelsminde og Hedensted kommuner 1. januar 1987, og har været valgt med i Vejle Amtklubs ledelse som sekretær i en periode. Fritiden brugte Egon som kredsformand for Dyrenes Beskyttelse og på golfbanen. Derudover, har det altid været Egon meget magtpåliggende, at hus, have og familien blev plejet og passet. Han var et udpræget familiemenneske. Hele Juelsminde Kirke var fyldt med mennesker, der ville tage afsked med Egon, og selv om det har varmet Christel og familien, er det dem, der bærer den største sorg, og dem vore tanker og medfølelse går til i den svære tid der kommer. Æret være Egon Sørensens minde. På Amtsklubbens vegne Palle Krag 11 Dødsfald Forhenværende skorstensfejermester Robert Madsen er død. Robert blev i 1962 antaget som mester i Nykøbing og stoppede i en alder af 65 år, hvor sønnen overtog dirigentstokken. Robert var en aktiv del af skorstensfejernes klubliv, hvor han var kasserer for amtsklubben og kasserer for amtsklubbens sygelønsordning. Senere var Robert medstifter af Skorstensfejernes Ventilationsrensning. Et firma, der betød meget for ham, og endnu engang trådte Robert til som kassemester. Den stoppede Robert som mester for at nyde pensionisttilværelsen, og så længe helbredet holdt til det, ofte i sommerhuset i Rørvig. Æret være Robert Madsens minde. På Amtsklubbens vegne Jens Brandt

12 Mærkedage Jubilæum Skorstensfejermester Allan Østergaard, Hasseris kunne den 1. april fejre sit 25 års jubilæum. Allan har igennem alle sine år som skorstensfejer været at finde i distriktet, kun afbrudt af den tid værnepligten stod for. Allan begyndte i lære hos fhv. skorstensfejermester Henry Aarestrup i 1968 og havde den glæde at afløse ham i foråret 1984 som mester. Allan og hans medarbejdere har igennem alle årene betjent distriktets kunder med forefaldende arbejdsopgaver. Allan har gennem alle år vist faget stor interesse, de senere år i egenskab af kasserer i vor Amtsklub og Erfaklub, hvor han med stort engagement planlægger kommende aktiviteter så som virksomhedsbesøg m.m. Britta og Allan yder altid gerne den ekstra indsats, der skal til, for at et arrangement kan lykkes og blive en succes. Britta har været tilknyttet virksomheden som medhjælpende hustru på kontoret de senere år, hvilket har givet Allan mulighed for også at påtage sig arbejdsopgaver i marken. I ønskes tillykke med dagen, håber I fik en god dag i venners lag. PKV. Lars Christensen klubformand 60 år Skorstensfejermester Peter Olsen, Jyderup kunne d. 1. juli 2008 fejre sin 60 års fødselsdag. Peter er udlært hos Robert og var der til sin ansættelse i Jyderup, hvor han har været mester siden Kan man ikke finde Peter på adressen, kan man tjekke, om han har taget sine KØLLER med på tur. Peter tilbringer megen kvalitetstid i naturen med at slå til sine små hvide kugler. Peter har altid været en aktiv deltager både ved møder og andre arrangementer i Amtsklubben. Vi takker for cognac til kaffen ved sidste klubmøde. Stort tillykke med de 60 år! På Amtsklubbens vegne Jens Brandt 60 år Skorstensfejermester Hans Gade, Thisted kunne den 23. januar fejre sin 60 års fødselsdag. Hans er udlært i Thisted hos daværende skorstensfejermester Knud Brøchner Poulsen og arbejdede der som svend, indtil han blev ansat som mester samme sted, nemlig den 1. november Hans er en dygtig fagmand og om nogen, elsker han sit sorte fag og dets historie. Det var også Hans og Jytte, der i sin tid arrangerede den første tur til skorstensfejermøde i Sct. Maria Magiore i Italien. Vi fra Ringkøbing-Viborg klubben siger tak for festen i Lildstrand. Vi blev ikke helt klar på om Hans selv havde bagt brødet, det kan han nemlig også, idet han inden det sorte fag blev udlært bager/konditor. Vi ønsker endnu engang til lykke med de 60 år. p.k.v. Jens Chr. 12

Skorstensfejeren. Oktober 2009 16. årgang

Skorstensfejeren. Oktober 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oktober 2009 16. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Marts 2014 21. årgang 1 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2011 18. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2011 18. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2011 18. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Halsnæs Fjernvarmecentral Juni 2013 20. årgang 2 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Informationsbrochure fra skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Debatten om brændefyring og miljø har verseret i Danmark i flere år uden, at nogen er blevet

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oktober 2010 17. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 April 2010 17. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige. læs side 3. December 2009 16. årgang

Skorstensfejeren. Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige. læs side 3. December 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige læs side 3 December 2009 16. årgang 4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11.

Læs mere

Skorstensfejeren. hyrdinderne. Oktober 2008 15. årgang

Skorstensfejeren. hyrdinderne. Oktober 2008 15. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 og hyrdinderne Oktober 2008 15. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen

Læs mere

Skorstensfejeren. Læs om Jobsafety s. 13 December 2013 20. årgang. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778

Skorstensfejeren. Læs om Jobsafety s. 13 December 2013 20. årgang. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejeren Læs om Jobsafety s. 13 December 2013 20. årgang 4 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2012 19. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2012 19. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2012 19. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Notat Erhverv J.nr. MST-523-00072 Ref. RALAS Den 4. juni 2008 Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Miljøministeriet får et utal af henvendelser vedr. røggener fra brændeovne

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778»SKORSTENSFEIEREN«(turbåden) havde travlt under Tall Ships Race i Århus havn 07.07.07. Man fandt ingen både med skorsten, så det var småt med fagligt

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Skorstensfejeren. April 2011 18. årgang

Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Skorstensfejeren. April 2011 18. årgang Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejeren April 2011 18. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2010 17. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 December 2010 17. årgang 4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år 2012 inklusive det konstituerede møde den 26. marts

Læs mere

Landsdækkende Præmieflyvning

Landsdækkende Præmieflyvning K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R A L L E K A N V Æ R E M E D Landsdækkende Præmieflyvning fra LIMBURG I T YSKLAND s ø n d a g d. 1 9. a u g u s t 2 0 0 7 K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2012 19. årgang. Gregers Marcussen er vild med store skorstene Læs side 8

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2012 19. årgang. Gregers Marcussen er vild med store skorstene Læs side 8 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Gregers Marcussen er vild med store skorstene Læs side 8 April 2012 19. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik Indlæg med fremtidsperspektiver Teknologi og anvendelse Claus S. Poulsen, Teknologisk Institut, Center for Køle

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd Fossil Frie Thy Klimadagsordenen 2008/09 Miljøkrav til taxier kom på den landspolitiske dagsorden Hele landet var i klimaeufori

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2012 19. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2012 19. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 December 2012 19. årgang 4 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding September 2010, nr. 7 Velkommen til septembermødet. Tirsdag, den 21. september kl. 18:00 til et spændende besøg på Innovationsfabrikken i Kolding Vi mødes kl. 18:00 til en kort

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Formandens beretning marts 2014 marts 2015

Formandens beretning marts 2014 marts 2015 Formandens beretning marts 2014 marts 2015 Dansk Skoleidræt, Nordjylland Indledning Den nye skolereform/ arbejdstid har givet store udfordringer for vores kreds, men generelt er vi kommet styrket ud af

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011

Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011 Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011 Formandsskifte 2010 Anders Kjær til højre, klubformand 1998 2010 Anders Nielsen til venstre, nuværende klubformand 2010 Udgivet i anledning

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af hvad der er sket på klubmøder samt foredrag. Artikelserien om Legi onærudgaven 1919 fortsættes. 2

Læs mere

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 :

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : referat fra generalforsamling april 2006 formandens beretning godkendt regnskab 2005 og budget 2006 annonce : Træ til salg - Ry 246 motiv fra Rypevænget Grundejerforeningen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere